Tssr140020 transcription start site region 140020 MGI:6067787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140021 transcription start site region 140021 MGI:6067788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140022 transcription start site region 140022 MGI:6067789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140023 transcription start site region 140023 MGI:6067790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140024 transcription start site region 140024 MGI:6067791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140025 transcription start site region 140025 MGI:6067792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140026 transcription start site region 140026 MGI:6067793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140027 transcription start site region 140027 MGI:6067794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140028 transcription start site region 140028 MGI:6067795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140029 transcription start site region 140029 MGI:6067796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140030 transcription start site region 140030 MGI:6067797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140031 transcription start site region 140031 MGI:6067798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140032 transcription start site region 140032 MGI:6067799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140033 transcription start site region 140033 MGI:6067800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140034 transcription start site region 140034 MGI:6067801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140035 transcription start site region 140035 MGI:6067802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140036 transcription start site region 140036 MGI:6067803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140037 transcription start site region 140037 MGI:6067804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140038 transcription start site region 140038 MGI:6067805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140039 transcription start site region 140039 MGI:6067806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140040 transcription start site region 140040 MGI:6067807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140041 transcription start site region 140041 MGI:6067808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140042 transcription start site region 140042 MGI:6067809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140043 transcription start site region 140043 MGI:6067810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140044 transcription start site region 140044 MGI:6067811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140045 transcription start site region 140045 MGI:6067812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140046 transcription start site region 140046 MGI:6067813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140047 transcription start site region 140047 MGI:6067814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140048 transcription start site region 140048 MGI:6067815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140049 transcription start site region 140049 MGI:6067816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140050 transcription start site region 140050 MGI:6067817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140051 transcription start site region 140051 MGI:6067818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140052 transcription start site region 140052 MGI:6067819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140053 transcription start site region 140053 MGI:6067820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140054 transcription start site region 140054 MGI:6067821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140055 transcription start site region 140055 MGI:6067822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140056 transcription start site region 140056 MGI:6067823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140057 transcription start site region 140057 MGI:6067824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140058 transcription start site region 140058 MGI:6067825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140059 transcription start site region 140059 MGI:6067826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140060 transcription start site region 140060 MGI:6067827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140061 transcription start site region 140061 MGI:6067828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140062 transcription start site region 140062 MGI:6067829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140063 transcription start site region 140063 MGI:6067830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140064 transcription start site region 140064 MGI:6067831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140065 transcription start site region 140065 MGI:6067832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140066 transcription start site region 140066 MGI:6067833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140067 transcription start site region 140067 MGI:6067834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140068 transcription start site region 140068 MGI:6067835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140069 transcription start site region 140069 MGI:6067836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140070 transcription start site region 140070 MGI:6067837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140071 transcription start site region 140071 MGI:6067838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140072 transcription start site region 140072 MGI:6067839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140073 transcription start site region 140073 MGI:6067840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140074 transcription start site region 140074 MGI:6067841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140075 transcription start site region 140075 MGI:6067842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140076 transcription start site region 140076 MGI:6067843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140077 transcription start site region 140077 MGI:6067844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140078 transcription start site region 140078 MGI:6067845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140079 transcription start site region 140079 MGI:6067846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140080 transcription start site region 140080 MGI:6067847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140081 transcription start site region 140081 MGI:6067848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140082 transcription start site region 140082 MGI:6067849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140083 transcription start site region 140083 MGI:6067850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140084 transcription start site region 140084 MGI:6067851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140085 transcription start site region 140085 MGI:6067852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140086 transcription start site region 140086 MGI:6067853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140087 transcription start site region 140087 MGI:6067854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140088 transcription start site region 140088 MGI:6067855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140089 transcription start site region 140089 MGI:6067856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140090 transcription start site region 140090 MGI:6067857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140091 transcription start site region 140091 MGI:6067858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140092 transcription start site region 140092 MGI:6067859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140093 transcription start site region 140093 MGI:6067860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140094 transcription start site region 140094 MGI:6067861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140095 transcription start site region 140095 MGI:6067862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140096 transcription start site region 140096 MGI:6067863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140097 transcription start site region 140097 MGI:6067864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140098 transcription start site region 140098 MGI:6067865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140099 transcription start site region 140099 MGI:6067866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140100 transcription start site region 140100 MGI:6067867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140101 transcription start site region 140101 MGI:6067868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140102 transcription start site region 140102 MGI:6067869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140103 transcription start site region 140103 MGI:6067870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140104 transcription start site region 140104 MGI:6067871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140105 transcription start site region 140105 MGI:6067872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140106 transcription start site region 140106 MGI:6067873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140107 transcription start site region 140107 MGI:6067874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140108 transcription start site region 140108 MGI:6067875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140109 transcription start site region 140109 MGI:6067876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140110 transcription start site region 140110 MGI:6067877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140111 transcription start site region 140111 MGI:6067878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140112 transcription start site region 140112 MGI:6067879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140113 transcription start site region 140113 MGI:6067880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140114 transcription start site region 140114 MGI:6067881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140115 transcription start site region 140115 MGI:6067882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140116 transcription start site region 140116 MGI:6067883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140117 transcription start site region 140117 MGI:6067884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140118 transcription start site region 140118 MGI:6067885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140119 transcription start site region 140119 MGI:6067886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140120 transcription start site region 140120 MGI:6067887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140121 transcription start site region 140121 MGI:6067888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140122 transcription start site region 140122 MGI:6067889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140123 transcription start site region 140123 MGI:6067890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140124 transcription start site region 140124 MGI:6067891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140125 transcription start site region 140125 MGI:6067892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140126 transcription start site region 140126 MGI:6067893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140127 transcription start site region 140127 MGI:6067894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140128 transcription start site region 140128 MGI:6067895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140129 transcription start site region 140129 MGI:6067896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140130 transcription start site region 140130 MGI:6067897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140131 transcription start site region 140131 MGI:6067898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140132 transcription start site region 140132 MGI:6067899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140133 transcription start site region 140133 MGI:6067900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140134 transcription start site region 140134 MGI:6067901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140135 transcription start site region 140135 MGI:6067902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140136 transcription start site region 140136 MGI:6067903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140137 transcription start site region 140137 MGI:6067904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140138 transcription start site region 140138 MGI:6067905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140139 transcription start site region 140139 MGI:6067906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140140 transcription start site region 140140 MGI:6067907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140141 transcription start site region 140141 MGI:6067908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140142 transcription start site region 140142 MGI:6067909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140143 transcription start site region 140143 MGI:6067910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140144 transcription start site region 140144 MGI:6067911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140145 transcription start site region 140145 MGI:6067912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140146 transcription start site region 140146 MGI:6067913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140147 transcription start site region 140147 MGI:6067914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140148 transcription start site region 140148 MGI:6067915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140149 transcription start site region 140149 MGI:6067916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140150 transcription start site region 140150 MGI:6067917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140151 transcription start site region 140151 MGI:6067918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140152 transcription start site region 140152 MGI:6067919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140153 transcription start site region 140153 MGI:6067920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140154 transcription start site region 140154 MGI:6067921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140155 transcription start site region 140155 MGI:6067922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140156 transcription start site region 140156 MGI:6067923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140157 transcription start site region 140157 MGI:6067924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140158 transcription start site region 140158 MGI:6067925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140159 transcription start site region 140159 MGI:6067926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140160 transcription start site region 140160 MGI:6067927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140161 transcription start site region 140161 MGI:6067928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140162 transcription start site region 140162 MGI:6067929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140163 transcription start site region 140163 MGI:6067930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140164 transcription start site region 140164 MGI:6067931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140165 transcription start site region 140165 MGI:6067932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140166 transcription start site region 140166 MGI:6067933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140167 transcription start site region 140167 MGI:6067934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140168 transcription start site region 140168 MGI:6067935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140169 transcription start site region 140169 MGI:6067936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140170 transcription start site region 140170 MGI:6067937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140171 transcription start site region 140171 MGI:6067938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140172 transcription start site region 140172 MGI:6067939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140173 transcription start site region 140173 MGI:6067940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140174 transcription start site region 140174 MGI:6067941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140175 transcription start site region 140175 MGI:6067942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140176 transcription start site region 140176 MGI:6067943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140177 transcription start site region 140177 MGI:6067944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140178 transcription start site region 140178 MGI:6067945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140179 transcription start site region 140179 MGI:6067946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140180 transcription start site region 140180 MGI:6067947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140181 transcription start site region 140181 MGI:6067948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140182 transcription start site region 140182 MGI:6067949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140183 transcription start site region 140183 MGI:6067950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140184 transcription start site region 140184 MGI:6067951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140185 transcription start site region 140185 MGI:6067952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140186 transcription start site region 140186 MGI:6067953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140187 transcription start site region 140187 MGI:6067954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140188 transcription start site region 140188 MGI:6067955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140189 transcription start site region 140189 MGI:6067956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140190 transcription start site region 140190 MGI:6067957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140191 transcription start site region 140191 MGI:6067958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140192 transcription start site region 140192 MGI:6067959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140193 transcription start site region 140193 MGI:6067960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140194 transcription start site region 140194 MGI:6067961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140195 transcription start site region 140195 MGI:6067962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140196 transcription start site region 140196 MGI:6067963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140197 transcription start site region 140197 MGI:6067964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140198 transcription start site region 140198 MGI:6067965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140199 transcription start site region 140199 MGI:6067966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140200 transcription start site region 140200 MGI:6067967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140201 transcription start site region 140201 MGI:6067968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140202 transcription start site region 140202 MGI:6067969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140203 transcription start site region 140203 MGI:6067970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140204 transcription start site region 140204 MGI:6067971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140205 transcription start site region 140205 MGI:6067972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140206 transcription start site region 140206 MGI:6067973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140207 transcription start site region 140207 MGI:6067974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140208 transcription start site region 140208 MGI:6067975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140209 transcription start site region 140209 MGI:6067976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140210 transcription start site region 140210 MGI:6067977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140211 transcription start site region 140211 MGI:6067978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140212 transcription start site region 140212 MGI:6067979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140213 transcription start site region 140213 MGI:6067980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140214 transcription start site region 140214 MGI:6067981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140215 transcription start site region 140215 MGI:6067982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140216 transcription start site region 140216 MGI:6067983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140217 transcription start site region 140217 MGI:6067984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140218 transcription start site region 140218 MGI:6067985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140219 transcription start site region 140219 MGI:6067986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140220 transcription start site region 140220 MGI:6067987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140221 transcription start site region 140221 MGI:6067988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140222 transcription start site region 140222 MGI:6067989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140223 transcription start site region 140223 MGI:6067990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140224 transcription start site region 140224 MGI:6067991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140225 transcription start site region 140225 MGI:6067992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140226 transcription start site region 140226 MGI:6067993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140227 transcription start site region 140227 MGI:6067994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140228 transcription start site region 140228 MGI:6067995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140229 transcription start site region 140229 MGI:6067996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140230 transcription start site region 140230 MGI:6067997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140231 transcription start site region 140231 MGI:6067998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140232 transcription start site region 140232 MGI:6067999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140233 transcription start site region 140233 MGI:6068000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140234 transcription start site region 140234 MGI:6068001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140235 transcription start site region 140235 MGI:6068002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140236 transcription start site region 140236 MGI:6068003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140237 transcription start site region 140237 MGI:6068004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140238 transcription start site region 140238 MGI:6068005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140239 transcription start site region 140239 MGI:6068006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140240 transcription start site region 140240 MGI:6068007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140241 transcription start site region 140241 MGI:6068008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140242 transcription start site region 140242 MGI:6068009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140243 transcription start site region 140243 MGI:6068010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140244 transcription start site region 140244 MGI:6068011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140245 transcription start site region 140245 MGI:6068012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140246 transcription start site region 140246 MGI:6068013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140247 transcription start site region 140247 MGI:6068014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140248 transcription start site region 140248 MGI:6068015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140249 transcription start site region 140249 MGI:6068016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140250 transcription start site region 140250 MGI:6068017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140251 transcription start site region 140251 MGI:6068018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140252 transcription start site region 140252 MGI:6068019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140253 transcription start site region 140253 MGI:6068020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140254 transcription start site region 140254 MGI:6068021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140255 transcription start site region 140255 MGI:6068022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140256 transcription start site region 140256 MGI:6068023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140257 transcription start site region 140257 MGI:6068024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140258 transcription start site region 140258 MGI:6068025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140259 transcription start site region 140259 MGI:6068026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140260 transcription start site region 140260 MGI:6068027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140261 transcription start site region 140261 MGI:6068028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140262 transcription start site region 140262 MGI:6068029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140263 transcription start site region 140263 MGI:6068030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140264 transcription start site region 140264 MGI:6068031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140265 transcription start site region 140265 MGI:6068032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140266 transcription start site region 140266 MGI:6068033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140267 transcription start site region 140267 MGI:6068034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140268 transcription start site region 140268 MGI:6068035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140269 transcription start site region 140269 MGI:6068036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140270 transcription start site region 140270 MGI:6068037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140271 transcription start site region 140271 MGI:6068038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140272 transcription start site region 140272 MGI:6068039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140273 transcription start site region 140273 MGI:6068040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140274 transcription start site region 140274 MGI:6068041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140275 transcription start site region 140275 MGI:6068042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140276 transcription start site region 140276 MGI:6068043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140277 transcription start site region 140277 MGI:6068044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140278 transcription start site region 140278 MGI:6068045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140279 transcription start site region 140279 MGI:6068046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140280 transcription start site region 140280 MGI:6068047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140281 transcription start site region 140281 MGI:6068048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140282 transcription start site region 140282 MGI:6068049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140283 transcription start site region 140283 MGI:6068050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140284 transcription start site region 140284 MGI:6068051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140285 transcription start site region 140285 MGI:6068052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140286 transcription start site region 140286 MGI:6068053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140287 transcription start site region 140287 MGI:6068054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140288 transcription start site region 140288 MGI:6068055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140289 transcription start site region 140289 MGI:6068056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140290 transcription start site region 140290 MGI:6068057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140291 transcription start site region 140291 MGI:6068058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140292 transcription start site region 140292 MGI:6068059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140293 transcription start site region 140293 MGI:6068060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140294 transcription start site region 140294 MGI:6068061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140295 transcription start site region 140295 MGI:6068062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140296 transcription start site region 140296 MGI:6068063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140297 transcription start site region 140297 MGI:6068064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140298 transcription start site region 140298 MGI:6068065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140299 transcription start site region 140299 MGI:6068066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140300 transcription start site region 140300 MGI:6068067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140301 transcription start site region 140301 MGI:6068068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140302 transcription start site region 140302 MGI:6068069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140303 transcription start site region 140303 MGI:6068070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140304 transcription start site region 140304 MGI:6068071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140305 transcription start site region 140305 MGI:6068072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140306 transcription start site region 140306 MGI:6068073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140307 transcription start site region 140307 MGI:6068074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140308 transcription start site region 140308 MGI:6068075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140309 transcription start site region 140309 MGI:6068076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140310 transcription start site region 140310 MGI:6068077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140311 transcription start site region 140311 MGI:6068078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140312 transcription start site region 140312 MGI:6068079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140313 transcription start site region 140313 MGI:6068080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140314 transcription start site region 140314 MGI:6068081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140315 transcription start site region 140315 MGI:6068082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140316 transcription start site region 140316 MGI:6068083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140317 transcription start site region 140317 MGI:6068084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140318 transcription start site region 140318 MGI:6068085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140319 transcription start site region 140319 MGI:6068086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140320 transcription start site region 140320 MGI:6068087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140321 transcription start site region 140321 MGI:6068088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140322 transcription start site region 140322 MGI:6068089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140323 transcription start site region 140323 MGI:6068090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140324 transcription start site region 140324 MGI:6068091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140325 transcription start site region 140325 MGI:6068092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140326 transcription start site region 140326 MGI:6068093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140327 transcription start site region 140327 MGI:6068094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140328 transcription start site region 140328 MGI:6068095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140329 transcription start site region 140329 MGI:6068096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140330 transcription start site region 140330 MGI:6068097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140331 transcription start site region 140331 MGI:6068098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140332 transcription start site region 140332 MGI:6068099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140333 transcription start site region 140333 MGI:6068100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140334 transcription start site region 140334 MGI:6068101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140335 transcription start site region 140335 MGI:6068102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140336 transcription start site region 140336 MGI:6068103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140337 transcription start site region 140337 MGI:6068104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140338 transcription start site region 140338 MGI:6068105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140339 transcription start site region 140339 MGI:6068106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140340 transcription start site region 140340 MGI:6068107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140341 transcription start site region 140341 MGI:6068108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140342 transcription start site region 140342 MGI:6068109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140343 transcription start site region 140343 MGI:6068110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140344 transcription start site region 140344 MGI:6068111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140345 transcription start site region 140345 MGI:6068112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140346 transcription start site region 140346 MGI:6068113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140347 transcription start site region 140347 MGI:6068114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140348 transcription start site region 140348 MGI:6068115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140349 transcription start site region 140349 MGI:6068116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140350 transcription start site region 140350 MGI:6068117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140351 transcription start site region 140351 MGI:6068118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140352 transcription start site region 140352 MGI:6068119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140353 transcription start site region 140353 MGI:6068120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140354 transcription start site region 140354 MGI:6068121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140355 transcription start site region 140355 MGI:6068122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140356 transcription start site region 140356 MGI:6068123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140357 transcription start site region 140357 MGI:6068124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140358 transcription start site region 140358 MGI:6068125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140359 transcription start site region 140359 MGI:6068126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140360 transcription start site region 140360 MGI:6068127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140361 transcription start site region 140361 MGI:6068128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140362 transcription start site region 140362 MGI:6068129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140363 transcription start site region 140363 MGI:6068130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140364 transcription start site region 140364 MGI:6068131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140365 transcription start site region 140365 MGI:6068132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140366 transcription start site region 140366 MGI:6068133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140367 transcription start site region 140367 MGI:6068134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140368 transcription start site region 140368 MGI:6068135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140369 transcription start site region 140369 MGI:6068136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140370 transcription start site region 140370 MGI:6068137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140371 transcription start site region 140371 MGI:6068138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140372 transcription start site region 140372 MGI:6068139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140373 transcription start site region 140373 MGI:6068140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140374 transcription start site region 140374 MGI:6068141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140375 transcription start site region 140375 MGI:6068142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140376 transcription start site region 140376 MGI:6068143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140377 transcription start site region 140377 MGI:6068144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140378 transcription start site region 140378 MGI:6068145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140379 transcription start site region 140379 MGI:6068146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140380 transcription start site region 140380 MGI:6068147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140381 transcription start site region 140381 MGI:6068148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140382 transcription start site region 140382 MGI:6068149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140383 transcription start site region 140383 MGI:6068150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140384 transcription start site region 140384 MGI:6068151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140385 transcription start site region 140385 MGI:6068152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140386 transcription start site region 140386 MGI:6068153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140387 transcription start site region 140387 MGI:6068154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140388 transcription start site region 140388 MGI:6068155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140389 transcription start site region 140389 MGI:6068156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140390 transcription start site region 140390 MGI:6068157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140391 transcription start site region 140391 MGI:6068158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140392 transcription start site region 140392 MGI:6068159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140393 transcription start site region 140393 MGI:6068160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140394 transcription start site region 140394 MGI:6068161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140395 transcription start site region 140395 MGI:6068162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140396 transcription start site region 140396 MGI:6068163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140397 transcription start site region 140397 MGI:6068164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140398 transcription start site region 140398 MGI:6068165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140399 transcription start site region 140399 MGI:6068166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140400 transcription start site region 140400 MGI:6068167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140401 transcription start site region 140401 MGI:6068168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140402 transcription start site region 140402 MGI:6068169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140403 transcription start site region 140403 MGI:6068170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140404 transcription start site region 140404 MGI:6068171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140405 transcription start site region 140405 MGI:6068172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140406 transcription start site region 140406 MGI:6068173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140407 transcription start site region 140407 MGI:6068174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140408 transcription start site region 140408 MGI:6068175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140409 transcription start site region 140409 MGI:6068176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140410 transcription start site region 140410 MGI:6068177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140411 transcription start site region 140411 MGI:6068178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140412 transcription start site region 140412 MGI:6068179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140413 transcription start site region 140413 MGI:6068180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140414 transcription start site region 140414 MGI:6068181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140415 transcription start site region 140415 MGI:6068182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140416 transcription start site region 140416 MGI:6068183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140417 transcription start site region 140417 MGI:6068184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140418 transcription start site region 140418 MGI:6068185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140419 transcription start site region 140419 MGI:6068186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140420 transcription start site region 140420 MGI:6068187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140421 transcription start site region 140421 MGI:6068188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140422 transcription start site region 140422 MGI:6068189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140423 transcription start site region 140423 MGI:6068190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140424 transcription start site region 140424 MGI:6068191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140425 transcription start site region 140425 MGI:6068192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140426 transcription start site region 140426 MGI:6068193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140427 transcription start site region 140427 MGI:6068194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140428 transcription start site region 140428 MGI:6068195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140429 transcription start site region 140429 MGI:6068196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140430 transcription start site region 140430 MGI:6068197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140431 transcription start site region 140431 MGI:6068198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140432 transcription start site region 140432 MGI:6068199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140433 transcription start site region 140433 MGI:6068200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140434 transcription start site region 140434 MGI:6068201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140435 transcription start site region 140435 MGI:6068202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140436 transcription start site region 140436 MGI:6068203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140437 transcription start site region 140437 MGI:6068204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140438 transcription start site region 140438 MGI:6068205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140439 transcription start site region 140439 MGI:6068206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140440 transcription start site region 140440 MGI:6068207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140441 transcription start site region 140441 MGI:6068208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140442 transcription start site region 140442 MGI:6068209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140443 transcription start site region 140443 MGI:6068210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140444 transcription start site region 140444 MGI:6068211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140445 transcription start site region 140445 MGI:6068212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140446 transcription start site region 140446 MGI:6068213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140447 transcription start site region 140447 MGI:6068214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140448 transcription start site region 140448 MGI:6068215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140449 transcription start site region 140449 MGI:6068216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140450 transcription start site region 140450 MGI:6068217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140451 transcription start site region 140451 MGI:6068218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140452 transcription start site region 140452 MGI:6068219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140453 transcription start site region 140453 MGI:6068220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140454 transcription start site region 140454 MGI:6068221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140455 transcription start site region 140455 MGI:6068222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140456 transcription start site region 140456 MGI:6068223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140457 transcription start site region 140457 MGI:6068224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140458 transcription start site region 140458 MGI:6068225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140459 transcription start site region 140459 MGI:6068226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140460 transcription start site region 140460 MGI:6068227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140461 transcription start site region 140461 MGI:6068228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140462 transcription start site region 140462 MGI:6068229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140463 transcription start site region 140463 MGI:6068230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140464 transcription start site region 140464 MGI:6068231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140465 transcription start site region 140465 MGI:6068232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140466 transcription start site region 140466 MGI:6068233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140467 transcription start site region 140467 MGI:6068234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140468 transcription start site region 140468 MGI:6068235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140469 transcription start site region 140469 MGI:6068236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140470 transcription start site region 140470 MGI:6068237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140471 transcription start site region 140471 MGI:6068238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140472 transcription start site region 140472 MGI:6068239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140473 transcription start site region 140473 MGI:6068240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140474 transcription start site region 140474 MGI:6068241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140475 transcription start site region 140475 MGI:6068242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140476 transcription start site region 140476 MGI:6068243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140477 transcription start site region 140477 MGI:6068244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140478 transcription start site region 140478 MGI:6068245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140479 transcription start site region 140479 MGI:6068246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140480 transcription start site region 140480 MGI:6068247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140481 transcription start site region 140481 MGI:6068248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140482 transcription start site region 140482 MGI:6068249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140483 transcription start site region 140483 MGI:6068250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140484 transcription start site region 140484 MGI:6068251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140485 transcription start site region 140485 MGI:6068252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140486 transcription start site region 140486 MGI:6068253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140487 transcription start site region 140487 MGI:6068254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140488 transcription start site region 140488 MGI:6068255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140489 transcription start site region 140489 MGI:6068256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140490 transcription start site region 140490 MGI:6068257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140491 transcription start site region 140491 MGI:6068258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140492 transcription start site region 140492 MGI:6068259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140493 transcription start site region 140493 MGI:6068260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140494 transcription start site region 140494 MGI:6068261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140495 transcription start site region 140495 MGI:6068262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140496 transcription start site region 140496 MGI:6068263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140497 transcription start site region 140497 MGI:6068264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140498 transcription start site region 140498 MGI:6068265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140499 transcription start site region 140499 MGI:6068266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140500 transcription start site region 140500 MGI:6068267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140501 transcription start site region 140501 MGI:6068268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140502 transcription start site region 140502 MGI:6068269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140503 transcription start site region 140503 MGI:6068270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140504 transcription start site region 140504 MGI:6068271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140505 transcription start site region 140505 MGI:6068272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140506 transcription start site region 140506 MGI:6068273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140507 transcription start site region 140507 MGI:6068274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140508 transcription start site region 140508 MGI:6068275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140509 transcription start site region 140509 MGI:6068276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140510 transcription start site region 140510 MGI:6068277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140511 transcription start site region 140511 MGI:6068278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140512 transcription start site region 140512 MGI:6068279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140513 transcription start site region 140513 MGI:6068280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140514 transcription start site region 140514 MGI:6068281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140515 transcription start site region 140515 MGI:6068282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140516 transcription start site region 140516 MGI:6068283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140517 transcription start site region 140517 MGI:6068284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140518 transcription start site region 140518 MGI:6068285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140519 transcription start site region 140519 MGI:6068286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140520 transcription start site region 140520 MGI:6068287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140521 transcription start site region 140521 MGI:6068288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140522 transcription start site region 140522 MGI:6068289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140523 transcription start site region 140523 MGI:6068290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140524 transcription start site region 140524 MGI:6068291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140525 transcription start site region 140525 MGI:6068292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140526 transcription start site region 140526 MGI:6068293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140527 transcription start site region 140527 MGI:6068294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140528 transcription start site region 140528 MGI:6068295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140529 transcription start site region 140529 MGI:6068296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140530 transcription start site region 140530 MGI:6068297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140531 transcription start site region 140531 MGI:6068298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140532 transcription start site region 140532 MGI:6068299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140533 transcription start site region 140533 MGI:6068300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140534 transcription start site region 140534 MGI:6068301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140535 transcription start site region 140535 MGI:6068302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140536 transcription start site region 140536 MGI:6068303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140537 transcription start site region 140537 MGI:6068304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140538 transcription start site region 140538 MGI:6068305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140539 transcription start site region 140539 MGI:6068306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140540 transcription start site region 140540 MGI:6068307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140541 transcription start site region 140541 MGI:6068308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140542 transcription start site region 140542 MGI:6068309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140543 transcription start site region 140543 MGI:6068310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140544 transcription start site region 140544 MGI:6068311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140545 transcription start site region 140545 MGI:6068312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140546 transcription start site region 140546 MGI:6068313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140547 transcription start site region 140547 MGI:6068314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140548 transcription start site region 140548 MGI:6068315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140549 transcription start site region 140549 MGI:6068316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140550 transcription start site region 140550 MGI:6068317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140551 transcription start site region 140551 MGI:6068318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140552 transcription start site region 140552 MGI:6068319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140553 transcription start site region 140553 MGI:6068320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140554 transcription start site region 140554 MGI:6068321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140555 transcription start site region 140555 MGI:6068322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140556 transcription start site region 140556 MGI:6068323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140557 transcription start site region 140557 MGI:6068324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140558 transcription start site region 140558 MGI:6068325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140559 transcription start site region 140559 MGI:6068326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140560 transcription start site region 140560 MGI:6068327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140561 transcription start site region 140561 MGI:6068328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140562 transcription start site region 140562 MGI:6068329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140563 transcription start site region 140563 MGI:6068330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140564 transcription start site region 140564 MGI:6068331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140565 transcription start site region 140565 MGI:6068332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140566 transcription start site region 140566 MGI:6068333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140567 transcription start site region 140567 MGI:6068334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140568 transcription start site region 140568 MGI:6068335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140569 transcription start site region 140569 MGI:6068336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140570 transcription start site region 140570 MGI:6068337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140571 transcription start site region 140571 MGI:6068338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140572 transcription start site region 140572 MGI:6068339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140573 transcription start site region 140573 MGI:6068340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140574 transcription start site region 140574 MGI:6068341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140575 transcription start site region 140575 MGI:6068342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140576 transcription start site region 140576 MGI:6068343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140577 transcription start site region 140577 MGI:6068344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140578 transcription start site region 140578 MGI:6068345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140579 transcription start site region 140579 MGI:6068346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140580 transcription start site region 140580 MGI:6068347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140581 transcription start site region 140581 MGI:6068348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140582 transcription start site region 140582 MGI:6068349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140583 transcription start site region 140583 MGI:6068350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140584 transcription start site region 140584 MGI:6068351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140585 transcription start site region 140585 MGI:6068352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140586 transcription start site region 140586 MGI:6068353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140587 transcription start site region 140587 MGI:6068354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140588 transcription start site region 140588 MGI:6068355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140589 transcription start site region 140589 MGI:6068356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140590 transcription start site region 140590 MGI:6068357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140591 transcription start site region 140591 MGI:6068358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140592 transcription start site region 140592 MGI:6068359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140593 transcription start site region 140593 MGI:6068360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140594 transcription start site region 140594 MGI:6068361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140595 transcription start site region 140595 MGI:6068362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140596 transcription start site region 140596 MGI:6068363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140597 transcription start site region 140597 MGI:6068364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140598 transcription start site region 140598 MGI:6068365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140599 transcription start site region 140599 MGI:6068366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140600 transcription start site region 140600 MGI:6068367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140601 transcription start site region 140601 MGI:6068368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140602 transcription start site region 140602 MGI:6068369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140603 transcription start site region 140603 MGI:6068370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140604 transcription start site region 140604 MGI:6068371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140605 transcription start site region 140605 MGI:6068372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140606 transcription start site region 140606 MGI:6068373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140607 transcription start site region 140607 MGI:6068374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140608 transcription start site region 140608 MGI:6068375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140609 transcription start site region 140609 MGI:6068376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140610 transcription start site region 140610 MGI:6068377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140611 transcription start site region 140611 MGI:6068378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140612 transcription start site region 140612 MGI:6068379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140613 transcription start site region 140613 MGI:6068380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140614 transcription start site region 140614 MGI:6068381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140615 transcription start site region 140615 MGI:6068382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140616 transcription start site region 140616 MGI:6068383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140617 transcription start site region 140617 MGI:6068384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140618 transcription start site region 140618 MGI:6068385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140619 transcription start site region 140619 MGI:6068386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140620 transcription start site region 140620 MGI:6068387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140621 transcription start site region 140621 MGI:6068388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140622 transcription start site region 140622 MGI:6068389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140623 transcription start site region 140623 MGI:6068390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140624 transcription start site region 140624 MGI:6068391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140625 transcription start site region 140625 MGI:6068392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140626 transcription start site region 140626 MGI:6068393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140627 transcription start site region 140627 MGI:6068394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140628 transcription start site region 140628 MGI:6068395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140629 transcription start site region 140629 MGI:6068396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140630 transcription start site region 140630 MGI:6068397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140631 transcription start site region 140631 MGI:6068398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140632 transcription start site region 140632 MGI:6068399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140633 transcription start site region 140633 MGI:6068400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140634 transcription start site region 140634 MGI:6068401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140635 transcription start site region 140635 MGI:6068402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140636 transcription start site region 140636 MGI:6068403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140637 transcription start site region 140637 MGI:6068404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140638 transcription start site region 140638 MGI:6068405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140639 transcription start site region 140639 MGI:6068406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140640 transcription start site region 140640 MGI:6068407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140641 transcription start site region 140641 MGI:6068408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140642 transcription start site region 140642 MGI:6068409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140643 transcription start site region 140643 MGI:6068410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140644 transcription start site region 140644 MGI:6068411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140645 transcription start site region 140645 MGI:6068412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140646 transcription start site region 140646 MGI:6068413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140647 transcription start site region 140647 MGI:6068414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140648 transcription start site region 140648 MGI:6068415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140649 transcription start site region 140649 MGI:6068416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140650 transcription start site region 140650 MGI:6068417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140651 transcription start site region 140651 MGI:6068418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140652 transcription start site region 140652 MGI:6068419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140653 transcription start site region 140653 MGI:6068420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140654 transcription start site region 140654 MGI:6068421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140655 transcription start site region 140655 MGI:6068422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140656 transcription start site region 140656 MGI:6068423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140657 transcription start site region 140657 MGI:6068424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140658 transcription start site region 140658 MGI:6068425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140659 transcription start site region 140659 MGI:6068426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140660 transcription start site region 140660 MGI:6068427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140661 transcription start site region 140661 MGI:6068428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140662 transcription start site region 140662 MGI:6068429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140663 transcription start site region 140663 MGI:6068430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140664 transcription start site region 140664 MGI:6068431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140665 transcription start site region 140665 MGI:6068432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140666 transcription start site region 140666 MGI:6068433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140667 transcription start site region 140667 MGI:6068434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140668 transcription start site region 140668 MGI:6068435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140669 transcription start site region 140669 MGI:6068436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140670 transcription start site region 140670 MGI:6068437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140671 transcription start site region 140671 MGI:6068438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140672 transcription start site region 140672 MGI:6068439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140673 transcription start site region 140673 MGI:6068440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140674 transcription start site region 140674 MGI:6068441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140675 transcription start site region 140675 MGI:6068442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140676 transcription start site region 140676 MGI:6068443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140677 transcription start site region 140677 MGI:6068444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140678 transcription start site region 140678 MGI:6068445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140679 transcription start site region 140679 MGI:6068446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140680 transcription start site region 140680 MGI:6068447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140681 transcription start site region 140681 MGI:6068448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140682 transcription start site region 140682 MGI:6068449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140683 transcription start site region 140683 MGI:6068450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140684 transcription start site region 140684 MGI:6068451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140685 transcription start site region 140685 MGI:6068452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140686 transcription start site region 140686 MGI:6068453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140687 transcription start site region 140687 MGI:6068454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140688 transcription start site region 140688 MGI:6068455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140689 transcription start site region 140689 MGI:6068456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140690 transcription start site region 140690 MGI:6068457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140691 transcription start site region 140691 MGI:6068458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140692 transcription start site region 140692 MGI:6068459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140693 transcription start site region 140693 MGI:6068460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140694 transcription start site region 140694 MGI:6068461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140695 transcription start site region 140695 MGI:6068462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140696 transcription start site region 140696 MGI:6068463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140697 transcription start site region 140697 MGI:6068464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140698 transcription start site region 140698 MGI:6068465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140699 transcription start site region 140699 MGI:6068466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140700 transcription start site region 140700 MGI:6068467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140701 transcription start site region 140701 MGI:6068468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140702 transcription start site region 140702 MGI:6068469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140703 transcription start site region 140703 MGI:6068470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140704 transcription start site region 140704 MGI:6068471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140705 transcription start site region 140705 MGI:6068472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140706 transcription start site region 140706 MGI:6068473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140707 transcription start site region 140707 MGI:6068474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140708 transcription start site region 140708 MGI:6068475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140709 transcription start site region 140709 MGI:6068476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140710 transcription start site region 140710 MGI:6068477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140711 transcription start site region 140711 MGI:6068478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140712 transcription start site region 140712 MGI:6068479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140713 transcription start site region 140713 MGI:6068480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140714 transcription start site region 140714 MGI:6068481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140715 transcription start site region 140715 MGI:6068482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140716 transcription start site region 140716 MGI:6068483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140717 transcription start site region 140717 MGI:6068484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140718 transcription start site region 140718 MGI:6068485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140719 transcription start site region 140719 MGI:6068486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140720 transcription start site region 140720 MGI:6068487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140721 transcription start site region 140721 MGI:6068488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140722 transcription start site region 140722 MGI:6068489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140723 transcription start site region 140723 MGI:6068490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140724 transcription start site region 140724 MGI:6068491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140725 transcription start site region 140725 MGI:6068492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140726 transcription start site region 140726 MGI:6068493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140727 transcription start site region 140727 MGI:6068494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140728 transcription start site region 140728 MGI:6068495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140729 transcription start site region 140729 MGI:6068496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140730 transcription start site region 140730 MGI:6068497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140731 transcription start site region 140731 MGI:6068498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140732 transcription start site region 140732 MGI:6068499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140733 transcription start site region 140733 MGI:6068500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140734 transcription start site region 140734 MGI:6068501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140735 transcription start site region 140735 MGI:6068502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140736 transcription start site region 140736 MGI:6068503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140737 transcription start site region 140737 MGI:6068504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140738 transcription start site region 140738 MGI:6068505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140739 transcription start site region 140739 MGI:6068506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140740 transcription start site region 140740 MGI:6068507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140741 transcription start site region 140741 MGI:6068508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140742 transcription start site region 140742 MGI:6068509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140743 transcription start site region 140743 MGI:6068510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140744 transcription start site region 140744 MGI:6068511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140745 transcription start site region 140745 MGI:6068512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140746 transcription start site region 140746 MGI:6068513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140747 transcription start site region 140747 MGI:6068514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140748 transcription start site region 140748 MGI:6068515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140749 transcription start site region 140749 MGI:6068516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140750 transcription start site region 140750 MGI:6068517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140751 transcription start site region 140751 MGI:6068518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140752 transcription start site region 140752 MGI:6068519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140753 transcription start site region 140753 MGI:6068520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140754 transcription start site region 140754 MGI:6068521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140755 transcription start site region 140755 MGI:6068522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140756 transcription start site region 140756 MGI:6068523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140757 transcription start site region 140757 MGI:6068524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140758 transcription start site region 140758 MGI:6068525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140759 transcription start site region 140759 MGI:6068526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140760 transcription start site region 140760 MGI:6068527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140761 transcription start site region 140761 MGI:6068528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140762 transcription start site region 140762 MGI:6068529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140763 transcription start site region 140763 MGI:6068530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140764 transcription start site region 140764 MGI:6068531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140765 transcription start site region 140765 MGI:6068532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140766 transcription start site region 140766 MGI:6068533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140767 transcription start site region 140767 MGI:6068534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140768 transcription start site region 140768 MGI:6068535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140769 transcription start site region 140769 MGI:6068536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140770 transcription start site region 140770 MGI:6068537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140771 transcription start site region 140771 MGI:6068538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140772 transcription start site region 140772 MGI:6068539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140773 transcription start site region 140773 MGI:6068540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140774 transcription start site region 140774 MGI:6068541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140775 transcription start site region 140775 MGI:6068542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140776 transcription start site region 140776 MGI:6068543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140777 transcription start site region 140777 MGI:6068544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140778 transcription start site region 140778 MGI:6068545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140779 transcription start site region 140779 MGI:6068546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140780 transcription start site region 140780 MGI:6068547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140781 transcription start site region 140781 MGI:6068548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140782 transcription start site region 140782 MGI:6068549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140783 transcription start site region 140783 MGI:6068550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140784 transcription start site region 140784 MGI:6068551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140785 transcription start site region 140785 MGI:6068552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140786 transcription start site region 140786 MGI:6068553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140787 transcription start site region 140787 MGI:6068554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140788 transcription start site region 140788 MGI:6068555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140789 transcription start site region 140789 MGI:6068556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140790 transcription start site region 140790 MGI:6068557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140791 transcription start site region 140791 MGI:6068558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140792 transcription start site region 140792 MGI:6068559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140793 transcription start site region 140793 MGI:6068560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140794 transcription start site region 140794 MGI:6068561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140795 transcription start site region 140795 MGI:6068562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140796 transcription start site region 140796 MGI:6068563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140797 transcription start site region 140797 MGI:6068564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140798 transcription start site region 140798 MGI:6068565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140799 transcription start site region 140799 MGI:6068566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140800 transcription start site region 140800 MGI:6068567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140801 transcription start site region 140801 MGI:6068568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140802 transcription start site region 140802 MGI:6068569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140803 transcription start site region 140803 MGI:6068570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140804 transcription start site region 140804 MGI:6068571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140805 transcription start site region 140805 MGI:6068572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140806 transcription start site region 140806 MGI:6068573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140807 transcription start site region 140807 MGI:6068574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140808 transcription start site region 140808 MGI:6068575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140809 transcription start site region 140809 MGI:6068576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140810 transcription start site region 140810 MGI:6068577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140811 transcription start site region 140811 MGI:6068578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140812 transcription start site region 140812 MGI:6068579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140813 transcription start site region 140813 MGI:6068580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140814 transcription start site region 140814 MGI:6068581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140815 transcription start site region 140815 MGI:6068582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140816 transcription start site region 140816 MGI:6068583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140817 transcription start site region 140817 MGI:6068584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140818 transcription start site region 140818 MGI:6068585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140819 transcription start site region 140819 MGI:6068586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140820 transcription start site region 140820 MGI:6068587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140821 transcription start site region 140821 MGI:6068588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140822 transcription start site region 140822 MGI:6068589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140823 transcription start site region 140823 MGI:6068590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140824 transcription start site region 140824 MGI:6068591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140825 transcription start site region 140825 MGI:6068592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140826 transcription start site region 140826 MGI:6068593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140827 transcription start site region 140827 MGI:6068594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140828 transcription start site region 140828 MGI:6068595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140829 transcription start site region 140829 MGI:6068596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140830 transcription start site region 140830 MGI:6068597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140831 transcription start site region 140831 MGI:6068598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140832 transcription start site region 140832 MGI:6068599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140833 transcription start site region 140833 MGI:6068600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140834 transcription start site region 140834 MGI:6068601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140835 transcription start site region 140835 MGI:6068602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140836 transcription start site region 140836 MGI:6068603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140837 transcription start site region 140837 MGI:6068604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140838 transcription start site region 140838 MGI:6068605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140839 transcription start site region 140839 MGI:6068606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140840 transcription start site region 140840 MGI:6068607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140841 transcription start site region 140841 MGI:6068608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140842 transcription start site region 140842 MGI:6068609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140843 transcription start site region 140843 MGI:6068610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140844 transcription start site region 140844 MGI:6068611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140845 transcription start site region 140845 MGI:6068612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140846 transcription start site region 140846 MGI:6068613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140847 transcription start site region 140847 MGI:6068614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140848 transcription start site region 140848 MGI:6068615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140849 transcription start site region 140849 MGI:6068616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140850 transcription start site region 140850 MGI:6068617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140851 transcription start site region 140851 MGI:6068618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140852 transcription start site region 140852 MGI:6068619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140853 transcription start site region 140853 MGI:6068620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140854 transcription start site region 140854 MGI:6068621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140855 transcription start site region 140855 MGI:6068622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140856 transcription start site region 140856 MGI:6068623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140857 transcription start site region 140857 MGI:6068624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140858 transcription start site region 140858 MGI:6068625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140859 transcription start site region 140859 MGI:6068626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140860 transcription start site region 140860 MGI:6068627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140861 transcription start site region 140861 MGI:6068628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140862 transcription start site region 140862 MGI:6068629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140863 transcription start site region 140863 MGI:6068630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140864 transcription start site region 140864 MGI:6068631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140865 transcription start site region 140865 MGI:6068632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140866 transcription start site region 140866 MGI:6068633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140867 transcription start site region 140867 MGI:6068634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140868 transcription start site region 140868 MGI:6068635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140869 transcription start site region 140869 MGI:6068636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140870 transcription start site region 140870 MGI:6068637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140871 transcription start site region 140871 MGI:6068638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140872 transcription start site region 140872 MGI:6068639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140873 transcription start site region 140873 MGI:6068640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140874 transcription start site region 140874 MGI:6068641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140875 transcription start site region 140875 MGI:6068642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140876 transcription start site region 140876 MGI:6068643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140877 transcription start site region 140877 MGI:6068644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140878 transcription start site region 140878 MGI:6068645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140879 transcription start site region 140879 MGI:6068646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140880 transcription start site region 140880 MGI:6068647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140881 transcription start site region 140881 MGI:6068648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140882 transcription start site region 140882 MGI:6068649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140883 transcription start site region 140883 MGI:6068650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140884 transcription start site region 140884 MGI:6068651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140885 transcription start site region 140885 MGI:6068652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140886 transcription start site region 140886 MGI:6068653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140887 transcription start site region 140887 MGI:6068654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140888 transcription start site region 140888 MGI:6068655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140889 transcription start site region 140889 MGI:6068656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140890 transcription start site region 140890 MGI:6068657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140891 transcription start site region 140891 MGI:6068658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140892 transcription start site region 140892 MGI:6068659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140893 transcription start site region 140893 MGI:6068660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140894 transcription start site region 140894 MGI:6068661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140895 transcription start site region 140895 MGI:6068662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140896 transcription start site region 140896 MGI:6068663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140897 transcription start site region 140897 MGI:6068664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140898 transcription start site region 140898 MGI:6068665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140899 transcription start site region 140899 MGI:6068666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140900 transcription start site region 140900 MGI:6068667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140901 transcription start site region 140901 MGI:6068668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140902 transcription start site region 140902 MGI:6068669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140903 transcription start site region 140903 MGI:6068670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140904 transcription start site region 140904 MGI:6068671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140905 transcription start site region 140905 MGI:6068672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140906 transcription start site region 140906 MGI:6068673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140907 transcription start site region 140907 MGI:6068674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140908 transcription start site region 140908 MGI:6068675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140909 transcription start site region 140909 MGI:6068676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140910 transcription start site region 140910 MGI:6068677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140911 transcription start site region 140911 MGI:6068678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140912 transcription start site region 140912 MGI:6068679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140913 transcription start site region 140913 MGI:6068680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140914 transcription start site region 140914 MGI:6068681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140915 transcription start site region 140915 MGI:6068682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140916 transcription start site region 140916 MGI:6068683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140917 transcription start site region 140917 MGI:6068684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140918 transcription start site region 140918 MGI:6068685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140919 transcription start site region 140919 MGI:6068686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140920 transcription start site region 140920 MGI:6068687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140921 transcription start site region 140921 MGI:6068688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140922 transcription start site region 140922 MGI:6068689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140923 transcription start site region 140923 MGI:6068690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140924 transcription start site region 140924 MGI:6068691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140925 transcription start site region 140925 MGI:6068692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140926 transcription start site region 140926 MGI:6068693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140927 transcription start site region 140927 MGI:6068694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140928 transcription start site region 140928 MGI:6068695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140929 transcription start site region 140929 MGI:6068696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140930 transcription start site region 140930 MGI:6068697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140931 transcription start site region 140931 MGI:6068698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140932 transcription start site region 140932 MGI:6068699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140933 transcription start site region 140933 MGI:6068700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140934 transcription start site region 140934 MGI:6068701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140935 transcription start site region 140935 MGI:6068702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140936 transcription start site region 140936 MGI:6068703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140937 transcription start site region 140937 MGI:6068704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140938 transcription start site region 140938 MGI:6068705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140939 transcription start site region 140939 MGI:6068706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140940 transcription start site region 140940 MGI:6068707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140941 transcription start site region 140941 MGI:6068708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140942 transcription start site region 140942 MGI:6068709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140943 transcription start site region 140943 MGI:6068710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140944 transcription start site region 140944 MGI:6068711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140945 transcription start site region 140945 MGI:6068712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140946 transcription start site region 140946 MGI:6068713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140947 transcription start site region 140947 MGI:6068714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140948 transcription start site region 140948 MGI:6068715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140949 transcription start site region 140949 MGI:6068716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140950 transcription start site region 140950 MGI:6068717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140951 transcription start site region 140951 MGI:6068718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140952 transcription start site region 140952 MGI:6068719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140953 transcription start site region 140953 MGI:6068720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140954 transcription start site region 140954 MGI:6068721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140955 transcription start site region 140955 MGI:6068722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140956 transcription start site region 140956 MGI:6068723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140957 transcription start site region 140957 MGI:6068724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140958 transcription start site region 140958 MGI:6068725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140959 transcription start site region 140959 MGI:6068726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140960 transcription start site region 140960 MGI:6068727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140961 transcription start site region 140961 MGI:6068728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140962 transcription start site region 140962 MGI:6068729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140963 transcription start site region 140963 MGI:6068730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140964 transcription start site region 140964 MGI:6068731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140965 transcription start site region 140965 MGI:6068732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140966 transcription start site region 140966 MGI:6068733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140967 transcription start site region 140967 MGI:6068734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140968 transcription start site region 140968 MGI:6068735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140969 transcription start site region 140969 MGI:6068736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140970 transcription start site region 140970 MGI:6068737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140971 transcription start site region 140971 MGI:6068738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140972 transcription start site region 140972 MGI:6068739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140973 transcription start site region 140973 MGI:6068740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140974 transcription start site region 140974 MGI:6068741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140975 transcription start site region 140975 MGI:6068742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140976 transcription start site region 140976 MGI:6068743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140977 transcription start site region 140977 MGI:6068744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140978 transcription start site region 140978 MGI:6068745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140979 transcription start site region 140979 MGI:6068746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140980 transcription start site region 140980 MGI:6068747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140981 transcription start site region 140981 MGI:6068748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140982 transcription start site region 140982 MGI:6068749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140983 transcription start site region 140983 MGI:6068750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140984 transcription start site region 140984 MGI:6068751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140985 transcription start site region 140985 MGI:6068752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140986 transcription start site region 140986 MGI:6068753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140987 transcription start site region 140987 MGI:6068754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140988 transcription start site region 140988 MGI:6068755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140989 transcription start site region 140989 MGI:6068756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140990 transcription start site region 140990 MGI:6068757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140991 transcription start site region 140991 MGI:6068758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140992 transcription start site region 140992 MGI:6068759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140993 transcription start site region 140993 MGI:6068760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140994 transcription start site region 140994 MGI:6068761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140995 transcription start site region 140995 MGI:6068762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140996 transcription start site region 140996 MGI:6068763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140997 transcription start site region 140997 MGI:6068764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140998 transcription start site region 140998 MGI:6068765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140999 transcription start site region 140999 MGI:6068766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141000 transcription start site region 141000 MGI:6068767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141001 transcription start site region 141001 MGI:6068768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141002 transcription start site region 141002 MGI:6068769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141003 transcription start site region 141003 MGI:6068770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141004 transcription start site region 141004 MGI:6068771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141005 transcription start site region 141005 MGI:6068772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141006 transcription start site region 141006 MGI:6068773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141007 transcription start site region 141007 MGI:6068774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141008 transcription start site region 141008 MGI:6068775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141009 transcription start site region 141009 MGI:6068776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141010 transcription start site region 141010 MGI:6068777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141011 transcription start site region 141011 MGI:6068778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141012 transcription start site region 141012 MGI:6068779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141013 transcription start site region 141013 MGI:6068780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141014 transcription start site region 141014 MGI:6068781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141015 transcription start site region 141015 MGI:6068782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141016 transcription start site region 141016 MGI:6068783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141017 transcription start site region 141017 MGI:6068784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141018 transcription start site region 141018 MGI:6068785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141019 transcription start site region 141019 MGI:6068786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP