Tssr164020 transcription start site region 164020 MGI:6091787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164021 transcription start site region 164021 MGI:6091788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164022 transcription start site region 164022 MGI:6091789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164023 transcription start site region 164023 MGI:6091790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164024 transcription start site region 164024 MGI:6091791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164025 transcription start site region 164025 MGI:6091792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164026 transcription start site region 164026 MGI:6091793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164027 transcription start site region 164027 MGI:6091794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164028 transcription start site region 164028 MGI:6091795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164029 transcription start site region 164029 MGI:6091796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164030 transcription start site region 164030 MGI:6091797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164031 transcription start site region 164031 MGI:6091798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164032 transcription start site region 164032 MGI:6091799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164033 transcription start site region 164033 MGI:6091800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164034 transcription start site region 164034 MGI:6091801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164035 transcription start site region 164035 MGI:6091802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164036 transcription start site region 164036 MGI:6091803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164037 transcription start site region 164037 MGI:6091804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164038 transcription start site region 164038 MGI:6091805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164039 transcription start site region 164039 MGI:6091806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164040 transcription start site region 164040 MGI:6091807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164041 transcription start site region 164041 MGI:6091808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164042 transcription start site region 164042 MGI:6091809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164043 transcription start site region 164043 MGI:6091810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164044 transcription start site region 164044 MGI:6091811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164045 transcription start site region 164045 MGI:6091812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164046 transcription start site region 164046 MGI:6091813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164047 transcription start site region 164047 MGI:6091814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164048 transcription start site region 164048 MGI:6091815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164049 transcription start site region 164049 MGI:6091816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164050 transcription start site region 164050 MGI:6091817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164051 transcription start site region 164051 MGI:6091818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164052 transcription start site region 164052 MGI:6091819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164053 transcription start site region 164053 MGI:6091820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164054 transcription start site region 164054 MGI:6091821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164055 transcription start site region 164055 MGI:6091822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164056 transcription start site region 164056 MGI:6091823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164057 transcription start site region 164057 MGI:6091824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164058 transcription start site region 164058 MGI:6091825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164059 transcription start site region 164059 MGI:6091826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164060 transcription start site region 164060 MGI:6091827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164061 transcription start site region 164061 MGI:6091828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164062 transcription start site region 164062 MGI:6091829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164063 transcription start site region 164063 MGI:6091830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164064 transcription start site region 164064 MGI:6091831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164065 transcription start site region 164065 MGI:6091832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164066 transcription start site region 164066 MGI:6091833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164067 transcription start site region 164067 MGI:6091834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164068 transcription start site region 164068 MGI:6091835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164069 transcription start site region 164069 MGI:6091836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164070 transcription start site region 164070 MGI:6091837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164071 transcription start site region 164071 MGI:6091838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164072 transcription start site region 164072 MGI:6091839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164073 transcription start site region 164073 MGI:6091840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164074 transcription start site region 164074 MGI:6091841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164075 transcription start site region 164075 MGI:6091842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164076 transcription start site region 164076 MGI:6091843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164077 transcription start site region 164077 MGI:6091844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164078 transcription start site region 164078 MGI:6091845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164079 transcription start site region 164079 MGI:6091846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164080 transcription start site region 164080 MGI:6091847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164081 transcription start site region 164081 MGI:6091848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164082 transcription start site region 164082 MGI:6091849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164083 transcription start site region 164083 MGI:6091850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164084 transcription start site region 164084 MGI:6091851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164085 transcription start site region 164085 MGI:6091852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164086 transcription start site region 164086 MGI:6091853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164087 transcription start site region 164087 MGI:6091854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164088 transcription start site region 164088 MGI:6091855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164089 transcription start site region 164089 MGI:6091856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164090 transcription start site region 164090 MGI:6091857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164091 transcription start site region 164091 MGI:6091858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164092 transcription start site region 164092 MGI:6091859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164093 transcription start site region 164093 MGI:6091860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164094 transcription start site region 164094 MGI:6091861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164095 transcription start site region 164095 MGI:6091862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164096 transcription start site region 164096 MGI:6091863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164097 transcription start site region 164097 MGI:6091864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164098 transcription start site region 164098 MGI:6091865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164099 transcription start site region 164099 MGI:6091866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164100 transcription start site region 164100 MGI:6091867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164101 transcription start site region 164101 MGI:6091868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164102 transcription start site region 164102 MGI:6091869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164103 transcription start site region 164103 MGI:6091870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164104 transcription start site region 164104 MGI:6091871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164105 transcription start site region 164105 MGI:6091872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164106 transcription start site region 164106 MGI:6091873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164107 transcription start site region 164107 MGI:6091874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164108 transcription start site region 164108 MGI:6091875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164109 transcription start site region 164109 MGI:6091876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164110 transcription start site region 164110 MGI:6091877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164111 transcription start site region 164111 MGI:6091878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164112 transcription start site region 164112 MGI:6091879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164113 transcription start site region 164113 MGI:6091880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164114 transcription start site region 164114 MGI:6091881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164115 transcription start site region 164115 MGI:6091882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164116 transcription start site region 164116 MGI:6091883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164117 transcription start site region 164117 MGI:6091884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164118 transcription start site region 164118 MGI:6091885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164119 transcription start site region 164119 MGI:6091886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164120 transcription start site region 164120 MGI:6091887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164121 transcription start site region 164121 MGI:6091888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164122 transcription start site region 164122 MGI:6091889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164123 transcription start site region 164123 MGI:6091890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164124 transcription start site region 164124 MGI:6091891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164125 transcription start site region 164125 MGI:6091892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164126 transcription start site region 164126 MGI:6091893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164127 transcription start site region 164127 MGI:6091894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164128 transcription start site region 164128 MGI:6091895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164129 transcription start site region 164129 MGI:6091896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164130 transcription start site region 164130 MGI:6091897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164131 transcription start site region 164131 MGI:6091898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164132 transcription start site region 164132 MGI:6091899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164133 transcription start site region 164133 MGI:6091900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164134 transcription start site region 164134 MGI:6091901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164135 transcription start site region 164135 MGI:6091902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164136 transcription start site region 164136 MGI:6091903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164137 transcription start site region 164137 MGI:6091904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164138 transcription start site region 164138 MGI:6091905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164139 transcription start site region 164139 MGI:6091906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164140 transcription start site region 164140 MGI:6091907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164141 transcription start site region 164141 MGI:6091908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164142 transcription start site region 164142 MGI:6091909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164143 transcription start site region 164143 MGI:6091910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164144 transcription start site region 164144 MGI:6091911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164145 transcription start site region 164145 MGI:6091912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164146 transcription start site region 164146 MGI:6091913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164147 transcription start site region 164147 MGI:6091914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164148 transcription start site region 164148 MGI:6091915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164149 transcription start site region 164149 MGI:6091916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164150 transcription start site region 164150 MGI:6091917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164151 transcription start site region 164151 MGI:6091918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164152 transcription start site region 164152 MGI:6091919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164153 transcription start site region 164153 MGI:6091920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164154 transcription start site region 164154 MGI:6091921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164155 transcription start site region 164155 MGI:6091922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164156 transcription start site region 164156 MGI:6091923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164157 transcription start site region 164157 MGI:6091924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164158 transcription start site region 164158 MGI:6091925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164159 transcription start site region 164159 MGI:6091926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164160 transcription start site region 164160 MGI:6091927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164161 transcription start site region 164161 MGI:6091928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164162 transcription start site region 164162 MGI:6091929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164163 transcription start site region 164163 MGI:6091930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164164 transcription start site region 164164 MGI:6091931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164165 transcription start site region 164165 MGI:6091932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164166 transcription start site region 164166 MGI:6091933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164167 transcription start site region 164167 MGI:6091934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164168 transcription start site region 164168 MGI:6091935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164169 transcription start site region 164169 MGI:6091936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164170 transcription start site region 164170 MGI:6091937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164171 transcription start site region 164171 MGI:6091938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164172 transcription start site region 164172 MGI:6091939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164173 transcription start site region 164173 MGI:6091940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164174 transcription start site region 164174 MGI:6091941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164175 transcription start site region 164175 MGI:6091942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164176 transcription start site region 164176 MGI:6091943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164177 transcription start site region 164177 MGI:6091944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164178 transcription start site region 164178 MGI:6091945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164179 transcription start site region 164179 MGI:6091946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164180 transcription start site region 164180 MGI:6091947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164181 transcription start site region 164181 MGI:6091948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164182 transcription start site region 164182 MGI:6091949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164183 transcription start site region 164183 MGI:6091950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164184 transcription start site region 164184 MGI:6091951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164185 transcription start site region 164185 MGI:6091952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164186 transcription start site region 164186 MGI:6091953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164187 transcription start site region 164187 MGI:6091954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164188 transcription start site region 164188 MGI:6091955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164189 transcription start site region 164189 MGI:6091956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164190 transcription start site region 164190 MGI:6091957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164191 transcription start site region 164191 MGI:6091958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164192 transcription start site region 164192 MGI:6091959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164193 transcription start site region 164193 MGI:6091960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164194 transcription start site region 164194 MGI:6091961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164195 transcription start site region 164195 MGI:6091962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164196 transcription start site region 164196 MGI:6091963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164197 transcription start site region 164197 MGI:6091964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164198 transcription start site region 164198 MGI:6091965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164199 transcription start site region 164199 MGI:6091966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164200 transcription start site region 164200 MGI:6091967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164201 transcription start site region 164201 MGI:6091968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164202 transcription start site region 164202 MGI:6091969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164203 transcription start site region 164203 MGI:6091970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164204 transcription start site region 164204 MGI:6091971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164205 transcription start site region 164205 MGI:6091972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164206 transcription start site region 164206 MGI:6091973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164207 transcription start site region 164207 MGI:6091974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164208 transcription start site region 164208 MGI:6091975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164209 transcription start site region 164209 MGI:6091976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164210 transcription start site region 164210 MGI:6091977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164211 transcription start site region 164211 MGI:6091978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164212 transcription start site region 164212 MGI:6091979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164213 transcription start site region 164213 MGI:6091980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164214 transcription start site region 164214 MGI:6091981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164215 transcription start site region 164215 MGI:6091982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164216 transcription start site region 164216 MGI:6091983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164217 transcription start site region 164217 MGI:6091984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164218 transcription start site region 164218 MGI:6091985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164219 transcription start site region 164219 MGI:6091986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164220 transcription start site region 164220 MGI:6091987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164221 transcription start site region 164221 MGI:6091988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164222 transcription start site region 164222 MGI:6091989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164223 transcription start site region 164223 MGI:6091990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164224 transcription start site region 164224 MGI:6091991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164225 transcription start site region 164225 MGI:6091992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164226 transcription start site region 164226 MGI:6091993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164227 transcription start site region 164227 MGI:6091994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164228 transcription start site region 164228 MGI:6091995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164229 transcription start site region 164229 MGI:6091996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164230 transcription start site region 164230 MGI:6091997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164231 transcription start site region 164231 MGI:6091998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164232 transcription start site region 164232 MGI:6091999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164233 transcription start site region 164233 MGI:6092000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164234 transcription start site region 164234 MGI:6092001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164235 transcription start site region 164235 MGI:6092002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164236 transcription start site region 164236 MGI:6092003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164237 transcription start site region 164237 MGI:6092004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164238 transcription start site region 164238 MGI:6092005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164239 transcription start site region 164239 MGI:6092006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164240 transcription start site region 164240 MGI:6092007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164241 transcription start site region 164241 MGI:6092008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164242 transcription start site region 164242 MGI:6092009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164243 transcription start site region 164243 MGI:6092010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164244 transcription start site region 164244 MGI:6092011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164245 transcription start site region 164245 MGI:6092012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164246 transcription start site region 164246 MGI:6092013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164247 transcription start site region 164247 MGI:6092014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164248 transcription start site region 164248 MGI:6092015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164249 transcription start site region 164249 MGI:6092016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164250 transcription start site region 164250 MGI:6092017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164251 transcription start site region 164251 MGI:6092018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164252 transcription start site region 164252 MGI:6092019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164253 transcription start site region 164253 MGI:6092020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164254 transcription start site region 164254 MGI:6092021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164255 transcription start site region 164255 MGI:6092022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164256 transcription start site region 164256 MGI:6092023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164257 transcription start site region 164257 MGI:6092024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164258 transcription start site region 164258 MGI:6092025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164259 transcription start site region 164259 MGI:6092026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164260 transcription start site region 164260 MGI:6092027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164261 transcription start site region 164261 MGI:6092028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164262 transcription start site region 164262 MGI:6092029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164263 transcription start site region 164263 MGI:6092030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164264 transcription start site region 164264 MGI:6092031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164265 transcription start site region 164265 MGI:6092032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164266 transcription start site region 164266 MGI:6092033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164267 transcription start site region 164267 MGI:6092034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164268 transcription start site region 164268 MGI:6092035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164269 transcription start site region 164269 MGI:6092036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164270 transcription start site region 164270 MGI:6092037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164271 transcription start site region 164271 MGI:6092038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164272 transcription start site region 164272 MGI:6092039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164273 transcription start site region 164273 MGI:6092040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164274 transcription start site region 164274 MGI:6092041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164275 transcription start site region 164275 MGI:6092042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164276 transcription start site region 164276 MGI:6092043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164277 transcription start site region 164277 MGI:6092044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164278 transcription start site region 164278 MGI:6092045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164279 transcription start site region 164279 MGI:6092046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164280 transcription start site region 164280 MGI:6092047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164281 transcription start site region 164281 MGI:6092048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164282 transcription start site region 164282 MGI:6092049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164283 transcription start site region 164283 MGI:6092050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164284 transcription start site region 164284 MGI:6092051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164285 transcription start site region 164285 MGI:6092052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164286 transcription start site region 164286 MGI:6092053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164287 transcription start site region 164287 MGI:6092054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164288 transcription start site region 164288 MGI:6092055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164289 transcription start site region 164289 MGI:6092056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164290 transcription start site region 164290 MGI:6092057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164291 transcription start site region 164291 MGI:6092058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164292 transcription start site region 164292 MGI:6092059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164293 transcription start site region 164293 MGI:6092060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164294 transcription start site region 164294 MGI:6092061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164295 transcription start site region 164295 MGI:6092062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164296 transcription start site region 164296 MGI:6092063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164297 transcription start site region 164297 MGI:6092064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164298 transcription start site region 164298 MGI:6092065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164299 transcription start site region 164299 MGI:6092066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164300 transcription start site region 164300 MGI:6092067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164301 transcription start site region 164301 MGI:6092068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164302 transcription start site region 164302 MGI:6092069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164303 transcription start site region 164303 MGI:6092070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164304 transcription start site region 164304 MGI:6092071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164305 transcription start site region 164305 MGI:6092072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164306 transcription start site region 164306 MGI:6092073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164307 transcription start site region 164307 MGI:6092074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164308 transcription start site region 164308 MGI:6092075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164309 transcription start site region 164309 MGI:6092076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164310 transcription start site region 164310 MGI:6092077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164311 transcription start site region 164311 MGI:6092078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164312 transcription start site region 164312 MGI:6092079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164313 transcription start site region 164313 MGI:6092080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164314 transcription start site region 164314 MGI:6092081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164315 transcription start site region 164315 MGI:6092082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164316 transcription start site region 164316 MGI:6092083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164317 transcription start site region 164317 MGI:6092084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164318 transcription start site region 164318 MGI:6092085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164319 transcription start site region 164319 MGI:6092086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164320 transcription start site region 164320 MGI:6092087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164321 transcription start site region 164321 MGI:6092088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164322 transcription start site region 164322 MGI:6092089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164323 transcription start site region 164323 MGI:6092090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164324 transcription start site region 164324 MGI:6092091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164325 transcription start site region 164325 MGI:6092092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164326 transcription start site region 164326 MGI:6092093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164327 transcription start site region 164327 MGI:6092094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164328 transcription start site region 164328 MGI:6092095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164329 transcription start site region 164329 MGI:6092096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164330 transcription start site region 164330 MGI:6092097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164331 transcription start site region 164331 MGI:6092098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164332 transcription start site region 164332 MGI:6092099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164333 transcription start site region 164333 MGI:6092100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164334 transcription start site region 164334 MGI:6092101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164335 transcription start site region 164335 MGI:6092102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164336 transcription start site region 164336 MGI:6092103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164337 transcription start site region 164337 MGI:6092104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164338 transcription start site region 164338 MGI:6092105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164339 transcription start site region 164339 MGI:6092106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164340 transcription start site region 164340 MGI:6092107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164341 transcription start site region 164341 MGI:6092108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164342 transcription start site region 164342 MGI:6092109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164343 transcription start site region 164343 MGI:6092110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164344 transcription start site region 164344 MGI:6092111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164345 transcription start site region 164345 MGI:6092112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164346 transcription start site region 164346 MGI:6092113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164347 transcription start site region 164347 MGI:6092114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164348 transcription start site region 164348 MGI:6092115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164349 transcription start site region 164349 MGI:6092116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164350 transcription start site region 164350 MGI:6092117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164351 transcription start site region 164351 MGI:6092118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164352 transcription start site region 164352 MGI:6092119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164353 transcription start site region 164353 MGI:6092120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164354 transcription start site region 164354 MGI:6092121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164355 transcription start site region 164355 MGI:6092122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164356 transcription start site region 164356 MGI:6092123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164357 transcription start site region 164357 MGI:6092124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164358 transcription start site region 164358 MGI:6092125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164359 transcription start site region 164359 MGI:6092126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164360 transcription start site region 164360 MGI:6092127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164361 transcription start site region 164361 MGI:6092128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164362 transcription start site region 164362 MGI:6092129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164363 transcription start site region 164363 MGI:6092130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164364 transcription start site region 164364 MGI:6092131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164365 transcription start site region 164365 MGI:6092132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164366 transcription start site region 164366 MGI:6092133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164367 transcription start site region 164367 MGI:6092134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164368 transcription start site region 164368 MGI:6092135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164369 transcription start site region 164369 MGI:6092136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164370 transcription start site region 164370 MGI:6092137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164371 transcription start site region 164371 MGI:6092138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164372 transcription start site region 164372 MGI:6092139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164373 transcription start site region 164373 MGI:6092140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164374 transcription start site region 164374 MGI:6092141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164375 transcription start site region 164375 MGI:6092142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164376 transcription start site region 164376 MGI:6092143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164377 transcription start site region 164377 MGI:6092144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164378 transcription start site region 164378 MGI:6092145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164379 transcription start site region 164379 MGI:6092146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164380 transcription start site region 164380 MGI:6092147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164381 transcription start site region 164381 MGI:6092148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164382 transcription start site region 164382 MGI:6092149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164383 transcription start site region 164383 MGI:6092150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164384 transcription start site region 164384 MGI:6092151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164385 transcription start site region 164385 MGI:6092152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164386 transcription start site region 164386 MGI:6092153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164387 transcription start site region 164387 MGI:6092154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164388 transcription start site region 164388 MGI:6092155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164389 transcription start site region 164389 MGI:6092156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164390 transcription start site region 164390 MGI:6092157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164391 transcription start site region 164391 MGI:6092158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164392 transcription start site region 164392 MGI:6092159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164393 transcription start site region 164393 MGI:6092160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164394 transcription start site region 164394 MGI:6092161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164395 transcription start site region 164395 MGI:6092162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164396 transcription start site region 164396 MGI:6092163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164397 transcription start site region 164397 MGI:6092164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164398 transcription start site region 164398 MGI:6092165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164399 transcription start site region 164399 MGI:6092166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164400 transcription start site region 164400 MGI:6092167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164401 transcription start site region 164401 MGI:6092168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164402 transcription start site region 164402 MGI:6092169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164403 transcription start site region 164403 MGI:6092170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164404 transcription start site region 164404 MGI:6092171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164405 transcription start site region 164405 MGI:6092172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164406 transcription start site region 164406 MGI:6092173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164407 transcription start site region 164407 MGI:6092174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164408 transcription start site region 164408 MGI:6092175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164409 transcription start site region 164409 MGI:6092176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164410 transcription start site region 164410 MGI:6092177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164411 transcription start site region 164411 MGI:6092178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164412 transcription start site region 164412 MGI:6092179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164413 transcription start site region 164413 MGI:6092180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164414 transcription start site region 164414 MGI:6092181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164415 transcription start site region 164415 MGI:6092182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164416 transcription start site region 164416 MGI:6092183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164417 transcription start site region 164417 MGI:6092184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164418 transcription start site region 164418 MGI:6092185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164419 transcription start site region 164419 MGI:6092186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164420 transcription start site region 164420 MGI:6092187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164421 transcription start site region 164421 MGI:6092188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164422 transcription start site region 164422 MGI:6092189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164423 transcription start site region 164423 MGI:6092190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164424 transcription start site region 164424 MGI:6092191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164425 transcription start site region 164425 MGI:6092192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164426 transcription start site region 164426 MGI:6092193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164427 transcription start site region 164427 MGI:6092194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164428 transcription start site region 164428 MGI:6092195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164429 transcription start site region 164429 MGI:6092196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164430 transcription start site region 164430 MGI:6092197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164431 transcription start site region 164431 MGI:6092198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164432 transcription start site region 164432 MGI:6092199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164433 transcription start site region 164433 MGI:6092200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164434 transcription start site region 164434 MGI:6092201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164435 transcription start site region 164435 MGI:6092202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164436 transcription start site region 164436 MGI:6092203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164437 transcription start site region 164437 MGI:6092204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164438 transcription start site region 164438 MGI:6092205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164439 transcription start site region 164439 MGI:6092206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164440 transcription start site region 164440 MGI:6092207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164441 transcription start site region 164441 MGI:6092208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164442 transcription start site region 164442 MGI:6092209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164443 transcription start site region 164443 MGI:6092210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164444 transcription start site region 164444 MGI:6092211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164445 transcription start site region 164445 MGI:6092212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164446 transcription start site region 164446 MGI:6092213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164447 transcription start site region 164447 MGI:6092214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164448 transcription start site region 164448 MGI:6092215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164449 transcription start site region 164449 MGI:6092216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164450 transcription start site region 164450 MGI:6092217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164451 transcription start site region 164451 MGI:6092218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164452 transcription start site region 164452 MGI:6092219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164453 transcription start site region 164453 MGI:6092220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164454 transcription start site region 164454 MGI:6092221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164455 transcription start site region 164455 MGI:6092222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164456 transcription start site region 164456 MGI:6092223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164457 transcription start site region 164457 MGI:6092224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164458 transcription start site region 164458 MGI:6092225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164459 transcription start site region 164459 MGI:6092226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164460 transcription start site region 164460 MGI:6092227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164461 transcription start site region 164461 MGI:6092228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164462 transcription start site region 164462 MGI:6092229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164463 transcription start site region 164463 MGI:6092230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164464 transcription start site region 164464 MGI:6092231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164465 transcription start site region 164465 MGI:6092232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164466 transcription start site region 164466 MGI:6092233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164467 transcription start site region 164467 MGI:6092234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164468 transcription start site region 164468 MGI:6092235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164469 transcription start site region 164469 MGI:6092236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164470 transcription start site region 164470 MGI:6092237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164471 transcription start site region 164471 MGI:6092238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164472 transcription start site region 164472 MGI:6092239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164473 transcription start site region 164473 MGI:6092240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164474 transcription start site region 164474 MGI:6092241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164475 transcription start site region 164475 MGI:6092242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164476 transcription start site region 164476 MGI:6092243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164477 transcription start site region 164477 MGI:6092244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164478 transcription start site region 164478 MGI:6092245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164479 transcription start site region 164479 MGI:6092246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164480 transcription start site region 164480 MGI:6092247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164481 transcription start site region 164481 MGI:6092248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164482 transcription start site region 164482 MGI:6092249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164483 transcription start site region 164483 MGI:6092250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164484 transcription start site region 164484 MGI:6092251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164485 transcription start site region 164485 MGI:6092252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164486 transcription start site region 164486 MGI:6092253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164487 transcription start site region 164487 MGI:6092254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164488 transcription start site region 164488 MGI:6092255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164489 transcription start site region 164489 MGI:6092256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164490 transcription start site region 164490 MGI:6092257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164491 transcription start site region 164491 MGI:6092258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164492 transcription start site region 164492 MGI:6092259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164493 transcription start site region 164493 MGI:6092260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164494 transcription start site region 164494 MGI:6092261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164495 transcription start site region 164495 MGI:6092262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164496 transcription start site region 164496 MGI:6092263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164497 transcription start site region 164497 MGI:6092264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164498 transcription start site region 164498 MGI:6092265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164499 transcription start site region 164499 MGI:6092266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164500 transcription start site region 164500 MGI:6092267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164501 transcription start site region 164501 MGI:6092268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164502 transcription start site region 164502 MGI:6092269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164503 transcription start site region 164503 MGI:6092270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164504 transcription start site region 164504 MGI:6092271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164505 transcription start site region 164505 MGI:6092272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164506 transcription start site region 164506 MGI:6092273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164507 transcription start site region 164507 MGI:6092274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164508 transcription start site region 164508 MGI:6092275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164509 transcription start site region 164509 MGI:6092276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164510 transcription start site region 164510 MGI:6092277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164511 transcription start site region 164511 MGI:6092278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164512 transcription start site region 164512 MGI:6092279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164513 transcription start site region 164513 MGI:6092280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164514 transcription start site region 164514 MGI:6092281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164515 transcription start site region 164515 MGI:6092282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164516 transcription start site region 164516 MGI:6092283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164517 transcription start site region 164517 MGI:6092284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164518 transcription start site region 164518 MGI:6092285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164519 transcription start site region 164519 MGI:6092286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164520 transcription start site region 164520 MGI:6092287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164521 transcription start site region 164521 MGI:6092288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164522 transcription start site region 164522 MGI:6092289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164523 transcription start site region 164523 MGI:6092290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164524 transcription start site region 164524 MGI:6092291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164525 transcription start site region 164525 MGI:6092292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164526 transcription start site region 164526 MGI:6092293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164527 transcription start site region 164527 MGI:6092294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164528 transcription start site region 164528 MGI:6092295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164529 transcription start site region 164529 MGI:6092296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164530 transcription start site region 164530 MGI:6092297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164531 transcription start site region 164531 MGI:6092298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164532 transcription start site region 164532 MGI:6092299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164533 transcription start site region 164533 MGI:6092300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164534 transcription start site region 164534 MGI:6092301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164535 transcription start site region 164535 MGI:6092302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164536 transcription start site region 164536 MGI:6092303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164537 transcription start site region 164537 MGI:6092304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164538 transcription start site region 164538 MGI:6092305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164539 transcription start site region 164539 MGI:6092306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164540 transcription start site region 164540 MGI:6092307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164541 transcription start site region 164541 MGI:6092308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164542 transcription start site region 164542 MGI:6092309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164543 transcription start site region 164543 MGI:6092310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164544 transcription start site region 164544 MGI:6092311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164545 transcription start site region 164545 MGI:6092312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164546 transcription start site region 164546 MGI:6092313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164547 transcription start site region 164547 MGI:6092314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164548 transcription start site region 164548 MGI:6092315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164549 transcription start site region 164549 MGI:6092316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164550 transcription start site region 164550 MGI:6092317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164551 transcription start site region 164551 MGI:6092318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164552 transcription start site region 164552 MGI:6092319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164553 transcription start site region 164553 MGI:6092320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164554 transcription start site region 164554 MGI:6092321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164555 transcription start site region 164555 MGI:6092322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164556 transcription start site region 164556 MGI:6092323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164557 transcription start site region 164557 MGI:6092324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164558 transcription start site region 164558 MGI:6092325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164559 transcription start site region 164559 MGI:6092326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164560 transcription start site region 164560 MGI:6092327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164561 transcription start site region 164561 MGI:6092328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164562 transcription start site region 164562 MGI:6092329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164563 transcription start site region 164563 MGI:6092330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164564 transcription start site region 164564 MGI:6092331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164565 transcription start site region 164565 MGI:6092332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164566 transcription start site region 164566 MGI:6092333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164567 transcription start site region 164567 MGI:6092334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164568 transcription start site region 164568 MGI:6092335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164569 transcription start site region 164569 MGI:6092336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164570 transcription start site region 164570 MGI:6092337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164571 transcription start site region 164571 MGI:6092338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164572 transcription start site region 164572 MGI:6092339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164573 transcription start site region 164573 MGI:6092340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164574 transcription start site region 164574 MGI:6092341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164575 transcription start site region 164575 MGI:6092342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164576 transcription start site region 164576 MGI:6092343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164577 transcription start site region 164577 MGI:6092344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164578 transcription start site region 164578 MGI:6092345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164579 transcription start site region 164579 MGI:6092346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164580 transcription start site region 164580 MGI:6092347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164581 transcription start site region 164581 MGI:6092348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164582 transcription start site region 164582 MGI:6092349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164583 transcription start site region 164583 MGI:6092350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164584 transcription start site region 164584 MGI:6092351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164585 transcription start site region 164585 MGI:6092352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164586 transcription start site region 164586 MGI:6092353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164587 transcription start site region 164587 MGI:6092354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164588 transcription start site region 164588 MGI:6092355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164589 transcription start site region 164589 MGI:6092356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164590 transcription start site region 164590 MGI:6092357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164591 transcription start site region 164591 MGI:6092358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164592 transcription start site region 164592 MGI:6092359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164593 transcription start site region 164593 MGI:6092360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164594 transcription start site region 164594 MGI:6092361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164595 transcription start site region 164595 MGI:6092362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164596 transcription start site region 164596 MGI:6092363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164597 transcription start site region 164597 MGI:6092364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164598 transcription start site region 164598 MGI:6092365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164599 transcription start site region 164599 MGI:6092366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164600 transcription start site region 164600 MGI:6092367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164601 transcription start site region 164601 MGI:6092368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164602 transcription start site region 164602 MGI:6092369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164603 transcription start site region 164603 MGI:6092370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164604 transcription start site region 164604 MGI:6092371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164605 transcription start site region 164605 MGI:6092372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164606 transcription start site region 164606 MGI:6092373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164607 transcription start site region 164607 MGI:6092374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164608 transcription start site region 164608 MGI:6092375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164609 transcription start site region 164609 MGI:6092376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164610 transcription start site region 164610 MGI:6092377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164611 transcription start site region 164611 MGI:6092378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164612 transcription start site region 164612 MGI:6092379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164613 transcription start site region 164613 MGI:6092380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164614 transcription start site region 164614 MGI:6092381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164615 transcription start site region 164615 MGI:6092382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164616 transcription start site region 164616 MGI:6092383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164617 transcription start site region 164617 MGI:6092384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164618 transcription start site region 164618 MGI:6092385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164619 transcription start site region 164619 MGI:6092386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164620 transcription start site region 164620 MGI:6092387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164621 transcription start site region 164621 MGI:6092388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164622 transcription start site region 164622 MGI:6092389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164623 transcription start site region 164623 MGI:6092390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164624 transcription start site region 164624 MGI:6092391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164625 transcription start site region 164625 MGI:6092392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164626 transcription start site region 164626 MGI:6092393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164627 transcription start site region 164627 MGI:6092394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164628 transcription start site region 164628 MGI:6092395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164629 transcription start site region 164629 MGI:6092396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164630 transcription start site region 164630 MGI:6092397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164631 transcription start site region 164631 MGI:6092398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164632 transcription start site region 164632 MGI:6092399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164633 transcription start site region 164633 MGI:6092400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164634 transcription start site region 164634 MGI:6092401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164635 transcription start site region 164635 MGI:6092402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164636 transcription start site region 164636 MGI:6092403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164637 transcription start site region 164637 MGI:6092404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164638 transcription start site region 164638 MGI:6092405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164639 transcription start site region 164639 MGI:6092406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164640 transcription start site region 164640 MGI:6092407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164641 transcription start site region 164641 MGI:6092408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164642 transcription start site region 164642 MGI:6092409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164643 transcription start site region 164643 MGI:6092410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164644 transcription start site region 164644 MGI:6092411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164645 transcription start site region 164645 MGI:6092412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164646 transcription start site region 164646 MGI:6092413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164647 transcription start site region 164647 MGI:6092414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164648 transcription start site region 164648 MGI:6092415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164649 transcription start site region 164649 MGI:6092416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164650 transcription start site region 164650 MGI:6092417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164651 transcription start site region 164651 MGI:6092418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164652 transcription start site region 164652 MGI:6092419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164653 transcription start site region 164653 MGI:6092420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164654 transcription start site region 164654 MGI:6092421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164655 transcription start site region 164655 MGI:6092422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164656 transcription start site region 164656 MGI:6092423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164657 transcription start site region 164657 MGI:6092424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164658 transcription start site region 164658 MGI:6092425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164659 transcription start site region 164659 MGI:6092426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164660 transcription start site region 164660 MGI:6092427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164661 transcription start site region 164661 MGI:6092428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164662 transcription start site region 164662 MGI:6092429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164663 transcription start site region 164663 MGI:6092430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164664 transcription start site region 164664 MGI:6092431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164665 transcription start site region 164665 MGI:6092432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164666 transcription start site region 164666 MGI:6092433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164667 transcription start site region 164667 MGI:6092434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164668 transcription start site region 164668 MGI:6092435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164669 transcription start site region 164669 MGI:6092436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164670 transcription start site region 164670 MGI:6092437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164671 transcription start site region 164671 MGI:6092438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164672 transcription start site region 164672 MGI:6092439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164673 transcription start site region 164673 MGI:6092440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164674 transcription start site region 164674 MGI:6092441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164675 transcription start site region 164675 MGI:6092442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164676 transcription start site region 164676 MGI:6092443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164677 transcription start site region 164677 MGI:6092444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164678 transcription start site region 164678 MGI:6092445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164679 transcription start site region 164679 MGI:6092446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164680 transcription start site region 164680 MGI:6092447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164681 transcription start site region 164681 MGI:6092448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164682 transcription start site region 164682 MGI:6092449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164683 transcription start site region 164683 MGI:6092450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164684 transcription start site region 164684 MGI:6092451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164685 transcription start site region 164685 MGI:6092452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164686 transcription start site region 164686 MGI:6092453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164687 transcription start site region 164687 MGI:6092454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164688 transcription start site region 164688 MGI:6092455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164689 transcription start site region 164689 MGI:6092456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164690 transcription start site region 164690 MGI:6092457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164691 transcription start site region 164691 MGI:6092458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164692 transcription start site region 164692 MGI:6092459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164693 transcription start site region 164693 MGI:6092460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164694 transcription start site region 164694 MGI:6092461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164695 transcription start site region 164695 MGI:6092462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164696 transcription start site region 164696 MGI:6092463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164697 transcription start site region 164697 MGI:6092464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164698 transcription start site region 164698 MGI:6092465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164699 transcription start site region 164699 MGI:6092466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164700 transcription start site region 164700 MGI:6092467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164701 transcription start site region 164701 MGI:6092468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164702 transcription start site region 164702 MGI:6092469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164703 transcription start site region 164703 MGI:6092470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164704 transcription start site region 164704 MGI:6092471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164705 transcription start site region 164705 MGI:6092472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164706 transcription start site region 164706 MGI:6092473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164707 transcription start site region 164707 MGI:6092474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164708 transcription start site region 164708 MGI:6092475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164709 transcription start site region 164709 MGI:6092476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164710 transcription start site region 164710 MGI:6092477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164711 transcription start site region 164711 MGI:6092478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164712 transcription start site region 164712 MGI:6092479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164713 transcription start site region 164713 MGI:6092480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164714 transcription start site region 164714 MGI:6092481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164715 transcription start site region 164715 MGI:6092482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164716 transcription start site region 164716 MGI:6092483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164717 transcription start site region 164717 MGI:6092484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164718 transcription start site region 164718 MGI:6092485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164719 transcription start site region 164719 MGI:6092486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164720 transcription start site region 164720 MGI:6092487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164721 transcription start site region 164721 MGI:6092488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164722 transcription start site region 164722 MGI:6092489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164723 transcription start site region 164723 MGI:6092490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164724 transcription start site region 164724 MGI:6092491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164725 transcription start site region 164725 MGI:6092492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164726 transcription start site region 164726 MGI:6092493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164727 transcription start site region 164727 MGI:6092494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164728 transcription start site region 164728 MGI:6092495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164729 transcription start site region 164729 MGI:6092496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164730 transcription start site region 164730 MGI:6092497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164731 transcription start site region 164731 MGI:6092498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164732 transcription start site region 164732 MGI:6092499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164733 transcription start site region 164733 MGI:6092500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164734 transcription start site region 164734 MGI:6092501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164735 transcription start site region 164735 MGI:6092502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164736 transcription start site region 164736 MGI:6092503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164737 transcription start site region 164737 MGI:6092504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164738 transcription start site region 164738 MGI:6092505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164739 transcription start site region 164739 MGI:6092506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164740 transcription start site region 164740 MGI:6092507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164741 transcription start site region 164741 MGI:6092508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164742 transcription start site region 164742 MGI:6092509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164743 transcription start site region 164743 MGI:6092510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164744 transcription start site region 164744 MGI:6092511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164745 transcription start site region 164745 MGI:6092512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164746 transcription start site region 164746 MGI:6092513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164747 transcription start site region 164747 MGI:6092514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164748 transcription start site region 164748 MGI:6092515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47009 predicted gene, 47009 MGI:6095688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47010 predicted gene, 47010 MGI:6095690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47011 predicted gene, 47011 MGI:6095691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47012 predicted gene, 47012 MGI:6095693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47013 predicted gene, 47013 MGI:6095694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47014 predicted gene, 47014 MGI:6095696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47015 predicted gene, 47015 MGI:6095697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47016 predicted gene, 47016 MGI:6095699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47017 predicted gene, 47017 MGI:6095701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47018 predicted gene, 47018 MGI:6095703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47019 predicted gene, 47019 MGI:6095705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47020 predicted gene, 47020 MGI:6095706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47021 predicted gene, 47021 MGI:6095708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47022 predicted gene, 47022 MGI:6095709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47023 predicted gene, 47023 MGI:6095711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47024 predicted gene, 47024 MGI:6095713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47025 predicted gene, 47025 MGI:6095715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47026 predicted gene, 47026 MGI:6095717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47027 predicted gene, 47027 MGI:6095719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47028 predicted gene, 47028 MGI:6095721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47029 predicted gene, 47029 MGI:6095723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47030 predicted gene, 47030 MGI:6095724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47031 predicted gene, 47031 MGI:6095726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47032 predicted gene, 47032 MGI:6095728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47033 predicted gene, 47033 MGI:6095730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47034 predicted gene, 47034 MGI:6095732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47035 predicted gene, 47035 MGI:6095734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47036 predicted gene, 47036 MGI:6095735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47037 predicted gene, 47037 MGI:6095736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47038 predicted gene, 47038 MGI:6095738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47039 predicted gene, 47039 MGI:6095739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47040 predicted gene, 47040 MGI:6095741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47041 predicted gene, 47041 MGI:6095743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47042 predicted gene, 47042 MGI:6095745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47043 predicted gene, 47043 MGI:6095746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47044 predicted gene, 47044 MGI:6095748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47045 predicted gene, 47045 MGI:6095749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47046 predicted gene, 47046 MGI:6095750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47047 predicted gene, 47047 MGI:6095751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47048 predicted gene, 47048 MGI:6095753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47049 predicted gene, 47049 MGI:6095754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47050 predicted gene, 47050 MGI:6095756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47051 predicted gene, 47051 MGI:6095758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47052 predicted gene, 47052 MGI:6095760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47053 predicted gene, 47053 MGI:6095761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47054 predicted gene, 47054 MGI:6095762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47055 predicted gene, 47055 MGI:6095764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47056 predicted gene, 47056 MGI:6095765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47057 predicted gene, 47057 MGI:6095766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47058 predicted gene, 47058 MGI:6095767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47059 predicted gene, 47059 MGI:6095768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47060 predicted gene, 47060 MGI:6095770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47061 predicted gene, 47061 MGI:6095771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47062 predicted gene, 47062 MGI:6095773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47063 predicted gene, 47063 MGI:6095774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47064 predicted gene, 47064 MGI:6095776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47065 predicted gene, 47065 MGI:6095778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47066 predicted gene, 47066 MGI:6095779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47067 predicted gene, 47067 MGI:6095781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47068 predicted gene, 47068 MGI:6095783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47069 predicted gene, 47069 MGI:6095785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47070 predicted gene, 47070 MGI:6095787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47071 predicted gene, 47071 MGI:6095789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47072 predicted gene, 47072 MGI:6095791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47073 predicted gene, 47073 MGI:6095792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47074 predicted gene, 47074 MGI:6095794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47075 predicted gene, 47075 MGI:6095795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47076 predicted gene, 47076 MGI:6095797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47077 predicted gene, 47077 MGI:6095799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47078 predicted gene, 47078 MGI:6095801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47079 predicted gene, 47079 MGI:6095803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47080 predicted gene, 47080 MGI:6095805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47081 predicted gene, 47081 MGI:6095807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47082 predicted gene, 47082 MGI:6095808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47083 predicted gene, 47083 MGI:6095810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47084 predicted gene, 47084 MGI:6095811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47085 predicted gene, 47085 MGI:6095812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47086 predicted gene, 47086 MGI:6095813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47087 predicted gene, 47087 MGI:6095814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47088 predicted gene, 47088 MGI:6095816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47089 predicted gene, 47089 MGI:6095818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47090 predicted gene, 47090 MGI:6095820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47091 predicted gene, 47091 MGI:6095821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47092 predicted gene, 47092 MGI:6095822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47093 predicted gene, 47093 MGI:6095824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47094 predicted gene, 47094 MGI:6095826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47095 predicted gene, 47095 MGI:6095827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47096 predicted gene, 47096 MGI:6095829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47097 predicted gene, 47097 MGI:6095831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47098 predicted gene, 47098 MGI:6095833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47099 predicted gene, 47099 MGI:6095834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47100 predicted gene, 47100 MGI:6095835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47101 predicted gene, 47101 MGI:6095836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47102 predicted gene, 47102 MGI:6095838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47103 predicted gene, 47103 MGI:6095839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47104 predicted gene, 47104 MGI:6095840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47105 predicted gene, 47105 MGI:6095841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47106 predicted gene, 47106 MGI:6095842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47107 predicted gene, 47107 MGI:6095844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47108 predicted gene, 47108 MGI:6095846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47109 predicted gene, 47109 MGI:6095848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47110 predicted gene, 47110 MGI:6095850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47111 predicted gene, 47111 MGI:6095851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47112 predicted gene, 47112 MGI:6095853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47113 predicted gene, 47113 MGI:6095855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47114 predicted gene, 47114 MGI:6095857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47115 predicted gene, 47115 MGI:6095858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47116 predicted gene, 47116 MGI:6095859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47117 predicted gene, 47117 MGI:6095861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47118 predicted gene, 47118 MGI:6095863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47119 predicted gene, 47119 MGI:6095865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47120 predicted gene, 47120 MGI:6095867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47121 predicted gene, 47121 MGI:6095868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47122 predicted gene, 47122 MGI:6095870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47123 predicted gene, 47123 MGI:6095872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47124 predicted gene, 47124 MGI:6095874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47125 predicted gene, 47125 MGI:6095875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47126 predicted gene, 47126 MGI:6095876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47127 predicted gene, 47127 MGI:6095878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47128 predicted gene, 47128 MGI:6095880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47129 predicted gene, 47129 MGI:6095882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47130 predicted gene, 47130 MGI:6095883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47131 predicted gene, 47131 MGI:6095884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47132 predicted gene, 47132 MGI:6095886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47133 predicted gene, 47133 MGI:6095888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47134 predicted gene, 47134 MGI:6095890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47135 predicted gene, 47135 MGI:6095892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47136 predicted gene, 47136 MGI:6095893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47137 predicted gene, 47137 MGI:6095895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47138 predicted gene, 47138 MGI:6095896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47139 predicted gene, 47139 MGI:6095898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47140 predicted gene, 47140 MGI:6095900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47141 predicted gene, 47141 MGI:6095902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47142 predicted gene, 47142 MGI:6095904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47143 predicted gene, 47143 MGI:6095905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47144 predicted gene, 47144 MGI:6095907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47145 predicted gene, 47145 MGI:6095909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47146 predicted gene, 47146 MGI:6095910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47147 predicted gene, 47147 MGI:6095911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47148 predicted gene, 47148 MGI:6095912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47149 predicted gene, 47149 MGI:6095914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47150 predicted gene, 47150 MGI:6095915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47151 predicted gene, 47151 MGI:6095917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47152 predicted gene, 47152 MGI:6095919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47153 predicted gene, 47153 MGI:6095921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47154 predicted gene, 47154 MGI:6095923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47155 predicted gene, 47155 MGI:6095924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47156 predicted gene, 47156 MGI:6095926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47157 predicted gene, 47157 MGI:6095928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47158 predicted gene, 47158 MGI:6095930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47159 predicted gene, 47159 MGI:6095931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47160 predicted gene, 47160 MGI:6095933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47161 predicted gene, 47161 MGI:6095935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47162 predicted gene, 47162 MGI:6095937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47163 predicted gene, 47163 MGI:6095939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47164 predicted gene, 47164 MGI:6095941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47165 predicted gene, 47165 MGI:6095943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47166 predicted gene, 47166 MGI:6095944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47167 predicted gene, 47167 MGI:6095946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47168 predicted gene, 47168 MGI:6095948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47169 predicted gene, 47169 MGI:6095949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47170 predicted gene, 47170 MGI:6095950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47171 predicted gene, 47171 MGI:6095951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47172 predicted gene, 47172 MGI:6095953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47173 predicted gene, 47173 MGI:6095954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47174 predicted gene, 47174 MGI:6095956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47175 predicted gene, 47175 MGI:6095958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47176 predicted gene, 47176 MGI:6095960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47177 predicted gene, 47177 MGI:6095962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47178 predicted gene, 47178 MGI:6095964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47179 predicted gene, 47179 MGI:6095965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47180 predicted gene, 47180 MGI:6095967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47181 predicted gene, 47181 MGI:6095968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47182 predicted gene, 47182 MGI:6095970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47183 predicted gene, 47183 MGI:6095971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47184 predicted gene, 47184 MGI:6095973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47185 predicted gene, 47185 MGI:6095974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47186 predicted gene, 47186 MGI:6095975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47187 predicted gene, 47187 MGI:6095977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47188 predicted gene, 47188 MGI:6095978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47189 predicted gene, 47189 MGI:6095980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47190 predicted gene, 47190 MGI:6095982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47191 predicted gene, 47191 MGI:6095983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47192 predicted gene, 47192 MGI:6095984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47193 predicted gene, 47193 MGI:6095985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47194 predicted gene, 47194 MGI:6095987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47195 predicted gene, 47195 MGI:6095989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47196 predicted gene, 47196 MGI:6095990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47197 predicted gene, 47197 MGI:6095992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47198 predicted gene, 47198 MGI:6095994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47199 predicted gene, 47199 MGI:6095996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47200 predicted gene, 47200 MGI:6095997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47201 predicted gene, 47201 MGI:6095999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47202 predicted gene, 47202 MGI:6096000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47203 predicted gene, 47203 MGI:6096002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47204 predicted gene, 47204 MGI:6096003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47205 predicted gene, 47205 MGI:6096005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47206 predicted gene, 47206 MGI:6096007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47207 predicted gene, 47207 MGI:6096009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47208 predicted gene, 47208 MGI:6096011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47209 predicted gene, 47209 MGI:6096013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47210 predicted gene, 47210 MGI:6096014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47211 predicted gene, 47211 MGI:6096016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47212 predicted gene, 47212 MGI:6096017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47213 predicted gene, 47213 MGI:6096019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47214 predicted gene, 47214 MGI:6096020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47215 predicted gene, 47215 MGI:6096022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47216 predicted gene, 47216 MGI:6096024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47217 predicted gene, 47217 MGI:6096026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47218 predicted gene, 47218 MGI:6096027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47219 predicted gene, 47219 MGI:6096029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47220 predicted gene, 47220 MGI:6096030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47221 predicted gene, 47221 MGI:6096031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47222 predicted gene, 47222 MGI:6096033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47223 predicted gene, 47223 MGI:6096034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47224 predicted gene, 47224 MGI:6096036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47225 predicted gene, 47225 MGI:6096038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47226 predicted gene, 47226 MGI:6096039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47227 predicted gene, 47227 MGI:6096041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47228 predicted gene, 47228 MGI:6096042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47229 predicted gene, 47229 MGI:6096043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47230 predicted gene, 47230 MGI:6096044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47231 predicted gene, 47231 MGI:6096046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47232 predicted gene, 47232 MGI:6096048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47233 predicted gene, 47233 MGI:6096050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47234 predicted gene, 47234 MGI:6096052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47235 predicted gene, 47235 MGI:6096054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47236 predicted gene, 47236 MGI:6096056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47237 predicted gene, 47237 MGI:6096057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47238 predicted gene, 47238 MGI:6096059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47239 predicted gene, 47239 MGI:6096060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47240 predicted gene, 47240 MGI:6096062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47241 predicted gene, 47241 MGI:6096063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47242 predicted gene, 47242 MGI:6096064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47243 predicted gene, 47243 MGI:6096066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47244 predicted gene, 47244 MGI:6096068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47245 predicted gene, 47245 MGI:6096069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47246 predicted gene, 47246 MGI:6096070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47247 predicted gene, 47247 MGI:6096072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47248 predicted gene, 47248 MGI:6096073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47249 predicted gene, 47249 MGI:6096075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47250 predicted gene, 47250 MGI:6096077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47251 predicted gene, 47251 MGI:6096078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47252 predicted gene, 47252 MGI:6096080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47253 predicted gene, 47253 MGI:6096082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47254 predicted gene, 47254 MGI:6096084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47255 predicted gene, 47255 MGI:6096085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47256 predicted gene, 47256 MGI:6096086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47257 predicted gene, 47257 MGI:6096087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47258 predicted gene, 47258 MGI:6096089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47259 predicted gene, 47259 MGI:6096091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47260 predicted gene, 47260 MGI:6096093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47261 predicted gene, 47261 MGI:6096095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47262 predicted gene, 47262 MGI:6096096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47263 predicted gene, 47263 MGI:6096098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47264 predicted gene, 47264 MGI:6096099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47265 predicted gene, 47265 MGI:6096100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47266 predicted gene, 47266 MGI:6096101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47267 predicted gene, 47267 MGI:6096103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47268 predicted gene, 47268 MGI:6096105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47269 predicted gene, 47269 MGI:6096106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47270 predicted gene, 47270 MGI:6096107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47271 predicted gene, 47271 MGI:6096109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47272 predicted gene, 47272 MGI:6096111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47273 predicted gene, 47273 MGI:6096113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47274 predicted gene, 47274 MGI:6096114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47275 predicted gene, 47275 MGI:6096115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47276 predicted gene, 47276 MGI:6096117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47277 predicted gene, 47277 MGI:6096119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47278 predicted gene, 47278 MGI:6096121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Gm47279 predicted gene, 47279 MGI:6096123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP