Tssr134022 transcription start site region 134022 MGI:6061789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134023 transcription start site region 134023 MGI:6061790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134024 transcription start site region 134024 MGI:6061791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134025 transcription start site region 134025 MGI:6061792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134026 transcription start site region 134026 MGI:6061793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134027 transcription start site region 134027 MGI:6061794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134028 transcription start site region 134028 MGI:6061795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134029 transcription start site region 134029 MGI:6061796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134030 transcription start site region 134030 MGI:6061797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134031 transcription start site region 134031 MGI:6061798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134032 transcription start site region 134032 MGI:6061799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134033 transcription start site region 134033 MGI:6061800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134034 transcription start site region 134034 MGI:6061801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134035 transcription start site region 134035 MGI:6061802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134036 transcription start site region 134036 MGI:6061803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134037 transcription start site region 134037 MGI:6061804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134038 transcription start site region 134038 MGI:6061805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134039 transcription start site region 134039 MGI:6061806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134040 transcription start site region 134040 MGI:6061807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134041 transcription start site region 134041 MGI:6061808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134042 transcription start site region 134042 MGI:6061809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134043 transcription start site region 134043 MGI:6061810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134044 transcription start site region 134044 MGI:6061811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134045 transcription start site region 134045 MGI:6061812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134046 transcription start site region 134046 MGI:6061813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134047 transcription start site region 134047 MGI:6061814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134048 transcription start site region 134048 MGI:6061815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134049 transcription start site region 134049 MGI:6061816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134050 transcription start site region 134050 MGI:6061817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134051 transcription start site region 134051 MGI:6061818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134052 transcription start site region 134052 MGI:6061819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134053 transcription start site region 134053 MGI:6061820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134054 transcription start site region 134054 MGI:6061821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134055 transcription start site region 134055 MGI:6061822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134056 transcription start site region 134056 MGI:6061823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134057 transcription start site region 134057 MGI:6061824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134058 transcription start site region 134058 MGI:6061825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134059 transcription start site region 134059 MGI:6061826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134060 transcription start site region 134060 MGI:6061827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134061 transcription start site region 134061 MGI:6061828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134062 transcription start site region 134062 MGI:6061829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134063 transcription start site region 134063 MGI:6061830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134064 transcription start site region 134064 MGI:6061831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134065 transcription start site region 134065 MGI:6061832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134066 transcription start site region 134066 MGI:6061833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134067 transcription start site region 134067 MGI:6061834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134068 transcription start site region 134068 MGI:6061835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134069 transcription start site region 134069 MGI:6061836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134070 transcription start site region 134070 MGI:6061837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134071 transcription start site region 134071 MGI:6061838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134072 transcription start site region 134072 MGI:6061839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134073 transcription start site region 134073 MGI:6061840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134074 transcription start site region 134074 MGI:6061841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134075 transcription start site region 134075 MGI:6061842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134076 transcription start site region 134076 MGI:6061843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134077 transcription start site region 134077 MGI:6061844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134078 transcription start site region 134078 MGI:6061845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134079 transcription start site region 134079 MGI:6061846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134080 transcription start site region 134080 MGI:6061847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134081 transcription start site region 134081 MGI:6061848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134082 transcription start site region 134082 MGI:6061849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134083 transcription start site region 134083 MGI:6061850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134084 transcription start site region 134084 MGI:6061851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134085 transcription start site region 134085 MGI:6061852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134086 transcription start site region 134086 MGI:6061853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134087 transcription start site region 134087 MGI:6061854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134088 transcription start site region 134088 MGI:6061855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134089 transcription start site region 134089 MGI:6061856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134090 transcription start site region 134090 MGI:6061857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134091 transcription start site region 134091 MGI:6061858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134092 transcription start site region 134092 MGI:6061859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134093 transcription start site region 134093 MGI:6061860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134094 transcription start site region 134094 MGI:6061861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134095 transcription start site region 134095 MGI:6061862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134096 transcription start site region 134096 MGI:6061863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134097 transcription start site region 134097 MGI:6061864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134098 transcription start site region 134098 MGI:6061865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134099 transcription start site region 134099 MGI:6061866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134100 transcription start site region 134100 MGI:6061867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134101 transcription start site region 134101 MGI:6061868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134102 transcription start site region 134102 MGI:6061869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134103 transcription start site region 134103 MGI:6061870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134104 transcription start site region 134104 MGI:6061871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134105 transcription start site region 134105 MGI:6061872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134106 transcription start site region 134106 MGI:6061873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134107 transcription start site region 134107 MGI:6061874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134108 transcription start site region 134108 MGI:6061875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134109 transcription start site region 134109 MGI:6061876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134110 transcription start site region 134110 MGI:6061877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134111 transcription start site region 134111 MGI:6061878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134112 transcription start site region 134112 MGI:6061879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134113 transcription start site region 134113 MGI:6061880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134114 transcription start site region 134114 MGI:6061881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134115 transcription start site region 134115 MGI:6061882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134116 transcription start site region 134116 MGI:6061883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134117 transcription start site region 134117 MGI:6061884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134118 transcription start site region 134118 MGI:6061885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134119 transcription start site region 134119 MGI:6061886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134120 transcription start site region 134120 MGI:6061887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134121 transcription start site region 134121 MGI:6061888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134122 transcription start site region 134122 MGI:6061889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134123 transcription start site region 134123 MGI:6061890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134124 transcription start site region 134124 MGI:6061891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134125 transcription start site region 134125 MGI:6061892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134126 transcription start site region 134126 MGI:6061893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134127 transcription start site region 134127 MGI:6061894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134128 transcription start site region 134128 MGI:6061895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134129 transcription start site region 134129 MGI:6061896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134130 transcription start site region 134130 MGI:6061897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134131 transcription start site region 134131 MGI:6061898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134132 transcription start site region 134132 MGI:6061899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134133 transcription start site region 134133 MGI:6061900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134134 transcription start site region 134134 MGI:6061901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134135 transcription start site region 134135 MGI:6061902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134136 transcription start site region 134136 MGI:6061903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134137 transcription start site region 134137 MGI:6061904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134138 transcription start site region 134138 MGI:6061905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134139 transcription start site region 134139 MGI:6061906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134140 transcription start site region 134140 MGI:6061907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134141 transcription start site region 134141 MGI:6061908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134142 transcription start site region 134142 MGI:6061909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134143 transcription start site region 134143 MGI:6061910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134144 transcription start site region 134144 MGI:6061911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134145 transcription start site region 134145 MGI:6061912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134146 transcription start site region 134146 MGI:6061913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134147 transcription start site region 134147 MGI:6061914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134148 transcription start site region 134148 MGI:6061915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134149 transcription start site region 134149 MGI:6061916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134150 transcription start site region 134150 MGI:6061917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134151 transcription start site region 134151 MGI:6061918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134152 transcription start site region 134152 MGI:6061919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134153 transcription start site region 134153 MGI:6061920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134154 transcription start site region 134154 MGI:6061921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134155 transcription start site region 134155 MGI:6061922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134156 transcription start site region 134156 MGI:6061923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134157 transcription start site region 134157 MGI:6061924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134158 transcription start site region 134158 MGI:6061925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134159 transcription start site region 134159 MGI:6061926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134160 transcription start site region 134160 MGI:6061927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134161 transcription start site region 134161 MGI:6061928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134162 transcription start site region 134162 MGI:6061929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134163 transcription start site region 134163 MGI:6061930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134164 transcription start site region 134164 MGI:6061931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134165 transcription start site region 134165 MGI:6061932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134166 transcription start site region 134166 MGI:6061933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134167 transcription start site region 134167 MGI:6061934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134168 transcription start site region 134168 MGI:6061935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134169 transcription start site region 134169 MGI:6061936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134170 transcription start site region 134170 MGI:6061937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134171 transcription start site region 134171 MGI:6061938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134172 transcription start site region 134172 MGI:6061939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134173 transcription start site region 134173 MGI:6061940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134174 transcription start site region 134174 MGI:6061941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134175 transcription start site region 134175 MGI:6061942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134176 transcription start site region 134176 MGI:6061943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134177 transcription start site region 134177 MGI:6061944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134178 transcription start site region 134178 MGI:6061945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134179 transcription start site region 134179 MGI:6061946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134180 transcription start site region 134180 MGI:6061947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134181 transcription start site region 134181 MGI:6061948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134182 transcription start site region 134182 MGI:6061949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134183 transcription start site region 134183 MGI:6061950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134184 transcription start site region 134184 MGI:6061951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134185 transcription start site region 134185 MGI:6061952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134186 transcription start site region 134186 MGI:6061953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134187 transcription start site region 134187 MGI:6061954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134188 transcription start site region 134188 MGI:6061955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134189 transcription start site region 134189 MGI:6061956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134190 transcription start site region 134190 MGI:6061957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134191 transcription start site region 134191 MGI:6061958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134192 transcription start site region 134192 MGI:6061959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134193 transcription start site region 134193 MGI:6061960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134194 transcription start site region 134194 MGI:6061961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134195 transcription start site region 134195 MGI:6061962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134196 transcription start site region 134196 MGI:6061963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134197 transcription start site region 134197 MGI:6061964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134198 transcription start site region 134198 MGI:6061965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134199 transcription start site region 134199 MGI:6061966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134200 transcription start site region 134200 MGI:6061967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134201 transcription start site region 134201 MGI:6061968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134202 transcription start site region 134202 MGI:6061969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134203 transcription start site region 134203 MGI:6061970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134204 transcription start site region 134204 MGI:6061971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134205 transcription start site region 134205 MGI:6061972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134206 transcription start site region 134206 MGI:6061973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134207 transcription start site region 134207 MGI:6061974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134208 transcription start site region 134208 MGI:6061975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134209 transcription start site region 134209 MGI:6061976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134210 transcription start site region 134210 MGI:6061977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134211 transcription start site region 134211 MGI:6061978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134212 transcription start site region 134212 MGI:6061979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134213 transcription start site region 134213 MGI:6061980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134214 transcription start site region 134214 MGI:6061981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134215 transcription start site region 134215 MGI:6061982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134216 transcription start site region 134216 MGI:6061983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134217 transcription start site region 134217 MGI:6061984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134218 transcription start site region 134218 MGI:6061985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134219 transcription start site region 134219 MGI:6061986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134220 transcription start site region 134220 MGI:6061987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134221 transcription start site region 134221 MGI:6061988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134222 transcription start site region 134222 MGI:6061989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134223 transcription start site region 134223 MGI:6061990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134224 transcription start site region 134224 MGI:6061991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134225 transcription start site region 134225 MGI:6061992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134226 transcription start site region 134226 MGI:6061993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134227 transcription start site region 134227 MGI:6061994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134228 transcription start site region 134228 MGI:6061995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134229 transcription start site region 134229 MGI:6061996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134230 transcription start site region 134230 MGI:6061997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134231 transcription start site region 134231 MGI:6061998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134232 transcription start site region 134232 MGI:6061999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134233 transcription start site region 134233 MGI:6062000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134234 transcription start site region 134234 MGI:6062001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134235 transcription start site region 134235 MGI:6062002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134236 transcription start site region 134236 MGI:6062003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134237 transcription start site region 134237 MGI:6062004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134238 transcription start site region 134238 MGI:6062005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134239 transcription start site region 134239 MGI:6062006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134240 transcription start site region 134240 MGI:6062007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134241 transcription start site region 134241 MGI:6062008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134242 transcription start site region 134242 MGI:6062009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134243 transcription start site region 134243 MGI:6062010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134244 transcription start site region 134244 MGI:6062011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134245 transcription start site region 134245 MGI:6062012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134246 transcription start site region 134246 MGI:6062013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134247 transcription start site region 134247 MGI:6062014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134248 transcription start site region 134248 MGI:6062015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134249 transcription start site region 134249 MGI:6062016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134250 transcription start site region 134250 MGI:6062017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134251 transcription start site region 134251 MGI:6062018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134252 transcription start site region 134252 MGI:6062019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134253 transcription start site region 134253 MGI:6062020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134254 transcription start site region 134254 MGI:6062021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134255 transcription start site region 134255 MGI:6062022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134256 transcription start site region 134256 MGI:6062023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134257 transcription start site region 134257 MGI:6062024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134258 transcription start site region 134258 MGI:6062025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134259 transcription start site region 134259 MGI:6062026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134260 transcription start site region 134260 MGI:6062027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134261 transcription start site region 134261 MGI:6062028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134262 transcription start site region 134262 MGI:6062029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134263 transcription start site region 134263 MGI:6062030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134264 transcription start site region 134264 MGI:6062031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134265 transcription start site region 134265 MGI:6062032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134266 transcription start site region 134266 MGI:6062033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134267 transcription start site region 134267 MGI:6062034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134268 transcription start site region 134268 MGI:6062035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134269 transcription start site region 134269 MGI:6062036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134270 transcription start site region 134270 MGI:6062037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134271 transcription start site region 134271 MGI:6062038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134272 transcription start site region 134272 MGI:6062039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134273 transcription start site region 134273 MGI:6062040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134274 transcription start site region 134274 MGI:6062041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134275 transcription start site region 134275 MGI:6062042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134276 transcription start site region 134276 MGI:6062043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134277 transcription start site region 134277 MGI:6062044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134278 transcription start site region 134278 MGI:6062045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134279 transcription start site region 134279 MGI:6062046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134280 transcription start site region 134280 MGI:6062047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134281 transcription start site region 134281 MGI:6062048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134282 transcription start site region 134282 MGI:6062049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134283 transcription start site region 134283 MGI:6062050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134284 transcription start site region 134284 MGI:6062051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134285 transcription start site region 134285 MGI:6062052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134286 transcription start site region 134286 MGI:6062053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134287 transcription start site region 134287 MGI:6062054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134288 transcription start site region 134288 MGI:6062055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134289 transcription start site region 134289 MGI:6062056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134290 transcription start site region 134290 MGI:6062057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134291 transcription start site region 134291 MGI:6062058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134292 transcription start site region 134292 MGI:6062059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134293 transcription start site region 134293 MGI:6062060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134294 transcription start site region 134294 MGI:6062061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134295 transcription start site region 134295 MGI:6062062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134296 transcription start site region 134296 MGI:6062063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134297 transcription start site region 134297 MGI:6062064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134298 transcription start site region 134298 MGI:6062065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134299 transcription start site region 134299 MGI:6062066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134300 transcription start site region 134300 MGI:6062067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134301 transcription start site region 134301 MGI:6062068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134302 transcription start site region 134302 MGI:6062069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134303 transcription start site region 134303 MGI:6062070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134304 transcription start site region 134304 MGI:6062071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134305 transcription start site region 134305 MGI:6062072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134306 transcription start site region 134306 MGI:6062073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134307 transcription start site region 134307 MGI:6062074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134308 transcription start site region 134308 MGI:6062075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134309 transcription start site region 134309 MGI:6062076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134310 transcription start site region 134310 MGI:6062077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134311 transcription start site region 134311 MGI:6062078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134312 transcription start site region 134312 MGI:6062079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134313 transcription start site region 134313 MGI:6062080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134314 transcription start site region 134314 MGI:6062081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134315 transcription start site region 134315 MGI:6062082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134316 transcription start site region 134316 MGI:6062083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134317 transcription start site region 134317 MGI:6062084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134318 transcription start site region 134318 MGI:6062085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134319 transcription start site region 134319 MGI:6062086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134320 transcription start site region 134320 MGI:6062087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134321 transcription start site region 134321 MGI:6062088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134322 transcription start site region 134322 MGI:6062089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134323 transcription start site region 134323 MGI:6062090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134324 transcription start site region 134324 MGI:6062091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134325 transcription start site region 134325 MGI:6062092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134326 transcription start site region 134326 MGI:6062093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134327 transcription start site region 134327 MGI:6062094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134328 transcription start site region 134328 MGI:6062095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134329 transcription start site region 134329 MGI:6062096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134330 transcription start site region 134330 MGI:6062097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134331 transcription start site region 134331 MGI:6062098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134332 transcription start site region 134332 MGI:6062099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134333 transcription start site region 134333 MGI:6062100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134334 transcription start site region 134334 MGI:6062101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134335 transcription start site region 134335 MGI:6062102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134336 transcription start site region 134336 MGI:6062103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134337 transcription start site region 134337 MGI:6062104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134338 transcription start site region 134338 MGI:6062105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134339 transcription start site region 134339 MGI:6062106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134340 transcription start site region 134340 MGI:6062107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134341 transcription start site region 134341 MGI:6062108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134342 transcription start site region 134342 MGI:6062109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134343 transcription start site region 134343 MGI:6062110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134344 transcription start site region 134344 MGI:6062111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134345 transcription start site region 134345 MGI:6062112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134346 transcription start site region 134346 MGI:6062113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134347 transcription start site region 134347 MGI:6062114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134348 transcription start site region 134348 MGI:6062115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134349 transcription start site region 134349 MGI:6062116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134350 transcription start site region 134350 MGI:6062117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134351 transcription start site region 134351 MGI:6062118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134352 transcription start site region 134352 MGI:6062119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134353 transcription start site region 134353 MGI:6062120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134354 transcription start site region 134354 MGI:6062121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134355 transcription start site region 134355 MGI:6062122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134356 transcription start site region 134356 MGI:6062123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134357 transcription start site region 134357 MGI:6062124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134358 transcription start site region 134358 MGI:6062125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134359 transcription start site region 134359 MGI:6062126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134360 transcription start site region 134360 MGI:6062127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134361 transcription start site region 134361 MGI:6062128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134362 transcription start site region 134362 MGI:6062129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134363 transcription start site region 134363 MGI:6062130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134364 transcription start site region 134364 MGI:6062131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134365 transcription start site region 134365 MGI:6062132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134366 transcription start site region 134366 MGI:6062133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134367 transcription start site region 134367 MGI:6062134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134368 transcription start site region 134368 MGI:6062135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134369 transcription start site region 134369 MGI:6062136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134370 transcription start site region 134370 MGI:6062137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134371 transcription start site region 134371 MGI:6062138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134372 transcription start site region 134372 MGI:6062139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134373 transcription start site region 134373 MGI:6062140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134374 transcription start site region 134374 MGI:6062141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134375 transcription start site region 134375 MGI:6062142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134376 transcription start site region 134376 MGI:6062143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134377 transcription start site region 134377 MGI:6062144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134378 transcription start site region 134378 MGI:6062145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134379 transcription start site region 134379 MGI:6062146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134380 transcription start site region 134380 MGI:6062147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134381 transcription start site region 134381 MGI:6062148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134382 transcription start site region 134382 MGI:6062149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134383 transcription start site region 134383 MGI:6062150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134384 transcription start site region 134384 MGI:6062151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134385 transcription start site region 134385 MGI:6062152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134386 transcription start site region 134386 MGI:6062153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134387 transcription start site region 134387 MGI:6062154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134388 transcription start site region 134388 MGI:6062155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134389 transcription start site region 134389 MGI:6062156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134390 transcription start site region 134390 MGI:6062157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134391 transcription start site region 134391 MGI:6062158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134392 transcription start site region 134392 MGI:6062159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134393 transcription start site region 134393 MGI:6062160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134394 transcription start site region 134394 MGI:6062161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134395 transcription start site region 134395 MGI:6062162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134396 transcription start site region 134396 MGI:6062163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134397 transcription start site region 134397 MGI:6062164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134398 transcription start site region 134398 MGI:6062165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134399 transcription start site region 134399 MGI:6062166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134400 transcription start site region 134400 MGI:6062167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134401 transcription start site region 134401 MGI:6062168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134402 transcription start site region 134402 MGI:6062169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134403 transcription start site region 134403 MGI:6062170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134404 transcription start site region 134404 MGI:6062171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134405 transcription start site region 134405 MGI:6062172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134406 transcription start site region 134406 MGI:6062173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134407 transcription start site region 134407 MGI:6062174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134408 transcription start site region 134408 MGI:6062175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134409 transcription start site region 134409 MGI:6062176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134410 transcription start site region 134410 MGI:6062177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134411 transcription start site region 134411 MGI:6062178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134412 transcription start site region 134412 MGI:6062179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134413 transcription start site region 134413 MGI:6062180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134414 transcription start site region 134414 MGI:6062181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134415 transcription start site region 134415 MGI:6062182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134416 transcription start site region 134416 MGI:6062183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134417 transcription start site region 134417 MGI:6062184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134418 transcription start site region 134418 MGI:6062185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134419 transcription start site region 134419 MGI:6062186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134420 transcription start site region 134420 MGI:6062187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134421 transcription start site region 134421 MGI:6062188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134422 transcription start site region 134422 MGI:6062189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134423 transcription start site region 134423 MGI:6062190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134424 transcription start site region 134424 MGI:6062191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134425 transcription start site region 134425 MGI:6062192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134426 transcription start site region 134426 MGI:6062193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134427 transcription start site region 134427 MGI:6062194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134428 transcription start site region 134428 MGI:6062195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134429 transcription start site region 134429 MGI:6062196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134430 transcription start site region 134430 MGI:6062197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134431 transcription start site region 134431 MGI:6062198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134432 transcription start site region 134432 MGI:6062199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134433 transcription start site region 134433 MGI:6062200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134434 transcription start site region 134434 MGI:6062201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134435 transcription start site region 134435 MGI:6062202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134436 transcription start site region 134436 MGI:6062203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134437 transcription start site region 134437 MGI:6062204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134438 transcription start site region 134438 MGI:6062205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134439 transcription start site region 134439 MGI:6062206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134440 transcription start site region 134440 MGI:6062207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134441 transcription start site region 134441 MGI:6062208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134442 transcription start site region 134442 MGI:6062209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134443 transcription start site region 134443 MGI:6062210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134444 transcription start site region 134444 MGI:6062211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134445 transcription start site region 134445 MGI:6062212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134446 transcription start site region 134446 MGI:6062213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134447 transcription start site region 134447 MGI:6062214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134448 transcription start site region 134448 MGI:6062215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134449 transcription start site region 134449 MGI:6062216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134450 transcription start site region 134450 MGI:6062217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134451 transcription start site region 134451 MGI:6062218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134452 transcription start site region 134452 MGI:6062219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134453 transcription start site region 134453 MGI:6062220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134454 transcription start site region 134454 MGI:6062221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134455 transcription start site region 134455 MGI:6062222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134456 transcription start site region 134456 MGI:6062223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134457 transcription start site region 134457 MGI:6062224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134458 transcription start site region 134458 MGI:6062225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134459 transcription start site region 134459 MGI:6062226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134460 transcription start site region 134460 MGI:6062227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134461 transcription start site region 134461 MGI:6062228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134462 transcription start site region 134462 MGI:6062229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134463 transcription start site region 134463 MGI:6062230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134464 transcription start site region 134464 MGI:6062231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134465 transcription start site region 134465 MGI:6062232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134466 transcription start site region 134466 MGI:6062233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134467 transcription start site region 134467 MGI:6062234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134468 transcription start site region 134468 MGI:6062235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134469 transcription start site region 134469 MGI:6062236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134470 transcription start site region 134470 MGI:6062237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134471 transcription start site region 134471 MGI:6062238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134472 transcription start site region 134472 MGI:6062239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134473 transcription start site region 134473 MGI:6062240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134474 transcription start site region 134474 MGI:6062241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134475 transcription start site region 134475 MGI:6062242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134476 transcription start site region 134476 MGI:6062243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134477 transcription start site region 134477 MGI:6062244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134478 transcription start site region 134478 MGI:6062245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134479 transcription start site region 134479 MGI:6062246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134480 transcription start site region 134480 MGI:6062247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134481 transcription start site region 134481 MGI:6062248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134482 transcription start site region 134482 MGI:6062249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134483 transcription start site region 134483 MGI:6062250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134484 transcription start site region 134484 MGI:6062251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134485 transcription start site region 134485 MGI:6062252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134486 transcription start site region 134486 MGI:6062253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134487 transcription start site region 134487 MGI:6062254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134488 transcription start site region 134488 MGI:6062255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134489 transcription start site region 134489 MGI:6062256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134490 transcription start site region 134490 MGI:6062257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134491 transcription start site region 134491 MGI:6062258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134492 transcription start site region 134492 MGI:6062259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134493 transcription start site region 134493 MGI:6062260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134494 transcription start site region 134494 MGI:6062261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134495 transcription start site region 134495 MGI:6062262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134496 transcription start site region 134496 MGI:6062263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134497 transcription start site region 134497 MGI:6062264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134498 transcription start site region 134498 MGI:6062265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134499 transcription start site region 134499 MGI:6062266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134500 transcription start site region 134500 MGI:6062267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134501 transcription start site region 134501 MGI:6062268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134502 transcription start site region 134502 MGI:6062269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134503 transcription start site region 134503 MGI:6062270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134504 transcription start site region 134504 MGI:6062271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134505 transcription start site region 134505 MGI:6062272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134506 transcription start site region 134506 MGI:6062273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134507 transcription start site region 134507 MGI:6062274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134508 transcription start site region 134508 MGI:6062275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134509 transcription start site region 134509 MGI:6062276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134510 transcription start site region 134510 MGI:6062277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134511 transcription start site region 134511 MGI:6062278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134512 transcription start site region 134512 MGI:6062279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134513 transcription start site region 134513 MGI:6062280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134514 transcription start site region 134514 MGI:6062281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134515 transcription start site region 134515 MGI:6062282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134516 transcription start site region 134516 MGI:6062283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134517 transcription start site region 134517 MGI:6062284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134518 transcription start site region 134518 MGI:6062285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134519 transcription start site region 134519 MGI:6062286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134520 transcription start site region 134520 MGI:6062287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134521 transcription start site region 134521 MGI:6062288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134522 transcription start site region 134522 MGI:6062289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134523 transcription start site region 134523 MGI:6062290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134524 transcription start site region 134524 MGI:6062291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134525 transcription start site region 134525 MGI:6062292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134526 transcription start site region 134526 MGI:6062293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134527 transcription start site region 134527 MGI:6062294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134528 transcription start site region 134528 MGI:6062295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134529 transcription start site region 134529 MGI:6062296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134530 transcription start site region 134530 MGI:6062297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134531 transcription start site region 134531 MGI:6062298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134532 transcription start site region 134532 MGI:6062299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134533 transcription start site region 134533 MGI:6062300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134534 transcription start site region 134534 MGI:6062301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134535 transcription start site region 134535 MGI:6062302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134536 transcription start site region 134536 MGI:6062303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134537 transcription start site region 134537 MGI:6062304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134538 transcription start site region 134538 MGI:6062305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134539 transcription start site region 134539 MGI:6062306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134540 transcription start site region 134540 MGI:6062307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134541 transcription start site region 134541 MGI:6062308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134542 transcription start site region 134542 MGI:6062309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134543 transcription start site region 134543 MGI:6062310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134544 transcription start site region 134544 MGI:6062311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134545 transcription start site region 134545 MGI:6062312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134546 transcription start site region 134546 MGI:6062313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134547 transcription start site region 134547 MGI:6062314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134548 transcription start site region 134548 MGI:6062315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134549 transcription start site region 134549 MGI:6062316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134550 transcription start site region 134550 MGI:6062317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134551 transcription start site region 134551 MGI:6062318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134552 transcription start site region 134552 MGI:6062319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134553 transcription start site region 134553 MGI:6062320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134554 transcription start site region 134554 MGI:6062321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134555 transcription start site region 134555 MGI:6062322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134556 transcription start site region 134556 MGI:6062323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134557 transcription start site region 134557 MGI:6062324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134558 transcription start site region 134558 MGI:6062325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134559 transcription start site region 134559 MGI:6062326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134560 transcription start site region 134560 MGI:6062327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134561 transcription start site region 134561 MGI:6062328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134562 transcription start site region 134562 MGI:6062329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134563 transcription start site region 134563 MGI:6062330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134564 transcription start site region 134564 MGI:6062331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134565 transcription start site region 134565 MGI:6062332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134566 transcription start site region 134566 MGI:6062333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134567 transcription start site region 134567 MGI:6062334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134568 transcription start site region 134568 MGI:6062335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134569 transcription start site region 134569 MGI:6062336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134570 transcription start site region 134570 MGI:6062337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134571 transcription start site region 134571 MGI:6062338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134572 transcription start site region 134572 MGI:6062339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134573 transcription start site region 134573 MGI:6062340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134574 transcription start site region 134574 MGI:6062341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134575 transcription start site region 134575 MGI:6062342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134576 transcription start site region 134576 MGI:6062343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134577 transcription start site region 134577 MGI:6062344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134578 transcription start site region 134578 MGI:6062345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134579 transcription start site region 134579 MGI:6062346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134580 transcription start site region 134580 MGI:6062347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134581 transcription start site region 134581 MGI:6062348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134582 transcription start site region 134582 MGI:6062349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134583 transcription start site region 134583 MGI:6062350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134584 transcription start site region 134584 MGI:6062351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134585 transcription start site region 134585 MGI:6062352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134586 transcription start site region 134586 MGI:6062353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134587 transcription start site region 134587 MGI:6062354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134588 transcription start site region 134588 MGI:6062355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134589 transcription start site region 134589 MGI:6062356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134590 transcription start site region 134590 MGI:6062357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134591 transcription start site region 134591 MGI:6062358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134592 transcription start site region 134592 MGI:6062359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134593 transcription start site region 134593 MGI:6062360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134594 transcription start site region 134594 MGI:6062361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134595 transcription start site region 134595 MGI:6062362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134596 transcription start site region 134596 MGI:6062363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134597 transcription start site region 134597 MGI:6062364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134598 transcription start site region 134598 MGI:6062365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134599 transcription start site region 134599 MGI:6062366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134600 transcription start site region 134600 MGI:6062367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134601 transcription start site region 134601 MGI:6062368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134602 transcription start site region 134602 MGI:6062369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134603 transcription start site region 134603 MGI:6062370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134604 transcription start site region 134604 MGI:6062371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134605 transcription start site region 134605 MGI:6062372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134606 transcription start site region 134606 MGI:6062373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134607 transcription start site region 134607 MGI:6062374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134608 transcription start site region 134608 MGI:6062375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134609 transcription start site region 134609 MGI:6062376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134610 transcription start site region 134610 MGI:6062377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134611 transcription start site region 134611 MGI:6062378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134612 transcription start site region 134612 MGI:6062379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134613 transcription start site region 134613 MGI:6062380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134614 transcription start site region 134614 MGI:6062381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134615 transcription start site region 134615 MGI:6062382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134616 transcription start site region 134616 MGI:6062383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134617 transcription start site region 134617 MGI:6062384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134618 transcription start site region 134618 MGI:6062385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134619 transcription start site region 134619 MGI:6062386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134620 transcription start site region 134620 MGI:6062387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134621 transcription start site region 134621 MGI:6062388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134622 transcription start site region 134622 MGI:6062389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134623 transcription start site region 134623 MGI:6062390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134624 transcription start site region 134624 MGI:6062391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134625 transcription start site region 134625 MGI:6062392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134626 transcription start site region 134626 MGI:6062393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134627 transcription start site region 134627 MGI:6062394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134628 transcription start site region 134628 MGI:6062395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134629 transcription start site region 134629 MGI:6062396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134630 transcription start site region 134630 MGI:6062397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134631 transcription start site region 134631 MGI:6062398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134632 transcription start site region 134632 MGI:6062399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134633 transcription start site region 134633 MGI:6062400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134634 transcription start site region 134634 MGI:6062401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134635 transcription start site region 134635 MGI:6062402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134636 transcription start site region 134636 MGI:6062403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134637 transcription start site region 134637 MGI:6062404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134638 transcription start site region 134638 MGI:6062405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134639 transcription start site region 134639 MGI:6062406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134640 transcription start site region 134640 MGI:6062407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134641 transcription start site region 134641 MGI:6062408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134642 transcription start site region 134642 MGI:6062409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134643 transcription start site region 134643 MGI:6062410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134644 transcription start site region 134644 MGI:6062411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134645 transcription start site region 134645 MGI:6062412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134646 transcription start site region 134646 MGI:6062413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134647 transcription start site region 134647 MGI:6062414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134648 transcription start site region 134648 MGI:6062415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134649 transcription start site region 134649 MGI:6062416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134650 transcription start site region 134650 MGI:6062417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134651 transcription start site region 134651 MGI:6062418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134652 transcription start site region 134652 MGI:6062419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134653 transcription start site region 134653 MGI:6062420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134654 transcription start site region 134654 MGI:6062421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134655 transcription start site region 134655 MGI:6062422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134656 transcription start site region 134656 MGI:6062423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134657 transcription start site region 134657 MGI:6062424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134658 transcription start site region 134658 MGI:6062425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134659 transcription start site region 134659 MGI:6062426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134660 transcription start site region 134660 MGI:6062427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134661 transcription start site region 134661 MGI:6062428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134662 transcription start site region 134662 MGI:6062429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134663 transcription start site region 134663 MGI:6062430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134664 transcription start site region 134664 MGI:6062431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134665 transcription start site region 134665 MGI:6062432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134666 transcription start site region 134666 MGI:6062433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134667 transcription start site region 134667 MGI:6062434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134668 transcription start site region 134668 MGI:6062435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134669 transcription start site region 134669 MGI:6062436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134670 transcription start site region 134670 MGI:6062437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134671 transcription start site region 134671 MGI:6062438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134672 transcription start site region 134672 MGI:6062439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134673 transcription start site region 134673 MGI:6062440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134674 transcription start site region 134674 MGI:6062441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134675 transcription start site region 134675 MGI:6062442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134676 transcription start site region 134676 MGI:6062443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134677 transcription start site region 134677 MGI:6062444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134678 transcription start site region 134678 MGI:6062445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134679 transcription start site region 134679 MGI:6062446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134680 transcription start site region 134680 MGI:6062447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134681 transcription start site region 134681 MGI:6062448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134682 transcription start site region 134682 MGI:6062449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134683 transcription start site region 134683 MGI:6062450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134684 transcription start site region 134684 MGI:6062451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134685 transcription start site region 134685 MGI:6062452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134686 transcription start site region 134686 MGI:6062453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134687 transcription start site region 134687 MGI:6062454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134688 transcription start site region 134688 MGI:6062455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134689 transcription start site region 134689 MGI:6062456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134690 transcription start site region 134690 MGI:6062457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134691 transcription start site region 134691 MGI:6062458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134692 transcription start site region 134692 MGI:6062459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134693 transcription start site region 134693 MGI:6062460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134694 transcription start site region 134694 MGI:6062461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134695 transcription start site region 134695 MGI:6062462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134696 transcription start site region 134696 MGI:6062463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134697 transcription start site region 134697 MGI:6062464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134698 transcription start site region 134698 MGI:6062465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134699 transcription start site region 134699 MGI:6062466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134700 transcription start site region 134700 MGI:6062467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134701 transcription start site region 134701 MGI:6062468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134702 transcription start site region 134702 MGI:6062469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134703 transcription start site region 134703 MGI:6062470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134704 transcription start site region 134704 MGI:6062471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134705 transcription start site region 134705 MGI:6062472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134706 transcription start site region 134706 MGI:6062473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134707 transcription start site region 134707 MGI:6062474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134708 transcription start site region 134708 MGI:6062475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134709 transcription start site region 134709 MGI:6062476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134710 transcription start site region 134710 MGI:6062477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134711 transcription start site region 134711 MGI:6062478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134712 transcription start site region 134712 MGI:6062479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134713 transcription start site region 134713 MGI:6062480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134714 transcription start site region 134714 MGI:6062481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134715 transcription start site region 134715 MGI:6062482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134716 transcription start site region 134716 MGI:6062483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134717 transcription start site region 134717 MGI:6062484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134718 transcription start site region 134718 MGI:6062485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134719 transcription start site region 134719 MGI:6062486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134720 transcription start site region 134720 MGI:6062487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134721 transcription start site region 134721 MGI:6062488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134722 transcription start site region 134722 MGI:6062489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134723 transcription start site region 134723 MGI:6062490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134724 transcription start site region 134724 MGI:6062491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134725 transcription start site region 134725 MGI:6062492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134726 transcription start site region 134726 MGI:6062493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134727 transcription start site region 134727 MGI:6062494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134728 transcription start site region 134728 MGI:6062495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134729 transcription start site region 134729 MGI:6062496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134730 transcription start site region 134730 MGI:6062497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134731 transcription start site region 134731 MGI:6062498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134732 transcription start site region 134732 MGI:6062499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134733 transcription start site region 134733 MGI:6062500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134734 transcription start site region 134734 MGI:6062501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134735 transcription start site region 134735 MGI:6062502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134736 transcription start site region 134736 MGI:6062503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134737 transcription start site region 134737 MGI:6062504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134738 transcription start site region 134738 MGI:6062505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134739 transcription start site region 134739 MGI:6062506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134740 transcription start site region 134740 MGI:6062507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134741 transcription start site region 134741 MGI:6062508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134742 transcription start site region 134742 MGI:6062509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134743 transcription start site region 134743 MGI:6062510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134744 transcription start site region 134744 MGI:6062511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134745 transcription start site region 134745 MGI:6062512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134746 transcription start site region 134746 MGI:6062513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134747 transcription start site region 134747 MGI:6062514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134748 transcription start site region 134748 MGI:6062515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134749 transcription start site region 134749 MGI:6062516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134750 transcription start site region 134750 MGI:6062517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134751 transcription start site region 134751 MGI:6062518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134752 transcription start site region 134752 MGI:6062519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134753 transcription start site region 134753 MGI:6062520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134754 transcription start site region 134754 MGI:6062521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134755 transcription start site region 134755 MGI:6062522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134756 transcription start site region 134756 MGI:6062523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134757 transcription start site region 134757 MGI:6062524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134758 transcription start site region 134758 MGI:6062525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134759 transcription start site region 134759 MGI:6062526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134760 transcription start site region 134760 MGI:6062527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134761 transcription start site region 134761 MGI:6062528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134762 transcription start site region 134762 MGI:6062529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134763 transcription start site region 134763 MGI:6062530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134764 transcription start site region 134764 MGI:6062531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134765 transcription start site region 134765 MGI:6062532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134766 transcription start site region 134766 MGI:6062533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134767 transcription start site region 134767 MGI:6062534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134768 transcription start site region 134768 MGI:6062535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134769 transcription start site region 134769 MGI:6062536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134770 transcription start site region 134770 MGI:6062537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134771 transcription start site region 134771 MGI:6062538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134772 transcription start site region 134772 MGI:6062539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134773 transcription start site region 134773 MGI:6062540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134774 transcription start site region 134774 MGI:6062541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134775 transcription start site region 134775 MGI:6062542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134776 transcription start site region 134776 MGI:6062543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134777 transcription start site region 134777 MGI:6062544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134778 transcription start site region 134778 MGI:6062545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134779 transcription start site region 134779 MGI:6062546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134780 transcription start site region 134780 MGI:6062547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134781 transcription start site region 134781 MGI:6062548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134782 transcription start site region 134782 MGI:6062549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134783 transcription start site region 134783 MGI:6062550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134784 transcription start site region 134784 MGI:6062551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134785 transcription start site region 134785 MGI:6062552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134786 transcription start site region 134786 MGI:6062553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134787 transcription start site region 134787 MGI:6062554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134788 transcription start site region 134788 MGI:6062555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134789 transcription start site region 134789 MGI:6062556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134790 transcription start site region 134790 MGI:6062557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134791 transcription start site region 134791 MGI:6062558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134792 transcription start site region 134792 MGI:6062559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134793 transcription start site region 134793 MGI:6062560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134794 transcription start site region 134794 MGI:6062561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134795 transcription start site region 134795 MGI:6062562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134796 transcription start site region 134796 MGI:6062563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134797 transcription start site region 134797 MGI:6062564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134798 transcription start site region 134798 MGI:6062565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134799 transcription start site region 134799 MGI:6062566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134800 transcription start site region 134800 MGI:6062567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134801 transcription start site region 134801 MGI:6062568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134802 transcription start site region 134802 MGI:6062569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134803 transcription start site region 134803 MGI:6062570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134804 transcription start site region 134804 MGI:6062571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134805 transcription start site region 134805 MGI:6062572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134806 transcription start site region 134806 MGI:6062573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134807 transcription start site region 134807 MGI:6062574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134808 transcription start site region 134808 MGI:6062575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134809 transcription start site region 134809 MGI:6062576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134810 transcription start site region 134810 MGI:6062577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134811 transcription start site region 134811 MGI:6062578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134812 transcription start site region 134812 MGI:6062579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134813 transcription start site region 134813 MGI:6062580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134814 transcription start site region 134814 MGI:6062581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134815 transcription start site region 134815 MGI:6062582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134816 transcription start site region 134816 MGI:6062583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134817 transcription start site region 134817 MGI:6062584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134818 transcription start site region 134818 MGI:6062585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134819 transcription start site region 134819 MGI:6062586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134820 transcription start site region 134820 MGI:6062587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134821 transcription start site region 134821 MGI:6062588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134822 transcription start site region 134822 MGI:6062589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134823 transcription start site region 134823 MGI:6062590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134824 transcription start site region 134824 MGI:6062591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134825 transcription start site region 134825 MGI:6062592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134826 transcription start site region 134826 MGI:6062593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134827 transcription start site region 134827 MGI:6062594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134828 transcription start site region 134828 MGI:6062595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134829 transcription start site region 134829 MGI:6062596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134830 transcription start site region 134830 MGI:6062597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134831 transcription start site region 134831 MGI:6062598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134832 transcription start site region 134832 MGI:6062599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134833 transcription start site region 134833 MGI:6062600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134834 transcription start site region 134834 MGI:6062601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134835 transcription start site region 134835 MGI:6062602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134836 transcription start site region 134836 MGI:6062603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134837 transcription start site region 134837 MGI:6062604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134838 transcription start site region 134838 MGI:6062605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134839 transcription start site region 134839 MGI:6062606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134840 transcription start site region 134840 MGI:6062607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134841 transcription start site region 134841 MGI:6062608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134842 transcription start site region 134842 MGI:6062609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134843 transcription start site region 134843 MGI:6062610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134844 transcription start site region 134844 MGI:6062611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134845 transcription start site region 134845 MGI:6062612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134846 transcription start site region 134846 MGI:6062613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134847 transcription start site region 134847 MGI:6062614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134848 transcription start site region 134848 MGI:6062615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134849 transcription start site region 134849 MGI:6062616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134850 transcription start site region 134850 MGI:6062617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134851 transcription start site region 134851 MGI:6062618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134852 transcription start site region 134852 MGI:6062619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134853 transcription start site region 134853 MGI:6062620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134854 transcription start site region 134854 MGI:6062621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134855 transcription start site region 134855 MGI:6062622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134856 transcription start site region 134856 MGI:6062623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134857 transcription start site region 134857 MGI:6062624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134858 transcription start site region 134858 MGI:6062625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134859 transcription start site region 134859 MGI:6062626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134860 transcription start site region 134860 MGI:6062627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134861 transcription start site region 134861 MGI:6062628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134862 transcription start site region 134862 MGI:6062629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134863 transcription start site region 134863 MGI:6062630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134864 transcription start site region 134864 MGI:6062631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134865 transcription start site region 134865 MGI:6062632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134866 transcription start site region 134866 MGI:6062633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134867 transcription start site region 134867 MGI:6062634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134868 transcription start site region 134868 MGI:6062635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134869 transcription start site region 134869 MGI:6062636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134870 transcription start site region 134870 MGI:6062637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134871 transcription start site region 134871 MGI:6062638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134872 transcription start site region 134872 MGI:6062639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134873 transcription start site region 134873 MGI:6062640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134874 transcription start site region 134874 MGI:6062641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134875 transcription start site region 134875 MGI:6062642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134876 transcription start site region 134876 MGI:6062643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134877 transcription start site region 134877 MGI:6062644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134878 transcription start site region 134878 MGI:6062645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134879 transcription start site region 134879 MGI:6062646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134880 transcription start site region 134880 MGI:6062647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134881 transcription start site region 134881 MGI:6062648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134882 transcription start site region 134882 MGI:6062649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134883 transcription start site region 134883 MGI:6062650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134884 transcription start site region 134884 MGI:6062651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134885 transcription start site region 134885 MGI:6062652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134886 transcription start site region 134886 MGI:6062653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134887 transcription start site region 134887 MGI:6062654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134888 transcription start site region 134888 MGI:6062655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134889 transcription start site region 134889 MGI:6062656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134890 transcription start site region 134890 MGI:6062657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134891 transcription start site region 134891 MGI:6062658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134892 transcription start site region 134892 MGI:6062659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134893 transcription start site region 134893 MGI:6062660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134894 transcription start site region 134894 MGI:6062661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134895 transcription start site region 134895 MGI:6062662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134896 transcription start site region 134896 MGI:6062663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134897 transcription start site region 134897 MGI:6062664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134898 transcription start site region 134898 MGI:6062665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134899 transcription start site region 134899 MGI:6062666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134900 transcription start site region 134900 MGI:6062667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134901 transcription start site region 134901 MGI:6062668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134902 transcription start site region 134902 MGI:6062669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134903 transcription start site region 134903 MGI:6062670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134904 transcription start site region 134904 MGI:6062671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134905 transcription start site region 134905 MGI:6062672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134906 transcription start site region 134906 MGI:6062673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134907 transcription start site region 134907 MGI:6062674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134908 transcription start site region 134908 MGI:6062675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134909 transcription start site region 134909 MGI:6062676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134910 transcription start site region 134910 MGI:6062677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134911 transcription start site region 134911 MGI:6062678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134912 transcription start site region 134912 MGI:6062679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134913 transcription start site region 134913 MGI:6062680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134914 transcription start site region 134914 MGI:6062681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134915 transcription start site region 134915 MGI:6062682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134916 transcription start site region 134916 MGI:6062683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134917 transcription start site region 134917 MGI:6062684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134918 transcription start site region 134918 MGI:6062685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134919 transcription start site region 134919 MGI:6062686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134920 transcription start site region 134920 MGI:6062687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134921 transcription start site region 134921 MGI:6062688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134922 transcription start site region 134922 MGI:6062689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134923 transcription start site region 134923 MGI:6062690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134924 transcription start site region 134924 MGI:6062691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134925 transcription start site region 134925 MGI:6062692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134926 transcription start site region 134926 MGI:6062693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134927 transcription start site region 134927 MGI:6062694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134928 transcription start site region 134928 MGI:6062695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134929 transcription start site region 134929 MGI:6062696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134930 transcription start site region 134930 MGI:6062697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134931 transcription start site region 134931 MGI:6062698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134932 transcription start site region 134932 MGI:6062699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134933 transcription start site region 134933 MGI:6062700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134934 transcription start site region 134934 MGI:6062701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134935 transcription start site region 134935 MGI:6062702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134936 transcription start site region 134936 MGI:6062703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134937 transcription start site region 134937 MGI:6062704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134938 transcription start site region 134938 MGI:6062705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134939 transcription start site region 134939 MGI:6062706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134940 transcription start site region 134940 MGI:6062707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134941 transcription start site region 134941 MGI:6062708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134942 transcription start site region 134942 MGI:6062709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134943 transcription start site region 134943 MGI:6062710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134944 transcription start site region 134944 MGI:6062711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134945 transcription start site region 134945 MGI:6062712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134946 transcription start site region 134946 MGI:6062713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134947 transcription start site region 134947 MGI:6062714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134948 transcription start site region 134948 MGI:6062715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134949 transcription start site region 134949 MGI:6062716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134950 transcription start site region 134950 MGI:6062717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134951 transcription start site region 134951 MGI:6062718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134952 transcription start site region 134952 MGI:6062719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134953 transcription start site region 134953 MGI:6062720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134954 transcription start site region 134954 MGI:6062721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134955 transcription start site region 134955 MGI:6062722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134956 transcription start site region 134956 MGI:6062723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134957 transcription start site region 134957 MGI:6062724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134958 transcription start site region 134958 MGI:6062725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134959 transcription start site region 134959 MGI:6062726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134960 transcription start site region 134960 MGI:6062727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134961 transcription start site region 134961 MGI:6062728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134962 transcription start site region 134962 MGI:6062729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134963 transcription start site region 134963 MGI:6062730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134964 transcription start site region 134964 MGI:6062731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134965 transcription start site region 134965 MGI:6062732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134966 transcription start site region 134966 MGI:6062733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134967 transcription start site region 134967 MGI:6062734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134968 transcription start site region 134968 MGI:6062735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134969 transcription start site region 134969 MGI:6062736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134970 transcription start site region 134970 MGI:6062737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134971 transcription start site region 134971 MGI:6062738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134972 transcription start site region 134972 MGI:6062739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134973 transcription start site region 134973 MGI:6062740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134974 transcription start site region 134974 MGI:6062741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134975 transcription start site region 134975 MGI:6062742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134976 transcription start site region 134976 MGI:6062743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134977 transcription start site region 134977 MGI:6062744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134978 transcription start site region 134978 MGI:6062745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134979 transcription start site region 134979 MGI:6062746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134980 transcription start site region 134980 MGI:6062747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134981 transcription start site region 134981 MGI:6062748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134982 transcription start site region 134982 MGI:6062749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134983 transcription start site region 134983 MGI:6062750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134984 transcription start site region 134984 MGI:6062751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134985 transcription start site region 134985 MGI:6062752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134986 transcription start site region 134986 MGI:6062753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134987 transcription start site region 134987 MGI:6062754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134988 transcription start site region 134988 MGI:6062755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134989 transcription start site region 134989 MGI:6062756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134990 transcription start site region 134990 MGI:6062757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134991 transcription start site region 134991 MGI:6062758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134992 transcription start site region 134992 MGI:6062759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134993 transcription start site region 134993 MGI:6062760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134994 transcription start site region 134994 MGI:6062761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134995 transcription start site region 134995 MGI:6062762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134996 transcription start site region 134996 MGI:6062763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134997 transcription start site region 134997 MGI:6062764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134998 transcription start site region 134998 MGI:6062765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134999 transcription start site region 134999 MGI:6062766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135000 transcription start site region 135000 MGI:6062767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135001 transcription start site region 135001 MGI:6062768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135002 transcription start site region 135002 MGI:6062769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135003 transcription start site region 135003 MGI:6062770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135004 transcription start site region 135004 MGI:6062771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135005 transcription start site region 135005 MGI:6062772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135006 transcription start site region 135006 MGI:6062773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135007 transcription start site region 135007 MGI:6062774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135008 transcription start site region 135008 MGI:6062775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135009 transcription start site region 135009 MGI:6062776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135010 transcription start site region 135010 MGI:6062777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135011 transcription start site region 135011 MGI:6062778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135012 transcription start site region 135012 MGI:6062779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135013 transcription start site region 135013 MGI:6062780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135014 transcription start site region 135014 MGI:6062781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135015 transcription start site region 135015 MGI:6062782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135016 transcription start site region 135016 MGI:6062783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135017 transcription start site region 135017 MGI:6062784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135018 transcription start site region 135018 MGI:6062785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135019 transcription start site region 135019 MGI:6062786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135020 transcription start site region 135020 MGI:6062787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135021 transcription start site region 135021 MGI:6062788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP