Tssr150022 transcription start site region 150022 MGI:6077789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150023 transcription start site region 150023 MGI:6077790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150024 transcription start site region 150024 MGI:6077791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150025 transcription start site region 150025 MGI:6077792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150026 transcription start site region 150026 MGI:6077793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150027 transcription start site region 150027 MGI:6077794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150028 transcription start site region 150028 MGI:6077795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150029 transcription start site region 150029 MGI:6077796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150030 transcription start site region 150030 MGI:6077797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150031 transcription start site region 150031 MGI:6077798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150032 transcription start site region 150032 MGI:6077799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150033 transcription start site region 150033 MGI:6077800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150034 transcription start site region 150034 MGI:6077801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150035 transcription start site region 150035 MGI:6077802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150036 transcription start site region 150036 MGI:6077803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150037 transcription start site region 150037 MGI:6077804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150038 transcription start site region 150038 MGI:6077805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150039 transcription start site region 150039 MGI:6077806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150040 transcription start site region 150040 MGI:6077807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150041 transcription start site region 150041 MGI:6077808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150042 transcription start site region 150042 MGI:6077809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150043 transcription start site region 150043 MGI:6077810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150044 transcription start site region 150044 MGI:6077811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150045 transcription start site region 150045 MGI:6077812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150046 transcription start site region 150046 MGI:6077813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150047 transcription start site region 150047 MGI:6077814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150048 transcription start site region 150048 MGI:6077815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150049 transcription start site region 150049 MGI:6077816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150050 transcription start site region 150050 MGI:6077817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150051 transcription start site region 150051 MGI:6077818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150052 transcription start site region 150052 MGI:6077819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150053 transcription start site region 150053 MGI:6077820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150054 transcription start site region 150054 MGI:6077821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150055 transcription start site region 150055 MGI:6077822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150056 transcription start site region 150056 MGI:6077823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150057 transcription start site region 150057 MGI:6077824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150058 transcription start site region 150058 MGI:6077825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150059 transcription start site region 150059 MGI:6077826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150060 transcription start site region 150060 MGI:6077827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150061 transcription start site region 150061 MGI:6077828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150062 transcription start site region 150062 MGI:6077829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150063 transcription start site region 150063 MGI:6077830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150064 transcription start site region 150064 MGI:6077831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150065 transcription start site region 150065 MGI:6077832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150066 transcription start site region 150066 MGI:6077833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150067 transcription start site region 150067 MGI:6077834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150068 transcription start site region 150068 MGI:6077835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150069 transcription start site region 150069 MGI:6077836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150070 transcription start site region 150070 MGI:6077837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150071 transcription start site region 150071 MGI:6077838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150072 transcription start site region 150072 MGI:6077839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150073 transcription start site region 150073 MGI:6077840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150074 transcription start site region 150074 MGI:6077841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150075 transcription start site region 150075 MGI:6077842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150076 transcription start site region 150076 MGI:6077843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150077 transcription start site region 150077 MGI:6077844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150078 transcription start site region 150078 MGI:6077845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150079 transcription start site region 150079 MGI:6077846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150080 transcription start site region 150080 MGI:6077847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150081 transcription start site region 150081 MGI:6077848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150082 transcription start site region 150082 MGI:6077849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150083 transcription start site region 150083 MGI:6077850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150084 transcription start site region 150084 MGI:6077851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150085 transcription start site region 150085 MGI:6077852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150086 transcription start site region 150086 MGI:6077853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150087 transcription start site region 150087 MGI:6077854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150088 transcription start site region 150088 MGI:6077855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150089 transcription start site region 150089 MGI:6077856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150090 transcription start site region 150090 MGI:6077857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150091 transcription start site region 150091 MGI:6077858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150092 transcription start site region 150092 MGI:6077859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150093 transcription start site region 150093 MGI:6077860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150094 transcription start site region 150094 MGI:6077861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150095 transcription start site region 150095 MGI:6077862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150096 transcription start site region 150096 MGI:6077863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150097 transcription start site region 150097 MGI:6077864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150098 transcription start site region 150098 MGI:6077865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150099 transcription start site region 150099 MGI:6077866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150100 transcription start site region 150100 MGI:6077867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150101 transcription start site region 150101 MGI:6077868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150102 transcription start site region 150102 MGI:6077869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150103 transcription start site region 150103 MGI:6077870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150104 transcription start site region 150104 MGI:6077871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150105 transcription start site region 150105 MGI:6077872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150106 transcription start site region 150106 MGI:6077873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150107 transcription start site region 150107 MGI:6077874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150108 transcription start site region 150108 MGI:6077875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150109 transcription start site region 150109 MGI:6077876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150110 transcription start site region 150110 MGI:6077877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150111 transcription start site region 150111 MGI:6077878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150112 transcription start site region 150112 MGI:6077879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150113 transcription start site region 150113 MGI:6077880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150114 transcription start site region 150114 MGI:6077881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150115 transcription start site region 150115 MGI:6077882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150116 transcription start site region 150116 MGI:6077883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150117 transcription start site region 150117 MGI:6077884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150118 transcription start site region 150118 MGI:6077885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150119 transcription start site region 150119 MGI:6077886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150120 transcription start site region 150120 MGI:6077887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150121 transcription start site region 150121 MGI:6077888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150122 transcription start site region 150122 MGI:6077889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150123 transcription start site region 150123 MGI:6077890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150124 transcription start site region 150124 MGI:6077891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150125 transcription start site region 150125 MGI:6077892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150126 transcription start site region 150126 MGI:6077893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150127 transcription start site region 150127 MGI:6077894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150128 transcription start site region 150128 MGI:6077895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150129 transcription start site region 150129 MGI:6077896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150130 transcription start site region 150130 MGI:6077897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150131 transcription start site region 150131 MGI:6077898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150132 transcription start site region 150132 MGI:6077899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150133 transcription start site region 150133 MGI:6077900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150134 transcription start site region 150134 MGI:6077901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150135 transcription start site region 150135 MGI:6077902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150136 transcription start site region 150136 MGI:6077903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150137 transcription start site region 150137 MGI:6077904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150138 transcription start site region 150138 MGI:6077905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150139 transcription start site region 150139 MGI:6077906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150140 transcription start site region 150140 MGI:6077907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150141 transcription start site region 150141 MGI:6077908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150142 transcription start site region 150142 MGI:6077909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150143 transcription start site region 150143 MGI:6077910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150144 transcription start site region 150144 MGI:6077911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150145 transcription start site region 150145 MGI:6077912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150146 transcription start site region 150146 MGI:6077913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150147 transcription start site region 150147 MGI:6077914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150148 transcription start site region 150148 MGI:6077915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150149 transcription start site region 150149 MGI:6077916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150150 transcription start site region 150150 MGI:6077917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150151 transcription start site region 150151 MGI:6077918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150152 transcription start site region 150152 MGI:6077919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150153 transcription start site region 150153 MGI:6077920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150154 transcription start site region 150154 MGI:6077921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150155 transcription start site region 150155 MGI:6077922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150156 transcription start site region 150156 MGI:6077923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150157 transcription start site region 150157 MGI:6077924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150158 transcription start site region 150158 MGI:6077925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150159 transcription start site region 150159 MGI:6077926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150160 transcription start site region 150160 MGI:6077927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150161 transcription start site region 150161 MGI:6077928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150162 transcription start site region 150162 MGI:6077929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150163 transcription start site region 150163 MGI:6077930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150164 transcription start site region 150164 MGI:6077931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150165 transcription start site region 150165 MGI:6077932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150166 transcription start site region 150166 MGI:6077933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150167 transcription start site region 150167 MGI:6077934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150168 transcription start site region 150168 MGI:6077935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150169 transcription start site region 150169 MGI:6077936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150170 transcription start site region 150170 MGI:6077937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150171 transcription start site region 150171 MGI:6077938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150172 transcription start site region 150172 MGI:6077939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150173 transcription start site region 150173 MGI:6077940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150174 transcription start site region 150174 MGI:6077941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150175 transcription start site region 150175 MGI:6077942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150176 transcription start site region 150176 MGI:6077943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150177 transcription start site region 150177 MGI:6077944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150178 transcription start site region 150178 MGI:6077945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150179 transcription start site region 150179 MGI:6077946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150180 transcription start site region 150180 MGI:6077947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150181 transcription start site region 150181 MGI:6077948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150182 transcription start site region 150182 MGI:6077949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150183 transcription start site region 150183 MGI:6077950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150184 transcription start site region 150184 MGI:6077951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150185 transcription start site region 150185 MGI:6077952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150186 transcription start site region 150186 MGI:6077953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150187 transcription start site region 150187 MGI:6077954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150188 transcription start site region 150188 MGI:6077955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150189 transcription start site region 150189 MGI:6077956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150190 transcription start site region 150190 MGI:6077957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150191 transcription start site region 150191 MGI:6077958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150192 transcription start site region 150192 MGI:6077959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150193 transcription start site region 150193 MGI:6077960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150194 transcription start site region 150194 MGI:6077961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150195 transcription start site region 150195 MGI:6077962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150196 transcription start site region 150196 MGI:6077963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150197 transcription start site region 150197 MGI:6077964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150198 transcription start site region 150198 MGI:6077965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150199 transcription start site region 150199 MGI:6077966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150200 transcription start site region 150200 MGI:6077967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150201 transcription start site region 150201 MGI:6077968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150202 transcription start site region 150202 MGI:6077969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150203 transcription start site region 150203 MGI:6077970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150204 transcription start site region 150204 MGI:6077971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150205 transcription start site region 150205 MGI:6077972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150206 transcription start site region 150206 MGI:6077973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150207 transcription start site region 150207 MGI:6077974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150208 transcription start site region 150208 MGI:6077975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150209 transcription start site region 150209 MGI:6077976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150210 transcription start site region 150210 MGI:6077977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150211 transcription start site region 150211 MGI:6077978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150212 transcription start site region 150212 MGI:6077979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150213 transcription start site region 150213 MGI:6077980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150214 transcription start site region 150214 MGI:6077981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150215 transcription start site region 150215 MGI:6077982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150216 transcription start site region 150216 MGI:6077983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150217 transcription start site region 150217 MGI:6077984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150218 transcription start site region 150218 MGI:6077985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150219 transcription start site region 150219 MGI:6077986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150220 transcription start site region 150220 MGI:6077987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150221 transcription start site region 150221 MGI:6077988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150222 transcription start site region 150222 MGI:6077989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150223 transcription start site region 150223 MGI:6077990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150224 transcription start site region 150224 MGI:6077991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150225 transcription start site region 150225 MGI:6077992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150226 transcription start site region 150226 MGI:6077993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150227 transcription start site region 150227 MGI:6077994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150228 transcription start site region 150228 MGI:6077995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150229 transcription start site region 150229 MGI:6077996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150230 transcription start site region 150230 MGI:6077997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150231 transcription start site region 150231 MGI:6077998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150232 transcription start site region 150232 MGI:6077999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150233 transcription start site region 150233 MGI:6078000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150234 transcription start site region 150234 MGI:6078001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150235 transcription start site region 150235 MGI:6078002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150236 transcription start site region 150236 MGI:6078003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150237 transcription start site region 150237 MGI:6078004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150238 transcription start site region 150238 MGI:6078005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150239 transcription start site region 150239 MGI:6078006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150240 transcription start site region 150240 MGI:6078007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150241 transcription start site region 150241 MGI:6078008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150242 transcription start site region 150242 MGI:6078009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150243 transcription start site region 150243 MGI:6078010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150244 transcription start site region 150244 MGI:6078011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150245 transcription start site region 150245 MGI:6078012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150246 transcription start site region 150246 MGI:6078013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150247 transcription start site region 150247 MGI:6078014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150248 transcription start site region 150248 MGI:6078015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150249 transcription start site region 150249 MGI:6078016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150250 transcription start site region 150250 MGI:6078017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150251 transcription start site region 150251 MGI:6078018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150252 transcription start site region 150252 MGI:6078019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150253 transcription start site region 150253 MGI:6078020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150254 transcription start site region 150254 MGI:6078021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150255 transcription start site region 150255 MGI:6078022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150256 transcription start site region 150256 MGI:6078023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150257 transcription start site region 150257 MGI:6078024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150258 transcription start site region 150258 MGI:6078025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150259 transcription start site region 150259 MGI:6078026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150260 transcription start site region 150260 MGI:6078027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150261 transcription start site region 150261 MGI:6078028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150262 transcription start site region 150262 MGI:6078029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150263 transcription start site region 150263 MGI:6078030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150264 transcription start site region 150264 MGI:6078031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150265 transcription start site region 150265 MGI:6078032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150266 transcription start site region 150266 MGI:6078033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150267 transcription start site region 150267 MGI:6078034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150268 transcription start site region 150268 MGI:6078035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150269 transcription start site region 150269 MGI:6078036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150270 transcription start site region 150270 MGI:6078037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150271 transcription start site region 150271 MGI:6078038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150272 transcription start site region 150272 MGI:6078039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150273 transcription start site region 150273 MGI:6078040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150274 transcription start site region 150274 MGI:6078041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150275 transcription start site region 150275 MGI:6078042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150276 transcription start site region 150276 MGI:6078043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150277 transcription start site region 150277 MGI:6078044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150278 transcription start site region 150278 MGI:6078045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150279 transcription start site region 150279 MGI:6078046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150280 transcription start site region 150280 MGI:6078047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150281 transcription start site region 150281 MGI:6078048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150282 transcription start site region 150282 MGI:6078049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150283 transcription start site region 150283 MGI:6078050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150284 transcription start site region 150284 MGI:6078051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150285 transcription start site region 150285 MGI:6078052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150286 transcription start site region 150286 MGI:6078053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150287 transcription start site region 150287 MGI:6078054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150288 transcription start site region 150288 MGI:6078055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150289 transcription start site region 150289 MGI:6078056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150290 transcription start site region 150290 MGI:6078057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150291 transcription start site region 150291 MGI:6078058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150292 transcription start site region 150292 MGI:6078059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150293 transcription start site region 150293 MGI:6078060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150294 transcription start site region 150294 MGI:6078061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150295 transcription start site region 150295 MGI:6078062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150296 transcription start site region 150296 MGI:6078063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150297 transcription start site region 150297 MGI:6078064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150298 transcription start site region 150298 MGI:6078065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150299 transcription start site region 150299 MGI:6078066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150300 transcription start site region 150300 MGI:6078067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150301 transcription start site region 150301 MGI:6078068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150302 transcription start site region 150302 MGI:6078069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150303 transcription start site region 150303 MGI:6078070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150304 transcription start site region 150304 MGI:6078071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150305 transcription start site region 150305 MGI:6078072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150306 transcription start site region 150306 MGI:6078073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150307 transcription start site region 150307 MGI:6078074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150308 transcription start site region 150308 MGI:6078075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150309 transcription start site region 150309 MGI:6078076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150310 transcription start site region 150310 MGI:6078077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150311 transcription start site region 150311 MGI:6078078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150312 transcription start site region 150312 MGI:6078079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150313 transcription start site region 150313 MGI:6078080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150314 transcription start site region 150314 MGI:6078081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150315 transcription start site region 150315 MGI:6078082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150316 transcription start site region 150316 MGI:6078083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150317 transcription start site region 150317 MGI:6078084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150318 transcription start site region 150318 MGI:6078085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150319 transcription start site region 150319 MGI:6078086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150320 transcription start site region 150320 MGI:6078087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150321 transcription start site region 150321 MGI:6078088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150322 transcription start site region 150322 MGI:6078089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150323 transcription start site region 150323 MGI:6078090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150324 transcription start site region 150324 MGI:6078091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150325 transcription start site region 150325 MGI:6078092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150326 transcription start site region 150326 MGI:6078093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150327 transcription start site region 150327 MGI:6078094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150328 transcription start site region 150328 MGI:6078095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150329 transcription start site region 150329 MGI:6078096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150330 transcription start site region 150330 MGI:6078097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150331 transcription start site region 150331 MGI:6078098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150332 transcription start site region 150332 MGI:6078099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150333 transcription start site region 150333 MGI:6078100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150334 transcription start site region 150334 MGI:6078101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150335 transcription start site region 150335 MGI:6078102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150336 transcription start site region 150336 MGI:6078103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150337 transcription start site region 150337 MGI:6078104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150338 transcription start site region 150338 MGI:6078105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150339 transcription start site region 150339 MGI:6078106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150340 transcription start site region 150340 MGI:6078107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150341 transcription start site region 150341 MGI:6078108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150342 transcription start site region 150342 MGI:6078109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150343 transcription start site region 150343 MGI:6078110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150344 transcription start site region 150344 MGI:6078111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150345 transcription start site region 150345 MGI:6078112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150346 transcription start site region 150346 MGI:6078113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150347 transcription start site region 150347 MGI:6078114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150348 transcription start site region 150348 MGI:6078115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150349 transcription start site region 150349 MGI:6078116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150350 transcription start site region 150350 MGI:6078117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150351 transcription start site region 150351 MGI:6078118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150352 transcription start site region 150352 MGI:6078119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150353 transcription start site region 150353 MGI:6078120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150354 transcription start site region 150354 MGI:6078121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150355 transcription start site region 150355 MGI:6078122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150356 transcription start site region 150356 MGI:6078123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150357 transcription start site region 150357 MGI:6078124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150358 transcription start site region 150358 MGI:6078125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150359 transcription start site region 150359 MGI:6078126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150360 transcription start site region 150360 MGI:6078127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150361 transcription start site region 150361 MGI:6078128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150362 transcription start site region 150362 MGI:6078129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150363 transcription start site region 150363 MGI:6078130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150364 transcription start site region 150364 MGI:6078131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150365 transcription start site region 150365 MGI:6078132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150366 transcription start site region 150366 MGI:6078133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150367 transcription start site region 150367 MGI:6078134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150368 transcription start site region 150368 MGI:6078135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150369 transcription start site region 150369 MGI:6078136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150370 transcription start site region 150370 MGI:6078137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150371 transcription start site region 150371 MGI:6078138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150372 transcription start site region 150372 MGI:6078139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150373 transcription start site region 150373 MGI:6078140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150374 transcription start site region 150374 MGI:6078141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150375 transcription start site region 150375 MGI:6078142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150376 transcription start site region 150376 MGI:6078143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150377 transcription start site region 150377 MGI:6078144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150378 transcription start site region 150378 MGI:6078145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150379 transcription start site region 150379 MGI:6078146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150380 transcription start site region 150380 MGI:6078147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150381 transcription start site region 150381 MGI:6078148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150382 transcription start site region 150382 MGI:6078149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150383 transcription start site region 150383 MGI:6078150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150384 transcription start site region 150384 MGI:6078151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150385 transcription start site region 150385 MGI:6078152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150386 transcription start site region 150386 MGI:6078153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150387 transcription start site region 150387 MGI:6078154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150388 transcription start site region 150388 MGI:6078155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150389 transcription start site region 150389 MGI:6078156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150390 transcription start site region 150390 MGI:6078157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150391 transcription start site region 150391 MGI:6078158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150392 transcription start site region 150392 MGI:6078159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150393 transcription start site region 150393 MGI:6078160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150394 transcription start site region 150394 MGI:6078161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150395 transcription start site region 150395 MGI:6078162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150396 transcription start site region 150396 MGI:6078163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150397 transcription start site region 150397 MGI:6078164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150398 transcription start site region 150398 MGI:6078165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150399 transcription start site region 150399 MGI:6078166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150400 transcription start site region 150400 MGI:6078167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150401 transcription start site region 150401 MGI:6078168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150402 transcription start site region 150402 MGI:6078169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150403 transcription start site region 150403 MGI:6078170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150404 transcription start site region 150404 MGI:6078171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150405 transcription start site region 150405 MGI:6078172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150406 transcription start site region 150406 MGI:6078173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150407 transcription start site region 150407 MGI:6078174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150408 transcription start site region 150408 MGI:6078175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150409 transcription start site region 150409 MGI:6078176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150410 transcription start site region 150410 MGI:6078177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150411 transcription start site region 150411 MGI:6078178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150412 transcription start site region 150412 MGI:6078179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150413 transcription start site region 150413 MGI:6078180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150414 transcription start site region 150414 MGI:6078181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150415 transcription start site region 150415 MGI:6078182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150416 transcription start site region 150416 MGI:6078183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150417 transcription start site region 150417 MGI:6078184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150418 transcription start site region 150418 MGI:6078185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150419 transcription start site region 150419 MGI:6078186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150420 transcription start site region 150420 MGI:6078187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150421 transcription start site region 150421 MGI:6078188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150422 transcription start site region 150422 MGI:6078189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150423 transcription start site region 150423 MGI:6078190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150424 transcription start site region 150424 MGI:6078191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150425 transcription start site region 150425 MGI:6078192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150426 transcription start site region 150426 MGI:6078193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150427 transcription start site region 150427 MGI:6078194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150428 transcription start site region 150428 MGI:6078195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150429 transcription start site region 150429 MGI:6078196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150430 transcription start site region 150430 MGI:6078197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150431 transcription start site region 150431 MGI:6078198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150432 transcription start site region 150432 MGI:6078199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150433 transcription start site region 150433 MGI:6078200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150434 transcription start site region 150434 MGI:6078201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150435 transcription start site region 150435 MGI:6078202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150436 transcription start site region 150436 MGI:6078203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150437 transcription start site region 150437 MGI:6078204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150438 transcription start site region 150438 MGI:6078205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150439 transcription start site region 150439 MGI:6078206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150440 transcription start site region 150440 MGI:6078207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150441 transcription start site region 150441 MGI:6078208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150442 transcription start site region 150442 MGI:6078209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150443 transcription start site region 150443 MGI:6078210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150444 transcription start site region 150444 MGI:6078211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150445 transcription start site region 150445 MGI:6078212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150446 transcription start site region 150446 MGI:6078213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150447 transcription start site region 150447 MGI:6078214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150448 transcription start site region 150448 MGI:6078215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150449 transcription start site region 150449 MGI:6078216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150450 transcription start site region 150450 MGI:6078217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150451 transcription start site region 150451 MGI:6078218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150452 transcription start site region 150452 MGI:6078219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150453 transcription start site region 150453 MGI:6078220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150454 transcription start site region 150454 MGI:6078221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150455 transcription start site region 150455 MGI:6078222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150456 transcription start site region 150456 MGI:6078223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150457 transcription start site region 150457 MGI:6078224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150458 transcription start site region 150458 MGI:6078225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150459 transcription start site region 150459 MGI:6078226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150460 transcription start site region 150460 MGI:6078227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150461 transcription start site region 150461 MGI:6078228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150462 transcription start site region 150462 MGI:6078229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150463 transcription start site region 150463 MGI:6078230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150464 transcription start site region 150464 MGI:6078231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150465 transcription start site region 150465 MGI:6078232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150466 transcription start site region 150466 MGI:6078233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150467 transcription start site region 150467 MGI:6078234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150468 transcription start site region 150468 MGI:6078235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150469 transcription start site region 150469 MGI:6078236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150470 transcription start site region 150470 MGI:6078237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150471 transcription start site region 150471 MGI:6078238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150472 transcription start site region 150472 MGI:6078239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150473 transcription start site region 150473 MGI:6078240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150474 transcription start site region 150474 MGI:6078241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150475 transcription start site region 150475 MGI:6078242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150476 transcription start site region 150476 MGI:6078243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150477 transcription start site region 150477 MGI:6078244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150478 transcription start site region 150478 MGI:6078245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150479 transcription start site region 150479 MGI:6078246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150480 transcription start site region 150480 MGI:6078247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150481 transcription start site region 150481 MGI:6078248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150482 transcription start site region 150482 MGI:6078249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150483 transcription start site region 150483 MGI:6078250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150484 transcription start site region 150484 MGI:6078251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150485 transcription start site region 150485 MGI:6078252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150486 transcription start site region 150486 MGI:6078253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150487 transcription start site region 150487 MGI:6078254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150488 transcription start site region 150488 MGI:6078255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150489 transcription start site region 150489 MGI:6078256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150490 transcription start site region 150490 MGI:6078257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150491 transcription start site region 150491 MGI:6078258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150492 transcription start site region 150492 MGI:6078259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150493 transcription start site region 150493 MGI:6078260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150494 transcription start site region 150494 MGI:6078261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150495 transcription start site region 150495 MGI:6078262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150496 transcription start site region 150496 MGI:6078263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150497 transcription start site region 150497 MGI:6078264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150498 transcription start site region 150498 MGI:6078265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150499 transcription start site region 150499 MGI:6078266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150500 transcription start site region 150500 MGI:6078267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150501 transcription start site region 150501 MGI:6078268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150502 transcription start site region 150502 MGI:6078269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150503 transcription start site region 150503 MGI:6078270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150504 transcription start site region 150504 MGI:6078271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150505 transcription start site region 150505 MGI:6078272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150506 transcription start site region 150506 MGI:6078273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150507 transcription start site region 150507 MGI:6078274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150508 transcription start site region 150508 MGI:6078275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150509 transcription start site region 150509 MGI:6078276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150510 transcription start site region 150510 MGI:6078277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150511 transcription start site region 150511 MGI:6078278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150512 transcription start site region 150512 MGI:6078279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150513 transcription start site region 150513 MGI:6078280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150514 transcription start site region 150514 MGI:6078281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150515 transcription start site region 150515 MGI:6078282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150516 transcription start site region 150516 MGI:6078283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150517 transcription start site region 150517 MGI:6078284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150518 transcription start site region 150518 MGI:6078285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150519 transcription start site region 150519 MGI:6078286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150520 transcription start site region 150520 MGI:6078287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150521 transcription start site region 150521 MGI:6078288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150522 transcription start site region 150522 MGI:6078289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150523 transcription start site region 150523 MGI:6078290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150524 transcription start site region 150524 MGI:6078291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150525 transcription start site region 150525 MGI:6078292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150526 transcription start site region 150526 MGI:6078293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150527 transcription start site region 150527 MGI:6078294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150528 transcription start site region 150528 MGI:6078295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150529 transcription start site region 150529 MGI:6078296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150530 transcription start site region 150530 MGI:6078297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150531 transcription start site region 150531 MGI:6078298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150532 transcription start site region 150532 MGI:6078299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150533 transcription start site region 150533 MGI:6078300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150534 transcription start site region 150534 MGI:6078301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150535 transcription start site region 150535 MGI:6078302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150536 transcription start site region 150536 MGI:6078303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150537 transcription start site region 150537 MGI:6078304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150538 transcription start site region 150538 MGI:6078305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150539 transcription start site region 150539 MGI:6078306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150540 transcription start site region 150540 MGI:6078307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150541 transcription start site region 150541 MGI:6078308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150542 transcription start site region 150542 MGI:6078309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150543 transcription start site region 150543 MGI:6078310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150544 transcription start site region 150544 MGI:6078311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150545 transcription start site region 150545 MGI:6078312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150546 transcription start site region 150546 MGI:6078313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150547 transcription start site region 150547 MGI:6078314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150548 transcription start site region 150548 MGI:6078315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150549 transcription start site region 150549 MGI:6078316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150550 transcription start site region 150550 MGI:6078317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150551 transcription start site region 150551 MGI:6078318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150552 transcription start site region 150552 MGI:6078319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150553 transcription start site region 150553 MGI:6078320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150554 transcription start site region 150554 MGI:6078321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150555 transcription start site region 150555 MGI:6078322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150556 transcription start site region 150556 MGI:6078323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150557 transcription start site region 150557 MGI:6078324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150558 transcription start site region 150558 MGI:6078325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150559 transcription start site region 150559 MGI:6078326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150560 transcription start site region 150560 MGI:6078327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150561 transcription start site region 150561 MGI:6078328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150562 transcription start site region 150562 MGI:6078329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150563 transcription start site region 150563 MGI:6078330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150564 transcription start site region 150564 MGI:6078331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150565 transcription start site region 150565 MGI:6078332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150566 transcription start site region 150566 MGI:6078333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150567 transcription start site region 150567 MGI:6078334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150568 transcription start site region 150568 MGI:6078335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150569 transcription start site region 150569 MGI:6078336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150570 transcription start site region 150570 MGI:6078337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150571 transcription start site region 150571 MGI:6078338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150572 transcription start site region 150572 MGI:6078339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150573 transcription start site region 150573 MGI:6078340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150574 transcription start site region 150574 MGI:6078341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150575 transcription start site region 150575 MGI:6078342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150576 transcription start site region 150576 MGI:6078343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150577 transcription start site region 150577 MGI:6078344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150578 transcription start site region 150578 MGI:6078345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150579 transcription start site region 150579 MGI:6078346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150580 transcription start site region 150580 MGI:6078347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150581 transcription start site region 150581 MGI:6078348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150582 transcription start site region 150582 MGI:6078349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150583 transcription start site region 150583 MGI:6078350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150584 transcription start site region 150584 MGI:6078351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150585 transcription start site region 150585 MGI:6078352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150586 transcription start site region 150586 MGI:6078353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150587 transcription start site region 150587 MGI:6078354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150588 transcription start site region 150588 MGI:6078355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150589 transcription start site region 150589 MGI:6078356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150590 transcription start site region 150590 MGI:6078357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150591 transcription start site region 150591 MGI:6078358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150592 transcription start site region 150592 MGI:6078359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150593 transcription start site region 150593 MGI:6078360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150594 transcription start site region 150594 MGI:6078361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150595 transcription start site region 150595 MGI:6078362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150596 transcription start site region 150596 MGI:6078363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150597 transcription start site region 150597 MGI:6078364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150598 transcription start site region 150598 MGI:6078365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150599 transcription start site region 150599 MGI:6078366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150600 transcription start site region 150600 MGI:6078367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150601 transcription start site region 150601 MGI:6078368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150602 transcription start site region 150602 MGI:6078369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150603 transcription start site region 150603 MGI:6078370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150604 transcription start site region 150604 MGI:6078371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150605 transcription start site region 150605 MGI:6078372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150606 transcription start site region 150606 MGI:6078373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150607 transcription start site region 150607 MGI:6078374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150608 transcription start site region 150608 MGI:6078375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150609 transcription start site region 150609 MGI:6078376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150610 transcription start site region 150610 MGI:6078377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150611 transcription start site region 150611 MGI:6078378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150612 transcription start site region 150612 MGI:6078379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150613 transcription start site region 150613 MGI:6078380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150614 transcription start site region 150614 MGI:6078381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150615 transcription start site region 150615 MGI:6078382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150616 transcription start site region 150616 MGI:6078383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150617 transcription start site region 150617 MGI:6078384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150618 transcription start site region 150618 MGI:6078385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150619 transcription start site region 150619 MGI:6078386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150620 transcription start site region 150620 MGI:6078387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150621 transcription start site region 150621 MGI:6078388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150622 transcription start site region 150622 MGI:6078389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150623 transcription start site region 150623 MGI:6078390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150624 transcription start site region 150624 MGI:6078391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150625 transcription start site region 150625 MGI:6078392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150626 transcription start site region 150626 MGI:6078393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150627 transcription start site region 150627 MGI:6078394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150628 transcription start site region 150628 MGI:6078395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150629 transcription start site region 150629 MGI:6078396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150630 transcription start site region 150630 MGI:6078397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150631 transcription start site region 150631 MGI:6078398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150632 transcription start site region 150632 MGI:6078399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150633 transcription start site region 150633 MGI:6078400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150634 transcription start site region 150634 MGI:6078401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150635 transcription start site region 150635 MGI:6078402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150636 transcription start site region 150636 MGI:6078403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150637 transcription start site region 150637 MGI:6078404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150638 transcription start site region 150638 MGI:6078405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150639 transcription start site region 150639 MGI:6078406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150640 transcription start site region 150640 MGI:6078407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150641 transcription start site region 150641 MGI:6078408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150642 transcription start site region 150642 MGI:6078409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150643 transcription start site region 150643 MGI:6078410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150644 transcription start site region 150644 MGI:6078411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150645 transcription start site region 150645 MGI:6078412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150646 transcription start site region 150646 MGI:6078413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150647 transcription start site region 150647 MGI:6078414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150648 transcription start site region 150648 MGI:6078415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150649 transcription start site region 150649 MGI:6078416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150650 transcription start site region 150650 MGI:6078417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150651 transcription start site region 150651 MGI:6078418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150652 transcription start site region 150652 MGI:6078419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150653 transcription start site region 150653 MGI:6078420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150654 transcription start site region 150654 MGI:6078421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150655 transcription start site region 150655 MGI:6078422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150656 transcription start site region 150656 MGI:6078423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150657 transcription start site region 150657 MGI:6078424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150658 transcription start site region 150658 MGI:6078425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150659 transcription start site region 150659 MGI:6078426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150660 transcription start site region 150660 MGI:6078427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150661 transcription start site region 150661 MGI:6078428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150662 transcription start site region 150662 MGI:6078429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150663 transcription start site region 150663 MGI:6078430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150664 transcription start site region 150664 MGI:6078431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150665 transcription start site region 150665 MGI:6078432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150666 transcription start site region 150666 MGI:6078433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150667 transcription start site region 150667 MGI:6078434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150668 transcription start site region 150668 MGI:6078435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150669 transcription start site region 150669 MGI:6078436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150670 transcription start site region 150670 MGI:6078437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150671 transcription start site region 150671 MGI:6078438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150672 transcription start site region 150672 MGI:6078439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150673 transcription start site region 150673 MGI:6078440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150674 transcription start site region 150674 MGI:6078441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150675 transcription start site region 150675 MGI:6078442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150676 transcription start site region 150676 MGI:6078443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150677 transcription start site region 150677 MGI:6078444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150678 transcription start site region 150678 MGI:6078445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150679 transcription start site region 150679 MGI:6078446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150680 transcription start site region 150680 MGI:6078447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150681 transcription start site region 150681 MGI:6078448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150682 transcription start site region 150682 MGI:6078449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150683 transcription start site region 150683 MGI:6078450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150684 transcription start site region 150684 MGI:6078451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150685 transcription start site region 150685 MGI:6078452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150686 transcription start site region 150686 MGI:6078453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150687 transcription start site region 150687 MGI:6078454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150688 transcription start site region 150688 MGI:6078455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150689 transcription start site region 150689 MGI:6078456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150690 transcription start site region 150690 MGI:6078457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150691 transcription start site region 150691 MGI:6078458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150692 transcription start site region 150692 MGI:6078459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150693 transcription start site region 150693 MGI:6078460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150694 transcription start site region 150694 MGI:6078461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150695 transcription start site region 150695 MGI:6078462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150696 transcription start site region 150696 MGI:6078463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150697 transcription start site region 150697 MGI:6078464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150698 transcription start site region 150698 MGI:6078465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150699 transcription start site region 150699 MGI:6078466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150700 transcription start site region 150700 MGI:6078467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150701 transcription start site region 150701 MGI:6078468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150702 transcription start site region 150702 MGI:6078469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150703 transcription start site region 150703 MGI:6078470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150704 transcription start site region 150704 MGI:6078471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150705 transcription start site region 150705 MGI:6078472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150706 transcription start site region 150706 MGI:6078473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150707 transcription start site region 150707 MGI:6078474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150708 transcription start site region 150708 MGI:6078475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150709 transcription start site region 150709 MGI:6078476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150710 transcription start site region 150710 MGI:6078477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150711 transcription start site region 150711 MGI:6078478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150712 transcription start site region 150712 MGI:6078479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150713 transcription start site region 150713 MGI:6078480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150714 transcription start site region 150714 MGI:6078481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150715 transcription start site region 150715 MGI:6078482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150716 transcription start site region 150716 MGI:6078483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150717 transcription start site region 150717 MGI:6078484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150718 transcription start site region 150718 MGI:6078485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150719 transcription start site region 150719 MGI:6078486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150720 transcription start site region 150720 MGI:6078487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150721 transcription start site region 150721 MGI:6078488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150722 transcription start site region 150722 MGI:6078489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150723 transcription start site region 150723 MGI:6078490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150724 transcription start site region 150724 MGI:6078491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150725 transcription start site region 150725 MGI:6078492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150726 transcription start site region 150726 MGI:6078493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150727 transcription start site region 150727 MGI:6078494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150728 transcription start site region 150728 MGI:6078495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150729 transcription start site region 150729 MGI:6078496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150730 transcription start site region 150730 MGI:6078497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150731 transcription start site region 150731 MGI:6078498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150732 transcription start site region 150732 MGI:6078499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150733 transcription start site region 150733 MGI:6078500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150734 transcription start site region 150734 MGI:6078501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150735 transcription start site region 150735 MGI:6078502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150736 transcription start site region 150736 MGI:6078503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150737 transcription start site region 150737 MGI:6078504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150738 transcription start site region 150738 MGI:6078505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150739 transcription start site region 150739 MGI:6078506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150740 transcription start site region 150740 MGI:6078507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150741 transcription start site region 150741 MGI:6078508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150742 transcription start site region 150742 MGI:6078509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150743 transcription start site region 150743 MGI:6078510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150744 transcription start site region 150744 MGI:6078511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150745 transcription start site region 150745 MGI:6078512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150746 transcription start site region 150746 MGI:6078513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150747 transcription start site region 150747 MGI:6078514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150748 transcription start site region 150748 MGI:6078515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150749 transcription start site region 150749 MGI:6078516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150750 transcription start site region 150750 MGI:6078517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150751 transcription start site region 150751 MGI:6078518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150752 transcription start site region 150752 MGI:6078519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150753 transcription start site region 150753 MGI:6078520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150754 transcription start site region 150754 MGI:6078521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150755 transcription start site region 150755 MGI:6078522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150756 transcription start site region 150756 MGI:6078523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150757 transcription start site region 150757 MGI:6078524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150758 transcription start site region 150758 MGI:6078525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150759 transcription start site region 150759 MGI:6078526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150760 transcription start site region 150760 MGI:6078527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150761 transcription start site region 150761 MGI:6078528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150762 transcription start site region 150762 MGI:6078529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150763 transcription start site region 150763 MGI:6078530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150764 transcription start site region 150764 MGI:6078531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150765 transcription start site region 150765 MGI:6078532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150766 transcription start site region 150766 MGI:6078533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150767 transcription start site region 150767 MGI:6078534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150768 transcription start site region 150768 MGI:6078535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150769 transcription start site region 150769 MGI:6078536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150770 transcription start site region 150770 MGI:6078537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150771 transcription start site region 150771 MGI:6078538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150772 transcription start site region 150772 MGI:6078539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150773 transcription start site region 150773 MGI:6078540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150774 transcription start site region 150774 MGI:6078541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150775 transcription start site region 150775 MGI:6078542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150776 transcription start site region 150776 MGI:6078543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150777 transcription start site region 150777 MGI:6078544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150778 transcription start site region 150778 MGI:6078545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150779 transcription start site region 150779 MGI:6078546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150780 transcription start site region 150780 MGI:6078547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150781 transcription start site region 150781 MGI:6078548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150782 transcription start site region 150782 MGI:6078549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150783 transcription start site region 150783 MGI:6078550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150784 transcription start site region 150784 MGI:6078551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150785 transcription start site region 150785 MGI:6078552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150786 transcription start site region 150786 MGI:6078553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150787 transcription start site region 150787 MGI:6078554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150788 transcription start site region 150788 MGI:6078555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150789 transcription start site region 150789 MGI:6078556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150790 transcription start site region 150790 MGI:6078557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150791 transcription start site region 150791 MGI:6078558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150792 transcription start site region 150792 MGI:6078559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150793 transcription start site region 150793 MGI:6078560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150794 transcription start site region 150794 MGI:6078561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150795 transcription start site region 150795 MGI:6078562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150796 transcription start site region 150796 MGI:6078563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150797 transcription start site region 150797 MGI:6078564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150798 transcription start site region 150798 MGI:6078565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150799 transcription start site region 150799 MGI:6078566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150800 transcription start site region 150800 MGI:6078567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150801 transcription start site region 150801 MGI:6078568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150802 transcription start site region 150802 MGI:6078569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150803 transcription start site region 150803 MGI:6078570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150804 transcription start site region 150804 MGI:6078571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150805 transcription start site region 150805 MGI:6078572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150806 transcription start site region 150806 MGI:6078573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150807 transcription start site region 150807 MGI:6078574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150808 transcription start site region 150808 MGI:6078575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150809 transcription start site region 150809 MGI:6078576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150810 transcription start site region 150810 MGI:6078577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150811 transcription start site region 150811 MGI:6078578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150812 transcription start site region 150812 MGI:6078579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150813 transcription start site region 150813 MGI:6078580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150814 transcription start site region 150814 MGI:6078581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150815 transcription start site region 150815 MGI:6078582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150816 transcription start site region 150816 MGI:6078583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150817 transcription start site region 150817 MGI:6078584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150818 transcription start site region 150818 MGI:6078585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150819 transcription start site region 150819 MGI:6078586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150820 transcription start site region 150820 MGI:6078587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150821 transcription start site region 150821 MGI:6078588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150822 transcription start site region 150822 MGI:6078589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150823 transcription start site region 150823 MGI:6078590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150824 transcription start site region 150824 MGI:6078591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150825 transcription start site region 150825 MGI:6078592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150826 transcription start site region 150826 MGI:6078593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150827 transcription start site region 150827 MGI:6078594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150828 transcription start site region 150828 MGI:6078595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150829 transcription start site region 150829 MGI:6078596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150830 transcription start site region 150830 MGI:6078597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150831 transcription start site region 150831 MGI:6078598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150832 transcription start site region 150832 MGI:6078599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150833 transcription start site region 150833 MGI:6078600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150834 transcription start site region 150834 MGI:6078601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150835 transcription start site region 150835 MGI:6078602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150836 transcription start site region 150836 MGI:6078603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150837 transcription start site region 150837 MGI:6078604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150838 transcription start site region 150838 MGI:6078605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150839 transcription start site region 150839 MGI:6078606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150840 transcription start site region 150840 MGI:6078607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150841 transcription start site region 150841 MGI:6078608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150842 transcription start site region 150842 MGI:6078609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150843 transcription start site region 150843 MGI:6078610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150844 transcription start site region 150844 MGI:6078611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150845 transcription start site region 150845 MGI:6078612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150846 transcription start site region 150846 MGI:6078613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150847 transcription start site region 150847 MGI:6078614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150848 transcription start site region 150848 MGI:6078615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150849 transcription start site region 150849 MGI:6078616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150850 transcription start site region 150850 MGI:6078617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150851 transcription start site region 150851 MGI:6078618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150852 transcription start site region 150852 MGI:6078619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150853 transcription start site region 150853 MGI:6078620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150854 transcription start site region 150854 MGI:6078621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150855 transcription start site region 150855 MGI:6078622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150856 transcription start site region 150856 MGI:6078623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150857 transcription start site region 150857 MGI:6078624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150858 transcription start site region 150858 MGI:6078625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150859 transcription start site region 150859 MGI:6078626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150860 transcription start site region 150860 MGI:6078627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150861 transcription start site region 150861 MGI:6078628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150862 transcription start site region 150862 MGI:6078629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150863 transcription start site region 150863 MGI:6078630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150864 transcription start site region 150864 MGI:6078631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150865 transcription start site region 150865 MGI:6078632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150866 transcription start site region 150866 MGI:6078633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150867 transcription start site region 150867 MGI:6078634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150868 transcription start site region 150868 MGI:6078635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150869 transcription start site region 150869 MGI:6078636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150870 transcription start site region 150870 MGI:6078637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150871 transcription start site region 150871 MGI:6078638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150872 transcription start site region 150872 MGI:6078639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150873 transcription start site region 150873 MGI:6078640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150874 transcription start site region 150874 MGI:6078641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150875 transcription start site region 150875 MGI:6078642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150876 transcription start site region 150876 MGI:6078643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150877 transcription start site region 150877 MGI:6078644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150878 transcription start site region 150878 MGI:6078645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150879 transcription start site region 150879 MGI:6078646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150880 transcription start site region 150880 MGI:6078647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150881 transcription start site region 150881 MGI:6078648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150882 transcription start site region 150882 MGI:6078649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150883 transcription start site region 150883 MGI:6078650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150884 transcription start site region 150884 MGI:6078651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150885 transcription start site region 150885 MGI:6078652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150886 transcription start site region 150886 MGI:6078653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150887 transcription start site region 150887 MGI:6078654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150888 transcription start site region 150888 MGI:6078655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150889 transcription start site region 150889 MGI:6078656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150890 transcription start site region 150890 MGI:6078657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150891 transcription start site region 150891 MGI:6078658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150892 transcription start site region 150892 MGI:6078659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150893 transcription start site region 150893 MGI:6078660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150894 transcription start site region 150894 MGI:6078661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150895 transcription start site region 150895 MGI:6078662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150896 transcription start site region 150896 MGI:6078663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150897 transcription start site region 150897 MGI:6078664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150898 transcription start site region 150898 MGI:6078665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150899 transcription start site region 150899 MGI:6078666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150900 transcription start site region 150900 MGI:6078667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150901 transcription start site region 150901 MGI:6078668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150902 transcription start site region 150902 MGI:6078669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150903 transcription start site region 150903 MGI:6078670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150904 transcription start site region 150904 MGI:6078671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150905 transcription start site region 150905 MGI:6078672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150906 transcription start site region 150906 MGI:6078673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150907 transcription start site region 150907 MGI:6078674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150908 transcription start site region 150908 MGI:6078675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150909 transcription start site region 150909 MGI:6078676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150910 transcription start site region 150910 MGI:6078677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150911 transcription start site region 150911 MGI:6078678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150912 transcription start site region 150912 MGI:6078679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150913 transcription start site region 150913 MGI:6078680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150914 transcription start site region 150914 MGI:6078681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150915 transcription start site region 150915 MGI:6078682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150916 transcription start site region 150916 MGI:6078683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150917 transcription start site region 150917 MGI:6078684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150918 transcription start site region 150918 MGI:6078685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150919 transcription start site region 150919 MGI:6078686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150920 transcription start site region 150920 MGI:6078687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150921 transcription start site region 150921 MGI:6078688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150922 transcription start site region 150922 MGI:6078689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150923 transcription start site region 150923 MGI:6078690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150924 transcription start site region 150924 MGI:6078691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150925 transcription start site region 150925 MGI:6078692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150926 transcription start site region 150926 MGI:6078693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150927 transcription start site region 150927 MGI:6078694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150928 transcription start site region 150928 MGI:6078695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150929 transcription start site region 150929 MGI:6078696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150930 transcription start site region 150930 MGI:6078697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150931 transcription start site region 150931 MGI:6078698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150932 transcription start site region 150932 MGI:6078699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150933 transcription start site region 150933 MGI:6078700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150934 transcription start site region 150934 MGI:6078701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150935 transcription start site region 150935 MGI:6078702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150936 transcription start site region 150936 MGI:6078703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150937 transcription start site region 150937 MGI:6078704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150938 transcription start site region 150938 MGI:6078705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150939 transcription start site region 150939 MGI:6078706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150940 transcription start site region 150940 MGI:6078707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150941 transcription start site region 150941 MGI:6078708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150942 transcription start site region 150942 MGI:6078709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150943 transcription start site region 150943 MGI:6078710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150944 transcription start site region 150944 MGI:6078711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150945 transcription start site region 150945 MGI:6078712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150946 transcription start site region 150946 MGI:6078713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150947 transcription start site region 150947 MGI:6078714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150948 transcription start site region 150948 MGI:6078715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150949 transcription start site region 150949 MGI:6078716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150950 transcription start site region 150950 MGI:6078717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150951 transcription start site region 150951 MGI:6078718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150952 transcription start site region 150952 MGI:6078719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150953 transcription start site region 150953 MGI:6078720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150954 transcription start site region 150954 MGI:6078721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150955 transcription start site region 150955 MGI:6078722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150956 transcription start site region 150956 MGI:6078723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150957 transcription start site region 150957 MGI:6078724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150958 transcription start site region 150958 MGI:6078725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150959 transcription start site region 150959 MGI:6078726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150960 transcription start site region 150960 MGI:6078727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150961 transcription start site region 150961 MGI:6078728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150962 transcription start site region 150962 MGI:6078729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150963 transcription start site region 150963 MGI:6078730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150964 transcription start site region 150964 MGI:6078731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150965 transcription start site region 150965 MGI:6078732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150966 transcription start site region 150966 MGI:6078733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150967 transcription start site region 150967 MGI:6078734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150968 transcription start site region 150968 MGI:6078735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150969 transcription start site region 150969 MGI:6078736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150970 transcription start site region 150970 MGI:6078737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150971 transcription start site region 150971 MGI:6078738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150972 transcription start site region 150972 MGI:6078739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150973 transcription start site region 150973 MGI:6078740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150974 transcription start site region 150974 MGI:6078741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150975 transcription start site region 150975 MGI:6078742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150976 transcription start site region 150976 MGI:6078743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150977 transcription start site region 150977 MGI:6078744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150978 transcription start site region 150978 MGI:6078745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150979 transcription start site region 150979 MGI:6078746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150980 transcription start site region 150980 MGI:6078747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150981 transcription start site region 150981 MGI:6078748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150982 transcription start site region 150982 MGI:6078749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150983 transcription start site region 150983 MGI:6078750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150984 transcription start site region 150984 MGI:6078751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150985 transcription start site region 150985 MGI:6078752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150986 transcription start site region 150986 MGI:6078753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150987 transcription start site region 150987 MGI:6078754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150988 transcription start site region 150988 MGI:6078755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150989 transcription start site region 150989 MGI:6078756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150990 transcription start site region 150990 MGI:6078757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150991 transcription start site region 150991 MGI:6078758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150992 transcription start site region 150992 MGI:6078759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150993 transcription start site region 150993 MGI:6078760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150994 transcription start site region 150994 MGI:6078761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150995 transcription start site region 150995 MGI:6078762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150996 transcription start site region 150996 MGI:6078763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150997 transcription start site region 150997 MGI:6078764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150998 transcription start site region 150998 MGI:6078765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150999 transcription start site region 150999 MGI:6078766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151000 transcription start site region 151000 MGI:6078767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151001 transcription start site region 151001 MGI:6078768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151002 transcription start site region 151002 MGI:6078769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151003 transcription start site region 151003 MGI:6078770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151004 transcription start site region 151004 MGI:6078771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151005 transcription start site region 151005 MGI:6078772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151006 transcription start site region 151006 MGI:6078773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151007 transcription start site region 151007 MGI:6078774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151008 transcription start site region 151008 MGI:6078775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151009 transcription start site region 151009 MGI:6078776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151010 transcription start site region 151010 MGI:6078777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151011 transcription start site region 151011 MGI:6078778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151012 transcription start site region 151012 MGI:6078779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151013 transcription start site region 151013 MGI:6078780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151014 transcription start site region 151014 MGI:6078781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151015 transcription start site region 151015 MGI:6078782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151016 transcription start site region 151016 MGI:6078783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151017 transcription start site region 151017 MGI:6078784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151018 transcription start site region 151018 MGI:6078785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151019 transcription start site region 151019 MGI:6078786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151020 transcription start site region 151020 MGI:6078787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151021 transcription start site region 151021 MGI:6078788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP