Tssr148022 transcription start site region 148022 MGI:6075789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148023 transcription start site region 148023 MGI:6075790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148024 transcription start site region 148024 MGI:6075791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148025 transcription start site region 148025 MGI:6075792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148026 transcription start site region 148026 MGI:6075793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148027 transcription start site region 148027 MGI:6075794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148028 transcription start site region 148028 MGI:6075795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148029 transcription start site region 148029 MGI:6075796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148030 transcription start site region 148030 MGI:6075797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148031 transcription start site region 148031 MGI:6075798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148032 transcription start site region 148032 MGI:6075799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148033 transcription start site region 148033 MGI:6075800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148034 transcription start site region 148034 MGI:6075801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148035 transcription start site region 148035 MGI:6075802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148036 transcription start site region 148036 MGI:6075803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148037 transcription start site region 148037 MGI:6075804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148038 transcription start site region 148038 MGI:6075805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148039 transcription start site region 148039 MGI:6075806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148040 transcription start site region 148040 MGI:6075807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148041 transcription start site region 148041 MGI:6075808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148042 transcription start site region 148042 MGI:6075809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148043 transcription start site region 148043 MGI:6075810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148044 transcription start site region 148044 MGI:6075811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148045 transcription start site region 148045 MGI:6075812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148046 transcription start site region 148046 MGI:6075813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148047 transcription start site region 148047 MGI:6075814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148048 transcription start site region 148048 MGI:6075815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148049 transcription start site region 148049 MGI:6075816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148050 transcription start site region 148050 MGI:6075817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148051 transcription start site region 148051 MGI:6075818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148052 transcription start site region 148052 MGI:6075819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148053 transcription start site region 148053 MGI:6075820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148054 transcription start site region 148054 MGI:6075821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148055 transcription start site region 148055 MGI:6075822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148056 transcription start site region 148056 MGI:6075823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148057 transcription start site region 148057 MGI:6075824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148058 transcription start site region 148058 MGI:6075825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148059 transcription start site region 148059 MGI:6075826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148060 transcription start site region 148060 MGI:6075827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148061 transcription start site region 148061 MGI:6075828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148062 transcription start site region 148062 MGI:6075829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148063 transcription start site region 148063 MGI:6075830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148064 transcription start site region 148064 MGI:6075831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148065 transcription start site region 148065 MGI:6075832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148066 transcription start site region 148066 MGI:6075833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148067 transcription start site region 148067 MGI:6075834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148068 transcription start site region 148068 MGI:6075835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148069 transcription start site region 148069 MGI:6075836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148070 transcription start site region 148070 MGI:6075837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148071 transcription start site region 148071 MGI:6075838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148072 transcription start site region 148072 MGI:6075839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148073 transcription start site region 148073 MGI:6075840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148074 transcription start site region 148074 MGI:6075841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148075 transcription start site region 148075 MGI:6075842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148076 transcription start site region 148076 MGI:6075843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148077 transcription start site region 148077 MGI:6075844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148078 transcription start site region 148078 MGI:6075845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148079 transcription start site region 148079 MGI:6075846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148080 transcription start site region 148080 MGI:6075847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148081 transcription start site region 148081 MGI:6075848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148082 transcription start site region 148082 MGI:6075849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148083 transcription start site region 148083 MGI:6075850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148084 transcription start site region 148084 MGI:6075851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148085 transcription start site region 148085 MGI:6075852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148086 transcription start site region 148086 MGI:6075853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148087 transcription start site region 148087 MGI:6075854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148088 transcription start site region 148088 MGI:6075855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148089 transcription start site region 148089 MGI:6075856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148090 transcription start site region 148090 MGI:6075857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148091 transcription start site region 148091 MGI:6075858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148092 transcription start site region 148092 MGI:6075859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148093 transcription start site region 148093 MGI:6075860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148094 transcription start site region 148094 MGI:6075861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148095 transcription start site region 148095 MGI:6075862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148096 transcription start site region 148096 MGI:6075863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148097 transcription start site region 148097 MGI:6075864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148098 transcription start site region 148098 MGI:6075865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148099 transcription start site region 148099 MGI:6075866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148100 transcription start site region 148100 MGI:6075867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148101 transcription start site region 148101 MGI:6075868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148102 transcription start site region 148102 MGI:6075869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148103 transcription start site region 148103 MGI:6075870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148104 transcription start site region 148104 MGI:6075871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148105 transcription start site region 148105 MGI:6075872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148106 transcription start site region 148106 MGI:6075873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148107 transcription start site region 148107 MGI:6075874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148108 transcription start site region 148108 MGI:6075875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148109 transcription start site region 148109 MGI:6075876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148110 transcription start site region 148110 MGI:6075877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148111 transcription start site region 148111 MGI:6075878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148112 transcription start site region 148112 MGI:6075879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148113 transcription start site region 148113 MGI:6075880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148114 transcription start site region 148114 MGI:6075881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148115 transcription start site region 148115 MGI:6075882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148116 transcription start site region 148116 MGI:6075883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148117 transcription start site region 148117 MGI:6075884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148118 transcription start site region 148118 MGI:6075885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148119 transcription start site region 148119 MGI:6075886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148120 transcription start site region 148120 MGI:6075887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148121 transcription start site region 148121 MGI:6075888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148122 transcription start site region 148122 MGI:6075889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148123 transcription start site region 148123 MGI:6075890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148124 transcription start site region 148124 MGI:6075891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148125 transcription start site region 148125 MGI:6075892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148126 transcription start site region 148126 MGI:6075893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148127 transcription start site region 148127 MGI:6075894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148128 transcription start site region 148128 MGI:6075895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148129 transcription start site region 148129 MGI:6075896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148130 transcription start site region 148130 MGI:6075897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148131 transcription start site region 148131 MGI:6075898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148132 transcription start site region 148132 MGI:6075899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148133 transcription start site region 148133 MGI:6075900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148134 transcription start site region 148134 MGI:6075901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148135 transcription start site region 148135 MGI:6075902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148136 transcription start site region 148136 MGI:6075903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148137 transcription start site region 148137 MGI:6075904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148138 transcription start site region 148138 MGI:6075905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148139 transcription start site region 148139 MGI:6075906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148140 transcription start site region 148140 MGI:6075907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148141 transcription start site region 148141 MGI:6075908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148142 transcription start site region 148142 MGI:6075909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148143 transcription start site region 148143 MGI:6075910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148144 transcription start site region 148144 MGI:6075911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148145 transcription start site region 148145 MGI:6075912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148146 transcription start site region 148146 MGI:6075913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148147 transcription start site region 148147 MGI:6075914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148148 transcription start site region 148148 MGI:6075915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148149 transcription start site region 148149 MGI:6075916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148150 transcription start site region 148150 MGI:6075917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148151 transcription start site region 148151 MGI:6075918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148152 transcription start site region 148152 MGI:6075919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148153 transcription start site region 148153 MGI:6075920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148154 transcription start site region 148154 MGI:6075921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148155 transcription start site region 148155 MGI:6075922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148156 transcription start site region 148156 MGI:6075923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148157 transcription start site region 148157 MGI:6075924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148158 transcription start site region 148158 MGI:6075925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148159 transcription start site region 148159 MGI:6075926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148160 transcription start site region 148160 MGI:6075927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148161 transcription start site region 148161 MGI:6075928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148162 transcription start site region 148162 MGI:6075929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148163 transcription start site region 148163 MGI:6075930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148164 transcription start site region 148164 MGI:6075931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148165 transcription start site region 148165 MGI:6075932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148166 transcription start site region 148166 MGI:6075933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148167 transcription start site region 148167 MGI:6075934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148168 transcription start site region 148168 MGI:6075935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148169 transcription start site region 148169 MGI:6075936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148170 transcription start site region 148170 MGI:6075937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148171 transcription start site region 148171 MGI:6075938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148172 transcription start site region 148172 MGI:6075939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148173 transcription start site region 148173 MGI:6075940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148174 transcription start site region 148174 MGI:6075941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148175 transcription start site region 148175 MGI:6075942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148176 transcription start site region 148176 MGI:6075943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148177 transcription start site region 148177 MGI:6075944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148178 transcription start site region 148178 MGI:6075945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148179 transcription start site region 148179 MGI:6075946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148180 transcription start site region 148180 MGI:6075947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148181 transcription start site region 148181 MGI:6075948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148182 transcription start site region 148182 MGI:6075949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148183 transcription start site region 148183 MGI:6075950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148184 transcription start site region 148184 MGI:6075951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148185 transcription start site region 148185 MGI:6075952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148186 transcription start site region 148186 MGI:6075953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148187 transcription start site region 148187 MGI:6075954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148188 transcription start site region 148188 MGI:6075955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148189 transcription start site region 148189 MGI:6075956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148190 transcription start site region 148190 MGI:6075957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148191 transcription start site region 148191 MGI:6075958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148192 transcription start site region 148192 MGI:6075959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148193 transcription start site region 148193 MGI:6075960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148194 transcription start site region 148194 MGI:6075961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148195 transcription start site region 148195 MGI:6075962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148196 transcription start site region 148196 MGI:6075963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148197 transcription start site region 148197 MGI:6075964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148198 transcription start site region 148198 MGI:6075965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148199 transcription start site region 148199 MGI:6075966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148200 transcription start site region 148200 MGI:6075967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148201 transcription start site region 148201 MGI:6075968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148202 transcription start site region 148202 MGI:6075969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148203 transcription start site region 148203 MGI:6075970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148204 transcription start site region 148204 MGI:6075971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148205 transcription start site region 148205 MGI:6075972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148206 transcription start site region 148206 MGI:6075973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148207 transcription start site region 148207 MGI:6075974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148208 transcription start site region 148208 MGI:6075975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148209 transcription start site region 148209 MGI:6075976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148210 transcription start site region 148210 MGI:6075977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148211 transcription start site region 148211 MGI:6075978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148212 transcription start site region 148212 MGI:6075979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148213 transcription start site region 148213 MGI:6075980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148214 transcription start site region 148214 MGI:6075981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148215 transcription start site region 148215 MGI:6075982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148216 transcription start site region 148216 MGI:6075983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148217 transcription start site region 148217 MGI:6075984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148218 transcription start site region 148218 MGI:6075985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148219 transcription start site region 148219 MGI:6075986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148220 transcription start site region 148220 MGI:6075987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148221 transcription start site region 148221 MGI:6075988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148222 transcription start site region 148222 MGI:6075989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148223 transcription start site region 148223 MGI:6075990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148224 transcription start site region 148224 MGI:6075991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148225 transcription start site region 148225 MGI:6075992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148226 transcription start site region 148226 MGI:6075993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148227 transcription start site region 148227 MGI:6075994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148228 transcription start site region 148228 MGI:6075995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148229 transcription start site region 148229 MGI:6075996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148230 transcription start site region 148230 MGI:6075997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148231 transcription start site region 148231 MGI:6075998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148232 transcription start site region 148232 MGI:6075999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148233 transcription start site region 148233 MGI:6076000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148234 transcription start site region 148234 MGI:6076001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148235 transcription start site region 148235 MGI:6076002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148236 transcription start site region 148236 MGI:6076003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148237 transcription start site region 148237 MGI:6076004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148238 transcription start site region 148238 MGI:6076005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148239 transcription start site region 148239 MGI:6076006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148240 transcription start site region 148240 MGI:6076007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148241 transcription start site region 148241 MGI:6076008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148242 transcription start site region 148242 MGI:6076009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148243 transcription start site region 148243 MGI:6076010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148244 transcription start site region 148244 MGI:6076011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148245 transcription start site region 148245 MGI:6076012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148246 transcription start site region 148246 MGI:6076013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148247 transcription start site region 148247 MGI:6076014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148248 transcription start site region 148248 MGI:6076015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148249 transcription start site region 148249 MGI:6076016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148250 transcription start site region 148250 MGI:6076017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148251 transcription start site region 148251 MGI:6076018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148252 transcription start site region 148252 MGI:6076019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148253 transcription start site region 148253 MGI:6076020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148254 transcription start site region 148254 MGI:6076021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148255 transcription start site region 148255 MGI:6076022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148256 transcription start site region 148256 MGI:6076023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148257 transcription start site region 148257 MGI:6076024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148258 transcription start site region 148258 MGI:6076025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148259 transcription start site region 148259 MGI:6076026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148260 transcription start site region 148260 MGI:6076027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148261 transcription start site region 148261 MGI:6076028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148262 transcription start site region 148262 MGI:6076029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148263 transcription start site region 148263 MGI:6076030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148264 transcription start site region 148264 MGI:6076031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148265 transcription start site region 148265 MGI:6076032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148266 transcription start site region 148266 MGI:6076033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148267 transcription start site region 148267 MGI:6076034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148268 transcription start site region 148268 MGI:6076035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148269 transcription start site region 148269 MGI:6076036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148270 transcription start site region 148270 MGI:6076037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148271 transcription start site region 148271 MGI:6076038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148272 transcription start site region 148272 MGI:6076039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148273 transcription start site region 148273 MGI:6076040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148274 transcription start site region 148274 MGI:6076041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148275 transcription start site region 148275 MGI:6076042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148276 transcription start site region 148276 MGI:6076043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148277 transcription start site region 148277 MGI:6076044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148278 transcription start site region 148278 MGI:6076045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148279 transcription start site region 148279 MGI:6076046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148280 transcription start site region 148280 MGI:6076047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148281 transcription start site region 148281 MGI:6076048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148282 transcription start site region 148282 MGI:6076049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148283 transcription start site region 148283 MGI:6076050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148284 transcription start site region 148284 MGI:6076051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148285 transcription start site region 148285 MGI:6076052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148286 transcription start site region 148286 MGI:6076053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148287 transcription start site region 148287 MGI:6076054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148288 transcription start site region 148288 MGI:6076055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148289 transcription start site region 148289 MGI:6076056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148290 transcription start site region 148290 MGI:6076057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148291 transcription start site region 148291 MGI:6076058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148292 transcription start site region 148292 MGI:6076059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148293 transcription start site region 148293 MGI:6076060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148294 transcription start site region 148294 MGI:6076061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148295 transcription start site region 148295 MGI:6076062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148296 transcription start site region 148296 MGI:6076063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148297 transcription start site region 148297 MGI:6076064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148298 transcription start site region 148298 MGI:6076065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148299 transcription start site region 148299 MGI:6076066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148300 transcription start site region 148300 MGI:6076067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148301 transcription start site region 148301 MGI:6076068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148302 transcription start site region 148302 MGI:6076069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148303 transcription start site region 148303 MGI:6076070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148304 transcription start site region 148304 MGI:6076071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148305 transcription start site region 148305 MGI:6076072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148306 transcription start site region 148306 MGI:6076073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148307 transcription start site region 148307 MGI:6076074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148308 transcription start site region 148308 MGI:6076075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148309 transcription start site region 148309 MGI:6076076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148310 transcription start site region 148310 MGI:6076077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148311 transcription start site region 148311 MGI:6076078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148312 transcription start site region 148312 MGI:6076079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148313 transcription start site region 148313 MGI:6076080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148314 transcription start site region 148314 MGI:6076081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148315 transcription start site region 148315 MGI:6076082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148316 transcription start site region 148316 MGI:6076083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148317 transcription start site region 148317 MGI:6076084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148318 transcription start site region 148318 MGI:6076085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148319 transcription start site region 148319 MGI:6076086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148320 transcription start site region 148320 MGI:6076087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148321 transcription start site region 148321 MGI:6076088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148322 transcription start site region 148322 MGI:6076089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148323 transcription start site region 148323 MGI:6076090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148324 transcription start site region 148324 MGI:6076091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148325 transcription start site region 148325 MGI:6076092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148326 transcription start site region 148326 MGI:6076093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148327 transcription start site region 148327 MGI:6076094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148328 transcription start site region 148328 MGI:6076095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148329 transcription start site region 148329 MGI:6076096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148330 transcription start site region 148330 MGI:6076097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148331 transcription start site region 148331 MGI:6076098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148332 transcription start site region 148332 MGI:6076099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148333 transcription start site region 148333 MGI:6076100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148334 transcription start site region 148334 MGI:6076101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148335 transcription start site region 148335 MGI:6076102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148336 transcription start site region 148336 MGI:6076103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148337 transcription start site region 148337 MGI:6076104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148338 transcription start site region 148338 MGI:6076105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148339 transcription start site region 148339 MGI:6076106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148340 transcription start site region 148340 MGI:6076107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148341 transcription start site region 148341 MGI:6076108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148342 transcription start site region 148342 MGI:6076109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148343 transcription start site region 148343 MGI:6076110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148344 transcription start site region 148344 MGI:6076111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148345 transcription start site region 148345 MGI:6076112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148346 transcription start site region 148346 MGI:6076113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148347 transcription start site region 148347 MGI:6076114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148348 transcription start site region 148348 MGI:6076115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148349 transcription start site region 148349 MGI:6076116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148350 transcription start site region 148350 MGI:6076117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148351 transcription start site region 148351 MGI:6076118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148352 transcription start site region 148352 MGI:6076119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148353 transcription start site region 148353 MGI:6076120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148354 transcription start site region 148354 MGI:6076121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148355 transcription start site region 148355 MGI:6076122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148356 transcription start site region 148356 MGI:6076123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148357 transcription start site region 148357 MGI:6076124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148358 transcription start site region 148358 MGI:6076125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148359 transcription start site region 148359 MGI:6076126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148360 transcription start site region 148360 MGI:6076127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148361 transcription start site region 148361 MGI:6076128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148362 transcription start site region 148362 MGI:6076129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148363 transcription start site region 148363 MGI:6076130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148364 transcription start site region 148364 MGI:6076131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148365 transcription start site region 148365 MGI:6076132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148366 transcription start site region 148366 MGI:6076133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148367 transcription start site region 148367 MGI:6076134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148368 transcription start site region 148368 MGI:6076135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148369 transcription start site region 148369 MGI:6076136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148370 transcription start site region 148370 MGI:6076137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148371 transcription start site region 148371 MGI:6076138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148372 transcription start site region 148372 MGI:6076139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148373 transcription start site region 148373 MGI:6076140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148374 transcription start site region 148374 MGI:6076141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148375 transcription start site region 148375 MGI:6076142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148376 transcription start site region 148376 MGI:6076143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148377 transcription start site region 148377 MGI:6076144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148378 transcription start site region 148378 MGI:6076145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148379 transcription start site region 148379 MGI:6076146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148380 transcription start site region 148380 MGI:6076147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148381 transcription start site region 148381 MGI:6076148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148382 transcription start site region 148382 MGI:6076149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148383 transcription start site region 148383 MGI:6076150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148384 transcription start site region 148384 MGI:6076151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148385 transcription start site region 148385 MGI:6076152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148386 transcription start site region 148386 MGI:6076153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148387 transcription start site region 148387 MGI:6076154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148388 transcription start site region 148388 MGI:6076155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148389 transcription start site region 148389 MGI:6076156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148390 transcription start site region 148390 MGI:6076157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148391 transcription start site region 148391 MGI:6076158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148392 transcription start site region 148392 MGI:6076159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148393 transcription start site region 148393 MGI:6076160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148394 transcription start site region 148394 MGI:6076161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148395 transcription start site region 148395 MGI:6076162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148396 transcription start site region 148396 MGI:6076163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148397 transcription start site region 148397 MGI:6076164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148398 transcription start site region 148398 MGI:6076165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148399 transcription start site region 148399 MGI:6076166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148400 transcription start site region 148400 MGI:6076167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148401 transcription start site region 148401 MGI:6076168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148402 transcription start site region 148402 MGI:6076169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148403 transcription start site region 148403 MGI:6076170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148404 transcription start site region 148404 MGI:6076171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148405 transcription start site region 148405 MGI:6076172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148406 transcription start site region 148406 MGI:6076173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148407 transcription start site region 148407 MGI:6076174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148408 transcription start site region 148408 MGI:6076175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148409 transcription start site region 148409 MGI:6076176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148410 transcription start site region 148410 MGI:6076177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148411 transcription start site region 148411 MGI:6076178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148412 transcription start site region 148412 MGI:6076179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148413 transcription start site region 148413 MGI:6076180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148414 transcription start site region 148414 MGI:6076181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148415 transcription start site region 148415 MGI:6076182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148416 transcription start site region 148416 MGI:6076183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148417 transcription start site region 148417 MGI:6076184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148418 transcription start site region 148418 MGI:6076185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148419 transcription start site region 148419 MGI:6076186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148420 transcription start site region 148420 MGI:6076187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148421 transcription start site region 148421 MGI:6076188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148422 transcription start site region 148422 MGI:6076189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148423 transcription start site region 148423 MGI:6076190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148424 transcription start site region 148424 MGI:6076191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148425 transcription start site region 148425 MGI:6076192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148426 transcription start site region 148426 MGI:6076193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148427 transcription start site region 148427 MGI:6076194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148428 transcription start site region 148428 MGI:6076195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148429 transcription start site region 148429 MGI:6076196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148430 transcription start site region 148430 MGI:6076197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148431 transcription start site region 148431 MGI:6076198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148432 transcription start site region 148432 MGI:6076199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148433 transcription start site region 148433 MGI:6076200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148434 transcription start site region 148434 MGI:6076201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148435 transcription start site region 148435 MGI:6076202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148436 transcription start site region 148436 MGI:6076203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148437 transcription start site region 148437 MGI:6076204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148438 transcription start site region 148438 MGI:6076205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148439 transcription start site region 148439 MGI:6076206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148440 transcription start site region 148440 MGI:6076207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148441 transcription start site region 148441 MGI:6076208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148442 transcription start site region 148442 MGI:6076209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148443 transcription start site region 148443 MGI:6076210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148444 transcription start site region 148444 MGI:6076211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148445 transcription start site region 148445 MGI:6076212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148446 transcription start site region 148446 MGI:6076213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148447 transcription start site region 148447 MGI:6076214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148448 transcription start site region 148448 MGI:6076215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148449 transcription start site region 148449 MGI:6076216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148450 transcription start site region 148450 MGI:6076217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148451 transcription start site region 148451 MGI:6076218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148452 transcription start site region 148452 MGI:6076219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148453 transcription start site region 148453 MGI:6076220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148454 transcription start site region 148454 MGI:6076221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148455 transcription start site region 148455 MGI:6076222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148456 transcription start site region 148456 MGI:6076223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148457 transcription start site region 148457 MGI:6076224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148458 transcription start site region 148458 MGI:6076225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148459 transcription start site region 148459 MGI:6076226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148460 transcription start site region 148460 MGI:6076227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148461 transcription start site region 148461 MGI:6076228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148462 transcription start site region 148462 MGI:6076229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148463 transcription start site region 148463 MGI:6076230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148464 transcription start site region 148464 MGI:6076231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148465 transcription start site region 148465 MGI:6076232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148466 transcription start site region 148466 MGI:6076233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148467 transcription start site region 148467 MGI:6076234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148468 transcription start site region 148468 MGI:6076235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148469 transcription start site region 148469 MGI:6076236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148470 transcription start site region 148470 MGI:6076237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148471 transcription start site region 148471 MGI:6076238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148472 transcription start site region 148472 MGI:6076239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148473 transcription start site region 148473 MGI:6076240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148474 transcription start site region 148474 MGI:6076241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148475 transcription start site region 148475 MGI:6076242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148476 transcription start site region 148476 MGI:6076243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148477 transcription start site region 148477 MGI:6076244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148478 transcription start site region 148478 MGI:6076245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148479 transcription start site region 148479 MGI:6076246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148480 transcription start site region 148480 MGI:6076247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148481 transcription start site region 148481 MGI:6076248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148482 transcription start site region 148482 MGI:6076249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148483 transcription start site region 148483 MGI:6076250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148484 transcription start site region 148484 MGI:6076251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148485 transcription start site region 148485 MGI:6076252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148486 transcription start site region 148486 MGI:6076253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148487 transcription start site region 148487 MGI:6076254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148488 transcription start site region 148488 MGI:6076255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148489 transcription start site region 148489 MGI:6076256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148490 transcription start site region 148490 MGI:6076257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148491 transcription start site region 148491 MGI:6076258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148492 transcription start site region 148492 MGI:6076259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148493 transcription start site region 148493 MGI:6076260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148494 transcription start site region 148494 MGI:6076261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148495 transcription start site region 148495 MGI:6076262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148496 transcription start site region 148496 MGI:6076263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148497 transcription start site region 148497 MGI:6076264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148498 transcription start site region 148498 MGI:6076265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148499 transcription start site region 148499 MGI:6076266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148500 transcription start site region 148500 MGI:6076267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148501 transcription start site region 148501 MGI:6076268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148502 transcription start site region 148502 MGI:6076269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148503 transcription start site region 148503 MGI:6076270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148504 transcription start site region 148504 MGI:6076271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148505 transcription start site region 148505 MGI:6076272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148506 transcription start site region 148506 MGI:6076273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148507 transcription start site region 148507 MGI:6076274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148508 transcription start site region 148508 MGI:6076275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148509 transcription start site region 148509 MGI:6076276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148510 transcription start site region 148510 MGI:6076277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148511 transcription start site region 148511 MGI:6076278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148512 transcription start site region 148512 MGI:6076279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148513 transcription start site region 148513 MGI:6076280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148514 transcription start site region 148514 MGI:6076281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148515 transcription start site region 148515 MGI:6076282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148516 transcription start site region 148516 MGI:6076283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148517 transcription start site region 148517 MGI:6076284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148518 transcription start site region 148518 MGI:6076285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148519 transcription start site region 148519 MGI:6076286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148520 transcription start site region 148520 MGI:6076287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148521 transcription start site region 148521 MGI:6076288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148522 transcription start site region 148522 MGI:6076289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148523 transcription start site region 148523 MGI:6076290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148524 transcription start site region 148524 MGI:6076291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148525 transcription start site region 148525 MGI:6076292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148526 transcription start site region 148526 MGI:6076293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148527 transcription start site region 148527 MGI:6076294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148528 transcription start site region 148528 MGI:6076295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148529 transcription start site region 148529 MGI:6076296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148530 transcription start site region 148530 MGI:6076297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148531 transcription start site region 148531 MGI:6076298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148532 transcription start site region 148532 MGI:6076299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148533 transcription start site region 148533 MGI:6076300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148534 transcription start site region 148534 MGI:6076301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148535 transcription start site region 148535 MGI:6076302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148536 transcription start site region 148536 MGI:6076303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148537 transcription start site region 148537 MGI:6076304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148538 transcription start site region 148538 MGI:6076305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148539 transcription start site region 148539 MGI:6076306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148540 transcription start site region 148540 MGI:6076307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148541 transcription start site region 148541 MGI:6076308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148542 transcription start site region 148542 MGI:6076309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148543 transcription start site region 148543 MGI:6076310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148544 transcription start site region 148544 MGI:6076311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148545 transcription start site region 148545 MGI:6076312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148546 transcription start site region 148546 MGI:6076313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148547 transcription start site region 148547 MGI:6076314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148548 transcription start site region 148548 MGI:6076315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148549 transcription start site region 148549 MGI:6076316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148550 transcription start site region 148550 MGI:6076317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148551 transcription start site region 148551 MGI:6076318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148552 transcription start site region 148552 MGI:6076319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148553 transcription start site region 148553 MGI:6076320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148554 transcription start site region 148554 MGI:6076321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148555 transcription start site region 148555 MGI:6076322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148556 transcription start site region 148556 MGI:6076323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148557 transcription start site region 148557 MGI:6076324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148558 transcription start site region 148558 MGI:6076325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148559 transcription start site region 148559 MGI:6076326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148560 transcription start site region 148560 MGI:6076327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148561 transcription start site region 148561 MGI:6076328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148562 transcription start site region 148562 MGI:6076329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148563 transcription start site region 148563 MGI:6076330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148564 transcription start site region 148564 MGI:6076331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148565 transcription start site region 148565 MGI:6076332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148566 transcription start site region 148566 MGI:6076333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148567 transcription start site region 148567 MGI:6076334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148568 transcription start site region 148568 MGI:6076335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148569 transcription start site region 148569 MGI:6076336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148570 transcription start site region 148570 MGI:6076337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148571 transcription start site region 148571 MGI:6076338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148572 transcription start site region 148572 MGI:6076339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148573 transcription start site region 148573 MGI:6076340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148574 transcription start site region 148574 MGI:6076341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148575 transcription start site region 148575 MGI:6076342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148576 transcription start site region 148576 MGI:6076343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148577 transcription start site region 148577 MGI:6076344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148578 transcription start site region 148578 MGI:6076345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148579 transcription start site region 148579 MGI:6076346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148580 transcription start site region 148580 MGI:6076347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148581 transcription start site region 148581 MGI:6076348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148582 transcription start site region 148582 MGI:6076349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148583 transcription start site region 148583 MGI:6076350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148584 transcription start site region 148584 MGI:6076351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148585 transcription start site region 148585 MGI:6076352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148586 transcription start site region 148586 MGI:6076353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148587 transcription start site region 148587 MGI:6076354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148588 transcription start site region 148588 MGI:6076355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148589 transcription start site region 148589 MGI:6076356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148590 transcription start site region 148590 MGI:6076357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148591 transcription start site region 148591 MGI:6076358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148592 transcription start site region 148592 MGI:6076359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148593 transcription start site region 148593 MGI:6076360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148594 transcription start site region 148594 MGI:6076361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148595 transcription start site region 148595 MGI:6076362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148596 transcription start site region 148596 MGI:6076363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148597 transcription start site region 148597 MGI:6076364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148598 transcription start site region 148598 MGI:6076365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148599 transcription start site region 148599 MGI:6076366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148600 transcription start site region 148600 MGI:6076367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148601 transcription start site region 148601 MGI:6076368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148602 transcription start site region 148602 MGI:6076369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148603 transcription start site region 148603 MGI:6076370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148604 transcription start site region 148604 MGI:6076371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148605 transcription start site region 148605 MGI:6076372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148606 transcription start site region 148606 MGI:6076373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148607 transcription start site region 148607 MGI:6076374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148608 transcription start site region 148608 MGI:6076375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148609 transcription start site region 148609 MGI:6076376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148610 transcription start site region 148610 MGI:6076377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148611 transcription start site region 148611 MGI:6076378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148612 transcription start site region 148612 MGI:6076379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148613 transcription start site region 148613 MGI:6076380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148614 transcription start site region 148614 MGI:6076381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148615 transcription start site region 148615 MGI:6076382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148616 transcription start site region 148616 MGI:6076383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148617 transcription start site region 148617 MGI:6076384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148618 transcription start site region 148618 MGI:6076385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148619 transcription start site region 148619 MGI:6076386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148620 transcription start site region 148620 MGI:6076387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148621 transcription start site region 148621 MGI:6076388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148622 transcription start site region 148622 MGI:6076389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148623 transcription start site region 148623 MGI:6076390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148624 transcription start site region 148624 MGI:6076391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148625 transcription start site region 148625 MGI:6076392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148626 transcription start site region 148626 MGI:6076393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148627 transcription start site region 148627 MGI:6076394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148628 transcription start site region 148628 MGI:6076395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148629 transcription start site region 148629 MGI:6076396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148630 transcription start site region 148630 MGI:6076397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148631 transcription start site region 148631 MGI:6076398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148632 transcription start site region 148632 MGI:6076399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148633 transcription start site region 148633 MGI:6076400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148634 transcription start site region 148634 MGI:6076401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148635 transcription start site region 148635 MGI:6076402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148636 transcription start site region 148636 MGI:6076403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148637 transcription start site region 148637 MGI:6076404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148638 transcription start site region 148638 MGI:6076405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148639 transcription start site region 148639 MGI:6076406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148640 transcription start site region 148640 MGI:6076407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148641 transcription start site region 148641 MGI:6076408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148642 transcription start site region 148642 MGI:6076409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148643 transcription start site region 148643 MGI:6076410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148644 transcription start site region 148644 MGI:6076411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148645 transcription start site region 148645 MGI:6076412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148646 transcription start site region 148646 MGI:6076413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148647 transcription start site region 148647 MGI:6076414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148648 transcription start site region 148648 MGI:6076415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148649 transcription start site region 148649 MGI:6076416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148650 transcription start site region 148650 MGI:6076417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148651 transcription start site region 148651 MGI:6076418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148652 transcription start site region 148652 MGI:6076419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148653 transcription start site region 148653 MGI:6076420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148654 transcription start site region 148654 MGI:6076421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148655 transcription start site region 148655 MGI:6076422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148656 transcription start site region 148656 MGI:6076423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148657 transcription start site region 148657 MGI:6076424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148658 transcription start site region 148658 MGI:6076425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148659 transcription start site region 148659 MGI:6076426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148660 transcription start site region 148660 MGI:6076427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148661 transcription start site region 148661 MGI:6076428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148662 transcription start site region 148662 MGI:6076429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148663 transcription start site region 148663 MGI:6076430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148664 transcription start site region 148664 MGI:6076431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148665 transcription start site region 148665 MGI:6076432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148666 transcription start site region 148666 MGI:6076433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148667 transcription start site region 148667 MGI:6076434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148668 transcription start site region 148668 MGI:6076435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148669 transcription start site region 148669 MGI:6076436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148670 transcription start site region 148670 MGI:6076437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148671 transcription start site region 148671 MGI:6076438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148672 transcription start site region 148672 MGI:6076439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148673 transcription start site region 148673 MGI:6076440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148674 transcription start site region 148674 MGI:6076441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148675 transcription start site region 148675 MGI:6076442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148676 transcription start site region 148676 MGI:6076443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148677 transcription start site region 148677 MGI:6076444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148678 transcription start site region 148678 MGI:6076445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148679 transcription start site region 148679 MGI:6076446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148680 transcription start site region 148680 MGI:6076447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148681 transcription start site region 148681 MGI:6076448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148682 transcription start site region 148682 MGI:6076449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148683 transcription start site region 148683 MGI:6076450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148684 transcription start site region 148684 MGI:6076451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148685 transcription start site region 148685 MGI:6076452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148686 transcription start site region 148686 MGI:6076453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148687 transcription start site region 148687 MGI:6076454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148688 transcription start site region 148688 MGI:6076455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148689 transcription start site region 148689 MGI:6076456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148690 transcription start site region 148690 MGI:6076457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148691 transcription start site region 148691 MGI:6076458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148692 transcription start site region 148692 MGI:6076459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148693 transcription start site region 148693 MGI:6076460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148694 transcription start site region 148694 MGI:6076461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148695 transcription start site region 148695 MGI:6076462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148696 transcription start site region 148696 MGI:6076463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148697 transcription start site region 148697 MGI:6076464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148698 transcription start site region 148698 MGI:6076465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148699 transcription start site region 148699 MGI:6076466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148700 transcription start site region 148700 MGI:6076467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148701 transcription start site region 148701 MGI:6076468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148702 transcription start site region 148702 MGI:6076469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148703 transcription start site region 148703 MGI:6076470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148704 transcription start site region 148704 MGI:6076471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148705 transcription start site region 148705 MGI:6076472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148706 transcription start site region 148706 MGI:6076473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148707 transcription start site region 148707 MGI:6076474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148708 transcription start site region 148708 MGI:6076475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148709 transcription start site region 148709 MGI:6076476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148710 transcription start site region 148710 MGI:6076477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148711 transcription start site region 148711 MGI:6076478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148712 transcription start site region 148712 MGI:6076479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148713 transcription start site region 148713 MGI:6076480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148714 transcription start site region 148714 MGI:6076481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148715 transcription start site region 148715 MGI:6076482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148716 transcription start site region 148716 MGI:6076483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148717 transcription start site region 148717 MGI:6076484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148718 transcription start site region 148718 MGI:6076485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148719 transcription start site region 148719 MGI:6076486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148720 transcription start site region 148720 MGI:6076487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148721 transcription start site region 148721 MGI:6076488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148722 transcription start site region 148722 MGI:6076489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148723 transcription start site region 148723 MGI:6076490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148724 transcription start site region 148724 MGI:6076491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148725 transcription start site region 148725 MGI:6076492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148726 transcription start site region 148726 MGI:6076493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148727 transcription start site region 148727 MGI:6076494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148728 transcription start site region 148728 MGI:6076495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148729 transcription start site region 148729 MGI:6076496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148730 transcription start site region 148730 MGI:6076497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148731 transcription start site region 148731 MGI:6076498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148732 transcription start site region 148732 MGI:6076499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148733 transcription start site region 148733 MGI:6076500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148734 transcription start site region 148734 MGI:6076501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148735 transcription start site region 148735 MGI:6076502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148736 transcription start site region 148736 MGI:6076503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148737 transcription start site region 148737 MGI:6076504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148738 transcription start site region 148738 MGI:6076505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148739 transcription start site region 148739 MGI:6076506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148740 transcription start site region 148740 MGI:6076507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148741 transcription start site region 148741 MGI:6076508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148742 transcription start site region 148742 MGI:6076509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148743 transcription start site region 148743 MGI:6076510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148744 transcription start site region 148744 MGI:6076511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148745 transcription start site region 148745 MGI:6076512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148746 transcription start site region 148746 MGI:6076513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148747 transcription start site region 148747 MGI:6076514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148748 transcription start site region 148748 MGI:6076515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148749 transcription start site region 148749 MGI:6076516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148750 transcription start site region 148750 MGI:6076517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148751 transcription start site region 148751 MGI:6076518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148752 transcription start site region 148752 MGI:6076519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148753 transcription start site region 148753 MGI:6076520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148754 transcription start site region 148754 MGI:6076521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148755 transcription start site region 148755 MGI:6076522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148756 transcription start site region 148756 MGI:6076523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148757 transcription start site region 148757 MGI:6076524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148758 transcription start site region 148758 MGI:6076525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148759 transcription start site region 148759 MGI:6076526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148760 transcription start site region 148760 MGI:6076527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148761 transcription start site region 148761 MGI:6076528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148762 transcription start site region 148762 MGI:6076529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148763 transcription start site region 148763 MGI:6076530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148764 transcription start site region 148764 MGI:6076531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148765 transcription start site region 148765 MGI:6076532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148766 transcription start site region 148766 MGI:6076533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148767 transcription start site region 148767 MGI:6076534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148768 transcription start site region 148768 MGI:6076535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148769 transcription start site region 148769 MGI:6076536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148770 transcription start site region 148770 MGI:6076537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148771 transcription start site region 148771 MGI:6076538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148772 transcription start site region 148772 MGI:6076539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148773 transcription start site region 148773 MGI:6076540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148774 transcription start site region 148774 MGI:6076541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148775 transcription start site region 148775 MGI:6076542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148776 transcription start site region 148776 MGI:6076543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148777 transcription start site region 148777 MGI:6076544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148778 transcription start site region 148778 MGI:6076545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148779 transcription start site region 148779 MGI:6076546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148780 transcription start site region 148780 MGI:6076547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148781 transcription start site region 148781 MGI:6076548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148782 transcription start site region 148782 MGI:6076549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148783 transcription start site region 148783 MGI:6076550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148784 transcription start site region 148784 MGI:6076551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148785 transcription start site region 148785 MGI:6076552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148786 transcription start site region 148786 MGI:6076553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148787 transcription start site region 148787 MGI:6076554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148788 transcription start site region 148788 MGI:6076555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148789 transcription start site region 148789 MGI:6076556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148790 transcription start site region 148790 MGI:6076557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148791 transcription start site region 148791 MGI:6076558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148792 transcription start site region 148792 MGI:6076559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148793 transcription start site region 148793 MGI:6076560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148794 transcription start site region 148794 MGI:6076561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148795 transcription start site region 148795 MGI:6076562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148796 transcription start site region 148796 MGI:6076563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148797 transcription start site region 148797 MGI:6076564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148798 transcription start site region 148798 MGI:6076565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148799 transcription start site region 148799 MGI:6076566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148800 transcription start site region 148800 MGI:6076567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148801 transcription start site region 148801 MGI:6076568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148802 transcription start site region 148802 MGI:6076569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148803 transcription start site region 148803 MGI:6076570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148804 transcription start site region 148804 MGI:6076571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148805 transcription start site region 148805 MGI:6076572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148806 transcription start site region 148806 MGI:6076573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148807 transcription start site region 148807 MGI:6076574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148808 transcription start site region 148808 MGI:6076575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148809 transcription start site region 148809 MGI:6076576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148810 transcription start site region 148810 MGI:6076577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148811 transcription start site region 148811 MGI:6076578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148812 transcription start site region 148812 MGI:6076579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148813 transcription start site region 148813 MGI:6076580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148814 transcription start site region 148814 MGI:6076581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148815 transcription start site region 148815 MGI:6076582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148816 transcription start site region 148816 MGI:6076583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148817 transcription start site region 148817 MGI:6076584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148818 transcription start site region 148818 MGI:6076585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148819 transcription start site region 148819 MGI:6076586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148820 transcription start site region 148820 MGI:6076587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148821 transcription start site region 148821 MGI:6076588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148822 transcription start site region 148822 MGI:6076589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148823 transcription start site region 148823 MGI:6076590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148824 transcription start site region 148824 MGI:6076591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148825 transcription start site region 148825 MGI:6076592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148826 transcription start site region 148826 MGI:6076593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148827 transcription start site region 148827 MGI:6076594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148828 transcription start site region 148828 MGI:6076595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148829 transcription start site region 148829 MGI:6076596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148830 transcription start site region 148830 MGI:6076597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148831 transcription start site region 148831 MGI:6076598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148832 transcription start site region 148832 MGI:6076599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148833 transcription start site region 148833 MGI:6076600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148834 transcription start site region 148834 MGI:6076601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148835 transcription start site region 148835 MGI:6076602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148836 transcription start site region 148836 MGI:6076603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148837 transcription start site region 148837 MGI:6076604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148838 transcription start site region 148838 MGI:6076605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148839 transcription start site region 148839 MGI:6076606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148840 transcription start site region 148840 MGI:6076607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148841 transcription start site region 148841 MGI:6076608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148842 transcription start site region 148842 MGI:6076609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148843 transcription start site region 148843 MGI:6076610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148844 transcription start site region 148844 MGI:6076611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148845 transcription start site region 148845 MGI:6076612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148846 transcription start site region 148846 MGI:6076613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148847 transcription start site region 148847 MGI:6076614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148848 transcription start site region 148848 MGI:6076615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148849 transcription start site region 148849 MGI:6076616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148850 transcription start site region 148850 MGI:6076617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148851 transcription start site region 148851 MGI:6076618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148852 transcription start site region 148852 MGI:6076619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148853 transcription start site region 148853 MGI:6076620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148854 transcription start site region 148854 MGI:6076621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148855 transcription start site region 148855 MGI:6076622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148856 transcription start site region 148856 MGI:6076623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148857 transcription start site region 148857 MGI:6076624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148858 transcription start site region 148858 MGI:6076625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148859 transcription start site region 148859 MGI:6076626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148860 transcription start site region 148860 MGI:6076627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148861 transcription start site region 148861 MGI:6076628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148862 transcription start site region 148862 MGI:6076629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148863 transcription start site region 148863 MGI:6076630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148864 transcription start site region 148864 MGI:6076631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148865 transcription start site region 148865 MGI:6076632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148866 transcription start site region 148866 MGI:6076633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148867 transcription start site region 148867 MGI:6076634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148868 transcription start site region 148868 MGI:6076635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148869 transcription start site region 148869 MGI:6076636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148870 transcription start site region 148870 MGI:6076637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148871 transcription start site region 148871 MGI:6076638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148872 transcription start site region 148872 MGI:6076639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148873 transcription start site region 148873 MGI:6076640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148874 transcription start site region 148874 MGI:6076641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148875 transcription start site region 148875 MGI:6076642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148876 transcription start site region 148876 MGI:6076643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148877 transcription start site region 148877 MGI:6076644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148878 transcription start site region 148878 MGI:6076645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148879 transcription start site region 148879 MGI:6076646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148880 transcription start site region 148880 MGI:6076647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148881 transcription start site region 148881 MGI:6076648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148882 transcription start site region 148882 MGI:6076649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148883 transcription start site region 148883 MGI:6076650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148884 transcription start site region 148884 MGI:6076651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148885 transcription start site region 148885 MGI:6076652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148886 transcription start site region 148886 MGI:6076653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148887 transcription start site region 148887 MGI:6076654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148888 transcription start site region 148888 MGI:6076655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148889 transcription start site region 148889 MGI:6076656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148890 transcription start site region 148890 MGI:6076657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148891 transcription start site region 148891 MGI:6076658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148892 transcription start site region 148892 MGI:6076659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148893 transcription start site region 148893 MGI:6076660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148894 transcription start site region 148894 MGI:6076661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148895 transcription start site region 148895 MGI:6076662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148896 transcription start site region 148896 MGI:6076663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148897 transcription start site region 148897 MGI:6076664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148898 transcription start site region 148898 MGI:6076665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148899 transcription start site region 148899 MGI:6076666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148900 transcription start site region 148900 MGI:6076667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148901 transcription start site region 148901 MGI:6076668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148902 transcription start site region 148902 MGI:6076669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148903 transcription start site region 148903 MGI:6076670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148904 transcription start site region 148904 MGI:6076671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148905 transcription start site region 148905 MGI:6076672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148906 transcription start site region 148906 MGI:6076673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148907 transcription start site region 148907 MGI:6076674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148908 transcription start site region 148908 MGI:6076675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148909 transcription start site region 148909 MGI:6076676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148910 transcription start site region 148910 MGI:6076677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148911 transcription start site region 148911 MGI:6076678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148912 transcription start site region 148912 MGI:6076679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148913 transcription start site region 148913 MGI:6076680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148914 transcription start site region 148914 MGI:6076681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148915 transcription start site region 148915 MGI:6076682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148916 transcription start site region 148916 MGI:6076683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148917 transcription start site region 148917 MGI:6076684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148918 transcription start site region 148918 MGI:6076685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148919 transcription start site region 148919 MGI:6076686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148920 transcription start site region 148920 MGI:6076687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148921 transcription start site region 148921 MGI:6076688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148922 transcription start site region 148922 MGI:6076689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148923 transcription start site region 148923 MGI:6076690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148924 transcription start site region 148924 MGI:6076691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148925 transcription start site region 148925 MGI:6076692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148926 transcription start site region 148926 MGI:6076693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148927 transcription start site region 148927 MGI:6076694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148928 transcription start site region 148928 MGI:6076695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148929 transcription start site region 148929 MGI:6076696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148930 transcription start site region 148930 MGI:6076697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148931 transcription start site region 148931 MGI:6076698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148932 transcription start site region 148932 MGI:6076699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148933 transcription start site region 148933 MGI:6076700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148934 transcription start site region 148934 MGI:6076701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148935 transcription start site region 148935 MGI:6076702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148936 transcription start site region 148936 MGI:6076703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148937 transcription start site region 148937 MGI:6076704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148938 transcription start site region 148938 MGI:6076705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148939 transcription start site region 148939 MGI:6076706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148940 transcription start site region 148940 MGI:6076707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148941 transcription start site region 148941 MGI:6076708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148942 transcription start site region 148942 MGI:6076709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148943 transcription start site region 148943 MGI:6076710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148944 transcription start site region 148944 MGI:6076711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148945 transcription start site region 148945 MGI:6076712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148946 transcription start site region 148946 MGI:6076713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148947 transcription start site region 148947 MGI:6076714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148948 transcription start site region 148948 MGI:6076715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148949 transcription start site region 148949 MGI:6076716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148950 transcription start site region 148950 MGI:6076717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148951 transcription start site region 148951 MGI:6076718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148952 transcription start site region 148952 MGI:6076719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148953 transcription start site region 148953 MGI:6076720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148954 transcription start site region 148954 MGI:6076721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148955 transcription start site region 148955 MGI:6076722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148956 transcription start site region 148956 MGI:6076723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148957 transcription start site region 148957 MGI:6076724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148958 transcription start site region 148958 MGI:6076725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148959 transcription start site region 148959 MGI:6076726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148960 transcription start site region 148960 MGI:6076727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148961 transcription start site region 148961 MGI:6076728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148962 transcription start site region 148962 MGI:6076729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148963 transcription start site region 148963 MGI:6076730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148964 transcription start site region 148964 MGI:6076731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148965 transcription start site region 148965 MGI:6076732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148966 transcription start site region 148966 MGI:6076733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148967 transcription start site region 148967 MGI:6076734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148968 transcription start site region 148968 MGI:6076735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148969 transcription start site region 148969 MGI:6076736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148970 transcription start site region 148970 MGI:6076737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148971 transcription start site region 148971 MGI:6076738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148972 transcription start site region 148972 MGI:6076739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148973 transcription start site region 148973 MGI:6076740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148974 transcription start site region 148974 MGI:6076741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148975 transcription start site region 148975 MGI:6076742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148976 transcription start site region 148976 MGI:6076743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148977 transcription start site region 148977 MGI:6076744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148978 transcription start site region 148978 MGI:6076745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148979 transcription start site region 148979 MGI:6076746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148980 transcription start site region 148980 MGI:6076747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148981 transcription start site region 148981 MGI:6076748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148982 transcription start site region 148982 MGI:6076749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148983 transcription start site region 148983 MGI:6076750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148984 transcription start site region 148984 MGI:6076751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148985 transcription start site region 148985 MGI:6076752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148986 transcription start site region 148986 MGI:6076753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148987 transcription start site region 148987 MGI:6076754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148988 transcription start site region 148988 MGI:6076755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148989 transcription start site region 148989 MGI:6076756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148990 transcription start site region 148990 MGI:6076757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148991 transcription start site region 148991 MGI:6076758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148992 transcription start site region 148992 MGI:6076759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148993 transcription start site region 148993 MGI:6076760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148994 transcription start site region 148994 MGI:6076761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148995 transcription start site region 148995 MGI:6076762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148996 transcription start site region 148996 MGI:6076763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148997 transcription start site region 148997 MGI:6076764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148998 transcription start site region 148998 MGI:6076765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148999 transcription start site region 148999 MGI:6076766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149000 transcription start site region 149000 MGI:6076767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149001 transcription start site region 149001 MGI:6076768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149002 transcription start site region 149002 MGI:6076769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149003 transcription start site region 149003 MGI:6076770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149004 transcription start site region 149004 MGI:6076771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149005 transcription start site region 149005 MGI:6076772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149006 transcription start site region 149006 MGI:6076773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149007 transcription start site region 149007 MGI:6076774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149008 transcription start site region 149008 MGI:6076775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149009 transcription start site region 149009 MGI:6076776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149010 transcription start site region 149010 MGI:6076777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149011 transcription start site region 149011 MGI:6076778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149012 transcription start site region 149012 MGI:6076779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149013 transcription start site region 149013 MGI:6076780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149014 transcription start site region 149014 MGI:6076781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149015 transcription start site region 149015 MGI:6076782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149016 transcription start site region 149016 MGI:6076783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149017 transcription start site region 149017 MGI:6076784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149018 transcription start site region 149018 MGI:6076785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149019 transcription start site region 149019 MGI:6076786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149020 transcription start site region 149020 MGI:6076787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149021 transcription start site region 149021 MGI:6076788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP