Tssr135012 transcription start site region 135012 MGI:6062779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135013 transcription start site region 135013 MGI:6062780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135014 transcription start site region 135014 MGI:6062781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135015 transcription start site region 135015 MGI:6062782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135016 transcription start site region 135016 MGI:6062783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135017 transcription start site region 135017 MGI:6062784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135018 transcription start site region 135018 MGI:6062785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135019 transcription start site region 135019 MGI:6062786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135020 transcription start site region 135020 MGI:6062787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135021 transcription start site region 135021 MGI:6062788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135022 transcription start site region 135022 MGI:6062789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135023 transcription start site region 135023 MGI:6062790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135024 transcription start site region 135024 MGI:6062791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135025 transcription start site region 135025 MGI:6062792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135026 transcription start site region 135026 MGI:6062793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135027 transcription start site region 135027 MGI:6062794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135028 transcription start site region 135028 MGI:6062795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135029 transcription start site region 135029 MGI:6062796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135030 transcription start site region 135030 MGI:6062797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135031 transcription start site region 135031 MGI:6062798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135032 transcription start site region 135032 MGI:6062799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135033 transcription start site region 135033 MGI:6062800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135034 transcription start site region 135034 MGI:6062801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135035 transcription start site region 135035 MGI:6062802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135036 transcription start site region 135036 MGI:6062803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135037 transcription start site region 135037 MGI:6062804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135038 transcription start site region 135038 MGI:6062805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135039 transcription start site region 135039 MGI:6062806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135040 transcription start site region 135040 MGI:6062807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135041 transcription start site region 135041 MGI:6062808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135042 transcription start site region 135042 MGI:6062809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135043 transcription start site region 135043 MGI:6062810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135044 transcription start site region 135044 MGI:6062811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135045 transcription start site region 135045 MGI:6062812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135046 transcription start site region 135046 MGI:6062813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135047 transcription start site region 135047 MGI:6062814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135048 transcription start site region 135048 MGI:6062815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135049 transcription start site region 135049 MGI:6062816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135050 transcription start site region 135050 MGI:6062817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135051 transcription start site region 135051 MGI:6062818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135052 transcription start site region 135052 MGI:6062819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135053 transcription start site region 135053 MGI:6062820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135054 transcription start site region 135054 MGI:6062821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135055 transcription start site region 135055 MGI:6062822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135056 transcription start site region 135056 MGI:6062823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135057 transcription start site region 135057 MGI:6062824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135058 transcription start site region 135058 MGI:6062825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135059 transcription start site region 135059 MGI:6062826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135060 transcription start site region 135060 MGI:6062827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135061 transcription start site region 135061 MGI:6062828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135062 transcription start site region 135062 MGI:6062829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135063 transcription start site region 135063 MGI:6062830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135064 transcription start site region 135064 MGI:6062831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135065 transcription start site region 135065 MGI:6062832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135066 transcription start site region 135066 MGI:6062833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135067 transcription start site region 135067 MGI:6062834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135068 transcription start site region 135068 MGI:6062835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135069 transcription start site region 135069 MGI:6062836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135070 transcription start site region 135070 MGI:6062837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135071 transcription start site region 135071 MGI:6062838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135072 transcription start site region 135072 MGI:6062839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135073 transcription start site region 135073 MGI:6062840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135074 transcription start site region 135074 MGI:6062841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135075 transcription start site region 135075 MGI:6062842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135076 transcription start site region 135076 MGI:6062843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135077 transcription start site region 135077 MGI:6062844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135078 transcription start site region 135078 MGI:6062845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135079 transcription start site region 135079 MGI:6062846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135080 transcription start site region 135080 MGI:6062847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135081 transcription start site region 135081 MGI:6062848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135082 transcription start site region 135082 MGI:6062849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135083 transcription start site region 135083 MGI:6062850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135084 transcription start site region 135084 MGI:6062851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135085 transcription start site region 135085 MGI:6062852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135086 transcription start site region 135086 MGI:6062853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135087 transcription start site region 135087 MGI:6062854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135088 transcription start site region 135088 MGI:6062855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135089 transcription start site region 135089 MGI:6062856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135090 transcription start site region 135090 MGI:6062857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135091 transcription start site region 135091 MGI:6062858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135092 transcription start site region 135092 MGI:6062859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135093 transcription start site region 135093 MGI:6062860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135094 transcription start site region 135094 MGI:6062861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135095 transcription start site region 135095 MGI:6062862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135096 transcription start site region 135096 MGI:6062863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135097 transcription start site region 135097 MGI:6062864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135098 transcription start site region 135098 MGI:6062865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135099 transcription start site region 135099 MGI:6062866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135100 transcription start site region 135100 MGI:6062867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135101 transcription start site region 135101 MGI:6062868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135102 transcription start site region 135102 MGI:6062869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135103 transcription start site region 135103 MGI:6062870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135104 transcription start site region 135104 MGI:6062871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135105 transcription start site region 135105 MGI:6062872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135106 transcription start site region 135106 MGI:6062873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135107 transcription start site region 135107 MGI:6062874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135108 transcription start site region 135108 MGI:6062875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135109 transcription start site region 135109 MGI:6062876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135110 transcription start site region 135110 MGI:6062877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135111 transcription start site region 135111 MGI:6062878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135112 transcription start site region 135112 MGI:6062879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135113 transcription start site region 135113 MGI:6062880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135114 transcription start site region 135114 MGI:6062881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135115 transcription start site region 135115 MGI:6062882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135116 transcription start site region 135116 MGI:6062883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135117 transcription start site region 135117 MGI:6062884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135118 transcription start site region 135118 MGI:6062885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135119 transcription start site region 135119 MGI:6062886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135120 transcription start site region 135120 MGI:6062887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135121 transcription start site region 135121 MGI:6062888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135122 transcription start site region 135122 MGI:6062889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135123 transcription start site region 135123 MGI:6062890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135124 transcription start site region 135124 MGI:6062891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135125 transcription start site region 135125 MGI:6062892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135126 transcription start site region 135126 MGI:6062893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135127 transcription start site region 135127 MGI:6062894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135128 transcription start site region 135128 MGI:6062895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135129 transcription start site region 135129 MGI:6062896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135130 transcription start site region 135130 MGI:6062897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135131 transcription start site region 135131 MGI:6062898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135132 transcription start site region 135132 MGI:6062899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135133 transcription start site region 135133 MGI:6062900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135134 transcription start site region 135134 MGI:6062901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135135 transcription start site region 135135 MGI:6062902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135136 transcription start site region 135136 MGI:6062903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135137 transcription start site region 135137 MGI:6062904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135138 transcription start site region 135138 MGI:6062905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135139 transcription start site region 135139 MGI:6062906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135140 transcription start site region 135140 MGI:6062907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135141 transcription start site region 135141 MGI:6062908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135142 transcription start site region 135142 MGI:6062909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135143 transcription start site region 135143 MGI:6062910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135144 transcription start site region 135144 MGI:6062911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135145 transcription start site region 135145 MGI:6062912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135146 transcription start site region 135146 MGI:6062913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135147 transcription start site region 135147 MGI:6062914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135148 transcription start site region 135148 MGI:6062915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135149 transcription start site region 135149 MGI:6062916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135150 transcription start site region 135150 MGI:6062917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135151 transcription start site region 135151 MGI:6062918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135152 transcription start site region 135152 MGI:6062919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135153 transcription start site region 135153 MGI:6062920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135154 transcription start site region 135154 MGI:6062921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135155 transcription start site region 135155 MGI:6062922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135156 transcription start site region 135156 MGI:6062923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135157 transcription start site region 135157 MGI:6062924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135158 transcription start site region 135158 MGI:6062925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135159 transcription start site region 135159 MGI:6062926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135160 transcription start site region 135160 MGI:6062927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135161 transcription start site region 135161 MGI:6062928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135162 transcription start site region 135162 MGI:6062929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135163 transcription start site region 135163 MGI:6062930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135164 transcription start site region 135164 MGI:6062931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135165 transcription start site region 135165 MGI:6062932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135166 transcription start site region 135166 MGI:6062933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135167 transcription start site region 135167 MGI:6062934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135168 transcription start site region 135168 MGI:6062935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135169 transcription start site region 135169 MGI:6062936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135170 transcription start site region 135170 MGI:6062937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135171 transcription start site region 135171 MGI:6062938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135172 transcription start site region 135172 MGI:6062939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135173 transcription start site region 135173 MGI:6062940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135174 transcription start site region 135174 MGI:6062941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135175 transcription start site region 135175 MGI:6062942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135176 transcription start site region 135176 MGI:6062943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135177 transcription start site region 135177 MGI:6062944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135178 transcription start site region 135178 MGI:6062945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135179 transcription start site region 135179 MGI:6062946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135180 transcription start site region 135180 MGI:6062947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135181 transcription start site region 135181 MGI:6062948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135182 transcription start site region 135182 MGI:6062949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135183 transcription start site region 135183 MGI:6062950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135184 transcription start site region 135184 MGI:6062951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135185 transcription start site region 135185 MGI:6062952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135186 transcription start site region 135186 MGI:6062953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135187 transcription start site region 135187 MGI:6062954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135188 transcription start site region 135188 MGI:6062955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135189 transcription start site region 135189 MGI:6062956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135190 transcription start site region 135190 MGI:6062957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135191 transcription start site region 135191 MGI:6062958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135192 transcription start site region 135192 MGI:6062959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135193 transcription start site region 135193 MGI:6062960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135194 transcription start site region 135194 MGI:6062961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135195 transcription start site region 135195 MGI:6062962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135196 transcription start site region 135196 MGI:6062963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135197 transcription start site region 135197 MGI:6062964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135198 transcription start site region 135198 MGI:6062965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135199 transcription start site region 135199 MGI:6062966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135200 transcription start site region 135200 MGI:6062967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135201 transcription start site region 135201 MGI:6062968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135202 transcription start site region 135202 MGI:6062969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135203 transcription start site region 135203 MGI:6062970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135204 transcription start site region 135204 MGI:6062971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135205 transcription start site region 135205 MGI:6062972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135206 transcription start site region 135206 MGI:6062973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135207 transcription start site region 135207 MGI:6062974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135208 transcription start site region 135208 MGI:6062975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135209 transcription start site region 135209 MGI:6062976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135210 transcription start site region 135210 MGI:6062977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135211 transcription start site region 135211 MGI:6062978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135212 transcription start site region 135212 MGI:6062979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135213 transcription start site region 135213 MGI:6062980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135214 transcription start site region 135214 MGI:6062981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135215 transcription start site region 135215 MGI:6062982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135216 transcription start site region 135216 MGI:6062983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135217 transcription start site region 135217 MGI:6062984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135218 transcription start site region 135218 MGI:6062985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135219 transcription start site region 135219 MGI:6062986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135220 transcription start site region 135220 MGI:6062987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135221 transcription start site region 135221 MGI:6062988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135222 transcription start site region 135222 MGI:6062989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135223 transcription start site region 135223 MGI:6062990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135224 transcription start site region 135224 MGI:6062991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135225 transcription start site region 135225 MGI:6062992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135226 transcription start site region 135226 MGI:6062993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135227 transcription start site region 135227 MGI:6062994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135228 transcription start site region 135228 MGI:6062995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135229 transcription start site region 135229 MGI:6062996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135230 transcription start site region 135230 MGI:6062997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135231 transcription start site region 135231 MGI:6062998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135232 transcription start site region 135232 MGI:6062999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135233 transcription start site region 135233 MGI:6063000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135234 transcription start site region 135234 MGI:6063001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135235 transcription start site region 135235 MGI:6063002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135236 transcription start site region 135236 MGI:6063003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135237 transcription start site region 135237 MGI:6063004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135238 transcription start site region 135238 MGI:6063005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135239 transcription start site region 135239 MGI:6063006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135240 transcription start site region 135240 MGI:6063007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135241 transcription start site region 135241 MGI:6063008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135242 transcription start site region 135242 MGI:6063009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135243 transcription start site region 135243 MGI:6063010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135244 transcription start site region 135244 MGI:6063011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135245 transcription start site region 135245 MGI:6063012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135246 transcription start site region 135246 MGI:6063013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135247 transcription start site region 135247 MGI:6063014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135248 transcription start site region 135248 MGI:6063015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135249 transcription start site region 135249 MGI:6063016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135250 transcription start site region 135250 MGI:6063017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135251 transcription start site region 135251 MGI:6063018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135252 transcription start site region 135252 MGI:6063019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135253 transcription start site region 135253 MGI:6063020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135254 transcription start site region 135254 MGI:6063021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135255 transcription start site region 135255 MGI:6063022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135256 transcription start site region 135256 MGI:6063023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135257 transcription start site region 135257 MGI:6063024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135258 transcription start site region 135258 MGI:6063025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135259 transcription start site region 135259 MGI:6063026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135260 transcription start site region 135260 MGI:6063027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135261 transcription start site region 135261 MGI:6063028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135262 transcription start site region 135262 MGI:6063029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135263 transcription start site region 135263 MGI:6063030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135264 transcription start site region 135264 MGI:6063031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135265 transcription start site region 135265 MGI:6063032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135266 transcription start site region 135266 MGI:6063033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135267 transcription start site region 135267 MGI:6063034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135268 transcription start site region 135268 MGI:6063035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135269 transcription start site region 135269 MGI:6063036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135270 transcription start site region 135270 MGI:6063037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135271 transcription start site region 135271 MGI:6063038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135272 transcription start site region 135272 MGI:6063039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135273 transcription start site region 135273 MGI:6063040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135274 transcription start site region 135274 MGI:6063041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135275 transcription start site region 135275 MGI:6063042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135276 transcription start site region 135276 MGI:6063043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135277 transcription start site region 135277 MGI:6063044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135278 transcription start site region 135278 MGI:6063045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135279 transcription start site region 135279 MGI:6063046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135280 transcription start site region 135280 MGI:6063047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135281 transcription start site region 135281 MGI:6063048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135282 transcription start site region 135282 MGI:6063049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135283 transcription start site region 135283 MGI:6063050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135284 transcription start site region 135284 MGI:6063051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135285 transcription start site region 135285 MGI:6063052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135286 transcription start site region 135286 MGI:6063053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135287 transcription start site region 135287 MGI:6063054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135288 transcription start site region 135288 MGI:6063055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135289 transcription start site region 135289 MGI:6063056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135290 transcription start site region 135290 MGI:6063057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135291 transcription start site region 135291 MGI:6063058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135292 transcription start site region 135292 MGI:6063059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135293 transcription start site region 135293 MGI:6063060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135294 transcription start site region 135294 MGI:6063061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135295 transcription start site region 135295 MGI:6063062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135296 transcription start site region 135296 MGI:6063063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135297 transcription start site region 135297 MGI:6063064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135298 transcription start site region 135298 MGI:6063065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135299 transcription start site region 135299 MGI:6063066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135300 transcription start site region 135300 MGI:6063067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135301 transcription start site region 135301 MGI:6063068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135302 transcription start site region 135302 MGI:6063069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135303 transcription start site region 135303 MGI:6063070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135304 transcription start site region 135304 MGI:6063071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135305 transcription start site region 135305 MGI:6063072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135306 transcription start site region 135306 MGI:6063073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135307 transcription start site region 135307 MGI:6063074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135308 transcription start site region 135308 MGI:6063075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135309 transcription start site region 135309 MGI:6063076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135310 transcription start site region 135310 MGI:6063077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135311 transcription start site region 135311 MGI:6063078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135312 transcription start site region 135312 MGI:6063079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135313 transcription start site region 135313 MGI:6063080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135314 transcription start site region 135314 MGI:6063081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135315 transcription start site region 135315 MGI:6063082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135316 transcription start site region 135316 MGI:6063083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135317 transcription start site region 135317 MGI:6063084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135318 transcription start site region 135318 MGI:6063085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135319 transcription start site region 135319 MGI:6063086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135320 transcription start site region 135320 MGI:6063087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135321 transcription start site region 135321 MGI:6063088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135322 transcription start site region 135322 MGI:6063089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135323 transcription start site region 135323 MGI:6063090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135324 transcription start site region 135324 MGI:6063091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135325 transcription start site region 135325 MGI:6063092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135326 transcription start site region 135326 MGI:6063093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135327 transcription start site region 135327 MGI:6063094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135328 transcription start site region 135328 MGI:6063095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135329 transcription start site region 135329 MGI:6063096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135330 transcription start site region 135330 MGI:6063097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135331 transcription start site region 135331 MGI:6063098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135332 transcription start site region 135332 MGI:6063099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135333 transcription start site region 135333 MGI:6063100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135334 transcription start site region 135334 MGI:6063101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135335 transcription start site region 135335 MGI:6063102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135336 transcription start site region 135336 MGI:6063103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135337 transcription start site region 135337 MGI:6063104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135338 transcription start site region 135338 MGI:6063105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135339 transcription start site region 135339 MGI:6063106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135340 transcription start site region 135340 MGI:6063107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135341 transcription start site region 135341 MGI:6063108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135342 transcription start site region 135342 MGI:6063109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135343 transcription start site region 135343 MGI:6063110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135344 transcription start site region 135344 MGI:6063111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135345 transcription start site region 135345 MGI:6063112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135346 transcription start site region 135346 MGI:6063113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135347 transcription start site region 135347 MGI:6063114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135348 transcription start site region 135348 MGI:6063115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135349 transcription start site region 135349 MGI:6063116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135350 transcription start site region 135350 MGI:6063117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135351 transcription start site region 135351 MGI:6063118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135352 transcription start site region 135352 MGI:6063119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135353 transcription start site region 135353 MGI:6063120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135354 transcription start site region 135354 MGI:6063121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135355 transcription start site region 135355 MGI:6063122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135356 transcription start site region 135356 MGI:6063123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135357 transcription start site region 135357 MGI:6063124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135358 transcription start site region 135358 MGI:6063125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135359 transcription start site region 135359 MGI:6063126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135360 transcription start site region 135360 MGI:6063127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135361 transcription start site region 135361 MGI:6063128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135362 transcription start site region 135362 MGI:6063129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135363 transcription start site region 135363 MGI:6063130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135364 transcription start site region 135364 MGI:6063131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135365 transcription start site region 135365 MGI:6063132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135366 transcription start site region 135366 MGI:6063133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135367 transcription start site region 135367 MGI:6063134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135368 transcription start site region 135368 MGI:6063135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135369 transcription start site region 135369 MGI:6063136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135370 transcription start site region 135370 MGI:6063137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135371 transcription start site region 135371 MGI:6063138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135372 transcription start site region 135372 MGI:6063139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135373 transcription start site region 135373 MGI:6063140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135374 transcription start site region 135374 MGI:6063141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135375 transcription start site region 135375 MGI:6063142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135376 transcription start site region 135376 MGI:6063143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135377 transcription start site region 135377 MGI:6063144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135378 transcription start site region 135378 MGI:6063145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135379 transcription start site region 135379 MGI:6063146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135380 transcription start site region 135380 MGI:6063147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135381 transcription start site region 135381 MGI:6063148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135382 transcription start site region 135382 MGI:6063149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135383 transcription start site region 135383 MGI:6063150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135384 transcription start site region 135384 MGI:6063151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135385 transcription start site region 135385 MGI:6063152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135386 transcription start site region 135386 MGI:6063153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135387 transcription start site region 135387 MGI:6063154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135388 transcription start site region 135388 MGI:6063155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135389 transcription start site region 135389 MGI:6063156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135390 transcription start site region 135390 MGI:6063157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135391 transcription start site region 135391 MGI:6063158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135392 transcription start site region 135392 MGI:6063159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135393 transcription start site region 135393 MGI:6063160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135394 transcription start site region 135394 MGI:6063161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135395 transcription start site region 135395 MGI:6063162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135396 transcription start site region 135396 MGI:6063163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135397 transcription start site region 135397 MGI:6063164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135398 transcription start site region 135398 MGI:6063165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135399 transcription start site region 135399 MGI:6063166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135400 transcription start site region 135400 MGI:6063167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135401 transcription start site region 135401 MGI:6063168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135402 transcription start site region 135402 MGI:6063169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135403 transcription start site region 135403 MGI:6063170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135404 transcription start site region 135404 MGI:6063171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135405 transcription start site region 135405 MGI:6063172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135406 transcription start site region 135406 MGI:6063173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135407 transcription start site region 135407 MGI:6063174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135408 transcription start site region 135408 MGI:6063175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135409 transcription start site region 135409 MGI:6063176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135410 transcription start site region 135410 MGI:6063177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135411 transcription start site region 135411 MGI:6063178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135412 transcription start site region 135412 MGI:6063179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135413 transcription start site region 135413 MGI:6063180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135414 transcription start site region 135414 MGI:6063181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135415 transcription start site region 135415 MGI:6063182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135416 transcription start site region 135416 MGI:6063183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135417 transcription start site region 135417 MGI:6063184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135418 transcription start site region 135418 MGI:6063185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135419 transcription start site region 135419 MGI:6063186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135420 transcription start site region 135420 MGI:6063187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135421 transcription start site region 135421 MGI:6063188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135422 transcription start site region 135422 MGI:6063189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135423 transcription start site region 135423 MGI:6063190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135424 transcription start site region 135424 MGI:6063191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135425 transcription start site region 135425 MGI:6063192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135426 transcription start site region 135426 MGI:6063193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135427 transcription start site region 135427 MGI:6063194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135428 transcription start site region 135428 MGI:6063195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135429 transcription start site region 135429 MGI:6063196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135430 transcription start site region 135430 MGI:6063197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135431 transcription start site region 135431 MGI:6063198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135432 transcription start site region 135432 MGI:6063199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135433 transcription start site region 135433 MGI:6063200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135434 transcription start site region 135434 MGI:6063201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135435 transcription start site region 135435 MGI:6063202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135436 transcription start site region 135436 MGI:6063203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135437 transcription start site region 135437 MGI:6063204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135438 transcription start site region 135438 MGI:6063205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135439 transcription start site region 135439 MGI:6063206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135440 transcription start site region 135440 MGI:6063207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135441 transcription start site region 135441 MGI:6063208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135442 transcription start site region 135442 MGI:6063209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135443 transcription start site region 135443 MGI:6063210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135444 transcription start site region 135444 MGI:6063211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135445 transcription start site region 135445 MGI:6063212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135446 transcription start site region 135446 MGI:6063213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135447 transcription start site region 135447 MGI:6063214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135448 transcription start site region 135448 MGI:6063215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135449 transcription start site region 135449 MGI:6063216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135450 transcription start site region 135450 MGI:6063217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135451 transcription start site region 135451 MGI:6063218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135452 transcription start site region 135452 MGI:6063219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135453 transcription start site region 135453 MGI:6063220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135454 transcription start site region 135454 MGI:6063221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135455 transcription start site region 135455 MGI:6063222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135456 transcription start site region 135456 MGI:6063223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135457 transcription start site region 135457 MGI:6063224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135458 transcription start site region 135458 MGI:6063225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135459 transcription start site region 135459 MGI:6063226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135460 transcription start site region 135460 MGI:6063227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135461 transcription start site region 135461 MGI:6063228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135462 transcription start site region 135462 MGI:6063229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135463 transcription start site region 135463 MGI:6063230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135464 transcription start site region 135464 MGI:6063231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135465 transcription start site region 135465 MGI:6063232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135466 transcription start site region 135466 MGI:6063233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135467 transcription start site region 135467 MGI:6063234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135468 transcription start site region 135468 MGI:6063235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135469 transcription start site region 135469 MGI:6063236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135470 transcription start site region 135470 MGI:6063237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135471 transcription start site region 135471 MGI:6063238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135472 transcription start site region 135472 MGI:6063239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135473 transcription start site region 135473 MGI:6063240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135474 transcription start site region 135474 MGI:6063241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135475 transcription start site region 135475 MGI:6063242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135476 transcription start site region 135476 MGI:6063243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135477 transcription start site region 135477 MGI:6063244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135478 transcription start site region 135478 MGI:6063245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135479 transcription start site region 135479 MGI:6063246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135480 transcription start site region 135480 MGI:6063247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135481 transcription start site region 135481 MGI:6063248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135482 transcription start site region 135482 MGI:6063249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135483 transcription start site region 135483 MGI:6063250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135484 transcription start site region 135484 MGI:6063251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135485 transcription start site region 135485 MGI:6063252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135486 transcription start site region 135486 MGI:6063253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135487 transcription start site region 135487 MGI:6063254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135488 transcription start site region 135488 MGI:6063255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135489 transcription start site region 135489 MGI:6063256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135490 transcription start site region 135490 MGI:6063257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135491 transcription start site region 135491 MGI:6063258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135492 transcription start site region 135492 MGI:6063259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135493 transcription start site region 135493 MGI:6063260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135494 transcription start site region 135494 MGI:6063261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135495 transcription start site region 135495 MGI:6063262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135496 transcription start site region 135496 MGI:6063263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135497 transcription start site region 135497 MGI:6063264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135498 transcription start site region 135498 MGI:6063265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135499 transcription start site region 135499 MGI:6063266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135500 transcription start site region 135500 MGI:6063267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135501 transcription start site region 135501 MGI:6063268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135502 transcription start site region 135502 MGI:6063269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135503 transcription start site region 135503 MGI:6063270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135504 transcription start site region 135504 MGI:6063271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135505 transcription start site region 135505 MGI:6063272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135506 transcription start site region 135506 MGI:6063273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135507 transcription start site region 135507 MGI:6063274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135508 transcription start site region 135508 MGI:6063275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135509 transcription start site region 135509 MGI:6063276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135510 transcription start site region 135510 MGI:6063277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135511 transcription start site region 135511 MGI:6063278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135512 transcription start site region 135512 MGI:6063279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135513 transcription start site region 135513 MGI:6063280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135514 transcription start site region 135514 MGI:6063281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135515 transcription start site region 135515 MGI:6063282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135516 transcription start site region 135516 MGI:6063283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135517 transcription start site region 135517 MGI:6063284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135518 transcription start site region 135518 MGI:6063285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135519 transcription start site region 135519 MGI:6063286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135520 transcription start site region 135520 MGI:6063287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135521 transcription start site region 135521 MGI:6063288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135522 transcription start site region 135522 MGI:6063289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135523 transcription start site region 135523 MGI:6063290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135524 transcription start site region 135524 MGI:6063291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135525 transcription start site region 135525 MGI:6063292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135526 transcription start site region 135526 MGI:6063293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135527 transcription start site region 135527 MGI:6063294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135528 transcription start site region 135528 MGI:6063295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135529 transcription start site region 135529 MGI:6063296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135530 transcription start site region 135530 MGI:6063297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135531 transcription start site region 135531 MGI:6063298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135532 transcription start site region 135532 MGI:6063299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135533 transcription start site region 135533 MGI:6063300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135534 transcription start site region 135534 MGI:6063301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135535 transcription start site region 135535 MGI:6063302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135536 transcription start site region 135536 MGI:6063303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135537 transcription start site region 135537 MGI:6063304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135538 transcription start site region 135538 MGI:6063305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135539 transcription start site region 135539 MGI:6063306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135540 transcription start site region 135540 MGI:6063307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135541 transcription start site region 135541 MGI:6063308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135542 transcription start site region 135542 MGI:6063309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135543 transcription start site region 135543 MGI:6063310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135544 transcription start site region 135544 MGI:6063311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135545 transcription start site region 135545 MGI:6063312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135546 transcription start site region 135546 MGI:6063313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135547 transcription start site region 135547 MGI:6063314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135548 transcription start site region 135548 MGI:6063315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135549 transcription start site region 135549 MGI:6063316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135550 transcription start site region 135550 MGI:6063317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135551 transcription start site region 135551 MGI:6063318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135552 transcription start site region 135552 MGI:6063319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135553 transcription start site region 135553 MGI:6063320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135554 transcription start site region 135554 MGI:6063321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135555 transcription start site region 135555 MGI:6063322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135556 transcription start site region 135556 MGI:6063323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135557 transcription start site region 135557 MGI:6063324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135558 transcription start site region 135558 MGI:6063325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135559 transcription start site region 135559 MGI:6063326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135560 transcription start site region 135560 MGI:6063327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135561 transcription start site region 135561 MGI:6063328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135562 transcription start site region 135562 MGI:6063329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135563 transcription start site region 135563 MGI:6063330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135564 transcription start site region 135564 MGI:6063331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135565 transcription start site region 135565 MGI:6063332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135566 transcription start site region 135566 MGI:6063333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135567 transcription start site region 135567 MGI:6063334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135568 transcription start site region 135568 MGI:6063335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135569 transcription start site region 135569 MGI:6063336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135570 transcription start site region 135570 MGI:6063337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135571 transcription start site region 135571 MGI:6063338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135572 transcription start site region 135572 MGI:6063339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135573 transcription start site region 135573 MGI:6063340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135574 transcription start site region 135574 MGI:6063341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135575 transcription start site region 135575 MGI:6063342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135576 transcription start site region 135576 MGI:6063343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135577 transcription start site region 135577 MGI:6063344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135578 transcription start site region 135578 MGI:6063345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135579 transcription start site region 135579 MGI:6063346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135580 transcription start site region 135580 MGI:6063347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135581 transcription start site region 135581 MGI:6063348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135582 transcription start site region 135582 MGI:6063349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135583 transcription start site region 135583 MGI:6063350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135584 transcription start site region 135584 MGI:6063351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135585 transcription start site region 135585 MGI:6063352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135586 transcription start site region 135586 MGI:6063353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135587 transcription start site region 135587 MGI:6063354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135588 transcription start site region 135588 MGI:6063355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135589 transcription start site region 135589 MGI:6063356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135590 transcription start site region 135590 MGI:6063357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135591 transcription start site region 135591 MGI:6063358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135592 transcription start site region 135592 MGI:6063359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135593 transcription start site region 135593 MGI:6063360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135594 transcription start site region 135594 MGI:6063361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135595 transcription start site region 135595 MGI:6063362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135596 transcription start site region 135596 MGI:6063363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135597 transcription start site region 135597 MGI:6063364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135598 transcription start site region 135598 MGI:6063365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135599 transcription start site region 135599 MGI:6063366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135600 transcription start site region 135600 MGI:6063367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135601 transcription start site region 135601 MGI:6063368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135602 transcription start site region 135602 MGI:6063369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135603 transcription start site region 135603 MGI:6063370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135604 transcription start site region 135604 MGI:6063371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135605 transcription start site region 135605 MGI:6063372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135606 transcription start site region 135606 MGI:6063373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135607 transcription start site region 135607 MGI:6063374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135608 transcription start site region 135608 MGI:6063375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135609 transcription start site region 135609 MGI:6063376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135610 transcription start site region 135610 MGI:6063377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135611 transcription start site region 135611 MGI:6063378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135612 transcription start site region 135612 MGI:6063379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135613 transcription start site region 135613 MGI:6063380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135614 transcription start site region 135614 MGI:6063381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135615 transcription start site region 135615 MGI:6063382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135616 transcription start site region 135616 MGI:6063383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135617 transcription start site region 135617 MGI:6063384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135618 transcription start site region 135618 MGI:6063385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135619 transcription start site region 135619 MGI:6063386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135620 transcription start site region 135620 MGI:6063387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135621 transcription start site region 135621 MGI:6063388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135622 transcription start site region 135622 MGI:6063389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135623 transcription start site region 135623 MGI:6063390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135624 transcription start site region 135624 MGI:6063391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135625 transcription start site region 135625 MGI:6063392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135626 transcription start site region 135626 MGI:6063393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135627 transcription start site region 135627 MGI:6063394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135628 transcription start site region 135628 MGI:6063395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135629 transcription start site region 135629 MGI:6063396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135630 transcription start site region 135630 MGI:6063397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135631 transcription start site region 135631 MGI:6063398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135632 transcription start site region 135632 MGI:6063399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135633 transcription start site region 135633 MGI:6063400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135634 transcription start site region 135634 MGI:6063401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135635 transcription start site region 135635 MGI:6063402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135636 transcription start site region 135636 MGI:6063403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135637 transcription start site region 135637 MGI:6063404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135638 transcription start site region 135638 MGI:6063405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135639 transcription start site region 135639 MGI:6063406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135640 transcription start site region 135640 MGI:6063407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135641 transcription start site region 135641 MGI:6063408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135642 transcription start site region 135642 MGI:6063409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135643 transcription start site region 135643 MGI:6063410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135644 transcription start site region 135644 MGI:6063411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135645 transcription start site region 135645 MGI:6063412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135646 transcription start site region 135646 MGI:6063413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135647 transcription start site region 135647 MGI:6063414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135648 transcription start site region 135648 MGI:6063415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135649 transcription start site region 135649 MGI:6063416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135650 transcription start site region 135650 MGI:6063417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135651 transcription start site region 135651 MGI:6063418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135652 transcription start site region 135652 MGI:6063419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135653 transcription start site region 135653 MGI:6063420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135654 transcription start site region 135654 MGI:6063421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135655 transcription start site region 135655 MGI:6063422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135656 transcription start site region 135656 MGI:6063423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135657 transcription start site region 135657 MGI:6063424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135658 transcription start site region 135658 MGI:6063425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135659 transcription start site region 135659 MGI:6063426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135660 transcription start site region 135660 MGI:6063427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135661 transcription start site region 135661 MGI:6063428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135662 transcription start site region 135662 MGI:6063429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135663 transcription start site region 135663 MGI:6063430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135664 transcription start site region 135664 MGI:6063431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135665 transcription start site region 135665 MGI:6063432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135666 transcription start site region 135666 MGI:6063433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135667 transcription start site region 135667 MGI:6063434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135668 transcription start site region 135668 MGI:6063435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135669 transcription start site region 135669 MGI:6063436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135670 transcription start site region 135670 MGI:6063437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135671 transcription start site region 135671 MGI:6063438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135672 transcription start site region 135672 MGI:6063439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135673 transcription start site region 135673 MGI:6063440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135674 transcription start site region 135674 MGI:6063441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135675 transcription start site region 135675 MGI:6063442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135676 transcription start site region 135676 MGI:6063443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135677 transcription start site region 135677 MGI:6063444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135678 transcription start site region 135678 MGI:6063445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135679 transcription start site region 135679 MGI:6063446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135680 transcription start site region 135680 MGI:6063447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135681 transcription start site region 135681 MGI:6063448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135682 transcription start site region 135682 MGI:6063449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135683 transcription start site region 135683 MGI:6063450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135684 transcription start site region 135684 MGI:6063451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135685 transcription start site region 135685 MGI:6063452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135686 transcription start site region 135686 MGI:6063453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135687 transcription start site region 135687 MGI:6063454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135688 transcription start site region 135688 MGI:6063455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135689 transcription start site region 135689 MGI:6063456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135690 transcription start site region 135690 MGI:6063457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135691 transcription start site region 135691 MGI:6063458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135692 transcription start site region 135692 MGI:6063459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135693 transcription start site region 135693 MGI:6063460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135694 transcription start site region 135694 MGI:6063461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135695 transcription start site region 135695 MGI:6063462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135696 transcription start site region 135696 MGI:6063463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135697 transcription start site region 135697 MGI:6063464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135698 transcription start site region 135698 MGI:6063465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135699 transcription start site region 135699 MGI:6063466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135700 transcription start site region 135700 MGI:6063467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135701 transcription start site region 135701 MGI:6063468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135702 transcription start site region 135702 MGI:6063469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135703 transcription start site region 135703 MGI:6063470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135704 transcription start site region 135704 MGI:6063471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135705 transcription start site region 135705 MGI:6063472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135706 transcription start site region 135706 MGI:6063473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135707 transcription start site region 135707 MGI:6063474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135708 transcription start site region 135708 MGI:6063475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135709 transcription start site region 135709 MGI:6063476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135710 transcription start site region 135710 MGI:6063477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135711 transcription start site region 135711 MGI:6063478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135712 transcription start site region 135712 MGI:6063479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135713 transcription start site region 135713 MGI:6063480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135714 transcription start site region 135714 MGI:6063481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135715 transcription start site region 135715 MGI:6063482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135716 transcription start site region 135716 MGI:6063483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135717 transcription start site region 135717 MGI:6063484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135718 transcription start site region 135718 MGI:6063485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135719 transcription start site region 135719 MGI:6063486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135720 transcription start site region 135720 MGI:6063487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135721 transcription start site region 135721 MGI:6063488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135722 transcription start site region 135722 MGI:6063489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135723 transcription start site region 135723 MGI:6063490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135724 transcription start site region 135724 MGI:6063491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135725 transcription start site region 135725 MGI:6063492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135726 transcription start site region 135726 MGI:6063493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135727 transcription start site region 135727 MGI:6063494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135728 transcription start site region 135728 MGI:6063495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135729 transcription start site region 135729 MGI:6063496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135730 transcription start site region 135730 MGI:6063497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135731 transcription start site region 135731 MGI:6063498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135732 transcription start site region 135732 MGI:6063499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135733 transcription start site region 135733 MGI:6063500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135734 transcription start site region 135734 MGI:6063501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135735 transcription start site region 135735 MGI:6063502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135736 transcription start site region 135736 MGI:6063503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135737 transcription start site region 135737 MGI:6063504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135738 transcription start site region 135738 MGI:6063505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135739 transcription start site region 135739 MGI:6063506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135740 transcription start site region 135740 MGI:6063507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135741 transcription start site region 135741 MGI:6063508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135742 transcription start site region 135742 MGI:6063509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135743 transcription start site region 135743 MGI:6063510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135744 transcription start site region 135744 MGI:6063511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135745 transcription start site region 135745 MGI:6063512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135746 transcription start site region 135746 MGI:6063513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135747 transcription start site region 135747 MGI:6063514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135748 transcription start site region 135748 MGI:6063515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135749 transcription start site region 135749 MGI:6063516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135750 transcription start site region 135750 MGI:6063517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135751 transcription start site region 135751 MGI:6063518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135752 transcription start site region 135752 MGI:6063519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135753 transcription start site region 135753 MGI:6063520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135754 transcription start site region 135754 MGI:6063521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135755 transcription start site region 135755 MGI:6063522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135756 transcription start site region 135756 MGI:6063523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135757 transcription start site region 135757 MGI:6063524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135758 transcription start site region 135758 MGI:6063525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135759 transcription start site region 135759 MGI:6063526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135760 transcription start site region 135760 MGI:6063527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135761 transcription start site region 135761 MGI:6063528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135762 transcription start site region 135762 MGI:6063529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135763 transcription start site region 135763 MGI:6063530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135764 transcription start site region 135764 MGI:6063531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135765 transcription start site region 135765 MGI:6063532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135766 transcription start site region 135766 MGI:6063533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135767 transcription start site region 135767 MGI:6063534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135768 transcription start site region 135768 MGI:6063535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135769 transcription start site region 135769 MGI:6063536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135770 transcription start site region 135770 MGI:6063537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135771 transcription start site region 135771 MGI:6063538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135772 transcription start site region 135772 MGI:6063539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135773 transcription start site region 135773 MGI:6063540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135774 transcription start site region 135774 MGI:6063541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135775 transcription start site region 135775 MGI:6063542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135776 transcription start site region 135776 MGI:6063543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135777 transcription start site region 135777 MGI:6063544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135778 transcription start site region 135778 MGI:6063545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135779 transcription start site region 135779 MGI:6063546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135780 transcription start site region 135780 MGI:6063547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135781 transcription start site region 135781 MGI:6063548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135782 transcription start site region 135782 MGI:6063549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135783 transcription start site region 135783 MGI:6063550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135784 transcription start site region 135784 MGI:6063551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135785 transcription start site region 135785 MGI:6063552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135786 transcription start site region 135786 MGI:6063553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135787 transcription start site region 135787 MGI:6063554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135788 transcription start site region 135788 MGI:6063555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135789 transcription start site region 135789 MGI:6063556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135790 transcription start site region 135790 MGI:6063557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135791 transcription start site region 135791 MGI:6063558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135792 transcription start site region 135792 MGI:6063559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135793 transcription start site region 135793 MGI:6063560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135794 transcription start site region 135794 MGI:6063561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135795 transcription start site region 135795 MGI:6063562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135796 transcription start site region 135796 MGI:6063563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135797 transcription start site region 135797 MGI:6063564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135798 transcription start site region 135798 MGI:6063565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135799 transcription start site region 135799 MGI:6063566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135800 transcription start site region 135800 MGI:6063567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135801 transcription start site region 135801 MGI:6063568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135802 transcription start site region 135802 MGI:6063569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135803 transcription start site region 135803 MGI:6063570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135804 transcription start site region 135804 MGI:6063571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135805 transcription start site region 135805 MGI:6063572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135806 transcription start site region 135806 MGI:6063573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135807 transcription start site region 135807 MGI:6063574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135808 transcription start site region 135808 MGI:6063575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135809 transcription start site region 135809 MGI:6063576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135810 transcription start site region 135810 MGI:6063577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135811 transcription start site region 135811 MGI:6063578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135812 transcription start site region 135812 MGI:6063579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135813 transcription start site region 135813 MGI:6063580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135814 transcription start site region 135814 MGI:6063581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135815 transcription start site region 135815 MGI:6063582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135816 transcription start site region 135816 MGI:6063583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135817 transcription start site region 135817 MGI:6063584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135818 transcription start site region 135818 MGI:6063585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135819 transcription start site region 135819 MGI:6063586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135820 transcription start site region 135820 MGI:6063587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135821 transcription start site region 135821 MGI:6063588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135822 transcription start site region 135822 MGI:6063589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135823 transcription start site region 135823 MGI:6063590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135824 transcription start site region 135824 MGI:6063591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135825 transcription start site region 135825 MGI:6063592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135826 transcription start site region 135826 MGI:6063593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135827 transcription start site region 135827 MGI:6063594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135828 transcription start site region 135828 MGI:6063595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135829 transcription start site region 135829 MGI:6063596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135830 transcription start site region 135830 MGI:6063597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135831 transcription start site region 135831 MGI:6063598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135832 transcription start site region 135832 MGI:6063599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135833 transcription start site region 135833 MGI:6063600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135834 transcription start site region 135834 MGI:6063601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135835 transcription start site region 135835 MGI:6063602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135836 transcription start site region 135836 MGI:6063603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135837 transcription start site region 135837 MGI:6063604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135838 transcription start site region 135838 MGI:6063605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135839 transcription start site region 135839 MGI:6063606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135840 transcription start site region 135840 MGI:6063607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135841 transcription start site region 135841 MGI:6063608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135842 transcription start site region 135842 MGI:6063609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135843 transcription start site region 135843 MGI:6063610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135844 transcription start site region 135844 MGI:6063611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135845 transcription start site region 135845 MGI:6063612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135846 transcription start site region 135846 MGI:6063613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135847 transcription start site region 135847 MGI:6063614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135848 transcription start site region 135848 MGI:6063615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135849 transcription start site region 135849 MGI:6063616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135850 transcription start site region 135850 MGI:6063617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135851 transcription start site region 135851 MGI:6063618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135852 transcription start site region 135852 MGI:6063619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135853 transcription start site region 135853 MGI:6063620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135854 transcription start site region 135854 MGI:6063621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135855 transcription start site region 135855 MGI:6063622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135856 transcription start site region 135856 MGI:6063623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135857 transcription start site region 135857 MGI:6063624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135858 transcription start site region 135858 MGI:6063625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135859 transcription start site region 135859 MGI:6063626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135860 transcription start site region 135860 MGI:6063627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135861 transcription start site region 135861 MGI:6063628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135862 transcription start site region 135862 MGI:6063629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135863 transcription start site region 135863 MGI:6063630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135864 transcription start site region 135864 MGI:6063631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135865 transcription start site region 135865 MGI:6063632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135866 transcription start site region 135866 MGI:6063633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135867 transcription start site region 135867 MGI:6063634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135868 transcription start site region 135868 MGI:6063635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135869 transcription start site region 135869 MGI:6063636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135870 transcription start site region 135870 MGI:6063637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135871 transcription start site region 135871 MGI:6063638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135872 transcription start site region 135872 MGI:6063639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135873 transcription start site region 135873 MGI:6063640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135874 transcription start site region 135874 MGI:6063641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135875 transcription start site region 135875 MGI:6063642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135876 transcription start site region 135876 MGI:6063643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135877 transcription start site region 135877 MGI:6063644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135878 transcription start site region 135878 MGI:6063645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135879 transcription start site region 135879 MGI:6063646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135880 transcription start site region 135880 MGI:6063647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135881 transcription start site region 135881 MGI:6063648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135882 transcription start site region 135882 MGI:6063649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135883 transcription start site region 135883 MGI:6063650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135884 transcription start site region 135884 MGI:6063651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135885 transcription start site region 135885 MGI:6063652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135886 transcription start site region 135886 MGI:6063653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135887 transcription start site region 135887 MGI:6063654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135888 transcription start site region 135888 MGI:6063655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135889 transcription start site region 135889 MGI:6063656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135890 transcription start site region 135890 MGI:6063657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135891 transcription start site region 135891 MGI:6063658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135892 transcription start site region 135892 MGI:6063659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135893 transcription start site region 135893 MGI:6063660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135894 transcription start site region 135894 MGI:6063661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135895 transcription start site region 135895 MGI:6063662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135896 transcription start site region 135896 MGI:6063663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135897 transcription start site region 135897 MGI:6063664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135898 transcription start site region 135898 MGI:6063665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135899 transcription start site region 135899 MGI:6063666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135900 transcription start site region 135900 MGI:6063667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135901 transcription start site region 135901 MGI:6063668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135902 transcription start site region 135902 MGI:6063669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135903 transcription start site region 135903 MGI:6063670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135904 transcription start site region 135904 MGI:6063671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135905 transcription start site region 135905 MGI:6063672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135906 transcription start site region 135906 MGI:6063673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135907 transcription start site region 135907 MGI:6063674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135908 transcription start site region 135908 MGI:6063675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135909 transcription start site region 135909 MGI:6063676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135910 transcription start site region 135910 MGI:6063677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135911 transcription start site region 135911 MGI:6063678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135912 transcription start site region 135912 MGI:6063679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135913 transcription start site region 135913 MGI:6063680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135914 transcription start site region 135914 MGI:6063681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135915 transcription start site region 135915 MGI:6063682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135916 transcription start site region 135916 MGI:6063683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135917 transcription start site region 135917 MGI:6063684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135918 transcription start site region 135918 MGI:6063685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135919 transcription start site region 135919 MGI:6063686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135920 transcription start site region 135920 MGI:6063687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135921 transcription start site region 135921 MGI:6063688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135922 transcription start site region 135922 MGI:6063689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135923 transcription start site region 135923 MGI:6063690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135924 transcription start site region 135924 MGI:6063691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135925 transcription start site region 135925 MGI:6063692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135926 transcription start site region 135926 MGI:6063693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135927 transcription start site region 135927 MGI:6063694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135928 transcription start site region 135928 MGI:6063695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135929 transcription start site region 135929 MGI:6063696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135930 transcription start site region 135930 MGI:6063697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135931 transcription start site region 135931 MGI:6063698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135932 transcription start site region 135932 MGI:6063699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135933 transcription start site region 135933 MGI:6063700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135934 transcription start site region 135934 MGI:6063701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135935 transcription start site region 135935 MGI:6063702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135936 transcription start site region 135936 MGI:6063703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135937 transcription start site region 135937 MGI:6063704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135938 transcription start site region 135938 MGI:6063705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135939 transcription start site region 135939 MGI:6063706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135940 transcription start site region 135940 MGI:6063707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135941 transcription start site region 135941 MGI:6063708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135942 transcription start site region 135942 MGI:6063709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135943 transcription start site region 135943 MGI:6063710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135944 transcription start site region 135944 MGI:6063711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135945 transcription start site region 135945 MGI:6063712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135946 transcription start site region 135946 MGI:6063713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135947 transcription start site region 135947 MGI:6063714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135948 transcription start site region 135948 MGI:6063715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135949 transcription start site region 135949 MGI:6063716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135950 transcription start site region 135950 MGI:6063717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135951 transcription start site region 135951 MGI:6063718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135952 transcription start site region 135952 MGI:6063719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135953 transcription start site region 135953 MGI:6063720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135954 transcription start site region 135954 MGI:6063721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135955 transcription start site region 135955 MGI:6063722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135956 transcription start site region 135956 MGI:6063723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135957 transcription start site region 135957 MGI:6063724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135958 transcription start site region 135958 MGI:6063725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135959 transcription start site region 135959 MGI:6063726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135960 transcription start site region 135960 MGI:6063727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135961 transcription start site region 135961 MGI:6063728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135962 transcription start site region 135962 MGI:6063729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135963 transcription start site region 135963 MGI:6063730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135964 transcription start site region 135964 MGI:6063731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135965 transcription start site region 135965 MGI:6063732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135966 transcription start site region 135966 MGI:6063733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135967 transcription start site region 135967 MGI:6063734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135968 transcription start site region 135968 MGI:6063735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135969 transcription start site region 135969 MGI:6063736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135970 transcription start site region 135970 MGI:6063737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135971 transcription start site region 135971 MGI:6063738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135972 transcription start site region 135972 MGI:6063739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135973 transcription start site region 135973 MGI:6063740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135974 transcription start site region 135974 MGI:6063741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135975 transcription start site region 135975 MGI:6063742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135976 transcription start site region 135976 MGI:6063743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135977 transcription start site region 135977 MGI:6063744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135978 transcription start site region 135978 MGI:6063745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135979 transcription start site region 135979 MGI:6063746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135980 transcription start site region 135980 MGI:6063747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135981 transcription start site region 135981 MGI:6063748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135982 transcription start site region 135982 MGI:6063749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135983 transcription start site region 135983 MGI:6063750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135984 transcription start site region 135984 MGI:6063751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135985 transcription start site region 135985 MGI:6063752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135986 transcription start site region 135986 MGI:6063753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135987 transcription start site region 135987 MGI:6063754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135988 transcription start site region 135988 MGI:6063755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135989 transcription start site region 135989 MGI:6063756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135990 transcription start site region 135990 MGI:6063757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135991 transcription start site region 135991 MGI:6063758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135992 transcription start site region 135992 MGI:6063759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135993 transcription start site region 135993 MGI:6063760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135994 transcription start site region 135994 MGI:6063761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135995 transcription start site region 135995 MGI:6063762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135996 transcription start site region 135996 MGI:6063763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135997 transcription start site region 135997 MGI:6063764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135998 transcription start site region 135998 MGI:6063765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135999 transcription start site region 135999 MGI:6063766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136000 transcription start site region 136000 MGI:6063767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136001 transcription start site region 136001 MGI:6063768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136002 transcription start site region 136002 MGI:6063769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136003 transcription start site region 136003 MGI:6063770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136004 transcription start site region 136004 MGI:6063771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136005 transcription start site region 136005 MGI:6063772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136006 transcription start site region 136006 MGI:6063773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136007 transcription start site region 136007 MGI:6063774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136008 transcription start site region 136008 MGI:6063775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136009 transcription start site region 136009 MGI:6063776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136010 transcription start site region 136010 MGI:6063777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136011 transcription start site region 136011 MGI:6063778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP