Tssr151020 transcription start site region 151020 MGI:6078787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151021 transcription start site region 151021 MGI:6078788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151022 transcription start site region 151022 MGI:6078789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151023 transcription start site region 151023 MGI:6078790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151024 transcription start site region 151024 MGI:6078791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151025 transcription start site region 151025 MGI:6078792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151026 transcription start site region 151026 MGI:6078793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151027 transcription start site region 151027 MGI:6078794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151028 transcription start site region 151028 MGI:6078795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151029 transcription start site region 151029 MGI:6078796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151030 transcription start site region 151030 MGI:6078797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151031 transcription start site region 151031 MGI:6078798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151032 transcription start site region 151032 MGI:6078799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151033 transcription start site region 151033 MGI:6078800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151034 transcription start site region 151034 MGI:6078801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151035 transcription start site region 151035 MGI:6078802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151036 transcription start site region 151036 MGI:6078803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151037 transcription start site region 151037 MGI:6078804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151038 transcription start site region 151038 MGI:6078805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151039 transcription start site region 151039 MGI:6078806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151040 transcription start site region 151040 MGI:6078807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151041 transcription start site region 151041 MGI:6078808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151042 transcription start site region 151042 MGI:6078809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151043 transcription start site region 151043 MGI:6078810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151044 transcription start site region 151044 MGI:6078811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151045 transcription start site region 151045 MGI:6078812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151046 transcription start site region 151046 MGI:6078813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151047 transcription start site region 151047 MGI:6078814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151048 transcription start site region 151048 MGI:6078815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151049 transcription start site region 151049 MGI:6078816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151050 transcription start site region 151050 MGI:6078817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151051 transcription start site region 151051 MGI:6078818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151052 transcription start site region 151052 MGI:6078819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151053 transcription start site region 151053 MGI:6078820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151054 transcription start site region 151054 MGI:6078821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151055 transcription start site region 151055 MGI:6078822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151056 transcription start site region 151056 MGI:6078823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151057 transcription start site region 151057 MGI:6078824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151058 transcription start site region 151058 MGI:6078825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151059 transcription start site region 151059 MGI:6078826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151060 transcription start site region 151060 MGI:6078827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151061 transcription start site region 151061 MGI:6078828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151062 transcription start site region 151062 MGI:6078829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151063 transcription start site region 151063 MGI:6078830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151064 transcription start site region 151064 MGI:6078831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151065 transcription start site region 151065 MGI:6078832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151066 transcription start site region 151066 MGI:6078833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151067 transcription start site region 151067 MGI:6078834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151068 transcription start site region 151068 MGI:6078835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151069 transcription start site region 151069 MGI:6078836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151070 transcription start site region 151070 MGI:6078837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151071 transcription start site region 151071 MGI:6078838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151072 transcription start site region 151072 MGI:6078839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151073 transcription start site region 151073 MGI:6078840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151074 transcription start site region 151074 MGI:6078841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151075 transcription start site region 151075 MGI:6078842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151076 transcription start site region 151076 MGI:6078843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151077 transcription start site region 151077 MGI:6078844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151078 transcription start site region 151078 MGI:6078845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151079 transcription start site region 151079 MGI:6078846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151080 transcription start site region 151080 MGI:6078847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151081 transcription start site region 151081 MGI:6078848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151082 transcription start site region 151082 MGI:6078849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151083 transcription start site region 151083 MGI:6078850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151084 transcription start site region 151084 MGI:6078851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151085 transcription start site region 151085 MGI:6078852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151086 transcription start site region 151086 MGI:6078853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151087 transcription start site region 151087 MGI:6078854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151088 transcription start site region 151088 MGI:6078855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151089 transcription start site region 151089 MGI:6078856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151090 transcription start site region 151090 MGI:6078857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151091 transcription start site region 151091 MGI:6078858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151092 transcription start site region 151092 MGI:6078859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151093 transcription start site region 151093 MGI:6078860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151094 transcription start site region 151094 MGI:6078861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151095 transcription start site region 151095 MGI:6078862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151096 transcription start site region 151096 MGI:6078863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151097 transcription start site region 151097 MGI:6078864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151098 transcription start site region 151098 MGI:6078865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151099 transcription start site region 151099 MGI:6078866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151100 transcription start site region 151100 MGI:6078867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151101 transcription start site region 151101 MGI:6078868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151102 transcription start site region 151102 MGI:6078869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151103 transcription start site region 151103 MGI:6078870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151104 transcription start site region 151104 MGI:6078871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151105 transcription start site region 151105 MGI:6078872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151106 transcription start site region 151106 MGI:6078873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151107 transcription start site region 151107 MGI:6078874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151108 transcription start site region 151108 MGI:6078875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151109 transcription start site region 151109 MGI:6078876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151110 transcription start site region 151110 MGI:6078877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151111 transcription start site region 151111 MGI:6078878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151112 transcription start site region 151112 MGI:6078879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151113 transcription start site region 151113 MGI:6078880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151114 transcription start site region 151114 MGI:6078881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151115 transcription start site region 151115 MGI:6078882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151116 transcription start site region 151116 MGI:6078883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151117 transcription start site region 151117 MGI:6078884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151118 transcription start site region 151118 MGI:6078885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151119 transcription start site region 151119 MGI:6078886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151120 transcription start site region 151120 MGI:6078887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151121 transcription start site region 151121 MGI:6078888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151122 transcription start site region 151122 MGI:6078889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151123 transcription start site region 151123 MGI:6078890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151124 transcription start site region 151124 MGI:6078891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151125 transcription start site region 151125 MGI:6078892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151126 transcription start site region 151126 MGI:6078893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151127 transcription start site region 151127 MGI:6078894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151128 transcription start site region 151128 MGI:6078895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151129 transcription start site region 151129 MGI:6078896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151130 transcription start site region 151130 MGI:6078897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151131 transcription start site region 151131 MGI:6078898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151132 transcription start site region 151132 MGI:6078899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151133 transcription start site region 151133 MGI:6078900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151134 transcription start site region 151134 MGI:6078901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151135 transcription start site region 151135 MGI:6078902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151136 transcription start site region 151136 MGI:6078903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151137 transcription start site region 151137 MGI:6078904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151138 transcription start site region 151138 MGI:6078905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151139 transcription start site region 151139 MGI:6078906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151140 transcription start site region 151140 MGI:6078907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151141 transcription start site region 151141 MGI:6078908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151142 transcription start site region 151142 MGI:6078909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151143 transcription start site region 151143 MGI:6078910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151144 transcription start site region 151144 MGI:6078911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151145 transcription start site region 151145 MGI:6078912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151146 transcription start site region 151146 MGI:6078913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151147 transcription start site region 151147 MGI:6078914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151148 transcription start site region 151148 MGI:6078915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151149 transcription start site region 151149 MGI:6078916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151150 transcription start site region 151150 MGI:6078917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151151 transcription start site region 151151 MGI:6078918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151152 transcription start site region 151152 MGI:6078919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151153 transcription start site region 151153 MGI:6078920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151154 transcription start site region 151154 MGI:6078921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151155 transcription start site region 151155 MGI:6078922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151156 transcription start site region 151156 MGI:6078923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151157 transcription start site region 151157 MGI:6078924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151158 transcription start site region 151158 MGI:6078925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151159 transcription start site region 151159 MGI:6078926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151160 transcription start site region 151160 MGI:6078927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151161 transcription start site region 151161 MGI:6078928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151162 transcription start site region 151162 MGI:6078929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151163 transcription start site region 151163 MGI:6078930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151164 transcription start site region 151164 MGI:6078931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151165 transcription start site region 151165 MGI:6078932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151166 transcription start site region 151166 MGI:6078933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151167 transcription start site region 151167 MGI:6078934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151168 transcription start site region 151168 MGI:6078935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151169 transcription start site region 151169 MGI:6078936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151170 transcription start site region 151170 MGI:6078937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151171 transcription start site region 151171 MGI:6078938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151172 transcription start site region 151172 MGI:6078939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151173 transcription start site region 151173 MGI:6078940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151174 transcription start site region 151174 MGI:6078941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151175 transcription start site region 151175 MGI:6078942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151176 transcription start site region 151176 MGI:6078943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151177 transcription start site region 151177 MGI:6078944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151178 transcription start site region 151178 MGI:6078945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151179 transcription start site region 151179 MGI:6078946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151180 transcription start site region 151180 MGI:6078947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151181 transcription start site region 151181 MGI:6078948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151182 transcription start site region 151182 MGI:6078949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151183 transcription start site region 151183 MGI:6078950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151184 transcription start site region 151184 MGI:6078951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151185 transcription start site region 151185 MGI:6078952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151186 transcription start site region 151186 MGI:6078953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151187 transcription start site region 151187 MGI:6078954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151188 transcription start site region 151188 MGI:6078955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151189 transcription start site region 151189 MGI:6078956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151190 transcription start site region 151190 MGI:6078957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151191 transcription start site region 151191 MGI:6078958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151192 transcription start site region 151192 MGI:6078959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151193 transcription start site region 151193 MGI:6078960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151194 transcription start site region 151194 MGI:6078961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151195 transcription start site region 151195 MGI:6078962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151196 transcription start site region 151196 MGI:6078963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151197 transcription start site region 151197 MGI:6078964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151198 transcription start site region 151198 MGI:6078965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151199 transcription start site region 151199 MGI:6078966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151200 transcription start site region 151200 MGI:6078967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151201 transcription start site region 151201 MGI:6078968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151202 transcription start site region 151202 MGI:6078969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151203 transcription start site region 151203 MGI:6078970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151204 transcription start site region 151204 MGI:6078971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151205 transcription start site region 151205 MGI:6078972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151206 transcription start site region 151206 MGI:6078973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151207 transcription start site region 151207 MGI:6078974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151208 transcription start site region 151208 MGI:6078975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151209 transcription start site region 151209 MGI:6078976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151210 transcription start site region 151210 MGI:6078977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151211 transcription start site region 151211 MGI:6078978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151212 transcription start site region 151212 MGI:6078979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151213 transcription start site region 151213 MGI:6078980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151214 transcription start site region 151214 MGI:6078981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151215 transcription start site region 151215 MGI:6078982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151216 transcription start site region 151216 MGI:6078983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151217 transcription start site region 151217 MGI:6078984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151218 transcription start site region 151218 MGI:6078985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151219 transcription start site region 151219 MGI:6078986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151220 transcription start site region 151220 MGI:6078987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151221 transcription start site region 151221 MGI:6078988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151222 transcription start site region 151222 MGI:6078989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151223 transcription start site region 151223 MGI:6078990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151224 transcription start site region 151224 MGI:6078991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151225 transcription start site region 151225 MGI:6078992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151226 transcription start site region 151226 MGI:6078993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151227 transcription start site region 151227 MGI:6078994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151228 transcription start site region 151228 MGI:6078995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151229 transcription start site region 151229 MGI:6078996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151230 transcription start site region 151230 MGI:6078997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151231 transcription start site region 151231 MGI:6078998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151232 transcription start site region 151232 MGI:6078999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151233 transcription start site region 151233 MGI:6079000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151234 transcription start site region 151234 MGI:6079001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151235 transcription start site region 151235 MGI:6079002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151236 transcription start site region 151236 MGI:6079003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151237 transcription start site region 151237 MGI:6079004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151238 transcription start site region 151238 MGI:6079005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151239 transcription start site region 151239 MGI:6079006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151240 transcription start site region 151240 MGI:6079007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151241 transcription start site region 151241 MGI:6079008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151242 transcription start site region 151242 MGI:6079009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151243 transcription start site region 151243 MGI:6079010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151244 transcription start site region 151244 MGI:6079011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151245 transcription start site region 151245 MGI:6079012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151246 transcription start site region 151246 MGI:6079013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151247 transcription start site region 151247 MGI:6079014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151248 transcription start site region 151248 MGI:6079015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151249 transcription start site region 151249 MGI:6079016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151250 transcription start site region 151250 MGI:6079017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151251 transcription start site region 151251 MGI:6079018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151252 transcription start site region 151252 MGI:6079019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151253 transcription start site region 151253 MGI:6079020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151254 transcription start site region 151254 MGI:6079021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151255 transcription start site region 151255 MGI:6079022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151256 transcription start site region 151256 MGI:6079023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151257 transcription start site region 151257 MGI:6079024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151258 transcription start site region 151258 MGI:6079025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151259 transcription start site region 151259 MGI:6079026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151260 transcription start site region 151260 MGI:6079027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151261 transcription start site region 151261 MGI:6079028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151262 transcription start site region 151262 MGI:6079029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151263 transcription start site region 151263 MGI:6079030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151264 transcription start site region 151264 MGI:6079031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151265 transcription start site region 151265 MGI:6079032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151266 transcription start site region 151266 MGI:6079033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151267 transcription start site region 151267 MGI:6079034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151268 transcription start site region 151268 MGI:6079035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151269 transcription start site region 151269 MGI:6079036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151270 transcription start site region 151270 MGI:6079037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151271 transcription start site region 151271 MGI:6079038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151272 transcription start site region 151272 MGI:6079039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151273 transcription start site region 151273 MGI:6079040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151274 transcription start site region 151274 MGI:6079041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151275 transcription start site region 151275 MGI:6079042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151276 transcription start site region 151276 MGI:6079043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151277 transcription start site region 151277 MGI:6079044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151278 transcription start site region 151278 MGI:6079045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151279 transcription start site region 151279 MGI:6079046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151280 transcription start site region 151280 MGI:6079047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151281 transcription start site region 151281 MGI:6079048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151282 transcription start site region 151282 MGI:6079049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151283 transcription start site region 151283 MGI:6079050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151284 transcription start site region 151284 MGI:6079051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151285 transcription start site region 151285 MGI:6079052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151286 transcription start site region 151286 MGI:6079053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151287 transcription start site region 151287 MGI:6079054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151288 transcription start site region 151288 MGI:6079055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151289 transcription start site region 151289 MGI:6079056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151290 transcription start site region 151290 MGI:6079057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151291 transcription start site region 151291 MGI:6079058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151292 transcription start site region 151292 MGI:6079059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151293 transcription start site region 151293 MGI:6079060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151294 transcription start site region 151294 MGI:6079061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151295 transcription start site region 151295 MGI:6079062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151296 transcription start site region 151296 MGI:6079063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151297 transcription start site region 151297 MGI:6079064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151298 transcription start site region 151298 MGI:6079065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151299 transcription start site region 151299 MGI:6079066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151300 transcription start site region 151300 MGI:6079067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151301 transcription start site region 151301 MGI:6079068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151302 transcription start site region 151302 MGI:6079069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151303 transcription start site region 151303 MGI:6079070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151304 transcription start site region 151304 MGI:6079071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151305 transcription start site region 151305 MGI:6079072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151306 transcription start site region 151306 MGI:6079073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151307 transcription start site region 151307 MGI:6079074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151308 transcription start site region 151308 MGI:6079075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151309 transcription start site region 151309 MGI:6079076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151310 transcription start site region 151310 MGI:6079077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151311 transcription start site region 151311 MGI:6079078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151312 transcription start site region 151312 MGI:6079079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151313 transcription start site region 151313 MGI:6079080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151314 transcription start site region 151314 MGI:6079081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151315 transcription start site region 151315 MGI:6079082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151316 transcription start site region 151316 MGI:6079083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151317 transcription start site region 151317 MGI:6079084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151318 transcription start site region 151318 MGI:6079085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151319 transcription start site region 151319 MGI:6079086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151320 transcription start site region 151320 MGI:6079087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151321 transcription start site region 151321 MGI:6079088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151322 transcription start site region 151322 MGI:6079089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151323 transcription start site region 151323 MGI:6079090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151324 transcription start site region 151324 MGI:6079091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151325 transcription start site region 151325 MGI:6079092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151326 transcription start site region 151326 MGI:6079093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151327 transcription start site region 151327 MGI:6079094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151328 transcription start site region 151328 MGI:6079095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151329 transcription start site region 151329 MGI:6079096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151330 transcription start site region 151330 MGI:6079097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151331 transcription start site region 151331 MGI:6079098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151332 transcription start site region 151332 MGI:6079099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151333 transcription start site region 151333 MGI:6079100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151334 transcription start site region 151334 MGI:6079101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151335 transcription start site region 151335 MGI:6079102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151336 transcription start site region 151336 MGI:6079103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151337 transcription start site region 151337 MGI:6079104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151338 transcription start site region 151338 MGI:6079105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151339 transcription start site region 151339 MGI:6079106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151340 transcription start site region 151340 MGI:6079107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151341 transcription start site region 151341 MGI:6079108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151342 transcription start site region 151342 MGI:6079109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151343 transcription start site region 151343 MGI:6079110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151344 transcription start site region 151344 MGI:6079111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151345 transcription start site region 151345 MGI:6079112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151346 transcription start site region 151346 MGI:6079113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151347 transcription start site region 151347 MGI:6079114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151348 transcription start site region 151348 MGI:6079115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151349 transcription start site region 151349 MGI:6079116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151350 transcription start site region 151350 MGI:6079117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151351 transcription start site region 151351 MGI:6079118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151352 transcription start site region 151352 MGI:6079119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151353 transcription start site region 151353 MGI:6079120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151354 transcription start site region 151354 MGI:6079121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151355 transcription start site region 151355 MGI:6079122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151356 transcription start site region 151356 MGI:6079123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151357 transcription start site region 151357 MGI:6079124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151358 transcription start site region 151358 MGI:6079125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151359 transcription start site region 151359 MGI:6079126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151360 transcription start site region 151360 MGI:6079127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151361 transcription start site region 151361 MGI:6079128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151362 transcription start site region 151362 MGI:6079129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151363 transcription start site region 151363 MGI:6079130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151364 transcription start site region 151364 MGI:6079131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151365 transcription start site region 151365 MGI:6079132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151366 transcription start site region 151366 MGI:6079133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151367 transcription start site region 151367 MGI:6079134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151368 transcription start site region 151368 MGI:6079135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151369 transcription start site region 151369 MGI:6079136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151370 transcription start site region 151370 MGI:6079137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151371 transcription start site region 151371 MGI:6079138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151372 transcription start site region 151372 MGI:6079139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151373 transcription start site region 151373 MGI:6079140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151374 transcription start site region 151374 MGI:6079141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151375 transcription start site region 151375 MGI:6079142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151376 transcription start site region 151376 MGI:6079143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151377 transcription start site region 151377 MGI:6079144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151378 transcription start site region 151378 MGI:6079145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151379 transcription start site region 151379 MGI:6079146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151380 transcription start site region 151380 MGI:6079147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151381 transcription start site region 151381 MGI:6079148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151382 transcription start site region 151382 MGI:6079149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151383 transcription start site region 151383 MGI:6079150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151384 transcription start site region 151384 MGI:6079151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151385 transcription start site region 151385 MGI:6079152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151386 transcription start site region 151386 MGI:6079153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151387 transcription start site region 151387 MGI:6079154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151388 transcription start site region 151388 MGI:6079155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151389 transcription start site region 151389 MGI:6079156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151390 transcription start site region 151390 MGI:6079157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151391 transcription start site region 151391 MGI:6079158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151392 transcription start site region 151392 MGI:6079159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151393 transcription start site region 151393 MGI:6079160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151394 transcription start site region 151394 MGI:6079161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151395 transcription start site region 151395 MGI:6079162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151396 transcription start site region 151396 MGI:6079163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151397 transcription start site region 151397 MGI:6079164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151398 transcription start site region 151398 MGI:6079165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151399 transcription start site region 151399 MGI:6079166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151400 transcription start site region 151400 MGI:6079167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151401 transcription start site region 151401 MGI:6079168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151402 transcription start site region 151402 MGI:6079169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151403 transcription start site region 151403 MGI:6079170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151404 transcription start site region 151404 MGI:6079171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151405 transcription start site region 151405 MGI:6079172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151406 transcription start site region 151406 MGI:6079173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151407 transcription start site region 151407 MGI:6079174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151408 transcription start site region 151408 MGI:6079175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151409 transcription start site region 151409 MGI:6079176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151410 transcription start site region 151410 MGI:6079177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151411 transcription start site region 151411 MGI:6079178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151412 transcription start site region 151412 MGI:6079179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151413 transcription start site region 151413 MGI:6079180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151414 transcription start site region 151414 MGI:6079181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151415 transcription start site region 151415 MGI:6079182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151416 transcription start site region 151416 MGI:6079183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151417 transcription start site region 151417 MGI:6079184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151418 transcription start site region 151418 MGI:6079185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151419 transcription start site region 151419 MGI:6079186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151420 transcription start site region 151420 MGI:6079187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151421 transcription start site region 151421 MGI:6079188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151422 transcription start site region 151422 MGI:6079189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151423 transcription start site region 151423 MGI:6079190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151424 transcription start site region 151424 MGI:6079191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151425 transcription start site region 151425 MGI:6079192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151426 transcription start site region 151426 MGI:6079193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151427 transcription start site region 151427 MGI:6079194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151428 transcription start site region 151428 MGI:6079195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151429 transcription start site region 151429 MGI:6079196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151430 transcription start site region 151430 MGI:6079197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151431 transcription start site region 151431 MGI:6079198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151432 transcription start site region 151432 MGI:6079199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151433 transcription start site region 151433 MGI:6079200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151434 transcription start site region 151434 MGI:6079201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151435 transcription start site region 151435 MGI:6079202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151436 transcription start site region 151436 MGI:6079203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151437 transcription start site region 151437 MGI:6079204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151438 transcription start site region 151438 MGI:6079205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151439 transcription start site region 151439 MGI:6079206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151440 transcription start site region 151440 MGI:6079207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151441 transcription start site region 151441 MGI:6079208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151442 transcription start site region 151442 MGI:6079209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151443 transcription start site region 151443 MGI:6079210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151444 transcription start site region 151444 MGI:6079211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151445 transcription start site region 151445 MGI:6079212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151446 transcription start site region 151446 MGI:6079213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151447 transcription start site region 151447 MGI:6079214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151448 transcription start site region 151448 MGI:6079215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151449 transcription start site region 151449 MGI:6079216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151450 transcription start site region 151450 MGI:6079217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151451 transcription start site region 151451 MGI:6079218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151452 transcription start site region 151452 MGI:6079219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151453 transcription start site region 151453 MGI:6079220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151454 transcription start site region 151454 MGI:6079221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151455 transcription start site region 151455 MGI:6079222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151456 transcription start site region 151456 MGI:6079223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151457 transcription start site region 151457 MGI:6079224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151458 transcription start site region 151458 MGI:6079225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151459 transcription start site region 151459 MGI:6079226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151460 transcription start site region 151460 MGI:6079227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151461 transcription start site region 151461 MGI:6079228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151462 transcription start site region 151462 MGI:6079229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151463 transcription start site region 151463 MGI:6079230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151464 transcription start site region 151464 MGI:6079231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151465 transcription start site region 151465 MGI:6079232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151466 transcription start site region 151466 MGI:6079233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151467 transcription start site region 151467 MGI:6079234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151468 transcription start site region 151468 MGI:6079235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151469 transcription start site region 151469 MGI:6079236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151470 transcription start site region 151470 MGI:6079237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151471 transcription start site region 151471 MGI:6079238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151472 transcription start site region 151472 MGI:6079239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151473 transcription start site region 151473 MGI:6079240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151474 transcription start site region 151474 MGI:6079241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151475 transcription start site region 151475 MGI:6079242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151476 transcription start site region 151476 MGI:6079243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151477 transcription start site region 151477 MGI:6079244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151478 transcription start site region 151478 MGI:6079245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151479 transcription start site region 151479 MGI:6079246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151480 transcription start site region 151480 MGI:6079247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151481 transcription start site region 151481 MGI:6079248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151482 transcription start site region 151482 MGI:6079249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151483 transcription start site region 151483 MGI:6079250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151484 transcription start site region 151484 MGI:6079251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151485 transcription start site region 151485 MGI:6079252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151486 transcription start site region 151486 MGI:6079253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151487 transcription start site region 151487 MGI:6079254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151488 transcription start site region 151488 MGI:6079255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151489 transcription start site region 151489 MGI:6079256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151490 transcription start site region 151490 MGI:6079257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151491 transcription start site region 151491 MGI:6079258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151492 transcription start site region 151492 MGI:6079259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151493 transcription start site region 151493 MGI:6079260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151494 transcription start site region 151494 MGI:6079261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151495 transcription start site region 151495 MGI:6079262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151496 transcription start site region 151496 MGI:6079263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151497 transcription start site region 151497 MGI:6079264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151498 transcription start site region 151498 MGI:6079265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151499 transcription start site region 151499 MGI:6079266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151500 transcription start site region 151500 MGI:6079267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151501 transcription start site region 151501 MGI:6079268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151502 transcription start site region 151502 MGI:6079269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151503 transcription start site region 151503 MGI:6079270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151504 transcription start site region 151504 MGI:6079271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151505 transcription start site region 151505 MGI:6079272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151506 transcription start site region 151506 MGI:6079273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151507 transcription start site region 151507 MGI:6079274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151508 transcription start site region 151508 MGI:6079275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151509 transcription start site region 151509 MGI:6079276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151510 transcription start site region 151510 MGI:6079277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151511 transcription start site region 151511 MGI:6079278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151512 transcription start site region 151512 MGI:6079279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151513 transcription start site region 151513 MGI:6079280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151514 transcription start site region 151514 MGI:6079281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151515 transcription start site region 151515 MGI:6079282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151516 transcription start site region 151516 MGI:6079283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151517 transcription start site region 151517 MGI:6079284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151518 transcription start site region 151518 MGI:6079285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151519 transcription start site region 151519 MGI:6079286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151520 transcription start site region 151520 MGI:6079287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151521 transcription start site region 151521 MGI:6079288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151522 transcription start site region 151522 MGI:6079289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151523 transcription start site region 151523 MGI:6079290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151524 transcription start site region 151524 MGI:6079291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151525 transcription start site region 151525 MGI:6079292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151526 transcription start site region 151526 MGI:6079293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151527 transcription start site region 151527 MGI:6079294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151528 transcription start site region 151528 MGI:6079295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151529 transcription start site region 151529 MGI:6079296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151530 transcription start site region 151530 MGI:6079297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151531 transcription start site region 151531 MGI:6079298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151532 transcription start site region 151532 MGI:6079299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151533 transcription start site region 151533 MGI:6079300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151534 transcription start site region 151534 MGI:6079301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151535 transcription start site region 151535 MGI:6079302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151536 transcription start site region 151536 MGI:6079303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151537 transcription start site region 151537 MGI:6079304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151538 transcription start site region 151538 MGI:6079305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151539 transcription start site region 151539 MGI:6079306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151540 transcription start site region 151540 MGI:6079307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151541 transcription start site region 151541 MGI:6079308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151542 transcription start site region 151542 MGI:6079309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151543 transcription start site region 151543 MGI:6079310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151544 transcription start site region 151544 MGI:6079311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151545 transcription start site region 151545 MGI:6079312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151546 transcription start site region 151546 MGI:6079313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151547 transcription start site region 151547 MGI:6079314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151548 transcription start site region 151548 MGI:6079315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151549 transcription start site region 151549 MGI:6079316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151550 transcription start site region 151550 MGI:6079317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151551 transcription start site region 151551 MGI:6079318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151552 transcription start site region 151552 MGI:6079319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151553 transcription start site region 151553 MGI:6079320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151554 transcription start site region 151554 MGI:6079321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151555 transcription start site region 151555 MGI:6079322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151556 transcription start site region 151556 MGI:6079323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151557 transcription start site region 151557 MGI:6079324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151558 transcription start site region 151558 MGI:6079325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151559 transcription start site region 151559 MGI:6079326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151560 transcription start site region 151560 MGI:6079327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151561 transcription start site region 151561 MGI:6079328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151562 transcription start site region 151562 MGI:6079329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151563 transcription start site region 151563 MGI:6079330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151564 transcription start site region 151564 MGI:6079331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151565 transcription start site region 151565 MGI:6079332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151566 transcription start site region 151566 MGI:6079333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151567 transcription start site region 151567 MGI:6079334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151568 transcription start site region 151568 MGI:6079335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151569 transcription start site region 151569 MGI:6079336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151570 transcription start site region 151570 MGI:6079337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151571 transcription start site region 151571 MGI:6079338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151572 transcription start site region 151572 MGI:6079339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151573 transcription start site region 151573 MGI:6079340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151574 transcription start site region 151574 MGI:6079341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151575 transcription start site region 151575 MGI:6079342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151576 transcription start site region 151576 MGI:6079343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151577 transcription start site region 151577 MGI:6079344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151578 transcription start site region 151578 MGI:6079345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151579 transcription start site region 151579 MGI:6079346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151580 transcription start site region 151580 MGI:6079347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151581 transcription start site region 151581 MGI:6079348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151582 transcription start site region 151582 MGI:6079349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151583 transcription start site region 151583 MGI:6079350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151584 transcription start site region 151584 MGI:6079351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151585 transcription start site region 151585 MGI:6079352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151586 transcription start site region 151586 MGI:6079353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151587 transcription start site region 151587 MGI:6079354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151588 transcription start site region 151588 MGI:6079355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151589 transcription start site region 151589 MGI:6079356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151590 transcription start site region 151590 MGI:6079357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151591 transcription start site region 151591 MGI:6079358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151592 transcription start site region 151592 MGI:6079359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151593 transcription start site region 151593 MGI:6079360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151594 transcription start site region 151594 MGI:6079361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151595 transcription start site region 151595 MGI:6079362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151596 transcription start site region 151596 MGI:6079363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151597 transcription start site region 151597 MGI:6079364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151598 transcription start site region 151598 MGI:6079365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151599 transcription start site region 151599 MGI:6079366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151600 transcription start site region 151600 MGI:6079367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151601 transcription start site region 151601 MGI:6079368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151602 transcription start site region 151602 MGI:6079369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151603 transcription start site region 151603 MGI:6079370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151604 transcription start site region 151604 MGI:6079371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151605 transcription start site region 151605 MGI:6079372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151606 transcription start site region 151606 MGI:6079373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151607 transcription start site region 151607 MGI:6079374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151608 transcription start site region 151608 MGI:6079375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151609 transcription start site region 151609 MGI:6079376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151610 transcription start site region 151610 MGI:6079377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151611 transcription start site region 151611 MGI:6079378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151612 transcription start site region 151612 MGI:6079379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151613 transcription start site region 151613 MGI:6079380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151614 transcription start site region 151614 MGI:6079381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151615 transcription start site region 151615 MGI:6079382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151616 transcription start site region 151616 MGI:6079383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151617 transcription start site region 151617 MGI:6079384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151618 transcription start site region 151618 MGI:6079385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151619 transcription start site region 151619 MGI:6079386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151620 transcription start site region 151620 MGI:6079387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151621 transcription start site region 151621 MGI:6079388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151622 transcription start site region 151622 MGI:6079389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151623 transcription start site region 151623 MGI:6079390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151624 transcription start site region 151624 MGI:6079391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151625 transcription start site region 151625 MGI:6079392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151626 transcription start site region 151626 MGI:6079393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151627 transcription start site region 151627 MGI:6079394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151628 transcription start site region 151628 MGI:6079395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151629 transcription start site region 151629 MGI:6079396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151630 transcription start site region 151630 MGI:6079397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151631 transcription start site region 151631 MGI:6079398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151632 transcription start site region 151632 MGI:6079399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151633 transcription start site region 151633 MGI:6079400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151634 transcription start site region 151634 MGI:6079401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151635 transcription start site region 151635 MGI:6079402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151636 transcription start site region 151636 MGI:6079403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151637 transcription start site region 151637 MGI:6079404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151638 transcription start site region 151638 MGI:6079405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151639 transcription start site region 151639 MGI:6079406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151640 transcription start site region 151640 MGI:6079407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151641 transcription start site region 151641 MGI:6079408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151642 transcription start site region 151642 MGI:6079409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151643 transcription start site region 151643 MGI:6079410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151644 transcription start site region 151644 MGI:6079411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151645 transcription start site region 151645 MGI:6079412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151646 transcription start site region 151646 MGI:6079413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151647 transcription start site region 151647 MGI:6079414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151648 transcription start site region 151648 MGI:6079415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151649 transcription start site region 151649 MGI:6079416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151650 transcription start site region 151650 MGI:6079417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151651 transcription start site region 151651 MGI:6079418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151652 transcription start site region 151652 MGI:6079419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151653 transcription start site region 151653 MGI:6079420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151654 transcription start site region 151654 MGI:6079421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151655 transcription start site region 151655 MGI:6079422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151656 transcription start site region 151656 MGI:6079423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151657 transcription start site region 151657 MGI:6079424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151658 transcription start site region 151658 MGI:6079425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151659 transcription start site region 151659 MGI:6079426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151660 transcription start site region 151660 MGI:6079427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151661 transcription start site region 151661 MGI:6079428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151662 transcription start site region 151662 MGI:6079429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151663 transcription start site region 151663 MGI:6079430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151664 transcription start site region 151664 MGI:6079431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151665 transcription start site region 151665 MGI:6079432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151666 transcription start site region 151666 MGI:6079433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151667 transcription start site region 151667 MGI:6079434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151668 transcription start site region 151668 MGI:6079435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151669 transcription start site region 151669 MGI:6079436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151670 transcription start site region 151670 MGI:6079437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151671 transcription start site region 151671 MGI:6079438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151672 transcription start site region 151672 MGI:6079439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151673 transcription start site region 151673 MGI:6079440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151674 transcription start site region 151674 MGI:6079441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151675 transcription start site region 151675 MGI:6079442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151676 transcription start site region 151676 MGI:6079443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151677 transcription start site region 151677 MGI:6079444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151678 transcription start site region 151678 MGI:6079445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151679 transcription start site region 151679 MGI:6079446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151680 transcription start site region 151680 MGI:6079447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151681 transcription start site region 151681 MGI:6079448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151682 transcription start site region 151682 MGI:6079449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151683 transcription start site region 151683 MGI:6079450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151684 transcription start site region 151684 MGI:6079451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151685 transcription start site region 151685 MGI:6079452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151686 transcription start site region 151686 MGI:6079453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151687 transcription start site region 151687 MGI:6079454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151688 transcription start site region 151688 MGI:6079455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151689 transcription start site region 151689 MGI:6079456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151690 transcription start site region 151690 MGI:6079457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151691 transcription start site region 151691 MGI:6079458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151692 transcription start site region 151692 MGI:6079459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151693 transcription start site region 151693 MGI:6079460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151694 transcription start site region 151694 MGI:6079461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151695 transcription start site region 151695 MGI:6079462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151696 transcription start site region 151696 MGI:6079463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151697 transcription start site region 151697 MGI:6079464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151698 transcription start site region 151698 MGI:6079465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151699 transcription start site region 151699 MGI:6079466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151700 transcription start site region 151700 MGI:6079467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151701 transcription start site region 151701 MGI:6079468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151702 transcription start site region 151702 MGI:6079469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151703 transcription start site region 151703 MGI:6079470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151704 transcription start site region 151704 MGI:6079471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151705 transcription start site region 151705 MGI:6079472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151706 transcription start site region 151706 MGI:6079473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151707 transcription start site region 151707 MGI:6079474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151708 transcription start site region 151708 MGI:6079475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151709 transcription start site region 151709 MGI:6079476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151710 transcription start site region 151710 MGI:6079477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151711 transcription start site region 151711 MGI:6079478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151712 transcription start site region 151712 MGI:6079479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151713 transcription start site region 151713 MGI:6079480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151714 transcription start site region 151714 MGI:6079481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151715 transcription start site region 151715 MGI:6079482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151716 transcription start site region 151716 MGI:6079483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151717 transcription start site region 151717 MGI:6079484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151718 transcription start site region 151718 MGI:6079485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151719 transcription start site region 151719 MGI:6079486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151720 transcription start site region 151720 MGI:6079487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151721 transcription start site region 151721 MGI:6079488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151722 transcription start site region 151722 MGI:6079489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151723 transcription start site region 151723 MGI:6079490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151724 transcription start site region 151724 MGI:6079491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151725 transcription start site region 151725 MGI:6079492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151726 transcription start site region 151726 MGI:6079493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151727 transcription start site region 151727 MGI:6079494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151728 transcription start site region 151728 MGI:6079495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151729 transcription start site region 151729 MGI:6079496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151730 transcription start site region 151730 MGI:6079497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151731 transcription start site region 151731 MGI:6079498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151732 transcription start site region 151732 MGI:6079499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151733 transcription start site region 151733 MGI:6079500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151734 transcription start site region 151734 MGI:6079501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151735 transcription start site region 151735 MGI:6079502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151736 transcription start site region 151736 MGI:6079503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151737 transcription start site region 151737 MGI:6079504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151738 transcription start site region 151738 MGI:6079505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151739 transcription start site region 151739 MGI:6079506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151740 transcription start site region 151740 MGI:6079507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151741 transcription start site region 151741 MGI:6079508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151742 transcription start site region 151742 MGI:6079509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151743 transcription start site region 151743 MGI:6079510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151744 transcription start site region 151744 MGI:6079511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151745 transcription start site region 151745 MGI:6079512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151746 transcription start site region 151746 MGI:6079513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151747 transcription start site region 151747 MGI:6079514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151748 transcription start site region 151748 MGI:6079515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151749 transcription start site region 151749 MGI:6079516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151750 transcription start site region 151750 MGI:6079517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151751 transcription start site region 151751 MGI:6079518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151752 transcription start site region 151752 MGI:6079519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151753 transcription start site region 151753 MGI:6079520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151754 transcription start site region 151754 MGI:6079521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151755 transcription start site region 151755 MGI:6079522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151756 transcription start site region 151756 MGI:6079523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151757 transcription start site region 151757 MGI:6079524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151758 transcription start site region 151758 MGI:6079525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151759 transcription start site region 151759 MGI:6079526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151760 transcription start site region 151760 MGI:6079527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151761 transcription start site region 151761 MGI:6079528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151762 transcription start site region 151762 MGI:6079529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151763 transcription start site region 151763 MGI:6079530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151764 transcription start site region 151764 MGI:6079531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151765 transcription start site region 151765 MGI:6079532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151766 transcription start site region 151766 MGI:6079533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151767 transcription start site region 151767 MGI:6079534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151768 transcription start site region 151768 MGI:6079535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151769 transcription start site region 151769 MGI:6079536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151770 transcription start site region 151770 MGI:6079537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151771 transcription start site region 151771 MGI:6079538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151772 transcription start site region 151772 MGI:6079539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151773 transcription start site region 151773 MGI:6079540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151774 transcription start site region 151774 MGI:6079541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151775 transcription start site region 151775 MGI:6079542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151776 transcription start site region 151776 MGI:6079543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151777 transcription start site region 151777 MGI:6079544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151778 transcription start site region 151778 MGI:6079545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151779 transcription start site region 151779 MGI:6079546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151780 transcription start site region 151780 MGI:6079547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151781 transcription start site region 151781 MGI:6079548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151782 transcription start site region 151782 MGI:6079549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151783 transcription start site region 151783 MGI:6079550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151784 transcription start site region 151784 MGI:6079551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151785 transcription start site region 151785 MGI:6079552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151786 transcription start site region 151786 MGI:6079553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151787 transcription start site region 151787 MGI:6079554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151788 transcription start site region 151788 MGI:6079555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151789 transcription start site region 151789 MGI:6079556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151790 transcription start site region 151790 MGI:6079557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151791 transcription start site region 151791 MGI:6079558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151792 transcription start site region 151792 MGI:6079559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151793 transcription start site region 151793 MGI:6079560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151794 transcription start site region 151794 MGI:6079561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151795 transcription start site region 151795 MGI:6079562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151796 transcription start site region 151796 MGI:6079563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151797 transcription start site region 151797 MGI:6079564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151798 transcription start site region 151798 MGI:6079565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151799 transcription start site region 151799 MGI:6079566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151800 transcription start site region 151800 MGI:6079567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151801 transcription start site region 151801 MGI:6079568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151802 transcription start site region 151802 MGI:6079569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151803 transcription start site region 151803 MGI:6079570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151804 transcription start site region 151804 MGI:6079571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151805 transcription start site region 151805 MGI:6079572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151806 transcription start site region 151806 MGI:6079573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151807 transcription start site region 151807 MGI:6079574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151808 transcription start site region 151808 MGI:6079575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151809 transcription start site region 151809 MGI:6079576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151810 transcription start site region 151810 MGI:6079577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151811 transcription start site region 151811 MGI:6079578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151812 transcription start site region 151812 MGI:6079579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151813 transcription start site region 151813 MGI:6079580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151814 transcription start site region 151814 MGI:6079581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151815 transcription start site region 151815 MGI:6079582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151816 transcription start site region 151816 MGI:6079583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151817 transcription start site region 151817 MGI:6079584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151818 transcription start site region 151818 MGI:6079585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151819 transcription start site region 151819 MGI:6079586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151820 transcription start site region 151820 MGI:6079587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151821 transcription start site region 151821 MGI:6079588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151822 transcription start site region 151822 MGI:6079589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151823 transcription start site region 151823 MGI:6079590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151824 transcription start site region 151824 MGI:6079591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151825 transcription start site region 151825 MGI:6079592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151826 transcription start site region 151826 MGI:6079593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151827 transcription start site region 151827 MGI:6079594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151828 transcription start site region 151828 MGI:6079595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151829 transcription start site region 151829 MGI:6079596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151830 transcription start site region 151830 MGI:6079597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151831 transcription start site region 151831 MGI:6079598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151832 transcription start site region 151832 MGI:6079599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151833 transcription start site region 151833 MGI:6079600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151834 transcription start site region 151834 MGI:6079601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151835 transcription start site region 151835 MGI:6079602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151836 transcription start site region 151836 MGI:6079603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151837 transcription start site region 151837 MGI:6079604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151838 transcription start site region 151838 MGI:6079605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151839 transcription start site region 151839 MGI:6079606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151840 transcription start site region 151840 MGI:6079607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151841 transcription start site region 151841 MGI:6079608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151842 transcription start site region 151842 MGI:6079609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151843 transcription start site region 151843 MGI:6079610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151844 transcription start site region 151844 MGI:6079611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151845 transcription start site region 151845 MGI:6079612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151846 transcription start site region 151846 MGI:6079613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151847 transcription start site region 151847 MGI:6079614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151848 transcription start site region 151848 MGI:6079615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151849 transcription start site region 151849 MGI:6079616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151850 transcription start site region 151850 MGI:6079617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151851 transcription start site region 151851 MGI:6079618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151852 transcription start site region 151852 MGI:6079619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151853 transcription start site region 151853 MGI:6079620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151854 transcription start site region 151854 MGI:6079621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151855 transcription start site region 151855 MGI:6079622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151856 transcription start site region 151856 MGI:6079623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151857 transcription start site region 151857 MGI:6079624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151858 transcription start site region 151858 MGI:6079625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151859 transcription start site region 151859 MGI:6079626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151860 transcription start site region 151860 MGI:6079627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151861 transcription start site region 151861 MGI:6079628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151862 transcription start site region 151862 MGI:6079629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151863 transcription start site region 151863 MGI:6079630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151864 transcription start site region 151864 MGI:6079631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151865 transcription start site region 151865 MGI:6079632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151866 transcription start site region 151866 MGI:6079633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151867 transcription start site region 151867 MGI:6079634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151868 transcription start site region 151868 MGI:6079635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151869 transcription start site region 151869 MGI:6079636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151870 transcription start site region 151870 MGI:6079637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151871 transcription start site region 151871 MGI:6079638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151872 transcription start site region 151872 MGI:6079639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151873 transcription start site region 151873 MGI:6079640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151874 transcription start site region 151874 MGI:6079641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151875 transcription start site region 151875 MGI:6079642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151876 transcription start site region 151876 MGI:6079643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151877 transcription start site region 151877 MGI:6079644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151878 transcription start site region 151878 MGI:6079645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151879 transcription start site region 151879 MGI:6079646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151880 transcription start site region 151880 MGI:6079647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151881 transcription start site region 151881 MGI:6079648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151882 transcription start site region 151882 MGI:6079649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151883 transcription start site region 151883 MGI:6079650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151884 transcription start site region 151884 MGI:6079651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151885 transcription start site region 151885 MGI:6079652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151886 transcription start site region 151886 MGI:6079653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151887 transcription start site region 151887 MGI:6079654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151888 transcription start site region 151888 MGI:6079655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151889 transcription start site region 151889 MGI:6079656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151890 transcription start site region 151890 MGI:6079657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151891 transcription start site region 151891 MGI:6079658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151892 transcription start site region 151892 MGI:6079659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151893 transcription start site region 151893 MGI:6079660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151894 transcription start site region 151894 MGI:6079661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151895 transcription start site region 151895 MGI:6079662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151896 transcription start site region 151896 MGI:6079663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151897 transcription start site region 151897 MGI:6079664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151898 transcription start site region 151898 MGI:6079665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151899 transcription start site region 151899 MGI:6079666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151900 transcription start site region 151900 MGI:6079667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151901 transcription start site region 151901 MGI:6079668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151902 transcription start site region 151902 MGI:6079669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151903 transcription start site region 151903 MGI:6079670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151904 transcription start site region 151904 MGI:6079671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151905 transcription start site region 151905 MGI:6079672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151906 transcription start site region 151906 MGI:6079673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151907 transcription start site region 151907 MGI:6079674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151908 transcription start site region 151908 MGI:6079675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151909 transcription start site region 151909 MGI:6079676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151910 transcription start site region 151910 MGI:6079677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151911 transcription start site region 151911 MGI:6079678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151912 transcription start site region 151912 MGI:6079679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151913 transcription start site region 151913 MGI:6079680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151914 transcription start site region 151914 MGI:6079681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151915 transcription start site region 151915 MGI:6079682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151916 transcription start site region 151916 MGI:6079683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151917 transcription start site region 151917 MGI:6079684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151918 transcription start site region 151918 MGI:6079685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151919 transcription start site region 151919 MGI:6079686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151920 transcription start site region 151920 MGI:6079687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151921 transcription start site region 151921 MGI:6079688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151922 transcription start site region 151922 MGI:6079689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151923 transcription start site region 151923 MGI:6079690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151924 transcription start site region 151924 MGI:6079691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151925 transcription start site region 151925 MGI:6079692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151926 transcription start site region 151926 MGI:6079693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151927 transcription start site region 151927 MGI:6079694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151928 transcription start site region 151928 MGI:6079695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151929 transcription start site region 151929 MGI:6079696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151930 transcription start site region 151930 MGI:6079697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151931 transcription start site region 151931 MGI:6079698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151932 transcription start site region 151932 MGI:6079699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151933 transcription start site region 151933 MGI:6079700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151934 transcription start site region 151934 MGI:6079701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151935 transcription start site region 151935 MGI:6079702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151936 transcription start site region 151936 MGI:6079703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151937 transcription start site region 151937 MGI:6079704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151938 transcription start site region 151938 MGI:6079705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151939 transcription start site region 151939 MGI:6079706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151940 transcription start site region 151940 MGI:6079707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151941 transcription start site region 151941 MGI:6079708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151942 transcription start site region 151942 MGI:6079709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151943 transcription start site region 151943 MGI:6079710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151944 transcription start site region 151944 MGI:6079711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151945 transcription start site region 151945 MGI:6079712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151946 transcription start site region 151946 MGI:6079713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151947 transcription start site region 151947 MGI:6079714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151948 transcription start site region 151948 MGI:6079715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151949 transcription start site region 151949 MGI:6079716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151950 transcription start site region 151950 MGI:6079717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151951 transcription start site region 151951 MGI:6079718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151952 transcription start site region 151952 MGI:6079719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151953 transcription start site region 151953 MGI:6079720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151954 transcription start site region 151954 MGI:6079721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151955 transcription start site region 151955 MGI:6079722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151956 transcription start site region 151956 MGI:6079723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151957 transcription start site region 151957 MGI:6079724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151958 transcription start site region 151958 MGI:6079725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151959 transcription start site region 151959 MGI:6079726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151960 transcription start site region 151960 MGI:6079727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151961 transcription start site region 151961 MGI:6079728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151962 transcription start site region 151962 MGI:6079729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151963 transcription start site region 151963 MGI:6079730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151964 transcription start site region 151964 MGI:6079731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151965 transcription start site region 151965 MGI:6079732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151966 transcription start site region 151966 MGI:6079733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151967 transcription start site region 151967 MGI:6079734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151968 transcription start site region 151968 MGI:6079735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151969 transcription start site region 151969 MGI:6079736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151970 transcription start site region 151970 MGI:6079737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151971 transcription start site region 151971 MGI:6079738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151972 transcription start site region 151972 MGI:6079739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151973 transcription start site region 151973 MGI:6079740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151974 transcription start site region 151974 MGI:6079741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151975 transcription start site region 151975 MGI:6079742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151976 transcription start site region 151976 MGI:6079743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151977 transcription start site region 151977 MGI:6079744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151978 transcription start site region 151978 MGI:6079745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151979 transcription start site region 151979 MGI:6079746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151980 transcription start site region 151980 MGI:6079747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151981 transcription start site region 151981 MGI:6079748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151982 transcription start site region 151982 MGI:6079749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151983 transcription start site region 151983 MGI:6079750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151984 transcription start site region 151984 MGI:6079751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151985 transcription start site region 151985 MGI:6079752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151986 transcription start site region 151986 MGI:6079753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151987 transcription start site region 151987 MGI:6079754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151988 transcription start site region 151988 MGI:6079755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151989 transcription start site region 151989 MGI:6079756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151990 transcription start site region 151990 MGI:6079757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151991 transcription start site region 151991 MGI:6079758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151992 transcription start site region 151992 MGI:6079759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151993 transcription start site region 151993 MGI:6079760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151994 transcription start site region 151994 MGI:6079761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151995 transcription start site region 151995 MGI:6079762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151996 transcription start site region 151996 MGI:6079763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151997 transcription start site region 151997 MGI:6079764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151998 transcription start site region 151998 MGI:6079765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151999 transcription start site region 151999 MGI:6079766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152000 transcription start site region 152000 MGI:6079767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152001 transcription start site region 152001 MGI:6079768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152002 transcription start site region 152002 MGI:6079769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152003 transcription start site region 152003 MGI:6079770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152004 transcription start site region 152004 MGI:6079771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152005 transcription start site region 152005 MGI:6079772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152006 transcription start site region 152006 MGI:6079773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152007 transcription start site region 152007 MGI:6079774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152008 transcription start site region 152008 MGI:6079775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152009 transcription start site region 152009 MGI:6079776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152010 transcription start site region 152010 MGI:6079777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152011 transcription start site region 152011 MGI:6079778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152012 transcription start site region 152012 MGI:6079779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152013 transcription start site region 152013 MGI:6079780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152014 transcription start site region 152014 MGI:6079781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152015 transcription start site region 152015 MGI:6079782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152016 transcription start site region 152016 MGI:6079783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152017 transcription start site region 152017 MGI:6079784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152018 transcription start site region 152018 MGI:6079785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152019 transcription start site region 152019 MGI:6079786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP