Tssr132022 transcription start site region 132022 MGI:6059789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132023 transcription start site region 132023 MGI:6059790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132024 transcription start site region 132024 MGI:6059791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132025 transcription start site region 132025 MGI:6059792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132026 transcription start site region 132026 MGI:6059793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132027 transcription start site region 132027 MGI:6059794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132028 transcription start site region 132028 MGI:6059795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132029 transcription start site region 132029 MGI:6059796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132030 transcription start site region 132030 MGI:6059797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132031 transcription start site region 132031 MGI:6059798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132032 transcription start site region 132032 MGI:6059799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132033 transcription start site region 132033 MGI:6059800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132034 transcription start site region 132034 MGI:6059801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132035 transcription start site region 132035 MGI:6059802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132036 transcription start site region 132036 MGI:6059803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132037 transcription start site region 132037 MGI:6059804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132038 transcription start site region 132038 MGI:6059805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132039 transcription start site region 132039 MGI:6059806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132040 transcription start site region 132040 MGI:6059807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132041 transcription start site region 132041 MGI:6059808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132042 transcription start site region 132042 MGI:6059809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132043 transcription start site region 132043 MGI:6059810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132044 transcription start site region 132044 MGI:6059811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132045 transcription start site region 132045 MGI:6059812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132046 transcription start site region 132046 MGI:6059813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132047 transcription start site region 132047 MGI:6059814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132048 transcription start site region 132048 MGI:6059815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132049 transcription start site region 132049 MGI:6059816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132050 transcription start site region 132050 MGI:6059817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132051 transcription start site region 132051 MGI:6059818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132052 transcription start site region 132052 MGI:6059819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132053 transcription start site region 132053 MGI:6059820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132054 transcription start site region 132054 MGI:6059821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132055 transcription start site region 132055 MGI:6059822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132056 transcription start site region 132056 MGI:6059823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132057 transcription start site region 132057 MGI:6059824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132058 transcription start site region 132058 MGI:6059825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132059 transcription start site region 132059 MGI:6059826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132060 transcription start site region 132060 MGI:6059827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132061 transcription start site region 132061 MGI:6059828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132062 transcription start site region 132062 MGI:6059829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132063 transcription start site region 132063 MGI:6059830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132064 transcription start site region 132064 MGI:6059831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132065 transcription start site region 132065 MGI:6059832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132066 transcription start site region 132066 MGI:6059833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132067 transcription start site region 132067 MGI:6059834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132068 transcription start site region 132068 MGI:6059835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132069 transcription start site region 132069 MGI:6059836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132070 transcription start site region 132070 MGI:6059837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132071 transcription start site region 132071 MGI:6059838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132072 transcription start site region 132072 MGI:6059839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132073 transcription start site region 132073 MGI:6059840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132074 transcription start site region 132074 MGI:6059841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132075 transcription start site region 132075 MGI:6059842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132076 transcription start site region 132076 MGI:6059843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132077 transcription start site region 132077 MGI:6059844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132078 transcription start site region 132078 MGI:6059845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132079 transcription start site region 132079 MGI:6059846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132080 transcription start site region 132080 MGI:6059847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132081 transcription start site region 132081 MGI:6059848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132082 transcription start site region 132082 MGI:6059849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132083 transcription start site region 132083 MGI:6059850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132084 transcription start site region 132084 MGI:6059851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132085 transcription start site region 132085 MGI:6059852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132086 transcription start site region 132086 MGI:6059853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132087 transcription start site region 132087 MGI:6059854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132088 transcription start site region 132088 MGI:6059855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132089 transcription start site region 132089 MGI:6059856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132090 transcription start site region 132090 MGI:6059857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132091 transcription start site region 132091 MGI:6059858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132092 transcription start site region 132092 MGI:6059859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132093 transcription start site region 132093 MGI:6059860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132094 transcription start site region 132094 MGI:6059861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132095 transcription start site region 132095 MGI:6059862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132096 transcription start site region 132096 MGI:6059863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132097 transcription start site region 132097 MGI:6059864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132098 transcription start site region 132098 MGI:6059865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132099 transcription start site region 132099 MGI:6059866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132100 transcription start site region 132100 MGI:6059867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132101 transcription start site region 132101 MGI:6059868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132102 transcription start site region 132102 MGI:6059869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132103 transcription start site region 132103 MGI:6059870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132104 transcription start site region 132104 MGI:6059871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132105 transcription start site region 132105 MGI:6059872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132106 transcription start site region 132106 MGI:6059873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132107 transcription start site region 132107 MGI:6059874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132108 transcription start site region 132108 MGI:6059875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132109 transcription start site region 132109 MGI:6059876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132110 transcription start site region 132110 MGI:6059877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132111 transcription start site region 132111 MGI:6059878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132112 transcription start site region 132112 MGI:6059879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132113 transcription start site region 132113 MGI:6059880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132114 transcription start site region 132114 MGI:6059881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132115 transcription start site region 132115 MGI:6059882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132116 transcription start site region 132116 MGI:6059883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132117 transcription start site region 132117 MGI:6059884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132118 transcription start site region 132118 MGI:6059885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132119 transcription start site region 132119 MGI:6059886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132120 transcription start site region 132120 MGI:6059887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132121 transcription start site region 132121 MGI:6059888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132122 transcription start site region 132122 MGI:6059889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132123 transcription start site region 132123 MGI:6059890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132124 transcription start site region 132124 MGI:6059891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132125 transcription start site region 132125 MGI:6059892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132126 transcription start site region 132126 MGI:6059893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132127 transcription start site region 132127 MGI:6059894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132128 transcription start site region 132128 MGI:6059895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132129 transcription start site region 132129 MGI:6059896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132130 transcription start site region 132130 MGI:6059897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132131 transcription start site region 132131 MGI:6059898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132132 transcription start site region 132132 MGI:6059899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132133 transcription start site region 132133 MGI:6059900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132134 transcription start site region 132134 MGI:6059901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132135 transcription start site region 132135 MGI:6059902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132136 transcription start site region 132136 MGI:6059903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132137 transcription start site region 132137 MGI:6059904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132138 transcription start site region 132138 MGI:6059905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132139 transcription start site region 132139 MGI:6059906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132140 transcription start site region 132140 MGI:6059907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132141 transcription start site region 132141 MGI:6059908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132142 transcription start site region 132142 MGI:6059909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132143 transcription start site region 132143 MGI:6059910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132144 transcription start site region 132144 MGI:6059911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132145 transcription start site region 132145 MGI:6059912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132146 transcription start site region 132146 MGI:6059913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132147 transcription start site region 132147 MGI:6059914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132148 transcription start site region 132148 MGI:6059915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132149 transcription start site region 132149 MGI:6059916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132150 transcription start site region 132150 MGI:6059917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132151 transcription start site region 132151 MGI:6059918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132152 transcription start site region 132152 MGI:6059919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132153 transcription start site region 132153 MGI:6059920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132154 transcription start site region 132154 MGI:6059921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132155 transcription start site region 132155 MGI:6059922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132156 transcription start site region 132156 MGI:6059923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132157 transcription start site region 132157 MGI:6059924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132158 transcription start site region 132158 MGI:6059925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132159 transcription start site region 132159 MGI:6059926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132160 transcription start site region 132160 MGI:6059927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132161 transcription start site region 132161 MGI:6059928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132162 transcription start site region 132162 MGI:6059929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132163 transcription start site region 132163 MGI:6059930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132164 transcription start site region 132164 MGI:6059931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132165 transcription start site region 132165 MGI:6059932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132166 transcription start site region 132166 MGI:6059933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132167 transcription start site region 132167 MGI:6059934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132168 transcription start site region 132168 MGI:6059935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132169 transcription start site region 132169 MGI:6059936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132170 transcription start site region 132170 MGI:6059937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132171 transcription start site region 132171 MGI:6059938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132172 transcription start site region 132172 MGI:6059939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132173 transcription start site region 132173 MGI:6059940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132174 transcription start site region 132174 MGI:6059941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132175 transcription start site region 132175 MGI:6059942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132176 transcription start site region 132176 MGI:6059943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132177 transcription start site region 132177 MGI:6059944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132178 transcription start site region 132178 MGI:6059945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132179 transcription start site region 132179 MGI:6059946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132180 transcription start site region 132180 MGI:6059947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132181 transcription start site region 132181 MGI:6059948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132182 transcription start site region 132182 MGI:6059949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132183 transcription start site region 132183 MGI:6059950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132184 transcription start site region 132184 MGI:6059951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132185 transcription start site region 132185 MGI:6059952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132186 transcription start site region 132186 MGI:6059953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132187 transcription start site region 132187 MGI:6059954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132188 transcription start site region 132188 MGI:6059955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132189 transcription start site region 132189 MGI:6059956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132190 transcription start site region 132190 MGI:6059957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132191 transcription start site region 132191 MGI:6059958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132192 transcription start site region 132192 MGI:6059959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132193 transcription start site region 132193 MGI:6059960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132194 transcription start site region 132194 MGI:6059961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132195 transcription start site region 132195 MGI:6059962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132196 transcription start site region 132196 MGI:6059963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132197 transcription start site region 132197 MGI:6059964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132198 transcription start site region 132198 MGI:6059965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132199 transcription start site region 132199 MGI:6059966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132200 transcription start site region 132200 MGI:6059967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132201 transcription start site region 132201 MGI:6059968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132202 transcription start site region 132202 MGI:6059969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132203 transcription start site region 132203 MGI:6059970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132204 transcription start site region 132204 MGI:6059971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132205 transcription start site region 132205 MGI:6059972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132206 transcription start site region 132206 MGI:6059973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132207 transcription start site region 132207 MGI:6059974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132208 transcription start site region 132208 MGI:6059975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132209 transcription start site region 132209 MGI:6059976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132210 transcription start site region 132210 MGI:6059977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132211 transcription start site region 132211 MGI:6059978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132212 transcription start site region 132212 MGI:6059979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132213 transcription start site region 132213 MGI:6059980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132214 transcription start site region 132214 MGI:6059981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132215 transcription start site region 132215 MGI:6059982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132216 transcription start site region 132216 MGI:6059983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132217 transcription start site region 132217 MGI:6059984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132218 transcription start site region 132218 MGI:6059985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132219 transcription start site region 132219 MGI:6059986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132220 transcription start site region 132220 MGI:6059987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132221 transcription start site region 132221 MGI:6059988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132222 transcription start site region 132222 MGI:6059989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132223 transcription start site region 132223 MGI:6059990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132224 transcription start site region 132224 MGI:6059991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132225 transcription start site region 132225 MGI:6059992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132226 transcription start site region 132226 MGI:6059993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132227 transcription start site region 132227 MGI:6059994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132228 transcription start site region 132228 MGI:6059995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132229 transcription start site region 132229 MGI:6059996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132230 transcription start site region 132230 MGI:6059997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132231 transcription start site region 132231 MGI:6059998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132232 transcription start site region 132232 MGI:6059999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132233 transcription start site region 132233 MGI:6060000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132234 transcription start site region 132234 MGI:6060001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132235 transcription start site region 132235 MGI:6060002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132236 transcription start site region 132236 MGI:6060003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132237 transcription start site region 132237 MGI:6060004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132238 transcription start site region 132238 MGI:6060005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132239 transcription start site region 132239 MGI:6060006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132240 transcription start site region 132240 MGI:6060007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132241 transcription start site region 132241 MGI:6060008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132242 transcription start site region 132242 MGI:6060009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132243 transcription start site region 132243 MGI:6060010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132244 transcription start site region 132244 MGI:6060011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132245 transcription start site region 132245 MGI:6060012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132246 transcription start site region 132246 MGI:6060013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132247 transcription start site region 132247 MGI:6060014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132248 transcription start site region 132248 MGI:6060015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132249 transcription start site region 132249 MGI:6060016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132250 transcription start site region 132250 MGI:6060017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132251 transcription start site region 132251 MGI:6060018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132252 transcription start site region 132252 MGI:6060019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132253 transcription start site region 132253 MGI:6060020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132254 transcription start site region 132254 MGI:6060021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132255 transcription start site region 132255 MGI:6060022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132256 transcription start site region 132256 MGI:6060023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132257 transcription start site region 132257 MGI:6060024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132258 transcription start site region 132258 MGI:6060025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132259 transcription start site region 132259 MGI:6060026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132260 transcription start site region 132260 MGI:6060027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132261 transcription start site region 132261 MGI:6060028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132262 transcription start site region 132262 MGI:6060029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132263 transcription start site region 132263 MGI:6060030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132264 transcription start site region 132264 MGI:6060031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132265 transcription start site region 132265 MGI:6060032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132266 transcription start site region 132266 MGI:6060033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132267 transcription start site region 132267 MGI:6060034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132268 transcription start site region 132268 MGI:6060035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132269 transcription start site region 132269 MGI:6060036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132270 transcription start site region 132270 MGI:6060037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132271 transcription start site region 132271 MGI:6060038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132272 transcription start site region 132272 MGI:6060039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132273 transcription start site region 132273 MGI:6060040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132274 transcription start site region 132274 MGI:6060041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132275 transcription start site region 132275 MGI:6060042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132276 transcription start site region 132276 MGI:6060043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132277 transcription start site region 132277 MGI:6060044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132278 transcription start site region 132278 MGI:6060045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132279 transcription start site region 132279 MGI:6060046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132280 transcription start site region 132280 MGI:6060047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132281 transcription start site region 132281 MGI:6060048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132282 transcription start site region 132282 MGI:6060049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132283 transcription start site region 132283 MGI:6060050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132284 transcription start site region 132284 MGI:6060051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132285 transcription start site region 132285 MGI:6060052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132286 transcription start site region 132286 MGI:6060053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132287 transcription start site region 132287 MGI:6060054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132288 transcription start site region 132288 MGI:6060055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132289 transcription start site region 132289 MGI:6060056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132290 transcription start site region 132290 MGI:6060057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132291 transcription start site region 132291 MGI:6060058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132292 transcription start site region 132292 MGI:6060059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132293 transcription start site region 132293 MGI:6060060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132294 transcription start site region 132294 MGI:6060061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132295 transcription start site region 132295 MGI:6060062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132296 transcription start site region 132296 MGI:6060063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132297 transcription start site region 132297 MGI:6060064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132298 transcription start site region 132298 MGI:6060065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132299 transcription start site region 132299 MGI:6060066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132300 transcription start site region 132300 MGI:6060067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132301 transcription start site region 132301 MGI:6060068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132302 transcription start site region 132302 MGI:6060069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132303 transcription start site region 132303 MGI:6060070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132304 transcription start site region 132304 MGI:6060071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132305 transcription start site region 132305 MGI:6060072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132306 transcription start site region 132306 MGI:6060073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132307 transcription start site region 132307 MGI:6060074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132308 transcription start site region 132308 MGI:6060075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132309 transcription start site region 132309 MGI:6060076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132310 transcription start site region 132310 MGI:6060077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132311 transcription start site region 132311 MGI:6060078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132312 transcription start site region 132312 MGI:6060079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132313 transcription start site region 132313 MGI:6060080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132314 transcription start site region 132314 MGI:6060081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132315 transcription start site region 132315 MGI:6060082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132316 transcription start site region 132316 MGI:6060083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132317 transcription start site region 132317 MGI:6060084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132318 transcription start site region 132318 MGI:6060085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132319 transcription start site region 132319 MGI:6060086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132320 transcription start site region 132320 MGI:6060087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132321 transcription start site region 132321 MGI:6060088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132322 transcription start site region 132322 MGI:6060089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132323 transcription start site region 132323 MGI:6060090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132324 transcription start site region 132324 MGI:6060091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132325 transcription start site region 132325 MGI:6060092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132326 transcription start site region 132326 MGI:6060093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132327 transcription start site region 132327 MGI:6060094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132328 transcription start site region 132328 MGI:6060095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132329 transcription start site region 132329 MGI:6060096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132330 transcription start site region 132330 MGI:6060097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132331 transcription start site region 132331 MGI:6060098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132332 transcription start site region 132332 MGI:6060099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132333 transcription start site region 132333 MGI:6060100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132334 transcription start site region 132334 MGI:6060101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132335 transcription start site region 132335 MGI:6060102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132336 transcription start site region 132336 MGI:6060103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132337 transcription start site region 132337 MGI:6060104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132338 transcription start site region 132338 MGI:6060105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132339 transcription start site region 132339 MGI:6060106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132340 transcription start site region 132340 MGI:6060107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132341 transcription start site region 132341 MGI:6060108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132342 transcription start site region 132342 MGI:6060109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132343 transcription start site region 132343 MGI:6060110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132344 transcription start site region 132344 MGI:6060111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132345 transcription start site region 132345 MGI:6060112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132346 transcription start site region 132346 MGI:6060113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132347 transcription start site region 132347 MGI:6060114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132348 transcription start site region 132348 MGI:6060115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132349 transcription start site region 132349 MGI:6060116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132350 transcription start site region 132350 MGI:6060117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132351 transcription start site region 132351 MGI:6060118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132352 transcription start site region 132352 MGI:6060119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132353 transcription start site region 132353 MGI:6060120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132354 transcription start site region 132354 MGI:6060121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132355 transcription start site region 132355 MGI:6060122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132356 transcription start site region 132356 MGI:6060123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132357 transcription start site region 132357 MGI:6060124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132358 transcription start site region 132358 MGI:6060125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132359 transcription start site region 132359 MGI:6060126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132360 transcription start site region 132360 MGI:6060127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132361 transcription start site region 132361 MGI:6060128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132362 transcription start site region 132362 MGI:6060129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132363 transcription start site region 132363 MGI:6060130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132364 transcription start site region 132364 MGI:6060131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132365 transcription start site region 132365 MGI:6060132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132366 transcription start site region 132366 MGI:6060133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132367 transcription start site region 132367 MGI:6060134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132368 transcription start site region 132368 MGI:6060135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132369 transcription start site region 132369 MGI:6060136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132370 transcription start site region 132370 MGI:6060137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132371 transcription start site region 132371 MGI:6060138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132372 transcription start site region 132372 MGI:6060139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132373 transcription start site region 132373 MGI:6060140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132374 transcription start site region 132374 MGI:6060141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132375 transcription start site region 132375 MGI:6060142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132376 transcription start site region 132376 MGI:6060143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132377 transcription start site region 132377 MGI:6060144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132378 transcription start site region 132378 MGI:6060145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132379 transcription start site region 132379 MGI:6060146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132380 transcription start site region 132380 MGI:6060147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132381 transcription start site region 132381 MGI:6060148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132382 transcription start site region 132382 MGI:6060149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132383 transcription start site region 132383 MGI:6060150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132384 transcription start site region 132384 MGI:6060151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132385 transcription start site region 132385 MGI:6060152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132386 transcription start site region 132386 MGI:6060153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132387 transcription start site region 132387 MGI:6060154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132388 transcription start site region 132388 MGI:6060155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132389 transcription start site region 132389 MGI:6060156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132390 transcription start site region 132390 MGI:6060157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132391 transcription start site region 132391 MGI:6060158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132392 transcription start site region 132392 MGI:6060159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132393 transcription start site region 132393 MGI:6060160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132394 transcription start site region 132394 MGI:6060161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132395 transcription start site region 132395 MGI:6060162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132396 transcription start site region 132396 MGI:6060163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132397 transcription start site region 132397 MGI:6060164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132398 transcription start site region 132398 MGI:6060165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132399 transcription start site region 132399 MGI:6060166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132400 transcription start site region 132400 MGI:6060167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132401 transcription start site region 132401 MGI:6060168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132402 transcription start site region 132402 MGI:6060169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132403 transcription start site region 132403 MGI:6060170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132404 transcription start site region 132404 MGI:6060171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132405 transcription start site region 132405 MGI:6060172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132406 transcription start site region 132406 MGI:6060173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132407 transcription start site region 132407 MGI:6060174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132408 transcription start site region 132408 MGI:6060175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132409 transcription start site region 132409 MGI:6060176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132410 transcription start site region 132410 MGI:6060177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132411 transcription start site region 132411 MGI:6060178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132412 transcription start site region 132412 MGI:6060179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132413 transcription start site region 132413 MGI:6060180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132414 transcription start site region 132414 MGI:6060181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132415 transcription start site region 132415 MGI:6060182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132416 transcription start site region 132416 MGI:6060183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132417 transcription start site region 132417 MGI:6060184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132418 transcription start site region 132418 MGI:6060185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132419 transcription start site region 132419 MGI:6060186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132420 transcription start site region 132420 MGI:6060187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132421 transcription start site region 132421 MGI:6060188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132422 transcription start site region 132422 MGI:6060189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132423 transcription start site region 132423 MGI:6060190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132424 transcription start site region 132424 MGI:6060191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132425 transcription start site region 132425 MGI:6060192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132426 transcription start site region 132426 MGI:6060193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132427 transcription start site region 132427 MGI:6060194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132428 transcription start site region 132428 MGI:6060195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132429 transcription start site region 132429 MGI:6060196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132430 transcription start site region 132430 MGI:6060197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132431 transcription start site region 132431 MGI:6060198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132432 transcription start site region 132432 MGI:6060199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132433 transcription start site region 132433 MGI:6060200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132434 transcription start site region 132434 MGI:6060201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132435 transcription start site region 132435 MGI:6060202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132436 transcription start site region 132436 MGI:6060203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132437 transcription start site region 132437 MGI:6060204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132438 transcription start site region 132438 MGI:6060205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132439 transcription start site region 132439 MGI:6060206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132440 transcription start site region 132440 MGI:6060207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132441 transcription start site region 132441 MGI:6060208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132442 transcription start site region 132442 MGI:6060209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132443 transcription start site region 132443 MGI:6060210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132444 transcription start site region 132444 MGI:6060211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132445 transcription start site region 132445 MGI:6060212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132446 transcription start site region 132446 MGI:6060213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132447 transcription start site region 132447 MGI:6060214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132448 transcription start site region 132448 MGI:6060215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132449 transcription start site region 132449 MGI:6060216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132450 transcription start site region 132450 MGI:6060217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132451 transcription start site region 132451 MGI:6060218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132452 transcription start site region 132452 MGI:6060219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132453 transcription start site region 132453 MGI:6060220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132454 transcription start site region 132454 MGI:6060221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132455 transcription start site region 132455 MGI:6060222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132456 transcription start site region 132456 MGI:6060223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132457 transcription start site region 132457 MGI:6060224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132458 transcription start site region 132458 MGI:6060225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132459 transcription start site region 132459 MGI:6060226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132460 transcription start site region 132460 MGI:6060227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132461 transcription start site region 132461 MGI:6060228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132462 transcription start site region 132462 MGI:6060229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132463 transcription start site region 132463 MGI:6060230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132464 transcription start site region 132464 MGI:6060231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132465 transcription start site region 132465 MGI:6060232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132466 transcription start site region 132466 MGI:6060233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132467 transcription start site region 132467 MGI:6060234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132468 transcription start site region 132468 MGI:6060235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132469 transcription start site region 132469 MGI:6060236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132470 transcription start site region 132470 MGI:6060237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132471 transcription start site region 132471 MGI:6060238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132472 transcription start site region 132472 MGI:6060239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132473 transcription start site region 132473 MGI:6060240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132474 transcription start site region 132474 MGI:6060241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132475 transcription start site region 132475 MGI:6060242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132476 transcription start site region 132476 MGI:6060243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132477 transcription start site region 132477 MGI:6060244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132478 transcription start site region 132478 MGI:6060245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132479 transcription start site region 132479 MGI:6060246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132480 transcription start site region 132480 MGI:6060247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132481 transcription start site region 132481 MGI:6060248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132482 transcription start site region 132482 MGI:6060249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132483 transcription start site region 132483 MGI:6060250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132484 transcription start site region 132484 MGI:6060251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132485 transcription start site region 132485 MGI:6060252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132486 transcription start site region 132486 MGI:6060253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132487 transcription start site region 132487 MGI:6060254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132488 transcription start site region 132488 MGI:6060255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132489 transcription start site region 132489 MGI:6060256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132490 transcription start site region 132490 MGI:6060257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132491 transcription start site region 132491 MGI:6060258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132492 transcription start site region 132492 MGI:6060259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132493 transcription start site region 132493 MGI:6060260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132494 transcription start site region 132494 MGI:6060261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132495 transcription start site region 132495 MGI:6060262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132496 transcription start site region 132496 MGI:6060263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132497 transcription start site region 132497 MGI:6060264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132498 transcription start site region 132498 MGI:6060265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132499 transcription start site region 132499 MGI:6060266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132500 transcription start site region 132500 MGI:6060267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132501 transcription start site region 132501 MGI:6060268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132502 transcription start site region 132502 MGI:6060269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132503 transcription start site region 132503 MGI:6060270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132504 transcription start site region 132504 MGI:6060271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132505 transcription start site region 132505 MGI:6060272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132506 transcription start site region 132506 MGI:6060273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132507 transcription start site region 132507 MGI:6060274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132508 transcription start site region 132508 MGI:6060275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132509 transcription start site region 132509 MGI:6060276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132510 transcription start site region 132510 MGI:6060277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132511 transcription start site region 132511 MGI:6060278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132512 transcription start site region 132512 MGI:6060279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132513 transcription start site region 132513 MGI:6060280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132514 transcription start site region 132514 MGI:6060281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132515 transcription start site region 132515 MGI:6060282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132516 transcription start site region 132516 MGI:6060283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132517 transcription start site region 132517 MGI:6060284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132518 transcription start site region 132518 MGI:6060285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132519 transcription start site region 132519 MGI:6060286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132520 transcription start site region 132520 MGI:6060287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132521 transcription start site region 132521 MGI:6060288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132522 transcription start site region 132522 MGI:6060289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132523 transcription start site region 132523 MGI:6060290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132524 transcription start site region 132524 MGI:6060291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132525 transcription start site region 132525 MGI:6060292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132526 transcription start site region 132526 MGI:6060293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132527 transcription start site region 132527 MGI:6060294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132528 transcription start site region 132528 MGI:6060295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132529 transcription start site region 132529 MGI:6060296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132530 transcription start site region 132530 MGI:6060297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132531 transcription start site region 132531 MGI:6060298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132532 transcription start site region 132532 MGI:6060299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132533 transcription start site region 132533 MGI:6060300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132534 transcription start site region 132534 MGI:6060301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132535 transcription start site region 132535 MGI:6060302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132536 transcription start site region 132536 MGI:6060303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132537 transcription start site region 132537 MGI:6060304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132538 transcription start site region 132538 MGI:6060305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132539 transcription start site region 132539 MGI:6060306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132540 transcription start site region 132540 MGI:6060307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132541 transcription start site region 132541 MGI:6060308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132542 transcription start site region 132542 MGI:6060309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132543 transcription start site region 132543 MGI:6060310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132544 transcription start site region 132544 MGI:6060311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132545 transcription start site region 132545 MGI:6060312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132546 transcription start site region 132546 MGI:6060313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132547 transcription start site region 132547 MGI:6060314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132548 transcription start site region 132548 MGI:6060315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132549 transcription start site region 132549 MGI:6060316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132550 transcription start site region 132550 MGI:6060317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132551 transcription start site region 132551 MGI:6060318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132552 transcription start site region 132552 MGI:6060319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132553 transcription start site region 132553 MGI:6060320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132554 transcription start site region 132554 MGI:6060321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132555 transcription start site region 132555 MGI:6060322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132556 transcription start site region 132556 MGI:6060323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132557 transcription start site region 132557 MGI:6060324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132558 transcription start site region 132558 MGI:6060325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132559 transcription start site region 132559 MGI:6060326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132560 transcription start site region 132560 MGI:6060327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132561 transcription start site region 132561 MGI:6060328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132562 transcription start site region 132562 MGI:6060329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132563 transcription start site region 132563 MGI:6060330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132564 transcription start site region 132564 MGI:6060331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132565 transcription start site region 132565 MGI:6060332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132566 transcription start site region 132566 MGI:6060333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132567 transcription start site region 132567 MGI:6060334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132568 transcription start site region 132568 MGI:6060335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132569 transcription start site region 132569 MGI:6060336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132570 transcription start site region 132570 MGI:6060337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132571 transcription start site region 132571 MGI:6060338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132572 transcription start site region 132572 MGI:6060339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132573 transcription start site region 132573 MGI:6060340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132574 transcription start site region 132574 MGI:6060341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132575 transcription start site region 132575 MGI:6060342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132576 transcription start site region 132576 MGI:6060343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132577 transcription start site region 132577 MGI:6060344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132578 transcription start site region 132578 MGI:6060345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132579 transcription start site region 132579 MGI:6060346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132580 transcription start site region 132580 MGI:6060347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132581 transcription start site region 132581 MGI:6060348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132582 transcription start site region 132582 MGI:6060349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132583 transcription start site region 132583 MGI:6060350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132584 transcription start site region 132584 MGI:6060351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132585 transcription start site region 132585 MGI:6060352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132586 transcription start site region 132586 MGI:6060353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132587 transcription start site region 132587 MGI:6060354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132588 transcription start site region 132588 MGI:6060355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132589 transcription start site region 132589 MGI:6060356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132590 transcription start site region 132590 MGI:6060357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132591 transcription start site region 132591 MGI:6060358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132592 transcription start site region 132592 MGI:6060359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132593 transcription start site region 132593 MGI:6060360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132594 transcription start site region 132594 MGI:6060361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132595 transcription start site region 132595 MGI:6060362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132596 transcription start site region 132596 MGI:6060363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132597 transcription start site region 132597 MGI:6060364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132598 transcription start site region 132598 MGI:6060365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132599 transcription start site region 132599 MGI:6060366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132600 transcription start site region 132600 MGI:6060367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132601 transcription start site region 132601 MGI:6060368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132602 transcription start site region 132602 MGI:6060369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132603 transcription start site region 132603 MGI:6060370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132604 transcription start site region 132604 MGI:6060371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132605 transcription start site region 132605 MGI:6060372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132606 transcription start site region 132606 MGI:6060373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132607 transcription start site region 132607 MGI:6060374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132608 transcription start site region 132608 MGI:6060375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132609 transcription start site region 132609 MGI:6060376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132610 transcription start site region 132610 MGI:6060377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132611 transcription start site region 132611 MGI:6060378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132612 transcription start site region 132612 MGI:6060379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132613 transcription start site region 132613 MGI:6060380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132614 transcription start site region 132614 MGI:6060381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132615 transcription start site region 132615 MGI:6060382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132616 transcription start site region 132616 MGI:6060383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132617 transcription start site region 132617 MGI:6060384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132618 transcription start site region 132618 MGI:6060385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132619 transcription start site region 132619 MGI:6060386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132620 transcription start site region 132620 MGI:6060387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132621 transcription start site region 132621 MGI:6060388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132622 transcription start site region 132622 MGI:6060389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132623 transcription start site region 132623 MGI:6060390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132624 transcription start site region 132624 MGI:6060391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132625 transcription start site region 132625 MGI:6060392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132626 transcription start site region 132626 MGI:6060393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132627 transcription start site region 132627 MGI:6060394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132628 transcription start site region 132628 MGI:6060395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132629 transcription start site region 132629 MGI:6060396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132630 transcription start site region 132630 MGI:6060397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132631 transcription start site region 132631 MGI:6060398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132632 transcription start site region 132632 MGI:6060399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132633 transcription start site region 132633 MGI:6060400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132634 transcription start site region 132634 MGI:6060401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132635 transcription start site region 132635 MGI:6060402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132636 transcription start site region 132636 MGI:6060403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132637 transcription start site region 132637 MGI:6060404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132638 transcription start site region 132638 MGI:6060405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132639 transcription start site region 132639 MGI:6060406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132640 transcription start site region 132640 MGI:6060407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132641 transcription start site region 132641 MGI:6060408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132642 transcription start site region 132642 MGI:6060409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132643 transcription start site region 132643 MGI:6060410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132644 transcription start site region 132644 MGI:6060411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132645 transcription start site region 132645 MGI:6060412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132646 transcription start site region 132646 MGI:6060413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132647 transcription start site region 132647 MGI:6060414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132648 transcription start site region 132648 MGI:6060415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132649 transcription start site region 132649 MGI:6060416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132650 transcription start site region 132650 MGI:6060417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132651 transcription start site region 132651 MGI:6060418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132652 transcription start site region 132652 MGI:6060419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132653 transcription start site region 132653 MGI:6060420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132654 transcription start site region 132654 MGI:6060421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132655 transcription start site region 132655 MGI:6060422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132656 transcription start site region 132656 MGI:6060423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132657 transcription start site region 132657 MGI:6060424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132658 transcription start site region 132658 MGI:6060425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132659 transcription start site region 132659 MGI:6060426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132660 transcription start site region 132660 MGI:6060427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132661 transcription start site region 132661 MGI:6060428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132662 transcription start site region 132662 MGI:6060429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132663 transcription start site region 132663 MGI:6060430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132664 transcription start site region 132664 MGI:6060431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132665 transcription start site region 132665 MGI:6060432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132666 transcription start site region 132666 MGI:6060433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132667 transcription start site region 132667 MGI:6060434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132668 transcription start site region 132668 MGI:6060435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132669 transcription start site region 132669 MGI:6060436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132670 transcription start site region 132670 MGI:6060437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132671 transcription start site region 132671 MGI:6060438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132672 transcription start site region 132672 MGI:6060439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132673 transcription start site region 132673 MGI:6060440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132674 transcription start site region 132674 MGI:6060441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132675 transcription start site region 132675 MGI:6060442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132676 transcription start site region 132676 MGI:6060443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132677 transcription start site region 132677 MGI:6060444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132678 transcription start site region 132678 MGI:6060445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132679 transcription start site region 132679 MGI:6060446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132680 transcription start site region 132680 MGI:6060447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132681 transcription start site region 132681 MGI:6060448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132682 transcription start site region 132682 MGI:6060449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132683 transcription start site region 132683 MGI:6060450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132684 transcription start site region 132684 MGI:6060451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132685 transcription start site region 132685 MGI:6060452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132686 transcription start site region 132686 MGI:6060453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132687 transcription start site region 132687 MGI:6060454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132688 transcription start site region 132688 MGI:6060455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132689 transcription start site region 132689 MGI:6060456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132690 transcription start site region 132690 MGI:6060457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132691 transcription start site region 132691 MGI:6060458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132692 transcription start site region 132692 MGI:6060459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132693 transcription start site region 132693 MGI:6060460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132694 transcription start site region 132694 MGI:6060461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132695 transcription start site region 132695 MGI:6060462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132696 transcription start site region 132696 MGI:6060463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132697 transcription start site region 132697 MGI:6060464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132698 transcription start site region 132698 MGI:6060465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132699 transcription start site region 132699 MGI:6060466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132700 transcription start site region 132700 MGI:6060467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132701 transcription start site region 132701 MGI:6060468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132702 transcription start site region 132702 MGI:6060469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132703 transcription start site region 132703 MGI:6060470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132704 transcription start site region 132704 MGI:6060471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132705 transcription start site region 132705 MGI:6060472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132706 transcription start site region 132706 MGI:6060473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132707 transcription start site region 132707 MGI:6060474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132708 transcription start site region 132708 MGI:6060475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132709 transcription start site region 132709 MGI:6060476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132710 transcription start site region 132710 MGI:6060477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132711 transcription start site region 132711 MGI:6060478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132712 transcription start site region 132712 MGI:6060479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132713 transcription start site region 132713 MGI:6060480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132714 transcription start site region 132714 MGI:6060481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132715 transcription start site region 132715 MGI:6060482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132716 transcription start site region 132716 MGI:6060483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132717 transcription start site region 132717 MGI:6060484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132718 transcription start site region 132718 MGI:6060485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132719 transcription start site region 132719 MGI:6060486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132720 transcription start site region 132720 MGI:6060487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132721 transcription start site region 132721 MGI:6060488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132722 transcription start site region 132722 MGI:6060489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132723 transcription start site region 132723 MGI:6060490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132724 transcription start site region 132724 MGI:6060491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132725 transcription start site region 132725 MGI:6060492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132726 transcription start site region 132726 MGI:6060493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132727 transcription start site region 132727 MGI:6060494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132728 transcription start site region 132728 MGI:6060495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132729 transcription start site region 132729 MGI:6060496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132730 transcription start site region 132730 MGI:6060497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132731 transcription start site region 132731 MGI:6060498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132732 transcription start site region 132732 MGI:6060499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132733 transcription start site region 132733 MGI:6060500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132734 transcription start site region 132734 MGI:6060501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132735 transcription start site region 132735 MGI:6060502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132736 transcription start site region 132736 MGI:6060503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132737 transcription start site region 132737 MGI:6060504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132738 transcription start site region 132738 MGI:6060505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132739 transcription start site region 132739 MGI:6060506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132740 transcription start site region 132740 MGI:6060507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132741 transcription start site region 132741 MGI:6060508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132742 transcription start site region 132742 MGI:6060509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132743 transcription start site region 132743 MGI:6060510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132744 transcription start site region 132744 MGI:6060511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132745 transcription start site region 132745 MGI:6060512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132746 transcription start site region 132746 MGI:6060513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132747 transcription start site region 132747 MGI:6060514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132748 transcription start site region 132748 MGI:6060515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132749 transcription start site region 132749 MGI:6060516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132750 transcription start site region 132750 MGI:6060517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132751 transcription start site region 132751 MGI:6060518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132752 transcription start site region 132752 MGI:6060519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132753 transcription start site region 132753 MGI:6060520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132754 transcription start site region 132754 MGI:6060521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132755 transcription start site region 132755 MGI:6060522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132756 transcription start site region 132756 MGI:6060523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132757 transcription start site region 132757 MGI:6060524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132758 transcription start site region 132758 MGI:6060525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132759 transcription start site region 132759 MGI:6060526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132760 transcription start site region 132760 MGI:6060527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132761 transcription start site region 132761 MGI:6060528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132762 transcription start site region 132762 MGI:6060529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132763 transcription start site region 132763 MGI:6060530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132764 transcription start site region 132764 MGI:6060531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132765 transcription start site region 132765 MGI:6060532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132766 transcription start site region 132766 MGI:6060533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132767 transcription start site region 132767 MGI:6060534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132768 transcription start site region 132768 MGI:6060535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132769 transcription start site region 132769 MGI:6060536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132770 transcription start site region 132770 MGI:6060537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132771 transcription start site region 132771 MGI:6060538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132772 transcription start site region 132772 MGI:6060539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132773 transcription start site region 132773 MGI:6060540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132774 transcription start site region 132774 MGI:6060541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132775 transcription start site region 132775 MGI:6060542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132776 transcription start site region 132776 MGI:6060543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132777 transcription start site region 132777 MGI:6060544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132778 transcription start site region 132778 MGI:6060545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132779 transcription start site region 132779 MGI:6060546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132780 transcription start site region 132780 MGI:6060547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132781 transcription start site region 132781 MGI:6060548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132782 transcription start site region 132782 MGI:6060549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132783 transcription start site region 132783 MGI:6060550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132784 transcription start site region 132784 MGI:6060551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132785 transcription start site region 132785 MGI:6060552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132786 transcription start site region 132786 MGI:6060553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132787 transcription start site region 132787 MGI:6060554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132788 transcription start site region 132788 MGI:6060555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132789 transcription start site region 132789 MGI:6060556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132790 transcription start site region 132790 MGI:6060557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132791 transcription start site region 132791 MGI:6060558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132792 transcription start site region 132792 MGI:6060559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132793 transcription start site region 132793 MGI:6060560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132794 transcription start site region 132794 MGI:6060561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132795 transcription start site region 132795 MGI:6060562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132796 transcription start site region 132796 MGI:6060563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132797 transcription start site region 132797 MGI:6060564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132798 transcription start site region 132798 MGI:6060565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132799 transcription start site region 132799 MGI:6060566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132800 transcription start site region 132800 MGI:6060567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132801 transcription start site region 132801 MGI:6060568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132802 transcription start site region 132802 MGI:6060569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132803 transcription start site region 132803 MGI:6060570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132804 transcription start site region 132804 MGI:6060571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132805 transcription start site region 132805 MGI:6060572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132806 transcription start site region 132806 MGI:6060573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132807 transcription start site region 132807 MGI:6060574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132808 transcription start site region 132808 MGI:6060575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132809 transcription start site region 132809 MGI:6060576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132810 transcription start site region 132810 MGI:6060577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132811 transcription start site region 132811 MGI:6060578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132812 transcription start site region 132812 MGI:6060579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132813 transcription start site region 132813 MGI:6060580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132814 transcription start site region 132814 MGI:6060581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132815 transcription start site region 132815 MGI:6060582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132816 transcription start site region 132816 MGI:6060583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132817 transcription start site region 132817 MGI:6060584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132818 transcription start site region 132818 MGI:6060585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132819 transcription start site region 132819 MGI:6060586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132820 transcription start site region 132820 MGI:6060587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132821 transcription start site region 132821 MGI:6060588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132822 transcription start site region 132822 MGI:6060589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132823 transcription start site region 132823 MGI:6060590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132824 transcription start site region 132824 MGI:6060591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132825 transcription start site region 132825 MGI:6060592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132826 transcription start site region 132826 MGI:6060593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132827 transcription start site region 132827 MGI:6060594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132828 transcription start site region 132828 MGI:6060595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132829 transcription start site region 132829 MGI:6060596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132830 transcription start site region 132830 MGI:6060597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132831 transcription start site region 132831 MGI:6060598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132832 transcription start site region 132832 MGI:6060599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132833 transcription start site region 132833 MGI:6060600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132834 transcription start site region 132834 MGI:6060601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132835 transcription start site region 132835 MGI:6060602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132836 transcription start site region 132836 MGI:6060603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132837 transcription start site region 132837 MGI:6060604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132838 transcription start site region 132838 MGI:6060605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132839 transcription start site region 132839 MGI:6060606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132840 transcription start site region 132840 MGI:6060607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132841 transcription start site region 132841 MGI:6060608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132842 transcription start site region 132842 MGI:6060609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132843 transcription start site region 132843 MGI:6060610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132844 transcription start site region 132844 MGI:6060611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132845 transcription start site region 132845 MGI:6060612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132846 transcription start site region 132846 MGI:6060613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132847 transcription start site region 132847 MGI:6060614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132848 transcription start site region 132848 MGI:6060615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132849 transcription start site region 132849 MGI:6060616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132850 transcription start site region 132850 MGI:6060617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132851 transcription start site region 132851 MGI:6060618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132852 transcription start site region 132852 MGI:6060619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132853 transcription start site region 132853 MGI:6060620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132854 transcription start site region 132854 MGI:6060621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132855 transcription start site region 132855 MGI:6060622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132856 transcription start site region 132856 MGI:6060623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132857 transcription start site region 132857 MGI:6060624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132858 transcription start site region 132858 MGI:6060625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132859 transcription start site region 132859 MGI:6060626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132860 transcription start site region 132860 MGI:6060627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132861 transcription start site region 132861 MGI:6060628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132862 transcription start site region 132862 MGI:6060629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132863 transcription start site region 132863 MGI:6060630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132864 transcription start site region 132864 MGI:6060631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132865 transcription start site region 132865 MGI:6060632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132866 transcription start site region 132866 MGI:6060633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132867 transcription start site region 132867 MGI:6060634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132868 transcription start site region 132868 MGI:6060635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132869 transcription start site region 132869 MGI:6060636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132870 transcription start site region 132870 MGI:6060637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132871 transcription start site region 132871 MGI:6060638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132872 transcription start site region 132872 MGI:6060639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132873 transcription start site region 132873 MGI:6060640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132874 transcription start site region 132874 MGI:6060641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132875 transcription start site region 132875 MGI:6060642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132876 transcription start site region 132876 MGI:6060643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132877 transcription start site region 132877 MGI:6060644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132878 transcription start site region 132878 MGI:6060645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132879 transcription start site region 132879 MGI:6060646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132880 transcription start site region 132880 MGI:6060647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132881 transcription start site region 132881 MGI:6060648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132882 transcription start site region 132882 MGI:6060649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132883 transcription start site region 132883 MGI:6060650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132884 transcription start site region 132884 MGI:6060651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132885 transcription start site region 132885 MGI:6060652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132886 transcription start site region 132886 MGI:6060653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132887 transcription start site region 132887 MGI:6060654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132888 transcription start site region 132888 MGI:6060655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132889 transcription start site region 132889 MGI:6060656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132890 transcription start site region 132890 MGI:6060657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132891 transcription start site region 132891 MGI:6060658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132892 transcription start site region 132892 MGI:6060659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132893 transcription start site region 132893 MGI:6060660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132894 transcription start site region 132894 MGI:6060661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132895 transcription start site region 132895 MGI:6060662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132896 transcription start site region 132896 MGI:6060663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132897 transcription start site region 132897 MGI:6060664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132898 transcription start site region 132898 MGI:6060665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132899 transcription start site region 132899 MGI:6060666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132900 transcription start site region 132900 MGI:6060667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132901 transcription start site region 132901 MGI:6060668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132902 transcription start site region 132902 MGI:6060669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132903 transcription start site region 132903 MGI:6060670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132904 transcription start site region 132904 MGI:6060671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132905 transcription start site region 132905 MGI:6060672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132906 transcription start site region 132906 MGI:6060673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132907 transcription start site region 132907 MGI:6060674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132908 transcription start site region 132908 MGI:6060675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132909 transcription start site region 132909 MGI:6060676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132910 transcription start site region 132910 MGI:6060677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132911 transcription start site region 132911 MGI:6060678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132912 transcription start site region 132912 MGI:6060679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132913 transcription start site region 132913 MGI:6060680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132914 transcription start site region 132914 MGI:6060681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132915 transcription start site region 132915 MGI:6060682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132916 transcription start site region 132916 MGI:6060683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132917 transcription start site region 132917 MGI:6060684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132918 transcription start site region 132918 MGI:6060685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132919 transcription start site region 132919 MGI:6060686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132920 transcription start site region 132920 MGI:6060687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132921 transcription start site region 132921 MGI:6060688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132922 transcription start site region 132922 MGI:6060689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132923 transcription start site region 132923 MGI:6060690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132924 transcription start site region 132924 MGI:6060691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132925 transcription start site region 132925 MGI:6060692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132926 transcription start site region 132926 MGI:6060693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132927 transcription start site region 132927 MGI:6060694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132928 transcription start site region 132928 MGI:6060695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132929 transcription start site region 132929 MGI:6060696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132930 transcription start site region 132930 MGI:6060697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132931 transcription start site region 132931 MGI:6060698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132932 transcription start site region 132932 MGI:6060699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132933 transcription start site region 132933 MGI:6060700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132934 transcription start site region 132934 MGI:6060701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132935 transcription start site region 132935 MGI:6060702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132936 transcription start site region 132936 MGI:6060703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132937 transcription start site region 132937 MGI:6060704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132938 transcription start site region 132938 MGI:6060705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132939 transcription start site region 132939 MGI:6060706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132940 transcription start site region 132940 MGI:6060707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132941 transcription start site region 132941 MGI:6060708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132942 transcription start site region 132942 MGI:6060709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132943 transcription start site region 132943 MGI:6060710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132944 transcription start site region 132944 MGI:6060711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132945 transcription start site region 132945 MGI:6060712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132946 transcription start site region 132946 MGI:6060713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132947 transcription start site region 132947 MGI:6060714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132948 transcription start site region 132948 MGI:6060715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132949 transcription start site region 132949 MGI:6060716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132950 transcription start site region 132950 MGI:6060717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132951 transcription start site region 132951 MGI:6060718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132952 transcription start site region 132952 MGI:6060719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132953 transcription start site region 132953 MGI:6060720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132954 transcription start site region 132954 MGI:6060721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132955 transcription start site region 132955 MGI:6060722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132956 transcription start site region 132956 MGI:6060723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132957 transcription start site region 132957 MGI:6060724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132958 transcription start site region 132958 MGI:6060725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132959 transcription start site region 132959 MGI:6060726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132960 transcription start site region 132960 MGI:6060727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132961 transcription start site region 132961 MGI:6060728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132962 transcription start site region 132962 MGI:6060729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132963 transcription start site region 132963 MGI:6060730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132964 transcription start site region 132964 MGI:6060731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132965 transcription start site region 132965 MGI:6060732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132966 transcription start site region 132966 MGI:6060733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132967 transcription start site region 132967 MGI:6060734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132968 transcription start site region 132968 MGI:6060735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132969 transcription start site region 132969 MGI:6060736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132970 transcription start site region 132970 MGI:6060737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132971 transcription start site region 132971 MGI:6060738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132972 transcription start site region 132972 MGI:6060739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132973 transcription start site region 132973 MGI:6060740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132974 transcription start site region 132974 MGI:6060741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132975 transcription start site region 132975 MGI:6060742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132976 transcription start site region 132976 MGI:6060743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132977 transcription start site region 132977 MGI:6060744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132978 transcription start site region 132978 MGI:6060745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132979 transcription start site region 132979 MGI:6060746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132980 transcription start site region 132980 MGI:6060747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132981 transcription start site region 132981 MGI:6060748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132982 transcription start site region 132982 MGI:6060749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132983 transcription start site region 132983 MGI:6060750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132984 transcription start site region 132984 MGI:6060751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132985 transcription start site region 132985 MGI:6060752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132986 transcription start site region 132986 MGI:6060753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132987 transcription start site region 132987 MGI:6060754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132988 transcription start site region 132988 MGI:6060755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132989 transcription start site region 132989 MGI:6060756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132990 transcription start site region 132990 MGI:6060757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132991 transcription start site region 132991 MGI:6060758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132992 transcription start site region 132992 MGI:6060759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132993 transcription start site region 132993 MGI:6060760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132994 transcription start site region 132994 MGI:6060761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132995 transcription start site region 132995 MGI:6060762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132996 transcription start site region 132996 MGI:6060763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132997 transcription start site region 132997 MGI:6060764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132998 transcription start site region 132998 MGI:6060765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132999 transcription start site region 132999 MGI:6060766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133000 transcription start site region 133000 MGI:6060767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133001 transcription start site region 133001 MGI:6060768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133002 transcription start site region 133002 MGI:6060769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133003 transcription start site region 133003 MGI:6060770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133004 transcription start site region 133004 MGI:6060771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133005 transcription start site region 133005 MGI:6060772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133006 transcription start site region 133006 MGI:6060773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133007 transcription start site region 133007 MGI:6060774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133008 transcription start site region 133008 MGI:6060775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133009 transcription start site region 133009 MGI:6060776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133010 transcription start site region 133010 MGI:6060777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133011 transcription start site region 133011 MGI:6060778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133012 transcription start site region 133012 MGI:6060779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133013 transcription start site region 133013 MGI:6060780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133014 transcription start site region 133014 MGI:6060781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133015 transcription start site region 133015 MGI:6060782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133016 transcription start site region 133016 MGI:6060783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133017 transcription start site region 133017 MGI:6060784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133018 transcription start site region 133018 MGI:6060785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133019 transcription start site region 133019 MGI:6060786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133020 transcription start site region 133020 MGI:6060787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133021 transcription start site region 133021 MGI:6060788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP