Tssr139012 transcription start site region 139012 MGI:6066779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139013 transcription start site region 139013 MGI:6066780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139014 transcription start site region 139014 MGI:6066781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139015 transcription start site region 139015 MGI:6066782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139016 transcription start site region 139016 MGI:6066783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139017 transcription start site region 139017 MGI:6066784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139018 transcription start site region 139018 MGI:6066785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139019 transcription start site region 139019 MGI:6066786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139020 transcription start site region 139020 MGI:6066787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139021 transcription start site region 139021 MGI:6066788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139022 transcription start site region 139022 MGI:6066789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139023 transcription start site region 139023 MGI:6066790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139024 transcription start site region 139024 MGI:6066791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139025 transcription start site region 139025 MGI:6066792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139026 transcription start site region 139026 MGI:6066793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139027 transcription start site region 139027 MGI:6066794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139028 transcription start site region 139028 MGI:6066795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139029 transcription start site region 139029 MGI:6066796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139030 transcription start site region 139030 MGI:6066797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139031 transcription start site region 139031 MGI:6066798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139032 transcription start site region 139032 MGI:6066799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139033 transcription start site region 139033 MGI:6066800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139034 transcription start site region 139034 MGI:6066801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139035 transcription start site region 139035 MGI:6066802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139036 transcription start site region 139036 MGI:6066803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139037 transcription start site region 139037 MGI:6066804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139038 transcription start site region 139038 MGI:6066805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139039 transcription start site region 139039 MGI:6066806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139040 transcription start site region 139040 MGI:6066807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139041 transcription start site region 139041 MGI:6066808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139042 transcription start site region 139042 MGI:6066809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139043 transcription start site region 139043 MGI:6066810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139044 transcription start site region 139044 MGI:6066811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139045 transcription start site region 139045 MGI:6066812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139046 transcription start site region 139046 MGI:6066813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139047 transcription start site region 139047 MGI:6066814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139048 transcription start site region 139048 MGI:6066815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139049 transcription start site region 139049 MGI:6066816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139050 transcription start site region 139050 MGI:6066817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139051 transcription start site region 139051 MGI:6066818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139052 transcription start site region 139052 MGI:6066819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139053 transcription start site region 139053 MGI:6066820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139054 transcription start site region 139054 MGI:6066821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139055 transcription start site region 139055 MGI:6066822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139056 transcription start site region 139056 MGI:6066823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139057 transcription start site region 139057 MGI:6066824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139058 transcription start site region 139058 MGI:6066825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139059 transcription start site region 139059 MGI:6066826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139060 transcription start site region 139060 MGI:6066827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139061 transcription start site region 139061 MGI:6066828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139062 transcription start site region 139062 MGI:6066829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139063 transcription start site region 139063 MGI:6066830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139064 transcription start site region 139064 MGI:6066831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139065 transcription start site region 139065 MGI:6066832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139066 transcription start site region 139066 MGI:6066833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139067 transcription start site region 139067 MGI:6066834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139068 transcription start site region 139068 MGI:6066835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139069 transcription start site region 139069 MGI:6066836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139070 transcription start site region 139070 MGI:6066837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139071 transcription start site region 139071 MGI:6066838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139072 transcription start site region 139072 MGI:6066839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139073 transcription start site region 139073 MGI:6066840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139074 transcription start site region 139074 MGI:6066841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139075 transcription start site region 139075 MGI:6066842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139076 transcription start site region 139076 MGI:6066843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139077 transcription start site region 139077 MGI:6066844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139078 transcription start site region 139078 MGI:6066845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139079 transcription start site region 139079 MGI:6066846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139080 transcription start site region 139080 MGI:6066847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139081 transcription start site region 139081 MGI:6066848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139082 transcription start site region 139082 MGI:6066849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139083 transcription start site region 139083 MGI:6066850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139084 transcription start site region 139084 MGI:6066851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139085 transcription start site region 139085 MGI:6066852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139086 transcription start site region 139086 MGI:6066853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139087 transcription start site region 139087 MGI:6066854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139088 transcription start site region 139088 MGI:6066855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139089 transcription start site region 139089 MGI:6066856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139090 transcription start site region 139090 MGI:6066857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139091 transcription start site region 139091 MGI:6066858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139092 transcription start site region 139092 MGI:6066859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139093 transcription start site region 139093 MGI:6066860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139094 transcription start site region 139094 MGI:6066861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139095 transcription start site region 139095 MGI:6066862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139096 transcription start site region 139096 MGI:6066863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139097 transcription start site region 139097 MGI:6066864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139098 transcription start site region 139098 MGI:6066865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139099 transcription start site region 139099 MGI:6066866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139100 transcription start site region 139100 MGI:6066867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139101 transcription start site region 139101 MGI:6066868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139102 transcription start site region 139102 MGI:6066869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139103 transcription start site region 139103 MGI:6066870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139104 transcription start site region 139104 MGI:6066871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139105 transcription start site region 139105 MGI:6066872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139106 transcription start site region 139106 MGI:6066873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139107 transcription start site region 139107 MGI:6066874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139108 transcription start site region 139108 MGI:6066875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139109 transcription start site region 139109 MGI:6066876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139110 transcription start site region 139110 MGI:6066877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139111 transcription start site region 139111 MGI:6066878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139112 transcription start site region 139112 MGI:6066879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139113 transcription start site region 139113 MGI:6066880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139114 transcription start site region 139114 MGI:6066881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139115 transcription start site region 139115 MGI:6066882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139116 transcription start site region 139116 MGI:6066883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139117 transcription start site region 139117 MGI:6066884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139118 transcription start site region 139118 MGI:6066885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139119 transcription start site region 139119 MGI:6066886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139120 transcription start site region 139120 MGI:6066887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139121 transcription start site region 139121 MGI:6066888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139122 transcription start site region 139122 MGI:6066889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139123 transcription start site region 139123 MGI:6066890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139124 transcription start site region 139124 MGI:6066891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139125 transcription start site region 139125 MGI:6066892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139126 transcription start site region 139126 MGI:6066893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139127 transcription start site region 139127 MGI:6066894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139128 transcription start site region 139128 MGI:6066895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139129 transcription start site region 139129 MGI:6066896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139130 transcription start site region 139130 MGI:6066897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139131 transcription start site region 139131 MGI:6066898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139132 transcription start site region 139132 MGI:6066899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139133 transcription start site region 139133 MGI:6066900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139134 transcription start site region 139134 MGI:6066901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139135 transcription start site region 139135 MGI:6066902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139136 transcription start site region 139136 MGI:6066903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139137 transcription start site region 139137 MGI:6066904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139138 transcription start site region 139138 MGI:6066905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139139 transcription start site region 139139 MGI:6066906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139140 transcription start site region 139140 MGI:6066907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139141 transcription start site region 139141 MGI:6066908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139142 transcription start site region 139142 MGI:6066909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139143 transcription start site region 139143 MGI:6066910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139144 transcription start site region 139144 MGI:6066911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139145 transcription start site region 139145 MGI:6066912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139146 transcription start site region 139146 MGI:6066913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139147 transcription start site region 139147 MGI:6066914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139148 transcription start site region 139148 MGI:6066915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139149 transcription start site region 139149 MGI:6066916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139150 transcription start site region 139150 MGI:6066917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139151 transcription start site region 139151 MGI:6066918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139152 transcription start site region 139152 MGI:6066919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139153 transcription start site region 139153 MGI:6066920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139154 transcription start site region 139154 MGI:6066921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139155 transcription start site region 139155 MGI:6066922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139156 transcription start site region 139156 MGI:6066923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139157 transcription start site region 139157 MGI:6066924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139158 transcription start site region 139158 MGI:6066925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139159 transcription start site region 139159 MGI:6066926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139160 transcription start site region 139160 MGI:6066927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139161 transcription start site region 139161 MGI:6066928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139162 transcription start site region 139162 MGI:6066929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139163 transcription start site region 139163 MGI:6066930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139164 transcription start site region 139164 MGI:6066931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139165 transcription start site region 139165 MGI:6066932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139166 transcription start site region 139166 MGI:6066933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139167 transcription start site region 139167 MGI:6066934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139168 transcription start site region 139168 MGI:6066935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139169 transcription start site region 139169 MGI:6066936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139170 transcription start site region 139170 MGI:6066937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139171 transcription start site region 139171 MGI:6066938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139172 transcription start site region 139172 MGI:6066939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139173 transcription start site region 139173 MGI:6066940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139174 transcription start site region 139174 MGI:6066941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139175 transcription start site region 139175 MGI:6066942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139176 transcription start site region 139176 MGI:6066943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139177 transcription start site region 139177 MGI:6066944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139178 transcription start site region 139178 MGI:6066945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139179 transcription start site region 139179 MGI:6066946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139180 transcription start site region 139180 MGI:6066947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139181 transcription start site region 139181 MGI:6066948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139182 transcription start site region 139182 MGI:6066949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139183 transcription start site region 139183 MGI:6066950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139184 transcription start site region 139184 MGI:6066951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139185 transcription start site region 139185 MGI:6066952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139186 transcription start site region 139186 MGI:6066953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139187 transcription start site region 139187 MGI:6066954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139188 transcription start site region 139188 MGI:6066955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139189 transcription start site region 139189 MGI:6066956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139190 transcription start site region 139190 MGI:6066957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139191 transcription start site region 139191 MGI:6066958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139192 transcription start site region 139192 MGI:6066959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139193 transcription start site region 139193 MGI:6066960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139194 transcription start site region 139194 MGI:6066961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139195 transcription start site region 139195 MGI:6066962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139196 transcription start site region 139196 MGI:6066963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139197 transcription start site region 139197 MGI:6066964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139198 transcription start site region 139198 MGI:6066965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139199 transcription start site region 139199 MGI:6066966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139200 transcription start site region 139200 MGI:6066967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139201 transcription start site region 139201 MGI:6066968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139202 transcription start site region 139202 MGI:6066969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139203 transcription start site region 139203 MGI:6066970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139204 transcription start site region 139204 MGI:6066971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139205 transcription start site region 139205 MGI:6066972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139206 transcription start site region 139206 MGI:6066973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139207 transcription start site region 139207 MGI:6066974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139208 transcription start site region 139208 MGI:6066975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139209 transcription start site region 139209 MGI:6066976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139210 transcription start site region 139210 MGI:6066977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139211 transcription start site region 139211 MGI:6066978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139212 transcription start site region 139212 MGI:6066979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139213 transcription start site region 139213 MGI:6066980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139214 transcription start site region 139214 MGI:6066981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139215 transcription start site region 139215 MGI:6066982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139216 transcription start site region 139216 MGI:6066983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139217 transcription start site region 139217 MGI:6066984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139218 transcription start site region 139218 MGI:6066985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139219 transcription start site region 139219 MGI:6066986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139220 transcription start site region 139220 MGI:6066987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139221 transcription start site region 139221 MGI:6066988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139222 transcription start site region 139222 MGI:6066989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139223 transcription start site region 139223 MGI:6066990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139224 transcription start site region 139224 MGI:6066991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139225 transcription start site region 139225 MGI:6066992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139226 transcription start site region 139226 MGI:6066993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139227 transcription start site region 139227 MGI:6066994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139228 transcription start site region 139228 MGI:6066995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139229 transcription start site region 139229 MGI:6066996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139230 transcription start site region 139230 MGI:6066997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139231 transcription start site region 139231 MGI:6066998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139232 transcription start site region 139232 MGI:6066999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139233 transcription start site region 139233 MGI:6067000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139234 transcription start site region 139234 MGI:6067001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139235 transcription start site region 139235 MGI:6067002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139236 transcription start site region 139236 MGI:6067003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139237 transcription start site region 139237 MGI:6067004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139238 transcription start site region 139238 MGI:6067005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139239 transcription start site region 139239 MGI:6067006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139240 transcription start site region 139240 MGI:6067007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139241 transcription start site region 139241 MGI:6067008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139242 transcription start site region 139242 MGI:6067009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139243 transcription start site region 139243 MGI:6067010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139244 transcription start site region 139244 MGI:6067011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139245 transcription start site region 139245 MGI:6067012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139246 transcription start site region 139246 MGI:6067013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139247 transcription start site region 139247 MGI:6067014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139248 transcription start site region 139248 MGI:6067015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139249 transcription start site region 139249 MGI:6067016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139250 transcription start site region 139250 MGI:6067017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139251 transcription start site region 139251 MGI:6067018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139252 transcription start site region 139252 MGI:6067019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139253 transcription start site region 139253 MGI:6067020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139254 transcription start site region 139254 MGI:6067021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139255 transcription start site region 139255 MGI:6067022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139256 transcription start site region 139256 MGI:6067023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139257 transcription start site region 139257 MGI:6067024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139258 transcription start site region 139258 MGI:6067025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139259 transcription start site region 139259 MGI:6067026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139260 transcription start site region 139260 MGI:6067027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139261 transcription start site region 139261 MGI:6067028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139262 transcription start site region 139262 MGI:6067029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139263 transcription start site region 139263 MGI:6067030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139264 transcription start site region 139264 MGI:6067031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139265 transcription start site region 139265 MGI:6067032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139266 transcription start site region 139266 MGI:6067033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139267 transcription start site region 139267 MGI:6067034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139268 transcription start site region 139268 MGI:6067035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139269 transcription start site region 139269 MGI:6067036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139270 transcription start site region 139270 MGI:6067037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139271 transcription start site region 139271 MGI:6067038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139272 transcription start site region 139272 MGI:6067039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139273 transcription start site region 139273 MGI:6067040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139274 transcription start site region 139274 MGI:6067041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139275 transcription start site region 139275 MGI:6067042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139276 transcription start site region 139276 MGI:6067043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139277 transcription start site region 139277 MGI:6067044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139278 transcription start site region 139278 MGI:6067045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139279 transcription start site region 139279 MGI:6067046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139280 transcription start site region 139280 MGI:6067047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139281 transcription start site region 139281 MGI:6067048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139282 transcription start site region 139282 MGI:6067049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139283 transcription start site region 139283 MGI:6067050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139284 transcription start site region 139284 MGI:6067051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139285 transcription start site region 139285 MGI:6067052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139286 transcription start site region 139286 MGI:6067053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139287 transcription start site region 139287 MGI:6067054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139288 transcription start site region 139288 MGI:6067055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139289 transcription start site region 139289 MGI:6067056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139290 transcription start site region 139290 MGI:6067057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139291 transcription start site region 139291 MGI:6067058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139292 transcription start site region 139292 MGI:6067059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139293 transcription start site region 139293 MGI:6067060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139294 transcription start site region 139294 MGI:6067061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139295 transcription start site region 139295 MGI:6067062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139296 transcription start site region 139296 MGI:6067063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139297 transcription start site region 139297 MGI:6067064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139298 transcription start site region 139298 MGI:6067065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139299 transcription start site region 139299 MGI:6067066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139300 transcription start site region 139300 MGI:6067067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139301 transcription start site region 139301 MGI:6067068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139302 transcription start site region 139302 MGI:6067069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139303 transcription start site region 139303 MGI:6067070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139304 transcription start site region 139304 MGI:6067071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139305 transcription start site region 139305 MGI:6067072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139306 transcription start site region 139306 MGI:6067073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139307 transcription start site region 139307 MGI:6067074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139308 transcription start site region 139308 MGI:6067075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139309 transcription start site region 139309 MGI:6067076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139310 transcription start site region 139310 MGI:6067077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139311 transcription start site region 139311 MGI:6067078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139312 transcription start site region 139312 MGI:6067079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139313 transcription start site region 139313 MGI:6067080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139314 transcription start site region 139314 MGI:6067081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139315 transcription start site region 139315 MGI:6067082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139316 transcription start site region 139316 MGI:6067083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139317 transcription start site region 139317 MGI:6067084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139318 transcription start site region 139318 MGI:6067085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139319 transcription start site region 139319 MGI:6067086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139320 transcription start site region 139320 MGI:6067087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139321 transcription start site region 139321 MGI:6067088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139322 transcription start site region 139322 MGI:6067089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139323 transcription start site region 139323 MGI:6067090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139324 transcription start site region 139324 MGI:6067091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139325 transcription start site region 139325 MGI:6067092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139326 transcription start site region 139326 MGI:6067093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139327 transcription start site region 139327 MGI:6067094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139328 transcription start site region 139328 MGI:6067095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139329 transcription start site region 139329 MGI:6067096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139330 transcription start site region 139330 MGI:6067097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139331 transcription start site region 139331 MGI:6067098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139332 transcription start site region 139332 MGI:6067099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139333 transcription start site region 139333 MGI:6067100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139334 transcription start site region 139334 MGI:6067101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139335 transcription start site region 139335 MGI:6067102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139336 transcription start site region 139336 MGI:6067103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139337 transcription start site region 139337 MGI:6067104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139338 transcription start site region 139338 MGI:6067105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139339 transcription start site region 139339 MGI:6067106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139340 transcription start site region 139340 MGI:6067107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139341 transcription start site region 139341 MGI:6067108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139342 transcription start site region 139342 MGI:6067109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139343 transcription start site region 139343 MGI:6067110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139344 transcription start site region 139344 MGI:6067111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139345 transcription start site region 139345 MGI:6067112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139346 transcription start site region 139346 MGI:6067113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139347 transcription start site region 139347 MGI:6067114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139348 transcription start site region 139348 MGI:6067115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139349 transcription start site region 139349 MGI:6067116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139350 transcription start site region 139350 MGI:6067117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139351 transcription start site region 139351 MGI:6067118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139352 transcription start site region 139352 MGI:6067119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139353 transcription start site region 139353 MGI:6067120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139354 transcription start site region 139354 MGI:6067121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139355 transcription start site region 139355 MGI:6067122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139356 transcription start site region 139356 MGI:6067123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139357 transcription start site region 139357 MGI:6067124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139358 transcription start site region 139358 MGI:6067125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139359 transcription start site region 139359 MGI:6067126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139360 transcription start site region 139360 MGI:6067127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139361 transcription start site region 139361 MGI:6067128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139362 transcription start site region 139362 MGI:6067129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139363 transcription start site region 139363 MGI:6067130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139364 transcription start site region 139364 MGI:6067131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139365 transcription start site region 139365 MGI:6067132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139366 transcription start site region 139366 MGI:6067133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139367 transcription start site region 139367 MGI:6067134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139368 transcription start site region 139368 MGI:6067135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139369 transcription start site region 139369 MGI:6067136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139370 transcription start site region 139370 MGI:6067137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139371 transcription start site region 139371 MGI:6067138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139372 transcription start site region 139372 MGI:6067139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139373 transcription start site region 139373 MGI:6067140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139374 transcription start site region 139374 MGI:6067141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139375 transcription start site region 139375 MGI:6067142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139376 transcription start site region 139376 MGI:6067143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139377 transcription start site region 139377 MGI:6067144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139378 transcription start site region 139378 MGI:6067145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139379 transcription start site region 139379 MGI:6067146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139380 transcription start site region 139380 MGI:6067147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139381 transcription start site region 139381 MGI:6067148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139382 transcription start site region 139382 MGI:6067149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139383 transcription start site region 139383 MGI:6067150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139384 transcription start site region 139384 MGI:6067151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139385 transcription start site region 139385 MGI:6067152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139386 transcription start site region 139386 MGI:6067153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139387 transcription start site region 139387 MGI:6067154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139388 transcription start site region 139388 MGI:6067155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139389 transcription start site region 139389 MGI:6067156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139390 transcription start site region 139390 MGI:6067157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139391 transcription start site region 139391 MGI:6067158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139392 transcription start site region 139392 MGI:6067159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139393 transcription start site region 139393 MGI:6067160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139394 transcription start site region 139394 MGI:6067161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139395 transcription start site region 139395 MGI:6067162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139396 transcription start site region 139396 MGI:6067163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139397 transcription start site region 139397 MGI:6067164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139398 transcription start site region 139398 MGI:6067165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139399 transcription start site region 139399 MGI:6067166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139400 transcription start site region 139400 MGI:6067167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139401 transcription start site region 139401 MGI:6067168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139402 transcription start site region 139402 MGI:6067169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139403 transcription start site region 139403 MGI:6067170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139404 transcription start site region 139404 MGI:6067171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139405 transcription start site region 139405 MGI:6067172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139406 transcription start site region 139406 MGI:6067173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139407 transcription start site region 139407 MGI:6067174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139408 transcription start site region 139408 MGI:6067175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139409 transcription start site region 139409 MGI:6067176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139410 transcription start site region 139410 MGI:6067177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139411 transcription start site region 139411 MGI:6067178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139412 transcription start site region 139412 MGI:6067179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139413 transcription start site region 139413 MGI:6067180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139414 transcription start site region 139414 MGI:6067181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139415 transcription start site region 139415 MGI:6067182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139416 transcription start site region 139416 MGI:6067183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139417 transcription start site region 139417 MGI:6067184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139418 transcription start site region 139418 MGI:6067185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139419 transcription start site region 139419 MGI:6067186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139420 transcription start site region 139420 MGI:6067187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139421 transcription start site region 139421 MGI:6067188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139422 transcription start site region 139422 MGI:6067189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139423 transcription start site region 139423 MGI:6067190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139424 transcription start site region 139424 MGI:6067191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139425 transcription start site region 139425 MGI:6067192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139426 transcription start site region 139426 MGI:6067193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139427 transcription start site region 139427 MGI:6067194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139428 transcription start site region 139428 MGI:6067195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139429 transcription start site region 139429 MGI:6067196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139430 transcription start site region 139430 MGI:6067197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139431 transcription start site region 139431 MGI:6067198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139432 transcription start site region 139432 MGI:6067199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139433 transcription start site region 139433 MGI:6067200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139434 transcription start site region 139434 MGI:6067201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139435 transcription start site region 139435 MGI:6067202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139436 transcription start site region 139436 MGI:6067203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139437 transcription start site region 139437 MGI:6067204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139438 transcription start site region 139438 MGI:6067205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139439 transcription start site region 139439 MGI:6067206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139440 transcription start site region 139440 MGI:6067207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139441 transcription start site region 139441 MGI:6067208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139442 transcription start site region 139442 MGI:6067209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139443 transcription start site region 139443 MGI:6067210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139444 transcription start site region 139444 MGI:6067211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139445 transcription start site region 139445 MGI:6067212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139446 transcription start site region 139446 MGI:6067213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139447 transcription start site region 139447 MGI:6067214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139448 transcription start site region 139448 MGI:6067215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139449 transcription start site region 139449 MGI:6067216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139450 transcription start site region 139450 MGI:6067217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139451 transcription start site region 139451 MGI:6067218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139452 transcription start site region 139452 MGI:6067219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139453 transcription start site region 139453 MGI:6067220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139454 transcription start site region 139454 MGI:6067221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139455 transcription start site region 139455 MGI:6067222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139456 transcription start site region 139456 MGI:6067223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139457 transcription start site region 139457 MGI:6067224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139458 transcription start site region 139458 MGI:6067225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139459 transcription start site region 139459 MGI:6067226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139460 transcription start site region 139460 MGI:6067227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139461 transcription start site region 139461 MGI:6067228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139462 transcription start site region 139462 MGI:6067229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139463 transcription start site region 139463 MGI:6067230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139464 transcription start site region 139464 MGI:6067231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139465 transcription start site region 139465 MGI:6067232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139466 transcription start site region 139466 MGI:6067233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139467 transcription start site region 139467 MGI:6067234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139468 transcription start site region 139468 MGI:6067235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139469 transcription start site region 139469 MGI:6067236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139470 transcription start site region 139470 MGI:6067237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139471 transcription start site region 139471 MGI:6067238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139472 transcription start site region 139472 MGI:6067239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139473 transcription start site region 139473 MGI:6067240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139474 transcription start site region 139474 MGI:6067241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139475 transcription start site region 139475 MGI:6067242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139476 transcription start site region 139476 MGI:6067243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139477 transcription start site region 139477 MGI:6067244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139478 transcription start site region 139478 MGI:6067245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139479 transcription start site region 139479 MGI:6067246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139480 transcription start site region 139480 MGI:6067247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139481 transcription start site region 139481 MGI:6067248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139482 transcription start site region 139482 MGI:6067249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139483 transcription start site region 139483 MGI:6067250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139484 transcription start site region 139484 MGI:6067251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139485 transcription start site region 139485 MGI:6067252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139486 transcription start site region 139486 MGI:6067253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139487 transcription start site region 139487 MGI:6067254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139488 transcription start site region 139488 MGI:6067255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139489 transcription start site region 139489 MGI:6067256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139490 transcription start site region 139490 MGI:6067257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139491 transcription start site region 139491 MGI:6067258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139492 transcription start site region 139492 MGI:6067259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139493 transcription start site region 139493 MGI:6067260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139494 transcription start site region 139494 MGI:6067261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139495 transcription start site region 139495 MGI:6067262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139496 transcription start site region 139496 MGI:6067263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139497 transcription start site region 139497 MGI:6067264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139498 transcription start site region 139498 MGI:6067265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139499 transcription start site region 139499 MGI:6067266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139500 transcription start site region 139500 MGI:6067267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139501 transcription start site region 139501 MGI:6067268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139502 transcription start site region 139502 MGI:6067269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139503 transcription start site region 139503 MGI:6067270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139504 transcription start site region 139504 MGI:6067271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139505 transcription start site region 139505 MGI:6067272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139506 transcription start site region 139506 MGI:6067273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139507 transcription start site region 139507 MGI:6067274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139508 transcription start site region 139508 MGI:6067275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139509 transcription start site region 139509 MGI:6067276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139510 transcription start site region 139510 MGI:6067277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139511 transcription start site region 139511 MGI:6067278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139512 transcription start site region 139512 MGI:6067279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139513 transcription start site region 139513 MGI:6067280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139514 transcription start site region 139514 MGI:6067281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139515 transcription start site region 139515 MGI:6067282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139516 transcription start site region 139516 MGI:6067283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139517 transcription start site region 139517 MGI:6067284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139518 transcription start site region 139518 MGI:6067285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139519 transcription start site region 139519 MGI:6067286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139520 transcription start site region 139520 MGI:6067287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139521 transcription start site region 139521 MGI:6067288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139522 transcription start site region 139522 MGI:6067289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139523 transcription start site region 139523 MGI:6067290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139524 transcription start site region 139524 MGI:6067291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139525 transcription start site region 139525 MGI:6067292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139526 transcription start site region 139526 MGI:6067293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139527 transcription start site region 139527 MGI:6067294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139528 transcription start site region 139528 MGI:6067295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139529 transcription start site region 139529 MGI:6067296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139530 transcription start site region 139530 MGI:6067297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139531 transcription start site region 139531 MGI:6067298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139532 transcription start site region 139532 MGI:6067299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139533 transcription start site region 139533 MGI:6067300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139534 transcription start site region 139534 MGI:6067301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139535 transcription start site region 139535 MGI:6067302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139536 transcription start site region 139536 MGI:6067303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139537 transcription start site region 139537 MGI:6067304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139538 transcription start site region 139538 MGI:6067305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139539 transcription start site region 139539 MGI:6067306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139540 transcription start site region 139540 MGI:6067307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139541 transcription start site region 139541 MGI:6067308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139542 transcription start site region 139542 MGI:6067309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139543 transcription start site region 139543 MGI:6067310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139544 transcription start site region 139544 MGI:6067311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139545 transcription start site region 139545 MGI:6067312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139546 transcription start site region 139546 MGI:6067313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139547 transcription start site region 139547 MGI:6067314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139548 transcription start site region 139548 MGI:6067315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139549 transcription start site region 139549 MGI:6067316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139550 transcription start site region 139550 MGI:6067317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139551 transcription start site region 139551 MGI:6067318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139552 transcription start site region 139552 MGI:6067319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139553 transcription start site region 139553 MGI:6067320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139554 transcription start site region 139554 MGI:6067321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139555 transcription start site region 139555 MGI:6067322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139556 transcription start site region 139556 MGI:6067323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139557 transcription start site region 139557 MGI:6067324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139558 transcription start site region 139558 MGI:6067325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139559 transcription start site region 139559 MGI:6067326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139560 transcription start site region 139560 MGI:6067327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139561 transcription start site region 139561 MGI:6067328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139562 transcription start site region 139562 MGI:6067329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139563 transcription start site region 139563 MGI:6067330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139564 transcription start site region 139564 MGI:6067331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139565 transcription start site region 139565 MGI:6067332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139566 transcription start site region 139566 MGI:6067333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139567 transcription start site region 139567 MGI:6067334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139568 transcription start site region 139568 MGI:6067335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139569 transcription start site region 139569 MGI:6067336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139570 transcription start site region 139570 MGI:6067337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139571 transcription start site region 139571 MGI:6067338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139572 transcription start site region 139572 MGI:6067339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139573 transcription start site region 139573 MGI:6067340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139574 transcription start site region 139574 MGI:6067341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139575 transcription start site region 139575 MGI:6067342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139576 transcription start site region 139576 MGI:6067343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139577 transcription start site region 139577 MGI:6067344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139578 transcription start site region 139578 MGI:6067345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139579 transcription start site region 139579 MGI:6067346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139580 transcription start site region 139580 MGI:6067347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139581 transcription start site region 139581 MGI:6067348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139582 transcription start site region 139582 MGI:6067349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139583 transcription start site region 139583 MGI:6067350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139584 transcription start site region 139584 MGI:6067351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139585 transcription start site region 139585 MGI:6067352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139586 transcription start site region 139586 MGI:6067353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139587 transcription start site region 139587 MGI:6067354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139588 transcription start site region 139588 MGI:6067355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139589 transcription start site region 139589 MGI:6067356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139590 transcription start site region 139590 MGI:6067357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139591 transcription start site region 139591 MGI:6067358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139592 transcription start site region 139592 MGI:6067359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139593 transcription start site region 139593 MGI:6067360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139594 transcription start site region 139594 MGI:6067361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139595 transcription start site region 139595 MGI:6067362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139596 transcription start site region 139596 MGI:6067363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139597 transcription start site region 139597 MGI:6067364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139598 transcription start site region 139598 MGI:6067365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139599 transcription start site region 139599 MGI:6067366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139600 transcription start site region 139600 MGI:6067367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139601 transcription start site region 139601 MGI:6067368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139602 transcription start site region 139602 MGI:6067369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139603 transcription start site region 139603 MGI:6067370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139604 transcription start site region 139604 MGI:6067371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139605 transcription start site region 139605 MGI:6067372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139606 transcription start site region 139606 MGI:6067373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139607 transcription start site region 139607 MGI:6067374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139608 transcription start site region 139608 MGI:6067375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139609 transcription start site region 139609 MGI:6067376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139610 transcription start site region 139610 MGI:6067377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139611 transcription start site region 139611 MGI:6067378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139612 transcription start site region 139612 MGI:6067379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139613 transcription start site region 139613 MGI:6067380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139614 transcription start site region 139614 MGI:6067381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139615 transcription start site region 139615 MGI:6067382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139616 transcription start site region 139616 MGI:6067383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139617 transcription start site region 139617 MGI:6067384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139618 transcription start site region 139618 MGI:6067385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139619 transcription start site region 139619 MGI:6067386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139620 transcription start site region 139620 MGI:6067387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139621 transcription start site region 139621 MGI:6067388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139622 transcription start site region 139622 MGI:6067389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139623 transcription start site region 139623 MGI:6067390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139624 transcription start site region 139624 MGI:6067391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139625 transcription start site region 139625 MGI:6067392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139626 transcription start site region 139626 MGI:6067393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139627 transcription start site region 139627 MGI:6067394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139628 transcription start site region 139628 MGI:6067395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139629 transcription start site region 139629 MGI:6067396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139630 transcription start site region 139630 MGI:6067397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139631 transcription start site region 139631 MGI:6067398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139632 transcription start site region 139632 MGI:6067399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139633 transcription start site region 139633 MGI:6067400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139634 transcription start site region 139634 MGI:6067401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139635 transcription start site region 139635 MGI:6067402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139636 transcription start site region 139636 MGI:6067403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139637 transcription start site region 139637 MGI:6067404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139638 transcription start site region 139638 MGI:6067405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139639 transcription start site region 139639 MGI:6067406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139640 transcription start site region 139640 MGI:6067407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139641 transcription start site region 139641 MGI:6067408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139642 transcription start site region 139642 MGI:6067409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139643 transcription start site region 139643 MGI:6067410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139644 transcription start site region 139644 MGI:6067411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139645 transcription start site region 139645 MGI:6067412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139646 transcription start site region 139646 MGI:6067413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139647 transcription start site region 139647 MGI:6067414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139648 transcription start site region 139648 MGI:6067415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139649 transcription start site region 139649 MGI:6067416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139650 transcription start site region 139650 MGI:6067417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139651 transcription start site region 139651 MGI:6067418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139652 transcription start site region 139652 MGI:6067419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139653 transcription start site region 139653 MGI:6067420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139654 transcription start site region 139654 MGI:6067421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139655 transcription start site region 139655 MGI:6067422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139656 transcription start site region 139656 MGI:6067423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139657 transcription start site region 139657 MGI:6067424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139658 transcription start site region 139658 MGI:6067425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139659 transcription start site region 139659 MGI:6067426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139660 transcription start site region 139660 MGI:6067427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139661 transcription start site region 139661 MGI:6067428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139662 transcription start site region 139662 MGI:6067429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139663 transcription start site region 139663 MGI:6067430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139664 transcription start site region 139664 MGI:6067431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139665 transcription start site region 139665 MGI:6067432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139666 transcription start site region 139666 MGI:6067433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139667 transcription start site region 139667 MGI:6067434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139668 transcription start site region 139668 MGI:6067435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139669 transcription start site region 139669 MGI:6067436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139670 transcription start site region 139670 MGI:6067437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139671 transcription start site region 139671 MGI:6067438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139672 transcription start site region 139672 MGI:6067439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139673 transcription start site region 139673 MGI:6067440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139674 transcription start site region 139674 MGI:6067441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139675 transcription start site region 139675 MGI:6067442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139676 transcription start site region 139676 MGI:6067443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139677 transcription start site region 139677 MGI:6067444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139678 transcription start site region 139678 MGI:6067445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139679 transcription start site region 139679 MGI:6067446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139680 transcription start site region 139680 MGI:6067447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139681 transcription start site region 139681 MGI:6067448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139682 transcription start site region 139682 MGI:6067449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139683 transcription start site region 139683 MGI:6067450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139684 transcription start site region 139684 MGI:6067451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139685 transcription start site region 139685 MGI:6067452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139686 transcription start site region 139686 MGI:6067453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139687 transcription start site region 139687 MGI:6067454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139688 transcription start site region 139688 MGI:6067455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139689 transcription start site region 139689 MGI:6067456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139690 transcription start site region 139690 MGI:6067457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139691 transcription start site region 139691 MGI:6067458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139692 transcription start site region 139692 MGI:6067459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139693 transcription start site region 139693 MGI:6067460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139694 transcription start site region 139694 MGI:6067461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139695 transcription start site region 139695 MGI:6067462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139696 transcription start site region 139696 MGI:6067463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139697 transcription start site region 139697 MGI:6067464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139698 transcription start site region 139698 MGI:6067465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139699 transcription start site region 139699 MGI:6067466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139700 transcription start site region 139700 MGI:6067467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139701 transcription start site region 139701 MGI:6067468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139702 transcription start site region 139702 MGI:6067469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139703 transcription start site region 139703 MGI:6067470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139704 transcription start site region 139704 MGI:6067471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139705 transcription start site region 139705 MGI:6067472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139706 transcription start site region 139706 MGI:6067473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139707 transcription start site region 139707 MGI:6067474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139708 transcription start site region 139708 MGI:6067475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139709 transcription start site region 139709 MGI:6067476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139710 transcription start site region 139710 MGI:6067477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139711 transcription start site region 139711 MGI:6067478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139712 transcription start site region 139712 MGI:6067479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139713 transcription start site region 139713 MGI:6067480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139714 transcription start site region 139714 MGI:6067481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139715 transcription start site region 139715 MGI:6067482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139716 transcription start site region 139716 MGI:6067483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139717 transcription start site region 139717 MGI:6067484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139718 transcription start site region 139718 MGI:6067485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139719 transcription start site region 139719 MGI:6067486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139720 transcription start site region 139720 MGI:6067487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139721 transcription start site region 139721 MGI:6067488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139722 transcription start site region 139722 MGI:6067489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139723 transcription start site region 139723 MGI:6067490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139724 transcription start site region 139724 MGI:6067491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139725 transcription start site region 139725 MGI:6067492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139726 transcription start site region 139726 MGI:6067493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139727 transcription start site region 139727 MGI:6067494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139728 transcription start site region 139728 MGI:6067495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139729 transcription start site region 139729 MGI:6067496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139730 transcription start site region 139730 MGI:6067497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139731 transcription start site region 139731 MGI:6067498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139732 transcription start site region 139732 MGI:6067499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139733 transcription start site region 139733 MGI:6067500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139734 transcription start site region 139734 MGI:6067501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139735 transcription start site region 139735 MGI:6067502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139736 transcription start site region 139736 MGI:6067503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139737 transcription start site region 139737 MGI:6067504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139738 transcription start site region 139738 MGI:6067505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139739 transcription start site region 139739 MGI:6067506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139740 transcription start site region 139740 MGI:6067507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139741 transcription start site region 139741 MGI:6067508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139742 transcription start site region 139742 MGI:6067509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139743 transcription start site region 139743 MGI:6067510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139744 transcription start site region 139744 MGI:6067511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139745 transcription start site region 139745 MGI:6067512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139746 transcription start site region 139746 MGI:6067513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139747 transcription start site region 139747 MGI:6067514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139748 transcription start site region 139748 MGI:6067515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139749 transcription start site region 139749 MGI:6067516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139750 transcription start site region 139750 MGI:6067517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139751 transcription start site region 139751 MGI:6067518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139752 transcription start site region 139752 MGI:6067519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139753 transcription start site region 139753 MGI:6067520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139754 transcription start site region 139754 MGI:6067521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139755 transcription start site region 139755 MGI:6067522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139756 transcription start site region 139756 MGI:6067523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139757 transcription start site region 139757 MGI:6067524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139758 transcription start site region 139758 MGI:6067525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139759 transcription start site region 139759 MGI:6067526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139760 transcription start site region 139760 MGI:6067527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139761 transcription start site region 139761 MGI:6067528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139762 transcription start site region 139762 MGI:6067529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139763 transcription start site region 139763 MGI:6067530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139764 transcription start site region 139764 MGI:6067531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139765 transcription start site region 139765 MGI:6067532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139766 transcription start site region 139766 MGI:6067533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139767 transcription start site region 139767 MGI:6067534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139768 transcription start site region 139768 MGI:6067535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139769 transcription start site region 139769 MGI:6067536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139770 transcription start site region 139770 MGI:6067537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139771 transcription start site region 139771 MGI:6067538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139772 transcription start site region 139772 MGI:6067539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139773 transcription start site region 139773 MGI:6067540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139774 transcription start site region 139774 MGI:6067541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139775 transcription start site region 139775 MGI:6067542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139776 transcription start site region 139776 MGI:6067543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139777 transcription start site region 139777 MGI:6067544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139778 transcription start site region 139778 MGI:6067545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139779 transcription start site region 139779 MGI:6067546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139780 transcription start site region 139780 MGI:6067547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139781 transcription start site region 139781 MGI:6067548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139782 transcription start site region 139782 MGI:6067549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139783 transcription start site region 139783 MGI:6067550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139784 transcription start site region 139784 MGI:6067551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139785 transcription start site region 139785 MGI:6067552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139786 transcription start site region 139786 MGI:6067553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139787 transcription start site region 139787 MGI:6067554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139788 transcription start site region 139788 MGI:6067555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139789 transcription start site region 139789 MGI:6067556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139790 transcription start site region 139790 MGI:6067557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139791 transcription start site region 139791 MGI:6067558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139792 transcription start site region 139792 MGI:6067559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139793 transcription start site region 139793 MGI:6067560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139794 transcription start site region 139794 MGI:6067561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139795 transcription start site region 139795 MGI:6067562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139796 transcription start site region 139796 MGI:6067563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139797 transcription start site region 139797 MGI:6067564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139798 transcription start site region 139798 MGI:6067565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139799 transcription start site region 139799 MGI:6067566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139800 transcription start site region 139800 MGI:6067567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139801 transcription start site region 139801 MGI:6067568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139802 transcription start site region 139802 MGI:6067569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139803 transcription start site region 139803 MGI:6067570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139804 transcription start site region 139804 MGI:6067571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139805 transcription start site region 139805 MGI:6067572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139806 transcription start site region 139806 MGI:6067573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139807 transcription start site region 139807 MGI:6067574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139808 transcription start site region 139808 MGI:6067575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139809 transcription start site region 139809 MGI:6067576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139810 transcription start site region 139810 MGI:6067577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139811 transcription start site region 139811 MGI:6067578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139812 transcription start site region 139812 MGI:6067579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139813 transcription start site region 139813 MGI:6067580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139814 transcription start site region 139814 MGI:6067581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139815 transcription start site region 139815 MGI:6067582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139816 transcription start site region 139816 MGI:6067583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139817 transcription start site region 139817 MGI:6067584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139818 transcription start site region 139818 MGI:6067585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139819 transcription start site region 139819 MGI:6067586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139820 transcription start site region 139820 MGI:6067587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139821 transcription start site region 139821 MGI:6067588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139822 transcription start site region 139822 MGI:6067589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139823 transcription start site region 139823 MGI:6067590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139824 transcription start site region 139824 MGI:6067591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139825 transcription start site region 139825 MGI:6067592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139826 transcription start site region 139826 MGI:6067593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139827 transcription start site region 139827 MGI:6067594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139828 transcription start site region 139828 MGI:6067595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139829 transcription start site region 139829 MGI:6067596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139830 transcription start site region 139830 MGI:6067597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139831 transcription start site region 139831 MGI:6067598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139832 transcription start site region 139832 MGI:6067599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139833 transcription start site region 139833 MGI:6067600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139834 transcription start site region 139834 MGI:6067601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139835 transcription start site region 139835 MGI:6067602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139836 transcription start site region 139836 MGI:6067603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139837 transcription start site region 139837 MGI:6067604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139838 transcription start site region 139838 MGI:6067605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139839 transcription start site region 139839 MGI:6067606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139840 transcription start site region 139840 MGI:6067607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139841 transcription start site region 139841 MGI:6067608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139842 transcription start site region 139842 MGI:6067609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139843 transcription start site region 139843 MGI:6067610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139844 transcription start site region 139844 MGI:6067611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139845 transcription start site region 139845 MGI:6067612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139846 transcription start site region 139846 MGI:6067613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139847 transcription start site region 139847 MGI:6067614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139848 transcription start site region 139848 MGI:6067615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139849 transcription start site region 139849 MGI:6067616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139850 transcription start site region 139850 MGI:6067617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139851 transcription start site region 139851 MGI:6067618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139852 transcription start site region 139852 MGI:6067619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139853 transcription start site region 139853 MGI:6067620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139854 transcription start site region 139854 MGI:6067621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139855 transcription start site region 139855 MGI:6067622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139856 transcription start site region 139856 MGI:6067623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139857 transcription start site region 139857 MGI:6067624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139858 transcription start site region 139858 MGI:6067625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139859 transcription start site region 139859 MGI:6067626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139860 transcription start site region 139860 MGI:6067627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139861 transcription start site region 139861 MGI:6067628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139862 transcription start site region 139862 MGI:6067629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139863 transcription start site region 139863 MGI:6067630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139864 transcription start site region 139864 MGI:6067631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139865 transcription start site region 139865 MGI:6067632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139866 transcription start site region 139866 MGI:6067633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139867 transcription start site region 139867 MGI:6067634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139868 transcription start site region 139868 MGI:6067635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139869 transcription start site region 139869 MGI:6067636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139870 transcription start site region 139870 MGI:6067637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139871 transcription start site region 139871 MGI:6067638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139872 transcription start site region 139872 MGI:6067639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139873 transcription start site region 139873 MGI:6067640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139874 transcription start site region 139874 MGI:6067641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139875 transcription start site region 139875 MGI:6067642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139876 transcription start site region 139876 MGI:6067643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139877 transcription start site region 139877 MGI:6067644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139878 transcription start site region 139878 MGI:6067645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139879 transcription start site region 139879 MGI:6067646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139880 transcription start site region 139880 MGI:6067647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139881 transcription start site region 139881 MGI:6067648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139882 transcription start site region 139882 MGI:6067649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139883 transcription start site region 139883 MGI:6067650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139884 transcription start site region 139884 MGI:6067651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139885 transcription start site region 139885 MGI:6067652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139886 transcription start site region 139886 MGI:6067653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139887 transcription start site region 139887 MGI:6067654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139888 transcription start site region 139888 MGI:6067655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139889 transcription start site region 139889 MGI:6067656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139890 transcription start site region 139890 MGI:6067657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139891 transcription start site region 139891 MGI:6067658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139892 transcription start site region 139892 MGI:6067659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139893 transcription start site region 139893 MGI:6067660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139894 transcription start site region 139894 MGI:6067661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139895 transcription start site region 139895 MGI:6067662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139896 transcription start site region 139896 MGI:6067663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139897 transcription start site region 139897 MGI:6067664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139898 transcription start site region 139898 MGI:6067665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139899 transcription start site region 139899 MGI:6067666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139900 transcription start site region 139900 MGI:6067667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139901 transcription start site region 139901 MGI:6067668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139902 transcription start site region 139902 MGI:6067669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139903 transcription start site region 139903 MGI:6067670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139904 transcription start site region 139904 MGI:6067671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139905 transcription start site region 139905 MGI:6067672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139906 transcription start site region 139906 MGI:6067673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139907 transcription start site region 139907 MGI:6067674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139908 transcription start site region 139908 MGI:6067675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139909 transcription start site region 139909 MGI:6067676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139910 transcription start site region 139910 MGI:6067677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139911 transcription start site region 139911 MGI:6067678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139912 transcription start site region 139912 MGI:6067679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139913 transcription start site region 139913 MGI:6067680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139914 transcription start site region 139914 MGI:6067681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139915 transcription start site region 139915 MGI:6067682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139916 transcription start site region 139916 MGI:6067683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139917 transcription start site region 139917 MGI:6067684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139918 transcription start site region 139918 MGI:6067685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139919 transcription start site region 139919 MGI:6067686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139920 transcription start site region 139920 MGI:6067687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139921 transcription start site region 139921 MGI:6067688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139922 transcription start site region 139922 MGI:6067689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139923 transcription start site region 139923 MGI:6067690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139924 transcription start site region 139924 MGI:6067691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139925 transcription start site region 139925 MGI:6067692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139926 transcription start site region 139926 MGI:6067693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139927 transcription start site region 139927 MGI:6067694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139928 transcription start site region 139928 MGI:6067695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139929 transcription start site region 139929 MGI:6067696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139930 transcription start site region 139930 MGI:6067697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139931 transcription start site region 139931 MGI:6067698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139932 transcription start site region 139932 MGI:6067699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139933 transcription start site region 139933 MGI:6067700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139934 transcription start site region 139934 MGI:6067701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139935 transcription start site region 139935 MGI:6067702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139936 transcription start site region 139936 MGI:6067703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139937 transcription start site region 139937 MGI:6067704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139938 transcription start site region 139938 MGI:6067705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139939 transcription start site region 139939 MGI:6067706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139940 transcription start site region 139940 MGI:6067707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139941 transcription start site region 139941 MGI:6067708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139942 transcription start site region 139942 MGI:6067709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139943 transcription start site region 139943 MGI:6067710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139944 transcription start site region 139944 MGI:6067711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139945 transcription start site region 139945 MGI:6067712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139946 transcription start site region 139946 MGI:6067713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139947 transcription start site region 139947 MGI:6067714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139948 transcription start site region 139948 MGI:6067715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139949 transcription start site region 139949 MGI:6067716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139950 transcription start site region 139950 MGI:6067717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139951 transcription start site region 139951 MGI:6067718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139952 transcription start site region 139952 MGI:6067719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139953 transcription start site region 139953 MGI:6067720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139954 transcription start site region 139954 MGI:6067721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139955 transcription start site region 139955 MGI:6067722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139956 transcription start site region 139956 MGI:6067723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139957 transcription start site region 139957 MGI:6067724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139958 transcription start site region 139958 MGI:6067725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139959 transcription start site region 139959 MGI:6067726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139960 transcription start site region 139960 MGI:6067727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139961 transcription start site region 139961 MGI:6067728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139962 transcription start site region 139962 MGI:6067729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139963 transcription start site region 139963 MGI:6067730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139964 transcription start site region 139964 MGI:6067731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139965 transcription start site region 139965 MGI:6067732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139966 transcription start site region 139966 MGI:6067733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139967 transcription start site region 139967 MGI:6067734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139968 transcription start site region 139968 MGI:6067735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139969 transcription start site region 139969 MGI:6067736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139970 transcription start site region 139970 MGI:6067737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139971 transcription start site region 139971 MGI:6067738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139972 transcription start site region 139972 MGI:6067739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139973 transcription start site region 139973 MGI:6067740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139974 transcription start site region 139974 MGI:6067741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139975 transcription start site region 139975 MGI:6067742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139976 transcription start site region 139976 MGI:6067743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139977 transcription start site region 139977 MGI:6067744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139978 transcription start site region 139978 MGI:6067745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139979 transcription start site region 139979 MGI:6067746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139980 transcription start site region 139980 MGI:6067747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139981 transcription start site region 139981 MGI:6067748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139982 transcription start site region 139982 MGI:6067749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139983 transcription start site region 139983 MGI:6067750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139984 transcription start site region 139984 MGI:6067751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139985 transcription start site region 139985 MGI:6067752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139986 transcription start site region 139986 MGI:6067753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139987 transcription start site region 139987 MGI:6067754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139988 transcription start site region 139988 MGI:6067755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139989 transcription start site region 139989 MGI:6067756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139990 transcription start site region 139990 MGI:6067757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139991 transcription start site region 139991 MGI:6067758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139992 transcription start site region 139992 MGI:6067759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139993 transcription start site region 139993 MGI:6067760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139994 transcription start site region 139994 MGI:6067761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139995 transcription start site region 139995 MGI:6067762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139996 transcription start site region 139996 MGI:6067763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139997 transcription start site region 139997 MGI:6067764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139998 transcription start site region 139998 MGI:6067765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139999 transcription start site region 139999 MGI:6067766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140000 transcription start site region 140000 MGI:6067767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140001 transcription start site region 140001 MGI:6067768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140002 transcription start site region 140002 MGI:6067769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140003 transcription start site region 140003 MGI:6067770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140004 transcription start site region 140004 MGI:6067771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140005 transcription start site region 140005 MGI:6067772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140006 transcription start site region 140006 MGI:6067773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140007 transcription start site region 140007 MGI:6067774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140008 transcription start site region 140008 MGI:6067775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140009 transcription start site region 140009 MGI:6067776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140010 transcription start site region 140010 MGI:6067777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140011 transcription start site region 140011 MGI:6067778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP