Tssr131020 transcription start site region 131020 MGI:6058787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131021 transcription start site region 131021 MGI:6058788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131022 transcription start site region 131022 MGI:6058789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131023 transcription start site region 131023 MGI:6058790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131024 transcription start site region 131024 MGI:6058791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131025 transcription start site region 131025 MGI:6058792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131026 transcription start site region 131026 MGI:6058793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131027 transcription start site region 131027 MGI:6058794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131028 transcription start site region 131028 MGI:6058795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131029 transcription start site region 131029 MGI:6058796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131030 transcription start site region 131030 MGI:6058797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131031 transcription start site region 131031 MGI:6058798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131032 transcription start site region 131032 MGI:6058799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131033 transcription start site region 131033 MGI:6058800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131034 transcription start site region 131034 MGI:6058801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131035 transcription start site region 131035 MGI:6058802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131036 transcription start site region 131036 MGI:6058803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131037 transcription start site region 131037 MGI:6058804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131038 transcription start site region 131038 MGI:6058805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131039 transcription start site region 131039 MGI:6058806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131040 transcription start site region 131040 MGI:6058807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131041 transcription start site region 131041 MGI:6058808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131042 transcription start site region 131042 MGI:6058809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131043 transcription start site region 131043 MGI:6058810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131044 transcription start site region 131044 MGI:6058811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131045 transcription start site region 131045 MGI:6058812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131046 transcription start site region 131046 MGI:6058813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131047 transcription start site region 131047 MGI:6058814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131048 transcription start site region 131048 MGI:6058815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131049 transcription start site region 131049 MGI:6058816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131050 transcription start site region 131050 MGI:6058817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131051 transcription start site region 131051 MGI:6058818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131052 transcription start site region 131052 MGI:6058819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131053 transcription start site region 131053 MGI:6058820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131054 transcription start site region 131054 MGI:6058821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131055 transcription start site region 131055 MGI:6058822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131056 transcription start site region 131056 MGI:6058823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131057 transcription start site region 131057 MGI:6058824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131058 transcription start site region 131058 MGI:6058825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131059 transcription start site region 131059 MGI:6058826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131060 transcription start site region 131060 MGI:6058827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131061 transcription start site region 131061 MGI:6058828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131062 transcription start site region 131062 MGI:6058829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131063 transcription start site region 131063 MGI:6058830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131064 transcription start site region 131064 MGI:6058831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131065 transcription start site region 131065 MGI:6058832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131066 transcription start site region 131066 MGI:6058833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131067 transcription start site region 131067 MGI:6058834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131068 transcription start site region 131068 MGI:6058835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131069 transcription start site region 131069 MGI:6058836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131070 transcription start site region 131070 MGI:6058837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131071 transcription start site region 131071 MGI:6058838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131072 transcription start site region 131072 MGI:6058839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131073 transcription start site region 131073 MGI:6058840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131074 transcription start site region 131074 MGI:6058841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131075 transcription start site region 131075 MGI:6058842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131076 transcription start site region 131076 MGI:6058843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131077 transcription start site region 131077 MGI:6058844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131078 transcription start site region 131078 MGI:6058845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131079 transcription start site region 131079 MGI:6058846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131080 transcription start site region 131080 MGI:6058847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131081 transcription start site region 131081 MGI:6058848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131082 transcription start site region 131082 MGI:6058849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131083 transcription start site region 131083 MGI:6058850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131084 transcription start site region 131084 MGI:6058851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131085 transcription start site region 131085 MGI:6058852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131086 transcription start site region 131086 MGI:6058853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131087 transcription start site region 131087 MGI:6058854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131088 transcription start site region 131088 MGI:6058855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131089 transcription start site region 131089 MGI:6058856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131090 transcription start site region 131090 MGI:6058857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131091 transcription start site region 131091 MGI:6058858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131092 transcription start site region 131092 MGI:6058859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131093 transcription start site region 131093 MGI:6058860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131094 transcription start site region 131094 MGI:6058861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131095 transcription start site region 131095 MGI:6058862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131096 transcription start site region 131096 MGI:6058863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131097 transcription start site region 131097 MGI:6058864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131098 transcription start site region 131098 MGI:6058865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131099 transcription start site region 131099 MGI:6058866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131100 transcription start site region 131100 MGI:6058867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131101 transcription start site region 131101 MGI:6058868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131102 transcription start site region 131102 MGI:6058869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131103 transcription start site region 131103 MGI:6058870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131104 transcription start site region 131104 MGI:6058871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131105 transcription start site region 131105 MGI:6058872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131106 transcription start site region 131106 MGI:6058873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131107 transcription start site region 131107 MGI:6058874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131108 transcription start site region 131108 MGI:6058875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131109 transcription start site region 131109 MGI:6058876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131110 transcription start site region 131110 MGI:6058877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131111 transcription start site region 131111 MGI:6058878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131112 transcription start site region 131112 MGI:6058879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131113 transcription start site region 131113 MGI:6058880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131114 transcription start site region 131114 MGI:6058881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131115 transcription start site region 131115 MGI:6058882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131116 transcription start site region 131116 MGI:6058883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131117 transcription start site region 131117 MGI:6058884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131118 transcription start site region 131118 MGI:6058885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131119 transcription start site region 131119 MGI:6058886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131120 transcription start site region 131120 MGI:6058887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131121 transcription start site region 131121 MGI:6058888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131122 transcription start site region 131122 MGI:6058889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131123 transcription start site region 131123 MGI:6058890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131124 transcription start site region 131124 MGI:6058891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131125 transcription start site region 131125 MGI:6058892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131126 transcription start site region 131126 MGI:6058893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131127 transcription start site region 131127 MGI:6058894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131128 transcription start site region 131128 MGI:6058895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131129 transcription start site region 131129 MGI:6058896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131130 transcription start site region 131130 MGI:6058897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131131 transcription start site region 131131 MGI:6058898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131132 transcription start site region 131132 MGI:6058899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131133 transcription start site region 131133 MGI:6058900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131134 transcription start site region 131134 MGI:6058901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131135 transcription start site region 131135 MGI:6058902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131136 transcription start site region 131136 MGI:6058903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131137 transcription start site region 131137 MGI:6058904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131138 transcription start site region 131138 MGI:6058905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131139 transcription start site region 131139 MGI:6058906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131140 transcription start site region 131140 MGI:6058907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131141 transcription start site region 131141 MGI:6058908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131142 transcription start site region 131142 MGI:6058909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131143 transcription start site region 131143 MGI:6058910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131144 transcription start site region 131144 MGI:6058911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131145 transcription start site region 131145 MGI:6058912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131146 transcription start site region 131146 MGI:6058913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131147 transcription start site region 131147 MGI:6058914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131148 transcription start site region 131148 MGI:6058915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131149 transcription start site region 131149 MGI:6058916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131150 transcription start site region 131150 MGI:6058917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131151 transcription start site region 131151 MGI:6058918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131152 transcription start site region 131152 MGI:6058919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131153 transcription start site region 131153 MGI:6058920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131154 transcription start site region 131154 MGI:6058921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131155 transcription start site region 131155 MGI:6058922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131156 transcription start site region 131156 MGI:6058923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131157 transcription start site region 131157 MGI:6058924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131158 transcription start site region 131158 MGI:6058925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131159 transcription start site region 131159 MGI:6058926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131160 transcription start site region 131160 MGI:6058927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131161 transcription start site region 131161 MGI:6058928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131162 transcription start site region 131162 MGI:6058929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131163 transcription start site region 131163 MGI:6058930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131164 transcription start site region 131164 MGI:6058931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131165 transcription start site region 131165 MGI:6058932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131166 transcription start site region 131166 MGI:6058933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131167 transcription start site region 131167 MGI:6058934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131168 transcription start site region 131168 MGI:6058935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131169 transcription start site region 131169 MGI:6058936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131170 transcription start site region 131170 MGI:6058937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131171 transcription start site region 131171 MGI:6058938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131172 transcription start site region 131172 MGI:6058939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131173 transcription start site region 131173 MGI:6058940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131174 transcription start site region 131174 MGI:6058941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131175 transcription start site region 131175 MGI:6058942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131176 transcription start site region 131176 MGI:6058943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131177 transcription start site region 131177 MGI:6058944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131178 transcription start site region 131178 MGI:6058945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131179 transcription start site region 131179 MGI:6058946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131180 transcription start site region 131180 MGI:6058947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131181 transcription start site region 131181 MGI:6058948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131182 transcription start site region 131182 MGI:6058949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131183 transcription start site region 131183 MGI:6058950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131184 transcription start site region 131184 MGI:6058951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131185 transcription start site region 131185 MGI:6058952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131186 transcription start site region 131186 MGI:6058953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131187 transcription start site region 131187 MGI:6058954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131188 transcription start site region 131188 MGI:6058955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131189 transcription start site region 131189 MGI:6058956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131190 transcription start site region 131190 MGI:6058957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131191 transcription start site region 131191 MGI:6058958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131192 transcription start site region 131192 MGI:6058959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131193 transcription start site region 131193 MGI:6058960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131194 transcription start site region 131194 MGI:6058961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131195 transcription start site region 131195 MGI:6058962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131196 transcription start site region 131196 MGI:6058963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131197 transcription start site region 131197 MGI:6058964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131198 transcription start site region 131198 MGI:6058965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131199 transcription start site region 131199 MGI:6058966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131200 transcription start site region 131200 MGI:6058967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131201 transcription start site region 131201 MGI:6058968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131202 transcription start site region 131202 MGI:6058969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131203 transcription start site region 131203 MGI:6058970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131204 transcription start site region 131204 MGI:6058971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131205 transcription start site region 131205 MGI:6058972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131206 transcription start site region 131206 MGI:6058973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131207 transcription start site region 131207 MGI:6058974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131208 transcription start site region 131208 MGI:6058975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131209 transcription start site region 131209 MGI:6058976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131210 transcription start site region 131210 MGI:6058977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131211 transcription start site region 131211 MGI:6058978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131212 transcription start site region 131212 MGI:6058979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131213 transcription start site region 131213 MGI:6058980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131214 transcription start site region 131214 MGI:6058981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131215 transcription start site region 131215 MGI:6058982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131216 transcription start site region 131216 MGI:6058983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131217 transcription start site region 131217 MGI:6058984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131218 transcription start site region 131218 MGI:6058985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131219 transcription start site region 131219 MGI:6058986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131220 transcription start site region 131220 MGI:6058987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131221 transcription start site region 131221 MGI:6058988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131222 transcription start site region 131222 MGI:6058989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131223 transcription start site region 131223 MGI:6058990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131224 transcription start site region 131224 MGI:6058991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131225 transcription start site region 131225 MGI:6058992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131226 transcription start site region 131226 MGI:6058993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131227 transcription start site region 131227 MGI:6058994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131228 transcription start site region 131228 MGI:6058995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131229 transcription start site region 131229 MGI:6058996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131230 transcription start site region 131230 MGI:6058997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131231 transcription start site region 131231 MGI:6058998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131232 transcription start site region 131232 MGI:6058999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131233 transcription start site region 131233 MGI:6059000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131234 transcription start site region 131234 MGI:6059001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131235 transcription start site region 131235 MGI:6059002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131236 transcription start site region 131236 MGI:6059003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131237 transcription start site region 131237 MGI:6059004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131238 transcription start site region 131238 MGI:6059005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131239 transcription start site region 131239 MGI:6059006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131240 transcription start site region 131240 MGI:6059007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131241 transcription start site region 131241 MGI:6059008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131242 transcription start site region 131242 MGI:6059009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131243 transcription start site region 131243 MGI:6059010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131244 transcription start site region 131244 MGI:6059011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131245 transcription start site region 131245 MGI:6059012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131246 transcription start site region 131246 MGI:6059013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131247 transcription start site region 131247 MGI:6059014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131248 transcription start site region 131248 MGI:6059015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131249 transcription start site region 131249 MGI:6059016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131250 transcription start site region 131250 MGI:6059017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131251 transcription start site region 131251 MGI:6059018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131252 transcription start site region 131252 MGI:6059019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131253 transcription start site region 131253 MGI:6059020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131254 transcription start site region 131254 MGI:6059021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131255 transcription start site region 131255 MGI:6059022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131256 transcription start site region 131256 MGI:6059023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131257 transcription start site region 131257 MGI:6059024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131258 transcription start site region 131258 MGI:6059025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131259 transcription start site region 131259 MGI:6059026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131260 transcription start site region 131260 MGI:6059027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131261 transcription start site region 131261 MGI:6059028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131262 transcription start site region 131262 MGI:6059029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131263 transcription start site region 131263 MGI:6059030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131264 transcription start site region 131264 MGI:6059031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131265 transcription start site region 131265 MGI:6059032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131266 transcription start site region 131266 MGI:6059033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131267 transcription start site region 131267 MGI:6059034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131268 transcription start site region 131268 MGI:6059035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131269 transcription start site region 131269 MGI:6059036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131270 transcription start site region 131270 MGI:6059037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131271 transcription start site region 131271 MGI:6059038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131272 transcription start site region 131272 MGI:6059039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131273 transcription start site region 131273 MGI:6059040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131274 transcription start site region 131274 MGI:6059041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131275 transcription start site region 131275 MGI:6059042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131276 transcription start site region 131276 MGI:6059043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131277 transcription start site region 131277 MGI:6059044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131278 transcription start site region 131278 MGI:6059045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131279 transcription start site region 131279 MGI:6059046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131280 transcription start site region 131280 MGI:6059047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131281 transcription start site region 131281 MGI:6059048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131282 transcription start site region 131282 MGI:6059049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131283 transcription start site region 131283 MGI:6059050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131284 transcription start site region 131284 MGI:6059051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131285 transcription start site region 131285 MGI:6059052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131286 transcription start site region 131286 MGI:6059053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131287 transcription start site region 131287 MGI:6059054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131288 transcription start site region 131288 MGI:6059055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131289 transcription start site region 131289 MGI:6059056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131290 transcription start site region 131290 MGI:6059057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131291 transcription start site region 131291 MGI:6059058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131292 transcription start site region 131292 MGI:6059059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131293 transcription start site region 131293 MGI:6059060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131294 transcription start site region 131294 MGI:6059061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131295 transcription start site region 131295 MGI:6059062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131296 transcription start site region 131296 MGI:6059063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131297 transcription start site region 131297 MGI:6059064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131298 transcription start site region 131298 MGI:6059065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131299 transcription start site region 131299 MGI:6059066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131300 transcription start site region 131300 MGI:6059067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131301 transcription start site region 131301 MGI:6059068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131302 transcription start site region 131302 MGI:6059069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131303 transcription start site region 131303 MGI:6059070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131304 transcription start site region 131304 MGI:6059071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131305 transcription start site region 131305 MGI:6059072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131306 transcription start site region 131306 MGI:6059073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131307 transcription start site region 131307 MGI:6059074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131308 transcription start site region 131308 MGI:6059075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131309 transcription start site region 131309 MGI:6059076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131310 transcription start site region 131310 MGI:6059077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131311 transcription start site region 131311 MGI:6059078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131312 transcription start site region 131312 MGI:6059079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131313 transcription start site region 131313 MGI:6059080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131314 transcription start site region 131314 MGI:6059081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131315 transcription start site region 131315 MGI:6059082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131316 transcription start site region 131316 MGI:6059083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131317 transcription start site region 131317 MGI:6059084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131318 transcription start site region 131318 MGI:6059085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131319 transcription start site region 131319 MGI:6059086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131320 transcription start site region 131320 MGI:6059087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131321 transcription start site region 131321 MGI:6059088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131322 transcription start site region 131322 MGI:6059089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131323 transcription start site region 131323 MGI:6059090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131324 transcription start site region 131324 MGI:6059091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131325 transcription start site region 131325 MGI:6059092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131326 transcription start site region 131326 MGI:6059093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131327 transcription start site region 131327 MGI:6059094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131328 transcription start site region 131328 MGI:6059095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131329 transcription start site region 131329 MGI:6059096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131330 transcription start site region 131330 MGI:6059097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131331 transcription start site region 131331 MGI:6059098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131332 transcription start site region 131332 MGI:6059099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131333 transcription start site region 131333 MGI:6059100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131334 transcription start site region 131334 MGI:6059101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131335 transcription start site region 131335 MGI:6059102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131336 transcription start site region 131336 MGI:6059103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131337 transcription start site region 131337 MGI:6059104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131338 transcription start site region 131338 MGI:6059105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131339 transcription start site region 131339 MGI:6059106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131340 transcription start site region 131340 MGI:6059107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131341 transcription start site region 131341 MGI:6059108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131342 transcription start site region 131342 MGI:6059109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131343 transcription start site region 131343 MGI:6059110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131344 transcription start site region 131344 MGI:6059111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131345 transcription start site region 131345 MGI:6059112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131346 transcription start site region 131346 MGI:6059113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131347 transcription start site region 131347 MGI:6059114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131348 transcription start site region 131348 MGI:6059115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131349 transcription start site region 131349 MGI:6059116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131350 transcription start site region 131350 MGI:6059117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131351 transcription start site region 131351 MGI:6059118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131352 transcription start site region 131352 MGI:6059119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131353 transcription start site region 131353 MGI:6059120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131354 transcription start site region 131354 MGI:6059121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131355 transcription start site region 131355 MGI:6059122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131356 transcription start site region 131356 MGI:6059123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131357 transcription start site region 131357 MGI:6059124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131358 transcription start site region 131358 MGI:6059125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131359 transcription start site region 131359 MGI:6059126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131360 transcription start site region 131360 MGI:6059127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131361 transcription start site region 131361 MGI:6059128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131362 transcription start site region 131362 MGI:6059129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131363 transcription start site region 131363 MGI:6059130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131364 transcription start site region 131364 MGI:6059131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131365 transcription start site region 131365 MGI:6059132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131366 transcription start site region 131366 MGI:6059133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131367 transcription start site region 131367 MGI:6059134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131368 transcription start site region 131368 MGI:6059135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131369 transcription start site region 131369 MGI:6059136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131370 transcription start site region 131370 MGI:6059137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131371 transcription start site region 131371 MGI:6059138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131372 transcription start site region 131372 MGI:6059139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131373 transcription start site region 131373 MGI:6059140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131374 transcription start site region 131374 MGI:6059141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131375 transcription start site region 131375 MGI:6059142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131376 transcription start site region 131376 MGI:6059143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131377 transcription start site region 131377 MGI:6059144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131378 transcription start site region 131378 MGI:6059145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131379 transcription start site region 131379 MGI:6059146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131380 transcription start site region 131380 MGI:6059147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131381 transcription start site region 131381 MGI:6059148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131382 transcription start site region 131382 MGI:6059149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131383 transcription start site region 131383 MGI:6059150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131384 transcription start site region 131384 MGI:6059151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131385 transcription start site region 131385 MGI:6059152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131386 transcription start site region 131386 MGI:6059153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131387 transcription start site region 131387 MGI:6059154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131388 transcription start site region 131388 MGI:6059155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131389 transcription start site region 131389 MGI:6059156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131390 transcription start site region 131390 MGI:6059157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131391 transcription start site region 131391 MGI:6059158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131392 transcription start site region 131392 MGI:6059159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131393 transcription start site region 131393 MGI:6059160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131394 transcription start site region 131394 MGI:6059161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131395 transcription start site region 131395 MGI:6059162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131396 transcription start site region 131396 MGI:6059163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131397 transcription start site region 131397 MGI:6059164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131398 transcription start site region 131398 MGI:6059165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131399 transcription start site region 131399 MGI:6059166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131400 transcription start site region 131400 MGI:6059167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131401 transcription start site region 131401 MGI:6059168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131402 transcription start site region 131402 MGI:6059169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131403 transcription start site region 131403 MGI:6059170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131404 transcription start site region 131404 MGI:6059171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131405 transcription start site region 131405 MGI:6059172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131406 transcription start site region 131406 MGI:6059173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131407 transcription start site region 131407 MGI:6059174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131408 transcription start site region 131408 MGI:6059175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131409 transcription start site region 131409 MGI:6059176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131410 transcription start site region 131410 MGI:6059177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131411 transcription start site region 131411 MGI:6059178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131412 transcription start site region 131412 MGI:6059179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131413 transcription start site region 131413 MGI:6059180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131414 transcription start site region 131414 MGI:6059181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131415 transcription start site region 131415 MGI:6059182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131416 transcription start site region 131416 MGI:6059183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131417 transcription start site region 131417 MGI:6059184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131418 transcription start site region 131418 MGI:6059185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131419 transcription start site region 131419 MGI:6059186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131420 transcription start site region 131420 MGI:6059187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131421 transcription start site region 131421 MGI:6059188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131422 transcription start site region 131422 MGI:6059189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131423 transcription start site region 131423 MGI:6059190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131424 transcription start site region 131424 MGI:6059191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131425 transcription start site region 131425 MGI:6059192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131426 transcription start site region 131426 MGI:6059193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131427 transcription start site region 131427 MGI:6059194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131428 transcription start site region 131428 MGI:6059195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131429 transcription start site region 131429 MGI:6059196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131430 transcription start site region 131430 MGI:6059197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131431 transcription start site region 131431 MGI:6059198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131432 transcription start site region 131432 MGI:6059199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131433 transcription start site region 131433 MGI:6059200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131434 transcription start site region 131434 MGI:6059201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131435 transcription start site region 131435 MGI:6059202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131436 transcription start site region 131436 MGI:6059203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131437 transcription start site region 131437 MGI:6059204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131438 transcription start site region 131438 MGI:6059205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131439 transcription start site region 131439 MGI:6059206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131440 transcription start site region 131440 MGI:6059207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131441 transcription start site region 131441 MGI:6059208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131442 transcription start site region 131442 MGI:6059209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131443 transcription start site region 131443 MGI:6059210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131444 transcription start site region 131444 MGI:6059211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131445 transcription start site region 131445 MGI:6059212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131446 transcription start site region 131446 MGI:6059213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131447 transcription start site region 131447 MGI:6059214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131448 transcription start site region 131448 MGI:6059215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131449 transcription start site region 131449 MGI:6059216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131450 transcription start site region 131450 MGI:6059217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131451 transcription start site region 131451 MGI:6059218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131452 transcription start site region 131452 MGI:6059219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131453 transcription start site region 131453 MGI:6059220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131454 transcription start site region 131454 MGI:6059221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131455 transcription start site region 131455 MGI:6059222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131456 transcription start site region 131456 MGI:6059223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131457 transcription start site region 131457 MGI:6059224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131458 transcription start site region 131458 MGI:6059225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131459 transcription start site region 131459 MGI:6059226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131460 transcription start site region 131460 MGI:6059227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131461 transcription start site region 131461 MGI:6059228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131462 transcription start site region 131462 MGI:6059229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131463 transcription start site region 131463 MGI:6059230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131464 transcription start site region 131464 MGI:6059231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131465 transcription start site region 131465 MGI:6059232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131466 transcription start site region 131466 MGI:6059233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131467 transcription start site region 131467 MGI:6059234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131468 transcription start site region 131468 MGI:6059235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131469 transcription start site region 131469 MGI:6059236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131470 transcription start site region 131470 MGI:6059237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131471 transcription start site region 131471 MGI:6059238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131472 transcription start site region 131472 MGI:6059239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131473 transcription start site region 131473 MGI:6059240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131474 transcription start site region 131474 MGI:6059241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131475 transcription start site region 131475 MGI:6059242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131476 transcription start site region 131476 MGI:6059243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131477 transcription start site region 131477 MGI:6059244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131478 transcription start site region 131478 MGI:6059245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131479 transcription start site region 131479 MGI:6059246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131480 transcription start site region 131480 MGI:6059247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131481 transcription start site region 131481 MGI:6059248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131482 transcription start site region 131482 MGI:6059249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131483 transcription start site region 131483 MGI:6059250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131484 transcription start site region 131484 MGI:6059251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131485 transcription start site region 131485 MGI:6059252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131486 transcription start site region 131486 MGI:6059253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131487 transcription start site region 131487 MGI:6059254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131488 transcription start site region 131488 MGI:6059255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131489 transcription start site region 131489 MGI:6059256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131490 transcription start site region 131490 MGI:6059257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131491 transcription start site region 131491 MGI:6059258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131492 transcription start site region 131492 MGI:6059259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131493 transcription start site region 131493 MGI:6059260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131494 transcription start site region 131494 MGI:6059261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131495 transcription start site region 131495 MGI:6059262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131496 transcription start site region 131496 MGI:6059263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131497 transcription start site region 131497 MGI:6059264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131498 transcription start site region 131498 MGI:6059265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131499 transcription start site region 131499 MGI:6059266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131500 transcription start site region 131500 MGI:6059267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131501 transcription start site region 131501 MGI:6059268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131502 transcription start site region 131502 MGI:6059269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131503 transcription start site region 131503 MGI:6059270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131504 transcription start site region 131504 MGI:6059271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131505 transcription start site region 131505 MGI:6059272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131506 transcription start site region 131506 MGI:6059273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131507 transcription start site region 131507 MGI:6059274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131508 transcription start site region 131508 MGI:6059275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131509 transcription start site region 131509 MGI:6059276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131510 transcription start site region 131510 MGI:6059277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131511 transcription start site region 131511 MGI:6059278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131512 transcription start site region 131512 MGI:6059279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131513 transcription start site region 131513 MGI:6059280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131514 transcription start site region 131514 MGI:6059281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131515 transcription start site region 131515 MGI:6059282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131516 transcription start site region 131516 MGI:6059283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131517 transcription start site region 131517 MGI:6059284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131518 transcription start site region 131518 MGI:6059285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131519 transcription start site region 131519 MGI:6059286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131520 transcription start site region 131520 MGI:6059287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131521 transcription start site region 131521 MGI:6059288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131522 transcription start site region 131522 MGI:6059289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131523 transcription start site region 131523 MGI:6059290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131524 transcription start site region 131524 MGI:6059291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131525 transcription start site region 131525 MGI:6059292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131526 transcription start site region 131526 MGI:6059293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131527 transcription start site region 131527 MGI:6059294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131528 transcription start site region 131528 MGI:6059295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131529 transcription start site region 131529 MGI:6059296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131530 transcription start site region 131530 MGI:6059297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131531 transcription start site region 131531 MGI:6059298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131532 transcription start site region 131532 MGI:6059299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131533 transcription start site region 131533 MGI:6059300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131534 transcription start site region 131534 MGI:6059301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131535 transcription start site region 131535 MGI:6059302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131536 transcription start site region 131536 MGI:6059303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131537 transcription start site region 131537 MGI:6059304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131538 transcription start site region 131538 MGI:6059305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131539 transcription start site region 131539 MGI:6059306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131540 transcription start site region 131540 MGI:6059307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131541 transcription start site region 131541 MGI:6059308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131542 transcription start site region 131542 MGI:6059309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131543 transcription start site region 131543 MGI:6059310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131544 transcription start site region 131544 MGI:6059311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131545 transcription start site region 131545 MGI:6059312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131546 transcription start site region 131546 MGI:6059313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131547 transcription start site region 131547 MGI:6059314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131548 transcription start site region 131548 MGI:6059315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131549 transcription start site region 131549 MGI:6059316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131550 transcription start site region 131550 MGI:6059317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131551 transcription start site region 131551 MGI:6059318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131552 transcription start site region 131552 MGI:6059319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131553 transcription start site region 131553 MGI:6059320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131554 transcription start site region 131554 MGI:6059321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131555 transcription start site region 131555 MGI:6059322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131556 transcription start site region 131556 MGI:6059323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131557 transcription start site region 131557 MGI:6059324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131558 transcription start site region 131558 MGI:6059325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131559 transcription start site region 131559 MGI:6059326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131560 transcription start site region 131560 MGI:6059327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131561 transcription start site region 131561 MGI:6059328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131562 transcription start site region 131562 MGI:6059329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131563 transcription start site region 131563 MGI:6059330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131564 transcription start site region 131564 MGI:6059331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131565 transcription start site region 131565 MGI:6059332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131566 transcription start site region 131566 MGI:6059333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131567 transcription start site region 131567 MGI:6059334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131568 transcription start site region 131568 MGI:6059335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131569 transcription start site region 131569 MGI:6059336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131570 transcription start site region 131570 MGI:6059337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131571 transcription start site region 131571 MGI:6059338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131572 transcription start site region 131572 MGI:6059339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131573 transcription start site region 131573 MGI:6059340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131574 transcription start site region 131574 MGI:6059341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131575 transcription start site region 131575 MGI:6059342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131576 transcription start site region 131576 MGI:6059343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131577 transcription start site region 131577 MGI:6059344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131578 transcription start site region 131578 MGI:6059345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131579 transcription start site region 131579 MGI:6059346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131580 transcription start site region 131580 MGI:6059347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131581 transcription start site region 131581 MGI:6059348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131582 transcription start site region 131582 MGI:6059349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131583 transcription start site region 131583 MGI:6059350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131584 transcription start site region 131584 MGI:6059351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131585 transcription start site region 131585 MGI:6059352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131586 transcription start site region 131586 MGI:6059353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131587 transcription start site region 131587 MGI:6059354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131588 transcription start site region 131588 MGI:6059355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131589 transcription start site region 131589 MGI:6059356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131590 transcription start site region 131590 MGI:6059357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131591 transcription start site region 131591 MGI:6059358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131592 transcription start site region 131592 MGI:6059359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131593 transcription start site region 131593 MGI:6059360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131594 transcription start site region 131594 MGI:6059361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131595 transcription start site region 131595 MGI:6059362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131596 transcription start site region 131596 MGI:6059363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131597 transcription start site region 131597 MGI:6059364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131598 transcription start site region 131598 MGI:6059365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131599 transcription start site region 131599 MGI:6059366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131600 transcription start site region 131600 MGI:6059367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131601 transcription start site region 131601 MGI:6059368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131602 transcription start site region 131602 MGI:6059369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131603 transcription start site region 131603 MGI:6059370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131604 transcription start site region 131604 MGI:6059371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131605 transcription start site region 131605 MGI:6059372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131606 transcription start site region 131606 MGI:6059373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131607 transcription start site region 131607 MGI:6059374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131608 transcription start site region 131608 MGI:6059375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131609 transcription start site region 131609 MGI:6059376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131610 transcription start site region 131610 MGI:6059377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131611 transcription start site region 131611 MGI:6059378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131612 transcription start site region 131612 MGI:6059379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131613 transcription start site region 131613 MGI:6059380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131614 transcription start site region 131614 MGI:6059381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131615 transcription start site region 131615 MGI:6059382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131616 transcription start site region 131616 MGI:6059383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131617 transcription start site region 131617 MGI:6059384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131618 transcription start site region 131618 MGI:6059385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131619 transcription start site region 131619 MGI:6059386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131620 transcription start site region 131620 MGI:6059387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131621 transcription start site region 131621 MGI:6059388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131622 transcription start site region 131622 MGI:6059389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131623 transcription start site region 131623 MGI:6059390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131624 transcription start site region 131624 MGI:6059391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131625 transcription start site region 131625 MGI:6059392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131626 transcription start site region 131626 MGI:6059393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131627 transcription start site region 131627 MGI:6059394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131628 transcription start site region 131628 MGI:6059395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131629 transcription start site region 131629 MGI:6059396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131630 transcription start site region 131630 MGI:6059397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131631 transcription start site region 131631 MGI:6059398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131632 transcription start site region 131632 MGI:6059399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131633 transcription start site region 131633 MGI:6059400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131634 transcription start site region 131634 MGI:6059401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131635 transcription start site region 131635 MGI:6059402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131636 transcription start site region 131636 MGI:6059403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131637 transcription start site region 131637 MGI:6059404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131638 transcription start site region 131638 MGI:6059405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131639 transcription start site region 131639 MGI:6059406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131640 transcription start site region 131640 MGI:6059407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131641 transcription start site region 131641 MGI:6059408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131642 transcription start site region 131642 MGI:6059409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131643 transcription start site region 131643 MGI:6059410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131644 transcription start site region 131644 MGI:6059411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131645 transcription start site region 131645 MGI:6059412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131646 transcription start site region 131646 MGI:6059413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131647 transcription start site region 131647 MGI:6059414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131648 transcription start site region 131648 MGI:6059415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131649 transcription start site region 131649 MGI:6059416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131650 transcription start site region 131650 MGI:6059417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131651 transcription start site region 131651 MGI:6059418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131652 transcription start site region 131652 MGI:6059419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131653 transcription start site region 131653 MGI:6059420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131654 transcription start site region 131654 MGI:6059421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131655 transcription start site region 131655 MGI:6059422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131656 transcription start site region 131656 MGI:6059423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131657 transcription start site region 131657 MGI:6059424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131658 transcription start site region 131658 MGI:6059425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131659 transcription start site region 131659 MGI:6059426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131660 transcription start site region 131660 MGI:6059427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131661 transcription start site region 131661 MGI:6059428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131662 transcription start site region 131662 MGI:6059429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131663 transcription start site region 131663 MGI:6059430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131664 transcription start site region 131664 MGI:6059431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131665 transcription start site region 131665 MGI:6059432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131666 transcription start site region 131666 MGI:6059433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131667 transcription start site region 131667 MGI:6059434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131668 transcription start site region 131668 MGI:6059435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131669 transcription start site region 131669 MGI:6059436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131670 transcription start site region 131670 MGI:6059437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131671 transcription start site region 131671 MGI:6059438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131672 transcription start site region 131672 MGI:6059439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131673 transcription start site region 131673 MGI:6059440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131674 transcription start site region 131674 MGI:6059441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131675 transcription start site region 131675 MGI:6059442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131676 transcription start site region 131676 MGI:6059443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131677 transcription start site region 131677 MGI:6059444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131678 transcription start site region 131678 MGI:6059445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131679 transcription start site region 131679 MGI:6059446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131680 transcription start site region 131680 MGI:6059447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131681 transcription start site region 131681 MGI:6059448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131682 transcription start site region 131682 MGI:6059449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131683 transcription start site region 131683 MGI:6059450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131684 transcription start site region 131684 MGI:6059451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131685 transcription start site region 131685 MGI:6059452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131686 transcription start site region 131686 MGI:6059453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131687 transcription start site region 131687 MGI:6059454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131688 transcription start site region 131688 MGI:6059455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131689 transcription start site region 131689 MGI:6059456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131690 transcription start site region 131690 MGI:6059457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131691 transcription start site region 131691 MGI:6059458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131692 transcription start site region 131692 MGI:6059459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131693 transcription start site region 131693 MGI:6059460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131694 transcription start site region 131694 MGI:6059461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131695 transcription start site region 131695 MGI:6059462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131696 transcription start site region 131696 MGI:6059463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131697 transcription start site region 131697 MGI:6059464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131698 transcription start site region 131698 MGI:6059465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131699 transcription start site region 131699 MGI:6059466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131700 transcription start site region 131700 MGI:6059467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131701 transcription start site region 131701 MGI:6059468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131702 transcription start site region 131702 MGI:6059469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131703 transcription start site region 131703 MGI:6059470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131704 transcription start site region 131704 MGI:6059471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131705 transcription start site region 131705 MGI:6059472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131706 transcription start site region 131706 MGI:6059473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131707 transcription start site region 131707 MGI:6059474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131708 transcription start site region 131708 MGI:6059475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131709 transcription start site region 131709 MGI:6059476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131710 transcription start site region 131710 MGI:6059477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131711 transcription start site region 131711 MGI:6059478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131712 transcription start site region 131712 MGI:6059479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131713 transcription start site region 131713 MGI:6059480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131714 transcription start site region 131714 MGI:6059481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131715 transcription start site region 131715 MGI:6059482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131716 transcription start site region 131716 MGI:6059483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131717 transcription start site region 131717 MGI:6059484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131718 transcription start site region 131718 MGI:6059485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131719 transcription start site region 131719 MGI:6059486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131720 transcription start site region 131720 MGI:6059487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131721 transcription start site region 131721 MGI:6059488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131722 transcription start site region 131722 MGI:6059489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131723 transcription start site region 131723 MGI:6059490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131724 transcription start site region 131724 MGI:6059491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131725 transcription start site region 131725 MGI:6059492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131726 transcription start site region 131726 MGI:6059493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131727 transcription start site region 131727 MGI:6059494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131728 transcription start site region 131728 MGI:6059495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131729 transcription start site region 131729 MGI:6059496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131730 transcription start site region 131730 MGI:6059497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131731 transcription start site region 131731 MGI:6059498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131732 transcription start site region 131732 MGI:6059499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131733 transcription start site region 131733 MGI:6059500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131734 transcription start site region 131734 MGI:6059501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131735 transcription start site region 131735 MGI:6059502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131736 transcription start site region 131736 MGI:6059503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131737 transcription start site region 131737 MGI:6059504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131738 transcription start site region 131738 MGI:6059505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131739 transcription start site region 131739 MGI:6059506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131740 transcription start site region 131740 MGI:6059507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131741 transcription start site region 131741 MGI:6059508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131742 transcription start site region 131742 MGI:6059509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131743 transcription start site region 131743 MGI:6059510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131744 transcription start site region 131744 MGI:6059511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131745 transcription start site region 131745 MGI:6059512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131746 transcription start site region 131746 MGI:6059513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131747 transcription start site region 131747 MGI:6059514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131748 transcription start site region 131748 MGI:6059515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131749 transcription start site region 131749 MGI:6059516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131750 transcription start site region 131750 MGI:6059517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131751 transcription start site region 131751 MGI:6059518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131752 transcription start site region 131752 MGI:6059519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131753 transcription start site region 131753 MGI:6059520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131754 transcription start site region 131754 MGI:6059521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131755 transcription start site region 131755 MGI:6059522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131756 transcription start site region 131756 MGI:6059523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131757 transcription start site region 131757 MGI:6059524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131758 transcription start site region 131758 MGI:6059525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131759 transcription start site region 131759 MGI:6059526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131760 transcription start site region 131760 MGI:6059527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131761 transcription start site region 131761 MGI:6059528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131762 transcription start site region 131762 MGI:6059529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131763 transcription start site region 131763 MGI:6059530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131764 transcription start site region 131764 MGI:6059531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131765 transcription start site region 131765 MGI:6059532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131766 transcription start site region 131766 MGI:6059533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131767 transcription start site region 131767 MGI:6059534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131768 transcription start site region 131768 MGI:6059535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131769 transcription start site region 131769 MGI:6059536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131770 transcription start site region 131770 MGI:6059537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131771 transcription start site region 131771 MGI:6059538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131772 transcription start site region 131772 MGI:6059539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131773 transcription start site region 131773 MGI:6059540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131774 transcription start site region 131774 MGI:6059541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131775 transcription start site region 131775 MGI:6059542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131776 transcription start site region 131776 MGI:6059543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131777 transcription start site region 131777 MGI:6059544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131778 transcription start site region 131778 MGI:6059545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131779 transcription start site region 131779 MGI:6059546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131780 transcription start site region 131780 MGI:6059547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131781 transcription start site region 131781 MGI:6059548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131782 transcription start site region 131782 MGI:6059549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131783 transcription start site region 131783 MGI:6059550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131784 transcription start site region 131784 MGI:6059551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131785 transcription start site region 131785 MGI:6059552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131786 transcription start site region 131786 MGI:6059553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131787 transcription start site region 131787 MGI:6059554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131788 transcription start site region 131788 MGI:6059555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131789 transcription start site region 131789 MGI:6059556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131790 transcription start site region 131790 MGI:6059557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131791 transcription start site region 131791 MGI:6059558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131792 transcription start site region 131792 MGI:6059559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131793 transcription start site region 131793 MGI:6059560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131794 transcription start site region 131794 MGI:6059561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131795 transcription start site region 131795 MGI:6059562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131796 transcription start site region 131796 MGI:6059563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131797 transcription start site region 131797 MGI:6059564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131798 transcription start site region 131798 MGI:6059565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131799 transcription start site region 131799 MGI:6059566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131800 transcription start site region 131800 MGI:6059567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131801 transcription start site region 131801 MGI:6059568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131802 transcription start site region 131802 MGI:6059569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131803 transcription start site region 131803 MGI:6059570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131804 transcription start site region 131804 MGI:6059571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131805 transcription start site region 131805 MGI:6059572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131806 transcription start site region 131806 MGI:6059573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131807 transcription start site region 131807 MGI:6059574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131808 transcription start site region 131808 MGI:6059575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131809 transcription start site region 131809 MGI:6059576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131810 transcription start site region 131810 MGI:6059577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131811 transcription start site region 131811 MGI:6059578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131812 transcription start site region 131812 MGI:6059579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131813 transcription start site region 131813 MGI:6059580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131814 transcription start site region 131814 MGI:6059581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131815 transcription start site region 131815 MGI:6059582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131816 transcription start site region 131816 MGI:6059583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131817 transcription start site region 131817 MGI:6059584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131818 transcription start site region 131818 MGI:6059585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131819 transcription start site region 131819 MGI:6059586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131820 transcription start site region 131820 MGI:6059587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131821 transcription start site region 131821 MGI:6059588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131822 transcription start site region 131822 MGI:6059589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131823 transcription start site region 131823 MGI:6059590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131824 transcription start site region 131824 MGI:6059591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131825 transcription start site region 131825 MGI:6059592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131826 transcription start site region 131826 MGI:6059593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131827 transcription start site region 131827 MGI:6059594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131828 transcription start site region 131828 MGI:6059595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131829 transcription start site region 131829 MGI:6059596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131830 transcription start site region 131830 MGI:6059597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131831 transcription start site region 131831 MGI:6059598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131832 transcription start site region 131832 MGI:6059599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131833 transcription start site region 131833 MGI:6059600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131834 transcription start site region 131834 MGI:6059601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131835 transcription start site region 131835 MGI:6059602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131836 transcription start site region 131836 MGI:6059603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131837 transcription start site region 131837 MGI:6059604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131838 transcription start site region 131838 MGI:6059605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131839 transcription start site region 131839 MGI:6059606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131840 transcription start site region 131840 MGI:6059607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131841 transcription start site region 131841 MGI:6059608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131842 transcription start site region 131842 MGI:6059609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131843 transcription start site region 131843 MGI:6059610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131844 transcription start site region 131844 MGI:6059611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131845 transcription start site region 131845 MGI:6059612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131846 transcription start site region 131846 MGI:6059613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131847 transcription start site region 131847 MGI:6059614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131848 transcription start site region 131848 MGI:6059615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131849 transcription start site region 131849 MGI:6059616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131850 transcription start site region 131850 MGI:6059617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131851 transcription start site region 131851 MGI:6059618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131852 transcription start site region 131852 MGI:6059619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131853 transcription start site region 131853 MGI:6059620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131854 transcription start site region 131854 MGI:6059621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131855 transcription start site region 131855 MGI:6059622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131856 transcription start site region 131856 MGI:6059623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131857 transcription start site region 131857 MGI:6059624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131858 transcription start site region 131858 MGI:6059625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131859 transcription start site region 131859 MGI:6059626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131860 transcription start site region 131860 MGI:6059627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131861 transcription start site region 131861 MGI:6059628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131862 transcription start site region 131862 MGI:6059629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131863 transcription start site region 131863 MGI:6059630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131864 transcription start site region 131864 MGI:6059631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131865 transcription start site region 131865 MGI:6059632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131866 transcription start site region 131866 MGI:6059633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131867 transcription start site region 131867 MGI:6059634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131868 transcription start site region 131868 MGI:6059635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131869 transcription start site region 131869 MGI:6059636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131870 transcription start site region 131870 MGI:6059637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131871 transcription start site region 131871 MGI:6059638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131872 transcription start site region 131872 MGI:6059639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131873 transcription start site region 131873 MGI:6059640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131874 transcription start site region 131874 MGI:6059641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131875 transcription start site region 131875 MGI:6059642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131876 transcription start site region 131876 MGI:6059643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131877 transcription start site region 131877 MGI:6059644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131878 transcription start site region 131878 MGI:6059645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131879 transcription start site region 131879 MGI:6059646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131880 transcription start site region 131880 MGI:6059647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131881 transcription start site region 131881 MGI:6059648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131882 transcription start site region 131882 MGI:6059649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131883 transcription start site region 131883 MGI:6059650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131884 transcription start site region 131884 MGI:6059651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131885 transcription start site region 131885 MGI:6059652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131886 transcription start site region 131886 MGI:6059653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131887 transcription start site region 131887 MGI:6059654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131888 transcription start site region 131888 MGI:6059655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131889 transcription start site region 131889 MGI:6059656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131890 transcription start site region 131890 MGI:6059657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131891 transcription start site region 131891 MGI:6059658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131892 transcription start site region 131892 MGI:6059659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131893 transcription start site region 131893 MGI:6059660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131894 transcription start site region 131894 MGI:6059661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131895 transcription start site region 131895 MGI:6059662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131896 transcription start site region 131896 MGI:6059663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131897 transcription start site region 131897 MGI:6059664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131898 transcription start site region 131898 MGI:6059665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131899 transcription start site region 131899 MGI:6059666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131900 transcription start site region 131900 MGI:6059667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131901 transcription start site region 131901 MGI:6059668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131902 transcription start site region 131902 MGI:6059669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131903 transcription start site region 131903 MGI:6059670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131904 transcription start site region 131904 MGI:6059671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131905 transcription start site region 131905 MGI:6059672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131906 transcription start site region 131906 MGI:6059673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131907 transcription start site region 131907 MGI:6059674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131908 transcription start site region 131908 MGI:6059675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131909 transcription start site region 131909 MGI:6059676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131910 transcription start site region 131910 MGI:6059677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131911 transcription start site region 131911 MGI:6059678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131912 transcription start site region 131912 MGI:6059679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131913 transcription start site region 131913 MGI:6059680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131914 transcription start site region 131914 MGI:6059681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131915 transcription start site region 131915 MGI:6059682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131916 transcription start site region 131916 MGI:6059683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131917 transcription start site region 131917 MGI:6059684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131918 transcription start site region 131918 MGI:6059685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131919 transcription start site region 131919 MGI:6059686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131920 transcription start site region 131920 MGI:6059687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131921 transcription start site region 131921 MGI:6059688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131922 transcription start site region 131922 MGI:6059689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131923 transcription start site region 131923 MGI:6059690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131924 transcription start site region 131924 MGI:6059691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131925 transcription start site region 131925 MGI:6059692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131926 transcription start site region 131926 MGI:6059693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131927 transcription start site region 131927 MGI:6059694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131928 transcription start site region 131928 MGI:6059695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131929 transcription start site region 131929 MGI:6059696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131930 transcription start site region 131930 MGI:6059697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131931 transcription start site region 131931 MGI:6059698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131932 transcription start site region 131932 MGI:6059699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131933 transcription start site region 131933 MGI:6059700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131934 transcription start site region 131934 MGI:6059701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131935 transcription start site region 131935 MGI:6059702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131936 transcription start site region 131936 MGI:6059703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131937 transcription start site region 131937 MGI:6059704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131938 transcription start site region 131938 MGI:6059705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131939 transcription start site region 131939 MGI:6059706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131940 transcription start site region 131940 MGI:6059707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131941 transcription start site region 131941 MGI:6059708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131942 transcription start site region 131942 MGI:6059709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131943 transcription start site region 131943 MGI:6059710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131944 transcription start site region 131944 MGI:6059711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131945 transcription start site region 131945 MGI:6059712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131946 transcription start site region 131946 MGI:6059713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131947 transcription start site region 131947 MGI:6059714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131948 transcription start site region 131948 MGI:6059715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131949 transcription start site region 131949 MGI:6059716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131950 transcription start site region 131950 MGI:6059717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131951 transcription start site region 131951 MGI:6059718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131952 transcription start site region 131952 MGI:6059719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131953 transcription start site region 131953 MGI:6059720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131954 transcription start site region 131954 MGI:6059721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131955 transcription start site region 131955 MGI:6059722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131956 transcription start site region 131956 MGI:6059723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131957 transcription start site region 131957 MGI:6059724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131958 transcription start site region 131958 MGI:6059725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131959 transcription start site region 131959 MGI:6059726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131960 transcription start site region 131960 MGI:6059727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131961 transcription start site region 131961 MGI:6059728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131962 transcription start site region 131962 MGI:6059729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131963 transcription start site region 131963 MGI:6059730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131964 transcription start site region 131964 MGI:6059731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131965 transcription start site region 131965 MGI:6059732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131966 transcription start site region 131966 MGI:6059733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131967 transcription start site region 131967 MGI:6059734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131968 transcription start site region 131968 MGI:6059735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131969 transcription start site region 131969 MGI:6059736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131970 transcription start site region 131970 MGI:6059737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131971 transcription start site region 131971 MGI:6059738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131972 transcription start site region 131972 MGI:6059739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131973 transcription start site region 131973 MGI:6059740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131974 transcription start site region 131974 MGI:6059741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131975 transcription start site region 131975 MGI:6059742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131976 transcription start site region 131976 MGI:6059743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131977 transcription start site region 131977 MGI:6059744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131978 transcription start site region 131978 MGI:6059745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131979 transcription start site region 131979 MGI:6059746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131980 transcription start site region 131980 MGI:6059747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131981 transcription start site region 131981 MGI:6059748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131982 transcription start site region 131982 MGI:6059749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131983 transcription start site region 131983 MGI:6059750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131984 transcription start site region 131984 MGI:6059751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131985 transcription start site region 131985 MGI:6059752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131986 transcription start site region 131986 MGI:6059753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131987 transcription start site region 131987 MGI:6059754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131988 transcription start site region 131988 MGI:6059755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131989 transcription start site region 131989 MGI:6059756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131990 transcription start site region 131990 MGI:6059757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131991 transcription start site region 131991 MGI:6059758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131992 transcription start site region 131992 MGI:6059759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131993 transcription start site region 131993 MGI:6059760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131994 transcription start site region 131994 MGI:6059761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131995 transcription start site region 131995 MGI:6059762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131996 transcription start site region 131996 MGI:6059763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131997 transcription start site region 131997 MGI:6059764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131998 transcription start site region 131998 MGI:6059765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131999 transcription start site region 131999 MGI:6059766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132000 transcription start site region 132000 MGI:6059767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132001 transcription start site region 132001 MGI:6059768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132002 transcription start site region 132002 MGI:6059769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132003 transcription start site region 132003 MGI:6059770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132004 transcription start site region 132004 MGI:6059771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132005 transcription start site region 132005 MGI:6059772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132006 transcription start site region 132006 MGI:6059773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132007 transcription start site region 132007 MGI:6059774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132008 transcription start site region 132008 MGI:6059775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132009 transcription start site region 132009 MGI:6059776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132010 transcription start site region 132010 MGI:6059777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132011 transcription start site region 132011 MGI:6059778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132012 transcription start site region 132012 MGI:6059779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132013 transcription start site region 132013 MGI:6059780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132014 transcription start site region 132014 MGI:6059781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132015 transcription start site region 132015 MGI:6059782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132016 transcription start site region 132016 MGI:6059783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132017 transcription start site region 132017 MGI:6059784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132018 transcription start site region 132018 MGI:6059785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132019 transcription start site region 132019 MGI:6059786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP