Tssr129022 transcription start site region 129022 MGI:6056789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129023 transcription start site region 129023 MGI:6056790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129024 transcription start site region 129024 MGI:6056791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129025 transcription start site region 129025 MGI:6056792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129026 transcription start site region 129026 MGI:6056793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129027 transcription start site region 129027 MGI:6056794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129028 transcription start site region 129028 MGI:6056795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129029 transcription start site region 129029 MGI:6056796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129030 transcription start site region 129030 MGI:6056797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129031 transcription start site region 129031 MGI:6056798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129032 transcription start site region 129032 MGI:6056799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129033 transcription start site region 129033 MGI:6056800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129034 transcription start site region 129034 MGI:6056801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129035 transcription start site region 129035 MGI:6056802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129036 transcription start site region 129036 MGI:6056803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129037 transcription start site region 129037 MGI:6056804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129038 transcription start site region 129038 MGI:6056805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129039 transcription start site region 129039 MGI:6056806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129040 transcription start site region 129040 MGI:6056807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129041 transcription start site region 129041 MGI:6056808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129042 transcription start site region 129042 MGI:6056809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129043 transcription start site region 129043 MGI:6056810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129044 transcription start site region 129044 MGI:6056811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129045 transcription start site region 129045 MGI:6056812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129046 transcription start site region 129046 MGI:6056813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129047 transcription start site region 129047 MGI:6056814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129048 transcription start site region 129048 MGI:6056815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129049 transcription start site region 129049 MGI:6056816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129050 transcription start site region 129050 MGI:6056817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129051 transcription start site region 129051 MGI:6056818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129052 transcription start site region 129052 MGI:6056819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129053 transcription start site region 129053 MGI:6056820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129054 transcription start site region 129054 MGI:6056821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129055 transcription start site region 129055 MGI:6056822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129056 transcription start site region 129056 MGI:6056823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129057 transcription start site region 129057 MGI:6056824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129058 transcription start site region 129058 MGI:6056825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129059 transcription start site region 129059 MGI:6056826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129060 transcription start site region 129060 MGI:6056827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129061 transcription start site region 129061 MGI:6056828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129062 transcription start site region 129062 MGI:6056829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129063 transcription start site region 129063 MGI:6056830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129064 transcription start site region 129064 MGI:6056831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129065 transcription start site region 129065 MGI:6056832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129066 transcription start site region 129066 MGI:6056833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129067 transcription start site region 129067 MGI:6056834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129068 transcription start site region 129068 MGI:6056835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129069 transcription start site region 129069 MGI:6056836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129070 transcription start site region 129070 MGI:6056837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129071 transcription start site region 129071 MGI:6056838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129072 transcription start site region 129072 MGI:6056839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129073 transcription start site region 129073 MGI:6056840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129074 transcription start site region 129074 MGI:6056841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129075 transcription start site region 129075 MGI:6056842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129076 transcription start site region 129076 MGI:6056843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129077 transcription start site region 129077 MGI:6056844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129078 transcription start site region 129078 MGI:6056845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129079 transcription start site region 129079 MGI:6056846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129080 transcription start site region 129080 MGI:6056847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129081 transcription start site region 129081 MGI:6056848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129082 transcription start site region 129082 MGI:6056849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129083 transcription start site region 129083 MGI:6056850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129084 transcription start site region 129084 MGI:6056851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129085 transcription start site region 129085 MGI:6056852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129086 transcription start site region 129086 MGI:6056853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129087 transcription start site region 129087 MGI:6056854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129088 transcription start site region 129088 MGI:6056855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129089 transcription start site region 129089 MGI:6056856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129090 transcription start site region 129090 MGI:6056857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129091 transcription start site region 129091 MGI:6056858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129092 transcription start site region 129092 MGI:6056859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129093 transcription start site region 129093 MGI:6056860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129094 transcription start site region 129094 MGI:6056861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129095 transcription start site region 129095 MGI:6056862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129096 transcription start site region 129096 MGI:6056863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129097 transcription start site region 129097 MGI:6056864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129098 transcription start site region 129098 MGI:6056865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129099 transcription start site region 129099 MGI:6056866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129100 transcription start site region 129100 MGI:6056867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129101 transcription start site region 129101 MGI:6056868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129102 transcription start site region 129102 MGI:6056869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129103 transcription start site region 129103 MGI:6056870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129104 transcription start site region 129104 MGI:6056871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129105 transcription start site region 129105 MGI:6056872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129106 transcription start site region 129106 MGI:6056873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129107 transcription start site region 129107 MGI:6056874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129108 transcription start site region 129108 MGI:6056875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129109 transcription start site region 129109 MGI:6056876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129110 transcription start site region 129110 MGI:6056877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129111 transcription start site region 129111 MGI:6056878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129112 transcription start site region 129112 MGI:6056879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129113 transcription start site region 129113 MGI:6056880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129114 transcription start site region 129114 MGI:6056881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129115 transcription start site region 129115 MGI:6056882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129116 transcription start site region 129116 MGI:6056883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129117 transcription start site region 129117 MGI:6056884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129118 transcription start site region 129118 MGI:6056885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129119 transcription start site region 129119 MGI:6056886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129120 transcription start site region 129120 MGI:6056887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129121 transcription start site region 129121 MGI:6056888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129122 transcription start site region 129122 MGI:6056889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129123 transcription start site region 129123 MGI:6056890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129124 transcription start site region 129124 MGI:6056891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129125 transcription start site region 129125 MGI:6056892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129126 transcription start site region 129126 MGI:6056893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129127 transcription start site region 129127 MGI:6056894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129128 transcription start site region 129128 MGI:6056895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129129 transcription start site region 129129 MGI:6056896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129130 transcription start site region 129130 MGI:6056897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129131 transcription start site region 129131 MGI:6056898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129132 transcription start site region 129132 MGI:6056899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129133 transcription start site region 129133 MGI:6056900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129134 transcription start site region 129134 MGI:6056901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129135 transcription start site region 129135 MGI:6056902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129136 transcription start site region 129136 MGI:6056903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129137 transcription start site region 129137 MGI:6056904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129138 transcription start site region 129138 MGI:6056905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129139 transcription start site region 129139 MGI:6056906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129140 transcription start site region 129140 MGI:6056907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129141 transcription start site region 129141 MGI:6056908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129142 transcription start site region 129142 MGI:6056909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129143 transcription start site region 129143 MGI:6056910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129144 transcription start site region 129144 MGI:6056911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129145 transcription start site region 129145 MGI:6056912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129146 transcription start site region 129146 MGI:6056913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129147 transcription start site region 129147 MGI:6056914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129148 transcription start site region 129148 MGI:6056915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129149 transcription start site region 129149 MGI:6056916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129150 transcription start site region 129150 MGI:6056917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129151 transcription start site region 129151 MGI:6056918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129152 transcription start site region 129152 MGI:6056919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129153 transcription start site region 129153 MGI:6056920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129154 transcription start site region 129154 MGI:6056921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129155 transcription start site region 129155 MGI:6056922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129156 transcription start site region 129156 MGI:6056923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129157 transcription start site region 129157 MGI:6056924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129158 transcription start site region 129158 MGI:6056925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129159 transcription start site region 129159 MGI:6056926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129160 transcription start site region 129160 MGI:6056927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129161 transcription start site region 129161 MGI:6056928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129162 transcription start site region 129162 MGI:6056929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129163 transcription start site region 129163 MGI:6056930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129164 transcription start site region 129164 MGI:6056931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129165 transcription start site region 129165 MGI:6056932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129166 transcription start site region 129166 MGI:6056933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129167 transcription start site region 129167 MGI:6056934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129168 transcription start site region 129168 MGI:6056935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129169 transcription start site region 129169 MGI:6056936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129170 transcription start site region 129170 MGI:6056937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129171 transcription start site region 129171 MGI:6056938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129172 transcription start site region 129172 MGI:6056939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129173 transcription start site region 129173 MGI:6056940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129174 transcription start site region 129174 MGI:6056941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129175 transcription start site region 129175 MGI:6056942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129176 transcription start site region 129176 MGI:6056943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129177 transcription start site region 129177 MGI:6056944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129178 transcription start site region 129178 MGI:6056945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129179 transcription start site region 129179 MGI:6056946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129180 transcription start site region 129180 MGI:6056947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129181 transcription start site region 129181 MGI:6056948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129182 transcription start site region 129182 MGI:6056949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129183 transcription start site region 129183 MGI:6056950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129184 transcription start site region 129184 MGI:6056951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129185 transcription start site region 129185 MGI:6056952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129186 transcription start site region 129186 MGI:6056953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129187 transcription start site region 129187 MGI:6056954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129188 transcription start site region 129188 MGI:6056955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129189 transcription start site region 129189 MGI:6056956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129190 transcription start site region 129190 MGI:6056957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129191 transcription start site region 129191 MGI:6056958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129192 transcription start site region 129192 MGI:6056959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129193 transcription start site region 129193 MGI:6056960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129194 transcription start site region 129194 MGI:6056961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129195 transcription start site region 129195 MGI:6056962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129196 transcription start site region 129196 MGI:6056963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129197 transcription start site region 129197 MGI:6056964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129198 transcription start site region 129198 MGI:6056965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129199 transcription start site region 129199 MGI:6056966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129200 transcription start site region 129200 MGI:6056967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129201 transcription start site region 129201 MGI:6056968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129202 transcription start site region 129202 MGI:6056969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129203 transcription start site region 129203 MGI:6056970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129204 transcription start site region 129204 MGI:6056971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129205 transcription start site region 129205 MGI:6056972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129206 transcription start site region 129206 MGI:6056973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129207 transcription start site region 129207 MGI:6056974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129208 transcription start site region 129208 MGI:6056975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129209 transcription start site region 129209 MGI:6056976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129210 transcription start site region 129210 MGI:6056977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129211 transcription start site region 129211 MGI:6056978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129212 transcription start site region 129212 MGI:6056979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129213 transcription start site region 129213 MGI:6056980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129214 transcription start site region 129214 MGI:6056981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129215 transcription start site region 129215 MGI:6056982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129216 transcription start site region 129216 MGI:6056983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129217 transcription start site region 129217 MGI:6056984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129218 transcription start site region 129218 MGI:6056985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129219 transcription start site region 129219 MGI:6056986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129220 transcription start site region 129220 MGI:6056987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129221 transcription start site region 129221 MGI:6056988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129222 transcription start site region 129222 MGI:6056989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129223 transcription start site region 129223 MGI:6056990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129224 transcription start site region 129224 MGI:6056991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129225 transcription start site region 129225 MGI:6056992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129226 transcription start site region 129226 MGI:6056993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129227 transcription start site region 129227 MGI:6056994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129228 transcription start site region 129228 MGI:6056995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129229 transcription start site region 129229 MGI:6056996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129230 transcription start site region 129230 MGI:6056997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129231 transcription start site region 129231 MGI:6056998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129232 transcription start site region 129232 MGI:6056999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129233 transcription start site region 129233 MGI:6057000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129234 transcription start site region 129234 MGI:6057001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129235 transcription start site region 129235 MGI:6057002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129236 transcription start site region 129236 MGI:6057003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129237 transcription start site region 129237 MGI:6057004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129238 transcription start site region 129238 MGI:6057005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129239 transcription start site region 129239 MGI:6057006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129240 transcription start site region 129240 MGI:6057007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129241 transcription start site region 129241 MGI:6057008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129242 transcription start site region 129242 MGI:6057009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129243 transcription start site region 129243 MGI:6057010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129244 transcription start site region 129244 MGI:6057011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129245 transcription start site region 129245 MGI:6057012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129246 transcription start site region 129246 MGI:6057013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129247 transcription start site region 129247 MGI:6057014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129248 transcription start site region 129248 MGI:6057015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129249 transcription start site region 129249 MGI:6057016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129250 transcription start site region 129250 MGI:6057017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129251 transcription start site region 129251 MGI:6057018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129252 transcription start site region 129252 MGI:6057019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129253 transcription start site region 129253 MGI:6057020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129254 transcription start site region 129254 MGI:6057021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129255 transcription start site region 129255 MGI:6057022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129256 transcription start site region 129256 MGI:6057023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129257 transcription start site region 129257 MGI:6057024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129258 transcription start site region 129258 MGI:6057025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129259 transcription start site region 129259 MGI:6057026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129260 transcription start site region 129260 MGI:6057027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129261 transcription start site region 129261 MGI:6057028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129262 transcription start site region 129262 MGI:6057029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129263 transcription start site region 129263 MGI:6057030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129264 transcription start site region 129264 MGI:6057031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129265 transcription start site region 129265 MGI:6057032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129266 transcription start site region 129266 MGI:6057033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129267 transcription start site region 129267 MGI:6057034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129268 transcription start site region 129268 MGI:6057035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129269 transcription start site region 129269 MGI:6057036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129270 transcription start site region 129270 MGI:6057037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129271 transcription start site region 129271 MGI:6057038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129272 transcription start site region 129272 MGI:6057039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129273 transcription start site region 129273 MGI:6057040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129274 transcription start site region 129274 MGI:6057041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129275 transcription start site region 129275 MGI:6057042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129276 transcription start site region 129276 MGI:6057043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129277 transcription start site region 129277 MGI:6057044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129278 transcription start site region 129278 MGI:6057045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129279 transcription start site region 129279 MGI:6057046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129280 transcription start site region 129280 MGI:6057047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129281 transcription start site region 129281 MGI:6057048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129282 transcription start site region 129282 MGI:6057049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129283 transcription start site region 129283 MGI:6057050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129284 transcription start site region 129284 MGI:6057051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129285 transcription start site region 129285 MGI:6057052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129286 transcription start site region 129286 MGI:6057053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129287 transcription start site region 129287 MGI:6057054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129288 transcription start site region 129288 MGI:6057055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129289 transcription start site region 129289 MGI:6057056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129290 transcription start site region 129290 MGI:6057057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129291 transcription start site region 129291 MGI:6057058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129292 transcription start site region 129292 MGI:6057059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129293 transcription start site region 129293 MGI:6057060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129294 transcription start site region 129294 MGI:6057061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129295 transcription start site region 129295 MGI:6057062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129296 transcription start site region 129296 MGI:6057063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129297 transcription start site region 129297 MGI:6057064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129298 transcription start site region 129298 MGI:6057065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129299 transcription start site region 129299 MGI:6057066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129300 transcription start site region 129300 MGI:6057067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129301 transcription start site region 129301 MGI:6057068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129302 transcription start site region 129302 MGI:6057069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129303 transcription start site region 129303 MGI:6057070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129304 transcription start site region 129304 MGI:6057071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129305 transcription start site region 129305 MGI:6057072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129306 transcription start site region 129306 MGI:6057073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129307 transcription start site region 129307 MGI:6057074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129308 transcription start site region 129308 MGI:6057075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129309 transcription start site region 129309 MGI:6057076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129310 transcription start site region 129310 MGI:6057077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129311 transcription start site region 129311 MGI:6057078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129312 transcription start site region 129312 MGI:6057079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129313 transcription start site region 129313 MGI:6057080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129314 transcription start site region 129314 MGI:6057081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129315 transcription start site region 129315 MGI:6057082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129316 transcription start site region 129316 MGI:6057083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129317 transcription start site region 129317 MGI:6057084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129318 transcription start site region 129318 MGI:6057085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129319 transcription start site region 129319 MGI:6057086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129320 transcription start site region 129320 MGI:6057087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129321 transcription start site region 129321 MGI:6057088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129322 transcription start site region 129322 MGI:6057089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129323 transcription start site region 129323 MGI:6057090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129324 transcription start site region 129324 MGI:6057091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129325 transcription start site region 129325 MGI:6057092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129326 transcription start site region 129326 MGI:6057093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129327 transcription start site region 129327 MGI:6057094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129328 transcription start site region 129328 MGI:6057095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129329 transcription start site region 129329 MGI:6057096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129330 transcription start site region 129330 MGI:6057097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129331 transcription start site region 129331 MGI:6057098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129332 transcription start site region 129332 MGI:6057099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129333 transcription start site region 129333 MGI:6057100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129334 transcription start site region 129334 MGI:6057101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129335 transcription start site region 129335 MGI:6057102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129336 transcription start site region 129336 MGI:6057103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129337 transcription start site region 129337 MGI:6057104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129338 transcription start site region 129338 MGI:6057105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129339 transcription start site region 129339 MGI:6057106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129340 transcription start site region 129340 MGI:6057107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129341 transcription start site region 129341 MGI:6057108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129342 transcription start site region 129342 MGI:6057109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129343 transcription start site region 129343 MGI:6057110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129344 transcription start site region 129344 MGI:6057111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129345 transcription start site region 129345 MGI:6057112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129346 transcription start site region 129346 MGI:6057113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129347 transcription start site region 129347 MGI:6057114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129348 transcription start site region 129348 MGI:6057115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129349 transcription start site region 129349 MGI:6057116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129350 transcription start site region 129350 MGI:6057117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129351 transcription start site region 129351 MGI:6057118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129352 transcription start site region 129352 MGI:6057119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129353 transcription start site region 129353 MGI:6057120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129354 transcription start site region 129354 MGI:6057121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129355 transcription start site region 129355 MGI:6057122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129356 transcription start site region 129356 MGI:6057123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129357 transcription start site region 129357 MGI:6057124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129358 transcription start site region 129358 MGI:6057125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129359 transcription start site region 129359 MGI:6057126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129360 transcription start site region 129360 MGI:6057127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129361 transcription start site region 129361 MGI:6057128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129362 transcription start site region 129362 MGI:6057129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129363 transcription start site region 129363 MGI:6057130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129364 transcription start site region 129364 MGI:6057131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129365 transcription start site region 129365 MGI:6057132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129366 transcription start site region 129366 MGI:6057133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129367 transcription start site region 129367 MGI:6057134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129368 transcription start site region 129368 MGI:6057135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129369 transcription start site region 129369 MGI:6057136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129370 transcription start site region 129370 MGI:6057137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129371 transcription start site region 129371 MGI:6057138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129372 transcription start site region 129372 MGI:6057139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129373 transcription start site region 129373 MGI:6057140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129374 transcription start site region 129374 MGI:6057141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129375 transcription start site region 129375 MGI:6057142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129376 transcription start site region 129376 MGI:6057143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129377 transcription start site region 129377 MGI:6057144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129378 transcription start site region 129378 MGI:6057145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129379 transcription start site region 129379 MGI:6057146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129380 transcription start site region 129380 MGI:6057147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129381 transcription start site region 129381 MGI:6057148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129382 transcription start site region 129382 MGI:6057149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129383 transcription start site region 129383 MGI:6057150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129384 transcription start site region 129384 MGI:6057151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129385 transcription start site region 129385 MGI:6057152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129386 transcription start site region 129386 MGI:6057153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129387 transcription start site region 129387 MGI:6057154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129388 transcription start site region 129388 MGI:6057155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129389 transcription start site region 129389 MGI:6057156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129390 transcription start site region 129390 MGI:6057157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129391 transcription start site region 129391 MGI:6057158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129392 transcription start site region 129392 MGI:6057159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129393 transcription start site region 129393 MGI:6057160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129394 transcription start site region 129394 MGI:6057161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129395 transcription start site region 129395 MGI:6057162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129396 transcription start site region 129396 MGI:6057163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129397 transcription start site region 129397 MGI:6057164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129398 transcription start site region 129398 MGI:6057165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129399 transcription start site region 129399 MGI:6057166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129400 transcription start site region 129400 MGI:6057167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129401 transcription start site region 129401 MGI:6057168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129402 transcription start site region 129402 MGI:6057169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129403 transcription start site region 129403 MGI:6057170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129404 transcription start site region 129404 MGI:6057171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129405 transcription start site region 129405 MGI:6057172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129406 transcription start site region 129406 MGI:6057173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129407 transcription start site region 129407 MGI:6057174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129408 transcription start site region 129408 MGI:6057175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129409 transcription start site region 129409 MGI:6057176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129410 transcription start site region 129410 MGI:6057177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129411 transcription start site region 129411 MGI:6057178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129412 transcription start site region 129412 MGI:6057179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129413 transcription start site region 129413 MGI:6057180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129414 transcription start site region 129414 MGI:6057181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129415 transcription start site region 129415 MGI:6057182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129416 transcription start site region 129416 MGI:6057183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129417 transcription start site region 129417 MGI:6057184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129418 transcription start site region 129418 MGI:6057185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129419 transcription start site region 129419 MGI:6057186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129420 transcription start site region 129420 MGI:6057187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129421 transcription start site region 129421 MGI:6057188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129422 transcription start site region 129422 MGI:6057189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129423 transcription start site region 129423 MGI:6057190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129424 transcription start site region 129424 MGI:6057191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129425 transcription start site region 129425 MGI:6057192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129426 transcription start site region 129426 MGI:6057193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129427 transcription start site region 129427 MGI:6057194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129428 transcription start site region 129428 MGI:6057195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129429 transcription start site region 129429 MGI:6057196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129430 transcription start site region 129430 MGI:6057197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129431 transcription start site region 129431 MGI:6057198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129432 transcription start site region 129432 MGI:6057199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129433 transcription start site region 129433 MGI:6057200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129434 transcription start site region 129434 MGI:6057201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129435 transcription start site region 129435 MGI:6057202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129436 transcription start site region 129436 MGI:6057203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129437 transcription start site region 129437 MGI:6057204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129438 transcription start site region 129438 MGI:6057205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129439 transcription start site region 129439 MGI:6057206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129440 transcription start site region 129440 MGI:6057207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129441 transcription start site region 129441 MGI:6057208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129442 transcription start site region 129442 MGI:6057209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129443 transcription start site region 129443 MGI:6057210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129444 transcription start site region 129444 MGI:6057211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129445 transcription start site region 129445 MGI:6057212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129446 transcription start site region 129446 MGI:6057213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129447 transcription start site region 129447 MGI:6057214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129448 transcription start site region 129448 MGI:6057215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129449 transcription start site region 129449 MGI:6057216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129450 transcription start site region 129450 MGI:6057217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129451 transcription start site region 129451 MGI:6057218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129452 transcription start site region 129452 MGI:6057219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129453 transcription start site region 129453 MGI:6057220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129454 transcription start site region 129454 MGI:6057221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129455 transcription start site region 129455 MGI:6057222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129456 transcription start site region 129456 MGI:6057223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129457 transcription start site region 129457 MGI:6057224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129458 transcription start site region 129458 MGI:6057225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129459 transcription start site region 129459 MGI:6057226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129460 transcription start site region 129460 MGI:6057227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129461 transcription start site region 129461 MGI:6057228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129462 transcription start site region 129462 MGI:6057229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129463 transcription start site region 129463 MGI:6057230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129464 transcription start site region 129464 MGI:6057231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129465 transcription start site region 129465 MGI:6057232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129466 transcription start site region 129466 MGI:6057233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129467 transcription start site region 129467 MGI:6057234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129468 transcription start site region 129468 MGI:6057235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129469 transcription start site region 129469 MGI:6057236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129470 transcription start site region 129470 MGI:6057237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129471 transcription start site region 129471 MGI:6057238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129472 transcription start site region 129472 MGI:6057239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129473 transcription start site region 129473 MGI:6057240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129474 transcription start site region 129474 MGI:6057241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129475 transcription start site region 129475 MGI:6057242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129476 transcription start site region 129476 MGI:6057243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129477 transcription start site region 129477 MGI:6057244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129478 transcription start site region 129478 MGI:6057245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129479 transcription start site region 129479 MGI:6057246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129480 transcription start site region 129480 MGI:6057247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129481 transcription start site region 129481 MGI:6057248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129482 transcription start site region 129482 MGI:6057249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129483 transcription start site region 129483 MGI:6057250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129484 transcription start site region 129484 MGI:6057251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129485 transcription start site region 129485 MGI:6057252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129486 transcription start site region 129486 MGI:6057253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129487 transcription start site region 129487 MGI:6057254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129488 transcription start site region 129488 MGI:6057255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129489 transcription start site region 129489 MGI:6057256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129490 transcription start site region 129490 MGI:6057257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129491 transcription start site region 129491 MGI:6057258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129492 transcription start site region 129492 MGI:6057259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129493 transcription start site region 129493 MGI:6057260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129494 transcription start site region 129494 MGI:6057261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129495 transcription start site region 129495 MGI:6057262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129496 transcription start site region 129496 MGI:6057263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129497 transcription start site region 129497 MGI:6057264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129498 transcription start site region 129498 MGI:6057265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129499 transcription start site region 129499 MGI:6057266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129500 transcription start site region 129500 MGI:6057267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129501 transcription start site region 129501 MGI:6057268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129502 transcription start site region 129502 MGI:6057269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129503 transcription start site region 129503 MGI:6057270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129504 transcription start site region 129504 MGI:6057271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129505 transcription start site region 129505 MGI:6057272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129506 transcription start site region 129506 MGI:6057273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129507 transcription start site region 129507 MGI:6057274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129508 transcription start site region 129508 MGI:6057275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129509 transcription start site region 129509 MGI:6057276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129510 transcription start site region 129510 MGI:6057277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129511 transcription start site region 129511 MGI:6057278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129512 transcription start site region 129512 MGI:6057279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129513 transcription start site region 129513 MGI:6057280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129514 transcription start site region 129514 MGI:6057281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129515 transcription start site region 129515 MGI:6057282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129516 transcription start site region 129516 MGI:6057283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129517 transcription start site region 129517 MGI:6057284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129518 transcription start site region 129518 MGI:6057285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129519 transcription start site region 129519 MGI:6057286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129520 transcription start site region 129520 MGI:6057287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129521 transcription start site region 129521 MGI:6057288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129522 transcription start site region 129522 MGI:6057289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129523 transcription start site region 129523 MGI:6057290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129524 transcription start site region 129524 MGI:6057291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129525 transcription start site region 129525 MGI:6057292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129526 transcription start site region 129526 MGI:6057293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129527 transcription start site region 129527 MGI:6057294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129528 transcription start site region 129528 MGI:6057295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129529 transcription start site region 129529 MGI:6057296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129530 transcription start site region 129530 MGI:6057297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129531 transcription start site region 129531 MGI:6057298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129532 transcription start site region 129532 MGI:6057299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129533 transcription start site region 129533 MGI:6057300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129534 transcription start site region 129534 MGI:6057301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129535 transcription start site region 129535 MGI:6057302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129536 transcription start site region 129536 MGI:6057303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129537 transcription start site region 129537 MGI:6057304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129538 transcription start site region 129538 MGI:6057305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129539 transcription start site region 129539 MGI:6057306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129540 transcription start site region 129540 MGI:6057307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129541 transcription start site region 129541 MGI:6057308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129542 transcription start site region 129542 MGI:6057309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129543 transcription start site region 129543 MGI:6057310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129544 transcription start site region 129544 MGI:6057311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129545 transcription start site region 129545 MGI:6057312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129546 transcription start site region 129546 MGI:6057313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129547 transcription start site region 129547 MGI:6057314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129548 transcription start site region 129548 MGI:6057315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129549 transcription start site region 129549 MGI:6057316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129550 transcription start site region 129550 MGI:6057317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129551 transcription start site region 129551 MGI:6057318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129552 transcription start site region 129552 MGI:6057319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129553 transcription start site region 129553 MGI:6057320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129554 transcription start site region 129554 MGI:6057321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129555 transcription start site region 129555 MGI:6057322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129556 transcription start site region 129556 MGI:6057323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129557 transcription start site region 129557 MGI:6057324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129558 transcription start site region 129558 MGI:6057325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129559 transcription start site region 129559 MGI:6057326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129560 transcription start site region 129560 MGI:6057327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129561 transcription start site region 129561 MGI:6057328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129562 transcription start site region 129562 MGI:6057329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129563 transcription start site region 129563 MGI:6057330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129564 transcription start site region 129564 MGI:6057331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129565 transcription start site region 129565 MGI:6057332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129566 transcription start site region 129566 MGI:6057333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129567 transcription start site region 129567 MGI:6057334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129568 transcription start site region 129568 MGI:6057335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129569 transcription start site region 129569 MGI:6057336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129570 transcription start site region 129570 MGI:6057337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129571 transcription start site region 129571 MGI:6057338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129572 transcription start site region 129572 MGI:6057339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129573 transcription start site region 129573 MGI:6057340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129574 transcription start site region 129574 MGI:6057341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129575 transcription start site region 129575 MGI:6057342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129576 transcription start site region 129576 MGI:6057343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129577 transcription start site region 129577 MGI:6057344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129578 transcription start site region 129578 MGI:6057345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129579 transcription start site region 129579 MGI:6057346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129580 transcription start site region 129580 MGI:6057347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129581 transcription start site region 129581 MGI:6057348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129582 transcription start site region 129582 MGI:6057349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129583 transcription start site region 129583 MGI:6057350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129584 transcription start site region 129584 MGI:6057351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129585 transcription start site region 129585 MGI:6057352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129586 transcription start site region 129586 MGI:6057353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129587 transcription start site region 129587 MGI:6057354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129588 transcription start site region 129588 MGI:6057355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129589 transcription start site region 129589 MGI:6057356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129590 transcription start site region 129590 MGI:6057357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129591 transcription start site region 129591 MGI:6057358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129592 transcription start site region 129592 MGI:6057359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129593 transcription start site region 129593 MGI:6057360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129594 transcription start site region 129594 MGI:6057361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129595 transcription start site region 129595 MGI:6057362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129596 transcription start site region 129596 MGI:6057363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129597 transcription start site region 129597 MGI:6057364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129598 transcription start site region 129598 MGI:6057365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129599 transcription start site region 129599 MGI:6057366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129600 transcription start site region 129600 MGI:6057367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129601 transcription start site region 129601 MGI:6057368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129602 transcription start site region 129602 MGI:6057369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129603 transcription start site region 129603 MGI:6057370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129604 transcription start site region 129604 MGI:6057371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129605 transcription start site region 129605 MGI:6057372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129606 transcription start site region 129606 MGI:6057373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129607 transcription start site region 129607 MGI:6057374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129608 transcription start site region 129608 MGI:6057375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129609 transcription start site region 129609 MGI:6057376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129610 transcription start site region 129610 MGI:6057377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129611 transcription start site region 129611 MGI:6057378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129612 transcription start site region 129612 MGI:6057379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129613 transcription start site region 129613 MGI:6057380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129614 transcription start site region 129614 MGI:6057381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129615 transcription start site region 129615 MGI:6057382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129616 transcription start site region 129616 MGI:6057383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129617 transcription start site region 129617 MGI:6057384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129618 transcription start site region 129618 MGI:6057385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129619 transcription start site region 129619 MGI:6057386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129620 transcription start site region 129620 MGI:6057387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129621 transcription start site region 129621 MGI:6057388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129622 transcription start site region 129622 MGI:6057389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129623 transcription start site region 129623 MGI:6057390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129624 transcription start site region 129624 MGI:6057391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129625 transcription start site region 129625 MGI:6057392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129626 transcription start site region 129626 MGI:6057393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129627 transcription start site region 129627 MGI:6057394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129628 transcription start site region 129628 MGI:6057395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129629 transcription start site region 129629 MGI:6057396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129630 transcription start site region 129630 MGI:6057397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129631 transcription start site region 129631 MGI:6057398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129632 transcription start site region 129632 MGI:6057399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129633 transcription start site region 129633 MGI:6057400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129634 transcription start site region 129634 MGI:6057401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129635 transcription start site region 129635 MGI:6057402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129636 transcription start site region 129636 MGI:6057403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129637 transcription start site region 129637 MGI:6057404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129638 transcription start site region 129638 MGI:6057405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129639 transcription start site region 129639 MGI:6057406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129640 transcription start site region 129640 MGI:6057407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129641 transcription start site region 129641 MGI:6057408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129642 transcription start site region 129642 MGI:6057409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129643 transcription start site region 129643 MGI:6057410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129644 transcription start site region 129644 MGI:6057411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129645 transcription start site region 129645 MGI:6057412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129646 transcription start site region 129646 MGI:6057413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129647 transcription start site region 129647 MGI:6057414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129648 transcription start site region 129648 MGI:6057415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129649 transcription start site region 129649 MGI:6057416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129650 transcription start site region 129650 MGI:6057417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129651 transcription start site region 129651 MGI:6057418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129652 transcription start site region 129652 MGI:6057419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129653 transcription start site region 129653 MGI:6057420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129654 transcription start site region 129654 MGI:6057421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129655 transcription start site region 129655 MGI:6057422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129656 transcription start site region 129656 MGI:6057423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129657 transcription start site region 129657 MGI:6057424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129658 transcription start site region 129658 MGI:6057425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129659 transcription start site region 129659 MGI:6057426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129660 transcription start site region 129660 MGI:6057427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129661 transcription start site region 129661 MGI:6057428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129662 transcription start site region 129662 MGI:6057429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129663 transcription start site region 129663 MGI:6057430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129664 transcription start site region 129664 MGI:6057431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129665 transcription start site region 129665 MGI:6057432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129666 transcription start site region 129666 MGI:6057433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129667 transcription start site region 129667 MGI:6057434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129668 transcription start site region 129668 MGI:6057435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129669 transcription start site region 129669 MGI:6057436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129670 transcription start site region 129670 MGI:6057437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129671 transcription start site region 129671 MGI:6057438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129672 transcription start site region 129672 MGI:6057439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129673 transcription start site region 129673 MGI:6057440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129674 transcription start site region 129674 MGI:6057441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129675 transcription start site region 129675 MGI:6057442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129676 transcription start site region 129676 MGI:6057443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129677 transcription start site region 129677 MGI:6057444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129678 transcription start site region 129678 MGI:6057445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129679 transcription start site region 129679 MGI:6057446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129680 transcription start site region 129680 MGI:6057447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129681 transcription start site region 129681 MGI:6057448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129682 transcription start site region 129682 MGI:6057449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129683 transcription start site region 129683 MGI:6057450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129684 transcription start site region 129684 MGI:6057451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129685 transcription start site region 129685 MGI:6057452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129686 transcription start site region 129686 MGI:6057453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129687 transcription start site region 129687 MGI:6057454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129688 transcription start site region 129688 MGI:6057455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129689 transcription start site region 129689 MGI:6057456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129690 transcription start site region 129690 MGI:6057457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129691 transcription start site region 129691 MGI:6057458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129692 transcription start site region 129692 MGI:6057459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129693 transcription start site region 129693 MGI:6057460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129694 transcription start site region 129694 MGI:6057461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129695 transcription start site region 129695 MGI:6057462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129696 transcription start site region 129696 MGI:6057463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129697 transcription start site region 129697 MGI:6057464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129698 transcription start site region 129698 MGI:6057465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129699 transcription start site region 129699 MGI:6057466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129700 transcription start site region 129700 MGI:6057467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129701 transcription start site region 129701 MGI:6057468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129702 transcription start site region 129702 MGI:6057469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129703 transcription start site region 129703 MGI:6057470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129704 transcription start site region 129704 MGI:6057471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129705 transcription start site region 129705 MGI:6057472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129706 transcription start site region 129706 MGI:6057473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129707 transcription start site region 129707 MGI:6057474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129708 transcription start site region 129708 MGI:6057475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129709 transcription start site region 129709 MGI:6057476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129710 transcription start site region 129710 MGI:6057477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129711 transcription start site region 129711 MGI:6057478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129712 transcription start site region 129712 MGI:6057479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129713 transcription start site region 129713 MGI:6057480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129714 transcription start site region 129714 MGI:6057481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129715 transcription start site region 129715 MGI:6057482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129716 transcription start site region 129716 MGI:6057483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129717 transcription start site region 129717 MGI:6057484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129718 transcription start site region 129718 MGI:6057485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129719 transcription start site region 129719 MGI:6057486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129720 transcription start site region 129720 MGI:6057487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129721 transcription start site region 129721 MGI:6057488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129722 transcription start site region 129722 MGI:6057489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129723 transcription start site region 129723 MGI:6057490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129724 transcription start site region 129724 MGI:6057491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129725 transcription start site region 129725 MGI:6057492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129726 transcription start site region 129726 MGI:6057493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129727 transcription start site region 129727 MGI:6057494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129728 transcription start site region 129728 MGI:6057495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129729 transcription start site region 129729 MGI:6057496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129730 transcription start site region 129730 MGI:6057497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129731 transcription start site region 129731 MGI:6057498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129732 transcription start site region 129732 MGI:6057499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129733 transcription start site region 129733 MGI:6057500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129734 transcription start site region 129734 MGI:6057501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129735 transcription start site region 129735 MGI:6057502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129736 transcription start site region 129736 MGI:6057503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129737 transcription start site region 129737 MGI:6057504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129738 transcription start site region 129738 MGI:6057505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129739 transcription start site region 129739 MGI:6057506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129740 transcription start site region 129740 MGI:6057507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129741 transcription start site region 129741 MGI:6057508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129742 transcription start site region 129742 MGI:6057509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129743 transcription start site region 129743 MGI:6057510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129744 transcription start site region 129744 MGI:6057511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129745 transcription start site region 129745 MGI:6057512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129746 transcription start site region 129746 MGI:6057513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129747 transcription start site region 129747 MGI:6057514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129748 transcription start site region 129748 MGI:6057515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129749 transcription start site region 129749 MGI:6057516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129750 transcription start site region 129750 MGI:6057517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129751 transcription start site region 129751 MGI:6057518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129752 transcription start site region 129752 MGI:6057519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129753 transcription start site region 129753 MGI:6057520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129754 transcription start site region 129754 MGI:6057521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129755 transcription start site region 129755 MGI:6057522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129756 transcription start site region 129756 MGI:6057523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129757 transcription start site region 129757 MGI:6057524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129758 transcription start site region 129758 MGI:6057525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129759 transcription start site region 129759 MGI:6057526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129760 transcription start site region 129760 MGI:6057527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129761 transcription start site region 129761 MGI:6057528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129762 transcription start site region 129762 MGI:6057529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129763 transcription start site region 129763 MGI:6057530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129764 transcription start site region 129764 MGI:6057531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129765 transcription start site region 129765 MGI:6057532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129766 transcription start site region 129766 MGI:6057533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129767 transcription start site region 129767 MGI:6057534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129768 transcription start site region 129768 MGI:6057535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129769 transcription start site region 129769 MGI:6057536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129770 transcription start site region 129770 MGI:6057537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129771 transcription start site region 129771 MGI:6057538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129772 transcription start site region 129772 MGI:6057539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129773 transcription start site region 129773 MGI:6057540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129774 transcription start site region 129774 MGI:6057541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129775 transcription start site region 129775 MGI:6057542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129776 transcription start site region 129776 MGI:6057543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129777 transcription start site region 129777 MGI:6057544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129778 transcription start site region 129778 MGI:6057545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129779 transcription start site region 129779 MGI:6057546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129780 transcription start site region 129780 MGI:6057547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129781 transcription start site region 129781 MGI:6057548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129782 transcription start site region 129782 MGI:6057549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129783 transcription start site region 129783 MGI:6057550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129784 transcription start site region 129784 MGI:6057551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129785 transcription start site region 129785 MGI:6057552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129786 transcription start site region 129786 MGI:6057553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129787 transcription start site region 129787 MGI:6057554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129788 transcription start site region 129788 MGI:6057555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129789 transcription start site region 129789 MGI:6057556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129790 transcription start site region 129790 MGI:6057557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129791 transcription start site region 129791 MGI:6057558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129792 transcription start site region 129792 MGI:6057559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129793 transcription start site region 129793 MGI:6057560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129794 transcription start site region 129794 MGI:6057561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129795 transcription start site region 129795 MGI:6057562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129796 transcription start site region 129796 MGI:6057563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129797 transcription start site region 129797 MGI:6057564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129798 transcription start site region 129798 MGI:6057565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129799 transcription start site region 129799 MGI:6057566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129800 transcription start site region 129800 MGI:6057567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129801 transcription start site region 129801 MGI:6057568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129802 transcription start site region 129802 MGI:6057569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129803 transcription start site region 129803 MGI:6057570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129804 transcription start site region 129804 MGI:6057571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129805 transcription start site region 129805 MGI:6057572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129806 transcription start site region 129806 MGI:6057573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129807 transcription start site region 129807 MGI:6057574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129808 transcription start site region 129808 MGI:6057575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129809 transcription start site region 129809 MGI:6057576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129810 transcription start site region 129810 MGI:6057577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129811 transcription start site region 129811 MGI:6057578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129812 transcription start site region 129812 MGI:6057579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129813 transcription start site region 129813 MGI:6057580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129814 transcription start site region 129814 MGI:6057581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129815 transcription start site region 129815 MGI:6057582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129816 transcription start site region 129816 MGI:6057583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129817 transcription start site region 129817 MGI:6057584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129818 transcription start site region 129818 MGI:6057585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129819 transcription start site region 129819 MGI:6057586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129820 transcription start site region 129820 MGI:6057587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129821 transcription start site region 129821 MGI:6057588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129822 transcription start site region 129822 MGI:6057589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129823 transcription start site region 129823 MGI:6057590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129824 transcription start site region 129824 MGI:6057591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129825 transcription start site region 129825 MGI:6057592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129826 transcription start site region 129826 MGI:6057593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129827 transcription start site region 129827 MGI:6057594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129828 transcription start site region 129828 MGI:6057595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129829 transcription start site region 129829 MGI:6057596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129830 transcription start site region 129830 MGI:6057597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129831 transcription start site region 129831 MGI:6057598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129832 transcription start site region 129832 MGI:6057599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129833 transcription start site region 129833 MGI:6057600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129834 transcription start site region 129834 MGI:6057601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129835 transcription start site region 129835 MGI:6057602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129836 transcription start site region 129836 MGI:6057603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129837 transcription start site region 129837 MGI:6057604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129838 transcription start site region 129838 MGI:6057605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129839 transcription start site region 129839 MGI:6057606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129840 transcription start site region 129840 MGI:6057607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129841 transcription start site region 129841 MGI:6057608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129842 transcription start site region 129842 MGI:6057609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129843 transcription start site region 129843 MGI:6057610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129844 transcription start site region 129844 MGI:6057611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129845 transcription start site region 129845 MGI:6057612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129846 transcription start site region 129846 MGI:6057613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129847 transcription start site region 129847 MGI:6057614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129848 transcription start site region 129848 MGI:6057615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129849 transcription start site region 129849 MGI:6057616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129850 transcription start site region 129850 MGI:6057617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129851 transcription start site region 129851 MGI:6057618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129852 transcription start site region 129852 MGI:6057619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129853 transcription start site region 129853 MGI:6057620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129854 transcription start site region 129854 MGI:6057621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129855 transcription start site region 129855 MGI:6057622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129856 transcription start site region 129856 MGI:6057623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129857 transcription start site region 129857 MGI:6057624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129858 transcription start site region 129858 MGI:6057625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129859 transcription start site region 129859 MGI:6057626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129860 transcription start site region 129860 MGI:6057627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129861 transcription start site region 129861 MGI:6057628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129862 transcription start site region 129862 MGI:6057629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129863 transcription start site region 129863 MGI:6057630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129864 transcription start site region 129864 MGI:6057631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129865 transcription start site region 129865 MGI:6057632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129866 transcription start site region 129866 MGI:6057633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129867 transcription start site region 129867 MGI:6057634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129868 transcription start site region 129868 MGI:6057635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129869 transcription start site region 129869 MGI:6057636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129870 transcription start site region 129870 MGI:6057637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129871 transcription start site region 129871 MGI:6057638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129872 transcription start site region 129872 MGI:6057639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129873 transcription start site region 129873 MGI:6057640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129874 transcription start site region 129874 MGI:6057641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129875 transcription start site region 129875 MGI:6057642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129876 transcription start site region 129876 MGI:6057643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129877 transcription start site region 129877 MGI:6057644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129878 transcription start site region 129878 MGI:6057645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129879 transcription start site region 129879 MGI:6057646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129880 transcription start site region 129880 MGI:6057647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129881 transcription start site region 129881 MGI:6057648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129882 transcription start site region 129882 MGI:6057649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129883 transcription start site region 129883 MGI:6057650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129884 transcription start site region 129884 MGI:6057651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129885 transcription start site region 129885 MGI:6057652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129886 transcription start site region 129886 MGI:6057653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129887 transcription start site region 129887 MGI:6057654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129888 transcription start site region 129888 MGI:6057655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129889 transcription start site region 129889 MGI:6057656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129890 transcription start site region 129890 MGI:6057657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129891 transcription start site region 129891 MGI:6057658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129892 transcription start site region 129892 MGI:6057659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129893 transcription start site region 129893 MGI:6057660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129894 transcription start site region 129894 MGI:6057661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129895 transcription start site region 129895 MGI:6057662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129896 transcription start site region 129896 MGI:6057663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129897 transcription start site region 129897 MGI:6057664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129898 transcription start site region 129898 MGI:6057665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129899 transcription start site region 129899 MGI:6057666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129900 transcription start site region 129900 MGI:6057667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129901 transcription start site region 129901 MGI:6057668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129902 transcription start site region 129902 MGI:6057669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129903 transcription start site region 129903 MGI:6057670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129904 transcription start site region 129904 MGI:6057671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129905 transcription start site region 129905 MGI:6057672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129906 transcription start site region 129906 MGI:6057673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129907 transcription start site region 129907 MGI:6057674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129908 transcription start site region 129908 MGI:6057675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129909 transcription start site region 129909 MGI:6057676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129910 transcription start site region 129910 MGI:6057677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129911 transcription start site region 129911 MGI:6057678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129912 transcription start site region 129912 MGI:6057679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129913 transcription start site region 129913 MGI:6057680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129914 transcription start site region 129914 MGI:6057681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129915 transcription start site region 129915 MGI:6057682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129916 transcription start site region 129916 MGI:6057683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129917 transcription start site region 129917 MGI:6057684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129918 transcription start site region 129918 MGI:6057685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129919 transcription start site region 129919 MGI:6057686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129920 transcription start site region 129920 MGI:6057687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129921 transcription start site region 129921 MGI:6057688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129922 transcription start site region 129922 MGI:6057689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129923 transcription start site region 129923 MGI:6057690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129924 transcription start site region 129924 MGI:6057691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129925 transcription start site region 129925 MGI:6057692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129926 transcription start site region 129926 MGI:6057693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129927 transcription start site region 129927 MGI:6057694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129928 transcription start site region 129928 MGI:6057695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129929 transcription start site region 129929 MGI:6057696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129930 transcription start site region 129930 MGI:6057697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129931 transcription start site region 129931 MGI:6057698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129932 transcription start site region 129932 MGI:6057699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129933 transcription start site region 129933 MGI:6057700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129934 transcription start site region 129934 MGI:6057701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129935 transcription start site region 129935 MGI:6057702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129936 transcription start site region 129936 MGI:6057703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129937 transcription start site region 129937 MGI:6057704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129938 transcription start site region 129938 MGI:6057705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129939 transcription start site region 129939 MGI:6057706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129940 transcription start site region 129940 MGI:6057707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129941 transcription start site region 129941 MGI:6057708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129942 transcription start site region 129942 MGI:6057709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129943 transcription start site region 129943 MGI:6057710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129944 transcription start site region 129944 MGI:6057711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129945 transcription start site region 129945 MGI:6057712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129946 transcription start site region 129946 MGI:6057713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129947 transcription start site region 129947 MGI:6057714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129948 transcription start site region 129948 MGI:6057715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129949 transcription start site region 129949 MGI:6057716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129950 transcription start site region 129950 MGI:6057717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129951 transcription start site region 129951 MGI:6057718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129952 transcription start site region 129952 MGI:6057719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129953 transcription start site region 129953 MGI:6057720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129954 transcription start site region 129954 MGI:6057721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129955 transcription start site region 129955 MGI:6057722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129956 transcription start site region 129956 MGI:6057723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129957 transcription start site region 129957 MGI:6057724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129958 transcription start site region 129958 MGI:6057725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129959 transcription start site region 129959 MGI:6057726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129960 transcription start site region 129960 MGI:6057727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129961 transcription start site region 129961 MGI:6057728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129962 transcription start site region 129962 MGI:6057729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129963 transcription start site region 129963 MGI:6057730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129964 transcription start site region 129964 MGI:6057731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129965 transcription start site region 129965 MGI:6057732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129966 transcription start site region 129966 MGI:6057733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129967 transcription start site region 129967 MGI:6057734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129968 transcription start site region 129968 MGI:6057735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129969 transcription start site region 129969 MGI:6057736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129970 transcription start site region 129970 MGI:6057737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129971 transcription start site region 129971 MGI:6057738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129972 transcription start site region 129972 MGI:6057739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129973 transcription start site region 129973 MGI:6057740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129974 transcription start site region 129974 MGI:6057741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129975 transcription start site region 129975 MGI:6057742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129976 transcription start site region 129976 MGI:6057743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129977 transcription start site region 129977 MGI:6057744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129978 transcription start site region 129978 MGI:6057745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129979 transcription start site region 129979 MGI:6057746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129980 transcription start site region 129980 MGI:6057747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129981 transcription start site region 129981 MGI:6057748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129982 transcription start site region 129982 MGI:6057749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129983 transcription start site region 129983 MGI:6057750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129984 transcription start site region 129984 MGI:6057751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129985 transcription start site region 129985 MGI:6057752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129986 transcription start site region 129986 MGI:6057753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129987 transcription start site region 129987 MGI:6057754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129988 transcription start site region 129988 MGI:6057755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129989 transcription start site region 129989 MGI:6057756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129990 transcription start site region 129990 MGI:6057757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129991 transcription start site region 129991 MGI:6057758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129992 transcription start site region 129992 MGI:6057759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129993 transcription start site region 129993 MGI:6057760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129994 transcription start site region 129994 MGI:6057761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129995 transcription start site region 129995 MGI:6057762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129996 transcription start site region 129996 MGI:6057763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129997 transcription start site region 129997 MGI:6057764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129998 transcription start site region 129998 MGI:6057765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129999 transcription start site region 129999 MGI:6057766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130000 transcription start site region 130000 MGI:6057767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130001 transcription start site region 130001 MGI:6057768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130002 transcription start site region 130002 MGI:6057769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130003 transcription start site region 130003 MGI:6057770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130004 transcription start site region 130004 MGI:6057771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130005 transcription start site region 130005 MGI:6057772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130006 transcription start site region 130006 MGI:6057773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130007 transcription start site region 130007 MGI:6057774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130008 transcription start site region 130008 MGI:6057775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130009 transcription start site region 130009 MGI:6057776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130010 transcription start site region 130010 MGI:6057777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130011 transcription start site region 130011 MGI:6057778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130012 transcription start site region 130012 MGI:6057779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130013 transcription start site region 130013 MGI:6057780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130014 transcription start site region 130014 MGI:6057781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130015 transcription start site region 130015 MGI:6057782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130016 transcription start site region 130016 MGI:6057783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130017 transcription start site region 130017 MGI:6057784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130018 transcription start site region 130018 MGI:6057785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130019 transcription start site region 130019 MGI:6057786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130020 transcription start site region 130020 MGI:6057787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130021 transcription start site region 130021 MGI:6057788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP