Tssr138012 transcription start site region 138012 MGI:6065779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138013 transcription start site region 138013 MGI:6065780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138014 transcription start site region 138014 MGI:6065781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138015 transcription start site region 138015 MGI:6065782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138016 transcription start site region 138016 MGI:6065783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138017 transcription start site region 138017 MGI:6065784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138018 transcription start site region 138018 MGI:6065785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138019 transcription start site region 138019 MGI:6065786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138020 transcription start site region 138020 MGI:6065787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138021 transcription start site region 138021 MGI:6065788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138022 transcription start site region 138022 MGI:6065789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138023 transcription start site region 138023 MGI:6065790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138024 transcription start site region 138024 MGI:6065791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138025 transcription start site region 138025 MGI:6065792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138026 transcription start site region 138026 MGI:6065793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138027 transcription start site region 138027 MGI:6065794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138028 transcription start site region 138028 MGI:6065795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138029 transcription start site region 138029 MGI:6065796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138030 transcription start site region 138030 MGI:6065797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138031 transcription start site region 138031 MGI:6065798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138032 transcription start site region 138032 MGI:6065799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138033 transcription start site region 138033 MGI:6065800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138034 transcription start site region 138034 MGI:6065801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138035 transcription start site region 138035 MGI:6065802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138036 transcription start site region 138036 MGI:6065803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138037 transcription start site region 138037 MGI:6065804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138038 transcription start site region 138038 MGI:6065805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138039 transcription start site region 138039 MGI:6065806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138040 transcription start site region 138040 MGI:6065807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138041 transcription start site region 138041 MGI:6065808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138042 transcription start site region 138042 MGI:6065809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138043 transcription start site region 138043 MGI:6065810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138044 transcription start site region 138044 MGI:6065811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138045 transcription start site region 138045 MGI:6065812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138046 transcription start site region 138046 MGI:6065813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138047 transcription start site region 138047 MGI:6065814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138048 transcription start site region 138048 MGI:6065815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138049 transcription start site region 138049 MGI:6065816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138050 transcription start site region 138050 MGI:6065817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138051 transcription start site region 138051 MGI:6065818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138052 transcription start site region 138052 MGI:6065819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138053 transcription start site region 138053 MGI:6065820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138054 transcription start site region 138054 MGI:6065821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138055 transcription start site region 138055 MGI:6065822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138056 transcription start site region 138056 MGI:6065823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138057 transcription start site region 138057 MGI:6065824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138058 transcription start site region 138058 MGI:6065825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138059 transcription start site region 138059 MGI:6065826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138060 transcription start site region 138060 MGI:6065827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138061 transcription start site region 138061 MGI:6065828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138062 transcription start site region 138062 MGI:6065829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138063 transcription start site region 138063 MGI:6065830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138064 transcription start site region 138064 MGI:6065831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138065 transcription start site region 138065 MGI:6065832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138066 transcription start site region 138066 MGI:6065833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138067 transcription start site region 138067 MGI:6065834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138068 transcription start site region 138068 MGI:6065835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138069 transcription start site region 138069 MGI:6065836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138070 transcription start site region 138070 MGI:6065837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138071 transcription start site region 138071 MGI:6065838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138072 transcription start site region 138072 MGI:6065839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138073 transcription start site region 138073 MGI:6065840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138074 transcription start site region 138074 MGI:6065841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138075 transcription start site region 138075 MGI:6065842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138076 transcription start site region 138076 MGI:6065843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138077 transcription start site region 138077 MGI:6065844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138078 transcription start site region 138078 MGI:6065845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138079 transcription start site region 138079 MGI:6065846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138080 transcription start site region 138080 MGI:6065847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138081 transcription start site region 138081 MGI:6065848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138082 transcription start site region 138082 MGI:6065849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138083 transcription start site region 138083 MGI:6065850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138084 transcription start site region 138084 MGI:6065851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138085 transcription start site region 138085 MGI:6065852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138086 transcription start site region 138086 MGI:6065853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138087 transcription start site region 138087 MGI:6065854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138088 transcription start site region 138088 MGI:6065855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138089 transcription start site region 138089 MGI:6065856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138090 transcription start site region 138090 MGI:6065857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138091 transcription start site region 138091 MGI:6065858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138092 transcription start site region 138092 MGI:6065859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138093 transcription start site region 138093 MGI:6065860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138094 transcription start site region 138094 MGI:6065861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138095 transcription start site region 138095 MGI:6065862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138096 transcription start site region 138096 MGI:6065863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138097 transcription start site region 138097 MGI:6065864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138098 transcription start site region 138098 MGI:6065865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138099 transcription start site region 138099 MGI:6065866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138100 transcription start site region 138100 MGI:6065867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138101 transcription start site region 138101 MGI:6065868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138102 transcription start site region 138102 MGI:6065869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138103 transcription start site region 138103 MGI:6065870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138104 transcription start site region 138104 MGI:6065871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138105 transcription start site region 138105 MGI:6065872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138106 transcription start site region 138106 MGI:6065873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138107 transcription start site region 138107 MGI:6065874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138108 transcription start site region 138108 MGI:6065875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138109 transcription start site region 138109 MGI:6065876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138110 transcription start site region 138110 MGI:6065877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138111 transcription start site region 138111 MGI:6065878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138112 transcription start site region 138112 MGI:6065879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138113 transcription start site region 138113 MGI:6065880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138114 transcription start site region 138114 MGI:6065881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138115 transcription start site region 138115 MGI:6065882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138116 transcription start site region 138116 MGI:6065883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138117 transcription start site region 138117 MGI:6065884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138118 transcription start site region 138118 MGI:6065885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138119 transcription start site region 138119 MGI:6065886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138120 transcription start site region 138120 MGI:6065887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138121 transcription start site region 138121 MGI:6065888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138122 transcription start site region 138122 MGI:6065889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138123 transcription start site region 138123 MGI:6065890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138124 transcription start site region 138124 MGI:6065891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138125 transcription start site region 138125 MGI:6065892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138126 transcription start site region 138126 MGI:6065893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138127 transcription start site region 138127 MGI:6065894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138128 transcription start site region 138128 MGI:6065895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138129 transcription start site region 138129 MGI:6065896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138130 transcription start site region 138130 MGI:6065897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138131 transcription start site region 138131 MGI:6065898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138132 transcription start site region 138132 MGI:6065899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138133 transcription start site region 138133 MGI:6065900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138134 transcription start site region 138134 MGI:6065901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138135 transcription start site region 138135 MGI:6065902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138136 transcription start site region 138136 MGI:6065903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138137 transcription start site region 138137 MGI:6065904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138138 transcription start site region 138138 MGI:6065905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138139 transcription start site region 138139 MGI:6065906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138140 transcription start site region 138140 MGI:6065907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138141 transcription start site region 138141 MGI:6065908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138142 transcription start site region 138142 MGI:6065909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138143 transcription start site region 138143 MGI:6065910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138144 transcription start site region 138144 MGI:6065911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138145 transcription start site region 138145 MGI:6065912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138146 transcription start site region 138146 MGI:6065913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138147 transcription start site region 138147 MGI:6065914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138148 transcription start site region 138148 MGI:6065915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138149 transcription start site region 138149 MGI:6065916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138150 transcription start site region 138150 MGI:6065917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138151 transcription start site region 138151 MGI:6065918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138152 transcription start site region 138152 MGI:6065919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138153 transcription start site region 138153 MGI:6065920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138154 transcription start site region 138154 MGI:6065921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138155 transcription start site region 138155 MGI:6065922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138156 transcription start site region 138156 MGI:6065923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138157 transcription start site region 138157 MGI:6065924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138158 transcription start site region 138158 MGI:6065925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138159 transcription start site region 138159 MGI:6065926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138160 transcription start site region 138160 MGI:6065927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138161 transcription start site region 138161 MGI:6065928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138162 transcription start site region 138162 MGI:6065929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138163 transcription start site region 138163 MGI:6065930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138164 transcription start site region 138164 MGI:6065931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138165 transcription start site region 138165 MGI:6065932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138166 transcription start site region 138166 MGI:6065933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138167 transcription start site region 138167 MGI:6065934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138168 transcription start site region 138168 MGI:6065935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138169 transcription start site region 138169 MGI:6065936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138170 transcription start site region 138170 MGI:6065937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138171 transcription start site region 138171 MGI:6065938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138172 transcription start site region 138172 MGI:6065939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138173 transcription start site region 138173 MGI:6065940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138174 transcription start site region 138174 MGI:6065941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138175 transcription start site region 138175 MGI:6065942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138176 transcription start site region 138176 MGI:6065943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138177 transcription start site region 138177 MGI:6065944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138178 transcription start site region 138178 MGI:6065945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138179 transcription start site region 138179 MGI:6065946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138180 transcription start site region 138180 MGI:6065947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138181 transcription start site region 138181 MGI:6065948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138182 transcription start site region 138182 MGI:6065949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138183 transcription start site region 138183 MGI:6065950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138184 transcription start site region 138184 MGI:6065951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138185 transcription start site region 138185 MGI:6065952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138186 transcription start site region 138186 MGI:6065953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138187 transcription start site region 138187 MGI:6065954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138188 transcription start site region 138188 MGI:6065955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138189 transcription start site region 138189 MGI:6065956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138190 transcription start site region 138190 MGI:6065957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138191 transcription start site region 138191 MGI:6065958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138192 transcription start site region 138192 MGI:6065959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138193 transcription start site region 138193 MGI:6065960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138194 transcription start site region 138194 MGI:6065961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138195 transcription start site region 138195 MGI:6065962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138196 transcription start site region 138196 MGI:6065963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138197 transcription start site region 138197 MGI:6065964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138198 transcription start site region 138198 MGI:6065965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138199 transcription start site region 138199 MGI:6065966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138200 transcription start site region 138200 MGI:6065967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138201 transcription start site region 138201 MGI:6065968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138202 transcription start site region 138202 MGI:6065969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138203 transcription start site region 138203 MGI:6065970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138204 transcription start site region 138204 MGI:6065971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138205 transcription start site region 138205 MGI:6065972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138206 transcription start site region 138206 MGI:6065973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138207 transcription start site region 138207 MGI:6065974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138208 transcription start site region 138208 MGI:6065975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138209 transcription start site region 138209 MGI:6065976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138210 transcription start site region 138210 MGI:6065977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138211 transcription start site region 138211 MGI:6065978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138212 transcription start site region 138212 MGI:6065979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138213 transcription start site region 138213 MGI:6065980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138214 transcription start site region 138214 MGI:6065981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138215 transcription start site region 138215 MGI:6065982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138216 transcription start site region 138216 MGI:6065983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138217 transcription start site region 138217 MGI:6065984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138218 transcription start site region 138218 MGI:6065985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138219 transcription start site region 138219 MGI:6065986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138220 transcription start site region 138220 MGI:6065987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138221 transcription start site region 138221 MGI:6065988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138222 transcription start site region 138222 MGI:6065989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138223 transcription start site region 138223 MGI:6065990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138224 transcription start site region 138224 MGI:6065991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138225 transcription start site region 138225 MGI:6065992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138226 transcription start site region 138226 MGI:6065993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138227 transcription start site region 138227 MGI:6065994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138228 transcription start site region 138228 MGI:6065995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138229 transcription start site region 138229 MGI:6065996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138230 transcription start site region 138230 MGI:6065997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138231 transcription start site region 138231 MGI:6065998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138232 transcription start site region 138232 MGI:6065999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138233 transcription start site region 138233 MGI:6066000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138234 transcription start site region 138234 MGI:6066001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138235 transcription start site region 138235 MGI:6066002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138236 transcription start site region 138236 MGI:6066003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138237 transcription start site region 138237 MGI:6066004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138238 transcription start site region 138238 MGI:6066005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138239 transcription start site region 138239 MGI:6066006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138240 transcription start site region 138240 MGI:6066007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138241 transcription start site region 138241 MGI:6066008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138242 transcription start site region 138242 MGI:6066009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138243 transcription start site region 138243 MGI:6066010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138244 transcription start site region 138244 MGI:6066011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138245 transcription start site region 138245 MGI:6066012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138246 transcription start site region 138246 MGI:6066013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138247 transcription start site region 138247 MGI:6066014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138248 transcription start site region 138248 MGI:6066015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138249 transcription start site region 138249 MGI:6066016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138250 transcription start site region 138250 MGI:6066017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138251 transcription start site region 138251 MGI:6066018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138252 transcription start site region 138252 MGI:6066019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138253 transcription start site region 138253 MGI:6066020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138254 transcription start site region 138254 MGI:6066021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138255 transcription start site region 138255 MGI:6066022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138256 transcription start site region 138256 MGI:6066023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138257 transcription start site region 138257 MGI:6066024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138258 transcription start site region 138258 MGI:6066025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138259 transcription start site region 138259 MGI:6066026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138260 transcription start site region 138260 MGI:6066027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138261 transcription start site region 138261 MGI:6066028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138262 transcription start site region 138262 MGI:6066029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138263 transcription start site region 138263 MGI:6066030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138264 transcription start site region 138264 MGI:6066031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138265 transcription start site region 138265 MGI:6066032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138266 transcription start site region 138266 MGI:6066033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138267 transcription start site region 138267 MGI:6066034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138268 transcription start site region 138268 MGI:6066035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138269 transcription start site region 138269 MGI:6066036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138270 transcription start site region 138270 MGI:6066037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138271 transcription start site region 138271 MGI:6066038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138272 transcription start site region 138272 MGI:6066039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138273 transcription start site region 138273 MGI:6066040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138274 transcription start site region 138274 MGI:6066041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138275 transcription start site region 138275 MGI:6066042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138276 transcription start site region 138276 MGI:6066043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138277 transcription start site region 138277 MGI:6066044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138278 transcription start site region 138278 MGI:6066045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138279 transcription start site region 138279 MGI:6066046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138280 transcription start site region 138280 MGI:6066047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138281 transcription start site region 138281 MGI:6066048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138282 transcription start site region 138282 MGI:6066049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138283 transcription start site region 138283 MGI:6066050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138284 transcription start site region 138284 MGI:6066051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138285 transcription start site region 138285 MGI:6066052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138286 transcription start site region 138286 MGI:6066053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138287 transcription start site region 138287 MGI:6066054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138288 transcription start site region 138288 MGI:6066055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138289 transcription start site region 138289 MGI:6066056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138290 transcription start site region 138290 MGI:6066057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138291 transcription start site region 138291 MGI:6066058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138292 transcription start site region 138292 MGI:6066059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138293 transcription start site region 138293 MGI:6066060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138294 transcription start site region 138294 MGI:6066061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138295 transcription start site region 138295 MGI:6066062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138296 transcription start site region 138296 MGI:6066063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138297 transcription start site region 138297 MGI:6066064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138298 transcription start site region 138298 MGI:6066065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138299 transcription start site region 138299 MGI:6066066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138300 transcription start site region 138300 MGI:6066067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138301 transcription start site region 138301 MGI:6066068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138302 transcription start site region 138302 MGI:6066069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138303 transcription start site region 138303 MGI:6066070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138304 transcription start site region 138304 MGI:6066071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138305 transcription start site region 138305 MGI:6066072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138306 transcription start site region 138306 MGI:6066073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138307 transcription start site region 138307 MGI:6066074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138308 transcription start site region 138308 MGI:6066075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138309 transcription start site region 138309 MGI:6066076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138310 transcription start site region 138310 MGI:6066077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138311 transcription start site region 138311 MGI:6066078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138312 transcription start site region 138312 MGI:6066079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138313 transcription start site region 138313 MGI:6066080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138314 transcription start site region 138314 MGI:6066081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138315 transcription start site region 138315 MGI:6066082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138316 transcription start site region 138316 MGI:6066083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138317 transcription start site region 138317 MGI:6066084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138318 transcription start site region 138318 MGI:6066085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138319 transcription start site region 138319 MGI:6066086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138320 transcription start site region 138320 MGI:6066087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138321 transcription start site region 138321 MGI:6066088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138322 transcription start site region 138322 MGI:6066089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138323 transcription start site region 138323 MGI:6066090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138324 transcription start site region 138324 MGI:6066091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138325 transcription start site region 138325 MGI:6066092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138326 transcription start site region 138326 MGI:6066093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138327 transcription start site region 138327 MGI:6066094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138328 transcription start site region 138328 MGI:6066095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138329 transcription start site region 138329 MGI:6066096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138330 transcription start site region 138330 MGI:6066097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138331 transcription start site region 138331 MGI:6066098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138332 transcription start site region 138332 MGI:6066099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138333 transcription start site region 138333 MGI:6066100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138334 transcription start site region 138334 MGI:6066101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138335 transcription start site region 138335 MGI:6066102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138336 transcription start site region 138336 MGI:6066103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138337 transcription start site region 138337 MGI:6066104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138338 transcription start site region 138338 MGI:6066105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138339 transcription start site region 138339 MGI:6066106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138340 transcription start site region 138340 MGI:6066107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138341 transcription start site region 138341 MGI:6066108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138342 transcription start site region 138342 MGI:6066109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138343 transcription start site region 138343 MGI:6066110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138344 transcription start site region 138344 MGI:6066111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138345 transcription start site region 138345 MGI:6066112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138346 transcription start site region 138346 MGI:6066113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138347 transcription start site region 138347 MGI:6066114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138348 transcription start site region 138348 MGI:6066115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138349 transcription start site region 138349 MGI:6066116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138350 transcription start site region 138350 MGI:6066117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138351 transcription start site region 138351 MGI:6066118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138352 transcription start site region 138352 MGI:6066119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138353 transcription start site region 138353 MGI:6066120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138354 transcription start site region 138354 MGI:6066121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138355 transcription start site region 138355 MGI:6066122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138356 transcription start site region 138356 MGI:6066123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138357 transcription start site region 138357 MGI:6066124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138358 transcription start site region 138358 MGI:6066125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138359 transcription start site region 138359 MGI:6066126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138360 transcription start site region 138360 MGI:6066127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138361 transcription start site region 138361 MGI:6066128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138362 transcription start site region 138362 MGI:6066129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138363 transcription start site region 138363 MGI:6066130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138364 transcription start site region 138364 MGI:6066131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138365 transcription start site region 138365 MGI:6066132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138366 transcription start site region 138366 MGI:6066133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138367 transcription start site region 138367 MGI:6066134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138368 transcription start site region 138368 MGI:6066135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138369 transcription start site region 138369 MGI:6066136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138370 transcription start site region 138370 MGI:6066137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138371 transcription start site region 138371 MGI:6066138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138372 transcription start site region 138372 MGI:6066139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138373 transcription start site region 138373 MGI:6066140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138374 transcription start site region 138374 MGI:6066141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138375 transcription start site region 138375 MGI:6066142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138376 transcription start site region 138376 MGI:6066143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138377 transcription start site region 138377 MGI:6066144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138378 transcription start site region 138378 MGI:6066145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138379 transcription start site region 138379 MGI:6066146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138380 transcription start site region 138380 MGI:6066147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138381 transcription start site region 138381 MGI:6066148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138382 transcription start site region 138382 MGI:6066149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138383 transcription start site region 138383 MGI:6066150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138384 transcription start site region 138384 MGI:6066151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138385 transcription start site region 138385 MGI:6066152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138386 transcription start site region 138386 MGI:6066153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138387 transcription start site region 138387 MGI:6066154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138388 transcription start site region 138388 MGI:6066155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138389 transcription start site region 138389 MGI:6066156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138390 transcription start site region 138390 MGI:6066157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138391 transcription start site region 138391 MGI:6066158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138392 transcription start site region 138392 MGI:6066159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138393 transcription start site region 138393 MGI:6066160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138394 transcription start site region 138394 MGI:6066161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138395 transcription start site region 138395 MGI:6066162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138396 transcription start site region 138396 MGI:6066163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138397 transcription start site region 138397 MGI:6066164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138398 transcription start site region 138398 MGI:6066165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138399 transcription start site region 138399 MGI:6066166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138400 transcription start site region 138400 MGI:6066167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138401 transcription start site region 138401 MGI:6066168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138402 transcription start site region 138402 MGI:6066169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138403 transcription start site region 138403 MGI:6066170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138404 transcription start site region 138404 MGI:6066171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138405 transcription start site region 138405 MGI:6066172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138406 transcription start site region 138406 MGI:6066173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138407 transcription start site region 138407 MGI:6066174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138408 transcription start site region 138408 MGI:6066175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138409 transcription start site region 138409 MGI:6066176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138410 transcription start site region 138410 MGI:6066177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138411 transcription start site region 138411 MGI:6066178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138412 transcription start site region 138412 MGI:6066179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138413 transcription start site region 138413 MGI:6066180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138414 transcription start site region 138414 MGI:6066181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138415 transcription start site region 138415 MGI:6066182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138416 transcription start site region 138416 MGI:6066183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138417 transcription start site region 138417 MGI:6066184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138418 transcription start site region 138418 MGI:6066185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138419 transcription start site region 138419 MGI:6066186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138420 transcription start site region 138420 MGI:6066187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138421 transcription start site region 138421 MGI:6066188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138422 transcription start site region 138422 MGI:6066189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138423 transcription start site region 138423 MGI:6066190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138424 transcription start site region 138424 MGI:6066191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138425 transcription start site region 138425 MGI:6066192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138426 transcription start site region 138426 MGI:6066193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138427 transcription start site region 138427 MGI:6066194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138428 transcription start site region 138428 MGI:6066195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138429 transcription start site region 138429 MGI:6066196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138430 transcription start site region 138430 MGI:6066197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138431 transcription start site region 138431 MGI:6066198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138432 transcription start site region 138432 MGI:6066199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138433 transcription start site region 138433 MGI:6066200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138434 transcription start site region 138434 MGI:6066201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138435 transcription start site region 138435 MGI:6066202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138436 transcription start site region 138436 MGI:6066203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138437 transcription start site region 138437 MGI:6066204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138438 transcription start site region 138438 MGI:6066205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138439 transcription start site region 138439 MGI:6066206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138440 transcription start site region 138440 MGI:6066207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138441 transcription start site region 138441 MGI:6066208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138442 transcription start site region 138442 MGI:6066209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138443 transcription start site region 138443 MGI:6066210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138444 transcription start site region 138444 MGI:6066211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138445 transcription start site region 138445 MGI:6066212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138446 transcription start site region 138446 MGI:6066213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138447 transcription start site region 138447 MGI:6066214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138448 transcription start site region 138448 MGI:6066215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138449 transcription start site region 138449 MGI:6066216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138450 transcription start site region 138450 MGI:6066217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138451 transcription start site region 138451 MGI:6066218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138452 transcription start site region 138452 MGI:6066219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138453 transcription start site region 138453 MGI:6066220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138454 transcription start site region 138454 MGI:6066221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138455 transcription start site region 138455 MGI:6066222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138456 transcription start site region 138456 MGI:6066223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138457 transcription start site region 138457 MGI:6066224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138458 transcription start site region 138458 MGI:6066225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138459 transcription start site region 138459 MGI:6066226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138460 transcription start site region 138460 MGI:6066227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138461 transcription start site region 138461 MGI:6066228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138462 transcription start site region 138462 MGI:6066229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138463 transcription start site region 138463 MGI:6066230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138464 transcription start site region 138464 MGI:6066231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138465 transcription start site region 138465 MGI:6066232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138466 transcription start site region 138466 MGI:6066233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138467 transcription start site region 138467 MGI:6066234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138468 transcription start site region 138468 MGI:6066235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138469 transcription start site region 138469 MGI:6066236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138470 transcription start site region 138470 MGI:6066237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138471 transcription start site region 138471 MGI:6066238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138472 transcription start site region 138472 MGI:6066239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138473 transcription start site region 138473 MGI:6066240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138474 transcription start site region 138474 MGI:6066241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138475 transcription start site region 138475 MGI:6066242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138476 transcription start site region 138476 MGI:6066243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138477 transcription start site region 138477 MGI:6066244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138478 transcription start site region 138478 MGI:6066245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138479 transcription start site region 138479 MGI:6066246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138480 transcription start site region 138480 MGI:6066247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138481 transcription start site region 138481 MGI:6066248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138482 transcription start site region 138482 MGI:6066249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138483 transcription start site region 138483 MGI:6066250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138484 transcription start site region 138484 MGI:6066251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138485 transcription start site region 138485 MGI:6066252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138486 transcription start site region 138486 MGI:6066253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138487 transcription start site region 138487 MGI:6066254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138488 transcription start site region 138488 MGI:6066255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138489 transcription start site region 138489 MGI:6066256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138490 transcription start site region 138490 MGI:6066257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138491 transcription start site region 138491 MGI:6066258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138492 transcription start site region 138492 MGI:6066259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138493 transcription start site region 138493 MGI:6066260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138494 transcription start site region 138494 MGI:6066261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138495 transcription start site region 138495 MGI:6066262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138496 transcription start site region 138496 MGI:6066263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138497 transcription start site region 138497 MGI:6066264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138498 transcription start site region 138498 MGI:6066265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138499 transcription start site region 138499 MGI:6066266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138500 transcription start site region 138500 MGI:6066267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138501 transcription start site region 138501 MGI:6066268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138502 transcription start site region 138502 MGI:6066269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138503 transcription start site region 138503 MGI:6066270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138504 transcription start site region 138504 MGI:6066271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138505 transcription start site region 138505 MGI:6066272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138506 transcription start site region 138506 MGI:6066273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138507 transcription start site region 138507 MGI:6066274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138508 transcription start site region 138508 MGI:6066275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138509 transcription start site region 138509 MGI:6066276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138510 transcription start site region 138510 MGI:6066277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138511 transcription start site region 138511 MGI:6066278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138512 transcription start site region 138512 MGI:6066279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138513 transcription start site region 138513 MGI:6066280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138514 transcription start site region 138514 MGI:6066281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138515 transcription start site region 138515 MGI:6066282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138516 transcription start site region 138516 MGI:6066283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138517 transcription start site region 138517 MGI:6066284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138518 transcription start site region 138518 MGI:6066285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138519 transcription start site region 138519 MGI:6066286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138520 transcription start site region 138520 MGI:6066287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138521 transcription start site region 138521 MGI:6066288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138522 transcription start site region 138522 MGI:6066289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138523 transcription start site region 138523 MGI:6066290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138524 transcription start site region 138524 MGI:6066291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138525 transcription start site region 138525 MGI:6066292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138526 transcription start site region 138526 MGI:6066293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138527 transcription start site region 138527 MGI:6066294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138528 transcription start site region 138528 MGI:6066295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138529 transcription start site region 138529 MGI:6066296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138530 transcription start site region 138530 MGI:6066297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138531 transcription start site region 138531 MGI:6066298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138532 transcription start site region 138532 MGI:6066299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138533 transcription start site region 138533 MGI:6066300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138534 transcription start site region 138534 MGI:6066301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138535 transcription start site region 138535 MGI:6066302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138536 transcription start site region 138536 MGI:6066303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138537 transcription start site region 138537 MGI:6066304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138538 transcription start site region 138538 MGI:6066305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138539 transcription start site region 138539 MGI:6066306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138540 transcription start site region 138540 MGI:6066307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138541 transcription start site region 138541 MGI:6066308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138542 transcription start site region 138542 MGI:6066309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138543 transcription start site region 138543 MGI:6066310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138544 transcription start site region 138544 MGI:6066311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138545 transcription start site region 138545 MGI:6066312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138546 transcription start site region 138546 MGI:6066313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138547 transcription start site region 138547 MGI:6066314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138548 transcription start site region 138548 MGI:6066315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138549 transcription start site region 138549 MGI:6066316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138550 transcription start site region 138550 MGI:6066317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138551 transcription start site region 138551 MGI:6066318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138552 transcription start site region 138552 MGI:6066319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138553 transcription start site region 138553 MGI:6066320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138554 transcription start site region 138554 MGI:6066321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138555 transcription start site region 138555 MGI:6066322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138556 transcription start site region 138556 MGI:6066323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138557 transcription start site region 138557 MGI:6066324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138558 transcription start site region 138558 MGI:6066325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138559 transcription start site region 138559 MGI:6066326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138560 transcription start site region 138560 MGI:6066327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138561 transcription start site region 138561 MGI:6066328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138562 transcription start site region 138562 MGI:6066329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138563 transcription start site region 138563 MGI:6066330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138564 transcription start site region 138564 MGI:6066331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138565 transcription start site region 138565 MGI:6066332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138566 transcription start site region 138566 MGI:6066333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138567 transcription start site region 138567 MGI:6066334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138568 transcription start site region 138568 MGI:6066335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138569 transcription start site region 138569 MGI:6066336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138570 transcription start site region 138570 MGI:6066337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138571 transcription start site region 138571 MGI:6066338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138572 transcription start site region 138572 MGI:6066339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138573 transcription start site region 138573 MGI:6066340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138574 transcription start site region 138574 MGI:6066341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138575 transcription start site region 138575 MGI:6066342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138576 transcription start site region 138576 MGI:6066343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138577 transcription start site region 138577 MGI:6066344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138578 transcription start site region 138578 MGI:6066345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138579 transcription start site region 138579 MGI:6066346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138580 transcription start site region 138580 MGI:6066347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138581 transcription start site region 138581 MGI:6066348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138582 transcription start site region 138582 MGI:6066349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138583 transcription start site region 138583 MGI:6066350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138584 transcription start site region 138584 MGI:6066351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138585 transcription start site region 138585 MGI:6066352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138586 transcription start site region 138586 MGI:6066353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138587 transcription start site region 138587 MGI:6066354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138588 transcription start site region 138588 MGI:6066355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138589 transcription start site region 138589 MGI:6066356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138590 transcription start site region 138590 MGI:6066357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138591 transcription start site region 138591 MGI:6066358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138592 transcription start site region 138592 MGI:6066359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138593 transcription start site region 138593 MGI:6066360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138594 transcription start site region 138594 MGI:6066361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138595 transcription start site region 138595 MGI:6066362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138596 transcription start site region 138596 MGI:6066363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138597 transcription start site region 138597 MGI:6066364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138598 transcription start site region 138598 MGI:6066365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138599 transcription start site region 138599 MGI:6066366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138600 transcription start site region 138600 MGI:6066367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138601 transcription start site region 138601 MGI:6066368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138602 transcription start site region 138602 MGI:6066369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138603 transcription start site region 138603 MGI:6066370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138604 transcription start site region 138604 MGI:6066371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138605 transcription start site region 138605 MGI:6066372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138606 transcription start site region 138606 MGI:6066373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138607 transcription start site region 138607 MGI:6066374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138608 transcription start site region 138608 MGI:6066375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138609 transcription start site region 138609 MGI:6066376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138610 transcription start site region 138610 MGI:6066377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138611 transcription start site region 138611 MGI:6066378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138612 transcription start site region 138612 MGI:6066379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138613 transcription start site region 138613 MGI:6066380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138614 transcription start site region 138614 MGI:6066381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138615 transcription start site region 138615 MGI:6066382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138616 transcription start site region 138616 MGI:6066383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138617 transcription start site region 138617 MGI:6066384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138618 transcription start site region 138618 MGI:6066385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138619 transcription start site region 138619 MGI:6066386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138620 transcription start site region 138620 MGI:6066387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138621 transcription start site region 138621 MGI:6066388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138622 transcription start site region 138622 MGI:6066389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138623 transcription start site region 138623 MGI:6066390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138624 transcription start site region 138624 MGI:6066391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138625 transcription start site region 138625 MGI:6066392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138626 transcription start site region 138626 MGI:6066393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138627 transcription start site region 138627 MGI:6066394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138628 transcription start site region 138628 MGI:6066395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138629 transcription start site region 138629 MGI:6066396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138630 transcription start site region 138630 MGI:6066397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138631 transcription start site region 138631 MGI:6066398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138632 transcription start site region 138632 MGI:6066399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138633 transcription start site region 138633 MGI:6066400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138634 transcription start site region 138634 MGI:6066401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138635 transcription start site region 138635 MGI:6066402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138636 transcription start site region 138636 MGI:6066403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138637 transcription start site region 138637 MGI:6066404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138638 transcription start site region 138638 MGI:6066405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138639 transcription start site region 138639 MGI:6066406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138640 transcription start site region 138640 MGI:6066407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138641 transcription start site region 138641 MGI:6066408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138642 transcription start site region 138642 MGI:6066409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138643 transcription start site region 138643 MGI:6066410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138644 transcription start site region 138644 MGI:6066411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138645 transcription start site region 138645 MGI:6066412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138646 transcription start site region 138646 MGI:6066413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138647 transcription start site region 138647 MGI:6066414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138648 transcription start site region 138648 MGI:6066415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138649 transcription start site region 138649 MGI:6066416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138650 transcription start site region 138650 MGI:6066417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138651 transcription start site region 138651 MGI:6066418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138652 transcription start site region 138652 MGI:6066419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138653 transcription start site region 138653 MGI:6066420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138654 transcription start site region 138654 MGI:6066421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138655 transcription start site region 138655 MGI:6066422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138656 transcription start site region 138656 MGI:6066423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138657 transcription start site region 138657 MGI:6066424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138658 transcription start site region 138658 MGI:6066425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138659 transcription start site region 138659 MGI:6066426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138660 transcription start site region 138660 MGI:6066427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138661 transcription start site region 138661 MGI:6066428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138662 transcription start site region 138662 MGI:6066429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138663 transcription start site region 138663 MGI:6066430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138664 transcription start site region 138664 MGI:6066431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138665 transcription start site region 138665 MGI:6066432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138666 transcription start site region 138666 MGI:6066433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138667 transcription start site region 138667 MGI:6066434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138668 transcription start site region 138668 MGI:6066435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138669 transcription start site region 138669 MGI:6066436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138670 transcription start site region 138670 MGI:6066437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138671 transcription start site region 138671 MGI:6066438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138672 transcription start site region 138672 MGI:6066439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138673 transcription start site region 138673 MGI:6066440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138674 transcription start site region 138674 MGI:6066441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138675 transcription start site region 138675 MGI:6066442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138676 transcription start site region 138676 MGI:6066443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138677 transcription start site region 138677 MGI:6066444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138678 transcription start site region 138678 MGI:6066445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138679 transcription start site region 138679 MGI:6066446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138680 transcription start site region 138680 MGI:6066447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138681 transcription start site region 138681 MGI:6066448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138682 transcription start site region 138682 MGI:6066449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138683 transcription start site region 138683 MGI:6066450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138684 transcription start site region 138684 MGI:6066451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138685 transcription start site region 138685 MGI:6066452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138686 transcription start site region 138686 MGI:6066453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138687 transcription start site region 138687 MGI:6066454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138688 transcription start site region 138688 MGI:6066455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138689 transcription start site region 138689 MGI:6066456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138690 transcription start site region 138690 MGI:6066457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138691 transcription start site region 138691 MGI:6066458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138692 transcription start site region 138692 MGI:6066459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138693 transcription start site region 138693 MGI:6066460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138694 transcription start site region 138694 MGI:6066461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138695 transcription start site region 138695 MGI:6066462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138696 transcription start site region 138696 MGI:6066463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138697 transcription start site region 138697 MGI:6066464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138698 transcription start site region 138698 MGI:6066465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138699 transcription start site region 138699 MGI:6066466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138700 transcription start site region 138700 MGI:6066467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138701 transcription start site region 138701 MGI:6066468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138702 transcription start site region 138702 MGI:6066469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138703 transcription start site region 138703 MGI:6066470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138704 transcription start site region 138704 MGI:6066471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138705 transcription start site region 138705 MGI:6066472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138706 transcription start site region 138706 MGI:6066473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138707 transcription start site region 138707 MGI:6066474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138708 transcription start site region 138708 MGI:6066475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138709 transcription start site region 138709 MGI:6066476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138710 transcription start site region 138710 MGI:6066477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138711 transcription start site region 138711 MGI:6066478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138712 transcription start site region 138712 MGI:6066479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138713 transcription start site region 138713 MGI:6066480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138714 transcription start site region 138714 MGI:6066481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138715 transcription start site region 138715 MGI:6066482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138716 transcription start site region 138716 MGI:6066483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138717 transcription start site region 138717 MGI:6066484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138718 transcription start site region 138718 MGI:6066485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138719 transcription start site region 138719 MGI:6066486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138720 transcription start site region 138720 MGI:6066487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138721 transcription start site region 138721 MGI:6066488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138722 transcription start site region 138722 MGI:6066489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138723 transcription start site region 138723 MGI:6066490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138724 transcription start site region 138724 MGI:6066491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138725 transcription start site region 138725 MGI:6066492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138726 transcription start site region 138726 MGI:6066493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138727 transcription start site region 138727 MGI:6066494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138728 transcription start site region 138728 MGI:6066495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138729 transcription start site region 138729 MGI:6066496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138730 transcription start site region 138730 MGI:6066497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138731 transcription start site region 138731 MGI:6066498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138732 transcription start site region 138732 MGI:6066499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138733 transcription start site region 138733 MGI:6066500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138734 transcription start site region 138734 MGI:6066501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138735 transcription start site region 138735 MGI:6066502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138736 transcription start site region 138736 MGI:6066503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138737 transcription start site region 138737 MGI:6066504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138738 transcription start site region 138738 MGI:6066505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138739 transcription start site region 138739 MGI:6066506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138740 transcription start site region 138740 MGI:6066507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138741 transcription start site region 138741 MGI:6066508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138742 transcription start site region 138742 MGI:6066509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138743 transcription start site region 138743 MGI:6066510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138744 transcription start site region 138744 MGI:6066511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138745 transcription start site region 138745 MGI:6066512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138746 transcription start site region 138746 MGI:6066513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138747 transcription start site region 138747 MGI:6066514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138748 transcription start site region 138748 MGI:6066515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138749 transcription start site region 138749 MGI:6066516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138750 transcription start site region 138750 MGI:6066517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138751 transcription start site region 138751 MGI:6066518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138752 transcription start site region 138752 MGI:6066519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138753 transcription start site region 138753 MGI:6066520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138754 transcription start site region 138754 MGI:6066521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138755 transcription start site region 138755 MGI:6066522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138756 transcription start site region 138756 MGI:6066523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138757 transcription start site region 138757 MGI:6066524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138758 transcription start site region 138758 MGI:6066525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138759 transcription start site region 138759 MGI:6066526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138760 transcription start site region 138760 MGI:6066527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138761 transcription start site region 138761 MGI:6066528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138762 transcription start site region 138762 MGI:6066529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138763 transcription start site region 138763 MGI:6066530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138764 transcription start site region 138764 MGI:6066531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138765 transcription start site region 138765 MGI:6066532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138766 transcription start site region 138766 MGI:6066533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138767 transcription start site region 138767 MGI:6066534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138768 transcription start site region 138768 MGI:6066535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138769 transcription start site region 138769 MGI:6066536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138770 transcription start site region 138770 MGI:6066537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138771 transcription start site region 138771 MGI:6066538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138772 transcription start site region 138772 MGI:6066539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138773 transcription start site region 138773 MGI:6066540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138774 transcription start site region 138774 MGI:6066541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138775 transcription start site region 138775 MGI:6066542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138776 transcription start site region 138776 MGI:6066543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138777 transcription start site region 138777 MGI:6066544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138778 transcription start site region 138778 MGI:6066545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138779 transcription start site region 138779 MGI:6066546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138780 transcription start site region 138780 MGI:6066547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138781 transcription start site region 138781 MGI:6066548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138782 transcription start site region 138782 MGI:6066549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138783 transcription start site region 138783 MGI:6066550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138784 transcription start site region 138784 MGI:6066551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138785 transcription start site region 138785 MGI:6066552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138786 transcription start site region 138786 MGI:6066553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138787 transcription start site region 138787 MGI:6066554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138788 transcription start site region 138788 MGI:6066555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138789 transcription start site region 138789 MGI:6066556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138790 transcription start site region 138790 MGI:6066557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138791 transcription start site region 138791 MGI:6066558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138792 transcription start site region 138792 MGI:6066559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138793 transcription start site region 138793 MGI:6066560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138794 transcription start site region 138794 MGI:6066561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138795 transcription start site region 138795 MGI:6066562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138796 transcription start site region 138796 MGI:6066563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138797 transcription start site region 138797 MGI:6066564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138798 transcription start site region 138798 MGI:6066565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138799 transcription start site region 138799 MGI:6066566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138800 transcription start site region 138800 MGI:6066567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138801 transcription start site region 138801 MGI:6066568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138802 transcription start site region 138802 MGI:6066569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138803 transcription start site region 138803 MGI:6066570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138804 transcription start site region 138804 MGI:6066571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138805 transcription start site region 138805 MGI:6066572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138806 transcription start site region 138806 MGI:6066573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138807 transcription start site region 138807 MGI:6066574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138808 transcription start site region 138808 MGI:6066575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138809 transcription start site region 138809 MGI:6066576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138810 transcription start site region 138810 MGI:6066577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138811 transcription start site region 138811 MGI:6066578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138812 transcription start site region 138812 MGI:6066579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138813 transcription start site region 138813 MGI:6066580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138814 transcription start site region 138814 MGI:6066581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138815 transcription start site region 138815 MGI:6066582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138816 transcription start site region 138816 MGI:6066583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138817 transcription start site region 138817 MGI:6066584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138818 transcription start site region 138818 MGI:6066585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138819 transcription start site region 138819 MGI:6066586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138820 transcription start site region 138820 MGI:6066587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138821 transcription start site region 138821 MGI:6066588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138822 transcription start site region 138822 MGI:6066589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138823 transcription start site region 138823 MGI:6066590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138824 transcription start site region 138824 MGI:6066591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138825 transcription start site region 138825 MGI:6066592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138826 transcription start site region 138826 MGI:6066593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138827 transcription start site region 138827 MGI:6066594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138828 transcription start site region 138828 MGI:6066595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138829 transcription start site region 138829 MGI:6066596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138830 transcription start site region 138830 MGI:6066597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138831 transcription start site region 138831 MGI:6066598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138832 transcription start site region 138832 MGI:6066599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138833 transcription start site region 138833 MGI:6066600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138834 transcription start site region 138834 MGI:6066601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138835 transcription start site region 138835 MGI:6066602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138836 transcription start site region 138836 MGI:6066603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138837 transcription start site region 138837 MGI:6066604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138838 transcription start site region 138838 MGI:6066605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138839 transcription start site region 138839 MGI:6066606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138840 transcription start site region 138840 MGI:6066607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138841 transcription start site region 138841 MGI:6066608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138842 transcription start site region 138842 MGI:6066609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138843 transcription start site region 138843 MGI:6066610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138844 transcription start site region 138844 MGI:6066611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138845 transcription start site region 138845 MGI:6066612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138846 transcription start site region 138846 MGI:6066613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138847 transcription start site region 138847 MGI:6066614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138848 transcription start site region 138848 MGI:6066615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138849 transcription start site region 138849 MGI:6066616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138850 transcription start site region 138850 MGI:6066617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138851 transcription start site region 138851 MGI:6066618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138852 transcription start site region 138852 MGI:6066619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138853 transcription start site region 138853 MGI:6066620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138854 transcription start site region 138854 MGI:6066621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138855 transcription start site region 138855 MGI:6066622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138856 transcription start site region 138856 MGI:6066623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138857 transcription start site region 138857 MGI:6066624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138858 transcription start site region 138858 MGI:6066625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138859 transcription start site region 138859 MGI:6066626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138860 transcription start site region 138860 MGI:6066627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138861 transcription start site region 138861 MGI:6066628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138862 transcription start site region 138862 MGI:6066629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138863 transcription start site region 138863 MGI:6066630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138864 transcription start site region 138864 MGI:6066631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138865 transcription start site region 138865 MGI:6066632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138866 transcription start site region 138866 MGI:6066633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138867 transcription start site region 138867 MGI:6066634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138868 transcription start site region 138868 MGI:6066635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138869 transcription start site region 138869 MGI:6066636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138870 transcription start site region 138870 MGI:6066637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138871 transcription start site region 138871 MGI:6066638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138872 transcription start site region 138872 MGI:6066639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138873 transcription start site region 138873 MGI:6066640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138874 transcription start site region 138874 MGI:6066641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138875 transcription start site region 138875 MGI:6066642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138876 transcription start site region 138876 MGI:6066643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138877 transcription start site region 138877 MGI:6066644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138878 transcription start site region 138878 MGI:6066645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138879 transcription start site region 138879 MGI:6066646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138880 transcription start site region 138880 MGI:6066647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138881 transcription start site region 138881 MGI:6066648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138882 transcription start site region 138882 MGI:6066649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138883 transcription start site region 138883 MGI:6066650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138884 transcription start site region 138884 MGI:6066651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138885 transcription start site region 138885 MGI:6066652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138886 transcription start site region 138886 MGI:6066653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138887 transcription start site region 138887 MGI:6066654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138888 transcription start site region 138888 MGI:6066655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138889 transcription start site region 138889 MGI:6066656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138890 transcription start site region 138890 MGI:6066657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138891 transcription start site region 138891 MGI:6066658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138892 transcription start site region 138892 MGI:6066659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138893 transcription start site region 138893 MGI:6066660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138894 transcription start site region 138894 MGI:6066661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138895 transcription start site region 138895 MGI:6066662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138896 transcription start site region 138896 MGI:6066663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138897 transcription start site region 138897 MGI:6066664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138898 transcription start site region 138898 MGI:6066665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138899 transcription start site region 138899 MGI:6066666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138900 transcription start site region 138900 MGI:6066667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138901 transcription start site region 138901 MGI:6066668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138902 transcription start site region 138902 MGI:6066669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138903 transcription start site region 138903 MGI:6066670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138904 transcription start site region 138904 MGI:6066671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138905 transcription start site region 138905 MGI:6066672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138906 transcription start site region 138906 MGI:6066673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138907 transcription start site region 138907 MGI:6066674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138908 transcription start site region 138908 MGI:6066675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138909 transcription start site region 138909 MGI:6066676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138910 transcription start site region 138910 MGI:6066677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138911 transcription start site region 138911 MGI:6066678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138912 transcription start site region 138912 MGI:6066679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138913 transcription start site region 138913 MGI:6066680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138914 transcription start site region 138914 MGI:6066681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138915 transcription start site region 138915 MGI:6066682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138916 transcription start site region 138916 MGI:6066683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138917 transcription start site region 138917 MGI:6066684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138918 transcription start site region 138918 MGI:6066685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138919 transcription start site region 138919 MGI:6066686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138920 transcription start site region 138920 MGI:6066687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138921 transcription start site region 138921 MGI:6066688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138922 transcription start site region 138922 MGI:6066689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138923 transcription start site region 138923 MGI:6066690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138924 transcription start site region 138924 MGI:6066691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138925 transcription start site region 138925 MGI:6066692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138926 transcription start site region 138926 MGI:6066693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138927 transcription start site region 138927 MGI:6066694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138928 transcription start site region 138928 MGI:6066695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138929 transcription start site region 138929 MGI:6066696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138930 transcription start site region 138930 MGI:6066697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138931 transcription start site region 138931 MGI:6066698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138932 transcription start site region 138932 MGI:6066699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138933 transcription start site region 138933 MGI:6066700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138934 transcription start site region 138934 MGI:6066701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138935 transcription start site region 138935 MGI:6066702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138936 transcription start site region 138936 MGI:6066703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138937 transcription start site region 138937 MGI:6066704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138938 transcription start site region 138938 MGI:6066705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138939 transcription start site region 138939 MGI:6066706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138940 transcription start site region 138940 MGI:6066707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138941 transcription start site region 138941 MGI:6066708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138942 transcription start site region 138942 MGI:6066709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138943 transcription start site region 138943 MGI:6066710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138944 transcription start site region 138944 MGI:6066711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138945 transcription start site region 138945 MGI:6066712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138946 transcription start site region 138946 MGI:6066713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138947 transcription start site region 138947 MGI:6066714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138948 transcription start site region 138948 MGI:6066715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138949 transcription start site region 138949 MGI:6066716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138950 transcription start site region 138950 MGI:6066717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138951 transcription start site region 138951 MGI:6066718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138952 transcription start site region 138952 MGI:6066719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138953 transcription start site region 138953 MGI:6066720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138954 transcription start site region 138954 MGI:6066721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138955 transcription start site region 138955 MGI:6066722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138956 transcription start site region 138956 MGI:6066723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138957 transcription start site region 138957 MGI:6066724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138958 transcription start site region 138958 MGI:6066725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138959 transcription start site region 138959 MGI:6066726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138960 transcription start site region 138960 MGI:6066727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138961 transcription start site region 138961 MGI:6066728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138962 transcription start site region 138962 MGI:6066729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138963 transcription start site region 138963 MGI:6066730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138964 transcription start site region 138964 MGI:6066731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138965 transcription start site region 138965 MGI:6066732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138966 transcription start site region 138966 MGI:6066733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138967 transcription start site region 138967 MGI:6066734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138968 transcription start site region 138968 MGI:6066735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138969 transcription start site region 138969 MGI:6066736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138970 transcription start site region 138970 MGI:6066737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138971 transcription start site region 138971 MGI:6066738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138972 transcription start site region 138972 MGI:6066739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138973 transcription start site region 138973 MGI:6066740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138974 transcription start site region 138974 MGI:6066741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138975 transcription start site region 138975 MGI:6066742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138976 transcription start site region 138976 MGI:6066743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138977 transcription start site region 138977 MGI:6066744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138978 transcription start site region 138978 MGI:6066745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138979 transcription start site region 138979 MGI:6066746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138980 transcription start site region 138980 MGI:6066747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138981 transcription start site region 138981 MGI:6066748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138982 transcription start site region 138982 MGI:6066749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138983 transcription start site region 138983 MGI:6066750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138984 transcription start site region 138984 MGI:6066751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138985 transcription start site region 138985 MGI:6066752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138986 transcription start site region 138986 MGI:6066753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138987 transcription start site region 138987 MGI:6066754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138988 transcription start site region 138988 MGI:6066755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138989 transcription start site region 138989 MGI:6066756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138990 transcription start site region 138990 MGI:6066757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138991 transcription start site region 138991 MGI:6066758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138992 transcription start site region 138992 MGI:6066759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138993 transcription start site region 138993 MGI:6066760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138994 transcription start site region 138994 MGI:6066761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138995 transcription start site region 138995 MGI:6066762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138996 transcription start site region 138996 MGI:6066763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138997 transcription start site region 138997 MGI:6066764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138998 transcription start site region 138998 MGI:6066765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138999 transcription start site region 138999 MGI:6066766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139000 transcription start site region 139000 MGI:6066767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139001 transcription start site region 139001 MGI:6066768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139002 transcription start site region 139002 MGI:6066769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139003 transcription start site region 139003 MGI:6066770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139004 transcription start site region 139004 MGI:6066771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139005 transcription start site region 139005 MGI:6066772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139006 transcription start site region 139006 MGI:6066773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139007 transcription start site region 139007 MGI:6066774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139008 transcription start site region 139008 MGI:6066775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139009 transcription start site region 139009 MGI:6066776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139010 transcription start site region 139010 MGI:6066777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139011 transcription start site region 139011 MGI:6066778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP