Tssr145012 transcription start site region 145012 MGI:6072779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145013 transcription start site region 145013 MGI:6072780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145014 transcription start site region 145014 MGI:6072781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145015 transcription start site region 145015 MGI:6072782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145016 transcription start site region 145016 MGI:6072783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145017 transcription start site region 145017 MGI:6072784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145018 transcription start site region 145018 MGI:6072785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145019 transcription start site region 145019 MGI:6072786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145020 transcription start site region 145020 MGI:6072787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145021 transcription start site region 145021 MGI:6072788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145022 transcription start site region 145022 MGI:6072789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145023 transcription start site region 145023 MGI:6072790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145024 transcription start site region 145024 MGI:6072791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145025 transcription start site region 145025 MGI:6072792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145026 transcription start site region 145026 MGI:6072793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145027 transcription start site region 145027 MGI:6072794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145028 transcription start site region 145028 MGI:6072795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145029 transcription start site region 145029 MGI:6072796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145030 transcription start site region 145030 MGI:6072797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145031 transcription start site region 145031 MGI:6072798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145032 transcription start site region 145032 MGI:6072799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145033 transcription start site region 145033 MGI:6072800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145034 transcription start site region 145034 MGI:6072801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145035 transcription start site region 145035 MGI:6072802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145036 transcription start site region 145036 MGI:6072803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145037 transcription start site region 145037 MGI:6072804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145038 transcription start site region 145038 MGI:6072805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145039 transcription start site region 145039 MGI:6072806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145040 transcription start site region 145040 MGI:6072807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145041 transcription start site region 145041 MGI:6072808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145042 transcription start site region 145042 MGI:6072809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145043 transcription start site region 145043 MGI:6072810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145044 transcription start site region 145044 MGI:6072811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145045 transcription start site region 145045 MGI:6072812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145046 transcription start site region 145046 MGI:6072813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145047 transcription start site region 145047 MGI:6072814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145048 transcription start site region 145048 MGI:6072815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145049 transcription start site region 145049 MGI:6072816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145050 transcription start site region 145050 MGI:6072817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145051 transcription start site region 145051 MGI:6072818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145052 transcription start site region 145052 MGI:6072819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145053 transcription start site region 145053 MGI:6072820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145054 transcription start site region 145054 MGI:6072821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145055 transcription start site region 145055 MGI:6072822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145056 transcription start site region 145056 MGI:6072823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145057 transcription start site region 145057 MGI:6072824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145058 transcription start site region 145058 MGI:6072825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145059 transcription start site region 145059 MGI:6072826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145060 transcription start site region 145060 MGI:6072827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145061 transcription start site region 145061 MGI:6072828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145062 transcription start site region 145062 MGI:6072829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145063 transcription start site region 145063 MGI:6072830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145064 transcription start site region 145064 MGI:6072831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145065 transcription start site region 145065 MGI:6072832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145066 transcription start site region 145066 MGI:6072833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145067 transcription start site region 145067 MGI:6072834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145068 transcription start site region 145068 MGI:6072835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145069 transcription start site region 145069 MGI:6072836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145070 transcription start site region 145070 MGI:6072837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145071 transcription start site region 145071 MGI:6072838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145072 transcription start site region 145072 MGI:6072839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145073 transcription start site region 145073 MGI:6072840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145074 transcription start site region 145074 MGI:6072841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145075 transcription start site region 145075 MGI:6072842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145076 transcription start site region 145076 MGI:6072843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145077 transcription start site region 145077 MGI:6072844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145078 transcription start site region 145078 MGI:6072845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145079 transcription start site region 145079 MGI:6072846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145080 transcription start site region 145080 MGI:6072847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145081 transcription start site region 145081 MGI:6072848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145082 transcription start site region 145082 MGI:6072849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145083 transcription start site region 145083 MGI:6072850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145084 transcription start site region 145084 MGI:6072851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145085 transcription start site region 145085 MGI:6072852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145086 transcription start site region 145086 MGI:6072853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145087 transcription start site region 145087 MGI:6072854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145088 transcription start site region 145088 MGI:6072855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145089 transcription start site region 145089 MGI:6072856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145090 transcription start site region 145090 MGI:6072857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145091 transcription start site region 145091 MGI:6072858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145092 transcription start site region 145092 MGI:6072859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145093 transcription start site region 145093 MGI:6072860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145094 transcription start site region 145094 MGI:6072861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145095 transcription start site region 145095 MGI:6072862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145096 transcription start site region 145096 MGI:6072863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145097 transcription start site region 145097 MGI:6072864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145098 transcription start site region 145098 MGI:6072865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145099 transcription start site region 145099 MGI:6072866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145100 transcription start site region 145100 MGI:6072867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145101 transcription start site region 145101 MGI:6072868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145102 transcription start site region 145102 MGI:6072869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145103 transcription start site region 145103 MGI:6072870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145104 transcription start site region 145104 MGI:6072871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145105 transcription start site region 145105 MGI:6072872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145106 transcription start site region 145106 MGI:6072873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145107 transcription start site region 145107 MGI:6072874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145108 transcription start site region 145108 MGI:6072875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145109 transcription start site region 145109 MGI:6072876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145110 transcription start site region 145110 MGI:6072877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145111 transcription start site region 145111 MGI:6072878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145112 transcription start site region 145112 MGI:6072879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145113 transcription start site region 145113 MGI:6072880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145114 transcription start site region 145114 MGI:6072881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145115 transcription start site region 145115 MGI:6072882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145116 transcription start site region 145116 MGI:6072883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145117 transcription start site region 145117 MGI:6072884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145118 transcription start site region 145118 MGI:6072885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145119 transcription start site region 145119 MGI:6072886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145120 transcription start site region 145120 MGI:6072887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145121 transcription start site region 145121 MGI:6072888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145122 transcription start site region 145122 MGI:6072889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145123 transcription start site region 145123 MGI:6072890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145124 transcription start site region 145124 MGI:6072891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145125 transcription start site region 145125 MGI:6072892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145126 transcription start site region 145126 MGI:6072893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145127 transcription start site region 145127 MGI:6072894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145128 transcription start site region 145128 MGI:6072895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145129 transcription start site region 145129 MGI:6072896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145130 transcription start site region 145130 MGI:6072897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145131 transcription start site region 145131 MGI:6072898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145132 transcription start site region 145132 MGI:6072899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145133 transcription start site region 145133 MGI:6072900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145134 transcription start site region 145134 MGI:6072901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145135 transcription start site region 145135 MGI:6072902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145136 transcription start site region 145136 MGI:6072903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145137 transcription start site region 145137 MGI:6072904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145138 transcription start site region 145138 MGI:6072905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145139 transcription start site region 145139 MGI:6072906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145140 transcription start site region 145140 MGI:6072907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145141 transcription start site region 145141 MGI:6072908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145142 transcription start site region 145142 MGI:6072909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145143 transcription start site region 145143 MGI:6072910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145144 transcription start site region 145144 MGI:6072911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145145 transcription start site region 145145 MGI:6072912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145146 transcription start site region 145146 MGI:6072913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145147 transcription start site region 145147 MGI:6072914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145148 transcription start site region 145148 MGI:6072915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145149 transcription start site region 145149 MGI:6072916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145150 transcription start site region 145150 MGI:6072917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145151 transcription start site region 145151 MGI:6072918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145152 transcription start site region 145152 MGI:6072919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145153 transcription start site region 145153 MGI:6072920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145154 transcription start site region 145154 MGI:6072921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145155 transcription start site region 145155 MGI:6072922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145156 transcription start site region 145156 MGI:6072923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145157 transcription start site region 145157 MGI:6072924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145158 transcription start site region 145158 MGI:6072925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145159 transcription start site region 145159 MGI:6072926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145160 transcription start site region 145160 MGI:6072927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145161 transcription start site region 145161 MGI:6072928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145162 transcription start site region 145162 MGI:6072929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145163 transcription start site region 145163 MGI:6072930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145164 transcription start site region 145164 MGI:6072931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145165 transcription start site region 145165 MGI:6072932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145166 transcription start site region 145166 MGI:6072933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145167 transcription start site region 145167 MGI:6072934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145168 transcription start site region 145168 MGI:6072935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145169 transcription start site region 145169 MGI:6072936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145170 transcription start site region 145170 MGI:6072937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145171 transcription start site region 145171 MGI:6072938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145172 transcription start site region 145172 MGI:6072939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145173 transcription start site region 145173 MGI:6072940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145174 transcription start site region 145174 MGI:6072941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145175 transcription start site region 145175 MGI:6072942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145176 transcription start site region 145176 MGI:6072943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145177 transcription start site region 145177 MGI:6072944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145178 transcription start site region 145178 MGI:6072945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145179 transcription start site region 145179 MGI:6072946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145180 transcription start site region 145180 MGI:6072947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145181 transcription start site region 145181 MGI:6072948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145182 transcription start site region 145182 MGI:6072949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145183 transcription start site region 145183 MGI:6072950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145184 transcription start site region 145184 MGI:6072951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145185 transcription start site region 145185 MGI:6072952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145186 transcription start site region 145186 MGI:6072953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145187 transcription start site region 145187 MGI:6072954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145188 transcription start site region 145188 MGI:6072955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145189 transcription start site region 145189 MGI:6072956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145190 transcription start site region 145190 MGI:6072957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145191 transcription start site region 145191 MGI:6072958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145192 transcription start site region 145192 MGI:6072959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145193 transcription start site region 145193 MGI:6072960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145194 transcription start site region 145194 MGI:6072961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145195 transcription start site region 145195 MGI:6072962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145196 transcription start site region 145196 MGI:6072963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145197 transcription start site region 145197 MGI:6072964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145198 transcription start site region 145198 MGI:6072965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145199 transcription start site region 145199 MGI:6072966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145200 transcription start site region 145200 MGI:6072967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145201 transcription start site region 145201 MGI:6072968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145202 transcription start site region 145202 MGI:6072969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145203 transcription start site region 145203 MGI:6072970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145204 transcription start site region 145204 MGI:6072971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145205 transcription start site region 145205 MGI:6072972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145206 transcription start site region 145206 MGI:6072973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145207 transcription start site region 145207 MGI:6072974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145208 transcription start site region 145208 MGI:6072975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145209 transcription start site region 145209 MGI:6072976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145210 transcription start site region 145210 MGI:6072977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145211 transcription start site region 145211 MGI:6072978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145212 transcription start site region 145212 MGI:6072979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145213 transcription start site region 145213 MGI:6072980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145214 transcription start site region 145214 MGI:6072981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145215 transcription start site region 145215 MGI:6072982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145216 transcription start site region 145216 MGI:6072983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145217 transcription start site region 145217 MGI:6072984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145218 transcription start site region 145218 MGI:6072985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145219 transcription start site region 145219 MGI:6072986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145220 transcription start site region 145220 MGI:6072987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145221 transcription start site region 145221 MGI:6072988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145222 transcription start site region 145222 MGI:6072989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145223 transcription start site region 145223 MGI:6072990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145224 transcription start site region 145224 MGI:6072991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145225 transcription start site region 145225 MGI:6072992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145226 transcription start site region 145226 MGI:6072993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145227 transcription start site region 145227 MGI:6072994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145228 transcription start site region 145228 MGI:6072995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145229 transcription start site region 145229 MGI:6072996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145230 transcription start site region 145230 MGI:6072997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145231 transcription start site region 145231 MGI:6072998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145232 transcription start site region 145232 MGI:6072999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145233 transcription start site region 145233 MGI:6073000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145234 transcription start site region 145234 MGI:6073001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145235 transcription start site region 145235 MGI:6073002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145236 transcription start site region 145236 MGI:6073003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145237 transcription start site region 145237 MGI:6073004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145238 transcription start site region 145238 MGI:6073005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145239 transcription start site region 145239 MGI:6073006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145240 transcription start site region 145240 MGI:6073007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145241 transcription start site region 145241 MGI:6073008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145242 transcription start site region 145242 MGI:6073009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145243 transcription start site region 145243 MGI:6073010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145244 transcription start site region 145244 MGI:6073011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145245 transcription start site region 145245 MGI:6073012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145246 transcription start site region 145246 MGI:6073013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145247 transcription start site region 145247 MGI:6073014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145248 transcription start site region 145248 MGI:6073015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145249 transcription start site region 145249 MGI:6073016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145250 transcription start site region 145250 MGI:6073017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145251 transcription start site region 145251 MGI:6073018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145252 transcription start site region 145252 MGI:6073019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145253 transcription start site region 145253 MGI:6073020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145254 transcription start site region 145254 MGI:6073021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145255 transcription start site region 145255 MGI:6073022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145256 transcription start site region 145256 MGI:6073023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145257 transcription start site region 145257 MGI:6073024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145258 transcription start site region 145258 MGI:6073025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145259 transcription start site region 145259 MGI:6073026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145260 transcription start site region 145260 MGI:6073027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145261 transcription start site region 145261 MGI:6073028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145262 transcription start site region 145262 MGI:6073029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145263 transcription start site region 145263 MGI:6073030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145264 transcription start site region 145264 MGI:6073031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145265 transcription start site region 145265 MGI:6073032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145266 transcription start site region 145266 MGI:6073033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145267 transcription start site region 145267 MGI:6073034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145268 transcription start site region 145268 MGI:6073035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145269 transcription start site region 145269 MGI:6073036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145270 transcription start site region 145270 MGI:6073037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145271 transcription start site region 145271 MGI:6073038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145272 transcription start site region 145272 MGI:6073039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145273 transcription start site region 145273 MGI:6073040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145274 transcription start site region 145274 MGI:6073041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145275 transcription start site region 145275 MGI:6073042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145276 transcription start site region 145276 MGI:6073043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145277 transcription start site region 145277 MGI:6073044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145278 transcription start site region 145278 MGI:6073045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145279 transcription start site region 145279 MGI:6073046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145280 transcription start site region 145280 MGI:6073047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145281 transcription start site region 145281 MGI:6073048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145282 transcription start site region 145282 MGI:6073049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145283 transcription start site region 145283 MGI:6073050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145284 transcription start site region 145284 MGI:6073051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145285 transcription start site region 145285 MGI:6073052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145286 transcription start site region 145286 MGI:6073053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145287 transcription start site region 145287 MGI:6073054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145288 transcription start site region 145288 MGI:6073055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145289 transcription start site region 145289 MGI:6073056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145290 transcription start site region 145290 MGI:6073057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145291 transcription start site region 145291 MGI:6073058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145292 transcription start site region 145292 MGI:6073059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145293 transcription start site region 145293 MGI:6073060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145294 transcription start site region 145294 MGI:6073061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145295 transcription start site region 145295 MGI:6073062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145296 transcription start site region 145296 MGI:6073063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145297 transcription start site region 145297 MGI:6073064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145298 transcription start site region 145298 MGI:6073065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145299 transcription start site region 145299 MGI:6073066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145300 transcription start site region 145300 MGI:6073067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145301 transcription start site region 145301 MGI:6073068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145302 transcription start site region 145302 MGI:6073069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145303 transcription start site region 145303 MGI:6073070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145304 transcription start site region 145304 MGI:6073071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145305 transcription start site region 145305 MGI:6073072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145306 transcription start site region 145306 MGI:6073073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145307 transcription start site region 145307 MGI:6073074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145308 transcription start site region 145308 MGI:6073075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145309 transcription start site region 145309 MGI:6073076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145310 transcription start site region 145310 MGI:6073077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145311 transcription start site region 145311 MGI:6073078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145312 transcription start site region 145312 MGI:6073079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145313 transcription start site region 145313 MGI:6073080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145314 transcription start site region 145314 MGI:6073081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145315 transcription start site region 145315 MGI:6073082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145316 transcription start site region 145316 MGI:6073083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145317 transcription start site region 145317 MGI:6073084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145318 transcription start site region 145318 MGI:6073085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145319 transcription start site region 145319 MGI:6073086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145320 transcription start site region 145320 MGI:6073087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145321 transcription start site region 145321 MGI:6073088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145322 transcription start site region 145322 MGI:6073089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145323 transcription start site region 145323 MGI:6073090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145324 transcription start site region 145324 MGI:6073091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145325 transcription start site region 145325 MGI:6073092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145326 transcription start site region 145326 MGI:6073093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145327 transcription start site region 145327 MGI:6073094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145328 transcription start site region 145328 MGI:6073095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145329 transcription start site region 145329 MGI:6073096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145330 transcription start site region 145330 MGI:6073097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145331 transcription start site region 145331 MGI:6073098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145332 transcription start site region 145332 MGI:6073099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145333 transcription start site region 145333 MGI:6073100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145334 transcription start site region 145334 MGI:6073101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145335 transcription start site region 145335 MGI:6073102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145336 transcription start site region 145336 MGI:6073103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145337 transcription start site region 145337 MGI:6073104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145338 transcription start site region 145338 MGI:6073105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145339 transcription start site region 145339 MGI:6073106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145340 transcription start site region 145340 MGI:6073107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145341 transcription start site region 145341 MGI:6073108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145342 transcription start site region 145342 MGI:6073109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145343 transcription start site region 145343 MGI:6073110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145344 transcription start site region 145344 MGI:6073111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145345 transcription start site region 145345 MGI:6073112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145346 transcription start site region 145346 MGI:6073113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145347 transcription start site region 145347 MGI:6073114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145348 transcription start site region 145348 MGI:6073115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145349 transcription start site region 145349 MGI:6073116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145350 transcription start site region 145350 MGI:6073117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145351 transcription start site region 145351 MGI:6073118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145352 transcription start site region 145352 MGI:6073119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145353 transcription start site region 145353 MGI:6073120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145354 transcription start site region 145354 MGI:6073121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145355 transcription start site region 145355 MGI:6073122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145356 transcription start site region 145356 MGI:6073123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145357 transcription start site region 145357 MGI:6073124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145358 transcription start site region 145358 MGI:6073125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145359 transcription start site region 145359 MGI:6073126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145360 transcription start site region 145360 MGI:6073127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145361 transcription start site region 145361 MGI:6073128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145362 transcription start site region 145362 MGI:6073129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145363 transcription start site region 145363 MGI:6073130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145364 transcription start site region 145364 MGI:6073131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145365 transcription start site region 145365 MGI:6073132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145366 transcription start site region 145366 MGI:6073133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145367 transcription start site region 145367 MGI:6073134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145368 transcription start site region 145368 MGI:6073135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145369 transcription start site region 145369 MGI:6073136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145370 transcription start site region 145370 MGI:6073137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145371 transcription start site region 145371 MGI:6073138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145372 transcription start site region 145372 MGI:6073139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145373 transcription start site region 145373 MGI:6073140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145374 transcription start site region 145374 MGI:6073141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145375 transcription start site region 145375 MGI:6073142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145376 transcription start site region 145376 MGI:6073143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145377 transcription start site region 145377 MGI:6073144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145378 transcription start site region 145378 MGI:6073145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145379 transcription start site region 145379 MGI:6073146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145380 transcription start site region 145380 MGI:6073147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145381 transcription start site region 145381 MGI:6073148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145382 transcription start site region 145382 MGI:6073149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145383 transcription start site region 145383 MGI:6073150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145384 transcription start site region 145384 MGI:6073151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145385 transcription start site region 145385 MGI:6073152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145386 transcription start site region 145386 MGI:6073153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145387 transcription start site region 145387 MGI:6073154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145388 transcription start site region 145388 MGI:6073155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145389 transcription start site region 145389 MGI:6073156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145390 transcription start site region 145390 MGI:6073157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145391 transcription start site region 145391 MGI:6073158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145392 transcription start site region 145392 MGI:6073159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145393 transcription start site region 145393 MGI:6073160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145394 transcription start site region 145394 MGI:6073161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145395 transcription start site region 145395 MGI:6073162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145396 transcription start site region 145396 MGI:6073163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145397 transcription start site region 145397 MGI:6073164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145398 transcription start site region 145398 MGI:6073165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145399 transcription start site region 145399 MGI:6073166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145400 transcription start site region 145400 MGI:6073167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145401 transcription start site region 145401 MGI:6073168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145402 transcription start site region 145402 MGI:6073169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145403 transcription start site region 145403 MGI:6073170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145404 transcription start site region 145404 MGI:6073171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145405 transcription start site region 145405 MGI:6073172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145406 transcription start site region 145406 MGI:6073173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145407 transcription start site region 145407 MGI:6073174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145408 transcription start site region 145408 MGI:6073175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145409 transcription start site region 145409 MGI:6073176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145410 transcription start site region 145410 MGI:6073177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145411 transcription start site region 145411 MGI:6073178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145412 transcription start site region 145412 MGI:6073179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145413 transcription start site region 145413 MGI:6073180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145414 transcription start site region 145414 MGI:6073181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145415 transcription start site region 145415 MGI:6073182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145416 transcription start site region 145416 MGI:6073183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145417 transcription start site region 145417 MGI:6073184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145418 transcription start site region 145418 MGI:6073185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145419 transcription start site region 145419 MGI:6073186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145420 transcription start site region 145420 MGI:6073187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145421 transcription start site region 145421 MGI:6073188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145422 transcription start site region 145422 MGI:6073189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145423 transcription start site region 145423 MGI:6073190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145424 transcription start site region 145424 MGI:6073191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145425 transcription start site region 145425 MGI:6073192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145426 transcription start site region 145426 MGI:6073193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145427 transcription start site region 145427 MGI:6073194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145428 transcription start site region 145428 MGI:6073195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145429 transcription start site region 145429 MGI:6073196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145430 transcription start site region 145430 MGI:6073197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145431 transcription start site region 145431 MGI:6073198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145432 transcription start site region 145432 MGI:6073199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145433 transcription start site region 145433 MGI:6073200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145434 transcription start site region 145434 MGI:6073201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145435 transcription start site region 145435 MGI:6073202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145436 transcription start site region 145436 MGI:6073203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145437 transcription start site region 145437 MGI:6073204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145438 transcription start site region 145438 MGI:6073205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145439 transcription start site region 145439 MGI:6073206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145440 transcription start site region 145440 MGI:6073207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145441 transcription start site region 145441 MGI:6073208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145442 transcription start site region 145442 MGI:6073209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145443 transcription start site region 145443 MGI:6073210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145444 transcription start site region 145444 MGI:6073211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145445 transcription start site region 145445 MGI:6073212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145446 transcription start site region 145446 MGI:6073213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145447 transcription start site region 145447 MGI:6073214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145448 transcription start site region 145448 MGI:6073215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145449 transcription start site region 145449 MGI:6073216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145450 transcription start site region 145450 MGI:6073217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145451 transcription start site region 145451 MGI:6073218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145452 transcription start site region 145452 MGI:6073219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145453 transcription start site region 145453 MGI:6073220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145454 transcription start site region 145454 MGI:6073221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145455 transcription start site region 145455 MGI:6073222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145456 transcription start site region 145456 MGI:6073223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145457 transcription start site region 145457 MGI:6073224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145458 transcription start site region 145458 MGI:6073225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145459 transcription start site region 145459 MGI:6073226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145460 transcription start site region 145460 MGI:6073227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145461 transcription start site region 145461 MGI:6073228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145462 transcription start site region 145462 MGI:6073229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145463 transcription start site region 145463 MGI:6073230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145464 transcription start site region 145464 MGI:6073231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145465 transcription start site region 145465 MGI:6073232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145466 transcription start site region 145466 MGI:6073233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145467 transcription start site region 145467 MGI:6073234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145468 transcription start site region 145468 MGI:6073235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145469 transcription start site region 145469 MGI:6073236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145470 transcription start site region 145470 MGI:6073237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145471 transcription start site region 145471 MGI:6073238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145472 transcription start site region 145472 MGI:6073239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145473 transcription start site region 145473 MGI:6073240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145474 transcription start site region 145474 MGI:6073241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145475 transcription start site region 145475 MGI:6073242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145476 transcription start site region 145476 MGI:6073243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145477 transcription start site region 145477 MGI:6073244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145478 transcription start site region 145478 MGI:6073245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145479 transcription start site region 145479 MGI:6073246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145480 transcription start site region 145480 MGI:6073247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145481 transcription start site region 145481 MGI:6073248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145482 transcription start site region 145482 MGI:6073249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145483 transcription start site region 145483 MGI:6073250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145484 transcription start site region 145484 MGI:6073251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145485 transcription start site region 145485 MGI:6073252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145486 transcription start site region 145486 MGI:6073253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145487 transcription start site region 145487 MGI:6073254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145488 transcription start site region 145488 MGI:6073255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145489 transcription start site region 145489 MGI:6073256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145490 transcription start site region 145490 MGI:6073257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145491 transcription start site region 145491 MGI:6073258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145492 transcription start site region 145492 MGI:6073259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145493 transcription start site region 145493 MGI:6073260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145494 transcription start site region 145494 MGI:6073261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145495 transcription start site region 145495 MGI:6073262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145496 transcription start site region 145496 MGI:6073263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145497 transcription start site region 145497 MGI:6073264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145498 transcription start site region 145498 MGI:6073265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145499 transcription start site region 145499 MGI:6073266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145500 transcription start site region 145500 MGI:6073267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145501 transcription start site region 145501 MGI:6073268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145502 transcription start site region 145502 MGI:6073269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145503 transcription start site region 145503 MGI:6073270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145504 transcription start site region 145504 MGI:6073271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145505 transcription start site region 145505 MGI:6073272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145506 transcription start site region 145506 MGI:6073273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145507 transcription start site region 145507 MGI:6073274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145508 transcription start site region 145508 MGI:6073275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145509 transcription start site region 145509 MGI:6073276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145510 transcription start site region 145510 MGI:6073277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145511 transcription start site region 145511 MGI:6073278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145512 transcription start site region 145512 MGI:6073279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145513 transcription start site region 145513 MGI:6073280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145514 transcription start site region 145514 MGI:6073281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145515 transcription start site region 145515 MGI:6073282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145516 transcription start site region 145516 MGI:6073283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145517 transcription start site region 145517 MGI:6073284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145518 transcription start site region 145518 MGI:6073285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145519 transcription start site region 145519 MGI:6073286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145520 transcription start site region 145520 MGI:6073287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145521 transcription start site region 145521 MGI:6073288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145522 transcription start site region 145522 MGI:6073289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145523 transcription start site region 145523 MGI:6073290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145524 transcription start site region 145524 MGI:6073291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145525 transcription start site region 145525 MGI:6073292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145526 transcription start site region 145526 MGI:6073293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145527 transcription start site region 145527 MGI:6073294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145528 transcription start site region 145528 MGI:6073295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145529 transcription start site region 145529 MGI:6073296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145530 transcription start site region 145530 MGI:6073297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145531 transcription start site region 145531 MGI:6073298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145532 transcription start site region 145532 MGI:6073299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145533 transcription start site region 145533 MGI:6073300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145534 transcription start site region 145534 MGI:6073301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145535 transcription start site region 145535 MGI:6073302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145536 transcription start site region 145536 MGI:6073303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145537 transcription start site region 145537 MGI:6073304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145538 transcription start site region 145538 MGI:6073305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145539 transcription start site region 145539 MGI:6073306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145540 transcription start site region 145540 MGI:6073307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145541 transcription start site region 145541 MGI:6073308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145542 transcription start site region 145542 MGI:6073309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145543 transcription start site region 145543 MGI:6073310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145544 transcription start site region 145544 MGI:6073311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145545 transcription start site region 145545 MGI:6073312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145546 transcription start site region 145546 MGI:6073313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145547 transcription start site region 145547 MGI:6073314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145548 transcription start site region 145548 MGI:6073315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145549 transcription start site region 145549 MGI:6073316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145550 transcription start site region 145550 MGI:6073317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145551 transcription start site region 145551 MGI:6073318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145552 transcription start site region 145552 MGI:6073319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145553 transcription start site region 145553 MGI:6073320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145554 transcription start site region 145554 MGI:6073321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145555 transcription start site region 145555 MGI:6073322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145556 transcription start site region 145556 MGI:6073323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145557 transcription start site region 145557 MGI:6073324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145558 transcription start site region 145558 MGI:6073325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145559 transcription start site region 145559 MGI:6073326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145560 transcription start site region 145560 MGI:6073327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145561 transcription start site region 145561 MGI:6073328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145562 transcription start site region 145562 MGI:6073329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145563 transcription start site region 145563 MGI:6073330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145564 transcription start site region 145564 MGI:6073331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145565 transcription start site region 145565 MGI:6073332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145566 transcription start site region 145566 MGI:6073333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145567 transcription start site region 145567 MGI:6073334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145568 transcription start site region 145568 MGI:6073335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145569 transcription start site region 145569 MGI:6073336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145570 transcription start site region 145570 MGI:6073337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145571 transcription start site region 145571 MGI:6073338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145572 transcription start site region 145572 MGI:6073339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145573 transcription start site region 145573 MGI:6073340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145574 transcription start site region 145574 MGI:6073341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145575 transcription start site region 145575 MGI:6073342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145576 transcription start site region 145576 MGI:6073343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145577 transcription start site region 145577 MGI:6073344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145578 transcription start site region 145578 MGI:6073345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145579 transcription start site region 145579 MGI:6073346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145580 transcription start site region 145580 MGI:6073347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145581 transcription start site region 145581 MGI:6073348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145582 transcription start site region 145582 MGI:6073349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145583 transcription start site region 145583 MGI:6073350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145584 transcription start site region 145584 MGI:6073351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145585 transcription start site region 145585 MGI:6073352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145586 transcription start site region 145586 MGI:6073353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145587 transcription start site region 145587 MGI:6073354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145588 transcription start site region 145588 MGI:6073355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145589 transcription start site region 145589 MGI:6073356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145590 transcription start site region 145590 MGI:6073357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145591 transcription start site region 145591 MGI:6073358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145592 transcription start site region 145592 MGI:6073359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145593 transcription start site region 145593 MGI:6073360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145594 transcription start site region 145594 MGI:6073361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145595 transcription start site region 145595 MGI:6073362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145596 transcription start site region 145596 MGI:6073363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145597 transcription start site region 145597 MGI:6073364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145598 transcription start site region 145598 MGI:6073365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145599 transcription start site region 145599 MGI:6073366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145600 transcription start site region 145600 MGI:6073367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145601 transcription start site region 145601 MGI:6073368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145602 transcription start site region 145602 MGI:6073369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145603 transcription start site region 145603 MGI:6073370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145604 transcription start site region 145604 MGI:6073371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145605 transcription start site region 145605 MGI:6073372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145606 transcription start site region 145606 MGI:6073373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145607 transcription start site region 145607 MGI:6073374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145608 transcription start site region 145608 MGI:6073375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145609 transcription start site region 145609 MGI:6073376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145610 transcription start site region 145610 MGI:6073377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145611 transcription start site region 145611 MGI:6073378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145612 transcription start site region 145612 MGI:6073379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145613 transcription start site region 145613 MGI:6073380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145614 transcription start site region 145614 MGI:6073381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145615 transcription start site region 145615 MGI:6073382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145616 transcription start site region 145616 MGI:6073383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145617 transcription start site region 145617 MGI:6073384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145618 transcription start site region 145618 MGI:6073385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145619 transcription start site region 145619 MGI:6073386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145620 transcription start site region 145620 MGI:6073387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145621 transcription start site region 145621 MGI:6073388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145622 transcription start site region 145622 MGI:6073389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145623 transcription start site region 145623 MGI:6073390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145624 transcription start site region 145624 MGI:6073391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145625 transcription start site region 145625 MGI:6073392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145626 transcription start site region 145626 MGI:6073393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145627 transcription start site region 145627 MGI:6073394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145628 transcription start site region 145628 MGI:6073395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145629 transcription start site region 145629 MGI:6073396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145630 transcription start site region 145630 MGI:6073397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145631 transcription start site region 145631 MGI:6073398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145632 transcription start site region 145632 MGI:6073399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145633 transcription start site region 145633 MGI:6073400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145634 transcription start site region 145634 MGI:6073401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145635 transcription start site region 145635 MGI:6073402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145636 transcription start site region 145636 MGI:6073403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145637 transcription start site region 145637 MGI:6073404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145638 transcription start site region 145638 MGI:6073405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145639 transcription start site region 145639 MGI:6073406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145640 transcription start site region 145640 MGI:6073407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145641 transcription start site region 145641 MGI:6073408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145642 transcription start site region 145642 MGI:6073409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145643 transcription start site region 145643 MGI:6073410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145644 transcription start site region 145644 MGI:6073411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145645 transcription start site region 145645 MGI:6073412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145646 transcription start site region 145646 MGI:6073413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145647 transcription start site region 145647 MGI:6073414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145648 transcription start site region 145648 MGI:6073415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145649 transcription start site region 145649 MGI:6073416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145650 transcription start site region 145650 MGI:6073417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145651 transcription start site region 145651 MGI:6073418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145652 transcription start site region 145652 MGI:6073419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145653 transcription start site region 145653 MGI:6073420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145654 transcription start site region 145654 MGI:6073421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145655 transcription start site region 145655 MGI:6073422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145656 transcription start site region 145656 MGI:6073423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145657 transcription start site region 145657 MGI:6073424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145658 transcription start site region 145658 MGI:6073425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145659 transcription start site region 145659 MGI:6073426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145660 transcription start site region 145660 MGI:6073427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145661 transcription start site region 145661 MGI:6073428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145662 transcription start site region 145662 MGI:6073429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145663 transcription start site region 145663 MGI:6073430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145664 transcription start site region 145664 MGI:6073431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145665 transcription start site region 145665 MGI:6073432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145666 transcription start site region 145666 MGI:6073433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145667 transcription start site region 145667 MGI:6073434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145668 transcription start site region 145668 MGI:6073435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145669 transcription start site region 145669 MGI:6073436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145670 transcription start site region 145670 MGI:6073437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145671 transcription start site region 145671 MGI:6073438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145672 transcription start site region 145672 MGI:6073439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145673 transcription start site region 145673 MGI:6073440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145674 transcription start site region 145674 MGI:6073441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145675 transcription start site region 145675 MGI:6073442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145676 transcription start site region 145676 MGI:6073443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145677 transcription start site region 145677 MGI:6073444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145678 transcription start site region 145678 MGI:6073445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145679 transcription start site region 145679 MGI:6073446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145680 transcription start site region 145680 MGI:6073447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145681 transcription start site region 145681 MGI:6073448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145682 transcription start site region 145682 MGI:6073449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145683 transcription start site region 145683 MGI:6073450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145684 transcription start site region 145684 MGI:6073451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145685 transcription start site region 145685 MGI:6073452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145686 transcription start site region 145686 MGI:6073453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145687 transcription start site region 145687 MGI:6073454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145688 transcription start site region 145688 MGI:6073455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145689 transcription start site region 145689 MGI:6073456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145690 transcription start site region 145690 MGI:6073457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145691 transcription start site region 145691 MGI:6073458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145692 transcription start site region 145692 MGI:6073459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145693 transcription start site region 145693 MGI:6073460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145694 transcription start site region 145694 MGI:6073461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145695 transcription start site region 145695 MGI:6073462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145696 transcription start site region 145696 MGI:6073463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145697 transcription start site region 145697 MGI:6073464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145698 transcription start site region 145698 MGI:6073465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145699 transcription start site region 145699 MGI:6073466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145700 transcription start site region 145700 MGI:6073467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145701 transcription start site region 145701 MGI:6073468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145702 transcription start site region 145702 MGI:6073469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145703 transcription start site region 145703 MGI:6073470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145704 transcription start site region 145704 MGI:6073471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145705 transcription start site region 145705 MGI:6073472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145706 transcription start site region 145706 MGI:6073473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145707 transcription start site region 145707 MGI:6073474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145708 transcription start site region 145708 MGI:6073475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145709 transcription start site region 145709 MGI:6073476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145710 transcription start site region 145710 MGI:6073477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145711 transcription start site region 145711 MGI:6073478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145712 transcription start site region 145712 MGI:6073479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145713 transcription start site region 145713 MGI:6073480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145714 transcription start site region 145714 MGI:6073481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145715 transcription start site region 145715 MGI:6073482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145716 transcription start site region 145716 MGI:6073483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145717 transcription start site region 145717 MGI:6073484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145718 transcription start site region 145718 MGI:6073485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145719 transcription start site region 145719 MGI:6073486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145720 transcription start site region 145720 MGI:6073487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145721 transcription start site region 145721 MGI:6073488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145722 transcription start site region 145722 MGI:6073489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145723 transcription start site region 145723 MGI:6073490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145724 transcription start site region 145724 MGI:6073491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145725 transcription start site region 145725 MGI:6073492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145726 transcription start site region 145726 MGI:6073493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145727 transcription start site region 145727 MGI:6073494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145728 transcription start site region 145728 MGI:6073495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145729 transcription start site region 145729 MGI:6073496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145730 transcription start site region 145730 MGI:6073497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145731 transcription start site region 145731 MGI:6073498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145732 transcription start site region 145732 MGI:6073499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145733 transcription start site region 145733 MGI:6073500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145734 transcription start site region 145734 MGI:6073501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145735 transcription start site region 145735 MGI:6073502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145736 transcription start site region 145736 MGI:6073503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145737 transcription start site region 145737 MGI:6073504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145738 transcription start site region 145738 MGI:6073505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145739 transcription start site region 145739 MGI:6073506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145740 transcription start site region 145740 MGI:6073507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145741 transcription start site region 145741 MGI:6073508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145742 transcription start site region 145742 MGI:6073509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145743 transcription start site region 145743 MGI:6073510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145744 transcription start site region 145744 MGI:6073511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145745 transcription start site region 145745 MGI:6073512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145746 transcription start site region 145746 MGI:6073513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145747 transcription start site region 145747 MGI:6073514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145748 transcription start site region 145748 MGI:6073515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145749 transcription start site region 145749 MGI:6073516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145750 transcription start site region 145750 MGI:6073517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145751 transcription start site region 145751 MGI:6073518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145752 transcription start site region 145752 MGI:6073519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145753 transcription start site region 145753 MGI:6073520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145754 transcription start site region 145754 MGI:6073521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145755 transcription start site region 145755 MGI:6073522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145756 transcription start site region 145756 MGI:6073523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145757 transcription start site region 145757 MGI:6073524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145758 transcription start site region 145758 MGI:6073525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145759 transcription start site region 145759 MGI:6073526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145760 transcription start site region 145760 MGI:6073527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145761 transcription start site region 145761 MGI:6073528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145762 transcription start site region 145762 MGI:6073529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145763 transcription start site region 145763 MGI:6073530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145764 transcription start site region 145764 MGI:6073531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145765 transcription start site region 145765 MGI:6073532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145766 transcription start site region 145766 MGI:6073533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145767 transcription start site region 145767 MGI:6073534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145768 transcription start site region 145768 MGI:6073535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145769 transcription start site region 145769 MGI:6073536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145770 transcription start site region 145770 MGI:6073537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145771 transcription start site region 145771 MGI:6073538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145772 transcription start site region 145772 MGI:6073539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145773 transcription start site region 145773 MGI:6073540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145774 transcription start site region 145774 MGI:6073541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145775 transcription start site region 145775 MGI:6073542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145776 transcription start site region 145776 MGI:6073543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145777 transcription start site region 145777 MGI:6073544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145778 transcription start site region 145778 MGI:6073545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145779 transcription start site region 145779 MGI:6073546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145780 transcription start site region 145780 MGI:6073547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145781 transcription start site region 145781 MGI:6073548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145782 transcription start site region 145782 MGI:6073549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145783 transcription start site region 145783 MGI:6073550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145784 transcription start site region 145784 MGI:6073551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145785 transcription start site region 145785 MGI:6073552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145786 transcription start site region 145786 MGI:6073553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145787 transcription start site region 145787 MGI:6073554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145788 transcription start site region 145788 MGI:6073555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145789 transcription start site region 145789 MGI:6073556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145790 transcription start site region 145790 MGI:6073557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145791 transcription start site region 145791 MGI:6073558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145792 transcription start site region 145792 MGI:6073559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145793 transcription start site region 145793 MGI:6073560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145794 transcription start site region 145794 MGI:6073561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145795 transcription start site region 145795 MGI:6073562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145796 transcription start site region 145796 MGI:6073563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145797 transcription start site region 145797 MGI:6073564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145798 transcription start site region 145798 MGI:6073565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145799 transcription start site region 145799 MGI:6073566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145800 transcription start site region 145800 MGI:6073567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145801 transcription start site region 145801 MGI:6073568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145802 transcription start site region 145802 MGI:6073569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145803 transcription start site region 145803 MGI:6073570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145804 transcription start site region 145804 MGI:6073571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145805 transcription start site region 145805 MGI:6073572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145806 transcription start site region 145806 MGI:6073573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145807 transcription start site region 145807 MGI:6073574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145808 transcription start site region 145808 MGI:6073575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145809 transcription start site region 145809 MGI:6073576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145810 transcription start site region 145810 MGI:6073577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145811 transcription start site region 145811 MGI:6073578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145812 transcription start site region 145812 MGI:6073579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145813 transcription start site region 145813 MGI:6073580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145814 transcription start site region 145814 MGI:6073581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145815 transcription start site region 145815 MGI:6073582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145816 transcription start site region 145816 MGI:6073583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145817 transcription start site region 145817 MGI:6073584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145818 transcription start site region 145818 MGI:6073585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145819 transcription start site region 145819 MGI:6073586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145820 transcription start site region 145820 MGI:6073587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145821 transcription start site region 145821 MGI:6073588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145822 transcription start site region 145822 MGI:6073589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145823 transcription start site region 145823 MGI:6073590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145824 transcription start site region 145824 MGI:6073591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145825 transcription start site region 145825 MGI:6073592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145826 transcription start site region 145826 MGI:6073593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145827 transcription start site region 145827 MGI:6073594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145828 transcription start site region 145828 MGI:6073595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145829 transcription start site region 145829 MGI:6073596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145830 transcription start site region 145830 MGI:6073597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145831 transcription start site region 145831 MGI:6073598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145832 transcription start site region 145832 MGI:6073599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145833 transcription start site region 145833 MGI:6073600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145834 transcription start site region 145834 MGI:6073601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145835 transcription start site region 145835 MGI:6073602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145836 transcription start site region 145836 MGI:6073603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145837 transcription start site region 145837 MGI:6073604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145838 transcription start site region 145838 MGI:6073605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145839 transcription start site region 145839 MGI:6073606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145840 transcription start site region 145840 MGI:6073607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145841 transcription start site region 145841 MGI:6073608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145842 transcription start site region 145842 MGI:6073609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145843 transcription start site region 145843 MGI:6073610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145844 transcription start site region 145844 MGI:6073611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145845 transcription start site region 145845 MGI:6073612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145846 transcription start site region 145846 MGI:6073613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145847 transcription start site region 145847 MGI:6073614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145848 transcription start site region 145848 MGI:6073615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145849 transcription start site region 145849 MGI:6073616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145850 transcription start site region 145850 MGI:6073617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145851 transcription start site region 145851 MGI:6073618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145852 transcription start site region 145852 MGI:6073619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145853 transcription start site region 145853 MGI:6073620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145854 transcription start site region 145854 MGI:6073621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145855 transcription start site region 145855 MGI:6073622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145856 transcription start site region 145856 MGI:6073623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145857 transcription start site region 145857 MGI:6073624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145858 transcription start site region 145858 MGI:6073625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145859 transcription start site region 145859 MGI:6073626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145860 transcription start site region 145860 MGI:6073627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145861 transcription start site region 145861 MGI:6073628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145862 transcription start site region 145862 MGI:6073629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145863 transcription start site region 145863 MGI:6073630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145864 transcription start site region 145864 MGI:6073631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145865 transcription start site region 145865 MGI:6073632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145866 transcription start site region 145866 MGI:6073633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145867 transcription start site region 145867 MGI:6073634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145868 transcription start site region 145868 MGI:6073635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145869 transcription start site region 145869 MGI:6073636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145870 transcription start site region 145870 MGI:6073637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145871 transcription start site region 145871 MGI:6073638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145872 transcription start site region 145872 MGI:6073639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145873 transcription start site region 145873 MGI:6073640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145874 transcription start site region 145874 MGI:6073641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145875 transcription start site region 145875 MGI:6073642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145876 transcription start site region 145876 MGI:6073643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145877 transcription start site region 145877 MGI:6073644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145878 transcription start site region 145878 MGI:6073645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145879 transcription start site region 145879 MGI:6073646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145880 transcription start site region 145880 MGI:6073647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145881 transcription start site region 145881 MGI:6073648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145882 transcription start site region 145882 MGI:6073649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145883 transcription start site region 145883 MGI:6073650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145884 transcription start site region 145884 MGI:6073651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145885 transcription start site region 145885 MGI:6073652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145886 transcription start site region 145886 MGI:6073653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145887 transcription start site region 145887 MGI:6073654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145888 transcription start site region 145888 MGI:6073655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145889 transcription start site region 145889 MGI:6073656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145890 transcription start site region 145890 MGI:6073657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145891 transcription start site region 145891 MGI:6073658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145892 transcription start site region 145892 MGI:6073659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145893 transcription start site region 145893 MGI:6073660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145894 transcription start site region 145894 MGI:6073661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145895 transcription start site region 145895 MGI:6073662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145896 transcription start site region 145896 MGI:6073663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145897 transcription start site region 145897 MGI:6073664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145898 transcription start site region 145898 MGI:6073665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145899 transcription start site region 145899 MGI:6073666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145900 transcription start site region 145900 MGI:6073667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145901 transcription start site region 145901 MGI:6073668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145902 transcription start site region 145902 MGI:6073669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145903 transcription start site region 145903 MGI:6073670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145904 transcription start site region 145904 MGI:6073671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145905 transcription start site region 145905 MGI:6073672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145906 transcription start site region 145906 MGI:6073673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145907 transcription start site region 145907 MGI:6073674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145908 transcription start site region 145908 MGI:6073675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145909 transcription start site region 145909 MGI:6073676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145910 transcription start site region 145910 MGI:6073677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145911 transcription start site region 145911 MGI:6073678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145912 transcription start site region 145912 MGI:6073679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145913 transcription start site region 145913 MGI:6073680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145914 transcription start site region 145914 MGI:6073681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145915 transcription start site region 145915 MGI:6073682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145916 transcription start site region 145916 MGI:6073683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145917 transcription start site region 145917 MGI:6073684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145918 transcription start site region 145918 MGI:6073685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145919 transcription start site region 145919 MGI:6073686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145920 transcription start site region 145920 MGI:6073687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145921 transcription start site region 145921 MGI:6073688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145922 transcription start site region 145922 MGI:6073689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145923 transcription start site region 145923 MGI:6073690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145924 transcription start site region 145924 MGI:6073691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145925 transcription start site region 145925 MGI:6073692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145926 transcription start site region 145926 MGI:6073693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145927 transcription start site region 145927 MGI:6073694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145928 transcription start site region 145928 MGI:6073695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145929 transcription start site region 145929 MGI:6073696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145930 transcription start site region 145930 MGI:6073697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145931 transcription start site region 145931 MGI:6073698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145932 transcription start site region 145932 MGI:6073699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145933 transcription start site region 145933 MGI:6073700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145934 transcription start site region 145934 MGI:6073701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145935 transcription start site region 145935 MGI:6073702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145936 transcription start site region 145936 MGI:6073703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145937 transcription start site region 145937 MGI:6073704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145938 transcription start site region 145938 MGI:6073705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145939 transcription start site region 145939 MGI:6073706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145940 transcription start site region 145940 MGI:6073707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145941 transcription start site region 145941 MGI:6073708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145942 transcription start site region 145942 MGI:6073709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145943 transcription start site region 145943 MGI:6073710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145944 transcription start site region 145944 MGI:6073711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145945 transcription start site region 145945 MGI:6073712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145946 transcription start site region 145946 MGI:6073713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145947 transcription start site region 145947 MGI:6073714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145948 transcription start site region 145948 MGI:6073715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145949 transcription start site region 145949 MGI:6073716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145950 transcription start site region 145950 MGI:6073717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145951 transcription start site region 145951 MGI:6073718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145952 transcription start site region 145952 MGI:6073719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145953 transcription start site region 145953 MGI:6073720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145954 transcription start site region 145954 MGI:6073721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145955 transcription start site region 145955 MGI:6073722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145956 transcription start site region 145956 MGI:6073723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145957 transcription start site region 145957 MGI:6073724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145958 transcription start site region 145958 MGI:6073725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145959 transcription start site region 145959 MGI:6073726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145960 transcription start site region 145960 MGI:6073727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145961 transcription start site region 145961 MGI:6073728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145962 transcription start site region 145962 MGI:6073729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145963 transcription start site region 145963 MGI:6073730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145964 transcription start site region 145964 MGI:6073731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145965 transcription start site region 145965 MGI:6073732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145966 transcription start site region 145966 MGI:6073733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145967 transcription start site region 145967 MGI:6073734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145968 transcription start site region 145968 MGI:6073735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145969 transcription start site region 145969 MGI:6073736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145970 transcription start site region 145970 MGI:6073737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145971 transcription start site region 145971 MGI:6073738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145972 transcription start site region 145972 MGI:6073739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145973 transcription start site region 145973 MGI:6073740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145974 transcription start site region 145974 MGI:6073741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145975 transcription start site region 145975 MGI:6073742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145976 transcription start site region 145976 MGI:6073743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145977 transcription start site region 145977 MGI:6073744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145978 transcription start site region 145978 MGI:6073745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145979 transcription start site region 145979 MGI:6073746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145980 transcription start site region 145980 MGI:6073747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145981 transcription start site region 145981 MGI:6073748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145982 transcription start site region 145982 MGI:6073749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145983 transcription start site region 145983 MGI:6073750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145984 transcription start site region 145984 MGI:6073751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145985 transcription start site region 145985 MGI:6073752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145986 transcription start site region 145986 MGI:6073753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145987 transcription start site region 145987 MGI:6073754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145988 transcription start site region 145988 MGI:6073755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145989 transcription start site region 145989 MGI:6073756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145990 transcription start site region 145990 MGI:6073757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145991 transcription start site region 145991 MGI:6073758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145992 transcription start site region 145992 MGI:6073759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145993 transcription start site region 145993 MGI:6073760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145994 transcription start site region 145994 MGI:6073761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145995 transcription start site region 145995 MGI:6073762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145996 transcription start site region 145996 MGI:6073763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145997 transcription start site region 145997 MGI:6073764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145998 transcription start site region 145998 MGI:6073765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145999 transcription start site region 145999 MGI:6073766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146000 transcription start site region 146000 MGI:6073767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146001 transcription start site region 146001 MGI:6073768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146002 transcription start site region 146002 MGI:6073769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146003 transcription start site region 146003 MGI:6073770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146004 transcription start site region 146004 MGI:6073771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146005 transcription start site region 146005 MGI:6073772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146006 transcription start site region 146006 MGI:6073773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146007 transcription start site region 146007 MGI:6073774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146008 transcription start site region 146008 MGI:6073775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146009 transcription start site region 146009 MGI:6073776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146010 transcription start site region 146010 MGI:6073777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146011 transcription start site region 146011 MGI:6073778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP