Tssr142109 transcription start site region 142109 MGI:6069876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142110 transcription start site region 142110 MGI:6069877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142111 transcription start site region 142111 MGI:6069878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142112 transcription start site region 142112 MGI:6069879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142113 transcription start site region 142113 MGI:6069880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142114 transcription start site region 142114 MGI:6069881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142115 transcription start site region 142115 MGI:6069882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142116 transcription start site region 142116 MGI:6069883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142117 transcription start site region 142117 MGI:6069884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142118 transcription start site region 142118 MGI:6069885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142119 transcription start site region 142119 MGI:6069886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142120 transcription start site region 142120 MGI:6069887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142121 transcription start site region 142121 MGI:6069888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142122 transcription start site region 142122 MGI:6069889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142123 transcription start site region 142123 MGI:6069890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142124 transcription start site region 142124 MGI:6069891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142125 transcription start site region 142125 MGI:6069892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142126 transcription start site region 142126 MGI:6069893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142127 transcription start site region 142127 MGI:6069894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142128 transcription start site region 142128 MGI:6069895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142129 transcription start site region 142129 MGI:6069896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142130 transcription start site region 142130 MGI:6069897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142131 transcription start site region 142131 MGI:6069898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142132 transcription start site region 142132 MGI:6069899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142133 transcription start site region 142133 MGI:6069900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142134 transcription start site region 142134 MGI:6069901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142135 transcription start site region 142135 MGI:6069902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142136 transcription start site region 142136 MGI:6069903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142137 transcription start site region 142137 MGI:6069904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142138 transcription start site region 142138 MGI:6069905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142139 transcription start site region 142139 MGI:6069906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142140 transcription start site region 142140 MGI:6069907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142141 transcription start site region 142141 MGI:6069908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142142 transcription start site region 142142 MGI:6069909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142143 transcription start site region 142143 MGI:6069910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142144 transcription start site region 142144 MGI:6069911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142145 transcription start site region 142145 MGI:6069912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142146 transcription start site region 142146 MGI:6069913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142147 transcription start site region 142147 MGI:6069914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142148 transcription start site region 142148 MGI:6069915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142149 transcription start site region 142149 MGI:6069916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142150 transcription start site region 142150 MGI:6069917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142151 transcription start site region 142151 MGI:6069918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142152 transcription start site region 142152 MGI:6069919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142153 transcription start site region 142153 MGI:6069920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142154 transcription start site region 142154 MGI:6069921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142155 transcription start site region 142155 MGI:6069922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142156 transcription start site region 142156 MGI:6069923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142157 transcription start site region 142157 MGI:6069924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142158 transcription start site region 142158 MGI:6069925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142159 transcription start site region 142159 MGI:6069926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142160 transcription start site region 142160 MGI:6069927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142161 transcription start site region 142161 MGI:6069928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142162 transcription start site region 142162 MGI:6069929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142163 transcription start site region 142163 MGI:6069930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142164 transcription start site region 142164 MGI:6069931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142165 transcription start site region 142165 MGI:6069932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142166 transcription start site region 142166 MGI:6069933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142167 transcription start site region 142167 MGI:6069934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142168 transcription start site region 142168 MGI:6069935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142169 transcription start site region 142169 MGI:6069936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142170 transcription start site region 142170 MGI:6069937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142171 transcription start site region 142171 MGI:6069938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142172 transcription start site region 142172 MGI:6069939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142173 transcription start site region 142173 MGI:6069940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142174 transcription start site region 142174 MGI:6069941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142175 transcription start site region 142175 MGI:6069942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142176 transcription start site region 142176 MGI:6069943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142177 transcription start site region 142177 MGI:6069944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142178 transcription start site region 142178 MGI:6069945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142179 transcription start site region 142179 MGI:6069946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142180 transcription start site region 142180 MGI:6069947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142181 transcription start site region 142181 MGI:6069948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142182 transcription start site region 142182 MGI:6069949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142183 transcription start site region 142183 MGI:6069950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142184 transcription start site region 142184 MGI:6069951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142185 transcription start site region 142185 MGI:6069952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142186 transcription start site region 142186 MGI:6069953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142187 transcription start site region 142187 MGI:6069954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142188 transcription start site region 142188 MGI:6069955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142189 transcription start site region 142189 MGI:6069956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142190 transcription start site region 142190 MGI:6069957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142191 transcription start site region 142191 MGI:6069958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142192 transcription start site region 142192 MGI:6069959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142193 transcription start site region 142193 MGI:6069960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142194 transcription start site region 142194 MGI:6069961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142195 transcription start site region 142195 MGI:6069962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142196 transcription start site region 142196 MGI:6069963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142197 transcription start site region 142197 MGI:6069964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142198 transcription start site region 142198 MGI:6069965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142199 transcription start site region 142199 MGI:6069966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142200 transcription start site region 142200 MGI:6069967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142201 transcription start site region 142201 MGI:6069968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142202 transcription start site region 142202 MGI:6069969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142203 transcription start site region 142203 MGI:6069970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142204 transcription start site region 142204 MGI:6069971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142205 transcription start site region 142205 MGI:6069972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142206 transcription start site region 142206 MGI:6069973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142207 transcription start site region 142207 MGI:6069974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142208 transcription start site region 142208 MGI:6069975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142209 transcription start site region 142209 MGI:6069976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142210 transcription start site region 142210 MGI:6069977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142211 transcription start site region 142211 MGI:6069978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142212 transcription start site region 142212 MGI:6069979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142213 transcription start site region 142213 MGI:6069980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142214 transcription start site region 142214 MGI:6069981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142215 transcription start site region 142215 MGI:6069982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142216 transcription start site region 142216 MGI:6069983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142217 transcription start site region 142217 MGI:6069984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142218 transcription start site region 142218 MGI:6069985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142219 transcription start site region 142219 MGI:6069986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142220 transcription start site region 142220 MGI:6069987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142221 transcription start site region 142221 MGI:6069988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142222 transcription start site region 142222 MGI:6069989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142223 transcription start site region 142223 MGI:6069990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142224 transcription start site region 142224 MGI:6069991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142225 transcription start site region 142225 MGI:6069992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142226 transcription start site region 142226 MGI:6069993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142227 transcription start site region 142227 MGI:6069994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142228 transcription start site region 142228 MGI:6069995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142229 transcription start site region 142229 MGI:6069996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142230 transcription start site region 142230 MGI:6069997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142231 transcription start site region 142231 MGI:6069998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142232 transcription start site region 142232 MGI:6069999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142233 transcription start site region 142233 MGI:6070000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142234 transcription start site region 142234 MGI:6070001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142235 transcription start site region 142235 MGI:6070002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142236 transcription start site region 142236 MGI:6070003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142237 transcription start site region 142237 MGI:6070004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142238 transcription start site region 142238 MGI:6070005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142239 transcription start site region 142239 MGI:6070006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142240 transcription start site region 142240 MGI:6070007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142241 transcription start site region 142241 MGI:6070008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142242 transcription start site region 142242 MGI:6070009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142243 transcription start site region 142243 MGI:6070010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142244 transcription start site region 142244 MGI:6070011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142245 transcription start site region 142245 MGI:6070012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142246 transcription start site region 142246 MGI:6070013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142247 transcription start site region 142247 MGI:6070014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142248 transcription start site region 142248 MGI:6070015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142249 transcription start site region 142249 MGI:6070016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142250 transcription start site region 142250 MGI:6070017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142251 transcription start site region 142251 MGI:6070018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142252 transcription start site region 142252 MGI:6070019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142253 transcription start site region 142253 MGI:6070020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142254 transcription start site region 142254 MGI:6070021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142255 transcription start site region 142255 MGI:6070022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142256 transcription start site region 142256 MGI:6070023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142257 transcription start site region 142257 MGI:6070024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142258 transcription start site region 142258 MGI:6070025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142259 transcription start site region 142259 MGI:6070026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142260 transcription start site region 142260 MGI:6070027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142261 transcription start site region 142261 MGI:6070028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142262 transcription start site region 142262 MGI:6070029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142263 transcription start site region 142263 MGI:6070030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142264 transcription start site region 142264 MGI:6070031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142265 transcription start site region 142265 MGI:6070032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142266 transcription start site region 142266 MGI:6070033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142267 transcription start site region 142267 MGI:6070034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142268 transcription start site region 142268 MGI:6070035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142269 transcription start site region 142269 MGI:6070036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142270 transcription start site region 142270 MGI:6070037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142271 transcription start site region 142271 MGI:6070038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142272 transcription start site region 142272 MGI:6070039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142273 transcription start site region 142273 MGI:6070040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142274 transcription start site region 142274 MGI:6070041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142275 transcription start site region 142275 MGI:6070042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142276 transcription start site region 142276 MGI:6070043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142277 transcription start site region 142277 MGI:6070044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142278 transcription start site region 142278 MGI:6070045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142279 transcription start site region 142279 MGI:6070046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142280 transcription start site region 142280 MGI:6070047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142281 transcription start site region 142281 MGI:6070048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142282 transcription start site region 142282 MGI:6070049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142283 transcription start site region 142283 MGI:6070050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142284 transcription start site region 142284 MGI:6070051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142285 transcription start site region 142285 MGI:6070052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142286 transcription start site region 142286 MGI:6070053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142287 transcription start site region 142287 MGI:6070054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142288 transcription start site region 142288 MGI:6070055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142289 transcription start site region 142289 MGI:6070056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142290 transcription start site region 142290 MGI:6070057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142291 transcription start site region 142291 MGI:6070058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142292 transcription start site region 142292 MGI:6070059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142293 transcription start site region 142293 MGI:6070060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142294 transcription start site region 142294 MGI:6070061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142295 transcription start site region 142295 MGI:6070062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142296 transcription start site region 142296 MGI:6070063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142297 transcription start site region 142297 MGI:6070064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142298 transcription start site region 142298 MGI:6070065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142299 transcription start site region 142299 MGI:6070066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142300 transcription start site region 142300 MGI:6070067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142301 transcription start site region 142301 MGI:6070068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142302 transcription start site region 142302 MGI:6070069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142303 transcription start site region 142303 MGI:6070070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142304 transcription start site region 142304 MGI:6070071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142305 transcription start site region 142305 MGI:6070072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142306 transcription start site region 142306 MGI:6070073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142307 transcription start site region 142307 MGI:6070074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142308 transcription start site region 142308 MGI:6070075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142309 transcription start site region 142309 MGI:6070076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142310 transcription start site region 142310 MGI:6070077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142311 transcription start site region 142311 MGI:6070078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142312 transcription start site region 142312 MGI:6070079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142313 transcription start site region 142313 MGI:6070080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142314 transcription start site region 142314 MGI:6070081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142315 transcription start site region 142315 MGI:6070082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142316 transcription start site region 142316 MGI:6070083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142317 transcription start site region 142317 MGI:6070084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142318 transcription start site region 142318 MGI:6070085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142319 transcription start site region 142319 MGI:6070086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142320 transcription start site region 142320 MGI:6070087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142321 transcription start site region 142321 MGI:6070088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142322 transcription start site region 142322 MGI:6070089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142323 transcription start site region 142323 MGI:6070090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142324 transcription start site region 142324 MGI:6070091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142325 transcription start site region 142325 MGI:6070092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142326 transcription start site region 142326 MGI:6070093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142327 transcription start site region 142327 MGI:6070094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142328 transcription start site region 142328 MGI:6070095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142329 transcription start site region 142329 MGI:6070096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142330 transcription start site region 142330 MGI:6070097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142331 transcription start site region 142331 MGI:6070098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142332 transcription start site region 142332 MGI:6070099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142333 transcription start site region 142333 MGI:6070100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142334 transcription start site region 142334 MGI:6070101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142335 transcription start site region 142335 MGI:6070102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142336 transcription start site region 142336 MGI:6070103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142337 transcription start site region 142337 MGI:6070104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142338 transcription start site region 142338 MGI:6070105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142339 transcription start site region 142339 MGI:6070106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142340 transcription start site region 142340 MGI:6070107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142341 transcription start site region 142341 MGI:6070108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142342 transcription start site region 142342 MGI:6070109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142343 transcription start site region 142343 MGI:6070110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142344 transcription start site region 142344 MGI:6070111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142345 transcription start site region 142345 MGI:6070112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142346 transcription start site region 142346 MGI:6070113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142347 transcription start site region 142347 MGI:6070114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142348 transcription start site region 142348 MGI:6070115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142349 transcription start site region 142349 MGI:6070116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142350 transcription start site region 142350 MGI:6070117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142351 transcription start site region 142351 MGI:6070118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142352 transcription start site region 142352 MGI:6070119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142353 transcription start site region 142353 MGI:6070120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142354 transcription start site region 142354 MGI:6070121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142355 transcription start site region 142355 MGI:6070122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142356 transcription start site region 142356 MGI:6070123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142357 transcription start site region 142357 MGI:6070124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142358 transcription start site region 142358 MGI:6070125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142359 transcription start site region 142359 MGI:6070126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142360 transcription start site region 142360 MGI:6070127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142361 transcription start site region 142361 MGI:6070128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142362 transcription start site region 142362 MGI:6070129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142363 transcription start site region 142363 MGI:6070130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142364 transcription start site region 142364 MGI:6070131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142365 transcription start site region 142365 MGI:6070132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142366 transcription start site region 142366 MGI:6070133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142367 transcription start site region 142367 MGI:6070134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142368 transcription start site region 142368 MGI:6070135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142369 transcription start site region 142369 MGI:6070136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142370 transcription start site region 142370 MGI:6070137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142371 transcription start site region 142371 MGI:6070138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142372 transcription start site region 142372 MGI:6070139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142373 transcription start site region 142373 MGI:6070140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142374 transcription start site region 142374 MGI:6070141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142375 transcription start site region 142375 MGI:6070142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142376 transcription start site region 142376 MGI:6070143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142377 transcription start site region 142377 MGI:6070144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142378 transcription start site region 142378 MGI:6070145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142379 transcription start site region 142379 MGI:6070146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142380 transcription start site region 142380 MGI:6070147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142381 transcription start site region 142381 MGI:6070148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142382 transcription start site region 142382 MGI:6070149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142383 transcription start site region 142383 MGI:6070150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142384 transcription start site region 142384 MGI:6070151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142385 transcription start site region 142385 MGI:6070152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142386 transcription start site region 142386 MGI:6070153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142387 transcription start site region 142387 MGI:6070154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142388 transcription start site region 142388 MGI:6070155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142389 transcription start site region 142389 MGI:6070156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142390 transcription start site region 142390 MGI:6070157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142391 transcription start site region 142391 MGI:6070158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142392 transcription start site region 142392 MGI:6070159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142393 transcription start site region 142393 MGI:6070160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142394 transcription start site region 142394 MGI:6070161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142395 transcription start site region 142395 MGI:6070162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142396 transcription start site region 142396 MGI:6070163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142397 transcription start site region 142397 MGI:6070164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142398 transcription start site region 142398 MGI:6070165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142399 transcription start site region 142399 MGI:6070166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142400 transcription start site region 142400 MGI:6070167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142401 transcription start site region 142401 MGI:6070168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142402 transcription start site region 142402 MGI:6070169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142403 transcription start site region 142403 MGI:6070170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142404 transcription start site region 142404 MGI:6070171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142405 transcription start site region 142405 MGI:6070172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142406 transcription start site region 142406 MGI:6070173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142407 transcription start site region 142407 MGI:6070174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142408 transcription start site region 142408 MGI:6070175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142409 transcription start site region 142409 MGI:6070176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142410 transcription start site region 142410 MGI:6070177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142411 transcription start site region 142411 MGI:6070178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142412 transcription start site region 142412 MGI:6070179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142413 transcription start site region 142413 MGI:6070180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142414 transcription start site region 142414 MGI:6070181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142415 transcription start site region 142415 MGI:6070182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142416 transcription start site region 142416 MGI:6070183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142417 transcription start site region 142417 MGI:6070184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142418 transcription start site region 142418 MGI:6070185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142419 transcription start site region 142419 MGI:6070186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142420 transcription start site region 142420 MGI:6070187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142421 transcription start site region 142421 MGI:6070188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142422 transcription start site region 142422 MGI:6070189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142423 transcription start site region 142423 MGI:6070190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142424 transcription start site region 142424 MGI:6070191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142425 transcription start site region 142425 MGI:6070192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142426 transcription start site region 142426 MGI:6070193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142427 transcription start site region 142427 MGI:6070194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142428 transcription start site region 142428 MGI:6070195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142429 transcription start site region 142429 MGI:6070196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142430 transcription start site region 142430 MGI:6070197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142431 transcription start site region 142431 MGI:6070198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142432 transcription start site region 142432 MGI:6070199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142433 transcription start site region 142433 MGI:6070200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142434 transcription start site region 142434 MGI:6070201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142435 transcription start site region 142435 MGI:6070202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142436 transcription start site region 142436 MGI:6070203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142437 transcription start site region 142437 MGI:6070204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142438 transcription start site region 142438 MGI:6070205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142439 transcription start site region 142439 MGI:6070206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142440 transcription start site region 142440 MGI:6070207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142441 transcription start site region 142441 MGI:6070208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142442 transcription start site region 142442 MGI:6070209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142443 transcription start site region 142443 MGI:6070210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142444 transcription start site region 142444 MGI:6070211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142445 transcription start site region 142445 MGI:6070212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142446 transcription start site region 142446 MGI:6070213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142447 transcription start site region 142447 MGI:6070214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142448 transcription start site region 142448 MGI:6070215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142449 transcription start site region 142449 MGI:6070216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142450 transcription start site region 142450 MGI:6070217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142451 transcription start site region 142451 MGI:6070218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142452 transcription start site region 142452 MGI:6070219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142453 transcription start site region 142453 MGI:6070220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142454 transcription start site region 142454 MGI:6070221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142455 transcription start site region 142455 MGI:6070222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142456 transcription start site region 142456 MGI:6070223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142457 transcription start site region 142457 MGI:6070224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142458 transcription start site region 142458 MGI:6070225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142459 transcription start site region 142459 MGI:6070226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142460 transcription start site region 142460 MGI:6070227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142461 transcription start site region 142461 MGI:6070228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142462 transcription start site region 142462 MGI:6070229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142463 transcription start site region 142463 MGI:6070230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142464 transcription start site region 142464 MGI:6070231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142465 transcription start site region 142465 MGI:6070232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142466 transcription start site region 142466 MGI:6070233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142467 transcription start site region 142467 MGI:6070234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142468 transcription start site region 142468 MGI:6070235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142469 transcription start site region 142469 MGI:6070236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142470 transcription start site region 142470 MGI:6070237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142471 transcription start site region 142471 MGI:6070238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142472 transcription start site region 142472 MGI:6070239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142473 transcription start site region 142473 MGI:6070240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142474 transcription start site region 142474 MGI:6070241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142475 transcription start site region 142475 MGI:6070242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142476 transcription start site region 142476 MGI:6070243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142477 transcription start site region 142477 MGI:6070244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142478 transcription start site region 142478 MGI:6070245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142479 transcription start site region 142479 MGI:6070246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142480 transcription start site region 142480 MGI:6070247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142481 transcription start site region 142481 MGI:6070248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142482 transcription start site region 142482 MGI:6070249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142483 transcription start site region 142483 MGI:6070250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142484 transcription start site region 142484 MGI:6070251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142485 transcription start site region 142485 MGI:6070252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142486 transcription start site region 142486 MGI:6070253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142487 transcription start site region 142487 MGI:6070254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142488 transcription start site region 142488 MGI:6070255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142489 transcription start site region 142489 MGI:6070256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142490 transcription start site region 142490 MGI:6070257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142491 transcription start site region 142491 MGI:6070258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142492 transcription start site region 142492 MGI:6070259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142493 transcription start site region 142493 MGI:6070260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142494 transcription start site region 142494 MGI:6070261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142495 transcription start site region 142495 MGI:6070262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142496 transcription start site region 142496 MGI:6070263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142497 transcription start site region 142497 MGI:6070264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142498 transcription start site region 142498 MGI:6070265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142499 transcription start site region 142499 MGI:6070266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142500 transcription start site region 142500 MGI:6070267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142501 transcription start site region 142501 MGI:6070268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142502 transcription start site region 142502 MGI:6070269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142503 transcription start site region 142503 MGI:6070270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142504 transcription start site region 142504 MGI:6070271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142505 transcription start site region 142505 MGI:6070272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142506 transcription start site region 142506 MGI:6070273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142507 transcription start site region 142507 MGI:6070274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142508 transcription start site region 142508 MGI:6070275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142509 transcription start site region 142509 MGI:6070276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142510 transcription start site region 142510 MGI:6070277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142511 transcription start site region 142511 MGI:6070278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142512 transcription start site region 142512 MGI:6070279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142513 transcription start site region 142513 MGI:6070280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142514 transcription start site region 142514 MGI:6070281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142515 transcription start site region 142515 MGI:6070282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142516 transcription start site region 142516 MGI:6070283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142517 transcription start site region 142517 MGI:6070284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142518 transcription start site region 142518 MGI:6070285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142519 transcription start site region 142519 MGI:6070286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142520 transcription start site region 142520 MGI:6070287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142521 transcription start site region 142521 MGI:6070288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142522 transcription start site region 142522 MGI:6070289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142523 transcription start site region 142523 MGI:6070290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142524 transcription start site region 142524 MGI:6070291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142525 transcription start site region 142525 MGI:6070292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142526 transcription start site region 142526 MGI:6070293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142527 transcription start site region 142527 MGI:6070294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142528 transcription start site region 142528 MGI:6070295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142529 transcription start site region 142529 MGI:6070296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142530 transcription start site region 142530 MGI:6070297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142531 transcription start site region 142531 MGI:6070298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142532 transcription start site region 142532 MGI:6070299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142533 transcription start site region 142533 MGI:6070300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142534 transcription start site region 142534 MGI:6070301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142535 transcription start site region 142535 MGI:6070302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142536 transcription start site region 142536 MGI:6070303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142537 transcription start site region 142537 MGI:6070304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142538 transcription start site region 142538 MGI:6070305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142539 transcription start site region 142539 MGI:6070306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142540 transcription start site region 142540 MGI:6070307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142541 transcription start site region 142541 MGI:6070308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142542 transcription start site region 142542 MGI:6070309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142543 transcription start site region 142543 MGI:6070310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142544 transcription start site region 142544 MGI:6070311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142545 transcription start site region 142545 MGI:6070312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142546 transcription start site region 142546 MGI:6070313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142547 transcription start site region 142547 MGI:6070314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142548 transcription start site region 142548 MGI:6070315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142549 transcription start site region 142549 MGI:6070316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142550 transcription start site region 142550 MGI:6070317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142551 transcription start site region 142551 MGI:6070318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142552 transcription start site region 142552 MGI:6070319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142553 transcription start site region 142553 MGI:6070320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142554 transcription start site region 142554 MGI:6070321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142555 transcription start site region 142555 MGI:6070322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142556 transcription start site region 142556 MGI:6070323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142557 transcription start site region 142557 MGI:6070324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142558 transcription start site region 142558 MGI:6070325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142559 transcription start site region 142559 MGI:6070326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142560 transcription start site region 142560 MGI:6070327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142561 transcription start site region 142561 MGI:6070328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142562 transcription start site region 142562 MGI:6070329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142563 transcription start site region 142563 MGI:6070330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142564 transcription start site region 142564 MGI:6070331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142565 transcription start site region 142565 MGI:6070332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142566 transcription start site region 142566 MGI:6070333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142567 transcription start site region 142567 MGI:6070334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142568 transcription start site region 142568 MGI:6070335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142569 transcription start site region 142569 MGI:6070336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142570 transcription start site region 142570 MGI:6070337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142571 transcription start site region 142571 MGI:6070338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142572 transcription start site region 142572 MGI:6070339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142573 transcription start site region 142573 MGI:6070340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142574 transcription start site region 142574 MGI:6070341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142575 transcription start site region 142575 MGI:6070342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142576 transcription start site region 142576 MGI:6070343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142577 transcription start site region 142577 MGI:6070344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142578 transcription start site region 142578 MGI:6070345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142579 transcription start site region 142579 MGI:6070346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142580 transcription start site region 142580 MGI:6070347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142581 transcription start site region 142581 MGI:6070348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142582 transcription start site region 142582 MGI:6070349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142583 transcription start site region 142583 MGI:6070350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142584 transcription start site region 142584 MGI:6070351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142585 transcription start site region 142585 MGI:6070352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142586 transcription start site region 142586 MGI:6070353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142587 transcription start site region 142587 MGI:6070354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142588 transcription start site region 142588 MGI:6070355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142589 transcription start site region 142589 MGI:6070356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142590 transcription start site region 142590 MGI:6070357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142591 transcription start site region 142591 MGI:6070358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142592 transcription start site region 142592 MGI:6070359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142593 transcription start site region 142593 MGI:6070360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142594 transcription start site region 142594 MGI:6070361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142595 transcription start site region 142595 MGI:6070362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142596 transcription start site region 142596 MGI:6070363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142597 transcription start site region 142597 MGI:6070364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142598 transcription start site region 142598 MGI:6070365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142599 transcription start site region 142599 MGI:6070366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142600 transcription start site region 142600 MGI:6070367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142601 transcription start site region 142601 MGI:6070368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142602 transcription start site region 142602 MGI:6070369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142603 transcription start site region 142603 MGI:6070370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142604 transcription start site region 142604 MGI:6070371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142605 transcription start site region 142605 MGI:6070372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142606 transcription start site region 142606 MGI:6070373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142607 transcription start site region 142607 MGI:6070374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142608 transcription start site region 142608 MGI:6070375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142609 transcription start site region 142609 MGI:6070376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142610 transcription start site region 142610 MGI:6070377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142611 transcription start site region 142611 MGI:6070378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142612 transcription start site region 142612 MGI:6070379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142613 transcription start site region 142613 MGI:6070380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142614 transcription start site region 142614 MGI:6070381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142615 transcription start site region 142615 MGI:6070382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142616 transcription start site region 142616 MGI:6070383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142617 transcription start site region 142617 MGI:6070384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142618 transcription start site region 142618 MGI:6070385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142619 transcription start site region 142619 MGI:6070386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142620 transcription start site region 142620 MGI:6070387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142621 transcription start site region 142621 MGI:6070388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142622 transcription start site region 142622 MGI:6070389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142623 transcription start site region 142623 MGI:6070390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142624 transcription start site region 142624 MGI:6070391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142625 transcription start site region 142625 MGI:6070392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142626 transcription start site region 142626 MGI:6070393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142627 transcription start site region 142627 MGI:6070394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142628 transcription start site region 142628 MGI:6070395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142629 transcription start site region 142629 MGI:6070396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142630 transcription start site region 142630 MGI:6070397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142631 transcription start site region 142631 MGI:6070398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142632 transcription start site region 142632 MGI:6070399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142633 transcription start site region 142633 MGI:6070400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142634 transcription start site region 142634 MGI:6070401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142635 transcription start site region 142635 MGI:6070402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142636 transcription start site region 142636 MGI:6070403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142637 transcription start site region 142637 MGI:6070404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142638 transcription start site region 142638 MGI:6070405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142639 transcription start site region 142639 MGI:6070406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142640 transcription start site region 142640 MGI:6070407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142641 transcription start site region 142641 MGI:6070408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142642 transcription start site region 142642 MGI:6070409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142643 transcription start site region 142643 MGI:6070410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142644 transcription start site region 142644 MGI:6070411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142645 transcription start site region 142645 MGI:6070412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142646 transcription start site region 142646 MGI:6070413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142647 transcription start site region 142647 MGI:6070414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142648 transcription start site region 142648 MGI:6070415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142649 transcription start site region 142649 MGI:6070416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142650 transcription start site region 142650 MGI:6070417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142651 transcription start site region 142651 MGI:6070418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142652 transcription start site region 142652 MGI:6070419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142653 transcription start site region 142653 MGI:6070420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142654 transcription start site region 142654 MGI:6070421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142655 transcription start site region 142655 MGI:6070422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142656 transcription start site region 142656 MGI:6070423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142657 transcription start site region 142657 MGI:6070424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142658 transcription start site region 142658 MGI:6070425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142659 transcription start site region 142659 MGI:6070426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142660 transcription start site region 142660 MGI:6070427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142661 transcription start site region 142661 MGI:6070428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142662 transcription start site region 142662 MGI:6070429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142663 transcription start site region 142663 MGI:6070430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142664 transcription start site region 142664 MGI:6070431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142665 transcription start site region 142665 MGI:6070432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142666 transcription start site region 142666 MGI:6070433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142667 transcription start site region 142667 MGI:6070434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142668 transcription start site region 142668 MGI:6070435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142669 transcription start site region 142669 MGI:6070436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142670 transcription start site region 142670 MGI:6070437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142671 transcription start site region 142671 MGI:6070438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142672 transcription start site region 142672 MGI:6070439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142673 transcription start site region 142673 MGI:6070440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142674 transcription start site region 142674 MGI:6070441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142675 transcription start site region 142675 MGI:6070442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142676 transcription start site region 142676 MGI:6070443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142677 transcription start site region 142677 MGI:6070444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142678 transcription start site region 142678 MGI:6070445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142679 transcription start site region 142679 MGI:6070446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142680 transcription start site region 142680 MGI:6070447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142681 transcription start site region 142681 MGI:6070448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142682 transcription start site region 142682 MGI:6070449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142683 transcription start site region 142683 MGI:6070450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142684 transcription start site region 142684 MGI:6070451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142685 transcription start site region 142685 MGI:6070452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142686 transcription start site region 142686 MGI:6070453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142687 transcription start site region 142687 MGI:6070454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142688 transcription start site region 142688 MGI:6070455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142689 transcription start site region 142689 MGI:6070456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142690 transcription start site region 142690 MGI:6070457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142691 transcription start site region 142691 MGI:6070458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142692 transcription start site region 142692 MGI:6070459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142693 transcription start site region 142693 MGI:6070460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142694 transcription start site region 142694 MGI:6070461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142695 transcription start site region 142695 MGI:6070462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142696 transcription start site region 142696 MGI:6070463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142697 transcription start site region 142697 MGI:6070464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142698 transcription start site region 142698 MGI:6070465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142699 transcription start site region 142699 MGI:6070466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142700 transcription start site region 142700 MGI:6070467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142701 transcription start site region 142701 MGI:6070468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142702 transcription start site region 142702 MGI:6070469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142703 transcription start site region 142703 MGI:6070470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142704 transcription start site region 142704 MGI:6070471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142705 transcription start site region 142705 MGI:6070472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142706 transcription start site region 142706 MGI:6070473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142707 transcription start site region 142707 MGI:6070474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142708 transcription start site region 142708 MGI:6070475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142709 transcription start site region 142709 MGI:6070476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142710 transcription start site region 142710 MGI:6070477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142711 transcription start site region 142711 MGI:6070478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142712 transcription start site region 142712 MGI:6070479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142713 transcription start site region 142713 MGI:6070480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142714 transcription start site region 142714 MGI:6070481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142715 transcription start site region 142715 MGI:6070482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142716 transcription start site region 142716 MGI:6070483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142717 transcription start site region 142717 MGI:6070484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142718 transcription start site region 142718 MGI:6070485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142719 transcription start site region 142719 MGI:6070486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142720 transcription start site region 142720 MGI:6070487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142721 transcription start site region 142721 MGI:6070488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142722 transcription start site region 142722 MGI:6070489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142723 transcription start site region 142723 MGI:6070490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142724 transcription start site region 142724 MGI:6070491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142725 transcription start site region 142725 MGI:6070492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142726 transcription start site region 142726 MGI:6070493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142727 transcription start site region 142727 MGI:6070494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142728 transcription start site region 142728 MGI:6070495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142729 transcription start site region 142729 MGI:6070496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142730 transcription start site region 142730 MGI:6070497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142731 transcription start site region 142731 MGI:6070498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142732 transcription start site region 142732 MGI:6070499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142733 transcription start site region 142733 MGI:6070500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142734 transcription start site region 142734 MGI:6070501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142735 transcription start site region 142735 MGI:6070502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142736 transcription start site region 142736 MGI:6070503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142737 transcription start site region 142737 MGI:6070504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142738 transcription start site region 142738 MGI:6070505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142739 transcription start site region 142739 MGI:6070506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142740 transcription start site region 142740 MGI:6070507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142741 transcription start site region 142741 MGI:6070508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142742 transcription start site region 142742 MGI:6070509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142743 transcription start site region 142743 MGI:6070510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142744 transcription start site region 142744 MGI:6070511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142745 transcription start site region 142745 MGI:6070512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142746 transcription start site region 142746 MGI:6070513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142747 transcription start site region 142747 MGI:6070514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142748 transcription start site region 142748 MGI:6070515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142749 transcription start site region 142749 MGI:6070516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142750 transcription start site region 142750 MGI:6070517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142751 transcription start site region 142751 MGI:6070518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142752 transcription start site region 142752 MGI:6070519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142753 transcription start site region 142753 MGI:6070520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142754 transcription start site region 142754 MGI:6070521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142755 transcription start site region 142755 MGI:6070522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142756 transcription start site region 142756 MGI:6070523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142757 transcription start site region 142757 MGI:6070524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142758 transcription start site region 142758 MGI:6070525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142759 transcription start site region 142759 MGI:6070526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142760 transcription start site region 142760 MGI:6070527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142761 transcription start site region 142761 MGI:6070528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142762 transcription start site region 142762 MGI:6070529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142763 transcription start site region 142763 MGI:6070530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142764 transcription start site region 142764 MGI:6070531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142765 transcription start site region 142765 MGI:6070532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142766 transcription start site region 142766 MGI:6070533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142767 transcription start site region 142767 MGI:6070534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142768 transcription start site region 142768 MGI:6070535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142769 transcription start site region 142769 MGI:6070536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142770 transcription start site region 142770 MGI:6070537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142771 transcription start site region 142771 MGI:6070538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142772 transcription start site region 142772 MGI:6070539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142773 transcription start site region 142773 MGI:6070540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142774 transcription start site region 142774 MGI:6070541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142775 transcription start site region 142775 MGI:6070542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142776 transcription start site region 142776 MGI:6070543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142777 transcription start site region 142777 MGI:6070544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142778 transcription start site region 142778 MGI:6070545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142779 transcription start site region 142779 MGI:6070546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142780 transcription start site region 142780 MGI:6070547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142781 transcription start site region 142781 MGI:6070548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142782 transcription start site region 142782 MGI:6070549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142783 transcription start site region 142783 MGI:6070550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142784 transcription start site region 142784 MGI:6070551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142785 transcription start site region 142785 MGI:6070552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142786 transcription start site region 142786 MGI:6070553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142787 transcription start site region 142787 MGI:6070554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142788 transcription start site region 142788 MGI:6070555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142789 transcription start site region 142789 MGI:6070556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142790 transcription start site region 142790 MGI:6070557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142791 transcription start site region 142791 MGI:6070558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142792 transcription start site region 142792 MGI:6070559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142793 transcription start site region 142793 MGI:6070560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142794 transcription start site region 142794 MGI:6070561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142795 transcription start site region 142795 MGI:6070562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142796 transcription start site region 142796 MGI:6070563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142797 transcription start site region 142797 MGI:6070564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142798 transcription start site region 142798 MGI:6070565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142799 transcription start site region 142799 MGI:6070566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142800 transcription start site region 142800 MGI:6070567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142801 transcription start site region 142801 MGI:6070568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142802 transcription start site region 142802 MGI:6070569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142803 transcription start site region 142803 MGI:6070570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142804 transcription start site region 142804 MGI:6070571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142805 transcription start site region 142805 MGI:6070572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142806 transcription start site region 142806 MGI:6070573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142807 transcription start site region 142807 MGI:6070574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142808 transcription start site region 142808 MGI:6070575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142809 transcription start site region 142809 MGI:6070576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142810 transcription start site region 142810 MGI:6070577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142811 transcription start site region 142811 MGI:6070578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142812 transcription start site region 142812 MGI:6070579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142813 transcription start site region 142813 MGI:6070580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142814 transcription start site region 142814 MGI:6070581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142815 transcription start site region 142815 MGI:6070582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142816 transcription start site region 142816 MGI:6070583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142817 transcription start site region 142817 MGI:6070584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142818 transcription start site region 142818 MGI:6070585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142819 transcription start site region 142819 MGI:6070586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142820 transcription start site region 142820 MGI:6070587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142821 transcription start site region 142821 MGI:6070588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142822 transcription start site region 142822 MGI:6070589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142823 transcription start site region 142823 MGI:6070590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142824 transcription start site region 142824 MGI:6070591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142825 transcription start site region 142825 MGI:6070592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142826 transcription start site region 142826 MGI:6070593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142827 transcription start site region 142827 MGI:6070594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142828 transcription start site region 142828 MGI:6070595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142829 transcription start site region 142829 MGI:6070596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142830 transcription start site region 142830 MGI:6070597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142831 transcription start site region 142831 MGI:6070598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142832 transcription start site region 142832 MGI:6070599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142833 transcription start site region 142833 MGI:6070600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142834 transcription start site region 142834 MGI:6070601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142835 transcription start site region 142835 MGI:6070602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142836 transcription start site region 142836 MGI:6070603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142837 transcription start site region 142837 MGI:6070604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142838 transcription start site region 142838 MGI:6070605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142839 transcription start site region 142839 MGI:6070606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142840 transcription start site region 142840 MGI:6070607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142841 transcription start site region 142841 MGI:6070608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142842 transcription start site region 142842 MGI:6070609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142843 transcription start site region 142843 MGI:6070610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142844 transcription start site region 142844 MGI:6070611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142845 transcription start site region 142845 MGI:6070612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142846 transcription start site region 142846 MGI:6070613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142847 transcription start site region 142847 MGI:6070614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142848 transcription start site region 142848 MGI:6070615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142849 transcription start site region 142849 MGI:6070616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142850 transcription start site region 142850 MGI:6070617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142851 transcription start site region 142851 MGI:6070618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142852 transcription start site region 142852 MGI:6070619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142853 transcription start site region 142853 MGI:6070620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142854 transcription start site region 142854 MGI:6070621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142855 transcription start site region 142855 MGI:6070622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142856 transcription start site region 142856 MGI:6070623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142857 transcription start site region 142857 MGI:6070624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142858 transcription start site region 142858 MGI:6070625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142859 transcription start site region 142859 MGI:6070626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142860 transcription start site region 142860 MGI:6070627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142861 transcription start site region 142861 MGI:6070628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142862 transcription start site region 142862 MGI:6070629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142863 transcription start site region 142863 MGI:6070630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142864 transcription start site region 142864 MGI:6070631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142865 transcription start site region 142865 MGI:6070632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142866 transcription start site region 142866 MGI:6070633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142867 transcription start site region 142867 MGI:6070634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142868 transcription start site region 142868 MGI:6070635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142869 transcription start site region 142869 MGI:6070636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142870 transcription start site region 142870 MGI:6070637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142871 transcription start site region 142871 MGI:6070638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142872 transcription start site region 142872 MGI:6070639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142873 transcription start site region 142873 MGI:6070640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142874 transcription start site region 142874 MGI:6070641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142875 transcription start site region 142875 MGI:6070642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142876 transcription start site region 142876 MGI:6070643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142877 transcription start site region 142877 MGI:6070644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142878 transcription start site region 142878 MGI:6070645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142879 transcription start site region 142879 MGI:6070646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142880 transcription start site region 142880 MGI:6070647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142881 transcription start site region 142881 MGI:6070648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142882 transcription start site region 142882 MGI:6070649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142883 transcription start site region 142883 MGI:6070650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142884 transcription start site region 142884 MGI:6070651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142885 transcription start site region 142885 MGI:6070652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142886 transcription start site region 142886 MGI:6070653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142887 transcription start site region 142887 MGI:6070654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142888 transcription start site region 142888 MGI:6070655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142889 transcription start site region 142889 MGI:6070656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142890 transcription start site region 142890 MGI:6070657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142891 transcription start site region 142891 MGI:6070658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142892 transcription start site region 142892 MGI:6070659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142893 transcription start site region 142893 MGI:6070660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142894 transcription start site region 142894 MGI:6070661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142895 transcription start site region 142895 MGI:6070662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142896 transcription start site region 142896 MGI:6070663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142897 transcription start site region 142897 MGI:6070664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142898 transcription start site region 142898 MGI:6070665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142899 transcription start site region 142899 MGI:6070666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142900 transcription start site region 142900 MGI:6070667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142901 transcription start site region 142901 MGI:6070668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142902 transcription start site region 142902 MGI:6070669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142903 transcription start site region 142903 MGI:6070670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142904 transcription start site region 142904 MGI:6070671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142905 transcription start site region 142905 MGI:6070672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142906 transcription start site region 142906 MGI:6070673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142907 transcription start site region 142907 MGI:6070674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142908 transcription start site region 142908 MGI:6070675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142909 transcription start site region 142909 MGI:6070676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142910 transcription start site region 142910 MGI:6070677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142911 transcription start site region 142911 MGI:6070678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142912 transcription start site region 142912 MGI:6070679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142913 transcription start site region 142913 MGI:6070680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142914 transcription start site region 142914 MGI:6070681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142915 transcription start site region 142915 MGI:6070682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142916 transcription start site region 142916 MGI:6070683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142917 transcription start site region 142917 MGI:6070684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142918 transcription start site region 142918 MGI:6070685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142919 transcription start site region 142919 MGI:6070686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142920 transcription start site region 142920 MGI:6070687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142921 transcription start site region 142921 MGI:6070688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142922 transcription start site region 142922 MGI:6070689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142923 transcription start site region 142923 MGI:6070690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142924 transcription start site region 142924 MGI:6070691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142925 transcription start site region 142925 MGI:6070692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142926 transcription start site region 142926 MGI:6070693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142927 transcription start site region 142927 MGI:6070694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142928 transcription start site region 142928 MGI:6070695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142929 transcription start site region 142929 MGI:6070696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142930 transcription start site region 142930 MGI:6070697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142931 transcription start site region 142931 MGI:6070698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142932 transcription start site region 142932 MGI:6070699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142933 transcription start site region 142933 MGI:6070700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142934 transcription start site region 142934 MGI:6070701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142935 transcription start site region 142935 MGI:6070702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142936 transcription start site region 142936 MGI:6070703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142937 transcription start site region 142937 MGI:6070704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142938 transcription start site region 142938 MGI:6070705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142939 transcription start site region 142939 MGI:6070706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142940 transcription start site region 142940 MGI:6070707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142941 transcription start site region 142941 MGI:6070708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142942 transcription start site region 142942 MGI:6070709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142943 transcription start site region 142943 MGI:6070710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142944 transcription start site region 142944 MGI:6070711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142945 transcription start site region 142945 MGI:6070712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142946 transcription start site region 142946 MGI:6070713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142947 transcription start site region 142947 MGI:6070714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142948 transcription start site region 142948 MGI:6070715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142949 transcription start site region 142949 MGI:6070716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142950 transcription start site region 142950 MGI:6070717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142951 transcription start site region 142951 MGI:6070718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142952 transcription start site region 142952 MGI:6070719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142953 transcription start site region 142953 MGI:6070720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142954 transcription start site region 142954 MGI:6070721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142955 transcription start site region 142955 MGI:6070722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142956 transcription start site region 142956 MGI:6070723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142957 transcription start site region 142957 MGI:6070724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142958 transcription start site region 142958 MGI:6070725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142959 transcription start site region 142959 MGI:6070726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142960 transcription start site region 142960 MGI:6070727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142961 transcription start site region 142961 MGI:6070728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142962 transcription start site region 142962 MGI:6070729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142963 transcription start site region 142963 MGI:6070730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142964 transcription start site region 142964 MGI:6070731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142965 transcription start site region 142965 MGI:6070732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142966 transcription start site region 142966 MGI:6070733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142967 transcription start site region 142967 MGI:6070734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142968 transcription start site region 142968 MGI:6070735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142969 transcription start site region 142969 MGI:6070736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142970 transcription start site region 142970 MGI:6070737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142971 transcription start site region 142971 MGI:6070738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142972 transcription start site region 142972 MGI:6070739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142973 transcription start site region 142973 MGI:6070740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142974 transcription start site region 142974 MGI:6070741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142975 transcription start site region 142975 MGI:6070742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142976 transcription start site region 142976 MGI:6070743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142977 transcription start site region 142977 MGI:6070744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142978 transcription start site region 142978 MGI:6070745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142979 transcription start site region 142979 MGI:6070746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142980 transcription start site region 142980 MGI:6070747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142981 transcription start site region 142981 MGI:6070748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142982 transcription start site region 142982 MGI:6070749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142983 transcription start site region 142983 MGI:6070750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142984 transcription start site region 142984 MGI:6070751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142985 transcription start site region 142985 MGI:6070752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142986 transcription start site region 142986 MGI:6070753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142987 transcription start site region 142987 MGI:6070754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142988 transcription start site region 142988 MGI:6070755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142989 transcription start site region 142989 MGI:6070756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142990 transcription start site region 142990 MGI:6070757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142991 transcription start site region 142991 MGI:6070758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142992 transcription start site region 142992 MGI:6070759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142993 transcription start site region 142993 MGI:6070760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142994 transcription start site region 142994 MGI:6070761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142995 transcription start site region 142995 MGI:6070762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142996 transcription start site region 142996 MGI:6070763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142997 transcription start site region 142997 MGI:6070764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142998 transcription start site region 142998 MGI:6070765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142999 transcription start site region 142999 MGI:6070766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143000 transcription start site region 143000 MGI:6070767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143001 transcription start site region 143001 MGI:6070768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143002 transcription start site region 143002 MGI:6070769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143003 transcription start site region 143003 MGI:6070770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143004 transcription start site region 143004 MGI:6070771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143005 transcription start site region 143005 MGI:6070772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143006 transcription start site region 143006 MGI:6070773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143007 transcription start site region 143007 MGI:6070774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143008 transcription start site region 143008 MGI:6070775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143009 transcription start site region 143009 MGI:6070776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143010 transcription start site region 143010 MGI:6070777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143011 transcription start site region 143011 MGI:6070778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143012 transcription start site region 143012 MGI:6070779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143013 transcription start site region 143013 MGI:6070780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143014 transcription start site region 143014 MGI:6070781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143015 transcription start site region 143015 MGI:6070782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143016 transcription start site region 143016 MGI:6070783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143017 transcription start site region 143017 MGI:6070784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143018 transcription start site region 143018 MGI:6070785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143019 transcription start site region 143019 MGI:6070786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143020 transcription start site region 143020 MGI:6070787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143021 transcription start site region 143021 MGI:6070788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143022 transcription start site region 143022 MGI:6070789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143023 transcription start site region 143023 MGI:6070790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143024 transcription start site region 143024 MGI:6070791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143025 transcription start site region 143025 MGI:6070792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143026 transcription start site region 143026 MGI:6070793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143027 transcription start site region 143027 MGI:6070794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143028 transcription start site region 143028 MGI:6070795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143029 transcription start site region 143029 MGI:6070796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143030 transcription start site region 143030 MGI:6070797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143031 transcription start site region 143031 MGI:6070798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143032 transcription start site region 143032 MGI:6070799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143033 transcription start site region 143033 MGI:6070800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143034 transcription start site region 143034 MGI:6070801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143035 transcription start site region 143035 MGI:6070802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143036 transcription start site region 143036 MGI:6070803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143037 transcription start site region 143037 MGI:6070804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143038 transcription start site region 143038 MGI:6070805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143039 transcription start site region 143039 MGI:6070806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143040 transcription start site region 143040 MGI:6070807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143041 transcription start site region 143041 MGI:6070808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143042 transcription start site region 143042 MGI:6070809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143043 transcription start site region 143043 MGI:6070810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143044 transcription start site region 143044 MGI:6070811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143045 transcription start site region 143045 MGI:6070812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143046 transcription start site region 143046 MGI:6070813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143047 transcription start site region 143047 MGI:6070814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143048 transcription start site region 143048 MGI:6070815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143049 transcription start site region 143049 MGI:6070816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143050 transcription start site region 143050 MGI:6070817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143051 transcription start site region 143051 MGI:6070818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143052 transcription start site region 143052 MGI:6070819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143053 transcription start site region 143053 MGI:6070820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143054 transcription start site region 143054 MGI:6070821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143055 transcription start site region 143055 MGI:6070822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143056 transcription start site region 143056 MGI:6070823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143057 transcription start site region 143057 MGI:6070824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143058 transcription start site region 143058 MGI:6070825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143059 transcription start site region 143059 MGI:6070826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143060 transcription start site region 143060 MGI:6070827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143061 transcription start site region 143061 MGI:6070828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143062 transcription start site region 143062 MGI:6070829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143063 transcription start site region 143063 MGI:6070830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143064 transcription start site region 143064 MGI:6070831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143065 transcription start site region 143065 MGI:6070832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143066 transcription start site region 143066 MGI:6070833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143067 transcription start site region 143067 MGI:6070834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143068 transcription start site region 143068 MGI:6070835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143069 transcription start site region 143069 MGI:6070836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143070 transcription start site region 143070 MGI:6070837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143071 transcription start site region 143071 MGI:6070838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143072 transcription start site region 143072 MGI:6070839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143073 transcription start site region 143073 MGI:6070840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143074 transcription start site region 143074 MGI:6070841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143075 transcription start site region 143075 MGI:6070842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143076 transcription start site region 143076 MGI:6070843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143077 transcription start site region 143077 MGI:6070844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143078 transcription start site region 143078 MGI:6070845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143079 transcription start site region 143079 MGI:6070846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143080 transcription start site region 143080 MGI:6070847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143081 transcription start site region 143081 MGI:6070848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143082 transcription start site region 143082 MGI:6070849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143083 transcription start site region 143083 MGI:6070850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143084 transcription start site region 143084 MGI:6070851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143085 transcription start site region 143085 MGI:6070852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143086 transcription start site region 143086 MGI:6070853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143087 transcription start site region 143087 MGI:6070854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143088 transcription start site region 143088 MGI:6070855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143089 transcription start site region 143089 MGI:6070856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143090 transcription start site region 143090 MGI:6070857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143091 transcription start site region 143091 MGI:6070858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143092 transcription start site region 143092 MGI:6070859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143093 transcription start site region 143093 MGI:6070860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143094 transcription start site region 143094 MGI:6070861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143095 transcription start site region 143095 MGI:6070862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143096 transcription start site region 143096 MGI:6070863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143097 transcription start site region 143097 MGI:6070864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143098 transcription start site region 143098 MGI:6070865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143099 transcription start site region 143099 MGI:6070866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143100 transcription start site region 143100 MGI:6070867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143101 transcription start site region 143101 MGI:6070868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143102 transcription start site region 143102 MGI:6070869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143103 transcription start site region 143103 MGI:6070870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143104 transcription start site region 143104 MGI:6070871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143105 transcription start site region 143105 MGI:6070872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143106 transcription start site region 143106 MGI:6070873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143107 transcription start site region 143107 MGI:6070874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143108 transcription start site region 143108 MGI:6070875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP