Tssr141022 transcription start site region 141022 MGI:6068789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141023 transcription start site region 141023 MGI:6068790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141024 transcription start site region 141024 MGI:6068791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141025 transcription start site region 141025 MGI:6068792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141026 transcription start site region 141026 MGI:6068793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141027 transcription start site region 141027 MGI:6068794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141028 transcription start site region 141028 MGI:6068795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141029 transcription start site region 141029 MGI:6068796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141030 transcription start site region 141030 MGI:6068797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141031 transcription start site region 141031 MGI:6068798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141032 transcription start site region 141032 MGI:6068799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141033 transcription start site region 141033 MGI:6068800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141034 transcription start site region 141034 MGI:6068801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141035 transcription start site region 141035 MGI:6068802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141036 transcription start site region 141036 MGI:6068803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141037 transcription start site region 141037 MGI:6068804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141038 transcription start site region 141038 MGI:6068805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141039 transcription start site region 141039 MGI:6068806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141040 transcription start site region 141040 MGI:6068807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141041 transcription start site region 141041 MGI:6068808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141042 transcription start site region 141042 MGI:6068809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141043 transcription start site region 141043 MGI:6068810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141044 transcription start site region 141044 MGI:6068811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141045 transcription start site region 141045 MGI:6068812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141046 transcription start site region 141046 MGI:6068813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141047 transcription start site region 141047 MGI:6068814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141048 transcription start site region 141048 MGI:6068815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141049 transcription start site region 141049 MGI:6068816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141050 transcription start site region 141050 MGI:6068817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141051 transcription start site region 141051 MGI:6068818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141052 transcription start site region 141052 MGI:6068819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141053 transcription start site region 141053 MGI:6068820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141054 transcription start site region 141054 MGI:6068821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141055 transcription start site region 141055 MGI:6068822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141056 transcription start site region 141056 MGI:6068823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141057 transcription start site region 141057 MGI:6068824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141058 transcription start site region 141058 MGI:6068825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141059 transcription start site region 141059 MGI:6068826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141060 transcription start site region 141060 MGI:6068827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141061 transcription start site region 141061 MGI:6068828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141062 transcription start site region 141062 MGI:6068829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141063 transcription start site region 141063 MGI:6068830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141064 transcription start site region 141064 MGI:6068831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141065 transcription start site region 141065 MGI:6068832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141066 transcription start site region 141066 MGI:6068833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141067 transcription start site region 141067 MGI:6068834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141068 transcription start site region 141068 MGI:6068835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141069 transcription start site region 141069 MGI:6068836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141070 transcription start site region 141070 MGI:6068837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141071 transcription start site region 141071 MGI:6068838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141072 transcription start site region 141072 MGI:6068839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141073 transcription start site region 141073 MGI:6068840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141074 transcription start site region 141074 MGI:6068841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141075 transcription start site region 141075 MGI:6068842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141076 transcription start site region 141076 MGI:6068843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141077 transcription start site region 141077 MGI:6068844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141078 transcription start site region 141078 MGI:6068845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141079 transcription start site region 141079 MGI:6068846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141080 transcription start site region 141080 MGI:6068847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141081 transcription start site region 141081 MGI:6068848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141082 transcription start site region 141082 MGI:6068849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141083 transcription start site region 141083 MGI:6068850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141084 transcription start site region 141084 MGI:6068851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141085 transcription start site region 141085 MGI:6068852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141086 transcription start site region 141086 MGI:6068853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141087 transcription start site region 141087 MGI:6068854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141088 transcription start site region 141088 MGI:6068855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141089 transcription start site region 141089 MGI:6068856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141090 transcription start site region 141090 MGI:6068857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141091 transcription start site region 141091 MGI:6068858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141092 transcription start site region 141092 MGI:6068859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141093 transcription start site region 141093 MGI:6068860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141094 transcription start site region 141094 MGI:6068861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141095 transcription start site region 141095 MGI:6068862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141096 transcription start site region 141096 MGI:6068863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141097 transcription start site region 141097 MGI:6068864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141098 transcription start site region 141098 MGI:6068865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141099 transcription start site region 141099 MGI:6068866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141100 transcription start site region 141100 MGI:6068867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141101 transcription start site region 141101 MGI:6068868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141102 transcription start site region 141102 MGI:6068869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141103 transcription start site region 141103 MGI:6068870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141104 transcription start site region 141104 MGI:6068871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141105 transcription start site region 141105 MGI:6068872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141106 transcription start site region 141106 MGI:6068873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141107 transcription start site region 141107 MGI:6068874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141108 transcription start site region 141108 MGI:6068875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141109 transcription start site region 141109 MGI:6068876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141110 transcription start site region 141110 MGI:6068877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141111 transcription start site region 141111 MGI:6068878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141112 transcription start site region 141112 MGI:6068879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141113 transcription start site region 141113 MGI:6068880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141114 transcription start site region 141114 MGI:6068881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141115 transcription start site region 141115 MGI:6068882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141116 transcription start site region 141116 MGI:6068883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141117 transcription start site region 141117 MGI:6068884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141118 transcription start site region 141118 MGI:6068885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141119 transcription start site region 141119 MGI:6068886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141120 transcription start site region 141120 MGI:6068887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141121 transcription start site region 141121 MGI:6068888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141122 transcription start site region 141122 MGI:6068889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141123 transcription start site region 141123 MGI:6068890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141124 transcription start site region 141124 MGI:6068891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141125 transcription start site region 141125 MGI:6068892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141126 transcription start site region 141126 MGI:6068893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141127 transcription start site region 141127 MGI:6068894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141128 transcription start site region 141128 MGI:6068895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141129 transcription start site region 141129 MGI:6068896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141130 transcription start site region 141130 MGI:6068897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141131 transcription start site region 141131 MGI:6068898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141132 transcription start site region 141132 MGI:6068899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141133 transcription start site region 141133 MGI:6068900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141134 transcription start site region 141134 MGI:6068901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141135 transcription start site region 141135 MGI:6068902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141136 transcription start site region 141136 MGI:6068903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141137 transcription start site region 141137 MGI:6068904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141138 transcription start site region 141138 MGI:6068905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141139 transcription start site region 141139 MGI:6068906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141140 transcription start site region 141140 MGI:6068907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141141 transcription start site region 141141 MGI:6068908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141142 transcription start site region 141142 MGI:6068909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141143 transcription start site region 141143 MGI:6068910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141144 transcription start site region 141144 MGI:6068911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141145 transcription start site region 141145 MGI:6068912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141146 transcription start site region 141146 MGI:6068913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141147 transcription start site region 141147 MGI:6068914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141148 transcription start site region 141148 MGI:6068915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141149 transcription start site region 141149 MGI:6068916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141150 transcription start site region 141150 MGI:6068917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141151 transcription start site region 141151 MGI:6068918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141152 transcription start site region 141152 MGI:6068919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141153 transcription start site region 141153 MGI:6068920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141154 transcription start site region 141154 MGI:6068921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141155 transcription start site region 141155 MGI:6068922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141156 transcription start site region 141156 MGI:6068923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141157 transcription start site region 141157 MGI:6068924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141158 transcription start site region 141158 MGI:6068925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141159 transcription start site region 141159 MGI:6068926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141160 transcription start site region 141160 MGI:6068927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141161 transcription start site region 141161 MGI:6068928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141162 transcription start site region 141162 MGI:6068929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141163 transcription start site region 141163 MGI:6068930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141164 transcription start site region 141164 MGI:6068931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141165 transcription start site region 141165 MGI:6068932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141166 transcription start site region 141166 MGI:6068933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141167 transcription start site region 141167 MGI:6068934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141168 transcription start site region 141168 MGI:6068935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141169 transcription start site region 141169 MGI:6068936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141170 transcription start site region 141170 MGI:6068937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141171 transcription start site region 141171 MGI:6068938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141172 transcription start site region 141172 MGI:6068939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141173 transcription start site region 141173 MGI:6068940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141174 transcription start site region 141174 MGI:6068941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141175 transcription start site region 141175 MGI:6068942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141176 transcription start site region 141176 MGI:6068943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141177 transcription start site region 141177 MGI:6068944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141178 transcription start site region 141178 MGI:6068945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141179 transcription start site region 141179 MGI:6068946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141180 transcription start site region 141180 MGI:6068947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141181 transcription start site region 141181 MGI:6068948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141182 transcription start site region 141182 MGI:6068949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141183 transcription start site region 141183 MGI:6068950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141184 transcription start site region 141184 MGI:6068951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141185 transcription start site region 141185 MGI:6068952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141186 transcription start site region 141186 MGI:6068953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141187 transcription start site region 141187 MGI:6068954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141188 transcription start site region 141188 MGI:6068955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141189 transcription start site region 141189 MGI:6068956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141190 transcription start site region 141190 MGI:6068957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141191 transcription start site region 141191 MGI:6068958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141192 transcription start site region 141192 MGI:6068959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141193 transcription start site region 141193 MGI:6068960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141194 transcription start site region 141194 MGI:6068961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141195 transcription start site region 141195 MGI:6068962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141196 transcription start site region 141196 MGI:6068963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141197 transcription start site region 141197 MGI:6068964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141198 transcription start site region 141198 MGI:6068965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141199 transcription start site region 141199 MGI:6068966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141200 transcription start site region 141200 MGI:6068967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141201 transcription start site region 141201 MGI:6068968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141202 transcription start site region 141202 MGI:6068969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141203 transcription start site region 141203 MGI:6068970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141204 transcription start site region 141204 MGI:6068971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141205 transcription start site region 141205 MGI:6068972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141206 transcription start site region 141206 MGI:6068973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141207 transcription start site region 141207 MGI:6068974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141208 transcription start site region 141208 MGI:6068975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141209 transcription start site region 141209 MGI:6068976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141210 transcription start site region 141210 MGI:6068977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141211 transcription start site region 141211 MGI:6068978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141212 transcription start site region 141212 MGI:6068979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141213 transcription start site region 141213 MGI:6068980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141214 transcription start site region 141214 MGI:6068981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141215 transcription start site region 141215 MGI:6068982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141216 transcription start site region 141216 MGI:6068983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141217 transcription start site region 141217 MGI:6068984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141218 transcription start site region 141218 MGI:6068985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141219 transcription start site region 141219 MGI:6068986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141220 transcription start site region 141220 MGI:6068987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141221 transcription start site region 141221 MGI:6068988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141222 transcription start site region 141222 MGI:6068989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141223 transcription start site region 141223 MGI:6068990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141224 transcription start site region 141224 MGI:6068991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141225 transcription start site region 141225 MGI:6068992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141226 transcription start site region 141226 MGI:6068993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141227 transcription start site region 141227 MGI:6068994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141228 transcription start site region 141228 MGI:6068995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141229 transcription start site region 141229 MGI:6068996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141230 transcription start site region 141230 MGI:6068997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141231 transcription start site region 141231 MGI:6068998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141232 transcription start site region 141232 MGI:6068999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141233 transcription start site region 141233 MGI:6069000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141234 transcription start site region 141234 MGI:6069001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141235 transcription start site region 141235 MGI:6069002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141236 transcription start site region 141236 MGI:6069003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141237 transcription start site region 141237 MGI:6069004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141238 transcription start site region 141238 MGI:6069005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141239 transcription start site region 141239 MGI:6069006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141240 transcription start site region 141240 MGI:6069007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141241 transcription start site region 141241 MGI:6069008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141242 transcription start site region 141242 MGI:6069009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141243 transcription start site region 141243 MGI:6069010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141244 transcription start site region 141244 MGI:6069011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141245 transcription start site region 141245 MGI:6069012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141246 transcription start site region 141246 MGI:6069013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141247 transcription start site region 141247 MGI:6069014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141248 transcription start site region 141248 MGI:6069015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141249 transcription start site region 141249 MGI:6069016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141250 transcription start site region 141250 MGI:6069017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141251 transcription start site region 141251 MGI:6069018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141252 transcription start site region 141252 MGI:6069019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141253 transcription start site region 141253 MGI:6069020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141254 transcription start site region 141254 MGI:6069021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141255 transcription start site region 141255 MGI:6069022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141256 transcription start site region 141256 MGI:6069023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141257 transcription start site region 141257 MGI:6069024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141258 transcription start site region 141258 MGI:6069025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141259 transcription start site region 141259 MGI:6069026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141260 transcription start site region 141260 MGI:6069027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141261 transcription start site region 141261 MGI:6069028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141262 transcription start site region 141262 MGI:6069029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141263 transcription start site region 141263 MGI:6069030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141264 transcription start site region 141264 MGI:6069031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141265 transcription start site region 141265 MGI:6069032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141266 transcription start site region 141266 MGI:6069033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141267 transcription start site region 141267 MGI:6069034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141268 transcription start site region 141268 MGI:6069035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141269 transcription start site region 141269 MGI:6069036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141270 transcription start site region 141270 MGI:6069037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141271 transcription start site region 141271 MGI:6069038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141272 transcription start site region 141272 MGI:6069039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141273 transcription start site region 141273 MGI:6069040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141274 transcription start site region 141274 MGI:6069041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141275 transcription start site region 141275 MGI:6069042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141276 transcription start site region 141276 MGI:6069043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141277 transcription start site region 141277 MGI:6069044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141278 transcription start site region 141278 MGI:6069045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141279 transcription start site region 141279 MGI:6069046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141280 transcription start site region 141280 MGI:6069047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141281 transcription start site region 141281 MGI:6069048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141282 transcription start site region 141282 MGI:6069049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141283 transcription start site region 141283 MGI:6069050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141284 transcription start site region 141284 MGI:6069051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141285 transcription start site region 141285 MGI:6069052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141286 transcription start site region 141286 MGI:6069053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141287 transcription start site region 141287 MGI:6069054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141288 transcription start site region 141288 MGI:6069055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141289 transcription start site region 141289 MGI:6069056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141290 transcription start site region 141290 MGI:6069057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141291 transcription start site region 141291 MGI:6069058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141292 transcription start site region 141292 MGI:6069059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141293 transcription start site region 141293 MGI:6069060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141294 transcription start site region 141294 MGI:6069061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141295 transcription start site region 141295 MGI:6069062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141296 transcription start site region 141296 MGI:6069063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141297 transcription start site region 141297 MGI:6069064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141298 transcription start site region 141298 MGI:6069065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141299 transcription start site region 141299 MGI:6069066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141300 transcription start site region 141300 MGI:6069067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141301 transcription start site region 141301 MGI:6069068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141302 transcription start site region 141302 MGI:6069069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141303 transcription start site region 141303 MGI:6069070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141304 transcription start site region 141304 MGI:6069071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141305 transcription start site region 141305 MGI:6069072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141306 transcription start site region 141306 MGI:6069073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141307 transcription start site region 141307 MGI:6069074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141308 transcription start site region 141308 MGI:6069075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141309 transcription start site region 141309 MGI:6069076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141310 transcription start site region 141310 MGI:6069077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141311 transcription start site region 141311 MGI:6069078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141312 transcription start site region 141312 MGI:6069079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141313 transcription start site region 141313 MGI:6069080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141314 transcription start site region 141314 MGI:6069081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141315 transcription start site region 141315 MGI:6069082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141316 transcription start site region 141316 MGI:6069083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141317 transcription start site region 141317 MGI:6069084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141318 transcription start site region 141318 MGI:6069085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141319 transcription start site region 141319 MGI:6069086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141320 transcription start site region 141320 MGI:6069087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141321 transcription start site region 141321 MGI:6069088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141322 transcription start site region 141322 MGI:6069089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141323 transcription start site region 141323 MGI:6069090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141324 transcription start site region 141324 MGI:6069091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141325 transcription start site region 141325 MGI:6069092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141326 transcription start site region 141326 MGI:6069093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141327 transcription start site region 141327 MGI:6069094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141328 transcription start site region 141328 MGI:6069095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141329 transcription start site region 141329 MGI:6069096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141330 transcription start site region 141330 MGI:6069097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141331 transcription start site region 141331 MGI:6069098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141332 transcription start site region 141332 MGI:6069099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141333 transcription start site region 141333 MGI:6069100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141334 transcription start site region 141334 MGI:6069101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141335 transcription start site region 141335 MGI:6069102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141336 transcription start site region 141336 MGI:6069103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141337 transcription start site region 141337 MGI:6069104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141338 transcription start site region 141338 MGI:6069105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141339 transcription start site region 141339 MGI:6069106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141340 transcription start site region 141340 MGI:6069107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141341 transcription start site region 141341 MGI:6069108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141342 transcription start site region 141342 MGI:6069109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141343 transcription start site region 141343 MGI:6069110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141344 transcription start site region 141344 MGI:6069111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141345 transcription start site region 141345 MGI:6069112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141346 transcription start site region 141346 MGI:6069113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141347 transcription start site region 141347 MGI:6069114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141348 transcription start site region 141348 MGI:6069115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141349 transcription start site region 141349 MGI:6069116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141350 transcription start site region 141350 MGI:6069117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141351 transcription start site region 141351 MGI:6069118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141352 transcription start site region 141352 MGI:6069119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141353 transcription start site region 141353 MGI:6069120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141354 transcription start site region 141354 MGI:6069121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141355 transcription start site region 141355 MGI:6069122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141356 transcription start site region 141356 MGI:6069123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141357 transcription start site region 141357 MGI:6069124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141358 transcription start site region 141358 MGI:6069125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141359 transcription start site region 141359 MGI:6069126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141360 transcription start site region 141360 MGI:6069127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141361 transcription start site region 141361 MGI:6069128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141362 transcription start site region 141362 MGI:6069129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141363 transcription start site region 141363 MGI:6069130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141364 transcription start site region 141364 MGI:6069131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141365 transcription start site region 141365 MGI:6069132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141366 transcription start site region 141366 MGI:6069133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141367 transcription start site region 141367 MGI:6069134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141368 transcription start site region 141368 MGI:6069135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141369 transcription start site region 141369 MGI:6069136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141370 transcription start site region 141370 MGI:6069137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141371 transcription start site region 141371 MGI:6069138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141372 transcription start site region 141372 MGI:6069139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141373 transcription start site region 141373 MGI:6069140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141374 transcription start site region 141374 MGI:6069141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141375 transcription start site region 141375 MGI:6069142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141376 transcription start site region 141376 MGI:6069143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141377 transcription start site region 141377 MGI:6069144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141378 transcription start site region 141378 MGI:6069145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141379 transcription start site region 141379 MGI:6069146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141380 transcription start site region 141380 MGI:6069147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141381 transcription start site region 141381 MGI:6069148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141382 transcription start site region 141382 MGI:6069149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141383 transcription start site region 141383 MGI:6069150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141384 transcription start site region 141384 MGI:6069151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141385 transcription start site region 141385 MGI:6069152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141386 transcription start site region 141386 MGI:6069153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141387 transcription start site region 141387 MGI:6069154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141388 transcription start site region 141388 MGI:6069155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141389 transcription start site region 141389 MGI:6069156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141390 transcription start site region 141390 MGI:6069157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141391 transcription start site region 141391 MGI:6069158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141392 transcription start site region 141392 MGI:6069159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141393 transcription start site region 141393 MGI:6069160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141394 transcription start site region 141394 MGI:6069161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141395 transcription start site region 141395 MGI:6069162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141396 transcription start site region 141396 MGI:6069163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141397 transcription start site region 141397 MGI:6069164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141398 transcription start site region 141398 MGI:6069165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141399 transcription start site region 141399 MGI:6069166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141400 transcription start site region 141400 MGI:6069167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141401 transcription start site region 141401 MGI:6069168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141402 transcription start site region 141402 MGI:6069169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141403 transcription start site region 141403 MGI:6069170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141404 transcription start site region 141404 MGI:6069171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141405 transcription start site region 141405 MGI:6069172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141406 transcription start site region 141406 MGI:6069173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141407 transcription start site region 141407 MGI:6069174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141408 transcription start site region 141408 MGI:6069175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141409 transcription start site region 141409 MGI:6069176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141410 transcription start site region 141410 MGI:6069177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141411 transcription start site region 141411 MGI:6069178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141412 transcription start site region 141412 MGI:6069179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141413 transcription start site region 141413 MGI:6069180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141414 transcription start site region 141414 MGI:6069181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141415 transcription start site region 141415 MGI:6069182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141416 transcription start site region 141416 MGI:6069183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141417 transcription start site region 141417 MGI:6069184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141418 transcription start site region 141418 MGI:6069185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141419 transcription start site region 141419 MGI:6069186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141420 transcription start site region 141420 MGI:6069187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141421 transcription start site region 141421 MGI:6069188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141422 transcription start site region 141422 MGI:6069189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141423 transcription start site region 141423 MGI:6069190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141424 transcription start site region 141424 MGI:6069191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141425 transcription start site region 141425 MGI:6069192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141426 transcription start site region 141426 MGI:6069193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141427 transcription start site region 141427 MGI:6069194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141428 transcription start site region 141428 MGI:6069195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141429 transcription start site region 141429 MGI:6069196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141430 transcription start site region 141430 MGI:6069197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141431 transcription start site region 141431 MGI:6069198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141432 transcription start site region 141432 MGI:6069199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141433 transcription start site region 141433 MGI:6069200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141434 transcription start site region 141434 MGI:6069201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141435 transcription start site region 141435 MGI:6069202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141436 transcription start site region 141436 MGI:6069203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141437 transcription start site region 141437 MGI:6069204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141438 transcription start site region 141438 MGI:6069205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141439 transcription start site region 141439 MGI:6069206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141440 transcription start site region 141440 MGI:6069207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141441 transcription start site region 141441 MGI:6069208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141442 transcription start site region 141442 MGI:6069209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141443 transcription start site region 141443 MGI:6069210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141444 transcription start site region 141444 MGI:6069211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141445 transcription start site region 141445 MGI:6069212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141446 transcription start site region 141446 MGI:6069213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141447 transcription start site region 141447 MGI:6069214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141448 transcription start site region 141448 MGI:6069215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141449 transcription start site region 141449 MGI:6069216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141450 transcription start site region 141450 MGI:6069217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141451 transcription start site region 141451 MGI:6069218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141452 transcription start site region 141452 MGI:6069219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141453 transcription start site region 141453 MGI:6069220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141454 transcription start site region 141454 MGI:6069221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141455 transcription start site region 141455 MGI:6069222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141456 transcription start site region 141456 MGI:6069223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141457 transcription start site region 141457 MGI:6069224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141458 transcription start site region 141458 MGI:6069225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141459 transcription start site region 141459 MGI:6069226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141460 transcription start site region 141460 MGI:6069227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141461 transcription start site region 141461 MGI:6069228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141462 transcription start site region 141462 MGI:6069229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141463 transcription start site region 141463 MGI:6069230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141464 transcription start site region 141464 MGI:6069231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141465 transcription start site region 141465 MGI:6069232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141466 transcription start site region 141466 MGI:6069233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141467 transcription start site region 141467 MGI:6069234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141468 transcription start site region 141468 MGI:6069235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141469 transcription start site region 141469 MGI:6069236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141470 transcription start site region 141470 MGI:6069237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141471 transcription start site region 141471 MGI:6069238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141472 transcription start site region 141472 MGI:6069239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141473 transcription start site region 141473 MGI:6069240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141474 transcription start site region 141474 MGI:6069241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141475 transcription start site region 141475 MGI:6069242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141476 transcription start site region 141476 MGI:6069243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141477 transcription start site region 141477 MGI:6069244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141478 transcription start site region 141478 MGI:6069245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141479 transcription start site region 141479 MGI:6069246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141480 transcription start site region 141480 MGI:6069247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141481 transcription start site region 141481 MGI:6069248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141482 transcription start site region 141482 MGI:6069249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141483 transcription start site region 141483 MGI:6069250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141484 transcription start site region 141484 MGI:6069251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141485 transcription start site region 141485 MGI:6069252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141486 transcription start site region 141486 MGI:6069253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141487 transcription start site region 141487 MGI:6069254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141488 transcription start site region 141488 MGI:6069255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141489 transcription start site region 141489 MGI:6069256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141490 transcription start site region 141490 MGI:6069257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141491 transcription start site region 141491 MGI:6069258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141492 transcription start site region 141492 MGI:6069259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141493 transcription start site region 141493 MGI:6069260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141494 transcription start site region 141494 MGI:6069261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141495 transcription start site region 141495 MGI:6069262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141496 transcription start site region 141496 MGI:6069263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141497 transcription start site region 141497 MGI:6069264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141498 transcription start site region 141498 MGI:6069265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141499 transcription start site region 141499 MGI:6069266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141500 transcription start site region 141500 MGI:6069267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141501 transcription start site region 141501 MGI:6069268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141502 transcription start site region 141502 MGI:6069269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141503 transcription start site region 141503 MGI:6069270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141504 transcription start site region 141504 MGI:6069271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141505 transcription start site region 141505 MGI:6069272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141506 transcription start site region 141506 MGI:6069273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141507 transcription start site region 141507 MGI:6069274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141508 transcription start site region 141508 MGI:6069275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141509 transcription start site region 141509 MGI:6069276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141510 transcription start site region 141510 MGI:6069277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141511 transcription start site region 141511 MGI:6069278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141512 transcription start site region 141512 MGI:6069279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141513 transcription start site region 141513 MGI:6069280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141514 transcription start site region 141514 MGI:6069281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141515 transcription start site region 141515 MGI:6069282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141516 transcription start site region 141516 MGI:6069283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141517 transcription start site region 141517 MGI:6069284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141518 transcription start site region 141518 MGI:6069285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141519 transcription start site region 141519 MGI:6069286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141520 transcription start site region 141520 MGI:6069287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141521 transcription start site region 141521 MGI:6069288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141522 transcription start site region 141522 MGI:6069289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141523 transcription start site region 141523 MGI:6069290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141524 transcription start site region 141524 MGI:6069291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141525 transcription start site region 141525 MGI:6069292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141526 transcription start site region 141526 MGI:6069293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141527 transcription start site region 141527 MGI:6069294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141528 transcription start site region 141528 MGI:6069295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141529 transcription start site region 141529 MGI:6069296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141530 transcription start site region 141530 MGI:6069297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141531 transcription start site region 141531 MGI:6069298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141532 transcription start site region 141532 MGI:6069299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141533 transcription start site region 141533 MGI:6069300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141534 transcription start site region 141534 MGI:6069301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141535 transcription start site region 141535 MGI:6069302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141536 transcription start site region 141536 MGI:6069303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141537 transcription start site region 141537 MGI:6069304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141538 transcription start site region 141538 MGI:6069305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141539 transcription start site region 141539 MGI:6069306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141540 transcription start site region 141540 MGI:6069307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141541 transcription start site region 141541 MGI:6069308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141542 transcription start site region 141542 MGI:6069309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141543 transcription start site region 141543 MGI:6069310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141544 transcription start site region 141544 MGI:6069311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141545 transcription start site region 141545 MGI:6069312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141546 transcription start site region 141546 MGI:6069313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141547 transcription start site region 141547 MGI:6069314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141548 transcription start site region 141548 MGI:6069315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141549 transcription start site region 141549 MGI:6069316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141550 transcription start site region 141550 MGI:6069317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141551 transcription start site region 141551 MGI:6069318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141552 transcription start site region 141552 MGI:6069319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141553 transcription start site region 141553 MGI:6069320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141554 transcription start site region 141554 MGI:6069321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141555 transcription start site region 141555 MGI:6069322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141556 transcription start site region 141556 MGI:6069323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141557 transcription start site region 141557 MGI:6069324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141558 transcription start site region 141558 MGI:6069325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141559 transcription start site region 141559 MGI:6069326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141560 transcription start site region 141560 MGI:6069327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141561 transcription start site region 141561 MGI:6069328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141562 transcription start site region 141562 MGI:6069329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141563 transcription start site region 141563 MGI:6069330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141564 transcription start site region 141564 MGI:6069331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141565 transcription start site region 141565 MGI:6069332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141566 transcription start site region 141566 MGI:6069333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141567 transcription start site region 141567 MGI:6069334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141568 transcription start site region 141568 MGI:6069335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141569 transcription start site region 141569 MGI:6069336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141570 transcription start site region 141570 MGI:6069337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141571 transcription start site region 141571 MGI:6069338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141572 transcription start site region 141572 MGI:6069339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141573 transcription start site region 141573 MGI:6069340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141574 transcription start site region 141574 MGI:6069341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141575 transcription start site region 141575 MGI:6069342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141576 transcription start site region 141576 MGI:6069343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141577 transcription start site region 141577 MGI:6069344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141578 transcription start site region 141578 MGI:6069345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141579 transcription start site region 141579 MGI:6069346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141580 transcription start site region 141580 MGI:6069347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141581 transcription start site region 141581 MGI:6069348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141582 transcription start site region 141582 MGI:6069349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141583 transcription start site region 141583 MGI:6069350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141584 transcription start site region 141584 MGI:6069351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141585 transcription start site region 141585 MGI:6069352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141586 transcription start site region 141586 MGI:6069353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141587 transcription start site region 141587 MGI:6069354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141588 transcription start site region 141588 MGI:6069355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141589 transcription start site region 141589 MGI:6069356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141590 transcription start site region 141590 MGI:6069357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141591 transcription start site region 141591 MGI:6069358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141592 transcription start site region 141592 MGI:6069359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141593 transcription start site region 141593 MGI:6069360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141594 transcription start site region 141594 MGI:6069361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141595 transcription start site region 141595 MGI:6069362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141596 transcription start site region 141596 MGI:6069363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141597 transcription start site region 141597 MGI:6069364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141598 transcription start site region 141598 MGI:6069365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141599 transcription start site region 141599 MGI:6069366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141600 transcription start site region 141600 MGI:6069367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141601 transcription start site region 141601 MGI:6069368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141602 transcription start site region 141602 MGI:6069369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141603 transcription start site region 141603 MGI:6069370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141604 transcription start site region 141604 MGI:6069371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141605 transcription start site region 141605 MGI:6069372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141606 transcription start site region 141606 MGI:6069373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141607 transcription start site region 141607 MGI:6069374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141608 transcription start site region 141608 MGI:6069375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141609 transcription start site region 141609 MGI:6069376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141610 transcription start site region 141610 MGI:6069377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141611 transcription start site region 141611 MGI:6069378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141612 transcription start site region 141612 MGI:6069379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141613 transcription start site region 141613 MGI:6069380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141614 transcription start site region 141614 MGI:6069381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141615 transcription start site region 141615 MGI:6069382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141616 transcription start site region 141616 MGI:6069383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141617 transcription start site region 141617 MGI:6069384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141618 transcription start site region 141618 MGI:6069385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141619 transcription start site region 141619 MGI:6069386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141620 transcription start site region 141620 MGI:6069387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141621 transcription start site region 141621 MGI:6069388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141622 transcription start site region 141622 MGI:6069389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141623 transcription start site region 141623 MGI:6069390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141624 transcription start site region 141624 MGI:6069391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141625 transcription start site region 141625 MGI:6069392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141626 transcription start site region 141626 MGI:6069393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141627 transcription start site region 141627 MGI:6069394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141628 transcription start site region 141628 MGI:6069395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141629 transcription start site region 141629 MGI:6069396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141630 transcription start site region 141630 MGI:6069397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141631 transcription start site region 141631 MGI:6069398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141632 transcription start site region 141632 MGI:6069399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141633 transcription start site region 141633 MGI:6069400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141634 transcription start site region 141634 MGI:6069401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141635 transcription start site region 141635 MGI:6069402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141636 transcription start site region 141636 MGI:6069403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141637 transcription start site region 141637 MGI:6069404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141638 transcription start site region 141638 MGI:6069405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141639 transcription start site region 141639 MGI:6069406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141640 transcription start site region 141640 MGI:6069407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141641 transcription start site region 141641 MGI:6069408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141642 transcription start site region 141642 MGI:6069409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141643 transcription start site region 141643 MGI:6069410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141644 transcription start site region 141644 MGI:6069411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141645 transcription start site region 141645 MGI:6069412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141646 transcription start site region 141646 MGI:6069413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141647 transcription start site region 141647 MGI:6069414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141648 transcription start site region 141648 MGI:6069415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141649 transcription start site region 141649 MGI:6069416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141650 transcription start site region 141650 MGI:6069417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141651 transcription start site region 141651 MGI:6069418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141652 transcription start site region 141652 MGI:6069419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141653 transcription start site region 141653 MGI:6069420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141654 transcription start site region 141654 MGI:6069421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141655 transcription start site region 141655 MGI:6069422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141656 transcription start site region 141656 MGI:6069423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141657 transcription start site region 141657 MGI:6069424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141658 transcription start site region 141658 MGI:6069425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141659 transcription start site region 141659 MGI:6069426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141660 transcription start site region 141660 MGI:6069427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141661 transcription start site region 141661 MGI:6069428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141662 transcription start site region 141662 MGI:6069429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141663 transcription start site region 141663 MGI:6069430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141664 transcription start site region 141664 MGI:6069431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141665 transcription start site region 141665 MGI:6069432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141666 transcription start site region 141666 MGI:6069433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141667 transcription start site region 141667 MGI:6069434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141668 transcription start site region 141668 MGI:6069435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141669 transcription start site region 141669 MGI:6069436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141670 transcription start site region 141670 MGI:6069437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141671 transcription start site region 141671 MGI:6069438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141672 transcription start site region 141672 MGI:6069439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141673 transcription start site region 141673 MGI:6069440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141674 transcription start site region 141674 MGI:6069441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141675 transcription start site region 141675 MGI:6069442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141676 transcription start site region 141676 MGI:6069443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141677 transcription start site region 141677 MGI:6069444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141678 transcription start site region 141678 MGI:6069445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141679 transcription start site region 141679 MGI:6069446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141680 transcription start site region 141680 MGI:6069447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141681 transcription start site region 141681 MGI:6069448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141682 transcription start site region 141682 MGI:6069449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141683 transcription start site region 141683 MGI:6069450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141684 transcription start site region 141684 MGI:6069451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141685 transcription start site region 141685 MGI:6069452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141686 transcription start site region 141686 MGI:6069453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141687 transcription start site region 141687 MGI:6069454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141688 transcription start site region 141688 MGI:6069455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141689 transcription start site region 141689 MGI:6069456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141690 transcription start site region 141690 MGI:6069457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141691 transcription start site region 141691 MGI:6069458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141692 transcription start site region 141692 MGI:6069459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141693 transcription start site region 141693 MGI:6069460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141694 transcription start site region 141694 MGI:6069461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141695 transcription start site region 141695 MGI:6069462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141696 transcription start site region 141696 MGI:6069463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141697 transcription start site region 141697 MGI:6069464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141698 transcription start site region 141698 MGI:6069465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141699 transcription start site region 141699 MGI:6069466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141700 transcription start site region 141700 MGI:6069467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141701 transcription start site region 141701 MGI:6069468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141702 transcription start site region 141702 MGI:6069469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141703 transcription start site region 141703 MGI:6069470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141704 transcription start site region 141704 MGI:6069471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141705 transcription start site region 141705 MGI:6069472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141706 transcription start site region 141706 MGI:6069473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141707 transcription start site region 141707 MGI:6069474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141708 transcription start site region 141708 MGI:6069475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141709 transcription start site region 141709 MGI:6069476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141710 transcription start site region 141710 MGI:6069477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141711 transcription start site region 141711 MGI:6069478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141712 transcription start site region 141712 MGI:6069479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141713 transcription start site region 141713 MGI:6069480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141714 transcription start site region 141714 MGI:6069481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141715 transcription start site region 141715 MGI:6069482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141716 transcription start site region 141716 MGI:6069483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141717 transcription start site region 141717 MGI:6069484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141718 transcription start site region 141718 MGI:6069485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141719 transcription start site region 141719 MGI:6069486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141720 transcription start site region 141720 MGI:6069487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141721 transcription start site region 141721 MGI:6069488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141722 transcription start site region 141722 MGI:6069489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141723 transcription start site region 141723 MGI:6069490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141724 transcription start site region 141724 MGI:6069491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141725 transcription start site region 141725 MGI:6069492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141726 transcription start site region 141726 MGI:6069493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141727 transcription start site region 141727 MGI:6069494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141728 transcription start site region 141728 MGI:6069495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141729 transcription start site region 141729 MGI:6069496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141730 transcription start site region 141730 MGI:6069497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141731 transcription start site region 141731 MGI:6069498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141732 transcription start site region 141732 MGI:6069499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141733 transcription start site region 141733 MGI:6069500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141734 transcription start site region 141734 MGI:6069501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141735 transcription start site region 141735 MGI:6069502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141736 transcription start site region 141736 MGI:6069503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141737 transcription start site region 141737 MGI:6069504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141738 transcription start site region 141738 MGI:6069505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141739 transcription start site region 141739 MGI:6069506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141740 transcription start site region 141740 MGI:6069507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141741 transcription start site region 141741 MGI:6069508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141742 transcription start site region 141742 MGI:6069509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141743 transcription start site region 141743 MGI:6069510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141744 transcription start site region 141744 MGI:6069511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141745 transcription start site region 141745 MGI:6069512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141746 transcription start site region 141746 MGI:6069513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141747 transcription start site region 141747 MGI:6069514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141748 transcription start site region 141748 MGI:6069515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141749 transcription start site region 141749 MGI:6069516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141750 transcription start site region 141750 MGI:6069517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141751 transcription start site region 141751 MGI:6069518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141752 transcription start site region 141752 MGI:6069519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141753 transcription start site region 141753 MGI:6069520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141754 transcription start site region 141754 MGI:6069521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141755 transcription start site region 141755 MGI:6069522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141756 transcription start site region 141756 MGI:6069523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141757 transcription start site region 141757 MGI:6069524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141758 transcription start site region 141758 MGI:6069525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141759 transcription start site region 141759 MGI:6069526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141760 transcription start site region 141760 MGI:6069527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141761 transcription start site region 141761 MGI:6069528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141762 transcription start site region 141762 MGI:6069529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141763 transcription start site region 141763 MGI:6069530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141764 transcription start site region 141764 MGI:6069531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141765 transcription start site region 141765 MGI:6069532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141766 transcription start site region 141766 MGI:6069533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141767 transcription start site region 141767 MGI:6069534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141768 transcription start site region 141768 MGI:6069535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141769 transcription start site region 141769 MGI:6069536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141770 transcription start site region 141770 MGI:6069537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141771 transcription start site region 141771 MGI:6069538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141772 transcription start site region 141772 MGI:6069539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141773 transcription start site region 141773 MGI:6069540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141774 transcription start site region 141774 MGI:6069541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141775 transcription start site region 141775 MGI:6069542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141776 transcription start site region 141776 MGI:6069543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141777 transcription start site region 141777 MGI:6069544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141778 transcription start site region 141778 MGI:6069545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141779 transcription start site region 141779 MGI:6069546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141780 transcription start site region 141780 MGI:6069547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141781 transcription start site region 141781 MGI:6069548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141782 transcription start site region 141782 MGI:6069549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141783 transcription start site region 141783 MGI:6069550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141784 transcription start site region 141784 MGI:6069551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141785 transcription start site region 141785 MGI:6069552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141786 transcription start site region 141786 MGI:6069553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141787 transcription start site region 141787 MGI:6069554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141788 transcription start site region 141788 MGI:6069555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141789 transcription start site region 141789 MGI:6069556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141790 transcription start site region 141790 MGI:6069557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141791 transcription start site region 141791 MGI:6069558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141792 transcription start site region 141792 MGI:6069559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141793 transcription start site region 141793 MGI:6069560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141794 transcription start site region 141794 MGI:6069561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141795 transcription start site region 141795 MGI:6069562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141796 transcription start site region 141796 MGI:6069563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141797 transcription start site region 141797 MGI:6069564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141798 transcription start site region 141798 MGI:6069565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141799 transcription start site region 141799 MGI:6069566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141800 transcription start site region 141800 MGI:6069567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141801 transcription start site region 141801 MGI:6069568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141802 transcription start site region 141802 MGI:6069569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141803 transcription start site region 141803 MGI:6069570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141804 transcription start site region 141804 MGI:6069571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141805 transcription start site region 141805 MGI:6069572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141806 transcription start site region 141806 MGI:6069573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141807 transcription start site region 141807 MGI:6069574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141808 transcription start site region 141808 MGI:6069575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141809 transcription start site region 141809 MGI:6069576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141810 transcription start site region 141810 MGI:6069577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141811 transcription start site region 141811 MGI:6069578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141812 transcription start site region 141812 MGI:6069579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141813 transcription start site region 141813 MGI:6069580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141814 transcription start site region 141814 MGI:6069581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141815 transcription start site region 141815 MGI:6069582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141816 transcription start site region 141816 MGI:6069583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141817 transcription start site region 141817 MGI:6069584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141818 transcription start site region 141818 MGI:6069585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141819 transcription start site region 141819 MGI:6069586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141820 transcription start site region 141820 MGI:6069587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141821 transcription start site region 141821 MGI:6069588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141822 transcription start site region 141822 MGI:6069589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141823 transcription start site region 141823 MGI:6069590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141824 transcription start site region 141824 MGI:6069591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141825 transcription start site region 141825 MGI:6069592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141826 transcription start site region 141826 MGI:6069593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141827 transcription start site region 141827 MGI:6069594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141828 transcription start site region 141828 MGI:6069595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141829 transcription start site region 141829 MGI:6069596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141830 transcription start site region 141830 MGI:6069597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141831 transcription start site region 141831 MGI:6069598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141832 transcription start site region 141832 MGI:6069599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141833 transcription start site region 141833 MGI:6069600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141834 transcription start site region 141834 MGI:6069601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141835 transcription start site region 141835 MGI:6069602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141836 transcription start site region 141836 MGI:6069603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141837 transcription start site region 141837 MGI:6069604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141838 transcription start site region 141838 MGI:6069605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141839 transcription start site region 141839 MGI:6069606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141840 transcription start site region 141840 MGI:6069607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141841 transcription start site region 141841 MGI:6069608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141842 transcription start site region 141842 MGI:6069609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141843 transcription start site region 141843 MGI:6069610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141844 transcription start site region 141844 MGI:6069611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141845 transcription start site region 141845 MGI:6069612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141846 transcription start site region 141846 MGI:6069613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141847 transcription start site region 141847 MGI:6069614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141848 transcription start site region 141848 MGI:6069615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141849 transcription start site region 141849 MGI:6069616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141850 transcription start site region 141850 MGI:6069617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141851 transcription start site region 141851 MGI:6069618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141852 transcription start site region 141852 MGI:6069619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141853 transcription start site region 141853 MGI:6069620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141854 transcription start site region 141854 MGI:6069621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141855 transcription start site region 141855 MGI:6069622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141856 transcription start site region 141856 MGI:6069623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141857 transcription start site region 141857 MGI:6069624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141858 transcription start site region 141858 MGI:6069625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141859 transcription start site region 141859 MGI:6069626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141860 transcription start site region 141860 MGI:6069627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141861 transcription start site region 141861 MGI:6069628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141862 transcription start site region 141862 MGI:6069629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141863 transcription start site region 141863 MGI:6069630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141864 transcription start site region 141864 MGI:6069631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141865 transcription start site region 141865 MGI:6069632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141866 transcription start site region 141866 MGI:6069633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141867 transcription start site region 141867 MGI:6069634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141868 transcription start site region 141868 MGI:6069635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141869 transcription start site region 141869 MGI:6069636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141870 transcription start site region 141870 MGI:6069637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141871 transcription start site region 141871 MGI:6069638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141872 transcription start site region 141872 MGI:6069639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141873 transcription start site region 141873 MGI:6069640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141874 transcription start site region 141874 MGI:6069641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141875 transcription start site region 141875 MGI:6069642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141876 transcription start site region 141876 MGI:6069643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141877 transcription start site region 141877 MGI:6069644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141878 transcription start site region 141878 MGI:6069645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141879 transcription start site region 141879 MGI:6069646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141880 transcription start site region 141880 MGI:6069647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141881 transcription start site region 141881 MGI:6069648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141882 transcription start site region 141882 MGI:6069649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141883 transcription start site region 141883 MGI:6069650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141884 transcription start site region 141884 MGI:6069651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141885 transcription start site region 141885 MGI:6069652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141886 transcription start site region 141886 MGI:6069653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141887 transcription start site region 141887 MGI:6069654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141888 transcription start site region 141888 MGI:6069655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141889 transcription start site region 141889 MGI:6069656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141890 transcription start site region 141890 MGI:6069657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141891 transcription start site region 141891 MGI:6069658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141892 transcription start site region 141892 MGI:6069659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141893 transcription start site region 141893 MGI:6069660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141894 transcription start site region 141894 MGI:6069661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141895 transcription start site region 141895 MGI:6069662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141896 transcription start site region 141896 MGI:6069663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141897 transcription start site region 141897 MGI:6069664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141898 transcription start site region 141898 MGI:6069665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141899 transcription start site region 141899 MGI:6069666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141900 transcription start site region 141900 MGI:6069667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141901 transcription start site region 141901 MGI:6069668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141902 transcription start site region 141902 MGI:6069669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141903 transcription start site region 141903 MGI:6069670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141904 transcription start site region 141904 MGI:6069671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141905 transcription start site region 141905 MGI:6069672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141906 transcription start site region 141906 MGI:6069673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141907 transcription start site region 141907 MGI:6069674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141908 transcription start site region 141908 MGI:6069675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141909 transcription start site region 141909 MGI:6069676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141910 transcription start site region 141910 MGI:6069677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141911 transcription start site region 141911 MGI:6069678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141912 transcription start site region 141912 MGI:6069679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141913 transcription start site region 141913 MGI:6069680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141914 transcription start site region 141914 MGI:6069681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141915 transcription start site region 141915 MGI:6069682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141916 transcription start site region 141916 MGI:6069683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141917 transcription start site region 141917 MGI:6069684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141918 transcription start site region 141918 MGI:6069685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141919 transcription start site region 141919 MGI:6069686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141920 transcription start site region 141920 MGI:6069687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141921 transcription start site region 141921 MGI:6069688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141922 transcription start site region 141922 MGI:6069689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141923 transcription start site region 141923 MGI:6069690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141924 transcription start site region 141924 MGI:6069691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141925 transcription start site region 141925 MGI:6069692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141926 transcription start site region 141926 MGI:6069693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141927 transcription start site region 141927 MGI:6069694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141928 transcription start site region 141928 MGI:6069695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141929 transcription start site region 141929 MGI:6069696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141930 transcription start site region 141930 MGI:6069697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141931 transcription start site region 141931 MGI:6069698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141932 transcription start site region 141932 MGI:6069699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141933 transcription start site region 141933 MGI:6069700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141934 transcription start site region 141934 MGI:6069701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141935 transcription start site region 141935 MGI:6069702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141936 transcription start site region 141936 MGI:6069703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141937 transcription start site region 141937 MGI:6069704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141938 transcription start site region 141938 MGI:6069705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141939 transcription start site region 141939 MGI:6069706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141940 transcription start site region 141940 MGI:6069707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141941 transcription start site region 141941 MGI:6069708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141942 transcription start site region 141942 MGI:6069709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141943 transcription start site region 141943 MGI:6069710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141944 transcription start site region 141944 MGI:6069711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141945 transcription start site region 141945 MGI:6069712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141946 transcription start site region 141946 MGI:6069713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141947 transcription start site region 141947 MGI:6069714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141948 transcription start site region 141948 MGI:6069715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141949 transcription start site region 141949 MGI:6069716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141950 transcription start site region 141950 MGI:6069717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141951 transcription start site region 141951 MGI:6069718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141952 transcription start site region 141952 MGI:6069719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141953 transcription start site region 141953 MGI:6069720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141954 transcription start site region 141954 MGI:6069721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141955 transcription start site region 141955 MGI:6069722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141956 transcription start site region 141956 MGI:6069723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141957 transcription start site region 141957 MGI:6069724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141958 transcription start site region 141958 MGI:6069725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141959 transcription start site region 141959 MGI:6069726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141960 transcription start site region 141960 MGI:6069727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141961 transcription start site region 141961 MGI:6069728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141962 transcription start site region 141962 MGI:6069729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141963 transcription start site region 141963 MGI:6069730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141964 transcription start site region 141964 MGI:6069731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141965 transcription start site region 141965 MGI:6069732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141966 transcription start site region 141966 MGI:6069733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141967 transcription start site region 141967 MGI:6069734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141968 transcription start site region 141968 MGI:6069735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141969 transcription start site region 141969 MGI:6069736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141970 transcription start site region 141970 MGI:6069737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141971 transcription start site region 141971 MGI:6069738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141972 transcription start site region 141972 MGI:6069739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141973 transcription start site region 141973 MGI:6069740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141974 transcription start site region 141974 MGI:6069741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141975 transcription start site region 141975 MGI:6069742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141976 transcription start site region 141976 MGI:6069743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141977 transcription start site region 141977 MGI:6069744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141978 transcription start site region 141978 MGI:6069745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141979 transcription start site region 141979 MGI:6069746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141980 transcription start site region 141980 MGI:6069747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141981 transcription start site region 141981 MGI:6069748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141982 transcription start site region 141982 MGI:6069749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141983 transcription start site region 141983 MGI:6069750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141984 transcription start site region 141984 MGI:6069751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141985 transcription start site region 141985 MGI:6069752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141986 transcription start site region 141986 MGI:6069753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141987 transcription start site region 141987 MGI:6069754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141988 transcription start site region 141988 MGI:6069755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141989 transcription start site region 141989 MGI:6069756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141990 transcription start site region 141990 MGI:6069757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141991 transcription start site region 141991 MGI:6069758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141992 transcription start site region 141992 MGI:6069759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141993 transcription start site region 141993 MGI:6069760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141994 transcription start site region 141994 MGI:6069761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141995 transcription start site region 141995 MGI:6069762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141996 transcription start site region 141996 MGI:6069763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141997 transcription start site region 141997 MGI:6069764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141998 transcription start site region 141998 MGI:6069765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141999 transcription start site region 141999 MGI:6069766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142000 transcription start site region 142000 MGI:6069767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142001 transcription start site region 142001 MGI:6069768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142002 transcription start site region 142002 MGI:6069769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142003 transcription start site region 142003 MGI:6069770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142004 transcription start site region 142004 MGI:6069771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142005 transcription start site region 142005 MGI:6069772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142006 transcription start site region 142006 MGI:6069773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142007 transcription start site region 142007 MGI:6069774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142008 transcription start site region 142008 MGI:6069775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142009 transcription start site region 142009 MGI:6069776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142010 transcription start site region 142010 MGI:6069777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142011 transcription start site region 142011 MGI:6069778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142012 transcription start site region 142012 MGI:6069779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142013 transcription start site region 142013 MGI:6069780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142014 transcription start site region 142014 MGI:6069781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142015 transcription start site region 142015 MGI:6069782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142016 transcription start site region 142016 MGI:6069783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142017 transcription start site region 142017 MGI:6069784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142018 transcription start site region 142018 MGI:6069785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142019 transcription start site region 142019 MGI:6069786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142020 transcription start site region 142020 MGI:6069787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142021 transcription start site region 142021 MGI:6069788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP