Tssr158109 transcription start site region 158109 MGI:6085876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158110 transcription start site region 158110 MGI:6085877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158111 transcription start site region 158111 MGI:6085878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158112 transcription start site region 158112 MGI:6085879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158113 transcription start site region 158113 MGI:6085880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158114 transcription start site region 158114 MGI:6085881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158115 transcription start site region 158115 MGI:6085882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158116 transcription start site region 158116 MGI:6085883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158117 transcription start site region 158117 MGI:6085884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158118 transcription start site region 158118 MGI:6085885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158119 transcription start site region 158119 MGI:6085886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158120 transcription start site region 158120 MGI:6085887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158121 transcription start site region 158121 MGI:6085888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158122 transcription start site region 158122 MGI:6085889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158123 transcription start site region 158123 MGI:6085890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158124 transcription start site region 158124 MGI:6085891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158125 transcription start site region 158125 MGI:6085892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158126 transcription start site region 158126 MGI:6085893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158127 transcription start site region 158127 MGI:6085894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158128 transcription start site region 158128 MGI:6085895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158129 transcription start site region 158129 MGI:6085896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158130 transcription start site region 158130 MGI:6085897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158131 transcription start site region 158131 MGI:6085898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158132 transcription start site region 158132 MGI:6085899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158133 transcription start site region 158133 MGI:6085900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158134 transcription start site region 158134 MGI:6085901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158135 transcription start site region 158135 MGI:6085902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158136 transcription start site region 158136 MGI:6085903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158137 transcription start site region 158137 MGI:6085904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158138 transcription start site region 158138 MGI:6085905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158139 transcription start site region 158139 MGI:6085906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158140 transcription start site region 158140 MGI:6085907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158141 transcription start site region 158141 MGI:6085908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158142 transcription start site region 158142 MGI:6085909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158143 transcription start site region 158143 MGI:6085910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158144 transcription start site region 158144 MGI:6085911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158145 transcription start site region 158145 MGI:6085912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158146 transcription start site region 158146 MGI:6085913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158147 transcription start site region 158147 MGI:6085914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158148 transcription start site region 158148 MGI:6085915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158149 transcription start site region 158149 MGI:6085916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158150 transcription start site region 158150 MGI:6085917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158151 transcription start site region 158151 MGI:6085918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158152 transcription start site region 158152 MGI:6085919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158153 transcription start site region 158153 MGI:6085920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158154 transcription start site region 158154 MGI:6085921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158155 transcription start site region 158155 MGI:6085922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158156 transcription start site region 158156 MGI:6085923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158157 transcription start site region 158157 MGI:6085924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158158 transcription start site region 158158 MGI:6085925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158159 transcription start site region 158159 MGI:6085926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158160 transcription start site region 158160 MGI:6085927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158161 transcription start site region 158161 MGI:6085928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158162 transcription start site region 158162 MGI:6085929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158163 transcription start site region 158163 MGI:6085930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158164 transcription start site region 158164 MGI:6085931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158165 transcription start site region 158165 MGI:6085932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158166 transcription start site region 158166 MGI:6085933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158167 transcription start site region 158167 MGI:6085934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158168 transcription start site region 158168 MGI:6085935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158169 transcription start site region 158169 MGI:6085936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158170 transcription start site region 158170 MGI:6085937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158171 transcription start site region 158171 MGI:6085938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158172 transcription start site region 158172 MGI:6085939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158173 transcription start site region 158173 MGI:6085940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158174 transcription start site region 158174 MGI:6085941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158175 transcription start site region 158175 MGI:6085942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158176 transcription start site region 158176 MGI:6085943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158177 transcription start site region 158177 MGI:6085944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158178 transcription start site region 158178 MGI:6085945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158179 transcription start site region 158179 MGI:6085946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158180 transcription start site region 158180 MGI:6085947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158181 transcription start site region 158181 MGI:6085948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158182 transcription start site region 158182 MGI:6085949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158183 transcription start site region 158183 MGI:6085950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158184 transcription start site region 158184 MGI:6085951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158185 transcription start site region 158185 MGI:6085952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158186 transcription start site region 158186 MGI:6085953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158187 transcription start site region 158187 MGI:6085954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158188 transcription start site region 158188 MGI:6085955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158189 transcription start site region 158189 MGI:6085956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158190 transcription start site region 158190 MGI:6085957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158191 transcription start site region 158191 MGI:6085958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158192 transcription start site region 158192 MGI:6085959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158193 transcription start site region 158193 MGI:6085960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158194 transcription start site region 158194 MGI:6085961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158195 transcription start site region 158195 MGI:6085962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158196 transcription start site region 158196 MGI:6085963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158197 transcription start site region 158197 MGI:6085964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158198 transcription start site region 158198 MGI:6085965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158199 transcription start site region 158199 MGI:6085966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158200 transcription start site region 158200 MGI:6085967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158201 transcription start site region 158201 MGI:6085968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158202 transcription start site region 158202 MGI:6085969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158203 transcription start site region 158203 MGI:6085970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158204 transcription start site region 158204 MGI:6085971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158205 transcription start site region 158205 MGI:6085972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158206 transcription start site region 158206 MGI:6085973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158207 transcription start site region 158207 MGI:6085974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158208 transcription start site region 158208 MGI:6085975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158209 transcription start site region 158209 MGI:6085976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158210 transcription start site region 158210 MGI:6085977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158211 transcription start site region 158211 MGI:6085978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158212 transcription start site region 158212 MGI:6085979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158213 transcription start site region 158213 MGI:6085980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158214 transcription start site region 158214 MGI:6085981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158215 transcription start site region 158215 MGI:6085982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158216 transcription start site region 158216 MGI:6085983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158217 transcription start site region 158217 MGI:6085984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158218 transcription start site region 158218 MGI:6085985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158219 transcription start site region 158219 MGI:6085986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158220 transcription start site region 158220 MGI:6085987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158221 transcription start site region 158221 MGI:6085988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158222 transcription start site region 158222 MGI:6085989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158223 transcription start site region 158223 MGI:6085990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158224 transcription start site region 158224 MGI:6085991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158225 transcription start site region 158225 MGI:6085992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158226 transcription start site region 158226 MGI:6085993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158227 transcription start site region 158227 MGI:6085994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158228 transcription start site region 158228 MGI:6085995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158229 transcription start site region 158229 MGI:6085996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158230 transcription start site region 158230 MGI:6085997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158231 transcription start site region 158231 MGI:6085998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158232 transcription start site region 158232 MGI:6085999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158233 transcription start site region 158233 MGI:6086000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158234 transcription start site region 158234 MGI:6086001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158235 transcription start site region 158235 MGI:6086002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158236 transcription start site region 158236 MGI:6086003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158237 transcription start site region 158237 MGI:6086004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158238 transcription start site region 158238 MGI:6086005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158239 transcription start site region 158239 MGI:6086006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158240 transcription start site region 158240 MGI:6086007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158241 transcription start site region 158241 MGI:6086008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158242 transcription start site region 158242 MGI:6086009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158243 transcription start site region 158243 MGI:6086010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158244 transcription start site region 158244 MGI:6086011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158245 transcription start site region 158245 MGI:6086012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158246 transcription start site region 158246 MGI:6086013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158247 transcription start site region 158247 MGI:6086014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158248 transcription start site region 158248 MGI:6086015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158249 transcription start site region 158249 MGI:6086016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158250 transcription start site region 158250 MGI:6086017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158251 transcription start site region 158251 MGI:6086018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158252 transcription start site region 158252 MGI:6086019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158253 transcription start site region 158253 MGI:6086020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158254 transcription start site region 158254 MGI:6086021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158255 transcription start site region 158255 MGI:6086022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158256 transcription start site region 158256 MGI:6086023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158257 transcription start site region 158257 MGI:6086024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158258 transcription start site region 158258 MGI:6086025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158259 transcription start site region 158259 MGI:6086026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158260 transcription start site region 158260 MGI:6086027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158261 transcription start site region 158261 MGI:6086028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158262 transcription start site region 158262 MGI:6086029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158263 transcription start site region 158263 MGI:6086030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158264 transcription start site region 158264 MGI:6086031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158265 transcription start site region 158265 MGI:6086032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158266 transcription start site region 158266 MGI:6086033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158267 transcription start site region 158267 MGI:6086034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158268 transcription start site region 158268 MGI:6086035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158269 transcription start site region 158269 MGI:6086036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158270 transcription start site region 158270 MGI:6086037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158271 transcription start site region 158271 MGI:6086038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158272 transcription start site region 158272 MGI:6086039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158273 transcription start site region 158273 MGI:6086040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158274 transcription start site region 158274 MGI:6086041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158275 transcription start site region 158275 MGI:6086042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158276 transcription start site region 158276 MGI:6086043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158277 transcription start site region 158277 MGI:6086044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158278 transcription start site region 158278 MGI:6086045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158279 transcription start site region 158279 MGI:6086046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158280 transcription start site region 158280 MGI:6086047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158281 transcription start site region 158281 MGI:6086048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158282 transcription start site region 158282 MGI:6086049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158283 transcription start site region 158283 MGI:6086050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158284 transcription start site region 158284 MGI:6086051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158285 transcription start site region 158285 MGI:6086052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158286 transcription start site region 158286 MGI:6086053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158287 transcription start site region 158287 MGI:6086054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158288 transcription start site region 158288 MGI:6086055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158289 transcription start site region 158289 MGI:6086056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158290 transcription start site region 158290 MGI:6086057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158291 transcription start site region 158291 MGI:6086058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158292 transcription start site region 158292 MGI:6086059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158293 transcription start site region 158293 MGI:6086060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158294 transcription start site region 158294 MGI:6086061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158295 transcription start site region 158295 MGI:6086062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158296 transcription start site region 158296 MGI:6086063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158297 transcription start site region 158297 MGI:6086064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158298 transcription start site region 158298 MGI:6086065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158299 transcription start site region 158299 MGI:6086066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158300 transcription start site region 158300 MGI:6086067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158301 transcription start site region 158301 MGI:6086068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158302 transcription start site region 158302 MGI:6086069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158303 transcription start site region 158303 MGI:6086070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158304 transcription start site region 158304 MGI:6086071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158305 transcription start site region 158305 MGI:6086072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158306 transcription start site region 158306 MGI:6086073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158307 transcription start site region 158307 MGI:6086074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158308 transcription start site region 158308 MGI:6086075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158309 transcription start site region 158309 MGI:6086076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158310 transcription start site region 158310 MGI:6086077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158311 transcription start site region 158311 MGI:6086078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158312 transcription start site region 158312 MGI:6086079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158313 transcription start site region 158313 MGI:6086080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158314 transcription start site region 158314 MGI:6086081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158315 transcription start site region 158315 MGI:6086082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158316 transcription start site region 158316 MGI:6086083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158317 transcription start site region 158317 MGI:6086084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158318 transcription start site region 158318 MGI:6086085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158319 transcription start site region 158319 MGI:6086086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158320 transcription start site region 158320 MGI:6086087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158321 transcription start site region 158321 MGI:6086088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158322 transcription start site region 158322 MGI:6086089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158323 transcription start site region 158323 MGI:6086090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158324 transcription start site region 158324 MGI:6086091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158325 transcription start site region 158325 MGI:6086092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158326 transcription start site region 158326 MGI:6086093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158327 transcription start site region 158327 MGI:6086094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158328 transcription start site region 158328 MGI:6086095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158329 transcription start site region 158329 MGI:6086096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158330 transcription start site region 158330 MGI:6086097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158331 transcription start site region 158331 MGI:6086098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158332 transcription start site region 158332 MGI:6086099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158333 transcription start site region 158333 MGI:6086100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158334 transcription start site region 158334 MGI:6086101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158335 transcription start site region 158335 MGI:6086102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158336 transcription start site region 158336 MGI:6086103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158337 transcription start site region 158337 MGI:6086104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158338 transcription start site region 158338 MGI:6086105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158339 transcription start site region 158339 MGI:6086106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158340 transcription start site region 158340 MGI:6086107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158341 transcription start site region 158341 MGI:6086108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158342 transcription start site region 158342 MGI:6086109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158343 transcription start site region 158343 MGI:6086110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158344 transcription start site region 158344 MGI:6086111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158345 transcription start site region 158345 MGI:6086112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158346 transcription start site region 158346 MGI:6086113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158347 transcription start site region 158347 MGI:6086114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158348 transcription start site region 158348 MGI:6086115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158349 transcription start site region 158349 MGI:6086116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158350 transcription start site region 158350 MGI:6086117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158351 transcription start site region 158351 MGI:6086118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158352 transcription start site region 158352 MGI:6086119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158353 transcription start site region 158353 MGI:6086120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158354 transcription start site region 158354 MGI:6086121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158355 transcription start site region 158355 MGI:6086122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158356 transcription start site region 158356 MGI:6086123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158357 transcription start site region 158357 MGI:6086124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158358 transcription start site region 158358 MGI:6086125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158359 transcription start site region 158359 MGI:6086126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158360 transcription start site region 158360 MGI:6086127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158361 transcription start site region 158361 MGI:6086128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158362 transcription start site region 158362 MGI:6086129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158363 transcription start site region 158363 MGI:6086130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158364 transcription start site region 158364 MGI:6086131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158365 transcription start site region 158365 MGI:6086132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158366 transcription start site region 158366 MGI:6086133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158367 transcription start site region 158367 MGI:6086134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158368 transcription start site region 158368 MGI:6086135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158369 transcription start site region 158369 MGI:6086136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158370 transcription start site region 158370 MGI:6086137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158371 transcription start site region 158371 MGI:6086138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158372 transcription start site region 158372 MGI:6086139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158373 transcription start site region 158373 MGI:6086140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158374 transcription start site region 158374 MGI:6086141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158375 transcription start site region 158375 MGI:6086142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158376 transcription start site region 158376 MGI:6086143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158377 transcription start site region 158377 MGI:6086144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158378 transcription start site region 158378 MGI:6086145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158379 transcription start site region 158379 MGI:6086146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158380 transcription start site region 158380 MGI:6086147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158381 transcription start site region 158381 MGI:6086148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158382 transcription start site region 158382 MGI:6086149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158383 transcription start site region 158383 MGI:6086150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158384 transcription start site region 158384 MGI:6086151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158385 transcription start site region 158385 MGI:6086152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158386 transcription start site region 158386 MGI:6086153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158387 transcription start site region 158387 MGI:6086154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158388 transcription start site region 158388 MGI:6086155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158389 transcription start site region 158389 MGI:6086156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158390 transcription start site region 158390 MGI:6086157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158391 transcription start site region 158391 MGI:6086158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158392 transcription start site region 158392 MGI:6086159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158393 transcription start site region 158393 MGI:6086160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158394 transcription start site region 158394 MGI:6086161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158395 transcription start site region 158395 MGI:6086162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158396 transcription start site region 158396 MGI:6086163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158397 transcription start site region 158397 MGI:6086164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158398 transcription start site region 158398 MGI:6086165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158399 transcription start site region 158399 MGI:6086166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158400 transcription start site region 158400 MGI:6086167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158401 transcription start site region 158401 MGI:6086168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158402 transcription start site region 158402 MGI:6086169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158403 transcription start site region 158403 MGI:6086170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158404 transcription start site region 158404 MGI:6086171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158405 transcription start site region 158405 MGI:6086172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158406 transcription start site region 158406 MGI:6086173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158407 transcription start site region 158407 MGI:6086174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158408 transcription start site region 158408 MGI:6086175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158409 transcription start site region 158409 MGI:6086176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158410 transcription start site region 158410 MGI:6086177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158411 transcription start site region 158411 MGI:6086178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158412 transcription start site region 158412 MGI:6086179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158413 transcription start site region 158413 MGI:6086180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158414 transcription start site region 158414 MGI:6086181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158415 transcription start site region 158415 MGI:6086182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158416 transcription start site region 158416 MGI:6086183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158417 transcription start site region 158417 MGI:6086184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158418 transcription start site region 158418 MGI:6086185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158419 transcription start site region 158419 MGI:6086186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158420 transcription start site region 158420 MGI:6086187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158421 transcription start site region 158421 MGI:6086188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158422 transcription start site region 158422 MGI:6086189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158423 transcription start site region 158423 MGI:6086190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158424 transcription start site region 158424 MGI:6086191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158425 transcription start site region 158425 MGI:6086192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158426 transcription start site region 158426 MGI:6086193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158427 transcription start site region 158427 MGI:6086194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158428 transcription start site region 158428 MGI:6086195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158429 transcription start site region 158429 MGI:6086196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158430 transcription start site region 158430 MGI:6086197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158431 transcription start site region 158431 MGI:6086198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158432 transcription start site region 158432 MGI:6086199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158433 transcription start site region 158433 MGI:6086200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158434 transcription start site region 158434 MGI:6086201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158435 transcription start site region 158435 MGI:6086202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158436 transcription start site region 158436 MGI:6086203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158437 transcription start site region 158437 MGI:6086204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158438 transcription start site region 158438 MGI:6086205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158439 transcription start site region 158439 MGI:6086206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158440 transcription start site region 158440 MGI:6086207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158441 transcription start site region 158441 MGI:6086208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158442 transcription start site region 158442 MGI:6086209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158443 transcription start site region 158443 MGI:6086210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158444 transcription start site region 158444 MGI:6086211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158445 transcription start site region 158445 MGI:6086212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158446 transcription start site region 158446 MGI:6086213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158447 transcription start site region 158447 MGI:6086214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158448 transcription start site region 158448 MGI:6086215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158449 transcription start site region 158449 MGI:6086216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158450 transcription start site region 158450 MGI:6086217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158451 transcription start site region 158451 MGI:6086218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158452 transcription start site region 158452 MGI:6086219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158453 transcription start site region 158453 MGI:6086220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158454 transcription start site region 158454 MGI:6086221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158455 transcription start site region 158455 MGI:6086222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158456 transcription start site region 158456 MGI:6086223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158457 transcription start site region 158457 MGI:6086224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158458 transcription start site region 158458 MGI:6086225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158459 transcription start site region 158459 MGI:6086226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158460 transcription start site region 158460 MGI:6086227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158461 transcription start site region 158461 MGI:6086228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158462 transcription start site region 158462 MGI:6086229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158463 transcription start site region 158463 MGI:6086230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158464 transcription start site region 158464 MGI:6086231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158465 transcription start site region 158465 MGI:6086232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158466 transcription start site region 158466 MGI:6086233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158467 transcription start site region 158467 MGI:6086234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158468 transcription start site region 158468 MGI:6086235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158469 transcription start site region 158469 MGI:6086236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158470 transcription start site region 158470 MGI:6086237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158471 transcription start site region 158471 MGI:6086238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158472 transcription start site region 158472 MGI:6086239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158473 transcription start site region 158473 MGI:6086240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158474 transcription start site region 158474 MGI:6086241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158475 transcription start site region 158475 MGI:6086242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158476 transcription start site region 158476 MGI:6086243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158477 transcription start site region 158477 MGI:6086244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158478 transcription start site region 158478 MGI:6086245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158479 transcription start site region 158479 MGI:6086246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158480 transcription start site region 158480 MGI:6086247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158481 transcription start site region 158481 MGI:6086248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158482 transcription start site region 158482 MGI:6086249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158483 transcription start site region 158483 MGI:6086250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158484 transcription start site region 158484 MGI:6086251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158485 transcription start site region 158485 MGI:6086252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158486 transcription start site region 158486 MGI:6086253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158487 transcription start site region 158487 MGI:6086254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158488 transcription start site region 158488 MGI:6086255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158489 transcription start site region 158489 MGI:6086256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158490 transcription start site region 158490 MGI:6086257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158491 transcription start site region 158491 MGI:6086258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158492 transcription start site region 158492 MGI:6086259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158493 transcription start site region 158493 MGI:6086260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158494 transcription start site region 158494 MGI:6086261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158495 transcription start site region 158495 MGI:6086262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158496 transcription start site region 158496 MGI:6086263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158497 transcription start site region 158497 MGI:6086264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158498 transcription start site region 158498 MGI:6086265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158499 transcription start site region 158499 MGI:6086266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158500 transcription start site region 158500 MGI:6086267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158501 transcription start site region 158501 MGI:6086268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158502 transcription start site region 158502 MGI:6086269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158503 transcription start site region 158503 MGI:6086270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158504 transcription start site region 158504 MGI:6086271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158505 transcription start site region 158505 MGI:6086272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158506 transcription start site region 158506 MGI:6086273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158507 transcription start site region 158507 MGI:6086274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158508 transcription start site region 158508 MGI:6086275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158509 transcription start site region 158509 MGI:6086276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158510 transcription start site region 158510 MGI:6086277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158511 transcription start site region 158511 MGI:6086278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158512 transcription start site region 158512 MGI:6086279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158513 transcription start site region 158513 MGI:6086280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158514 transcription start site region 158514 MGI:6086281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158515 transcription start site region 158515 MGI:6086282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158516 transcription start site region 158516 MGI:6086283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158517 transcription start site region 158517 MGI:6086284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158518 transcription start site region 158518 MGI:6086285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158519 transcription start site region 158519 MGI:6086286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158520 transcription start site region 158520 MGI:6086287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158521 transcription start site region 158521 MGI:6086288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158522 transcription start site region 158522 MGI:6086289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158523 transcription start site region 158523 MGI:6086290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158524 transcription start site region 158524 MGI:6086291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158525 transcription start site region 158525 MGI:6086292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158526 transcription start site region 158526 MGI:6086293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158527 transcription start site region 158527 MGI:6086294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158528 transcription start site region 158528 MGI:6086295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158529 transcription start site region 158529 MGI:6086296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158530 transcription start site region 158530 MGI:6086297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158531 transcription start site region 158531 MGI:6086298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158532 transcription start site region 158532 MGI:6086299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158533 transcription start site region 158533 MGI:6086300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158534 transcription start site region 158534 MGI:6086301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158535 transcription start site region 158535 MGI:6086302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158536 transcription start site region 158536 MGI:6086303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158537 transcription start site region 158537 MGI:6086304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158538 transcription start site region 158538 MGI:6086305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158539 transcription start site region 158539 MGI:6086306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158540 transcription start site region 158540 MGI:6086307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158541 transcription start site region 158541 MGI:6086308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158542 transcription start site region 158542 MGI:6086309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158543 transcription start site region 158543 MGI:6086310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158544 transcription start site region 158544 MGI:6086311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158545 transcription start site region 158545 MGI:6086312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158546 transcription start site region 158546 MGI:6086313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158547 transcription start site region 158547 MGI:6086314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158548 transcription start site region 158548 MGI:6086315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158549 transcription start site region 158549 MGI:6086316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158550 transcription start site region 158550 MGI:6086317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158551 transcription start site region 158551 MGI:6086318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158552 transcription start site region 158552 MGI:6086319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158553 transcription start site region 158553 MGI:6086320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158554 transcription start site region 158554 MGI:6086321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158555 transcription start site region 158555 MGI:6086322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158556 transcription start site region 158556 MGI:6086323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158557 transcription start site region 158557 MGI:6086324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158558 transcription start site region 158558 MGI:6086325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158559 transcription start site region 158559 MGI:6086326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158560 transcription start site region 158560 MGI:6086327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158561 transcription start site region 158561 MGI:6086328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158562 transcription start site region 158562 MGI:6086329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158563 transcription start site region 158563 MGI:6086330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158564 transcription start site region 158564 MGI:6086331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158565 transcription start site region 158565 MGI:6086332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158566 transcription start site region 158566 MGI:6086333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158567 transcription start site region 158567 MGI:6086334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158568 transcription start site region 158568 MGI:6086335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158569 transcription start site region 158569 MGI:6086336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158570 transcription start site region 158570 MGI:6086337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158571 transcription start site region 158571 MGI:6086338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158572 transcription start site region 158572 MGI:6086339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158573 transcription start site region 158573 MGI:6086340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158574 transcription start site region 158574 MGI:6086341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158575 transcription start site region 158575 MGI:6086342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158576 transcription start site region 158576 MGI:6086343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158577 transcription start site region 158577 MGI:6086344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158578 transcription start site region 158578 MGI:6086345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158579 transcription start site region 158579 MGI:6086346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158580 transcription start site region 158580 MGI:6086347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158581 transcription start site region 158581 MGI:6086348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158582 transcription start site region 158582 MGI:6086349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158583 transcription start site region 158583 MGI:6086350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158584 transcription start site region 158584 MGI:6086351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158585 transcription start site region 158585 MGI:6086352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158586 transcription start site region 158586 MGI:6086353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158587 transcription start site region 158587 MGI:6086354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158588 transcription start site region 158588 MGI:6086355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158589 transcription start site region 158589 MGI:6086356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158590 transcription start site region 158590 MGI:6086357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158591 transcription start site region 158591 MGI:6086358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158592 transcription start site region 158592 MGI:6086359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158593 transcription start site region 158593 MGI:6086360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158594 transcription start site region 158594 MGI:6086361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158595 transcription start site region 158595 MGI:6086362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158596 transcription start site region 158596 MGI:6086363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158597 transcription start site region 158597 MGI:6086364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158598 transcription start site region 158598 MGI:6086365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158599 transcription start site region 158599 MGI:6086366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158600 transcription start site region 158600 MGI:6086367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158601 transcription start site region 158601 MGI:6086368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158602 transcription start site region 158602 MGI:6086369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158603 transcription start site region 158603 MGI:6086370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158604 transcription start site region 158604 MGI:6086371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158605 transcription start site region 158605 MGI:6086372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158606 transcription start site region 158606 MGI:6086373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158607 transcription start site region 158607 MGI:6086374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158608 transcription start site region 158608 MGI:6086375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158609 transcription start site region 158609 MGI:6086376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158610 transcription start site region 158610 MGI:6086377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158611 transcription start site region 158611 MGI:6086378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158612 transcription start site region 158612 MGI:6086379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158613 transcription start site region 158613 MGI:6086380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158614 transcription start site region 158614 MGI:6086381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158615 transcription start site region 158615 MGI:6086382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158616 transcription start site region 158616 MGI:6086383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158617 transcription start site region 158617 MGI:6086384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158618 transcription start site region 158618 MGI:6086385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158619 transcription start site region 158619 MGI:6086386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158620 transcription start site region 158620 MGI:6086387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158621 transcription start site region 158621 MGI:6086388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158622 transcription start site region 158622 MGI:6086389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158623 transcription start site region 158623 MGI:6086390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158624 transcription start site region 158624 MGI:6086391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158625 transcription start site region 158625 MGI:6086392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158626 transcription start site region 158626 MGI:6086393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158627 transcription start site region 158627 MGI:6086394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158628 transcription start site region 158628 MGI:6086395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158629 transcription start site region 158629 MGI:6086396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158630 transcription start site region 158630 MGI:6086397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158631 transcription start site region 158631 MGI:6086398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158632 transcription start site region 158632 MGI:6086399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158633 transcription start site region 158633 MGI:6086400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158634 transcription start site region 158634 MGI:6086401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158635 transcription start site region 158635 MGI:6086402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158636 transcription start site region 158636 MGI:6086403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158637 transcription start site region 158637 MGI:6086404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158638 transcription start site region 158638 MGI:6086405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158639 transcription start site region 158639 MGI:6086406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158640 transcription start site region 158640 MGI:6086407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158641 transcription start site region 158641 MGI:6086408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158642 transcription start site region 158642 MGI:6086409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158643 transcription start site region 158643 MGI:6086410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158644 transcription start site region 158644 MGI:6086411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158645 transcription start site region 158645 MGI:6086412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158646 transcription start site region 158646 MGI:6086413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158647 transcription start site region 158647 MGI:6086414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158648 transcription start site region 158648 MGI:6086415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158649 transcription start site region 158649 MGI:6086416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158650 transcription start site region 158650 MGI:6086417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158651 transcription start site region 158651 MGI:6086418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158652 transcription start site region 158652 MGI:6086419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158653 transcription start site region 158653 MGI:6086420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158654 transcription start site region 158654 MGI:6086421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158655 transcription start site region 158655 MGI:6086422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158656 transcription start site region 158656 MGI:6086423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158657 transcription start site region 158657 MGI:6086424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158658 transcription start site region 158658 MGI:6086425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158659 transcription start site region 158659 MGI:6086426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158660 transcription start site region 158660 MGI:6086427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158661 transcription start site region 158661 MGI:6086428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158662 transcription start site region 158662 MGI:6086429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158663 transcription start site region 158663 MGI:6086430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158664 transcription start site region 158664 MGI:6086431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158665 transcription start site region 158665 MGI:6086432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158666 transcription start site region 158666 MGI:6086433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158667 transcription start site region 158667 MGI:6086434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158668 transcription start site region 158668 MGI:6086435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158669 transcription start site region 158669 MGI:6086436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158670 transcription start site region 158670 MGI:6086437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158671 transcription start site region 158671 MGI:6086438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158672 transcription start site region 158672 MGI:6086439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158673 transcription start site region 158673 MGI:6086440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158674 transcription start site region 158674 MGI:6086441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158675 transcription start site region 158675 MGI:6086442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158676 transcription start site region 158676 MGI:6086443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158677 transcription start site region 158677 MGI:6086444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158678 transcription start site region 158678 MGI:6086445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158679 transcription start site region 158679 MGI:6086446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158680 transcription start site region 158680 MGI:6086447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158681 transcription start site region 158681 MGI:6086448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158682 transcription start site region 158682 MGI:6086449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158683 transcription start site region 158683 MGI:6086450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158684 transcription start site region 158684 MGI:6086451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158685 transcription start site region 158685 MGI:6086452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158686 transcription start site region 158686 MGI:6086453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158687 transcription start site region 158687 MGI:6086454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158688 transcription start site region 158688 MGI:6086455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158689 transcription start site region 158689 MGI:6086456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158690 transcription start site region 158690 MGI:6086457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158691 transcription start site region 158691 MGI:6086458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158692 transcription start site region 158692 MGI:6086459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158693 transcription start site region 158693 MGI:6086460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158694 transcription start site region 158694 MGI:6086461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158695 transcription start site region 158695 MGI:6086462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158696 transcription start site region 158696 MGI:6086463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158697 transcription start site region 158697 MGI:6086464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158698 transcription start site region 158698 MGI:6086465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158699 transcription start site region 158699 MGI:6086466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158700 transcription start site region 158700 MGI:6086467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158701 transcription start site region 158701 MGI:6086468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158702 transcription start site region 158702 MGI:6086469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158703 transcription start site region 158703 MGI:6086470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158704 transcription start site region 158704 MGI:6086471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158705 transcription start site region 158705 MGI:6086472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158706 transcription start site region 158706 MGI:6086473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158707 transcription start site region 158707 MGI:6086474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158708 transcription start site region 158708 MGI:6086475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158709 transcription start site region 158709 MGI:6086476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158710 transcription start site region 158710 MGI:6086477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158711 transcription start site region 158711 MGI:6086478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158712 transcription start site region 158712 MGI:6086479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158713 transcription start site region 158713 MGI:6086480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158714 transcription start site region 158714 MGI:6086481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158715 transcription start site region 158715 MGI:6086482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158716 transcription start site region 158716 MGI:6086483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158717 transcription start site region 158717 MGI:6086484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158718 transcription start site region 158718 MGI:6086485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158719 transcription start site region 158719 MGI:6086486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158720 transcription start site region 158720 MGI:6086487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158721 transcription start site region 158721 MGI:6086488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158722 transcription start site region 158722 MGI:6086489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158723 transcription start site region 158723 MGI:6086490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158724 transcription start site region 158724 MGI:6086491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158725 transcription start site region 158725 MGI:6086492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158726 transcription start site region 158726 MGI:6086493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158727 transcription start site region 158727 MGI:6086494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158728 transcription start site region 158728 MGI:6086495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158729 transcription start site region 158729 MGI:6086496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158730 transcription start site region 158730 MGI:6086497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158731 transcription start site region 158731 MGI:6086498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158732 transcription start site region 158732 MGI:6086499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158733 transcription start site region 158733 MGI:6086500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158734 transcription start site region 158734 MGI:6086501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158735 transcription start site region 158735 MGI:6086502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158736 transcription start site region 158736 MGI:6086503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158737 transcription start site region 158737 MGI:6086504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158738 transcription start site region 158738 MGI:6086505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158739 transcription start site region 158739 MGI:6086506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158740 transcription start site region 158740 MGI:6086507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158741 transcription start site region 158741 MGI:6086508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158742 transcription start site region 158742 MGI:6086509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158743 transcription start site region 158743 MGI:6086510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158744 transcription start site region 158744 MGI:6086511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158745 transcription start site region 158745 MGI:6086512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158746 transcription start site region 158746 MGI:6086513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158747 transcription start site region 158747 MGI:6086514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158748 transcription start site region 158748 MGI:6086515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158749 transcription start site region 158749 MGI:6086516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158750 transcription start site region 158750 MGI:6086517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158751 transcription start site region 158751 MGI:6086518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158752 transcription start site region 158752 MGI:6086519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158753 transcription start site region 158753 MGI:6086520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158754 transcription start site region 158754 MGI:6086521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158755 transcription start site region 158755 MGI:6086522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158756 transcription start site region 158756 MGI:6086523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158757 transcription start site region 158757 MGI:6086524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158758 transcription start site region 158758 MGI:6086525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158759 transcription start site region 158759 MGI:6086526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158760 transcription start site region 158760 MGI:6086527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158761 transcription start site region 158761 MGI:6086528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158762 transcription start site region 158762 MGI:6086529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158763 transcription start site region 158763 MGI:6086530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158764 transcription start site region 158764 MGI:6086531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158765 transcription start site region 158765 MGI:6086532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158766 transcription start site region 158766 MGI:6086533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158767 transcription start site region 158767 MGI:6086534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158768 transcription start site region 158768 MGI:6086535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158769 transcription start site region 158769 MGI:6086536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158770 transcription start site region 158770 MGI:6086537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158771 transcription start site region 158771 MGI:6086538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158772 transcription start site region 158772 MGI:6086539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158773 transcription start site region 158773 MGI:6086540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158774 transcription start site region 158774 MGI:6086541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158775 transcription start site region 158775 MGI:6086542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158776 transcription start site region 158776 MGI:6086543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158777 transcription start site region 158777 MGI:6086544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158778 transcription start site region 158778 MGI:6086545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158779 transcription start site region 158779 MGI:6086546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158780 transcription start site region 158780 MGI:6086547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158781 transcription start site region 158781 MGI:6086548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158782 transcription start site region 158782 MGI:6086549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158783 transcription start site region 158783 MGI:6086550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158784 transcription start site region 158784 MGI:6086551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158785 transcription start site region 158785 MGI:6086552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158786 transcription start site region 158786 MGI:6086553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158787 transcription start site region 158787 MGI:6086554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158788 transcription start site region 158788 MGI:6086555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158789 transcription start site region 158789 MGI:6086556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158790 transcription start site region 158790 MGI:6086557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158791 transcription start site region 158791 MGI:6086558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158792 transcription start site region 158792 MGI:6086559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158793 transcription start site region 158793 MGI:6086560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158794 transcription start site region 158794 MGI:6086561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158795 transcription start site region 158795 MGI:6086562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158796 transcription start site region 158796 MGI:6086563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158797 transcription start site region 158797 MGI:6086564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158798 transcription start site region 158798 MGI:6086565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158799 transcription start site region 158799 MGI:6086566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158800 transcription start site region 158800 MGI:6086567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158801 transcription start site region 158801 MGI:6086568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158802 transcription start site region 158802 MGI:6086569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158803 transcription start site region 158803 MGI:6086570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158804 transcription start site region 158804 MGI:6086571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158805 transcription start site region 158805 MGI:6086572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158806 transcription start site region 158806 MGI:6086573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158807 transcription start site region 158807 MGI:6086574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158808 transcription start site region 158808 MGI:6086575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158809 transcription start site region 158809 MGI:6086576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158810 transcription start site region 158810 MGI:6086577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158811 transcription start site region 158811 MGI:6086578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158812 transcription start site region 158812 MGI:6086579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158813 transcription start site region 158813 MGI:6086580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158814 transcription start site region 158814 MGI:6086581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158815 transcription start site region 158815 MGI:6086582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158816 transcription start site region 158816 MGI:6086583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158817 transcription start site region 158817 MGI:6086584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158818 transcription start site region 158818 MGI:6086585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158819 transcription start site region 158819 MGI:6086586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158820 transcription start site region 158820 MGI:6086587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158821 transcription start site region 158821 MGI:6086588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158822 transcription start site region 158822 MGI:6086589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158823 transcription start site region 158823 MGI:6086590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158824 transcription start site region 158824 MGI:6086591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158825 transcription start site region 158825 MGI:6086592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158826 transcription start site region 158826 MGI:6086593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158827 transcription start site region 158827 MGI:6086594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158828 transcription start site region 158828 MGI:6086595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158829 transcription start site region 158829 MGI:6086596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158830 transcription start site region 158830 MGI:6086597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158831 transcription start site region 158831 MGI:6086598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158832 transcription start site region 158832 MGI:6086599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158833 transcription start site region 158833 MGI:6086600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158834 transcription start site region 158834 MGI:6086601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158835 transcription start site region 158835 MGI:6086602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158836 transcription start site region 158836 MGI:6086603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158837 transcription start site region 158837 MGI:6086604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158838 transcription start site region 158838 MGI:6086605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158839 transcription start site region 158839 MGI:6086606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158840 transcription start site region 158840 MGI:6086607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158841 transcription start site region 158841 MGI:6086608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158842 transcription start site region 158842 MGI:6086609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158843 transcription start site region 158843 MGI:6086610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158844 transcription start site region 158844 MGI:6086611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158845 transcription start site region 158845 MGI:6086612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158846 transcription start site region 158846 MGI:6086613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158847 transcription start site region 158847 MGI:6086614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158848 transcription start site region 158848 MGI:6086615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158849 transcription start site region 158849 MGI:6086616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158850 transcription start site region 158850 MGI:6086617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158851 transcription start site region 158851 MGI:6086618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158852 transcription start site region 158852 MGI:6086619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158853 transcription start site region 158853 MGI:6086620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158854 transcription start site region 158854 MGI:6086621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158855 transcription start site region 158855 MGI:6086622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158856 transcription start site region 158856 MGI:6086623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158857 transcription start site region 158857 MGI:6086624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158858 transcription start site region 158858 MGI:6086625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158859 transcription start site region 158859 MGI:6086626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158860 transcription start site region 158860 MGI:6086627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158861 transcription start site region 158861 MGI:6086628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158862 transcription start site region 158862 MGI:6086629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158863 transcription start site region 158863 MGI:6086630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158864 transcription start site region 158864 MGI:6086631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158865 transcription start site region 158865 MGI:6086632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158866 transcription start site region 158866 MGI:6086633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158867 transcription start site region 158867 MGI:6086634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158868 transcription start site region 158868 MGI:6086635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158869 transcription start site region 158869 MGI:6086636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158870 transcription start site region 158870 MGI:6086637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158871 transcription start site region 158871 MGI:6086638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158872 transcription start site region 158872 MGI:6086639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158873 transcription start site region 158873 MGI:6086640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158874 transcription start site region 158874 MGI:6086641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158875 transcription start site region 158875 MGI:6086642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158876 transcription start site region 158876 MGI:6086643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158877 transcription start site region 158877 MGI:6086644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158878 transcription start site region 158878 MGI:6086645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158879 transcription start site region 158879 MGI:6086646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158880 transcription start site region 158880 MGI:6086647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158881 transcription start site region 158881 MGI:6086648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158882 transcription start site region 158882 MGI:6086649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158883 transcription start site region 158883 MGI:6086650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158884 transcription start site region 158884 MGI:6086651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158885 transcription start site region 158885 MGI:6086652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158886 transcription start site region 158886 MGI:6086653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158887 transcription start site region 158887 MGI:6086654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158888 transcription start site region 158888 MGI:6086655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158889 transcription start site region 158889 MGI:6086656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158890 transcription start site region 158890 MGI:6086657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158891 transcription start site region 158891 MGI:6086658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158892 transcription start site region 158892 MGI:6086659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158893 transcription start site region 158893 MGI:6086660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158894 transcription start site region 158894 MGI:6086661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158895 transcription start site region 158895 MGI:6086662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158896 transcription start site region 158896 MGI:6086663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158897 transcription start site region 158897 MGI:6086664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158898 transcription start site region 158898 MGI:6086665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158899 transcription start site region 158899 MGI:6086666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158900 transcription start site region 158900 MGI:6086667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158901 transcription start site region 158901 MGI:6086668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158902 transcription start site region 158902 MGI:6086669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158903 transcription start site region 158903 MGI:6086670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158904 transcription start site region 158904 MGI:6086671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158905 transcription start site region 158905 MGI:6086672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158906 transcription start site region 158906 MGI:6086673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158907 transcription start site region 158907 MGI:6086674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158908 transcription start site region 158908 MGI:6086675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158909 transcription start site region 158909 MGI:6086676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158910 transcription start site region 158910 MGI:6086677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158911 transcription start site region 158911 MGI:6086678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158912 transcription start site region 158912 MGI:6086679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158913 transcription start site region 158913 MGI:6086680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158914 transcription start site region 158914 MGI:6086681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158915 transcription start site region 158915 MGI:6086682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158916 transcription start site region 158916 MGI:6086683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158917 transcription start site region 158917 MGI:6086684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158918 transcription start site region 158918 MGI:6086685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158919 transcription start site region 158919 MGI:6086686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158920 transcription start site region 158920 MGI:6086687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158921 transcription start site region 158921 MGI:6086688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158922 transcription start site region 158922 MGI:6086689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158923 transcription start site region 158923 MGI:6086690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158924 transcription start site region 158924 MGI:6086691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158925 transcription start site region 158925 MGI:6086692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158926 transcription start site region 158926 MGI:6086693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158927 transcription start site region 158927 MGI:6086694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158928 transcription start site region 158928 MGI:6086695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158929 transcription start site region 158929 MGI:6086696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158930 transcription start site region 158930 MGI:6086697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158931 transcription start site region 158931 MGI:6086698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158932 transcription start site region 158932 MGI:6086699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158933 transcription start site region 158933 MGI:6086700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158934 transcription start site region 158934 MGI:6086701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158935 transcription start site region 158935 MGI:6086702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158936 transcription start site region 158936 MGI:6086703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158937 transcription start site region 158937 MGI:6086704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158938 transcription start site region 158938 MGI:6086705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158939 transcription start site region 158939 MGI:6086706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158940 transcription start site region 158940 MGI:6086707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158941 transcription start site region 158941 MGI:6086708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158942 transcription start site region 158942 MGI:6086709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158943 transcription start site region 158943 MGI:6086710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158944 transcription start site region 158944 MGI:6086711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158945 transcription start site region 158945 MGI:6086712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158946 transcription start site region 158946 MGI:6086713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158947 transcription start site region 158947 MGI:6086714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158948 transcription start site region 158948 MGI:6086715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158949 transcription start site region 158949 MGI:6086716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158950 transcription start site region 158950 MGI:6086717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158951 transcription start site region 158951 MGI:6086718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158952 transcription start site region 158952 MGI:6086719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158953 transcription start site region 158953 MGI:6086720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158954 transcription start site region 158954 MGI:6086721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158955 transcription start site region 158955 MGI:6086722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158956 transcription start site region 158956 MGI:6086723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158957 transcription start site region 158957 MGI:6086724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158958 transcription start site region 158958 MGI:6086725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158959 transcription start site region 158959 MGI:6086726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158960 transcription start site region 158960 MGI:6086727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158961 transcription start site region 158961 MGI:6086728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158962 transcription start site region 158962 MGI:6086729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158963 transcription start site region 158963 MGI:6086730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158964 transcription start site region 158964 MGI:6086731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158965 transcription start site region 158965 MGI:6086732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158966 transcription start site region 158966 MGI:6086733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158967 transcription start site region 158967 MGI:6086734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158968 transcription start site region 158968 MGI:6086735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158969 transcription start site region 158969 MGI:6086736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158970 transcription start site region 158970 MGI:6086737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158971 transcription start site region 158971 MGI:6086738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158972 transcription start site region 158972 MGI:6086739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158973 transcription start site region 158973 MGI:6086740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158974 transcription start site region 158974 MGI:6086741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158975 transcription start site region 158975 MGI:6086742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158976 transcription start site region 158976 MGI:6086743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158977 transcription start site region 158977 MGI:6086744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158978 transcription start site region 158978 MGI:6086745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158979 transcription start site region 158979 MGI:6086746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158980 transcription start site region 158980 MGI:6086747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158981 transcription start site region 158981 MGI:6086748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158982 transcription start site region 158982 MGI:6086749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158983 transcription start site region 158983 MGI:6086750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158984 transcription start site region 158984 MGI:6086751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158985 transcription start site region 158985 MGI:6086752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158986 transcription start site region 158986 MGI:6086753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158987 transcription start site region 158987 MGI:6086754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158988 transcription start site region 158988 MGI:6086755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158989 transcription start site region 158989 MGI:6086756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158990 transcription start site region 158990 MGI:6086757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158991 transcription start site region 158991 MGI:6086758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158992 transcription start site region 158992 MGI:6086759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158993 transcription start site region 158993 MGI:6086760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158994 transcription start site region 158994 MGI:6086761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158995 transcription start site region 158995 MGI:6086762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158996 transcription start site region 158996 MGI:6086763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158997 transcription start site region 158997 MGI:6086764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158998 transcription start site region 158998 MGI:6086765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158999 transcription start site region 158999 MGI:6086766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159000 transcription start site region 159000 MGI:6086767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159001 transcription start site region 159001 MGI:6086768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159002 transcription start site region 159002 MGI:6086769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159003 transcription start site region 159003 MGI:6086770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159004 transcription start site region 159004 MGI:6086771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159005 transcription start site region 159005 MGI:6086772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159006 transcription start site region 159006 MGI:6086773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159007 transcription start site region 159007 MGI:6086774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159008 transcription start site region 159008 MGI:6086775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159009 transcription start site region 159009 MGI:6086776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159010 transcription start site region 159010 MGI:6086777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159011 transcription start site region 159011 MGI:6086778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159012 transcription start site region 159012 MGI:6086779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159013 transcription start site region 159013 MGI:6086780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159014 transcription start site region 159014 MGI:6086781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159015 transcription start site region 159015 MGI:6086782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159016 transcription start site region 159016 MGI:6086783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159017 transcription start site region 159017 MGI:6086784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159018 transcription start site region 159018 MGI:6086785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159019 transcription start site region 159019 MGI:6086786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159020 transcription start site region 159020 MGI:6086787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159021 transcription start site region 159021 MGI:6086788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159022 transcription start site region 159022 MGI:6086789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159023 transcription start site region 159023 MGI:6086790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159024 transcription start site region 159024 MGI:6086791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159025 transcription start site region 159025 MGI:6086792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159026 transcription start site region 159026 MGI:6086793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159027 transcription start site region 159027 MGI:6086794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159028 transcription start site region 159028 MGI:6086795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159029 transcription start site region 159029 MGI:6086796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159030 transcription start site region 159030 MGI:6086797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159031 transcription start site region 159031 MGI:6086798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159032 transcription start site region 159032 MGI:6086799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159033 transcription start site region 159033 MGI:6086800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159034 transcription start site region 159034 MGI:6086801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159035 transcription start site region 159035 MGI:6086802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159036 transcription start site region 159036 MGI:6086803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159037 transcription start site region 159037 MGI:6086804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159038 transcription start site region 159038 MGI:6086805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159039 transcription start site region 159039 MGI:6086806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159040 transcription start site region 159040 MGI:6086807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159041 transcription start site region 159041 MGI:6086808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159042 transcription start site region 159042 MGI:6086809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159043 transcription start site region 159043 MGI:6086810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159044 transcription start site region 159044 MGI:6086811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159045 transcription start site region 159045 MGI:6086812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159046 transcription start site region 159046 MGI:6086813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159047 transcription start site region 159047 MGI:6086814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159048 transcription start site region 159048 MGI:6086815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159049 transcription start site region 159049 MGI:6086816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159050 transcription start site region 159050 MGI:6086817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159051 transcription start site region 159051 MGI:6086818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159052 transcription start site region 159052 MGI:6086819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159053 transcription start site region 159053 MGI:6086820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159054 transcription start site region 159054 MGI:6086821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159055 transcription start site region 159055 MGI:6086822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159056 transcription start site region 159056 MGI:6086823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159057 transcription start site region 159057 MGI:6086824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159058 transcription start site region 159058 MGI:6086825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159059 transcription start site region 159059 MGI:6086826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159060 transcription start site region 159060 MGI:6086827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159061 transcription start site region 159061 MGI:6086828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159062 transcription start site region 159062 MGI:6086829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159063 transcription start site region 159063 MGI:6086830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159064 transcription start site region 159064 MGI:6086831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159065 transcription start site region 159065 MGI:6086832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159066 transcription start site region 159066 MGI:6086833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159067 transcription start site region 159067 MGI:6086834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159068 transcription start site region 159068 MGI:6086835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159069 transcription start site region 159069 MGI:6086836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159070 transcription start site region 159070 MGI:6086837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159071 transcription start site region 159071 MGI:6086838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159072 transcription start site region 159072 MGI:6086839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159073 transcription start site region 159073 MGI:6086840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159074 transcription start site region 159074 MGI:6086841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159075 transcription start site region 159075 MGI:6086842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159076 transcription start site region 159076 MGI:6086843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159077 transcription start site region 159077 MGI:6086844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159078 transcription start site region 159078 MGI:6086845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159079 transcription start site region 159079 MGI:6086846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159080 transcription start site region 159080 MGI:6086847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159081 transcription start site region 159081 MGI:6086848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159082 transcription start site region 159082 MGI:6086849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159083 transcription start site region 159083 MGI:6086850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159084 transcription start site region 159084 MGI:6086851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159085 transcription start site region 159085 MGI:6086852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159086 transcription start site region 159086 MGI:6086853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159087 transcription start site region 159087 MGI:6086854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159088 transcription start site region 159088 MGI:6086855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159089 transcription start site region 159089 MGI:6086856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159090 transcription start site region 159090 MGI:6086857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159091 transcription start site region 159091 MGI:6086858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159092 transcription start site region 159092 MGI:6086859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159093 transcription start site region 159093 MGI:6086860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159094 transcription start site region 159094 MGI:6086861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159095 transcription start site region 159095 MGI:6086862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159096 transcription start site region 159096 MGI:6086863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159097 transcription start site region 159097 MGI:6086864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159098 transcription start site region 159098 MGI:6086865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159099 transcription start site region 159099 MGI:6086866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159100 transcription start site region 159100 MGI:6086867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159101 transcription start site region 159101 MGI:6086868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159102 transcription start site region 159102 MGI:6086869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159103 transcription start site region 159103 MGI:6086870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159104 transcription start site region 159104 MGI:6086871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159105 transcription start site region 159105 MGI:6086872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159106 transcription start site region 159106 MGI:6086873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159107 transcription start site region 159107 MGI:6086874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159108 transcription start site region 159108 MGI:6086875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP