Tssr133020 transcription start site region 133020 MGI:6060787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133021 transcription start site region 133021 MGI:6060788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133022 transcription start site region 133022 MGI:6060789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133023 transcription start site region 133023 MGI:6060790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133024 transcription start site region 133024 MGI:6060791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133025 transcription start site region 133025 MGI:6060792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133026 transcription start site region 133026 MGI:6060793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133027 transcription start site region 133027 MGI:6060794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133028 transcription start site region 133028 MGI:6060795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133029 transcription start site region 133029 MGI:6060796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133030 transcription start site region 133030 MGI:6060797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133031 transcription start site region 133031 MGI:6060798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133032 transcription start site region 133032 MGI:6060799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133033 transcription start site region 133033 MGI:6060800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133034 transcription start site region 133034 MGI:6060801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133035 transcription start site region 133035 MGI:6060802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133036 transcription start site region 133036 MGI:6060803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133037 transcription start site region 133037 MGI:6060804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133038 transcription start site region 133038 MGI:6060805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133039 transcription start site region 133039 MGI:6060806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133040 transcription start site region 133040 MGI:6060807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133041 transcription start site region 133041 MGI:6060808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133042 transcription start site region 133042 MGI:6060809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133043 transcription start site region 133043 MGI:6060810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133044 transcription start site region 133044 MGI:6060811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133045 transcription start site region 133045 MGI:6060812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133046 transcription start site region 133046 MGI:6060813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133047 transcription start site region 133047 MGI:6060814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133048 transcription start site region 133048 MGI:6060815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133049 transcription start site region 133049 MGI:6060816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133050 transcription start site region 133050 MGI:6060817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133051 transcription start site region 133051 MGI:6060818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133052 transcription start site region 133052 MGI:6060819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133053 transcription start site region 133053 MGI:6060820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133054 transcription start site region 133054 MGI:6060821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133055 transcription start site region 133055 MGI:6060822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133056 transcription start site region 133056 MGI:6060823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133057 transcription start site region 133057 MGI:6060824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133058 transcription start site region 133058 MGI:6060825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133059 transcription start site region 133059 MGI:6060826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133060 transcription start site region 133060 MGI:6060827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133061 transcription start site region 133061 MGI:6060828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133062 transcription start site region 133062 MGI:6060829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133063 transcription start site region 133063 MGI:6060830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133064 transcription start site region 133064 MGI:6060831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133065 transcription start site region 133065 MGI:6060832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133066 transcription start site region 133066 MGI:6060833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133067 transcription start site region 133067 MGI:6060834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133068 transcription start site region 133068 MGI:6060835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133069 transcription start site region 133069 MGI:6060836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133070 transcription start site region 133070 MGI:6060837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133071 transcription start site region 133071 MGI:6060838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133072 transcription start site region 133072 MGI:6060839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133073 transcription start site region 133073 MGI:6060840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133074 transcription start site region 133074 MGI:6060841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133075 transcription start site region 133075 MGI:6060842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133076 transcription start site region 133076 MGI:6060843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133077 transcription start site region 133077 MGI:6060844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133078 transcription start site region 133078 MGI:6060845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133079 transcription start site region 133079 MGI:6060846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133080 transcription start site region 133080 MGI:6060847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133081 transcription start site region 133081 MGI:6060848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133082 transcription start site region 133082 MGI:6060849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133083 transcription start site region 133083 MGI:6060850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133084 transcription start site region 133084 MGI:6060851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133085 transcription start site region 133085 MGI:6060852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133086 transcription start site region 133086 MGI:6060853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133087 transcription start site region 133087 MGI:6060854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133088 transcription start site region 133088 MGI:6060855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133089 transcription start site region 133089 MGI:6060856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133090 transcription start site region 133090 MGI:6060857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133091 transcription start site region 133091 MGI:6060858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133092 transcription start site region 133092 MGI:6060859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133093 transcription start site region 133093 MGI:6060860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133094 transcription start site region 133094 MGI:6060861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133095 transcription start site region 133095 MGI:6060862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133096 transcription start site region 133096 MGI:6060863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133097 transcription start site region 133097 MGI:6060864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133098 transcription start site region 133098 MGI:6060865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133099 transcription start site region 133099 MGI:6060866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133100 transcription start site region 133100 MGI:6060867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133101 transcription start site region 133101 MGI:6060868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133102 transcription start site region 133102 MGI:6060869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133103 transcription start site region 133103 MGI:6060870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133104 transcription start site region 133104 MGI:6060871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133105 transcription start site region 133105 MGI:6060872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133106 transcription start site region 133106 MGI:6060873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133107 transcription start site region 133107 MGI:6060874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133108 transcription start site region 133108 MGI:6060875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133109 transcription start site region 133109 MGI:6060876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133110 transcription start site region 133110 MGI:6060877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133111 transcription start site region 133111 MGI:6060878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133112 transcription start site region 133112 MGI:6060879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133113 transcription start site region 133113 MGI:6060880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133114 transcription start site region 133114 MGI:6060881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133115 transcription start site region 133115 MGI:6060882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133116 transcription start site region 133116 MGI:6060883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133117 transcription start site region 133117 MGI:6060884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133118 transcription start site region 133118 MGI:6060885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133119 transcription start site region 133119 MGI:6060886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133120 transcription start site region 133120 MGI:6060887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133121 transcription start site region 133121 MGI:6060888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133122 transcription start site region 133122 MGI:6060889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133123 transcription start site region 133123 MGI:6060890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133124 transcription start site region 133124 MGI:6060891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133125 transcription start site region 133125 MGI:6060892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133126 transcription start site region 133126 MGI:6060893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133127 transcription start site region 133127 MGI:6060894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133128 transcription start site region 133128 MGI:6060895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133129 transcription start site region 133129 MGI:6060896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133130 transcription start site region 133130 MGI:6060897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133131 transcription start site region 133131 MGI:6060898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133132 transcription start site region 133132 MGI:6060899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133133 transcription start site region 133133 MGI:6060900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133134 transcription start site region 133134 MGI:6060901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133135 transcription start site region 133135 MGI:6060902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133136 transcription start site region 133136 MGI:6060903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133137 transcription start site region 133137 MGI:6060904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133138 transcription start site region 133138 MGI:6060905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133139 transcription start site region 133139 MGI:6060906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133140 transcription start site region 133140 MGI:6060907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133141 transcription start site region 133141 MGI:6060908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133142 transcription start site region 133142 MGI:6060909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133143 transcription start site region 133143 MGI:6060910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133144 transcription start site region 133144 MGI:6060911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133145 transcription start site region 133145 MGI:6060912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133146 transcription start site region 133146 MGI:6060913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133147 transcription start site region 133147 MGI:6060914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133148 transcription start site region 133148 MGI:6060915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133149 transcription start site region 133149 MGI:6060916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133150 transcription start site region 133150 MGI:6060917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133151 transcription start site region 133151 MGI:6060918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133152 transcription start site region 133152 MGI:6060919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133153 transcription start site region 133153 MGI:6060920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133154 transcription start site region 133154 MGI:6060921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133155 transcription start site region 133155 MGI:6060922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133156 transcription start site region 133156 MGI:6060923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133157 transcription start site region 133157 MGI:6060924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133158 transcription start site region 133158 MGI:6060925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133159 transcription start site region 133159 MGI:6060926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133160 transcription start site region 133160 MGI:6060927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133161 transcription start site region 133161 MGI:6060928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133162 transcription start site region 133162 MGI:6060929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133163 transcription start site region 133163 MGI:6060930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133164 transcription start site region 133164 MGI:6060931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133165 transcription start site region 133165 MGI:6060932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133166 transcription start site region 133166 MGI:6060933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133167 transcription start site region 133167 MGI:6060934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133168 transcription start site region 133168 MGI:6060935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133169 transcription start site region 133169 MGI:6060936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133170 transcription start site region 133170 MGI:6060937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133171 transcription start site region 133171 MGI:6060938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133172 transcription start site region 133172 MGI:6060939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133173 transcription start site region 133173 MGI:6060940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133174 transcription start site region 133174 MGI:6060941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133175 transcription start site region 133175 MGI:6060942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133176 transcription start site region 133176 MGI:6060943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133177 transcription start site region 133177 MGI:6060944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133178 transcription start site region 133178 MGI:6060945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133179 transcription start site region 133179 MGI:6060946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133180 transcription start site region 133180 MGI:6060947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133181 transcription start site region 133181 MGI:6060948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133182 transcription start site region 133182 MGI:6060949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133183 transcription start site region 133183 MGI:6060950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133184 transcription start site region 133184 MGI:6060951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133185 transcription start site region 133185 MGI:6060952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133186 transcription start site region 133186 MGI:6060953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133187 transcription start site region 133187 MGI:6060954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133188 transcription start site region 133188 MGI:6060955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133189 transcription start site region 133189 MGI:6060956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133190 transcription start site region 133190 MGI:6060957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133191 transcription start site region 133191 MGI:6060958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133192 transcription start site region 133192 MGI:6060959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133193 transcription start site region 133193 MGI:6060960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133194 transcription start site region 133194 MGI:6060961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133195 transcription start site region 133195 MGI:6060962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133196 transcription start site region 133196 MGI:6060963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133197 transcription start site region 133197 MGI:6060964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133198 transcription start site region 133198 MGI:6060965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133199 transcription start site region 133199 MGI:6060966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133200 transcription start site region 133200 MGI:6060967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133201 transcription start site region 133201 MGI:6060968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133202 transcription start site region 133202 MGI:6060969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133203 transcription start site region 133203 MGI:6060970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133204 transcription start site region 133204 MGI:6060971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133205 transcription start site region 133205 MGI:6060972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133206 transcription start site region 133206 MGI:6060973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133207 transcription start site region 133207 MGI:6060974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133208 transcription start site region 133208 MGI:6060975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133209 transcription start site region 133209 MGI:6060976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133210 transcription start site region 133210 MGI:6060977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133211 transcription start site region 133211 MGI:6060978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133212 transcription start site region 133212 MGI:6060979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133213 transcription start site region 133213 MGI:6060980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133214 transcription start site region 133214 MGI:6060981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133215 transcription start site region 133215 MGI:6060982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133216 transcription start site region 133216 MGI:6060983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133217 transcription start site region 133217 MGI:6060984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133218 transcription start site region 133218 MGI:6060985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133219 transcription start site region 133219 MGI:6060986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133220 transcription start site region 133220 MGI:6060987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133221 transcription start site region 133221 MGI:6060988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133222 transcription start site region 133222 MGI:6060989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133223 transcription start site region 133223 MGI:6060990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133224 transcription start site region 133224 MGI:6060991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133225 transcription start site region 133225 MGI:6060992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133226 transcription start site region 133226 MGI:6060993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133227 transcription start site region 133227 MGI:6060994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133228 transcription start site region 133228 MGI:6060995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133229 transcription start site region 133229 MGI:6060996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133230 transcription start site region 133230 MGI:6060997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133231 transcription start site region 133231 MGI:6060998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133232 transcription start site region 133232 MGI:6060999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133233 transcription start site region 133233 MGI:6061000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133234 transcription start site region 133234 MGI:6061001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133235 transcription start site region 133235 MGI:6061002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133236 transcription start site region 133236 MGI:6061003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133237 transcription start site region 133237 MGI:6061004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133238 transcription start site region 133238 MGI:6061005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133239 transcription start site region 133239 MGI:6061006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133240 transcription start site region 133240 MGI:6061007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133241 transcription start site region 133241 MGI:6061008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133242 transcription start site region 133242 MGI:6061009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133243 transcription start site region 133243 MGI:6061010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133244 transcription start site region 133244 MGI:6061011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133245 transcription start site region 133245 MGI:6061012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133246 transcription start site region 133246 MGI:6061013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133247 transcription start site region 133247 MGI:6061014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133248 transcription start site region 133248 MGI:6061015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133249 transcription start site region 133249 MGI:6061016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133250 transcription start site region 133250 MGI:6061017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133251 transcription start site region 133251 MGI:6061018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133252 transcription start site region 133252 MGI:6061019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133253 transcription start site region 133253 MGI:6061020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133254 transcription start site region 133254 MGI:6061021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133255 transcription start site region 133255 MGI:6061022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133256 transcription start site region 133256 MGI:6061023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133257 transcription start site region 133257 MGI:6061024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133258 transcription start site region 133258 MGI:6061025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133259 transcription start site region 133259 MGI:6061026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133260 transcription start site region 133260 MGI:6061027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133261 transcription start site region 133261 MGI:6061028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133262 transcription start site region 133262 MGI:6061029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133263 transcription start site region 133263 MGI:6061030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133264 transcription start site region 133264 MGI:6061031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133265 transcription start site region 133265 MGI:6061032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133266 transcription start site region 133266 MGI:6061033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133267 transcription start site region 133267 MGI:6061034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133268 transcription start site region 133268 MGI:6061035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133269 transcription start site region 133269 MGI:6061036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133270 transcription start site region 133270 MGI:6061037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133271 transcription start site region 133271 MGI:6061038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133272 transcription start site region 133272 MGI:6061039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133273 transcription start site region 133273 MGI:6061040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133274 transcription start site region 133274 MGI:6061041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133275 transcription start site region 133275 MGI:6061042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133276 transcription start site region 133276 MGI:6061043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133277 transcription start site region 133277 MGI:6061044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133278 transcription start site region 133278 MGI:6061045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133279 transcription start site region 133279 MGI:6061046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133280 transcription start site region 133280 MGI:6061047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133281 transcription start site region 133281 MGI:6061048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133282 transcription start site region 133282 MGI:6061049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133283 transcription start site region 133283 MGI:6061050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133284 transcription start site region 133284 MGI:6061051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133285 transcription start site region 133285 MGI:6061052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133286 transcription start site region 133286 MGI:6061053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133287 transcription start site region 133287 MGI:6061054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133288 transcription start site region 133288 MGI:6061055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133289 transcription start site region 133289 MGI:6061056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133290 transcription start site region 133290 MGI:6061057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133291 transcription start site region 133291 MGI:6061058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133292 transcription start site region 133292 MGI:6061059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133293 transcription start site region 133293 MGI:6061060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133294 transcription start site region 133294 MGI:6061061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133295 transcription start site region 133295 MGI:6061062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133296 transcription start site region 133296 MGI:6061063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133297 transcription start site region 133297 MGI:6061064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133298 transcription start site region 133298 MGI:6061065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133299 transcription start site region 133299 MGI:6061066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133300 transcription start site region 133300 MGI:6061067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133301 transcription start site region 133301 MGI:6061068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133302 transcription start site region 133302 MGI:6061069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133303 transcription start site region 133303 MGI:6061070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133304 transcription start site region 133304 MGI:6061071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133305 transcription start site region 133305 MGI:6061072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133306 transcription start site region 133306 MGI:6061073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133307 transcription start site region 133307 MGI:6061074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133308 transcription start site region 133308 MGI:6061075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133309 transcription start site region 133309 MGI:6061076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133310 transcription start site region 133310 MGI:6061077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133311 transcription start site region 133311 MGI:6061078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133312 transcription start site region 133312 MGI:6061079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133313 transcription start site region 133313 MGI:6061080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133314 transcription start site region 133314 MGI:6061081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133315 transcription start site region 133315 MGI:6061082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133316 transcription start site region 133316 MGI:6061083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133317 transcription start site region 133317 MGI:6061084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133318 transcription start site region 133318 MGI:6061085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133319 transcription start site region 133319 MGI:6061086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133320 transcription start site region 133320 MGI:6061087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133321 transcription start site region 133321 MGI:6061088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133322 transcription start site region 133322 MGI:6061089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133323 transcription start site region 133323 MGI:6061090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133324 transcription start site region 133324 MGI:6061091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133325 transcription start site region 133325 MGI:6061092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133326 transcription start site region 133326 MGI:6061093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133327 transcription start site region 133327 MGI:6061094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133328 transcription start site region 133328 MGI:6061095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133329 transcription start site region 133329 MGI:6061096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133330 transcription start site region 133330 MGI:6061097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133331 transcription start site region 133331 MGI:6061098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133332 transcription start site region 133332 MGI:6061099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133333 transcription start site region 133333 MGI:6061100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133334 transcription start site region 133334 MGI:6061101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133335 transcription start site region 133335 MGI:6061102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133336 transcription start site region 133336 MGI:6061103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133337 transcription start site region 133337 MGI:6061104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133338 transcription start site region 133338 MGI:6061105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133339 transcription start site region 133339 MGI:6061106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133340 transcription start site region 133340 MGI:6061107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133341 transcription start site region 133341 MGI:6061108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133342 transcription start site region 133342 MGI:6061109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133343 transcription start site region 133343 MGI:6061110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133344 transcription start site region 133344 MGI:6061111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133345 transcription start site region 133345 MGI:6061112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133346 transcription start site region 133346 MGI:6061113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133347 transcription start site region 133347 MGI:6061114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133348 transcription start site region 133348 MGI:6061115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133349 transcription start site region 133349 MGI:6061116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133350 transcription start site region 133350 MGI:6061117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133351 transcription start site region 133351 MGI:6061118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133352 transcription start site region 133352 MGI:6061119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133353 transcription start site region 133353 MGI:6061120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133354 transcription start site region 133354 MGI:6061121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133355 transcription start site region 133355 MGI:6061122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133356 transcription start site region 133356 MGI:6061123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133357 transcription start site region 133357 MGI:6061124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133358 transcription start site region 133358 MGI:6061125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133359 transcription start site region 133359 MGI:6061126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133360 transcription start site region 133360 MGI:6061127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133361 transcription start site region 133361 MGI:6061128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133362 transcription start site region 133362 MGI:6061129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133363 transcription start site region 133363 MGI:6061130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133364 transcription start site region 133364 MGI:6061131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133365 transcription start site region 133365 MGI:6061132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133366 transcription start site region 133366 MGI:6061133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133367 transcription start site region 133367 MGI:6061134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133368 transcription start site region 133368 MGI:6061135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133369 transcription start site region 133369 MGI:6061136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133370 transcription start site region 133370 MGI:6061137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133371 transcription start site region 133371 MGI:6061138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133372 transcription start site region 133372 MGI:6061139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133373 transcription start site region 133373 MGI:6061140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133374 transcription start site region 133374 MGI:6061141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133375 transcription start site region 133375 MGI:6061142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133376 transcription start site region 133376 MGI:6061143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133377 transcription start site region 133377 MGI:6061144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133378 transcription start site region 133378 MGI:6061145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133379 transcription start site region 133379 MGI:6061146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133380 transcription start site region 133380 MGI:6061147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133381 transcription start site region 133381 MGI:6061148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133382 transcription start site region 133382 MGI:6061149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133383 transcription start site region 133383 MGI:6061150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133384 transcription start site region 133384 MGI:6061151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133385 transcription start site region 133385 MGI:6061152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133386 transcription start site region 133386 MGI:6061153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133387 transcription start site region 133387 MGI:6061154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133388 transcription start site region 133388 MGI:6061155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133389 transcription start site region 133389 MGI:6061156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133390 transcription start site region 133390 MGI:6061157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133391 transcription start site region 133391 MGI:6061158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133392 transcription start site region 133392 MGI:6061159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133393 transcription start site region 133393 MGI:6061160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133394 transcription start site region 133394 MGI:6061161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133395 transcription start site region 133395 MGI:6061162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133396 transcription start site region 133396 MGI:6061163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133397 transcription start site region 133397 MGI:6061164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133398 transcription start site region 133398 MGI:6061165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133399 transcription start site region 133399 MGI:6061166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133400 transcription start site region 133400 MGI:6061167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133401 transcription start site region 133401 MGI:6061168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133402 transcription start site region 133402 MGI:6061169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133403 transcription start site region 133403 MGI:6061170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133404 transcription start site region 133404 MGI:6061171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133405 transcription start site region 133405 MGI:6061172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133406 transcription start site region 133406 MGI:6061173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133407 transcription start site region 133407 MGI:6061174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133408 transcription start site region 133408 MGI:6061175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133409 transcription start site region 133409 MGI:6061176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133410 transcription start site region 133410 MGI:6061177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133411 transcription start site region 133411 MGI:6061178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133412 transcription start site region 133412 MGI:6061179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133413 transcription start site region 133413 MGI:6061180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133414 transcription start site region 133414 MGI:6061181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133415 transcription start site region 133415 MGI:6061182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133416 transcription start site region 133416 MGI:6061183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133417 transcription start site region 133417 MGI:6061184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133418 transcription start site region 133418 MGI:6061185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133419 transcription start site region 133419 MGI:6061186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133420 transcription start site region 133420 MGI:6061187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133421 transcription start site region 133421 MGI:6061188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133422 transcription start site region 133422 MGI:6061189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133423 transcription start site region 133423 MGI:6061190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133424 transcription start site region 133424 MGI:6061191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133425 transcription start site region 133425 MGI:6061192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133426 transcription start site region 133426 MGI:6061193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133427 transcription start site region 133427 MGI:6061194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133428 transcription start site region 133428 MGI:6061195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133429 transcription start site region 133429 MGI:6061196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133430 transcription start site region 133430 MGI:6061197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133431 transcription start site region 133431 MGI:6061198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133432 transcription start site region 133432 MGI:6061199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133433 transcription start site region 133433 MGI:6061200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133434 transcription start site region 133434 MGI:6061201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133435 transcription start site region 133435 MGI:6061202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133436 transcription start site region 133436 MGI:6061203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133437 transcription start site region 133437 MGI:6061204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133438 transcription start site region 133438 MGI:6061205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133439 transcription start site region 133439 MGI:6061206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133440 transcription start site region 133440 MGI:6061207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133441 transcription start site region 133441 MGI:6061208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133442 transcription start site region 133442 MGI:6061209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133443 transcription start site region 133443 MGI:6061210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133444 transcription start site region 133444 MGI:6061211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133445 transcription start site region 133445 MGI:6061212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133446 transcription start site region 133446 MGI:6061213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133447 transcription start site region 133447 MGI:6061214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133448 transcription start site region 133448 MGI:6061215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133449 transcription start site region 133449 MGI:6061216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133450 transcription start site region 133450 MGI:6061217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133451 transcription start site region 133451 MGI:6061218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133452 transcription start site region 133452 MGI:6061219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133453 transcription start site region 133453 MGI:6061220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133454 transcription start site region 133454 MGI:6061221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133455 transcription start site region 133455 MGI:6061222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133456 transcription start site region 133456 MGI:6061223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133457 transcription start site region 133457 MGI:6061224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133458 transcription start site region 133458 MGI:6061225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133459 transcription start site region 133459 MGI:6061226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133460 transcription start site region 133460 MGI:6061227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133461 transcription start site region 133461 MGI:6061228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133462 transcription start site region 133462 MGI:6061229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133463 transcription start site region 133463 MGI:6061230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133464 transcription start site region 133464 MGI:6061231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133465 transcription start site region 133465 MGI:6061232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133466 transcription start site region 133466 MGI:6061233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133467 transcription start site region 133467 MGI:6061234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133468 transcription start site region 133468 MGI:6061235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133469 transcription start site region 133469 MGI:6061236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133470 transcription start site region 133470 MGI:6061237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133471 transcription start site region 133471 MGI:6061238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133472 transcription start site region 133472 MGI:6061239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133473 transcription start site region 133473 MGI:6061240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133474 transcription start site region 133474 MGI:6061241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133475 transcription start site region 133475 MGI:6061242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133476 transcription start site region 133476 MGI:6061243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133477 transcription start site region 133477 MGI:6061244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133478 transcription start site region 133478 MGI:6061245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133479 transcription start site region 133479 MGI:6061246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133480 transcription start site region 133480 MGI:6061247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133481 transcription start site region 133481 MGI:6061248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133482 transcription start site region 133482 MGI:6061249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133483 transcription start site region 133483 MGI:6061250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133484 transcription start site region 133484 MGI:6061251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133485 transcription start site region 133485 MGI:6061252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133486 transcription start site region 133486 MGI:6061253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133487 transcription start site region 133487 MGI:6061254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133488 transcription start site region 133488 MGI:6061255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133489 transcription start site region 133489 MGI:6061256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133490 transcription start site region 133490 MGI:6061257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133491 transcription start site region 133491 MGI:6061258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133492 transcription start site region 133492 MGI:6061259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133493 transcription start site region 133493 MGI:6061260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133494 transcription start site region 133494 MGI:6061261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133495 transcription start site region 133495 MGI:6061262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133496 transcription start site region 133496 MGI:6061263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133497 transcription start site region 133497 MGI:6061264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133498 transcription start site region 133498 MGI:6061265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133499 transcription start site region 133499 MGI:6061266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133500 transcription start site region 133500 MGI:6061267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133501 transcription start site region 133501 MGI:6061268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133502 transcription start site region 133502 MGI:6061269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133503 transcription start site region 133503 MGI:6061270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133504 transcription start site region 133504 MGI:6061271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133505 transcription start site region 133505 MGI:6061272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133506 transcription start site region 133506 MGI:6061273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133507 transcription start site region 133507 MGI:6061274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133508 transcription start site region 133508 MGI:6061275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133509 transcription start site region 133509 MGI:6061276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133510 transcription start site region 133510 MGI:6061277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133511 transcription start site region 133511 MGI:6061278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133512 transcription start site region 133512 MGI:6061279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133513 transcription start site region 133513 MGI:6061280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133514 transcription start site region 133514 MGI:6061281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133515 transcription start site region 133515 MGI:6061282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133516 transcription start site region 133516 MGI:6061283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133517 transcription start site region 133517 MGI:6061284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133518 transcription start site region 133518 MGI:6061285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133519 transcription start site region 133519 MGI:6061286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133520 transcription start site region 133520 MGI:6061287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133521 transcription start site region 133521 MGI:6061288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133522 transcription start site region 133522 MGI:6061289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133523 transcription start site region 133523 MGI:6061290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133524 transcription start site region 133524 MGI:6061291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133525 transcription start site region 133525 MGI:6061292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133526 transcription start site region 133526 MGI:6061293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133527 transcription start site region 133527 MGI:6061294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133528 transcription start site region 133528 MGI:6061295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133529 transcription start site region 133529 MGI:6061296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133530 transcription start site region 133530 MGI:6061297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133531 transcription start site region 133531 MGI:6061298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133532 transcription start site region 133532 MGI:6061299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133533 transcription start site region 133533 MGI:6061300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133534 transcription start site region 133534 MGI:6061301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133535 transcription start site region 133535 MGI:6061302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133536 transcription start site region 133536 MGI:6061303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133537 transcription start site region 133537 MGI:6061304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133538 transcription start site region 133538 MGI:6061305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133539 transcription start site region 133539 MGI:6061306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133540 transcription start site region 133540 MGI:6061307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133541 transcription start site region 133541 MGI:6061308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133542 transcription start site region 133542 MGI:6061309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133543 transcription start site region 133543 MGI:6061310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133544 transcription start site region 133544 MGI:6061311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133545 transcription start site region 133545 MGI:6061312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133546 transcription start site region 133546 MGI:6061313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133547 transcription start site region 133547 MGI:6061314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133548 transcription start site region 133548 MGI:6061315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133549 transcription start site region 133549 MGI:6061316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133550 transcription start site region 133550 MGI:6061317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133551 transcription start site region 133551 MGI:6061318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133552 transcription start site region 133552 MGI:6061319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133553 transcription start site region 133553 MGI:6061320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133554 transcription start site region 133554 MGI:6061321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133555 transcription start site region 133555 MGI:6061322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133556 transcription start site region 133556 MGI:6061323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133557 transcription start site region 133557 MGI:6061324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133558 transcription start site region 133558 MGI:6061325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133559 transcription start site region 133559 MGI:6061326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133560 transcription start site region 133560 MGI:6061327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133561 transcription start site region 133561 MGI:6061328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133562 transcription start site region 133562 MGI:6061329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133563 transcription start site region 133563 MGI:6061330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133564 transcription start site region 133564 MGI:6061331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133565 transcription start site region 133565 MGI:6061332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133566 transcription start site region 133566 MGI:6061333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133567 transcription start site region 133567 MGI:6061334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133568 transcription start site region 133568 MGI:6061335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133569 transcription start site region 133569 MGI:6061336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133570 transcription start site region 133570 MGI:6061337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133571 transcription start site region 133571 MGI:6061338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133572 transcription start site region 133572 MGI:6061339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133573 transcription start site region 133573 MGI:6061340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133574 transcription start site region 133574 MGI:6061341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133575 transcription start site region 133575 MGI:6061342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133576 transcription start site region 133576 MGI:6061343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133577 transcription start site region 133577 MGI:6061344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133578 transcription start site region 133578 MGI:6061345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133579 transcription start site region 133579 MGI:6061346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133580 transcription start site region 133580 MGI:6061347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133581 transcription start site region 133581 MGI:6061348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133582 transcription start site region 133582 MGI:6061349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133583 transcription start site region 133583 MGI:6061350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133584 transcription start site region 133584 MGI:6061351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133585 transcription start site region 133585 MGI:6061352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133586 transcription start site region 133586 MGI:6061353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133587 transcription start site region 133587 MGI:6061354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133588 transcription start site region 133588 MGI:6061355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133589 transcription start site region 133589 MGI:6061356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133590 transcription start site region 133590 MGI:6061357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133591 transcription start site region 133591 MGI:6061358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133592 transcription start site region 133592 MGI:6061359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133593 transcription start site region 133593 MGI:6061360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133594 transcription start site region 133594 MGI:6061361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133595 transcription start site region 133595 MGI:6061362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133596 transcription start site region 133596 MGI:6061363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133597 transcription start site region 133597 MGI:6061364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133598 transcription start site region 133598 MGI:6061365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133599 transcription start site region 133599 MGI:6061366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133600 transcription start site region 133600 MGI:6061367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133601 transcription start site region 133601 MGI:6061368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133602 transcription start site region 133602 MGI:6061369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133603 transcription start site region 133603 MGI:6061370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133604 transcription start site region 133604 MGI:6061371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133605 transcription start site region 133605 MGI:6061372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133606 transcription start site region 133606 MGI:6061373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133607 transcription start site region 133607 MGI:6061374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133608 transcription start site region 133608 MGI:6061375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133609 transcription start site region 133609 MGI:6061376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133610 transcription start site region 133610 MGI:6061377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133611 transcription start site region 133611 MGI:6061378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133612 transcription start site region 133612 MGI:6061379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133613 transcription start site region 133613 MGI:6061380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133614 transcription start site region 133614 MGI:6061381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133615 transcription start site region 133615 MGI:6061382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133616 transcription start site region 133616 MGI:6061383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133617 transcription start site region 133617 MGI:6061384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133618 transcription start site region 133618 MGI:6061385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133619 transcription start site region 133619 MGI:6061386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133620 transcription start site region 133620 MGI:6061387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133621 transcription start site region 133621 MGI:6061388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133622 transcription start site region 133622 MGI:6061389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133623 transcription start site region 133623 MGI:6061390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133624 transcription start site region 133624 MGI:6061391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133625 transcription start site region 133625 MGI:6061392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133626 transcription start site region 133626 MGI:6061393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133627 transcription start site region 133627 MGI:6061394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133628 transcription start site region 133628 MGI:6061395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133629 transcription start site region 133629 MGI:6061396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133630 transcription start site region 133630 MGI:6061397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133631 transcription start site region 133631 MGI:6061398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133632 transcription start site region 133632 MGI:6061399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133633 transcription start site region 133633 MGI:6061400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133634 transcription start site region 133634 MGI:6061401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133635 transcription start site region 133635 MGI:6061402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133636 transcription start site region 133636 MGI:6061403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133637 transcription start site region 133637 MGI:6061404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133638 transcription start site region 133638 MGI:6061405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133639 transcription start site region 133639 MGI:6061406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133640 transcription start site region 133640 MGI:6061407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133641 transcription start site region 133641 MGI:6061408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133642 transcription start site region 133642 MGI:6061409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133643 transcription start site region 133643 MGI:6061410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133644 transcription start site region 133644 MGI:6061411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133645 transcription start site region 133645 MGI:6061412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133646 transcription start site region 133646 MGI:6061413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133647 transcription start site region 133647 MGI:6061414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133648 transcription start site region 133648 MGI:6061415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133649 transcription start site region 133649 MGI:6061416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133650 transcription start site region 133650 MGI:6061417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133651 transcription start site region 133651 MGI:6061418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133652 transcription start site region 133652 MGI:6061419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133653 transcription start site region 133653 MGI:6061420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133654 transcription start site region 133654 MGI:6061421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133655 transcription start site region 133655 MGI:6061422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133656 transcription start site region 133656 MGI:6061423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133657 transcription start site region 133657 MGI:6061424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133658 transcription start site region 133658 MGI:6061425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133659 transcription start site region 133659 MGI:6061426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133660 transcription start site region 133660 MGI:6061427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133661 transcription start site region 133661 MGI:6061428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133662 transcription start site region 133662 MGI:6061429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133663 transcription start site region 133663 MGI:6061430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133664 transcription start site region 133664 MGI:6061431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133665 transcription start site region 133665 MGI:6061432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133666 transcription start site region 133666 MGI:6061433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133667 transcription start site region 133667 MGI:6061434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133668 transcription start site region 133668 MGI:6061435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133669 transcription start site region 133669 MGI:6061436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133670 transcription start site region 133670 MGI:6061437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133671 transcription start site region 133671 MGI:6061438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133672 transcription start site region 133672 MGI:6061439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133673 transcription start site region 133673 MGI:6061440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133674 transcription start site region 133674 MGI:6061441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133675 transcription start site region 133675 MGI:6061442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133676 transcription start site region 133676 MGI:6061443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133677 transcription start site region 133677 MGI:6061444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133678 transcription start site region 133678 MGI:6061445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133679 transcription start site region 133679 MGI:6061446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133680 transcription start site region 133680 MGI:6061447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133681 transcription start site region 133681 MGI:6061448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133682 transcription start site region 133682 MGI:6061449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133683 transcription start site region 133683 MGI:6061450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133684 transcription start site region 133684 MGI:6061451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133685 transcription start site region 133685 MGI:6061452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133686 transcription start site region 133686 MGI:6061453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133687 transcription start site region 133687 MGI:6061454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133688 transcription start site region 133688 MGI:6061455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133689 transcription start site region 133689 MGI:6061456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133690 transcription start site region 133690 MGI:6061457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133691 transcription start site region 133691 MGI:6061458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133692 transcription start site region 133692 MGI:6061459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133693 transcription start site region 133693 MGI:6061460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133694 transcription start site region 133694 MGI:6061461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133695 transcription start site region 133695 MGI:6061462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133696 transcription start site region 133696 MGI:6061463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133697 transcription start site region 133697 MGI:6061464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133698 transcription start site region 133698 MGI:6061465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133699 transcription start site region 133699 MGI:6061466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133700 transcription start site region 133700 MGI:6061467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133701 transcription start site region 133701 MGI:6061468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133702 transcription start site region 133702 MGI:6061469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133703 transcription start site region 133703 MGI:6061470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133704 transcription start site region 133704 MGI:6061471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133705 transcription start site region 133705 MGI:6061472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133706 transcription start site region 133706 MGI:6061473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133707 transcription start site region 133707 MGI:6061474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133708 transcription start site region 133708 MGI:6061475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133709 transcription start site region 133709 MGI:6061476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133710 transcription start site region 133710 MGI:6061477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133711 transcription start site region 133711 MGI:6061478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133712 transcription start site region 133712 MGI:6061479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133713 transcription start site region 133713 MGI:6061480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133714 transcription start site region 133714 MGI:6061481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133715 transcription start site region 133715 MGI:6061482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133716 transcription start site region 133716 MGI:6061483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133717 transcription start site region 133717 MGI:6061484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133718 transcription start site region 133718 MGI:6061485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133719 transcription start site region 133719 MGI:6061486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133720 transcription start site region 133720 MGI:6061487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133721 transcription start site region 133721 MGI:6061488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133722 transcription start site region 133722 MGI:6061489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133723 transcription start site region 133723 MGI:6061490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133724 transcription start site region 133724 MGI:6061491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133725 transcription start site region 133725 MGI:6061492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133726 transcription start site region 133726 MGI:6061493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133727 transcription start site region 133727 MGI:6061494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133728 transcription start site region 133728 MGI:6061495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133729 transcription start site region 133729 MGI:6061496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133730 transcription start site region 133730 MGI:6061497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133731 transcription start site region 133731 MGI:6061498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133732 transcription start site region 133732 MGI:6061499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133733 transcription start site region 133733 MGI:6061500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133734 transcription start site region 133734 MGI:6061501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133735 transcription start site region 133735 MGI:6061502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133736 transcription start site region 133736 MGI:6061503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133737 transcription start site region 133737 MGI:6061504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133738 transcription start site region 133738 MGI:6061505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133739 transcription start site region 133739 MGI:6061506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133740 transcription start site region 133740 MGI:6061507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133741 transcription start site region 133741 MGI:6061508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133742 transcription start site region 133742 MGI:6061509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133743 transcription start site region 133743 MGI:6061510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133744 transcription start site region 133744 MGI:6061511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133745 transcription start site region 133745 MGI:6061512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133746 transcription start site region 133746 MGI:6061513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133747 transcription start site region 133747 MGI:6061514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133748 transcription start site region 133748 MGI:6061515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133749 transcription start site region 133749 MGI:6061516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133750 transcription start site region 133750 MGI:6061517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133751 transcription start site region 133751 MGI:6061518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133752 transcription start site region 133752 MGI:6061519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133753 transcription start site region 133753 MGI:6061520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133754 transcription start site region 133754 MGI:6061521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133755 transcription start site region 133755 MGI:6061522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133756 transcription start site region 133756 MGI:6061523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133757 transcription start site region 133757 MGI:6061524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133758 transcription start site region 133758 MGI:6061525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133759 transcription start site region 133759 MGI:6061526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133760 transcription start site region 133760 MGI:6061527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133761 transcription start site region 133761 MGI:6061528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133762 transcription start site region 133762 MGI:6061529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133763 transcription start site region 133763 MGI:6061530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133764 transcription start site region 133764 MGI:6061531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133765 transcription start site region 133765 MGI:6061532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133766 transcription start site region 133766 MGI:6061533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133767 transcription start site region 133767 MGI:6061534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133768 transcription start site region 133768 MGI:6061535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133769 transcription start site region 133769 MGI:6061536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133770 transcription start site region 133770 MGI:6061537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133771 transcription start site region 133771 MGI:6061538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133772 transcription start site region 133772 MGI:6061539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133773 transcription start site region 133773 MGI:6061540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133774 transcription start site region 133774 MGI:6061541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133775 transcription start site region 133775 MGI:6061542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133776 transcription start site region 133776 MGI:6061543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133777 transcription start site region 133777 MGI:6061544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133778 transcription start site region 133778 MGI:6061545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133779 transcription start site region 133779 MGI:6061546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133780 transcription start site region 133780 MGI:6061547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133781 transcription start site region 133781 MGI:6061548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133782 transcription start site region 133782 MGI:6061549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133783 transcription start site region 133783 MGI:6061550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133784 transcription start site region 133784 MGI:6061551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133785 transcription start site region 133785 MGI:6061552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133786 transcription start site region 133786 MGI:6061553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133787 transcription start site region 133787 MGI:6061554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133788 transcription start site region 133788 MGI:6061555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133789 transcription start site region 133789 MGI:6061556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133790 transcription start site region 133790 MGI:6061557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133791 transcription start site region 133791 MGI:6061558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133792 transcription start site region 133792 MGI:6061559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133793 transcription start site region 133793 MGI:6061560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133794 transcription start site region 133794 MGI:6061561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133795 transcription start site region 133795 MGI:6061562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133796 transcription start site region 133796 MGI:6061563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133797 transcription start site region 133797 MGI:6061564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133798 transcription start site region 133798 MGI:6061565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133799 transcription start site region 133799 MGI:6061566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133800 transcription start site region 133800 MGI:6061567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133801 transcription start site region 133801 MGI:6061568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133802 transcription start site region 133802 MGI:6061569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133803 transcription start site region 133803 MGI:6061570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133804 transcription start site region 133804 MGI:6061571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133805 transcription start site region 133805 MGI:6061572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133806 transcription start site region 133806 MGI:6061573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133807 transcription start site region 133807 MGI:6061574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133808 transcription start site region 133808 MGI:6061575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133809 transcription start site region 133809 MGI:6061576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133810 transcription start site region 133810 MGI:6061577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133811 transcription start site region 133811 MGI:6061578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133812 transcription start site region 133812 MGI:6061579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133813 transcription start site region 133813 MGI:6061580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133814 transcription start site region 133814 MGI:6061581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133815 transcription start site region 133815 MGI:6061582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133816 transcription start site region 133816 MGI:6061583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133817 transcription start site region 133817 MGI:6061584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133818 transcription start site region 133818 MGI:6061585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133819 transcription start site region 133819 MGI:6061586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133820 transcription start site region 133820 MGI:6061587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133821 transcription start site region 133821 MGI:6061588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133822 transcription start site region 133822 MGI:6061589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133823 transcription start site region 133823 MGI:6061590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133824 transcription start site region 133824 MGI:6061591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133825 transcription start site region 133825 MGI:6061592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133826 transcription start site region 133826 MGI:6061593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133827 transcription start site region 133827 MGI:6061594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133828 transcription start site region 133828 MGI:6061595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133829 transcription start site region 133829 MGI:6061596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133830 transcription start site region 133830 MGI:6061597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133831 transcription start site region 133831 MGI:6061598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133832 transcription start site region 133832 MGI:6061599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133833 transcription start site region 133833 MGI:6061600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133834 transcription start site region 133834 MGI:6061601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133835 transcription start site region 133835 MGI:6061602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133836 transcription start site region 133836 MGI:6061603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133837 transcription start site region 133837 MGI:6061604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133838 transcription start site region 133838 MGI:6061605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133839 transcription start site region 133839 MGI:6061606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133840 transcription start site region 133840 MGI:6061607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133841 transcription start site region 133841 MGI:6061608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133842 transcription start site region 133842 MGI:6061609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133843 transcription start site region 133843 MGI:6061610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133844 transcription start site region 133844 MGI:6061611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133845 transcription start site region 133845 MGI:6061612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133846 transcription start site region 133846 MGI:6061613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133847 transcription start site region 133847 MGI:6061614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133848 transcription start site region 133848 MGI:6061615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133849 transcription start site region 133849 MGI:6061616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133850 transcription start site region 133850 MGI:6061617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133851 transcription start site region 133851 MGI:6061618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133852 transcription start site region 133852 MGI:6061619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133853 transcription start site region 133853 MGI:6061620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133854 transcription start site region 133854 MGI:6061621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133855 transcription start site region 133855 MGI:6061622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133856 transcription start site region 133856 MGI:6061623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133857 transcription start site region 133857 MGI:6061624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133858 transcription start site region 133858 MGI:6061625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133859 transcription start site region 133859 MGI:6061626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133860 transcription start site region 133860 MGI:6061627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133861 transcription start site region 133861 MGI:6061628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133862 transcription start site region 133862 MGI:6061629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133863 transcription start site region 133863 MGI:6061630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133864 transcription start site region 133864 MGI:6061631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133865 transcription start site region 133865 MGI:6061632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133866 transcription start site region 133866 MGI:6061633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133867 transcription start site region 133867 MGI:6061634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133868 transcription start site region 133868 MGI:6061635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133869 transcription start site region 133869 MGI:6061636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133870 transcription start site region 133870 MGI:6061637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133871 transcription start site region 133871 MGI:6061638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133872 transcription start site region 133872 MGI:6061639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133873 transcription start site region 133873 MGI:6061640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133874 transcription start site region 133874 MGI:6061641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133875 transcription start site region 133875 MGI:6061642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133876 transcription start site region 133876 MGI:6061643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133877 transcription start site region 133877 MGI:6061644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133878 transcription start site region 133878 MGI:6061645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133879 transcription start site region 133879 MGI:6061646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133880 transcription start site region 133880 MGI:6061647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133881 transcription start site region 133881 MGI:6061648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133882 transcription start site region 133882 MGI:6061649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133883 transcription start site region 133883 MGI:6061650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133884 transcription start site region 133884 MGI:6061651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133885 transcription start site region 133885 MGI:6061652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133886 transcription start site region 133886 MGI:6061653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133887 transcription start site region 133887 MGI:6061654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133888 transcription start site region 133888 MGI:6061655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133889 transcription start site region 133889 MGI:6061656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133890 transcription start site region 133890 MGI:6061657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133891 transcription start site region 133891 MGI:6061658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133892 transcription start site region 133892 MGI:6061659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133893 transcription start site region 133893 MGI:6061660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133894 transcription start site region 133894 MGI:6061661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133895 transcription start site region 133895 MGI:6061662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133896 transcription start site region 133896 MGI:6061663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133897 transcription start site region 133897 MGI:6061664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133898 transcription start site region 133898 MGI:6061665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133899 transcription start site region 133899 MGI:6061666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133900 transcription start site region 133900 MGI:6061667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133901 transcription start site region 133901 MGI:6061668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133902 transcription start site region 133902 MGI:6061669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133903 transcription start site region 133903 MGI:6061670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133904 transcription start site region 133904 MGI:6061671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133905 transcription start site region 133905 MGI:6061672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133906 transcription start site region 133906 MGI:6061673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133907 transcription start site region 133907 MGI:6061674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133908 transcription start site region 133908 MGI:6061675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133909 transcription start site region 133909 MGI:6061676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133910 transcription start site region 133910 MGI:6061677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133911 transcription start site region 133911 MGI:6061678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133912 transcription start site region 133912 MGI:6061679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133913 transcription start site region 133913 MGI:6061680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133914 transcription start site region 133914 MGI:6061681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133915 transcription start site region 133915 MGI:6061682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133916 transcription start site region 133916 MGI:6061683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133917 transcription start site region 133917 MGI:6061684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133918 transcription start site region 133918 MGI:6061685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133919 transcription start site region 133919 MGI:6061686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133920 transcription start site region 133920 MGI:6061687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133921 transcription start site region 133921 MGI:6061688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133922 transcription start site region 133922 MGI:6061689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133923 transcription start site region 133923 MGI:6061690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133924 transcription start site region 133924 MGI:6061691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133925 transcription start site region 133925 MGI:6061692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133926 transcription start site region 133926 MGI:6061693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133927 transcription start site region 133927 MGI:6061694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133928 transcription start site region 133928 MGI:6061695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133929 transcription start site region 133929 MGI:6061696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133930 transcription start site region 133930 MGI:6061697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133931 transcription start site region 133931 MGI:6061698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133932 transcription start site region 133932 MGI:6061699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133933 transcription start site region 133933 MGI:6061700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133934 transcription start site region 133934 MGI:6061701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133935 transcription start site region 133935 MGI:6061702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133936 transcription start site region 133936 MGI:6061703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133937 transcription start site region 133937 MGI:6061704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133938 transcription start site region 133938 MGI:6061705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133939 transcription start site region 133939 MGI:6061706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133940 transcription start site region 133940 MGI:6061707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133941 transcription start site region 133941 MGI:6061708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133942 transcription start site region 133942 MGI:6061709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133943 transcription start site region 133943 MGI:6061710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133944 transcription start site region 133944 MGI:6061711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133945 transcription start site region 133945 MGI:6061712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133946 transcription start site region 133946 MGI:6061713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133947 transcription start site region 133947 MGI:6061714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133948 transcription start site region 133948 MGI:6061715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133949 transcription start site region 133949 MGI:6061716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133950 transcription start site region 133950 MGI:6061717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133951 transcription start site region 133951 MGI:6061718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133952 transcription start site region 133952 MGI:6061719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133953 transcription start site region 133953 MGI:6061720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133954 transcription start site region 133954 MGI:6061721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133955 transcription start site region 133955 MGI:6061722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133956 transcription start site region 133956 MGI:6061723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133957 transcription start site region 133957 MGI:6061724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133958 transcription start site region 133958 MGI:6061725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133959 transcription start site region 133959 MGI:6061726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133960 transcription start site region 133960 MGI:6061727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133961 transcription start site region 133961 MGI:6061728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133962 transcription start site region 133962 MGI:6061729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133963 transcription start site region 133963 MGI:6061730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133964 transcription start site region 133964 MGI:6061731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133965 transcription start site region 133965 MGI:6061732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133966 transcription start site region 133966 MGI:6061733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133967 transcription start site region 133967 MGI:6061734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133968 transcription start site region 133968 MGI:6061735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133969 transcription start site region 133969 MGI:6061736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133970 transcription start site region 133970 MGI:6061737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133971 transcription start site region 133971 MGI:6061738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133972 transcription start site region 133972 MGI:6061739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133973 transcription start site region 133973 MGI:6061740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133974 transcription start site region 133974 MGI:6061741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133975 transcription start site region 133975 MGI:6061742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133976 transcription start site region 133976 MGI:6061743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133977 transcription start site region 133977 MGI:6061744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133978 transcription start site region 133978 MGI:6061745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133979 transcription start site region 133979 MGI:6061746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133980 transcription start site region 133980 MGI:6061747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133981 transcription start site region 133981 MGI:6061748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133982 transcription start site region 133982 MGI:6061749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133983 transcription start site region 133983 MGI:6061750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133984 transcription start site region 133984 MGI:6061751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133985 transcription start site region 133985 MGI:6061752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133986 transcription start site region 133986 MGI:6061753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133987 transcription start site region 133987 MGI:6061754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133988 transcription start site region 133988 MGI:6061755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133989 transcription start site region 133989 MGI:6061756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133990 transcription start site region 133990 MGI:6061757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133991 transcription start site region 133991 MGI:6061758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133992 transcription start site region 133992 MGI:6061759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133993 transcription start site region 133993 MGI:6061760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133994 transcription start site region 133994 MGI:6061761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133995 transcription start site region 133995 MGI:6061762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133996 transcription start site region 133996 MGI:6061763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133997 transcription start site region 133997 MGI:6061764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133998 transcription start site region 133998 MGI:6061765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133999 transcription start site region 133999 MGI:6061766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134000 transcription start site region 134000 MGI:6061767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134001 transcription start site region 134001 MGI:6061768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134002 transcription start site region 134002 MGI:6061769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134003 transcription start site region 134003 MGI:6061770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134004 transcription start site region 134004 MGI:6061771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134005 transcription start site region 134005 MGI:6061772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134006 transcription start site region 134006 MGI:6061773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134007 transcription start site region 134007 MGI:6061774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134008 transcription start site region 134008 MGI:6061775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134009 transcription start site region 134009 MGI:6061776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134010 transcription start site region 134010 MGI:6061777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134011 transcription start site region 134011 MGI:6061778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134012 transcription start site region 134012 MGI:6061779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134013 transcription start site region 134013 MGI:6061780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134014 transcription start site region 134014 MGI:6061781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134015 transcription start site region 134015 MGI:6061782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134016 transcription start site region 134016 MGI:6061783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134017 transcription start site region 134017 MGI:6061784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134018 transcription start site region 134018 MGI:6061785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134019 transcription start site region 134019 MGI:6061786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP