Tssr162020 transcription start site region 162020 MGI:6089787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162021 transcription start site region 162021 MGI:6089788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162022 transcription start site region 162022 MGI:6089789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162023 transcription start site region 162023 MGI:6089790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162024 transcription start site region 162024 MGI:6089791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162025 transcription start site region 162025 MGI:6089792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162026 transcription start site region 162026 MGI:6089793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162027 transcription start site region 162027 MGI:6089794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162028 transcription start site region 162028 MGI:6089795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162029 transcription start site region 162029 MGI:6089796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162030 transcription start site region 162030 MGI:6089797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162031 transcription start site region 162031 MGI:6089798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162032 transcription start site region 162032 MGI:6089799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162033 transcription start site region 162033 MGI:6089800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162034 transcription start site region 162034 MGI:6089801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162035 transcription start site region 162035 MGI:6089802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162036 transcription start site region 162036 MGI:6089803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162037 transcription start site region 162037 MGI:6089804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162038 transcription start site region 162038 MGI:6089805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162039 transcription start site region 162039 MGI:6089806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162040 transcription start site region 162040 MGI:6089807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162041 transcription start site region 162041 MGI:6089808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162042 transcription start site region 162042 MGI:6089809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162043 transcription start site region 162043 MGI:6089810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162044 transcription start site region 162044 MGI:6089811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162045 transcription start site region 162045 MGI:6089812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162046 transcription start site region 162046 MGI:6089813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162047 transcription start site region 162047 MGI:6089814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162048 transcription start site region 162048 MGI:6089815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162049 transcription start site region 162049 MGI:6089816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162050 transcription start site region 162050 MGI:6089817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162051 transcription start site region 162051 MGI:6089818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162052 transcription start site region 162052 MGI:6089819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162053 transcription start site region 162053 MGI:6089820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162054 transcription start site region 162054 MGI:6089821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162055 transcription start site region 162055 MGI:6089822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162056 transcription start site region 162056 MGI:6089823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162057 transcription start site region 162057 MGI:6089824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162058 transcription start site region 162058 MGI:6089825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162059 transcription start site region 162059 MGI:6089826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162060 transcription start site region 162060 MGI:6089827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162061 transcription start site region 162061 MGI:6089828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162062 transcription start site region 162062 MGI:6089829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162063 transcription start site region 162063 MGI:6089830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162064 transcription start site region 162064 MGI:6089831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162065 transcription start site region 162065 MGI:6089832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162066 transcription start site region 162066 MGI:6089833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162067 transcription start site region 162067 MGI:6089834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162068 transcription start site region 162068 MGI:6089835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162069 transcription start site region 162069 MGI:6089836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162070 transcription start site region 162070 MGI:6089837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162071 transcription start site region 162071 MGI:6089838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162072 transcription start site region 162072 MGI:6089839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162073 transcription start site region 162073 MGI:6089840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162074 transcription start site region 162074 MGI:6089841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162075 transcription start site region 162075 MGI:6089842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162076 transcription start site region 162076 MGI:6089843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162077 transcription start site region 162077 MGI:6089844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162078 transcription start site region 162078 MGI:6089845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162079 transcription start site region 162079 MGI:6089846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162080 transcription start site region 162080 MGI:6089847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162081 transcription start site region 162081 MGI:6089848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162082 transcription start site region 162082 MGI:6089849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162083 transcription start site region 162083 MGI:6089850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162084 transcription start site region 162084 MGI:6089851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162085 transcription start site region 162085 MGI:6089852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162086 transcription start site region 162086 MGI:6089853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162087 transcription start site region 162087 MGI:6089854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162088 transcription start site region 162088 MGI:6089855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162089 transcription start site region 162089 MGI:6089856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162090 transcription start site region 162090 MGI:6089857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162091 transcription start site region 162091 MGI:6089858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162092 transcription start site region 162092 MGI:6089859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162093 transcription start site region 162093 MGI:6089860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162094 transcription start site region 162094 MGI:6089861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162095 transcription start site region 162095 MGI:6089862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162096 transcription start site region 162096 MGI:6089863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162097 transcription start site region 162097 MGI:6089864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162098 transcription start site region 162098 MGI:6089865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162099 transcription start site region 162099 MGI:6089866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162100 transcription start site region 162100 MGI:6089867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162101 transcription start site region 162101 MGI:6089868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162102 transcription start site region 162102 MGI:6089869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162103 transcription start site region 162103 MGI:6089870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162104 transcription start site region 162104 MGI:6089871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162105 transcription start site region 162105 MGI:6089872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162106 transcription start site region 162106 MGI:6089873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162107 transcription start site region 162107 MGI:6089874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162108 transcription start site region 162108 MGI:6089875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162109 transcription start site region 162109 MGI:6089876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162110 transcription start site region 162110 MGI:6089877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162111 transcription start site region 162111 MGI:6089878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162112 transcription start site region 162112 MGI:6089879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162113 transcription start site region 162113 MGI:6089880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162114 transcription start site region 162114 MGI:6089881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162115 transcription start site region 162115 MGI:6089882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162116 transcription start site region 162116 MGI:6089883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162117 transcription start site region 162117 MGI:6089884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162118 transcription start site region 162118 MGI:6089885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162119 transcription start site region 162119 MGI:6089886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162120 transcription start site region 162120 MGI:6089887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162121 transcription start site region 162121 MGI:6089888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162122 transcription start site region 162122 MGI:6089889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162123 transcription start site region 162123 MGI:6089890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162124 transcription start site region 162124 MGI:6089891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162125 transcription start site region 162125 MGI:6089892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162126 transcription start site region 162126 MGI:6089893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162127 transcription start site region 162127 MGI:6089894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162128 transcription start site region 162128 MGI:6089895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162129 transcription start site region 162129 MGI:6089896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162130 transcription start site region 162130 MGI:6089897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162131 transcription start site region 162131 MGI:6089898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162132 transcription start site region 162132 MGI:6089899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162133 transcription start site region 162133 MGI:6089900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162134 transcription start site region 162134 MGI:6089901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162135 transcription start site region 162135 MGI:6089902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162136 transcription start site region 162136 MGI:6089903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162137 transcription start site region 162137 MGI:6089904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162138 transcription start site region 162138 MGI:6089905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162139 transcription start site region 162139 MGI:6089906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162140 transcription start site region 162140 MGI:6089907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162141 transcription start site region 162141 MGI:6089908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162142 transcription start site region 162142 MGI:6089909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162143 transcription start site region 162143 MGI:6089910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162144 transcription start site region 162144 MGI:6089911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162145 transcription start site region 162145 MGI:6089912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162146 transcription start site region 162146 MGI:6089913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162147 transcription start site region 162147 MGI:6089914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162148 transcription start site region 162148 MGI:6089915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162149 transcription start site region 162149 MGI:6089916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162150 transcription start site region 162150 MGI:6089917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162151 transcription start site region 162151 MGI:6089918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162152 transcription start site region 162152 MGI:6089919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162153 transcription start site region 162153 MGI:6089920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162154 transcription start site region 162154 MGI:6089921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162155 transcription start site region 162155 MGI:6089922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162156 transcription start site region 162156 MGI:6089923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162157 transcription start site region 162157 MGI:6089924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162158 transcription start site region 162158 MGI:6089925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162159 transcription start site region 162159 MGI:6089926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162160 transcription start site region 162160 MGI:6089927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162161 transcription start site region 162161 MGI:6089928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162162 transcription start site region 162162 MGI:6089929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162163 transcription start site region 162163 MGI:6089930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162164 transcription start site region 162164 MGI:6089931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162165 transcription start site region 162165 MGI:6089932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162166 transcription start site region 162166 MGI:6089933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162167 transcription start site region 162167 MGI:6089934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162168 transcription start site region 162168 MGI:6089935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162169 transcription start site region 162169 MGI:6089936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162170 transcription start site region 162170 MGI:6089937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162171 transcription start site region 162171 MGI:6089938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162172 transcription start site region 162172 MGI:6089939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162173 transcription start site region 162173 MGI:6089940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162174 transcription start site region 162174 MGI:6089941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162175 transcription start site region 162175 MGI:6089942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162176 transcription start site region 162176 MGI:6089943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162177 transcription start site region 162177 MGI:6089944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162178 transcription start site region 162178 MGI:6089945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162179 transcription start site region 162179 MGI:6089946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162180 transcription start site region 162180 MGI:6089947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162181 transcription start site region 162181 MGI:6089948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162182 transcription start site region 162182 MGI:6089949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162183 transcription start site region 162183 MGI:6089950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162184 transcription start site region 162184 MGI:6089951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162185 transcription start site region 162185 MGI:6089952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162186 transcription start site region 162186 MGI:6089953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162187 transcription start site region 162187 MGI:6089954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162188 transcription start site region 162188 MGI:6089955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162189 transcription start site region 162189 MGI:6089956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162190 transcription start site region 162190 MGI:6089957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162191 transcription start site region 162191 MGI:6089958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162192 transcription start site region 162192 MGI:6089959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162193 transcription start site region 162193 MGI:6089960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162194 transcription start site region 162194 MGI:6089961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162195 transcription start site region 162195 MGI:6089962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162196 transcription start site region 162196 MGI:6089963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162197 transcription start site region 162197 MGI:6089964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162198 transcription start site region 162198 MGI:6089965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162199 transcription start site region 162199 MGI:6089966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162200 transcription start site region 162200 MGI:6089967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162201 transcription start site region 162201 MGI:6089968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162202 transcription start site region 162202 MGI:6089969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162203 transcription start site region 162203 MGI:6089970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162204 transcription start site region 162204 MGI:6089971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162205 transcription start site region 162205 MGI:6089972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162206 transcription start site region 162206 MGI:6089973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162207 transcription start site region 162207 MGI:6089974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162208 transcription start site region 162208 MGI:6089975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162209 transcription start site region 162209 MGI:6089976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162210 transcription start site region 162210 MGI:6089977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162211 transcription start site region 162211 MGI:6089978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162212 transcription start site region 162212 MGI:6089979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162213 transcription start site region 162213 MGI:6089980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162214 transcription start site region 162214 MGI:6089981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162215 transcription start site region 162215 MGI:6089982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162216 transcription start site region 162216 MGI:6089983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162217 transcription start site region 162217 MGI:6089984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162218 transcription start site region 162218 MGI:6089985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162219 transcription start site region 162219 MGI:6089986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162220 transcription start site region 162220 MGI:6089987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162221 transcription start site region 162221 MGI:6089988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162222 transcription start site region 162222 MGI:6089989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162223 transcription start site region 162223 MGI:6089990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162224 transcription start site region 162224 MGI:6089991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162225 transcription start site region 162225 MGI:6089992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162226 transcription start site region 162226 MGI:6089993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162227 transcription start site region 162227 MGI:6089994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162228 transcription start site region 162228 MGI:6089995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162229 transcription start site region 162229 MGI:6089996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162230 transcription start site region 162230 MGI:6089997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162231 transcription start site region 162231 MGI:6089998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162232 transcription start site region 162232 MGI:6089999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162233 transcription start site region 162233 MGI:6090000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162234 transcription start site region 162234 MGI:6090001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162235 transcription start site region 162235 MGI:6090002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162236 transcription start site region 162236 MGI:6090003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162237 transcription start site region 162237 MGI:6090004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162238 transcription start site region 162238 MGI:6090005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162239 transcription start site region 162239 MGI:6090006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162240 transcription start site region 162240 MGI:6090007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162241 transcription start site region 162241 MGI:6090008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162242 transcription start site region 162242 MGI:6090009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162243 transcription start site region 162243 MGI:6090010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162244 transcription start site region 162244 MGI:6090011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162245 transcription start site region 162245 MGI:6090012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162246 transcription start site region 162246 MGI:6090013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162247 transcription start site region 162247 MGI:6090014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162248 transcription start site region 162248 MGI:6090015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162249 transcription start site region 162249 MGI:6090016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162250 transcription start site region 162250 MGI:6090017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162251 transcription start site region 162251 MGI:6090018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162252 transcription start site region 162252 MGI:6090019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162253 transcription start site region 162253 MGI:6090020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162254 transcription start site region 162254 MGI:6090021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162255 transcription start site region 162255 MGI:6090022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162256 transcription start site region 162256 MGI:6090023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162257 transcription start site region 162257 MGI:6090024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162258 transcription start site region 162258 MGI:6090025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162259 transcription start site region 162259 MGI:6090026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162260 transcription start site region 162260 MGI:6090027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162261 transcription start site region 162261 MGI:6090028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162262 transcription start site region 162262 MGI:6090029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162263 transcription start site region 162263 MGI:6090030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162264 transcription start site region 162264 MGI:6090031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162265 transcription start site region 162265 MGI:6090032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162266 transcription start site region 162266 MGI:6090033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162267 transcription start site region 162267 MGI:6090034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162268 transcription start site region 162268 MGI:6090035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162269 transcription start site region 162269 MGI:6090036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162270 transcription start site region 162270 MGI:6090037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162271 transcription start site region 162271 MGI:6090038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162272 transcription start site region 162272 MGI:6090039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162273 transcription start site region 162273 MGI:6090040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162274 transcription start site region 162274 MGI:6090041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162275 transcription start site region 162275 MGI:6090042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162276 transcription start site region 162276 MGI:6090043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162277 transcription start site region 162277 MGI:6090044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162278 transcription start site region 162278 MGI:6090045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162279 transcription start site region 162279 MGI:6090046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162280 transcription start site region 162280 MGI:6090047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162281 transcription start site region 162281 MGI:6090048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162282 transcription start site region 162282 MGI:6090049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162283 transcription start site region 162283 MGI:6090050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162284 transcription start site region 162284 MGI:6090051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162285 transcription start site region 162285 MGI:6090052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162286 transcription start site region 162286 MGI:6090053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162287 transcription start site region 162287 MGI:6090054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162288 transcription start site region 162288 MGI:6090055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162289 transcription start site region 162289 MGI:6090056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162290 transcription start site region 162290 MGI:6090057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162291 transcription start site region 162291 MGI:6090058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162292 transcription start site region 162292 MGI:6090059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162293 transcription start site region 162293 MGI:6090060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162294 transcription start site region 162294 MGI:6090061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162295 transcription start site region 162295 MGI:6090062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162296 transcription start site region 162296 MGI:6090063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162297 transcription start site region 162297 MGI:6090064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162298 transcription start site region 162298 MGI:6090065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162299 transcription start site region 162299 MGI:6090066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162300 transcription start site region 162300 MGI:6090067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162301 transcription start site region 162301 MGI:6090068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162302 transcription start site region 162302 MGI:6090069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162303 transcription start site region 162303 MGI:6090070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162304 transcription start site region 162304 MGI:6090071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162305 transcription start site region 162305 MGI:6090072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162306 transcription start site region 162306 MGI:6090073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162307 transcription start site region 162307 MGI:6090074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162308 transcription start site region 162308 MGI:6090075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162309 transcription start site region 162309 MGI:6090076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162310 transcription start site region 162310 MGI:6090077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162311 transcription start site region 162311 MGI:6090078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162312 transcription start site region 162312 MGI:6090079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162313 transcription start site region 162313 MGI:6090080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162314 transcription start site region 162314 MGI:6090081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162315 transcription start site region 162315 MGI:6090082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162316 transcription start site region 162316 MGI:6090083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162317 transcription start site region 162317 MGI:6090084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162318 transcription start site region 162318 MGI:6090085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162319 transcription start site region 162319 MGI:6090086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162320 transcription start site region 162320 MGI:6090087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162321 transcription start site region 162321 MGI:6090088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162322 transcription start site region 162322 MGI:6090089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162323 transcription start site region 162323 MGI:6090090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162324 transcription start site region 162324 MGI:6090091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162325 transcription start site region 162325 MGI:6090092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162326 transcription start site region 162326 MGI:6090093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162327 transcription start site region 162327 MGI:6090094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162328 transcription start site region 162328 MGI:6090095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162329 transcription start site region 162329 MGI:6090096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162330 transcription start site region 162330 MGI:6090097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162331 transcription start site region 162331 MGI:6090098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162332 transcription start site region 162332 MGI:6090099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162333 transcription start site region 162333 MGI:6090100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162334 transcription start site region 162334 MGI:6090101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162335 transcription start site region 162335 MGI:6090102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162336 transcription start site region 162336 MGI:6090103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162337 transcription start site region 162337 MGI:6090104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162338 transcription start site region 162338 MGI:6090105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162339 transcription start site region 162339 MGI:6090106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162340 transcription start site region 162340 MGI:6090107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162341 transcription start site region 162341 MGI:6090108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162342 transcription start site region 162342 MGI:6090109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162343 transcription start site region 162343 MGI:6090110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162344 transcription start site region 162344 MGI:6090111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162345 transcription start site region 162345 MGI:6090112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162346 transcription start site region 162346 MGI:6090113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162347 transcription start site region 162347 MGI:6090114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162348 transcription start site region 162348 MGI:6090115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162349 transcription start site region 162349 MGI:6090116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162350 transcription start site region 162350 MGI:6090117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162351 transcription start site region 162351 MGI:6090118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162352 transcription start site region 162352 MGI:6090119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162353 transcription start site region 162353 MGI:6090120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162354 transcription start site region 162354 MGI:6090121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162355 transcription start site region 162355 MGI:6090122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162356 transcription start site region 162356 MGI:6090123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162357 transcription start site region 162357 MGI:6090124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162358 transcription start site region 162358 MGI:6090125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162359 transcription start site region 162359 MGI:6090126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162360 transcription start site region 162360 MGI:6090127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162361 transcription start site region 162361 MGI:6090128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162362 transcription start site region 162362 MGI:6090129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162363 transcription start site region 162363 MGI:6090130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162364 transcription start site region 162364 MGI:6090131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162365 transcription start site region 162365 MGI:6090132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162366 transcription start site region 162366 MGI:6090133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162367 transcription start site region 162367 MGI:6090134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162368 transcription start site region 162368 MGI:6090135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162369 transcription start site region 162369 MGI:6090136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162370 transcription start site region 162370 MGI:6090137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162371 transcription start site region 162371 MGI:6090138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162372 transcription start site region 162372 MGI:6090139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162373 transcription start site region 162373 MGI:6090140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162374 transcription start site region 162374 MGI:6090141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162375 transcription start site region 162375 MGI:6090142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162376 transcription start site region 162376 MGI:6090143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162377 transcription start site region 162377 MGI:6090144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162378 transcription start site region 162378 MGI:6090145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162379 transcription start site region 162379 MGI:6090146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162380 transcription start site region 162380 MGI:6090147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162381 transcription start site region 162381 MGI:6090148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162382 transcription start site region 162382 MGI:6090149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162383 transcription start site region 162383 MGI:6090150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162384 transcription start site region 162384 MGI:6090151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162385 transcription start site region 162385 MGI:6090152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162386 transcription start site region 162386 MGI:6090153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162387 transcription start site region 162387 MGI:6090154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162388 transcription start site region 162388 MGI:6090155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162389 transcription start site region 162389 MGI:6090156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162390 transcription start site region 162390 MGI:6090157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162391 transcription start site region 162391 MGI:6090158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162392 transcription start site region 162392 MGI:6090159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162393 transcription start site region 162393 MGI:6090160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162394 transcription start site region 162394 MGI:6090161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162395 transcription start site region 162395 MGI:6090162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162396 transcription start site region 162396 MGI:6090163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162397 transcription start site region 162397 MGI:6090164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162398 transcription start site region 162398 MGI:6090165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162399 transcription start site region 162399 MGI:6090166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162400 transcription start site region 162400 MGI:6090167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162401 transcription start site region 162401 MGI:6090168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162402 transcription start site region 162402 MGI:6090169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162403 transcription start site region 162403 MGI:6090170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162404 transcription start site region 162404 MGI:6090171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162405 transcription start site region 162405 MGI:6090172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162406 transcription start site region 162406 MGI:6090173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162407 transcription start site region 162407 MGI:6090174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162408 transcription start site region 162408 MGI:6090175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162409 transcription start site region 162409 MGI:6090176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162410 transcription start site region 162410 MGI:6090177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162411 transcription start site region 162411 MGI:6090178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162412 transcription start site region 162412 MGI:6090179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162413 transcription start site region 162413 MGI:6090180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162414 transcription start site region 162414 MGI:6090181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162415 transcription start site region 162415 MGI:6090182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162416 transcription start site region 162416 MGI:6090183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162417 transcription start site region 162417 MGI:6090184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162418 transcription start site region 162418 MGI:6090185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162419 transcription start site region 162419 MGI:6090186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162420 transcription start site region 162420 MGI:6090187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162421 transcription start site region 162421 MGI:6090188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162422 transcription start site region 162422 MGI:6090189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162423 transcription start site region 162423 MGI:6090190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162424 transcription start site region 162424 MGI:6090191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162425 transcription start site region 162425 MGI:6090192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162426 transcription start site region 162426 MGI:6090193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162427 transcription start site region 162427 MGI:6090194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162428 transcription start site region 162428 MGI:6090195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162429 transcription start site region 162429 MGI:6090196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162430 transcription start site region 162430 MGI:6090197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162431 transcription start site region 162431 MGI:6090198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162432 transcription start site region 162432 MGI:6090199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162433 transcription start site region 162433 MGI:6090200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162434 transcription start site region 162434 MGI:6090201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162435 transcription start site region 162435 MGI:6090202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162436 transcription start site region 162436 MGI:6090203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162437 transcription start site region 162437 MGI:6090204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162438 transcription start site region 162438 MGI:6090205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162439 transcription start site region 162439 MGI:6090206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162440 transcription start site region 162440 MGI:6090207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162441 transcription start site region 162441 MGI:6090208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162442 transcription start site region 162442 MGI:6090209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162443 transcription start site region 162443 MGI:6090210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162444 transcription start site region 162444 MGI:6090211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162445 transcription start site region 162445 MGI:6090212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162446 transcription start site region 162446 MGI:6090213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162447 transcription start site region 162447 MGI:6090214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162448 transcription start site region 162448 MGI:6090215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162449 transcription start site region 162449 MGI:6090216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162450 transcription start site region 162450 MGI:6090217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162451 transcription start site region 162451 MGI:6090218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162452 transcription start site region 162452 MGI:6090219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162453 transcription start site region 162453 MGI:6090220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162454 transcription start site region 162454 MGI:6090221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162455 transcription start site region 162455 MGI:6090222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162456 transcription start site region 162456 MGI:6090223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162457 transcription start site region 162457 MGI:6090224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162458 transcription start site region 162458 MGI:6090225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162459 transcription start site region 162459 MGI:6090226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162460 transcription start site region 162460 MGI:6090227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162461 transcription start site region 162461 MGI:6090228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162462 transcription start site region 162462 MGI:6090229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162463 transcription start site region 162463 MGI:6090230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162464 transcription start site region 162464 MGI:6090231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162465 transcription start site region 162465 MGI:6090232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162466 transcription start site region 162466 MGI:6090233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162467 transcription start site region 162467 MGI:6090234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162468 transcription start site region 162468 MGI:6090235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162469 transcription start site region 162469 MGI:6090236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162470 transcription start site region 162470 MGI:6090237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162471 transcription start site region 162471 MGI:6090238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162472 transcription start site region 162472 MGI:6090239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162473 transcription start site region 162473 MGI:6090240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162474 transcription start site region 162474 MGI:6090241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162475 transcription start site region 162475 MGI:6090242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162476 transcription start site region 162476 MGI:6090243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162477 transcription start site region 162477 MGI:6090244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162478 transcription start site region 162478 MGI:6090245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162479 transcription start site region 162479 MGI:6090246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162480 transcription start site region 162480 MGI:6090247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162481 transcription start site region 162481 MGI:6090248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162482 transcription start site region 162482 MGI:6090249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162483 transcription start site region 162483 MGI:6090250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162484 transcription start site region 162484 MGI:6090251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162485 transcription start site region 162485 MGI:6090252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162486 transcription start site region 162486 MGI:6090253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162487 transcription start site region 162487 MGI:6090254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162488 transcription start site region 162488 MGI:6090255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162489 transcription start site region 162489 MGI:6090256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162490 transcription start site region 162490 MGI:6090257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162491 transcription start site region 162491 MGI:6090258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162492 transcription start site region 162492 MGI:6090259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162493 transcription start site region 162493 MGI:6090260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162494 transcription start site region 162494 MGI:6090261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162495 transcription start site region 162495 MGI:6090262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162496 transcription start site region 162496 MGI:6090263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162497 transcription start site region 162497 MGI:6090264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162498 transcription start site region 162498 MGI:6090265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162499 transcription start site region 162499 MGI:6090266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162500 transcription start site region 162500 MGI:6090267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162501 transcription start site region 162501 MGI:6090268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162502 transcription start site region 162502 MGI:6090269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162503 transcription start site region 162503 MGI:6090270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162504 transcription start site region 162504 MGI:6090271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162505 transcription start site region 162505 MGI:6090272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162506 transcription start site region 162506 MGI:6090273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162507 transcription start site region 162507 MGI:6090274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162508 transcription start site region 162508 MGI:6090275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162509 transcription start site region 162509 MGI:6090276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162510 transcription start site region 162510 MGI:6090277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162511 transcription start site region 162511 MGI:6090278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162512 transcription start site region 162512 MGI:6090279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162513 transcription start site region 162513 MGI:6090280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162514 transcription start site region 162514 MGI:6090281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162515 transcription start site region 162515 MGI:6090282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162516 transcription start site region 162516 MGI:6090283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162517 transcription start site region 162517 MGI:6090284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162518 transcription start site region 162518 MGI:6090285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162519 transcription start site region 162519 MGI:6090286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162520 transcription start site region 162520 MGI:6090287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162521 transcription start site region 162521 MGI:6090288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162522 transcription start site region 162522 MGI:6090289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162523 transcription start site region 162523 MGI:6090290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162524 transcription start site region 162524 MGI:6090291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162525 transcription start site region 162525 MGI:6090292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162526 transcription start site region 162526 MGI:6090293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162527 transcription start site region 162527 MGI:6090294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162528 transcription start site region 162528 MGI:6090295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162529 transcription start site region 162529 MGI:6090296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162530 transcription start site region 162530 MGI:6090297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162531 transcription start site region 162531 MGI:6090298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162532 transcription start site region 162532 MGI:6090299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162533 transcription start site region 162533 MGI:6090300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162534 transcription start site region 162534 MGI:6090301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162535 transcription start site region 162535 MGI:6090302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162536 transcription start site region 162536 MGI:6090303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162537 transcription start site region 162537 MGI:6090304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162538 transcription start site region 162538 MGI:6090305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162539 transcription start site region 162539 MGI:6090306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162540 transcription start site region 162540 MGI:6090307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162541 transcription start site region 162541 MGI:6090308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162542 transcription start site region 162542 MGI:6090309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162543 transcription start site region 162543 MGI:6090310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162544 transcription start site region 162544 MGI:6090311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162545 transcription start site region 162545 MGI:6090312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162546 transcription start site region 162546 MGI:6090313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162547 transcription start site region 162547 MGI:6090314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162548 transcription start site region 162548 MGI:6090315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162549 transcription start site region 162549 MGI:6090316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162550 transcription start site region 162550 MGI:6090317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162551 transcription start site region 162551 MGI:6090318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162552 transcription start site region 162552 MGI:6090319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162553 transcription start site region 162553 MGI:6090320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162554 transcription start site region 162554 MGI:6090321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162555 transcription start site region 162555 MGI:6090322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162556 transcription start site region 162556 MGI:6090323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162557 transcription start site region 162557 MGI:6090324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162558 transcription start site region 162558 MGI:6090325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162559 transcription start site region 162559 MGI:6090326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162560 transcription start site region 162560 MGI:6090327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162561 transcription start site region 162561 MGI:6090328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162562 transcription start site region 162562 MGI:6090329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162563 transcription start site region 162563 MGI:6090330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162564 transcription start site region 162564 MGI:6090331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162565 transcription start site region 162565 MGI:6090332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162566 transcription start site region 162566 MGI:6090333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162567 transcription start site region 162567 MGI:6090334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162568 transcription start site region 162568 MGI:6090335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162569 transcription start site region 162569 MGI:6090336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162570 transcription start site region 162570 MGI:6090337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162571 transcription start site region 162571 MGI:6090338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162572 transcription start site region 162572 MGI:6090339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162573 transcription start site region 162573 MGI:6090340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162574 transcription start site region 162574 MGI:6090341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162575 transcription start site region 162575 MGI:6090342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162576 transcription start site region 162576 MGI:6090343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162577 transcription start site region 162577 MGI:6090344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162578 transcription start site region 162578 MGI:6090345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162579 transcription start site region 162579 MGI:6090346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162580 transcription start site region 162580 MGI:6090347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162581 transcription start site region 162581 MGI:6090348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162582 transcription start site region 162582 MGI:6090349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162583 transcription start site region 162583 MGI:6090350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162584 transcription start site region 162584 MGI:6090351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162585 transcription start site region 162585 MGI:6090352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162586 transcription start site region 162586 MGI:6090353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162587 transcription start site region 162587 MGI:6090354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162588 transcription start site region 162588 MGI:6090355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162589 transcription start site region 162589 MGI:6090356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162590 transcription start site region 162590 MGI:6090357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162591 transcription start site region 162591 MGI:6090358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162592 transcription start site region 162592 MGI:6090359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162593 transcription start site region 162593 MGI:6090360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162594 transcription start site region 162594 MGI:6090361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162595 transcription start site region 162595 MGI:6090362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162596 transcription start site region 162596 MGI:6090363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162597 transcription start site region 162597 MGI:6090364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162598 transcription start site region 162598 MGI:6090365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162599 transcription start site region 162599 MGI:6090366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162600 transcription start site region 162600 MGI:6090367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162601 transcription start site region 162601 MGI:6090368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162602 transcription start site region 162602 MGI:6090369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162603 transcription start site region 162603 MGI:6090370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162604 transcription start site region 162604 MGI:6090371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162605 transcription start site region 162605 MGI:6090372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162606 transcription start site region 162606 MGI:6090373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162607 transcription start site region 162607 MGI:6090374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162608 transcription start site region 162608 MGI:6090375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162609 transcription start site region 162609 MGI:6090376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162610 transcription start site region 162610 MGI:6090377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162611 transcription start site region 162611 MGI:6090378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162612 transcription start site region 162612 MGI:6090379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162613 transcription start site region 162613 MGI:6090380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162614 transcription start site region 162614 MGI:6090381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162615 transcription start site region 162615 MGI:6090382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162616 transcription start site region 162616 MGI:6090383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162617 transcription start site region 162617 MGI:6090384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162618 transcription start site region 162618 MGI:6090385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162619 transcription start site region 162619 MGI:6090386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162620 transcription start site region 162620 MGI:6090387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162621 transcription start site region 162621 MGI:6090388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162622 transcription start site region 162622 MGI:6090389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162623 transcription start site region 162623 MGI:6090390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162624 transcription start site region 162624 MGI:6090391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162625 transcription start site region 162625 MGI:6090392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162626 transcription start site region 162626 MGI:6090393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162627 transcription start site region 162627 MGI:6090394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162628 transcription start site region 162628 MGI:6090395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162629 transcription start site region 162629 MGI:6090396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162630 transcription start site region 162630 MGI:6090397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162631 transcription start site region 162631 MGI:6090398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162632 transcription start site region 162632 MGI:6090399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162633 transcription start site region 162633 MGI:6090400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162634 transcription start site region 162634 MGI:6090401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162635 transcription start site region 162635 MGI:6090402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162636 transcription start site region 162636 MGI:6090403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162637 transcription start site region 162637 MGI:6090404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162638 transcription start site region 162638 MGI:6090405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162639 transcription start site region 162639 MGI:6090406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162640 transcription start site region 162640 MGI:6090407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162641 transcription start site region 162641 MGI:6090408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162642 transcription start site region 162642 MGI:6090409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162643 transcription start site region 162643 MGI:6090410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162644 transcription start site region 162644 MGI:6090411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162645 transcription start site region 162645 MGI:6090412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162646 transcription start site region 162646 MGI:6090413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162647 transcription start site region 162647 MGI:6090414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162648 transcription start site region 162648 MGI:6090415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162649 transcription start site region 162649 MGI:6090416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162650 transcription start site region 162650 MGI:6090417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162651 transcription start site region 162651 MGI:6090418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162652 transcription start site region 162652 MGI:6090419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162653 transcription start site region 162653 MGI:6090420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162654 transcription start site region 162654 MGI:6090421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162655 transcription start site region 162655 MGI:6090422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162656 transcription start site region 162656 MGI:6090423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162657 transcription start site region 162657 MGI:6090424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162658 transcription start site region 162658 MGI:6090425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162659 transcription start site region 162659 MGI:6090426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162660 transcription start site region 162660 MGI:6090427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162661 transcription start site region 162661 MGI:6090428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162662 transcription start site region 162662 MGI:6090429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162663 transcription start site region 162663 MGI:6090430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162664 transcription start site region 162664 MGI:6090431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162665 transcription start site region 162665 MGI:6090432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162666 transcription start site region 162666 MGI:6090433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162667 transcription start site region 162667 MGI:6090434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162668 transcription start site region 162668 MGI:6090435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162669 transcription start site region 162669 MGI:6090436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162670 transcription start site region 162670 MGI:6090437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162671 transcription start site region 162671 MGI:6090438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162672 transcription start site region 162672 MGI:6090439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162673 transcription start site region 162673 MGI:6090440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162674 transcription start site region 162674 MGI:6090441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162675 transcription start site region 162675 MGI:6090442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162676 transcription start site region 162676 MGI:6090443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162677 transcription start site region 162677 MGI:6090444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162678 transcription start site region 162678 MGI:6090445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162679 transcription start site region 162679 MGI:6090446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162680 transcription start site region 162680 MGI:6090447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162681 transcription start site region 162681 MGI:6090448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162682 transcription start site region 162682 MGI:6090449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162683 transcription start site region 162683 MGI:6090450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162684 transcription start site region 162684 MGI:6090451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162685 transcription start site region 162685 MGI:6090452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162686 transcription start site region 162686 MGI:6090453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162687 transcription start site region 162687 MGI:6090454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162688 transcription start site region 162688 MGI:6090455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162689 transcription start site region 162689 MGI:6090456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162690 transcription start site region 162690 MGI:6090457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162691 transcription start site region 162691 MGI:6090458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162692 transcription start site region 162692 MGI:6090459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162693 transcription start site region 162693 MGI:6090460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162694 transcription start site region 162694 MGI:6090461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162695 transcription start site region 162695 MGI:6090462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162696 transcription start site region 162696 MGI:6090463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162697 transcription start site region 162697 MGI:6090464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162698 transcription start site region 162698 MGI:6090465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162699 transcription start site region 162699 MGI:6090466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162700 transcription start site region 162700 MGI:6090467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162701 transcription start site region 162701 MGI:6090468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162702 transcription start site region 162702 MGI:6090469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162703 transcription start site region 162703 MGI:6090470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162704 transcription start site region 162704 MGI:6090471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162705 transcription start site region 162705 MGI:6090472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162706 transcription start site region 162706 MGI:6090473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162707 transcription start site region 162707 MGI:6090474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162708 transcription start site region 162708 MGI:6090475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162709 transcription start site region 162709 MGI:6090476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162710 transcription start site region 162710 MGI:6090477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162711 transcription start site region 162711 MGI:6090478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162712 transcription start site region 162712 MGI:6090479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162713 transcription start site region 162713 MGI:6090480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162714 transcription start site region 162714 MGI:6090481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162715 transcription start site region 162715 MGI:6090482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162716 transcription start site region 162716 MGI:6090483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162717 transcription start site region 162717 MGI:6090484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162718 transcription start site region 162718 MGI:6090485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162719 transcription start site region 162719 MGI:6090486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162720 transcription start site region 162720 MGI:6090487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162721 transcription start site region 162721 MGI:6090488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162722 transcription start site region 162722 MGI:6090489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162723 transcription start site region 162723 MGI:6090490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162724 transcription start site region 162724 MGI:6090491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162725 transcription start site region 162725 MGI:6090492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162726 transcription start site region 162726 MGI:6090493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162727 transcription start site region 162727 MGI:6090494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162728 transcription start site region 162728 MGI:6090495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162729 transcription start site region 162729 MGI:6090496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162730 transcription start site region 162730 MGI:6090497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162731 transcription start site region 162731 MGI:6090498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162732 transcription start site region 162732 MGI:6090499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162733 transcription start site region 162733 MGI:6090500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162734 transcription start site region 162734 MGI:6090501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162735 transcription start site region 162735 MGI:6090502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162736 transcription start site region 162736 MGI:6090503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162737 transcription start site region 162737 MGI:6090504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162738 transcription start site region 162738 MGI:6090505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162739 transcription start site region 162739 MGI:6090506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162740 transcription start site region 162740 MGI:6090507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162741 transcription start site region 162741 MGI:6090508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162742 transcription start site region 162742 MGI:6090509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162743 transcription start site region 162743 MGI:6090510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162744 transcription start site region 162744 MGI:6090511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162745 transcription start site region 162745 MGI:6090512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162746 transcription start site region 162746 MGI:6090513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162747 transcription start site region 162747 MGI:6090514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162748 transcription start site region 162748 MGI:6090515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162749 transcription start site region 162749 MGI:6090516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162750 transcription start site region 162750 MGI:6090517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162751 transcription start site region 162751 MGI:6090518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162752 transcription start site region 162752 MGI:6090519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162753 transcription start site region 162753 MGI:6090520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162754 transcription start site region 162754 MGI:6090521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162755 transcription start site region 162755 MGI:6090522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162756 transcription start site region 162756 MGI:6090523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162757 transcription start site region 162757 MGI:6090524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162758 transcription start site region 162758 MGI:6090525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162759 transcription start site region 162759 MGI:6090526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162760 transcription start site region 162760 MGI:6090527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162761 transcription start site region 162761 MGI:6090528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162762 transcription start site region 162762 MGI:6090529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162763 transcription start site region 162763 MGI:6090530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162764 transcription start site region 162764 MGI:6090531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162765 transcription start site region 162765 MGI:6090532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162766 transcription start site region 162766 MGI:6090533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162767 transcription start site region 162767 MGI:6090534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162768 transcription start site region 162768 MGI:6090535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162769 transcription start site region 162769 MGI:6090536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162770 transcription start site region 162770 MGI:6090537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162771 transcription start site region 162771 MGI:6090538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162772 transcription start site region 162772 MGI:6090539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162773 transcription start site region 162773 MGI:6090540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162774 transcription start site region 162774 MGI:6090541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162775 transcription start site region 162775 MGI:6090542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162776 transcription start site region 162776 MGI:6090543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162777 transcription start site region 162777 MGI:6090544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162778 transcription start site region 162778 MGI:6090545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162779 transcription start site region 162779 MGI:6090546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162780 transcription start site region 162780 MGI:6090547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162781 transcription start site region 162781 MGI:6090548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162782 transcription start site region 162782 MGI:6090549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162783 transcription start site region 162783 MGI:6090550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162784 transcription start site region 162784 MGI:6090551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162785 transcription start site region 162785 MGI:6090552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162786 transcription start site region 162786 MGI:6090553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162787 transcription start site region 162787 MGI:6090554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162788 transcription start site region 162788 MGI:6090555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162789 transcription start site region 162789 MGI:6090556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162790 transcription start site region 162790 MGI:6090557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162791 transcription start site region 162791 MGI:6090558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162792 transcription start site region 162792 MGI:6090559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162793 transcription start site region 162793 MGI:6090560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162794 transcription start site region 162794 MGI:6090561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162795 transcription start site region 162795 MGI:6090562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162796 transcription start site region 162796 MGI:6090563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162797 transcription start site region 162797 MGI:6090564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162798 transcription start site region 162798 MGI:6090565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162799 transcription start site region 162799 MGI:6090566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162800 transcription start site region 162800 MGI:6090567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162801 transcription start site region 162801 MGI:6090568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162802 transcription start site region 162802 MGI:6090569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162803 transcription start site region 162803 MGI:6090570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162804 transcription start site region 162804 MGI:6090571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162805 transcription start site region 162805 MGI:6090572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162806 transcription start site region 162806 MGI:6090573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162807 transcription start site region 162807 MGI:6090574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162808 transcription start site region 162808 MGI:6090575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162809 transcription start site region 162809 MGI:6090576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162810 transcription start site region 162810 MGI:6090577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162811 transcription start site region 162811 MGI:6090578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162812 transcription start site region 162812 MGI:6090579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162813 transcription start site region 162813 MGI:6090580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162814 transcription start site region 162814 MGI:6090581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162815 transcription start site region 162815 MGI:6090582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162816 transcription start site region 162816 MGI:6090583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162817 transcription start site region 162817 MGI:6090584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162818 transcription start site region 162818 MGI:6090585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162819 transcription start site region 162819 MGI:6090586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162820 transcription start site region 162820 MGI:6090587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162821 transcription start site region 162821 MGI:6090588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162822 transcription start site region 162822 MGI:6090589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162823 transcription start site region 162823 MGI:6090590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162824 transcription start site region 162824 MGI:6090591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162825 transcription start site region 162825 MGI:6090592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162826 transcription start site region 162826 MGI:6090593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162827 transcription start site region 162827 MGI:6090594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162828 transcription start site region 162828 MGI:6090595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162829 transcription start site region 162829 MGI:6090596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162830 transcription start site region 162830 MGI:6090597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162831 transcription start site region 162831 MGI:6090598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162832 transcription start site region 162832 MGI:6090599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162833 transcription start site region 162833 MGI:6090600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162834 transcription start site region 162834 MGI:6090601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162835 transcription start site region 162835 MGI:6090602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162836 transcription start site region 162836 MGI:6090603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162837 transcription start site region 162837 MGI:6090604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162838 transcription start site region 162838 MGI:6090605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162839 transcription start site region 162839 MGI:6090606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162840 transcription start site region 162840 MGI:6090607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162841 transcription start site region 162841 MGI:6090608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162842 transcription start site region 162842 MGI:6090609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162843 transcription start site region 162843 MGI:6090610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162844 transcription start site region 162844 MGI:6090611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162845 transcription start site region 162845 MGI:6090612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162846 transcription start site region 162846 MGI:6090613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162847 transcription start site region 162847 MGI:6090614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162848 transcription start site region 162848 MGI:6090615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162849 transcription start site region 162849 MGI:6090616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162850 transcription start site region 162850 MGI:6090617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162851 transcription start site region 162851 MGI:6090618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162852 transcription start site region 162852 MGI:6090619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162853 transcription start site region 162853 MGI:6090620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162854 transcription start site region 162854 MGI:6090621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162855 transcription start site region 162855 MGI:6090622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162856 transcription start site region 162856 MGI:6090623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162857 transcription start site region 162857 MGI:6090624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162858 transcription start site region 162858 MGI:6090625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162859 transcription start site region 162859 MGI:6090626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162860 transcription start site region 162860 MGI:6090627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162861 transcription start site region 162861 MGI:6090628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162862 transcription start site region 162862 MGI:6090629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162863 transcription start site region 162863 MGI:6090630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162864 transcription start site region 162864 MGI:6090631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162865 transcription start site region 162865 MGI:6090632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162866 transcription start site region 162866 MGI:6090633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162867 transcription start site region 162867 MGI:6090634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162868 transcription start site region 162868 MGI:6090635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162869 transcription start site region 162869 MGI:6090636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162870 transcription start site region 162870 MGI:6090637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162871 transcription start site region 162871 MGI:6090638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162872 transcription start site region 162872 MGI:6090639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162873 transcription start site region 162873 MGI:6090640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162874 transcription start site region 162874 MGI:6090641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162875 transcription start site region 162875 MGI:6090642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162876 transcription start site region 162876 MGI:6090643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162877 transcription start site region 162877 MGI:6090644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162878 transcription start site region 162878 MGI:6090645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162879 transcription start site region 162879 MGI:6090646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162880 transcription start site region 162880 MGI:6090647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162881 transcription start site region 162881 MGI:6090648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162882 transcription start site region 162882 MGI:6090649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162883 transcription start site region 162883 MGI:6090650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162884 transcription start site region 162884 MGI:6090651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162885 transcription start site region 162885 MGI:6090652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162886 transcription start site region 162886 MGI:6090653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162887 transcription start site region 162887 MGI:6090654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162888 transcription start site region 162888 MGI:6090655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162889 transcription start site region 162889 MGI:6090656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162890 transcription start site region 162890 MGI:6090657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162891 transcription start site region 162891 MGI:6090658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162892 transcription start site region 162892 MGI:6090659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162893 transcription start site region 162893 MGI:6090660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162894 transcription start site region 162894 MGI:6090661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162895 transcription start site region 162895 MGI:6090662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162896 transcription start site region 162896 MGI:6090663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162897 transcription start site region 162897 MGI:6090664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162898 transcription start site region 162898 MGI:6090665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162899 transcription start site region 162899 MGI:6090666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162900 transcription start site region 162900 MGI:6090667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162901 transcription start site region 162901 MGI:6090668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162902 transcription start site region 162902 MGI:6090669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162903 transcription start site region 162903 MGI:6090670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162904 transcription start site region 162904 MGI:6090671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162905 transcription start site region 162905 MGI:6090672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162906 transcription start site region 162906 MGI:6090673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162907 transcription start site region 162907 MGI:6090674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162908 transcription start site region 162908 MGI:6090675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162909 transcription start site region 162909 MGI:6090676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162910 transcription start site region 162910 MGI:6090677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162911 transcription start site region 162911 MGI:6090678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162912 transcription start site region 162912 MGI:6090679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162913 transcription start site region 162913 MGI:6090680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162914 transcription start site region 162914 MGI:6090681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162915 transcription start site region 162915 MGI:6090682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162916 transcription start site region 162916 MGI:6090683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162917 transcription start site region 162917 MGI:6090684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162918 transcription start site region 162918 MGI:6090685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162919 transcription start site region 162919 MGI:6090686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162920 transcription start site region 162920 MGI:6090687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162921 transcription start site region 162921 MGI:6090688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162922 transcription start site region 162922 MGI:6090689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162923 transcription start site region 162923 MGI:6090690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162924 transcription start site region 162924 MGI:6090691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162925 transcription start site region 162925 MGI:6090692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162926 transcription start site region 162926 MGI:6090693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162927 transcription start site region 162927 MGI:6090694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162928 transcription start site region 162928 MGI:6090695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162929 transcription start site region 162929 MGI:6090696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162930 transcription start site region 162930 MGI:6090697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162931 transcription start site region 162931 MGI:6090698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162932 transcription start site region 162932 MGI:6090699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162933 transcription start site region 162933 MGI:6090700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162934 transcription start site region 162934 MGI:6090701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162935 transcription start site region 162935 MGI:6090702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162936 transcription start site region 162936 MGI:6090703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162937 transcription start site region 162937 MGI:6090704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162938 transcription start site region 162938 MGI:6090705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162939 transcription start site region 162939 MGI:6090706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162940 transcription start site region 162940 MGI:6090707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162941 transcription start site region 162941 MGI:6090708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162942 transcription start site region 162942 MGI:6090709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162943 transcription start site region 162943 MGI:6090710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162944 transcription start site region 162944 MGI:6090711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162945 transcription start site region 162945 MGI:6090712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162946 transcription start site region 162946 MGI:6090713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162947 transcription start site region 162947 MGI:6090714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162948 transcription start site region 162948 MGI:6090715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162949 transcription start site region 162949 MGI:6090716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162950 transcription start site region 162950 MGI:6090717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162951 transcription start site region 162951 MGI:6090718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162952 transcription start site region 162952 MGI:6090719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162953 transcription start site region 162953 MGI:6090720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162954 transcription start site region 162954 MGI:6090721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162955 transcription start site region 162955 MGI:6090722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162956 transcription start site region 162956 MGI:6090723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162957 transcription start site region 162957 MGI:6090724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162958 transcription start site region 162958 MGI:6090725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162959 transcription start site region 162959 MGI:6090726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162960 transcription start site region 162960 MGI:6090727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162961 transcription start site region 162961 MGI:6090728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162962 transcription start site region 162962 MGI:6090729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162963 transcription start site region 162963 MGI:6090730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162964 transcription start site region 162964 MGI:6090731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162965 transcription start site region 162965 MGI:6090732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162966 transcription start site region 162966 MGI:6090733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162967 transcription start site region 162967 MGI:6090734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162968 transcription start site region 162968 MGI:6090735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162969 transcription start site region 162969 MGI:6090736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162970 transcription start site region 162970 MGI:6090737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162971 transcription start site region 162971 MGI:6090738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162972 transcription start site region 162972 MGI:6090739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162973 transcription start site region 162973 MGI:6090740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162974 transcription start site region 162974 MGI:6090741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162975 transcription start site region 162975 MGI:6090742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162976 transcription start site region 162976 MGI:6090743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162977 transcription start site region 162977 MGI:6090744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162978 transcription start site region 162978 MGI:6090745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162979 transcription start site region 162979 MGI:6090746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162980 transcription start site region 162980 MGI:6090747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162981 transcription start site region 162981 MGI:6090748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162982 transcription start site region 162982 MGI:6090749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162983 transcription start site region 162983 MGI:6090750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162984 transcription start site region 162984 MGI:6090751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162985 transcription start site region 162985 MGI:6090752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162986 transcription start site region 162986 MGI:6090753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162987 transcription start site region 162987 MGI:6090754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162988 transcription start site region 162988 MGI:6090755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162989 transcription start site region 162989 MGI:6090756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162990 transcription start site region 162990 MGI:6090757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162991 transcription start site region 162991 MGI:6090758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162992 transcription start site region 162992 MGI:6090759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162993 transcription start site region 162993 MGI:6090760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162994 transcription start site region 162994 MGI:6090761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162995 transcription start site region 162995 MGI:6090762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162996 transcription start site region 162996 MGI:6090763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162997 transcription start site region 162997 MGI:6090764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162998 transcription start site region 162998 MGI:6090765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162999 transcription start site region 162999 MGI:6090766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163000 transcription start site region 163000 MGI:6090767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163001 transcription start site region 163001 MGI:6090768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163002 transcription start site region 163002 MGI:6090769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163003 transcription start site region 163003 MGI:6090770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163004 transcription start site region 163004 MGI:6090771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163005 transcription start site region 163005 MGI:6090772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163006 transcription start site region 163006 MGI:6090773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163007 transcription start site region 163007 MGI:6090774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163008 transcription start site region 163008 MGI:6090775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163009 transcription start site region 163009 MGI:6090776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163010 transcription start site region 163010 MGI:6090777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163011 transcription start site region 163011 MGI:6090778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163012 transcription start site region 163012 MGI:6090779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163013 transcription start site region 163013 MGI:6090780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163014 transcription start site region 163014 MGI:6090781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163015 transcription start site region 163015 MGI:6090782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163016 transcription start site region 163016 MGI:6090783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163017 transcription start site region 163017 MGI:6090784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163018 transcription start site region 163018 MGI:6090785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163019 transcription start site region 163019 MGI:6090786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP