Tssr137109 transcription start site region 137109 MGI:6064876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137110 transcription start site region 137110 MGI:6064877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137111 transcription start site region 137111 MGI:6064878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137112 transcription start site region 137112 MGI:6064879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137113 transcription start site region 137113 MGI:6064880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137114 transcription start site region 137114 MGI:6064881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137115 transcription start site region 137115 MGI:6064882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137116 transcription start site region 137116 MGI:6064883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137117 transcription start site region 137117 MGI:6064884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137118 transcription start site region 137118 MGI:6064885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137119 transcription start site region 137119 MGI:6064886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137120 transcription start site region 137120 MGI:6064887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137121 transcription start site region 137121 MGI:6064888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137122 transcription start site region 137122 MGI:6064889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137123 transcription start site region 137123 MGI:6064890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137124 transcription start site region 137124 MGI:6064891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137125 transcription start site region 137125 MGI:6064892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137126 transcription start site region 137126 MGI:6064893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137127 transcription start site region 137127 MGI:6064894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137128 transcription start site region 137128 MGI:6064895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137129 transcription start site region 137129 MGI:6064896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137130 transcription start site region 137130 MGI:6064897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137131 transcription start site region 137131 MGI:6064898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137132 transcription start site region 137132 MGI:6064899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137133 transcription start site region 137133 MGI:6064900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137134 transcription start site region 137134 MGI:6064901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137135 transcription start site region 137135 MGI:6064902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137136 transcription start site region 137136 MGI:6064903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137137 transcription start site region 137137 MGI:6064904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137138 transcription start site region 137138 MGI:6064905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137139 transcription start site region 137139 MGI:6064906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137140 transcription start site region 137140 MGI:6064907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137141 transcription start site region 137141 MGI:6064908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137142 transcription start site region 137142 MGI:6064909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137143 transcription start site region 137143 MGI:6064910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137144 transcription start site region 137144 MGI:6064911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137145 transcription start site region 137145 MGI:6064912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137146 transcription start site region 137146 MGI:6064913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137147 transcription start site region 137147 MGI:6064914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137148 transcription start site region 137148 MGI:6064915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137149 transcription start site region 137149 MGI:6064916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137150 transcription start site region 137150 MGI:6064917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137151 transcription start site region 137151 MGI:6064918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137152 transcription start site region 137152 MGI:6064919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137153 transcription start site region 137153 MGI:6064920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137154 transcription start site region 137154 MGI:6064921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137155 transcription start site region 137155 MGI:6064922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137156 transcription start site region 137156 MGI:6064923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137157 transcription start site region 137157 MGI:6064924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137158 transcription start site region 137158 MGI:6064925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137159 transcription start site region 137159 MGI:6064926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137160 transcription start site region 137160 MGI:6064927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137161 transcription start site region 137161 MGI:6064928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137162 transcription start site region 137162 MGI:6064929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137163 transcription start site region 137163 MGI:6064930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137164 transcription start site region 137164 MGI:6064931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137165 transcription start site region 137165 MGI:6064932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137166 transcription start site region 137166 MGI:6064933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137167 transcription start site region 137167 MGI:6064934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137168 transcription start site region 137168 MGI:6064935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137169 transcription start site region 137169 MGI:6064936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137170 transcription start site region 137170 MGI:6064937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137171 transcription start site region 137171 MGI:6064938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137172 transcription start site region 137172 MGI:6064939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137173 transcription start site region 137173 MGI:6064940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137174 transcription start site region 137174 MGI:6064941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137175 transcription start site region 137175 MGI:6064942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137176 transcription start site region 137176 MGI:6064943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137177 transcription start site region 137177 MGI:6064944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137178 transcription start site region 137178 MGI:6064945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137179 transcription start site region 137179 MGI:6064946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137180 transcription start site region 137180 MGI:6064947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137181 transcription start site region 137181 MGI:6064948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137182 transcription start site region 137182 MGI:6064949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137183 transcription start site region 137183 MGI:6064950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137184 transcription start site region 137184 MGI:6064951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137185 transcription start site region 137185 MGI:6064952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137186 transcription start site region 137186 MGI:6064953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137187 transcription start site region 137187 MGI:6064954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137188 transcription start site region 137188 MGI:6064955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137189 transcription start site region 137189 MGI:6064956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137190 transcription start site region 137190 MGI:6064957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137191 transcription start site region 137191 MGI:6064958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137192 transcription start site region 137192 MGI:6064959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137193 transcription start site region 137193 MGI:6064960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137194 transcription start site region 137194 MGI:6064961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137195 transcription start site region 137195 MGI:6064962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137196 transcription start site region 137196 MGI:6064963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137197 transcription start site region 137197 MGI:6064964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137198 transcription start site region 137198 MGI:6064965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137199 transcription start site region 137199 MGI:6064966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137200 transcription start site region 137200 MGI:6064967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137201 transcription start site region 137201 MGI:6064968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137202 transcription start site region 137202 MGI:6064969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137203 transcription start site region 137203 MGI:6064970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137204 transcription start site region 137204 MGI:6064971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137205 transcription start site region 137205 MGI:6064972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137206 transcription start site region 137206 MGI:6064973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137207 transcription start site region 137207 MGI:6064974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137208 transcription start site region 137208 MGI:6064975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137209 transcription start site region 137209 MGI:6064976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137210 transcription start site region 137210 MGI:6064977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137211 transcription start site region 137211 MGI:6064978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137212 transcription start site region 137212 MGI:6064979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137213 transcription start site region 137213 MGI:6064980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137214 transcription start site region 137214 MGI:6064981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137215 transcription start site region 137215 MGI:6064982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137216 transcription start site region 137216 MGI:6064983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137217 transcription start site region 137217 MGI:6064984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137218 transcription start site region 137218 MGI:6064985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137219 transcription start site region 137219 MGI:6064986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137220 transcription start site region 137220 MGI:6064987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137221 transcription start site region 137221 MGI:6064988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137222 transcription start site region 137222 MGI:6064989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137223 transcription start site region 137223 MGI:6064990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137224 transcription start site region 137224 MGI:6064991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137225 transcription start site region 137225 MGI:6064992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137226 transcription start site region 137226 MGI:6064993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137227 transcription start site region 137227 MGI:6064994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137228 transcription start site region 137228 MGI:6064995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137229 transcription start site region 137229 MGI:6064996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137230 transcription start site region 137230 MGI:6064997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137231 transcription start site region 137231 MGI:6064998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137232 transcription start site region 137232 MGI:6064999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137233 transcription start site region 137233 MGI:6065000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137234 transcription start site region 137234 MGI:6065001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137235 transcription start site region 137235 MGI:6065002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137236 transcription start site region 137236 MGI:6065003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137237 transcription start site region 137237 MGI:6065004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137238 transcription start site region 137238 MGI:6065005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137239 transcription start site region 137239 MGI:6065006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137240 transcription start site region 137240 MGI:6065007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137241 transcription start site region 137241 MGI:6065008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137242 transcription start site region 137242 MGI:6065009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137243 transcription start site region 137243 MGI:6065010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137244 transcription start site region 137244 MGI:6065011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137245 transcription start site region 137245 MGI:6065012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137246 transcription start site region 137246 MGI:6065013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137247 transcription start site region 137247 MGI:6065014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137248 transcription start site region 137248 MGI:6065015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137249 transcription start site region 137249 MGI:6065016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137250 transcription start site region 137250 MGI:6065017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137251 transcription start site region 137251 MGI:6065018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137252 transcription start site region 137252 MGI:6065019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137253 transcription start site region 137253 MGI:6065020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137254 transcription start site region 137254 MGI:6065021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137255 transcription start site region 137255 MGI:6065022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137256 transcription start site region 137256 MGI:6065023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137257 transcription start site region 137257 MGI:6065024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137258 transcription start site region 137258 MGI:6065025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137259 transcription start site region 137259 MGI:6065026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137260 transcription start site region 137260 MGI:6065027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137261 transcription start site region 137261 MGI:6065028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137262 transcription start site region 137262 MGI:6065029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137263 transcription start site region 137263 MGI:6065030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137264 transcription start site region 137264 MGI:6065031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137265 transcription start site region 137265 MGI:6065032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137266 transcription start site region 137266 MGI:6065033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137267 transcription start site region 137267 MGI:6065034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137268 transcription start site region 137268 MGI:6065035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137269 transcription start site region 137269 MGI:6065036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137270 transcription start site region 137270 MGI:6065037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137271 transcription start site region 137271 MGI:6065038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137272 transcription start site region 137272 MGI:6065039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137273 transcription start site region 137273 MGI:6065040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137274 transcription start site region 137274 MGI:6065041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137275 transcription start site region 137275 MGI:6065042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137276 transcription start site region 137276 MGI:6065043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137277 transcription start site region 137277 MGI:6065044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137278 transcription start site region 137278 MGI:6065045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137279 transcription start site region 137279 MGI:6065046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137280 transcription start site region 137280 MGI:6065047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137281 transcription start site region 137281 MGI:6065048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137282 transcription start site region 137282 MGI:6065049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137283 transcription start site region 137283 MGI:6065050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137284 transcription start site region 137284 MGI:6065051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137285 transcription start site region 137285 MGI:6065052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137286 transcription start site region 137286 MGI:6065053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137287 transcription start site region 137287 MGI:6065054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137288 transcription start site region 137288 MGI:6065055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137289 transcription start site region 137289 MGI:6065056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137290 transcription start site region 137290 MGI:6065057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137291 transcription start site region 137291 MGI:6065058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137292 transcription start site region 137292 MGI:6065059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137293 transcription start site region 137293 MGI:6065060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137294 transcription start site region 137294 MGI:6065061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137295 transcription start site region 137295 MGI:6065062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137296 transcription start site region 137296 MGI:6065063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137297 transcription start site region 137297 MGI:6065064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137298 transcription start site region 137298 MGI:6065065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137299 transcription start site region 137299 MGI:6065066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137300 transcription start site region 137300 MGI:6065067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137301 transcription start site region 137301 MGI:6065068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137302 transcription start site region 137302 MGI:6065069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137303 transcription start site region 137303 MGI:6065070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137304 transcription start site region 137304 MGI:6065071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137305 transcription start site region 137305 MGI:6065072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137306 transcription start site region 137306 MGI:6065073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137307 transcription start site region 137307 MGI:6065074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137308 transcription start site region 137308 MGI:6065075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137309 transcription start site region 137309 MGI:6065076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137310 transcription start site region 137310 MGI:6065077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137311 transcription start site region 137311 MGI:6065078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137312 transcription start site region 137312 MGI:6065079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137313 transcription start site region 137313 MGI:6065080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137314 transcription start site region 137314 MGI:6065081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137315 transcription start site region 137315 MGI:6065082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137316 transcription start site region 137316 MGI:6065083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137317 transcription start site region 137317 MGI:6065084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137318 transcription start site region 137318 MGI:6065085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137319 transcription start site region 137319 MGI:6065086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137320 transcription start site region 137320 MGI:6065087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137321 transcription start site region 137321 MGI:6065088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137322 transcription start site region 137322 MGI:6065089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137323 transcription start site region 137323 MGI:6065090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137324 transcription start site region 137324 MGI:6065091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137325 transcription start site region 137325 MGI:6065092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137326 transcription start site region 137326 MGI:6065093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137327 transcription start site region 137327 MGI:6065094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137328 transcription start site region 137328 MGI:6065095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137329 transcription start site region 137329 MGI:6065096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137330 transcription start site region 137330 MGI:6065097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137331 transcription start site region 137331 MGI:6065098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137332 transcription start site region 137332 MGI:6065099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137333 transcription start site region 137333 MGI:6065100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137334 transcription start site region 137334 MGI:6065101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137335 transcription start site region 137335 MGI:6065102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137336 transcription start site region 137336 MGI:6065103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137337 transcription start site region 137337 MGI:6065104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137338 transcription start site region 137338 MGI:6065105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137339 transcription start site region 137339 MGI:6065106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137340 transcription start site region 137340 MGI:6065107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137341 transcription start site region 137341 MGI:6065108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137342 transcription start site region 137342 MGI:6065109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137343 transcription start site region 137343 MGI:6065110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137344 transcription start site region 137344 MGI:6065111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137345 transcription start site region 137345 MGI:6065112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137346 transcription start site region 137346 MGI:6065113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137347 transcription start site region 137347 MGI:6065114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137348 transcription start site region 137348 MGI:6065115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137349 transcription start site region 137349 MGI:6065116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137350 transcription start site region 137350 MGI:6065117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137351 transcription start site region 137351 MGI:6065118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137352 transcription start site region 137352 MGI:6065119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137353 transcription start site region 137353 MGI:6065120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137354 transcription start site region 137354 MGI:6065121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137355 transcription start site region 137355 MGI:6065122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137356 transcription start site region 137356 MGI:6065123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137357 transcription start site region 137357 MGI:6065124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137358 transcription start site region 137358 MGI:6065125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137359 transcription start site region 137359 MGI:6065126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137360 transcription start site region 137360 MGI:6065127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137361 transcription start site region 137361 MGI:6065128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137362 transcription start site region 137362 MGI:6065129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137363 transcription start site region 137363 MGI:6065130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137364 transcription start site region 137364 MGI:6065131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137365 transcription start site region 137365 MGI:6065132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137366 transcription start site region 137366 MGI:6065133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137367 transcription start site region 137367 MGI:6065134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137368 transcription start site region 137368 MGI:6065135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137369 transcription start site region 137369 MGI:6065136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137370 transcription start site region 137370 MGI:6065137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137371 transcription start site region 137371 MGI:6065138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137372 transcription start site region 137372 MGI:6065139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137373 transcription start site region 137373 MGI:6065140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137374 transcription start site region 137374 MGI:6065141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137375 transcription start site region 137375 MGI:6065142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137376 transcription start site region 137376 MGI:6065143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137377 transcription start site region 137377 MGI:6065144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137378 transcription start site region 137378 MGI:6065145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137379 transcription start site region 137379 MGI:6065146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137380 transcription start site region 137380 MGI:6065147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137381 transcription start site region 137381 MGI:6065148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137382 transcription start site region 137382 MGI:6065149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137383 transcription start site region 137383 MGI:6065150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137384 transcription start site region 137384 MGI:6065151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137385 transcription start site region 137385 MGI:6065152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137386 transcription start site region 137386 MGI:6065153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137387 transcription start site region 137387 MGI:6065154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137388 transcription start site region 137388 MGI:6065155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137389 transcription start site region 137389 MGI:6065156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137390 transcription start site region 137390 MGI:6065157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137391 transcription start site region 137391 MGI:6065158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137392 transcription start site region 137392 MGI:6065159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137393 transcription start site region 137393 MGI:6065160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137394 transcription start site region 137394 MGI:6065161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137395 transcription start site region 137395 MGI:6065162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137396 transcription start site region 137396 MGI:6065163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137397 transcription start site region 137397 MGI:6065164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137398 transcription start site region 137398 MGI:6065165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137399 transcription start site region 137399 MGI:6065166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137400 transcription start site region 137400 MGI:6065167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137401 transcription start site region 137401 MGI:6065168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137402 transcription start site region 137402 MGI:6065169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137403 transcription start site region 137403 MGI:6065170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137404 transcription start site region 137404 MGI:6065171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137405 transcription start site region 137405 MGI:6065172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137406 transcription start site region 137406 MGI:6065173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137407 transcription start site region 137407 MGI:6065174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137408 transcription start site region 137408 MGI:6065175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137409 transcription start site region 137409 MGI:6065176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137410 transcription start site region 137410 MGI:6065177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137411 transcription start site region 137411 MGI:6065178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137412 transcription start site region 137412 MGI:6065179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137413 transcription start site region 137413 MGI:6065180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137414 transcription start site region 137414 MGI:6065181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137415 transcription start site region 137415 MGI:6065182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137416 transcription start site region 137416 MGI:6065183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137417 transcription start site region 137417 MGI:6065184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137418 transcription start site region 137418 MGI:6065185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137419 transcription start site region 137419 MGI:6065186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137420 transcription start site region 137420 MGI:6065187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137421 transcription start site region 137421 MGI:6065188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137422 transcription start site region 137422 MGI:6065189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137423 transcription start site region 137423 MGI:6065190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137424 transcription start site region 137424 MGI:6065191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137425 transcription start site region 137425 MGI:6065192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137426 transcription start site region 137426 MGI:6065193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137427 transcription start site region 137427 MGI:6065194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137428 transcription start site region 137428 MGI:6065195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137429 transcription start site region 137429 MGI:6065196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137430 transcription start site region 137430 MGI:6065197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137431 transcription start site region 137431 MGI:6065198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137432 transcription start site region 137432 MGI:6065199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137433 transcription start site region 137433 MGI:6065200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137434 transcription start site region 137434 MGI:6065201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137435 transcription start site region 137435 MGI:6065202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137436 transcription start site region 137436 MGI:6065203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137437 transcription start site region 137437 MGI:6065204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137438 transcription start site region 137438 MGI:6065205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137439 transcription start site region 137439 MGI:6065206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137440 transcription start site region 137440 MGI:6065207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137441 transcription start site region 137441 MGI:6065208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137442 transcription start site region 137442 MGI:6065209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137443 transcription start site region 137443 MGI:6065210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137444 transcription start site region 137444 MGI:6065211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137445 transcription start site region 137445 MGI:6065212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137446 transcription start site region 137446 MGI:6065213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137447 transcription start site region 137447 MGI:6065214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137448 transcription start site region 137448 MGI:6065215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137449 transcription start site region 137449 MGI:6065216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137450 transcription start site region 137450 MGI:6065217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137451 transcription start site region 137451 MGI:6065218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137452 transcription start site region 137452 MGI:6065219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137453 transcription start site region 137453 MGI:6065220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137454 transcription start site region 137454 MGI:6065221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137455 transcription start site region 137455 MGI:6065222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137456 transcription start site region 137456 MGI:6065223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137457 transcription start site region 137457 MGI:6065224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137458 transcription start site region 137458 MGI:6065225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137459 transcription start site region 137459 MGI:6065226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137460 transcription start site region 137460 MGI:6065227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137461 transcription start site region 137461 MGI:6065228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137462 transcription start site region 137462 MGI:6065229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137463 transcription start site region 137463 MGI:6065230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137464 transcription start site region 137464 MGI:6065231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137465 transcription start site region 137465 MGI:6065232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137466 transcription start site region 137466 MGI:6065233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137467 transcription start site region 137467 MGI:6065234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137468 transcription start site region 137468 MGI:6065235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137469 transcription start site region 137469 MGI:6065236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137470 transcription start site region 137470 MGI:6065237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137471 transcription start site region 137471 MGI:6065238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137472 transcription start site region 137472 MGI:6065239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137473 transcription start site region 137473 MGI:6065240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137474 transcription start site region 137474 MGI:6065241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137475 transcription start site region 137475 MGI:6065242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137476 transcription start site region 137476 MGI:6065243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137477 transcription start site region 137477 MGI:6065244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137478 transcription start site region 137478 MGI:6065245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137479 transcription start site region 137479 MGI:6065246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137480 transcription start site region 137480 MGI:6065247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137481 transcription start site region 137481 MGI:6065248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137482 transcription start site region 137482 MGI:6065249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137483 transcription start site region 137483 MGI:6065250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137484 transcription start site region 137484 MGI:6065251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137485 transcription start site region 137485 MGI:6065252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137486 transcription start site region 137486 MGI:6065253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137487 transcription start site region 137487 MGI:6065254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137488 transcription start site region 137488 MGI:6065255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137489 transcription start site region 137489 MGI:6065256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137490 transcription start site region 137490 MGI:6065257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137491 transcription start site region 137491 MGI:6065258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137492 transcription start site region 137492 MGI:6065259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137493 transcription start site region 137493 MGI:6065260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137494 transcription start site region 137494 MGI:6065261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137495 transcription start site region 137495 MGI:6065262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137496 transcription start site region 137496 MGI:6065263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137497 transcription start site region 137497 MGI:6065264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137498 transcription start site region 137498 MGI:6065265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137499 transcription start site region 137499 MGI:6065266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137500 transcription start site region 137500 MGI:6065267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137501 transcription start site region 137501 MGI:6065268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137502 transcription start site region 137502 MGI:6065269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137503 transcription start site region 137503 MGI:6065270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137504 transcription start site region 137504 MGI:6065271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137505 transcription start site region 137505 MGI:6065272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137506 transcription start site region 137506 MGI:6065273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137507 transcription start site region 137507 MGI:6065274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137508 transcription start site region 137508 MGI:6065275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137509 transcription start site region 137509 MGI:6065276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137510 transcription start site region 137510 MGI:6065277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137511 transcription start site region 137511 MGI:6065278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137512 transcription start site region 137512 MGI:6065279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137513 transcription start site region 137513 MGI:6065280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137514 transcription start site region 137514 MGI:6065281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137515 transcription start site region 137515 MGI:6065282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137516 transcription start site region 137516 MGI:6065283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137517 transcription start site region 137517 MGI:6065284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137518 transcription start site region 137518 MGI:6065285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137519 transcription start site region 137519 MGI:6065286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137520 transcription start site region 137520 MGI:6065287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137521 transcription start site region 137521 MGI:6065288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137522 transcription start site region 137522 MGI:6065289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137523 transcription start site region 137523 MGI:6065290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137524 transcription start site region 137524 MGI:6065291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137525 transcription start site region 137525 MGI:6065292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137526 transcription start site region 137526 MGI:6065293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137527 transcription start site region 137527 MGI:6065294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137528 transcription start site region 137528 MGI:6065295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137529 transcription start site region 137529 MGI:6065296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137530 transcription start site region 137530 MGI:6065297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137531 transcription start site region 137531 MGI:6065298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137532 transcription start site region 137532 MGI:6065299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137533 transcription start site region 137533 MGI:6065300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137534 transcription start site region 137534 MGI:6065301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137535 transcription start site region 137535 MGI:6065302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137536 transcription start site region 137536 MGI:6065303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137537 transcription start site region 137537 MGI:6065304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137538 transcription start site region 137538 MGI:6065305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137539 transcription start site region 137539 MGI:6065306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137540 transcription start site region 137540 MGI:6065307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137541 transcription start site region 137541 MGI:6065308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137542 transcription start site region 137542 MGI:6065309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137543 transcription start site region 137543 MGI:6065310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137544 transcription start site region 137544 MGI:6065311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137545 transcription start site region 137545 MGI:6065312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137546 transcription start site region 137546 MGI:6065313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137547 transcription start site region 137547 MGI:6065314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137548 transcription start site region 137548 MGI:6065315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137549 transcription start site region 137549 MGI:6065316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137550 transcription start site region 137550 MGI:6065317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137551 transcription start site region 137551 MGI:6065318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137552 transcription start site region 137552 MGI:6065319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137553 transcription start site region 137553 MGI:6065320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137554 transcription start site region 137554 MGI:6065321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137555 transcription start site region 137555 MGI:6065322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137556 transcription start site region 137556 MGI:6065323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137557 transcription start site region 137557 MGI:6065324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137558 transcription start site region 137558 MGI:6065325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137559 transcription start site region 137559 MGI:6065326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137560 transcription start site region 137560 MGI:6065327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137561 transcription start site region 137561 MGI:6065328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137562 transcription start site region 137562 MGI:6065329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137563 transcription start site region 137563 MGI:6065330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137564 transcription start site region 137564 MGI:6065331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137565 transcription start site region 137565 MGI:6065332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137566 transcription start site region 137566 MGI:6065333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137567 transcription start site region 137567 MGI:6065334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137568 transcription start site region 137568 MGI:6065335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137569 transcription start site region 137569 MGI:6065336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137570 transcription start site region 137570 MGI:6065337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137571 transcription start site region 137571 MGI:6065338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137572 transcription start site region 137572 MGI:6065339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137573 transcription start site region 137573 MGI:6065340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137574 transcription start site region 137574 MGI:6065341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137575 transcription start site region 137575 MGI:6065342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137576 transcription start site region 137576 MGI:6065343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137577 transcription start site region 137577 MGI:6065344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137578 transcription start site region 137578 MGI:6065345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137579 transcription start site region 137579 MGI:6065346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137580 transcription start site region 137580 MGI:6065347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137581 transcription start site region 137581 MGI:6065348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137582 transcription start site region 137582 MGI:6065349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137583 transcription start site region 137583 MGI:6065350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137584 transcription start site region 137584 MGI:6065351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137585 transcription start site region 137585 MGI:6065352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137586 transcription start site region 137586 MGI:6065353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137587 transcription start site region 137587 MGI:6065354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137588 transcription start site region 137588 MGI:6065355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137589 transcription start site region 137589 MGI:6065356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137590 transcription start site region 137590 MGI:6065357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137591 transcription start site region 137591 MGI:6065358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137592 transcription start site region 137592 MGI:6065359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137593 transcription start site region 137593 MGI:6065360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137594 transcription start site region 137594 MGI:6065361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137595 transcription start site region 137595 MGI:6065362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137596 transcription start site region 137596 MGI:6065363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137597 transcription start site region 137597 MGI:6065364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137598 transcription start site region 137598 MGI:6065365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137599 transcription start site region 137599 MGI:6065366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137600 transcription start site region 137600 MGI:6065367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137601 transcription start site region 137601 MGI:6065368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137602 transcription start site region 137602 MGI:6065369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137603 transcription start site region 137603 MGI:6065370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137604 transcription start site region 137604 MGI:6065371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137605 transcription start site region 137605 MGI:6065372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137606 transcription start site region 137606 MGI:6065373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137607 transcription start site region 137607 MGI:6065374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137608 transcription start site region 137608 MGI:6065375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137609 transcription start site region 137609 MGI:6065376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137610 transcription start site region 137610 MGI:6065377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137611 transcription start site region 137611 MGI:6065378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137612 transcription start site region 137612 MGI:6065379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137613 transcription start site region 137613 MGI:6065380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137614 transcription start site region 137614 MGI:6065381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137615 transcription start site region 137615 MGI:6065382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137616 transcription start site region 137616 MGI:6065383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137617 transcription start site region 137617 MGI:6065384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137618 transcription start site region 137618 MGI:6065385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137619 transcription start site region 137619 MGI:6065386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137620 transcription start site region 137620 MGI:6065387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137621 transcription start site region 137621 MGI:6065388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137622 transcription start site region 137622 MGI:6065389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137623 transcription start site region 137623 MGI:6065390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137624 transcription start site region 137624 MGI:6065391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137625 transcription start site region 137625 MGI:6065392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137626 transcription start site region 137626 MGI:6065393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137627 transcription start site region 137627 MGI:6065394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137628 transcription start site region 137628 MGI:6065395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137629 transcription start site region 137629 MGI:6065396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137630 transcription start site region 137630 MGI:6065397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137631 transcription start site region 137631 MGI:6065398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137632 transcription start site region 137632 MGI:6065399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137633 transcription start site region 137633 MGI:6065400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137634 transcription start site region 137634 MGI:6065401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137635 transcription start site region 137635 MGI:6065402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137636 transcription start site region 137636 MGI:6065403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137637 transcription start site region 137637 MGI:6065404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137638 transcription start site region 137638 MGI:6065405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137639 transcription start site region 137639 MGI:6065406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137640 transcription start site region 137640 MGI:6065407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137641 transcription start site region 137641 MGI:6065408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137642 transcription start site region 137642 MGI:6065409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137643 transcription start site region 137643 MGI:6065410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137644 transcription start site region 137644 MGI:6065411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137645 transcription start site region 137645 MGI:6065412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137646 transcription start site region 137646 MGI:6065413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137647 transcription start site region 137647 MGI:6065414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137648 transcription start site region 137648 MGI:6065415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137649 transcription start site region 137649 MGI:6065416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137650 transcription start site region 137650 MGI:6065417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137651 transcription start site region 137651 MGI:6065418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137652 transcription start site region 137652 MGI:6065419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137653 transcription start site region 137653 MGI:6065420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137654 transcription start site region 137654 MGI:6065421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137655 transcription start site region 137655 MGI:6065422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137656 transcription start site region 137656 MGI:6065423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137657 transcription start site region 137657 MGI:6065424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137658 transcription start site region 137658 MGI:6065425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137659 transcription start site region 137659 MGI:6065426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137660 transcription start site region 137660 MGI:6065427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137661 transcription start site region 137661 MGI:6065428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137662 transcription start site region 137662 MGI:6065429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137663 transcription start site region 137663 MGI:6065430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137664 transcription start site region 137664 MGI:6065431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137665 transcription start site region 137665 MGI:6065432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137666 transcription start site region 137666 MGI:6065433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137667 transcription start site region 137667 MGI:6065434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137668 transcription start site region 137668 MGI:6065435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137669 transcription start site region 137669 MGI:6065436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137670 transcription start site region 137670 MGI:6065437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137671 transcription start site region 137671 MGI:6065438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137672 transcription start site region 137672 MGI:6065439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137673 transcription start site region 137673 MGI:6065440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137674 transcription start site region 137674 MGI:6065441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137675 transcription start site region 137675 MGI:6065442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137676 transcription start site region 137676 MGI:6065443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137677 transcription start site region 137677 MGI:6065444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137678 transcription start site region 137678 MGI:6065445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137679 transcription start site region 137679 MGI:6065446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137680 transcription start site region 137680 MGI:6065447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137681 transcription start site region 137681 MGI:6065448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137682 transcription start site region 137682 MGI:6065449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137683 transcription start site region 137683 MGI:6065450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137684 transcription start site region 137684 MGI:6065451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137685 transcription start site region 137685 MGI:6065452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137686 transcription start site region 137686 MGI:6065453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137687 transcription start site region 137687 MGI:6065454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137688 transcription start site region 137688 MGI:6065455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137689 transcription start site region 137689 MGI:6065456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137690 transcription start site region 137690 MGI:6065457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137691 transcription start site region 137691 MGI:6065458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137692 transcription start site region 137692 MGI:6065459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137693 transcription start site region 137693 MGI:6065460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137694 transcription start site region 137694 MGI:6065461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137695 transcription start site region 137695 MGI:6065462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137696 transcription start site region 137696 MGI:6065463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137697 transcription start site region 137697 MGI:6065464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137698 transcription start site region 137698 MGI:6065465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137699 transcription start site region 137699 MGI:6065466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137700 transcription start site region 137700 MGI:6065467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137701 transcription start site region 137701 MGI:6065468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137702 transcription start site region 137702 MGI:6065469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137703 transcription start site region 137703 MGI:6065470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137704 transcription start site region 137704 MGI:6065471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137705 transcription start site region 137705 MGI:6065472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137706 transcription start site region 137706 MGI:6065473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137707 transcription start site region 137707 MGI:6065474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137708 transcription start site region 137708 MGI:6065475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137709 transcription start site region 137709 MGI:6065476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137710 transcription start site region 137710 MGI:6065477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137711 transcription start site region 137711 MGI:6065478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137712 transcription start site region 137712 MGI:6065479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137713 transcription start site region 137713 MGI:6065480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137714 transcription start site region 137714 MGI:6065481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137715 transcription start site region 137715 MGI:6065482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137716 transcription start site region 137716 MGI:6065483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137717 transcription start site region 137717 MGI:6065484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137718 transcription start site region 137718 MGI:6065485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137719 transcription start site region 137719 MGI:6065486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137720 transcription start site region 137720 MGI:6065487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137721 transcription start site region 137721 MGI:6065488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137722 transcription start site region 137722 MGI:6065489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137723 transcription start site region 137723 MGI:6065490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137724 transcription start site region 137724 MGI:6065491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137725 transcription start site region 137725 MGI:6065492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137726 transcription start site region 137726 MGI:6065493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137727 transcription start site region 137727 MGI:6065494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137728 transcription start site region 137728 MGI:6065495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137729 transcription start site region 137729 MGI:6065496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137730 transcription start site region 137730 MGI:6065497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137731 transcription start site region 137731 MGI:6065498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137732 transcription start site region 137732 MGI:6065499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137733 transcription start site region 137733 MGI:6065500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137734 transcription start site region 137734 MGI:6065501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137735 transcription start site region 137735 MGI:6065502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137736 transcription start site region 137736 MGI:6065503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137737 transcription start site region 137737 MGI:6065504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137738 transcription start site region 137738 MGI:6065505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137739 transcription start site region 137739 MGI:6065506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137740 transcription start site region 137740 MGI:6065507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137741 transcription start site region 137741 MGI:6065508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137742 transcription start site region 137742 MGI:6065509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137743 transcription start site region 137743 MGI:6065510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137744 transcription start site region 137744 MGI:6065511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137745 transcription start site region 137745 MGI:6065512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137746 transcription start site region 137746 MGI:6065513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137747 transcription start site region 137747 MGI:6065514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137748 transcription start site region 137748 MGI:6065515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137749 transcription start site region 137749 MGI:6065516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137750 transcription start site region 137750 MGI:6065517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137751 transcription start site region 137751 MGI:6065518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137752 transcription start site region 137752 MGI:6065519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137753 transcription start site region 137753 MGI:6065520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137754 transcription start site region 137754 MGI:6065521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137755 transcription start site region 137755 MGI:6065522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137756 transcription start site region 137756 MGI:6065523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137757 transcription start site region 137757 MGI:6065524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137758 transcription start site region 137758 MGI:6065525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137759 transcription start site region 137759 MGI:6065526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137760 transcription start site region 137760 MGI:6065527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137761 transcription start site region 137761 MGI:6065528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137762 transcription start site region 137762 MGI:6065529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137763 transcription start site region 137763 MGI:6065530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137764 transcription start site region 137764 MGI:6065531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137765 transcription start site region 137765 MGI:6065532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137766 transcription start site region 137766 MGI:6065533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137767 transcription start site region 137767 MGI:6065534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137768 transcription start site region 137768 MGI:6065535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137769 transcription start site region 137769 MGI:6065536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137770 transcription start site region 137770 MGI:6065537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137771 transcription start site region 137771 MGI:6065538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137772 transcription start site region 137772 MGI:6065539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137773 transcription start site region 137773 MGI:6065540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137774 transcription start site region 137774 MGI:6065541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137775 transcription start site region 137775 MGI:6065542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137776 transcription start site region 137776 MGI:6065543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137777 transcription start site region 137777 MGI:6065544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137778 transcription start site region 137778 MGI:6065545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137779 transcription start site region 137779 MGI:6065546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137780 transcription start site region 137780 MGI:6065547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137781 transcription start site region 137781 MGI:6065548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137782 transcription start site region 137782 MGI:6065549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137783 transcription start site region 137783 MGI:6065550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137784 transcription start site region 137784 MGI:6065551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137785 transcription start site region 137785 MGI:6065552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137786 transcription start site region 137786 MGI:6065553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137787 transcription start site region 137787 MGI:6065554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137788 transcription start site region 137788 MGI:6065555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137789 transcription start site region 137789 MGI:6065556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137790 transcription start site region 137790 MGI:6065557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137791 transcription start site region 137791 MGI:6065558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137792 transcription start site region 137792 MGI:6065559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137793 transcription start site region 137793 MGI:6065560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137794 transcription start site region 137794 MGI:6065561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137795 transcription start site region 137795 MGI:6065562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137796 transcription start site region 137796 MGI:6065563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137797 transcription start site region 137797 MGI:6065564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137798 transcription start site region 137798 MGI:6065565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137799 transcription start site region 137799 MGI:6065566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137800 transcription start site region 137800 MGI:6065567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137801 transcription start site region 137801 MGI:6065568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137802 transcription start site region 137802 MGI:6065569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137803 transcription start site region 137803 MGI:6065570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137804 transcription start site region 137804 MGI:6065571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137805 transcription start site region 137805 MGI:6065572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137806 transcription start site region 137806 MGI:6065573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137807 transcription start site region 137807 MGI:6065574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137808 transcription start site region 137808 MGI:6065575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137809 transcription start site region 137809 MGI:6065576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137810 transcription start site region 137810 MGI:6065577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137811 transcription start site region 137811 MGI:6065578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137812 transcription start site region 137812 MGI:6065579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137813 transcription start site region 137813 MGI:6065580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137814 transcription start site region 137814 MGI:6065581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137815 transcription start site region 137815 MGI:6065582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137816 transcription start site region 137816 MGI:6065583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137817 transcription start site region 137817 MGI:6065584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137818 transcription start site region 137818 MGI:6065585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137819 transcription start site region 137819 MGI:6065586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137820 transcription start site region 137820 MGI:6065587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137821 transcription start site region 137821 MGI:6065588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137822 transcription start site region 137822 MGI:6065589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137823 transcription start site region 137823 MGI:6065590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137824 transcription start site region 137824 MGI:6065591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137825 transcription start site region 137825 MGI:6065592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137826 transcription start site region 137826 MGI:6065593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137827 transcription start site region 137827 MGI:6065594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137828 transcription start site region 137828 MGI:6065595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137829 transcription start site region 137829 MGI:6065596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137830 transcription start site region 137830 MGI:6065597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137831 transcription start site region 137831 MGI:6065598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137832 transcription start site region 137832 MGI:6065599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137833 transcription start site region 137833 MGI:6065600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137834 transcription start site region 137834 MGI:6065601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137835 transcription start site region 137835 MGI:6065602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137836 transcription start site region 137836 MGI:6065603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137837 transcription start site region 137837 MGI:6065604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137838 transcription start site region 137838 MGI:6065605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137839 transcription start site region 137839 MGI:6065606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137840 transcription start site region 137840 MGI:6065607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137841 transcription start site region 137841 MGI:6065608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137842 transcription start site region 137842 MGI:6065609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137843 transcription start site region 137843 MGI:6065610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137844 transcription start site region 137844 MGI:6065611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137845 transcription start site region 137845 MGI:6065612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137846 transcription start site region 137846 MGI:6065613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137847 transcription start site region 137847 MGI:6065614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137848 transcription start site region 137848 MGI:6065615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137849 transcription start site region 137849 MGI:6065616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137850 transcription start site region 137850 MGI:6065617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137851 transcription start site region 137851 MGI:6065618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137852 transcription start site region 137852 MGI:6065619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137853 transcription start site region 137853 MGI:6065620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137854 transcription start site region 137854 MGI:6065621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137855 transcription start site region 137855 MGI:6065622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137856 transcription start site region 137856 MGI:6065623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137857 transcription start site region 137857 MGI:6065624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137858 transcription start site region 137858 MGI:6065625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137859 transcription start site region 137859 MGI:6065626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137860 transcription start site region 137860 MGI:6065627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137861 transcription start site region 137861 MGI:6065628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137862 transcription start site region 137862 MGI:6065629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137863 transcription start site region 137863 MGI:6065630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137864 transcription start site region 137864 MGI:6065631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137865 transcription start site region 137865 MGI:6065632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137866 transcription start site region 137866 MGI:6065633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137867 transcription start site region 137867 MGI:6065634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137868 transcription start site region 137868 MGI:6065635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137869 transcription start site region 137869 MGI:6065636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137870 transcription start site region 137870 MGI:6065637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137871 transcription start site region 137871 MGI:6065638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137872 transcription start site region 137872 MGI:6065639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137873 transcription start site region 137873 MGI:6065640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137874 transcription start site region 137874 MGI:6065641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137875 transcription start site region 137875 MGI:6065642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137876 transcription start site region 137876 MGI:6065643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137877 transcription start site region 137877 MGI:6065644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137878 transcription start site region 137878 MGI:6065645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137879 transcription start site region 137879 MGI:6065646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137880 transcription start site region 137880 MGI:6065647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137881 transcription start site region 137881 MGI:6065648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137882 transcription start site region 137882 MGI:6065649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137883 transcription start site region 137883 MGI:6065650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137884 transcription start site region 137884 MGI:6065651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137885 transcription start site region 137885 MGI:6065652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137886 transcription start site region 137886 MGI:6065653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137887 transcription start site region 137887 MGI:6065654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137888 transcription start site region 137888 MGI:6065655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137889 transcription start site region 137889 MGI:6065656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137890 transcription start site region 137890 MGI:6065657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137891 transcription start site region 137891 MGI:6065658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137892 transcription start site region 137892 MGI:6065659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137893 transcription start site region 137893 MGI:6065660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137894 transcription start site region 137894 MGI:6065661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137895 transcription start site region 137895 MGI:6065662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137896 transcription start site region 137896 MGI:6065663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137897 transcription start site region 137897 MGI:6065664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137898 transcription start site region 137898 MGI:6065665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137899 transcription start site region 137899 MGI:6065666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137900 transcription start site region 137900 MGI:6065667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137901 transcription start site region 137901 MGI:6065668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137902 transcription start site region 137902 MGI:6065669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137903 transcription start site region 137903 MGI:6065670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137904 transcription start site region 137904 MGI:6065671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137905 transcription start site region 137905 MGI:6065672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137906 transcription start site region 137906 MGI:6065673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137907 transcription start site region 137907 MGI:6065674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137908 transcription start site region 137908 MGI:6065675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137909 transcription start site region 137909 MGI:6065676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137910 transcription start site region 137910 MGI:6065677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137911 transcription start site region 137911 MGI:6065678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137912 transcription start site region 137912 MGI:6065679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137913 transcription start site region 137913 MGI:6065680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137914 transcription start site region 137914 MGI:6065681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137915 transcription start site region 137915 MGI:6065682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137916 transcription start site region 137916 MGI:6065683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137917 transcription start site region 137917 MGI:6065684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137918 transcription start site region 137918 MGI:6065685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137919 transcription start site region 137919 MGI:6065686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137920 transcription start site region 137920 MGI:6065687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137921 transcription start site region 137921 MGI:6065688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137922 transcription start site region 137922 MGI:6065689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137923 transcription start site region 137923 MGI:6065690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137924 transcription start site region 137924 MGI:6065691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137925 transcription start site region 137925 MGI:6065692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137926 transcription start site region 137926 MGI:6065693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137927 transcription start site region 137927 MGI:6065694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137928 transcription start site region 137928 MGI:6065695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137929 transcription start site region 137929 MGI:6065696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137930 transcription start site region 137930 MGI:6065697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137931 transcription start site region 137931 MGI:6065698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137932 transcription start site region 137932 MGI:6065699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137933 transcription start site region 137933 MGI:6065700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137934 transcription start site region 137934 MGI:6065701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137935 transcription start site region 137935 MGI:6065702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137936 transcription start site region 137936 MGI:6065703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137937 transcription start site region 137937 MGI:6065704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137938 transcription start site region 137938 MGI:6065705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137939 transcription start site region 137939 MGI:6065706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137940 transcription start site region 137940 MGI:6065707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137941 transcription start site region 137941 MGI:6065708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137942 transcription start site region 137942 MGI:6065709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137943 transcription start site region 137943 MGI:6065710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137944 transcription start site region 137944 MGI:6065711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137945 transcription start site region 137945 MGI:6065712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137946 transcription start site region 137946 MGI:6065713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137947 transcription start site region 137947 MGI:6065714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137948 transcription start site region 137948 MGI:6065715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137949 transcription start site region 137949 MGI:6065716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137950 transcription start site region 137950 MGI:6065717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137951 transcription start site region 137951 MGI:6065718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137952 transcription start site region 137952 MGI:6065719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137953 transcription start site region 137953 MGI:6065720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137954 transcription start site region 137954 MGI:6065721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137955 transcription start site region 137955 MGI:6065722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137956 transcription start site region 137956 MGI:6065723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137957 transcription start site region 137957 MGI:6065724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137958 transcription start site region 137958 MGI:6065725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137959 transcription start site region 137959 MGI:6065726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137960 transcription start site region 137960 MGI:6065727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137961 transcription start site region 137961 MGI:6065728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137962 transcription start site region 137962 MGI:6065729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137963 transcription start site region 137963 MGI:6065730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137964 transcription start site region 137964 MGI:6065731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137965 transcription start site region 137965 MGI:6065732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137966 transcription start site region 137966 MGI:6065733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137967 transcription start site region 137967 MGI:6065734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137968 transcription start site region 137968 MGI:6065735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137969 transcription start site region 137969 MGI:6065736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137970 transcription start site region 137970 MGI:6065737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137971 transcription start site region 137971 MGI:6065738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137972 transcription start site region 137972 MGI:6065739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137973 transcription start site region 137973 MGI:6065740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137974 transcription start site region 137974 MGI:6065741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137975 transcription start site region 137975 MGI:6065742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137976 transcription start site region 137976 MGI:6065743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137977 transcription start site region 137977 MGI:6065744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137978 transcription start site region 137978 MGI:6065745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137979 transcription start site region 137979 MGI:6065746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137980 transcription start site region 137980 MGI:6065747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137981 transcription start site region 137981 MGI:6065748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137982 transcription start site region 137982 MGI:6065749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137983 transcription start site region 137983 MGI:6065750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137984 transcription start site region 137984 MGI:6065751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137985 transcription start site region 137985 MGI:6065752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137986 transcription start site region 137986 MGI:6065753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137987 transcription start site region 137987 MGI:6065754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137988 transcription start site region 137988 MGI:6065755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137989 transcription start site region 137989 MGI:6065756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137990 transcription start site region 137990 MGI:6065757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137991 transcription start site region 137991 MGI:6065758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137992 transcription start site region 137992 MGI:6065759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137993 transcription start site region 137993 MGI:6065760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137994 transcription start site region 137994 MGI:6065761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137995 transcription start site region 137995 MGI:6065762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137996 transcription start site region 137996 MGI:6065763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137997 transcription start site region 137997 MGI:6065764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137998 transcription start site region 137998 MGI:6065765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137999 transcription start site region 137999 MGI:6065766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138000 transcription start site region 138000 MGI:6065767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138001 transcription start site region 138001 MGI:6065768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138002 transcription start site region 138002 MGI:6065769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138003 transcription start site region 138003 MGI:6065770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138004 transcription start site region 138004 MGI:6065771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138005 transcription start site region 138005 MGI:6065772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138006 transcription start site region 138006 MGI:6065773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138007 transcription start site region 138007 MGI:6065774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138008 transcription start site region 138008 MGI:6065775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138009 transcription start site region 138009 MGI:6065776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138010 transcription start site region 138010 MGI:6065777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138011 transcription start site region 138011 MGI:6065778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138012 transcription start site region 138012 MGI:6065779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138013 transcription start site region 138013 MGI:6065780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138014 transcription start site region 138014 MGI:6065781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138015 transcription start site region 138015 MGI:6065782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138016 transcription start site region 138016 MGI:6065783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138017 transcription start site region 138017 MGI:6065784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138018 transcription start site region 138018 MGI:6065785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138019 transcription start site region 138019 MGI:6065786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138020 transcription start site region 138020 MGI:6065787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138021 transcription start site region 138021 MGI:6065788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138022 transcription start site region 138022 MGI:6065789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138023 transcription start site region 138023 MGI:6065790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138024 transcription start site region 138024 MGI:6065791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138025 transcription start site region 138025 MGI:6065792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138026 transcription start site region 138026 MGI:6065793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138027 transcription start site region 138027 MGI:6065794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138028 transcription start site region 138028 MGI:6065795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138029 transcription start site region 138029 MGI:6065796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138030 transcription start site region 138030 MGI:6065797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138031 transcription start site region 138031 MGI:6065798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138032 transcription start site region 138032 MGI:6065799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138033 transcription start site region 138033 MGI:6065800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138034 transcription start site region 138034 MGI:6065801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138035 transcription start site region 138035 MGI:6065802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138036 transcription start site region 138036 MGI:6065803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138037 transcription start site region 138037 MGI:6065804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138038 transcription start site region 138038 MGI:6065805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138039 transcription start site region 138039 MGI:6065806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138040 transcription start site region 138040 MGI:6065807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138041 transcription start site region 138041 MGI:6065808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138042 transcription start site region 138042 MGI:6065809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138043 transcription start site region 138043 MGI:6065810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138044 transcription start site region 138044 MGI:6065811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138045 transcription start site region 138045 MGI:6065812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138046 transcription start site region 138046 MGI:6065813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138047 transcription start site region 138047 MGI:6065814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138048 transcription start site region 138048 MGI:6065815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138049 transcription start site region 138049 MGI:6065816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138050 transcription start site region 138050 MGI:6065817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138051 transcription start site region 138051 MGI:6065818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138052 transcription start site region 138052 MGI:6065819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138053 transcription start site region 138053 MGI:6065820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138054 transcription start site region 138054 MGI:6065821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138055 transcription start site region 138055 MGI:6065822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138056 transcription start site region 138056 MGI:6065823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138057 transcription start site region 138057 MGI:6065824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138058 transcription start site region 138058 MGI:6065825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138059 transcription start site region 138059 MGI:6065826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138060 transcription start site region 138060 MGI:6065827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138061 transcription start site region 138061 MGI:6065828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138062 transcription start site region 138062 MGI:6065829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138063 transcription start site region 138063 MGI:6065830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138064 transcription start site region 138064 MGI:6065831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138065 transcription start site region 138065 MGI:6065832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138066 transcription start site region 138066 MGI:6065833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138067 transcription start site region 138067 MGI:6065834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138068 transcription start site region 138068 MGI:6065835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138069 transcription start site region 138069 MGI:6065836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138070 transcription start site region 138070 MGI:6065837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138071 transcription start site region 138071 MGI:6065838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138072 transcription start site region 138072 MGI:6065839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138073 transcription start site region 138073 MGI:6065840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138074 transcription start site region 138074 MGI:6065841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138075 transcription start site region 138075 MGI:6065842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138076 transcription start site region 138076 MGI:6065843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138077 transcription start site region 138077 MGI:6065844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138078 transcription start site region 138078 MGI:6065845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138079 transcription start site region 138079 MGI:6065846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138080 transcription start site region 138080 MGI:6065847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138081 transcription start site region 138081 MGI:6065848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138082 transcription start site region 138082 MGI:6065849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138083 transcription start site region 138083 MGI:6065850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138084 transcription start site region 138084 MGI:6065851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138085 transcription start site region 138085 MGI:6065852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138086 transcription start site region 138086 MGI:6065853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138087 transcription start site region 138087 MGI:6065854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138088 transcription start site region 138088 MGI:6065855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138089 transcription start site region 138089 MGI:6065856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138090 transcription start site region 138090 MGI:6065857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138091 transcription start site region 138091 MGI:6065858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138092 transcription start site region 138092 MGI:6065859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138093 transcription start site region 138093 MGI:6065860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138094 transcription start site region 138094 MGI:6065861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138095 transcription start site region 138095 MGI:6065862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138096 transcription start site region 138096 MGI:6065863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138097 transcription start site region 138097 MGI:6065864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138098 transcription start site region 138098 MGI:6065865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138099 transcription start site region 138099 MGI:6065866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138100 transcription start site region 138100 MGI:6065867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138101 transcription start site region 138101 MGI:6065868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138102 transcription start site region 138102 MGI:6065869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138103 transcription start site region 138103 MGI:6065870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138104 transcription start site region 138104 MGI:6065871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138105 transcription start site region 138105 MGI:6065872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138106 transcription start site region 138106 MGI:6065873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138107 transcription start site region 138107 MGI:6065874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138108 transcription start site region 138108 MGI:6065875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP