Tssr144083 transcription start site region 144083 MGI:6071850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144084 transcription start site region 144084 MGI:6071851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144085 transcription start site region 144085 MGI:6071852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144086 transcription start site region 144086 MGI:6071853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144087 transcription start site region 144087 MGI:6071854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144088 transcription start site region 144088 MGI:6071855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144089 transcription start site region 144089 MGI:6071856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144090 transcription start site region 144090 MGI:6071857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144091 transcription start site region 144091 MGI:6071858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144092 transcription start site region 144092 MGI:6071859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144093 transcription start site region 144093 MGI:6071860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144094 transcription start site region 144094 MGI:6071861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144095 transcription start site region 144095 MGI:6071862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144096 transcription start site region 144096 MGI:6071863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144097 transcription start site region 144097 MGI:6071864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144098 transcription start site region 144098 MGI:6071865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144099 transcription start site region 144099 MGI:6071866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144100 transcription start site region 144100 MGI:6071867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144101 transcription start site region 144101 MGI:6071868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144102 transcription start site region 144102 MGI:6071869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144103 transcription start site region 144103 MGI:6071870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144104 transcription start site region 144104 MGI:6071871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144105 transcription start site region 144105 MGI:6071872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144106 transcription start site region 144106 MGI:6071873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144107 transcription start site region 144107 MGI:6071874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144108 transcription start site region 144108 MGI:6071875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144109 transcription start site region 144109 MGI:6071876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144110 transcription start site region 144110 MGI:6071877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144111 transcription start site region 144111 MGI:6071878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144112 transcription start site region 144112 MGI:6071879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144113 transcription start site region 144113 MGI:6071880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144114 transcription start site region 144114 MGI:6071881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144115 transcription start site region 144115 MGI:6071882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144116 transcription start site region 144116 MGI:6071883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144117 transcription start site region 144117 MGI:6071884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144118 transcription start site region 144118 MGI:6071885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144119 transcription start site region 144119 MGI:6071886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144120 transcription start site region 144120 MGI:6071887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144121 transcription start site region 144121 MGI:6071888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144122 transcription start site region 144122 MGI:6071889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144123 transcription start site region 144123 MGI:6071890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144124 transcription start site region 144124 MGI:6071891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144125 transcription start site region 144125 MGI:6071892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144126 transcription start site region 144126 MGI:6071893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144127 transcription start site region 144127 MGI:6071894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144128 transcription start site region 144128 MGI:6071895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144129 transcription start site region 144129 MGI:6071896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144130 transcription start site region 144130 MGI:6071897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144131 transcription start site region 144131 MGI:6071898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144132 transcription start site region 144132 MGI:6071899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144133 transcription start site region 144133 MGI:6071900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144134 transcription start site region 144134 MGI:6071901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144135 transcription start site region 144135 MGI:6071902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144136 transcription start site region 144136 MGI:6071903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144137 transcription start site region 144137 MGI:6071904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144138 transcription start site region 144138 MGI:6071905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144139 transcription start site region 144139 MGI:6071906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144140 transcription start site region 144140 MGI:6071907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144141 transcription start site region 144141 MGI:6071908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144142 transcription start site region 144142 MGI:6071909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144143 transcription start site region 144143 MGI:6071910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144144 transcription start site region 144144 MGI:6071911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144145 transcription start site region 144145 MGI:6071912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144146 transcription start site region 144146 MGI:6071913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144147 transcription start site region 144147 MGI:6071914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144148 transcription start site region 144148 MGI:6071915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144149 transcription start site region 144149 MGI:6071916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144150 transcription start site region 144150 MGI:6071917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144151 transcription start site region 144151 MGI:6071918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144152 transcription start site region 144152 MGI:6071919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144153 transcription start site region 144153 MGI:6071920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144154 transcription start site region 144154 MGI:6071921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144155 transcription start site region 144155 MGI:6071922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144156 transcription start site region 144156 MGI:6071923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144157 transcription start site region 144157 MGI:6071924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144158 transcription start site region 144158 MGI:6071925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144159 transcription start site region 144159 MGI:6071926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144160 transcription start site region 144160 MGI:6071927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144161 transcription start site region 144161 MGI:6071928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144162 transcription start site region 144162 MGI:6071929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144163 transcription start site region 144163 MGI:6071930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144164 transcription start site region 144164 MGI:6071931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144165 transcription start site region 144165 MGI:6071932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144166 transcription start site region 144166 MGI:6071933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144167 transcription start site region 144167 MGI:6071934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144168 transcription start site region 144168 MGI:6071935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144169 transcription start site region 144169 MGI:6071936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144170 transcription start site region 144170 MGI:6071937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144171 transcription start site region 144171 MGI:6071938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144172 transcription start site region 144172 MGI:6071939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144173 transcription start site region 144173 MGI:6071940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144174 transcription start site region 144174 MGI:6071941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144175 transcription start site region 144175 MGI:6071942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144176 transcription start site region 144176 MGI:6071943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144177 transcription start site region 144177 MGI:6071944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144178 transcription start site region 144178 MGI:6071945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144179 transcription start site region 144179 MGI:6071946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144180 transcription start site region 144180 MGI:6071947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144181 transcription start site region 144181 MGI:6071948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144182 transcription start site region 144182 MGI:6071949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144183 transcription start site region 144183 MGI:6071950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144184 transcription start site region 144184 MGI:6071951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144185 transcription start site region 144185 MGI:6071952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144186 transcription start site region 144186 MGI:6071953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144187 transcription start site region 144187 MGI:6071954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144188 transcription start site region 144188 MGI:6071955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144189 transcription start site region 144189 MGI:6071956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144190 transcription start site region 144190 MGI:6071957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144191 transcription start site region 144191 MGI:6071958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144192 transcription start site region 144192 MGI:6071959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144193 transcription start site region 144193 MGI:6071960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144194 transcription start site region 144194 MGI:6071961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144195 transcription start site region 144195 MGI:6071962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144196 transcription start site region 144196 MGI:6071963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144197 transcription start site region 144197 MGI:6071964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144198 transcription start site region 144198 MGI:6071965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144199 transcription start site region 144199 MGI:6071966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144200 transcription start site region 144200 MGI:6071967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144201 transcription start site region 144201 MGI:6071968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144202 transcription start site region 144202 MGI:6071969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144203 transcription start site region 144203 MGI:6071970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144204 transcription start site region 144204 MGI:6071971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144205 transcription start site region 144205 MGI:6071972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144206 transcription start site region 144206 MGI:6071973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144207 transcription start site region 144207 MGI:6071974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144208 transcription start site region 144208 MGI:6071975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144209 transcription start site region 144209 MGI:6071976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144210 transcription start site region 144210 MGI:6071977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144211 transcription start site region 144211 MGI:6071978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144212 transcription start site region 144212 MGI:6071979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144213 transcription start site region 144213 MGI:6071980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144214 transcription start site region 144214 MGI:6071981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144215 transcription start site region 144215 MGI:6071982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144216 transcription start site region 144216 MGI:6071983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144217 transcription start site region 144217 MGI:6071984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144218 transcription start site region 144218 MGI:6071985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144219 transcription start site region 144219 MGI:6071986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144220 transcription start site region 144220 MGI:6071987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144221 transcription start site region 144221 MGI:6071988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144222 transcription start site region 144222 MGI:6071989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144223 transcription start site region 144223 MGI:6071990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144224 transcription start site region 144224 MGI:6071991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144225 transcription start site region 144225 MGI:6071992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144226 transcription start site region 144226 MGI:6071993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144227 transcription start site region 144227 MGI:6071994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144228 transcription start site region 144228 MGI:6071995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144229 transcription start site region 144229 MGI:6071996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144230 transcription start site region 144230 MGI:6071997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144231 transcription start site region 144231 MGI:6071998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144232 transcription start site region 144232 MGI:6071999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144233 transcription start site region 144233 MGI:6072000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144234 transcription start site region 144234 MGI:6072001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144235 transcription start site region 144235 MGI:6072002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144236 transcription start site region 144236 MGI:6072003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144237 transcription start site region 144237 MGI:6072004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144238 transcription start site region 144238 MGI:6072005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144239 transcription start site region 144239 MGI:6072006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144240 transcription start site region 144240 MGI:6072007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144241 transcription start site region 144241 MGI:6072008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144242 transcription start site region 144242 MGI:6072009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144243 transcription start site region 144243 MGI:6072010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144244 transcription start site region 144244 MGI:6072011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144245 transcription start site region 144245 MGI:6072012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144246 transcription start site region 144246 MGI:6072013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144247 transcription start site region 144247 MGI:6072014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144248 transcription start site region 144248 MGI:6072015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144249 transcription start site region 144249 MGI:6072016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144250 transcription start site region 144250 MGI:6072017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144251 transcription start site region 144251 MGI:6072018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144252 transcription start site region 144252 MGI:6072019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144253 transcription start site region 144253 MGI:6072020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144254 transcription start site region 144254 MGI:6072021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144255 transcription start site region 144255 MGI:6072022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144256 transcription start site region 144256 MGI:6072023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144257 transcription start site region 144257 MGI:6072024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144258 transcription start site region 144258 MGI:6072025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144259 transcription start site region 144259 MGI:6072026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144260 transcription start site region 144260 MGI:6072027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144261 transcription start site region 144261 MGI:6072028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144262 transcription start site region 144262 MGI:6072029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144263 transcription start site region 144263 MGI:6072030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144264 transcription start site region 144264 MGI:6072031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144265 transcription start site region 144265 MGI:6072032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144266 transcription start site region 144266 MGI:6072033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144267 transcription start site region 144267 MGI:6072034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144268 transcription start site region 144268 MGI:6072035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144269 transcription start site region 144269 MGI:6072036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144270 transcription start site region 144270 MGI:6072037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144271 transcription start site region 144271 MGI:6072038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144272 transcription start site region 144272 MGI:6072039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144273 transcription start site region 144273 MGI:6072040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144274 transcription start site region 144274 MGI:6072041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144275 transcription start site region 144275 MGI:6072042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144276 transcription start site region 144276 MGI:6072043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144277 transcription start site region 144277 MGI:6072044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144278 transcription start site region 144278 MGI:6072045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144279 transcription start site region 144279 MGI:6072046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144280 transcription start site region 144280 MGI:6072047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144281 transcription start site region 144281 MGI:6072048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144282 transcription start site region 144282 MGI:6072049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144283 transcription start site region 144283 MGI:6072050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144284 transcription start site region 144284 MGI:6072051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144285 transcription start site region 144285 MGI:6072052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144286 transcription start site region 144286 MGI:6072053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144287 transcription start site region 144287 MGI:6072054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144288 transcription start site region 144288 MGI:6072055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144289 transcription start site region 144289 MGI:6072056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144290 transcription start site region 144290 MGI:6072057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144291 transcription start site region 144291 MGI:6072058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144292 transcription start site region 144292 MGI:6072059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144293 transcription start site region 144293 MGI:6072060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144294 transcription start site region 144294 MGI:6072061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144295 transcription start site region 144295 MGI:6072062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144296 transcription start site region 144296 MGI:6072063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144297 transcription start site region 144297 MGI:6072064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144298 transcription start site region 144298 MGI:6072065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144299 transcription start site region 144299 MGI:6072066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144300 transcription start site region 144300 MGI:6072067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144301 transcription start site region 144301 MGI:6072068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144302 transcription start site region 144302 MGI:6072069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144303 transcription start site region 144303 MGI:6072070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144304 transcription start site region 144304 MGI:6072071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144305 transcription start site region 144305 MGI:6072072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144306 transcription start site region 144306 MGI:6072073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144307 transcription start site region 144307 MGI:6072074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144308 transcription start site region 144308 MGI:6072075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144309 transcription start site region 144309 MGI:6072076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144310 transcription start site region 144310 MGI:6072077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144311 transcription start site region 144311 MGI:6072078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144312 transcription start site region 144312 MGI:6072079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144313 transcription start site region 144313 MGI:6072080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144314 transcription start site region 144314 MGI:6072081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144315 transcription start site region 144315 MGI:6072082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144316 transcription start site region 144316 MGI:6072083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144317 transcription start site region 144317 MGI:6072084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144318 transcription start site region 144318 MGI:6072085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144319 transcription start site region 144319 MGI:6072086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144320 transcription start site region 144320 MGI:6072087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144321 transcription start site region 144321 MGI:6072088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144322 transcription start site region 144322 MGI:6072089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144323 transcription start site region 144323 MGI:6072090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144324 transcription start site region 144324 MGI:6072091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144325 transcription start site region 144325 MGI:6072092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144326 transcription start site region 144326 MGI:6072093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144327 transcription start site region 144327 MGI:6072094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144328 transcription start site region 144328 MGI:6072095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144329 transcription start site region 144329 MGI:6072096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144330 transcription start site region 144330 MGI:6072097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144331 transcription start site region 144331 MGI:6072098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144332 transcription start site region 144332 MGI:6072099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144333 transcription start site region 144333 MGI:6072100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144334 transcription start site region 144334 MGI:6072101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144335 transcription start site region 144335 MGI:6072102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144336 transcription start site region 144336 MGI:6072103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144337 transcription start site region 144337 MGI:6072104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144338 transcription start site region 144338 MGI:6072105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144339 transcription start site region 144339 MGI:6072106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144340 transcription start site region 144340 MGI:6072107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144341 transcription start site region 144341 MGI:6072108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144342 transcription start site region 144342 MGI:6072109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144343 transcription start site region 144343 MGI:6072110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144344 transcription start site region 144344 MGI:6072111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144345 transcription start site region 144345 MGI:6072112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144346 transcription start site region 144346 MGI:6072113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144347 transcription start site region 144347 MGI:6072114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144348 transcription start site region 144348 MGI:6072115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144349 transcription start site region 144349 MGI:6072116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144350 transcription start site region 144350 MGI:6072117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144351 transcription start site region 144351 MGI:6072118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144352 transcription start site region 144352 MGI:6072119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144353 transcription start site region 144353 MGI:6072120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144354 transcription start site region 144354 MGI:6072121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144355 transcription start site region 144355 MGI:6072122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144356 transcription start site region 144356 MGI:6072123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144357 transcription start site region 144357 MGI:6072124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144358 transcription start site region 144358 MGI:6072125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144359 transcription start site region 144359 MGI:6072126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144360 transcription start site region 144360 MGI:6072127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144361 transcription start site region 144361 MGI:6072128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144362 transcription start site region 144362 MGI:6072129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144363 transcription start site region 144363 MGI:6072130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144364 transcription start site region 144364 MGI:6072131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144365 transcription start site region 144365 MGI:6072132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144366 transcription start site region 144366 MGI:6072133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144367 transcription start site region 144367 MGI:6072134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144368 transcription start site region 144368 MGI:6072135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144369 transcription start site region 144369 MGI:6072136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144370 transcription start site region 144370 MGI:6072137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144371 transcription start site region 144371 MGI:6072138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144372 transcription start site region 144372 MGI:6072139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144373 transcription start site region 144373 MGI:6072140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144374 transcription start site region 144374 MGI:6072141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144375 transcription start site region 144375 MGI:6072142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144376 transcription start site region 144376 MGI:6072143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144377 transcription start site region 144377 MGI:6072144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144378 transcription start site region 144378 MGI:6072145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144379 transcription start site region 144379 MGI:6072146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144380 transcription start site region 144380 MGI:6072147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144381 transcription start site region 144381 MGI:6072148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144382 transcription start site region 144382 MGI:6072149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144383 transcription start site region 144383 MGI:6072150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144384 transcription start site region 144384 MGI:6072151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144385 transcription start site region 144385 MGI:6072152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144386 transcription start site region 144386 MGI:6072153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144387 transcription start site region 144387 MGI:6072154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144388 transcription start site region 144388 MGI:6072155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144389 transcription start site region 144389 MGI:6072156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144390 transcription start site region 144390 MGI:6072157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144391 transcription start site region 144391 MGI:6072158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144392 transcription start site region 144392 MGI:6072159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144393 transcription start site region 144393 MGI:6072160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144394 transcription start site region 144394 MGI:6072161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144395 transcription start site region 144395 MGI:6072162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144396 transcription start site region 144396 MGI:6072163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144397 transcription start site region 144397 MGI:6072164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144398 transcription start site region 144398 MGI:6072165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144399 transcription start site region 144399 MGI:6072166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144400 transcription start site region 144400 MGI:6072167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144401 transcription start site region 144401 MGI:6072168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144402 transcription start site region 144402 MGI:6072169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144403 transcription start site region 144403 MGI:6072170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144404 transcription start site region 144404 MGI:6072171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144405 transcription start site region 144405 MGI:6072172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144406 transcription start site region 144406 MGI:6072173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144407 transcription start site region 144407 MGI:6072174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144408 transcription start site region 144408 MGI:6072175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144409 transcription start site region 144409 MGI:6072176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144410 transcription start site region 144410 MGI:6072177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144411 transcription start site region 144411 MGI:6072178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144412 transcription start site region 144412 MGI:6072179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144413 transcription start site region 144413 MGI:6072180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144414 transcription start site region 144414 MGI:6072181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144415 transcription start site region 144415 MGI:6072182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144416 transcription start site region 144416 MGI:6072183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144417 transcription start site region 144417 MGI:6072184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144418 transcription start site region 144418 MGI:6072185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144419 transcription start site region 144419 MGI:6072186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144420 transcription start site region 144420 MGI:6072187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144421 transcription start site region 144421 MGI:6072188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144422 transcription start site region 144422 MGI:6072189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144423 transcription start site region 144423 MGI:6072190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144424 transcription start site region 144424 MGI:6072191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144425 transcription start site region 144425 MGI:6072192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144426 transcription start site region 144426 MGI:6072193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144427 transcription start site region 144427 MGI:6072194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144428 transcription start site region 144428 MGI:6072195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144429 transcription start site region 144429 MGI:6072196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144430 transcription start site region 144430 MGI:6072197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144431 transcription start site region 144431 MGI:6072198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144432 transcription start site region 144432 MGI:6072199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144433 transcription start site region 144433 MGI:6072200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144434 transcription start site region 144434 MGI:6072201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144435 transcription start site region 144435 MGI:6072202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144436 transcription start site region 144436 MGI:6072203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144437 transcription start site region 144437 MGI:6072204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144438 transcription start site region 144438 MGI:6072205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144439 transcription start site region 144439 MGI:6072206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144440 transcription start site region 144440 MGI:6072207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144441 transcription start site region 144441 MGI:6072208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144442 transcription start site region 144442 MGI:6072209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144443 transcription start site region 144443 MGI:6072210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144444 transcription start site region 144444 MGI:6072211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144445 transcription start site region 144445 MGI:6072212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144446 transcription start site region 144446 MGI:6072213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144447 transcription start site region 144447 MGI:6072214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144448 transcription start site region 144448 MGI:6072215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144449 transcription start site region 144449 MGI:6072216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144450 transcription start site region 144450 MGI:6072217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144451 transcription start site region 144451 MGI:6072218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144452 transcription start site region 144452 MGI:6072219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144453 transcription start site region 144453 MGI:6072220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144454 transcription start site region 144454 MGI:6072221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144455 transcription start site region 144455 MGI:6072222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144456 transcription start site region 144456 MGI:6072223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144457 transcription start site region 144457 MGI:6072224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144458 transcription start site region 144458 MGI:6072225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144459 transcription start site region 144459 MGI:6072226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144460 transcription start site region 144460 MGI:6072227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144461 transcription start site region 144461 MGI:6072228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144462 transcription start site region 144462 MGI:6072229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144463 transcription start site region 144463 MGI:6072230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144464 transcription start site region 144464 MGI:6072231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144465 transcription start site region 144465 MGI:6072232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144466 transcription start site region 144466 MGI:6072233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144467 transcription start site region 144467 MGI:6072234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144468 transcription start site region 144468 MGI:6072235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144469 transcription start site region 144469 MGI:6072236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144470 transcription start site region 144470 MGI:6072237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144471 transcription start site region 144471 MGI:6072238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144472 transcription start site region 144472 MGI:6072239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144473 transcription start site region 144473 MGI:6072240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144474 transcription start site region 144474 MGI:6072241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144475 transcription start site region 144475 MGI:6072242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144476 transcription start site region 144476 MGI:6072243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144477 transcription start site region 144477 MGI:6072244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144478 transcription start site region 144478 MGI:6072245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144479 transcription start site region 144479 MGI:6072246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144480 transcription start site region 144480 MGI:6072247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144481 transcription start site region 144481 MGI:6072248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144482 transcription start site region 144482 MGI:6072249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144483 transcription start site region 144483 MGI:6072250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144484 transcription start site region 144484 MGI:6072251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144485 transcription start site region 144485 MGI:6072252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144486 transcription start site region 144486 MGI:6072253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144487 transcription start site region 144487 MGI:6072254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144488 transcription start site region 144488 MGI:6072255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144489 transcription start site region 144489 MGI:6072256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144490 transcription start site region 144490 MGI:6072257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144491 transcription start site region 144491 MGI:6072258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144492 transcription start site region 144492 MGI:6072259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144493 transcription start site region 144493 MGI:6072260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144494 transcription start site region 144494 MGI:6072261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144495 transcription start site region 144495 MGI:6072262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144496 transcription start site region 144496 MGI:6072263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144497 transcription start site region 144497 MGI:6072264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144498 transcription start site region 144498 MGI:6072265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144499 transcription start site region 144499 MGI:6072266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144500 transcription start site region 144500 MGI:6072267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144501 transcription start site region 144501 MGI:6072268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144502 transcription start site region 144502 MGI:6072269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144503 transcription start site region 144503 MGI:6072270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144504 transcription start site region 144504 MGI:6072271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144505 transcription start site region 144505 MGI:6072272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144506 transcription start site region 144506 MGI:6072273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144507 transcription start site region 144507 MGI:6072274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144508 transcription start site region 144508 MGI:6072275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144509 transcription start site region 144509 MGI:6072276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144510 transcription start site region 144510 MGI:6072277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144511 transcription start site region 144511 MGI:6072278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144512 transcription start site region 144512 MGI:6072279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144513 transcription start site region 144513 MGI:6072280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144514 transcription start site region 144514 MGI:6072281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144515 transcription start site region 144515 MGI:6072282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144516 transcription start site region 144516 MGI:6072283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144517 transcription start site region 144517 MGI:6072284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144518 transcription start site region 144518 MGI:6072285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144519 transcription start site region 144519 MGI:6072286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144520 transcription start site region 144520 MGI:6072287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144521 transcription start site region 144521 MGI:6072288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144522 transcription start site region 144522 MGI:6072289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144523 transcription start site region 144523 MGI:6072290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144524 transcription start site region 144524 MGI:6072291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144525 transcription start site region 144525 MGI:6072292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144526 transcription start site region 144526 MGI:6072293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144527 transcription start site region 144527 MGI:6072294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144528 transcription start site region 144528 MGI:6072295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144529 transcription start site region 144529 MGI:6072296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144530 transcription start site region 144530 MGI:6072297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144531 transcription start site region 144531 MGI:6072298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144532 transcription start site region 144532 MGI:6072299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144533 transcription start site region 144533 MGI:6072300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144534 transcription start site region 144534 MGI:6072301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144535 transcription start site region 144535 MGI:6072302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144536 transcription start site region 144536 MGI:6072303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144537 transcription start site region 144537 MGI:6072304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144538 transcription start site region 144538 MGI:6072305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144539 transcription start site region 144539 MGI:6072306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144540 transcription start site region 144540 MGI:6072307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144541 transcription start site region 144541 MGI:6072308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144542 transcription start site region 144542 MGI:6072309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144543 transcription start site region 144543 MGI:6072310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144544 transcription start site region 144544 MGI:6072311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144545 transcription start site region 144545 MGI:6072312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144546 transcription start site region 144546 MGI:6072313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144547 transcription start site region 144547 MGI:6072314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144548 transcription start site region 144548 MGI:6072315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144549 transcription start site region 144549 MGI:6072316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144550 transcription start site region 144550 MGI:6072317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144551 transcription start site region 144551 MGI:6072318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144552 transcription start site region 144552 MGI:6072319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144553 transcription start site region 144553 MGI:6072320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144554 transcription start site region 144554 MGI:6072321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144555 transcription start site region 144555 MGI:6072322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144556 transcription start site region 144556 MGI:6072323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144557 transcription start site region 144557 MGI:6072324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144558 transcription start site region 144558 MGI:6072325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144559 transcription start site region 144559 MGI:6072326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144560 transcription start site region 144560 MGI:6072327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144561 transcription start site region 144561 MGI:6072328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144562 transcription start site region 144562 MGI:6072329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144563 transcription start site region 144563 MGI:6072330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144564 transcription start site region 144564 MGI:6072331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144565 transcription start site region 144565 MGI:6072332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144566 transcription start site region 144566 MGI:6072333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144567 transcription start site region 144567 MGI:6072334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144568 transcription start site region 144568 MGI:6072335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144569 transcription start site region 144569 MGI:6072336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144570 transcription start site region 144570 MGI:6072337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144571 transcription start site region 144571 MGI:6072338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144572 transcription start site region 144572 MGI:6072339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144573 transcription start site region 144573 MGI:6072340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144574 transcription start site region 144574 MGI:6072341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144575 transcription start site region 144575 MGI:6072342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144576 transcription start site region 144576 MGI:6072343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144577 transcription start site region 144577 MGI:6072344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144578 transcription start site region 144578 MGI:6072345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144579 transcription start site region 144579 MGI:6072346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144580 transcription start site region 144580 MGI:6072347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144581 transcription start site region 144581 MGI:6072348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144582 transcription start site region 144582 MGI:6072349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144583 transcription start site region 144583 MGI:6072350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144584 transcription start site region 144584 MGI:6072351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144585 transcription start site region 144585 MGI:6072352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144586 transcription start site region 144586 MGI:6072353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144587 transcription start site region 144587 MGI:6072354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144588 transcription start site region 144588 MGI:6072355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144589 transcription start site region 144589 MGI:6072356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144590 transcription start site region 144590 MGI:6072357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144591 transcription start site region 144591 MGI:6072358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144592 transcription start site region 144592 MGI:6072359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144593 transcription start site region 144593 MGI:6072360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144594 transcription start site region 144594 MGI:6072361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144595 transcription start site region 144595 MGI:6072362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144596 transcription start site region 144596 MGI:6072363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144597 transcription start site region 144597 MGI:6072364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144598 transcription start site region 144598 MGI:6072365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144599 transcription start site region 144599 MGI:6072366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144600 transcription start site region 144600 MGI:6072367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144601 transcription start site region 144601 MGI:6072368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144602 transcription start site region 144602 MGI:6072369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144603 transcription start site region 144603 MGI:6072370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144604 transcription start site region 144604 MGI:6072371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144605 transcription start site region 144605 MGI:6072372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144606 transcription start site region 144606 MGI:6072373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144607 transcription start site region 144607 MGI:6072374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144608 transcription start site region 144608 MGI:6072375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144609 transcription start site region 144609 MGI:6072376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144610 transcription start site region 144610 MGI:6072377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144611 transcription start site region 144611 MGI:6072378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144612 transcription start site region 144612 MGI:6072379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144613 transcription start site region 144613 MGI:6072380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144614 transcription start site region 144614 MGI:6072381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144615 transcription start site region 144615 MGI:6072382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144616 transcription start site region 144616 MGI:6072383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144617 transcription start site region 144617 MGI:6072384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144618 transcription start site region 144618 MGI:6072385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144619 transcription start site region 144619 MGI:6072386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144620 transcription start site region 144620 MGI:6072387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144621 transcription start site region 144621 MGI:6072388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144622 transcription start site region 144622 MGI:6072389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144623 transcription start site region 144623 MGI:6072390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144624 transcription start site region 144624 MGI:6072391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144625 transcription start site region 144625 MGI:6072392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144626 transcription start site region 144626 MGI:6072393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144627 transcription start site region 144627 MGI:6072394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144628 transcription start site region 144628 MGI:6072395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144629 transcription start site region 144629 MGI:6072396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144630 transcription start site region 144630 MGI:6072397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144631 transcription start site region 144631 MGI:6072398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144632 transcription start site region 144632 MGI:6072399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144633 transcription start site region 144633 MGI:6072400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144634 transcription start site region 144634 MGI:6072401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144635 transcription start site region 144635 MGI:6072402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144636 transcription start site region 144636 MGI:6072403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144637 transcription start site region 144637 MGI:6072404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144638 transcription start site region 144638 MGI:6072405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144639 transcription start site region 144639 MGI:6072406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144640 transcription start site region 144640 MGI:6072407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144641 transcription start site region 144641 MGI:6072408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144642 transcription start site region 144642 MGI:6072409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144643 transcription start site region 144643 MGI:6072410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144644 transcription start site region 144644 MGI:6072411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144645 transcription start site region 144645 MGI:6072412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144646 transcription start site region 144646 MGI:6072413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144647 transcription start site region 144647 MGI:6072414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144648 transcription start site region 144648 MGI:6072415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144649 transcription start site region 144649 MGI:6072416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144650 transcription start site region 144650 MGI:6072417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144651 transcription start site region 144651 MGI:6072418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144652 transcription start site region 144652 MGI:6072419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144653 transcription start site region 144653 MGI:6072420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144654 transcription start site region 144654 MGI:6072421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144655 transcription start site region 144655 MGI:6072422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144656 transcription start site region 144656 MGI:6072423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144657 transcription start site region 144657 MGI:6072424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144658 transcription start site region 144658 MGI:6072425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144659 transcription start site region 144659 MGI:6072426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144660 transcription start site region 144660 MGI:6072427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144661 transcription start site region 144661 MGI:6072428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144662 transcription start site region 144662 MGI:6072429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144663 transcription start site region 144663 MGI:6072430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144664 transcription start site region 144664 MGI:6072431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144665 transcription start site region 144665 MGI:6072432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144666 transcription start site region 144666 MGI:6072433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144667 transcription start site region 144667 MGI:6072434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144668 transcription start site region 144668 MGI:6072435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144669 transcription start site region 144669 MGI:6072436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144670 transcription start site region 144670 MGI:6072437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144671 transcription start site region 144671 MGI:6072438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144672 transcription start site region 144672 MGI:6072439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144673 transcription start site region 144673 MGI:6072440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144674 transcription start site region 144674 MGI:6072441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144675 transcription start site region 144675 MGI:6072442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144676 transcription start site region 144676 MGI:6072443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144677 transcription start site region 144677 MGI:6072444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144678 transcription start site region 144678 MGI:6072445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144679 transcription start site region 144679 MGI:6072446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144680 transcription start site region 144680 MGI:6072447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144681 transcription start site region 144681 MGI:6072448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144682 transcription start site region 144682 MGI:6072449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144683 transcription start site region 144683 MGI:6072450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144684 transcription start site region 144684 MGI:6072451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144685 transcription start site region 144685 MGI:6072452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144686 transcription start site region 144686 MGI:6072453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144687 transcription start site region 144687 MGI:6072454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144688 transcription start site region 144688 MGI:6072455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144689 transcription start site region 144689 MGI:6072456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144690 transcription start site region 144690 MGI:6072457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144691 transcription start site region 144691 MGI:6072458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144692 transcription start site region 144692 MGI:6072459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144693 transcription start site region 144693 MGI:6072460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144694 transcription start site region 144694 MGI:6072461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144695 transcription start site region 144695 MGI:6072462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144696 transcription start site region 144696 MGI:6072463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144697 transcription start site region 144697 MGI:6072464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144698 transcription start site region 144698 MGI:6072465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144699 transcription start site region 144699 MGI:6072466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144700 transcription start site region 144700 MGI:6072467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144701 transcription start site region 144701 MGI:6072468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144702 transcription start site region 144702 MGI:6072469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144703 transcription start site region 144703 MGI:6072470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144704 transcription start site region 144704 MGI:6072471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144705 transcription start site region 144705 MGI:6072472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144706 transcription start site region 144706 MGI:6072473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144707 transcription start site region 144707 MGI:6072474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144708 transcription start site region 144708 MGI:6072475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144709 transcription start site region 144709 MGI:6072476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144710 transcription start site region 144710 MGI:6072477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144711 transcription start site region 144711 MGI:6072478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144712 transcription start site region 144712 MGI:6072479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144713 transcription start site region 144713 MGI:6072480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144714 transcription start site region 144714 MGI:6072481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144715 transcription start site region 144715 MGI:6072482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144716 transcription start site region 144716 MGI:6072483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144717 transcription start site region 144717 MGI:6072484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144718 transcription start site region 144718 MGI:6072485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144719 transcription start site region 144719 MGI:6072486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144720 transcription start site region 144720 MGI:6072487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144721 transcription start site region 144721 MGI:6072488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144722 transcription start site region 144722 MGI:6072489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144723 transcription start site region 144723 MGI:6072490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144724 transcription start site region 144724 MGI:6072491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144725 transcription start site region 144725 MGI:6072492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144726 transcription start site region 144726 MGI:6072493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144727 transcription start site region 144727 MGI:6072494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144728 transcription start site region 144728 MGI:6072495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144729 transcription start site region 144729 MGI:6072496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144730 transcription start site region 144730 MGI:6072497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144731 transcription start site region 144731 MGI:6072498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144732 transcription start site region 144732 MGI:6072499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144733 transcription start site region 144733 MGI:6072500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144734 transcription start site region 144734 MGI:6072501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144735 transcription start site region 144735 MGI:6072502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144736 transcription start site region 144736 MGI:6072503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144737 transcription start site region 144737 MGI:6072504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144738 transcription start site region 144738 MGI:6072505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144739 transcription start site region 144739 MGI:6072506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144740 transcription start site region 144740 MGI:6072507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144741 transcription start site region 144741 MGI:6072508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144742 transcription start site region 144742 MGI:6072509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144743 transcription start site region 144743 MGI:6072510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144744 transcription start site region 144744 MGI:6072511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144745 transcription start site region 144745 MGI:6072512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144746 transcription start site region 144746 MGI:6072513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144747 transcription start site region 144747 MGI:6072514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144748 transcription start site region 144748 MGI:6072515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144749 transcription start site region 144749 MGI:6072516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144750 transcription start site region 144750 MGI:6072517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144751 transcription start site region 144751 MGI:6072518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144752 transcription start site region 144752 MGI:6072519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144753 transcription start site region 144753 MGI:6072520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144754 transcription start site region 144754 MGI:6072521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144755 transcription start site region 144755 MGI:6072522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144756 transcription start site region 144756 MGI:6072523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144757 transcription start site region 144757 MGI:6072524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144758 transcription start site region 144758 MGI:6072525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144759 transcription start site region 144759 MGI:6072526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144760 transcription start site region 144760 MGI:6072527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144761 transcription start site region 144761 MGI:6072528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144762 transcription start site region 144762 MGI:6072529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144763 transcription start site region 144763 MGI:6072530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144764 transcription start site region 144764 MGI:6072531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144765 transcription start site region 144765 MGI:6072532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144766 transcription start site region 144766 MGI:6072533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144767 transcription start site region 144767 MGI:6072534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144768 transcription start site region 144768 MGI:6072535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144769 transcription start site region 144769 MGI:6072536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144770 transcription start site region 144770 MGI:6072537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144771 transcription start site region 144771 MGI:6072538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144772 transcription start site region 144772 MGI:6072539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144773 transcription start site region 144773 MGI:6072540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144774 transcription start site region 144774 MGI:6072541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144775 transcription start site region 144775 MGI:6072542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144776 transcription start site region 144776 MGI:6072543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144777 transcription start site region 144777 MGI:6072544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144778 transcription start site region 144778 MGI:6072545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144779 transcription start site region 144779 MGI:6072546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144780 transcription start site region 144780 MGI:6072547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144781 transcription start site region 144781 MGI:6072548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144782 transcription start site region 144782 MGI:6072549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144783 transcription start site region 144783 MGI:6072550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144784 transcription start site region 144784 MGI:6072551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144785 transcription start site region 144785 MGI:6072552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144786 transcription start site region 144786 MGI:6072553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144787 transcription start site region 144787 MGI:6072554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144788 transcription start site region 144788 MGI:6072555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144789 transcription start site region 144789 MGI:6072556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144790 transcription start site region 144790 MGI:6072557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144791 transcription start site region 144791 MGI:6072558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144792 transcription start site region 144792 MGI:6072559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144793 transcription start site region 144793 MGI:6072560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144794 transcription start site region 144794 MGI:6072561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144795 transcription start site region 144795 MGI:6072562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144796 transcription start site region 144796 MGI:6072563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144797 transcription start site region 144797 MGI:6072564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144798 transcription start site region 144798 MGI:6072565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144799 transcription start site region 144799 MGI:6072566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144800 transcription start site region 144800 MGI:6072567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144801 transcription start site region 144801 MGI:6072568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144802 transcription start site region 144802 MGI:6072569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144803 transcription start site region 144803 MGI:6072570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144804 transcription start site region 144804 MGI:6072571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144805 transcription start site region 144805 MGI:6072572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144806 transcription start site region 144806 MGI:6072573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144807 transcription start site region 144807 MGI:6072574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144808 transcription start site region 144808 MGI:6072575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144809 transcription start site region 144809 MGI:6072576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144810 transcription start site region 144810 MGI:6072577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144811 transcription start site region 144811 MGI:6072578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144812 transcription start site region 144812 MGI:6072579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144813 transcription start site region 144813 MGI:6072580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144814 transcription start site region 144814 MGI:6072581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144815 transcription start site region 144815 MGI:6072582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144816 transcription start site region 144816 MGI:6072583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144817 transcription start site region 144817 MGI:6072584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144818 transcription start site region 144818 MGI:6072585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144819 transcription start site region 144819 MGI:6072586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144820 transcription start site region 144820 MGI:6072587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144821 transcription start site region 144821 MGI:6072588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144822 transcription start site region 144822 MGI:6072589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144823 transcription start site region 144823 MGI:6072590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144824 transcription start site region 144824 MGI:6072591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144825 transcription start site region 144825 MGI:6072592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144826 transcription start site region 144826 MGI:6072593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144827 transcription start site region 144827 MGI:6072594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144828 transcription start site region 144828 MGI:6072595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144829 transcription start site region 144829 MGI:6072596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144830 transcription start site region 144830 MGI:6072597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144831 transcription start site region 144831 MGI:6072598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144832 transcription start site region 144832 MGI:6072599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144833 transcription start site region 144833 MGI:6072600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144834 transcription start site region 144834 MGI:6072601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144835 transcription start site region 144835 MGI:6072602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144836 transcription start site region 144836 MGI:6072603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144837 transcription start site region 144837 MGI:6072604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144838 transcription start site region 144838 MGI:6072605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144839 transcription start site region 144839 MGI:6072606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144840 transcription start site region 144840 MGI:6072607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144841 transcription start site region 144841 MGI:6072608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144842 transcription start site region 144842 MGI:6072609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144843 transcription start site region 144843 MGI:6072610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144844 transcription start site region 144844 MGI:6072611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144845 transcription start site region 144845 MGI:6072612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144846 transcription start site region 144846 MGI:6072613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144847 transcription start site region 144847 MGI:6072614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144848 transcription start site region 144848 MGI:6072615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144849 transcription start site region 144849 MGI:6072616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144850 transcription start site region 144850 MGI:6072617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144851 transcription start site region 144851 MGI:6072618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144852 transcription start site region 144852 MGI:6072619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144853 transcription start site region 144853 MGI:6072620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144854 transcription start site region 144854 MGI:6072621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144855 transcription start site region 144855 MGI:6072622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144856 transcription start site region 144856 MGI:6072623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144857 transcription start site region 144857 MGI:6072624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144858 transcription start site region 144858 MGI:6072625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144859 transcription start site region 144859 MGI:6072626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144860 transcription start site region 144860 MGI:6072627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144861 transcription start site region 144861 MGI:6072628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144862 transcription start site region 144862 MGI:6072629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144863 transcription start site region 144863 MGI:6072630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144864 transcription start site region 144864 MGI:6072631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144865 transcription start site region 144865 MGI:6072632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144866 transcription start site region 144866 MGI:6072633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144867 transcription start site region 144867 MGI:6072634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144868 transcription start site region 144868 MGI:6072635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144869 transcription start site region 144869 MGI:6072636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144870 transcription start site region 144870 MGI:6072637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144871 transcription start site region 144871 MGI:6072638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144872 transcription start site region 144872 MGI:6072639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144873 transcription start site region 144873 MGI:6072640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144874 transcription start site region 144874 MGI:6072641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144875 transcription start site region 144875 MGI:6072642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144876 transcription start site region 144876 MGI:6072643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144877 transcription start site region 144877 MGI:6072644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144878 transcription start site region 144878 MGI:6072645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144879 transcription start site region 144879 MGI:6072646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144880 transcription start site region 144880 MGI:6072647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144881 transcription start site region 144881 MGI:6072648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144882 transcription start site region 144882 MGI:6072649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144883 transcription start site region 144883 MGI:6072650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144884 transcription start site region 144884 MGI:6072651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144885 transcription start site region 144885 MGI:6072652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144886 transcription start site region 144886 MGI:6072653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144887 transcription start site region 144887 MGI:6072654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144888 transcription start site region 144888 MGI:6072655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144889 transcription start site region 144889 MGI:6072656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144890 transcription start site region 144890 MGI:6072657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144891 transcription start site region 144891 MGI:6072658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144892 transcription start site region 144892 MGI:6072659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144893 transcription start site region 144893 MGI:6072660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144894 transcription start site region 144894 MGI:6072661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144895 transcription start site region 144895 MGI:6072662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144896 transcription start site region 144896 MGI:6072663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144897 transcription start site region 144897 MGI:6072664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144898 transcription start site region 144898 MGI:6072665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144899 transcription start site region 144899 MGI:6072666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144900 transcription start site region 144900 MGI:6072667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144901 transcription start site region 144901 MGI:6072668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144902 transcription start site region 144902 MGI:6072669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144903 transcription start site region 144903 MGI:6072670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144904 transcription start site region 144904 MGI:6072671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144905 transcription start site region 144905 MGI:6072672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144906 transcription start site region 144906 MGI:6072673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144907 transcription start site region 144907 MGI:6072674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144908 transcription start site region 144908 MGI:6072675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144909 transcription start site region 144909 MGI:6072676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144910 transcription start site region 144910 MGI:6072677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144911 transcription start site region 144911 MGI:6072678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144912 transcription start site region 144912 MGI:6072679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144913 transcription start site region 144913 MGI:6072680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144914 transcription start site region 144914 MGI:6072681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144915 transcription start site region 144915 MGI:6072682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144916 transcription start site region 144916 MGI:6072683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144917 transcription start site region 144917 MGI:6072684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144918 transcription start site region 144918 MGI:6072685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144919 transcription start site region 144919 MGI:6072686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144920 transcription start site region 144920 MGI:6072687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144921 transcription start site region 144921 MGI:6072688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144922 transcription start site region 144922 MGI:6072689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144923 transcription start site region 144923 MGI:6072690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144924 transcription start site region 144924 MGI:6072691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144925 transcription start site region 144925 MGI:6072692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144926 transcription start site region 144926 MGI:6072693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144927 transcription start site region 144927 MGI:6072694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144928 transcription start site region 144928 MGI:6072695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144929 transcription start site region 144929 MGI:6072696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144930 transcription start site region 144930 MGI:6072697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144931 transcription start site region 144931 MGI:6072698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144932 transcription start site region 144932 MGI:6072699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144933 transcription start site region 144933 MGI:6072700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144934 transcription start site region 144934 MGI:6072701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144935 transcription start site region 144935 MGI:6072702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144936 transcription start site region 144936 MGI:6072703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144937 transcription start site region 144937 MGI:6072704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144938 transcription start site region 144938 MGI:6072705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144939 transcription start site region 144939 MGI:6072706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144940 transcription start site region 144940 MGI:6072707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144941 transcription start site region 144941 MGI:6072708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144942 transcription start site region 144942 MGI:6072709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144943 transcription start site region 144943 MGI:6072710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144944 transcription start site region 144944 MGI:6072711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144945 transcription start site region 144945 MGI:6072712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144946 transcription start site region 144946 MGI:6072713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144947 transcription start site region 144947 MGI:6072714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144948 transcription start site region 144948 MGI:6072715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144949 transcription start site region 144949 MGI:6072716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144950 transcription start site region 144950 MGI:6072717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144951 transcription start site region 144951 MGI:6072718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144952 transcription start site region 144952 MGI:6072719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144953 transcription start site region 144953 MGI:6072720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144954 transcription start site region 144954 MGI:6072721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144955 transcription start site region 144955 MGI:6072722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144956 transcription start site region 144956 MGI:6072723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144957 transcription start site region 144957 MGI:6072724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144958 transcription start site region 144958 MGI:6072725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144959 transcription start site region 144959 MGI:6072726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144960 transcription start site region 144960 MGI:6072727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144961 transcription start site region 144961 MGI:6072728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144962 transcription start site region 144962 MGI:6072729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144963 transcription start site region 144963 MGI:6072730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144964 transcription start site region 144964 MGI:6072731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144965 transcription start site region 144965 MGI:6072732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144966 transcription start site region 144966 MGI:6072733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144967 transcription start site region 144967 MGI:6072734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144968 transcription start site region 144968 MGI:6072735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144969 transcription start site region 144969 MGI:6072736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144970 transcription start site region 144970 MGI:6072737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144971 transcription start site region 144971 MGI:6072738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144972 transcription start site region 144972 MGI:6072739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144973 transcription start site region 144973 MGI:6072740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144974 transcription start site region 144974 MGI:6072741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144975 transcription start site region 144975 MGI:6072742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144976 transcription start site region 144976 MGI:6072743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144977 transcription start site region 144977 MGI:6072744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144978 transcription start site region 144978 MGI:6072745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144979 transcription start site region 144979 MGI:6072746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144980 transcription start site region 144980 MGI:6072747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144981 transcription start site region 144981 MGI:6072748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144982 transcription start site region 144982 MGI:6072749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144983 transcription start site region 144983 MGI:6072750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144984 transcription start site region 144984 MGI:6072751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144985 transcription start site region 144985 MGI:6072752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144986 transcription start site region 144986 MGI:6072753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144987 transcription start site region 144987 MGI:6072754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144988 transcription start site region 144988 MGI:6072755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144989 transcription start site region 144989 MGI:6072756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144990 transcription start site region 144990 MGI:6072757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144991 transcription start site region 144991 MGI:6072758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144992 transcription start site region 144992 MGI:6072759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144993 transcription start site region 144993 MGI:6072760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144994 transcription start site region 144994 MGI:6072761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144995 transcription start site region 144995 MGI:6072762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144996 transcription start site region 144996 MGI:6072763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144997 transcription start site region 144997 MGI:6072764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144998 transcription start site region 144998 MGI:6072765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144999 transcription start site region 144999 MGI:6072766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145000 transcription start site region 145000 MGI:6072767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145001 transcription start site region 145001 MGI:6072768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145002 transcription start site region 145002 MGI:6072769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145003 transcription start site region 145003 MGI:6072770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145004 transcription start site region 145004 MGI:6072771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145005 transcription start site region 145005 MGI:6072772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145006 transcription start site region 145006 MGI:6072773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145007 transcription start site region 145007 MGI:6072774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145008 transcription start site region 145008 MGI:6072775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145009 transcription start site region 145009 MGI:6072776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145010 transcription start site region 145010 MGI:6072777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145011 transcription start site region 145011 MGI:6072778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145012 transcription start site region 145012 MGI:6072779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145013 transcription start site region 145013 MGI:6072780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145014 transcription start site region 145014 MGI:6072781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145015 transcription start site region 145015 MGI:6072782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145016 transcription start site region 145016 MGI:6072783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145017 transcription start site region 145017 MGI:6072784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145018 transcription start site region 145018 MGI:6072785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145019 transcription start site region 145019 MGI:6072786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145020 transcription start site region 145020 MGI:6072787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145021 transcription start site region 145021 MGI:6072788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145022 transcription start site region 145022 MGI:6072789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145023 transcription start site region 145023 MGI:6072790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145024 transcription start site region 145024 MGI:6072791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145025 transcription start site region 145025 MGI:6072792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145026 transcription start site region 145026 MGI:6072793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145027 transcription start site region 145027 MGI:6072794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145028 transcription start site region 145028 MGI:6072795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145029 transcription start site region 145029 MGI:6072796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145030 transcription start site region 145030 MGI:6072797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145031 transcription start site region 145031 MGI:6072798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145032 transcription start site region 145032 MGI:6072799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145033 transcription start site region 145033 MGI:6072800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145034 transcription start site region 145034 MGI:6072801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145035 transcription start site region 145035 MGI:6072802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145036 transcription start site region 145036 MGI:6072803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145037 transcription start site region 145037 MGI:6072804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145038 transcription start site region 145038 MGI:6072805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145039 transcription start site region 145039 MGI:6072806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145040 transcription start site region 145040 MGI:6072807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145041 transcription start site region 145041 MGI:6072808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145042 transcription start site region 145042 MGI:6072809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145043 transcription start site region 145043 MGI:6072810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145044 transcription start site region 145044 MGI:6072811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145045 transcription start site region 145045 MGI:6072812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145046 transcription start site region 145046 MGI:6072813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145047 transcription start site region 145047 MGI:6072814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145048 transcription start site region 145048 MGI:6072815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145049 transcription start site region 145049 MGI:6072816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145050 transcription start site region 145050 MGI:6072817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145051 transcription start site region 145051 MGI:6072818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145052 transcription start site region 145052 MGI:6072819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145053 transcription start site region 145053 MGI:6072820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145054 transcription start site region 145054 MGI:6072821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145055 transcription start site region 145055 MGI:6072822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145056 transcription start site region 145056 MGI:6072823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145057 transcription start site region 145057 MGI:6072824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145058 transcription start site region 145058 MGI:6072825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145059 transcription start site region 145059 MGI:6072826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145060 transcription start site region 145060 MGI:6072827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145061 transcription start site region 145061 MGI:6072828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145062 transcription start site region 145062 MGI:6072829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145063 transcription start site region 145063 MGI:6072830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145064 transcription start site region 145064 MGI:6072831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145065 transcription start site region 145065 MGI:6072832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145066 transcription start site region 145066 MGI:6072833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145067 transcription start site region 145067 MGI:6072834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145068 transcription start site region 145068 MGI:6072835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145069 transcription start site region 145069 MGI:6072836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145070 transcription start site region 145070 MGI:6072837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145071 transcription start site region 145071 MGI:6072838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145072 transcription start site region 145072 MGI:6072839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145073 transcription start site region 145073 MGI:6072840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145074 transcription start site region 145074 MGI:6072841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145075 transcription start site region 145075 MGI:6072842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145076 transcription start site region 145076 MGI:6072843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145077 transcription start site region 145077 MGI:6072844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145078 transcription start site region 145078 MGI:6072845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145079 transcription start site region 145079 MGI:6072846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145080 transcription start site region 145080 MGI:6072847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145081 transcription start site region 145081 MGI:6072848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145082 transcription start site region 145082 MGI:6072849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP