Tssr147020 transcription start site region 147020 MGI:6074787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147021 transcription start site region 147021 MGI:6074788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147022 transcription start site region 147022 MGI:6074789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147023 transcription start site region 147023 MGI:6074790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147024 transcription start site region 147024 MGI:6074791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147025 transcription start site region 147025 MGI:6074792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147026 transcription start site region 147026 MGI:6074793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147027 transcription start site region 147027 MGI:6074794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147028 transcription start site region 147028 MGI:6074795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147029 transcription start site region 147029 MGI:6074796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147030 transcription start site region 147030 MGI:6074797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147031 transcription start site region 147031 MGI:6074798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147032 transcription start site region 147032 MGI:6074799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147033 transcription start site region 147033 MGI:6074800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147034 transcription start site region 147034 MGI:6074801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147035 transcription start site region 147035 MGI:6074802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147036 transcription start site region 147036 MGI:6074803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147037 transcription start site region 147037 MGI:6074804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147038 transcription start site region 147038 MGI:6074805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147039 transcription start site region 147039 MGI:6074806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147040 transcription start site region 147040 MGI:6074807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147041 transcription start site region 147041 MGI:6074808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147042 transcription start site region 147042 MGI:6074809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147043 transcription start site region 147043 MGI:6074810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147044 transcription start site region 147044 MGI:6074811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147045 transcription start site region 147045 MGI:6074812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147046 transcription start site region 147046 MGI:6074813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147047 transcription start site region 147047 MGI:6074814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147048 transcription start site region 147048 MGI:6074815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147049 transcription start site region 147049 MGI:6074816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147050 transcription start site region 147050 MGI:6074817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147051 transcription start site region 147051 MGI:6074818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147052 transcription start site region 147052 MGI:6074819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147053 transcription start site region 147053 MGI:6074820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147054 transcription start site region 147054 MGI:6074821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147055 transcription start site region 147055 MGI:6074822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147056 transcription start site region 147056 MGI:6074823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147057 transcription start site region 147057 MGI:6074824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147058 transcription start site region 147058 MGI:6074825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147059 transcription start site region 147059 MGI:6074826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147060 transcription start site region 147060 MGI:6074827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147061 transcription start site region 147061 MGI:6074828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147062 transcription start site region 147062 MGI:6074829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147063 transcription start site region 147063 MGI:6074830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147064 transcription start site region 147064 MGI:6074831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147065 transcription start site region 147065 MGI:6074832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147066 transcription start site region 147066 MGI:6074833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147067 transcription start site region 147067 MGI:6074834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147068 transcription start site region 147068 MGI:6074835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147069 transcription start site region 147069 MGI:6074836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147070 transcription start site region 147070 MGI:6074837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147071 transcription start site region 147071 MGI:6074838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147072 transcription start site region 147072 MGI:6074839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147073 transcription start site region 147073 MGI:6074840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147074 transcription start site region 147074 MGI:6074841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147075 transcription start site region 147075 MGI:6074842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147076 transcription start site region 147076 MGI:6074843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147077 transcription start site region 147077 MGI:6074844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147078 transcription start site region 147078 MGI:6074845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147079 transcription start site region 147079 MGI:6074846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147080 transcription start site region 147080 MGI:6074847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147081 transcription start site region 147081 MGI:6074848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147082 transcription start site region 147082 MGI:6074849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147083 transcription start site region 147083 MGI:6074850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147084 transcription start site region 147084 MGI:6074851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147085 transcription start site region 147085 MGI:6074852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147086 transcription start site region 147086 MGI:6074853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147087 transcription start site region 147087 MGI:6074854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147088 transcription start site region 147088 MGI:6074855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147089 transcription start site region 147089 MGI:6074856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147090 transcription start site region 147090 MGI:6074857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147091 transcription start site region 147091 MGI:6074858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147092 transcription start site region 147092 MGI:6074859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147093 transcription start site region 147093 MGI:6074860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147094 transcription start site region 147094 MGI:6074861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147095 transcription start site region 147095 MGI:6074862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147096 transcription start site region 147096 MGI:6074863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147097 transcription start site region 147097 MGI:6074864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147098 transcription start site region 147098 MGI:6074865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147099 transcription start site region 147099 MGI:6074866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147100 transcription start site region 147100 MGI:6074867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147101 transcription start site region 147101 MGI:6074868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147102 transcription start site region 147102 MGI:6074869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147103 transcription start site region 147103 MGI:6074870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147104 transcription start site region 147104 MGI:6074871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147105 transcription start site region 147105 MGI:6074872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147106 transcription start site region 147106 MGI:6074873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147107 transcription start site region 147107 MGI:6074874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147108 transcription start site region 147108 MGI:6074875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147109 transcription start site region 147109 MGI:6074876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147110 transcription start site region 147110 MGI:6074877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147111 transcription start site region 147111 MGI:6074878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147112 transcription start site region 147112 MGI:6074879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147113 transcription start site region 147113 MGI:6074880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147114 transcription start site region 147114 MGI:6074881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147115 transcription start site region 147115 MGI:6074882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147116 transcription start site region 147116 MGI:6074883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147117 transcription start site region 147117 MGI:6074884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147118 transcription start site region 147118 MGI:6074885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147119 transcription start site region 147119 MGI:6074886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147120 transcription start site region 147120 MGI:6074887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147121 transcription start site region 147121 MGI:6074888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147122 transcription start site region 147122 MGI:6074889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147123 transcription start site region 147123 MGI:6074890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147124 transcription start site region 147124 MGI:6074891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147125 transcription start site region 147125 MGI:6074892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147126 transcription start site region 147126 MGI:6074893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147127 transcription start site region 147127 MGI:6074894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147128 transcription start site region 147128 MGI:6074895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147129 transcription start site region 147129 MGI:6074896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147130 transcription start site region 147130 MGI:6074897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147131 transcription start site region 147131 MGI:6074898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147132 transcription start site region 147132 MGI:6074899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147133 transcription start site region 147133 MGI:6074900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147134 transcription start site region 147134 MGI:6074901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147135 transcription start site region 147135 MGI:6074902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147136 transcription start site region 147136 MGI:6074903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147137 transcription start site region 147137 MGI:6074904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147138 transcription start site region 147138 MGI:6074905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147139 transcription start site region 147139 MGI:6074906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147140 transcription start site region 147140 MGI:6074907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147141 transcription start site region 147141 MGI:6074908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147142 transcription start site region 147142 MGI:6074909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147143 transcription start site region 147143 MGI:6074910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147144 transcription start site region 147144 MGI:6074911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147145 transcription start site region 147145 MGI:6074912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147146 transcription start site region 147146 MGI:6074913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147147 transcription start site region 147147 MGI:6074914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147148 transcription start site region 147148 MGI:6074915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147149 transcription start site region 147149 MGI:6074916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147150 transcription start site region 147150 MGI:6074917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147151 transcription start site region 147151 MGI:6074918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147152 transcription start site region 147152 MGI:6074919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147153 transcription start site region 147153 MGI:6074920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147154 transcription start site region 147154 MGI:6074921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147155 transcription start site region 147155 MGI:6074922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147156 transcription start site region 147156 MGI:6074923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147157 transcription start site region 147157 MGI:6074924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147158 transcription start site region 147158 MGI:6074925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147159 transcription start site region 147159 MGI:6074926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147160 transcription start site region 147160 MGI:6074927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147161 transcription start site region 147161 MGI:6074928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147162 transcription start site region 147162 MGI:6074929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147163 transcription start site region 147163 MGI:6074930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147164 transcription start site region 147164 MGI:6074931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147165 transcription start site region 147165 MGI:6074932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147166 transcription start site region 147166 MGI:6074933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147167 transcription start site region 147167 MGI:6074934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147168 transcription start site region 147168 MGI:6074935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147169 transcription start site region 147169 MGI:6074936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147170 transcription start site region 147170 MGI:6074937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147171 transcription start site region 147171 MGI:6074938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147172 transcription start site region 147172 MGI:6074939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147173 transcription start site region 147173 MGI:6074940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147174 transcription start site region 147174 MGI:6074941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147175 transcription start site region 147175 MGI:6074942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147176 transcription start site region 147176 MGI:6074943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147177 transcription start site region 147177 MGI:6074944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147178 transcription start site region 147178 MGI:6074945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147179 transcription start site region 147179 MGI:6074946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147180 transcription start site region 147180 MGI:6074947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147181 transcription start site region 147181 MGI:6074948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147182 transcription start site region 147182 MGI:6074949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147183 transcription start site region 147183 MGI:6074950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147184 transcription start site region 147184 MGI:6074951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147185 transcription start site region 147185 MGI:6074952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147186 transcription start site region 147186 MGI:6074953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147187 transcription start site region 147187 MGI:6074954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147188 transcription start site region 147188 MGI:6074955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147189 transcription start site region 147189 MGI:6074956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147190 transcription start site region 147190 MGI:6074957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147191 transcription start site region 147191 MGI:6074958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147192 transcription start site region 147192 MGI:6074959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147193 transcription start site region 147193 MGI:6074960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147194 transcription start site region 147194 MGI:6074961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147195 transcription start site region 147195 MGI:6074962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147196 transcription start site region 147196 MGI:6074963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147197 transcription start site region 147197 MGI:6074964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147198 transcription start site region 147198 MGI:6074965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147199 transcription start site region 147199 MGI:6074966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147200 transcription start site region 147200 MGI:6074967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147201 transcription start site region 147201 MGI:6074968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147202 transcription start site region 147202 MGI:6074969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147203 transcription start site region 147203 MGI:6074970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147204 transcription start site region 147204 MGI:6074971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147205 transcription start site region 147205 MGI:6074972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147206 transcription start site region 147206 MGI:6074973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147207 transcription start site region 147207 MGI:6074974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147208 transcription start site region 147208 MGI:6074975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147209 transcription start site region 147209 MGI:6074976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147210 transcription start site region 147210 MGI:6074977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147211 transcription start site region 147211 MGI:6074978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147212 transcription start site region 147212 MGI:6074979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147213 transcription start site region 147213 MGI:6074980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147214 transcription start site region 147214 MGI:6074981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147215 transcription start site region 147215 MGI:6074982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147216 transcription start site region 147216 MGI:6074983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147217 transcription start site region 147217 MGI:6074984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147218 transcription start site region 147218 MGI:6074985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147219 transcription start site region 147219 MGI:6074986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147220 transcription start site region 147220 MGI:6074987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147221 transcription start site region 147221 MGI:6074988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147222 transcription start site region 147222 MGI:6074989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147223 transcription start site region 147223 MGI:6074990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147224 transcription start site region 147224 MGI:6074991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147225 transcription start site region 147225 MGI:6074992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147226 transcription start site region 147226 MGI:6074993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147227 transcription start site region 147227 MGI:6074994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147228 transcription start site region 147228 MGI:6074995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147229 transcription start site region 147229 MGI:6074996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147230 transcription start site region 147230 MGI:6074997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147231 transcription start site region 147231 MGI:6074998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147232 transcription start site region 147232 MGI:6074999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147233 transcription start site region 147233 MGI:6075000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147234 transcription start site region 147234 MGI:6075001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147235 transcription start site region 147235 MGI:6075002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147236 transcription start site region 147236 MGI:6075003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147237 transcription start site region 147237 MGI:6075004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147238 transcription start site region 147238 MGI:6075005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147239 transcription start site region 147239 MGI:6075006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147240 transcription start site region 147240 MGI:6075007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147241 transcription start site region 147241 MGI:6075008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147242 transcription start site region 147242 MGI:6075009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147243 transcription start site region 147243 MGI:6075010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147244 transcription start site region 147244 MGI:6075011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147245 transcription start site region 147245 MGI:6075012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147246 transcription start site region 147246 MGI:6075013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147247 transcription start site region 147247 MGI:6075014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147248 transcription start site region 147248 MGI:6075015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147249 transcription start site region 147249 MGI:6075016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147250 transcription start site region 147250 MGI:6075017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147251 transcription start site region 147251 MGI:6075018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147252 transcription start site region 147252 MGI:6075019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147253 transcription start site region 147253 MGI:6075020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147254 transcription start site region 147254 MGI:6075021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147255 transcription start site region 147255 MGI:6075022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147256 transcription start site region 147256 MGI:6075023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147257 transcription start site region 147257 MGI:6075024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147258 transcription start site region 147258 MGI:6075025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147259 transcription start site region 147259 MGI:6075026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147260 transcription start site region 147260 MGI:6075027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147261 transcription start site region 147261 MGI:6075028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147262 transcription start site region 147262 MGI:6075029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147263 transcription start site region 147263 MGI:6075030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147264 transcription start site region 147264 MGI:6075031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147265 transcription start site region 147265 MGI:6075032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147266 transcription start site region 147266 MGI:6075033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147267 transcription start site region 147267 MGI:6075034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147268 transcription start site region 147268 MGI:6075035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147269 transcription start site region 147269 MGI:6075036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147270 transcription start site region 147270 MGI:6075037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147271 transcription start site region 147271 MGI:6075038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147272 transcription start site region 147272 MGI:6075039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147273 transcription start site region 147273 MGI:6075040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147274 transcription start site region 147274 MGI:6075041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147275 transcription start site region 147275 MGI:6075042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147276 transcription start site region 147276 MGI:6075043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147277 transcription start site region 147277 MGI:6075044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147278 transcription start site region 147278 MGI:6075045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147279 transcription start site region 147279 MGI:6075046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147280 transcription start site region 147280 MGI:6075047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147281 transcription start site region 147281 MGI:6075048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147282 transcription start site region 147282 MGI:6075049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147283 transcription start site region 147283 MGI:6075050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147284 transcription start site region 147284 MGI:6075051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147285 transcription start site region 147285 MGI:6075052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147286 transcription start site region 147286 MGI:6075053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147287 transcription start site region 147287 MGI:6075054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147288 transcription start site region 147288 MGI:6075055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147289 transcription start site region 147289 MGI:6075056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147290 transcription start site region 147290 MGI:6075057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147291 transcription start site region 147291 MGI:6075058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147292 transcription start site region 147292 MGI:6075059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147293 transcription start site region 147293 MGI:6075060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147294 transcription start site region 147294 MGI:6075061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147295 transcription start site region 147295 MGI:6075062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147296 transcription start site region 147296 MGI:6075063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147297 transcription start site region 147297 MGI:6075064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147298 transcription start site region 147298 MGI:6075065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147299 transcription start site region 147299 MGI:6075066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147300 transcription start site region 147300 MGI:6075067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147301 transcription start site region 147301 MGI:6075068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147302 transcription start site region 147302 MGI:6075069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147303 transcription start site region 147303 MGI:6075070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147304 transcription start site region 147304 MGI:6075071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147305 transcription start site region 147305 MGI:6075072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147306 transcription start site region 147306 MGI:6075073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147307 transcription start site region 147307 MGI:6075074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147308 transcription start site region 147308 MGI:6075075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147309 transcription start site region 147309 MGI:6075076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147310 transcription start site region 147310 MGI:6075077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147311 transcription start site region 147311 MGI:6075078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147312 transcription start site region 147312 MGI:6075079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147313 transcription start site region 147313 MGI:6075080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147314 transcription start site region 147314 MGI:6075081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147315 transcription start site region 147315 MGI:6075082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147316 transcription start site region 147316 MGI:6075083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147317 transcription start site region 147317 MGI:6075084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147318 transcription start site region 147318 MGI:6075085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147319 transcription start site region 147319 MGI:6075086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147320 transcription start site region 147320 MGI:6075087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147321 transcription start site region 147321 MGI:6075088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147322 transcription start site region 147322 MGI:6075089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147323 transcription start site region 147323 MGI:6075090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147324 transcription start site region 147324 MGI:6075091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147325 transcription start site region 147325 MGI:6075092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147326 transcription start site region 147326 MGI:6075093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147327 transcription start site region 147327 MGI:6075094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147328 transcription start site region 147328 MGI:6075095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147329 transcription start site region 147329 MGI:6075096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147330 transcription start site region 147330 MGI:6075097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147331 transcription start site region 147331 MGI:6075098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147332 transcription start site region 147332 MGI:6075099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147333 transcription start site region 147333 MGI:6075100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147334 transcription start site region 147334 MGI:6075101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147335 transcription start site region 147335 MGI:6075102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147336 transcription start site region 147336 MGI:6075103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147337 transcription start site region 147337 MGI:6075104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147338 transcription start site region 147338 MGI:6075105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147339 transcription start site region 147339 MGI:6075106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147340 transcription start site region 147340 MGI:6075107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147341 transcription start site region 147341 MGI:6075108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147342 transcription start site region 147342 MGI:6075109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147343 transcription start site region 147343 MGI:6075110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147344 transcription start site region 147344 MGI:6075111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147345 transcription start site region 147345 MGI:6075112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147346 transcription start site region 147346 MGI:6075113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147347 transcription start site region 147347 MGI:6075114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147348 transcription start site region 147348 MGI:6075115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147349 transcription start site region 147349 MGI:6075116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147350 transcription start site region 147350 MGI:6075117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147351 transcription start site region 147351 MGI:6075118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147352 transcription start site region 147352 MGI:6075119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147353 transcription start site region 147353 MGI:6075120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147354 transcription start site region 147354 MGI:6075121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147355 transcription start site region 147355 MGI:6075122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147356 transcription start site region 147356 MGI:6075123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147357 transcription start site region 147357 MGI:6075124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147358 transcription start site region 147358 MGI:6075125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147359 transcription start site region 147359 MGI:6075126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147360 transcription start site region 147360 MGI:6075127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147361 transcription start site region 147361 MGI:6075128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147362 transcription start site region 147362 MGI:6075129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147363 transcription start site region 147363 MGI:6075130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147364 transcription start site region 147364 MGI:6075131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147365 transcription start site region 147365 MGI:6075132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147366 transcription start site region 147366 MGI:6075133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147367 transcription start site region 147367 MGI:6075134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147368 transcription start site region 147368 MGI:6075135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147369 transcription start site region 147369 MGI:6075136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147370 transcription start site region 147370 MGI:6075137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147371 transcription start site region 147371 MGI:6075138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147372 transcription start site region 147372 MGI:6075139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147373 transcription start site region 147373 MGI:6075140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147374 transcription start site region 147374 MGI:6075141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147375 transcription start site region 147375 MGI:6075142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147376 transcription start site region 147376 MGI:6075143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147377 transcription start site region 147377 MGI:6075144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147378 transcription start site region 147378 MGI:6075145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147379 transcription start site region 147379 MGI:6075146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147380 transcription start site region 147380 MGI:6075147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147381 transcription start site region 147381 MGI:6075148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147382 transcription start site region 147382 MGI:6075149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147383 transcription start site region 147383 MGI:6075150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147384 transcription start site region 147384 MGI:6075151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147385 transcription start site region 147385 MGI:6075152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147386 transcription start site region 147386 MGI:6075153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147387 transcription start site region 147387 MGI:6075154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147388 transcription start site region 147388 MGI:6075155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147389 transcription start site region 147389 MGI:6075156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147390 transcription start site region 147390 MGI:6075157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147391 transcription start site region 147391 MGI:6075158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147392 transcription start site region 147392 MGI:6075159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147393 transcription start site region 147393 MGI:6075160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147394 transcription start site region 147394 MGI:6075161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147395 transcription start site region 147395 MGI:6075162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147396 transcription start site region 147396 MGI:6075163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147397 transcription start site region 147397 MGI:6075164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147398 transcription start site region 147398 MGI:6075165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147399 transcription start site region 147399 MGI:6075166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147400 transcription start site region 147400 MGI:6075167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147401 transcription start site region 147401 MGI:6075168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147402 transcription start site region 147402 MGI:6075169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147403 transcription start site region 147403 MGI:6075170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147404 transcription start site region 147404 MGI:6075171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147405 transcription start site region 147405 MGI:6075172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147406 transcription start site region 147406 MGI:6075173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147407 transcription start site region 147407 MGI:6075174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147408 transcription start site region 147408 MGI:6075175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147409 transcription start site region 147409 MGI:6075176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147410 transcription start site region 147410 MGI:6075177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147411 transcription start site region 147411 MGI:6075178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147412 transcription start site region 147412 MGI:6075179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147413 transcription start site region 147413 MGI:6075180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147414 transcription start site region 147414 MGI:6075181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147415 transcription start site region 147415 MGI:6075182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147416 transcription start site region 147416 MGI:6075183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147417 transcription start site region 147417 MGI:6075184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147418 transcription start site region 147418 MGI:6075185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147419 transcription start site region 147419 MGI:6075186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147420 transcription start site region 147420 MGI:6075187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147421 transcription start site region 147421 MGI:6075188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147422 transcription start site region 147422 MGI:6075189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147423 transcription start site region 147423 MGI:6075190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147424 transcription start site region 147424 MGI:6075191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147425 transcription start site region 147425 MGI:6075192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147426 transcription start site region 147426 MGI:6075193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147427 transcription start site region 147427 MGI:6075194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147428 transcription start site region 147428 MGI:6075195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147429 transcription start site region 147429 MGI:6075196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147430 transcription start site region 147430 MGI:6075197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147431 transcription start site region 147431 MGI:6075198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147432 transcription start site region 147432 MGI:6075199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147433 transcription start site region 147433 MGI:6075200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147434 transcription start site region 147434 MGI:6075201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147435 transcription start site region 147435 MGI:6075202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147436 transcription start site region 147436 MGI:6075203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147437 transcription start site region 147437 MGI:6075204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147438 transcription start site region 147438 MGI:6075205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147439 transcription start site region 147439 MGI:6075206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147440 transcription start site region 147440 MGI:6075207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147441 transcription start site region 147441 MGI:6075208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147442 transcription start site region 147442 MGI:6075209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147443 transcription start site region 147443 MGI:6075210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147444 transcription start site region 147444 MGI:6075211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147445 transcription start site region 147445 MGI:6075212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147446 transcription start site region 147446 MGI:6075213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147447 transcription start site region 147447 MGI:6075214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147448 transcription start site region 147448 MGI:6075215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147449 transcription start site region 147449 MGI:6075216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147450 transcription start site region 147450 MGI:6075217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147451 transcription start site region 147451 MGI:6075218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147452 transcription start site region 147452 MGI:6075219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147453 transcription start site region 147453 MGI:6075220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147454 transcription start site region 147454 MGI:6075221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147455 transcription start site region 147455 MGI:6075222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147456 transcription start site region 147456 MGI:6075223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147457 transcription start site region 147457 MGI:6075224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147458 transcription start site region 147458 MGI:6075225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147459 transcription start site region 147459 MGI:6075226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147460 transcription start site region 147460 MGI:6075227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147461 transcription start site region 147461 MGI:6075228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147462 transcription start site region 147462 MGI:6075229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147463 transcription start site region 147463 MGI:6075230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147464 transcription start site region 147464 MGI:6075231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147465 transcription start site region 147465 MGI:6075232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147466 transcription start site region 147466 MGI:6075233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147467 transcription start site region 147467 MGI:6075234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147468 transcription start site region 147468 MGI:6075235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147469 transcription start site region 147469 MGI:6075236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147470 transcription start site region 147470 MGI:6075237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147471 transcription start site region 147471 MGI:6075238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147472 transcription start site region 147472 MGI:6075239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147473 transcription start site region 147473 MGI:6075240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147474 transcription start site region 147474 MGI:6075241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147475 transcription start site region 147475 MGI:6075242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147476 transcription start site region 147476 MGI:6075243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147477 transcription start site region 147477 MGI:6075244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147478 transcription start site region 147478 MGI:6075245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147479 transcription start site region 147479 MGI:6075246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147480 transcription start site region 147480 MGI:6075247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147481 transcription start site region 147481 MGI:6075248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147482 transcription start site region 147482 MGI:6075249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147483 transcription start site region 147483 MGI:6075250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147484 transcription start site region 147484 MGI:6075251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147485 transcription start site region 147485 MGI:6075252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147486 transcription start site region 147486 MGI:6075253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147487 transcription start site region 147487 MGI:6075254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147488 transcription start site region 147488 MGI:6075255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147489 transcription start site region 147489 MGI:6075256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147490 transcription start site region 147490 MGI:6075257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147491 transcription start site region 147491 MGI:6075258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147492 transcription start site region 147492 MGI:6075259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147493 transcription start site region 147493 MGI:6075260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147494 transcription start site region 147494 MGI:6075261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147495 transcription start site region 147495 MGI:6075262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147496 transcription start site region 147496 MGI:6075263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147497 transcription start site region 147497 MGI:6075264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147498 transcription start site region 147498 MGI:6075265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147499 transcription start site region 147499 MGI:6075266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147500 transcription start site region 147500 MGI:6075267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147501 transcription start site region 147501 MGI:6075268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147502 transcription start site region 147502 MGI:6075269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147503 transcription start site region 147503 MGI:6075270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147504 transcription start site region 147504 MGI:6075271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147505 transcription start site region 147505 MGI:6075272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147506 transcription start site region 147506 MGI:6075273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147507 transcription start site region 147507 MGI:6075274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147508 transcription start site region 147508 MGI:6075275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147509 transcription start site region 147509 MGI:6075276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147510 transcription start site region 147510 MGI:6075277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147511 transcription start site region 147511 MGI:6075278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147512 transcription start site region 147512 MGI:6075279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147513 transcription start site region 147513 MGI:6075280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147514 transcription start site region 147514 MGI:6075281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147515 transcription start site region 147515 MGI:6075282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147516 transcription start site region 147516 MGI:6075283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147517 transcription start site region 147517 MGI:6075284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147518 transcription start site region 147518 MGI:6075285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147519 transcription start site region 147519 MGI:6075286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147520 transcription start site region 147520 MGI:6075287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147521 transcription start site region 147521 MGI:6075288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147522 transcription start site region 147522 MGI:6075289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147523 transcription start site region 147523 MGI:6075290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147524 transcription start site region 147524 MGI:6075291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147525 transcription start site region 147525 MGI:6075292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147526 transcription start site region 147526 MGI:6075293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147527 transcription start site region 147527 MGI:6075294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147528 transcription start site region 147528 MGI:6075295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147529 transcription start site region 147529 MGI:6075296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147530 transcription start site region 147530 MGI:6075297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147531 transcription start site region 147531 MGI:6075298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147532 transcription start site region 147532 MGI:6075299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147533 transcription start site region 147533 MGI:6075300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147534 transcription start site region 147534 MGI:6075301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147535 transcription start site region 147535 MGI:6075302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147536 transcription start site region 147536 MGI:6075303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147537 transcription start site region 147537 MGI:6075304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147538 transcription start site region 147538 MGI:6075305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147539 transcription start site region 147539 MGI:6075306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147540 transcription start site region 147540 MGI:6075307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147541 transcription start site region 147541 MGI:6075308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147542 transcription start site region 147542 MGI:6075309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147543 transcription start site region 147543 MGI:6075310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147544 transcription start site region 147544 MGI:6075311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147545 transcription start site region 147545 MGI:6075312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147546 transcription start site region 147546 MGI:6075313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147547 transcription start site region 147547 MGI:6075314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147548 transcription start site region 147548 MGI:6075315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147549 transcription start site region 147549 MGI:6075316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147550 transcription start site region 147550 MGI:6075317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147551 transcription start site region 147551 MGI:6075318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147552 transcription start site region 147552 MGI:6075319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147553 transcription start site region 147553 MGI:6075320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147554 transcription start site region 147554 MGI:6075321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147555 transcription start site region 147555 MGI:6075322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147556 transcription start site region 147556 MGI:6075323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147557 transcription start site region 147557 MGI:6075324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147558 transcription start site region 147558 MGI:6075325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147559 transcription start site region 147559 MGI:6075326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147560 transcription start site region 147560 MGI:6075327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147561 transcription start site region 147561 MGI:6075328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147562 transcription start site region 147562 MGI:6075329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147563 transcription start site region 147563 MGI:6075330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147564 transcription start site region 147564 MGI:6075331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147565 transcription start site region 147565 MGI:6075332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147566 transcription start site region 147566 MGI:6075333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147567 transcription start site region 147567 MGI:6075334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147568 transcription start site region 147568 MGI:6075335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147569 transcription start site region 147569 MGI:6075336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147570 transcription start site region 147570 MGI:6075337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147571 transcription start site region 147571 MGI:6075338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147572 transcription start site region 147572 MGI:6075339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147573 transcription start site region 147573 MGI:6075340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147574 transcription start site region 147574 MGI:6075341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147575 transcription start site region 147575 MGI:6075342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147576 transcription start site region 147576 MGI:6075343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147577 transcription start site region 147577 MGI:6075344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147578 transcription start site region 147578 MGI:6075345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147579 transcription start site region 147579 MGI:6075346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147580 transcription start site region 147580 MGI:6075347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147581 transcription start site region 147581 MGI:6075348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147582 transcription start site region 147582 MGI:6075349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147583 transcription start site region 147583 MGI:6075350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147584 transcription start site region 147584 MGI:6075351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147585 transcription start site region 147585 MGI:6075352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147586 transcription start site region 147586 MGI:6075353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147587 transcription start site region 147587 MGI:6075354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147588 transcription start site region 147588 MGI:6075355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147589 transcription start site region 147589 MGI:6075356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147590 transcription start site region 147590 MGI:6075357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147591 transcription start site region 147591 MGI:6075358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147592 transcription start site region 147592 MGI:6075359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147593 transcription start site region 147593 MGI:6075360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147594 transcription start site region 147594 MGI:6075361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147595 transcription start site region 147595 MGI:6075362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147596 transcription start site region 147596 MGI:6075363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147597 transcription start site region 147597 MGI:6075364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147598 transcription start site region 147598 MGI:6075365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147599 transcription start site region 147599 MGI:6075366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147600 transcription start site region 147600 MGI:6075367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147601 transcription start site region 147601 MGI:6075368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147602 transcription start site region 147602 MGI:6075369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147603 transcription start site region 147603 MGI:6075370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147604 transcription start site region 147604 MGI:6075371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147605 transcription start site region 147605 MGI:6075372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147606 transcription start site region 147606 MGI:6075373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147607 transcription start site region 147607 MGI:6075374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147608 transcription start site region 147608 MGI:6075375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147609 transcription start site region 147609 MGI:6075376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147610 transcription start site region 147610 MGI:6075377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147611 transcription start site region 147611 MGI:6075378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147612 transcription start site region 147612 MGI:6075379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147613 transcription start site region 147613 MGI:6075380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147614 transcription start site region 147614 MGI:6075381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147615 transcription start site region 147615 MGI:6075382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147616 transcription start site region 147616 MGI:6075383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147617 transcription start site region 147617 MGI:6075384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147618 transcription start site region 147618 MGI:6075385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147619 transcription start site region 147619 MGI:6075386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147620 transcription start site region 147620 MGI:6075387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147621 transcription start site region 147621 MGI:6075388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147622 transcription start site region 147622 MGI:6075389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147623 transcription start site region 147623 MGI:6075390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147624 transcription start site region 147624 MGI:6075391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147625 transcription start site region 147625 MGI:6075392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147626 transcription start site region 147626 MGI:6075393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147627 transcription start site region 147627 MGI:6075394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147628 transcription start site region 147628 MGI:6075395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147629 transcription start site region 147629 MGI:6075396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147630 transcription start site region 147630 MGI:6075397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147631 transcription start site region 147631 MGI:6075398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147632 transcription start site region 147632 MGI:6075399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147633 transcription start site region 147633 MGI:6075400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147634 transcription start site region 147634 MGI:6075401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147635 transcription start site region 147635 MGI:6075402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147636 transcription start site region 147636 MGI:6075403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147637 transcription start site region 147637 MGI:6075404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147638 transcription start site region 147638 MGI:6075405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147639 transcription start site region 147639 MGI:6075406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147640 transcription start site region 147640 MGI:6075407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147641 transcription start site region 147641 MGI:6075408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147642 transcription start site region 147642 MGI:6075409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147643 transcription start site region 147643 MGI:6075410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147644 transcription start site region 147644 MGI:6075411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147645 transcription start site region 147645 MGI:6075412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147646 transcription start site region 147646 MGI:6075413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147647 transcription start site region 147647 MGI:6075414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147648 transcription start site region 147648 MGI:6075415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147649 transcription start site region 147649 MGI:6075416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147650 transcription start site region 147650 MGI:6075417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147651 transcription start site region 147651 MGI:6075418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147652 transcription start site region 147652 MGI:6075419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147653 transcription start site region 147653 MGI:6075420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147654 transcription start site region 147654 MGI:6075421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147655 transcription start site region 147655 MGI:6075422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147656 transcription start site region 147656 MGI:6075423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147657 transcription start site region 147657 MGI:6075424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147658 transcription start site region 147658 MGI:6075425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147659 transcription start site region 147659 MGI:6075426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147660 transcription start site region 147660 MGI:6075427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147661 transcription start site region 147661 MGI:6075428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147662 transcription start site region 147662 MGI:6075429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147663 transcription start site region 147663 MGI:6075430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147664 transcription start site region 147664 MGI:6075431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147665 transcription start site region 147665 MGI:6075432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147666 transcription start site region 147666 MGI:6075433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147667 transcription start site region 147667 MGI:6075434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147668 transcription start site region 147668 MGI:6075435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147669 transcription start site region 147669 MGI:6075436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147670 transcription start site region 147670 MGI:6075437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147671 transcription start site region 147671 MGI:6075438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147672 transcription start site region 147672 MGI:6075439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147673 transcription start site region 147673 MGI:6075440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147674 transcription start site region 147674 MGI:6075441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147675 transcription start site region 147675 MGI:6075442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147676 transcription start site region 147676 MGI:6075443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147677 transcription start site region 147677 MGI:6075444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147678 transcription start site region 147678 MGI:6075445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147679 transcription start site region 147679 MGI:6075446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147680 transcription start site region 147680 MGI:6075447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147681 transcription start site region 147681 MGI:6075448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147682 transcription start site region 147682 MGI:6075449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147683 transcription start site region 147683 MGI:6075450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147684 transcription start site region 147684 MGI:6075451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147685 transcription start site region 147685 MGI:6075452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147686 transcription start site region 147686 MGI:6075453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147687 transcription start site region 147687 MGI:6075454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147688 transcription start site region 147688 MGI:6075455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147689 transcription start site region 147689 MGI:6075456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147690 transcription start site region 147690 MGI:6075457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147691 transcription start site region 147691 MGI:6075458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147692 transcription start site region 147692 MGI:6075459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147693 transcription start site region 147693 MGI:6075460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147694 transcription start site region 147694 MGI:6075461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147695 transcription start site region 147695 MGI:6075462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147696 transcription start site region 147696 MGI:6075463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147697 transcription start site region 147697 MGI:6075464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147698 transcription start site region 147698 MGI:6075465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147699 transcription start site region 147699 MGI:6075466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147700 transcription start site region 147700 MGI:6075467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147701 transcription start site region 147701 MGI:6075468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147702 transcription start site region 147702 MGI:6075469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147703 transcription start site region 147703 MGI:6075470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147704 transcription start site region 147704 MGI:6075471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147705 transcription start site region 147705 MGI:6075472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147706 transcription start site region 147706 MGI:6075473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147707 transcription start site region 147707 MGI:6075474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147708 transcription start site region 147708 MGI:6075475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147709 transcription start site region 147709 MGI:6075476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147710 transcription start site region 147710 MGI:6075477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147711 transcription start site region 147711 MGI:6075478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147712 transcription start site region 147712 MGI:6075479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147713 transcription start site region 147713 MGI:6075480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147714 transcription start site region 147714 MGI:6075481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147715 transcription start site region 147715 MGI:6075482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147716 transcription start site region 147716 MGI:6075483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147717 transcription start site region 147717 MGI:6075484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147718 transcription start site region 147718 MGI:6075485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147719 transcription start site region 147719 MGI:6075486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147720 transcription start site region 147720 MGI:6075487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147721 transcription start site region 147721 MGI:6075488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147722 transcription start site region 147722 MGI:6075489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147723 transcription start site region 147723 MGI:6075490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147724 transcription start site region 147724 MGI:6075491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147725 transcription start site region 147725 MGI:6075492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147726 transcription start site region 147726 MGI:6075493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147727 transcription start site region 147727 MGI:6075494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147728 transcription start site region 147728 MGI:6075495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147729 transcription start site region 147729 MGI:6075496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147730 transcription start site region 147730 MGI:6075497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147731 transcription start site region 147731 MGI:6075498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147732 transcription start site region 147732 MGI:6075499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147733 transcription start site region 147733 MGI:6075500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147734 transcription start site region 147734 MGI:6075501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147735 transcription start site region 147735 MGI:6075502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147736 transcription start site region 147736 MGI:6075503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147737 transcription start site region 147737 MGI:6075504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147738 transcription start site region 147738 MGI:6075505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147739 transcription start site region 147739 MGI:6075506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147740 transcription start site region 147740 MGI:6075507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147741 transcription start site region 147741 MGI:6075508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147742 transcription start site region 147742 MGI:6075509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147743 transcription start site region 147743 MGI:6075510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147744 transcription start site region 147744 MGI:6075511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147745 transcription start site region 147745 MGI:6075512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147746 transcription start site region 147746 MGI:6075513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147747 transcription start site region 147747 MGI:6075514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147748 transcription start site region 147748 MGI:6075515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147749 transcription start site region 147749 MGI:6075516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147750 transcription start site region 147750 MGI:6075517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147751 transcription start site region 147751 MGI:6075518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147752 transcription start site region 147752 MGI:6075519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147753 transcription start site region 147753 MGI:6075520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147754 transcription start site region 147754 MGI:6075521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147755 transcription start site region 147755 MGI:6075522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147756 transcription start site region 147756 MGI:6075523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147757 transcription start site region 147757 MGI:6075524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147758 transcription start site region 147758 MGI:6075525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147759 transcription start site region 147759 MGI:6075526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147760 transcription start site region 147760 MGI:6075527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147761 transcription start site region 147761 MGI:6075528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147762 transcription start site region 147762 MGI:6075529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147763 transcription start site region 147763 MGI:6075530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147764 transcription start site region 147764 MGI:6075531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147765 transcription start site region 147765 MGI:6075532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147766 transcription start site region 147766 MGI:6075533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147767 transcription start site region 147767 MGI:6075534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147768 transcription start site region 147768 MGI:6075535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147769 transcription start site region 147769 MGI:6075536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147770 transcription start site region 147770 MGI:6075537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147771 transcription start site region 147771 MGI:6075538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147772 transcription start site region 147772 MGI:6075539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147773 transcription start site region 147773 MGI:6075540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147774 transcription start site region 147774 MGI:6075541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147775 transcription start site region 147775 MGI:6075542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147776 transcription start site region 147776 MGI:6075543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147777 transcription start site region 147777 MGI:6075544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147778 transcription start site region 147778 MGI:6075545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147779 transcription start site region 147779 MGI:6075546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147780 transcription start site region 147780 MGI:6075547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147781 transcription start site region 147781 MGI:6075548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147782 transcription start site region 147782 MGI:6075549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147783 transcription start site region 147783 MGI:6075550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147784 transcription start site region 147784 MGI:6075551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147785 transcription start site region 147785 MGI:6075552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147786 transcription start site region 147786 MGI:6075553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147787 transcription start site region 147787 MGI:6075554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147788 transcription start site region 147788 MGI:6075555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147789 transcription start site region 147789 MGI:6075556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147790 transcription start site region 147790 MGI:6075557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147791 transcription start site region 147791 MGI:6075558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147792 transcription start site region 147792 MGI:6075559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147793 transcription start site region 147793 MGI:6075560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147794 transcription start site region 147794 MGI:6075561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147795 transcription start site region 147795 MGI:6075562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147796 transcription start site region 147796 MGI:6075563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147797 transcription start site region 147797 MGI:6075564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147798 transcription start site region 147798 MGI:6075565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147799 transcription start site region 147799 MGI:6075566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147800 transcription start site region 147800 MGI:6075567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147801 transcription start site region 147801 MGI:6075568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147802 transcription start site region 147802 MGI:6075569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147803 transcription start site region 147803 MGI:6075570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147804 transcription start site region 147804 MGI:6075571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147805 transcription start site region 147805 MGI:6075572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147806 transcription start site region 147806 MGI:6075573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147807 transcription start site region 147807 MGI:6075574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147808 transcription start site region 147808 MGI:6075575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147809 transcription start site region 147809 MGI:6075576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147810 transcription start site region 147810 MGI:6075577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147811 transcription start site region 147811 MGI:6075578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147812 transcription start site region 147812 MGI:6075579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147813 transcription start site region 147813 MGI:6075580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147814 transcription start site region 147814 MGI:6075581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147815 transcription start site region 147815 MGI:6075582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147816 transcription start site region 147816 MGI:6075583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147817 transcription start site region 147817 MGI:6075584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147818 transcription start site region 147818 MGI:6075585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147819 transcription start site region 147819 MGI:6075586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147820 transcription start site region 147820 MGI:6075587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147821 transcription start site region 147821 MGI:6075588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147822 transcription start site region 147822 MGI:6075589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147823 transcription start site region 147823 MGI:6075590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147824 transcription start site region 147824 MGI:6075591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147825 transcription start site region 147825 MGI:6075592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147826 transcription start site region 147826 MGI:6075593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147827 transcription start site region 147827 MGI:6075594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147828 transcription start site region 147828 MGI:6075595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147829 transcription start site region 147829 MGI:6075596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147830 transcription start site region 147830 MGI:6075597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147831 transcription start site region 147831 MGI:6075598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147832 transcription start site region 147832 MGI:6075599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147833 transcription start site region 147833 MGI:6075600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147834 transcription start site region 147834 MGI:6075601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147835 transcription start site region 147835 MGI:6075602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147836 transcription start site region 147836 MGI:6075603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147837 transcription start site region 147837 MGI:6075604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147838 transcription start site region 147838 MGI:6075605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147839 transcription start site region 147839 MGI:6075606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147840 transcription start site region 147840 MGI:6075607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147841 transcription start site region 147841 MGI:6075608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147842 transcription start site region 147842 MGI:6075609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147843 transcription start site region 147843 MGI:6075610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147844 transcription start site region 147844 MGI:6075611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147845 transcription start site region 147845 MGI:6075612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147846 transcription start site region 147846 MGI:6075613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147847 transcription start site region 147847 MGI:6075614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147848 transcription start site region 147848 MGI:6075615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147849 transcription start site region 147849 MGI:6075616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147850 transcription start site region 147850 MGI:6075617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147851 transcription start site region 147851 MGI:6075618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147852 transcription start site region 147852 MGI:6075619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147853 transcription start site region 147853 MGI:6075620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147854 transcription start site region 147854 MGI:6075621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147855 transcription start site region 147855 MGI:6075622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147856 transcription start site region 147856 MGI:6075623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147857 transcription start site region 147857 MGI:6075624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147858 transcription start site region 147858 MGI:6075625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147859 transcription start site region 147859 MGI:6075626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147860 transcription start site region 147860 MGI:6075627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147861 transcription start site region 147861 MGI:6075628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147862 transcription start site region 147862 MGI:6075629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147863 transcription start site region 147863 MGI:6075630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147864 transcription start site region 147864 MGI:6075631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147865 transcription start site region 147865 MGI:6075632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147866 transcription start site region 147866 MGI:6075633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147867 transcription start site region 147867 MGI:6075634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147868 transcription start site region 147868 MGI:6075635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147869 transcription start site region 147869 MGI:6075636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147870 transcription start site region 147870 MGI:6075637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147871 transcription start site region 147871 MGI:6075638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147872 transcription start site region 147872 MGI:6075639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147873 transcription start site region 147873 MGI:6075640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147874 transcription start site region 147874 MGI:6075641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147875 transcription start site region 147875 MGI:6075642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147876 transcription start site region 147876 MGI:6075643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147877 transcription start site region 147877 MGI:6075644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147878 transcription start site region 147878 MGI:6075645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147879 transcription start site region 147879 MGI:6075646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147880 transcription start site region 147880 MGI:6075647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147881 transcription start site region 147881 MGI:6075648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147882 transcription start site region 147882 MGI:6075649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147883 transcription start site region 147883 MGI:6075650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147884 transcription start site region 147884 MGI:6075651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147885 transcription start site region 147885 MGI:6075652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147886 transcription start site region 147886 MGI:6075653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147887 transcription start site region 147887 MGI:6075654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147888 transcription start site region 147888 MGI:6075655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147889 transcription start site region 147889 MGI:6075656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147890 transcription start site region 147890 MGI:6075657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147891 transcription start site region 147891 MGI:6075658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147892 transcription start site region 147892 MGI:6075659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147893 transcription start site region 147893 MGI:6075660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147894 transcription start site region 147894 MGI:6075661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147895 transcription start site region 147895 MGI:6075662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147896 transcription start site region 147896 MGI:6075663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147897 transcription start site region 147897 MGI:6075664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147898 transcription start site region 147898 MGI:6075665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147899 transcription start site region 147899 MGI:6075666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147900 transcription start site region 147900 MGI:6075667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147901 transcription start site region 147901 MGI:6075668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147902 transcription start site region 147902 MGI:6075669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147903 transcription start site region 147903 MGI:6075670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147904 transcription start site region 147904 MGI:6075671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147905 transcription start site region 147905 MGI:6075672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147906 transcription start site region 147906 MGI:6075673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147907 transcription start site region 147907 MGI:6075674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147908 transcription start site region 147908 MGI:6075675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147909 transcription start site region 147909 MGI:6075676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147910 transcription start site region 147910 MGI:6075677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147911 transcription start site region 147911 MGI:6075678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147912 transcription start site region 147912 MGI:6075679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147913 transcription start site region 147913 MGI:6075680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147914 transcription start site region 147914 MGI:6075681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147915 transcription start site region 147915 MGI:6075682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147916 transcription start site region 147916 MGI:6075683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147917 transcription start site region 147917 MGI:6075684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147918 transcription start site region 147918 MGI:6075685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147919 transcription start site region 147919 MGI:6075686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147920 transcription start site region 147920 MGI:6075687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147921 transcription start site region 147921 MGI:6075688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147922 transcription start site region 147922 MGI:6075689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147923 transcription start site region 147923 MGI:6075690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147924 transcription start site region 147924 MGI:6075691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147925 transcription start site region 147925 MGI:6075692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147926 transcription start site region 147926 MGI:6075693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147927 transcription start site region 147927 MGI:6075694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147928 transcription start site region 147928 MGI:6075695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147929 transcription start site region 147929 MGI:6075696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147930 transcription start site region 147930 MGI:6075697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147931 transcription start site region 147931 MGI:6075698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147932 transcription start site region 147932 MGI:6075699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147933 transcription start site region 147933 MGI:6075700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147934 transcription start site region 147934 MGI:6075701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147935 transcription start site region 147935 MGI:6075702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147936 transcription start site region 147936 MGI:6075703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147937 transcription start site region 147937 MGI:6075704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147938 transcription start site region 147938 MGI:6075705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147939 transcription start site region 147939 MGI:6075706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147940 transcription start site region 147940 MGI:6075707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147941 transcription start site region 147941 MGI:6075708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147942 transcription start site region 147942 MGI:6075709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147943 transcription start site region 147943 MGI:6075710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147944 transcription start site region 147944 MGI:6075711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147945 transcription start site region 147945 MGI:6075712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147946 transcription start site region 147946 MGI:6075713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147947 transcription start site region 147947 MGI:6075714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147948 transcription start site region 147948 MGI:6075715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147949 transcription start site region 147949 MGI:6075716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147950 transcription start site region 147950 MGI:6075717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147951 transcription start site region 147951 MGI:6075718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147952 transcription start site region 147952 MGI:6075719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147953 transcription start site region 147953 MGI:6075720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147954 transcription start site region 147954 MGI:6075721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147955 transcription start site region 147955 MGI:6075722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147956 transcription start site region 147956 MGI:6075723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147957 transcription start site region 147957 MGI:6075724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147958 transcription start site region 147958 MGI:6075725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147959 transcription start site region 147959 MGI:6075726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147960 transcription start site region 147960 MGI:6075727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147961 transcription start site region 147961 MGI:6075728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147962 transcription start site region 147962 MGI:6075729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147963 transcription start site region 147963 MGI:6075730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147964 transcription start site region 147964 MGI:6075731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147965 transcription start site region 147965 MGI:6075732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147966 transcription start site region 147966 MGI:6075733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147967 transcription start site region 147967 MGI:6075734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147968 transcription start site region 147968 MGI:6075735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147969 transcription start site region 147969 MGI:6075736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147970 transcription start site region 147970 MGI:6075737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147971 transcription start site region 147971 MGI:6075738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147972 transcription start site region 147972 MGI:6075739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147973 transcription start site region 147973 MGI:6075740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147974 transcription start site region 147974 MGI:6075741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147975 transcription start site region 147975 MGI:6075742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147976 transcription start site region 147976 MGI:6075743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147977 transcription start site region 147977 MGI:6075744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147978 transcription start site region 147978 MGI:6075745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147979 transcription start site region 147979 MGI:6075746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147980 transcription start site region 147980 MGI:6075747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147981 transcription start site region 147981 MGI:6075748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147982 transcription start site region 147982 MGI:6075749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147983 transcription start site region 147983 MGI:6075750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147984 transcription start site region 147984 MGI:6075751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147985 transcription start site region 147985 MGI:6075752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147986 transcription start site region 147986 MGI:6075753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147987 transcription start site region 147987 MGI:6075754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147988 transcription start site region 147988 MGI:6075755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147989 transcription start site region 147989 MGI:6075756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147990 transcription start site region 147990 MGI:6075757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147991 transcription start site region 147991 MGI:6075758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147992 transcription start site region 147992 MGI:6075759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147993 transcription start site region 147993 MGI:6075760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147994 transcription start site region 147994 MGI:6075761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147995 transcription start site region 147995 MGI:6075762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147996 transcription start site region 147996 MGI:6075763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147997 transcription start site region 147997 MGI:6075764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147998 transcription start site region 147998 MGI:6075765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147999 transcription start site region 147999 MGI:6075766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148000 transcription start site region 148000 MGI:6075767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148001 transcription start site region 148001 MGI:6075768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148002 transcription start site region 148002 MGI:6075769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148003 transcription start site region 148003 MGI:6075770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148004 transcription start site region 148004 MGI:6075771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148005 transcription start site region 148005 MGI:6075772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148006 transcription start site region 148006 MGI:6075773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148007 transcription start site region 148007 MGI:6075774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148008 transcription start site region 148008 MGI:6075775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148009 transcription start site region 148009 MGI:6075776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148010 transcription start site region 148010 MGI:6075777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148011 transcription start site region 148011 MGI:6075778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148012 transcription start site region 148012 MGI:6075779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148013 transcription start site region 148013 MGI:6075780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148014 transcription start site region 148014 MGI:6075781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148015 transcription start site region 148015 MGI:6075782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148016 transcription start site region 148016 MGI:6075783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148017 transcription start site region 148017 MGI:6075784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148018 transcription start site region 148018 MGI:6075785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148019 transcription start site region 148019 MGI:6075786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP