Tssr156020 transcription start site region 156020 MGI:6083787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156021 transcription start site region 156021 MGI:6083788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156022 transcription start site region 156022 MGI:6083789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156023 transcription start site region 156023 MGI:6083790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156024 transcription start site region 156024 MGI:6083791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156025 transcription start site region 156025 MGI:6083792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156026 transcription start site region 156026 MGI:6083793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156027 transcription start site region 156027 MGI:6083794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156028 transcription start site region 156028 MGI:6083795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156029 transcription start site region 156029 MGI:6083796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156030 transcription start site region 156030 MGI:6083797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156031 transcription start site region 156031 MGI:6083798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156032 transcription start site region 156032 MGI:6083799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156033 transcription start site region 156033 MGI:6083800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156034 transcription start site region 156034 MGI:6083801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156035 transcription start site region 156035 MGI:6083802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156036 transcription start site region 156036 MGI:6083803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156037 transcription start site region 156037 MGI:6083804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156038 transcription start site region 156038 MGI:6083805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156039 transcription start site region 156039 MGI:6083806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156040 transcription start site region 156040 MGI:6083807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156041 transcription start site region 156041 MGI:6083808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156042 transcription start site region 156042 MGI:6083809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156043 transcription start site region 156043 MGI:6083810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156044 transcription start site region 156044 MGI:6083811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156045 transcription start site region 156045 MGI:6083812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156046 transcription start site region 156046 MGI:6083813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156047 transcription start site region 156047 MGI:6083814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156048 transcription start site region 156048 MGI:6083815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156049 transcription start site region 156049 MGI:6083816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156050 transcription start site region 156050 MGI:6083817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156051 transcription start site region 156051 MGI:6083818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156052 transcription start site region 156052 MGI:6083819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156053 transcription start site region 156053 MGI:6083820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156054 transcription start site region 156054 MGI:6083821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156055 transcription start site region 156055 MGI:6083822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156056 transcription start site region 156056 MGI:6083823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156057 transcription start site region 156057 MGI:6083824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156058 transcription start site region 156058 MGI:6083825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156059 transcription start site region 156059 MGI:6083826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156060 transcription start site region 156060 MGI:6083827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156061 transcription start site region 156061 MGI:6083828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156062 transcription start site region 156062 MGI:6083829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156063 transcription start site region 156063 MGI:6083830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156064 transcription start site region 156064 MGI:6083831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156065 transcription start site region 156065 MGI:6083832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156066 transcription start site region 156066 MGI:6083833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156067 transcription start site region 156067 MGI:6083834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156068 transcription start site region 156068 MGI:6083835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156069 transcription start site region 156069 MGI:6083836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156070 transcription start site region 156070 MGI:6083837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156071 transcription start site region 156071 MGI:6083838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156072 transcription start site region 156072 MGI:6083839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156073 transcription start site region 156073 MGI:6083840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156074 transcription start site region 156074 MGI:6083841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156075 transcription start site region 156075 MGI:6083842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156076 transcription start site region 156076 MGI:6083843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156077 transcription start site region 156077 MGI:6083844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156078 transcription start site region 156078 MGI:6083845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156079 transcription start site region 156079 MGI:6083846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156080 transcription start site region 156080 MGI:6083847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156081 transcription start site region 156081 MGI:6083848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156082 transcription start site region 156082 MGI:6083849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156083 transcription start site region 156083 MGI:6083850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156084 transcription start site region 156084 MGI:6083851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156085 transcription start site region 156085 MGI:6083852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156086 transcription start site region 156086 MGI:6083853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156087 transcription start site region 156087 MGI:6083854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156088 transcription start site region 156088 MGI:6083855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156089 transcription start site region 156089 MGI:6083856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156090 transcription start site region 156090 MGI:6083857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156091 transcription start site region 156091 MGI:6083858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156092 transcription start site region 156092 MGI:6083859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156093 transcription start site region 156093 MGI:6083860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156094 transcription start site region 156094 MGI:6083861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156095 transcription start site region 156095 MGI:6083862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156096 transcription start site region 156096 MGI:6083863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156097 transcription start site region 156097 MGI:6083864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156098 transcription start site region 156098 MGI:6083865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156099 transcription start site region 156099 MGI:6083866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156100 transcription start site region 156100 MGI:6083867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156101 transcription start site region 156101 MGI:6083868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156102 transcription start site region 156102 MGI:6083869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156103 transcription start site region 156103 MGI:6083870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156104 transcription start site region 156104 MGI:6083871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156105 transcription start site region 156105 MGI:6083872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156106 transcription start site region 156106 MGI:6083873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156107 transcription start site region 156107 MGI:6083874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156108 transcription start site region 156108 MGI:6083875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156109 transcription start site region 156109 MGI:6083876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156110 transcription start site region 156110 MGI:6083877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156111 transcription start site region 156111 MGI:6083878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156112 transcription start site region 156112 MGI:6083879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156113 transcription start site region 156113 MGI:6083880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156114 transcription start site region 156114 MGI:6083881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156115 transcription start site region 156115 MGI:6083882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156116 transcription start site region 156116 MGI:6083883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156117 transcription start site region 156117 MGI:6083884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156118 transcription start site region 156118 MGI:6083885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156119 transcription start site region 156119 MGI:6083886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156120 transcription start site region 156120 MGI:6083887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156121 transcription start site region 156121 MGI:6083888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156122 transcription start site region 156122 MGI:6083889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156123 transcription start site region 156123 MGI:6083890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156124 transcription start site region 156124 MGI:6083891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156125 transcription start site region 156125 MGI:6083892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156126 transcription start site region 156126 MGI:6083893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156127 transcription start site region 156127 MGI:6083894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156128 transcription start site region 156128 MGI:6083895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156129 transcription start site region 156129 MGI:6083896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156130 transcription start site region 156130 MGI:6083897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156131 transcription start site region 156131 MGI:6083898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156132 transcription start site region 156132 MGI:6083899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156133 transcription start site region 156133 MGI:6083900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156134 transcription start site region 156134 MGI:6083901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156135 transcription start site region 156135 MGI:6083902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156136 transcription start site region 156136 MGI:6083903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156137 transcription start site region 156137 MGI:6083904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156138 transcription start site region 156138 MGI:6083905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156139 transcription start site region 156139 MGI:6083906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156140 transcription start site region 156140 MGI:6083907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156141 transcription start site region 156141 MGI:6083908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156142 transcription start site region 156142 MGI:6083909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156143 transcription start site region 156143 MGI:6083910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156144 transcription start site region 156144 MGI:6083911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156145 transcription start site region 156145 MGI:6083912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156146 transcription start site region 156146 MGI:6083913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156147 transcription start site region 156147 MGI:6083914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156148 transcription start site region 156148 MGI:6083915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156149 transcription start site region 156149 MGI:6083916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156150 transcription start site region 156150 MGI:6083917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156151 transcription start site region 156151 MGI:6083918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156152 transcription start site region 156152 MGI:6083919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156153 transcription start site region 156153 MGI:6083920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156154 transcription start site region 156154 MGI:6083921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156155 transcription start site region 156155 MGI:6083922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156156 transcription start site region 156156 MGI:6083923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156157 transcription start site region 156157 MGI:6083924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156158 transcription start site region 156158 MGI:6083925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156159 transcription start site region 156159 MGI:6083926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156160 transcription start site region 156160 MGI:6083927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156161 transcription start site region 156161 MGI:6083928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156162 transcription start site region 156162 MGI:6083929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156163 transcription start site region 156163 MGI:6083930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156164 transcription start site region 156164 MGI:6083931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156165 transcription start site region 156165 MGI:6083932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156166 transcription start site region 156166 MGI:6083933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156167 transcription start site region 156167 MGI:6083934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156168 transcription start site region 156168 MGI:6083935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156169 transcription start site region 156169 MGI:6083936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156170 transcription start site region 156170 MGI:6083937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156171 transcription start site region 156171 MGI:6083938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156172 transcription start site region 156172 MGI:6083939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156173 transcription start site region 156173 MGI:6083940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156174 transcription start site region 156174 MGI:6083941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156175 transcription start site region 156175 MGI:6083942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156176 transcription start site region 156176 MGI:6083943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156177 transcription start site region 156177 MGI:6083944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156178 transcription start site region 156178 MGI:6083945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156179 transcription start site region 156179 MGI:6083946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156180 transcription start site region 156180 MGI:6083947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156181 transcription start site region 156181 MGI:6083948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156182 transcription start site region 156182 MGI:6083949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156183 transcription start site region 156183 MGI:6083950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156184 transcription start site region 156184 MGI:6083951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156185 transcription start site region 156185 MGI:6083952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156186 transcription start site region 156186 MGI:6083953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156187 transcription start site region 156187 MGI:6083954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156188 transcription start site region 156188 MGI:6083955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156189 transcription start site region 156189 MGI:6083956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156190 transcription start site region 156190 MGI:6083957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156191 transcription start site region 156191 MGI:6083958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156192 transcription start site region 156192 MGI:6083959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156193 transcription start site region 156193 MGI:6083960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156194 transcription start site region 156194 MGI:6083961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156195 transcription start site region 156195 MGI:6083962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156196 transcription start site region 156196 MGI:6083963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156197 transcription start site region 156197 MGI:6083964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156198 transcription start site region 156198 MGI:6083965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156199 transcription start site region 156199 MGI:6083966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156200 transcription start site region 156200 MGI:6083967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156201 transcription start site region 156201 MGI:6083968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156202 transcription start site region 156202 MGI:6083969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156203 transcription start site region 156203 MGI:6083970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156204 transcription start site region 156204 MGI:6083971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156205 transcription start site region 156205 MGI:6083972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156206 transcription start site region 156206 MGI:6083973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156207 transcription start site region 156207 MGI:6083974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156208 transcription start site region 156208 MGI:6083975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156209 transcription start site region 156209 MGI:6083976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156210 transcription start site region 156210 MGI:6083977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156211 transcription start site region 156211 MGI:6083978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156212 transcription start site region 156212 MGI:6083979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156213 transcription start site region 156213 MGI:6083980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156214 transcription start site region 156214 MGI:6083981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156215 transcription start site region 156215 MGI:6083982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156216 transcription start site region 156216 MGI:6083983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156217 transcription start site region 156217 MGI:6083984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156218 transcription start site region 156218 MGI:6083985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156219 transcription start site region 156219 MGI:6083986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156220 transcription start site region 156220 MGI:6083987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156221 transcription start site region 156221 MGI:6083988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156222 transcription start site region 156222 MGI:6083989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156223 transcription start site region 156223 MGI:6083990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156224 transcription start site region 156224 MGI:6083991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156225 transcription start site region 156225 MGI:6083992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156226 transcription start site region 156226 MGI:6083993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156227 transcription start site region 156227 MGI:6083994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156228 transcription start site region 156228 MGI:6083995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156229 transcription start site region 156229 MGI:6083996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156230 transcription start site region 156230 MGI:6083997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156231 transcription start site region 156231 MGI:6083998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156232 transcription start site region 156232 MGI:6083999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156233 transcription start site region 156233 MGI:6084000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156234 transcription start site region 156234 MGI:6084001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156235 transcription start site region 156235 MGI:6084002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156236 transcription start site region 156236 MGI:6084003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156237 transcription start site region 156237 MGI:6084004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156238 transcription start site region 156238 MGI:6084005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156239 transcription start site region 156239 MGI:6084006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156240 transcription start site region 156240 MGI:6084007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156241 transcription start site region 156241 MGI:6084008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156242 transcription start site region 156242 MGI:6084009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156243 transcription start site region 156243 MGI:6084010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156244 transcription start site region 156244 MGI:6084011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156245 transcription start site region 156245 MGI:6084012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156246 transcription start site region 156246 MGI:6084013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156247 transcription start site region 156247 MGI:6084014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156248 transcription start site region 156248 MGI:6084015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156249 transcription start site region 156249 MGI:6084016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156250 transcription start site region 156250 MGI:6084017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156251 transcription start site region 156251 MGI:6084018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156252 transcription start site region 156252 MGI:6084019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156253 transcription start site region 156253 MGI:6084020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156254 transcription start site region 156254 MGI:6084021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156255 transcription start site region 156255 MGI:6084022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156256 transcription start site region 156256 MGI:6084023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156257 transcription start site region 156257 MGI:6084024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156258 transcription start site region 156258 MGI:6084025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156259 transcription start site region 156259 MGI:6084026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156260 transcription start site region 156260 MGI:6084027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156261 transcription start site region 156261 MGI:6084028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156262 transcription start site region 156262 MGI:6084029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156263 transcription start site region 156263 MGI:6084030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156264 transcription start site region 156264 MGI:6084031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156265 transcription start site region 156265 MGI:6084032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156266 transcription start site region 156266 MGI:6084033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156267 transcription start site region 156267 MGI:6084034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156268 transcription start site region 156268 MGI:6084035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156269 transcription start site region 156269 MGI:6084036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156270 transcription start site region 156270 MGI:6084037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156271 transcription start site region 156271 MGI:6084038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156272 transcription start site region 156272 MGI:6084039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156273 transcription start site region 156273 MGI:6084040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156274 transcription start site region 156274 MGI:6084041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156275 transcription start site region 156275 MGI:6084042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156276 transcription start site region 156276 MGI:6084043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156277 transcription start site region 156277 MGI:6084044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156278 transcription start site region 156278 MGI:6084045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156279 transcription start site region 156279 MGI:6084046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156280 transcription start site region 156280 MGI:6084047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156281 transcription start site region 156281 MGI:6084048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156282 transcription start site region 156282 MGI:6084049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156283 transcription start site region 156283 MGI:6084050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156284 transcription start site region 156284 MGI:6084051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156285 transcription start site region 156285 MGI:6084052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156286 transcription start site region 156286 MGI:6084053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156287 transcription start site region 156287 MGI:6084054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156288 transcription start site region 156288 MGI:6084055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156289 transcription start site region 156289 MGI:6084056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156290 transcription start site region 156290 MGI:6084057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156291 transcription start site region 156291 MGI:6084058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156292 transcription start site region 156292 MGI:6084059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156293 transcription start site region 156293 MGI:6084060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156294 transcription start site region 156294 MGI:6084061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156295 transcription start site region 156295 MGI:6084062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156296 transcription start site region 156296 MGI:6084063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156297 transcription start site region 156297 MGI:6084064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156298 transcription start site region 156298 MGI:6084065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156299 transcription start site region 156299 MGI:6084066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156300 transcription start site region 156300 MGI:6084067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156301 transcription start site region 156301 MGI:6084068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156302 transcription start site region 156302 MGI:6084069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156303 transcription start site region 156303 MGI:6084070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156304 transcription start site region 156304 MGI:6084071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156305 transcription start site region 156305 MGI:6084072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156306 transcription start site region 156306 MGI:6084073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156307 transcription start site region 156307 MGI:6084074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156308 transcription start site region 156308 MGI:6084075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156309 transcription start site region 156309 MGI:6084076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156310 transcription start site region 156310 MGI:6084077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156311 transcription start site region 156311 MGI:6084078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156312 transcription start site region 156312 MGI:6084079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156313 transcription start site region 156313 MGI:6084080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156314 transcription start site region 156314 MGI:6084081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156315 transcription start site region 156315 MGI:6084082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156316 transcription start site region 156316 MGI:6084083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156317 transcription start site region 156317 MGI:6084084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156318 transcription start site region 156318 MGI:6084085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156319 transcription start site region 156319 MGI:6084086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156320 transcription start site region 156320 MGI:6084087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156321 transcription start site region 156321 MGI:6084088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156322 transcription start site region 156322 MGI:6084089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156323 transcription start site region 156323 MGI:6084090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156324 transcription start site region 156324 MGI:6084091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156325 transcription start site region 156325 MGI:6084092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156326 transcription start site region 156326 MGI:6084093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156327 transcription start site region 156327 MGI:6084094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156328 transcription start site region 156328 MGI:6084095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156329 transcription start site region 156329 MGI:6084096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156330 transcription start site region 156330 MGI:6084097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156331 transcription start site region 156331 MGI:6084098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156332 transcription start site region 156332 MGI:6084099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156333 transcription start site region 156333 MGI:6084100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156334 transcription start site region 156334 MGI:6084101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156335 transcription start site region 156335 MGI:6084102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156336 transcription start site region 156336 MGI:6084103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156337 transcription start site region 156337 MGI:6084104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156338 transcription start site region 156338 MGI:6084105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156339 transcription start site region 156339 MGI:6084106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156340 transcription start site region 156340 MGI:6084107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156341 transcription start site region 156341 MGI:6084108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156342 transcription start site region 156342 MGI:6084109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156343 transcription start site region 156343 MGI:6084110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156344 transcription start site region 156344 MGI:6084111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156345 transcription start site region 156345 MGI:6084112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156346 transcription start site region 156346 MGI:6084113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156347 transcription start site region 156347 MGI:6084114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156348 transcription start site region 156348 MGI:6084115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156349 transcription start site region 156349 MGI:6084116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156350 transcription start site region 156350 MGI:6084117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156351 transcription start site region 156351 MGI:6084118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156352 transcription start site region 156352 MGI:6084119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156353 transcription start site region 156353 MGI:6084120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156354 transcription start site region 156354 MGI:6084121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156355 transcription start site region 156355 MGI:6084122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156356 transcription start site region 156356 MGI:6084123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156357 transcription start site region 156357 MGI:6084124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156358 transcription start site region 156358 MGI:6084125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156359 transcription start site region 156359 MGI:6084126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156360 transcription start site region 156360 MGI:6084127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156361 transcription start site region 156361 MGI:6084128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156362 transcription start site region 156362 MGI:6084129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156363 transcription start site region 156363 MGI:6084130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156364 transcription start site region 156364 MGI:6084131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156365 transcription start site region 156365 MGI:6084132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156366 transcription start site region 156366 MGI:6084133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156367 transcription start site region 156367 MGI:6084134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156368 transcription start site region 156368 MGI:6084135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156369 transcription start site region 156369 MGI:6084136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156370 transcription start site region 156370 MGI:6084137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156371 transcription start site region 156371 MGI:6084138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156372 transcription start site region 156372 MGI:6084139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156373 transcription start site region 156373 MGI:6084140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156374 transcription start site region 156374 MGI:6084141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156375 transcription start site region 156375 MGI:6084142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156376 transcription start site region 156376 MGI:6084143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156377 transcription start site region 156377 MGI:6084144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156378 transcription start site region 156378 MGI:6084145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156379 transcription start site region 156379 MGI:6084146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156380 transcription start site region 156380 MGI:6084147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156381 transcription start site region 156381 MGI:6084148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156382 transcription start site region 156382 MGI:6084149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156383 transcription start site region 156383 MGI:6084150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156384 transcription start site region 156384 MGI:6084151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156385 transcription start site region 156385 MGI:6084152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156386 transcription start site region 156386 MGI:6084153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156387 transcription start site region 156387 MGI:6084154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156388 transcription start site region 156388 MGI:6084155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156389 transcription start site region 156389 MGI:6084156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156390 transcription start site region 156390 MGI:6084157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156391 transcription start site region 156391 MGI:6084158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156392 transcription start site region 156392 MGI:6084159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156393 transcription start site region 156393 MGI:6084160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156394 transcription start site region 156394 MGI:6084161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156395 transcription start site region 156395 MGI:6084162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156396 transcription start site region 156396 MGI:6084163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156397 transcription start site region 156397 MGI:6084164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156398 transcription start site region 156398 MGI:6084165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156399 transcription start site region 156399 MGI:6084166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156400 transcription start site region 156400 MGI:6084167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156401 transcription start site region 156401 MGI:6084168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156402 transcription start site region 156402 MGI:6084169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156403 transcription start site region 156403 MGI:6084170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156404 transcription start site region 156404 MGI:6084171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156405 transcription start site region 156405 MGI:6084172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156406 transcription start site region 156406 MGI:6084173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156407 transcription start site region 156407 MGI:6084174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156408 transcription start site region 156408 MGI:6084175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156409 transcription start site region 156409 MGI:6084176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156410 transcription start site region 156410 MGI:6084177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156411 transcription start site region 156411 MGI:6084178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156412 transcription start site region 156412 MGI:6084179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156413 transcription start site region 156413 MGI:6084180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156414 transcription start site region 156414 MGI:6084181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156415 transcription start site region 156415 MGI:6084182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156416 transcription start site region 156416 MGI:6084183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156417 transcription start site region 156417 MGI:6084184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156418 transcription start site region 156418 MGI:6084185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156419 transcription start site region 156419 MGI:6084186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156420 transcription start site region 156420 MGI:6084187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156421 transcription start site region 156421 MGI:6084188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156422 transcription start site region 156422 MGI:6084189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156423 transcription start site region 156423 MGI:6084190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156424 transcription start site region 156424 MGI:6084191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156425 transcription start site region 156425 MGI:6084192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156426 transcription start site region 156426 MGI:6084193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156427 transcription start site region 156427 MGI:6084194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156428 transcription start site region 156428 MGI:6084195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156429 transcription start site region 156429 MGI:6084196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156430 transcription start site region 156430 MGI:6084197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156431 transcription start site region 156431 MGI:6084198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156432 transcription start site region 156432 MGI:6084199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156433 transcription start site region 156433 MGI:6084200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156434 transcription start site region 156434 MGI:6084201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156435 transcription start site region 156435 MGI:6084202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156436 transcription start site region 156436 MGI:6084203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156437 transcription start site region 156437 MGI:6084204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156438 transcription start site region 156438 MGI:6084205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156439 transcription start site region 156439 MGI:6084206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156440 transcription start site region 156440 MGI:6084207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156441 transcription start site region 156441 MGI:6084208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156442 transcription start site region 156442 MGI:6084209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156443 transcription start site region 156443 MGI:6084210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156444 transcription start site region 156444 MGI:6084211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156445 transcription start site region 156445 MGI:6084212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156446 transcription start site region 156446 MGI:6084213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156447 transcription start site region 156447 MGI:6084214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156448 transcription start site region 156448 MGI:6084215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156449 transcription start site region 156449 MGI:6084216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156450 transcription start site region 156450 MGI:6084217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156451 transcription start site region 156451 MGI:6084218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156452 transcription start site region 156452 MGI:6084219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156453 transcription start site region 156453 MGI:6084220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156454 transcription start site region 156454 MGI:6084221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156455 transcription start site region 156455 MGI:6084222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156456 transcription start site region 156456 MGI:6084223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156457 transcription start site region 156457 MGI:6084224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156458 transcription start site region 156458 MGI:6084225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156459 transcription start site region 156459 MGI:6084226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156460 transcription start site region 156460 MGI:6084227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156461 transcription start site region 156461 MGI:6084228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156462 transcription start site region 156462 MGI:6084229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156463 transcription start site region 156463 MGI:6084230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156464 transcription start site region 156464 MGI:6084231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156465 transcription start site region 156465 MGI:6084232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156466 transcription start site region 156466 MGI:6084233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156467 transcription start site region 156467 MGI:6084234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156468 transcription start site region 156468 MGI:6084235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156469 transcription start site region 156469 MGI:6084236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156470 transcription start site region 156470 MGI:6084237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156471 transcription start site region 156471 MGI:6084238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156472 transcription start site region 156472 MGI:6084239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156473 transcription start site region 156473 MGI:6084240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156474 transcription start site region 156474 MGI:6084241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156475 transcription start site region 156475 MGI:6084242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156476 transcription start site region 156476 MGI:6084243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156477 transcription start site region 156477 MGI:6084244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156478 transcription start site region 156478 MGI:6084245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156479 transcription start site region 156479 MGI:6084246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156480 transcription start site region 156480 MGI:6084247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156481 transcription start site region 156481 MGI:6084248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156482 transcription start site region 156482 MGI:6084249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156483 transcription start site region 156483 MGI:6084250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156484 transcription start site region 156484 MGI:6084251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156485 transcription start site region 156485 MGI:6084252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156486 transcription start site region 156486 MGI:6084253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156487 transcription start site region 156487 MGI:6084254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156488 transcription start site region 156488 MGI:6084255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156489 transcription start site region 156489 MGI:6084256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156490 transcription start site region 156490 MGI:6084257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156491 transcription start site region 156491 MGI:6084258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156492 transcription start site region 156492 MGI:6084259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156493 transcription start site region 156493 MGI:6084260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156494 transcription start site region 156494 MGI:6084261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156495 transcription start site region 156495 MGI:6084262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156496 transcription start site region 156496 MGI:6084263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156497 transcription start site region 156497 MGI:6084264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156498 transcription start site region 156498 MGI:6084265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156499 transcription start site region 156499 MGI:6084266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156500 transcription start site region 156500 MGI:6084267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156501 transcription start site region 156501 MGI:6084268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156502 transcription start site region 156502 MGI:6084269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156503 transcription start site region 156503 MGI:6084270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156504 transcription start site region 156504 MGI:6084271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156505 transcription start site region 156505 MGI:6084272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156506 transcription start site region 156506 MGI:6084273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156507 transcription start site region 156507 MGI:6084274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156508 transcription start site region 156508 MGI:6084275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156509 transcription start site region 156509 MGI:6084276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156510 transcription start site region 156510 MGI:6084277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156511 transcription start site region 156511 MGI:6084278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156512 transcription start site region 156512 MGI:6084279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156513 transcription start site region 156513 MGI:6084280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156514 transcription start site region 156514 MGI:6084281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156515 transcription start site region 156515 MGI:6084282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156516 transcription start site region 156516 MGI:6084283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156517 transcription start site region 156517 MGI:6084284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156518 transcription start site region 156518 MGI:6084285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156519 transcription start site region 156519 MGI:6084286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156520 transcription start site region 156520 MGI:6084287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156521 transcription start site region 156521 MGI:6084288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156522 transcription start site region 156522 MGI:6084289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156523 transcription start site region 156523 MGI:6084290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156524 transcription start site region 156524 MGI:6084291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156525 transcription start site region 156525 MGI:6084292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156526 transcription start site region 156526 MGI:6084293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156527 transcription start site region 156527 MGI:6084294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156528 transcription start site region 156528 MGI:6084295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156529 transcription start site region 156529 MGI:6084296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156530 transcription start site region 156530 MGI:6084297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156531 transcription start site region 156531 MGI:6084298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156532 transcription start site region 156532 MGI:6084299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156533 transcription start site region 156533 MGI:6084300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156534 transcription start site region 156534 MGI:6084301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156535 transcription start site region 156535 MGI:6084302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156536 transcription start site region 156536 MGI:6084303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156537 transcription start site region 156537 MGI:6084304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156538 transcription start site region 156538 MGI:6084305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156539 transcription start site region 156539 MGI:6084306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156540 transcription start site region 156540 MGI:6084307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156541 transcription start site region 156541 MGI:6084308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156542 transcription start site region 156542 MGI:6084309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156543 transcription start site region 156543 MGI:6084310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156544 transcription start site region 156544 MGI:6084311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156545 transcription start site region 156545 MGI:6084312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156546 transcription start site region 156546 MGI:6084313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156547 transcription start site region 156547 MGI:6084314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156548 transcription start site region 156548 MGI:6084315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156549 transcription start site region 156549 MGI:6084316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156550 transcription start site region 156550 MGI:6084317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156551 transcription start site region 156551 MGI:6084318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156552 transcription start site region 156552 MGI:6084319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156553 transcription start site region 156553 MGI:6084320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156554 transcription start site region 156554 MGI:6084321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156555 transcription start site region 156555 MGI:6084322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156556 transcription start site region 156556 MGI:6084323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156557 transcription start site region 156557 MGI:6084324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156558 transcription start site region 156558 MGI:6084325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156559 transcription start site region 156559 MGI:6084326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156560 transcription start site region 156560 MGI:6084327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156561 transcription start site region 156561 MGI:6084328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156562 transcription start site region 156562 MGI:6084329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156563 transcription start site region 156563 MGI:6084330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156564 transcription start site region 156564 MGI:6084331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156565 transcription start site region 156565 MGI:6084332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156566 transcription start site region 156566 MGI:6084333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156567 transcription start site region 156567 MGI:6084334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156568 transcription start site region 156568 MGI:6084335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156569 transcription start site region 156569 MGI:6084336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156570 transcription start site region 156570 MGI:6084337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156571 transcription start site region 156571 MGI:6084338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156572 transcription start site region 156572 MGI:6084339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156573 transcription start site region 156573 MGI:6084340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156574 transcription start site region 156574 MGI:6084341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156575 transcription start site region 156575 MGI:6084342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156576 transcription start site region 156576 MGI:6084343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156577 transcription start site region 156577 MGI:6084344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156578 transcription start site region 156578 MGI:6084345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156579 transcription start site region 156579 MGI:6084346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156580 transcription start site region 156580 MGI:6084347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156581 transcription start site region 156581 MGI:6084348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156582 transcription start site region 156582 MGI:6084349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156583 transcription start site region 156583 MGI:6084350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156584 transcription start site region 156584 MGI:6084351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156585 transcription start site region 156585 MGI:6084352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156586 transcription start site region 156586 MGI:6084353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156587 transcription start site region 156587 MGI:6084354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156588 transcription start site region 156588 MGI:6084355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156589 transcription start site region 156589 MGI:6084356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156590 transcription start site region 156590 MGI:6084357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156591 transcription start site region 156591 MGI:6084358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156592 transcription start site region 156592 MGI:6084359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156593 transcription start site region 156593 MGI:6084360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156594 transcription start site region 156594 MGI:6084361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156595 transcription start site region 156595 MGI:6084362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156596 transcription start site region 156596 MGI:6084363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156597 transcription start site region 156597 MGI:6084364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156598 transcription start site region 156598 MGI:6084365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156599 transcription start site region 156599 MGI:6084366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156600 transcription start site region 156600 MGI:6084367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156601 transcription start site region 156601 MGI:6084368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156602 transcription start site region 156602 MGI:6084369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156603 transcription start site region 156603 MGI:6084370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156604 transcription start site region 156604 MGI:6084371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156605 transcription start site region 156605 MGI:6084372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156606 transcription start site region 156606 MGI:6084373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156607 transcription start site region 156607 MGI:6084374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156608 transcription start site region 156608 MGI:6084375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156609 transcription start site region 156609 MGI:6084376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156610 transcription start site region 156610 MGI:6084377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156611 transcription start site region 156611 MGI:6084378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156612 transcription start site region 156612 MGI:6084379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156613 transcription start site region 156613 MGI:6084380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156614 transcription start site region 156614 MGI:6084381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156615 transcription start site region 156615 MGI:6084382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156616 transcription start site region 156616 MGI:6084383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156617 transcription start site region 156617 MGI:6084384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156618 transcription start site region 156618 MGI:6084385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156619 transcription start site region 156619 MGI:6084386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156620 transcription start site region 156620 MGI:6084387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156621 transcription start site region 156621 MGI:6084388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156622 transcription start site region 156622 MGI:6084389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156623 transcription start site region 156623 MGI:6084390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156624 transcription start site region 156624 MGI:6084391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156625 transcription start site region 156625 MGI:6084392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156626 transcription start site region 156626 MGI:6084393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156627 transcription start site region 156627 MGI:6084394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156628 transcription start site region 156628 MGI:6084395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156629 transcription start site region 156629 MGI:6084396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156630 transcription start site region 156630 MGI:6084397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156631 transcription start site region 156631 MGI:6084398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156632 transcription start site region 156632 MGI:6084399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156633 transcription start site region 156633 MGI:6084400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156634 transcription start site region 156634 MGI:6084401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156635 transcription start site region 156635 MGI:6084402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156636 transcription start site region 156636 MGI:6084403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156637 transcription start site region 156637 MGI:6084404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156638 transcription start site region 156638 MGI:6084405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156639 transcription start site region 156639 MGI:6084406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156640 transcription start site region 156640 MGI:6084407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156641 transcription start site region 156641 MGI:6084408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156642 transcription start site region 156642 MGI:6084409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156643 transcription start site region 156643 MGI:6084410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156644 transcription start site region 156644 MGI:6084411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156645 transcription start site region 156645 MGI:6084412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156646 transcription start site region 156646 MGI:6084413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156647 transcription start site region 156647 MGI:6084414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156648 transcription start site region 156648 MGI:6084415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156649 transcription start site region 156649 MGI:6084416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156650 transcription start site region 156650 MGI:6084417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156651 transcription start site region 156651 MGI:6084418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156652 transcription start site region 156652 MGI:6084419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156653 transcription start site region 156653 MGI:6084420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156654 transcription start site region 156654 MGI:6084421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156655 transcription start site region 156655 MGI:6084422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156656 transcription start site region 156656 MGI:6084423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156657 transcription start site region 156657 MGI:6084424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156658 transcription start site region 156658 MGI:6084425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156659 transcription start site region 156659 MGI:6084426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156660 transcription start site region 156660 MGI:6084427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156661 transcription start site region 156661 MGI:6084428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156662 transcription start site region 156662 MGI:6084429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156663 transcription start site region 156663 MGI:6084430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156664 transcription start site region 156664 MGI:6084431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156665 transcription start site region 156665 MGI:6084432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156666 transcription start site region 156666 MGI:6084433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156667 transcription start site region 156667 MGI:6084434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156668 transcription start site region 156668 MGI:6084435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156669 transcription start site region 156669 MGI:6084436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156670 transcription start site region 156670 MGI:6084437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156671 transcription start site region 156671 MGI:6084438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156672 transcription start site region 156672 MGI:6084439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156673 transcription start site region 156673 MGI:6084440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156674 transcription start site region 156674 MGI:6084441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156675 transcription start site region 156675 MGI:6084442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156676 transcription start site region 156676 MGI:6084443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156677 transcription start site region 156677 MGI:6084444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156678 transcription start site region 156678 MGI:6084445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156679 transcription start site region 156679 MGI:6084446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156680 transcription start site region 156680 MGI:6084447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156681 transcription start site region 156681 MGI:6084448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156682 transcription start site region 156682 MGI:6084449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156683 transcription start site region 156683 MGI:6084450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156684 transcription start site region 156684 MGI:6084451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156685 transcription start site region 156685 MGI:6084452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156686 transcription start site region 156686 MGI:6084453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156687 transcription start site region 156687 MGI:6084454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156688 transcription start site region 156688 MGI:6084455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156689 transcription start site region 156689 MGI:6084456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156690 transcription start site region 156690 MGI:6084457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156691 transcription start site region 156691 MGI:6084458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156692 transcription start site region 156692 MGI:6084459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156693 transcription start site region 156693 MGI:6084460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156694 transcription start site region 156694 MGI:6084461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156695 transcription start site region 156695 MGI:6084462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156696 transcription start site region 156696 MGI:6084463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156697 transcription start site region 156697 MGI:6084464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156698 transcription start site region 156698 MGI:6084465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156699 transcription start site region 156699 MGI:6084466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156700 transcription start site region 156700 MGI:6084467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156701 transcription start site region 156701 MGI:6084468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156702 transcription start site region 156702 MGI:6084469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156703 transcription start site region 156703 MGI:6084470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156704 transcription start site region 156704 MGI:6084471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156705 transcription start site region 156705 MGI:6084472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156706 transcription start site region 156706 MGI:6084473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156707 transcription start site region 156707 MGI:6084474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156708 transcription start site region 156708 MGI:6084475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156709 transcription start site region 156709 MGI:6084476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156710 transcription start site region 156710 MGI:6084477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156711 transcription start site region 156711 MGI:6084478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156712 transcription start site region 156712 MGI:6084479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156713 transcription start site region 156713 MGI:6084480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156714 transcription start site region 156714 MGI:6084481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156715 transcription start site region 156715 MGI:6084482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156716 transcription start site region 156716 MGI:6084483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156717 transcription start site region 156717 MGI:6084484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156718 transcription start site region 156718 MGI:6084485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156719 transcription start site region 156719 MGI:6084486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156720 transcription start site region 156720 MGI:6084487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156721 transcription start site region 156721 MGI:6084488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156722 transcription start site region 156722 MGI:6084489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156723 transcription start site region 156723 MGI:6084490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156724 transcription start site region 156724 MGI:6084491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156725 transcription start site region 156725 MGI:6084492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156726 transcription start site region 156726 MGI:6084493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156727 transcription start site region 156727 MGI:6084494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156728 transcription start site region 156728 MGI:6084495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156729 transcription start site region 156729 MGI:6084496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156730 transcription start site region 156730 MGI:6084497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156731 transcription start site region 156731 MGI:6084498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156732 transcription start site region 156732 MGI:6084499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156733 transcription start site region 156733 MGI:6084500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156734 transcription start site region 156734 MGI:6084501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156735 transcription start site region 156735 MGI:6084502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156736 transcription start site region 156736 MGI:6084503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156737 transcription start site region 156737 MGI:6084504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156738 transcription start site region 156738 MGI:6084505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156739 transcription start site region 156739 MGI:6084506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156740 transcription start site region 156740 MGI:6084507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156741 transcription start site region 156741 MGI:6084508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156742 transcription start site region 156742 MGI:6084509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156743 transcription start site region 156743 MGI:6084510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156744 transcription start site region 156744 MGI:6084511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156745 transcription start site region 156745 MGI:6084512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156746 transcription start site region 156746 MGI:6084513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156747 transcription start site region 156747 MGI:6084514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156748 transcription start site region 156748 MGI:6084515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156749 transcription start site region 156749 MGI:6084516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156750 transcription start site region 156750 MGI:6084517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156751 transcription start site region 156751 MGI:6084518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156752 transcription start site region 156752 MGI:6084519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156753 transcription start site region 156753 MGI:6084520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156754 transcription start site region 156754 MGI:6084521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156755 transcription start site region 156755 MGI:6084522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156756 transcription start site region 156756 MGI:6084523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156757 transcription start site region 156757 MGI:6084524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156758 transcription start site region 156758 MGI:6084525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156759 transcription start site region 156759 MGI:6084526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156760 transcription start site region 156760 MGI:6084527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156761 transcription start site region 156761 MGI:6084528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156762 transcription start site region 156762 MGI:6084529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156763 transcription start site region 156763 MGI:6084530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156764 transcription start site region 156764 MGI:6084531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156765 transcription start site region 156765 MGI:6084532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156766 transcription start site region 156766 MGI:6084533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156767 transcription start site region 156767 MGI:6084534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156768 transcription start site region 156768 MGI:6084535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156769 transcription start site region 156769 MGI:6084536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156770 transcription start site region 156770 MGI:6084537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156771 transcription start site region 156771 MGI:6084538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156772 transcription start site region 156772 MGI:6084539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156773 transcription start site region 156773 MGI:6084540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156774 transcription start site region 156774 MGI:6084541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156775 transcription start site region 156775 MGI:6084542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156776 transcription start site region 156776 MGI:6084543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156777 transcription start site region 156777 MGI:6084544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156778 transcription start site region 156778 MGI:6084545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156779 transcription start site region 156779 MGI:6084546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156780 transcription start site region 156780 MGI:6084547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156781 transcription start site region 156781 MGI:6084548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156782 transcription start site region 156782 MGI:6084549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156783 transcription start site region 156783 MGI:6084550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156784 transcription start site region 156784 MGI:6084551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156785 transcription start site region 156785 MGI:6084552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156786 transcription start site region 156786 MGI:6084553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156787 transcription start site region 156787 MGI:6084554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156788 transcription start site region 156788 MGI:6084555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156789 transcription start site region 156789 MGI:6084556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156790 transcription start site region 156790 MGI:6084557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156791 transcription start site region 156791 MGI:6084558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156792 transcription start site region 156792 MGI:6084559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156793 transcription start site region 156793 MGI:6084560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156794 transcription start site region 156794 MGI:6084561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156795 transcription start site region 156795 MGI:6084562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156796 transcription start site region 156796 MGI:6084563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156797 transcription start site region 156797 MGI:6084564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156798 transcription start site region 156798 MGI:6084565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156799 transcription start site region 156799 MGI:6084566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156800 transcription start site region 156800 MGI:6084567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156801 transcription start site region 156801 MGI:6084568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156802 transcription start site region 156802 MGI:6084569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156803 transcription start site region 156803 MGI:6084570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156804 transcription start site region 156804 MGI:6084571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156805 transcription start site region 156805 MGI:6084572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156806 transcription start site region 156806 MGI:6084573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156807 transcription start site region 156807 MGI:6084574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156808 transcription start site region 156808 MGI:6084575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156809 transcription start site region 156809 MGI:6084576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156810 transcription start site region 156810 MGI:6084577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156811 transcription start site region 156811 MGI:6084578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156812 transcription start site region 156812 MGI:6084579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156813 transcription start site region 156813 MGI:6084580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156814 transcription start site region 156814 MGI:6084581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156815 transcription start site region 156815 MGI:6084582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156816 transcription start site region 156816 MGI:6084583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156817 transcription start site region 156817 MGI:6084584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156818 transcription start site region 156818 MGI:6084585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156819 transcription start site region 156819 MGI:6084586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156820 transcription start site region 156820 MGI:6084587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156821 transcription start site region 156821 MGI:6084588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156822 transcription start site region 156822 MGI:6084589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156823 transcription start site region 156823 MGI:6084590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156824 transcription start site region 156824 MGI:6084591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156825 transcription start site region 156825 MGI:6084592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156826 transcription start site region 156826 MGI:6084593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156827 transcription start site region 156827 MGI:6084594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156828 transcription start site region 156828 MGI:6084595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156829 transcription start site region 156829 MGI:6084596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156830 transcription start site region 156830 MGI:6084597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156831 transcription start site region 156831 MGI:6084598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156832 transcription start site region 156832 MGI:6084599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156833 transcription start site region 156833 MGI:6084600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156834 transcription start site region 156834 MGI:6084601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156835 transcription start site region 156835 MGI:6084602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156836 transcription start site region 156836 MGI:6084603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156837 transcription start site region 156837 MGI:6084604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156838 transcription start site region 156838 MGI:6084605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156839 transcription start site region 156839 MGI:6084606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156840 transcription start site region 156840 MGI:6084607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156841 transcription start site region 156841 MGI:6084608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156842 transcription start site region 156842 MGI:6084609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156843 transcription start site region 156843 MGI:6084610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156844 transcription start site region 156844 MGI:6084611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156845 transcription start site region 156845 MGI:6084612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156846 transcription start site region 156846 MGI:6084613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156847 transcription start site region 156847 MGI:6084614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156848 transcription start site region 156848 MGI:6084615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156849 transcription start site region 156849 MGI:6084616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156850 transcription start site region 156850 MGI:6084617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156851 transcription start site region 156851 MGI:6084618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156852 transcription start site region 156852 MGI:6084619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156853 transcription start site region 156853 MGI:6084620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156854 transcription start site region 156854 MGI:6084621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156855 transcription start site region 156855 MGI:6084622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156856 transcription start site region 156856 MGI:6084623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156857 transcription start site region 156857 MGI:6084624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156858 transcription start site region 156858 MGI:6084625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156859 transcription start site region 156859 MGI:6084626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156860 transcription start site region 156860 MGI:6084627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156861 transcription start site region 156861 MGI:6084628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156862 transcription start site region 156862 MGI:6084629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156863 transcription start site region 156863 MGI:6084630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156864 transcription start site region 156864 MGI:6084631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156865 transcription start site region 156865 MGI:6084632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156866 transcription start site region 156866 MGI:6084633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156867 transcription start site region 156867 MGI:6084634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156868 transcription start site region 156868 MGI:6084635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156869 transcription start site region 156869 MGI:6084636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156870 transcription start site region 156870 MGI:6084637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156871 transcription start site region 156871 MGI:6084638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156872 transcription start site region 156872 MGI:6084639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156873 transcription start site region 156873 MGI:6084640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156874 transcription start site region 156874 MGI:6084641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156875 transcription start site region 156875 MGI:6084642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156876 transcription start site region 156876 MGI:6084643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156877 transcription start site region 156877 MGI:6084644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156878 transcription start site region 156878 MGI:6084645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156879 transcription start site region 156879 MGI:6084646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156880 transcription start site region 156880 MGI:6084647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156881 transcription start site region 156881 MGI:6084648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156882 transcription start site region 156882 MGI:6084649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156883 transcription start site region 156883 MGI:6084650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156884 transcription start site region 156884 MGI:6084651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156885 transcription start site region 156885 MGI:6084652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156886 transcription start site region 156886 MGI:6084653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156887 transcription start site region 156887 MGI:6084654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156888 transcription start site region 156888 MGI:6084655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156889 transcription start site region 156889 MGI:6084656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156890 transcription start site region 156890 MGI:6084657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156891 transcription start site region 156891 MGI:6084658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156892 transcription start site region 156892 MGI:6084659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156893 transcription start site region 156893 MGI:6084660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156894 transcription start site region 156894 MGI:6084661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156895 transcription start site region 156895 MGI:6084662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156896 transcription start site region 156896 MGI:6084663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156897 transcription start site region 156897 MGI:6084664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156898 transcription start site region 156898 MGI:6084665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156899 transcription start site region 156899 MGI:6084666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156900 transcription start site region 156900 MGI:6084667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156901 transcription start site region 156901 MGI:6084668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156902 transcription start site region 156902 MGI:6084669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156903 transcription start site region 156903 MGI:6084670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156904 transcription start site region 156904 MGI:6084671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156905 transcription start site region 156905 MGI:6084672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156906 transcription start site region 156906 MGI:6084673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156907 transcription start site region 156907 MGI:6084674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156908 transcription start site region 156908 MGI:6084675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156909 transcription start site region 156909 MGI:6084676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156910 transcription start site region 156910 MGI:6084677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156911 transcription start site region 156911 MGI:6084678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156912 transcription start site region 156912 MGI:6084679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156913 transcription start site region 156913 MGI:6084680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156914 transcription start site region 156914 MGI:6084681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156915 transcription start site region 156915 MGI:6084682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156916 transcription start site region 156916 MGI:6084683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156917 transcription start site region 156917 MGI:6084684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156918 transcription start site region 156918 MGI:6084685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156919 transcription start site region 156919 MGI:6084686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156920 transcription start site region 156920 MGI:6084687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156921 transcription start site region 156921 MGI:6084688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156922 transcription start site region 156922 MGI:6084689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156923 transcription start site region 156923 MGI:6084690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156924 transcription start site region 156924 MGI:6084691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156925 transcription start site region 156925 MGI:6084692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156926 transcription start site region 156926 MGI:6084693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156927 transcription start site region 156927 MGI:6084694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156928 transcription start site region 156928 MGI:6084695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156929 transcription start site region 156929 MGI:6084696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156930 transcription start site region 156930 MGI:6084697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156931 transcription start site region 156931 MGI:6084698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156932 transcription start site region 156932 MGI:6084699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156933 transcription start site region 156933 MGI:6084700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156934 transcription start site region 156934 MGI:6084701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156935 transcription start site region 156935 MGI:6084702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156936 transcription start site region 156936 MGI:6084703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156937 transcription start site region 156937 MGI:6084704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156938 transcription start site region 156938 MGI:6084705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156939 transcription start site region 156939 MGI:6084706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156940 transcription start site region 156940 MGI:6084707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156941 transcription start site region 156941 MGI:6084708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156942 transcription start site region 156942 MGI:6084709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156943 transcription start site region 156943 MGI:6084710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156944 transcription start site region 156944 MGI:6084711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156945 transcription start site region 156945 MGI:6084712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156946 transcription start site region 156946 MGI:6084713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156947 transcription start site region 156947 MGI:6084714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156948 transcription start site region 156948 MGI:6084715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156949 transcription start site region 156949 MGI:6084716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156950 transcription start site region 156950 MGI:6084717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156951 transcription start site region 156951 MGI:6084718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156952 transcription start site region 156952 MGI:6084719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156953 transcription start site region 156953 MGI:6084720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156954 transcription start site region 156954 MGI:6084721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156955 transcription start site region 156955 MGI:6084722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156956 transcription start site region 156956 MGI:6084723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156957 transcription start site region 156957 MGI:6084724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156958 transcription start site region 156958 MGI:6084725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156959 transcription start site region 156959 MGI:6084726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156960 transcription start site region 156960 MGI:6084727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156961 transcription start site region 156961 MGI:6084728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156962 transcription start site region 156962 MGI:6084729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156963 transcription start site region 156963 MGI:6084730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156964 transcription start site region 156964 MGI:6084731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156965 transcription start site region 156965 MGI:6084732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156966 transcription start site region 156966 MGI:6084733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156967 transcription start site region 156967 MGI:6084734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156968 transcription start site region 156968 MGI:6084735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156969 transcription start site region 156969 MGI:6084736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156970 transcription start site region 156970 MGI:6084737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156971 transcription start site region 156971 MGI:6084738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156972 transcription start site region 156972 MGI:6084739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156973 transcription start site region 156973 MGI:6084740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156974 transcription start site region 156974 MGI:6084741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156975 transcription start site region 156975 MGI:6084742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156976 transcription start site region 156976 MGI:6084743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156977 transcription start site region 156977 MGI:6084744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156978 transcription start site region 156978 MGI:6084745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156979 transcription start site region 156979 MGI:6084746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156980 transcription start site region 156980 MGI:6084747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156981 transcription start site region 156981 MGI:6084748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156982 transcription start site region 156982 MGI:6084749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156983 transcription start site region 156983 MGI:6084750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156984 transcription start site region 156984 MGI:6084751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156985 transcription start site region 156985 MGI:6084752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156986 transcription start site region 156986 MGI:6084753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156987 transcription start site region 156987 MGI:6084754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156988 transcription start site region 156988 MGI:6084755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156989 transcription start site region 156989 MGI:6084756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156990 transcription start site region 156990 MGI:6084757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156991 transcription start site region 156991 MGI:6084758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156992 transcription start site region 156992 MGI:6084759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156993 transcription start site region 156993 MGI:6084760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156994 transcription start site region 156994 MGI:6084761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156995 transcription start site region 156995 MGI:6084762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156996 transcription start site region 156996 MGI:6084763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156997 transcription start site region 156997 MGI:6084764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156998 transcription start site region 156998 MGI:6084765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156999 transcription start site region 156999 MGI:6084766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157000 transcription start site region 157000 MGI:6084767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157001 transcription start site region 157001 MGI:6084768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157002 transcription start site region 157002 MGI:6084769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157003 transcription start site region 157003 MGI:6084770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157004 transcription start site region 157004 MGI:6084771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157005 transcription start site region 157005 MGI:6084772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157006 transcription start site region 157006 MGI:6084773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157007 transcription start site region 157007 MGI:6084774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157008 transcription start site region 157008 MGI:6084775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157009 transcription start site region 157009 MGI:6084776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157010 transcription start site region 157010 MGI:6084777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157011 transcription start site region 157011 MGI:6084778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157012 transcription start site region 157012 MGI:6084779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157013 transcription start site region 157013 MGI:6084780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157014 transcription start site region 157014 MGI:6084781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157015 transcription start site region 157015 MGI:6084782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157016 transcription start site region 157016 MGI:6084783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157017 transcription start site region 157017 MGI:6084784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157018 transcription start site region 157018 MGI:6084785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157019 transcription start site region 157019 MGI:6084786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP