Tssr130109 transcription start site region 130109 MGI:6057876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130110 transcription start site region 130110 MGI:6057877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130111 transcription start site region 130111 MGI:6057878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130112 transcription start site region 130112 MGI:6057879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130113 transcription start site region 130113 MGI:6057880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130114 transcription start site region 130114 MGI:6057881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130115 transcription start site region 130115 MGI:6057882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130116 transcription start site region 130116 MGI:6057883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130117 transcription start site region 130117 MGI:6057884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130118 transcription start site region 130118 MGI:6057885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130119 transcription start site region 130119 MGI:6057886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130120 transcription start site region 130120 MGI:6057887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130121 transcription start site region 130121 MGI:6057888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130122 transcription start site region 130122 MGI:6057889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130123 transcription start site region 130123 MGI:6057890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130124 transcription start site region 130124 MGI:6057891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130125 transcription start site region 130125 MGI:6057892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130126 transcription start site region 130126 MGI:6057893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130127 transcription start site region 130127 MGI:6057894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130128 transcription start site region 130128 MGI:6057895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130129 transcription start site region 130129 MGI:6057896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130130 transcription start site region 130130 MGI:6057897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130131 transcription start site region 130131 MGI:6057898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130132 transcription start site region 130132 MGI:6057899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130133 transcription start site region 130133 MGI:6057900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130134 transcription start site region 130134 MGI:6057901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130135 transcription start site region 130135 MGI:6057902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130136 transcription start site region 130136 MGI:6057903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130137 transcription start site region 130137 MGI:6057904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130138 transcription start site region 130138 MGI:6057905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130139 transcription start site region 130139 MGI:6057906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130140 transcription start site region 130140 MGI:6057907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130141 transcription start site region 130141 MGI:6057908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130142 transcription start site region 130142 MGI:6057909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130143 transcription start site region 130143 MGI:6057910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130144 transcription start site region 130144 MGI:6057911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130145 transcription start site region 130145 MGI:6057912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130146 transcription start site region 130146 MGI:6057913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130147 transcription start site region 130147 MGI:6057914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130148 transcription start site region 130148 MGI:6057915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130149 transcription start site region 130149 MGI:6057916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130150 transcription start site region 130150 MGI:6057917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130151 transcription start site region 130151 MGI:6057918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130152 transcription start site region 130152 MGI:6057919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130153 transcription start site region 130153 MGI:6057920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130154 transcription start site region 130154 MGI:6057921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130155 transcription start site region 130155 MGI:6057922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130156 transcription start site region 130156 MGI:6057923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130157 transcription start site region 130157 MGI:6057924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130158 transcription start site region 130158 MGI:6057925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130159 transcription start site region 130159 MGI:6057926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130160 transcription start site region 130160 MGI:6057927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130161 transcription start site region 130161 MGI:6057928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130162 transcription start site region 130162 MGI:6057929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130163 transcription start site region 130163 MGI:6057930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130164 transcription start site region 130164 MGI:6057931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130165 transcription start site region 130165 MGI:6057932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130166 transcription start site region 130166 MGI:6057933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130167 transcription start site region 130167 MGI:6057934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130168 transcription start site region 130168 MGI:6057935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130169 transcription start site region 130169 MGI:6057936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130170 transcription start site region 130170 MGI:6057937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130171 transcription start site region 130171 MGI:6057938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130172 transcription start site region 130172 MGI:6057939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130173 transcription start site region 130173 MGI:6057940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130174 transcription start site region 130174 MGI:6057941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130175 transcription start site region 130175 MGI:6057942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130176 transcription start site region 130176 MGI:6057943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130177 transcription start site region 130177 MGI:6057944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130178 transcription start site region 130178 MGI:6057945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130179 transcription start site region 130179 MGI:6057946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130180 transcription start site region 130180 MGI:6057947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130181 transcription start site region 130181 MGI:6057948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130182 transcription start site region 130182 MGI:6057949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130183 transcription start site region 130183 MGI:6057950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130184 transcription start site region 130184 MGI:6057951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130185 transcription start site region 130185 MGI:6057952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130186 transcription start site region 130186 MGI:6057953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130187 transcription start site region 130187 MGI:6057954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130188 transcription start site region 130188 MGI:6057955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130189 transcription start site region 130189 MGI:6057956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130190 transcription start site region 130190 MGI:6057957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130191 transcription start site region 130191 MGI:6057958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130192 transcription start site region 130192 MGI:6057959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130193 transcription start site region 130193 MGI:6057960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130194 transcription start site region 130194 MGI:6057961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130195 transcription start site region 130195 MGI:6057962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130196 transcription start site region 130196 MGI:6057963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130197 transcription start site region 130197 MGI:6057964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130198 transcription start site region 130198 MGI:6057965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130199 transcription start site region 130199 MGI:6057966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130200 transcription start site region 130200 MGI:6057967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130201 transcription start site region 130201 MGI:6057968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130202 transcription start site region 130202 MGI:6057969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130203 transcription start site region 130203 MGI:6057970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130204 transcription start site region 130204 MGI:6057971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130205 transcription start site region 130205 MGI:6057972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130206 transcription start site region 130206 MGI:6057973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130207 transcription start site region 130207 MGI:6057974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130208 transcription start site region 130208 MGI:6057975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130209 transcription start site region 130209 MGI:6057976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130210 transcription start site region 130210 MGI:6057977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130211 transcription start site region 130211 MGI:6057978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130212 transcription start site region 130212 MGI:6057979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130213 transcription start site region 130213 MGI:6057980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130214 transcription start site region 130214 MGI:6057981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130215 transcription start site region 130215 MGI:6057982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130216 transcription start site region 130216 MGI:6057983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130217 transcription start site region 130217 MGI:6057984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130218 transcription start site region 130218 MGI:6057985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130219 transcription start site region 130219 MGI:6057986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130220 transcription start site region 130220 MGI:6057987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130221 transcription start site region 130221 MGI:6057988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130222 transcription start site region 130222 MGI:6057989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130223 transcription start site region 130223 MGI:6057990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130224 transcription start site region 130224 MGI:6057991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130225 transcription start site region 130225 MGI:6057992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130226 transcription start site region 130226 MGI:6057993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130227 transcription start site region 130227 MGI:6057994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130228 transcription start site region 130228 MGI:6057995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130229 transcription start site region 130229 MGI:6057996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130230 transcription start site region 130230 MGI:6057997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130231 transcription start site region 130231 MGI:6057998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130232 transcription start site region 130232 MGI:6057999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130233 transcription start site region 130233 MGI:6058000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130234 transcription start site region 130234 MGI:6058001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130235 transcription start site region 130235 MGI:6058002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130236 transcription start site region 130236 MGI:6058003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130237 transcription start site region 130237 MGI:6058004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130238 transcription start site region 130238 MGI:6058005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130239 transcription start site region 130239 MGI:6058006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130240 transcription start site region 130240 MGI:6058007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130241 transcription start site region 130241 MGI:6058008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130242 transcription start site region 130242 MGI:6058009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130243 transcription start site region 130243 MGI:6058010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130244 transcription start site region 130244 MGI:6058011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130245 transcription start site region 130245 MGI:6058012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130246 transcription start site region 130246 MGI:6058013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130247 transcription start site region 130247 MGI:6058014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130248 transcription start site region 130248 MGI:6058015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130249 transcription start site region 130249 MGI:6058016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130250 transcription start site region 130250 MGI:6058017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130251 transcription start site region 130251 MGI:6058018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130252 transcription start site region 130252 MGI:6058019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130253 transcription start site region 130253 MGI:6058020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130254 transcription start site region 130254 MGI:6058021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130255 transcription start site region 130255 MGI:6058022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130256 transcription start site region 130256 MGI:6058023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130257 transcription start site region 130257 MGI:6058024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130258 transcription start site region 130258 MGI:6058025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130259 transcription start site region 130259 MGI:6058026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130260 transcription start site region 130260 MGI:6058027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130261 transcription start site region 130261 MGI:6058028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130262 transcription start site region 130262 MGI:6058029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130263 transcription start site region 130263 MGI:6058030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130264 transcription start site region 130264 MGI:6058031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130265 transcription start site region 130265 MGI:6058032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130266 transcription start site region 130266 MGI:6058033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130267 transcription start site region 130267 MGI:6058034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130268 transcription start site region 130268 MGI:6058035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130269 transcription start site region 130269 MGI:6058036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130270 transcription start site region 130270 MGI:6058037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130271 transcription start site region 130271 MGI:6058038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130272 transcription start site region 130272 MGI:6058039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130273 transcription start site region 130273 MGI:6058040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130274 transcription start site region 130274 MGI:6058041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130275 transcription start site region 130275 MGI:6058042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130276 transcription start site region 130276 MGI:6058043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130277 transcription start site region 130277 MGI:6058044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130278 transcription start site region 130278 MGI:6058045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130279 transcription start site region 130279 MGI:6058046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130280 transcription start site region 130280 MGI:6058047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130281 transcription start site region 130281 MGI:6058048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130282 transcription start site region 130282 MGI:6058049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130283 transcription start site region 130283 MGI:6058050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130284 transcription start site region 130284 MGI:6058051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130285 transcription start site region 130285 MGI:6058052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130286 transcription start site region 130286 MGI:6058053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130287 transcription start site region 130287 MGI:6058054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130288 transcription start site region 130288 MGI:6058055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130289 transcription start site region 130289 MGI:6058056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130290 transcription start site region 130290 MGI:6058057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130291 transcription start site region 130291 MGI:6058058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130292 transcription start site region 130292 MGI:6058059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130293 transcription start site region 130293 MGI:6058060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130294 transcription start site region 130294 MGI:6058061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130295 transcription start site region 130295 MGI:6058062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130296 transcription start site region 130296 MGI:6058063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130297 transcription start site region 130297 MGI:6058064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130298 transcription start site region 130298 MGI:6058065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130299 transcription start site region 130299 MGI:6058066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130300 transcription start site region 130300 MGI:6058067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130301 transcription start site region 130301 MGI:6058068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130302 transcription start site region 130302 MGI:6058069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130303 transcription start site region 130303 MGI:6058070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130304 transcription start site region 130304 MGI:6058071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130305 transcription start site region 130305 MGI:6058072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130306 transcription start site region 130306 MGI:6058073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130307 transcription start site region 130307 MGI:6058074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130308 transcription start site region 130308 MGI:6058075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130309 transcription start site region 130309 MGI:6058076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130310 transcription start site region 130310 MGI:6058077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130311 transcription start site region 130311 MGI:6058078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130312 transcription start site region 130312 MGI:6058079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130313 transcription start site region 130313 MGI:6058080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130314 transcription start site region 130314 MGI:6058081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130315 transcription start site region 130315 MGI:6058082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130316 transcription start site region 130316 MGI:6058083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130317 transcription start site region 130317 MGI:6058084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130318 transcription start site region 130318 MGI:6058085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130319 transcription start site region 130319 MGI:6058086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130320 transcription start site region 130320 MGI:6058087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130321 transcription start site region 130321 MGI:6058088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130322 transcription start site region 130322 MGI:6058089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130323 transcription start site region 130323 MGI:6058090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130324 transcription start site region 130324 MGI:6058091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130325 transcription start site region 130325 MGI:6058092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130326 transcription start site region 130326 MGI:6058093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130327 transcription start site region 130327 MGI:6058094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130328 transcription start site region 130328 MGI:6058095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130329 transcription start site region 130329 MGI:6058096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130330 transcription start site region 130330 MGI:6058097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130331 transcription start site region 130331 MGI:6058098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130332 transcription start site region 130332 MGI:6058099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130333 transcription start site region 130333 MGI:6058100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130334 transcription start site region 130334 MGI:6058101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130335 transcription start site region 130335 MGI:6058102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130336 transcription start site region 130336 MGI:6058103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130337 transcription start site region 130337 MGI:6058104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130338 transcription start site region 130338 MGI:6058105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130339 transcription start site region 130339 MGI:6058106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130340 transcription start site region 130340 MGI:6058107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130341 transcription start site region 130341 MGI:6058108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130342 transcription start site region 130342 MGI:6058109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130343 transcription start site region 130343 MGI:6058110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130344 transcription start site region 130344 MGI:6058111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130345 transcription start site region 130345 MGI:6058112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130346 transcription start site region 130346 MGI:6058113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130347 transcription start site region 130347 MGI:6058114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130348 transcription start site region 130348 MGI:6058115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130349 transcription start site region 130349 MGI:6058116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130350 transcription start site region 130350 MGI:6058117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130351 transcription start site region 130351 MGI:6058118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130352 transcription start site region 130352 MGI:6058119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130353 transcription start site region 130353 MGI:6058120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130354 transcription start site region 130354 MGI:6058121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130355 transcription start site region 130355 MGI:6058122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130356 transcription start site region 130356 MGI:6058123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130357 transcription start site region 130357 MGI:6058124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130358 transcription start site region 130358 MGI:6058125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130359 transcription start site region 130359 MGI:6058126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130360 transcription start site region 130360 MGI:6058127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130361 transcription start site region 130361 MGI:6058128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130362 transcription start site region 130362 MGI:6058129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130363 transcription start site region 130363 MGI:6058130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130364 transcription start site region 130364 MGI:6058131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130365 transcription start site region 130365 MGI:6058132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130366 transcription start site region 130366 MGI:6058133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130367 transcription start site region 130367 MGI:6058134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130368 transcription start site region 130368 MGI:6058135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130369 transcription start site region 130369 MGI:6058136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130370 transcription start site region 130370 MGI:6058137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130371 transcription start site region 130371 MGI:6058138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130372 transcription start site region 130372 MGI:6058139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130373 transcription start site region 130373 MGI:6058140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130374 transcription start site region 130374 MGI:6058141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130375 transcription start site region 130375 MGI:6058142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130376 transcription start site region 130376 MGI:6058143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130377 transcription start site region 130377 MGI:6058144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130378 transcription start site region 130378 MGI:6058145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130379 transcription start site region 130379 MGI:6058146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130380 transcription start site region 130380 MGI:6058147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130381 transcription start site region 130381 MGI:6058148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130382 transcription start site region 130382 MGI:6058149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130383 transcription start site region 130383 MGI:6058150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130384 transcription start site region 130384 MGI:6058151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130385 transcription start site region 130385 MGI:6058152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130386 transcription start site region 130386 MGI:6058153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130387 transcription start site region 130387 MGI:6058154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130388 transcription start site region 130388 MGI:6058155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130389 transcription start site region 130389 MGI:6058156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130390 transcription start site region 130390 MGI:6058157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130391 transcription start site region 130391 MGI:6058158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130392 transcription start site region 130392 MGI:6058159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130393 transcription start site region 130393 MGI:6058160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130394 transcription start site region 130394 MGI:6058161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130395 transcription start site region 130395 MGI:6058162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130396 transcription start site region 130396 MGI:6058163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130397 transcription start site region 130397 MGI:6058164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130398 transcription start site region 130398 MGI:6058165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130399 transcription start site region 130399 MGI:6058166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130400 transcription start site region 130400 MGI:6058167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130401 transcription start site region 130401 MGI:6058168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130402 transcription start site region 130402 MGI:6058169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130403 transcription start site region 130403 MGI:6058170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130404 transcription start site region 130404 MGI:6058171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130405 transcription start site region 130405 MGI:6058172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130406 transcription start site region 130406 MGI:6058173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130407 transcription start site region 130407 MGI:6058174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130408 transcription start site region 130408 MGI:6058175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130409 transcription start site region 130409 MGI:6058176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130410 transcription start site region 130410 MGI:6058177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130411 transcription start site region 130411 MGI:6058178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130412 transcription start site region 130412 MGI:6058179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130413 transcription start site region 130413 MGI:6058180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130414 transcription start site region 130414 MGI:6058181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130415 transcription start site region 130415 MGI:6058182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130416 transcription start site region 130416 MGI:6058183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130417 transcription start site region 130417 MGI:6058184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130418 transcription start site region 130418 MGI:6058185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130419 transcription start site region 130419 MGI:6058186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130420 transcription start site region 130420 MGI:6058187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130421 transcription start site region 130421 MGI:6058188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130422 transcription start site region 130422 MGI:6058189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130423 transcription start site region 130423 MGI:6058190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130424 transcription start site region 130424 MGI:6058191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130425 transcription start site region 130425 MGI:6058192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130426 transcription start site region 130426 MGI:6058193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130427 transcription start site region 130427 MGI:6058194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130428 transcription start site region 130428 MGI:6058195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130429 transcription start site region 130429 MGI:6058196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130430 transcription start site region 130430 MGI:6058197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130431 transcription start site region 130431 MGI:6058198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130432 transcription start site region 130432 MGI:6058199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130433 transcription start site region 130433 MGI:6058200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130434 transcription start site region 130434 MGI:6058201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130435 transcription start site region 130435 MGI:6058202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130436 transcription start site region 130436 MGI:6058203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130437 transcription start site region 130437 MGI:6058204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130438 transcription start site region 130438 MGI:6058205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130439 transcription start site region 130439 MGI:6058206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130440 transcription start site region 130440 MGI:6058207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130441 transcription start site region 130441 MGI:6058208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130442 transcription start site region 130442 MGI:6058209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130443 transcription start site region 130443 MGI:6058210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130444 transcription start site region 130444 MGI:6058211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130445 transcription start site region 130445 MGI:6058212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130446 transcription start site region 130446 MGI:6058213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130447 transcription start site region 130447 MGI:6058214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130448 transcription start site region 130448 MGI:6058215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130449 transcription start site region 130449 MGI:6058216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130450 transcription start site region 130450 MGI:6058217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130451 transcription start site region 130451 MGI:6058218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130452 transcription start site region 130452 MGI:6058219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130453 transcription start site region 130453 MGI:6058220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130454 transcription start site region 130454 MGI:6058221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130455 transcription start site region 130455 MGI:6058222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130456 transcription start site region 130456 MGI:6058223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130457 transcription start site region 130457 MGI:6058224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130458 transcription start site region 130458 MGI:6058225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130459 transcription start site region 130459 MGI:6058226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130460 transcription start site region 130460 MGI:6058227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130461 transcription start site region 130461 MGI:6058228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130462 transcription start site region 130462 MGI:6058229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130463 transcription start site region 130463 MGI:6058230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130464 transcription start site region 130464 MGI:6058231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130465 transcription start site region 130465 MGI:6058232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130466 transcription start site region 130466 MGI:6058233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130467 transcription start site region 130467 MGI:6058234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130468 transcription start site region 130468 MGI:6058235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130469 transcription start site region 130469 MGI:6058236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130470 transcription start site region 130470 MGI:6058237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130471 transcription start site region 130471 MGI:6058238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130472 transcription start site region 130472 MGI:6058239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130473 transcription start site region 130473 MGI:6058240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130474 transcription start site region 130474 MGI:6058241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130475 transcription start site region 130475 MGI:6058242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130476 transcription start site region 130476 MGI:6058243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130477 transcription start site region 130477 MGI:6058244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130478 transcription start site region 130478 MGI:6058245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130479 transcription start site region 130479 MGI:6058246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130480 transcription start site region 130480 MGI:6058247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130481 transcription start site region 130481 MGI:6058248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130482 transcription start site region 130482 MGI:6058249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130483 transcription start site region 130483 MGI:6058250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130484 transcription start site region 130484 MGI:6058251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130485 transcription start site region 130485 MGI:6058252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130486 transcription start site region 130486 MGI:6058253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130487 transcription start site region 130487 MGI:6058254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130488 transcription start site region 130488 MGI:6058255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130489 transcription start site region 130489 MGI:6058256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130490 transcription start site region 130490 MGI:6058257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130491 transcription start site region 130491 MGI:6058258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130492 transcription start site region 130492 MGI:6058259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130493 transcription start site region 130493 MGI:6058260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130494 transcription start site region 130494 MGI:6058261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130495 transcription start site region 130495 MGI:6058262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130496 transcription start site region 130496 MGI:6058263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130497 transcription start site region 130497 MGI:6058264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130498 transcription start site region 130498 MGI:6058265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130499 transcription start site region 130499 MGI:6058266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130500 transcription start site region 130500 MGI:6058267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130501 transcription start site region 130501 MGI:6058268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130502 transcription start site region 130502 MGI:6058269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130503 transcription start site region 130503 MGI:6058270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130504 transcription start site region 130504 MGI:6058271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130505 transcription start site region 130505 MGI:6058272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130506 transcription start site region 130506 MGI:6058273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130507 transcription start site region 130507 MGI:6058274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130508 transcription start site region 130508 MGI:6058275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130509 transcription start site region 130509 MGI:6058276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130510 transcription start site region 130510 MGI:6058277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130511 transcription start site region 130511 MGI:6058278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130512 transcription start site region 130512 MGI:6058279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130513 transcription start site region 130513 MGI:6058280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130514 transcription start site region 130514 MGI:6058281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130515 transcription start site region 130515 MGI:6058282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130516 transcription start site region 130516 MGI:6058283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130517 transcription start site region 130517 MGI:6058284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130518 transcription start site region 130518 MGI:6058285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130519 transcription start site region 130519 MGI:6058286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130520 transcription start site region 130520 MGI:6058287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130521 transcription start site region 130521 MGI:6058288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130522 transcription start site region 130522 MGI:6058289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130523 transcription start site region 130523 MGI:6058290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130524 transcription start site region 130524 MGI:6058291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130525 transcription start site region 130525 MGI:6058292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130526 transcription start site region 130526 MGI:6058293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130527 transcription start site region 130527 MGI:6058294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130528 transcription start site region 130528 MGI:6058295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130529 transcription start site region 130529 MGI:6058296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130530 transcription start site region 130530 MGI:6058297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130531 transcription start site region 130531 MGI:6058298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130532 transcription start site region 130532 MGI:6058299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130533 transcription start site region 130533 MGI:6058300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130534 transcription start site region 130534 MGI:6058301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130535 transcription start site region 130535 MGI:6058302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130536 transcription start site region 130536 MGI:6058303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130537 transcription start site region 130537 MGI:6058304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130538 transcription start site region 130538 MGI:6058305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130539 transcription start site region 130539 MGI:6058306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130540 transcription start site region 130540 MGI:6058307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130541 transcription start site region 130541 MGI:6058308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130542 transcription start site region 130542 MGI:6058309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130543 transcription start site region 130543 MGI:6058310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130544 transcription start site region 130544 MGI:6058311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130545 transcription start site region 130545 MGI:6058312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130546 transcription start site region 130546 MGI:6058313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130547 transcription start site region 130547 MGI:6058314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130548 transcription start site region 130548 MGI:6058315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130549 transcription start site region 130549 MGI:6058316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130550 transcription start site region 130550 MGI:6058317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130551 transcription start site region 130551 MGI:6058318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130552 transcription start site region 130552 MGI:6058319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130553 transcription start site region 130553 MGI:6058320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130554 transcription start site region 130554 MGI:6058321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130555 transcription start site region 130555 MGI:6058322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130556 transcription start site region 130556 MGI:6058323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130557 transcription start site region 130557 MGI:6058324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130558 transcription start site region 130558 MGI:6058325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130559 transcription start site region 130559 MGI:6058326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130560 transcription start site region 130560 MGI:6058327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130561 transcription start site region 130561 MGI:6058328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130562 transcription start site region 130562 MGI:6058329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130563 transcription start site region 130563 MGI:6058330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130564 transcription start site region 130564 MGI:6058331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130565 transcription start site region 130565 MGI:6058332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130566 transcription start site region 130566 MGI:6058333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130567 transcription start site region 130567 MGI:6058334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130568 transcription start site region 130568 MGI:6058335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130569 transcription start site region 130569 MGI:6058336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130570 transcription start site region 130570 MGI:6058337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130571 transcription start site region 130571 MGI:6058338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130572 transcription start site region 130572 MGI:6058339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130573 transcription start site region 130573 MGI:6058340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130574 transcription start site region 130574 MGI:6058341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130575 transcription start site region 130575 MGI:6058342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130576 transcription start site region 130576 MGI:6058343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130577 transcription start site region 130577 MGI:6058344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130578 transcription start site region 130578 MGI:6058345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130579 transcription start site region 130579 MGI:6058346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130580 transcription start site region 130580 MGI:6058347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130581 transcription start site region 130581 MGI:6058348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130582 transcription start site region 130582 MGI:6058349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130583 transcription start site region 130583 MGI:6058350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130584 transcription start site region 130584 MGI:6058351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130585 transcription start site region 130585 MGI:6058352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130586 transcription start site region 130586 MGI:6058353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130587 transcription start site region 130587 MGI:6058354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130588 transcription start site region 130588 MGI:6058355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130589 transcription start site region 130589 MGI:6058356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130590 transcription start site region 130590 MGI:6058357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130591 transcription start site region 130591 MGI:6058358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130592 transcription start site region 130592 MGI:6058359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130593 transcription start site region 130593 MGI:6058360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130594 transcription start site region 130594 MGI:6058361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130595 transcription start site region 130595 MGI:6058362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130596 transcription start site region 130596 MGI:6058363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130597 transcription start site region 130597 MGI:6058364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130598 transcription start site region 130598 MGI:6058365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130599 transcription start site region 130599 MGI:6058366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130600 transcription start site region 130600 MGI:6058367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130601 transcription start site region 130601 MGI:6058368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130602 transcription start site region 130602 MGI:6058369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130603 transcription start site region 130603 MGI:6058370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130604 transcription start site region 130604 MGI:6058371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130605 transcription start site region 130605 MGI:6058372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130606 transcription start site region 130606 MGI:6058373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130607 transcription start site region 130607 MGI:6058374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130608 transcription start site region 130608 MGI:6058375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130609 transcription start site region 130609 MGI:6058376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130610 transcription start site region 130610 MGI:6058377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130611 transcription start site region 130611 MGI:6058378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130612 transcription start site region 130612 MGI:6058379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130613 transcription start site region 130613 MGI:6058380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130614 transcription start site region 130614 MGI:6058381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130615 transcription start site region 130615 MGI:6058382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130616 transcription start site region 130616 MGI:6058383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130617 transcription start site region 130617 MGI:6058384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130618 transcription start site region 130618 MGI:6058385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130619 transcription start site region 130619 MGI:6058386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130620 transcription start site region 130620 MGI:6058387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130621 transcription start site region 130621 MGI:6058388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130622 transcription start site region 130622 MGI:6058389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130623 transcription start site region 130623 MGI:6058390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130624 transcription start site region 130624 MGI:6058391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130625 transcription start site region 130625 MGI:6058392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130626 transcription start site region 130626 MGI:6058393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130627 transcription start site region 130627 MGI:6058394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130628 transcription start site region 130628 MGI:6058395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130629 transcription start site region 130629 MGI:6058396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130630 transcription start site region 130630 MGI:6058397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130631 transcription start site region 130631 MGI:6058398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130632 transcription start site region 130632 MGI:6058399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130633 transcription start site region 130633 MGI:6058400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130634 transcription start site region 130634 MGI:6058401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130635 transcription start site region 130635 MGI:6058402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130636 transcription start site region 130636 MGI:6058403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130637 transcription start site region 130637 MGI:6058404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130638 transcription start site region 130638 MGI:6058405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130639 transcription start site region 130639 MGI:6058406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130640 transcription start site region 130640 MGI:6058407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130641 transcription start site region 130641 MGI:6058408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130642 transcription start site region 130642 MGI:6058409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130643 transcription start site region 130643 MGI:6058410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130644 transcription start site region 130644 MGI:6058411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130645 transcription start site region 130645 MGI:6058412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130646 transcription start site region 130646 MGI:6058413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130647 transcription start site region 130647 MGI:6058414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130648 transcription start site region 130648 MGI:6058415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130649 transcription start site region 130649 MGI:6058416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130650 transcription start site region 130650 MGI:6058417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130651 transcription start site region 130651 MGI:6058418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130652 transcription start site region 130652 MGI:6058419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130653 transcription start site region 130653 MGI:6058420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130654 transcription start site region 130654 MGI:6058421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130655 transcription start site region 130655 MGI:6058422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130656 transcription start site region 130656 MGI:6058423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130657 transcription start site region 130657 MGI:6058424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130658 transcription start site region 130658 MGI:6058425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130659 transcription start site region 130659 MGI:6058426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130660 transcription start site region 130660 MGI:6058427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130661 transcription start site region 130661 MGI:6058428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130662 transcription start site region 130662 MGI:6058429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130663 transcription start site region 130663 MGI:6058430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130664 transcription start site region 130664 MGI:6058431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130665 transcription start site region 130665 MGI:6058432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130666 transcription start site region 130666 MGI:6058433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130667 transcription start site region 130667 MGI:6058434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130668 transcription start site region 130668 MGI:6058435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130669 transcription start site region 130669 MGI:6058436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130670 transcription start site region 130670 MGI:6058437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130671 transcription start site region 130671 MGI:6058438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130672 transcription start site region 130672 MGI:6058439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130673 transcription start site region 130673 MGI:6058440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130674 transcription start site region 130674 MGI:6058441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130675 transcription start site region 130675 MGI:6058442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130676 transcription start site region 130676 MGI:6058443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130677 transcription start site region 130677 MGI:6058444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130678 transcription start site region 130678 MGI:6058445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130679 transcription start site region 130679 MGI:6058446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130680 transcription start site region 130680 MGI:6058447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130681 transcription start site region 130681 MGI:6058448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130682 transcription start site region 130682 MGI:6058449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130683 transcription start site region 130683 MGI:6058450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130684 transcription start site region 130684 MGI:6058451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130685 transcription start site region 130685 MGI:6058452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130686 transcription start site region 130686 MGI:6058453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130687 transcription start site region 130687 MGI:6058454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130688 transcription start site region 130688 MGI:6058455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130689 transcription start site region 130689 MGI:6058456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130690 transcription start site region 130690 MGI:6058457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130691 transcription start site region 130691 MGI:6058458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130692 transcription start site region 130692 MGI:6058459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130693 transcription start site region 130693 MGI:6058460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130694 transcription start site region 130694 MGI:6058461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130695 transcription start site region 130695 MGI:6058462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130696 transcription start site region 130696 MGI:6058463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130697 transcription start site region 130697 MGI:6058464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130698 transcription start site region 130698 MGI:6058465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130699 transcription start site region 130699 MGI:6058466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130700 transcription start site region 130700 MGI:6058467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130701 transcription start site region 130701 MGI:6058468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130702 transcription start site region 130702 MGI:6058469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130703 transcription start site region 130703 MGI:6058470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130704 transcription start site region 130704 MGI:6058471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130705 transcription start site region 130705 MGI:6058472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130706 transcription start site region 130706 MGI:6058473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130707 transcription start site region 130707 MGI:6058474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130708 transcription start site region 130708 MGI:6058475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130709 transcription start site region 130709 MGI:6058476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130710 transcription start site region 130710 MGI:6058477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130711 transcription start site region 130711 MGI:6058478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130712 transcription start site region 130712 MGI:6058479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130713 transcription start site region 130713 MGI:6058480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130714 transcription start site region 130714 MGI:6058481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130715 transcription start site region 130715 MGI:6058482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130716 transcription start site region 130716 MGI:6058483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130717 transcription start site region 130717 MGI:6058484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130718 transcription start site region 130718 MGI:6058485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130719 transcription start site region 130719 MGI:6058486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130720 transcription start site region 130720 MGI:6058487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130721 transcription start site region 130721 MGI:6058488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130722 transcription start site region 130722 MGI:6058489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130723 transcription start site region 130723 MGI:6058490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130724 transcription start site region 130724 MGI:6058491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130725 transcription start site region 130725 MGI:6058492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130726 transcription start site region 130726 MGI:6058493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130727 transcription start site region 130727 MGI:6058494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130728 transcription start site region 130728 MGI:6058495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130729 transcription start site region 130729 MGI:6058496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130730 transcription start site region 130730 MGI:6058497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130731 transcription start site region 130731 MGI:6058498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130732 transcription start site region 130732 MGI:6058499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130733 transcription start site region 130733 MGI:6058500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130734 transcription start site region 130734 MGI:6058501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130735 transcription start site region 130735 MGI:6058502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130736 transcription start site region 130736 MGI:6058503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130737 transcription start site region 130737 MGI:6058504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130738 transcription start site region 130738 MGI:6058505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130739 transcription start site region 130739 MGI:6058506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130740 transcription start site region 130740 MGI:6058507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130741 transcription start site region 130741 MGI:6058508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130742 transcription start site region 130742 MGI:6058509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130743 transcription start site region 130743 MGI:6058510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130744 transcription start site region 130744 MGI:6058511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130745 transcription start site region 130745 MGI:6058512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130746 transcription start site region 130746 MGI:6058513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130747 transcription start site region 130747 MGI:6058514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130748 transcription start site region 130748 MGI:6058515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130749 transcription start site region 130749 MGI:6058516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130750 transcription start site region 130750 MGI:6058517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130751 transcription start site region 130751 MGI:6058518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130752 transcription start site region 130752 MGI:6058519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130753 transcription start site region 130753 MGI:6058520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130754 transcription start site region 130754 MGI:6058521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130755 transcription start site region 130755 MGI:6058522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130756 transcription start site region 130756 MGI:6058523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130757 transcription start site region 130757 MGI:6058524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130758 transcription start site region 130758 MGI:6058525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130759 transcription start site region 130759 MGI:6058526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130760 transcription start site region 130760 MGI:6058527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130761 transcription start site region 130761 MGI:6058528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130762 transcription start site region 130762 MGI:6058529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130763 transcription start site region 130763 MGI:6058530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130764 transcription start site region 130764 MGI:6058531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130765 transcription start site region 130765 MGI:6058532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130766 transcription start site region 130766 MGI:6058533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130767 transcription start site region 130767 MGI:6058534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130768 transcription start site region 130768 MGI:6058535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130769 transcription start site region 130769 MGI:6058536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130770 transcription start site region 130770 MGI:6058537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130771 transcription start site region 130771 MGI:6058538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130772 transcription start site region 130772 MGI:6058539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130773 transcription start site region 130773 MGI:6058540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130774 transcription start site region 130774 MGI:6058541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130775 transcription start site region 130775 MGI:6058542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130776 transcription start site region 130776 MGI:6058543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130777 transcription start site region 130777 MGI:6058544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130778 transcription start site region 130778 MGI:6058545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130779 transcription start site region 130779 MGI:6058546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130780 transcription start site region 130780 MGI:6058547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130781 transcription start site region 130781 MGI:6058548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130782 transcription start site region 130782 MGI:6058549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130783 transcription start site region 130783 MGI:6058550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130784 transcription start site region 130784 MGI:6058551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130785 transcription start site region 130785 MGI:6058552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130786 transcription start site region 130786 MGI:6058553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130787 transcription start site region 130787 MGI:6058554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130788 transcription start site region 130788 MGI:6058555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130789 transcription start site region 130789 MGI:6058556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130790 transcription start site region 130790 MGI:6058557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130791 transcription start site region 130791 MGI:6058558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130792 transcription start site region 130792 MGI:6058559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130793 transcription start site region 130793 MGI:6058560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130794 transcription start site region 130794 MGI:6058561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130795 transcription start site region 130795 MGI:6058562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130796 transcription start site region 130796 MGI:6058563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130797 transcription start site region 130797 MGI:6058564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130798 transcription start site region 130798 MGI:6058565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130799 transcription start site region 130799 MGI:6058566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130800 transcription start site region 130800 MGI:6058567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130801 transcription start site region 130801 MGI:6058568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130802 transcription start site region 130802 MGI:6058569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130803 transcription start site region 130803 MGI:6058570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130804 transcription start site region 130804 MGI:6058571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130805 transcription start site region 130805 MGI:6058572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130806 transcription start site region 130806 MGI:6058573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130807 transcription start site region 130807 MGI:6058574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130808 transcription start site region 130808 MGI:6058575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130809 transcription start site region 130809 MGI:6058576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130810 transcription start site region 130810 MGI:6058577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130811 transcription start site region 130811 MGI:6058578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130812 transcription start site region 130812 MGI:6058579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130813 transcription start site region 130813 MGI:6058580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130814 transcription start site region 130814 MGI:6058581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130815 transcription start site region 130815 MGI:6058582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130816 transcription start site region 130816 MGI:6058583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130817 transcription start site region 130817 MGI:6058584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130818 transcription start site region 130818 MGI:6058585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130819 transcription start site region 130819 MGI:6058586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130820 transcription start site region 130820 MGI:6058587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130821 transcription start site region 130821 MGI:6058588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130822 transcription start site region 130822 MGI:6058589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130823 transcription start site region 130823 MGI:6058590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130824 transcription start site region 130824 MGI:6058591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130825 transcription start site region 130825 MGI:6058592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130826 transcription start site region 130826 MGI:6058593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130827 transcription start site region 130827 MGI:6058594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130828 transcription start site region 130828 MGI:6058595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130829 transcription start site region 130829 MGI:6058596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130830 transcription start site region 130830 MGI:6058597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130831 transcription start site region 130831 MGI:6058598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130832 transcription start site region 130832 MGI:6058599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130833 transcription start site region 130833 MGI:6058600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130834 transcription start site region 130834 MGI:6058601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130835 transcription start site region 130835 MGI:6058602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130836 transcription start site region 130836 MGI:6058603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130837 transcription start site region 130837 MGI:6058604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130838 transcription start site region 130838 MGI:6058605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130839 transcription start site region 130839 MGI:6058606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130840 transcription start site region 130840 MGI:6058607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130841 transcription start site region 130841 MGI:6058608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130842 transcription start site region 130842 MGI:6058609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130843 transcription start site region 130843 MGI:6058610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130844 transcription start site region 130844 MGI:6058611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130845 transcription start site region 130845 MGI:6058612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130846 transcription start site region 130846 MGI:6058613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130847 transcription start site region 130847 MGI:6058614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130848 transcription start site region 130848 MGI:6058615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130849 transcription start site region 130849 MGI:6058616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130850 transcription start site region 130850 MGI:6058617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130851 transcription start site region 130851 MGI:6058618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130852 transcription start site region 130852 MGI:6058619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130853 transcription start site region 130853 MGI:6058620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130854 transcription start site region 130854 MGI:6058621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130855 transcription start site region 130855 MGI:6058622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130856 transcription start site region 130856 MGI:6058623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130857 transcription start site region 130857 MGI:6058624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130858 transcription start site region 130858 MGI:6058625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130859 transcription start site region 130859 MGI:6058626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130860 transcription start site region 130860 MGI:6058627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130861 transcription start site region 130861 MGI:6058628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130862 transcription start site region 130862 MGI:6058629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130863 transcription start site region 130863 MGI:6058630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130864 transcription start site region 130864 MGI:6058631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130865 transcription start site region 130865 MGI:6058632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130866 transcription start site region 130866 MGI:6058633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130867 transcription start site region 130867 MGI:6058634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130868 transcription start site region 130868 MGI:6058635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130869 transcription start site region 130869 MGI:6058636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130870 transcription start site region 130870 MGI:6058637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130871 transcription start site region 130871 MGI:6058638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130872 transcription start site region 130872 MGI:6058639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130873 transcription start site region 130873 MGI:6058640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130874 transcription start site region 130874 MGI:6058641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130875 transcription start site region 130875 MGI:6058642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130876 transcription start site region 130876 MGI:6058643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130877 transcription start site region 130877 MGI:6058644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130878 transcription start site region 130878 MGI:6058645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130879 transcription start site region 130879 MGI:6058646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130880 transcription start site region 130880 MGI:6058647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130881 transcription start site region 130881 MGI:6058648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130882 transcription start site region 130882 MGI:6058649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130883 transcription start site region 130883 MGI:6058650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130884 transcription start site region 130884 MGI:6058651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130885 transcription start site region 130885 MGI:6058652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130886 transcription start site region 130886 MGI:6058653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130887 transcription start site region 130887 MGI:6058654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130888 transcription start site region 130888 MGI:6058655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130889 transcription start site region 130889 MGI:6058656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130890 transcription start site region 130890 MGI:6058657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130891 transcription start site region 130891 MGI:6058658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130892 transcription start site region 130892 MGI:6058659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130893 transcription start site region 130893 MGI:6058660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130894 transcription start site region 130894 MGI:6058661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130895 transcription start site region 130895 MGI:6058662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130896 transcription start site region 130896 MGI:6058663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130897 transcription start site region 130897 MGI:6058664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130898 transcription start site region 130898 MGI:6058665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130899 transcription start site region 130899 MGI:6058666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130900 transcription start site region 130900 MGI:6058667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130901 transcription start site region 130901 MGI:6058668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130902 transcription start site region 130902 MGI:6058669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130903 transcription start site region 130903 MGI:6058670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130904 transcription start site region 130904 MGI:6058671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130905 transcription start site region 130905 MGI:6058672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130906 transcription start site region 130906 MGI:6058673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130907 transcription start site region 130907 MGI:6058674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130908 transcription start site region 130908 MGI:6058675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130909 transcription start site region 130909 MGI:6058676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130910 transcription start site region 130910 MGI:6058677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130911 transcription start site region 130911 MGI:6058678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130912 transcription start site region 130912 MGI:6058679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130913 transcription start site region 130913 MGI:6058680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130914 transcription start site region 130914 MGI:6058681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130915 transcription start site region 130915 MGI:6058682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130916 transcription start site region 130916 MGI:6058683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130917 transcription start site region 130917 MGI:6058684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130918 transcription start site region 130918 MGI:6058685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130919 transcription start site region 130919 MGI:6058686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130920 transcription start site region 130920 MGI:6058687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130921 transcription start site region 130921 MGI:6058688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130922 transcription start site region 130922 MGI:6058689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130923 transcription start site region 130923 MGI:6058690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130924 transcription start site region 130924 MGI:6058691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130925 transcription start site region 130925 MGI:6058692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130926 transcription start site region 130926 MGI:6058693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130927 transcription start site region 130927 MGI:6058694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130928 transcription start site region 130928 MGI:6058695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130929 transcription start site region 130929 MGI:6058696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130930 transcription start site region 130930 MGI:6058697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130931 transcription start site region 130931 MGI:6058698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130932 transcription start site region 130932 MGI:6058699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130933 transcription start site region 130933 MGI:6058700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130934 transcription start site region 130934 MGI:6058701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130935 transcription start site region 130935 MGI:6058702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130936 transcription start site region 130936 MGI:6058703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130937 transcription start site region 130937 MGI:6058704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130938 transcription start site region 130938 MGI:6058705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130939 transcription start site region 130939 MGI:6058706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130940 transcription start site region 130940 MGI:6058707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130941 transcription start site region 130941 MGI:6058708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130942 transcription start site region 130942 MGI:6058709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130943 transcription start site region 130943 MGI:6058710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130944 transcription start site region 130944 MGI:6058711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130945 transcription start site region 130945 MGI:6058712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130946 transcription start site region 130946 MGI:6058713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130947 transcription start site region 130947 MGI:6058714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130948 transcription start site region 130948 MGI:6058715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130949 transcription start site region 130949 MGI:6058716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130950 transcription start site region 130950 MGI:6058717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130951 transcription start site region 130951 MGI:6058718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130952 transcription start site region 130952 MGI:6058719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130953 transcription start site region 130953 MGI:6058720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130954 transcription start site region 130954 MGI:6058721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130955 transcription start site region 130955 MGI:6058722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130956 transcription start site region 130956 MGI:6058723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130957 transcription start site region 130957 MGI:6058724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130958 transcription start site region 130958 MGI:6058725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130959 transcription start site region 130959 MGI:6058726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130960 transcription start site region 130960 MGI:6058727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130961 transcription start site region 130961 MGI:6058728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130962 transcription start site region 130962 MGI:6058729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130963 transcription start site region 130963 MGI:6058730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130964 transcription start site region 130964 MGI:6058731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130965 transcription start site region 130965 MGI:6058732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130966 transcription start site region 130966 MGI:6058733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130967 transcription start site region 130967 MGI:6058734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130968 transcription start site region 130968 MGI:6058735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130969 transcription start site region 130969 MGI:6058736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130970 transcription start site region 130970 MGI:6058737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130971 transcription start site region 130971 MGI:6058738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130972 transcription start site region 130972 MGI:6058739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130973 transcription start site region 130973 MGI:6058740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130974 transcription start site region 130974 MGI:6058741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130975 transcription start site region 130975 MGI:6058742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130976 transcription start site region 130976 MGI:6058743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130977 transcription start site region 130977 MGI:6058744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130978 transcription start site region 130978 MGI:6058745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130979 transcription start site region 130979 MGI:6058746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130980 transcription start site region 130980 MGI:6058747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130981 transcription start site region 130981 MGI:6058748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130982 transcription start site region 130982 MGI:6058749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130983 transcription start site region 130983 MGI:6058750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130984 transcription start site region 130984 MGI:6058751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130985 transcription start site region 130985 MGI:6058752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130986 transcription start site region 130986 MGI:6058753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130987 transcription start site region 130987 MGI:6058754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130988 transcription start site region 130988 MGI:6058755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130989 transcription start site region 130989 MGI:6058756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130990 transcription start site region 130990 MGI:6058757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130991 transcription start site region 130991 MGI:6058758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130992 transcription start site region 130992 MGI:6058759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130993 transcription start site region 130993 MGI:6058760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130994 transcription start site region 130994 MGI:6058761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130995 transcription start site region 130995 MGI:6058762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130996 transcription start site region 130996 MGI:6058763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130997 transcription start site region 130997 MGI:6058764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130998 transcription start site region 130998 MGI:6058765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130999 transcription start site region 130999 MGI:6058766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131000 transcription start site region 131000 MGI:6058767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131001 transcription start site region 131001 MGI:6058768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131002 transcription start site region 131002 MGI:6058769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131003 transcription start site region 131003 MGI:6058770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131004 transcription start site region 131004 MGI:6058771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131005 transcription start site region 131005 MGI:6058772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131006 transcription start site region 131006 MGI:6058773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131007 transcription start site region 131007 MGI:6058774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131008 transcription start site region 131008 MGI:6058775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131009 transcription start site region 131009 MGI:6058776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131010 transcription start site region 131010 MGI:6058777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131011 transcription start site region 131011 MGI:6058778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131012 transcription start site region 131012 MGI:6058779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131013 transcription start site region 131013 MGI:6058780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131014 transcription start site region 131014 MGI:6058781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131015 transcription start site region 131015 MGI:6058782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131016 transcription start site region 131016 MGI:6058783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131017 transcription start site region 131017 MGI:6058784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131018 transcription start site region 131018 MGI:6058785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131019 transcription start site region 131019 MGI:6058786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131020 transcription start site region 131020 MGI:6058787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131021 transcription start site region 131021 MGI:6058788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131022 transcription start site region 131022 MGI:6058789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131023 transcription start site region 131023 MGI:6058790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131024 transcription start site region 131024 MGI:6058791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131025 transcription start site region 131025 MGI:6058792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131026 transcription start site region 131026 MGI:6058793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131027 transcription start site region 131027 MGI:6058794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131028 transcription start site region 131028 MGI:6058795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131029 transcription start site region 131029 MGI:6058796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131030 transcription start site region 131030 MGI:6058797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131031 transcription start site region 131031 MGI:6058798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131032 transcription start site region 131032 MGI:6058799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131033 transcription start site region 131033 MGI:6058800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131034 transcription start site region 131034 MGI:6058801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131035 transcription start site region 131035 MGI:6058802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131036 transcription start site region 131036 MGI:6058803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131037 transcription start site region 131037 MGI:6058804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131038 transcription start site region 131038 MGI:6058805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131039 transcription start site region 131039 MGI:6058806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131040 transcription start site region 131040 MGI:6058807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131041 transcription start site region 131041 MGI:6058808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131042 transcription start site region 131042 MGI:6058809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131043 transcription start site region 131043 MGI:6058810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131044 transcription start site region 131044 MGI:6058811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131045 transcription start site region 131045 MGI:6058812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131046 transcription start site region 131046 MGI:6058813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131047 transcription start site region 131047 MGI:6058814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131048 transcription start site region 131048 MGI:6058815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131049 transcription start site region 131049 MGI:6058816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131050 transcription start site region 131050 MGI:6058817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131051 transcription start site region 131051 MGI:6058818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131052 transcription start site region 131052 MGI:6058819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131053 transcription start site region 131053 MGI:6058820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131054 transcription start site region 131054 MGI:6058821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131055 transcription start site region 131055 MGI:6058822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131056 transcription start site region 131056 MGI:6058823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131057 transcription start site region 131057 MGI:6058824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131058 transcription start site region 131058 MGI:6058825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131059 transcription start site region 131059 MGI:6058826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131060 transcription start site region 131060 MGI:6058827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131061 transcription start site region 131061 MGI:6058828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131062 transcription start site region 131062 MGI:6058829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131063 transcription start site region 131063 MGI:6058830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131064 transcription start site region 131064 MGI:6058831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131065 transcription start site region 131065 MGI:6058832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131066 transcription start site region 131066 MGI:6058833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131067 transcription start site region 131067 MGI:6058834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131068 transcription start site region 131068 MGI:6058835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131069 transcription start site region 131069 MGI:6058836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131070 transcription start site region 131070 MGI:6058837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131071 transcription start site region 131071 MGI:6058838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131072 transcription start site region 131072 MGI:6058839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131073 transcription start site region 131073 MGI:6058840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131074 transcription start site region 131074 MGI:6058841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131075 transcription start site region 131075 MGI:6058842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131076 transcription start site region 131076 MGI:6058843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131077 transcription start site region 131077 MGI:6058844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131078 transcription start site region 131078 MGI:6058845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131079 transcription start site region 131079 MGI:6058846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131080 transcription start site region 131080 MGI:6058847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131081 transcription start site region 131081 MGI:6058848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131082 transcription start site region 131082 MGI:6058849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131083 transcription start site region 131083 MGI:6058850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131084 transcription start site region 131084 MGI:6058851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131085 transcription start site region 131085 MGI:6058852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131086 transcription start site region 131086 MGI:6058853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131087 transcription start site region 131087 MGI:6058854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131088 transcription start site region 131088 MGI:6058855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131089 transcription start site region 131089 MGI:6058856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131090 transcription start site region 131090 MGI:6058857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131091 transcription start site region 131091 MGI:6058858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131092 transcription start site region 131092 MGI:6058859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131093 transcription start site region 131093 MGI:6058860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131094 transcription start site region 131094 MGI:6058861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131095 transcription start site region 131095 MGI:6058862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131096 transcription start site region 131096 MGI:6058863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131097 transcription start site region 131097 MGI:6058864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131098 transcription start site region 131098 MGI:6058865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131099 transcription start site region 131099 MGI:6058866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131100 transcription start site region 131100 MGI:6058867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131101 transcription start site region 131101 MGI:6058868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131102 transcription start site region 131102 MGI:6058869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131103 transcription start site region 131103 MGI:6058870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131104 transcription start site region 131104 MGI:6058871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131105 transcription start site region 131105 MGI:6058872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131106 transcription start site region 131106 MGI:6058873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131107 transcription start site region 131107 MGI:6058874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131108 transcription start site region 131108 MGI:6058875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP