Tssr143020 transcription start site region 143020 MGI:6070787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143021 transcription start site region 143021 MGI:6070788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143022 transcription start site region 143022 MGI:6070789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143023 transcription start site region 143023 MGI:6070790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143024 transcription start site region 143024 MGI:6070791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143025 transcription start site region 143025 MGI:6070792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143026 transcription start site region 143026 MGI:6070793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143027 transcription start site region 143027 MGI:6070794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143028 transcription start site region 143028 MGI:6070795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143029 transcription start site region 143029 MGI:6070796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143030 transcription start site region 143030 MGI:6070797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143031 transcription start site region 143031 MGI:6070798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143032 transcription start site region 143032 MGI:6070799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143033 transcription start site region 143033 MGI:6070800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143034 transcription start site region 143034 MGI:6070801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143035 transcription start site region 143035 MGI:6070802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143036 transcription start site region 143036 MGI:6070803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143037 transcription start site region 143037 MGI:6070804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143038 transcription start site region 143038 MGI:6070805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143039 transcription start site region 143039 MGI:6070806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143040 transcription start site region 143040 MGI:6070807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143041 transcription start site region 143041 MGI:6070808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143042 transcription start site region 143042 MGI:6070809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143043 transcription start site region 143043 MGI:6070810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143044 transcription start site region 143044 MGI:6070811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143045 transcription start site region 143045 MGI:6070812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143046 transcription start site region 143046 MGI:6070813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143047 transcription start site region 143047 MGI:6070814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143048 transcription start site region 143048 MGI:6070815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143049 transcription start site region 143049 MGI:6070816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143050 transcription start site region 143050 MGI:6070817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143051 transcription start site region 143051 MGI:6070818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143052 transcription start site region 143052 MGI:6070819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143053 transcription start site region 143053 MGI:6070820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143054 transcription start site region 143054 MGI:6070821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143055 transcription start site region 143055 MGI:6070822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143056 transcription start site region 143056 MGI:6070823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143057 transcription start site region 143057 MGI:6070824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143058 transcription start site region 143058 MGI:6070825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143059 transcription start site region 143059 MGI:6070826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143060 transcription start site region 143060 MGI:6070827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143061 transcription start site region 143061 MGI:6070828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143062 transcription start site region 143062 MGI:6070829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143063 transcription start site region 143063 MGI:6070830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143064 transcription start site region 143064 MGI:6070831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143065 transcription start site region 143065 MGI:6070832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143066 transcription start site region 143066 MGI:6070833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143067 transcription start site region 143067 MGI:6070834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143068 transcription start site region 143068 MGI:6070835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143069 transcription start site region 143069 MGI:6070836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143070 transcription start site region 143070 MGI:6070837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143071 transcription start site region 143071 MGI:6070838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143072 transcription start site region 143072 MGI:6070839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143073 transcription start site region 143073 MGI:6070840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143074 transcription start site region 143074 MGI:6070841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143075 transcription start site region 143075 MGI:6070842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143076 transcription start site region 143076 MGI:6070843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143077 transcription start site region 143077 MGI:6070844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143078 transcription start site region 143078 MGI:6070845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143079 transcription start site region 143079 MGI:6070846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143080 transcription start site region 143080 MGI:6070847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143081 transcription start site region 143081 MGI:6070848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143082 transcription start site region 143082 MGI:6070849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143083 transcription start site region 143083 MGI:6070850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143084 transcription start site region 143084 MGI:6070851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143085 transcription start site region 143085 MGI:6070852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143086 transcription start site region 143086 MGI:6070853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143087 transcription start site region 143087 MGI:6070854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143088 transcription start site region 143088 MGI:6070855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143089 transcription start site region 143089 MGI:6070856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143090 transcription start site region 143090 MGI:6070857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143091 transcription start site region 143091 MGI:6070858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143092 transcription start site region 143092 MGI:6070859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143093 transcription start site region 143093 MGI:6070860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143094 transcription start site region 143094 MGI:6070861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143095 transcription start site region 143095 MGI:6070862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143096 transcription start site region 143096 MGI:6070863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143097 transcription start site region 143097 MGI:6070864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143098 transcription start site region 143098 MGI:6070865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143099 transcription start site region 143099 MGI:6070866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143100 transcription start site region 143100 MGI:6070867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143101 transcription start site region 143101 MGI:6070868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143102 transcription start site region 143102 MGI:6070869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143103 transcription start site region 143103 MGI:6070870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143104 transcription start site region 143104 MGI:6070871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143105 transcription start site region 143105 MGI:6070872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143106 transcription start site region 143106 MGI:6070873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143107 transcription start site region 143107 MGI:6070874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143108 transcription start site region 143108 MGI:6070875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143109 transcription start site region 143109 MGI:6070876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143110 transcription start site region 143110 MGI:6070877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143111 transcription start site region 143111 MGI:6070878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143112 transcription start site region 143112 MGI:6070879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143113 transcription start site region 143113 MGI:6070880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143114 transcription start site region 143114 MGI:6070881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143115 transcription start site region 143115 MGI:6070882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143116 transcription start site region 143116 MGI:6070883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143117 transcription start site region 143117 MGI:6070884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143118 transcription start site region 143118 MGI:6070885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143119 transcription start site region 143119 MGI:6070886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143120 transcription start site region 143120 MGI:6070887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143121 transcription start site region 143121 MGI:6070888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143122 transcription start site region 143122 MGI:6070889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143123 transcription start site region 143123 MGI:6070890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143124 transcription start site region 143124 MGI:6070891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143125 transcription start site region 143125 MGI:6070892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143126 transcription start site region 143126 MGI:6070893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143127 transcription start site region 143127 MGI:6070894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143128 transcription start site region 143128 MGI:6070895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143129 transcription start site region 143129 MGI:6070896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143130 transcription start site region 143130 MGI:6070897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143131 transcription start site region 143131 MGI:6070898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143132 transcription start site region 143132 MGI:6070899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143133 transcription start site region 143133 MGI:6070900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143134 transcription start site region 143134 MGI:6070901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143135 transcription start site region 143135 MGI:6070902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143136 transcription start site region 143136 MGI:6070903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143137 transcription start site region 143137 MGI:6070904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143138 transcription start site region 143138 MGI:6070905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143139 transcription start site region 143139 MGI:6070906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143140 transcription start site region 143140 MGI:6070907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143141 transcription start site region 143141 MGI:6070908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143142 transcription start site region 143142 MGI:6070909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143143 transcription start site region 143143 MGI:6070910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143144 transcription start site region 143144 MGI:6070911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143145 transcription start site region 143145 MGI:6070912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143146 transcription start site region 143146 MGI:6070913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143147 transcription start site region 143147 MGI:6070914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143148 transcription start site region 143148 MGI:6070915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143149 transcription start site region 143149 MGI:6070916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143150 transcription start site region 143150 MGI:6070917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143151 transcription start site region 143151 MGI:6070918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143152 transcription start site region 143152 MGI:6070919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143153 transcription start site region 143153 MGI:6070920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143154 transcription start site region 143154 MGI:6070921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143155 transcription start site region 143155 MGI:6070922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143156 transcription start site region 143156 MGI:6070923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143157 transcription start site region 143157 MGI:6070924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143158 transcription start site region 143158 MGI:6070925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143159 transcription start site region 143159 MGI:6070926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143160 transcription start site region 143160 MGI:6070927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143161 transcription start site region 143161 MGI:6070928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143162 transcription start site region 143162 MGI:6070929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143163 transcription start site region 143163 MGI:6070930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143164 transcription start site region 143164 MGI:6070931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143165 transcription start site region 143165 MGI:6070932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143166 transcription start site region 143166 MGI:6070933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143167 transcription start site region 143167 MGI:6070934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143168 transcription start site region 143168 MGI:6070935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143169 transcription start site region 143169 MGI:6070936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143170 transcription start site region 143170 MGI:6070937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143171 transcription start site region 143171 MGI:6070938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143172 transcription start site region 143172 MGI:6070939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143173 transcription start site region 143173 MGI:6070940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143174 transcription start site region 143174 MGI:6070941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143175 transcription start site region 143175 MGI:6070942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143176 transcription start site region 143176 MGI:6070943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143177 transcription start site region 143177 MGI:6070944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143178 transcription start site region 143178 MGI:6070945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143179 transcription start site region 143179 MGI:6070946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143180 transcription start site region 143180 MGI:6070947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143181 transcription start site region 143181 MGI:6070948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143182 transcription start site region 143182 MGI:6070949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143183 transcription start site region 143183 MGI:6070950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143184 transcription start site region 143184 MGI:6070951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143185 transcription start site region 143185 MGI:6070952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143186 transcription start site region 143186 MGI:6070953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143187 transcription start site region 143187 MGI:6070954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143188 transcription start site region 143188 MGI:6070955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143189 transcription start site region 143189 MGI:6070956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143190 transcription start site region 143190 MGI:6070957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143191 transcription start site region 143191 MGI:6070958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143192 transcription start site region 143192 MGI:6070959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143193 transcription start site region 143193 MGI:6070960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143194 transcription start site region 143194 MGI:6070961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143195 transcription start site region 143195 MGI:6070962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143196 transcription start site region 143196 MGI:6070963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143197 transcription start site region 143197 MGI:6070964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143198 transcription start site region 143198 MGI:6070965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143199 transcription start site region 143199 MGI:6070966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143200 transcription start site region 143200 MGI:6070967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143201 transcription start site region 143201 MGI:6070968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143202 transcription start site region 143202 MGI:6070969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143203 transcription start site region 143203 MGI:6070970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143204 transcription start site region 143204 MGI:6070971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143205 transcription start site region 143205 MGI:6070972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143206 transcription start site region 143206 MGI:6070973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143207 transcription start site region 143207 MGI:6070974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143208 transcription start site region 143208 MGI:6070975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143209 transcription start site region 143209 MGI:6070976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143210 transcription start site region 143210 MGI:6070977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143211 transcription start site region 143211 MGI:6070978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143212 transcription start site region 143212 MGI:6070979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143213 transcription start site region 143213 MGI:6070980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143214 transcription start site region 143214 MGI:6070981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143215 transcription start site region 143215 MGI:6070982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143216 transcription start site region 143216 MGI:6070983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143217 transcription start site region 143217 MGI:6070984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143218 transcription start site region 143218 MGI:6070985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143219 transcription start site region 143219 MGI:6070986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143220 transcription start site region 143220 MGI:6070987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143221 transcription start site region 143221 MGI:6070988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143222 transcription start site region 143222 MGI:6070989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143223 transcription start site region 143223 MGI:6070990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143224 transcription start site region 143224 MGI:6070991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143225 transcription start site region 143225 MGI:6070992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143226 transcription start site region 143226 MGI:6070993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143227 transcription start site region 143227 MGI:6070994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143228 transcription start site region 143228 MGI:6070995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143229 transcription start site region 143229 MGI:6070996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143230 transcription start site region 143230 MGI:6070997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143231 transcription start site region 143231 MGI:6070998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143232 transcription start site region 143232 MGI:6070999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143233 transcription start site region 143233 MGI:6071000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143234 transcription start site region 143234 MGI:6071001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143235 transcription start site region 143235 MGI:6071002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143236 transcription start site region 143236 MGI:6071003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143237 transcription start site region 143237 MGI:6071004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143238 transcription start site region 143238 MGI:6071005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143239 transcription start site region 143239 MGI:6071006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143240 transcription start site region 143240 MGI:6071007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143241 transcription start site region 143241 MGI:6071008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143242 transcription start site region 143242 MGI:6071009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143243 transcription start site region 143243 MGI:6071010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143244 transcription start site region 143244 MGI:6071011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143245 transcription start site region 143245 MGI:6071012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143246 transcription start site region 143246 MGI:6071013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143247 transcription start site region 143247 MGI:6071014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143248 transcription start site region 143248 MGI:6071015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143249 transcription start site region 143249 MGI:6071016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143250 transcription start site region 143250 MGI:6071017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143251 transcription start site region 143251 MGI:6071018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143252 transcription start site region 143252 MGI:6071019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143253 transcription start site region 143253 MGI:6071020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143254 transcription start site region 143254 MGI:6071021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143255 transcription start site region 143255 MGI:6071022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143256 transcription start site region 143256 MGI:6071023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143257 transcription start site region 143257 MGI:6071024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143258 transcription start site region 143258 MGI:6071025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143259 transcription start site region 143259 MGI:6071026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143260 transcription start site region 143260 MGI:6071027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143261 transcription start site region 143261 MGI:6071028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143262 transcription start site region 143262 MGI:6071029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143263 transcription start site region 143263 MGI:6071030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143264 transcription start site region 143264 MGI:6071031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143265 transcription start site region 143265 MGI:6071032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143266 transcription start site region 143266 MGI:6071033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143267 transcription start site region 143267 MGI:6071034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143268 transcription start site region 143268 MGI:6071035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143269 transcription start site region 143269 MGI:6071036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143270 transcription start site region 143270 MGI:6071037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143271 transcription start site region 143271 MGI:6071038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143272 transcription start site region 143272 MGI:6071039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143273 transcription start site region 143273 MGI:6071040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143274 transcription start site region 143274 MGI:6071041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143275 transcription start site region 143275 MGI:6071042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143276 transcription start site region 143276 MGI:6071043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143277 transcription start site region 143277 MGI:6071044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143278 transcription start site region 143278 MGI:6071045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143279 transcription start site region 143279 MGI:6071046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143280 transcription start site region 143280 MGI:6071047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143281 transcription start site region 143281 MGI:6071048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143282 transcription start site region 143282 MGI:6071049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143283 transcription start site region 143283 MGI:6071050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143284 transcription start site region 143284 MGI:6071051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143285 transcription start site region 143285 MGI:6071052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143286 transcription start site region 143286 MGI:6071053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143287 transcription start site region 143287 MGI:6071054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143288 transcription start site region 143288 MGI:6071055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143289 transcription start site region 143289 MGI:6071056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143290 transcription start site region 143290 MGI:6071057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143291 transcription start site region 143291 MGI:6071058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143292 transcription start site region 143292 MGI:6071059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143293 transcription start site region 143293 MGI:6071060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143294 transcription start site region 143294 MGI:6071061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143295 transcription start site region 143295 MGI:6071062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143296 transcription start site region 143296 MGI:6071063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143297 transcription start site region 143297 MGI:6071064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143298 transcription start site region 143298 MGI:6071065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143299 transcription start site region 143299 MGI:6071066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143300 transcription start site region 143300 MGI:6071067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143301 transcription start site region 143301 MGI:6071068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143302 transcription start site region 143302 MGI:6071069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143303 transcription start site region 143303 MGI:6071070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143304 transcription start site region 143304 MGI:6071071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143305 transcription start site region 143305 MGI:6071072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143306 transcription start site region 143306 MGI:6071073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143307 transcription start site region 143307 MGI:6071074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143308 transcription start site region 143308 MGI:6071075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143309 transcription start site region 143309 MGI:6071076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143310 transcription start site region 143310 MGI:6071077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143311 transcription start site region 143311 MGI:6071078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143312 transcription start site region 143312 MGI:6071079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143313 transcription start site region 143313 MGI:6071080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143314 transcription start site region 143314 MGI:6071081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143315 transcription start site region 143315 MGI:6071082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143316 transcription start site region 143316 MGI:6071083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143317 transcription start site region 143317 MGI:6071084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143318 transcription start site region 143318 MGI:6071085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143319 transcription start site region 143319 MGI:6071086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143320 transcription start site region 143320 MGI:6071087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143321 transcription start site region 143321 MGI:6071088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143322 transcription start site region 143322 MGI:6071089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143323 transcription start site region 143323 MGI:6071090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143324 transcription start site region 143324 MGI:6071091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143325 transcription start site region 143325 MGI:6071092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143326 transcription start site region 143326 MGI:6071093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143327 transcription start site region 143327 MGI:6071094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143328 transcription start site region 143328 MGI:6071095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143329 transcription start site region 143329 MGI:6071096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143330 transcription start site region 143330 MGI:6071097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143331 transcription start site region 143331 MGI:6071098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143332 transcription start site region 143332 MGI:6071099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143333 transcription start site region 143333 MGI:6071100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143334 transcription start site region 143334 MGI:6071101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143335 transcription start site region 143335 MGI:6071102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143336 transcription start site region 143336 MGI:6071103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143337 transcription start site region 143337 MGI:6071104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143338 transcription start site region 143338 MGI:6071105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143339 transcription start site region 143339 MGI:6071106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143340 transcription start site region 143340 MGI:6071107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143341 transcription start site region 143341 MGI:6071108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143342 transcription start site region 143342 MGI:6071109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143343 transcription start site region 143343 MGI:6071110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143344 transcription start site region 143344 MGI:6071111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143345 transcription start site region 143345 MGI:6071112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143346 transcription start site region 143346 MGI:6071113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143347 transcription start site region 143347 MGI:6071114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143348 transcription start site region 143348 MGI:6071115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143349 transcription start site region 143349 MGI:6071116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143350 transcription start site region 143350 MGI:6071117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143351 transcription start site region 143351 MGI:6071118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143352 transcription start site region 143352 MGI:6071119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143353 transcription start site region 143353 MGI:6071120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143354 transcription start site region 143354 MGI:6071121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143355 transcription start site region 143355 MGI:6071122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143356 transcription start site region 143356 MGI:6071123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143357 transcription start site region 143357 MGI:6071124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143358 transcription start site region 143358 MGI:6071125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143359 transcription start site region 143359 MGI:6071126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143360 transcription start site region 143360 MGI:6071127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143361 transcription start site region 143361 MGI:6071128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143362 transcription start site region 143362 MGI:6071129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143363 transcription start site region 143363 MGI:6071130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143364 transcription start site region 143364 MGI:6071131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143365 transcription start site region 143365 MGI:6071132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143366 transcription start site region 143366 MGI:6071133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143367 transcription start site region 143367 MGI:6071134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143368 transcription start site region 143368 MGI:6071135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143369 transcription start site region 143369 MGI:6071136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143370 transcription start site region 143370 MGI:6071137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143371 transcription start site region 143371 MGI:6071138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143372 transcription start site region 143372 MGI:6071139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143373 transcription start site region 143373 MGI:6071140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143374 transcription start site region 143374 MGI:6071141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143375 transcription start site region 143375 MGI:6071142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143376 transcription start site region 143376 MGI:6071143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143377 transcription start site region 143377 MGI:6071144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143378 transcription start site region 143378 MGI:6071145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143379 transcription start site region 143379 MGI:6071146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143380 transcription start site region 143380 MGI:6071147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143381 transcription start site region 143381 MGI:6071148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143382 transcription start site region 143382 MGI:6071149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143383 transcription start site region 143383 MGI:6071150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143384 transcription start site region 143384 MGI:6071151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143385 transcription start site region 143385 MGI:6071152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143386 transcription start site region 143386 MGI:6071153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143387 transcription start site region 143387 MGI:6071154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143388 transcription start site region 143388 MGI:6071155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143389 transcription start site region 143389 MGI:6071156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143390 transcription start site region 143390 MGI:6071157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143391 transcription start site region 143391 MGI:6071158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143392 transcription start site region 143392 MGI:6071159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143393 transcription start site region 143393 MGI:6071160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143394 transcription start site region 143394 MGI:6071161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143395 transcription start site region 143395 MGI:6071162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143396 transcription start site region 143396 MGI:6071163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143397 transcription start site region 143397 MGI:6071164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143398 transcription start site region 143398 MGI:6071165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143399 transcription start site region 143399 MGI:6071166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143400 transcription start site region 143400 MGI:6071167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143401 transcription start site region 143401 MGI:6071168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143402 transcription start site region 143402 MGI:6071169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143403 transcription start site region 143403 MGI:6071170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143404 transcription start site region 143404 MGI:6071171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143405 transcription start site region 143405 MGI:6071172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143406 transcription start site region 143406 MGI:6071173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143407 transcription start site region 143407 MGI:6071174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143408 transcription start site region 143408 MGI:6071175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143409 transcription start site region 143409 MGI:6071176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143410 transcription start site region 143410 MGI:6071177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143411 transcription start site region 143411 MGI:6071178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143412 transcription start site region 143412 MGI:6071179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143413 transcription start site region 143413 MGI:6071180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143414 transcription start site region 143414 MGI:6071181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143415 transcription start site region 143415 MGI:6071182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143416 transcription start site region 143416 MGI:6071183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143417 transcription start site region 143417 MGI:6071184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143418 transcription start site region 143418 MGI:6071185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143419 transcription start site region 143419 MGI:6071186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143420 transcription start site region 143420 MGI:6071187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143421 transcription start site region 143421 MGI:6071188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143422 transcription start site region 143422 MGI:6071189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143423 transcription start site region 143423 MGI:6071190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143424 transcription start site region 143424 MGI:6071191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143425 transcription start site region 143425 MGI:6071192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143426 transcription start site region 143426 MGI:6071193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143427 transcription start site region 143427 MGI:6071194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143428 transcription start site region 143428 MGI:6071195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143429 transcription start site region 143429 MGI:6071196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143430 transcription start site region 143430 MGI:6071197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143431 transcription start site region 143431 MGI:6071198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143432 transcription start site region 143432 MGI:6071199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143433 transcription start site region 143433 MGI:6071200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143434 transcription start site region 143434 MGI:6071201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143435 transcription start site region 143435 MGI:6071202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143436 transcription start site region 143436 MGI:6071203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143437 transcription start site region 143437 MGI:6071204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143438 transcription start site region 143438 MGI:6071205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143439 transcription start site region 143439 MGI:6071206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143440 transcription start site region 143440 MGI:6071207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143441 transcription start site region 143441 MGI:6071208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143442 transcription start site region 143442 MGI:6071209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143443 transcription start site region 143443 MGI:6071210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143444 transcription start site region 143444 MGI:6071211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143445 transcription start site region 143445 MGI:6071212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143446 transcription start site region 143446 MGI:6071213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143447 transcription start site region 143447 MGI:6071214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143448 transcription start site region 143448 MGI:6071215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143449 transcription start site region 143449 MGI:6071216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143450 transcription start site region 143450 MGI:6071217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143451 transcription start site region 143451 MGI:6071218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143452 transcription start site region 143452 MGI:6071219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143453 transcription start site region 143453 MGI:6071220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143454 transcription start site region 143454 MGI:6071221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143455 transcription start site region 143455 MGI:6071222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143456 transcription start site region 143456 MGI:6071223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143457 transcription start site region 143457 MGI:6071224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143458 transcription start site region 143458 MGI:6071225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143459 transcription start site region 143459 MGI:6071226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143460 transcription start site region 143460 MGI:6071227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143461 transcription start site region 143461 MGI:6071228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143462 transcription start site region 143462 MGI:6071229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143463 transcription start site region 143463 MGI:6071230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143464 transcription start site region 143464 MGI:6071231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143465 transcription start site region 143465 MGI:6071232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143466 transcription start site region 143466 MGI:6071233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143467 transcription start site region 143467 MGI:6071234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143468 transcription start site region 143468 MGI:6071235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143469 transcription start site region 143469 MGI:6071236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143470 transcription start site region 143470 MGI:6071237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143471 transcription start site region 143471 MGI:6071238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143472 transcription start site region 143472 MGI:6071239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143473 transcription start site region 143473 MGI:6071240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143474 transcription start site region 143474 MGI:6071241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143475 transcription start site region 143475 MGI:6071242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143476 transcription start site region 143476 MGI:6071243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143477 transcription start site region 143477 MGI:6071244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143478 transcription start site region 143478 MGI:6071245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143479 transcription start site region 143479 MGI:6071246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143480 transcription start site region 143480 MGI:6071247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143481 transcription start site region 143481 MGI:6071248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143482 transcription start site region 143482 MGI:6071249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143483 transcription start site region 143483 MGI:6071250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143484 transcription start site region 143484 MGI:6071251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143485 transcription start site region 143485 MGI:6071252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143486 transcription start site region 143486 MGI:6071253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143487 transcription start site region 143487 MGI:6071254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143488 transcription start site region 143488 MGI:6071255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143489 transcription start site region 143489 MGI:6071256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143490 transcription start site region 143490 MGI:6071257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143491 transcription start site region 143491 MGI:6071258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143492 transcription start site region 143492 MGI:6071259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143493 transcription start site region 143493 MGI:6071260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143494 transcription start site region 143494 MGI:6071261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143495 transcription start site region 143495 MGI:6071262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143496 transcription start site region 143496 MGI:6071263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143497 transcription start site region 143497 MGI:6071264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143498 transcription start site region 143498 MGI:6071265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143499 transcription start site region 143499 MGI:6071266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143500 transcription start site region 143500 MGI:6071267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143501 transcription start site region 143501 MGI:6071268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143502 transcription start site region 143502 MGI:6071269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143503 transcription start site region 143503 MGI:6071270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143504 transcription start site region 143504 MGI:6071271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143505 transcription start site region 143505 MGI:6071272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143506 transcription start site region 143506 MGI:6071273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143507 transcription start site region 143507 MGI:6071274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143508 transcription start site region 143508 MGI:6071275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143509 transcription start site region 143509 MGI:6071276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143510 transcription start site region 143510 MGI:6071277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143511 transcription start site region 143511 MGI:6071278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143512 transcription start site region 143512 MGI:6071279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143513 transcription start site region 143513 MGI:6071280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143514 transcription start site region 143514 MGI:6071281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143515 transcription start site region 143515 MGI:6071282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143516 transcription start site region 143516 MGI:6071283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143517 transcription start site region 143517 MGI:6071284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143518 transcription start site region 143518 MGI:6071285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143519 transcription start site region 143519 MGI:6071286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143520 transcription start site region 143520 MGI:6071287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143521 transcription start site region 143521 MGI:6071288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143522 transcription start site region 143522 MGI:6071289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143523 transcription start site region 143523 MGI:6071290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143524 transcription start site region 143524 MGI:6071291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143525 transcription start site region 143525 MGI:6071292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143526 transcription start site region 143526 MGI:6071293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143527 transcription start site region 143527 MGI:6071294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143528 transcription start site region 143528 MGI:6071295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143529 transcription start site region 143529 MGI:6071296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143530 transcription start site region 143530 MGI:6071297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143531 transcription start site region 143531 MGI:6071298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143532 transcription start site region 143532 MGI:6071299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143533 transcription start site region 143533 MGI:6071300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143534 transcription start site region 143534 MGI:6071301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143535 transcription start site region 143535 MGI:6071302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143536 transcription start site region 143536 MGI:6071303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143537 transcription start site region 143537 MGI:6071304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143538 transcription start site region 143538 MGI:6071305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143539 transcription start site region 143539 MGI:6071306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143540 transcription start site region 143540 MGI:6071307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143541 transcription start site region 143541 MGI:6071308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143542 transcription start site region 143542 MGI:6071309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143543 transcription start site region 143543 MGI:6071310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143544 transcription start site region 143544 MGI:6071311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143545 transcription start site region 143545 MGI:6071312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143546 transcription start site region 143546 MGI:6071313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143547 transcription start site region 143547 MGI:6071314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143548 transcription start site region 143548 MGI:6071315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143549 transcription start site region 143549 MGI:6071316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143550 transcription start site region 143550 MGI:6071317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143551 transcription start site region 143551 MGI:6071318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143552 transcription start site region 143552 MGI:6071319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143553 transcription start site region 143553 MGI:6071320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143554 transcription start site region 143554 MGI:6071321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143555 transcription start site region 143555 MGI:6071322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143556 transcription start site region 143556 MGI:6071323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143557 transcription start site region 143557 MGI:6071324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143558 transcription start site region 143558 MGI:6071325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143559 transcription start site region 143559 MGI:6071326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143560 transcription start site region 143560 MGI:6071327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143561 transcription start site region 143561 MGI:6071328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143562 transcription start site region 143562 MGI:6071329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143563 transcription start site region 143563 MGI:6071330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143564 transcription start site region 143564 MGI:6071331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143565 transcription start site region 143565 MGI:6071332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143566 transcription start site region 143566 MGI:6071333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143567 transcription start site region 143567 MGI:6071334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143568 transcription start site region 143568 MGI:6071335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143569 transcription start site region 143569 MGI:6071336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143570 transcription start site region 143570 MGI:6071337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143571 transcription start site region 143571 MGI:6071338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143572 transcription start site region 143572 MGI:6071339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143573 transcription start site region 143573 MGI:6071340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143574 transcription start site region 143574 MGI:6071341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143575 transcription start site region 143575 MGI:6071342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143576 transcription start site region 143576 MGI:6071343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143577 transcription start site region 143577 MGI:6071344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143578 transcription start site region 143578 MGI:6071345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143579 transcription start site region 143579 MGI:6071346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143580 transcription start site region 143580 MGI:6071347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143581 transcription start site region 143581 MGI:6071348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143582 transcription start site region 143582 MGI:6071349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143583 transcription start site region 143583 MGI:6071350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143584 transcription start site region 143584 MGI:6071351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143585 transcription start site region 143585 MGI:6071352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143586 transcription start site region 143586 MGI:6071353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143587 transcription start site region 143587 MGI:6071354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143588 transcription start site region 143588 MGI:6071355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143589 transcription start site region 143589 MGI:6071356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143590 transcription start site region 143590 MGI:6071357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143591 transcription start site region 143591 MGI:6071358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143592 transcription start site region 143592 MGI:6071359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143593 transcription start site region 143593 MGI:6071360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143594 transcription start site region 143594 MGI:6071361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143595 transcription start site region 143595 MGI:6071362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143596 transcription start site region 143596 MGI:6071363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143597 transcription start site region 143597 MGI:6071364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143598 transcription start site region 143598 MGI:6071365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143599 transcription start site region 143599 MGI:6071366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143600 transcription start site region 143600 MGI:6071367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143601 transcription start site region 143601 MGI:6071368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143602 transcription start site region 143602 MGI:6071369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143603 transcription start site region 143603 MGI:6071370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143604 transcription start site region 143604 MGI:6071371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143605 transcription start site region 143605 MGI:6071372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143606 transcription start site region 143606 MGI:6071373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143607 transcription start site region 143607 MGI:6071374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143608 transcription start site region 143608 MGI:6071375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143609 transcription start site region 143609 MGI:6071376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143610 transcription start site region 143610 MGI:6071377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143611 transcription start site region 143611 MGI:6071378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143612 transcription start site region 143612 MGI:6071379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143613 transcription start site region 143613 MGI:6071380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143614 transcription start site region 143614 MGI:6071381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143615 transcription start site region 143615 MGI:6071382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143616 transcription start site region 143616 MGI:6071383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143617 transcription start site region 143617 MGI:6071384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143618 transcription start site region 143618 MGI:6071385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143619 transcription start site region 143619 MGI:6071386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143620 transcription start site region 143620 MGI:6071387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143621 transcription start site region 143621 MGI:6071388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143622 transcription start site region 143622 MGI:6071389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143623 transcription start site region 143623 MGI:6071390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143624 transcription start site region 143624 MGI:6071391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143625 transcription start site region 143625 MGI:6071392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143626 transcription start site region 143626 MGI:6071393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143627 transcription start site region 143627 MGI:6071394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143628 transcription start site region 143628 MGI:6071395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143629 transcription start site region 143629 MGI:6071396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143630 transcription start site region 143630 MGI:6071397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143631 transcription start site region 143631 MGI:6071398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143632 transcription start site region 143632 MGI:6071399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143633 transcription start site region 143633 MGI:6071400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143634 transcription start site region 143634 MGI:6071401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143635 transcription start site region 143635 MGI:6071402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143636 transcription start site region 143636 MGI:6071403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143637 transcription start site region 143637 MGI:6071404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143638 transcription start site region 143638 MGI:6071405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143639 transcription start site region 143639 MGI:6071406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143640 transcription start site region 143640 MGI:6071407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143641 transcription start site region 143641 MGI:6071408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143642 transcription start site region 143642 MGI:6071409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143643 transcription start site region 143643 MGI:6071410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143644 transcription start site region 143644 MGI:6071411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143645 transcription start site region 143645 MGI:6071412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143646 transcription start site region 143646 MGI:6071413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143647 transcription start site region 143647 MGI:6071414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143648 transcription start site region 143648 MGI:6071415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143649 transcription start site region 143649 MGI:6071416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143650 transcription start site region 143650 MGI:6071417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143651 transcription start site region 143651 MGI:6071418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143652 transcription start site region 143652 MGI:6071419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143653 transcription start site region 143653 MGI:6071420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143654 transcription start site region 143654 MGI:6071421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143655 transcription start site region 143655 MGI:6071422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143656 transcription start site region 143656 MGI:6071423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143657 transcription start site region 143657 MGI:6071424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143658 transcription start site region 143658 MGI:6071425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143659 transcription start site region 143659 MGI:6071426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143660 transcription start site region 143660 MGI:6071427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143661 transcription start site region 143661 MGI:6071428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143662 transcription start site region 143662 MGI:6071429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143663 transcription start site region 143663 MGI:6071430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143664 transcription start site region 143664 MGI:6071431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143665 transcription start site region 143665 MGI:6071432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143666 transcription start site region 143666 MGI:6071433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143667 transcription start site region 143667 MGI:6071434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143668 transcription start site region 143668 MGI:6071435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143669 transcription start site region 143669 MGI:6071436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143670 transcription start site region 143670 MGI:6071437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143671 transcription start site region 143671 MGI:6071438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143672 transcription start site region 143672 MGI:6071439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143673 transcription start site region 143673 MGI:6071440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143674 transcription start site region 143674 MGI:6071441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143675 transcription start site region 143675 MGI:6071442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143676 transcription start site region 143676 MGI:6071443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143677 transcription start site region 143677 MGI:6071444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143678 transcription start site region 143678 MGI:6071445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143679 transcription start site region 143679 MGI:6071446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143680 transcription start site region 143680 MGI:6071447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143681 transcription start site region 143681 MGI:6071448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143682 transcription start site region 143682 MGI:6071449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143683 transcription start site region 143683 MGI:6071450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143684 transcription start site region 143684 MGI:6071451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143685 transcription start site region 143685 MGI:6071452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143686 transcription start site region 143686 MGI:6071453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143687 transcription start site region 143687 MGI:6071454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143688 transcription start site region 143688 MGI:6071455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143689 transcription start site region 143689 MGI:6071456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143690 transcription start site region 143690 MGI:6071457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143691 transcription start site region 143691 MGI:6071458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143692 transcription start site region 143692 MGI:6071459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143693 transcription start site region 143693 MGI:6071460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143694 transcription start site region 143694 MGI:6071461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143695 transcription start site region 143695 MGI:6071462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143696 transcription start site region 143696 MGI:6071463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143697 transcription start site region 143697 MGI:6071464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143698 transcription start site region 143698 MGI:6071465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143699 transcription start site region 143699 MGI:6071466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143700 transcription start site region 143700 MGI:6071467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143701 transcription start site region 143701 MGI:6071468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143702 transcription start site region 143702 MGI:6071469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143703 transcription start site region 143703 MGI:6071470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143704 transcription start site region 143704 MGI:6071471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143705 transcription start site region 143705 MGI:6071472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143706 transcription start site region 143706 MGI:6071473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143707 transcription start site region 143707 MGI:6071474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143708 transcription start site region 143708 MGI:6071475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143709 transcription start site region 143709 MGI:6071476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143710 transcription start site region 143710 MGI:6071477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143711 transcription start site region 143711 MGI:6071478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143712 transcription start site region 143712 MGI:6071479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143713 transcription start site region 143713 MGI:6071480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143714 transcription start site region 143714 MGI:6071481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143715 transcription start site region 143715 MGI:6071482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143716 transcription start site region 143716 MGI:6071483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143717 transcription start site region 143717 MGI:6071484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143718 transcription start site region 143718 MGI:6071485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143719 transcription start site region 143719 MGI:6071486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143720 transcription start site region 143720 MGI:6071487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143721 transcription start site region 143721 MGI:6071488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143722 transcription start site region 143722 MGI:6071489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143723 transcription start site region 143723 MGI:6071490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143724 transcription start site region 143724 MGI:6071491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143725 transcription start site region 143725 MGI:6071492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143726 transcription start site region 143726 MGI:6071493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143727 transcription start site region 143727 MGI:6071494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143728 transcription start site region 143728 MGI:6071495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143729 transcription start site region 143729 MGI:6071496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143730 transcription start site region 143730 MGI:6071497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143731 transcription start site region 143731 MGI:6071498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143732 transcription start site region 143732 MGI:6071499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143733 transcription start site region 143733 MGI:6071500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143734 transcription start site region 143734 MGI:6071501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143735 transcription start site region 143735 MGI:6071502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143736 transcription start site region 143736 MGI:6071503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143737 transcription start site region 143737 MGI:6071504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143738 transcription start site region 143738 MGI:6071505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143739 transcription start site region 143739 MGI:6071506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143740 transcription start site region 143740 MGI:6071507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143741 transcription start site region 143741 MGI:6071508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143742 transcription start site region 143742 MGI:6071509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143743 transcription start site region 143743 MGI:6071510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143744 transcription start site region 143744 MGI:6071511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143745 transcription start site region 143745 MGI:6071512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143746 transcription start site region 143746 MGI:6071513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143747 transcription start site region 143747 MGI:6071514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143748 transcription start site region 143748 MGI:6071515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143749 transcription start site region 143749 MGI:6071516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143750 transcription start site region 143750 MGI:6071517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143751 transcription start site region 143751 MGI:6071518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143752 transcription start site region 143752 MGI:6071519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143753 transcription start site region 143753 MGI:6071520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143754 transcription start site region 143754 MGI:6071521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143755 transcription start site region 143755 MGI:6071522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143756 transcription start site region 143756 MGI:6071523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143757 transcription start site region 143757 MGI:6071524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143758 transcription start site region 143758 MGI:6071525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143759 transcription start site region 143759 MGI:6071526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143760 transcription start site region 143760 MGI:6071527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143761 transcription start site region 143761 MGI:6071528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143762 transcription start site region 143762 MGI:6071529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143763 transcription start site region 143763 MGI:6071530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143764 transcription start site region 143764 MGI:6071531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143765 transcription start site region 143765 MGI:6071532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143766 transcription start site region 143766 MGI:6071533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143767 transcription start site region 143767 MGI:6071534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143768 transcription start site region 143768 MGI:6071535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143769 transcription start site region 143769 MGI:6071536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143770 transcription start site region 143770 MGI:6071537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143771 transcription start site region 143771 MGI:6071538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143772 transcription start site region 143772 MGI:6071539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143773 transcription start site region 143773 MGI:6071540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143774 transcription start site region 143774 MGI:6071541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143775 transcription start site region 143775 MGI:6071542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143776 transcription start site region 143776 MGI:6071543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143777 transcription start site region 143777 MGI:6071544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143778 transcription start site region 143778 MGI:6071545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143779 transcription start site region 143779 MGI:6071546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143780 transcription start site region 143780 MGI:6071547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143781 transcription start site region 143781 MGI:6071548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143782 transcription start site region 143782 MGI:6071549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143783 transcription start site region 143783 MGI:6071550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143784 transcription start site region 143784 MGI:6071551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143785 transcription start site region 143785 MGI:6071552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143786 transcription start site region 143786 MGI:6071553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143787 transcription start site region 143787 MGI:6071554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143788 transcription start site region 143788 MGI:6071555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143789 transcription start site region 143789 MGI:6071556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143790 transcription start site region 143790 MGI:6071557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143791 transcription start site region 143791 MGI:6071558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143792 transcription start site region 143792 MGI:6071559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143793 transcription start site region 143793 MGI:6071560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143794 transcription start site region 143794 MGI:6071561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143795 transcription start site region 143795 MGI:6071562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143796 transcription start site region 143796 MGI:6071563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143797 transcription start site region 143797 MGI:6071564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143798 transcription start site region 143798 MGI:6071565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143799 transcription start site region 143799 MGI:6071566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143800 transcription start site region 143800 MGI:6071567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143801 transcription start site region 143801 MGI:6071568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143802 transcription start site region 143802 MGI:6071569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143803 transcription start site region 143803 MGI:6071570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143804 transcription start site region 143804 MGI:6071571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143805 transcription start site region 143805 MGI:6071572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143806 transcription start site region 143806 MGI:6071573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143807 transcription start site region 143807 MGI:6071574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143808 transcription start site region 143808 MGI:6071575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143809 transcription start site region 143809 MGI:6071576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143810 transcription start site region 143810 MGI:6071577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143811 transcription start site region 143811 MGI:6071578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143812 transcription start site region 143812 MGI:6071579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143813 transcription start site region 143813 MGI:6071580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143814 transcription start site region 143814 MGI:6071581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143815 transcription start site region 143815 MGI:6071582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143816 transcription start site region 143816 MGI:6071583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143817 transcription start site region 143817 MGI:6071584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143818 transcription start site region 143818 MGI:6071585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143819 transcription start site region 143819 MGI:6071586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143820 transcription start site region 143820 MGI:6071587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143821 transcription start site region 143821 MGI:6071588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143822 transcription start site region 143822 MGI:6071589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143823 transcription start site region 143823 MGI:6071590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143824 transcription start site region 143824 MGI:6071591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143825 transcription start site region 143825 MGI:6071592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143826 transcription start site region 143826 MGI:6071593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143827 transcription start site region 143827 MGI:6071594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143828 transcription start site region 143828 MGI:6071595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143829 transcription start site region 143829 MGI:6071596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143830 transcription start site region 143830 MGI:6071597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143831 transcription start site region 143831 MGI:6071598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143832 transcription start site region 143832 MGI:6071599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143833 transcription start site region 143833 MGI:6071600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143834 transcription start site region 143834 MGI:6071601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143835 transcription start site region 143835 MGI:6071602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143836 transcription start site region 143836 MGI:6071603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143837 transcription start site region 143837 MGI:6071604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143838 transcription start site region 143838 MGI:6071605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143839 transcription start site region 143839 MGI:6071606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143840 transcription start site region 143840 MGI:6071607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143841 transcription start site region 143841 MGI:6071608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143842 transcription start site region 143842 MGI:6071609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143843 transcription start site region 143843 MGI:6071610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143844 transcription start site region 143844 MGI:6071611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143845 transcription start site region 143845 MGI:6071612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143846 transcription start site region 143846 MGI:6071613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143847 transcription start site region 143847 MGI:6071614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143848 transcription start site region 143848 MGI:6071615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143849 transcription start site region 143849 MGI:6071616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143850 transcription start site region 143850 MGI:6071617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143851 transcription start site region 143851 MGI:6071618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143852 transcription start site region 143852 MGI:6071619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143853 transcription start site region 143853 MGI:6071620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143854 transcription start site region 143854 MGI:6071621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143855 transcription start site region 143855 MGI:6071622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143856 transcription start site region 143856 MGI:6071623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143857 transcription start site region 143857 MGI:6071624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143858 transcription start site region 143858 MGI:6071625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143859 transcription start site region 143859 MGI:6071626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143860 transcription start site region 143860 MGI:6071627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143861 transcription start site region 143861 MGI:6071628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143862 transcription start site region 143862 MGI:6071629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143863 transcription start site region 143863 MGI:6071630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143864 transcription start site region 143864 MGI:6071631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143865 transcription start site region 143865 MGI:6071632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143866 transcription start site region 143866 MGI:6071633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143867 transcription start site region 143867 MGI:6071634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143868 transcription start site region 143868 MGI:6071635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143869 transcription start site region 143869 MGI:6071636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143870 transcription start site region 143870 MGI:6071637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143871 transcription start site region 143871 MGI:6071638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143872 transcription start site region 143872 MGI:6071639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143873 transcription start site region 143873 MGI:6071640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143874 transcription start site region 143874 MGI:6071641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143875 transcription start site region 143875 MGI:6071642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143876 transcription start site region 143876 MGI:6071643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143877 transcription start site region 143877 MGI:6071644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143878 transcription start site region 143878 MGI:6071645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143879 transcription start site region 143879 MGI:6071646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143880 transcription start site region 143880 MGI:6071647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143881 transcription start site region 143881 MGI:6071648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143882 transcription start site region 143882 MGI:6071649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143883 transcription start site region 143883 MGI:6071650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143884 transcription start site region 143884 MGI:6071651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143885 transcription start site region 143885 MGI:6071652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143886 transcription start site region 143886 MGI:6071653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143887 transcription start site region 143887 MGI:6071654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143888 transcription start site region 143888 MGI:6071655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143889 transcription start site region 143889 MGI:6071656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143890 transcription start site region 143890 MGI:6071657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143891 transcription start site region 143891 MGI:6071658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143892 transcription start site region 143892 MGI:6071659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143893 transcription start site region 143893 MGI:6071660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143894 transcription start site region 143894 MGI:6071661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143895 transcription start site region 143895 MGI:6071662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143896 transcription start site region 143896 MGI:6071663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143897 transcription start site region 143897 MGI:6071664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143898 transcription start site region 143898 MGI:6071665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143899 transcription start site region 143899 MGI:6071666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143900 transcription start site region 143900 MGI:6071667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143901 transcription start site region 143901 MGI:6071668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143902 transcription start site region 143902 MGI:6071669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143903 transcription start site region 143903 MGI:6071670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143904 transcription start site region 143904 MGI:6071671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143905 transcription start site region 143905 MGI:6071672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143906 transcription start site region 143906 MGI:6071673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143907 transcription start site region 143907 MGI:6071674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143908 transcription start site region 143908 MGI:6071675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143909 transcription start site region 143909 MGI:6071676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143910 transcription start site region 143910 MGI:6071677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143911 transcription start site region 143911 MGI:6071678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143912 transcription start site region 143912 MGI:6071679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143913 transcription start site region 143913 MGI:6071680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143914 transcription start site region 143914 MGI:6071681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143915 transcription start site region 143915 MGI:6071682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143916 transcription start site region 143916 MGI:6071683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143917 transcription start site region 143917 MGI:6071684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143918 transcription start site region 143918 MGI:6071685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143919 transcription start site region 143919 MGI:6071686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143920 transcription start site region 143920 MGI:6071687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143921 transcription start site region 143921 MGI:6071688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143922 transcription start site region 143922 MGI:6071689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143923 transcription start site region 143923 MGI:6071690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143924 transcription start site region 143924 MGI:6071691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143925 transcription start site region 143925 MGI:6071692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143926 transcription start site region 143926 MGI:6071693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143927 transcription start site region 143927 MGI:6071694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143928 transcription start site region 143928 MGI:6071695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143929 transcription start site region 143929 MGI:6071696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143930 transcription start site region 143930 MGI:6071697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143931 transcription start site region 143931 MGI:6071698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143932 transcription start site region 143932 MGI:6071699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143933 transcription start site region 143933 MGI:6071700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143934 transcription start site region 143934 MGI:6071701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143935 transcription start site region 143935 MGI:6071702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143936 transcription start site region 143936 MGI:6071703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143937 transcription start site region 143937 MGI:6071704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143938 transcription start site region 143938 MGI:6071705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143939 transcription start site region 143939 MGI:6071706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143940 transcription start site region 143940 MGI:6071707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143941 transcription start site region 143941 MGI:6071708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143942 transcription start site region 143942 MGI:6071709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143943 transcription start site region 143943 MGI:6071710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143944 transcription start site region 143944 MGI:6071711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143945 transcription start site region 143945 MGI:6071712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143946 transcription start site region 143946 MGI:6071713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143947 transcription start site region 143947 MGI:6071714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143948 transcription start site region 143948 MGI:6071715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143949 transcription start site region 143949 MGI:6071716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143950 transcription start site region 143950 MGI:6071717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143951 transcription start site region 143951 MGI:6071718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143952 transcription start site region 143952 MGI:6071719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143953 transcription start site region 143953 MGI:6071720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143954 transcription start site region 143954 MGI:6071721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143955 transcription start site region 143955 MGI:6071722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143956 transcription start site region 143956 MGI:6071723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143957 transcription start site region 143957 MGI:6071724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143958 transcription start site region 143958 MGI:6071725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143959 transcription start site region 143959 MGI:6071726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143960 transcription start site region 143960 MGI:6071727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143961 transcription start site region 143961 MGI:6071728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143962 transcription start site region 143962 MGI:6071729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143963 transcription start site region 143963 MGI:6071730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143964 transcription start site region 143964 MGI:6071731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143965 transcription start site region 143965 MGI:6071732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143966 transcription start site region 143966 MGI:6071733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143967 transcription start site region 143967 MGI:6071734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143968 transcription start site region 143968 MGI:6071735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143969 transcription start site region 143969 MGI:6071736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143970 transcription start site region 143970 MGI:6071737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143971 transcription start site region 143971 MGI:6071738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143972 transcription start site region 143972 MGI:6071739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143973 transcription start site region 143973 MGI:6071740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143974 transcription start site region 143974 MGI:6071741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143975 transcription start site region 143975 MGI:6071742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143976 transcription start site region 143976 MGI:6071743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143977 transcription start site region 143977 MGI:6071744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143978 transcription start site region 143978 MGI:6071745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143979 transcription start site region 143979 MGI:6071746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143980 transcription start site region 143980 MGI:6071747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143981 transcription start site region 143981 MGI:6071748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143982 transcription start site region 143982 MGI:6071749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143983 transcription start site region 143983 MGI:6071750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143984 transcription start site region 143984 MGI:6071751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143985 transcription start site region 143985 MGI:6071752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143986 transcription start site region 143986 MGI:6071753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143987 transcription start site region 143987 MGI:6071754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143988 transcription start site region 143988 MGI:6071755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143989 transcription start site region 143989 MGI:6071756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143990 transcription start site region 143990 MGI:6071757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143991 transcription start site region 143991 MGI:6071758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143992 transcription start site region 143992 MGI:6071759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143993 transcription start site region 143993 MGI:6071760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143994 transcription start site region 143994 MGI:6071761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143995 transcription start site region 143995 MGI:6071762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143996 transcription start site region 143996 MGI:6071763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143997 transcription start site region 143997 MGI:6071764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143998 transcription start site region 143998 MGI:6071765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143999 transcription start site region 143999 MGI:6071766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144000 transcription start site region 144000 MGI:6071767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144001 transcription start site region 144001 MGI:6071768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144002 transcription start site region 144002 MGI:6071769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144003 transcription start site region 144003 MGI:6071770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144004 transcription start site region 144004 MGI:6071771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144005 transcription start site region 144005 MGI:6071772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144006 transcription start site region 144006 MGI:6071773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144007 transcription start site region 144007 MGI:6071774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144008 transcription start site region 144008 MGI:6071775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144009 transcription start site region 144009 MGI:6071776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144010 transcription start site region 144010 MGI:6071777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144011 transcription start site region 144011 MGI:6071778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144012 transcription start site region 144012 MGI:6071779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144013 transcription start site region 144013 MGI:6071780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144014 transcription start site region 144014 MGI:6071781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144015 transcription start site region 144015 MGI:6071782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144016 transcription start site region 144016 MGI:6071783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144017 transcription start site region 144017 MGI:6071784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144018 transcription start site region 144018 MGI:6071785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144019 transcription start site region 144019 MGI:6071786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP