Tssr152086 transcription start site region 152086 MGI:6079853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152087 transcription start site region 152087 MGI:6079854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152088 transcription start site region 152088 MGI:6079855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152089 transcription start site region 152089 MGI:6079856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152090 transcription start site region 152090 MGI:6079857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152091 transcription start site region 152091 MGI:6079858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152092 transcription start site region 152092 MGI:6079859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152093 transcription start site region 152093 MGI:6079860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152094 transcription start site region 152094 MGI:6079861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152095 transcription start site region 152095 MGI:6079862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152096 transcription start site region 152096 MGI:6079863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152097 transcription start site region 152097 MGI:6079864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152098 transcription start site region 152098 MGI:6079865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152099 transcription start site region 152099 MGI:6079866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152100 transcription start site region 152100 MGI:6079867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152101 transcription start site region 152101 MGI:6079868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152102 transcription start site region 152102 MGI:6079869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152103 transcription start site region 152103 MGI:6079870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152104 transcription start site region 152104 MGI:6079871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152105 transcription start site region 152105 MGI:6079872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152106 transcription start site region 152106 MGI:6079873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152107 transcription start site region 152107 MGI:6079874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152108 transcription start site region 152108 MGI:6079875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152109 transcription start site region 152109 MGI:6079876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152110 transcription start site region 152110 MGI:6079877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152111 transcription start site region 152111 MGI:6079878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152112 transcription start site region 152112 MGI:6079879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152113 transcription start site region 152113 MGI:6079880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152114 transcription start site region 152114 MGI:6079881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152115 transcription start site region 152115 MGI:6079882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152116 transcription start site region 152116 MGI:6079883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152117 transcription start site region 152117 MGI:6079884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152118 transcription start site region 152118 MGI:6079885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152119 transcription start site region 152119 MGI:6079886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152120 transcription start site region 152120 MGI:6079887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152121 transcription start site region 152121 MGI:6079888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152122 transcription start site region 152122 MGI:6079889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152123 transcription start site region 152123 MGI:6079890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152124 transcription start site region 152124 MGI:6079891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152125 transcription start site region 152125 MGI:6079892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152126 transcription start site region 152126 MGI:6079893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152127 transcription start site region 152127 MGI:6079894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152128 transcription start site region 152128 MGI:6079895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152129 transcription start site region 152129 MGI:6079896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152130 transcription start site region 152130 MGI:6079897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152131 transcription start site region 152131 MGI:6079898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152132 transcription start site region 152132 MGI:6079899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152133 transcription start site region 152133 MGI:6079900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152134 transcription start site region 152134 MGI:6079901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152135 transcription start site region 152135 MGI:6079902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152136 transcription start site region 152136 MGI:6079903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152137 transcription start site region 152137 MGI:6079904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152138 transcription start site region 152138 MGI:6079905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152139 transcription start site region 152139 MGI:6079906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152140 transcription start site region 152140 MGI:6079907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152141 transcription start site region 152141 MGI:6079908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152142 transcription start site region 152142 MGI:6079909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152143 transcription start site region 152143 MGI:6079910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152144 transcription start site region 152144 MGI:6079911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152145 transcription start site region 152145 MGI:6079912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152146 transcription start site region 152146 MGI:6079913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152147 transcription start site region 152147 MGI:6079914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152148 transcription start site region 152148 MGI:6079915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152149 transcription start site region 152149 MGI:6079916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152150 transcription start site region 152150 MGI:6079917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152151 transcription start site region 152151 MGI:6079918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152152 transcription start site region 152152 MGI:6079919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152153 transcription start site region 152153 MGI:6079920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152154 transcription start site region 152154 MGI:6079921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152155 transcription start site region 152155 MGI:6079922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152156 transcription start site region 152156 MGI:6079923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152157 transcription start site region 152157 MGI:6079924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152158 transcription start site region 152158 MGI:6079925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152159 transcription start site region 152159 MGI:6079926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152160 transcription start site region 152160 MGI:6079927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152161 transcription start site region 152161 MGI:6079928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152162 transcription start site region 152162 MGI:6079929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152163 transcription start site region 152163 MGI:6079930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152164 transcription start site region 152164 MGI:6079931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152165 transcription start site region 152165 MGI:6079932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152166 transcription start site region 152166 MGI:6079933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152167 transcription start site region 152167 MGI:6079934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152168 transcription start site region 152168 MGI:6079935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152169 transcription start site region 152169 MGI:6079936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152170 transcription start site region 152170 MGI:6079937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152171 transcription start site region 152171 MGI:6079938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152172 transcription start site region 152172 MGI:6079939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152173 transcription start site region 152173 MGI:6079940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152174 transcription start site region 152174 MGI:6079941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152175 transcription start site region 152175 MGI:6079942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152176 transcription start site region 152176 MGI:6079943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152177 transcription start site region 152177 MGI:6079944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152178 transcription start site region 152178 MGI:6079945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152179 transcription start site region 152179 MGI:6079946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152180 transcription start site region 152180 MGI:6079947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152181 transcription start site region 152181 MGI:6079948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152182 transcription start site region 152182 MGI:6079949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152183 transcription start site region 152183 MGI:6079950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152184 transcription start site region 152184 MGI:6079951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152185 transcription start site region 152185 MGI:6079952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152186 transcription start site region 152186 MGI:6079953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152187 transcription start site region 152187 MGI:6079954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152188 transcription start site region 152188 MGI:6079955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152189 transcription start site region 152189 MGI:6079956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152190 transcription start site region 152190 MGI:6079957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152191 transcription start site region 152191 MGI:6079958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152192 transcription start site region 152192 MGI:6079959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152193 transcription start site region 152193 MGI:6079960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152194 transcription start site region 152194 MGI:6079961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152195 transcription start site region 152195 MGI:6079962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152196 transcription start site region 152196 MGI:6079963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152197 transcription start site region 152197 MGI:6079964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152198 transcription start site region 152198 MGI:6079965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152199 transcription start site region 152199 MGI:6079966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152200 transcription start site region 152200 MGI:6079967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152201 transcription start site region 152201 MGI:6079968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152202 transcription start site region 152202 MGI:6079969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152203 transcription start site region 152203 MGI:6079970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152204 transcription start site region 152204 MGI:6079971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152205 transcription start site region 152205 MGI:6079972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152206 transcription start site region 152206 MGI:6079973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152207 transcription start site region 152207 MGI:6079974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152208 transcription start site region 152208 MGI:6079975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152209 transcription start site region 152209 MGI:6079976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152210 transcription start site region 152210 MGI:6079977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152211 transcription start site region 152211 MGI:6079978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152212 transcription start site region 152212 MGI:6079979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152213 transcription start site region 152213 MGI:6079980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152214 transcription start site region 152214 MGI:6079981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152215 transcription start site region 152215 MGI:6079982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152216 transcription start site region 152216 MGI:6079983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152217 transcription start site region 152217 MGI:6079984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152218 transcription start site region 152218 MGI:6079985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152219 transcription start site region 152219 MGI:6079986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152220 transcription start site region 152220 MGI:6079987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152221 transcription start site region 152221 MGI:6079988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152222 transcription start site region 152222 MGI:6079989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152223 transcription start site region 152223 MGI:6079990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152224 transcription start site region 152224 MGI:6079991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152225 transcription start site region 152225 MGI:6079992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152226 transcription start site region 152226 MGI:6079993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152227 transcription start site region 152227 MGI:6079994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152228 transcription start site region 152228 MGI:6079995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152229 transcription start site region 152229 MGI:6079996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152230 transcription start site region 152230 MGI:6079997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152231 transcription start site region 152231 MGI:6079998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152232 transcription start site region 152232 MGI:6079999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152233 transcription start site region 152233 MGI:6080000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152234 transcription start site region 152234 MGI:6080001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152235 transcription start site region 152235 MGI:6080002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152236 transcription start site region 152236 MGI:6080003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152237 transcription start site region 152237 MGI:6080004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152238 transcription start site region 152238 MGI:6080005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152239 transcription start site region 152239 MGI:6080006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152240 transcription start site region 152240 MGI:6080007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152241 transcription start site region 152241 MGI:6080008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152242 transcription start site region 152242 MGI:6080009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152243 transcription start site region 152243 MGI:6080010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152244 transcription start site region 152244 MGI:6080011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152245 transcription start site region 152245 MGI:6080012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152246 transcription start site region 152246 MGI:6080013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152247 transcription start site region 152247 MGI:6080014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152248 transcription start site region 152248 MGI:6080015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152249 transcription start site region 152249 MGI:6080016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152250 transcription start site region 152250 MGI:6080017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152251 transcription start site region 152251 MGI:6080018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152252 transcription start site region 152252 MGI:6080019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152253 transcription start site region 152253 MGI:6080020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152254 transcription start site region 152254 MGI:6080021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152255 transcription start site region 152255 MGI:6080022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152256 transcription start site region 152256 MGI:6080023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152257 transcription start site region 152257 MGI:6080024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152258 transcription start site region 152258 MGI:6080025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152259 transcription start site region 152259 MGI:6080026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152260 transcription start site region 152260 MGI:6080027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152261 transcription start site region 152261 MGI:6080028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152262 transcription start site region 152262 MGI:6080029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152263 transcription start site region 152263 MGI:6080030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152264 transcription start site region 152264 MGI:6080031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152265 transcription start site region 152265 MGI:6080032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152266 transcription start site region 152266 MGI:6080033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152267 transcription start site region 152267 MGI:6080034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152268 transcription start site region 152268 MGI:6080035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152269 transcription start site region 152269 MGI:6080036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152270 transcription start site region 152270 MGI:6080037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152271 transcription start site region 152271 MGI:6080038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152272 transcription start site region 152272 MGI:6080039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152273 transcription start site region 152273 MGI:6080040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152274 transcription start site region 152274 MGI:6080041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152275 transcription start site region 152275 MGI:6080042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152276 transcription start site region 152276 MGI:6080043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152277 transcription start site region 152277 MGI:6080044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152278 transcription start site region 152278 MGI:6080045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152279 transcription start site region 152279 MGI:6080046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152280 transcription start site region 152280 MGI:6080047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152281 transcription start site region 152281 MGI:6080048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152282 transcription start site region 152282 MGI:6080049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152283 transcription start site region 152283 MGI:6080050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152284 transcription start site region 152284 MGI:6080051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152285 transcription start site region 152285 MGI:6080052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152286 transcription start site region 152286 MGI:6080053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152287 transcription start site region 152287 MGI:6080054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152288 transcription start site region 152288 MGI:6080055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152289 transcription start site region 152289 MGI:6080056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152290 transcription start site region 152290 MGI:6080057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152291 transcription start site region 152291 MGI:6080058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152292 transcription start site region 152292 MGI:6080059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152293 transcription start site region 152293 MGI:6080060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152294 transcription start site region 152294 MGI:6080061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152295 transcription start site region 152295 MGI:6080062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152296 transcription start site region 152296 MGI:6080063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152297 transcription start site region 152297 MGI:6080064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152298 transcription start site region 152298 MGI:6080065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152299 transcription start site region 152299 MGI:6080066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152300 transcription start site region 152300 MGI:6080067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152301 transcription start site region 152301 MGI:6080068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152302 transcription start site region 152302 MGI:6080069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152303 transcription start site region 152303 MGI:6080070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152304 transcription start site region 152304 MGI:6080071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152305 transcription start site region 152305 MGI:6080072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152306 transcription start site region 152306 MGI:6080073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152307 transcription start site region 152307 MGI:6080074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152308 transcription start site region 152308 MGI:6080075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152309 transcription start site region 152309 MGI:6080076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152310 transcription start site region 152310 MGI:6080077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152311 transcription start site region 152311 MGI:6080078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152312 transcription start site region 152312 MGI:6080079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152313 transcription start site region 152313 MGI:6080080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152314 transcription start site region 152314 MGI:6080081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152315 transcription start site region 152315 MGI:6080082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152316 transcription start site region 152316 MGI:6080083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152317 transcription start site region 152317 MGI:6080084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152318 transcription start site region 152318 MGI:6080085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152319 transcription start site region 152319 MGI:6080086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152320 transcription start site region 152320 MGI:6080087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152321 transcription start site region 152321 MGI:6080088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152322 transcription start site region 152322 MGI:6080089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152323 transcription start site region 152323 MGI:6080090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152324 transcription start site region 152324 MGI:6080091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152325 transcription start site region 152325 MGI:6080092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152326 transcription start site region 152326 MGI:6080093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152327 transcription start site region 152327 MGI:6080094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152328 transcription start site region 152328 MGI:6080095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152329 transcription start site region 152329 MGI:6080096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152330 transcription start site region 152330 MGI:6080097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152331 transcription start site region 152331 MGI:6080098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152332 transcription start site region 152332 MGI:6080099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152333 transcription start site region 152333 MGI:6080100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152334 transcription start site region 152334 MGI:6080101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152335 transcription start site region 152335 MGI:6080102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152336 transcription start site region 152336 MGI:6080103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152337 transcription start site region 152337 MGI:6080104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152338 transcription start site region 152338 MGI:6080105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152339 transcription start site region 152339 MGI:6080106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152340 transcription start site region 152340 MGI:6080107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152341 transcription start site region 152341 MGI:6080108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152342 transcription start site region 152342 MGI:6080109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152343 transcription start site region 152343 MGI:6080110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152344 transcription start site region 152344 MGI:6080111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152345 transcription start site region 152345 MGI:6080112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152346 transcription start site region 152346 MGI:6080113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152347 transcription start site region 152347 MGI:6080114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152348 transcription start site region 152348 MGI:6080115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152349 transcription start site region 152349 MGI:6080116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152350 transcription start site region 152350 MGI:6080117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152351 transcription start site region 152351 MGI:6080118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152352 transcription start site region 152352 MGI:6080119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152353 transcription start site region 152353 MGI:6080120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152354 transcription start site region 152354 MGI:6080121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152355 transcription start site region 152355 MGI:6080122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152356 transcription start site region 152356 MGI:6080123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152357 transcription start site region 152357 MGI:6080124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152358 transcription start site region 152358 MGI:6080125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152359 transcription start site region 152359 MGI:6080126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152360 transcription start site region 152360 MGI:6080127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152361 transcription start site region 152361 MGI:6080128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152362 transcription start site region 152362 MGI:6080129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152363 transcription start site region 152363 MGI:6080130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152364 transcription start site region 152364 MGI:6080131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152365 transcription start site region 152365 MGI:6080132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152366 transcription start site region 152366 MGI:6080133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152367 transcription start site region 152367 MGI:6080134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152368 transcription start site region 152368 MGI:6080135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152369 transcription start site region 152369 MGI:6080136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152370 transcription start site region 152370 MGI:6080137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152371 transcription start site region 152371 MGI:6080138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152372 transcription start site region 152372 MGI:6080139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152373 transcription start site region 152373 MGI:6080140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152374 transcription start site region 152374 MGI:6080141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152375 transcription start site region 152375 MGI:6080142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152376 transcription start site region 152376 MGI:6080143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152377 transcription start site region 152377 MGI:6080144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152378 transcription start site region 152378 MGI:6080145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152379 transcription start site region 152379 MGI:6080146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152380 transcription start site region 152380 MGI:6080147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152381 transcription start site region 152381 MGI:6080148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152382 transcription start site region 152382 MGI:6080149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152383 transcription start site region 152383 MGI:6080150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152384 transcription start site region 152384 MGI:6080151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152385 transcription start site region 152385 MGI:6080152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152386 transcription start site region 152386 MGI:6080153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152387 transcription start site region 152387 MGI:6080154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152388 transcription start site region 152388 MGI:6080155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152389 transcription start site region 152389 MGI:6080156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152390 transcription start site region 152390 MGI:6080157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152391 transcription start site region 152391 MGI:6080158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152392 transcription start site region 152392 MGI:6080159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152393 transcription start site region 152393 MGI:6080160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152394 transcription start site region 152394 MGI:6080161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152395 transcription start site region 152395 MGI:6080162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152396 transcription start site region 152396 MGI:6080163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152397 transcription start site region 152397 MGI:6080164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152398 transcription start site region 152398 MGI:6080165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152399 transcription start site region 152399 MGI:6080166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152400 transcription start site region 152400 MGI:6080167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152401 transcription start site region 152401 MGI:6080168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152402 transcription start site region 152402 MGI:6080169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152403 transcription start site region 152403 MGI:6080170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152404 transcription start site region 152404 MGI:6080171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152405 transcription start site region 152405 MGI:6080172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152406 transcription start site region 152406 MGI:6080173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152407 transcription start site region 152407 MGI:6080174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152408 transcription start site region 152408 MGI:6080175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152409 transcription start site region 152409 MGI:6080176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152410 transcription start site region 152410 MGI:6080177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152411 transcription start site region 152411 MGI:6080178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152412 transcription start site region 152412 MGI:6080179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152413 transcription start site region 152413 MGI:6080180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152414 transcription start site region 152414 MGI:6080181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152415 transcription start site region 152415 MGI:6080182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152416 transcription start site region 152416 MGI:6080183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152417 transcription start site region 152417 MGI:6080184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152418 transcription start site region 152418 MGI:6080185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152419 transcription start site region 152419 MGI:6080186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152420 transcription start site region 152420 MGI:6080187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152421 transcription start site region 152421 MGI:6080188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152422 transcription start site region 152422 MGI:6080189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152423 transcription start site region 152423 MGI:6080190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152424 transcription start site region 152424 MGI:6080191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152425 transcription start site region 152425 MGI:6080192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152426 transcription start site region 152426 MGI:6080193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152427 transcription start site region 152427 MGI:6080194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152428 transcription start site region 152428 MGI:6080195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152429 transcription start site region 152429 MGI:6080196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152430 transcription start site region 152430 MGI:6080197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152431 transcription start site region 152431 MGI:6080198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152432 transcription start site region 152432 MGI:6080199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152433 transcription start site region 152433 MGI:6080200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152434 transcription start site region 152434 MGI:6080201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152435 transcription start site region 152435 MGI:6080202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152436 transcription start site region 152436 MGI:6080203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152437 transcription start site region 152437 MGI:6080204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152438 transcription start site region 152438 MGI:6080205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152439 transcription start site region 152439 MGI:6080206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152440 transcription start site region 152440 MGI:6080207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152441 transcription start site region 152441 MGI:6080208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152442 transcription start site region 152442 MGI:6080209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152443 transcription start site region 152443 MGI:6080210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152444 transcription start site region 152444 MGI:6080211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152445 transcription start site region 152445 MGI:6080212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152446 transcription start site region 152446 MGI:6080213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152447 transcription start site region 152447 MGI:6080214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152448 transcription start site region 152448 MGI:6080215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152449 transcription start site region 152449 MGI:6080216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152450 transcription start site region 152450 MGI:6080217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152451 transcription start site region 152451 MGI:6080218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152452 transcription start site region 152452 MGI:6080219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152453 transcription start site region 152453 MGI:6080220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152454 transcription start site region 152454 MGI:6080221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152455 transcription start site region 152455 MGI:6080222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152456 transcription start site region 152456 MGI:6080223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152457 transcription start site region 152457 MGI:6080224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152458 transcription start site region 152458 MGI:6080225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152459 transcription start site region 152459 MGI:6080226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152460 transcription start site region 152460 MGI:6080227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152461 transcription start site region 152461 MGI:6080228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152462 transcription start site region 152462 MGI:6080229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152463 transcription start site region 152463 MGI:6080230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152464 transcription start site region 152464 MGI:6080231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152465 transcription start site region 152465 MGI:6080232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152466 transcription start site region 152466 MGI:6080233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152467 transcription start site region 152467 MGI:6080234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152468 transcription start site region 152468 MGI:6080235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152469 transcription start site region 152469 MGI:6080236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152470 transcription start site region 152470 MGI:6080237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152471 transcription start site region 152471 MGI:6080238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152472 transcription start site region 152472 MGI:6080239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152473 transcription start site region 152473 MGI:6080240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152474 transcription start site region 152474 MGI:6080241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152475 transcription start site region 152475 MGI:6080242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152476 transcription start site region 152476 MGI:6080243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152477 transcription start site region 152477 MGI:6080244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152478 transcription start site region 152478 MGI:6080245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152479 transcription start site region 152479 MGI:6080246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152480 transcription start site region 152480 MGI:6080247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152481 transcription start site region 152481 MGI:6080248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152482 transcription start site region 152482 MGI:6080249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152483 transcription start site region 152483 MGI:6080250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152484 transcription start site region 152484 MGI:6080251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152485 transcription start site region 152485 MGI:6080252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152486 transcription start site region 152486 MGI:6080253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152487 transcription start site region 152487 MGI:6080254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152488 transcription start site region 152488 MGI:6080255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152489 transcription start site region 152489 MGI:6080256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152490 transcription start site region 152490 MGI:6080257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152491 transcription start site region 152491 MGI:6080258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152492 transcription start site region 152492 MGI:6080259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152493 transcription start site region 152493 MGI:6080260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152494 transcription start site region 152494 MGI:6080261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152495 transcription start site region 152495 MGI:6080262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152496 transcription start site region 152496 MGI:6080263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152497 transcription start site region 152497 MGI:6080264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152498 transcription start site region 152498 MGI:6080265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152499 transcription start site region 152499 MGI:6080266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152500 transcription start site region 152500 MGI:6080267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152501 transcription start site region 152501 MGI:6080268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152502 transcription start site region 152502 MGI:6080269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152503 transcription start site region 152503 MGI:6080270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152504 transcription start site region 152504 MGI:6080271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152505 transcription start site region 152505 MGI:6080272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152506 transcription start site region 152506 MGI:6080273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152507 transcription start site region 152507 MGI:6080274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152508 transcription start site region 152508 MGI:6080275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152509 transcription start site region 152509 MGI:6080276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152510 transcription start site region 152510 MGI:6080277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152511 transcription start site region 152511 MGI:6080278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152512 transcription start site region 152512 MGI:6080279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152513 transcription start site region 152513 MGI:6080280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152514 transcription start site region 152514 MGI:6080281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152515 transcription start site region 152515 MGI:6080282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152516 transcription start site region 152516 MGI:6080283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152517 transcription start site region 152517 MGI:6080284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152518 transcription start site region 152518 MGI:6080285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152519 transcription start site region 152519 MGI:6080286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152520 transcription start site region 152520 MGI:6080287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152521 transcription start site region 152521 MGI:6080288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152522 transcription start site region 152522 MGI:6080289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152523 transcription start site region 152523 MGI:6080290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152524 transcription start site region 152524 MGI:6080291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152525 transcription start site region 152525 MGI:6080292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152526 transcription start site region 152526 MGI:6080293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152527 transcription start site region 152527 MGI:6080294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152528 transcription start site region 152528 MGI:6080295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152529 transcription start site region 152529 MGI:6080296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152530 transcription start site region 152530 MGI:6080297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152531 transcription start site region 152531 MGI:6080298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152532 transcription start site region 152532 MGI:6080299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152533 transcription start site region 152533 MGI:6080300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152534 transcription start site region 152534 MGI:6080301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152535 transcription start site region 152535 MGI:6080302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152536 transcription start site region 152536 MGI:6080303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152537 transcription start site region 152537 MGI:6080304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152538 transcription start site region 152538 MGI:6080305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152539 transcription start site region 152539 MGI:6080306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152540 transcription start site region 152540 MGI:6080307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152541 transcription start site region 152541 MGI:6080308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152542 transcription start site region 152542 MGI:6080309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152543 transcription start site region 152543 MGI:6080310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152544 transcription start site region 152544 MGI:6080311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152545 transcription start site region 152545 MGI:6080312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152546 transcription start site region 152546 MGI:6080313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152547 transcription start site region 152547 MGI:6080314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152548 transcription start site region 152548 MGI:6080315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152549 transcription start site region 152549 MGI:6080316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152550 transcription start site region 152550 MGI:6080317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152551 transcription start site region 152551 MGI:6080318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152552 transcription start site region 152552 MGI:6080319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152553 transcription start site region 152553 MGI:6080320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152554 transcription start site region 152554 MGI:6080321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152555 transcription start site region 152555 MGI:6080322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152556 transcription start site region 152556 MGI:6080323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152557 transcription start site region 152557 MGI:6080324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152558 transcription start site region 152558 MGI:6080325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152559 transcription start site region 152559 MGI:6080326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152560 transcription start site region 152560 MGI:6080327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152561 transcription start site region 152561 MGI:6080328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152562 transcription start site region 152562 MGI:6080329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152563 transcription start site region 152563 MGI:6080330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152564 transcription start site region 152564 MGI:6080331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152565 transcription start site region 152565 MGI:6080332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152566 transcription start site region 152566 MGI:6080333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152567 transcription start site region 152567 MGI:6080334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152568 transcription start site region 152568 MGI:6080335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152569 transcription start site region 152569 MGI:6080336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152570 transcription start site region 152570 MGI:6080337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152571 transcription start site region 152571 MGI:6080338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152572 transcription start site region 152572 MGI:6080339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152573 transcription start site region 152573 MGI:6080340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152574 transcription start site region 152574 MGI:6080341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152575 transcription start site region 152575 MGI:6080342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152576 transcription start site region 152576 MGI:6080343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152577 transcription start site region 152577 MGI:6080344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152578 transcription start site region 152578 MGI:6080345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152579 transcription start site region 152579 MGI:6080346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152580 transcription start site region 152580 MGI:6080347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152581 transcription start site region 152581 MGI:6080348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152582 transcription start site region 152582 MGI:6080349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152583 transcription start site region 152583 MGI:6080350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152584 transcription start site region 152584 MGI:6080351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152585 transcription start site region 152585 MGI:6080352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152586 transcription start site region 152586 MGI:6080353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152587 transcription start site region 152587 MGI:6080354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152588 transcription start site region 152588 MGI:6080355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152589 transcription start site region 152589 MGI:6080356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152590 transcription start site region 152590 MGI:6080357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152591 transcription start site region 152591 MGI:6080358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152592 transcription start site region 152592 MGI:6080359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152593 transcription start site region 152593 MGI:6080360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152594 transcription start site region 152594 MGI:6080361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152595 transcription start site region 152595 MGI:6080362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152596 transcription start site region 152596 MGI:6080363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152597 transcription start site region 152597 MGI:6080364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152598 transcription start site region 152598 MGI:6080365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152599 transcription start site region 152599 MGI:6080366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152600 transcription start site region 152600 MGI:6080367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152601 transcription start site region 152601 MGI:6080368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152602 transcription start site region 152602 MGI:6080369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152603 transcription start site region 152603 MGI:6080370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152604 transcription start site region 152604 MGI:6080371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152605 transcription start site region 152605 MGI:6080372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152606 transcription start site region 152606 MGI:6080373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152607 transcription start site region 152607 MGI:6080374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152608 transcription start site region 152608 MGI:6080375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152609 transcription start site region 152609 MGI:6080376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152610 transcription start site region 152610 MGI:6080377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152611 transcription start site region 152611 MGI:6080378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152612 transcription start site region 152612 MGI:6080379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152613 transcription start site region 152613 MGI:6080380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152614 transcription start site region 152614 MGI:6080381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152615 transcription start site region 152615 MGI:6080382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152616 transcription start site region 152616 MGI:6080383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152617 transcription start site region 152617 MGI:6080384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152618 transcription start site region 152618 MGI:6080385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152619 transcription start site region 152619 MGI:6080386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152620 transcription start site region 152620 MGI:6080387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152621 transcription start site region 152621 MGI:6080388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152622 transcription start site region 152622 MGI:6080389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152623 transcription start site region 152623 MGI:6080390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152624 transcription start site region 152624 MGI:6080391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152625 transcription start site region 152625 MGI:6080392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152626 transcription start site region 152626 MGI:6080393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152627 transcription start site region 152627 MGI:6080394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152628 transcription start site region 152628 MGI:6080395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152629 transcription start site region 152629 MGI:6080396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152630 transcription start site region 152630 MGI:6080397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152631 transcription start site region 152631 MGI:6080398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152632 transcription start site region 152632 MGI:6080399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152633 transcription start site region 152633 MGI:6080400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152634 transcription start site region 152634 MGI:6080401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152635 transcription start site region 152635 MGI:6080402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152636 transcription start site region 152636 MGI:6080403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152637 transcription start site region 152637 MGI:6080404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152638 transcription start site region 152638 MGI:6080405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152639 transcription start site region 152639 MGI:6080406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152640 transcription start site region 152640 MGI:6080407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152641 transcription start site region 152641 MGI:6080408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152642 transcription start site region 152642 MGI:6080409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152643 transcription start site region 152643 MGI:6080410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152644 transcription start site region 152644 MGI:6080411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152645 transcription start site region 152645 MGI:6080412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152646 transcription start site region 152646 MGI:6080413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152647 transcription start site region 152647 MGI:6080414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152648 transcription start site region 152648 MGI:6080415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152649 transcription start site region 152649 MGI:6080416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152650 transcription start site region 152650 MGI:6080417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152651 transcription start site region 152651 MGI:6080418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152652 transcription start site region 152652 MGI:6080419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152653 transcription start site region 152653 MGI:6080420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152654 transcription start site region 152654 MGI:6080421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152655 transcription start site region 152655 MGI:6080422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152656 transcription start site region 152656 MGI:6080423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152657 transcription start site region 152657 MGI:6080424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152658 transcription start site region 152658 MGI:6080425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152659 transcription start site region 152659 MGI:6080426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152660 transcription start site region 152660 MGI:6080427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152661 transcription start site region 152661 MGI:6080428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152662 transcription start site region 152662 MGI:6080429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152663 transcription start site region 152663 MGI:6080430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152664 transcription start site region 152664 MGI:6080431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152665 transcription start site region 152665 MGI:6080432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152666 transcription start site region 152666 MGI:6080433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152667 transcription start site region 152667 MGI:6080434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152668 transcription start site region 152668 MGI:6080435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152669 transcription start site region 152669 MGI:6080436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152670 transcription start site region 152670 MGI:6080437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152671 transcription start site region 152671 MGI:6080438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152672 transcription start site region 152672 MGI:6080439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152673 transcription start site region 152673 MGI:6080440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152674 transcription start site region 152674 MGI:6080441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152675 transcription start site region 152675 MGI:6080442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152676 transcription start site region 152676 MGI:6080443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152677 transcription start site region 152677 MGI:6080444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152678 transcription start site region 152678 MGI:6080445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152679 transcription start site region 152679 MGI:6080446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152680 transcription start site region 152680 MGI:6080447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152681 transcription start site region 152681 MGI:6080448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152682 transcription start site region 152682 MGI:6080449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152683 transcription start site region 152683 MGI:6080450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152684 transcription start site region 152684 MGI:6080451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152685 transcription start site region 152685 MGI:6080452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152686 transcription start site region 152686 MGI:6080453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152687 transcription start site region 152687 MGI:6080454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152688 transcription start site region 152688 MGI:6080455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152689 transcription start site region 152689 MGI:6080456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152690 transcription start site region 152690 MGI:6080457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152691 transcription start site region 152691 MGI:6080458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152692 transcription start site region 152692 MGI:6080459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152693 transcription start site region 152693 MGI:6080460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152694 transcription start site region 152694 MGI:6080461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152695 transcription start site region 152695 MGI:6080462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152696 transcription start site region 152696 MGI:6080463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152697 transcription start site region 152697 MGI:6080464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152698 transcription start site region 152698 MGI:6080465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152699 transcription start site region 152699 MGI:6080466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152700 transcription start site region 152700 MGI:6080467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152701 transcription start site region 152701 MGI:6080468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152702 transcription start site region 152702 MGI:6080469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152703 transcription start site region 152703 MGI:6080470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152704 transcription start site region 152704 MGI:6080471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152705 transcription start site region 152705 MGI:6080472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152706 transcription start site region 152706 MGI:6080473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152707 transcription start site region 152707 MGI:6080474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152708 transcription start site region 152708 MGI:6080475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152709 transcription start site region 152709 MGI:6080476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152710 transcription start site region 152710 MGI:6080477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152711 transcription start site region 152711 MGI:6080478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152712 transcription start site region 152712 MGI:6080479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152713 transcription start site region 152713 MGI:6080480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152714 transcription start site region 152714 MGI:6080481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152715 transcription start site region 152715 MGI:6080482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152716 transcription start site region 152716 MGI:6080483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152717 transcription start site region 152717 MGI:6080484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152718 transcription start site region 152718 MGI:6080485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152719 transcription start site region 152719 MGI:6080486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152720 transcription start site region 152720 MGI:6080487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152721 transcription start site region 152721 MGI:6080488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152722 transcription start site region 152722 MGI:6080489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152723 transcription start site region 152723 MGI:6080490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152724 transcription start site region 152724 MGI:6080491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152725 transcription start site region 152725 MGI:6080492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152726 transcription start site region 152726 MGI:6080493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152727 transcription start site region 152727 MGI:6080494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152728 transcription start site region 152728 MGI:6080495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152729 transcription start site region 152729 MGI:6080496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152730 transcription start site region 152730 MGI:6080497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152731 transcription start site region 152731 MGI:6080498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152732 transcription start site region 152732 MGI:6080499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152733 transcription start site region 152733 MGI:6080500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152734 transcription start site region 152734 MGI:6080501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152735 transcription start site region 152735 MGI:6080502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152736 transcription start site region 152736 MGI:6080503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152737 transcription start site region 152737 MGI:6080504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152738 transcription start site region 152738 MGI:6080505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152739 transcription start site region 152739 MGI:6080506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152740 transcription start site region 152740 MGI:6080507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152741 transcription start site region 152741 MGI:6080508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152742 transcription start site region 152742 MGI:6080509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152743 transcription start site region 152743 MGI:6080510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152744 transcription start site region 152744 MGI:6080511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152745 transcription start site region 152745 MGI:6080512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152746 transcription start site region 152746 MGI:6080513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152747 transcription start site region 152747 MGI:6080514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152748 transcription start site region 152748 MGI:6080515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152749 transcription start site region 152749 MGI:6080516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152750 transcription start site region 152750 MGI:6080517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152751 transcription start site region 152751 MGI:6080518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152752 transcription start site region 152752 MGI:6080519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152753 transcription start site region 152753 MGI:6080520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152754 transcription start site region 152754 MGI:6080521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152755 transcription start site region 152755 MGI:6080522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152756 transcription start site region 152756 MGI:6080523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152757 transcription start site region 152757 MGI:6080524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152758 transcription start site region 152758 MGI:6080525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152759 transcription start site region 152759 MGI:6080526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152760 transcription start site region 152760 MGI:6080527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152761 transcription start site region 152761 MGI:6080528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152762 transcription start site region 152762 MGI:6080529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152763 transcription start site region 152763 MGI:6080530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152764 transcription start site region 152764 MGI:6080531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152765 transcription start site region 152765 MGI:6080532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152766 transcription start site region 152766 MGI:6080533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152767 transcription start site region 152767 MGI:6080534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152768 transcription start site region 152768 MGI:6080535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152769 transcription start site region 152769 MGI:6080536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152770 transcription start site region 152770 MGI:6080537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152771 transcription start site region 152771 MGI:6080538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152772 transcription start site region 152772 MGI:6080539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152773 transcription start site region 152773 MGI:6080540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152774 transcription start site region 152774 MGI:6080541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152775 transcription start site region 152775 MGI:6080542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152776 transcription start site region 152776 MGI:6080543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152777 transcription start site region 152777 MGI:6080544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152778 transcription start site region 152778 MGI:6080545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152779 transcription start site region 152779 MGI:6080546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152780 transcription start site region 152780 MGI:6080547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152781 transcription start site region 152781 MGI:6080548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152782 transcription start site region 152782 MGI:6080549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152783 transcription start site region 152783 MGI:6080550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152784 transcription start site region 152784 MGI:6080551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152785 transcription start site region 152785 MGI:6080552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152786 transcription start site region 152786 MGI:6080553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152787 transcription start site region 152787 MGI:6080554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152788 transcription start site region 152788 MGI:6080555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152789 transcription start site region 152789 MGI:6080556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152790 transcription start site region 152790 MGI:6080557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152791 transcription start site region 152791 MGI:6080558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152792 transcription start site region 152792 MGI:6080559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152793 transcription start site region 152793 MGI:6080560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152794 transcription start site region 152794 MGI:6080561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152795 transcription start site region 152795 MGI:6080562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152796 transcription start site region 152796 MGI:6080563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152797 transcription start site region 152797 MGI:6080564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152798 transcription start site region 152798 MGI:6080565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152799 transcription start site region 152799 MGI:6080566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152800 transcription start site region 152800 MGI:6080567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152801 transcription start site region 152801 MGI:6080568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152802 transcription start site region 152802 MGI:6080569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152803 transcription start site region 152803 MGI:6080570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152804 transcription start site region 152804 MGI:6080571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152805 transcription start site region 152805 MGI:6080572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152806 transcription start site region 152806 MGI:6080573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152807 transcription start site region 152807 MGI:6080574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152808 transcription start site region 152808 MGI:6080575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152809 transcription start site region 152809 MGI:6080576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152810 transcription start site region 152810 MGI:6080577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152811 transcription start site region 152811 MGI:6080578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152812 transcription start site region 152812 MGI:6080579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152813 transcription start site region 152813 MGI:6080580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152814 transcription start site region 152814 MGI:6080581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152815 transcription start site region 152815 MGI:6080582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152816 transcription start site region 152816 MGI:6080583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152817 transcription start site region 152817 MGI:6080584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152818 transcription start site region 152818 MGI:6080585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152819 transcription start site region 152819 MGI:6080586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152820 transcription start site region 152820 MGI:6080587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152821 transcription start site region 152821 MGI:6080588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152822 transcription start site region 152822 MGI:6080589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152823 transcription start site region 152823 MGI:6080590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152824 transcription start site region 152824 MGI:6080591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152825 transcription start site region 152825 MGI:6080592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152826 transcription start site region 152826 MGI:6080593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152827 transcription start site region 152827 MGI:6080594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152828 transcription start site region 152828 MGI:6080595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152829 transcription start site region 152829 MGI:6080596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152830 transcription start site region 152830 MGI:6080597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152831 transcription start site region 152831 MGI:6080598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152832 transcription start site region 152832 MGI:6080599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152833 transcription start site region 152833 MGI:6080600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152834 transcription start site region 152834 MGI:6080601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152835 transcription start site region 152835 MGI:6080602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152836 transcription start site region 152836 MGI:6080603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152837 transcription start site region 152837 MGI:6080604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152838 transcription start site region 152838 MGI:6080605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152839 transcription start site region 152839 MGI:6080606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152840 transcription start site region 152840 MGI:6080607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152841 transcription start site region 152841 MGI:6080608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152842 transcription start site region 152842 MGI:6080609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152843 transcription start site region 152843 MGI:6080610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152844 transcription start site region 152844 MGI:6080611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152845 transcription start site region 152845 MGI:6080612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152846 transcription start site region 152846 MGI:6080613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152847 transcription start site region 152847 MGI:6080614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152848 transcription start site region 152848 MGI:6080615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152849 transcription start site region 152849 MGI:6080616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152850 transcription start site region 152850 MGI:6080617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152851 transcription start site region 152851 MGI:6080618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152852 transcription start site region 152852 MGI:6080619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152853 transcription start site region 152853 MGI:6080620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152854 transcription start site region 152854 MGI:6080621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152855 transcription start site region 152855 MGI:6080622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152856 transcription start site region 152856 MGI:6080623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152857 transcription start site region 152857 MGI:6080624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152858 transcription start site region 152858 MGI:6080625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152859 transcription start site region 152859 MGI:6080626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152860 transcription start site region 152860 MGI:6080627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152861 transcription start site region 152861 MGI:6080628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152862 transcription start site region 152862 MGI:6080629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152863 transcription start site region 152863 MGI:6080630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152864 transcription start site region 152864 MGI:6080631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152865 transcription start site region 152865 MGI:6080632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152866 transcription start site region 152866 MGI:6080633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152867 transcription start site region 152867 MGI:6080634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152868 transcription start site region 152868 MGI:6080635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152869 transcription start site region 152869 MGI:6080636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152870 transcription start site region 152870 MGI:6080637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152871 transcription start site region 152871 MGI:6080638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152872 transcription start site region 152872 MGI:6080639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152873 transcription start site region 152873 MGI:6080640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152874 transcription start site region 152874 MGI:6080641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152875 transcription start site region 152875 MGI:6080642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152876 transcription start site region 152876 MGI:6080643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152877 transcription start site region 152877 MGI:6080644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152878 transcription start site region 152878 MGI:6080645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152879 transcription start site region 152879 MGI:6080646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152880 transcription start site region 152880 MGI:6080647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152881 transcription start site region 152881 MGI:6080648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152882 transcription start site region 152882 MGI:6080649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152883 transcription start site region 152883 MGI:6080650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152884 transcription start site region 152884 MGI:6080651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152885 transcription start site region 152885 MGI:6080652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152886 transcription start site region 152886 MGI:6080653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152887 transcription start site region 152887 MGI:6080654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152888 transcription start site region 152888 MGI:6080655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152889 transcription start site region 152889 MGI:6080656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152890 transcription start site region 152890 MGI:6080657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152891 transcription start site region 152891 MGI:6080658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152892 transcription start site region 152892 MGI:6080659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152893 transcription start site region 152893 MGI:6080660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152894 transcription start site region 152894 MGI:6080661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152895 transcription start site region 152895 MGI:6080662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152896 transcription start site region 152896 MGI:6080663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152897 transcription start site region 152897 MGI:6080664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152898 transcription start site region 152898 MGI:6080665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152899 transcription start site region 152899 MGI:6080666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152900 transcription start site region 152900 MGI:6080667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152901 transcription start site region 152901 MGI:6080668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152902 transcription start site region 152902 MGI:6080669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152903 transcription start site region 152903 MGI:6080670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152904 transcription start site region 152904 MGI:6080671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152905 transcription start site region 152905 MGI:6080672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152906 transcription start site region 152906 MGI:6080673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152907 transcription start site region 152907 MGI:6080674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152908 transcription start site region 152908 MGI:6080675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152909 transcription start site region 152909 MGI:6080676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152910 transcription start site region 152910 MGI:6080677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152911 transcription start site region 152911 MGI:6080678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152912 transcription start site region 152912 MGI:6080679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152913 transcription start site region 152913 MGI:6080680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152914 transcription start site region 152914 MGI:6080681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152915 transcription start site region 152915 MGI:6080682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152916 transcription start site region 152916 MGI:6080683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152917 transcription start site region 152917 MGI:6080684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152918 transcription start site region 152918 MGI:6080685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152919 transcription start site region 152919 MGI:6080686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152920 transcription start site region 152920 MGI:6080687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152921 transcription start site region 152921 MGI:6080688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152922 transcription start site region 152922 MGI:6080689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152923 transcription start site region 152923 MGI:6080690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152924 transcription start site region 152924 MGI:6080691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152925 transcription start site region 152925 MGI:6080692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152926 transcription start site region 152926 MGI:6080693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152927 transcription start site region 152927 MGI:6080694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152928 transcription start site region 152928 MGI:6080695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152929 transcription start site region 152929 MGI:6080696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152930 transcription start site region 152930 MGI:6080697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152931 transcription start site region 152931 MGI:6080698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152932 transcription start site region 152932 MGI:6080699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152933 transcription start site region 152933 MGI:6080700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152934 transcription start site region 152934 MGI:6080701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152935 transcription start site region 152935 MGI:6080702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152936 transcription start site region 152936 MGI:6080703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152937 transcription start site region 152937 MGI:6080704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152938 transcription start site region 152938 MGI:6080705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152939 transcription start site region 152939 MGI:6080706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152940 transcription start site region 152940 MGI:6080707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152941 transcription start site region 152941 MGI:6080708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152942 transcription start site region 152942 MGI:6080709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152943 transcription start site region 152943 MGI:6080710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152944 transcription start site region 152944 MGI:6080711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152945 transcription start site region 152945 MGI:6080712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152946 transcription start site region 152946 MGI:6080713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152947 transcription start site region 152947 MGI:6080714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152948 transcription start site region 152948 MGI:6080715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152949 transcription start site region 152949 MGI:6080716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152950 transcription start site region 152950 MGI:6080717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152951 transcription start site region 152951 MGI:6080718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152952 transcription start site region 152952 MGI:6080719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152953 transcription start site region 152953 MGI:6080720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152954 transcription start site region 152954 MGI:6080721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152955 transcription start site region 152955 MGI:6080722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152956 transcription start site region 152956 MGI:6080723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152957 transcription start site region 152957 MGI:6080724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152958 transcription start site region 152958 MGI:6080725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152959 transcription start site region 152959 MGI:6080726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152960 transcription start site region 152960 MGI:6080727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152961 transcription start site region 152961 MGI:6080728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152962 transcription start site region 152962 MGI:6080729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152963 transcription start site region 152963 MGI:6080730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152964 transcription start site region 152964 MGI:6080731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152965 transcription start site region 152965 MGI:6080732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152966 transcription start site region 152966 MGI:6080733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152967 transcription start site region 152967 MGI:6080734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152968 transcription start site region 152968 MGI:6080735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152969 transcription start site region 152969 MGI:6080736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152970 transcription start site region 152970 MGI:6080737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152971 transcription start site region 152971 MGI:6080738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152972 transcription start site region 152972 MGI:6080739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152973 transcription start site region 152973 MGI:6080740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152974 transcription start site region 152974 MGI:6080741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152975 transcription start site region 152975 MGI:6080742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152976 transcription start site region 152976 MGI:6080743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152977 transcription start site region 152977 MGI:6080744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152978 transcription start site region 152978 MGI:6080745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152979 transcription start site region 152979 MGI:6080746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152980 transcription start site region 152980 MGI:6080747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152981 transcription start site region 152981 MGI:6080748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152982 transcription start site region 152982 MGI:6080749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152983 transcription start site region 152983 MGI:6080750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152984 transcription start site region 152984 MGI:6080751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152985 transcription start site region 152985 MGI:6080752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152986 transcription start site region 152986 MGI:6080753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152987 transcription start site region 152987 MGI:6080754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152988 transcription start site region 152988 MGI:6080755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152989 transcription start site region 152989 MGI:6080756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152990 transcription start site region 152990 MGI:6080757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152991 transcription start site region 152991 MGI:6080758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152992 transcription start site region 152992 MGI:6080759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152993 transcription start site region 152993 MGI:6080760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152994 transcription start site region 152994 MGI:6080761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152995 transcription start site region 152995 MGI:6080762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152996 transcription start site region 152996 MGI:6080763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152997 transcription start site region 152997 MGI:6080764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152998 transcription start site region 152998 MGI:6080765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152999 transcription start site region 152999 MGI:6080766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153000 transcription start site region 153000 MGI:6080767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153001 transcription start site region 153001 MGI:6080768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153002 transcription start site region 153002 MGI:6080769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153003 transcription start site region 153003 MGI:6080770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153004 transcription start site region 153004 MGI:6080771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153005 transcription start site region 153005 MGI:6080772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153006 transcription start site region 153006 MGI:6080773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153007 transcription start site region 153007 MGI:6080774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153008 transcription start site region 153008 MGI:6080775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153009 transcription start site region 153009 MGI:6080776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153010 transcription start site region 153010 MGI:6080777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153011 transcription start site region 153011 MGI:6080778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153012 transcription start site region 153012 MGI:6080779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153013 transcription start site region 153013 MGI:6080780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153014 transcription start site region 153014 MGI:6080781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153015 transcription start site region 153015 MGI:6080782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153016 transcription start site region 153016 MGI:6080783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153017 transcription start site region 153017 MGI:6080784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153018 transcription start site region 153018 MGI:6080785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153019 transcription start site region 153019 MGI:6080786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153020 transcription start site region 153020 MGI:6080787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153021 transcription start site region 153021 MGI:6080788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153022 transcription start site region 153022 MGI:6080789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153023 transcription start site region 153023 MGI:6080790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153024 transcription start site region 153024 MGI:6080791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153025 transcription start site region 153025 MGI:6080792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153026 transcription start site region 153026 MGI:6080793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153027 transcription start site region 153027 MGI:6080794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153028 transcription start site region 153028 MGI:6080795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153029 transcription start site region 153029 MGI:6080796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153030 transcription start site region 153030 MGI:6080797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153031 transcription start site region 153031 MGI:6080798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153032 transcription start site region 153032 MGI:6080799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153033 transcription start site region 153033 MGI:6080800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153034 transcription start site region 153034 MGI:6080801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153035 transcription start site region 153035 MGI:6080802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153036 transcription start site region 153036 MGI:6080803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153037 transcription start site region 153037 MGI:6080804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153038 transcription start site region 153038 MGI:6080805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153039 transcription start site region 153039 MGI:6080806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153040 transcription start site region 153040 MGI:6080807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153041 transcription start site region 153041 MGI:6080808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153042 transcription start site region 153042 MGI:6080809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153043 transcription start site region 153043 MGI:6080810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153044 transcription start site region 153044 MGI:6080811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153045 transcription start site region 153045 MGI:6080812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153046 transcription start site region 153046 MGI:6080813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153047 transcription start site region 153047 MGI:6080814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153048 transcription start site region 153048 MGI:6080815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153049 transcription start site region 153049 MGI:6080816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153050 transcription start site region 153050 MGI:6080817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153051 transcription start site region 153051 MGI:6080818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153052 transcription start site region 153052 MGI:6080819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153053 transcription start site region 153053 MGI:6080820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153054 transcription start site region 153054 MGI:6080821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153055 transcription start site region 153055 MGI:6080822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153056 transcription start site region 153056 MGI:6080823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153057 transcription start site region 153057 MGI:6080824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153058 transcription start site region 153058 MGI:6080825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153059 transcription start site region 153059 MGI:6080826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153060 transcription start site region 153060 MGI:6080827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153061 transcription start site region 153061 MGI:6080828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153062 transcription start site region 153062 MGI:6080829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153063 transcription start site region 153063 MGI:6080830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153064 transcription start site region 153064 MGI:6080831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153065 transcription start site region 153065 MGI:6080832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153066 transcription start site region 153066 MGI:6080833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153067 transcription start site region 153067 MGI:6080834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153068 transcription start site region 153068 MGI:6080835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153069 transcription start site region 153069 MGI:6080836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153070 transcription start site region 153070 MGI:6080837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153071 transcription start site region 153071 MGI:6080838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153072 transcription start site region 153072 MGI:6080839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153073 transcription start site region 153073 MGI:6080840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153074 transcription start site region 153074 MGI:6080841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153075 transcription start site region 153075 MGI:6080842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153076 transcription start site region 153076 MGI:6080843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153077 transcription start site region 153077 MGI:6080844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153078 transcription start site region 153078 MGI:6080845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153079 transcription start site region 153079 MGI:6080846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153080 transcription start site region 153080 MGI:6080847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153081 transcription start site region 153081 MGI:6080848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153082 transcription start site region 153082 MGI:6080849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153083 transcription start site region 153083 MGI:6080850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153084 transcription start site region 153084 MGI:6080851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153085 transcription start site region 153085 MGI:6080852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP