Tssr146022 transcription start site region 146022 MGI:6073789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146023 transcription start site region 146023 MGI:6073790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146024 transcription start site region 146024 MGI:6073791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146025 transcription start site region 146025 MGI:6073792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146026 transcription start site region 146026 MGI:6073793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146027 transcription start site region 146027 MGI:6073794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146028 transcription start site region 146028 MGI:6073795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146029 transcription start site region 146029 MGI:6073796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146030 transcription start site region 146030 MGI:6073797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146031 transcription start site region 146031 MGI:6073798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146032 transcription start site region 146032 MGI:6073799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146033 transcription start site region 146033 MGI:6073800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146034 transcription start site region 146034 MGI:6073801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146035 transcription start site region 146035 MGI:6073802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146036 transcription start site region 146036 MGI:6073803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146037 transcription start site region 146037 MGI:6073804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146038 transcription start site region 146038 MGI:6073805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146039 transcription start site region 146039 MGI:6073806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146040 transcription start site region 146040 MGI:6073807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146041 transcription start site region 146041 MGI:6073808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146042 transcription start site region 146042 MGI:6073809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146043 transcription start site region 146043 MGI:6073810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146044 transcription start site region 146044 MGI:6073811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146045 transcription start site region 146045 MGI:6073812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146046 transcription start site region 146046 MGI:6073813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146047 transcription start site region 146047 MGI:6073814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146048 transcription start site region 146048 MGI:6073815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146049 transcription start site region 146049 MGI:6073816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146050 transcription start site region 146050 MGI:6073817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146051 transcription start site region 146051 MGI:6073818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146052 transcription start site region 146052 MGI:6073819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146053 transcription start site region 146053 MGI:6073820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146054 transcription start site region 146054 MGI:6073821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146055 transcription start site region 146055 MGI:6073822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146056 transcription start site region 146056 MGI:6073823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146057 transcription start site region 146057 MGI:6073824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146058 transcription start site region 146058 MGI:6073825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146059 transcription start site region 146059 MGI:6073826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146060 transcription start site region 146060 MGI:6073827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146061 transcription start site region 146061 MGI:6073828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146062 transcription start site region 146062 MGI:6073829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146063 transcription start site region 146063 MGI:6073830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146064 transcription start site region 146064 MGI:6073831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146065 transcription start site region 146065 MGI:6073832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146066 transcription start site region 146066 MGI:6073833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146067 transcription start site region 146067 MGI:6073834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146068 transcription start site region 146068 MGI:6073835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146069 transcription start site region 146069 MGI:6073836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146070 transcription start site region 146070 MGI:6073837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146071 transcription start site region 146071 MGI:6073838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146072 transcription start site region 146072 MGI:6073839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146073 transcription start site region 146073 MGI:6073840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146074 transcription start site region 146074 MGI:6073841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146075 transcription start site region 146075 MGI:6073842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146076 transcription start site region 146076 MGI:6073843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146077 transcription start site region 146077 MGI:6073844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146078 transcription start site region 146078 MGI:6073845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146079 transcription start site region 146079 MGI:6073846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146080 transcription start site region 146080 MGI:6073847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146081 transcription start site region 146081 MGI:6073848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146082 transcription start site region 146082 MGI:6073849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146083 transcription start site region 146083 MGI:6073850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146084 transcription start site region 146084 MGI:6073851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146085 transcription start site region 146085 MGI:6073852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146086 transcription start site region 146086 MGI:6073853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146087 transcription start site region 146087 MGI:6073854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146088 transcription start site region 146088 MGI:6073855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146089 transcription start site region 146089 MGI:6073856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146090 transcription start site region 146090 MGI:6073857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146091 transcription start site region 146091 MGI:6073858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146092 transcription start site region 146092 MGI:6073859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146093 transcription start site region 146093 MGI:6073860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146094 transcription start site region 146094 MGI:6073861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146095 transcription start site region 146095 MGI:6073862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146096 transcription start site region 146096 MGI:6073863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146097 transcription start site region 146097 MGI:6073864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146098 transcription start site region 146098 MGI:6073865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146099 transcription start site region 146099 MGI:6073866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146100 transcription start site region 146100 MGI:6073867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146101 transcription start site region 146101 MGI:6073868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146102 transcription start site region 146102 MGI:6073869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146103 transcription start site region 146103 MGI:6073870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146104 transcription start site region 146104 MGI:6073871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146105 transcription start site region 146105 MGI:6073872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146106 transcription start site region 146106 MGI:6073873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146107 transcription start site region 146107 MGI:6073874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146108 transcription start site region 146108 MGI:6073875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146109 transcription start site region 146109 MGI:6073876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146110 transcription start site region 146110 MGI:6073877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146111 transcription start site region 146111 MGI:6073878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146112 transcription start site region 146112 MGI:6073879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146113 transcription start site region 146113 MGI:6073880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146114 transcription start site region 146114 MGI:6073881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146115 transcription start site region 146115 MGI:6073882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146116 transcription start site region 146116 MGI:6073883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146117 transcription start site region 146117 MGI:6073884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146118 transcription start site region 146118 MGI:6073885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146119 transcription start site region 146119 MGI:6073886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146120 transcription start site region 146120 MGI:6073887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146121 transcription start site region 146121 MGI:6073888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146122 transcription start site region 146122 MGI:6073889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146123 transcription start site region 146123 MGI:6073890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146124 transcription start site region 146124 MGI:6073891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146125 transcription start site region 146125 MGI:6073892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146126 transcription start site region 146126 MGI:6073893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146127 transcription start site region 146127 MGI:6073894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146128 transcription start site region 146128 MGI:6073895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146129 transcription start site region 146129 MGI:6073896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146130 transcription start site region 146130 MGI:6073897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146131 transcription start site region 146131 MGI:6073898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146132 transcription start site region 146132 MGI:6073899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146133 transcription start site region 146133 MGI:6073900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146134 transcription start site region 146134 MGI:6073901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146135 transcription start site region 146135 MGI:6073902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146136 transcription start site region 146136 MGI:6073903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146137 transcription start site region 146137 MGI:6073904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146138 transcription start site region 146138 MGI:6073905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146139 transcription start site region 146139 MGI:6073906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146140 transcription start site region 146140 MGI:6073907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146141 transcription start site region 146141 MGI:6073908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146142 transcription start site region 146142 MGI:6073909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146143 transcription start site region 146143 MGI:6073910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146144 transcription start site region 146144 MGI:6073911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146145 transcription start site region 146145 MGI:6073912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146146 transcription start site region 146146 MGI:6073913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146147 transcription start site region 146147 MGI:6073914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146148 transcription start site region 146148 MGI:6073915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146149 transcription start site region 146149 MGI:6073916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146150 transcription start site region 146150 MGI:6073917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146151 transcription start site region 146151 MGI:6073918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146152 transcription start site region 146152 MGI:6073919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146153 transcription start site region 146153 MGI:6073920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146154 transcription start site region 146154 MGI:6073921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146155 transcription start site region 146155 MGI:6073922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146156 transcription start site region 146156 MGI:6073923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146157 transcription start site region 146157 MGI:6073924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146158 transcription start site region 146158 MGI:6073925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146159 transcription start site region 146159 MGI:6073926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146160 transcription start site region 146160 MGI:6073927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146161 transcription start site region 146161 MGI:6073928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146162 transcription start site region 146162 MGI:6073929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146163 transcription start site region 146163 MGI:6073930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146164 transcription start site region 146164 MGI:6073931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146165 transcription start site region 146165 MGI:6073932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146166 transcription start site region 146166 MGI:6073933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146167 transcription start site region 146167 MGI:6073934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146168 transcription start site region 146168 MGI:6073935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146169 transcription start site region 146169 MGI:6073936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146170 transcription start site region 146170 MGI:6073937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146171 transcription start site region 146171 MGI:6073938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146172 transcription start site region 146172 MGI:6073939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146173 transcription start site region 146173 MGI:6073940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146174 transcription start site region 146174 MGI:6073941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146175 transcription start site region 146175 MGI:6073942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146176 transcription start site region 146176 MGI:6073943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146177 transcription start site region 146177 MGI:6073944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146178 transcription start site region 146178 MGI:6073945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146179 transcription start site region 146179 MGI:6073946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146180 transcription start site region 146180 MGI:6073947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146181 transcription start site region 146181 MGI:6073948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146182 transcription start site region 146182 MGI:6073949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146183 transcription start site region 146183 MGI:6073950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146184 transcription start site region 146184 MGI:6073951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146185 transcription start site region 146185 MGI:6073952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146186 transcription start site region 146186 MGI:6073953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146187 transcription start site region 146187 MGI:6073954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146188 transcription start site region 146188 MGI:6073955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146189 transcription start site region 146189 MGI:6073956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146190 transcription start site region 146190 MGI:6073957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146191 transcription start site region 146191 MGI:6073958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146192 transcription start site region 146192 MGI:6073959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146193 transcription start site region 146193 MGI:6073960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146194 transcription start site region 146194 MGI:6073961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146195 transcription start site region 146195 MGI:6073962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146196 transcription start site region 146196 MGI:6073963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146197 transcription start site region 146197 MGI:6073964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146198 transcription start site region 146198 MGI:6073965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146199 transcription start site region 146199 MGI:6073966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146200 transcription start site region 146200 MGI:6073967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146201 transcription start site region 146201 MGI:6073968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146202 transcription start site region 146202 MGI:6073969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146203 transcription start site region 146203 MGI:6073970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146204 transcription start site region 146204 MGI:6073971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146205 transcription start site region 146205 MGI:6073972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146206 transcription start site region 146206 MGI:6073973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146207 transcription start site region 146207 MGI:6073974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146208 transcription start site region 146208 MGI:6073975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146209 transcription start site region 146209 MGI:6073976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146210 transcription start site region 146210 MGI:6073977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146211 transcription start site region 146211 MGI:6073978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146212 transcription start site region 146212 MGI:6073979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146213 transcription start site region 146213 MGI:6073980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146214 transcription start site region 146214 MGI:6073981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146215 transcription start site region 146215 MGI:6073982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146216 transcription start site region 146216 MGI:6073983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146217 transcription start site region 146217 MGI:6073984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146218 transcription start site region 146218 MGI:6073985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146219 transcription start site region 146219 MGI:6073986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146220 transcription start site region 146220 MGI:6073987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146221 transcription start site region 146221 MGI:6073988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146222 transcription start site region 146222 MGI:6073989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146223 transcription start site region 146223 MGI:6073990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146224 transcription start site region 146224 MGI:6073991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146225 transcription start site region 146225 MGI:6073992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146226 transcription start site region 146226 MGI:6073993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146227 transcription start site region 146227 MGI:6073994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146228 transcription start site region 146228 MGI:6073995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146229 transcription start site region 146229 MGI:6073996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146230 transcription start site region 146230 MGI:6073997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146231 transcription start site region 146231 MGI:6073998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146232 transcription start site region 146232 MGI:6073999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146233 transcription start site region 146233 MGI:6074000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146234 transcription start site region 146234 MGI:6074001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146235 transcription start site region 146235 MGI:6074002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146236 transcription start site region 146236 MGI:6074003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146237 transcription start site region 146237 MGI:6074004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146238 transcription start site region 146238 MGI:6074005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146239 transcription start site region 146239 MGI:6074006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146240 transcription start site region 146240 MGI:6074007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146241 transcription start site region 146241 MGI:6074008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146242 transcription start site region 146242 MGI:6074009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146243 transcription start site region 146243 MGI:6074010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146244 transcription start site region 146244 MGI:6074011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146245 transcription start site region 146245 MGI:6074012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146246 transcription start site region 146246 MGI:6074013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146247 transcription start site region 146247 MGI:6074014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146248 transcription start site region 146248 MGI:6074015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146249 transcription start site region 146249 MGI:6074016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146250 transcription start site region 146250 MGI:6074017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146251 transcription start site region 146251 MGI:6074018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146252 transcription start site region 146252 MGI:6074019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146253 transcription start site region 146253 MGI:6074020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146254 transcription start site region 146254 MGI:6074021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146255 transcription start site region 146255 MGI:6074022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146256 transcription start site region 146256 MGI:6074023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146257 transcription start site region 146257 MGI:6074024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146258 transcription start site region 146258 MGI:6074025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146259 transcription start site region 146259 MGI:6074026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146260 transcription start site region 146260 MGI:6074027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146261 transcription start site region 146261 MGI:6074028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146262 transcription start site region 146262 MGI:6074029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146263 transcription start site region 146263 MGI:6074030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146264 transcription start site region 146264 MGI:6074031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146265 transcription start site region 146265 MGI:6074032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146266 transcription start site region 146266 MGI:6074033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146267 transcription start site region 146267 MGI:6074034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146268 transcription start site region 146268 MGI:6074035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146269 transcription start site region 146269 MGI:6074036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146270 transcription start site region 146270 MGI:6074037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146271 transcription start site region 146271 MGI:6074038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146272 transcription start site region 146272 MGI:6074039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146273 transcription start site region 146273 MGI:6074040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146274 transcription start site region 146274 MGI:6074041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146275 transcription start site region 146275 MGI:6074042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146276 transcription start site region 146276 MGI:6074043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146277 transcription start site region 146277 MGI:6074044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146278 transcription start site region 146278 MGI:6074045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146279 transcription start site region 146279 MGI:6074046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146280 transcription start site region 146280 MGI:6074047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146281 transcription start site region 146281 MGI:6074048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146282 transcription start site region 146282 MGI:6074049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146283 transcription start site region 146283 MGI:6074050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146284 transcription start site region 146284 MGI:6074051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146285 transcription start site region 146285 MGI:6074052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146286 transcription start site region 146286 MGI:6074053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146287 transcription start site region 146287 MGI:6074054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146288 transcription start site region 146288 MGI:6074055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146289 transcription start site region 146289 MGI:6074056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146290 transcription start site region 146290 MGI:6074057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146291 transcription start site region 146291 MGI:6074058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146292 transcription start site region 146292 MGI:6074059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146293 transcription start site region 146293 MGI:6074060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146294 transcription start site region 146294 MGI:6074061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146295 transcription start site region 146295 MGI:6074062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146296 transcription start site region 146296 MGI:6074063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146297 transcription start site region 146297 MGI:6074064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146298 transcription start site region 146298 MGI:6074065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146299 transcription start site region 146299 MGI:6074066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146300 transcription start site region 146300 MGI:6074067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146301 transcription start site region 146301 MGI:6074068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146302 transcription start site region 146302 MGI:6074069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146303 transcription start site region 146303 MGI:6074070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146304 transcription start site region 146304 MGI:6074071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146305 transcription start site region 146305 MGI:6074072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146306 transcription start site region 146306 MGI:6074073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146307 transcription start site region 146307 MGI:6074074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146308 transcription start site region 146308 MGI:6074075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146309 transcription start site region 146309 MGI:6074076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146310 transcription start site region 146310 MGI:6074077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146311 transcription start site region 146311 MGI:6074078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146312 transcription start site region 146312 MGI:6074079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146313 transcription start site region 146313 MGI:6074080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146314 transcription start site region 146314 MGI:6074081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146315 transcription start site region 146315 MGI:6074082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146316 transcription start site region 146316 MGI:6074083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146317 transcription start site region 146317 MGI:6074084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146318 transcription start site region 146318 MGI:6074085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146319 transcription start site region 146319 MGI:6074086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146320 transcription start site region 146320 MGI:6074087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146321 transcription start site region 146321 MGI:6074088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146322 transcription start site region 146322 MGI:6074089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146323 transcription start site region 146323 MGI:6074090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146324 transcription start site region 146324 MGI:6074091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146325 transcription start site region 146325 MGI:6074092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146326 transcription start site region 146326 MGI:6074093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146327 transcription start site region 146327 MGI:6074094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146328 transcription start site region 146328 MGI:6074095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146329 transcription start site region 146329 MGI:6074096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146330 transcription start site region 146330 MGI:6074097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146331 transcription start site region 146331 MGI:6074098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146332 transcription start site region 146332 MGI:6074099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146333 transcription start site region 146333 MGI:6074100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146334 transcription start site region 146334 MGI:6074101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146335 transcription start site region 146335 MGI:6074102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146336 transcription start site region 146336 MGI:6074103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146337 transcription start site region 146337 MGI:6074104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146338 transcription start site region 146338 MGI:6074105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146339 transcription start site region 146339 MGI:6074106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146340 transcription start site region 146340 MGI:6074107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146341 transcription start site region 146341 MGI:6074108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146342 transcription start site region 146342 MGI:6074109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146343 transcription start site region 146343 MGI:6074110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146344 transcription start site region 146344 MGI:6074111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146345 transcription start site region 146345 MGI:6074112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146346 transcription start site region 146346 MGI:6074113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146347 transcription start site region 146347 MGI:6074114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146348 transcription start site region 146348 MGI:6074115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146349 transcription start site region 146349 MGI:6074116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146350 transcription start site region 146350 MGI:6074117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146351 transcription start site region 146351 MGI:6074118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146352 transcription start site region 146352 MGI:6074119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146353 transcription start site region 146353 MGI:6074120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146354 transcription start site region 146354 MGI:6074121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146355 transcription start site region 146355 MGI:6074122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146356 transcription start site region 146356 MGI:6074123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146357 transcription start site region 146357 MGI:6074124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146358 transcription start site region 146358 MGI:6074125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146359 transcription start site region 146359 MGI:6074126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146360 transcription start site region 146360 MGI:6074127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146361 transcription start site region 146361 MGI:6074128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146362 transcription start site region 146362 MGI:6074129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146363 transcription start site region 146363 MGI:6074130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146364 transcription start site region 146364 MGI:6074131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146365 transcription start site region 146365 MGI:6074132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146366 transcription start site region 146366 MGI:6074133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146367 transcription start site region 146367 MGI:6074134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146368 transcription start site region 146368 MGI:6074135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146369 transcription start site region 146369 MGI:6074136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146370 transcription start site region 146370 MGI:6074137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146371 transcription start site region 146371 MGI:6074138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146372 transcription start site region 146372 MGI:6074139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146373 transcription start site region 146373 MGI:6074140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146374 transcription start site region 146374 MGI:6074141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146375 transcription start site region 146375 MGI:6074142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146376 transcription start site region 146376 MGI:6074143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146377 transcription start site region 146377 MGI:6074144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146378 transcription start site region 146378 MGI:6074145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146379 transcription start site region 146379 MGI:6074146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146380 transcription start site region 146380 MGI:6074147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146381 transcription start site region 146381 MGI:6074148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146382 transcription start site region 146382 MGI:6074149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146383 transcription start site region 146383 MGI:6074150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146384 transcription start site region 146384 MGI:6074151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146385 transcription start site region 146385 MGI:6074152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146386 transcription start site region 146386 MGI:6074153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146387 transcription start site region 146387 MGI:6074154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146388 transcription start site region 146388 MGI:6074155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146389 transcription start site region 146389 MGI:6074156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146390 transcription start site region 146390 MGI:6074157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146391 transcription start site region 146391 MGI:6074158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146392 transcription start site region 146392 MGI:6074159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146393 transcription start site region 146393 MGI:6074160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146394 transcription start site region 146394 MGI:6074161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146395 transcription start site region 146395 MGI:6074162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146396 transcription start site region 146396 MGI:6074163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146397 transcription start site region 146397 MGI:6074164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146398 transcription start site region 146398 MGI:6074165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146399 transcription start site region 146399 MGI:6074166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146400 transcription start site region 146400 MGI:6074167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146401 transcription start site region 146401 MGI:6074168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146402 transcription start site region 146402 MGI:6074169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146403 transcription start site region 146403 MGI:6074170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146404 transcription start site region 146404 MGI:6074171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146405 transcription start site region 146405 MGI:6074172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146406 transcription start site region 146406 MGI:6074173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146407 transcription start site region 146407 MGI:6074174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146408 transcription start site region 146408 MGI:6074175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146409 transcription start site region 146409 MGI:6074176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146410 transcription start site region 146410 MGI:6074177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146411 transcription start site region 146411 MGI:6074178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146412 transcription start site region 146412 MGI:6074179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146413 transcription start site region 146413 MGI:6074180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146414 transcription start site region 146414 MGI:6074181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146415 transcription start site region 146415 MGI:6074182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146416 transcription start site region 146416 MGI:6074183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146417 transcription start site region 146417 MGI:6074184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146418 transcription start site region 146418 MGI:6074185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146419 transcription start site region 146419 MGI:6074186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146420 transcription start site region 146420 MGI:6074187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146421 transcription start site region 146421 MGI:6074188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146422 transcription start site region 146422 MGI:6074189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146423 transcription start site region 146423 MGI:6074190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146424 transcription start site region 146424 MGI:6074191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146425 transcription start site region 146425 MGI:6074192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146426 transcription start site region 146426 MGI:6074193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146427 transcription start site region 146427 MGI:6074194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146428 transcription start site region 146428 MGI:6074195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146429 transcription start site region 146429 MGI:6074196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146430 transcription start site region 146430 MGI:6074197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146431 transcription start site region 146431 MGI:6074198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146432 transcription start site region 146432 MGI:6074199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146433 transcription start site region 146433 MGI:6074200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146434 transcription start site region 146434 MGI:6074201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146435 transcription start site region 146435 MGI:6074202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146436 transcription start site region 146436 MGI:6074203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146437 transcription start site region 146437 MGI:6074204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146438 transcription start site region 146438 MGI:6074205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146439 transcription start site region 146439 MGI:6074206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146440 transcription start site region 146440 MGI:6074207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146441 transcription start site region 146441 MGI:6074208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146442 transcription start site region 146442 MGI:6074209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146443 transcription start site region 146443 MGI:6074210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146444 transcription start site region 146444 MGI:6074211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146445 transcription start site region 146445 MGI:6074212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146446 transcription start site region 146446 MGI:6074213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146447 transcription start site region 146447 MGI:6074214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146448 transcription start site region 146448 MGI:6074215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146449 transcription start site region 146449 MGI:6074216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146450 transcription start site region 146450 MGI:6074217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146451 transcription start site region 146451 MGI:6074218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146452 transcription start site region 146452 MGI:6074219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146453 transcription start site region 146453 MGI:6074220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146454 transcription start site region 146454 MGI:6074221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146455 transcription start site region 146455 MGI:6074222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146456 transcription start site region 146456 MGI:6074223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146457 transcription start site region 146457 MGI:6074224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146458 transcription start site region 146458 MGI:6074225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146459 transcription start site region 146459 MGI:6074226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146460 transcription start site region 146460 MGI:6074227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146461 transcription start site region 146461 MGI:6074228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146462 transcription start site region 146462 MGI:6074229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146463 transcription start site region 146463 MGI:6074230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146464 transcription start site region 146464 MGI:6074231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146465 transcription start site region 146465 MGI:6074232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146466 transcription start site region 146466 MGI:6074233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146467 transcription start site region 146467 MGI:6074234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146468 transcription start site region 146468 MGI:6074235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146469 transcription start site region 146469 MGI:6074236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146470 transcription start site region 146470 MGI:6074237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146471 transcription start site region 146471 MGI:6074238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146472 transcription start site region 146472 MGI:6074239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146473 transcription start site region 146473 MGI:6074240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146474 transcription start site region 146474 MGI:6074241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146475 transcription start site region 146475 MGI:6074242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146476 transcription start site region 146476 MGI:6074243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146477 transcription start site region 146477 MGI:6074244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146478 transcription start site region 146478 MGI:6074245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146479 transcription start site region 146479 MGI:6074246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146480 transcription start site region 146480 MGI:6074247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146481 transcription start site region 146481 MGI:6074248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146482 transcription start site region 146482 MGI:6074249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146483 transcription start site region 146483 MGI:6074250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146484 transcription start site region 146484 MGI:6074251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146485 transcription start site region 146485 MGI:6074252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146486 transcription start site region 146486 MGI:6074253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146487 transcription start site region 146487 MGI:6074254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146488 transcription start site region 146488 MGI:6074255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146489 transcription start site region 146489 MGI:6074256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146490 transcription start site region 146490 MGI:6074257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146491 transcription start site region 146491 MGI:6074258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146492 transcription start site region 146492 MGI:6074259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146493 transcription start site region 146493 MGI:6074260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146494 transcription start site region 146494 MGI:6074261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146495 transcription start site region 146495 MGI:6074262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146496 transcription start site region 146496 MGI:6074263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146497 transcription start site region 146497 MGI:6074264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146498 transcription start site region 146498 MGI:6074265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146499 transcription start site region 146499 MGI:6074266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146500 transcription start site region 146500 MGI:6074267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146501 transcription start site region 146501 MGI:6074268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146502 transcription start site region 146502 MGI:6074269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146503 transcription start site region 146503 MGI:6074270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146504 transcription start site region 146504 MGI:6074271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146505 transcription start site region 146505 MGI:6074272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146506 transcription start site region 146506 MGI:6074273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146507 transcription start site region 146507 MGI:6074274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146508 transcription start site region 146508 MGI:6074275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146509 transcription start site region 146509 MGI:6074276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146510 transcription start site region 146510 MGI:6074277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146511 transcription start site region 146511 MGI:6074278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146512 transcription start site region 146512 MGI:6074279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146513 transcription start site region 146513 MGI:6074280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146514 transcription start site region 146514 MGI:6074281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146515 transcription start site region 146515 MGI:6074282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146516 transcription start site region 146516 MGI:6074283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146517 transcription start site region 146517 MGI:6074284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146518 transcription start site region 146518 MGI:6074285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146519 transcription start site region 146519 MGI:6074286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146520 transcription start site region 146520 MGI:6074287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146521 transcription start site region 146521 MGI:6074288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146522 transcription start site region 146522 MGI:6074289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146523 transcription start site region 146523 MGI:6074290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146524 transcription start site region 146524 MGI:6074291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146525 transcription start site region 146525 MGI:6074292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146526 transcription start site region 146526 MGI:6074293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146527 transcription start site region 146527 MGI:6074294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146528 transcription start site region 146528 MGI:6074295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146529 transcription start site region 146529 MGI:6074296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146530 transcription start site region 146530 MGI:6074297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146531 transcription start site region 146531 MGI:6074298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146532 transcription start site region 146532 MGI:6074299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146533 transcription start site region 146533 MGI:6074300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146534 transcription start site region 146534 MGI:6074301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146535 transcription start site region 146535 MGI:6074302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146536 transcription start site region 146536 MGI:6074303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146537 transcription start site region 146537 MGI:6074304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146538 transcription start site region 146538 MGI:6074305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146539 transcription start site region 146539 MGI:6074306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146540 transcription start site region 146540 MGI:6074307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146541 transcription start site region 146541 MGI:6074308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146542 transcription start site region 146542 MGI:6074309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146543 transcription start site region 146543 MGI:6074310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146544 transcription start site region 146544 MGI:6074311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146545 transcription start site region 146545 MGI:6074312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146546 transcription start site region 146546 MGI:6074313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146547 transcription start site region 146547 MGI:6074314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146548 transcription start site region 146548 MGI:6074315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146549 transcription start site region 146549 MGI:6074316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146550 transcription start site region 146550 MGI:6074317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146551 transcription start site region 146551 MGI:6074318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146552 transcription start site region 146552 MGI:6074319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146553 transcription start site region 146553 MGI:6074320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146554 transcription start site region 146554 MGI:6074321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146555 transcription start site region 146555 MGI:6074322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146556 transcription start site region 146556 MGI:6074323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146557 transcription start site region 146557 MGI:6074324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146558 transcription start site region 146558 MGI:6074325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146559 transcription start site region 146559 MGI:6074326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146560 transcription start site region 146560 MGI:6074327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146561 transcription start site region 146561 MGI:6074328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146562 transcription start site region 146562 MGI:6074329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146563 transcription start site region 146563 MGI:6074330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146564 transcription start site region 146564 MGI:6074331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146565 transcription start site region 146565 MGI:6074332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146566 transcription start site region 146566 MGI:6074333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146567 transcription start site region 146567 MGI:6074334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146568 transcription start site region 146568 MGI:6074335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146569 transcription start site region 146569 MGI:6074336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146570 transcription start site region 146570 MGI:6074337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146571 transcription start site region 146571 MGI:6074338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146572 transcription start site region 146572 MGI:6074339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146573 transcription start site region 146573 MGI:6074340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146574 transcription start site region 146574 MGI:6074341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146575 transcription start site region 146575 MGI:6074342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146576 transcription start site region 146576 MGI:6074343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146577 transcription start site region 146577 MGI:6074344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146578 transcription start site region 146578 MGI:6074345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146579 transcription start site region 146579 MGI:6074346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146580 transcription start site region 146580 MGI:6074347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146581 transcription start site region 146581 MGI:6074348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146582 transcription start site region 146582 MGI:6074349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146583 transcription start site region 146583 MGI:6074350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146584 transcription start site region 146584 MGI:6074351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146585 transcription start site region 146585 MGI:6074352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146586 transcription start site region 146586 MGI:6074353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146587 transcription start site region 146587 MGI:6074354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146588 transcription start site region 146588 MGI:6074355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146589 transcription start site region 146589 MGI:6074356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146590 transcription start site region 146590 MGI:6074357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146591 transcription start site region 146591 MGI:6074358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146592 transcription start site region 146592 MGI:6074359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146593 transcription start site region 146593 MGI:6074360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146594 transcription start site region 146594 MGI:6074361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146595 transcription start site region 146595 MGI:6074362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146596 transcription start site region 146596 MGI:6074363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146597 transcription start site region 146597 MGI:6074364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146598 transcription start site region 146598 MGI:6074365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146599 transcription start site region 146599 MGI:6074366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146600 transcription start site region 146600 MGI:6074367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146601 transcription start site region 146601 MGI:6074368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146602 transcription start site region 146602 MGI:6074369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146603 transcription start site region 146603 MGI:6074370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146604 transcription start site region 146604 MGI:6074371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146605 transcription start site region 146605 MGI:6074372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146606 transcription start site region 146606 MGI:6074373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146607 transcription start site region 146607 MGI:6074374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146608 transcription start site region 146608 MGI:6074375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146609 transcription start site region 146609 MGI:6074376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146610 transcription start site region 146610 MGI:6074377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146611 transcription start site region 146611 MGI:6074378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146612 transcription start site region 146612 MGI:6074379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146613 transcription start site region 146613 MGI:6074380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146614 transcription start site region 146614 MGI:6074381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146615 transcription start site region 146615 MGI:6074382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146616 transcription start site region 146616 MGI:6074383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146617 transcription start site region 146617 MGI:6074384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146618 transcription start site region 146618 MGI:6074385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146619 transcription start site region 146619 MGI:6074386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146620 transcription start site region 146620 MGI:6074387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146621 transcription start site region 146621 MGI:6074388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146622 transcription start site region 146622 MGI:6074389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146623 transcription start site region 146623 MGI:6074390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146624 transcription start site region 146624 MGI:6074391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146625 transcription start site region 146625 MGI:6074392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146626 transcription start site region 146626 MGI:6074393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146627 transcription start site region 146627 MGI:6074394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146628 transcription start site region 146628 MGI:6074395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146629 transcription start site region 146629 MGI:6074396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146630 transcription start site region 146630 MGI:6074397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146631 transcription start site region 146631 MGI:6074398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146632 transcription start site region 146632 MGI:6074399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146633 transcription start site region 146633 MGI:6074400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146634 transcription start site region 146634 MGI:6074401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146635 transcription start site region 146635 MGI:6074402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146636 transcription start site region 146636 MGI:6074403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146637 transcription start site region 146637 MGI:6074404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146638 transcription start site region 146638 MGI:6074405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146639 transcription start site region 146639 MGI:6074406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146640 transcription start site region 146640 MGI:6074407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146641 transcription start site region 146641 MGI:6074408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146642 transcription start site region 146642 MGI:6074409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146643 transcription start site region 146643 MGI:6074410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146644 transcription start site region 146644 MGI:6074411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146645 transcription start site region 146645 MGI:6074412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146646 transcription start site region 146646 MGI:6074413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146647 transcription start site region 146647 MGI:6074414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146648 transcription start site region 146648 MGI:6074415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146649 transcription start site region 146649 MGI:6074416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146650 transcription start site region 146650 MGI:6074417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146651 transcription start site region 146651 MGI:6074418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146652 transcription start site region 146652 MGI:6074419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146653 transcription start site region 146653 MGI:6074420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146654 transcription start site region 146654 MGI:6074421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146655 transcription start site region 146655 MGI:6074422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146656 transcription start site region 146656 MGI:6074423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146657 transcription start site region 146657 MGI:6074424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146658 transcription start site region 146658 MGI:6074425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146659 transcription start site region 146659 MGI:6074426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146660 transcription start site region 146660 MGI:6074427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146661 transcription start site region 146661 MGI:6074428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146662 transcription start site region 146662 MGI:6074429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146663 transcription start site region 146663 MGI:6074430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146664 transcription start site region 146664 MGI:6074431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146665 transcription start site region 146665 MGI:6074432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146666 transcription start site region 146666 MGI:6074433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146667 transcription start site region 146667 MGI:6074434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146668 transcription start site region 146668 MGI:6074435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146669 transcription start site region 146669 MGI:6074436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146670 transcription start site region 146670 MGI:6074437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146671 transcription start site region 146671 MGI:6074438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146672 transcription start site region 146672 MGI:6074439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146673 transcription start site region 146673 MGI:6074440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146674 transcription start site region 146674 MGI:6074441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146675 transcription start site region 146675 MGI:6074442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146676 transcription start site region 146676 MGI:6074443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146677 transcription start site region 146677 MGI:6074444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146678 transcription start site region 146678 MGI:6074445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146679 transcription start site region 146679 MGI:6074446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146680 transcription start site region 146680 MGI:6074447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146681 transcription start site region 146681 MGI:6074448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146682 transcription start site region 146682 MGI:6074449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146683 transcription start site region 146683 MGI:6074450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146684 transcription start site region 146684 MGI:6074451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146685 transcription start site region 146685 MGI:6074452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146686 transcription start site region 146686 MGI:6074453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146687 transcription start site region 146687 MGI:6074454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146688 transcription start site region 146688 MGI:6074455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146689 transcription start site region 146689 MGI:6074456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146690 transcription start site region 146690 MGI:6074457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146691 transcription start site region 146691 MGI:6074458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146692 transcription start site region 146692 MGI:6074459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146693 transcription start site region 146693 MGI:6074460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146694 transcription start site region 146694 MGI:6074461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146695 transcription start site region 146695 MGI:6074462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146696 transcription start site region 146696 MGI:6074463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146697 transcription start site region 146697 MGI:6074464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146698 transcription start site region 146698 MGI:6074465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146699 transcription start site region 146699 MGI:6074466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146700 transcription start site region 146700 MGI:6074467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146701 transcription start site region 146701 MGI:6074468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146702 transcription start site region 146702 MGI:6074469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146703 transcription start site region 146703 MGI:6074470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146704 transcription start site region 146704 MGI:6074471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146705 transcription start site region 146705 MGI:6074472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146706 transcription start site region 146706 MGI:6074473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146707 transcription start site region 146707 MGI:6074474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146708 transcription start site region 146708 MGI:6074475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146709 transcription start site region 146709 MGI:6074476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146710 transcription start site region 146710 MGI:6074477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146711 transcription start site region 146711 MGI:6074478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146712 transcription start site region 146712 MGI:6074479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146713 transcription start site region 146713 MGI:6074480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146714 transcription start site region 146714 MGI:6074481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146715 transcription start site region 146715 MGI:6074482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146716 transcription start site region 146716 MGI:6074483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146717 transcription start site region 146717 MGI:6074484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146718 transcription start site region 146718 MGI:6074485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146719 transcription start site region 146719 MGI:6074486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146720 transcription start site region 146720 MGI:6074487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146721 transcription start site region 146721 MGI:6074488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146722 transcription start site region 146722 MGI:6074489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146723 transcription start site region 146723 MGI:6074490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146724 transcription start site region 146724 MGI:6074491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146725 transcription start site region 146725 MGI:6074492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146726 transcription start site region 146726 MGI:6074493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146727 transcription start site region 146727 MGI:6074494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146728 transcription start site region 146728 MGI:6074495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146729 transcription start site region 146729 MGI:6074496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146730 transcription start site region 146730 MGI:6074497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146731 transcription start site region 146731 MGI:6074498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146732 transcription start site region 146732 MGI:6074499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146733 transcription start site region 146733 MGI:6074500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146734 transcription start site region 146734 MGI:6074501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146735 transcription start site region 146735 MGI:6074502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146736 transcription start site region 146736 MGI:6074503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146737 transcription start site region 146737 MGI:6074504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146738 transcription start site region 146738 MGI:6074505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146739 transcription start site region 146739 MGI:6074506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146740 transcription start site region 146740 MGI:6074507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146741 transcription start site region 146741 MGI:6074508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146742 transcription start site region 146742 MGI:6074509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146743 transcription start site region 146743 MGI:6074510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146744 transcription start site region 146744 MGI:6074511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146745 transcription start site region 146745 MGI:6074512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146746 transcription start site region 146746 MGI:6074513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146747 transcription start site region 146747 MGI:6074514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146748 transcription start site region 146748 MGI:6074515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146749 transcription start site region 146749 MGI:6074516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146750 transcription start site region 146750 MGI:6074517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146751 transcription start site region 146751 MGI:6074518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146752 transcription start site region 146752 MGI:6074519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146753 transcription start site region 146753 MGI:6074520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146754 transcription start site region 146754 MGI:6074521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146755 transcription start site region 146755 MGI:6074522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146756 transcription start site region 146756 MGI:6074523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146757 transcription start site region 146757 MGI:6074524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146758 transcription start site region 146758 MGI:6074525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146759 transcription start site region 146759 MGI:6074526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146760 transcription start site region 146760 MGI:6074527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146761 transcription start site region 146761 MGI:6074528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146762 transcription start site region 146762 MGI:6074529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146763 transcription start site region 146763 MGI:6074530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146764 transcription start site region 146764 MGI:6074531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146765 transcription start site region 146765 MGI:6074532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146766 transcription start site region 146766 MGI:6074533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146767 transcription start site region 146767 MGI:6074534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146768 transcription start site region 146768 MGI:6074535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146769 transcription start site region 146769 MGI:6074536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146770 transcription start site region 146770 MGI:6074537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146771 transcription start site region 146771 MGI:6074538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146772 transcription start site region 146772 MGI:6074539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146773 transcription start site region 146773 MGI:6074540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146774 transcription start site region 146774 MGI:6074541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146775 transcription start site region 146775 MGI:6074542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146776 transcription start site region 146776 MGI:6074543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146777 transcription start site region 146777 MGI:6074544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146778 transcription start site region 146778 MGI:6074545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146779 transcription start site region 146779 MGI:6074546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146780 transcription start site region 146780 MGI:6074547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146781 transcription start site region 146781 MGI:6074548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146782 transcription start site region 146782 MGI:6074549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146783 transcription start site region 146783 MGI:6074550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146784 transcription start site region 146784 MGI:6074551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146785 transcription start site region 146785 MGI:6074552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146786 transcription start site region 146786 MGI:6074553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146787 transcription start site region 146787 MGI:6074554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146788 transcription start site region 146788 MGI:6074555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146789 transcription start site region 146789 MGI:6074556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146790 transcription start site region 146790 MGI:6074557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146791 transcription start site region 146791 MGI:6074558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146792 transcription start site region 146792 MGI:6074559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146793 transcription start site region 146793 MGI:6074560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146794 transcription start site region 146794 MGI:6074561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146795 transcription start site region 146795 MGI:6074562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146796 transcription start site region 146796 MGI:6074563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146797 transcription start site region 146797 MGI:6074564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146798 transcription start site region 146798 MGI:6074565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146799 transcription start site region 146799 MGI:6074566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146800 transcription start site region 146800 MGI:6074567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146801 transcription start site region 146801 MGI:6074568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146802 transcription start site region 146802 MGI:6074569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146803 transcription start site region 146803 MGI:6074570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146804 transcription start site region 146804 MGI:6074571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146805 transcription start site region 146805 MGI:6074572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146806 transcription start site region 146806 MGI:6074573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146807 transcription start site region 146807 MGI:6074574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146808 transcription start site region 146808 MGI:6074575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146809 transcription start site region 146809 MGI:6074576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146810 transcription start site region 146810 MGI:6074577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146811 transcription start site region 146811 MGI:6074578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146812 transcription start site region 146812 MGI:6074579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146813 transcription start site region 146813 MGI:6074580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146814 transcription start site region 146814 MGI:6074581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146815 transcription start site region 146815 MGI:6074582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146816 transcription start site region 146816 MGI:6074583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146817 transcription start site region 146817 MGI:6074584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146818 transcription start site region 146818 MGI:6074585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146819 transcription start site region 146819 MGI:6074586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146820 transcription start site region 146820 MGI:6074587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146821 transcription start site region 146821 MGI:6074588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146822 transcription start site region 146822 MGI:6074589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146823 transcription start site region 146823 MGI:6074590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146824 transcription start site region 146824 MGI:6074591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146825 transcription start site region 146825 MGI:6074592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146826 transcription start site region 146826 MGI:6074593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146827 transcription start site region 146827 MGI:6074594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146828 transcription start site region 146828 MGI:6074595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146829 transcription start site region 146829 MGI:6074596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146830 transcription start site region 146830 MGI:6074597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146831 transcription start site region 146831 MGI:6074598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146832 transcription start site region 146832 MGI:6074599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146833 transcription start site region 146833 MGI:6074600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146834 transcription start site region 146834 MGI:6074601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146835 transcription start site region 146835 MGI:6074602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146836 transcription start site region 146836 MGI:6074603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146837 transcription start site region 146837 MGI:6074604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146838 transcription start site region 146838 MGI:6074605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146839 transcription start site region 146839 MGI:6074606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146840 transcription start site region 146840 MGI:6074607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146841 transcription start site region 146841 MGI:6074608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146842 transcription start site region 146842 MGI:6074609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146843 transcription start site region 146843 MGI:6074610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146844 transcription start site region 146844 MGI:6074611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146845 transcription start site region 146845 MGI:6074612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146846 transcription start site region 146846 MGI:6074613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146847 transcription start site region 146847 MGI:6074614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146848 transcription start site region 146848 MGI:6074615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146849 transcription start site region 146849 MGI:6074616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146850 transcription start site region 146850 MGI:6074617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146851 transcription start site region 146851 MGI:6074618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146852 transcription start site region 146852 MGI:6074619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146853 transcription start site region 146853 MGI:6074620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146854 transcription start site region 146854 MGI:6074621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146855 transcription start site region 146855 MGI:6074622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146856 transcription start site region 146856 MGI:6074623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146857 transcription start site region 146857 MGI:6074624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146858 transcription start site region 146858 MGI:6074625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146859 transcription start site region 146859 MGI:6074626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146860 transcription start site region 146860 MGI:6074627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146861 transcription start site region 146861 MGI:6074628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146862 transcription start site region 146862 MGI:6074629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146863 transcription start site region 146863 MGI:6074630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146864 transcription start site region 146864 MGI:6074631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146865 transcription start site region 146865 MGI:6074632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146866 transcription start site region 146866 MGI:6074633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146867 transcription start site region 146867 MGI:6074634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146868 transcription start site region 146868 MGI:6074635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146869 transcription start site region 146869 MGI:6074636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146870 transcription start site region 146870 MGI:6074637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146871 transcription start site region 146871 MGI:6074638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146872 transcription start site region 146872 MGI:6074639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146873 transcription start site region 146873 MGI:6074640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146874 transcription start site region 146874 MGI:6074641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146875 transcription start site region 146875 MGI:6074642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146876 transcription start site region 146876 MGI:6074643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146877 transcription start site region 146877 MGI:6074644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146878 transcription start site region 146878 MGI:6074645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146879 transcription start site region 146879 MGI:6074646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146880 transcription start site region 146880 MGI:6074647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146881 transcription start site region 146881 MGI:6074648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146882 transcription start site region 146882 MGI:6074649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146883 transcription start site region 146883 MGI:6074650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146884 transcription start site region 146884 MGI:6074651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146885 transcription start site region 146885 MGI:6074652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146886 transcription start site region 146886 MGI:6074653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146887 transcription start site region 146887 MGI:6074654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146888 transcription start site region 146888 MGI:6074655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146889 transcription start site region 146889 MGI:6074656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146890 transcription start site region 146890 MGI:6074657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146891 transcription start site region 146891 MGI:6074658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146892 transcription start site region 146892 MGI:6074659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146893 transcription start site region 146893 MGI:6074660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146894 transcription start site region 146894 MGI:6074661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146895 transcription start site region 146895 MGI:6074662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146896 transcription start site region 146896 MGI:6074663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146897 transcription start site region 146897 MGI:6074664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146898 transcription start site region 146898 MGI:6074665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146899 transcription start site region 146899 MGI:6074666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146900 transcription start site region 146900 MGI:6074667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146901 transcription start site region 146901 MGI:6074668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146902 transcription start site region 146902 MGI:6074669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146903 transcription start site region 146903 MGI:6074670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146904 transcription start site region 146904 MGI:6074671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146905 transcription start site region 146905 MGI:6074672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146906 transcription start site region 146906 MGI:6074673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146907 transcription start site region 146907 MGI:6074674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146908 transcription start site region 146908 MGI:6074675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146909 transcription start site region 146909 MGI:6074676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146910 transcription start site region 146910 MGI:6074677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146911 transcription start site region 146911 MGI:6074678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146912 transcription start site region 146912 MGI:6074679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146913 transcription start site region 146913 MGI:6074680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146914 transcription start site region 146914 MGI:6074681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146915 transcription start site region 146915 MGI:6074682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146916 transcription start site region 146916 MGI:6074683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146917 transcription start site region 146917 MGI:6074684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146918 transcription start site region 146918 MGI:6074685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146919 transcription start site region 146919 MGI:6074686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146920 transcription start site region 146920 MGI:6074687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146921 transcription start site region 146921 MGI:6074688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146922 transcription start site region 146922 MGI:6074689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146923 transcription start site region 146923 MGI:6074690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146924 transcription start site region 146924 MGI:6074691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146925 transcription start site region 146925 MGI:6074692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146926 transcription start site region 146926 MGI:6074693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146927 transcription start site region 146927 MGI:6074694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146928 transcription start site region 146928 MGI:6074695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146929 transcription start site region 146929 MGI:6074696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146930 transcription start site region 146930 MGI:6074697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146931 transcription start site region 146931 MGI:6074698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146932 transcription start site region 146932 MGI:6074699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146933 transcription start site region 146933 MGI:6074700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146934 transcription start site region 146934 MGI:6074701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146935 transcription start site region 146935 MGI:6074702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146936 transcription start site region 146936 MGI:6074703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146937 transcription start site region 146937 MGI:6074704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146938 transcription start site region 146938 MGI:6074705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146939 transcription start site region 146939 MGI:6074706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146940 transcription start site region 146940 MGI:6074707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146941 transcription start site region 146941 MGI:6074708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146942 transcription start site region 146942 MGI:6074709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146943 transcription start site region 146943 MGI:6074710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146944 transcription start site region 146944 MGI:6074711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146945 transcription start site region 146945 MGI:6074712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146946 transcription start site region 146946 MGI:6074713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146947 transcription start site region 146947 MGI:6074714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146948 transcription start site region 146948 MGI:6074715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146949 transcription start site region 146949 MGI:6074716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146950 transcription start site region 146950 MGI:6074717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146951 transcription start site region 146951 MGI:6074718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146952 transcription start site region 146952 MGI:6074719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146953 transcription start site region 146953 MGI:6074720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146954 transcription start site region 146954 MGI:6074721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146955 transcription start site region 146955 MGI:6074722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146956 transcription start site region 146956 MGI:6074723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146957 transcription start site region 146957 MGI:6074724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146958 transcription start site region 146958 MGI:6074725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146959 transcription start site region 146959 MGI:6074726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146960 transcription start site region 146960 MGI:6074727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146961 transcription start site region 146961 MGI:6074728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146962 transcription start site region 146962 MGI:6074729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146963 transcription start site region 146963 MGI:6074730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146964 transcription start site region 146964 MGI:6074731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146965 transcription start site region 146965 MGI:6074732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146966 transcription start site region 146966 MGI:6074733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146967 transcription start site region 146967 MGI:6074734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146968 transcription start site region 146968 MGI:6074735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146969 transcription start site region 146969 MGI:6074736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146970 transcription start site region 146970 MGI:6074737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146971 transcription start site region 146971 MGI:6074738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146972 transcription start site region 146972 MGI:6074739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146973 transcription start site region 146973 MGI:6074740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146974 transcription start site region 146974 MGI:6074741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146975 transcription start site region 146975 MGI:6074742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146976 transcription start site region 146976 MGI:6074743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146977 transcription start site region 146977 MGI:6074744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146978 transcription start site region 146978 MGI:6074745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146979 transcription start site region 146979 MGI:6074746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146980 transcription start site region 146980 MGI:6074747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146981 transcription start site region 146981 MGI:6074748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146982 transcription start site region 146982 MGI:6074749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146983 transcription start site region 146983 MGI:6074750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146984 transcription start site region 146984 MGI:6074751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146985 transcription start site region 146985 MGI:6074752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146986 transcription start site region 146986 MGI:6074753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146987 transcription start site region 146987 MGI:6074754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146988 transcription start site region 146988 MGI:6074755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146989 transcription start site region 146989 MGI:6074756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146990 transcription start site region 146990 MGI:6074757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146991 transcription start site region 146991 MGI:6074758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146992 transcription start site region 146992 MGI:6074759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146993 transcription start site region 146993 MGI:6074760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146994 transcription start site region 146994 MGI:6074761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146995 transcription start site region 146995 MGI:6074762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146996 transcription start site region 146996 MGI:6074763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146997 transcription start site region 146997 MGI:6074764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146998 transcription start site region 146998 MGI:6074765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146999 transcription start site region 146999 MGI:6074766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147000 transcription start site region 147000 MGI:6074767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147001 transcription start site region 147001 MGI:6074768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147002 transcription start site region 147002 MGI:6074769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147003 transcription start site region 147003 MGI:6074770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147004 transcription start site region 147004 MGI:6074771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147005 transcription start site region 147005 MGI:6074772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147006 transcription start site region 147006 MGI:6074773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147007 transcription start site region 147007 MGI:6074774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147008 transcription start site region 147008 MGI:6074775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147009 transcription start site region 147009 MGI:6074776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147010 transcription start site region 147010 MGI:6074777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147011 transcription start site region 147011 MGI:6074778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147012 transcription start site region 147012 MGI:6074779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147013 transcription start site region 147013 MGI:6074780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147014 transcription start site region 147014 MGI:6074781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147015 transcription start site region 147015 MGI:6074782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147016 transcription start site region 147016 MGI:6074783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147017 transcription start site region 147017 MGI:6074784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147018 transcription start site region 147018 MGI:6074785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147019 transcription start site region 147019 MGI:6074786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147020 transcription start site region 147020 MGI:6074787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147021 transcription start site region 147021 MGI:6074788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP