Tssr159020 transcription start site region 159020 MGI:6086787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159021 transcription start site region 159021 MGI:6086788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159022 transcription start site region 159022 MGI:6086789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159023 transcription start site region 159023 MGI:6086790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159024 transcription start site region 159024 MGI:6086791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159025 transcription start site region 159025 MGI:6086792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159026 transcription start site region 159026 MGI:6086793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159027 transcription start site region 159027 MGI:6086794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159028 transcription start site region 159028 MGI:6086795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159029 transcription start site region 159029 MGI:6086796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159030 transcription start site region 159030 MGI:6086797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159031 transcription start site region 159031 MGI:6086798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159032 transcription start site region 159032 MGI:6086799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159033 transcription start site region 159033 MGI:6086800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159034 transcription start site region 159034 MGI:6086801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159035 transcription start site region 159035 MGI:6086802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159036 transcription start site region 159036 MGI:6086803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159037 transcription start site region 159037 MGI:6086804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159038 transcription start site region 159038 MGI:6086805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159039 transcription start site region 159039 MGI:6086806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159040 transcription start site region 159040 MGI:6086807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159041 transcription start site region 159041 MGI:6086808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159042 transcription start site region 159042 MGI:6086809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159043 transcription start site region 159043 MGI:6086810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159044 transcription start site region 159044 MGI:6086811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159045 transcription start site region 159045 MGI:6086812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159046 transcription start site region 159046 MGI:6086813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159047 transcription start site region 159047 MGI:6086814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159048 transcription start site region 159048 MGI:6086815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159049 transcription start site region 159049 MGI:6086816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159050 transcription start site region 159050 MGI:6086817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159051 transcription start site region 159051 MGI:6086818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159052 transcription start site region 159052 MGI:6086819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159053 transcription start site region 159053 MGI:6086820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159054 transcription start site region 159054 MGI:6086821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159055 transcription start site region 159055 MGI:6086822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159056 transcription start site region 159056 MGI:6086823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159057 transcription start site region 159057 MGI:6086824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159058 transcription start site region 159058 MGI:6086825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159059 transcription start site region 159059 MGI:6086826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159060 transcription start site region 159060 MGI:6086827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159061 transcription start site region 159061 MGI:6086828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159062 transcription start site region 159062 MGI:6086829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159063 transcription start site region 159063 MGI:6086830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159064 transcription start site region 159064 MGI:6086831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159065 transcription start site region 159065 MGI:6086832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159066 transcription start site region 159066 MGI:6086833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159067 transcription start site region 159067 MGI:6086834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159068 transcription start site region 159068 MGI:6086835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159069 transcription start site region 159069 MGI:6086836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159070 transcription start site region 159070 MGI:6086837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159071 transcription start site region 159071 MGI:6086838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159072 transcription start site region 159072 MGI:6086839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159073 transcription start site region 159073 MGI:6086840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159074 transcription start site region 159074 MGI:6086841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159075 transcription start site region 159075 MGI:6086842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159076 transcription start site region 159076 MGI:6086843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159077 transcription start site region 159077 MGI:6086844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159078 transcription start site region 159078 MGI:6086845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159079 transcription start site region 159079 MGI:6086846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159080 transcription start site region 159080 MGI:6086847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159081 transcription start site region 159081 MGI:6086848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159082 transcription start site region 159082 MGI:6086849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159083 transcription start site region 159083 MGI:6086850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159084 transcription start site region 159084 MGI:6086851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159085 transcription start site region 159085 MGI:6086852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159086 transcription start site region 159086 MGI:6086853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159087 transcription start site region 159087 MGI:6086854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159088 transcription start site region 159088 MGI:6086855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159089 transcription start site region 159089 MGI:6086856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159090 transcription start site region 159090 MGI:6086857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159091 transcription start site region 159091 MGI:6086858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159092 transcription start site region 159092 MGI:6086859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159093 transcription start site region 159093 MGI:6086860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159094 transcription start site region 159094 MGI:6086861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159095 transcription start site region 159095 MGI:6086862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159096 transcription start site region 159096 MGI:6086863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159097 transcription start site region 159097 MGI:6086864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159098 transcription start site region 159098 MGI:6086865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159099 transcription start site region 159099 MGI:6086866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159100 transcription start site region 159100 MGI:6086867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159101 transcription start site region 159101 MGI:6086868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159102 transcription start site region 159102 MGI:6086869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159103 transcription start site region 159103 MGI:6086870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159104 transcription start site region 159104 MGI:6086871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159105 transcription start site region 159105 MGI:6086872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159106 transcription start site region 159106 MGI:6086873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159107 transcription start site region 159107 MGI:6086874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159108 transcription start site region 159108 MGI:6086875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159109 transcription start site region 159109 MGI:6086876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159110 transcription start site region 159110 MGI:6086877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159111 transcription start site region 159111 MGI:6086878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159112 transcription start site region 159112 MGI:6086879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159113 transcription start site region 159113 MGI:6086880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159114 transcription start site region 159114 MGI:6086881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159115 transcription start site region 159115 MGI:6086882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159116 transcription start site region 159116 MGI:6086883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159117 transcription start site region 159117 MGI:6086884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159118 transcription start site region 159118 MGI:6086885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159119 transcription start site region 159119 MGI:6086886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159120 transcription start site region 159120 MGI:6086887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159121 transcription start site region 159121 MGI:6086888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159122 transcription start site region 159122 MGI:6086889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159123 transcription start site region 159123 MGI:6086890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159124 transcription start site region 159124 MGI:6086891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159125 transcription start site region 159125 MGI:6086892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159126 transcription start site region 159126 MGI:6086893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159127 transcription start site region 159127 MGI:6086894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159128 transcription start site region 159128 MGI:6086895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159129 transcription start site region 159129 MGI:6086896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159130 transcription start site region 159130 MGI:6086897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159131 transcription start site region 159131 MGI:6086898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159132 transcription start site region 159132 MGI:6086899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159133 transcription start site region 159133 MGI:6086900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159134 transcription start site region 159134 MGI:6086901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159135 transcription start site region 159135 MGI:6086902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159136 transcription start site region 159136 MGI:6086903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159137 transcription start site region 159137 MGI:6086904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159138 transcription start site region 159138 MGI:6086905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159139 transcription start site region 159139 MGI:6086906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159140 transcription start site region 159140 MGI:6086907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159141 transcription start site region 159141 MGI:6086908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159142 transcription start site region 159142 MGI:6086909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159143 transcription start site region 159143 MGI:6086910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159144 transcription start site region 159144 MGI:6086911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159145 transcription start site region 159145 MGI:6086912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159146 transcription start site region 159146 MGI:6086913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159147 transcription start site region 159147 MGI:6086914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159148 transcription start site region 159148 MGI:6086915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159149 transcription start site region 159149 MGI:6086916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159150 transcription start site region 159150 MGI:6086917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159151 transcription start site region 159151 MGI:6086918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159152 transcription start site region 159152 MGI:6086919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159153 transcription start site region 159153 MGI:6086920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159154 transcription start site region 159154 MGI:6086921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159155 transcription start site region 159155 MGI:6086922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159156 transcription start site region 159156 MGI:6086923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159157 transcription start site region 159157 MGI:6086924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159158 transcription start site region 159158 MGI:6086925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159159 transcription start site region 159159 MGI:6086926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159160 transcription start site region 159160 MGI:6086927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159161 transcription start site region 159161 MGI:6086928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159162 transcription start site region 159162 MGI:6086929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159163 transcription start site region 159163 MGI:6086930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159164 transcription start site region 159164 MGI:6086931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159165 transcription start site region 159165 MGI:6086932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159166 transcription start site region 159166 MGI:6086933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159167 transcription start site region 159167 MGI:6086934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159168 transcription start site region 159168 MGI:6086935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159169 transcription start site region 159169 MGI:6086936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159170 transcription start site region 159170 MGI:6086937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159171 transcription start site region 159171 MGI:6086938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159172 transcription start site region 159172 MGI:6086939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159173 transcription start site region 159173 MGI:6086940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159174 transcription start site region 159174 MGI:6086941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159175 transcription start site region 159175 MGI:6086942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159176 transcription start site region 159176 MGI:6086943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159177 transcription start site region 159177 MGI:6086944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159178 transcription start site region 159178 MGI:6086945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159179 transcription start site region 159179 MGI:6086946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159180 transcription start site region 159180 MGI:6086947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159181 transcription start site region 159181 MGI:6086948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159182 transcription start site region 159182 MGI:6086949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159183 transcription start site region 159183 MGI:6086950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159184 transcription start site region 159184 MGI:6086951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159185 transcription start site region 159185 MGI:6086952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159186 transcription start site region 159186 MGI:6086953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159187 transcription start site region 159187 MGI:6086954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159188 transcription start site region 159188 MGI:6086955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159189 transcription start site region 159189 MGI:6086956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159190 transcription start site region 159190 MGI:6086957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159191 transcription start site region 159191 MGI:6086958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159192 transcription start site region 159192 MGI:6086959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159193 transcription start site region 159193 MGI:6086960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159194 transcription start site region 159194 MGI:6086961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159195 transcription start site region 159195 MGI:6086962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159196 transcription start site region 159196 MGI:6086963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159197 transcription start site region 159197 MGI:6086964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159198 transcription start site region 159198 MGI:6086965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159199 transcription start site region 159199 MGI:6086966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159200 transcription start site region 159200 MGI:6086967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159201 transcription start site region 159201 MGI:6086968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159202 transcription start site region 159202 MGI:6086969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159203 transcription start site region 159203 MGI:6086970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159204 transcription start site region 159204 MGI:6086971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159205 transcription start site region 159205 MGI:6086972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159206 transcription start site region 159206 MGI:6086973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159207 transcription start site region 159207 MGI:6086974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159208 transcription start site region 159208 MGI:6086975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159209 transcription start site region 159209 MGI:6086976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159210 transcription start site region 159210 MGI:6086977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159211 transcription start site region 159211 MGI:6086978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159212 transcription start site region 159212 MGI:6086979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159213 transcription start site region 159213 MGI:6086980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159214 transcription start site region 159214 MGI:6086981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159215 transcription start site region 159215 MGI:6086982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159216 transcription start site region 159216 MGI:6086983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159217 transcription start site region 159217 MGI:6086984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159218 transcription start site region 159218 MGI:6086985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159219 transcription start site region 159219 MGI:6086986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159220 transcription start site region 159220 MGI:6086987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159221 transcription start site region 159221 MGI:6086988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159222 transcription start site region 159222 MGI:6086989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159223 transcription start site region 159223 MGI:6086990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159224 transcription start site region 159224 MGI:6086991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159225 transcription start site region 159225 MGI:6086992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159226 transcription start site region 159226 MGI:6086993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159227 transcription start site region 159227 MGI:6086994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159228 transcription start site region 159228 MGI:6086995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159229 transcription start site region 159229 MGI:6086996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159230 transcription start site region 159230 MGI:6086997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159231 transcription start site region 159231 MGI:6086998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159232 transcription start site region 159232 MGI:6086999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159233 transcription start site region 159233 MGI:6087000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159234 transcription start site region 159234 MGI:6087001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159235 transcription start site region 159235 MGI:6087002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159236 transcription start site region 159236 MGI:6087003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159237 transcription start site region 159237 MGI:6087004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159238 transcription start site region 159238 MGI:6087005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159239 transcription start site region 159239 MGI:6087006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159240 transcription start site region 159240 MGI:6087007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159241 transcription start site region 159241 MGI:6087008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159242 transcription start site region 159242 MGI:6087009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159243 transcription start site region 159243 MGI:6087010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159244 transcription start site region 159244 MGI:6087011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159245 transcription start site region 159245 MGI:6087012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159246 transcription start site region 159246 MGI:6087013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159247 transcription start site region 159247 MGI:6087014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159248 transcription start site region 159248 MGI:6087015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159249 transcription start site region 159249 MGI:6087016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159250 transcription start site region 159250 MGI:6087017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159251 transcription start site region 159251 MGI:6087018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159252 transcription start site region 159252 MGI:6087019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159253 transcription start site region 159253 MGI:6087020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159254 transcription start site region 159254 MGI:6087021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159255 transcription start site region 159255 MGI:6087022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159256 transcription start site region 159256 MGI:6087023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159257 transcription start site region 159257 MGI:6087024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159258 transcription start site region 159258 MGI:6087025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159259 transcription start site region 159259 MGI:6087026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159260 transcription start site region 159260 MGI:6087027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159261 transcription start site region 159261 MGI:6087028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159262 transcription start site region 159262 MGI:6087029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159263 transcription start site region 159263 MGI:6087030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159264 transcription start site region 159264 MGI:6087031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159265 transcription start site region 159265 MGI:6087032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159266 transcription start site region 159266 MGI:6087033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159267 transcription start site region 159267 MGI:6087034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159268 transcription start site region 159268 MGI:6087035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159269 transcription start site region 159269 MGI:6087036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159270 transcription start site region 159270 MGI:6087037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159271 transcription start site region 159271 MGI:6087038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159272 transcription start site region 159272 MGI:6087039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159273 transcription start site region 159273 MGI:6087040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159274 transcription start site region 159274 MGI:6087041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159275 transcription start site region 159275 MGI:6087042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159276 transcription start site region 159276 MGI:6087043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159277 transcription start site region 159277 MGI:6087044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159278 transcription start site region 159278 MGI:6087045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159279 transcription start site region 159279 MGI:6087046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159280 transcription start site region 159280 MGI:6087047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159281 transcription start site region 159281 MGI:6087048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159282 transcription start site region 159282 MGI:6087049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159283 transcription start site region 159283 MGI:6087050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159284 transcription start site region 159284 MGI:6087051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159285 transcription start site region 159285 MGI:6087052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159286 transcription start site region 159286 MGI:6087053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159287 transcription start site region 159287 MGI:6087054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159288 transcription start site region 159288 MGI:6087055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159289 transcription start site region 159289 MGI:6087056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159290 transcription start site region 159290 MGI:6087057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159291 transcription start site region 159291 MGI:6087058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159292 transcription start site region 159292 MGI:6087059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159293 transcription start site region 159293 MGI:6087060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159294 transcription start site region 159294 MGI:6087061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159295 transcription start site region 159295 MGI:6087062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159296 transcription start site region 159296 MGI:6087063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159297 transcription start site region 159297 MGI:6087064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159298 transcription start site region 159298 MGI:6087065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159299 transcription start site region 159299 MGI:6087066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159300 transcription start site region 159300 MGI:6087067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159301 transcription start site region 159301 MGI:6087068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159302 transcription start site region 159302 MGI:6087069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159303 transcription start site region 159303 MGI:6087070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159304 transcription start site region 159304 MGI:6087071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159305 transcription start site region 159305 MGI:6087072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159306 transcription start site region 159306 MGI:6087073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159307 transcription start site region 159307 MGI:6087074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159308 transcription start site region 159308 MGI:6087075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159309 transcription start site region 159309 MGI:6087076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159310 transcription start site region 159310 MGI:6087077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159311 transcription start site region 159311 MGI:6087078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159312 transcription start site region 159312 MGI:6087079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159313 transcription start site region 159313 MGI:6087080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159314 transcription start site region 159314 MGI:6087081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159315 transcription start site region 159315 MGI:6087082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159316 transcription start site region 159316 MGI:6087083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159317 transcription start site region 159317 MGI:6087084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159318 transcription start site region 159318 MGI:6087085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159319 transcription start site region 159319 MGI:6087086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159320 transcription start site region 159320 MGI:6087087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159321 transcription start site region 159321 MGI:6087088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159322 transcription start site region 159322 MGI:6087089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159323 transcription start site region 159323 MGI:6087090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159324 transcription start site region 159324 MGI:6087091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159325 transcription start site region 159325 MGI:6087092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159326 transcription start site region 159326 MGI:6087093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159327 transcription start site region 159327 MGI:6087094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159328 transcription start site region 159328 MGI:6087095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159329 transcription start site region 159329 MGI:6087096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159330 transcription start site region 159330 MGI:6087097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159331 transcription start site region 159331 MGI:6087098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159332 transcription start site region 159332 MGI:6087099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159333 transcription start site region 159333 MGI:6087100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159334 transcription start site region 159334 MGI:6087101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159335 transcription start site region 159335 MGI:6087102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159336 transcription start site region 159336 MGI:6087103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159337 transcription start site region 159337 MGI:6087104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159338 transcription start site region 159338 MGI:6087105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159339 transcription start site region 159339 MGI:6087106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159340 transcription start site region 159340 MGI:6087107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159341 transcription start site region 159341 MGI:6087108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159342 transcription start site region 159342 MGI:6087109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159343 transcription start site region 159343 MGI:6087110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159344 transcription start site region 159344 MGI:6087111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159345 transcription start site region 159345 MGI:6087112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159346 transcription start site region 159346 MGI:6087113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159347 transcription start site region 159347 MGI:6087114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159348 transcription start site region 159348 MGI:6087115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159349 transcription start site region 159349 MGI:6087116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159350 transcription start site region 159350 MGI:6087117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159351 transcription start site region 159351 MGI:6087118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159352 transcription start site region 159352 MGI:6087119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159353 transcription start site region 159353 MGI:6087120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159354 transcription start site region 159354 MGI:6087121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159355 transcription start site region 159355 MGI:6087122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159356 transcription start site region 159356 MGI:6087123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159357 transcription start site region 159357 MGI:6087124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159358 transcription start site region 159358 MGI:6087125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159359 transcription start site region 159359 MGI:6087126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159360 transcription start site region 159360 MGI:6087127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159361 transcription start site region 159361 MGI:6087128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159362 transcription start site region 159362 MGI:6087129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159363 transcription start site region 159363 MGI:6087130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159364 transcription start site region 159364 MGI:6087131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159365 transcription start site region 159365 MGI:6087132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159366 transcription start site region 159366 MGI:6087133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159367 transcription start site region 159367 MGI:6087134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159368 transcription start site region 159368 MGI:6087135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159369 transcription start site region 159369 MGI:6087136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159370 transcription start site region 159370 MGI:6087137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159371 transcription start site region 159371 MGI:6087138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159372 transcription start site region 159372 MGI:6087139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159373 transcription start site region 159373 MGI:6087140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159374 transcription start site region 159374 MGI:6087141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159375 transcription start site region 159375 MGI:6087142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159376 transcription start site region 159376 MGI:6087143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159377 transcription start site region 159377 MGI:6087144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159378 transcription start site region 159378 MGI:6087145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159379 transcription start site region 159379 MGI:6087146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159380 transcription start site region 159380 MGI:6087147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159381 transcription start site region 159381 MGI:6087148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159382 transcription start site region 159382 MGI:6087149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159383 transcription start site region 159383 MGI:6087150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159384 transcription start site region 159384 MGI:6087151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159385 transcription start site region 159385 MGI:6087152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159386 transcription start site region 159386 MGI:6087153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159387 transcription start site region 159387 MGI:6087154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159388 transcription start site region 159388 MGI:6087155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159389 transcription start site region 159389 MGI:6087156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159390 transcription start site region 159390 MGI:6087157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159391 transcription start site region 159391 MGI:6087158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159392 transcription start site region 159392 MGI:6087159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159393 transcription start site region 159393 MGI:6087160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159394 transcription start site region 159394 MGI:6087161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159395 transcription start site region 159395 MGI:6087162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159396 transcription start site region 159396 MGI:6087163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159397 transcription start site region 159397 MGI:6087164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159398 transcription start site region 159398 MGI:6087165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159399 transcription start site region 159399 MGI:6087166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159400 transcription start site region 159400 MGI:6087167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159401 transcription start site region 159401 MGI:6087168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159402 transcription start site region 159402 MGI:6087169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159403 transcription start site region 159403 MGI:6087170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159404 transcription start site region 159404 MGI:6087171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159405 transcription start site region 159405 MGI:6087172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159406 transcription start site region 159406 MGI:6087173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159407 transcription start site region 159407 MGI:6087174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159408 transcription start site region 159408 MGI:6087175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159409 transcription start site region 159409 MGI:6087176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159410 transcription start site region 159410 MGI:6087177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159411 transcription start site region 159411 MGI:6087178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159412 transcription start site region 159412 MGI:6087179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159413 transcription start site region 159413 MGI:6087180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159414 transcription start site region 159414 MGI:6087181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159415 transcription start site region 159415 MGI:6087182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159416 transcription start site region 159416 MGI:6087183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159417 transcription start site region 159417 MGI:6087184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159418 transcription start site region 159418 MGI:6087185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159419 transcription start site region 159419 MGI:6087186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159420 transcription start site region 159420 MGI:6087187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159421 transcription start site region 159421 MGI:6087188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159422 transcription start site region 159422 MGI:6087189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159423 transcription start site region 159423 MGI:6087190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159424 transcription start site region 159424 MGI:6087191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159425 transcription start site region 159425 MGI:6087192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159426 transcription start site region 159426 MGI:6087193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159427 transcription start site region 159427 MGI:6087194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159428 transcription start site region 159428 MGI:6087195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159429 transcription start site region 159429 MGI:6087196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159430 transcription start site region 159430 MGI:6087197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159431 transcription start site region 159431 MGI:6087198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159432 transcription start site region 159432 MGI:6087199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159433 transcription start site region 159433 MGI:6087200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159434 transcription start site region 159434 MGI:6087201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159435 transcription start site region 159435 MGI:6087202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159436 transcription start site region 159436 MGI:6087203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159437 transcription start site region 159437 MGI:6087204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159438 transcription start site region 159438 MGI:6087205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159439 transcription start site region 159439 MGI:6087206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159440 transcription start site region 159440 MGI:6087207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159441 transcription start site region 159441 MGI:6087208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159442 transcription start site region 159442 MGI:6087209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159443 transcription start site region 159443 MGI:6087210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159444 transcription start site region 159444 MGI:6087211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159445 transcription start site region 159445 MGI:6087212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159446 transcription start site region 159446 MGI:6087213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159447 transcription start site region 159447 MGI:6087214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159448 transcription start site region 159448 MGI:6087215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159449 transcription start site region 159449 MGI:6087216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159450 transcription start site region 159450 MGI:6087217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159451 transcription start site region 159451 MGI:6087218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159452 transcription start site region 159452 MGI:6087219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159453 transcription start site region 159453 MGI:6087220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159454 transcription start site region 159454 MGI:6087221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159455 transcription start site region 159455 MGI:6087222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159456 transcription start site region 159456 MGI:6087223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159457 transcription start site region 159457 MGI:6087224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159458 transcription start site region 159458 MGI:6087225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159459 transcription start site region 159459 MGI:6087226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159460 transcription start site region 159460 MGI:6087227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159461 transcription start site region 159461 MGI:6087228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159462 transcription start site region 159462 MGI:6087229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159463 transcription start site region 159463 MGI:6087230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159464 transcription start site region 159464 MGI:6087231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159465 transcription start site region 159465 MGI:6087232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159466 transcription start site region 159466 MGI:6087233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159467 transcription start site region 159467 MGI:6087234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159468 transcription start site region 159468 MGI:6087235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159469 transcription start site region 159469 MGI:6087236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159470 transcription start site region 159470 MGI:6087237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159471 transcription start site region 159471 MGI:6087238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159472 transcription start site region 159472 MGI:6087239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159473 transcription start site region 159473 MGI:6087240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159474 transcription start site region 159474 MGI:6087241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159475 transcription start site region 159475 MGI:6087242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159476 transcription start site region 159476 MGI:6087243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159477 transcription start site region 159477 MGI:6087244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159478 transcription start site region 159478 MGI:6087245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159479 transcription start site region 159479 MGI:6087246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159480 transcription start site region 159480 MGI:6087247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159481 transcription start site region 159481 MGI:6087248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159482 transcription start site region 159482 MGI:6087249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159483 transcription start site region 159483 MGI:6087250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159484 transcription start site region 159484 MGI:6087251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159485 transcription start site region 159485 MGI:6087252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159486 transcription start site region 159486 MGI:6087253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159487 transcription start site region 159487 MGI:6087254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159488 transcription start site region 159488 MGI:6087255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159489 transcription start site region 159489 MGI:6087256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159490 transcription start site region 159490 MGI:6087257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159491 transcription start site region 159491 MGI:6087258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159492 transcription start site region 159492 MGI:6087259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159493 transcription start site region 159493 MGI:6087260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159494 transcription start site region 159494 MGI:6087261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159495 transcription start site region 159495 MGI:6087262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159496 transcription start site region 159496 MGI:6087263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159497 transcription start site region 159497 MGI:6087264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159498 transcription start site region 159498 MGI:6087265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159499 transcription start site region 159499 MGI:6087266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159500 transcription start site region 159500 MGI:6087267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159501 transcription start site region 159501 MGI:6087268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159502 transcription start site region 159502 MGI:6087269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159503 transcription start site region 159503 MGI:6087270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159504 transcription start site region 159504 MGI:6087271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159505 transcription start site region 159505 MGI:6087272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159506 transcription start site region 159506 MGI:6087273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159507 transcription start site region 159507 MGI:6087274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159508 transcription start site region 159508 MGI:6087275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159509 transcription start site region 159509 MGI:6087276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159510 transcription start site region 159510 MGI:6087277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159511 transcription start site region 159511 MGI:6087278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159512 transcription start site region 159512 MGI:6087279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159513 transcription start site region 159513 MGI:6087280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159514 transcription start site region 159514 MGI:6087281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159515 transcription start site region 159515 MGI:6087282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159516 transcription start site region 159516 MGI:6087283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159517 transcription start site region 159517 MGI:6087284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159518 transcription start site region 159518 MGI:6087285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159519 transcription start site region 159519 MGI:6087286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159520 transcription start site region 159520 MGI:6087287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159521 transcription start site region 159521 MGI:6087288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159522 transcription start site region 159522 MGI:6087289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159523 transcription start site region 159523 MGI:6087290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159524 transcription start site region 159524 MGI:6087291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159525 transcription start site region 159525 MGI:6087292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159526 transcription start site region 159526 MGI:6087293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159527 transcription start site region 159527 MGI:6087294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159528 transcription start site region 159528 MGI:6087295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159529 transcription start site region 159529 MGI:6087296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159530 transcription start site region 159530 MGI:6087297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159531 transcription start site region 159531 MGI:6087298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159532 transcription start site region 159532 MGI:6087299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159533 transcription start site region 159533 MGI:6087300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159534 transcription start site region 159534 MGI:6087301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159535 transcription start site region 159535 MGI:6087302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159536 transcription start site region 159536 MGI:6087303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159537 transcription start site region 159537 MGI:6087304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159538 transcription start site region 159538 MGI:6087305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159539 transcription start site region 159539 MGI:6087306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159540 transcription start site region 159540 MGI:6087307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159541 transcription start site region 159541 MGI:6087308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159542 transcription start site region 159542 MGI:6087309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159543 transcription start site region 159543 MGI:6087310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159544 transcription start site region 159544 MGI:6087311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159545 transcription start site region 159545 MGI:6087312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159546 transcription start site region 159546 MGI:6087313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159547 transcription start site region 159547 MGI:6087314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159548 transcription start site region 159548 MGI:6087315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159549 transcription start site region 159549 MGI:6087316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159550 transcription start site region 159550 MGI:6087317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159551 transcription start site region 159551 MGI:6087318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159552 transcription start site region 159552 MGI:6087319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159553 transcription start site region 159553 MGI:6087320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159554 transcription start site region 159554 MGI:6087321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159555 transcription start site region 159555 MGI:6087322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159556 transcription start site region 159556 MGI:6087323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159557 transcription start site region 159557 MGI:6087324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159558 transcription start site region 159558 MGI:6087325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159559 transcription start site region 159559 MGI:6087326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159560 transcription start site region 159560 MGI:6087327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159561 transcription start site region 159561 MGI:6087328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159562 transcription start site region 159562 MGI:6087329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159563 transcription start site region 159563 MGI:6087330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159564 transcription start site region 159564 MGI:6087331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159565 transcription start site region 159565 MGI:6087332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159566 transcription start site region 159566 MGI:6087333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159567 transcription start site region 159567 MGI:6087334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159568 transcription start site region 159568 MGI:6087335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159569 transcription start site region 159569 MGI:6087336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159570 transcription start site region 159570 MGI:6087337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159571 transcription start site region 159571 MGI:6087338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159572 transcription start site region 159572 MGI:6087339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159573 transcription start site region 159573 MGI:6087340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159574 transcription start site region 159574 MGI:6087341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159575 transcription start site region 159575 MGI:6087342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159576 transcription start site region 159576 MGI:6087343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159577 transcription start site region 159577 MGI:6087344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159578 transcription start site region 159578 MGI:6087345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159579 transcription start site region 159579 MGI:6087346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159580 transcription start site region 159580 MGI:6087347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159581 transcription start site region 159581 MGI:6087348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159582 transcription start site region 159582 MGI:6087349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159583 transcription start site region 159583 MGI:6087350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159584 transcription start site region 159584 MGI:6087351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159585 transcription start site region 159585 MGI:6087352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159586 transcription start site region 159586 MGI:6087353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159587 transcription start site region 159587 MGI:6087354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159588 transcription start site region 159588 MGI:6087355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159589 transcription start site region 159589 MGI:6087356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159590 transcription start site region 159590 MGI:6087357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159591 transcription start site region 159591 MGI:6087358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159592 transcription start site region 159592 MGI:6087359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159593 transcription start site region 159593 MGI:6087360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159594 transcription start site region 159594 MGI:6087361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159595 transcription start site region 159595 MGI:6087362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159596 transcription start site region 159596 MGI:6087363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159597 transcription start site region 159597 MGI:6087364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159598 transcription start site region 159598 MGI:6087365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159599 transcription start site region 159599 MGI:6087366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159600 transcription start site region 159600 MGI:6087367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159601 transcription start site region 159601 MGI:6087368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159602 transcription start site region 159602 MGI:6087369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159603 transcription start site region 159603 MGI:6087370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159604 transcription start site region 159604 MGI:6087371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159605 transcription start site region 159605 MGI:6087372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159606 transcription start site region 159606 MGI:6087373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159607 transcription start site region 159607 MGI:6087374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159608 transcription start site region 159608 MGI:6087375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159609 transcription start site region 159609 MGI:6087376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159610 transcription start site region 159610 MGI:6087377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159611 transcription start site region 159611 MGI:6087378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159612 transcription start site region 159612 MGI:6087379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159613 transcription start site region 159613 MGI:6087380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159614 transcription start site region 159614 MGI:6087381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159615 transcription start site region 159615 MGI:6087382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159616 transcription start site region 159616 MGI:6087383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159617 transcription start site region 159617 MGI:6087384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159618 transcription start site region 159618 MGI:6087385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159619 transcription start site region 159619 MGI:6087386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159620 transcription start site region 159620 MGI:6087387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159621 transcription start site region 159621 MGI:6087388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159622 transcription start site region 159622 MGI:6087389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159623 transcription start site region 159623 MGI:6087390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159624 transcription start site region 159624 MGI:6087391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159625 transcription start site region 159625 MGI:6087392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159626 transcription start site region 159626 MGI:6087393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159627 transcription start site region 159627 MGI:6087394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159628 transcription start site region 159628 MGI:6087395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159629 transcription start site region 159629 MGI:6087396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159630 transcription start site region 159630 MGI:6087397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159631 transcription start site region 159631 MGI:6087398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159632 transcription start site region 159632 MGI:6087399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159633 transcription start site region 159633 MGI:6087400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159634 transcription start site region 159634 MGI:6087401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159635 transcription start site region 159635 MGI:6087402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159636 transcription start site region 159636 MGI:6087403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159637 transcription start site region 159637 MGI:6087404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159638 transcription start site region 159638 MGI:6087405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159639 transcription start site region 159639 MGI:6087406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159640 transcription start site region 159640 MGI:6087407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159641 transcription start site region 159641 MGI:6087408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159642 transcription start site region 159642 MGI:6087409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159643 transcription start site region 159643 MGI:6087410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159644 transcription start site region 159644 MGI:6087411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159645 transcription start site region 159645 MGI:6087412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159646 transcription start site region 159646 MGI:6087413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159647 transcription start site region 159647 MGI:6087414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159648 transcription start site region 159648 MGI:6087415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159649 transcription start site region 159649 MGI:6087416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159650 transcription start site region 159650 MGI:6087417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159651 transcription start site region 159651 MGI:6087418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159652 transcription start site region 159652 MGI:6087419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159653 transcription start site region 159653 MGI:6087420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159654 transcription start site region 159654 MGI:6087421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159655 transcription start site region 159655 MGI:6087422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159656 transcription start site region 159656 MGI:6087423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159657 transcription start site region 159657 MGI:6087424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159658 transcription start site region 159658 MGI:6087425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159659 transcription start site region 159659 MGI:6087426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159660 transcription start site region 159660 MGI:6087427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159661 transcription start site region 159661 MGI:6087428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159662 transcription start site region 159662 MGI:6087429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159663 transcription start site region 159663 MGI:6087430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159664 transcription start site region 159664 MGI:6087431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159665 transcription start site region 159665 MGI:6087432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159666 transcription start site region 159666 MGI:6087433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159667 transcription start site region 159667 MGI:6087434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159668 transcription start site region 159668 MGI:6087435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159669 transcription start site region 159669 MGI:6087436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159670 transcription start site region 159670 MGI:6087437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159671 transcription start site region 159671 MGI:6087438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159672 transcription start site region 159672 MGI:6087439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159673 transcription start site region 159673 MGI:6087440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159674 transcription start site region 159674 MGI:6087441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159675 transcription start site region 159675 MGI:6087442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159676 transcription start site region 159676 MGI:6087443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159677 transcription start site region 159677 MGI:6087444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159678 transcription start site region 159678 MGI:6087445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159679 transcription start site region 159679 MGI:6087446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159680 transcription start site region 159680 MGI:6087447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159681 transcription start site region 159681 MGI:6087448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159682 transcription start site region 159682 MGI:6087449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159683 transcription start site region 159683 MGI:6087450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159684 transcription start site region 159684 MGI:6087451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159685 transcription start site region 159685 MGI:6087452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159686 transcription start site region 159686 MGI:6087453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159687 transcription start site region 159687 MGI:6087454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159688 transcription start site region 159688 MGI:6087455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159689 transcription start site region 159689 MGI:6087456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159690 transcription start site region 159690 MGI:6087457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159691 transcription start site region 159691 MGI:6087458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159692 transcription start site region 159692 MGI:6087459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159693 transcription start site region 159693 MGI:6087460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159694 transcription start site region 159694 MGI:6087461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159695 transcription start site region 159695 MGI:6087462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159696 transcription start site region 159696 MGI:6087463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159697 transcription start site region 159697 MGI:6087464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159698 transcription start site region 159698 MGI:6087465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159699 transcription start site region 159699 MGI:6087466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159700 transcription start site region 159700 MGI:6087467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159701 transcription start site region 159701 MGI:6087468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159702 transcription start site region 159702 MGI:6087469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159703 transcription start site region 159703 MGI:6087470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159704 transcription start site region 159704 MGI:6087471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159705 transcription start site region 159705 MGI:6087472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159706 transcription start site region 159706 MGI:6087473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159707 transcription start site region 159707 MGI:6087474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159708 transcription start site region 159708 MGI:6087475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159709 transcription start site region 159709 MGI:6087476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159710 transcription start site region 159710 MGI:6087477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159711 transcription start site region 159711 MGI:6087478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159712 transcription start site region 159712 MGI:6087479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159713 transcription start site region 159713 MGI:6087480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159714 transcription start site region 159714 MGI:6087481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159715 transcription start site region 159715 MGI:6087482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159716 transcription start site region 159716 MGI:6087483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159717 transcription start site region 159717 MGI:6087484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159718 transcription start site region 159718 MGI:6087485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159719 transcription start site region 159719 MGI:6087486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159720 transcription start site region 159720 MGI:6087487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159721 transcription start site region 159721 MGI:6087488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159722 transcription start site region 159722 MGI:6087489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159723 transcription start site region 159723 MGI:6087490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159724 transcription start site region 159724 MGI:6087491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159725 transcription start site region 159725 MGI:6087492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159726 transcription start site region 159726 MGI:6087493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159727 transcription start site region 159727 MGI:6087494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159728 transcription start site region 159728 MGI:6087495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159729 transcription start site region 159729 MGI:6087496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159730 transcription start site region 159730 MGI:6087497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159731 transcription start site region 159731 MGI:6087498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159732 transcription start site region 159732 MGI:6087499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159733 transcription start site region 159733 MGI:6087500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159734 transcription start site region 159734 MGI:6087501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159735 transcription start site region 159735 MGI:6087502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159736 transcription start site region 159736 MGI:6087503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159737 transcription start site region 159737 MGI:6087504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159738 transcription start site region 159738 MGI:6087505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159739 transcription start site region 159739 MGI:6087506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159740 transcription start site region 159740 MGI:6087507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159741 transcription start site region 159741 MGI:6087508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159742 transcription start site region 159742 MGI:6087509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159743 transcription start site region 159743 MGI:6087510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159744 transcription start site region 159744 MGI:6087511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159745 transcription start site region 159745 MGI:6087512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159746 transcription start site region 159746 MGI:6087513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159747 transcription start site region 159747 MGI:6087514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159748 transcription start site region 159748 MGI:6087515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159749 transcription start site region 159749 MGI:6087516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159750 transcription start site region 159750 MGI:6087517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159751 transcription start site region 159751 MGI:6087518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159752 transcription start site region 159752 MGI:6087519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159753 transcription start site region 159753 MGI:6087520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159754 transcription start site region 159754 MGI:6087521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159755 transcription start site region 159755 MGI:6087522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159756 transcription start site region 159756 MGI:6087523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159757 transcription start site region 159757 MGI:6087524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159758 transcription start site region 159758 MGI:6087525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159759 transcription start site region 159759 MGI:6087526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159760 transcription start site region 159760 MGI:6087527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159761 transcription start site region 159761 MGI:6087528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159762 transcription start site region 159762 MGI:6087529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159763 transcription start site region 159763 MGI:6087530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159764 transcription start site region 159764 MGI:6087531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159765 transcription start site region 159765 MGI:6087532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159766 transcription start site region 159766 MGI:6087533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159767 transcription start site region 159767 MGI:6087534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159768 transcription start site region 159768 MGI:6087535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159769 transcription start site region 159769 MGI:6087536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159770 transcription start site region 159770 MGI:6087537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159771 transcription start site region 159771 MGI:6087538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159772 transcription start site region 159772 MGI:6087539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159773 transcription start site region 159773 MGI:6087540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159774 transcription start site region 159774 MGI:6087541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159775 transcription start site region 159775 MGI:6087542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159776 transcription start site region 159776 MGI:6087543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159777 transcription start site region 159777 MGI:6087544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159778 transcription start site region 159778 MGI:6087545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159779 transcription start site region 159779 MGI:6087546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159780 transcription start site region 159780 MGI:6087547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159781 transcription start site region 159781 MGI:6087548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159782 transcription start site region 159782 MGI:6087549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159783 transcription start site region 159783 MGI:6087550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159784 transcription start site region 159784 MGI:6087551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159785 transcription start site region 159785 MGI:6087552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159786 transcription start site region 159786 MGI:6087553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159787 transcription start site region 159787 MGI:6087554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159788 transcription start site region 159788 MGI:6087555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159789 transcription start site region 159789 MGI:6087556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159790 transcription start site region 159790 MGI:6087557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159791 transcription start site region 159791 MGI:6087558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159792 transcription start site region 159792 MGI:6087559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159793 transcription start site region 159793 MGI:6087560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159794 transcription start site region 159794 MGI:6087561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159795 transcription start site region 159795 MGI:6087562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159796 transcription start site region 159796 MGI:6087563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159797 transcription start site region 159797 MGI:6087564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159798 transcription start site region 159798 MGI:6087565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159799 transcription start site region 159799 MGI:6087566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159800 transcription start site region 159800 MGI:6087567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159801 transcription start site region 159801 MGI:6087568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159802 transcription start site region 159802 MGI:6087569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159803 transcription start site region 159803 MGI:6087570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159804 transcription start site region 159804 MGI:6087571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159805 transcription start site region 159805 MGI:6087572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159806 transcription start site region 159806 MGI:6087573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159807 transcription start site region 159807 MGI:6087574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159808 transcription start site region 159808 MGI:6087575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159809 transcription start site region 159809 MGI:6087576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159810 transcription start site region 159810 MGI:6087577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159811 transcription start site region 159811 MGI:6087578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159812 transcription start site region 159812 MGI:6087579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159813 transcription start site region 159813 MGI:6087580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159814 transcription start site region 159814 MGI:6087581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159815 transcription start site region 159815 MGI:6087582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159816 transcription start site region 159816 MGI:6087583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159817 transcription start site region 159817 MGI:6087584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159818 transcription start site region 159818 MGI:6087585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159819 transcription start site region 159819 MGI:6087586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159820 transcription start site region 159820 MGI:6087587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159821 transcription start site region 159821 MGI:6087588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159822 transcription start site region 159822 MGI:6087589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159823 transcription start site region 159823 MGI:6087590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159824 transcription start site region 159824 MGI:6087591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159825 transcription start site region 159825 MGI:6087592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159826 transcription start site region 159826 MGI:6087593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159827 transcription start site region 159827 MGI:6087594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159828 transcription start site region 159828 MGI:6087595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159829 transcription start site region 159829 MGI:6087596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159830 transcription start site region 159830 MGI:6087597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159831 transcription start site region 159831 MGI:6087598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159832 transcription start site region 159832 MGI:6087599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159833 transcription start site region 159833 MGI:6087600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159834 transcription start site region 159834 MGI:6087601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159835 transcription start site region 159835 MGI:6087602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159836 transcription start site region 159836 MGI:6087603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159837 transcription start site region 159837 MGI:6087604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159838 transcription start site region 159838 MGI:6087605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159839 transcription start site region 159839 MGI:6087606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159840 transcription start site region 159840 MGI:6087607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159841 transcription start site region 159841 MGI:6087608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159842 transcription start site region 159842 MGI:6087609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159843 transcription start site region 159843 MGI:6087610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159844 transcription start site region 159844 MGI:6087611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159845 transcription start site region 159845 MGI:6087612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159846 transcription start site region 159846 MGI:6087613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159847 transcription start site region 159847 MGI:6087614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159848 transcription start site region 159848 MGI:6087615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159849 transcription start site region 159849 MGI:6087616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159850 transcription start site region 159850 MGI:6087617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159851 transcription start site region 159851 MGI:6087618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159852 transcription start site region 159852 MGI:6087619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159853 transcription start site region 159853 MGI:6087620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159854 transcription start site region 159854 MGI:6087621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159855 transcription start site region 159855 MGI:6087622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159856 transcription start site region 159856 MGI:6087623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159857 transcription start site region 159857 MGI:6087624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159858 transcription start site region 159858 MGI:6087625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159859 transcription start site region 159859 MGI:6087626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159860 transcription start site region 159860 MGI:6087627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159861 transcription start site region 159861 MGI:6087628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159862 transcription start site region 159862 MGI:6087629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159863 transcription start site region 159863 MGI:6087630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159864 transcription start site region 159864 MGI:6087631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159865 transcription start site region 159865 MGI:6087632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159866 transcription start site region 159866 MGI:6087633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159867 transcription start site region 159867 MGI:6087634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159868 transcription start site region 159868 MGI:6087635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159869 transcription start site region 159869 MGI:6087636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159870 transcription start site region 159870 MGI:6087637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159871 transcription start site region 159871 MGI:6087638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159872 transcription start site region 159872 MGI:6087639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159873 transcription start site region 159873 MGI:6087640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159874 transcription start site region 159874 MGI:6087641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159875 transcription start site region 159875 MGI:6087642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159876 transcription start site region 159876 MGI:6087643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159877 transcription start site region 159877 MGI:6087644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159878 transcription start site region 159878 MGI:6087645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159879 transcription start site region 159879 MGI:6087646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159880 transcription start site region 159880 MGI:6087647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159881 transcription start site region 159881 MGI:6087648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159882 transcription start site region 159882 MGI:6087649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159883 transcription start site region 159883 MGI:6087650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159884 transcription start site region 159884 MGI:6087651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159885 transcription start site region 159885 MGI:6087652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159886 transcription start site region 159886 MGI:6087653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159887 transcription start site region 159887 MGI:6087654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159888 transcription start site region 159888 MGI:6087655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159889 transcription start site region 159889 MGI:6087656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159890 transcription start site region 159890 MGI:6087657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159891 transcription start site region 159891 MGI:6087658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159892 transcription start site region 159892 MGI:6087659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159893 transcription start site region 159893 MGI:6087660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159894 transcription start site region 159894 MGI:6087661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159895 transcription start site region 159895 MGI:6087662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159896 transcription start site region 159896 MGI:6087663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159897 transcription start site region 159897 MGI:6087664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159898 transcription start site region 159898 MGI:6087665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159899 transcription start site region 159899 MGI:6087666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159900 transcription start site region 159900 MGI:6087667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159901 transcription start site region 159901 MGI:6087668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159902 transcription start site region 159902 MGI:6087669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159903 transcription start site region 159903 MGI:6087670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159904 transcription start site region 159904 MGI:6087671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159905 transcription start site region 159905 MGI:6087672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159906 transcription start site region 159906 MGI:6087673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159907 transcription start site region 159907 MGI:6087674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159908 transcription start site region 159908 MGI:6087675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159909 transcription start site region 159909 MGI:6087676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159910 transcription start site region 159910 MGI:6087677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159911 transcription start site region 159911 MGI:6087678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159912 transcription start site region 159912 MGI:6087679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159913 transcription start site region 159913 MGI:6087680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159914 transcription start site region 159914 MGI:6087681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159915 transcription start site region 159915 MGI:6087682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159916 transcription start site region 159916 MGI:6087683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159917 transcription start site region 159917 MGI:6087684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159918 transcription start site region 159918 MGI:6087685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159919 transcription start site region 159919 MGI:6087686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159920 transcription start site region 159920 MGI:6087687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159921 transcription start site region 159921 MGI:6087688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159922 transcription start site region 159922 MGI:6087689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159923 transcription start site region 159923 MGI:6087690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159924 transcription start site region 159924 MGI:6087691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159925 transcription start site region 159925 MGI:6087692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159926 transcription start site region 159926 MGI:6087693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159927 transcription start site region 159927 MGI:6087694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159928 transcription start site region 159928 MGI:6087695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159929 transcription start site region 159929 MGI:6087696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159930 transcription start site region 159930 MGI:6087697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159931 transcription start site region 159931 MGI:6087698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159932 transcription start site region 159932 MGI:6087699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159933 transcription start site region 159933 MGI:6087700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159934 transcription start site region 159934 MGI:6087701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159935 transcription start site region 159935 MGI:6087702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159936 transcription start site region 159936 MGI:6087703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159937 transcription start site region 159937 MGI:6087704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159938 transcription start site region 159938 MGI:6087705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159939 transcription start site region 159939 MGI:6087706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159940 transcription start site region 159940 MGI:6087707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159941 transcription start site region 159941 MGI:6087708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159942 transcription start site region 159942 MGI:6087709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159943 transcription start site region 159943 MGI:6087710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159944 transcription start site region 159944 MGI:6087711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159945 transcription start site region 159945 MGI:6087712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159946 transcription start site region 159946 MGI:6087713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159947 transcription start site region 159947 MGI:6087714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159948 transcription start site region 159948 MGI:6087715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159949 transcription start site region 159949 MGI:6087716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159950 transcription start site region 159950 MGI:6087717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159951 transcription start site region 159951 MGI:6087718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159952 transcription start site region 159952 MGI:6087719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159953 transcription start site region 159953 MGI:6087720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159954 transcription start site region 159954 MGI:6087721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159955 transcription start site region 159955 MGI:6087722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159956 transcription start site region 159956 MGI:6087723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159957 transcription start site region 159957 MGI:6087724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159958 transcription start site region 159958 MGI:6087725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159959 transcription start site region 159959 MGI:6087726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159960 transcription start site region 159960 MGI:6087727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159961 transcription start site region 159961 MGI:6087728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159962 transcription start site region 159962 MGI:6087729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159963 transcription start site region 159963 MGI:6087730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159964 transcription start site region 159964 MGI:6087731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159965 transcription start site region 159965 MGI:6087732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159966 transcription start site region 159966 MGI:6087733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159967 transcription start site region 159967 MGI:6087734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159968 transcription start site region 159968 MGI:6087735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159969 transcription start site region 159969 MGI:6087736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159970 transcription start site region 159970 MGI:6087737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159971 transcription start site region 159971 MGI:6087738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159972 transcription start site region 159972 MGI:6087739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159973 transcription start site region 159973 MGI:6087740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159974 transcription start site region 159974 MGI:6087741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159975 transcription start site region 159975 MGI:6087742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159976 transcription start site region 159976 MGI:6087743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159977 transcription start site region 159977 MGI:6087744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159978 transcription start site region 159978 MGI:6087745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159979 transcription start site region 159979 MGI:6087746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159980 transcription start site region 159980 MGI:6087747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159981 transcription start site region 159981 MGI:6087748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159982 transcription start site region 159982 MGI:6087749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159983 transcription start site region 159983 MGI:6087750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159984 transcription start site region 159984 MGI:6087751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159985 transcription start site region 159985 MGI:6087752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159986 transcription start site region 159986 MGI:6087753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159987 transcription start site region 159987 MGI:6087754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159988 transcription start site region 159988 MGI:6087755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159989 transcription start site region 159989 MGI:6087756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159990 transcription start site region 159990 MGI:6087757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159991 transcription start site region 159991 MGI:6087758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159992 transcription start site region 159992 MGI:6087759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159993 transcription start site region 159993 MGI:6087760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159994 transcription start site region 159994 MGI:6087761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159995 transcription start site region 159995 MGI:6087762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159996 transcription start site region 159996 MGI:6087763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159997 transcription start site region 159997 MGI:6087764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159998 transcription start site region 159998 MGI:6087765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159999 transcription start site region 159999 MGI:6087766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160000 transcription start site region 160000 MGI:6087767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160001 transcription start site region 160001 MGI:6087768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160002 transcription start site region 160002 MGI:6087769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160003 transcription start site region 160003 MGI:6087770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160004 transcription start site region 160004 MGI:6087771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160005 transcription start site region 160005 MGI:6087772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160006 transcription start site region 160006 MGI:6087773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160007 transcription start site region 160007 MGI:6087774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160008 transcription start site region 160008 MGI:6087775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160009 transcription start site region 160009 MGI:6087776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160010 transcription start site region 160010 MGI:6087777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160011 transcription start site region 160011 MGI:6087778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160012 transcription start site region 160012 MGI:6087779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160013 transcription start site region 160013 MGI:6087780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160014 transcription start site region 160014 MGI:6087781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160015 transcription start site region 160015 MGI:6087782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160016 transcription start site region 160016 MGI:6087783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160017 transcription start site region 160017 MGI:6087784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160018 transcription start site region 160018 MGI:6087785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160019 transcription start site region 160019 MGI:6087786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP