Tssr153012 transcription start site region 153012 MGI:6080779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153013 transcription start site region 153013 MGI:6080780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153014 transcription start site region 153014 MGI:6080781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153015 transcription start site region 153015 MGI:6080782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153016 transcription start site region 153016 MGI:6080783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153017 transcription start site region 153017 MGI:6080784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153018 transcription start site region 153018 MGI:6080785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153019 transcription start site region 153019 MGI:6080786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153020 transcription start site region 153020 MGI:6080787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153021 transcription start site region 153021 MGI:6080788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153022 transcription start site region 153022 MGI:6080789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153023 transcription start site region 153023 MGI:6080790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153024 transcription start site region 153024 MGI:6080791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153025 transcription start site region 153025 MGI:6080792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153026 transcription start site region 153026 MGI:6080793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153027 transcription start site region 153027 MGI:6080794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153028 transcription start site region 153028 MGI:6080795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153029 transcription start site region 153029 MGI:6080796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153030 transcription start site region 153030 MGI:6080797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153031 transcription start site region 153031 MGI:6080798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153032 transcription start site region 153032 MGI:6080799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153033 transcription start site region 153033 MGI:6080800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153034 transcription start site region 153034 MGI:6080801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153035 transcription start site region 153035 MGI:6080802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153036 transcription start site region 153036 MGI:6080803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153037 transcription start site region 153037 MGI:6080804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153038 transcription start site region 153038 MGI:6080805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153039 transcription start site region 153039 MGI:6080806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153040 transcription start site region 153040 MGI:6080807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153041 transcription start site region 153041 MGI:6080808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153042 transcription start site region 153042 MGI:6080809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153043 transcription start site region 153043 MGI:6080810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153044 transcription start site region 153044 MGI:6080811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153045 transcription start site region 153045 MGI:6080812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153046 transcription start site region 153046 MGI:6080813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153047 transcription start site region 153047 MGI:6080814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153048 transcription start site region 153048 MGI:6080815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153049 transcription start site region 153049 MGI:6080816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153050 transcription start site region 153050 MGI:6080817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153051 transcription start site region 153051 MGI:6080818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153052 transcription start site region 153052 MGI:6080819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153053 transcription start site region 153053 MGI:6080820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153054 transcription start site region 153054 MGI:6080821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153055 transcription start site region 153055 MGI:6080822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153056 transcription start site region 153056 MGI:6080823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153057 transcription start site region 153057 MGI:6080824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153058 transcription start site region 153058 MGI:6080825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153059 transcription start site region 153059 MGI:6080826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153060 transcription start site region 153060 MGI:6080827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153061 transcription start site region 153061 MGI:6080828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153062 transcription start site region 153062 MGI:6080829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153063 transcription start site region 153063 MGI:6080830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153064 transcription start site region 153064 MGI:6080831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153065 transcription start site region 153065 MGI:6080832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153066 transcription start site region 153066 MGI:6080833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153067 transcription start site region 153067 MGI:6080834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153068 transcription start site region 153068 MGI:6080835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153069 transcription start site region 153069 MGI:6080836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153070 transcription start site region 153070 MGI:6080837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153071 transcription start site region 153071 MGI:6080838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153072 transcription start site region 153072 MGI:6080839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153073 transcription start site region 153073 MGI:6080840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153074 transcription start site region 153074 MGI:6080841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153075 transcription start site region 153075 MGI:6080842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153076 transcription start site region 153076 MGI:6080843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153077 transcription start site region 153077 MGI:6080844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153078 transcription start site region 153078 MGI:6080845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153079 transcription start site region 153079 MGI:6080846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153080 transcription start site region 153080 MGI:6080847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153081 transcription start site region 153081 MGI:6080848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153082 transcription start site region 153082 MGI:6080849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153083 transcription start site region 153083 MGI:6080850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153084 transcription start site region 153084 MGI:6080851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153085 transcription start site region 153085 MGI:6080852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153086 transcription start site region 153086 MGI:6080853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153087 transcription start site region 153087 MGI:6080854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153088 transcription start site region 153088 MGI:6080855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153089 transcription start site region 153089 MGI:6080856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153090 transcription start site region 153090 MGI:6080857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153091 transcription start site region 153091 MGI:6080858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153092 transcription start site region 153092 MGI:6080859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153093 transcription start site region 153093 MGI:6080860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153094 transcription start site region 153094 MGI:6080861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153095 transcription start site region 153095 MGI:6080862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153096 transcription start site region 153096 MGI:6080863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153097 transcription start site region 153097 MGI:6080864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153098 transcription start site region 153098 MGI:6080865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153099 transcription start site region 153099 MGI:6080866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153100 transcription start site region 153100 MGI:6080867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153101 transcription start site region 153101 MGI:6080868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153102 transcription start site region 153102 MGI:6080869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153103 transcription start site region 153103 MGI:6080870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153104 transcription start site region 153104 MGI:6080871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153105 transcription start site region 153105 MGI:6080872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153106 transcription start site region 153106 MGI:6080873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153107 transcription start site region 153107 MGI:6080874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153108 transcription start site region 153108 MGI:6080875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153109 transcription start site region 153109 MGI:6080876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153110 transcription start site region 153110 MGI:6080877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153111 transcription start site region 153111 MGI:6080878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153112 transcription start site region 153112 MGI:6080879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153113 transcription start site region 153113 MGI:6080880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153114 transcription start site region 153114 MGI:6080881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153115 transcription start site region 153115 MGI:6080882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153116 transcription start site region 153116 MGI:6080883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153117 transcription start site region 153117 MGI:6080884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153118 transcription start site region 153118 MGI:6080885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153119 transcription start site region 153119 MGI:6080886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153120 transcription start site region 153120 MGI:6080887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153121 transcription start site region 153121 MGI:6080888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153122 transcription start site region 153122 MGI:6080889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153123 transcription start site region 153123 MGI:6080890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153124 transcription start site region 153124 MGI:6080891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153125 transcription start site region 153125 MGI:6080892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153126 transcription start site region 153126 MGI:6080893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153127 transcription start site region 153127 MGI:6080894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153128 transcription start site region 153128 MGI:6080895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153129 transcription start site region 153129 MGI:6080896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153130 transcription start site region 153130 MGI:6080897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153131 transcription start site region 153131 MGI:6080898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153132 transcription start site region 153132 MGI:6080899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153133 transcription start site region 153133 MGI:6080900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153134 transcription start site region 153134 MGI:6080901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153135 transcription start site region 153135 MGI:6080902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153136 transcription start site region 153136 MGI:6080903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153137 transcription start site region 153137 MGI:6080904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153138 transcription start site region 153138 MGI:6080905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153139 transcription start site region 153139 MGI:6080906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153140 transcription start site region 153140 MGI:6080907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153141 transcription start site region 153141 MGI:6080908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153142 transcription start site region 153142 MGI:6080909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153143 transcription start site region 153143 MGI:6080910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153144 transcription start site region 153144 MGI:6080911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153145 transcription start site region 153145 MGI:6080912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153146 transcription start site region 153146 MGI:6080913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153147 transcription start site region 153147 MGI:6080914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153148 transcription start site region 153148 MGI:6080915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153149 transcription start site region 153149 MGI:6080916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153150 transcription start site region 153150 MGI:6080917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153151 transcription start site region 153151 MGI:6080918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153152 transcription start site region 153152 MGI:6080919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153153 transcription start site region 153153 MGI:6080920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153154 transcription start site region 153154 MGI:6080921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153155 transcription start site region 153155 MGI:6080922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153156 transcription start site region 153156 MGI:6080923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153157 transcription start site region 153157 MGI:6080924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153158 transcription start site region 153158 MGI:6080925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153159 transcription start site region 153159 MGI:6080926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153160 transcription start site region 153160 MGI:6080927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153161 transcription start site region 153161 MGI:6080928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153162 transcription start site region 153162 MGI:6080929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153163 transcription start site region 153163 MGI:6080930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153164 transcription start site region 153164 MGI:6080931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153165 transcription start site region 153165 MGI:6080932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153166 transcription start site region 153166 MGI:6080933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153167 transcription start site region 153167 MGI:6080934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153168 transcription start site region 153168 MGI:6080935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153169 transcription start site region 153169 MGI:6080936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153170 transcription start site region 153170 MGI:6080937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153171 transcription start site region 153171 MGI:6080938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153172 transcription start site region 153172 MGI:6080939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153173 transcription start site region 153173 MGI:6080940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153174 transcription start site region 153174 MGI:6080941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153175 transcription start site region 153175 MGI:6080942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153176 transcription start site region 153176 MGI:6080943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153177 transcription start site region 153177 MGI:6080944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153178 transcription start site region 153178 MGI:6080945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153179 transcription start site region 153179 MGI:6080946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153180 transcription start site region 153180 MGI:6080947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153181 transcription start site region 153181 MGI:6080948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153182 transcription start site region 153182 MGI:6080949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153183 transcription start site region 153183 MGI:6080950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153184 transcription start site region 153184 MGI:6080951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153185 transcription start site region 153185 MGI:6080952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153186 transcription start site region 153186 MGI:6080953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153187 transcription start site region 153187 MGI:6080954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153188 transcription start site region 153188 MGI:6080955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153189 transcription start site region 153189 MGI:6080956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153190 transcription start site region 153190 MGI:6080957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153191 transcription start site region 153191 MGI:6080958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153192 transcription start site region 153192 MGI:6080959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153193 transcription start site region 153193 MGI:6080960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153194 transcription start site region 153194 MGI:6080961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153195 transcription start site region 153195 MGI:6080962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153196 transcription start site region 153196 MGI:6080963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153197 transcription start site region 153197 MGI:6080964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153198 transcription start site region 153198 MGI:6080965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153199 transcription start site region 153199 MGI:6080966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153200 transcription start site region 153200 MGI:6080967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153201 transcription start site region 153201 MGI:6080968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153202 transcription start site region 153202 MGI:6080969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153203 transcription start site region 153203 MGI:6080970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153204 transcription start site region 153204 MGI:6080971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153205 transcription start site region 153205 MGI:6080972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153206 transcription start site region 153206 MGI:6080973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153207 transcription start site region 153207 MGI:6080974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153208 transcription start site region 153208 MGI:6080975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153209 transcription start site region 153209 MGI:6080976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153210 transcription start site region 153210 MGI:6080977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153211 transcription start site region 153211 MGI:6080978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153212 transcription start site region 153212 MGI:6080979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153213 transcription start site region 153213 MGI:6080980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153214 transcription start site region 153214 MGI:6080981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153215 transcription start site region 153215 MGI:6080982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153216 transcription start site region 153216 MGI:6080983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153217 transcription start site region 153217 MGI:6080984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153218 transcription start site region 153218 MGI:6080985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153219 transcription start site region 153219 MGI:6080986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153220 transcription start site region 153220 MGI:6080987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153221 transcription start site region 153221 MGI:6080988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153222 transcription start site region 153222 MGI:6080989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153223 transcription start site region 153223 MGI:6080990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153224 transcription start site region 153224 MGI:6080991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153225 transcription start site region 153225 MGI:6080992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153226 transcription start site region 153226 MGI:6080993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153227 transcription start site region 153227 MGI:6080994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153228 transcription start site region 153228 MGI:6080995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153229 transcription start site region 153229 MGI:6080996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153230 transcription start site region 153230 MGI:6080997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153231 transcription start site region 153231 MGI:6080998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153232 transcription start site region 153232 MGI:6080999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153233 transcription start site region 153233 MGI:6081000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153234 transcription start site region 153234 MGI:6081001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153235 transcription start site region 153235 MGI:6081002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153236 transcription start site region 153236 MGI:6081003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153237 transcription start site region 153237 MGI:6081004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153238 transcription start site region 153238 MGI:6081005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153239 transcription start site region 153239 MGI:6081006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153240 transcription start site region 153240 MGI:6081007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153241 transcription start site region 153241 MGI:6081008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153242 transcription start site region 153242 MGI:6081009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153243 transcription start site region 153243 MGI:6081010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153244 transcription start site region 153244 MGI:6081011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153245 transcription start site region 153245 MGI:6081012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153246 transcription start site region 153246 MGI:6081013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153247 transcription start site region 153247 MGI:6081014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153248 transcription start site region 153248 MGI:6081015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153249 transcription start site region 153249 MGI:6081016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153250 transcription start site region 153250 MGI:6081017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153251 transcription start site region 153251 MGI:6081018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153252 transcription start site region 153252 MGI:6081019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153253 transcription start site region 153253 MGI:6081020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153254 transcription start site region 153254 MGI:6081021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153255 transcription start site region 153255 MGI:6081022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153256 transcription start site region 153256 MGI:6081023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153257 transcription start site region 153257 MGI:6081024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153258 transcription start site region 153258 MGI:6081025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153259 transcription start site region 153259 MGI:6081026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153260 transcription start site region 153260 MGI:6081027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153261 transcription start site region 153261 MGI:6081028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153262 transcription start site region 153262 MGI:6081029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153263 transcription start site region 153263 MGI:6081030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153264 transcription start site region 153264 MGI:6081031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153265 transcription start site region 153265 MGI:6081032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153266 transcription start site region 153266 MGI:6081033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153267 transcription start site region 153267 MGI:6081034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153268 transcription start site region 153268 MGI:6081035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153269 transcription start site region 153269 MGI:6081036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153270 transcription start site region 153270 MGI:6081037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153271 transcription start site region 153271 MGI:6081038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153272 transcription start site region 153272 MGI:6081039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153273 transcription start site region 153273 MGI:6081040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153274 transcription start site region 153274 MGI:6081041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153275 transcription start site region 153275 MGI:6081042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153276 transcription start site region 153276 MGI:6081043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153277 transcription start site region 153277 MGI:6081044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153278 transcription start site region 153278 MGI:6081045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153279 transcription start site region 153279 MGI:6081046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153280 transcription start site region 153280 MGI:6081047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153281 transcription start site region 153281 MGI:6081048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153282 transcription start site region 153282 MGI:6081049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153283 transcription start site region 153283 MGI:6081050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153284 transcription start site region 153284 MGI:6081051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153285 transcription start site region 153285 MGI:6081052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153286 transcription start site region 153286 MGI:6081053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153287 transcription start site region 153287 MGI:6081054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153288 transcription start site region 153288 MGI:6081055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153289 transcription start site region 153289 MGI:6081056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153290 transcription start site region 153290 MGI:6081057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153291 transcription start site region 153291 MGI:6081058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153292 transcription start site region 153292 MGI:6081059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153293 transcription start site region 153293 MGI:6081060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153294 transcription start site region 153294 MGI:6081061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153295 transcription start site region 153295 MGI:6081062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153296 transcription start site region 153296 MGI:6081063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153297 transcription start site region 153297 MGI:6081064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153298 transcription start site region 153298 MGI:6081065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153299 transcription start site region 153299 MGI:6081066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153300 transcription start site region 153300 MGI:6081067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153301 transcription start site region 153301 MGI:6081068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153302 transcription start site region 153302 MGI:6081069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153303 transcription start site region 153303 MGI:6081070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153304 transcription start site region 153304 MGI:6081071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153305 transcription start site region 153305 MGI:6081072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153306 transcription start site region 153306 MGI:6081073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153307 transcription start site region 153307 MGI:6081074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153308 transcription start site region 153308 MGI:6081075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153309 transcription start site region 153309 MGI:6081076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153310 transcription start site region 153310 MGI:6081077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153311 transcription start site region 153311 MGI:6081078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153312 transcription start site region 153312 MGI:6081079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153313 transcription start site region 153313 MGI:6081080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153314 transcription start site region 153314 MGI:6081081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153315 transcription start site region 153315 MGI:6081082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153316 transcription start site region 153316 MGI:6081083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153317 transcription start site region 153317 MGI:6081084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153318 transcription start site region 153318 MGI:6081085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153319 transcription start site region 153319 MGI:6081086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153320 transcription start site region 153320 MGI:6081087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153321 transcription start site region 153321 MGI:6081088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153322 transcription start site region 153322 MGI:6081089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153323 transcription start site region 153323 MGI:6081090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153324 transcription start site region 153324 MGI:6081091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153325 transcription start site region 153325 MGI:6081092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153326 transcription start site region 153326 MGI:6081093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153327 transcription start site region 153327 MGI:6081094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153328 transcription start site region 153328 MGI:6081095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153329 transcription start site region 153329 MGI:6081096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153330 transcription start site region 153330 MGI:6081097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153331 transcription start site region 153331 MGI:6081098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153332 transcription start site region 153332 MGI:6081099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153333 transcription start site region 153333 MGI:6081100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153334 transcription start site region 153334 MGI:6081101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153335 transcription start site region 153335 MGI:6081102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153336 transcription start site region 153336 MGI:6081103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153337 transcription start site region 153337 MGI:6081104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153338 transcription start site region 153338 MGI:6081105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153339 transcription start site region 153339 MGI:6081106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153340 transcription start site region 153340 MGI:6081107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153341 transcription start site region 153341 MGI:6081108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153342 transcription start site region 153342 MGI:6081109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153343 transcription start site region 153343 MGI:6081110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153344 transcription start site region 153344 MGI:6081111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153345 transcription start site region 153345 MGI:6081112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153346 transcription start site region 153346 MGI:6081113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153347 transcription start site region 153347 MGI:6081114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153348 transcription start site region 153348 MGI:6081115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153349 transcription start site region 153349 MGI:6081116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153350 transcription start site region 153350 MGI:6081117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153351 transcription start site region 153351 MGI:6081118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153352 transcription start site region 153352 MGI:6081119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153353 transcription start site region 153353 MGI:6081120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153354 transcription start site region 153354 MGI:6081121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153355 transcription start site region 153355 MGI:6081122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153356 transcription start site region 153356 MGI:6081123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153357 transcription start site region 153357 MGI:6081124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153358 transcription start site region 153358 MGI:6081125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153359 transcription start site region 153359 MGI:6081126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153360 transcription start site region 153360 MGI:6081127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153361 transcription start site region 153361 MGI:6081128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153362 transcription start site region 153362 MGI:6081129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153363 transcription start site region 153363 MGI:6081130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153364 transcription start site region 153364 MGI:6081131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153365 transcription start site region 153365 MGI:6081132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153366 transcription start site region 153366 MGI:6081133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153367 transcription start site region 153367 MGI:6081134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153368 transcription start site region 153368 MGI:6081135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153369 transcription start site region 153369 MGI:6081136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153370 transcription start site region 153370 MGI:6081137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153371 transcription start site region 153371 MGI:6081138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153372 transcription start site region 153372 MGI:6081139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153373 transcription start site region 153373 MGI:6081140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153374 transcription start site region 153374 MGI:6081141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153375 transcription start site region 153375 MGI:6081142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153376 transcription start site region 153376 MGI:6081143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153377 transcription start site region 153377 MGI:6081144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153378 transcription start site region 153378 MGI:6081145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153379 transcription start site region 153379 MGI:6081146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153380 transcription start site region 153380 MGI:6081147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153381 transcription start site region 153381 MGI:6081148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153382 transcription start site region 153382 MGI:6081149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153383 transcription start site region 153383 MGI:6081150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153384 transcription start site region 153384 MGI:6081151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153385 transcription start site region 153385 MGI:6081152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153386 transcription start site region 153386 MGI:6081153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153387 transcription start site region 153387 MGI:6081154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153388 transcription start site region 153388 MGI:6081155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153389 transcription start site region 153389 MGI:6081156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153390 transcription start site region 153390 MGI:6081157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153391 transcription start site region 153391 MGI:6081158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153392 transcription start site region 153392 MGI:6081159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153393 transcription start site region 153393 MGI:6081160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153394 transcription start site region 153394 MGI:6081161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153395 transcription start site region 153395 MGI:6081162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153396 transcription start site region 153396 MGI:6081163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153397 transcription start site region 153397 MGI:6081164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153398 transcription start site region 153398 MGI:6081165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153399 transcription start site region 153399 MGI:6081166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153400 transcription start site region 153400 MGI:6081167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153401 transcription start site region 153401 MGI:6081168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153402 transcription start site region 153402 MGI:6081169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153403 transcription start site region 153403 MGI:6081170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153404 transcription start site region 153404 MGI:6081171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153405 transcription start site region 153405 MGI:6081172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153406 transcription start site region 153406 MGI:6081173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153407 transcription start site region 153407 MGI:6081174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153408 transcription start site region 153408 MGI:6081175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153409 transcription start site region 153409 MGI:6081176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153410 transcription start site region 153410 MGI:6081177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153411 transcription start site region 153411 MGI:6081178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153412 transcription start site region 153412 MGI:6081179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153413 transcription start site region 153413 MGI:6081180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153414 transcription start site region 153414 MGI:6081181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153415 transcription start site region 153415 MGI:6081182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153416 transcription start site region 153416 MGI:6081183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153417 transcription start site region 153417 MGI:6081184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153418 transcription start site region 153418 MGI:6081185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153419 transcription start site region 153419 MGI:6081186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153420 transcription start site region 153420 MGI:6081187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153421 transcription start site region 153421 MGI:6081188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153422 transcription start site region 153422 MGI:6081189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153423 transcription start site region 153423 MGI:6081190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153424 transcription start site region 153424 MGI:6081191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153425 transcription start site region 153425 MGI:6081192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153426 transcription start site region 153426 MGI:6081193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153427 transcription start site region 153427 MGI:6081194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153428 transcription start site region 153428 MGI:6081195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153429 transcription start site region 153429 MGI:6081196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153430 transcription start site region 153430 MGI:6081197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153431 transcription start site region 153431 MGI:6081198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153432 transcription start site region 153432 MGI:6081199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153433 transcription start site region 153433 MGI:6081200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153434 transcription start site region 153434 MGI:6081201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153435 transcription start site region 153435 MGI:6081202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153436 transcription start site region 153436 MGI:6081203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153437 transcription start site region 153437 MGI:6081204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153438 transcription start site region 153438 MGI:6081205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153439 transcription start site region 153439 MGI:6081206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153440 transcription start site region 153440 MGI:6081207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153441 transcription start site region 153441 MGI:6081208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153442 transcription start site region 153442 MGI:6081209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153443 transcription start site region 153443 MGI:6081210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153444 transcription start site region 153444 MGI:6081211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153445 transcription start site region 153445 MGI:6081212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153446 transcription start site region 153446 MGI:6081213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153447 transcription start site region 153447 MGI:6081214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153448 transcription start site region 153448 MGI:6081215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153449 transcription start site region 153449 MGI:6081216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153450 transcription start site region 153450 MGI:6081217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153451 transcription start site region 153451 MGI:6081218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153452 transcription start site region 153452 MGI:6081219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153453 transcription start site region 153453 MGI:6081220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153454 transcription start site region 153454 MGI:6081221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153455 transcription start site region 153455 MGI:6081222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153456 transcription start site region 153456 MGI:6081223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153457 transcription start site region 153457 MGI:6081224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153458 transcription start site region 153458 MGI:6081225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153459 transcription start site region 153459 MGI:6081226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153460 transcription start site region 153460 MGI:6081227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153461 transcription start site region 153461 MGI:6081228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153462 transcription start site region 153462 MGI:6081229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153463 transcription start site region 153463 MGI:6081230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153464 transcription start site region 153464 MGI:6081231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153465 transcription start site region 153465 MGI:6081232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153466 transcription start site region 153466 MGI:6081233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153467 transcription start site region 153467 MGI:6081234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153468 transcription start site region 153468 MGI:6081235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153469 transcription start site region 153469 MGI:6081236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153470 transcription start site region 153470 MGI:6081237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153471 transcription start site region 153471 MGI:6081238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153472 transcription start site region 153472 MGI:6081239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153473 transcription start site region 153473 MGI:6081240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153474 transcription start site region 153474 MGI:6081241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153475 transcription start site region 153475 MGI:6081242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153476 transcription start site region 153476 MGI:6081243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153477 transcription start site region 153477 MGI:6081244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153478 transcription start site region 153478 MGI:6081245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153479 transcription start site region 153479 MGI:6081246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153480 transcription start site region 153480 MGI:6081247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153481 transcription start site region 153481 MGI:6081248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153482 transcription start site region 153482 MGI:6081249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153483 transcription start site region 153483 MGI:6081250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153484 transcription start site region 153484 MGI:6081251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153485 transcription start site region 153485 MGI:6081252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153486 transcription start site region 153486 MGI:6081253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153487 transcription start site region 153487 MGI:6081254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153488 transcription start site region 153488 MGI:6081255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153489 transcription start site region 153489 MGI:6081256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153490 transcription start site region 153490 MGI:6081257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153491 transcription start site region 153491 MGI:6081258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153492 transcription start site region 153492 MGI:6081259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153493 transcription start site region 153493 MGI:6081260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153494 transcription start site region 153494 MGI:6081261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153495 transcription start site region 153495 MGI:6081262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153496 transcription start site region 153496 MGI:6081263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153497 transcription start site region 153497 MGI:6081264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153498 transcription start site region 153498 MGI:6081265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153499 transcription start site region 153499 MGI:6081266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153500 transcription start site region 153500 MGI:6081267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153501 transcription start site region 153501 MGI:6081268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153502 transcription start site region 153502 MGI:6081269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153503 transcription start site region 153503 MGI:6081270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153504 transcription start site region 153504 MGI:6081271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153505 transcription start site region 153505 MGI:6081272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153506 transcription start site region 153506 MGI:6081273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153507 transcription start site region 153507 MGI:6081274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153508 transcription start site region 153508 MGI:6081275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153509 transcription start site region 153509 MGI:6081276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153510 transcription start site region 153510 MGI:6081277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153511 transcription start site region 153511 MGI:6081278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153512 transcription start site region 153512 MGI:6081279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153513 transcription start site region 153513 MGI:6081280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153514 transcription start site region 153514 MGI:6081281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153515 transcription start site region 153515 MGI:6081282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153516 transcription start site region 153516 MGI:6081283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153517 transcription start site region 153517 MGI:6081284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153518 transcription start site region 153518 MGI:6081285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153519 transcription start site region 153519 MGI:6081286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153520 transcription start site region 153520 MGI:6081287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153521 transcription start site region 153521 MGI:6081288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153522 transcription start site region 153522 MGI:6081289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153523 transcription start site region 153523 MGI:6081290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153524 transcription start site region 153524 MGI:6081291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153525 transcription start site region 153525 MGI:6081292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153526 transcription start site region 153526 MGI:6081293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153527 transcription start site region 153527 MGI:6081294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153528 transcription start site region 153528 MGI:6081295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153529 transcription start site region 153529 MGI:6081296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153530 transcription start site region 153530 MGI:6081297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153531 transcription start site region 153531 MGI:6081298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153532 transcription start site region 153532 MGI:6081299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153533 transcription start site region 153533 MGI:6081300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153534 transcription start site region 153534 MGI:6081301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153535 transcription start site region 153535 MGI:6081302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153536 transcription start site region 153536 MGI:6081303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153537 transcription start site region 153537 MGI:6081304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153538 transcription start site region 153538 MGI:6081305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153539 transcription start site region 153539 MGI:6081306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153540 transcription start site region 153540 MGI:6081307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153541 transcription start site region 153541 MGI:6081308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153542 transcription start site region 153542 MGI:6081309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153543 transcription start site region 153543 MGI:6081310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153544 transcription start site region 153544 MGI:6081311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153545 transcription start site region 153545 MGI:6081312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153546 transcription start site region 153546 MGI:6081313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153547 transcription start site region 153547 MGI:6081314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153548 transcription start site region 153548 MGI:6081315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153549 transcription start site region 153549 MGI:6081316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153550 transcription start site region 153550 MGI:6081317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153551 transcription start site region 153551 MGI:6081318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153552 transcription start site region 153552 MGI:6081319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153553 transcription start site region 153553 MGI:6081320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153554 transcription start site region 153554 MGI:6081321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153555 transcription start site region 153555 MGI:6081322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153556 transcription start site region 153556 MGI:6081323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153557 transcription start site region 153557 MGI:6081324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153558 transcription start site region 153558 MGI:6081325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153559 transcription start site region 153559 MGI:6081326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153560 transcription start site region 153560 MGI:6081327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153561 transcription start site region 153561 MGI:6081328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153562 transcription start site region 153562 MGI:6081329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153563 transcription start site region 153563 MGI:6081330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153564 transcription start site region 153564 MGI:6081331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153565 transcription start site region 153565 MGI:6081332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153566 transcription start site region 153566 MGI:6081333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153567 transcription start site region 153567 MGI:6081334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153568 transcription start site region 153568 MGI:6081335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153569 transcription start site region 153569 MGI:6081336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153570 transcription start site region 153570 MGI:6081337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153571 transcription start site region 153571 MGI:6081338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153572 transcription start site region 153572 MGI:6081339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153573 transcription start site region 153573 MGI:6081340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153574 transcription start site region 153574 MGI:6081341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153575 transcription start site region 153575 MGI:6081342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153576 transcription start site region 153576 MGI:6081343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153577 transcription start site region 153577 MGI:6081344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153578 transcription start site region 153578 MGI:6081345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153579 transcription start site region 153579 MGI:6081346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153580 transcription start site region 153580 MGI:6081347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153581 transcription start site region 153581 MGI:6081348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153582 transcription start site region 153582 MGI:6081349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153583 transcription start site region 153583 MGI:6081350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153584 transcription start site region 153584 MGI:6081351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153585 transcription start site region 153585 MGI:6081352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153586 transcription start site region 153586 MGI:6081353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153587 transcription start site region 153587 MGI:6081354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153588 transcription start site region 153588 MGI:6081355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153589 transcription start site region 153589 MGI:6081356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153590 transcription start site region 153590 MGI:6081357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153591 transcription start site region 153591 MGI:6081358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153592 transcription start site region 153592 MGI:6081359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153593 transcription start site region 153593 MGI:6081360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153594 transcription start site region 153594 MGI:6081361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153595 transcription start site region 153595 MGI:6081362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153596 transcription start site region 153596 MGI:6081363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153597 transcription start site region 153597 MGI:6081364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153598 transcription start site region 153598 MGI:6081365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153599 transcription start site region 153599 MGI:6081366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153600 transcription start site region 153600 MGI:6081367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153601 transcription start site region 153601 MGI:6081368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153602 transcription start site region 153602 MGI:6081369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153603 transcription start site region 153603 MGI:6081370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153604 transcription start site region 153604 MGI:6081371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153605 transcription start site region 153605 MGI:6081372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153606 transcription start site region 153606 MGI:6081373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153607 transcription start site region 153607 MGI:6081374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153608 transcription start site region 153608 MGI:6081375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153609 transcription start site region 153609 MGI:6081376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153610 transcription start site region 153610 MGI:6081377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153611 transcription start site region 153611 MGI:6081378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153612 transcription start site region 153612 MGI:6081379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153613 transcription start site region 153613 MGI:6081380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153614 transcription start site region 153614 MGI:6081381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153615 transcription start site region 153615 MGI:6081382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153616 transcription start site region 153616 MGI:6081383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153617 transcription start site region 153617 MGI:6081384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153618 transcription start site region 153618 MGI:6081385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153619 transcription start site region 153619 MGI:6081386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153620 transcription start site region 153620 MGI:6081387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153621 transcription start site region 153621 MGI:6081388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153622 transcription start site region 153622 MGI:6081389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153623 transcription start site region 153623 MGI:6081390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153624 transcription start site region 153624 MGI:6081391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153625 transcription start site region 153625 MGI:6081392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153626 transcription start site region 153626 MGI:6081393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153627 transcription start site region 153627 MGI:6081394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153628 transcription start site region 153628 MGI:6081395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153629 transcription start site region 153629 MGI:6081396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153630 transcription start site region 153630 MGI:6081397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153631 transcription start site region 153631 MGI:6081398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153632 transcription start site region 153632 MGI:6081399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153633 transcription start site region 153633 MGI:6081400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153634 transcription start site region 153634 MGI:6081401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153635 transcription start site region 153635 MGI:6081402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153636 transcription start site region 153636 MGI:6081403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153637 transcription start site region 153637 MGI:6081404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153638 transcription start site region 153638 MGI:6081405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153639 transcription start site region 153639 MGI:6081406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153640 transcription start site region 153640 MGI:6081407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153641 transcription start site region 153641 MGI:6081408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153642 transcription start site region 153642 MGI:6081409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153643 transcription start site region 153643 MGI:6081410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153644 transcription start site region 153644 MGI:6081411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153645 transcription start site region 153645 MGI:6081412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153646 transcription start site region 153646 MGI:6081413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153647 transcription start site region 153647 MGI:6081414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153648 transcription start site region 153648 MGI:6081415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153649 transcription start site region 153649 MGI:6081416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153650 transcription start site region 153650 MGI:6081417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153651 transcription start site region 153651 MGI:6081418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153652 transcription start site region 153652 MGI:6081419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153653 transcription start site region 153653 MGI:6081420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153654 transcription start site region 153654 MGI:6081421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153655 transcription start site region 153655 MGI:6081422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153656 transcription start site region 153656 MGI:6081423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153657 transcription start site region 153657 MGI:6081424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153658 transcription start site region 153658 MGI:6081425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153659 transcription start site region 153659 MGI:6081426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153660 transcription start site region 153660 MGI:6081427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153661 transcription start site region 153661 MGI:6081428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153662 transcription start site region 153662 MGI:6081429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153663 transcription start site region 153663 MGI:6081430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153664 transcription start site region 153664 MGI:6081431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153665 transcription start site region 153665 MGI:6081432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153666 transcription start site region 153666 MGI:6081433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153667 transcription start site region 153667 MGI:6081434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153668 transcription start site region 153668 MGI:6081435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153669 transcription start site region 153669 MGI:6081436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153670 transcription start site region 153670 MGI:6081437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153671 transcription start site region 153671 MGI:6081438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153672 transcription start site region 153672 MGI:6081439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153673 transcription start site region 153673 MGI:6081440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153674 transcription start site region 153674 MGI:6081441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153675 transcription start site region 153675 MGI:6081442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153676 transcription start site region 153676 MGI:6081443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153677 transcription start site region 153677 MGI:6081444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153678 transcription start site region 153678 MGI:6081445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153679 transcription start site region 153679 MGI:6081446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153680 transcription start site region 153680 MGI:6081447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153681 transcription start site region 153681 MGI:6081448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153682 transcription start site region 153682 MGI:6081449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153683 transcription start site region 153683 MGI:6081450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153684 transcription start site region 153684 MGI:6081451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153685 transcription start site region 153685 MGI:6081452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153686 transcription start site region 153686 MGI:6081453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153687 transcription start site region 153687 MGI:6081454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153688 transcription start site region 153688 MGI:6081455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153689 transcription start site region 153689 MGI:6081456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153690 transcription start site region 153690 MGI:6081457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153691 transcription start site region 153691 MGI:6081458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153692 transcription start site region 153692 MGI:6081459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153693 transcription start site region 153693 MGI:6081460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153694 transcription start site region 153694 MGI:6081461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153695 transcription start site region 153695 MGI:6081462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153696 transcription start site region 153696 MGI:6081463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153697 transcription start site region 153697 MGI:6081464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153698 transcription start site region 153698 MGI:6081465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153699 transcription start site region 153699 MGI:6081466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153700 transcription start site region 153700 MGI:6081467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153701 transcription start site region 153701 MGI:6081468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153702 transcription start site region 153702 MGI:6081469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153703 transcription start site region 153703 MGI:6081470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153704 transcription start site region 153704 MGI:6081471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153705 transcription start site region 153705 MGI:6081472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153706 transcription start site region 153706 MGI:6081473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153707 transcription start site region 153707 MGI:6081474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153708 transcription start site region 153708 MGI:6081475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153709 transcription start site region 153709 MGI:6081476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153710 transcription start site region 153710 MGI:6081477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153711 transcription start site region 153711 MGI:6081478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153712 transcription start site region 153712 MGI:6081479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153713 transcription start site region 153713 MGI:6081480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153714 transcription start site region 153714 MGI:6081481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153715 transcription start site region 153715 MGI:6081482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153716 transcription start site region 153716 MGI:6081483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153717 transcription start site region 153717 MGI:6081484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153718 transcription start site region 153718 MGI:6081485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153719 transcription start site region 153719 MGI:6081486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153720 transcription start site region 153720 MGI:6081487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153721 transcription start site region 153721 MGI:6081488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153722 transcription start site region 153722 MGI:6081489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153723 transcription start site region 153723 MGI:6081490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153724 transcription start site region 153724 MGI:6081491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153725 transcription start site region 153725 MGI:6081492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153726 transcription start site region 153726 MGI:6081493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153727 transcription start site region 153727 MGI:6081494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153728 transcription start site region 153728 MGI:6081495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153729 transcription start site region 153729 MGI:6081496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153730 transcription start site region 153730 MGI:6081497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153731 transcription start site region 153731 MGI:6081498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153732 transcription start site region 153732 MGI:6081499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153733 transcription start site region 153733 MGI:6081500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153734 transcription start site region 153734 MGI:6081501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153735 transcription start site region 153735 MGI:6081502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153736 transcription start site region 153736 MGI:6081503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153737 transcription start site region 153737 MGI:6081504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153738 transcription start site region 153738 MGI:6081505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153739 transcription start site region 153739 MGI:6081506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153740 transcription start site region 153740 MGI:6081507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153741 transcription start site region 153741 MGI:6081508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153742 transcription start site region 153742 MGI:6081509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153743 transcription start site region 153743 MGI:6081510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153744 transcription start site region 153744 MGI:6081511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153745 transcription start site region 153745 MGI:6081512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153746 transcription start site region 153746 MGI:6081513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153747 transcription start site region 153747 MGI:6081514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153748 transcription start site region 153748 MGI:6081515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153749 transcription start site region 153749 MGI:6081516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153750 transcription start site region 153750 MGI:6081517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153751 transcription start site region 153751 MGI:6081518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153752 transcription start site region 153752 MGI:6081519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153753 transcription start site region 153753 MGI:6081520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153754 transcription start site region 153754 MGI:6081521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153755 transcription start site region 153755 MGI:6081522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153756 transcription start site region 153756 MGI:6081523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153757 transcription start site region 153757 MGI:6081524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153758 transcription start site region 153758 MGI:6081525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153759 transcription start site region 153759 MGI:6081526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153760 transcription start site region 153760 MGI:6081527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153761 transcription start site region 153761 MGI:6081528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153762 transcription start site region 153762 MGI:6081529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153763 transcription start site region 153763 MGI:6081530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153764 transcription start site region 153764 MGI:6081531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153765 transcription start site region 153765 MGI:6081532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153766 transcription start site region 153766 MGI:6081533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153767 transcription start site region 153767 MGI:6081534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153768 transcription start site region 153768 MGI:6081535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153769 transcription start site region 153769 MGI:6081536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153770 transcription start site region 153770 MGI:6081537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153771 transcription start site region 153771 MGI:6081538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153772 transcription start site region 153772 MGI:6081539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153773 transcription start site region 153773 MGI:6081540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153774 transcription start site region 153774 MGI:6081541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153775 transcription start site region 153775 MGI:6081542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153776 transcription start site region 153776 MGI:6081543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153777 transcription start site region 153777 MGI:6081544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153778 transcription start site region 153778 MGI:6081545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153779 transcription start site region 153779 MGI:6081546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153780 transcription start site region 153780 MGI:6081547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153781 transcription start site region 153781 MGI:6081548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153782 transcription start site region 153782 MGI:6081549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153783 transcription start site region 153783 MGI:6081550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153784 transcription start site region 153784 MGI:6081551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153785 transcription start site region 153785 MGI:6081552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153786 transcription start site region 153786 MGI:6081553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153787 transcription start site region 153787 MGI:6081554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153788 transcription start site region 153788 MGI:6081555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153789 transcription start site region 153789 MGI:6081556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153790 transcription start site region 153790 MGI:6081557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153791 transcription start site region 153791 MGI:6081558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153792 transcription start site region 153792 MGI:6081559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153793 transcription start site region 153793 MGI:6081560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153794 transcription start site region 153794 MGI:6081561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153795 transcription start site region 153795 MGI:6081562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153796 transcription start site region 153796 MGI:6081563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153797 transcription start site region 153797 MGI:6081564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153798 transcription start site region 153798 MGI:6081565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153799 transcription start site region 153799 MGI:6081566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153800 transcription start site region 153800 MGI:6081567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153801 transcription start site region 153801 MGI:6081568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153802 transcription start site region 153802 MGI:6081569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153803 transcription start site region 153803 MGI:6081570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153804 transcription start site region 153804 MGI:6081571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153805 transcription start site region 153805 MGI:6081572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153806 transcription start site region 153806 MGI:6081573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153807 transcription start site region 153807 MGI:6081574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153808 transcription start site region 153808 MGI:6081575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153809 transcription start site region 153809 MGI:6081576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153810 transcription start site region 153810 MGI:6081577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153811 transcription start site region 153811 MGI:6081578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153812 transcription start site region 153812 MGI:6081579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153813 transcription start site region 153813 MGI:6081580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153814 transcription start site region 153814 MGI:6081581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153815 transcription start site region 153815 MGI:6081582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153816 transcription start site region 153816 MGI:6081583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153817 transcription start site region 153817 MGI:6081584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153818 transcription start site region 153818 MGI:6081585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153819 transcription start site region 153819 MGI:6081586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153820 transcription start site region 153820 MGI:6081587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153821 transcription start site region 153821 MGI:6081588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153822 transcription start site region 153822 MGI:6081589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153823 transcription start site region 153823 MGI:6081590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153824 transcription start site region 153824 MGI:6081591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153825 transcription start site region 153825 MGI:6081592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153826 transcription start site region 153826 MGI:6081593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153827 transcription start site region 153827 MGI:6081594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153828 transcription start site region 153828 MGI:6081595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153829 transcription start site region 153829 MGI:6081596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153830 transcription start site region 153830 MGI:6081597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153831 transcription start site region 153831 MGI:6081598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153832 transcription start site region 153832 MGI:6081599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153833 transcription start site region 153833 MGI:6081600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153834 transcription start site region 153834 MGI:6081601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153835 transcription start site region 153835 MGI:6081602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153836 transcription start site region 153836 MGI:6081603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153837 transcription start site region 153837 MGI:6081604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153838 transcription start site region 153838 MGI:6081605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153839 transcription start site region 153839 MGI:6081606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153840 transcription start site region 153840 MGI:6081607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153841 transcription start site region 153841 MGI:6081608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153842 transcription start site region 153842 MGI:6081609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153843 transcription start site region 153843 MGI:6081610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153844 transcription start site region 153844 MGI:6081611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153845 transcription start site region 153845 MGI:6081612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153846 transcription start site region 153846 MGI:6081613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153847 transcription start site region 153847 MGI:6081614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153848 transcription start site region 153848 MGI:6081615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153849 transcription start site region 153849 MGI:6081616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153850 transcription start site region 153850 MGI:6081617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153851 transcription start site region 153851 MGI:6081618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153852 transcription start site region 153852 MGI:6081619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153853 transcription start site region 153853 MGI:6081620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153854 transcription start site region 153854 MGI:6081621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153855 transcription start site region 153855 MGI:6081622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153856 transcription start site region 153856 MGI:6081623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153857 transcription start site region 153857 MGI:6081624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153858 transcription start site region 153858 MGI:6081625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153859 transcription start site region 153859 MGI:6081626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153860 transcription start site region 153860 MGI:6081627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153861 transcription start site region 153861 MGI:6081628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153862 transcription start site region 153862 MGI:6081629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153863 transcription start site region 153863 MGI:6081630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153864 transcription start site region 153864 MGI:6081631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153865 transcription start site region 153865 MGI:6081632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153866 transcription start site region 153866 MGI:6081633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153867 transcription start site region 153867 MGI:6081634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153868 transcription start site region 153868 MGI:6081635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153869 transcription start site region 153869 MGI:6081636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153870 transcription start site region 153870 MGI:6081637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153871 transcription start site region 153871 MGI:6081638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153872 transcription start site region 153872 MGI:6081639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153873 transcription start site region 153873 MGI:6081640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153874 transcription start site region 153874 MGI:6081641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153875 transcription start site region 153875 MGI:6081642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153876 transcription start site region 153876 MGI:6081643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153877 transcription start site region 153877 MGI:6081644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153878 transcription start site region 153878 MGI:6081645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153879 transcription start site region 153879 MGI:6081646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153880 transcription start site region 153880 MGI:6081647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153881 transcription start site region 153881 MGI:6081648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153882 transcription start site region 153882 MGI:6081649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153883 transcription start site region 153883 MGI:6081650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153884 transcription start site region 153884 MGI:6081651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153885 transcription start site region 153885 MGI:6081652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153886 transcription start site region 153886 MGI:6081653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153887 transcription start site region 153887 MGI:6081654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153888 transcription start site region 153888 MGI:6081655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153889 transcription start site region 153889 MGI:6081656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153890 transcription start site region 153890 MGI:6081657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153891 transcription start site region 153891 MGI:6081658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153892 transcription start site region 153892 MGI:6081659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153893 transcription start site region 153893 MGI:6081660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153894 transcription start site region 153894 MGI:6081661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153895 transcription start site region 153895 MGI:6081662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153896 transcription start site region 153896 MGI:6081663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153897 transcription start site region 153897 MGI:6081664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153898 transcription start site region 153898 MGI:6081665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153899 transcription start site region 153899 MGI:6081666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153900 transcription start site region 153900 MGI:6081667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153901 transcription start site region 153901 MGI:6081668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153902 transcription start site region 153902 MGI:6081669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153903 transcription start site region 153903 MGI:6081670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153904 transcription start site region 153904 MGI:6081671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153905 transcription start site region 153905 MGI:6081672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153906 transcription start site region 153906 MGI:6081673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153907 transcription start site region 153907 MGI:6081674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153908 transcription start site region 153908 MGI:6081675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153909 transcription start site region 153909 MGI:6081676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153910 transcription start site region 153910 MGI:6081677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153911 transcription start site region 153911 MGI:6081678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153912 transcription start site region 153912 MGI:6081679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153913 transcription start site region 153913 MGI:6081680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153914 transcription start site region 153914 MGI:6081681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153915 transcription start site region 153915 MGI:6081682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153916 transcription start site region 153916 MGI:6081683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153917 transcription start site region 153917 MGI:6081684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153918 transcription start site region 153918 MGI:6081685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153919 transcription start site region 153919 MGI:6081686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153920 transcription start site region 153920 MGI:6081687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153921 transcription start site region 153921 MGI:6081688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153922 transcription start site region 153922 MGI:6081689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153923 transcription start site region 153923 MGI:6081690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153924 transcription start site region 153924 MGI:6081691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153925 transcription start site region 153925 MGI:6081692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153926 transcription start site region 153926 MGI:6081693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153927 transcription start site region 153927 MGI:6081694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153928 transcription start site region 153928 MGI:6081695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153929 transcription start site region 153929 MGI:6081696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153930 transcription start site region 153930 MGI:6081697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153931 transcription start site region 153931 MGI:6081698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153932 transcription start site region 153932 MGI:6081699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153933 transcription start site region 153933 MGI:6081700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153934 transcription start site region 153934 MGI:6081701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153935 transcription start site region 153935 MGI:6081702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153936 transcription start site region 153936 MGI:6081703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153937 transcription start site region 153937 MGI:6081704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153938 transcription start site region 153938 MGI:6081705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153939 transcription start site region 153939 MGI:6081706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153940 transcription start site region 153940 MGI:6081707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153941 transcription start site region 153941 MGI:6081708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153942 transcription start site region 153942 MGI:6081709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153943 transcription start site region 153943 MGI:6081710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153944 transcription start site region 153944 MGI:6081711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153945 transcription start site region 153945 MGI:6081712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153946 transcription start site region 153946 MGI:6081713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153947 transcription start site region 153947 MGI:6081714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153948 transcription start site region 153948 MGI:6081715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153949 transcription start site region 153949 MGI:6081716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153950 transcription start site region 153950 MGI:6081717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153951 transcription start site region 153951 MGI:6081718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153952 transcription start site region 153952 MGI:6081719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153953 transcription start site region 153953 MGI:6081720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153954 transcription start site region 153954 MGI:6081721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153955 transcription start site region 153955 MGI:6081722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153956 transcription start site region 153956 MGI:6081723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153957 transcription start site region 153957 MGI:6081724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153958 transcription start site region 153958 MGI:6081725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153959 transcription start site region 153959 MGI:6081726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153960 transcription start site region 153960 MGI:6081727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153961 transcription start site region 153961 MGI:6081728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153962 transcription start site region 153962 MGI:6081729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153963 transcription start site region 153963 MGI:6081730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153964 transcription start site region 153964 MGI:6081731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153965 transcription start site region 153965 MGI:6081732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153966 transcription start site region 153966 MGI:6081733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153967 transcription start site region 153967 MGI:6081734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153968 transcription start site region 153968 MGI:6081735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153969 transcription start site region 153969 MGI:6081736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153970 transcription start site region 153970 MGI:6081737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153971 transcription start site region 153971 MGI:6081738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153972 transcription start site region 153972 MGI:6081739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153973 transcription start site region 153973 MGI:6081740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153974 transcription start site region 153974 MGI:6081741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153975 transcription start site region 153975 MGI:6081742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153976 transcription start site region 153976 MGI:6081743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153977 transcription start site region 153977 MGI:6081744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153978 transcription start site region 153978 MGI:6081745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153979 transcription start site region 153979 MGI:6081746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153980 transcription start site region 153980 MGI:6081747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153981 transcription start site region 153981 MGI:6081748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153982 transcription start site region 153982 MGI:6081749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153983 transcription start site region 153983 MGI:6081750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153984 transcription start site region 153984 MGI:6081751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153985 transcription start site region 153985 MGI:6081752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153986 transcription start site region 153986 MGI:6081753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153987 transcription start site region 153987 MGI:6081754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153988 transcription start site region 153988 MGI:6081755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153989 transcription start site region 153989 MGI:6081756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153990 transcription start site region 153990 MGI:6081757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153991 transcription start site region 153991 MGI:6081758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153992 transcription start site region 153992 MGI:6081759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153993 transcription start site region 153993 MGI:6081760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153994 transcription start site region 153994 MGI:6081761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153995 transcription start site region 153995 MGI:6081762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153996 transcription start site region 153996 MGI:6081763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153997 transcription start site region 153997 MGI:6081764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153998 transcription start site region 153998 MGI:6081765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153999 transcription start site region 153999 MGI:6081766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154000 transcription start site region 154000 MGI:6081767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154001 transcription start site region 154001 MGI:6081768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154002 transcription start site region 154002 MGI:6081769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154003 transcription start site region 154003 MGI:6081770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154004 transcription start site region 154004 MGI:6081771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154005 transcription start site region 154005 MGI:6081772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154006 transcription start site region 154006 MGI:6081773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154007 transcription start site region 154007 MGI:6081774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154008 transcription start site region 154008 MGI:6081775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154009 transcription start site region 154009 MGI:6081776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154010 transcription start site region 154010 MGI:6081777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154011 transcription start site region 154011 MGI:6081778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP