Tssr155022 transcription start site region 155022 MGI:6082789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155023 transcription start site region 155023 MGI:6082790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155024 transcription start site region 155024 MGI:6082791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155025 transcription start site region 155025 MGI:6082792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155026 transcription start site region 155026 MGI:6082793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155027 transcription start site region 155027 MGI:6082794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155028 transcription start site region 155028 MGI:6082795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155029 transcription start site region 155029 MGI:6082796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155030 transcription start site region 155030 MGI:6082797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155031 transcription start site region 155031 MGI:6082798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155032 transcription start site region 155032 MGI:6082799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155033 transcription start site region 155033 MGI:6082800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155034 transcription start site region 155034 MGI:6082801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155035 transcription start site region 155035 MGI:6082802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155036 transcription start site region 155036 MGI:6082803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155037 transcription start site region 155037 MGI:6082804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155038 transcription start site region 155038 MGI:6082805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155039 transcription start site region 155039 MGI:6082806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155040 transcription start site region 155040 MGI:6082807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155041 transcription start site region 155041 MGI:6082808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155042 transcription start site region 155042 MGI:6082809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155043 transcription start site region 155043 MGI:6082810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155044 transcription start site region 155044 MGI:6082811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155045 transcription start site region 155045 MGI:6082812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155046 transcription start site region 155046 MGI:6082813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155047 transcription start site region 155047 MGI:6082814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155048 transcription start site region 155048 MGI:6082815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155049 transcription start site region 155049 MGI:6082816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155050 transcription start site region 155050 MGI:6082817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155051 transcription start site region 155051 MGI:6082818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155052 transcription start site region 155052 MGI:6082819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155053 transcription start site region 155053 MGI:6082820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155054 transcription start site region 155054 MGI:6082821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155055 transcription start site region 155055 MGI:6082822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155056 transcription start site region 155056 MGI:6082823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155057 transcription start site region 155057 MGI:6082824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155058 transcription start site region 155058 MGI:6082825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155059 transcription start site region 155059 MGI:6082826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155060 transcription start site region 155060 MGI:6082827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155061 transcription start site region 155061 MGI:6082828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155062 transcription start site region 155062 MGI:6082829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155063 transcription start site region 155063 MGI:6082830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155064 transcription start site region 155064 MGI:6082831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155065 transcription start site region 155065 MGI:6082832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155066 transcription start site region 155066 MGI:6082833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155067 transcription start site region 155067 MGI:6082834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155068 transcription start site region 155068 MGI:6082835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155069 transcription start site region 155069 MGI:6082836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155070 transcription start site region 155070 MGI:6082837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155071 transcription start site region 155071 MGI:6082838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155072 transcription start site region 155072 MGI:6082839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155073 transcription start site region 155073 MGI:6082840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155074 transcription start site region 155074 MGI:6082841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155075 transcription start site region 155075 MGI:6082842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155076 transcription start site region 155076 MGI:6082843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155077 transcription start site region 155077 MGI:6082844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155078 transcription start site region 155078 MGI:6082845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155079 transcription start site region 155079 MGI:6082846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155080 transcription start site region 155080 MGI:6082847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155081 transcription start site region 155081 MGI:6082848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155082 transcription start site region 155082 MGI:6082849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155083 transcription start site region 155083 MGI:6082850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155084 transcription start site region 155084 MGI:6082851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155085 transcription start site region 155085 MGI:6082852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155086 transcription start site region 155086 MGI:6082853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155087 transcription start site region 155087 MGI:6082854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155088 transcription start site region 155088 MGI:6082855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155089 transcription start site region 155089 MGI:6082856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155090 transcription start site region 155090 MGI:6082857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155091 transcription start site region 155091 MGI:6082858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155092 transcription start site region 155092 MGI:6082859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155093 transcription start site region 155093 MGI:6082860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155094 transcription start site region 155094 MGI:6082861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155095 transcription start site region 155095 MGI:6082862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155096 transcription start site region 155096 MGI:6082863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155097 transcription start site region 155097 MGI:6082864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155098 transcription start site region 155098 MGI:6082865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155099 transcription start site region 155099 MGI:6082866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155100 transcription start site region 155100 MGI:6082867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155101 transcription start site region 155101 MGI:6082868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155102 transcription start site region 155102 MGI:6082869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155103 transcription start site region 155103 MGI:6082870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155104 transcription start site region 155104 MGI:6082871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155105 transcription start site region 155105 MGI:6082872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155106 transcription start site region 155106 MGI:6082873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155107 transcription start site region 155107 MGI:6082874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155108 transcription start site region 155108 MGI:6082875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155109 transcription start site region 155109 MGI:6082876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155110 transcription start site region 155110 MGI:6082877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155111 transcription start site region 155111 MGI:6082878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155112 transcription start site region 155112 MGI:6082879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155113 transcription start site region 155113 MGI:6082880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155114 transcription start site region 155114 MGI:6082881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155115 transcription start site region 155115 MGI:6082882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155116 transcription start site region 155116 MGI:6082883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155117 transcription start site region 155117 MGI:6082884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155118 transcription start site region 155118 MGI:6082885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155119 transcription start site region 155119 MGI:6082886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155120 transcription start site region 155120 MGI:6082887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155121 transcription start site region 155121 MGI:6082888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155122 transcription start site region 155122 MGI:6082889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155123 transcription start site region 155123 MGI:6082890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155124 transcription start site region 155124 MGI:6082891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155125 transcription start site region 155125 MGI:6082892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155126 transcription start site region 155126 MGI:6082893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155127 transcription start site region 155127 MGI:6082894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155128 transcription start site region 155128 MGI:6082895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155129 transcription start site region 155129 MGI:6082896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155130 transcription start site region 155130 MGI:6082897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155131 transcription start site region 155131 MGI:6082898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155132 transcription start site region 155132 MGI:6082899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155133 transcription start site region 155133 MGI:6082900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155134 transcription start site region 155134 MGI:6082901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155135 transcription start site region 155135 MGI:6082902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155136 transcription start site region 155136 MGI:6082903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155137 transcription start site region 155137 MGI:6082904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155138 transcription start site region 155138 MGI:6082905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155139 transcription start site region 155139 MGI:6082906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155140 transcription start site region 155140 MGI:6082907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155141 transcription start site region 155141 MGI:6082908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155142 transcription start site region 155142 MGI:6082909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155143 transcription start site region 155143 MGI:6082910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155144 transcription start site region 155144 MGI:6082911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155145 transcription start site region 155145 MGI:6082912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155146 transcription start site region 155146 MGI:6082913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155147 transcription start site region 155147 MGI:6082914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155148 transcription start site region 155148 MGI:6082915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155149 transcription start site region 155149 MGI:6082916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155150 transcription start site region 155150 MGI:6082917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155151 transcription start site region 155151 MGI:6082918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155152 transcription start site region 155152 MGI:6082919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155153 transcription start site region 155153 MGI:6082920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155154 transcription start site region 155154 MGI:6082921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155155 transcription start site region 155155 MGI:6082922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155156 transcription start site region 155156 MGI:6082923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155157 transcription start site region 155157 MGI:6082924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155158 transcription start site region 155158 MGI:6082925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155159 transcription start site region 155159 MGI:6082926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155160 transcription start site region 155160 MGI:6082927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155161 transcription start site region 155161 MGI:6082928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155162 transcription start site region 155162 MGI:6082929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155163 transcription start site region 155163 MGI:6082930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155164 transcription start site region 155164 MGI:6082931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155165 transcription start site region 155165 MGI:6082932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155166 transcription start site region 155166 MGI:6082933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155167 transcription start site region 155167 MGI:6082934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155168 transcription start site region 155168 MGI:6082935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155169 transcription start site region 155169 MGI:6082936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155170 transcription start site region 155170 MGI:6082937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155171 transcription start site region 155171 MGI:6082938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155172 transcription start site region 155172 MGI:6082939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155173 transcription start site region 155173 MGI:6082940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155174 transcription start site region 155174 MGI:6082941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155175 transcription start site region 155175 MGI:6082942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155176 transcription start site region 155176 MGI:6082943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155177 transcription start site region 155177 MGI:6082944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155178 transcription start site region 155178 MGI:6082945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155179 transcription start site region 155179 MGI:6082946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155180 transcription start site region 155180 MGI:6082947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155181 transcription start site region 155181 MGI:6082948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155182 transcription start site region 155182 MGI:6082949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155183 transcription start site region 155183 MGI:6082950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155184 transcription start site region 155184 MGI:6082951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155185 transcription start site region 155185 MGI:6082952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155186 transcription start site region 155186 MGI:6082953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155187 transcription start site region 155187 MGI:6082954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155188 transcription start site region 155188 MGI:6082955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155189 transcription start site region 155189 MGI:6082956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155190 transcription start site region 155190 MGI:6082957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155191 transcription start site region 155191 MGI:6082958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155192 transcription start site region 155192 MGI:6082959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155193 transcription start site region 155193 MGI:6082960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155194 transcription start site region 155194 MGI:6082961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155195 transcription start site region 155195 MGI:6082962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155196 transcription start site region 155196 MGI:6082963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155197 transcription start site region 155197 MGI:6082964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155198 transcription start site region 155198 MGI:6082965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155199 transcription start site region 155199 MGI:6082966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155200 transcription start site region 155200 MGI:6082967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155201 transcription start site region 155201 MGI:6082968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155202 transcription start site region 155202 MGI:6082969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155203 transcription start site region 155203 MGI:6082970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155204 transcription start site region 155204 MGI:6082971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155205 transcription start site region 155205 MGI:6082972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155206 transcription start site region 155206 MGI:6082973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155207 transcription start site region 155207 MGI:6082974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155208 transcription start site region 155208 MGI:6082975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155209 transcription start site region 155209 MGI:6082976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155210 transcription start site region 155210 MGI:6082977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155211 transcription start site region 155211 MGI:6082978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155212 transcription start site region 155212 MGI:6082979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155213 transcription start site region 155213 MGI:6082980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155214 transcription start site region 155214 MGI:6082981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155215 transcription start site region 155215 MGI:6082982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155216 transcription start site region 155216 MGI:6082983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155217 transcription start site region 155217 MGI:6082984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155218 transcription start site region 155218 MGI:6082985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155219 transcription start site region 155219 MGI:6082986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155220 transcription start site region 155220 MGI:6082987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155221 transcription start site region 155221 MGI:6082988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155222 transcription start site region 155222 MGI:6082989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155223 transcription start site region 155223 MGI:6082990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155224 transcription start site region 155224 MGI:6082991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155225 transcription start site region 155225 MGI:6082992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155226 transcription start site region 155226 MGI:6082993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155227 transcription start site region 155227 MGI:6082994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155228 transcription start site region 155228 MGI:6082995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155229 transcription start site region 155229 MGI:6082996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155230 transcription start site region 155230 MGI:6082997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155231 transcription start site region 155231 MGI:6082998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155232 transcription start site region 155232 MGI:6082999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155233 transcription start site region 155233 MGI:6083000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155234 transcription start site region 155234 MGI:6083001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155235 transcription start site region 155235 MGI:6083002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155236 transcription start site region 155236 MGI:6083003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155237 transcription start site region 155237 MGI:6083004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155238 transcription start site region 155238 MGI:6083005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155239 transcription start site region 155239 MGI:6083006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155240 transcription start site region 155240 MGI:6083007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155241 transcription start site region 155241 MGI:6083008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155242 transcription start site region 155242 MGI:6083009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155243 transcription start site region 155243 MGI:6083010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155244 transcription start site region 155244 MGI:6083011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155245 transcription start site region 155245 MGI:6083012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155246 transcription start site region 155246 MGI:6083013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155247 transcription start site region 155247 MGI:6083014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155248 transcription start site region 155248 MGI:6083015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155249 transcription start site region 155249 MGI:6083016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155250 transcription start site region 155250 MGI:6083017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155251 transcription start site region 155251 MGI:6083018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155252 transcription start site region 155252 MGI:6083019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155253 transcription start site region 155253 MGI:6083020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155254 transcription start site region 155254 MGI:6083021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155255 transcription start site region 155255 MGI:6083022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155256 transcription start site region 155256 MGI:6083023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155257 transcription start site region 155257 MGI:6083024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155258 transcription start site region 155258 MGI:6083025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155259 transcription start site region 155259 MGI:6083026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155260 transcription start site region 155260 MGI:6083027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155261 transcription start site region 155261 MGI:6083028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155262 transcription start site region 155262 MGI:6083029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155263 transcription start site region 155263 MGI:6083030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155264 transcription start site region 155264 MGI:6083031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155265 transcription start site region 155265 MGI:6083032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155266 transcription start site region 155266 MGI:6083033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155267 transcription start site region 155267 MGI:6083034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155268 transcription start site region 155268 MGI:6083035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155269 transcription start site region 155269 MGI:6083036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155270 transcription start site region 155270 MGI:6083037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155271 transcription start site region 155271 MGI:6083038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155272 transcription start site region 155272 MGI:6083039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155273 transcription start site region 155273 MGI:6083040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155274 transcription start site region 155274 MGI:6083041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155275 transcription start site region 155275 MGI:6083042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155276 transcription start site region 155276 MGI:6083043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155277 transcription start site region 155277 MGI:6083044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155278 transcription start site region 155278 MGI:6083045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155279 transcription start site region 155279 MGI:6083046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155280 transcription start site region 155280 MGI:6083047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155281 transcription start site region 155281 MGI:6083048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155282 transcription start site region 155282 MGI:6083049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155283 transcription start site region 155283 MGI:6083050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155284 transcription start site region 155284 MGI:6083051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155285 transcription start site region 155285 MGI:6083052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155286 transcription start site region 155286 MGI:6083053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155287 transcription start site region 155287 MGI:6083054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155288 transcription start site region 155288 MGI:6083055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155289 transcription start site region 155289 MGI:6083056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155290 transcription start site region 155290 MGI:6083057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155291 transcription start site region 155291 MGI:6083058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155292 transcription start site region 155292 MGI:6083059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155293 transcription start site region 155293 MGI:6083060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155294 transcription start site region 155294 MGI:6083061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155295 transcription start site region 155295 MGI:6083062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155296 transcription start site region 155296 MGI:6083063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155297 transcription start site region 155297 MGI:6083064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155298 transcription start site region 155298 MGI:6083065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155299 transcription start site region 155299 MGI:6083066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155300 transcription start site region 155300 MGI:6083067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155301 transcription start site region 155301 MGI:6083068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155302 transcription start site region 155302 MGI:6083069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155303 transcription start site region 155303 MGI:6083070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155304 transcription start site region 155304 MGI:6083071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155305 transcription start site region 155305 MGI:6083072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155306 transcription start site region 155306 MGI:6083073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155307 transcription start site region 155307 MGI:6083074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155308 transcription start site region 155308 MGI:6083075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155309 transcription start site region 155309 MGI:6083076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155310 transcription start site region 155310 MGI:6083077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155311 transcription start site region 155311 MGI:6083078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155312 transcription start site region 155312 MGI:6083079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155313 transcription start site region 155313 MGI:6083080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155314 transcription start site region 155314 MGI:6083081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155315 transcription start site region 155315 MGI:6083082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155316 transcription start site region 155316 MGI:6083083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155317 transcription start site region 155317 MGI:6083084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155318 transcription start site region 155318 MGI:6083085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155319 transcription start site region 155319 MGI:6083086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155320 transcription start site region 155320 MGI:6083087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155321 transcription start site region 155321 MGI:6083088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155322 transcription start site region 155322 MGI:6083089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155323 transcription start site region 155323 MGI:6083090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155324 transcription start site region 155324 MGI:6083091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155325 transcription start site region 155325 MGI:6083092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155326 transcription start site region 155326 MGI:6083093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155327 transcription start site region 155327 MGI:6083094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155328 transcription start site region 155328 MGI:6083095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155329 transcription start site region 155329 MGI:6083096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155330 transcription start site region 155330 MGI:6083097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155331 transcription start site region 155331 MGI:6083098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155332 transcription start site region 155332 MGI:6083099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155333 transcription start site region 155333 MGI:6083100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155334 transcription start site region 155334 MGI:6083101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155335 transcription start site region 155335 MGI:6083102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155336 transcription start site region 155336 MGI:6083103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155337 transcription start site region 155337 MGI:6083104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155338 transcription start site region 155338 MGI:6083105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155339 transcription start site region 155339 MGI:6083106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155340 transcription start site region 155340 MGI:6083107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155341 transcription start site region 155341 MGI:6083108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155342 transcription start site region 155342 MGI:6083109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155343 transcription start site region 155343 MGI:6083110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155344 transcription start site region 155344 MGI:6083111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155345 transcription start site region 155345 MGI:6083112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155346 transcription start site region 155346 MGI:6083113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155347 transcription start site region 155347 MGI:6083114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155348 transcription start site region 155348 MGI:6083115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155349 transcription start site region 155349 MGI:6083116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155350 transcription start site region 155350 MGI:6083117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155351 transcription start site region 155351 MGI:6083118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155352 transcription start site region 155352 MGI:6083119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155353 transcription start site region 155353 MGI:6083120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155354 transcription start site region 155354 MGI:6083121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155355 transcription start site region 155355 MGI:6083122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155356 transcription start site region 155356 MGI:6083123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155357 transcription start site region 155357 MGI:6083124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155358 transcription start site region 155358 MGI:6083125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155359 transcription start site region 155359 MGI:6083126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155360 transcription start site region 155360 MGI:6083127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155361 transcription start site region 155361 MGI:6083128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155362 transcription start site region 155362 MGI:6083129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155363 transcription start site region 155363 MGI:6083130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155364 transcription start site region 155364 MGI:6083131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155365 transcription start site region 155365 MGI:6083132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155366 transcription start site region 155366 MGI:6083133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155367 transcription start site region 155367 MGI:6083134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155368 transcription start site region 155368 MGI:6083135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155369 transcription start site region 155369 MGI:6083136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155370 transcription start site region 155370 MGI:6083137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155371 transcription start site region 155371 MGI:6083138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155372 transcription start site region 155372 MGI:6083139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155373 transcription start site region 155373 MGI:6083140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155374 transcription start site region 155374 MGI:6083141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155375 transcription start site region 155375 MGI:6083142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155376 transcription start site region 155376 MGI:6083143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155377 transcription start site region 155377 MGI:6083144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155378 transcription start site region 155378 MGI:6083145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155379 transcription start site region 155379 MGI:6083146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155380 transcription start site region 155380 MGI:6083147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155381 transcription start site region 155381 MGI:6083148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155382 transcription start site region 155382 MGI:6083149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155383 transcription start site region 155383 MGI:6083150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155384 transcription start site region 155384 MGI:6083151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155385 transcription start site region 155385 MGI:6083152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155386 transcription start site region 155386 MGI:6083153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155387 transcription start site region 155387 MGI:6083154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155388 transcription start site region 155388 MGI:6083155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155389 transcription start site region 155389 MGI:6083156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155390 transcription start site region 155390 MGI:6083157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155391 transcription start site region 155391 MGI:6083158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155392 transcription start site region 155392 MGI:6083159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155393 transcription start site region 155393 MGI:6083160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155394 transcription start site region 155394 MGI:6083161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155395 transcription start site region 155395 MGI:6083162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155396 transcription start site region 155396 MGI:6083163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155397 transcription start site region 155397 MGI:6083164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155398 transcription start site region 155398 MGI:6083165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155399 transcription start site region 155399 MGI:6083166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155400 transcription start site region 155400 MGI:6083167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155401 transcription start site region 155401 MGI:6083168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155402 transcription start site region 155402 MGI:6083169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155403 transcription start site region 155403 MGI:6083170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155404 transcription start site region 155404 MGI:6083171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155405 transcription start site region 155405 MGI:6083172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155406 transcription start site region 155406 MGI:6083173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155407 transcription start site region 155407 MGI:6083174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155408 transcription start site region 155408 MGI:6083175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155409 transcription start site region 155409 MGI:6083176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155410 transcription start site region 155410 MGI:6083177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155411 transcription start site region 155411 MGI:6083178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155412 transcription start site region 155412 MGI:6083179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155413 transcription start site region 155413 MGI:6083180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155414 transcription start site region 155414 MGI:6083181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155415 transcription start site region 155415 MGI:6083182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155416 transcription start site region 155416 MGI:6083183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155417 transcription start site region 155417 MGI:6083184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155418 transcription start site region 155418 MGI:6083185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155419 transcription start site region 155419 MGI:6083186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155420 transcription start site region 155420 MGI:6083187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155421 transcription start site region 155421 MGI:6083188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155422 transcription start site region 155422 MGI:6083189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155423 transcription start site region 155423 MGI:6083190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155424 transcription start site region 155424 MGI:6083191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155425 transcription start site region 155425 MGI:6083192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155426 transcription start site region 155426 MGI:6083193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155427 transcription start site region 155427 MGI:6083194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155428 transcription start site region 155428 MGI:6083195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155429 transcription start site region 155429 MGI:6083196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155430 transcription start site region 155430 MGI:6083197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155431 transcription start site region 155431 MGI:6083198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155432 transcription start site region 155432 MGI:6083199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155433 transcription start site region 155433 MGI:6083200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155434 transcription start site region 155434 MGI:6083201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155435 transcription start site region 155435 MGI:6083202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155436 transcription start site region 155436 MGI:6083203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155437 transcription start site region 155437 MGI:6083204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155438 transcription start site region 155438 MGI:6083205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155439 transcription start site region 155439 MGI:6083206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155440 transcription start site region 155440 MGI:6083207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155441 transcription start site region 155441 MGI:6083208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155442 transcription start site region 155442 MGI:6083209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155443 transcription start site region 155443 MGI:6083210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155444 transcription start site region 155444 MGI:6083211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155445 transcription start site region 155445 MGI:6083212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155446 transcription start site region 155446 MGI:6083213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155447 transcription start site region 155447 MGI:6083214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155448 transcription start site region 155448 MGI:6083215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155449 transcription start site region 155449 MGI:6083216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155450 transcription start site region 155450 MGI:6083217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155451 transcription start site region 155451 MGI:6083218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155452 transcription start site region 155452 MGI:6083219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155453 transcription start site region 155453 MGI:6083220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155454 transcription start site region 155454 MGI:6083221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155455 transcription start site region 155455 MGI:6083222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155456 transcription start site region 155456 MGI:6083223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155457 transcription start site region 155457 MGI:6083224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155458 transcription start site region 155458 MGI:6083225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155459 transcription start site region 155459 MGI:6083226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155460 transcription start site region 155460 MGI:6083227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155461 transcription start site region 155461 MGI:6083228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155462 transcription start site region 155462 MGI:6083229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155463 transcription start site region 155463 MGI:6083230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155464 transcription start site region 155464 MGI:6083231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155465 transcription start site region 155465 MGI:6083232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155466 transcription start site region 155466 MGI:6083233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155467 transcription start site region 155467 MGI:6083234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155468 transcription start site region 155468 MGI:6083235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155469 transcription start site region 155469 MGI:6083236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155470 transcription start site region 155470 MGI:6083237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155471 transcription start site region 155471 MGI:6083238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155472 transcription start site region 155472 MGI:6083239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155473 transcription start site region 155473 MGI:6083240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155474 transcription start site region 155474 MGI:6083241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155475 transcription start site region 155475 MGI:6083242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155476 transcription start site region 155476 MGI:6083243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155477 transcription start site region 155477 MGI:6083244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155478 transcription start site region 155478 MGI:6083245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155479 transcription start site region 155479 MGI:6083246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155480 transcription start site region 155480 MGI:6083247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155481 transcription start site region 155481 MGI:6083248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155482 transcription start site region 155482 MGI:6083249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155483 transcription start site region 155483 MGI:6083250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155484 transcription start site region 155484 MGI:6083251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155485 transcription start site region 155485 MGI:6083252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155486 transcription start site region 155486 MGI:6083253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155487 transcription start site region 155487 MGI:6083254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155488 transcription start site region 155488 MGI:6083255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155489 transcription start site region 155489 MGI:6083256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155490 transcription start site region 155490 MGI:6083257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155491 transcription start site region 155491 MGI:6083258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155492 transcription start site region 155492 MGI:6083259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155493 transcription start site region 155493 MGI:6083260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155494 transcription start site region 155494 MGI:6083261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155495 transcription start site region 155495 MGI:6083262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155496 transcription start site region 155496 MGI:6083263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155497 transcription start site region 155497 MGI:6083264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155498 transcription start site region 155498 MGI:6083265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155499 transcription start site region 155499 MGI:6083266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155500 transcription start site region 155500 MGI:6083267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155501 transcription start site region 155501 MGI:6083268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155502 transcription start site region 155502 MGI:6083269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155503 transcription start site region 155503 MGI:6083270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155504 transcription start site region 155504 MGI:6083271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155505 transcription start site region 155505 MGI:6083272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155506 transcription start site region 155506 MGI:6083273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155507 transcription start site region 155507 MGI:6083274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155508 transcription start site region 155508 MGI:6083275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155509 transcription start site region 155509 MGI:6083276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155510 transcription start site region 155510 MGI:6083277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155511 transcription start site region 155511 MGI:6083278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155512 transcription start site region 155512 MGI:6083279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155513 transcription start site region 155513 MGI:6083280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155514 transcription start site region 155514 MGI:6083281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155515 transcription start site region 155515 MGI:6083282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155516 transcription start site region 155516 MGI:6083283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155517 transcription start site region 155517 MGI:6083284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155518 transcription start site region 155518 MGI:6083285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155519 transcription start site region 155519 MGI:6083286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155520 transcription start site region 155520 MGI:6083287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155521 transcription start site region 155521 MGI:6083288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155522 transcription start site region 155522 MGI:6083289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155523 transcription start site region 155523 MGI:6083290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155524 transcription start site region 155524 MGI:6083291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155525 transcription start site region 155525 MGI:6083292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155526 transcription start site region 155526 MGI:6083293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155527 transcription start site region 155527 MGI:6083294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155528 transcription start site region 155528 MGI:6083295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155529 transcription start site region 155529 MGI:6083296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155530 transcription start site region 155530 MGI:6083297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155531 transcription start site region 155531 MGI:6083298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155532 transcription start site region 155532 MGI:6083299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155533 transcription start site region 155533 MGI:6083300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155534 transcription start site region 155534 MGI:6083301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155535 transcription start site region 155535 MGI:6083302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155536 transcription start site region 155536 MGI:6083303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155537 transcription start site region 155537 MGI:6083304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155538 transcription start site region 155538 MGI:6083305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155539 transcription start site region 155539 MGI:6083306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155540 transcription start site region 155540 MGI:6083307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155541 transcription start site region 155541 MGI:6083308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155542 transcription start site region 155542 MGI:6083309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155543 transcription start site region 155543 MGI:6083310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155544 transcription start site region 155544 MGI:6083311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155545 transcription start site region 155545 MGI:6083312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155546 transcription start site region 155546 MGI:6083313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155547 transcription start site region 155547 MGI:6083314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155548 transcription start site region 155548 MGI:6083315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155549 transcription start site region 155549 MGI:6083316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155550 transcription start site region 155550 MGI:6083317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155551 transcription start site region 155551 MGI:6083318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155552 transcription start site region 155552 MGI:6083319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155553 transcription start site region 155553 MGI:6083320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155554 transcription start site region 155554 MGI:6083321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155555 transcription start site region 155555 MGI:6083322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155556 transcription start site region 155556 MGI:6083323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155557 transcription start site region 155557 MGI:6083324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155558 transcription start site region 155558 MGI:6083325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155559 transcription start site region 155559 MGI:6083326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155560 transcription start site region 155560 MGI:6083327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155561 transcription start site region 155561 MGI:6083328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155562 transcription start site region 155562 MGI:6083329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155563 transcription start site region 155563 MGI:6083330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155564 transcription start site region 155564 MGI:6083331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155565 transcription start site region 155565 MGI:6083332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155566 transcription start site region 155566 MGI:6083333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155567 transcription start site region 155567 MGI:6083334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155568 transcription start site region 155568 MGI:6083335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155569 transcription start site region 155569 MGI:6083336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155570 transcription start site region 155570 MGI:6083337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155571 transcription start site region 155571 MGI:6083338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155572 transcription start site region 155572 MGI:6083339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155573 transcription start site region 155573 MGI:6083340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155574 transcription start site region 155574 MGI:6083341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155575 transcription start site region 155575 MGI:6083342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155576 transcription start site region 155576 MGI:6083343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155577 transcription start site region 155577 MGI:6083344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155578 transcription start site region 155578 MGI:6083345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155579 transcription start site region 155579 MGI:6083346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155580 transcription start site region 155580 MGI:6083347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155581 transcription start site region 155581 MGI:6083348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155582 transcription start site region 155582 MGI:6083349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155583 transcription start site region 155583 MGI:6083350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155584 transcription start site region 155584 MGI:6083351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155585 transcription start site region 155585 MGI:6083352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155586 transcription start site region 155586 MGI:6083353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155587 transcription start site region 155587 MGI:6083354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155588 transcription start site region 155588 MGI:6083355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155589 transcription start site region 155589 MGI:6083356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155590 transcription start site region 155590 MGI:6083357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155591 transcription start site region 155591 MGI:6083358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155592 transcription start site region 155592 MGI:6083359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155593 transcription start site region 155593 MGI:6083360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155594 transcription start site region 155594 MGI:6083361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155595 transcription start site region 155595 MGI:6083362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155596 transcription start site region 155596 MGI:6083363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155597 transcription start site region 155597 MGI:6083364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155598 transcription start site region 155598 MGI:6083365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155599 transcription start site region 155599 MGI:6083366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155600 transcription start site region 155600 MGI:6083367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155601 transcription start site region 155601 MGI:6083368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155602 transcription start site region 155602 MGI:6083369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155603 transcription start site region 155603 MGI:6083370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155604 transcription start site region 155604 MGI:6083371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155605 transcription start site region 155605 MGI:6083372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155606 transcription start site region 155606 MGI:6083373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155607 transcription start site region 155607 MGI:6083374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155608 transcription start site region 155608 MGI:6083375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155609 transcription start site region 155609 MGI:6083376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155610 transcription start site region 155610 MGI:6083377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155611 transcription start site region 155611 MGI:6083378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155612 transcription start site region 155612 MGI:6083379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155613 transcription start site region 155613 MGI:6083380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155614 transcription start site region 155614 MGI:6083381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155615 transcription start site region 155615 MGI:6083382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155616 transcription start site region 155616 MGI:6083383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155617 transcription start site region 155617 MGI:6083384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155618 transcription start site region 155618 MGI:6083385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155619 transcription start site region 155619 MGI:6083386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155620 transcription start site region 155620 MGI:6083387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155621 transcription start site region 155621 MGI:6083388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155622 transcription start site region 155622 MGI:6083389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155623 transcription start site region 155623 MGI:6083390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155624 transcription start site region 155624 MGI:6083391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155625 transcription start site region 155625 MGI:6083392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155626 transcription start site region 155626 MGI:6083393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155627 transcription start site region 155627 MGI:6083394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155628 transcription start site region 155628 MGI:6083395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155629 transcription start site region 155629 MGI:6083396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155630 transcription start site region 155630 MGI:6083397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155631 transcription start site region 155631 MGI:6083398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155632 transcription start site region 155632 MGI:6083399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155633 transcription start site region 155633 MGI:6083400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155634 transcription start site region 155634 MGI:6083401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155635 transcription start site region 155635 MGI:6083402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155636 transcription start site region 155636 MGI:6083403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155637 transcription start site region 155637 MGI:6083404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155638 transcription start site region 155638 MGI:6083405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155639 transcription start site region 155639 MGI:6083406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155640 transcription start site region 155640 MGI:6083407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155641 transcription start site region 155641 MGI:6083408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155642 transcription start site region 155642 MGI:6083409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155643 transcription start site region 155643 MGI:6083410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155644 transcription start site region 155644 MGI:6083411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155645 transcription start site region 155645 MGI:6083412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155646 transcription start site region 155646 MGI:6083413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155647 transcription start site region 155647 MGI:6083414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155648 transcription start site region 155648 MGI:6083415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155649 transcription start site region 155649 MGI:6083416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155650 transcription start site region 155650 MGI:6083417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155651 transcription start site region 155651 MGI:6083418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155652 transcription start site region 155652 MGI:6083419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155653 transcription start site region 155653 MGI:6083420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155654 transcription start site region 155654 MGI:6083421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155655 transcription start site region 155655 MGI:6083422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155656 transcription start site region 155656 MGI:6083423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155657 transcription start site region 155657 MGI:6083424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155658 transcription start site region 155658 MGI:6083425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155659 transcription start site region 155659 MGI:6083426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155660 transcription start site region 155660 MGI:6083427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155661 transcription start site region 155661 MGI:6083428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155662 transcription start site region 155662 MGI:6083429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155663 transcription start site region 155663 MGI:6083430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155664 transcription start site region 155664 MGI:6083431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155665 transcription start site region 155665 MGI:6083432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155666 transcription start site region 155666 MGI:6083433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155667 transcription start site region 155667 MGI:6083434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155668 transcription start site region 155668 MGI:6083435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155669 transcription start site region 155669 MGI:6083436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155670 transcription start site region 155670 MGI:6083437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155671 transcription start site region 155671 MGI:6083438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155672 transcription start site region 155672 MGI:6083439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155673 transcription start site region 155673 MGI:6083440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155674 transcription start site region 155674 MGI:6083441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155675 transcription start site region 155675 MGI:6083442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155676 transcription start site region 155676 MGI:6083443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155677 transcription start site region 155677 MGI:6083444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155678 transcription start site region 155678 MGI:6083445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155679 transcription start site region 155679 MGI:6083446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155680 transcription start site region 155680 MGI:6083447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155681 transcription start site region 155681 MGI:6083448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155682 transcription start site region 155682 MGI:6083449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155683 transcription start site region 155683 MGI:6083450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155684 transcription start site region 155684 MGI:6083451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155685 transcription start site region 155685 MGI:6083452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155686 transcription start site region 155686 MGI:6083453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155687 transcription start site region 155687 MGI:6083454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155688 transcription start site region 155688 MGI:6083455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155689 transcription start site region 155689 MGI:6083456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155690 transcription start site region 155690 MGI:6083457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155691 transcription start site region 155691 MGI:6083458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155692 transcription start site region 155692 MGI:6083459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155693 transcription start site region 155693 MGI:6083460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155694 transcription start site region 155694 MGI:6083461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155695 transcription start site region 155695 MGI:6083462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155696 transcription start site region 155696 MGI:6083463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155697 transcription start site region 155697 MGI:6083464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155698 transcription start site region 155698 MGI:6083465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155699 transcription start site region 155699 MGI:6083466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155700 transcription start site region 155700 MGI:6083467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155701 transcription start site region 155701 MGI:6083468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155702 transcription start site region 155702 MGI:6083469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155703 transcription start site region 155703 MGI:6083470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155704 transcription start site region 155704 MGI:6083471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155705 transcription start site region 155705 MGI:6083472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155706 transcription start site region 155706 MGI:6083473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155707 transcription start site region 155707 MGI:6083474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155708 transcription start site region 155708 MGI:6083475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155709 transcription start site region 155709 MGI:6083476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155710 transcription start site region 155710 MGI:6083477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155711 transcription start site region 155711 MGI:6083478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155712 transcription start site region 155712 MGI:6083479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155713 transcription start site region 155713 MGI:6083480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155714 transcription start site region 155714 MGI:6083481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155715 transcription start site region 155715 MGI:6083482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155716 transcription start site region 155716 MGI:6083483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155717 transcription start site region 155717 MGI:6083484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155718 transcription start site region 155718 MGI:6083485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155719 transcription start site region 155719 MGI:6083486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155720 transcription start site region 155720 MGI:6083487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155721 transcription start site region 155721 MGI:6083488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155722 transcription start site region 155722 MGI:6083489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155723 transcription start site region 155723 MGI:6083490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155724 transcription start site region 155724 MGI:6083491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155725 transcription start site region 155725 MGI:6083492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155726 transcription start site region 155726 MGI:6083493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155727 transcription start site region 155727 MGI:6083494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155728 transcription start site region 155728 MGI:6083495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155729 transcription start site region 155729 MGI:6083496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155730 transcription start site region 155730 MGI:6083497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155731 transcription start site region 155731 MGI:6083498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155732 transcription start site region 155732 MGI:6083499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155733 transcription start site region 155733 MGI:6083500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155734 transcription start site region 155734 MGI:6083501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155735 transcription start site region 155735 MGI:6083502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155736 transcription start site region 155736 MGI:6083503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155737 transcription start site region 155737 MGI:6083504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155738 transcription start site region 155738 MGI:6083505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155739 transcription start site region 155739 MGI:6083506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155740 transcription start site region 155740 MGI:6083507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155741 transcription start site region 155741 MGI:6083508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155742 transcription start site region 155742 MGI:6083509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155743 transcription start site region 155743 MGI:6083510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155744 transcription start site region 155744 MGI:6083511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155745 transcription start site region 155745 MGI:6083512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155746 transcription start site region 155746 MGI:6083513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155747 transcription start site region 155747 MGI:6083514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155748 transcription start site region 155748 MGI:6083515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155749 transcription start site region 155749 MGI:6083516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155750 transcription start site region 155750 MGI:6083517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155751 transcription start site region 155751 MGI:6083518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155752 transcription start site region 155752 MGI:6083519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155753 transcription start site region 155753 MGI:6083520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155754 transcription start site region 155754 MGI:6083521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155755 transcription start site region 155755 MGI:6083522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155756 transcription start site region 155756 MGI:6083523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155757 transcription start site region 155757 MGI:6083524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155758 transcription start site region 155758 MGI:6083525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155759 transcription start site region 155759 MGI:6083526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155760 transcription start site region 155760 MGI:6083527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155761 transcription start site region 155761 MGI:6083528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155762 transcription start site region 155762 MGI:6083529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155763 transcription start site region 155763 MGI:6083530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155764 transcription start site region 155764 MGI:6083531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155765 transcription start site region 155765 MGI:6083532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155766 transcription start site region 155766 MGI:6083533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155767 transcription start site region 155767 MGI:6083534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155768 transcription start site region 155768 MGI:6083535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155769 transcription start site region 155769 MGI:6083536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155770 transcription start site region 155770 MGI:6083537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155771 transcription start site region 155771 MGI:6083538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155772 transcription start site region 155772 MGI:6083539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155773 transcription start site region 155773 MGI:6083540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155774 transcription start site region 155774 MGI:6083541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155775 transcription start site region 155775 MGI:6083542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155776 transcription start site region 155776 MGI:6083543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155777 transcription start site region 155777 MGI:6083544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155778 transcription start site region 155778 MGI:6083545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155779 transcription start site region 155779 MGI:6083546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155780 transcription start site region 155780 MGI:6083547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155781 transcription start site region 155781 MGI:6083548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155782 transcription start site region 155782 MGI:6083549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155783 transcription start site region 155783 MGI:6083550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155784 transcription start site region 155784 MGI:6083551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155785 transcription start site region 155785 MGI:6083552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155786 transcription start site region 155786 MGI:6083553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155787 transcription start site region 155787 MGI:6083554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155788 transcription start site region 155788 MGI:6083555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155789 transcription start site region 155789 MGI:6083556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155790 transcription start site region 155790 MGI:6083557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155791 transcription start site region 155791 MGI:6083558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155792 transcription start site region 155792 MGI:6083559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155793 transcription start site region 155793 MGI:6083560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155794 transcription start site region 155794 MGI:6083561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155795 transcription start site region 155795 MGI:6083562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155796 transcription start site region 155796 MGI:6083563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155797 transcription start site region 155797 MGI:6083564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155798 transcription start site region 155798 MGI:6083565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155799 transcription start site region 155799 MGI:6083566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155800 transcription start site region 155800 MGI:6083567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155801 transcription start site region 155801 MGI:6083568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155802 transcription start site region 155802 MGI:6083569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155803 transcription start site region 155803 MGI:6083570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155804 transcription start site region 155804 MGI:6083571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155805 transcription start site region 155805 MGI:6083572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155806 transcription start site region 155806 MGI:6083573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155807 transcription start site region 155807 MGI:6083574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155808 transcription start site region 155808 MGI:6083575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155809 transcription start site region 155809 MGI:6083576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155810 transcription start site region 155810 MGI:6083577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155811 transcription start site region 155811 MGI:6083578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155812 transcription start site region 155812 MGI:6083579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155813 transcription start site region 155813 MGI:6083580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155814 transcription start site region 155814 MGI:6083581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155815 transcription start site region 155815 MGI:6083582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155816 transcription start site region 155816 MGI:6083583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155817 transcription start site region 155817 MGI:6083584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155818 transcription start site region 155818 MGI:6083585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155819 transcription start site region 155819 MGI:6083586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155820 transcription start site region 155820 MGI:6083587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155821 transcription start site region 155821 MGI:6083588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155822 transcription start site region 155822 MGI:6083589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155823 transcription start site region 155823 MGI:6083590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155824 transcription start site region 155824 MGI:6083591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155825 transcription start site region 155825 MGI:6083592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155826 transcription start site region 155826 MGI:6083593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155827 transcription start site region 155827 MGI:6083594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155828 transcription start site region 155828 MGI:6083595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155829 transcription start site region 155829 MGI:6083596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155830 transcription start site region 155830 MGI:6083597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155831 transcription start site region 155831 MGI:6083598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155832 transcription start site region 155832 MGI:6083599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155833 transcription start site region 155833 MGI:6083600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155834 transcription start site region 155834 MGI:6083601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155835 transcription start site region 155835 MGI:6083602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155836 transcription start site region 155836 MGI:6083603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155837 transcription start site region 155837 MGI:6083604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155838 transcription start site region 155838 MGI:6083605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155839 transcription start site region 155839 MGI:6083606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155840 transcription start site region 155840 MGI:6083607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155841 transcription start site region 155841 MGI:6083608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155842 transcription start site region 155842 MGI:6083609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155843 transcription start site region 155843 MGI:6083610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155844 transcription start site region 155844 MGI:6083611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155845 transcription start site region 155845 MGI:6083612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155846 transcription start site region 155846 MGI:6083613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155847 transcription start site region 155847 MGI:6083614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155848 transcription start site region 155848 MGI:6083615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155849 transcription start site region 155849 MGI:6083616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155850 transcription start site region 155850 MGI:6083617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155851 transcription start site region 155851 MGI:6083618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155852 transcription start site region 155852 MGI:6083619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155853 transcription start site region 155853 MGI:6083620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155854 transcription start site region 155854 MGI:6083621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155855 transcription start site region 155855 MGI:6083622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155856 transcription start site region 155856 MGI:6083623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155857 transcription start site region 155857 MGI:6083624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155858 transcription start site region 155858 MGI:6083625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155859 transcription start site region 155859 MGI:6083626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155860 transcription start site region 155860 MGI:6083627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155861 transcription start site region 155861 MGI:6083628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155862 transcription start site region 155862 MGI:6083629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155863 transcription start site region 155863 MGI:6083630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155864 transcription start site region 155864 MGI:6083631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155865 transcription start site region 155865 MGI:6083632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155866 transcription start site region 155866 MGI:6083633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155867 transcription start site region 155867 MGI:6083634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155868 transcription start site region 155868 MGI:6083635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155869 transcription start site region 155869 MGI:6083636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155870 transcription start site region 155870 MGI:6083637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155871 transcription start site region 155871 MGI:6083638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155872 transcription start site region 155872 MGI:6083639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155873 transcription start site region 155873 MGI:6083640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155874 transcription start site region 155874 MGI:6083641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155875 transcription start site region 155875 MGI:6083642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155876 transcription start site region 155876 MGI:6083643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155877 transcription start site region 155877 MGI:6083644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155878 transcription start site region 155878 MGI:6083645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155879 transcription start site region 155879 MGI:6083646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155880 transcription start site region 155880 MGI:6083647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155881 transcription start site region 155881 MGI:6083648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155882 transcription start site region 155882 MGI:6083649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155883 transcription start site region 155883 MGI:6083650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155884 transcription start site region 155884 MGI:6083651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155885 transcription start site region 155885 MGI:6083652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155886 transcription start site region 155886 MGI:6083653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155887 transcription start site region 155887 MGI:6083654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155888 transcription start site region 155888 MGI:6083655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155889 transcription start site region 155889 MGI:6083656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155890 transcription start site region 155890 MGI:6083657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155891 transcription start site region 155891 MGI:6083658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155892 transcription start site region 155892 MGI:6083659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155893 transcription start site region 155893 MGI:6083660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155894 transcription start site region 155894 MGI:6083661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155895 transcription start site region 155895 MGI:6083662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155896 transcription start site region 155896 MGI:6083663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155897 transcription start site region 155897 MGI:6083664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155898 transcription start site region 155898 MGI:6083665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155899 transcription start site region 155899 MGI:6083666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155900 transcription start site region 155900 MGI:6083667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155901 transcription start site region 155901 MGI:6083668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155902 transcription start site region 155902 MGI:6083669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155903 transcription start site region 155903 MGI:6083670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155904 transcription start site region 155904 MGI:6083671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155905 transcription start site region 155905 MGI:6083672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155906 transcription start site region 155906 MGI:6083673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155907 transcription start site region 155907 MGI:6083674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155908 transcription start site region 155908 MGI:6083675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155909 transcription start site region 155909 MGI:6083676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155910 transcription start site region 155910 MGI:6083677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155911 transcription start site region 155911 MGI:6083678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155912 transcription start site region 155912 MGI:6083679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155913 transcription start site region 155913 MGI:6083680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155914 transcription start site region 155914 MGI:6083681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155915 transcription start site region 155915 MGI:6083682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155916 transcription start site region 155916 MGI:6083683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155917 transcription start site region 155917 MGI:6083684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155918 transcription start site region 155918 MGI:6083685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155919 transcription start site region 155919 MGI:6083686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155920 transcription start site region 155920 MGI:6083687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155921 transcription start site region 155921 MGI:6083688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155922 transcription start site region 155922 MGI:6083689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155923 transcription start site region 155923 MGI:6083690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155924 transcription start site region 155924 MGI:6083691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155925 transcription start site region 155925 MGI:6083692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155926 transcription start site region 155926 MGI:6083693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155927 transcription start site region 155927 MGI:6083694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155928 transcription start site region 155928 MGI:6083695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155929 transcription start site region 155929 MGI:6083696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155930 transcription start site region 155930 MGI:6083697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155931 transcription start site region 155931 MGI:6083698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155932 transcription start site region 155932 MGI:6083699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155933 transcription start site region 155933 MGI:6083700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155934 transcription start site region 155934 MGI:6083701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155935 transcription start site region 155935 MGI:6083702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155936 transcription start site region 155936 MGI:6083703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155937 transcription start site region 155937 MGI:6083704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155938 transcription start site region 155938 MGI:6083705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155939 transcription start site region 155939 MGI:6083706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155940 transcription start site region 155940 MGI:6083707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155941 transcription start site region 155941 MGI:6083708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155942 transcription start site region 155942 MGI:6083709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155943 transcription start site region 155943 MGI:6083710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155944 transcription start site region 155944 MGI:6083711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155945 transcription start site region 155945 MGI:6083712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155946 transcription start site region 155946 MGI:6083713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155947 transcription start site region 155947 MGI:6083714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155948 transcription start site region 155948 MGI:6083715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155949 transcription start site region 155949 MGI:6083716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155950 transcription start site region 155950 MGI:6083717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155951 transcription start site region 155951 MGI:6083718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155952 transcription start site region 155952 MGI:6083719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155953 transcription start site region 155953 MGI:6083720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155954 transcription start site region 155954 MGI:6083721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155955 transcription start site region 155955 MGI:6083722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155956 transcription start site region 155956 MGI:6083723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155957 transcription start site region 155957 MGI:6083724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155958 transcription start site region 155958 MGI:6083725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155959 transcription start site region 155959 MGI:6083726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155960 transcription start site region 155960 MGI:6083727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155961 transcription start site region 155961 MGI:6083728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155962 transcription start site region 155962 MGI:6083729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155963 transcription start site region 155963 MGI:6083730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155964 transcription start site region 155964 MGI:6083731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155965 transcription start site region 155965 MGI:6083732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155966 transcription start site region 155966 MGI:6083733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155967 transcription start site region 155967 MGI:6083734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155968 transcription start site region 155968 MGI:6083735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155969 transcription start site region 155969 MGI:6083736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155970 transcription start site region 155970 MGI:6083737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155971 transcription start site region 155971 MGI:6083738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155972 transcription start site region 155972 MGI:6083739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155973 transcription start site region 155973 MGI:6083740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155974 transcription start site region 155974 MGI:6083741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155975 transcription start site region 155975 MGI:6083742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155976 transcription start site region 155976 MGI:6083743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155977 transcription start site region 155977 MGI:6083744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155978 transcription start site region 155978 MGI:6083745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155979 transcription start site region 155979 MGI:6083746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155980 transcription start site region 155980 MGI:6083747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155981 transcription start site region 155981 MGI:6083748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155982 transcription start site region 155982 MGI:6083749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155983 transcription start site region 155983 MGI:6083750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155984 transcription start site region 155984 MGI:6083751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155985 transcription start site region 155985 MGI:6083752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155986 transcription start site region 155986 MGI:6083753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155987 transcription start site region 155987 MGI:6083754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155988 transcription start site region 155988 MGI:6083755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155989 transcription start site region 155989 MGI:6083756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155990 transcription start site region 155990 MGI:6083757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155991 transcription start site region 155991 MGI:6083758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155992 transcription start site region 155992 MGI:6083759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155993 transcription start site region 155993 MGI:6083760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155994 transcription start site region 155994 MGI:6083761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155995 transcription start site region 155995 MGI:6083762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155996 transcription start site region 155996 MGI:6083763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155997 transcription start site region 155997 MGI:6083764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155998 transcription start site region 155998 MGI:6083765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155999 transcription start site region 155999 MGI:6083766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156000 transcription start site region 156000 MGI:6083767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156001 transcription start site region 156001 MGI:6083768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156002 transcription start site region 156002 MGI:6083769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156003 transcription start site region 156003 MGI:6083770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156004 transcription start site region 156004 MGI:6083771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156005 transcription start site region 156005 MGI:6083772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156006 transcription start site region 156006 MGI:6083773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156007 transcription start site region 156007 MGI:6083774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156008 transcription start site region 156008 MGI:6083775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156009 transcription start site region 156009 MGI:6083776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156010 transcription start site region 156010 MGI:6083777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156011 transcription start site region 156011 MGI:6083778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156012 transcription start site region 156012 MGI:6083779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156013 transcription start site region 156013 MGI:6083780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156014 transcription start site region 156014 MGI:6083781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156015 transcription start site region 156015 MGI:6083782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156016 transcription start site region 156016 MGI:6083783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156017 transcription start site region 156017 MGI:6083784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156018 transcription start site region 156018 MGI:6083785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156019 transcription start site region 156019 MGI:6083786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156020 transcription start site region 156020 MGI:6083787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156021 transcription start site region 156021 MGI:6083788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP