Tssr160012 transcription start site region 160012 MGI:6087779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160013 transcription start site region 160013 MGI:6087780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160014 transcription start site region 160014 MGI:6087781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160015 transcription start site region 160015 MGI:6087782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160016 transcription start site region 160016 MGI:6087783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160017 transcription start site region 160017 MGI:6087784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160018 transcription start site region 160018 MGI:6087785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160019 transcription start site region 160019 MGI:6087786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160020 transcription start site region 160020 MGI:6087787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160021 transcription start site region 160021 MGI:6087788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160022 transcription start site region 160022 MGI:6087789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160023 transcription start site region 160023 MGI:6087790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160024 transcription start site region 160024 MGI:6087791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160025 transcription start site region 160025 MGI:6087792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160026 transcription start site region 160026 MGI:6087793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160027 transcription start site region 160027 MGI:6087794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160028 transcription start site region 160028 MGI:6087795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160029 transcription start site region 160029 MGI:6087796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160030 transcription start site region 160030 MGI:6087797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160031 transcription start site region 160031 MGI:6087798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160032 transcription start site region 160032 MGI:6087799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160033 transcription start site region 160033 MGI:6087800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160034 transcription start site region 160034 MGI:6087801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160035 transcription start site region 160035 MGI:6087802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160036 transcription start site region 160036 MGI:6087803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160037 transcription start site region 160037 MGI:6087804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160038 transcription start site region 160038 MGI:6087805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160039 transcription start site region 160039 MGI:6087806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160040 transcription start site region 160040 MGI:6087807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160041 transcription start site region 160041 MGI:6087808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160042 transcription start site region 160042 MGI:6087809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160043 transcription start site region 160043 MGI:6087810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160044 transcription start site region 160044 MGI:6087811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160045 transcription start site region 160045 MGI:6087812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160046 transcription start site region 160046 MGI:6087813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160047 transcription start site region 160047 MGI:6087814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160048 transcription start site region 160048 MGI:6087815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160049 transcription start site region 160049 MGI:6087816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160050 transcription start site region 160050 MGI:6087817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160051 transcription start site region 160051 MGI:6087818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160052 transcription start site region 160052 MGI:6087819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160053 transcription start site region 160053 MGI:6087820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160054 transcription start site region 160054 MGI:6087821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160055 transcription start site region 160055 MGI:6087822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160056 transcription start site region 160056 MGI:6087823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160057 transcription start site region 160057 MGI:6087824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160058 transcription start site region 160058 MGI:6087825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160059 transcription start site region 160059 MGI:6087826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160060 transcription start site region 160060 MGI:6087827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160061 transcription start site region 160061 MGI:6087828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160062 transcription start site region 160062 MGI:6087829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160063 transcription start site region 160063 MGI:6087830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160064 transcription start site region 160064 MGI:6087831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160065 transcription start site region 160065 MGI:6087832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160066 transcription start site region 160066 MGI:6087833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160067 transcription start site region 160067 MGI:6087834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160068 transcription start site region 160068 MGI:6087835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160069 transcription start site region 160069 MGI:6087836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160070 transcription start site region 160070 MGI:6087837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160071 transcription start site region 160071 MGI:6087838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160072 transcription start site region 160072 MGI:6087839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160073 transcription start site region 160073 MGI:6087840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160074 transcription start site region 160074 MGI:6087841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160075 transcription start site region 160075 MGI:6087842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160076 transcription start site region 160076 MGI:6087843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160077 transcription start site region 160077 MGI:6087844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160078 transcription start site region 160078 MGI:6087845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160079 transcription start site region 160079 MGI:6087846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160080 transcription start site region 160080 MGI:6087847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160081 transcription start site region 160081 MGI:6087848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160082 transcription start site region 160082 MGI:6087849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160083 transcription start site region 160083 MGI:6087850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160084 transcription start site region 160084 MGI:6087851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160085 transcription start site region 160085 MGI:6087852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160086 transcription start site region 160086 MGI:6087853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160087 transcription start site region 160087 MGI:6087854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160088 transcription start site region 160088 MGI:6087855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160089 transcription start site region 160089 MGI:6087856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160090 transcription start site region 160090 MGI:6087857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160091 transcription start site region 160091 MGI:6087858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160092 transcription start site region 160092 MGI:6087859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160093 transcription start site region 160093 MGI:6087860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160094 transcription start site region 160094 MGI:6087861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160095 transcription start site region 160095 MGI:6087862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160096 transcription start site region 160096 MGI:6087863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160097 transcription start site region 160097 MGI:6087864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160098 transcription start site region 160098 MGI:6087865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160099 transcription start site region 160099 MGI:6087866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160100 transcription start site region 160100 MGI:6087867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160101 transcription start site region 160101 MGI:6087868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160102 transcription start site region 160102 MGI:6087869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160103 transcription start site region 160103 MGI:6087870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160104 transcription start site region 160104 MGI:6087871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160105 transcription start site region 160105 MGI:6087872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160106 transcription start site region 160106 MGI:6087873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160107 transcription start site region 160107 MGI:6087874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160108 transcription start site region 160108 MGI:6087875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160109 transcription start site region 160109 MGI:6087876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160110 transcription start site region 160110 MGI:6087877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160111 transcription start site region 160111 MGI:6087878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160112 transcription start site region 160112 MGI:6087879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160113 transcription start site region 160113 MGI:6087880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160114 transcription start site region 160114 MGI:6087881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160115 transcription start site region 160115 MGI:6087882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160116 transcription start site region 160116 MGI:6087883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160117 transcription start site region 160117 MGI:6087884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160118 transcription start site region 160118 MGI:6087885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160119 transcription start site region 160119 MGI:6087886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160120 transcription start site region 160120 MGI:6087887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160121 transcription start site region 160121 MGI:6087888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160122 transcription start site region 160122 MGI:6087889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160123 transcription start site region 160123 MGI:6087890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160124 transcription start site region 160124 MGI:6087891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160125 transcription start site region 160125 MGI:6087892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160126 transcription start site region 160126 MGI:6087893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160127 transcription start site region 160127 MGI:6087894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160128 transcription start site region 160128 MGI:6087895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160129 transcription start site region 160129 MGI:6087896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160130 transcription start site region 160130 MGI:6087897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160131 transcription start site region 160131 MGI:6087898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160132 transcription start site region 160132 MGI:6087899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160133 transcription start site region 160133 MGI:6087900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160134 transcription start site region 160134 MGI:6087901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160135 transcription start site region 160135 MGI:6087902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160136 transcription start site region 160136 MGI:6087903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160137 transcription start site region 160137 MGI:6087904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160138 transcription start site region 160138 MGI:6087905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160139 transcription start site region 160139 MGI:6087906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160140 transcription start site region 160140 MGI:6087907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160141 transcription start site region 160141 MGI:6087908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160142 transcription start site region 160142 MGI:6087909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160143 transcription start site region 160143 MGI:6087910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160144 transcription start site region 160144 MGI:6087911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160145 transcription start site region 160145 MGI:6087912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160146 transcription start site region 160146 MGI:6087913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160147 transcription start site region 160147 MGI:6087914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160148 transcription start site region 160148 MGI:6087915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160149 transcription start site region 160149 MGI:6087916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160150 transcription start site region 160150 MGI:6087917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160151 transcription start site region 160151 MGI:6087918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160152 transcription start site region 160152 MGI:6087919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160153 transcription start site region 160153 MGI:6087920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160154 transcription start site region 160154 MGI:6087921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160155 transcription start site region 160155 MGI:6087922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160156 transcription start site region 160156 MGI:6087923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160157 transcription start site region 160157 MGI:6087924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160158 transcription start site region 160158 MGI:6087925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160159 transcription start site region 160159 MGI:6087926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160160 transcription start site region 160160 MGI:6087927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160161 transcription start site region 160161 MGI:6087928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160162 transcription start site region 160162 MGI:6087929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160163 transcription start site region 160163 MGI:6087930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160164 transcription start site region 160164 MGI:6087931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160165 transcription start site region 160165 MGI:6087932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160166 transcription start site region 160166 MGI:6087933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160167 transcription start site region 160167 MGI:6087934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160168 transcription start site region 160168 MGI:6087935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160169 transcription start site region 160169 MGI:6087936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160170 transcription start site region 160170 MGI:6087937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160171 transcription start site region 160171 MGI:6087938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160172 transcription start site region 160172 MGI:6087939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160173 transcription start site region 160173 MGI:6087940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160174 transcription start site region 160174 MGI:6087941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160175 transcription start site region 160175 MGI:6087942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160176 transcription start site region 160176 MGI:6087943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160177 transcription start site region 160177 MGI:6087944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160178 transcription start site region 160178 MGI:6087945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160179 transcription start site region 160179 MGI:6087946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160180 transcription start site region 160180 MGI:6087947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160181 transcription start site region 160181 MGI:6087948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160182 transcription start site region 160182 MGI:6087949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160183 transcription start site region 160183 MGI:6087950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160184 transcription start site region 160184 MGI:6087951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160185 transcription start site region 160185 MGI:6087952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160186 transcription start site region 160186 MGI:6087953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160187 transcription start site region 160187 MGI:6087954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160188 transcription start site region 160188 MGI:6087955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160189 transcription start site region 160189 MGI:6087956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160190 transcription start site region 160190 MGI:6087957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160191 transcription start site region 160191 MGI:6087958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160192 transcription start site region 160192 MGI:6087959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160193 transcription start site region 160193 MGI:6087960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160194 transcription start site region 160194 MGI:6087961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160195 transcription start site region 160195 MGI:6087962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160196 transcription start site region 160196 MGI:6087963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160197 transcription start site region 160197 MGI:6087964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160198 transcription start site region 160198 MGI:6087965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160199 transcription start site region 160199 MGI:6087966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160200 transcription start site region 160200 MGI:6087967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160201 transcription start site region 160201 MGI:6087968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160202 transcription start site region 160202 MGI:6087969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160203 transcription start site region 160203 MGI:6087970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160204 transcription start site region 160204 MGI:6087971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160205 transcription start site region 160205 MGI:6087972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160206 transcription start site region 160206 MGI:6087973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160207 transcription start site region 160207 MGI:6087974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160208 transcription start site region 160208 MGI:6087975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160209 transcription start site region 160209 MGI:6087976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160210 transcription start site region 160210 MGI:6087977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160211 transcription start site region 160211 MGI:6087978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160212 transcription start site region 160212 MGI:6087979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160213 transcription start site region 160213 MGI:6087980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160214 transcription start site region 160214 MGI:6087981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160215 transcription start site region 160215 MGI:6087982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160216 transcription start site region 160216 MGI:6087983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160217 transcription start site region 160217 MGI:6087984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160218 transcription start site region 160218 MGI:6087985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160219 transcription start site region 160219 MGI:6087986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160220 transcription start site region 160220 MGI:6087987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160221 transcription start site region 160221 MGI:6087988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160222 transcription start site region 160222 MGI:6087989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160223 transcription start site region 160223 MGI:6087990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160224 transcription start site region 160224 MGI:6087991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160225 transcription start site region 160225 MGI:6087992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160226 transcription start site region 160226 MGI:6087993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160227 transcription start site region 160227 MGI:6087994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160228 transcription start site region 160228 MGI:6087995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160229 transcription start site region 160229 MGI:6087996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160230 transcription start site region 160230 MGI:6087997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160231 transcription start site region 160231 MGI:6087998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160232 transcription start site region 160232 MGI:6087999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160233 transcription start site region 160233 MGI:6088000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160234 transcription start site region 160234 MGI:6088001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160235 transcription start site region 160235 MGI:6088002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160236 transcription start site region 160236 MGI:6088003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160237 transcription start site region 160237 MGI:6088004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160238 transcription start site region 160238 MGI:6088005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160239 transcription start site region 160239 MGI:6088006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160240 transcription start site region 160240 MGI:6088007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160241 transcription start site region 160241 MGI:6088008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160242 transcription start site region 160242 MGI:6088009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160243 transcription start site region 160243 MGI:6088010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160244 transcription start site region 160244 MGI:6088011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160245 transcription start site region 160245 MGI:6088012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160246 transcription start site region 160246 MGI:6088013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160247 transcription start site region 160247 MGI:6088014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160248 transcription start site region 160248 MGI:6088015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160249 transcription start site region 160249 MGI:6088016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160250 transcription start site region 160250 MGI:6088017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160251 transcription start site region 160251 MGI:6088018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160252 transcription start site region 160252 MGI:6088019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160253 transcription start site region 160253 MGI:6088020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160254 transcription start site region 160254 MGI:6088021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160255 transcription start site region 160255 MGI:6088022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160256 transcription start site region 160256 MGI:6088023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160257 transcription start site region 160257 MGI:6088024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160258 transcription start site region 160258 MGI:6088025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160259 transcription start site region 160259 MGI:6088026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160260 transcription start site region 160260 MGI:6088027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160261 transcription start site region 160261 MGI:6088028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160262 transcription start site region 160262 MGI:6088029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160263 transcription start site region 160263 MGI:6088030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160264 transcription start site region 160264 MGI:6088031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160265 transcription start site region 160265 MGI:6088032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160266 transcription start site region 160266 MGI:6088033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160267 transcription start site region 160267 MGI:6088034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160268 transcription start site region 160268 MGI:6088035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160269 transcription start site region 160269 MGI:6088036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160270 transcription start site region 160270 MGI:6088037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160271 transcription start site region 160271 MGI:6088038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160272 transcription start site region 160272 MGI:6088039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160273 transcription start site region 160273 MGI:6088040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160274 transcription start site region 160274 MGI:6088041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160275 transcription start site region 160275 MGI:6088042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160276 transcription start site region 160276 MGI:6088043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160277 transcription start site region 160277 MGI:6088044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160278 transcription start site region 160278 MGI:6088045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160279 transcription start site region 160279 MGI:6088046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160280 transcription start site region 160280 MGI:6088047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160281 transcription start site region 160281 MGI:6088048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160282 transcription start site region 160282 MGI:6088049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160283 transcription start site region 160283 MGI:6088050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160284 transcription start site region 160284 MGI:6088051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160285 transcription start site region 160285 MGI:6088052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160286 transcription start site region 160286 MGI:6088053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160287 transcription start site region 160287 MGI:6088054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160288 transcription start site region 160288 MGI:6088055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160289 transcription start site region 160289 MGI:6088056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160290 transcription start site region 160290 MGI:6088057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160291 transcription start site region 160291 MGI:6088058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160292 transcription start site region 160292 MGI:6088059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160293 transcription start site region 160293 MGI:6088060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160294 transcription start site region 160294 MGI:6088061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160295 transcription start site region 160295 MGI:6088062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160296 transcription start site region 160296 MGI:6088063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160297 transcription start site region 160297 MGI:6088064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160298 transcription start site region 160298 MGI:6088065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160299 transcription start site region 160299 MGI:6088066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160300 transcription start site region 160300 MGI:6088067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160301 transcription start site region 160301 MGI:6088068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160302 transcription start site region 160302 MGI:6088069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160303 transcription start site region 160303 MGI:6088070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160304 transcription start site region 160304 MGI:6088071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160305 transcription start site region 160305 MGI:6088072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160306 transcription start site region 160306 MGI:6088073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160307 transcription start site region 160307 MGI:6088074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160308 transcription start site region 160308 MGI:6088075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160309 transcription start site region 160309 MGI:6088076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160310 transcription start site region 160310 MGI:6088077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160311 transcription start site region 160311 MGI:6088078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160312 transcription start site region 160312 MGI:6088079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160313 transcription start site region 160313 MGI:6088080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160314 transcription start site region 160314 MGI:6088081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160315 transcription start site region 160315 MGI:6088082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160316 transcription start site region 160316 MGI:6088083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160317 transcription start site region 160317 MGI:6088084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160318 transcription start site region 160318 MGI:6088085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160319 transcription start site region 160319 MGI:6088086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160320 transcription start site region 160320 MGI:6088087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160321 transcription start site region 160321 MGI:6088088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160322 transcription start site region 160322 MGI:6088089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160323 transcription start site region 160323 MGI:6088090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160324 transcription start site region 160324 MGI:6088091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160325 transcription start site region 160325 MGI:6088092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160326 transcription start site region 160326 MGI:6088093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160327 transcription start site region 160327 MGI:6088094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160328 transcription start site region 160328 MGI:6088095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160329 transcription start site region 160329 MGI:6088096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160330 transcription start site region 160330 MGI:6088097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160331 transcription start site region 160331 MGI:6088098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160332 transcription start site region 160332 MGI:6088099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160333 transcription start site region 160333 MGI:6088100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160334 transcription start site region 160334 MGI:6088101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160335 transcription start site region 160335 MGI:6088102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160336 transcription start site region 160336 MGI:6088103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160337 transcription start site region 160337 MGI:6088104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160338 transcription start site region 160338 MGI:6088105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160339 transcription start site region 160339 MGI:6088106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160340 transcription start site region 160340 MGI:6088107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160341 transcription start site region 160341 MGI:6088108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160342 transcription start site region 160342 MGI:6088109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160343 transcription start site region 160343 MGI:6088110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160344 transcription start site region 160344 MGI:6088111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160345 transcription start site region 160345 MGI:6088112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160346 transcription start site region 160346 MGI:6088113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160347 transcription start site region 160347 MGI:6088114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160348 transcription start site region 160348 MGI:6088115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160349 transcription start site region 160349 MGI:6088116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160350 transcription start site region 160350 MGI:6088117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160351 transcription start site region 160351 MGI:6088118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160352 transcription start site region 160352 MGI:6088119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160353 transcription start site region 160353 MGI:6088120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160354 transcription start site region 160354 MGI:6088121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160355 transcription start site region 160355 MGI:6088122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160356 transcription start site region 160356 MGI:6088123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160357 transcription start site region 160357 MGI:6088124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160358 transcription start site region 160358 MGI:6088125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160359 transcription start site region 160359 MGI:6088126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160360 transcription start site region 160360 MGI:6088127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160361 transcription start site region 160361 MGI:6088128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160362 transcription start site region 160362 MGI:6088129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160363 transcription start site region 160363 MGI:6088130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160364 transcription start site region 160364 MGI:6088131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160365 transcription start site region 160365 MGI:6088132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160366 transcription start site region 160366 MGI:6088133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160367 transcription start site region 160367 MGI:6088134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160368 transcription start site region 160368 MGI:6088135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160369 transcription start site region 160369 MGI:6088136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160370 transcription start site region 160370 MGI:6088137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160371 transcription start site region 160371 MGI:6088138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160372 transcription start site region 160372 MGI:6088139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160373 transcription start site region 160373 MGI:6088140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160374 transcription start site region 160374 MGI:6088141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160375 transcription start site region 160375 MGI:6088142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160376 transcription start site region 160376 MGI:6088143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160377 transcription start site region 160377 MGI:6088144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160378 transcription start site region 160378 MGI:6088145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160379 transcription start site region 160379 MGI:6088146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160380 transcription start site region 160380 MGI:6088147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160381 transcription start site region 160381 MGI:6088148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160382 transcription start site region 160382 MGI:6088149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160383 transcription start site region 160383 MGI:6088150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160384 transcription start site region 160384 MGI:6088151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160385 transcription start site region 160385 MGI:6088152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160386 transcription start site region 160386 MGI:6088153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160387 transcription start site region 160387 MGI:6088154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160388 transcription start site region 160388 MGI:6088155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160389 transcription start site region 160389 MGI:6088156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160390 transcription start site region 160390 MGI:6088157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160391 transcription start site region 160391 MGI:6088158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160392 transcription start site region 160392 MGI:6088159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160393 transcription start site region 160393 MGI:6088160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160394 transcription start site region 160394 MGI:6088161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160395 transcription start site region 160395 MGI:6088162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160396 transcription start site region 160396 MGI:6088163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160397 transcription start site region 160397 MGI:6088164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160398 transcription start site region 160398 MGI:6088165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160399 transcription start site region 160399 MGI:6088166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160400 transcription start site region 160400 MGI:6088167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160401 transcription start site region 160401 MGI:6088168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160402 transcription start site region 160402 MGI:6088169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160403 transcription start site region 160403 MGI:6088170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160404 transcription start site region 160404 MGI:6088171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160405 transcription start site region 160405 MGI:6088172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160406 transcription start site region 160406 MGI:6088173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160407 transcription start site region 160407 MGI:6088174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160408 transcription start site region 160408 MGI:6088175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160409 transcription start site region 160409 MGI:6088176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160410 transcription start site region 160410 MGI:6088177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160411 transcription start site region 160411 MGI:6088178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160412 transcription start site region 160412 MGI:6088179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160413 transcription start site region 160413 MGI:6088180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160414 transcription start site region 160414 MGI:6088181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160415 transcription start site region 160415 MGI:6088182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160416 transcription start site region 160416 MGI:6088183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160417 transcription start site region 160417 MGI:6088184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160418 transcription start site region 160418 MGI:6088185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160419 transcription start site region 160419 MGI:6088186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160420 transcription start site region 160420 MGI:6088187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160421 transcription start site region 160421 MGI:6088188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160422 transcription start site region 160422 MGI:6088189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160423 transcription start site region 160423 MGI:6088190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160424 transcription start site region 160424 MGI:6088191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160425 transcription start site region 160425 MGI:6088192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160426 transcription start site region 160426 MGI:6088193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160427 transcription start site region 160427 MGI:6088194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160428 transcription start site region 160428 MGI:6088195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160429 transcription start site region 160429 MGI:6088196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160430 transcription start site region 160430 MGI:6088197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160431 transcription start site region 160431 MGI:6088198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160432 transcription start site region 160432 MGI:6088199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160433 transcription start site region 160433 MGI:6088200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160434 transcription start site region 160434 MGI:6088201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160435 transcription start site region 160435 MGI:6088202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160436 transcription start site region 160436 MGI:6088203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160437 transcription start site region 160437 MGI:6088204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160438 transcription start site region 160438 MGI:6088205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160439 transcription start site region 160439 MGI:6088206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160440 transcription start site region 160440 MGI:6088207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160441 transcription start site region 160441 MGI:6088208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160442 transcription start site region 160442 MGI:6088209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160443 transcription start site region 160443 MGI:6088210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160444 transcription start site region 160444 MGI:6088211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160445 transcription start site region 160445 MGI:6088212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160446 transcription start site region 160446 MGI:6088213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160447 transcription start site region 160447 MGI:6088214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160448 transcription start site region 160448 MGI:6088215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160449 transcription start site region 160449 MGI:6088216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160450 transcription start site region 160450 MGI:6088217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160451 transcription start site region 160451 MGI:6088218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160452 transcription start site region 160452 MGI:6088219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160453 transcription start site region 160453 MGI:6088220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160454 transcription start site region 160454 MGI:6088221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160455 transcription start site region 160455 MGI:6088222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160456 transcription start site region 160456 MGI:6088223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160457 transcription start site region 160457 MGI:6088224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160458 transcription start site region 160458 MGI:6088225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160459 transcription start site region 160459 MGI:6088226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160460 transcription start site region 160460 MGI:6088227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160461 transcription start site region 160461 MGI:6088228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160462 transcription start site region 160462 MGI:6088229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160463 transcription start site region 160463 MGI:6088230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160464 transcription start site region 160464 MGI:6088231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160465 transcription start site region 160465 MGI:6088232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160466 transcription start site region 160466 MGI:6088233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160467 transcription start site region 160467 MGI:6088234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160468 transcription start site region 160468 MGI:6088235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160469 transcription start site region 160469 MGI:6088236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160470 transcription start site region 160470 MGI:6088237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160471 transcription start site region 160471 MGI:6088238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160472 transcription start site region 160472 MGI:6088239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160473 transcription start site region 160473 MGI:6088240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160474 transcription start site region 160474 MGI:6088241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160475 transcription start site region 160475 MGI:6088242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160476 transcription start site region 160476 MGI:6088243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160477 transcription start site region 160477 MGI:6088244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160478 transcription start site region 160478 MGI:6088245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160479 transcription start site region 160479 MGI:6088246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160480 transcription start site region 160480 MGI:6088247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160481 transcription start site region 160481 MGI:6088248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160482 transcription start site region 160482 MGI:6088249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160483 transcription start site region 160483 MGI:6088250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160484 transcription start site region 160484 MGI:6088251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160485 transcription start site region 160485 MGI:6088252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160486 transcription start site region 160486 MGI:6088253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160487 transcription start site region 160487 MGI:6088254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160488 transcription start site region 160488 MGI:6088255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160489 transcription start site region 160489 MGI:6088256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160490 transcription start site region 160490 MGI:6088257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160491 transcription start site region 160491 MGI:6088258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160492 transcription start site region 160492 MGI:6088259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160493 transcription start site region 160493 MGI:6088260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160494 transcription start site region 160494 MGI:6088261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160495 transcription start site region 160495 MGI:6088262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160496 transcription start site region 160496 MGI:6088263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160497 transcription start site region 160497 MGI:6088264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160498 transcription start site region 160498 MGI:6088265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160499 transcription start site region 160499 MGI:6088266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160500 transcription start site region 160500 MGI:6088267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160501 transcription start site region 160501 MGI:6088268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160502 transcription start site region 160502 MGI:6088269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160503 transcription start site region 160503 MGI:6088270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160504 transcription start site region 160504 MGI:6088271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160505 transcription start site region 160505 MGI:6088272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160506 transcription start site region 160506 MGI:6088273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160507 transcription start site region 160507 MGI:6088274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160508 transcription start site region 160508 MGI:6088275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160509 transcription start site region 160509 MGI:6088276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160510 transcription start site region 160510 MGI:6088277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160511 transcription start site region 160511 MGI:6088278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160512 transcription start site region 160512 MGI:6088279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160513 transcription start site region 160513 MGI:6088280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160514 transcription start site region 160514 MGI:6088281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160515 transcription start site region 160515 MGI:6088282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160516 transcription start site region 160516 MGI:6088283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160517 transcription start site region 160517 MGI:6088284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160518 transcription start site region 160518 MGI:6088285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160519 transcription start site region 160519 MGI:6088286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160520 transcription start site region 160520 MGI:6088287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160521 transcription start site region 160521 MGI:6088288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160522 transcription start site region 160522 MGI:6088289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160523 transcription start site region 160523 MGI:6088290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160524 transcription start site region 160524 MGI:6088291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160525 transcription start site region 160525 MGI:6088292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160526 transcription start site region 160526 MGI:6088293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160527 transcription start site region 160527 MGI:6088294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160528 transcription start site region 160528 MGI:6088295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160529 transcription start site region 160529 MGI:6088296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160530 transcription start site region 160530 MGI:6088297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160531 transcription start site region 160531 MGI:6088298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160532 transcription start site region 160532 MGI:6088299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160533 transcription start site region 160533 MGI:6088300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160534 transcription start site region 160534 MGI:6088301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160535 transcription start site region 160535 MGI:6088302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160536 transcription start site region 160536 MGI:6088303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160537 transcription start site region 160537 MGI:6088304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160538 transcription start site region 160538 MGI:6088305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160539 transcription start site region 160539 MGI:6088306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160540 transcription start site region 160540 MGI:6088307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160541 transcription start site region 160541 MGI:6088308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160542 transcription start site region 160542 MGI:6088309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160543 transcription start site region 160543 MGI:6088310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160544 transcription start site region 160544 MGI:6088311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160545 transcription start site region 160545 MGI:6088312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160546 transcription start site region 160546 MGI:6088313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160547 transcription start site region 160547 MGI:6088314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160548 transcription start site region 160548 MGI:6088315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160549 transcription start site region 160549 MGI:6088316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160550 transcription start site region 160550 MGI:6088317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160551 transcription start site region 160551 MGI:6088318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160552 transcription start site region 160552 MGI:6088319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160553 transcription start site region 160553 MGI:6088320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160554 transcription start site region 160554 MGI:6088321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160555 transcription start site region 160555 MGI:6088322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160556 transcription start site region 160556 MGI:6088323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160557 transcription start site region 160557 MGI:6088324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160558 transcription start site region 160558 MGI:6088325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160559 transcription start site region 160559 MGI:6088326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160560 transcription start site region 160560 MGI:6088327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160561 transcription start site region 160561 MGI:6088328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160562 transcription start site region 160562 MGI:6088329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160563 transcription start site region 160563 MGI:6088330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160564 transcription start site region 160564 MGI:6088331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160565 transcription start site region 160565 MGI:6088332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160566 transcription start site region 160566 MGI:6088333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160567 transcription start site region 160567 MGI:6088334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160568 transcription start site region 160568 MGI:6088335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160569 transcription start site region 160569 MGI:6088336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160570 transcription start site region 160570 MGI:6088337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160571 transcription start site region 160571 MGI:6088338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160572 transcription start site region 160572 MGI:6088339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160573 transcription start site region 160573 MGI:6088340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160574 transcription start site region 160574 MGI:6088341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160575 transcription start site region 160575 MGI:6088342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160576 transcription start site region 160576 MGI:6088343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160577 transcription start site region 160577 MGI:6088344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160578 transcription start site region 160578 MGI:6088345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160579 transcription start site region 160579 MGI:6088346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160580 transcription start site region 160580 MGI:6088347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160581 transcription start site region 160581 MGI:6088348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160582 transcription start site region 160582 MGI:6088349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160583 transcription start site region 160583 MGI:6088350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160584 transcription start site region 160584 MGI:6088351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160585 transcription start site region 160585 MGI:6088352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160586 transcription start site region 160586 MGI:6088353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160587 transcription start site region 160587 MGI:6088354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160588 transcription start site region 160588 MGI:6088355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160589 transcription start site region 160589 MGI:6088356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160590 transcription start site region 160590 MGI:6088357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160591 transcription start site region 160591 MGI:6088358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160592 transcription start site region 160592 MGI:6088359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160593 transcription start site region 160593 MGI:6088360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160594 transcription start site region 160594 MGI:6088361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160595 transcription start site region 160595 MGI:6088362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160596 transcription start site region 160596 MGI:6088363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160597 transcription start site region 160597 MGI:6088364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160598 transcription start site region 160598 MGI:6088365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160599 transcription start site region 160599 MGI:6088366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160600 transcription start site region 160600 MGI:6088367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160601 transcription start site region 160601 MGI:6088368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160602 transcription start site region 160602 MGI:6088369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160603 transcription start site region 160603 MGI:6088370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160604 transcription start site region 160604 MGI:6088371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160605 transcription start site region 160605 MGI:6088372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160606 transcription start site region 160606 MGI:6088373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160607 transcription start site region 160607 MGI:6088374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160608 transcription start site region 160608 MGI:6088375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160609 transcription start site region 160609 MGI:6088376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160610 transcription start site region 160610 MGI:6088377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160611 transcription start site region 160611 MGI:6088378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160612 transcription start site region 160612 MGI:6088379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160613 transcription start site region 160613 MGI:6088380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160614 transcription start site region 160614 MGI:6088381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160615 transcription start site region 160615 MGI:6088382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160616 transcription start site region 160616 MGI:6088383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160617 transcription start site region 160617 MGI:6088384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160618 transcription start site region 160618 MGI:6088385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160619 transcription start site region 160619 MGI:6088386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160620 transcription start site region 160620 MGI:6088387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160621 transcription start site region 160621 MGI:6088388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160622 transcription start site region 160622 MGI:6088389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160623 transcription start site region 160623 MGI:6088390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160624 transcription start site region 160624 MGI:6088391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160625 transcription start site region 160625 MGI:6088392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160626 transcription start site region 160626 MGI:6088393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160627 transcription start site region 160627 MGI:6088394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160628 transcription start site region 160628 MGI:6088395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160629 transcription start site region 160629 MGI:6088396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160630 transcription start site region 160630 MGI:6088397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160631 transcription start site region 160631 MGI:6088398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160632 transcription start site region 160632 MGI:6088399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160633 transcription start site region 160633 MGI:6088400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160634 transcription start site region 160634 MGI:6088401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160635 transcription start site region 160635 MGI:6088402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160636 transcription start site region 160636 MGI:6088403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160637 transcription start site region 160637 MGI:6088404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160638 transcription start site region 160638 MGI:6088405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160639 transcription start site region 160639 MGI:6088406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160640 transcription start site region 160640 MGI:6088407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160641 transcription start site region 160641 MGI:6088408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160642 transcription start site region 160642 MGI:6088409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160643 transcription start site region 160643 MGI:6088410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160644 transcription start site region 160644 MGI:6088411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160645 transcription start site region 160645 MGI:6088412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160646 transcription start site region 160646 MGI:6088413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160647 transcription start site region 160647 MGI:6088414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160648 transcription start site region 160648 MGI:6088415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160649 transcription start site region 160649 MGI:6088416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160650 transcription start site region 160650 MGI:6088417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160651 transcription start site region 160651 MGI:6088418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160652 transcription start site region 160652 MGI:6088419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160653 transcription start site region 160653 MGI:6088420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160654 transcription start site region 160654 MGI:6088421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160655 transcription start site region 160655 MGI:6088422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160656 transcription start site region 160656 MGI:6088423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160657 transcription start site region 160657 MGI:6088424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160658 transcription start site region 160658 MGI:6088425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160659 transcription start site region 160659 MGI:6088426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160660 transcription start site region 160660 MGI:6088427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160661 transcription start site region 160661 MGI:6088428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160662 transcription start site region 160662 MGI:6088429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160663 transcription start site region 160663 MGI:6088430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160664 transcription start site region 160664 MGI:6088431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160665 transcription start site region 160665 MGI:6088432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160666 transcription start site region 160666 MGI:6088433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160667 transcription start site region 160667 MGI:6088434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160668 transcription start site region 160668 MGI:6088435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160669 transcription start site region 160669 MGI:6088436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160670 transcription start site region 160670 MGI:6088437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160671 transcription start site region 160671 MGI:6088438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160672 transcription start site region 160672 MGI:6088439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160673 transcription start site region 160673 MGI:6088440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160674 transcription start site region 160674 MGI:6088441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160675 transcription start site region 160675 MGI:6088442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160676 transcription start site region 160676 MGI:6088443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160677 transcription start site region 160677 MGI:6088444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160678 transcription start site region 160678 MGI:6088445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160679 transcription start site region 160679 MGI:6088446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160680 transcription start site region 160680 MGI:6088447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160681 transcription start site region 160681 MGI:6088448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160682 transcription start site region 160682 MGI:6088449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160683 transcription start site region 160683 MGI:6088450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160684 transcription start site region 160684 MGI:6088451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160685 transcription start site region 160685 MGI:6088452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160686 transcription start site region 160686 MGI:6088453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160687 transcription start site region 160687 MGI:6088454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160688 transcription start site region 160688 MGI:6088455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160689 transcription start site region 160689 MGI:6088456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160690 transcription start site region 160690 MGI:6088457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160691 transcription start site region 160691 MGI:6088458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160692 transcription start site region 160692 MGI:6088459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160693 transcription start site region 160693 MGI:6088460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160694 transcription start site region 160694 MGI:6088461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160695 transcription start site region 160695 MGI:6088462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160696 transcription start site region 160696 MGI:6088463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160697 transcription start site region 160697 MGI:6088464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160698 transcription start site region 160698 MGI:6088465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160699 transcription start site region 160699 MGI:6088466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160700 transcription start site region 160700 MGI:6088467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160701 transcription start site region 160701 MGI:6088468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160702 transcription start site region 160702 MGI:6088469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160703 transcription start site region 160703 MGI:6088470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160704 transcription start site region 160704 MGI:6088471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160705 transcription start site region 160705 MGI:6088472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160706 transcription start site region 160706 MGI:6088473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160707 transcription start site region 160707 MGI:6088474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160708 transcription start site region 160708 MGI:6088475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160709 transcription start site region 160709 MGI:6088476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160710 transcription start site region 160710 MGI:6088477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160711 transcription start site region 160711 MGI:6088478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160712 transcription start site region 160712 MGI:6088479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160713 transcription start site region 160713 MGI:6088480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160714 transcription start site region 160714 MGI:6088481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160715 transcription start site region 160715 MGI:6088482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160716 transcription start site region 160716 MGI:6088483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160717 transcription start site region 160717 MGI:6088484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160718 transcription start site region 160718 MGI:6088485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160719 transcription start site region 160719 MGI:6088486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160720 transcription start site region 160720 MGI:6088487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160721 transcription start site region 160721 MGI:6088488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160722 transcription start site region 160722 MGI:6088489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160723 transcription start site region 160723 MGI:6088490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160724 transcription start site region 160724 MGI:6088491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160725 transcription start site region 160725 MGI:6088492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160726 transcription start site region 160726 MGI:6088493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160727 transcription start site region 160727 MGI:6088494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160728 transcription start site region 160728 MGI:6088495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160729 transcription start site region 160729 MGI:6088496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160730 transcription start site region 160730 MGI:6088497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160731 transcription start site region 160731 MGI:6088498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160732 transcription start site region 160732 MGI:6088499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160733 transcription start site region 160733 MGI:6088500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160734 transcription start site region 160734 MGI:6088501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160735 transcription start site region 160735 MGI:6088502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160736 transcription start site region 160736 MGI:6088503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160737 transcription start site region 160737 MGI:6088504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160738 transcription start site region 160738 MGI:6088505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160739 transcription start site region 160739 MGI:6088506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160740 transcription start site region 160740 MGI:6088507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160741 transcription start site region 160741 MGI:6088508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160742 transcription start site region 160742 MGI:6088509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160743 transcription start site region 160743 MGI:6088510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160744 transcription start site region 160744 MGI:6088511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160745 transcription start site region 160745 MGI:6088512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160746 transcription start site region 160746 MGI:6088513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160747 transcription start site region 160747 MGI:6088514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160748 transcription start site region 160748 MGI:6088515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160749 transcription start site region 160749 MGI:6088516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160750 transcription start site region 160750 MGI:6088517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160751 transcription start site region 160751 MGI:6088518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160752 transcription start site region 160752 MGI:6088519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160753 transcription start site region 160753 MGI:6088520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160754 transcription start site region 160754 MGI:6088521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160755 transcription start site region 160755 MGI:6088522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160756 transcription start site region 160756 MGI:6088523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160757 transcription start site region 160757 MGI:6088524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160758 transcription start site region 160758 MGI:6088525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160759 transcription start site region 160759 MGI:6088526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160760 transcription start site region 160760 MGI:6088527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160761 transcription start site region 160761 MGI:6088528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160762 transcription start site region 160762 MGI:6088529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160763 transcription start site region 160763 MGI:6088530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160764 transcription start site region 160764 MGI:6088531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160765 transcription start site region 160765 MGI:6088532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160766 transcription start site region 160766 MGI:6088533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160767 transcription start site region 160767 MGI:6088534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160768 transcription start site region 160768 MGI:6088535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160769 transcription start site region 160769 MGI:6088536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160770 transcription start site region 160770 MGI:6088537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160771 transcription start site region 160771 MGI:6088538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160772 transcription start site region 160772 MGI:6088539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160773 transcription start site region 160773 MGI:6088540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160774 transcription start site region 160774 MGI:6088541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160775 transcription start site region 160775 MGI:6088542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160776 transcription start site region 160776 MGI:6088543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160777 transcription start site region 160777 MGI:6088544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160778 transcription start site region 160778 MGI:6088545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160779 transcription start site region 160779 MGI:6088546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160780 transcription start site region 160780 MGI:6088547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160781 transcription start site region 160781 MGI:6088548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160782 transcription start site region 160782 MGI:6088549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160783 transcription start site region 160783 MGI:6088550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160784 transcription start site region 160784 MGI:6088551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160785 transcription start site region 160785 MGI:6088552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160786 transcription start site region 160786 MGI:6088553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160787 transcription start site region 160787 MGI:6088554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160788 transcription start site region 160788 MGI:6088555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160789 transcription start site region 160789 MGI:6088556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160790 transcription start site region 160790 MGI:6088557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160791 transcription start site region 160791 MGI:6088558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160792 transcription start site region 160792 MGI:6088559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160793 transcription start site region 160793 MGI:6088560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160794 transcription start site region 160794 MGI:6088561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160795 transcription start site region 160795 MGI:6088562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160796 transcription start site region 160796 MGI:6088563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160797 transcription start site region 160797 MGI:6088564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160798 transcription start site region 160798 MGI:6088565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160799 transcription start site region 160799 MGI:6088566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160800 transcription start site region 160800 MGI:6088567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160801 transcription start site region 160801 MGI:6088568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160802 transcription start site region 160802 MGI:6088569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160803 transcription start site region 160803 MGI:6088570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160804 transcription start site region 160804 MGI:6088571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160805 transcription start site region 160805 MGI:6088572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160806 transcription start site region 160806 MGI:6088573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160807 transcription start site region 160807 MGI:6088574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160808 transcription start site region 160808 MGI:6088575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160809 transcription start site region 160809 MGI:6088576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160810 transcription start site region 160810 MGI:6088577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160811 transcription start site region 160811 MGI:6088578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160812 transcription start site region 160812 MGI:6088579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160813 transcription start site region 160813 MGI:6088580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160814 transcription start site region 160814 MGI:6088581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160815 transcription start site region 160815 MGI:6088582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160816 transcription start site region 160816 MGI:6088583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160817 transcription start site region 160817 MGI:6088584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160818 transcription start site region 160818 MGI:6088585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160819 transcription start site region 160819 MGI:6088586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160820 transcription start site region 160820 MGI:6088587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160821 transcription start site region 160821 MGI:6088588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160822 transcription start site region 160822 MGI:6088589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160823 transcription start site region 160823 MGI:6088590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160824 transcription start site region 160824 MGI:6088591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160825 transcription start site region 160825 MGI:6088592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160826 transcription start site region 160826 MGI:6088593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160827 transcription start site region 160827 MGI:6088594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160828 transcription start site region 160828 MGI:6088595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160829 transcription start site region 160829 MGI:6088596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160830 transcription start site region 160830 MGI:6088597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160831 transcription start site region 160831 MGI:6088598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160832 transcription start site region 160832 MGI:6088599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160833 transcription start site region 160833 MGI:6088600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160834 transcription start site region 160834 MGI:6088601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160835 transcription start site region 160835 MGI:6088602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160836 transcription start site region 160836 MGI:6088603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160837 transcription start site region 160837 MGI:6088604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160838 transcription start site region 160838 MGI:6088605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160839 transcription start site region 160839 MGI:6088606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160840 transcription start site region 160840 MGI:6088607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160841 transcription start site region 160841 MGI:6088608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160842 transcription start site region 160842 MGI:6088609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160843 transcription start site region 160843 MGI:6088610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160844 transcription start site region 160844 MGI:6088611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160845 transcription start site region 160845 MGI:6088612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160846 transcription start site region 160846 MGI:6088613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160847 transcription start site region 160847 MGI:6088614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160848 transcription start site region 160848 MGI:6088615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160849 transcription start site region 160849 MGI:6088616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160850 transcription start site region 160850 MGI:6088617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160851 transcription start site region 160851 MGI:6088618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160852 transcription start site region 160852 MGI:6088619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160853 transcription start site region 160853 MGI:6088620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160854 transcription start site region 160854 MGI:6088621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160855 transcription start site region 160855 MGI:6088622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160856 transcription start site region 160856 MGI:6088623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160857 transcription start site region 160857 MGI:6088624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160858 transcription start site region 160858 MGI:6088625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160859 transcription start site region 160859 MGI:6088626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160860 transcription start site region 160860 MGI:6088627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160861 transcription start site region 160861 MGI:6088628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160862 transcription start site region 160862 MGI:6088629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160863 transcription start site region 160863 MGI:6088630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160864 transcription start site region 160864 MGI:6088631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160865 transcription start site region 160865 MGI:6088632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160866 transcription start site region 160866 MGI:6088633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160867 transcription start site region 160867 MGI:6088634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160868 transcription start site region 160868 MGI:6088635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160869 transcription start site region 160869 MGI:6088636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160870 transcription start site region 160870 MGI:6088637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160871 transcription start site region 160871 MGI:6088638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160872 transcription start site region 160872 MGI:6088639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160873 transcription start site region 160873 MGI:6088640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160874 transcription start site region 160874 MGI:6088641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160875 transcription start site region 160875 MGI:6088642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160876 transcription start site region 160876 MGI:6088643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160877 transcription start site region 160877 MGI:6088644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160878 transcription start site region 160878 MGI:6088645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160879 transcription start site region 160879 MGI:6088646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160880 transcription start site region 160880 MGI:6088647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160881 transcription start site region 160881 MGI:6088648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160882 transcription start site region 160882 MGI:6088649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160883 transcription start site region 160883 MGI:6088650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160884 transcription start site region 160884 MGI:6088651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160885 transcription start site region 160885 MGI:6088652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160886 transcription start site region 160886 MGI:6088653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160887 transcription start site region 160887 MGI:6088654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160888 transcription start site region 160888 MGI:6088655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160889 transcription start site region 160889 MGI:6088656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160890 transcription start site region 160890 MGI:6088657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160891 transcription start site region 160891 MGI:6088658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160892 transcription start site region 160892 MGI:6088659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160893 transcription start site region 160893 MGI:6088660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160894 transcription start site region 160894 MGI:6088661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160895 transcription start site region 160895 MGI:6088662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160896 transcription start site region 160896 MGI:6088663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160897 transcription start site region 160897 MGI:6088664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160898 transcription start site region 160898 MGI:6088665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160899 transcription start site region 160899 MGI:6088666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160900 transcription start site region 160900 MGI:6088667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160901 transcription start site region 160901 MGI:6088668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160902 transcription start site region 160902 MGI:6088669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160903 transcription start site region 160903 MGI:6088670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160904 transcription start site region 160904 MGI:6088671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160905 transcription start site region 160905 MGI:6088672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160906 transcription start site region 160906 MGI:6088673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160907 transcription start site region 160907 MGI:6088674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160908 transcription start site region 160908 MGI:6088675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160909 transcription start site region 160909 MGI:6088676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160910 transcription start site region 160910 MGI:6088677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160911 transcription start site region 160911 MGI:6088678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160912 transcription start site region 160912 MGI:6088679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160913 transcription start site region 160913 MGI:6088680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160914 transcription start site region 160914 MGI:6088681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160915 transcription start site region 160915 MGI:6088682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160916 transcription start site region 160916 MGI:6088683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160917 transcription start site region 160917 MGI:6088684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160918 transcription start site region 160918 MGI:6088685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160919 transcription start site region 160919 MGI:6088686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160920 transcription start site region 160920 MGI:6088687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160921 transcription start site region 160921 MGI:6088688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160922 transcription start site region 160922 MGI:6088689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160923 transcription start site region 160923 MGI:6088690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160924 transcription start site region 160924 MGI:6088691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160925 transcription start site region 160925 MGI:6088692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160926 transcription start site region 160926 MGI:6088693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160927 transcription start site region 160927 MGI:6088694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160928 transcription start site region 160928 MGI:6088695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160929 transcription start site region 160929 MGI:6088696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160930 transcription start site region 160930 MGI:6088697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160931 transcription start site region 160931 MGI:6088698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160932 transcription start site region 160932 MGI:6088699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160933 transcription start site region 160933 MGI:6088700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160934 transcription start site region 160934 MGI:6088701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160935 transcription start site region 160935 MGI:6088702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160936 transcription start site region 160936 MGI:6088703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160937 transcription start site region 160937 MGI:6088704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160938 transcription start site region 160938 MGI:6088705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160939 transcription start site region 160939 MGI:6088706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160940 transcription start site region 160940 MGI:6088707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160941 transcription start site region 160941 MGI:6088708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160942 transcription start site region 160942 MGI:6088709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160943 transcription start site region 160943 MGI:6088710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160944 transcription start site region 160944 MGI:6088711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160945 transcription start site region 160945 MGI:6088712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160946 transcription start site region 160946 MGI:6088713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160947 transcription start site region 160947 MGI:6088714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160948 transcription start site region 160948 MGI:6088715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160949 transcription start site region 160949 MGI:6088716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160950 transcription start site region 160950 MGI:6088717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160951 transcription start site region 160951 MGI:6088718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160952 transcription start site region 160952 MGI:6088719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160953 transcription start site region 160953 MGI:6088720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160954 transcription start site region 160954 MGI:6088721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160955 transcription start site region 160955 MGI:6088722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160956 transcription start site region 160956 MGI:6088723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160957 transcription start site region 160957 MGI:6088724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160958 transcription start site region 160958 MGI:6088725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160959 transcription start site region 160959 MGI:6088726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160960 transcription start site region 160960 MGI:6088727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160961 transcription start site region 160961 MGI:6088728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160962 transcription start site region 160962 MGI:6088729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160963 transcription start site region 160963 MGI:6088730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160964 transcription start site region 160964 MGI:6088731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160965 transcription start site region 160965 MGI:6088732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160966 transcription start site region 160966 MGI:6088733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160967 transcription start site region 160967 MGI:6088734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160968 transcription start site region 160968 MGI:6088735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160969 transcription start site region 160969 MGI:6088736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160970 transcription start site region 160970 MGI:6088737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160971 transcription start site region 160971 MGI:6088738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160972 transcription start site region 160972 MGI:6088739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160973 transcription start site region 160973 MGI:6088740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160974 transcription start site region 160974 MGI:6088741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160975 transcription start site region 160975 MGI:6088742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160976 transcription start site region 160976 MGI:6088743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160977 transcription start site region 160977 MGI:6088744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160978 transcription start site region 160978 MGI:6088745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160979 transcription start site region 160979 MGI:6088746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160980 transcription start site region 160980 MGI:6088747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160981 transcription start site region 160981 MGI:6088748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160982 transcription start site region 160982 MGI:6088749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160983 transcription start site region 160983 MGI:6088750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160984 transcription start site region 160984 MGI:6088751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160985 transcription start site region 160985 MGI:6088752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160986 transcription start site region 160986 MGI:6088753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160987 transcription start site region 160987 MGI:6088754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160988 transcription start site region 160988 MGI:6088755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160989 transcription start site region 160989 MGI:6088756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160990 transcription start site region 160990 MGI:6088757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160991 transcription start site region 160991 MGI:6088758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160992 transcription start site region 160992 MGI:6088759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160993 transcription start site region 160993 MGI:6088760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160994 transcription start site region 160994 MGI:6088761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160995 transcription start site region 160995 MGI:6088762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160996 transcription start site region 160996 MGI:6088763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160997 transcription start site region 160997 MGI:6088764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160998 transcription start site region 160998 MGI:6088765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160999 transcription start site region 160999 MGI:6088766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161000 transcription start site region 161000 MGI:6088767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161001 transcription start site region 161001 MGI:6088768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161002 transcription start site region 161002 MGI:6088769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161003 transcription start site region 161003 MGI:6088770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161004 transcription start site region 161004 MGI:6088771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161005 transcription start site region 161005 MGI:6088772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161006 transcription start site region 161006 MGI:6088773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161007 transcription start site region 161007 MGI:6088774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161008 transcription start site region 161008 MGI:6088775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161009 transcription start site region 161009 MGI:6088776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161010 transcription start site region 161010 MGI:6088777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161011 transcription start site region 161011 MGI:6088778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP