Tssr136020 transcription start site region 136020 MGI:6063787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136021 transcription start site region 136021 MGI:6063788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136022 transcription start site region 136022 MGI:6063789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136023 transcription start site region 136023 MGI:6063790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136024 transcription start site region 136024 MGI:6063791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136025 transcription start site region 136025 MGI:6063792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136026 transcription start site region 136026 MGI:6063793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136027 transcription start site region 136027 MGI:6063794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136028 transcription start site region 136028 MGI:6063795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136029 transcription start site region 136029 MGI:6063796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136030 transcription start site region 136030 MGI:6063797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136031 transcription start site region 136031 MGI:6063798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136032 transcription start site region 136032 MGI:6063799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136033 transcription start site region 136033 MGI:6063800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136034 transcription start site region 136034 MGI:6063801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136035 transcription start site region 136035 MGI:6063802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136036 transcription start site region 136036 MGI:6063803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136037 transcription start site region 136037 MGI:6063804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136038 transcription start site region 136038 MGI:6063805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136039 transcription start site region 136039 MGI:6063806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136040 transcription start site region 136040 MGI:6063807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136041 transcription start site region 136041 MGI:6063808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136042 transcription start site region 136042 MGI:6063809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136043 transcription start site region 136043 MGI:6063810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136044 transcription start site region 136044 MGI:6063811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136045 transcription start site region 136045 MGI:6063812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136046 transcription start site region 136046 MGI:6063813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136047 transcription start site region 136047 MGI:6063814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136048 transcription start site region 136048 MGI:6063815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136049 transcription start site region 136049 MGI:6063816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136050 transcription start site region 136050 MGI:6063817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136051 transcription start site region 136051 MGI:6063818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136052 transcription start site region 136052 MGI:6063819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136053 transcription start site region 136053 MGI:6063820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136054 transcription start site region 136054 MGI:6063821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136055 transcription start site region 136055 MGI:6063822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136056 transcription start site region 136056 MGI:6063823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136057 transcription start site region 136057 MGI:6063824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136058 transcription start site region 136058 MGI:6063825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136059 transcription start site region 136059 MGI:6063826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136060 transcription start site region 136060 MGI:6063827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136061 transcription start site region 136061 MGI:6063828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136062 transcription start site region 136062 MGI:6063829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136063 transcription start site region 136063 MGI:6063830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136064 transcription start site region 136064 MGI:6063831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136065 transcription start site region 136065 MGI:6063832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136066 transcription start site region 136066 MGI:6063833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136067 transcription start site region 136067 MGI:6063834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136068 transcription start site region 136068 MGI:6063835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136069 transcription start site region 136069 MGI:6063836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136070 transcription start site region 136070 MGI:6063837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136071 transcription start site region 136071 MGI:6063838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136072 transcription start site region 136072 MGI:6063839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136073 transcription start site region 136073 MGI:6063840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136074 transcription start site region 136074 MGI:6063841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136075 transcription start site region 136075 MGI:6063842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136076 transcription start site region 136076 MGI:6063843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136077 transcription start site region 136077 MGI:6063844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136078 transcription start site region 136078 MGI:6063845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136079 transcription start site region 136079 MGI:6063846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136080 transcription start site region 136080 MGI:6063847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136081 transcription start site region 136081 MGI:6063848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136082 transcription start site region 136082 MGI:6063849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136083 transcription start site region 136083 MGI:6063850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136084 transcription start site region 136084 MGI:6063851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136085 transcription start site region 136085 MGI:6063852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136086 transcription start site region 136086 MGI:6063853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136087 transcription start site region 136087 MGI:6063854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136088 transcription start site region 136088 MGI:6063855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136089 transcription start site region 136089 MGI:6063856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136090 transcription start site region 136090 MGI:6063857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136091 transcription start site region 136091 MGI:6063858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136092 transcription start site region 136092 MGI:6063859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136093 transcription start site region 136093 MGI:6063860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136094 transcription start site region 136094 MGI:6063861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136095 transcription start site region 136095 MGI:6063862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136096 transcription start site region 136096 MGI:6063863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136097 transcription start site region 136097 MGI:6063864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136098 transcription start site region 136098 MGI:6063865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136099 transcription start site region 136099 MGI:6063866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136100 transcription start site region 136100 MGI:6063867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136101 transcription start site region 136101 MGI:6063868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136102 transcription start site region 136102 MGI:6063869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136103 transcription start site region 136103 MGI:6063870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136104 transcription start site region 136104 MGI:6063871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136105 transcription start site region 136105 MGI:6063872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136106 transcription start site region 136106 MGI:6063873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136107 transcription start site region 136107 MGI:6063874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136108 transcription start site region 136108 MGI:6063875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136109 transcription start site region 136109 MGI:6063876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136110 transcription start site region 136110 MGI:6063877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136111 transcription start site region 136111 MGI:6063878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136112 transcription start site region 136112 MGI:6063879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136113 transcription start site region 136113 MGI:6063880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136114 transcription start site region 136114 MGI:6063881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136115 transcription start site region 136115 MGI:6063882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136116 transcription start site region 136116 MGI:6063883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136117 transcription start site region 136117 MGI:6063884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136118 transcription start site region 136118 MGI:6063885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136119 transcription start site region 136119 MGI:6063886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136120 transcription start site region 136120 MGI:6063887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136121 transcription start site region 136121 MGI:6063888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136122 transcription start site region 136122 MGI:6063889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136123 transcription start site region 136123 MGI:6063890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136124 transcription start site region 136124 MGI:6063891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136125 transcription start site region 136125 MGI:6063892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136126 transcription start site region 136126 MGI:6063893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136127 transcription start site region 136127 MGI:6063894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136128 transcription start site region 136128 MGI:6063895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136129 transcription start site region 136129 MGI:6063896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136130 transcription start site region 136130 MGI:6063897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136131 transcription start site region 136131 MGI:6063898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136132 transcription start site region 136132 MGI:6063899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136133 transcription start site region 136133 MGI:6063900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136134 transcription start site region 136134 MGI:6063901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136135 transcription start site region 136135 MGI:6063902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136136 transcription start site region 136136 MGI:6063903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136137 transcription start site region 136137 MGI:6063904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136138 transcription start site region 136138 MGI:6063905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136139 transcription start site region 136139 MGI:6063906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136140 transcription start site region 136140 MGI:6063907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136141 transcription start site region 136141 MGI:6063908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136142 transcription start site region 136142 MGI:6063909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136143 transcription start site region 136143 MGI:6063910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136144 transcription start site region 136144 MGI:6063911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136145 transcription start site region 136145 MGI:6063912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136146 transcription start site region 136146 MGI:6063913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136147 transcription start site region 136147 MGI:6063914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136148 transcription start site region 136148 MGI:6063915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136149 transcription start site region 136149 MGI:6063916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136150 transcription start site region 136150 MGI:6063917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136151 transcription start site region 136151 MGI:6063918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136152 transcription start site region 136152 MGI:6063919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136153 transcription start site region 136153 MGI:6063920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136154 transcription start site region 136154 MGI:6063921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136155 transcription start site region 136155 MGI:6063922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136156 transcription start site region 136156 MGI:6063923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136157 transcription start site region 136157 MGI:6063924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136158 transcription start site region 136158 MGI:6063925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136159 transcription start site region 136159 MGI:6063926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136160 transcription start site region 136160 MGI:6063927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136161 transcription start site region 136161 MGI:6063928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136162 transcription start site region 136162 MGI:6063929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136163 transcription start site region 136163 MGI:6063930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136164 transcription start site region 136164 MGI:6063931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136165 transcription start site region 136165 MGI:6063932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136166 transcription start site region 136166 MGI:6063933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136167 transcription start site region 136167 MGI:6063934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136168 transcription start site region 136168 MGI:6063935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136169 transcription start site region 136169 MGI:6063936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136170 transcription start site region 136170 MGI:6063937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136171 transcription start site region 136171 MGI:6063938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136172 transcription start site region 136172 MGI:6063939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136173 transcription start site region 136173 MGI:6063940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136174 transcription start site region 136174 MGI:6063941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136175 transcription start site region 136175 MGI:6063942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136176 transcription start site region 136176 MGI:6063943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136177 transcription start site region 136177 MGI:6063944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136178 transcription start site region 136178 MGI:6063945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136179 transcription start site region 136179 MGI:6063946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136180 transcription start site region 136180 MGI:6063947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136181 transcription start site region 136181 MGI:6063948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136182 transcription start site region 136182 MGI:6063949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136183 transcription start site region 136183 MGI:6063950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136184 transcription start site region 136184 MGI:6063951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136185 transcription start site region 136185 MGI:6063952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136186 transcription start site region 136186 MGI:6063953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136187 transcription start site region 136187 MGI:6063954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136188 transcription start site region 136188 MGI:6063955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136189 transcription start site region 136189 MGI:6063956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136190 transcription start site region 136190 MGI:6063957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136191 transcription start site region 136191 MGI:6063958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136192 transcription start site region 136192 MGI:6063959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136193 transcription start site region 136193 MGI:6063960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136194 transcription start site region 136194 MGI:6063961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136195 transcription start site region 136195 MGI:6063962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136196 transcription start site region 136196 MGI:6063963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136197 transcription start site region 136197 MGI:6063964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136198 transcription start site region 136198 MGI:6063965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136199 transcription start site region 136199 MGI:6063966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136200 transcription start site region 136200 MGI:6063967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136201 transcription start site region 136201 MGI:6063968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136202 transcription start site region 136202 MGI:6063969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136203 transcription start site region 136203 MGI:6063970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136204 transcription start site region 136204 MGI:6063971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136205 transcription start site region 136205 MGI:6063972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136206 transcription start site region 136206 MGI:6063973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136207 transcription start site region 136207 MGI:6063974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136208 transcription start site region 136208 MGI:6063975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136209 transcription start site region 136209 MGI:6063976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136210 transcription start site region 136210 MGI:6063977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136211 transcription start site region 136211 MGI:6063978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136212 transcription start site region 136212 MGI:6063979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136213 transcription start site region 136213 MGI:6063980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136214 transcription start site region 136214 MGI:6063981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136215 transcription start site region 136215 MGI:6063982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136216 transcription start site region 136216 MGI:6063983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136217 transcription start site region 136217 MGI:6063984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136218 transcription start site region 136218 MGI:6063985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136219 transcription start site region 136219 MGI:6063986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136220 transcription start site region 136220 MGI:6063987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136221 transcription start site region 136221 MGI:6063988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136222 transcription start site region 136222 MGI:6063989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136223 transcription start site region 136223 MGI:6063990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136224 transcription start site region 136224 MGI:6063991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136225 transcription start site region 136225 MGI:6063992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136226 transcription start site region 136226 MGI:6063993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136227 transcription start site region 136227 MGI:6063994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136228 transcription start site region 136228 MGI:6063995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136229 transcription start site region 136229 MGI:6063996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136230 transcription start site region 136230 MGI:6063997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136231 transcription start site region 136231 MGI:6063998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136232 transcription start site region 136232 MGI:6063999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136233 transcription start site region 136233 MGI:6064000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136234 transcription start site region 136234 MGI:6064001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136235 transcription start site region 136235 MGI:6064002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136236 transcription start site region 136236 MGI:6064003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136237 transcription start site region 136237 MGI:6064004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136238 transcription start site region 136238 MGI:6064005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136239 transcription start site region 136239 MGI:6064006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136240 transcription start site region 136240 MGI:6064007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136241 transcription start site region 136241 MGI:6064008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136242 transcription start site region 136242 MGI:6064009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136243 transcription start site region 136243 MGI:6064010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136244 transcription start site region 136244 MGI:6064011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136245 transcription start site region 136245 MGI:6064012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136246 transcription start site region 136246 MGI:6064013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136247 transcription start site region 136247 MGI:6064014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136248 transcription start site region 136248 MGI:6064015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136249 transcription start site region 136249 MGI:6064016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136250 transcription start site region 136250 MGI:6064017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136251 transcription start site region 136251 MGI:6064018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136252 transcription start site region 136252 MGI:6064019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136253 transcription start site region 136253 MGI:6064020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136254 transcription start site region 136254 MGI:6064021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136255 transcription start site region 136255 MGI:6064022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136256 transcription start site region 136256 MGI:6064023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136257 transcription start site region 136257 MGI:6064024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136258 transcription start site region 136258 MGI:6064025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136259 transcription start site region 136259 MGI:6064026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136260 transcription start site region 136260 MGI:6064027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136261 transcription start site region 136261 MGI:6064028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136262 transcription start site region 136262 MGI:6064029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136263 transcription start site region 136263 MGI:6064030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136264 transcription start site region 136264 MGI:6064031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136265 transcription start site region 136265 MGI:6064032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136266 transcription start site region 136266 MGI:6064033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136267 transcription start site region 136267 MGI:6064034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136268 transcription start site region 136268 MGI:6064035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136269 transcription start site region 136269 MGI:6064036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136270 transcription start site region 136270 MGI:6064037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136271 transcription start site region 136271 MGI:6064038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136272 transcription start site region 136272 MGI:6064039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136273 transcription start site region 136273 MGI:6064040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136274 transcription start site region 136274 MGI:6064041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136275 transcription start site region 136275 MGI:6064042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136276 transcription start site region 136276 MGI:6064043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136277 transcription start site region 136277 MGI:6064044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136278 transcription start site region 136278 MGI:6064045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136279 transcription start site region 136279 MGI:6064046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136280 transcription start site region 136280 MGI:6064047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136281 transcription start site region 136281 MGI:6064048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136282 transcription start site region 136282 MGI:6064049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136283 transcription start site region 136283 MGI:6064050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136284 transcription start site region 136284 MGI:6064051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136285 transcription start site region 136285 MGI:6064052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136286 transcription start site region 136286 MGI:6064053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136287 transcription start site region 136287 MGI:6064054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136288 transcription start site region 136288 MGI:6064055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136289 transcription start site region 136289 MGI:6064056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136290 transcription start site region 136290 MGI:6064057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136291 transcription start site region 136291 MGI:6064058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136292 transcription start site region 136292 MGI:6064059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136293 transcription start site region 136293 MGI:6064060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136294 transcription start site region 136294 MGI:6064061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136295 transcription start site region 136295 MGI:6064062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136296 transcription start site region 136296 MGI:6064063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136297 transcription start site region 136297 MGI:6064064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136298 transcription start site region 136298 MGI:6064065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136299 transcription start site region 136299 MGI:6064066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136300 transcription start site region 136300 MGI:6064067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136301 transcription start site region 136301 MGI:6064068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136302 transcription start site region 136302 MGI:6064069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136303 transcription start site region 136303 MGI:6064070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136304 transcription start site region 136304 MGI:6064071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136305 transcription start site region 136305 MGI:6064072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136306 transcription start site region 136306 MGI:6064073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136307 transcription start site region 136307 MGI:6064074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136308 transcription start site region 136308 MGI:6064075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136309 transcription start site region 136309 MGI:6064076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136310 transcription start site region 136310 MGI:6064077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136311 transcription start site region 136311 MGI:6064078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136312 transcription start site region 136312 MGI:6064079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136313 transcription start site region 136313 MGI:6064080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136314 transcription start site region 136314 MGI:6064081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136315 transcription start site region 136315 MGI:6064082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136316 transcription start site region 136316 MGI:6064083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136317 transcription start site region 136317 MGI:6064084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136318 transcription start site region 136318 MGI:6064085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136319 transcription start site region 136319 MGI:6064086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136320 transcription start site region 136320 MGI:6064087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136321 transcription start site region 136321 MGI:6064088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136322 transcription start site region 136322 MGI:6064089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136323 transcription start site region 136323 MGI:6064090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136324 transcription start site region 136324 MGI:6064091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136325 transcription start site region 136325 MGI:6064092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136326 transcription start site region 136326 MGI:6064093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136327 transcription start site region 136327 MGI:6064094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136328 transcription start site region 136328 MGI:6064095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136329 transcription start site region 136329 MGI:6064096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136330 transcription start site region 136330 MGI:6064097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136331 transcription start site region 136331 MGI:6064098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136332 transcription start site region 136332 MGI:6064099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136333 transcription start site region 136333 MGI:6064100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136334 transcription start site region 136334 MGI:6064101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136335 transcription start site region 136335 MGI:6064102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136336 transcription start site region 136336 MGI:6064103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136337 transcription start site region 136337 MGI:6064104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136338 transcription start site region 136338 MGI:6064105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136339 transcription start site region 136339 MGI:6064106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136340 transcription start site region 136340 MGI:6064107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136341 transcription start site region 136341 MGI:6064108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136342 transcription start site region 136342 MGI:6064109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136343 transcription start site region 136343 MGI:6064110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136344 transcription start site region 136344 MGI:6064111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136345 transcription start site region 136345 MGI:6064112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136346 transcription start site region 136346 MGI:6064113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136347 transcription start site region 136347 MGI:6064114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136348 transcription start site region 136348 MGI:6064115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136349 transcription start site region 136349 MGI:6064116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136350 transcription start site region 136350 MGI:6064117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136351 transcription start site region 136351 MGI:6064118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136352 transcription start site region 136352 MGI:6064119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136353 transcription start site region 136353 MGI:6064120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136354 transcription start site region 136354 MGI:6064121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136355 transcription start site region 136355 MGI:6064122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136356 transcription start site region 136356 MGI:6064123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136357 transcription start site region 136357 MGI:6064124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136358 transcription start site region 136358 MGI:6064125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136359 transcription start site region 136359 MGI:6064126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136360 transcription start site region 136360 MGI:6064127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136361 transcription start site region 136361 MGI:6064128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136362 transcription start site region 136362 MGI:6064129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136363 transcription start site region 136363 MGI:6064130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136364 transcription start site region 136364 MGI:6064131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136365 transcription start site region 136365 MGI:6064132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136366 transcription start site region 136366 MGI:6064133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136367 transcription start site region 136367 MGI:6064134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136368 transcription start site region 136368 MGI:6064135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136369 transcription start site region 136369 MGI:6064136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136370 transcription start site region 136370 MGI:6064137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136371 transcription start site region 136371 MGI:6064138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136372 transcription start site region 136372 MGI:6064139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136373 transcription start site region 136373 MGI:6064140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136374 transcription start site region 136374 MGI:6064141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136375 transcription start site region 136375 MGI:6064142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136376 transcription start site region 136376 MGI:6064143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136377 transcription start site region 136377 MGI:6064144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136378 transcription start site region 136378 MGI:6064145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136379 transcription start site region 136379 MGI:6064146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136380 transcription start site region 136380 MGI:6064147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136381 transcription start site region 136381 MGI:6064148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136382 transcription start site region 136382 MGI:6064149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136383 transcription start site region 136383 MGI:6064150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136384 transcription start site region 136384 MGI:6064151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136385 transcription start site region 136385 MGI:6064152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136386 transcription start site region 136386 MGI:6064153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136387 transcription start site region 136387 MGI:6064154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136388 transcription start site region 136388 MGI:6064155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136389 transcription start site region 136389 MGI:6064156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136390 transcription start site region 136390 MGI:6064157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136391 transcription start site region 136391 MGI:6064158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136392 transcription start site region 136392 MGI:6064159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136393 transcription start site region 136393 MGI:6064160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136394 transcription start site region 136394 MGI:6064161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136395 transcription start site region 136395 MGI:6064162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136396 transcription start site region 136396 MGI:6064163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136397 transcription start site region 136397 MGI:6064164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136398 transcription start site region 136398 MGI:6064165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136399 transcription start site region 136399 MGI:6064166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136400 transcription start site region 136400 MGI:6064167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136401 transcription start site region 136401 MGI:6064168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136402 transcription start site region 136402 MGI:6064169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136403 transcription start site region 136403 MGI:6064170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136404 transcription start site region 136404 MGI:6064171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136405 transcription start site region 136405 MGI:6064172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136406 transcription start site region 136406 MGI:6064173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136407 transcription start site region 136407 MGI:6064174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136408 transcription start site region 136408 MGI:6064175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136409 transcription start site region 136409 MGI:6064176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136410 transcription start site region 136410 MGI:6064177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136411 transcription start site region 136411 MGI:6064178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136412 transcription start site region 136412 MGI:6064179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136413 transcription start site region 136413 MGI:6064180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136414 transcription start site region 136414 MGI:6064181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136415 transcription start site region 136415 MGI:6064182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136416 transcription start site region 136416 MGI:6064183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136417 transcription start site region 136417 MGI:6064184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136418 transcription start site region 136418 MGI:6064185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136419 transcription start site region 136419 MGI:6064186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136420 transcription start site region 136420 MGI:6064187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136421 transcription start site region 136421 MGI:6064188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136422 transcription start site region 136422 MGI:6064189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136423 transcription start site region 136423 MGI:6064190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136424 transcription start site region 136424 MGI:6064191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136425 transcription start site region 136425 MGI:6064192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136426 transcription start site region 136426 MGI:6064193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136427 transcription start site region 136427 MGI:6064194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136428 transcription start site region 136428 MGI:6064195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136429 transcription start site region 136429 MGI:6064196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136430 transcription start site region 136430 MGI:6064197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136431 transcription start site region 136431 MGI:6064198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136432 transcription start site region 136432 MGI:6064199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136433 transcription start site region 136433 MGI:6064200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136434 transcription start site region 136434 MGI:6064201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136435 transcription start site region 136435 MGI:6064202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136436 transcription start site region 136436 MGI:6064203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136437 transcription start site region 136437 MGI:6064204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136438 transcription start site region 136438 MGI:6064205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136439 transcription start site region 136439 MGI:6064206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136440 transcription start site region 136440 MGI:6064207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136441 transcription start site region 136441 MGI:6064208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136442 transcription start site region 136442 MGI:6064209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136443 transcription start site region 136443 MGI:6064210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136444 transcription start site region 136444 MGI:6064211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136445 transcription start site region 136445 MGI:6064212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136446 transcription start site region 136446 MGI:6064213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136447 transcription start site region 136447 MGI:6064214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136448 transcription start site region 136448 MGI:6064215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136449 transcription start site region 136449 MGI:6064216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136450 transcription start site region 136450 MGI:6064217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136451 transcription start site region 136451 MGI:6064218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136452 transcription start site region 136452 MGI:6064219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136453 transcription start site region 136453 MGI:6064220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136454 transcription start site region 136454 MGI:6064221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136455 transcription start site region 136455 MGI:6064222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136456 transcription start site region 136456 MGI:6064223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136457 transcription start site region 136457 MGI:6064224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136458 transcription start site region 136458 MGI:6064225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136459 transcription start site region 136459 MGI:6064226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136460 transcription start site region 136460 MGI:6064227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136461 transcription start site region 136461 MGI:6064228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136462 transcription start site region 136462 MGI:6064229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136463 transcription start site region 136463 MGI:6064230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136464 transcription start site region 136464 MGI:6064231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136465 transcription start site region 136465 MGI:6064232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136466 transcription start site region 136466 MGI:6064233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136467 transcription start site region 136467 MGI:6064234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136468 transcription start site region 136468 MGI:6064235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136469 transcription start site region 136469 MGI:6064236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136470 transcription start site region 136470 MGI:6064237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136471 transcription start site region 136471 MGI:6064238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136472 transcription start site region 136472 MGI:6064239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136473 transcription start site region 136473 MGI:6064240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136474 transcription start site region 136474 MGI:6064241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136475 transcription start site region 136475 MGI:6064242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136476 transcription start site region 136476 MGI:6064243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136477 transcription start site region 136477 MGI:6064244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136478 transcription start site region 136478 MGI:6064245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136479 transcription start site region 136479 MGI:6064246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136480 transcription start site region 136480 MGI:6064247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136481 transcription start site region 136481 MGI:6064248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136482 transcription start site region 136482 MGI:6064249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136483 transcription start site region 136483 MGI:6064250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136484 transcription start site region 136484 MGI:6064251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136485 transcription start site region 136485 MGI:6064252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136486 transcription start site region 136486 MGI:6064253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136487 transcription start site region 136487 MGI:6064254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136488 transcription start site region 136488 MGI:6064255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136489 transcription start site region 136489 MGI:6064256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136490 transcription start site region 136490 MGI:6064257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136491 transcription start site region 136491 MGI:6064258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136492 transcription start site region 136492 MGI:6064259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136493 transcription start site region 136493 MGI:6064260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136494 transcription start site region 136494 MGI:6064261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136495 transcription start site region 136495 MGI:6064262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136496 transcription start site region 136496 MGI:6064263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136497 transcription start site region 136497 MGI:6064264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136498 transcription start site region 136498 MGI:6064265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136499 transcription start site region 136499 MGI:6064266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136500 transcription start site region 136500 MGI:6064267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136501 transcription start site region 136501 MGI:6064268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136502 transcription start site region 136502 MGI:6064269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136503 transcription start site region 136503 MGI:6064270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136504 transcription start site region 136504 MGI:6064271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136505 transcription start site region 136505 MGI:6064272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136506 transcription start site region 136506 MGI:6064273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136507 transcription start site region 136507 MGI:6064274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136508 transcription start site region 136508 MGI:6064275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136509 transcription start site region 136509 MGI:6064276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136510 transcription start site region 136510 MGI:6064277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136511 transcription start site region 136511 MGI:6064278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136512 transcription start site region 136512 MGI:6064279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136513 transcription start site region 136513 MGI:6064280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136514 transcription start site region 136514 MGI:6064281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136515 transcription start site region 136515 MGI:6064282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136516 transcription start site region 136516 MGI:6064283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136517 transcription start site region 136517 MGI:6064284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136518 transcription start site region 136518 MGI:6064285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136519 transcription start site region 136519 MGI:6064286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136520 transcription start site region 136520 MGI:6064287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136521 transcription start site region 136521 MGI:6064288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136522 transcription start site region 136522 MGI:6064289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136523 transcription start site region 136523 MGI:6064290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136524 transcription start site region 136524 MGI:6064291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136525 transcription start site region 136525 MGI:6064292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136526 transcription start site region 136526 MGI:6064293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136527 transcription start site region 136527 MGI:6064294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136528 transcription start site region 136528 MGI:6064295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136529 transcription start site region 136529 MGI:6064296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136530 transcription start site region 136530 MGI:6064297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136531 transcription start site region 136531 MGI:6064298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136532 transcription start site region 136532 MGI:6064299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136533 transcription start site region 136533 MGI:6064300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136534 transcription start site region 136534 MGI:6064301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136535 transcription start site region 136535 MGI:6064302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136536 transcription start site region 136536 MGI:6064303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136537 transcription start site region 136537 MGI:6064304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136538 transcription start site region 136538 MGI:6064305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136539 transcription start site region 136539 MGI:6064306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136540 transcription start site region 136540 MGI:6064307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136541 transcription start site region 136541 MGI:6064308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136542 transcription start site region 136542 MGI:6064309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136543 transcription start site region 136543 MGI:6064310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136544 transcription start site region 136544 MGI:6064311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136545 transcription start site region 136545 MGI:6064312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136546 transcription start site region 136546 MGI:6064313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136547 transcription start site region 136547 MGI:6064314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136548 transcription start site region 136548 MGI:6064315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136549 transcription start site region 136549 MGI:6064316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136550 transcription start site region 136550 MGI:6064317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136551 transcription start site region 136551 MGI:6064318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136552 transcription start site region 136552 MGI:6064319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136553 transcription start site region 136553 MGI:6064320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136554 transcription start site region 136554 MGI:6064321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136555 transcription start site region 136555 MGI:6064322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136556 transcription start site region 136556 MGI:6064323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136557 transcription start site region 136557 MGI:6064324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136558 transcription start site region 136558 MGI:6064325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136559 transcription start site region 136559 MGI:6064326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136560 transcription start site region 136560 MGI:6064327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136561 transcription start site region 136561 MGI:6064328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136562 transcription start site region 136562 MGI:6064329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136563 transcription start site region 136563 MGI:6064330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136564 transcription start site region 136564 MGI:6064331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136565 transcription start site region 136565 MGI:6064332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136566 transcription start site region 136566 MGI:6064333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136567 transcription start site region 136567 MGI:6064334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136568 transcription start site region 136568 MGI:6064335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136569 transcription start site region 136569 MGI:6064336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136570 transcription start site region 136570 MGI:6064337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136571 transcription start site region 136571 MGI:6064338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136572 transcription start site region 136572 MGI:6064339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136573 transcription start site region 136573 MGI:6064340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136574 transcription start site region 136574 MGI:6064341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136575 transcription start site region 136575 MGI:6064342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136576 transcription start site region 136576 MGI:6064343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136577 transcription start site region 136577 MGI:6064344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136578 transcription start site region 136578 MGI:6064345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136579 transcription start site region 136579 MGI:6064346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136580 transcription start site region 136580 MGI:6064347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136581 transcription start site region 136581 MGI:6064348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136582 transcription start site region 136582 MGI:6064349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136583 transcription start site region 136583 MGI:6064350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136584 transcription start site region 136584 MGI:6064351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136585 transcription start site region 136585 MGI:6064352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136586 transcription start site region 136586 MGI:6064353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136587 transcription start site region 136587 MGI:6064354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136588 transcription start site region 136588 MGI:6064355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136589 transcription start site region 136589 MGI:6064356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136590 transcription start site region 136590 MGI:6064357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136591 transcription start site region 136591 MGI:6064358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136592 transcription start site region 136592 MGI:6064359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136593 transcription start site region 136593 MGI:6064360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136594 transcription start site region 136594 MGI:6064361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136595 transcription start site region 136595 MGI:6064362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136596 transcription start site region 136596 MGI:6064363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136597 transcription start site region 136597 MGI:6064364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136598 transcription start site region 136598 MGI:6064365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136599 transcription start site region 136599 MGI:6064366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136600 transcription start site region 136600 MGI:6064367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136601 transcription start site region 136601 MGI:6064368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136602 transcription start site region 136602 MGI:6064369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136603 transcription start site region 136603 MGI:6064370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136604 transcription start site region 136604 MGI:6064371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136605 transcription start site region 136605 MGI:6064372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136606 transcription start site region 136606 MGI:6064373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136607 transcription start site region 136607 MGI:6064374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136608 transcription start site region 136608 MGI:6064375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136609 transcription start site region 136609 MGI:6064376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136610 transcription start site region 136610 MGI:6064377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136611 transcription start site region 136611 MGI:6064378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136612 transcription start site region 136612 MGI:6064379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136613 transcription start site region 136613 MGI:6064380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136614 transcription start site region 136614 MGI:6064381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136615 transcription start site region 136615 MGI:6064382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136616 transcription start site region 136616 MGI:6064383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136617 transcription start site region 136617 MGI:6064384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136618 transcription start site region 136618 MGI:6064385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136619 transcription start site region 136619 MGI:6064386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136620 transcription start site region 136620 MGI:6064387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136621 transcription start site region 136621 MGI:6064388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136622 transcription start site region 136622 MGI:6064389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136623 transcription start site region 136623 MGI:6064390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136624 transcription start site region 136624 MGI:6064391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136625 transcription start site region 136625 MGI:6064392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136626 transcription start site region 136626 MGI:6064393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136627 transcription start site region 136627 MGI:6064394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136628 transcription start site region 136628 MGI:6064395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136629 transcription start site region 136629 MGI:6064396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136630 transcription start site region 136630 MGI:6064397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136631 transcription start site region 136631 MGI:6064398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136632 transcription start site region 136632 MGI:6064399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136633 transcription start site region 136633 MGI:6064400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136634 transcription start site region 136634 MGI:6064401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136635 transcription start site region 136635 MGI:6064402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136636 transcription start site region 136636 MGI:6064403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136637 transcription start site region 136637 MGI:6064404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136638 transcription start site region 136638 MGI:6064405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136639 transcription start site region 136639 MGI:6064406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136640 transcription start site region 136640 MGI:6064407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136641 transcription start site region 136641 MGI:6064408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136642 transcription start site region 136642 MGI:6064409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136643 transcription start site region 136643 MGI:6064410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136644 transcription start site region 136644 MGI:6064411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136645 transcription start site region 136645 MGI:6064412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136646 transcription start site region 136646 MGI:6064413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136647 transcription start site region 136647 MGI:6064414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136648 transcription start site region 136648 MGI:6064415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136649 transcription start site region 136649 MGI:6064416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136650 transcription start site region 136650 MGI:6064417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136651 transcription start site region 136651 MGI:6064418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136652 transcription start site region 136652 MGI:6064419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136653 transcription start site region 136653 MGI:6064420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136654 transcription start site region 136654 MGI:6064421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136655 transcription start site region 136655 MGI:6064422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136656 transcription start site region 136656 MGI:6064423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136657 transcription start site region 136657 MGI:6064424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136658 transcription start site region 136658 MGI:6064425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136659 transcription start site region 136659 MGI:6064426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136660 transcription start site region 136660 MGI:6064427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136661 transcription start site region 136661 MGI:6064428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136662 transcription start site region 136662 MGI:6064429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136663 transcription start site region 136663 MGI:6064430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136664 transcription start site region 136664 MGI:6064431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136665 transcription start site region 136665 MGI:6064432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136666 transcription start site region 136666 MGI:6064433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136667 transcription start site region 136667 MGI:6064434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136668 transcription start site region 136668 MGI:6064435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136669 transcription start site region 136669 MGI:6064436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136670 transcription start site region 136670 MGI:6064437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136671 transcription start site region 136671 MGI:6064438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136672 transcription start site region 136672 MGI:6064439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136673 transcription start site region 136673 MGI:6064440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136674 transcription start site region 136674 MGI:6064441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136675 transcription start site region 136675 MGI:6064442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136676 transcription start site region 136676 MGI:6064443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136677 transcription start site region 136677 MGI:6064444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136678 transcription start site region 136678 MGI:6064445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136679 transcription start site region 136679 MGI:6064446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136680 transcription start site region 136680 MGI:6064447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136681 transcription start site region 136681 MGI:6064448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136682 transcription start site region 136682 MGI:6064449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136683 transcription start site region 136683 MGI:6064450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136684 transcription start site region 136684 MGI:6064451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136685 transcription start site region 136685 MGI:6064452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136686 transcription start site region 136686 MGI:6064453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136687 transcription start site region 136687 MGI:6064454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136688 transcription start site region 136688 MGI:6064455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136689 transcription start site region 136689 MGI:6064456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136690 transcription start site region 136690 MGI:6064457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136691 transcription start site region 136691 MGI:6064458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136692 transcription start site region 136692 MGI:6064459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136693 transcription start site region 136693 MGI:6064460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136694 transcription start site region 136694 MGI:6064461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136695 transcription start site region 136695 MGI:6064462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136696 transcription start site region 136696 MGI:6064463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136697 transcription start site region 136697 MGI:6064464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136698 transcription start site region 136698 MGI:6064465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136699 transcription start site region 136699 MGI:6064466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136700 transcription start site region 136700 MGI:6064467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136701 transcription start site region 136701 MGI:6064468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136702 transcription start site region 136702 MGI:6064469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136703 transcription start site region 136703 MGI:6064470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136704 transcription start site region 136704 MGI:6064471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136705 transcription start site region 136705 MGI:6064472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136706 transcription start site region 136706 MGI:6064473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136707 transcription start site region 136707 MGI:6064474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136708 transcription start site region 136708 MGI:6064475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136709 transcription start site region 136709 MGI:6064476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136710 transcription start site region 136710 MGI:6064477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136711 transcription start site region 136711 MGI:6064478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136712 transcription start site region 136712 MGI:6064479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136713 transcription start site region 136713 MGI:6064480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136714 transcription start site region 136714 MGI:6064481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136715 transcription start site region 136715 MGI:6064482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136716 transcription start site region 136716 MGI:6064483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136717 transcription start site region 136717 MGI:6064484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136718 transcription start site region 136718 MGI:6064485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136719 transcription start site region 136719 MGI:6064486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136720 transcription start site region 136720 MGI:6064487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136721 transcription start site region 136721 MGI:6064488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136722 transcription start site region 136722 MGI:6064489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136723 transcription start site region 136723 MGI:6064490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136724 transcription start site region 136724 MGI:6064491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136725 transcription start site region 136725 MGI:6064492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136726 transcription start site region 136726 MGI:6064493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136727 transcription start site region 136727 MGI:6064494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136728 transcription start site region 136728 MGI:6064495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136729 transcription start site region 136729 MGI:6064496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136730 transcription start site region 136730 MGI:6064497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136731 transcription start site region 136731 MGI:6064498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136732 transcription start site region 136732 MGI:6064499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136733 transcription start site region 136733 MGI:6064500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136734 transcription start site region 136734 MGI:6064501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136735 transcription start site region 136735 MGI:6064502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136736 transcription start site region 136736 MGI:6064503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136737 transcription start site region 136737 MGI:6064504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136738 transcription start site region 136738 MGI:6064505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136739 transcription start site region 136739 MGI:6064506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136740 transcription start site region 136740 MGI:6064507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136741 transcription start site region 136741 MGI:6064508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136742 transcription start site region 136742 MGI:6064509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136743 transcription start site region 136743 MGI:6064510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136744 transcription start site region 136744 MGI:6064511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136745 transcription start site region 136745 MGI:6064512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136746 transcription start site region 136746 MGI:6064513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136747 transcription start site region 136747 MGI:6064514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136748 transcription start site region 136748 MGI:6064515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136749 transcription start site region 136749 MGI:6064516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136750 transcription start site region 136750 MGI:6064517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136751 transcription start site region 136751 MGI:6064518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136752 transcription start site region 136752 MGI:6064519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136753 transcription start site region 136753 MGI:6064520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136754 transcription start site region 136754 MGI:6064521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136755 transcription start site region 136755 MGI:6064522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136756 transcription start site region 136756 MGI:6064523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136757 transcription start site region 136757 MGI:6064524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136758 transcription start site region 136758 MGI:6064525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136759 transcription start site region 136759 MGI:6064526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136760 transcription start site region 136760 MGI:6064527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136761 transcription start site region 136761 MGI:6064528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136762 transcription start site region 136762 MGI:6064529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136763 transcription start site region 136763 MGI:6064530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136764 transcription start site region 136764 MGI:6064531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136765 transcription start site region 136765 MGI:6064532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136766 transcription start site region 136766 MGI:6064533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136767 transcription start site region 136767 MGI:6064534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136768 transcription start site region 136768 MGI:6064535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136769 transcription start site region 136769 MGI:6064536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136770 transcription start site region 136770 MGI:6064537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136771 transcription start site region 136771 MGI:6064538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136772 transcription start site region 136772 MGI:6064539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136773 transcription start site region 136773 MGI:6064540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136774 transcription start site region 136774 MGI:6064541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136775 transcription start site region 136775 MGI:6064542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136776 transcription start site region 136776 MGI:6064543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136777 transcription start site region 136777 MGI:6064544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136778 transcription start site region 136778 MGI:6064545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136779 transcription start site region 136779 MGI:6064546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136780 transcription start site region 136780 MGI:6064547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136781 transcription start site region 136781 MGI:6064548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136782 transcription start site region 136782 MGI:6064549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136783 transcription start site region 136783 MGI:6064550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136784 transcription start site region 136784 MGI:6064551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136785 transcription start site region 136785 MGI:6064552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136786 transcription start site region 136786 MGI:6064553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136787 transcription start site region 136787 MGI:6064554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136788 transcription start site region 136788 MGI:6064555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136789 transcription start site region 136789 MGI:6064556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136790 transcription start site region 136790 MGI:6064557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136791 transcription start site region 136791 MGI:6064558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136792 transcription start site region 136792 MGI:6064559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136793 transcription start site region 136793 MGI:6064560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136794 transcription start site region 136794 MGI:6064561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136795 transcription start site region 136795 MGI:6064562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136796 transcription start site region 136796 MGI:6064563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136797 transcription start site region 136797 MGI:6064564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136798 transcription start site region 136798 MGI:6064565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136799 transcription start site region 136799 MGI:6064566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136800 transcription start site region 136800 MGI:6064567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136801 transcription start site region 136801 MGI:6064568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136802 transcription start site region 136802 MGI:6064569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136803 transcription start site region 136803 MGI:6064570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136804 transcription start site region 136804 MGI:6064571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136805 transcription start site region 136805 MGI:6064572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136806 transcription start site region 136806 MGI:6064573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136807 transcription start site region 136807 MGI:6064574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136808 transcription start site region 136808 MGI:6064575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136809 transcription start site region 136809 MGI:6064576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136810 transcription start site region 136810 MGI:6064577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136811 transcription start site region 136811 MGI:6064578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136812 transcription start site region 136812 MGI:6064579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136813 transcription start site region 136813 MGI:6064580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136814 transcription start site region 136814 MGI:6064581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136815 transcription start site region 136815 MGI:6064582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136816 transcription start site region 136816 MGI:6064583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136817 transcription start site region 136817 MGI:6064584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136818 transcription start site region 136818 MGI:6064585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136819 transcription start site region 136819 MGI:6064586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136820 transcription start site region 136820 MGI:6064587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136821 transcription start site region 136821 MGI:6064588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136822 transcription start site region 136822 MGI:6064589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136823 transcription start site region 136823 MGI:6064590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136824 transcription start site region 136824 MGI:6064591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136825 transcription start site region 136825 MGI:6064592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136826 transcription start site region 136826 MGI:6064593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136827 transcription start site region 136827 MGI:6064594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136828 transcription start site region 136828 MGI:6064595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136829 transcription start site region 136829 MGI:6064596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136830 transcription start site region 136830 MGI:6064597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136831 transcription start site region 136831 MGI:6064598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136832 transcription start site region 136832 MGI:6064599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136833 transcription start site region 136833 MGI:6064600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136834 transcription start site region 136834 MGI:6064601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136835 transcription start site region 136835 MGI:6064602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136836 transcription start site region 136836 MGI:6064603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136837 transcription start site region 136837 MGI:6064604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136838 transcription start site region 136838 MGI:6064605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136839 transcription start site region 136839 MGI:6064606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136840 transcription start site region 136840 MGI:6064607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136841 transcription start site region 136841 MGI:6064608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136842 transcription start site region 136842 MGI:6064609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136843 transcription start site region 136843 MGI:6064610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136844 transcription start site region 136844 MGI:6064611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136845 transcription start site region 136845 MGI:6064612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136846 transcription start site region 136846 MGI:6064613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136847 transcription start site region 136847 MGI:6064614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136848 transcription start site region 136848 MGI:6064615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136849 transcription start site region 136849 MGI:6064616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136850 transcription start site region 136850 MGI:6064617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136851 transcription start site region 136851 MGI:6064618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136852 transcription start site region 136852 MGI:6064619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136853 transcription start site region 136853 MGI:6064620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136854 transcription start site region 136854 MGI:6064621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136855 transcription start site region 136855 MGI:6064622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136856 transcription start site region 136856 MGI:6064623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136857 transcription start site region 136857 MGI:6064624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136858 transcription start site region 136858 MGI:6064625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136859 transcription start site region 136859 MGI:6064626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136860 transcription start site region 136860 MGI:6064627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136861 transcription start site region 136861 MGI:6064628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136862 transcription start site region 136862 MGI:6064629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136863 transcription start site region 136863 MGI:6064630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136864 transcription start site region 136864 MGI:6064631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136865 transcription start site region 136865 MGI:6064632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136866 transcription start site region 136866 MGI:6064633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136867 transcription start site region 136867 MGI:6064634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136868 transcription start site region 136868 MGI:6064635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136869 transcription start site region 136869 MGI:6064636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136870 transcription start site region 136870 MGI:6064637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136871 transcription start site region 136871 MGI:6064638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136872 transcription start site region 136872 MGI:6064639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136873 transcription start site region 136873 MGI:6064640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136874 transcription start site region 136874 MGI:6064641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136875 transcription start site region 136875 MGI:6064642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136876 transcription start site region 136876 MGI:6064643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136877 transcription start site region 136877 MGI:6064644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136878 transcription start site region 136878 MGI:6064645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136879 transcription start site region 136879 MGI:6064646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136880 transcription start site region 136880 MGI:6064647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136881 transcription start site region 136881 MGI:6064648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136882 transcription start site region 136882 MGI:6064649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136883 transcription start site region 136883 MGI:6064650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136884 transcription start site region 136884 MGI:6064651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136885 transcription start site region 136885 MGI:6064652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136886 transcription start site region 136886 MGI:6064653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136887 transcription start site region 136887 MGI:6064654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136888 transcription start site region 136888 MGI:6064655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136889 transcription start site region 136889 MGI:6064656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136890 transcription start site region 136890 MGI:6064657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136891 transcription start site region 136891 MGI:6064658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136892 transcription start site region 136892 MGI:6064659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136893 transcription start site region 136893 MGI:6064660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136894 transcription start site region 136894 MGI:6064661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136895 transcription start site region 136895 MGI:6064662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136896 transcription start site region 136896 MGI:6064663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136897 transcription start site region 136897 MGI:6064664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136898 transcription start site region 136898 MGI:6064665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136899 transcription start site region 136899 MGI:6064666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136900 transcription start site region 136900 MGI:6064667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136901 transcription start site region 136901 MGI:6064668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136902 transcription start site region 136902 MGI:6064669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136903 transcription start site region 136903 MGI:6064670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136904 transcription start site region 136904 MGI:6064671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136905 transcription start site region 136905 MGI:6064672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136906 transcription start site region 136906 MGI:6064673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136907 transcription start site region 136907 MGI:6064674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136908 transcription start site region 136908 MGI:6064675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136909 transcription start site region 136909 MGI:6064676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136910 transcription start site region 136910 MGI:6064677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136911 transcription start site region 136911 MGI:6064678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136912 transcription start site region 136912 MGI:6064679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136913 transcription start site region 136913 MGI:6064680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136914 transcription start site region 136914 MGI:6064681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136915 transcription start site region 136915 MGI:6064682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136916 transcription start site region 136916 MGI:6064683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136917 transcription start site region 136917 MGI:6064684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136918 transcription start site region 136918 MGI:6064685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136919 transcription start site region 136919 MGI:6064686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136920 transcription start site region 136920 MGI:6064687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136921 transcription start site region 136921 MGI:6064688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136922 transcription start site region 136922 MGI:6064689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136923 transcription start site region 136923 MGI:6064690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136924 transcription start site region 136924 MGI:6064691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136925 transcription start site region 136925 MGI:6064692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136926 transcription start site region 136926 MGI:6064693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136927 transcription start site region 136927 MGI:6064694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136928 transcription start site region 136928 MGI:6064695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136929 transcription start site region 136929 MGI:6064696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136930 transcription start site region 136930 MGI:6064697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136931 transcription start site region 136931 MGI:6064698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136932 transcription start site region 136932 MGI:6064699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136933 transcription start site region 136933 MGI:6064700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136934 transcription start site region 136934 MGI:6064701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136935 transcription start site region 136935 MGI:6064702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136936 transcription start site region 136936 MGI:6064703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136937 transcription start site region 136937 MGI:6064704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136938 transcription start site region 136938 MGI:6064705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136939 transcription start site region 136939 MGI:6064706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136940 transcription start site region 136940 MGI:6064707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136941 transcription start site region 136941 MGI:6064708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136942 transcription start site region 136942 MGI:6064709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136943 transcription start site region 136943 MGI:6064710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136944 transcription start site region 136944 MGI:6064711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136945 transcription start site region 136945 MGI:6064712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136946 transcription start site region 136946 MGI:6064713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136947 transcription start site region 136947 MGI:6064714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136948 transcription start site region 136948 MGI:6064715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136949 transcription start site region 136949 MGI:6064716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136950 transcription start site region 136950 MGI:6064717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136951 transcription start site region 136951 MGI:6064718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136952 transcription start site region 136952 MGI:6064719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136953 transcription start site region 136953 MGI:6064720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136954 transcription start site region 136954 MGI:6064721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136955 transcription start site region 136955 MGI:6064722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136956 transcription start site region 136956 MGI:6064723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136957 transcription start site region 136957 MGI:6064724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136958 transcription start site region 136958 MGI:6064725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136959 transcription start site region 136959 MGI:6064726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136960 transcription start site region 136960 MGI:6064727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136961 transcription start site region 136961 MGI:6064728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136962 transcription start site region 136962 MGI:6064729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136963 transcription start site region 136963 MGI:6064730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136964 transcription start site region 136964 MGI:6064731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136965 transcription start site region 136965 MGI:6064732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136966 transcription start site region 136966 MGI:6064733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136967 transcription start site region 136967 MGI:6064734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136968 transcription start site region 136968 MGI:6064735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136969 transcription start site region 136969 MGI:6064736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136970 transcription start site region 136970 MGI:6064737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136971 transcription start site region 136971 MGI:6064738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136972 transcription start site region 136972 MGI:6064739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136973 transcription start site region 136973 MGI:6064740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136974 transcription start site region 136974 MGI:6064741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136975 transcription start site region 136975 MGI:6064742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136976 transcription start site region 136976 MGI:6064743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136977 transcription start site region 136977 MGI:6064744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136978 transcription start site region 136978 MGI:6064745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136979 transcription start site region 136979 MGI:6064746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136980 transcription start site region 136980 MGI:6064747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136981 transcription start site region 136981 MGI:6064748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136982 transcription start site region 136982 MGI:6064749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136983 transcription start site region 136983 MGI:6064750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136984 transcription start site region 136984 MGI:6064751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136985 transcription start site region 136985 MGI:6064752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136986 transcription start site region 136986 MGI:6064753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136987 transcription start site region 136987 MGI:6064754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136988 transcription start site region 136988 MGI:6064755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136989 transcription start site region 136989 MGI:6064756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136990 transcription start site region 136990 MGI:6064757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136991 transcription start site region 136991 MGI:6064758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136992 transcription start site region 136992 MGI:6064759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136993 transcription start site region 136993 MGI:6064760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136994 transcription start site region 136994 MGI:6064761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136995 transcription start site region 136995 MGI:6064762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136996 transcription start site region 136996 MGI:6064763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136997 transcription start site region 136997 MGI:6064764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136998 transcription start site region 136998 MGI:6064765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136999 transcription start site region 136999 MGI:6064766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137000 transcription start site region 137000 MGI:6064767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137001 transcription start site region 137001 MGI:6064768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137002 transcription start site region 137002 MGI:6064769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137003 transcription start site region 137003 MGI:6064770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137004 transcription start site region 137004 MGI:6064771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137005 transcription start site region 137005 MGI:6064772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137006 transcription start site region 137006 MGI:6064773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137007 transcription start site region 137007 MGI:6064774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137008 transcription start site region 137008 MGI:6064775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137009 transcription start site region 137009 MGI:6064776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137010 transcription start site region 137010 MGI:6064777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137011 transcription start site region 137011 MGI:6064778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137012 transcription start site region 137012 MGI:6064779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137013 transcription start site region 137013 MGI:6064780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137014 transcription start site region 137014 MGI:6064781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137015 transcription start site region 137015 MGI:6064782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137016 transcription start site region 137016 MGI:6064783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137017 transcription start site region 137017 MGI:6064784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137018 transcription start site region 137018 MGI:6064785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137019 transcription start site region 137019 MGI:6064786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP