Tssr157012 transcription start site region 157012 MGI:6084779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157013 transcription start site region 157013 MGI:6084780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157014 transcription start site region 157014 MGI:6084781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157015 transcription start site region 157015 MGI:6084782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157016 transcription start site region 157016 MGI:6084783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157017 transcription start site region 157017 MGI:6084784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157018 transcription start site region 157018 MGI:6084785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157019 transcription start site region 157019 MGI:6084786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157020 transcription start site region 157020 MGI:6084787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157021 transcription start site region 157021 MGI:6084788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157022 transcription start site region 157022 MGI:6084789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157023 transcription start site region 157023 MGI:6084790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157024 transcription start site region 157024 MGI:6084791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157025 transcription start site region 157025 MGI:6084792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157026 transcription start site region 157026 MGI:6084793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157027 transcription start site region 157027 MGI:6084794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157028 transcription start site region 157028 MGI:6084795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157029 transcription start site region 157029 MGI:6084796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157030 transcription start site region 157030 MGI:6084797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157031 transcription start site region 157031 MGI:6084798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157032 transcription start site region 157032 MGI:6084799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157033 transcription start site region 157033 MGI:6084800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157034 transcription start site region 157034 MGI:6084801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157035 transcription start site region 157035 MGI:6084802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157036 transcription start site region 157036 MGI:6084803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157037 transcription start site region 157037 MGI:6084804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157038 transcription start site region 157038 MGI:6084805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157039 transcription start site region 157039 MGI:6084806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157040 transcription start site region 157040 MGI:6084807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157041 transcription start site region 157041 MGI:6084808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157042 transcription start site region 157042 MGI:6084809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157043 transcription start site region 157043 MGI:6084810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157044 transcription start site region 157044 MGI:6084811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157045 transcription start site region 157045 MGI:6084812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157046 transcription start site region 157046 MGI:6084813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157047 transcription start site region 157047 MGI:6084814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157048 transcription start site region 157048 MGI:6084815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157049 transcription start site region 157049 MGI:6084816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157050 transcription start site region 157050 MGI:6084817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157051 transcription start site region 157051 MGI:6084818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157052 transcription start site region 157052 MGI:6084819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157053 transcription start site region 157053 MGI:6084820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157054 transcription start site region 157054 MGI:6084821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157055 transcription start site region 157055 MGI:6084822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157056 transcription start site region 157056 MGI:6084823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157057 transcription start site region 157057 MGI:6084824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157058 transcription start site region 157058 MGI:6084825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157059 transcription start site region 157059 MGI:6084826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157060 transcription start site region 157060 MGI:6084827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157061 transcription start site region 157061 MGI:6084828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157062 transcription start site region 157062 MGI:6084829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157063 transcription start site region 157063 MGI:6084830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157064 transcription start site region 157064 MGI:6084831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157065 transcription start site region 157065 MGI:6084832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157066 transcription start site region 157066 MGI:6084833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157067 transcription start site region 157067 MGI:6084834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157068 transcription start site region 157068 MGI:6084835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157069 transcription start site region 157069 MGI:6084836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157070 transcription start site region 157070 MGI:6084837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157071 transcription start site region 157071 MGI:6084838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157072 transcription start site region 157072 MGI:6084839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157073 transcription start site region 157073 MGI:6084840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157074 transcription start site region 157074 MGI:6084841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157075 transcription start site region 157075 MGI:6084842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157076 transcription start site region 157076 MGI:6084843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157077 transcription start site region 157077 MGI:6084844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157078 transcription start site region 157078 MGI:6084845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157079 transcription start site region 157079 MGI:6084846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157080 transcription start site region 157080 MGI:6084847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157081 transcription start site region 157081 MGI:6084848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157082 transcription start site region 157082 MGI:6084849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157083 transcription start site region 157083 MGI:6084850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157084 transcription start site region 157084 MGI:6084851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157085 transcription start site region 157085 MGI:6084852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157086 transcription start site region 157086 MGI:6084853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157087 transcription start site region 157087 MGI:6084854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157088 transcription start site region 157088 MGI:6084855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157089 transcription start site region 157089 MGI:6084856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157090 transcription start site region 157090 MGI:6084857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157091 transcription start site region 157091 MGI:6084858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157092 transcription start site region 157092 MGI:6084859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157093 transcription start site region 157093 MGI:6084860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157094 transcription start site region 157094 MGI:6084861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157095 transcription start site region 157095 MGI:6084862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157096 transcription start site region 157096 MGI:6084863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157097 transcription start site region 157097 MGI:6084864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157098 transcription start site region 157098 MGI:6084865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157099 transcription start site region 157099 MGI:6084866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157100 transcription start site region 157100 MGI:6084867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157101 transcription start site region 157101 MGI:6084868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157102 transcription start site region 157102 MGI:6084869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157103 transcription start site region 157103 MGI:6084870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157104 transcription start site region 157104 MGI:6084871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157105 transcription start site region 157105 MGI:6084872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157106 transcription start site region 157106 MGI:6084873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157107 transcription start site region 157107 MGI:6084874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157108 transcription start site region 157108 MGI:6084875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157109 transcription start site region 157109 MGI:6084876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157110 transcription start site region 157110 MGI:6084877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157111 transcription start site region 157111 MGI:6084878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157112 transcription start site region 157112 MGI:6084879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157113 transcription start site region 157113 MGI:6084880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157114 transcription start site region 157114 MGI:6084881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157115 transcription start site region 157115 MGI:6084882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157116 transcription start site region 157116 MGI:6084883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157117 transcription start site region 157117 MGI:6084884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157118 transcription start site region 157118 MGI:6084885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157119 transcription start site region 157119 MGI:6084886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157120 transcription start site region 157120 MGI:6084887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157121 transcription start site region 157121 MGI:6084888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157122 transcription start site region 157122 MGI:6084889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157123 transcription start site region 157123 MGI:6084890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157124 transcription start site region 157124 MGI:6084891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157125 transcription start site region 157125 MGI:6084892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157126 transcription start site region 157126 MGI:6084893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157127 transcription start site region 157127 MGI:6084894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157128 transcription start site region 157128 MGI:6084895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157129 transcription start site region 157129 MGI:6084896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157130 transcription start site region 157130 MGI:6084897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157131 transcription start site region 157131 MGI:6084898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157132 transcription start site region 157132 MGI:6084899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157133 transcription start site region 157133 MGI:6084900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157134 transcription start site region 157134 MGI:6084901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157135 transcription start site region 157135 MGI:6084902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157136 transcription start site region 157136 MGI:6084903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157137 transcription start site region 157137 MGI:6084904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157138 transcription start site region 157138 MGI:6084905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157139 transcription start site region 157139 MGI:6084906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157140 transcription start site region 157140 MGI:6084907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157141 transcription start site region 157141 MGI:6084908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157142 transcription start site region 157142 MGI:6084909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157143 transcription start site region 157143 MGI:6084910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157144 transcription start site region 157144 MGI:6084911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157145 transcription start site region 157145 MGI:6084912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157146 transcription start site region 157146 MGI:6084913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157147 transcription start site region 157147 MGI:6084914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157148 transcription start site region 157148 MGI:6084915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157149 transcription start site region 157149 MGI:6084916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157150 transcription start site region 157150 MGI:6084917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157151 transcription start site region 157151 MGI:6084918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157152 transcription start site region 157152 MGI:6084919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157153 transcription start site region 157153 MGI:6084920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157154 transcription start site region 157154 MGI:6084921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157155 transcription start site region 157155 MGI:6084922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157156 transcription start site region 157156 MGI:6084923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157157 transcription start site region 157157 MGI:6084924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157158 transcription start site region 157158 MGI:6084925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157159 transcription start site region 157159 MGI:6084926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157160 transcription start site region 157160 MGI:6084927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157161 transcription start site region 157161 MGI:6084928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157162 transcription start site region 157162 MGI:6084929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157163 transcription start site region 157163 MGI:6084930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157164 transcription start site region 157164 MGI:6084931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157165 transcription start site region 157165 MGI:6084932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157166 transcription start site region 157166 MGI:6084933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157167 transcription start site region 157167 MGI:6084934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157168 transcription start site region 157168 MGI:6084935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157169 transcription start site region 157169 MGI:6084936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157170 transcription start site region 157170 MGI:6084937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157171 transcription start site region 157171 MGI:6084938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157172 transcription start site region 157172 MGI:6084939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157173 transcription start site region 157173 MGI:6084940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157174 transcription start site region 157174 MGI:6084941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157175 transcription start site region 157175 MGI:6084942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157176 transcription start site region 157176 MGI:6084943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157177 transcription start site region 157177 MGI:6084944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157178 transcription start site region 157178 MGI:6084945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157179 transcription start site region 157179 MGI:6084946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157180 transcription start site region 157180 MGI:6084947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157181 transcription start site region 157181 MGI:6084948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157182 transcription start site region 157182 MGI:6084949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157183 transcription start site region 157183 MGI:6084950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157184 transcription start site region 157184 MGI:6084951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157185 transcription start site region 157185 MGI:6084952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157186 transcription start site region 157186 MGI:6084953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157187 transcription start site region 157187 MGI:6084954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157188 transcription start site region 157188 MGI:6084955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157189 transcription start site region 157189 MGI:6084956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157190 transcription start site region 157190 MGI:6084957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157191 transcription start site region 157191 MGI:6084958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157192 transcription start site region 157192 MGI:6084959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157193 transcription start site region 157193 MGI:6084960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157194 transcription start site region 157194 MGI:6084961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157195 transcription start site region 157195 MGI:6084962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157196 transcription start site region 157196 MGI:6084963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157197 transcription start site region 157197 MGI:6084964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157198 transcription start site region 157198 MGI:6084965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157199 transcription start site region 157199 MGI:6084966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157200 transcription start site region 157200 MGI:6084967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157201 transcription start site region 157201 MGI:6084968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157202 transcription start site region 157202 MGI:6084969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157203 transcription start site region 157203 MGI:6084970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157204 transcription start site region 157204 MGI:6084971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157205 transcription start site region 157205 MGI:6084972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157206 transcription start site region 157206 MGI:6084973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157207 transcription start site region 157207 MGI:6084974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157208 transcription start site region 157208 MGI:6084975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157209 transcription start site region 157209 MGI:6084976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157210 transcription start site region 157210 MGI:6084977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157211 transcription start site region 157211 MGI:6084978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157212 transcription start site region 157212 MGI:6084979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157213 transcription start site region 157213 MGI:6084980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157214 transcription start site region 157214 MGI:6084981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157215 transcription start site region 157215 MGI:6084982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157216 transcription start site region 157216 MGI:6084983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157217 transcription start site region 157217 MGI:6084984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157218 transcription start site region 157218 MGI:6084985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157219 transcription start site region 157219 MGI:6084986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157220 transcription start site region 157220 MGI:6084987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157221 transcription start site region 157221 MGI:6084988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157222 transcription start site region 157222 MGI:6084989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157223 transcription start site region 157223 MGI:6084990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157224 transcription start site region 157224 MGI:6084991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157225 transcription start site region 157225 MGI:6084992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157226 transcription start site region 157226 MGI:6084993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157227 transcription start site region 157227 MGI:6084994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157228 transcription start site region 157228 MGI:6084995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157229 transcription start site region 157229 MGI:6084996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157230 transcription start site region 157230 MGI:6084997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157231 transcription start site region 157231 MGI:6084998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157232 transcription start site region 157232 MGI:6084999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157233 transcription start site region 157233 MGI:6085000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157234 transcription start site region 157234 MGI:6085001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157235 transcription start site region 157235 MGI:6085002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157236 transcription start site region 157236 MGI:6085003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157237 transcription start site region 157237 MGI:6085004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157238 transcription start site region 157238 MGI:6085005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157239 transcription start site region 157239 MGI:6085006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157240 transcription start site region 157240 MGI:6085007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157241 transcription start site region 157241 MGI:6085008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157242 transcription start site region 157242 MGI:6085009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157243 transcription start site region 157243 MGI:6085010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157244 transcription start site region 157244 MGI:6085011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157245 transcription start site region 157245 MGI:6085012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157246 transcription start site region 157246 MGI:6085013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157247 transcription start site region 157247 MGI:6085014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157248 transcription start site region 157248 MGI:6085015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157249 transcription start site region 157249 MGI:6085016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157250 transcription start site region 157250 MGI:6085017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157251 transcription start site region 157251 MGI:6085018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157252 transcription start site region 157252 MGI:6085019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157253 transcription start site region 157253 MGI:6085020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157254 transcription start site region 157254 MGI:6085021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157255 transcription start site region 157255 MGI:6085022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157256 transcription start site region 157256 MGI:6085023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157257 transcription start site region 157257 MGI:6085024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157258 transcription start site region 157258 MGI:6085025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157259 transcription start site region 157259 MGI:6085026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157260 transcription start site region 157260 MGI:6085027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157261 transcription start site region 157261 MGI:6085028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157262 transcription start site region 157262 MGI:6085029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157263 transcription start site region 157263 MGI:6085030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157264 transcription start site region 157264 MGI:6085031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157265 transcription start site region 157265 MGI:6085032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157266 transcription start site region 157266 MGI:6085033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157267 transcription start site region 157267 MGI:6085034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157268 transcription start site region 157268 MGI:6085035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157269 transcription start site region 157269 MGI:6085036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157270 transcription start site region 157270 MGI:6085037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157271 transcription start site region 157271 MGI:6085038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157272 transcription start site region 157272 MGI:6085039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157273 transcription start site region 157273 MGI:6085040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157274 transcription start site region 157274 MGI:6085041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157275 transcription start site region 157275 MGI:6085042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157276 transcription start site region 157276 MGI:6085043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157277 transcription start site region 157277 MGI:6085044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157278 transcription start site region 157278 MGI:6085045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157279 transcription start site region 157279 MGI:6085046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157280 transcription start site region 157280 MGI:6085047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157281 transcription start site region 157281 MGI:6085048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157282 transcription start site region 157282 MGI:6085049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157283 transcription start site region 157283 MGI:6085050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157284 transcription start site region 157284 MGI:6085051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157285 transcription start site region 157285 MGI:6085052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157286 transcription start site region 157286 MGI:6085053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157287 transcription start site region 157287 MGI:6085054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157288 transcription start site region 157288 MGI:6085055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157289 transcription start site region 157289 MGI:6085056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157290 transcription start site region 157290 MGI:6085057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157291 transcription start site region 157291 MGI:6085058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157292 transcription start site region 157292 MGI:6085059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157293 transcription start site region 157293 MGI:6085060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157294 transcription start site region 157294 MGI:6085061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157295 transcription start site region 157295 MGI:6085062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157296 transcription start site region 157296 MGI:6085063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157297 transcription start site region 157297 MGI:6085064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157298 transcription start site region 157298 MGI:6085065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157299 transcription start site region 157299 MGI:6085066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157300 transcription start site region 157300 MGI:6085067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157301 transcription start site region 157301 MGI:6085068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157302 transcription start site region 157302 MGI:6085069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157303 transcription start site region 157303 MGI:6085070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157304 transcription start site region 157304 MGI:6085071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157305 transcription start site region 157305 MGI:6085072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157306 transcription start site region 157306 MGI:6085073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157307 transcription start site region 157307 MGI:6085074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157308 transcription start site region 157308 MGI:6085075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157309 transcription start site region 157309 MGI:6085076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157310 transcription start site region 157310 MGI:6085077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157311 transcription start site region 157311 MGI:6085078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157312 transcription start site region 157312 MGI:6085079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157313 transcription start site region 157313 MGI:6085080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157314 transcription start site region 157314 MGI:6085081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157315 transcription start site region 157315 MGI:6085082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157316 transcription start site region 157316 MGI:6085083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157317 transcription start site region 157317 MGI:6085084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157318 transcription start site region 157318 MGI:6085085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157319 transcription start site region 157319 MGI:6085086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157320 transcription start site region 157320 MGI:6085087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157321 transcription start site region 157321 MGI:6085088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157322 transcription start site region 157322 MGI:6085089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157323 transcription start site region 157323 MGI:6085090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157324 transcription start site region 157324 MGI:6085091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157325 transcription start site region 157325 MGI:6085092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157326 transcription start site region 157326 MGI:6085093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157327 transcription start site region 157327 MGI:6085094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157328 transcription start site region 157328 MGI:6085095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157329 transcription start site region 157329 MGI:6085096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157330 transcription start site region 157330 MGI:6085097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157331 transcription start site region 157331 MGI:6085098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157332 transcription start site region 157332 MGI:6085099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157333 transcription start site region 157333 MGI:6085100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157334 transcription start site region 157334 MGI:6085101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157335 transcription start site region 157335 MGI:6085102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157336 transcription start site region 157336 MGI:6085103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157337 transcription start site region 157337 MGI:6085104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157338 transcription start site region 157338 MGI:6085105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157339 transcription start site region 157339 MGI:6085106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157340 transcription start site region 157340 MGI:6085107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157341 transcription start site region 157341 MGI:6085108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157342 transcription start site region 157342 MGI:6085109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157343 transcription start site region 157343 MGI:6085110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157344 transcription start site region 157344 MGI:6085111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157345 transcription start site region 157345 MGI:6085112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157346 transcription start site region 157346 MGI:6085113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157347 transcription start site region 157347 MGI:6085114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157348 transcription start site region 157348 MGI:6085115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157349 transcription start site region 157349 MGI:6085116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157350 transcription start site region 157350 MGI:6085117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157351 transcription start site region 157351 MGI:6085118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157352 transcription start site region 157352 MGI:6085119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157353 transcription start site region 157353 MGI:6085120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157354 transcription start site region 157354 MGI:6085121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157355 transcription start site region 157355 MGI:6085122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157356 transcription start site region 157356 MGI:6085123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157357 transcription start site region 157357 MGI:6085124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157358 transcription start site region 157358 MGI:6085125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157359 transcription start site region 157359 MGI:6085126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157360 transcription start site region 157360 MGI:6085127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157361 transcription start site region 157361 MGI:6085128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157362 transcription start site region 157362 MGI:6085129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157363 transcription start site region 157363 MGI:6085130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157364 transcription start site region 157364 MGI:6085131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157365 transcription start site region 157365 MGI:6085132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157366 transcription start site region 157366 MGI:6085133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157367 transcription start site region 157367 MGI:6085134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157368 transcription start site region 157368 MGI:6085135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157369 transcription start site region 157369 MGI:6085136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157370 transcription start site region 157370 MGI:6085137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157371 transcription start site region 157371 MGI:6085138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157372 transcription start site region 157372 MGI:6085139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157373 transcription start site region 157373 MGI:6085140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157374 transcription start site region 157374 MGI:6085141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157375 transcription start site region 157375 MGI:6085142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157376 transcription start site region 157376 MGI:6085143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157377 transcription start site region 157377 MGI:6085144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157378 transcription start site region 157378 MGI:6085145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157379 transcription start site region 157379 MGI:6085146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157380 transcription start site region 157380 MGI:6085147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157381 transcription start site region 157381 MGI:6085148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157382 transcription start site region 157382 MGI:6085149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157383 transcription start site region 157383 MGI:6085150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157384 transcription start site region 157384 MGI:6085151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157385 transcription start site region 157385 MGI:6085152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157386 transcription start site region 157386 MGI:6085153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157387 transcription start site region 157387 MGI:6085154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157388 transcription start site region 157388 MGI:6085155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157389 transcription start site region 157389 MGI:6085156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157390 transcription start site region 157390 MGI:6085157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157391 transcription start site region 157391 MGI:6085158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157392 transcription start site region 157392 MGI:6085159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157393 transcription start site region 157393 MGI:6085160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157394 transcription start site region 157394 MGI:6085161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157395 transcription start site region 157395 MGI:6085162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157396 transcription start site region 157396 MGI:6085163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157397 transcription start site region 157397 MGI:6085164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157398 transcription start site region 157398 MGI:6085165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157399 transcription start site region 157399 MGI:6085166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157400 transcription start site region 157400 MGI:6085167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157401 transcription start site region 157401 MGI:6085168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157402 transcription start site region 157402 MGI:6085169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157403 transcription start site region 157403 MGI:6085170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157404 transcription start site region 157404 MGI:6085171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157405 transcription start site region 157405 MGI:6085172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157406 transcription start site region 157406 MGI:6085173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157407 transcription start site region 157407 MGI:6085174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157408 transcription start site region 157408 MGI:6085175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157409 transcription start site region 157409 MGI:6085176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157410 transcription start site region 157410 MGI:6085177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157411 transcription start site region 157411 MGI:6085178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157412 transcription start site region 157412 MGI:6085179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157413 transcription start site region 157413 MGI:6085180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157414 transcription start site region 157414 MGI:6085181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157415 transcription start site region 157415 MGI:6085182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157416 transcription start site region 157416 MGI:6085183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157417 transcription start site region 157417 MGI:6085184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157418 transcription start site region 157418 MGI:6085185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157419 transcription start site region 157419 MGI:6085186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157420 transcription start site region 157420 MGI:6085187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157421 transcription start site region 157421 MGI:6085188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157422 transcription start site region 157422 MGI:6085189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157423 transcription start site region 157423 MGI:6085190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157424 transcription start site region 157424 MGI:6085191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157425 transcription start site region 157425 MGI:6085192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157426 transcription start site region 157426 MGI:6085193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157427 transcription start site region 157427 MGI:6085194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157428 transcription start site region 157428 MGI:6085195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157429 transcription start site region 157429 MGI:6085196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157430 transcription start site region 157430 MGI:6085197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157431 transcription start site region 157431 MGI:6085198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157432 transcription start site region 157432 MGI:6085199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157433 transcription start site region 157433 MGI:6085200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157434 transcription start site region 157434 MGI:6085201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157435 transcription start site region 157435 MGI:6085202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157436 transcription start site region 157436 MGI:6085203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157437 transcription start site region 157437 MGI:6085204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157438 transcription start site region 157438 MGI:6085205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157439 transcription start site region 157439 MGI:6085206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157440 transcription start site region 157440 MGI:6085207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157441 transcription start site region 157441 MGI:6085208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157442 transcription start site region 157442 MGI:6085209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157443 transcription start site region 157443 MGI:6085210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157444 transcription start site region 157444 MGI:6085211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157445 transcription start site region 157445 MGI:6085212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157446 transcription start site region 157446 MGI:6085213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157447 transcription start site region 157447 MGI:6085214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157448 transcription start site region 157448 MGI:6085215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157449 transcription start site region 157449 MGI:6085216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157450 transcription start site region 157450 MGI:6085217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157451 transcription start site region 157451 MGI:6085218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157452 transcription start site region 157452 MGI:6085219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157453 transcription start site region 157453 MGI:6085220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157454 transcription start site region 157454 MGI:6085221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157455 transcription start site region 157455 MGI:6085222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157456 transcription start site region 157456 MGI:6085223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157457 transcription start site region 157457 MGI:6085224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157458 transcription start site region 157458 MGI:6085225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157459 transcription start site region 157459 MGI:6085226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157460 transcription start site region 157460 MGI:6085227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157461 transcription start site region 157461 MGI:6085228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157462 transcription start site region 157462 MGI:6085229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157463 transcription start site region 157463 MGI:6085230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157464 transcription start site region 157464 MGI:6085231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157465 transcription start site region 157465 MGI:6085232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157466 transcription start site region 157466 MGI:6085233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157467 transcription start site region 157467 MGI:6085234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157468 transcription start site region 157468 MGI:6085235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157469 transcription start site region 157469 MGI:6085236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157470 transcription start site region 157470 MGI:6085237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157471 transcription start site region 157471 MGI:6085238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157472 transcription start site region 157472 MGI:6085239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157473 transcription start site region 157473 MGI:6085240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157474 transcription start site region 157474 MGI:6085241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157475 transcription start site region 157475 MGI:6085242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157476 transcription start site region 157476 MGI:6085243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157477 transcription start site region 157477 MGI:6085244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157478 transcription start site region 157478 MGI:6085245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157479 transcription start site region 157479 MGI:6085246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157480 transcription start site region 157480 MGI:6085247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157481 transcription start site region 157481 MGI:6085248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157482 transcription start site region 157482 MGI:6085249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157483 transcription start site region 157483 MGI:6085250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157484 transcription start site region 157484 MGI:6085251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157485 transcription start site region 157485 MGI:6085252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157486 transcription start site region 157486 MGI:6085253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157487 transcription start site region 157487 MGI:6085254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157488 transcription start site region 157488 MGI:6085255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157489 transcription start site region 157489 MGI:6085256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157490 transcription start site region 157490 MGI:6085257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157491 transcription start site region 157491 MGI:6085258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157492 transcription start site region 157492 MGI:6085259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157493 transcription start site region 157493 MGI:6085260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157494 transcription start site region 157494 MGI:6085261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157495 transcription start site region 157495 MGI:6085262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157496 transcription start site region 157496 MGI:6085263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157497 transcription start site region 157497 MGI:6085264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157498 transcription start site region 157498 MGI:6085265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157499 transcription start site region 157499 MGI:6085266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157500 transcription start site region 157500 MGI:6085267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157501 transcription start site region 157501 MGI:6085268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157502 transcription start site region 157502 MGI:6085269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157503 transcription start site region 157503 MGI:6085270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157504 transcription start site region 157504 MGI:6085271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157505 transcription start site region 157505 MGI:6085272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157506 transcription start site region 157506 MGI:6085273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157507 transcription start site region 157507 MGI:6085274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157508 transcription start site region 157508 MGI:6085275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157509 transcription start site region 157509 MGI:6085276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157510 transcription start site region 157510 MGI:6085277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157511 transcription start site region 157511 MGI:6085278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157512 transcription start site region 157512 MGI:6085279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157513 transcription start site region 157513 MGI:6085280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157514 transcription start site region 157514 MGI:6085281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157515 transcription start site region 157515 MGI:6085282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157516 transcription start site region 157516 MGI:6085283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157517 transcription start site region 157517 MGI:6085284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157518 transcription start site region 157518 MGI:6085285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157519 transcription start site region 157519 MGI:6085286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157520 transcription start site region 157520 MGI:6085287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157521 transcription start site region 157521 MGI:6085288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157522 transcription start site region 157522 MGI:6085289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157523 transcription start site region 157523 MGI:6085290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157524 transcription start site region 157524 MGI:6085291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157525 transcription start site region 157525 MGI:6085292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157526 transcription start site region 157526 MGI:6085293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157527 transcription start site region 157527 MGI:6085294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157528 transcription start site region 157528 MGI:6085295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157529 transcription start site region 157529 MGI:6085296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157530 transcription start site region 157530 MGI:6085297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157531 transcription start site region 157531 MGI:6085298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157532 transcription start site region 157532 MGI:6085299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157533 transcription start site region 157533 MGI:6085300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157534 transcription start site region 157534 MGI:6085301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157535 transcription start site region 157535 MGI:6085302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157536 transcription start site region 157536 MGI:6085303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157537 transcription start site region 157537 MGI:6085304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157538 transcription start site region 157538 MGI:6085305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157539 transcription start site region 157539 MGI:6085306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157540 transcription start site region 157540 MGI:6085307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157541 transcription start site region 157541 MGI:6085308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157542 transcription start site region 157542 MGI:6085309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157543 transcription start site region 157543 MGI:6085310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157544 transcription start site region 157544 MGI:6085311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157545 transcription start site region 157545 MGI:6085312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157546 transcription start site region 157546 MGI:6085313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157547 transcription start site region 157547 MGI:6085314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157548 transcription start site region 157548 MGI:6085315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157549 transcription start site region 157549 MGI:6085316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157550 transcription start site region 157550 MGI:6085317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157551 transcription start site region 157551 MGI:6085318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157552 transcription start site region 157552 MGI:6085319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157553 transcription start site region 157553 MGI:6085320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157554 transcription start site region 157554 MGI:6085321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157555 transcription start site region 157555 MGI:6085322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157556 transcription start site region 157556 MGI:6085323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157557 transcription start site region 157557 MGI:6085324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157558 transcription start site region 157558 MGI:6085325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157559 transcription start site region 157559 MGI:6085326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157560 transcription start site region 157560 MGI:6085327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157561 transcription start site region 157561 MGI:6085328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157562 transcription start site region 157562 MGI:6085329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157563 transcription start site region 157563 MGI:6085330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157564 transcription start site region 157564 MGI:6085331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157565 transcription start site region 157565 MGI:6085332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157566 transcription start site region 157566 MGI:6085333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157567 transcription start site region 157567 MGI:6085334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157568 transcription start site region 157568 MGI:6085335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157569 transcription start site region 157569 MGI:6085336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157570 transcription start site region 157570 MGI:6085337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157571 transcription start site region 157571 MGI:6085338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157572 transcription start site region 157572 MGI:6085339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157573 transcription start site region 157573 MGI:6085340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157574 transcription start site region 157574 MGI:6085341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157575 transcription start site region 157575 MGI:6085342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157576 transcription start site region 157576 MGI:6085343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157577 transcription start site region 157577 MGI:6085344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157578 transcription start site region 157578 MGI:6085345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157579 transcription start site region 157579 MGI:6085346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157580 transcription start site region 157580 MGI:6085347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157581 transcription start site region 157581 MGI:6085348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157582 transcription start site region 157582 MGI:6085349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157583 transcription start site region 157583 MGI:6085350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157584 transcription start site region 157584 MGI:6085351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157585 transcription start site region 157585 MGI:6085352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157586 transcription start site region 157586 MGI:6085353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157587 transcription start site region 157587 MGI:6085354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157588 transcription start site region 157588 MGI:6085355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157589 transcription start site region 157589 MGI:6085356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157590 transcription start site region 157590 MGI:6085357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157591 transcription start site region 157591 MGI:6085358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157592 transcription start site region 157592 MGI:6085359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157593 transcription start site region 157593 MGI:6085360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157594 transcription start site region 157594 MGI:6085361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157595 transcription start site region 157595 MGI:6085362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157596 transcription start site region 157596 MGI:6085363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157597 transcription start site region 157597 MGI:6085364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157598 transcription start site region 157598 MGI:6085365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157599 transcription start site region 157599 MGI:6085366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157600 transcription start site region 157600 MGI:6085367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157601 transcription start site region 157601 MGI:6085368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157602 transcription start site region 157602 MGI:6085369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157603 transcription start site region 157603 MGI:6085370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157604 transcription start site region 157604 MGI:6085371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157605 transcription start site region 157605 MGI:6085372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157606 transcription start site region 157606 MGI:6085373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157607 transcription start site region 157607 MGI:6085374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157608 transcription start site region 157608 MGI:6085375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157609 transcription start site region 157609 MGI:6085376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157610 transcription start site region 157610 MGI:6085377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157611 transcription start site region 157611 MGI:6085378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157612 transcription start site region 157612 MGI:6085379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157613 transcription start site region 157613 MGI:6085380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157614 transcription start site region 157614 MGI:6085381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157615 transcription start site region 157615 MGI:6085382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157616 transcription start site region 157616 MGI:6085383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157617 transcription start site region 157617 MGI:6085384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157618 transcription start site region 157618 MGI:6085385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157619 transcription start site region 157619 MGI:6085386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157620 transcription start site region 157620 MGI:6085387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157621 transcription start site region 157621 MGI:6085388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157622 transcription start site region 157622 MGI:6085389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157623 transcription start site region 157623 MGI:6085390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157624 transcription start site region 157624 MGI:6085391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157625 transcription start site region 157625 MGI:6085392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157626 transcription start site region 157626 MGI:6085393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157627 transcription start site region 157627 MGI:6085394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157628 transcription start site region 157628 MGI:6085395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157629 transcription start site region 157629 MGI:6085396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157630 transcription start site region 157630 MGI:6085397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157631 transcription start site region 157631 MGI:6085398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157632 transcription start site region 157632 MGI:6085399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157633 transcription start site region 157633 MGI:6085400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157634 transcription start site region 157634 MGI:6085401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157635 transcription start site region 157635 MGI:6085402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157636 transcription start site region 157636 MGI:6085403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157637 transcription start site region 157637 MGI:6085404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157638 transcription start site region 157638 MGI:6085405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157639 transcription start site region 157639 MGI:6085406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157640 transcription start site region 157640 MGI:6085407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157641 transcription start site region 157641 MGI:6085408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157642 transcription start site region 157642 MGI:6085409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157643 transcription start site region 157643 MGI:6085410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157644 transcription start site region 157644 MGI:6085411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157645 transcription start site region 157645 MGI:6085412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157646 transcription start site region 157646 MGI:6085413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157647 transcription start site region 157647 MGI:6085414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157648 transcription start site region 157648 MGI:6085415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157649 transcription start site region 157649 MGI:6085416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157650 transcription start site region 157650 MGI:6085417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157651 transcription start site region 157651 MGI:6085418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157652 transcription start site region 157652 MGI:6085419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157653 transcription start site region 157653 MGI:6085420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157654 transcription start site region 157654 MGI:6085421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157655 transcription start site region 157655 MGI:6085422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157656 transcription start site region 157656 MGI:6085423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157657 transcription start site region 157657 MGI:6085424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157658 transcription start site region 157658 MGI:6085425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157659 transcription start site region 157659 MGI:6085426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157660 transcription start site region 157660 MGI:6085427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157661 transcription start site region 157661 MGI:6085428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157662 transcription start site region 157662 MGI:6085429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157663 transcription start site region 157663 MGI:6085430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157664 transcription start site region 157664 MGI:6085431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157665 transcription start site region 157665 MGI:6085432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157666 transcription start site region 157666 MGI:6085433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157667 transcription start site region 157667 MGI:6085434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157668 transcription start site region 157668 MGI:6085435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157669 transcription start site region 157669 MGI:6085436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157670 transcription start site region 157670 MGI:6085437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157671 transcription start site region 157671 MGI:6085438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157672 transcription start site region 157672 MGI:6085439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157673 transcription start site region 157673 MGI:6085440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157674 transcription start site region 157674 MGI:6085441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157675 transcription start site region 157675 MGI:6085442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157676 transcription start site region 157676 MGI:6085443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157677 transcription start site region 157677 MGI:6085444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157678 transcription start site region 157678 MGI:6085445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157679 transcription start site region 157679 MGI:6085446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157680 transcription start site region 157680 MGI:6085447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157681 transcription start site region 157681 MGI:6085448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157682 transcription start site region 157682 MGI:6085449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157683 transcription start site region 157683 MGI:6085450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157684 transcription start site region 157684 MGI:6085451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157685 transcription start site region 157685 MGI:6085452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157686 transcription start site region 157686 MGI:6085453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157687 transcription start site region 157687 MGI:6085454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157688 transcription start site region 157688 MGI:6085455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157689 transcription start site region 157689 MGI:6085456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157690 transcription start site region 157690 MGI:6085457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157691 transcription start site region 157691 MGI:6085458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157692 transcription start site region 157692 MGI:6085459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157693 transcription start site region 157693 MGI:6085460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157694 transcription start site region 157694 MGI:6085461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157695 transcription start site region 157695 MGI:6085462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157696 transcription start site region 157696 MGI:6085463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157697 transcription start site region 157697 MGI:6085464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157698 transcription start site region 157698 MGI:6085465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157699 transcription start site region 157699 MGI:6085466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157700 transcription start site region 157700 MGI:6085467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157701 transcription start site region 157701 MGI:6085468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157702 transcription start site region 157702 MGI:6085469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157703 transcription start site region 157703 MGI:6085470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157704 transcription start site region 157704 MGI:6085471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157705 transcription start site region 157705 MGI:6085472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157706 transcription start site region 157706 MGI:6085473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157707 transcription start site region 157707 MGI:6085474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157708 transcription start site region 157708 MGI:6085475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157709 transcription start site region 157709 MGI:6085476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157710 transcription start site region 157710 MGI:6085477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157711 transcription start site region 157711 MGI:6085478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157712 transcription start site region 157712 MGI:6085479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157713 transcription start site region 157713 MGI:6085480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157714 transcription start site region 157714 MGI:6085481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157715 transcription start site region 157715 MGI:6085482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157716 transcription start site region 157716 MGI:6085483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157717 transcription start site region 157717 MGI:6085484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157718 transcription start site region 157718 MGI:6085485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157719 transcription start site region 157719 MGI:6085486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157720 transcription start site region 157720 MGI:6085487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157721 transcription start site region 157721 MGI:6085488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157722 transcription start site region 157722 MGI:6085489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157723 transcription start site region 157723 MGI:6085490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157724 transcription start site region 157724 MGI:6085491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157725 transcription start site region 157725 MGI:6085492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157726 transcription start site region 157726 MGI:6085493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157727 transcription start site region 157727 MGI:6085494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157728 transcription start site region 157728 MGI:6085495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157729 transcription start site region 157729 MGI:6085496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157730 transcription start site region 157730 MGI:6085497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157731 transcription start site region 157731 MGI:6085498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157732 transcription start site region 157732 MGI:6085499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157733 transcription start site region 157733 MGI:6085500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157734 transcription start site region 157734 MGI:6085501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157735 transcription start site region 157735 MGI:6085502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157736 transcription start site region 157736 MGI:6085503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157737 transcription start site region 157737 MGI:6085504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157738 transcription start site region 157738 MGI:6085505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157739 transcription start site region 157739 MGI:6085506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157740 transcription start site region 157740 MGI:6085507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157741 transcription start site region 157741 MGI:6085508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157742 transcription start site region 157742 MGI:6085509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157743 transcription start site region 157743 MGI:6085510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157744 transcription start site region 157744 MGI:6085511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157745 transcription start site region 157745 MGI:6085512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157746 transcription start site region 157746 MGI:6085513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157747 transcription start site region 157747 MGI:6085514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157748 transcription start site region 157748 MGI:6085515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157749 transcription start site region 157749 MGI:6085516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157750 transcription start site region 157750 MGI:6085517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157751 transcription start site region 157751 MGI:6085518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157752 transcription start site region 157752 MGI:6085519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157753 transcription start site region 157753 MGI:6085520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157754 transcription start site region 157754 MGI:6085521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157755 transcription start site region 157755 MGI:6085522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157756 transcription start site region 157756 MGI:6085523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157757 transcription start site region 157757 MGI:6085524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157758 transcription start site region 157758 MGI:6085525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157759 transcription start site region 157759 MGI:6085526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157760 transcription start site region 157760 MGI:6085527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157761 transcription start site region 157761 MGI:6085528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157762 transcription start site region 157762 MGI:6085529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157763 transcription start site region 157763 MGI:6085530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157764 transcription start site region 157764 MGI:6085531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157765 transcription start site region 157765 MGI:6085532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157766 transcription start site region 157766 MGI:6085533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157767 transcription start site region 157767 MGI:6085534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157768 transcription start site region 157768 MGI:6085535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157769 transcription start site region 157769 MGI:6085536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157770 transcription start site region 157770 MGI:6085537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157771 transcription start site region 157771 MGI:6085538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157772 transcription start site region 157772 MGI:6085539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157773 transcription start site region 157773 MGI:6085540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157774 transcription start site region 157774 MGI:6085541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157775 transcription start site region 157775 MGI:6085542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157776 transcription start site region 157776 MGI:6085543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157777 transcription start site region 157777 MGI:6085544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157778 transcription start site region 157778 MGI:6085545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157779 transcription start site region 157779 MGI:6085546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157780 transcription start site region 157780 MGI:6085547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157781 transcription start site region 157781 MGI:6085548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157782 transcription start site region 157782 MGI:6085549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157783 transcription start site region 157783 MGI:6085550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157784 transcription start site region 157784 MGI:6085551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157785 transcription start site region 157785 MGI:6085552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157786 transcription start site region 157786 MGI:6085553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157787 transcription start site region 157787 MGI:6085554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157788 transcription start site region 157788 MGI:6085555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157789 transcription start site region 157789 MGI:6085556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157790 transcription start site region 157790 MGI:6085557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157791 transcription start site region 157791 MGI:6085558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157792 transcription start site region 157792 MGI:6085559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157793 transcription start site region 157793 MGI:6085560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157794 transcription start site region 157794 MGI:6085561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157795 transcription start site region 157795 MGI:6085562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157796 transcription start site region 157796 MGI:6085563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157797 transcription start site region 157797 MGI:6085564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157798 transcription start site region 157798 MGI:6085565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157799 transcription start site region 157799 MGI:6085566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157800 transcription start site region 157800 MGI:6085567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157801 transcription start site region 157801 MGI:6085568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157802 transcription start site region 157802 MGI:6085569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157803 transcription start site region 157803 MGI:6085570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157804 transcription start site region 157804 MGI:6085571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157805 transcription start site region 157805 MGI:6085572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157806 transcription start site region 157806 MGI:6085573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157807 transcription start site region 157807 MGI:6085574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157808 transcription start site region 157808 MGI:6085575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157809 transcription start site region 157809 MGI:6085576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157810 transcription start site region 157810 MGI:6085577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157811 transcription start site region 157811 MGI:6085578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157812 transcription start site region 157812 MGI:6085579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157813 transcription start site region 157813 MGI:6085580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157814 transcription start site region 157814 MGI:6085581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157815 transcription start site region 157815 MGI:6085582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157816 transcription start site region 157816 MGI:6085583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157817 transcription start site region 157817 MGI:6085584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157818 transcription start site region 157818 MGI:6085585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157819 transcription start site region 157819 MGI:6085586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157820 transcription start site region 157820 MGI:6085587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157821 transcription start site region 157821 MGI:6085588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157822 transcription start site region 157822 MGI:6085589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157823 transcription start site region 157823 MGI:6085590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157824 transcription start site region 157824 MGI:6085591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157825 transcription start site region 157825 MGI:6085592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157826 transcription start site region 157826 MGI:6085593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157827 transcription start site region 157827 MGI:6085594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157828 transcription start site region 157828 MGI:6085595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157829 transcription start site region 157829 MGI:6085596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157830 transcription start site region 157830 MGI:6085597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157831 transcription start site region 157831 MGI:6085598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157832 transcription start site region 157832 MGI:6085599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157833 transcription start site region 157833 MGI:6085600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157834 transcription start site region 157834 MGI:6085601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157835 transcription start site region 157835 MGI:6085602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157836 transcription start site region 157836 MGI:6085603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157837 transcription start site region 157837 MGI:6085604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157838 transcription start site region 157838 MGI:6085605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157839 transcription start site region 157839 MGI:6085606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157840 transcription start site region 157840 MGI:6085607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157841 transcription start site region 157841 MGI:6085608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157842 transcription start site region 157842 MGI:6085609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157843 transcription start site region 157843 MGI:6085610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157844 transcription start site region 157844 MGI:6085611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157845 transcription start site region 157845 MGI:6085612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157846 transcription start site region 157846 MGI:6085613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157847 transcription start site region 157847 MGI:6085614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157848 transcription start site region 157848 MGI:6085615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157849 transcription start site region 157849 MGI:6085616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157850 transcription start site region 157850 MGI:6085617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157851 transcription start site region 157851 MGI:6085618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157852 transcription start site region 157852 MGI:6085619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157853 transcription start site region 157853 MGI:6085620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157854 transcription start site region 157854 MGI:6085621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157855 transcription start site region 157855 MGI:6085622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157856 transcription start site region 157856 MGI:6085623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157857 transcription start site region 157857 MGI:6085624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157858 transcription start site region 157858 MGI:6085625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157859 transcription start site region 157859 MGI:6085626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157860 transcription start site region 157860 MGI:6085627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157861 transcription start site region 157861 MGI:6085628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157862 transcription start site region 157862 MGI:6085629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157863 transcription start site region 157863 MGI:6085630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157864 transcription start site region 157864 MGI:6085631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157865 transcription start site region 157865 MGI:6085632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157866 transcription start site region 157866 MGI:6085633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157867 transcription start site region 157867 MGI:6085634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157868 transcription start site region 157868 MGI:6085635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157869 transcription start site region 157869 MGI:6085636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157870 transcription start site region 157870 MGI:6085637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157871 transcription start site region 157871 MGI:6085638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157872 transcription start site region 157872 MGI:6085639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157873 transcription start site region 157873 MGI:6085640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157874 transcription start site region 157874 MGI:6085641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157875 transcription start site region 157875 MGI:6085642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157876 transcription start site region 157876 MGI:6085643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157877 transcription start site region 157877 MGI:6085644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157878 transcription start site region 157878 MGI:6085645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157879 transcription start site region 157879 MGI:6085646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157880 transcription start site region 157880 MGI:6085647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157881 transcription start site region 157881 MGI:6085648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157882 transcription start site region 157882 MGI:6085649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157883 transcription start site region 157883 MGI:6085650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157884 transcription start site region 157884 MGI:6085651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157885 transcription start site region 157885 MGI:6085652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157886 transcription start site region 157886 MGI:6085653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157887 transcription start site region 157887 MGI:6085654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157888 transcription start site region 157888 MGI:6085655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157889 transcription start site region 157889 MGI:6085656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157890 transcription start site region 157890 MGI:6085657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157891 transcription start site region 157891 MGI:6085658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157892 transcription start site region 157892 MGI:6085659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157893 transcription start site region 157893 MGI:6085660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157894 transcription start site region 157894 MGI:6085661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157895 transcription start site region 157895 MGI:6085662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157896 transcription start site region 157896 MGI:6085663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157897 transcription start site region 157897 MGI:6085664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157898 transcription start site region 157898 MGI:6085665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157899 transcription start site region 157899 MGI:6085666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157900 transcription start site region 157900 MGI:6085667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157901 transcription start site region 157901 MGI:6085668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157902 transcription start site region 157902 MGI:6085669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157903 transcription start site region 157903 MGI:6085670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157904 transcription start site region 157904 MGI:6085671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157905 transcription start site region 157905 MGI:6085672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157906 transcription start site region 157906 MGI:6085673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157907 transcription start site region 157907 MGI:6085674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157908 transcription start site region 157908 MGI:6085675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157909 transcription start site region 157909 MGI:6085676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157910 transcription start site region 157910 MGI:6085677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157911 transcription start site region 157911 MGI:6085678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157912 transcription start site region 157912 MGI:6085679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157913 transcription start site region 157913 MGI:6085680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157914 transcription start site region 157914 MGI:6085681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157915 transcription start site region 157915 MGI:6085682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157916 transcription start site region 157916 MGI:6085683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157917 transcription start site region 157917 MGI:6085684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157918 transcription start site region 157918 MGI:6085685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157919 transcription start site region 157919 MGI:6085686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157920 transcription start site region 157920 MGI:6085687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157921 transcription start site region 157921 MGI:6085688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157922 transcription start site region 157922 MGI:6085689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157923 transcription start site region 157923 MGI:6085690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157924 transcription start site region 157924 MGI:6085691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157925 transcription start site region 157925 MGI:6085692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157926 transcription start site region 157926 MGI:6085693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157927 transcription start site region 157927 MGI:6085694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157928 transcription start site region 157928 MGI:6085695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157929 transcription start site region 157929 MGI:6085696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157930 transcription start site region 157930 MGI:6085697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157931 transcription start site region 157931 MGI:6085698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157932 transcription start site region 157932 MGI:6085699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157933 transcription start site region 157933 MGI:6085700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157934 transcription start site region 157934 MGI:6085701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157935 transcription start site region 157935 MGI:6085702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157936 transcription start site region 157936 MGI:6085703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157937 transcription start site region 157937 MGI:6085704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157938 transcription start site region 157938 MGI:6085705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157939 transcription start site region 157939 MGI:6085706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157940 transcription start site region 157940 MGI:6085707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157941 transcription start site region 157941 MGI:6085708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157942 transcription start site region 157942 MGI:6085709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157943 transcription start site region 157943 MGI:6085710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157944 transcription start site region 157944 MGI:6085711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157945 transcription start site region 157945 MGI:6085712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157946 transcription start site region 157946 MGI:6085713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157947 transcription start site region 157947 MGI:6085714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157948 transcription start site region 157948 MGI:6085715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157949 transcription start site region 157949 MGI:6085716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157950 transcription start site region 157950 MGI:6085717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157951 transcription start site region 157951 MGI:6085718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157952 transcription start site region 157952 MGI:6085719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157953 transcription start site region 157953 MGI:6085720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157954 transcription start site region 157954 MGI:6085721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157955 transcription start site region 157955 MGI:6085722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157956 transcription start site region 157956 MGI:6085723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157957 transcription start site region 157957 MGI:6085724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157958 transcription start site region 157958 MGI:6085725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157959 transcription start site region 157959 MGI:6085726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157960 transcription start site region 157960 MGI:6085727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157961 transcription start site region 157961 MGI:6085728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157962 transcription start site region 157962 MGI:6085729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157963 transcription start site region 157963 MGI:6085730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157964 transcription start site region 157964 MGI:6085731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157965 transcription start site region 157965 MGI:6085732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157966 transcription start site region 157966 MGI:6085733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157967 transcription start site region 157967 MGI:6085734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157968 transcription start site region 157968 MGI:6085735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157969 transcription start site region 157969 MGI:6085736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157970 transcription start site region 157970 MGI:6085737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157971 transcription start site region 157971 MGI:6085738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157972 transcription start site region 157972 MGI:6085739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157973 transcription start site region 157973 MGI:6085740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157974 transcription start site region 157974 MGI:6085741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157975 transcription start site region 157975 MGI:6085742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157976 transcription start site region 157976 MGI:6085743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157977 transcription start site region 157977 MGI:6085744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157978 transcription start site region 157978 MGI:6085745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157979 transcription start site region 157979 MGI:6085746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157980 transcription start site region 157980 MGI:6085747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157981 transcription start site region 157981 MGI:6085748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157982 transcription start site region 157982 MGI:6085749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157983 transcription start site region 157983 MGI:6085750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157984 transcription start site region 157984 MGI:6085751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157985 transcription start site region 157985 MGI:6085752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157986 transcription start site region 157986 MGI:6085753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157987 transcription start site region 157987 MGI:6085754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157988 transcription start site region 157988 MGI:6085755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157989 transcription start site region 157989 MGI:6085756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157990 transcription start site region 157990 MGI:6085757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157991 transcription start site region 157991 MGI:6085758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157992 transcription start site region 157992 MGI:6085759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157993 transcription start site region 157993 MGI:6085760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157994 transcription start site region 157994 MGI:6085761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157995 transcription start site region 157995 MGI:6085762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157996 transcription start site region 157996 MGI:6085763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157997 transcription start site region 157997 MGI:6085764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157998 transcription start site region 157998 MGI:6085765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157999 transcription start site region 157999 MGI:6085766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158000 transcription start site region 158000 MGI:6085767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158001 transcription start site region 158001 MGI:6085768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158002 transcription start site region 158002 MGI:6085769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158003 transcription start site region 158003 MGI:6085770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158004 transcription start site region 158004 MGI:6085771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158005 transcription start site region 158005 MGI:6085772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158006 transcription start site region 158006 MGI:6085773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158007 transcription start site region 158007 MGI:6085774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158008 transcription start site region 158008 MGI:6085775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158009 transcription start site region 158009 MGI:6085776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158010 transcription start site region 158010 MGI:6085777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158011 transcription start site region 158011 MGI:6085778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP