Tssr128109 transcription start site region 128109 MGI:6055876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128110 transcription start site region 128110 MGI:6055877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128111 transcription start site region 128111 MGI:6055878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128112 transcription start site region 128112 MGI:6055879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128113 transcription start site region 128113 MGI:6055880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128114 transcription start site region 128114 MGI:6055881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128115 transcription start site region 128115 MGI:6055882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128116 transcription start site region 128116 MGI:6055883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128117 transcription start site region 128117 MGI:6055884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128118 transcription start site region 128118 MGI:6055885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128119 transcription start site region 128119 MGI:6055886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128120 transcription start site region 128120 MGI:6055887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128121 transcription start site region 128121 MGI:6055888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128122 transcription start site region 128122 MGI:6055889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128123 transcription start site region 128123 MGI:6055890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128124 transcription start site region 128124 MGI:6055891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128125 transcription start site region 128125 MGI:6055892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128126 transcription start site region 128126 MGI:6055893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128127 transcription start site region 128127 MGI:6055894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128128 transcription start site region 128128 MGI:6055895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128129 transcription start site region 128129 MGI:6055896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128130 transcription start site region 128130 MGI:6055897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128131 transcription start site region 128131 MGI:6055898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128132 transcription start site region 128132 MGI:6055899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128133 transcription start site region 128133 MGI:6055900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128134 transcription start site region 128134 MGI:6055901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128135 transcription start site region 128135 MGI:6055902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128136 transcription start site region 128136 MGI:6055903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128137 transcription start site region 128137 MGI:6055904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128138 transcription start site region 128138 MGI:6055905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128139 transcription start site region 128139 MGI:6055906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128140 transcription start site region 128140 MGI:6055907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128141 transcription start site region 128141 MGI:6055908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128142 transcription start site region 128142 MGI:6055909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128143 transcription start site region 128143 MGI:6055910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128144 transcription start site region 128144 MGI:6055911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128145 transcription start site region 128145 MGI:6055912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128146 transcription start site region 128146 MGI:6055913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128147 transcription start site region 128147 MGI:6055914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128148 transcription start site region 128148 MGI:6055915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128149 transcription start site region 128149 MGI:6055916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128150 transcription start site region 128150 MGI:6055917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128151 transcription start site region 128151 MGI:6055918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128152 transcription start site region 128152 MGI:6055919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128153 transcription start site region 128153 MGI:6055920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128154 transcription start site region 128154 MGI:6055921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128155 transcription start site region 128155 MGI:6055922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128156 transcription start site region 128156 MGI:6055923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128157 transcription start site region 128157 MGI:6055924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128158 transcription start site region 128158 MGI:6055925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128159 transcription start site region 128159 MGI:6055926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128160 transcription start site region 128160 MGI:6055927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128161 transcription start site region 128161 MGI:6055928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128162 transcription start site region 128162 MGI:6055929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128163 transcription start site region 128163 MGI:6055930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128164 transcription start site region 128164 MGI:6055931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128165 transcription start site region 128165 MGI:6055932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128166 transcription start site region 128166 MGI:6055933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128167 transcription start site region 128167 MGI:6055934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128168 transcription start site region 128168 MGI:6055935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128169 transcription start site region 128169 MGI:6055936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128170 transcription start site region 128170 MGI:6055937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128171 transcription start site region 128171 MGI:6055938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128172 transcription start site region 128172 MGI:6055939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128173 transcription start site region 128173 MGI:6055940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128174 transcription start site region 128174 MGI:6055941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128175 transcription start site region 128175 MGI:6055942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128176 transcription start site region 128176 MGI:6055943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128177 transcription start site region 128177 MGI:6055944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128178 transcription start site region 128178 MGI:6055945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128179 transcription start site region 128179 MGI:6055946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128180 transcription start site region 128180 MGI:6055947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128181 transcription start site region 128181 MGI:6055948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128182 transcription start site region 128182 MGI:6055949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128183 transcription start site region 128183 MGI:6055950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128184 transcription start site region 128184 MGI:6055951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128185 transcription start site region 128185 MGI:6055952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128186 transcription start site region 128186 MGI:6055953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128187 transcription start site region 128187 MGI:6055954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128188 transcription start site region 128188 MGI:6055955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128189 transcription start site region 128189 MGI:6055956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128190 transcription start site region 128190 MGI:6055957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128191 transcription start site region 128191 MGI:6055958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128192 transcription start site region 128192 MGI:6055959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128193 transcription start site region 128193 MGI:6055960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128194 transcription start site region 128194 MGI:6055961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128195 transcription start site region 128195 MGI:6055962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128196 transcription start site region 128196 MGI:6055963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128197 transcription start site region 128197 MGI:6055964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128198 transcription start site region 128198 MGI:6055965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128199 transcription start site region 128199 MGI:6055966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128200 transcription start site region 128200 MGI:6055967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128201 transcription start site region 128201 MGI:6055968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128202 transcription start site region 128202 MGI:6055969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128203 transcription start site region 128203 MGI:6055970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128204 transcription start site region 128204 MGI:6055971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128205 transcription start site region 128205 MGI:6055972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128206 transcription start site region 128206 MGI:6055973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128207 transcription start site region 128207 MGI:6055974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128208 transcription start site region 128208 MGI:6055975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128209 transcription start site region 128209 MGI:6055976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128210 transcription start site region 128210 MGI:6055977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128211 transcription start site region 128211 MGI:6055978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128212 transcription start site region 128212 MGI:6055979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128213 transcription start site region 128213 MGI:6055980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128214 transcription start site region 128214 MGI:6055981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128215 transcription start site region 128215 MGI:6055982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128216 transcription start site region 128216 MGI:6055983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128217 transcription start site region 128217 MGI:6055984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128218 transcription start site region 128218 MGI:6055985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128219 transcription start site region 128219 MGI:6055986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128220 transcription start site region 128220 MGI:6055987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128221 transcription start site region 128221 MGI:6055988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128222 transcription start site region 128222 MGI:6055989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128223 transcription start site region 128223 MGI:6055990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128224 transcription start site region 128224 MGI:6055991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128225 transcription start site region 128225 MGI:6055992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128226 transcription start site region 128226 MGI:6055993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128227 transcription start site region 128227 MGI:6055994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128228 transcription start site region 128228 MGI:6055995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128229 transcription start site region 128229 MGI:6055996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128230 transcription start site region 128230 MGI:6055997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128231 transcription start site region 128231 MGI:6055998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128232 transcription start site region 128232 MGI:6055999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128233 transcription start site region 128233 MGI:6056000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128234 transcription start site region 128234 MGI:6056001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128235 transcription start site region 128235 MGI:6056002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128236 transcription start site region 128236 MGI:6056003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128237 transcription start site region 128237 MGI:6056004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128238 transcription start site region 128238 MGI:6056005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128239 transcription start site region 128239 MGI:6056006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128240 transcription start site region 128240 MGI:6056007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128241 transcription start site region 128241 MGI:6056008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128242 transcription start site region 128242 MGI:6056009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128243 transcription start site region 128243 MGI:6056010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128244 transcription start site region 128244 MGI:6056011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128245 transcription start site region 128245 MGI:6056012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128246 transcription start site region 128246 MGI:6056013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128247 transcription start site region 128247 MGI:6056014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128248 transcription start site region 128248 MGI:6056015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128249 transcription start site region 128249 MGI:6056016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128250 transcription start site region 128250 MGI:6056017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128251 transcription start site region 128251 MGI:6056018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128252 transcription start site region 128252 MGI:6056019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128253 transcription start site region 128253 MGI:6056020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128254 transcription start site region 128254 MGI:6056021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128255 transcription start site region 128255 MGI:6056022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128256 transcription start site region 128256 MGI:6056023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128257 transcription start site region 128257 MGI:6056024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128258 transcription start site region 128258 MGI:6056025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128259 transcription start site region 128259 MGI:6056026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128260 transcription start site region 128260 MGI:6056027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128261 transcription start site region 128261 MGI:6056028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128262 transcription start site region 128262 MGI:6056029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128263 transcription start site region 128263 MGI:6056030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128264 transcription start site region 128264 MGI:6056031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128265 transcription start site region 128265 MGI:6056032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128266 transcription start site region 128266 MGI:6056033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128267 transcription start site region 128267 MGI:6056034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128268 transcription start site region 128268 MGI:6056035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128269 transcription start site region 128269 MGI:6056036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128270 transcription start site region 128270 MGI:6056037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128271 transcription start site region 128271 MGI:6056038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128272 transcription start site region 128272 MGI:6056039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128273 transcription start site region 128273 MGI:6056040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128274 transcription start site region 128274 MGI:6056041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128275 transcription start site region 128275 MGI:6056042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128276 transcription start site region 128276 MGI:6056043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128277 transcription start site region 128277 MGI:6056044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128278 transcription start site region 128278 MGI:6056045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128279 transcription start site region 128279 MGI:6056046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128280 transcription start site region 128280 MGI:6056047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128281 transcription start site region 128281 MGI:6056048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128282 transcription start site region 128282 MGI:6056049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128283 transcription start site region 128283 MGI:6056050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128284 transcription start site region 128284 MGI:6056051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128285 transcription start site region 128285 MGI:6056052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128286 transcription start site region 128286 MGI:6056053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128287 transcription start site region 128287 MGI:6056054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128288 transcription start site region 128288 MGI:6056055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128289 transcription start site region 128289 MGI:6056056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128290 transcription start site region 128290 MGI:6056057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128291 transcription start site region 128291 MGI:6056058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128292 transcription start site region 128292 MGI:6056059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128293 transcription start site region 128293 MGI:6056060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128294 transcription start site region 128294 MGI:6056061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128295 transcription start site region 128295 MGI:6056062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128296 transcription start site region 128296 MGI:6056063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128297 transcription start site region 128297 MGI:6056064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128298 transcription start site region 128298 MGI:6056065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128299 transcription start site region 128299 MGI:6056066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128300 transcription start site region 128300 MGI:6056067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128301 transcription start site region 128301 MGI:6056068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128302 transcription start site region 128302 MGI:6056069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128303 transcription start site region 128303 MGI:6056070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128304 transcription start site region 128304 MGI:6056071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128305 transcription start site region 128305 MGI:6056072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128306 transcription start site region 128306 MGI:6056073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128307 transcription start site region 128307 MGI:6056074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128308 transcription start site region 128308 MGI:6056075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128309 transcription start site region 128309 MGI:6056076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128310 transcription start site region 128310 MGI:6056077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128311 transcription start site region 128311 MGI:6056078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128312 transcription start site region 128312 MGI:6056079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128313 transcription start site region 128313 MGI:6056080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128314 transcription start site region 128314 MGI:6056081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128315 transcription start site region 128315 MGI:6056082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128316 transcription start site region 128316 MGI:6056083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128317 transcription start site region 128317 MGI:6056084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128318 transcription start site region 128318 MGI:6056085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128319 transcription start site region 128319 MGI:6056086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128320 transcription start site region 128320 MGI:6056087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128321 transcription start site region 128321 MGI:6056088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128322 transcription start site region 128322 MGI:6056089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128323 transcription start site region 128323 MGI:6056090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128324 transcription start site region 128324 MGI:6056091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128325 transcription start site region 128325 MGI:6056092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128326 transcription start site region 128326 MGI:6056093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128327 transcription start site region 128327 MGI:6056094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128328 transcription start site region 128328 MGI:6056095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128329 transcription start site region 128329 MGI:6056096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128330 transcription start site region 128330 MGI:6056097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128331 transcription start site region 128331 MGI:6056098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128332 transcription start site region 128332 MGI:6056099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128333 transcription start site region 128333 MGI:6056100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128334 transcription start site region 128334 MGI:6056101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128335 transcription start site region 128335 MGI:6056102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128336 transcription start site region 128336 MGI:6056103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128337 transcription start site region 128337 MGI:6056104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128338 transcription start site region 128338 MGI:6056105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128339 transcription start site region 128339 MGI:6056106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128340 transcription start site region 128340 MGI:6056107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128341 transcription start site region 128341 MGI:6056108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128342 transcription start site region 128342 MGI:6056109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128343 transcription start site region 128343 MGI:6056110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128344 transcription start site region 128344 MGI:6056111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128345 transcription start site region 128345 MGI:6056112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128346 transcription start site region 128346 MGI:6056113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128347 transcription start site region 128347 MGI:6056114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128348 transcription start site region 128348 MGI:6056115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128349 transcription start site region 128349 MGI:6056116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128350 transcription start site region 128350 MGI:6056117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128351 transcription start site region 128351 MGI:6056118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128352 transcription start site region 128352 MGI:6056119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128353 transcription start site region 128353 MGI:6056120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128354 transcription start site region 128354 MGI:6056121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128355 transcription start site region 128355 MGI:6056122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128356 transcription start site region 128356 MGI:6056123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128357 transcription start site region 128357 MGI:6056124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128358 transcription start site region 128358 MGI:6056125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128359 transcription start site region 128359 MGI:6056126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128360 transcription start site region 128360 MGI:6056127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128361 transcription start site region 128361 MGI:6056128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128362 transcription start site region 128362 MGI:6056129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128363 transcription start site region 128363 MGI:6056130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128364 transcription start site region 128364 MGI:6056131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128365 transcription start site region 128365 MGI:6056132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128366 transcription start site region 128366 MGI:6056133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128367 transcription start site region 128367 MGI:6056134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128368 transcription start site region 128368 MGI:6056135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128369 transcription start site region 128369 MGI:6056136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128370 transcription start site region 128370 MGI:6056137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128371 transcription start site region 128371 MGI:6056138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128372 transcription start site region 128372 MGI:6056139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128373 transcription start site region 128373 MGI:6056140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128374 transcription start site region 128374 MGI:6056141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128375 transcription start site region 128375 MGI:6056142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128376 transcription start site region 128376 MGI:6056143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128377 transcription start site region 128377 MGI:6056144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128378 transcription start site region 128378 MGI:6056145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128379 transcription start site region 128379 MGI:6056146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128380 transcription start site region 128380 MGI:6056147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128381 transcription start site region 128381 MGI:6056148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128382 transcription start site region 128382 MGI:6056149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128383 transcription start site region 128383 MGI:6056150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128384 transcription start site region 128384 MGI:6056151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128385 transcription start site region 128385 MGI:6056152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128386 transcription start site region 128386 MGI:6056153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128387 transcription start site region 128387 MGI:6056154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128388 transcription start site region 128388 MGI:6056155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128389 transcription start site region 128389 MGI:6056156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128390 transcription start site region 128390 MGI:6056157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128391 transcription start site region 128391 MGI:6056158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128392 transcription start site region 128392 MGI:6056159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128393 transcription start site region 128393 MGI:6056160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128394 transcription start site region 128394 MGI:6056161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128395 transcription start site region 128395 MGI:6056162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128396 transcription start site region 128396 MGI:6056163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128397 transcription start site region 128397 MGI:6056164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128398 transcription start site region 128398 MGI:6056165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128399 transcription start site region 128399 MGI:6056166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128400 transcription start site region 128400 MGI:6056167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128401 transcription start site region 128401 MGI:6056168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128402 transcription start site region 128402 MGI:6056169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128403 transcription start site region 128403 MGI:6056170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128404 transcription start site region 128404 MGI:6056171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128405 transcription start site region 128405 MGI:6056172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128406 transcription start site region 128406 MGI:6056173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128407 transcription start site region 128407 MGI:6056174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128408 transcription start site region 128408 MGI:6056175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128409 transcription start site region 128409 MGI:6056176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128410 transcription start site region 128410 MGI:6056177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128411 transcription start site region 128411 MGI:6056178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128412 transcription start site region 128412 MGI:6056179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128413 transcription start site region 128413 MGI:6056180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128414 transcription start site region 128414 MGI:6056181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128415 transcription start site region 128415 MGI:6056182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128416 transcription start site region 128416 MGI:6056183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128417 transcription start site region 128417 MGI:6056184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128418 transcription start site region 128418 MGI:6056185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128419 transcription start site region 128419 MGI:6056186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128420 transcription start site region 128420 MGI:6056187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128421 transcription start site region 128421 MGI:6056188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128422 transcription start site region 128422 MGI:6056189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128423 transcription start site region 128423 MGI:6056190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128424 transcription start site region 128424 MGI:6056191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128425 transcription start site region 128425 MGI:6056192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128426 transcription start site region 128426 MGI:6056193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128427 transcription start site region 128427 MGI:6056194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128428 transcription start site region 128428 MGI:6056195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128429 transcription start site region 128429 MGI:6056196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128430 transcription start site region 128430 MGI:6056197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128431 transcription start site region 128431 MGI:6056198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128432 transcription start site region 128432 MGI:6056199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128433 transcription start site region 128433 MGI:6056200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128434 transcription start site region 128434 MGI:6056201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128435 transcription start site region 128435 MGI:6056202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128436 transcription start site region 128436 MGI:6056203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128437 transcription start site region 128437 MGI:6056204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128438 transcription start site region 128438 MGI:6056205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128439 transcription start site region 128439 MGI:6056206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128440 transcription start site region 128440 MGI:6056207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128441 transcription start site region 128441 MGI:6056208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128442 transcription start site region 128442 MGI:6056209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128443 transcription start site region 128443 MGI:6056210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128444 transcription start site region 128444 MGI:6056211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128445 transcription start site region 128445 MGI:6056212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128446 transcription start site region 128446 MGI:6056213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128447 transcription start site region 128447 MGI:6056214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128448 transcription start site region 128448 MGI:6056215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128449 transcription start site region 128449 MGI:6056216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128450 transcription start site region 128450 MGI:6056217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128451 transcription start site region 128451 MGI:6056218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128452 transcription start site region 128452 MGI:6056219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128453 transcription start site region 128453 MGI:6056220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128454 transcription start site region 128454 MGI:6056221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128455 transcription start site region 128455 MGI:6056222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128456 transcription start site region 128456 MGI:6056223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128457 transcription start site region 128457 MGI:6056224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128458 transcription start site region 128458 MGI:6056225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128459 transcription start site region 128459 MGI:6056226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128460 transcription start site region 128460 MGI:6056227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128461 transcription start site region 128461 MGI:6056228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128462 transcription start site region 128462 MGI:6056229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128463 transcription start site region 128463 MGI:6056230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128464 transcription start site region 128464 MGI:6056231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128465 transcription start site region 128465 MGI:6056232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128466 transcription start site region 128466 MGI:6056233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128467 transcription start site region 128467 MGI:6056234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128468 transcription start site region 128468 MGI:6056235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128469 transcription start site region 128469 MGI:6056236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128470 transcription start site region 128470 MGI:6056237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128471 transcription start site region 128471 MGI:6056238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128472 transcription start site region 128472 MGI:6056239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128473 transcription start site region 128473 MGI:6056240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128474 transcription start site region 128474 MGI:6056241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128475 transcription start site region 128475 MGI:6056242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128476 transcription start site region 128476 MGI:6056243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128477 transcription start site region 128477 MGI:6056244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128478 transcription start site region 128478 MGI:6056245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128479 transcription start site region 128479 MGI:6056246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128480 transcription start site region 128480 MGI:6056247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128481 transcription start site region 128481 MGI:6056248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128482 transcription start site region 128482 MGI:6056249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128483 transcription start site region 128483 MGI:6056250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128484 transcription start site region 128484 MGI:6056251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128485 transcription start site region 128485 MGI:6056252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128486 transcription start site region 128486 MGI:6056253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128487 transcription start site region 128487 MGI:6056254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128488 transcription start site region 128488 MGI:6056255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128489 transcription start site region 128489 MGI:6056256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128490 transcription start site region 128490 MGI:6056257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128491 transcription start site region 128491 MGI:6056258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128492 transcription start site region 128492 MGI:6056259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128493 transcription start site region 128493 MGI:6056260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128494 transcription start site region 128494 MGI:6056261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128495 transcription start site region 128495 MGI:6056262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128496 transcription start site region 128496 MGI:6056263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128497 transcription start site region 128497 MGI:6056264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128498 transcription start site region 128498 MGI:6056265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128499 transcription start site region 128499 MGI:6056266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128500 transcription start site region 128500 MGI:6056267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128501 transcription start site region 128501 MGI:6056268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128502 transcription start site region 128502 MGI:6056269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128503 transcription start site region 128503 MGI:6056270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128504 transcription start site region 128504 MGI:6056271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128505 transcription start site region 128505 MGI:6056272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128506 transcription start site region 128506 MGI:6056273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128507 transcription start site region 128507 MGI:6056274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128508 transcription start site region 128508 MGI:6056275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128509 transcription start site region 128509 MGI:6056276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128510 transcription start site region 128510 MGI:6056277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128511 transcription start site region 128511 MGI:6056278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128512 transcription start site region 128512 MGI:6056279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128513 transcription start site region 128513 MGI:6056280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128514 transcription start site region 128514 MGI:6056281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128515 transcription start site region 128515 MGI:6056282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128516 transcription start site region 128516 MGI:6056283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128517 transcription start site region 128517 MGI:6056284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128518 transcription start site region 128518 MGI:6056285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128519 transcription start site region 128519 MGI:6056286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128520 transcription start site region 128520 MGI:6056287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128521 transcription start site region 128521 MGI:6056288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128522 transcription start site region 128522 MGI:6056289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128523 transcription start site region 128523 MGI:6056290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128524 transcription start site region 128524 MGI:6056291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128525 transcription start site region 128525 MGI:6056292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128526 transcription start site region 128526 MGI:6056293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128527 transcription start site region 128527 MGI:6056294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128528 transcription start site region 128528 MGI:6056295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128529 transcription start site region 128529 MGI:6056296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128530 transcription start site region 128530 MGI:6056297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128531 transcription start site region 128531 MGI:6056298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128532 transcription start site region 128532 MGI:6056299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128533 transcription start site region 128533 MGI:6056300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128534 transcription start site region 128534 MGI:6056301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128535 transcription start site region 128535 MGI:6056302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128536 transcription start site region 128536 MGI:6056303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128537 transcription start site region 128537 MGI:6056304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128538 transcription start site region 128538 MGI:6056305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128539 transcription start site region 128539 MGI:6056306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128540 transcription start site region 128540 MGI:6056307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128541 transcription start site region 128541 MGI:6056308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128542 transcription start site region 128542 MGI:6056309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128543 transcription start site region 128543 MGI:6056310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128544 transcription start site region 128544 MGI:6056311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128545 transcription start site region 128545 MGI:6056312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128546 transcription start site region 128546 MGI:6056313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128547 transcription start site region 128547 MGI:6056314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128548 transcription start site region 128548 MGI:6056315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128549 transcription start site region 128549 MGI:6056316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128550 transcription start site region 128550 MGI:6056317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128551 transcription start site region 128551 MGI:6056318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128552 transcription start site region 128552 MGI:6056319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128553 transcription start site region 128553 MGI:6056320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128554 transcription start site region 128554 MGI:6056321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128555 transcription start site region 128555 MGI:6056322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128556 transcription start site region 128556 MGI:6056323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128557 transcription start site region 128557 MGI:6056324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128558 transcription start site region 128558 MGI:6056325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128559 transcription start site region 128559 MGI:6056326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128560 transcription start site region 128560 MGI:6056327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128561 transcription start site region 128561 MGI:6056328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128562 transcription start site region 128562 MGI:6056329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128563 transcription start site region 128563 MGI:6056330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128564 transcription start site region 128564 MGI:6056331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128565 transcription start site region 128565 MGI:6056332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128566 transcription start site region 128566 MGI:6056333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128567 transcription start site region 128567 MGI:6056334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128568 transcription start site region 128568 MGI:6056335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128569 transcription start site region 128569 MGI:6056336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128570 transcription start site region 128570 MGI:6056337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128571 transcription start site region 128571 MGI:6056338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128572 transcription start site region 128572 MGI:6056339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128573 transcription start site region 128573 MGI:6056340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128574 transcription start site region 128574 MGI:6056341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128575 transcription start site region 128575 MGI:6056342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128576 transcription start site region 128576 MGI:6056343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128577 transcription start site region 128577 MGI:6056344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128578 transcription start site region 128578 MGI:6056345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128579 transcription start site region 128579 MGI:6056346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128580 transcription start site region 128580 MGI:6056347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128581 transcription start site region 128581 MGI:6056348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128582 transcription start site region 128582 MGI:6056349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128583 transcription start site region 128583 MGI:6056350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128584 transcription start site region 128584 MGI:6056351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128585 transcription start site region 128585 MGI:6056352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128586 transcription start site region 128586 MGI:6056353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128587 transcription start site region 128587 MGI:6056354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128588 transcription start site region 128588 MGI:6056355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128589 transcription start site region 128589 MGI:6056356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128590 transcription start site region 128590 MGI:6056357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128591 transcription start site region 128591 MGI:6056358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128592 transcription start site region 128592 MGI:6056359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128593 transcription start site region 128593 MGI:6056360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128594 transcription start site region 128594 MGI:6056361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128595 transcription start site region 128595 MGI:6056362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128596 transcription start site region 128596 MGI:6056363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128597 transcription start site region 128597 MGI:6056364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128598 transcription start site region 128598 MGI:6056365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128599 transcription start site region 128599 MGI:6056366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128600 transcription start site region 128600 MGI:6056367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128601 transcription start site region 128601 MGI:6056368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128602 transcription start site region 128602 MGI:6056369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128603 transcription start site region 128603 MGI:6056370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128604 transcription start site region 128604 MGI:6056371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128605 transcription start site region 128605 MGI:6056372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128606 transcription start site region 128606 MGI:6056373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128607 transcription start site region 128607 MGI:6056374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128608 transcription start site region 128608 MGI:6056375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128609 transcription start site region 128609 MGI:6056376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128610 transcription start site region 128610 MGI:6056377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128611 transcription start site region 128611 MGI:6056378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128612 transcription start site region 128612 MGI:6056379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128613 transcription start site region 128613 MGI:6056380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128614 transcription start site region 128614 MGI:6056381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128615 transcription start site region 128615 MGI:6056382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128616 transcription start site region 128616 MGI:6056383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128617 transcription start site region 128617 MGI:6056384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128618 transcription start site region 128618 MGI:6056385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128619 transcription start site region 128619 MGI:6056386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128620 transcription start site region 128620 MGI:6056387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128621 transcription start site region 128621 MGI:6056388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128622 transcription start site region 128622 MGI:6056389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128623 transcription start site region 128623 MGI:6056390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128624 transcription start site region 128624 MGI:6056391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128625 transcription start site region 128625 MGI:6056392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128626 transcription start site region 128626 MGI:6056393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128627 transcription start site region 128627 MGI:6056394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128628 transcription start site region 128628 MGI:6056395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128629 transcription start site region 128629 MGI:6056396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128630 transcription start site region 128630 MGI:6056397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128631 transcription start site region 128631 MGI:6056398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128632 transcription start site region 128632 MGI:6056399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128633 transcription start site region 128633 MGI:6056400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128634 transcription start site region 128634 MGI:6056401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128635 transcription start site region 128635 MGI:6056402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128636 transcription start site region 128636 MGI:6056403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128637 transcription start site region 128637 MGI:6056404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128638 transcription start site region 128638 MGI:6056405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128639 transcription start site region 128639 MGI:6056406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128640 transcription start site region 128640 MGI:6056407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128641 transcription start site region 128641 MGI:6056408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128642 transcription start site region 128642 MGI:6056409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128643 transcription start site region 128643 MGI:6056410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128644 transcription start site region 128644 MGI:6056411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128645 transcription start site region 128645 MGI:6056412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128646 transcription start site region 128646 MGI:6056413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128647 transcription start site region 128647 MGI:6056414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128648 transcription start site region 128648 MGI:6056415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128649 transcription start site region 128649 MGI:6056416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128650 transcription start site region 128650 MGI:6056417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128651 transcription start site region 128651 MGI:6056418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128652 transcription start site region 128652 MGI:6056419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128653 transcription start site region 128653 MGI:6056420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128654 transcription start site region 128654 MGI:6056421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128655 transcription start site region 128655 MGI:6056422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128656 transcription start site region 128656 MGI:6056423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128657 transcription start site region 128657 MGI:6056424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128658 transcription start site region 128658 MGI:6056425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128659 transcription start site region 128659 MGI:6056426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128660 transcription start site region 128660 MGI:6056427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128661 transcription start site region 128661 MGI:6056428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128662 transcription start site region 128662 MGI:6056429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128663 transcription start site region 128663 MGI:6056430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128664 transcription start site region 128664 MGI:6056431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128665 transcription start site region 128665 MGI:6056432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128666 transcription start site region 128666 MGI:6056433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128667 transcription start site region 128667 MGI:6056434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128668 transcription start site region 128668 MGI:6056435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128669 transcription start site region 128669 MGI:6056436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128670 transcription start site region 128670 MGI:6056437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128671 transcription start site region 128671 MGI:6056438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128672 transcription start site region 128672 MGI:6056439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128673 transcription start site region 128673 MGI:6056440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128674 transcription start site region 128674 MGI:6056441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128675 transcription start site region 128675 MGI:6056442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128676 transcription start site region 128676 MGI:6056443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128677 transcription start site region 128677 MGI:6056444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128678 transcription start site region 128678 MGI:6056445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128679 transcription start site region 128679 MGI:6056446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128680 transcription start site region 128680 MGI:6056447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128681 transcription start site region 128681 MGI:6056448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128682 transcription start site region 128682 MGI:6056449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128683 transcription start site region 128683 MGI:6056450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128684 transcription start site region 128684 MGI:6056451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128685 transcription start site region 128685 MGI:6056452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128686 transcription start site region 128686 MGI:6056453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128687 transcription start site region 128687 MGI:6056454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128688 transcription start site region 128688 MGI:6056455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128689 transcription start site region 128689 MGI:6056456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128690 transcription start site region 128690 MGI:6056457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128691 transcription start site region 128691 MGI:6056458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128692 transcription start site region 128692 MGI:6056459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128693 transcription start site region 128693 MGI:6056460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128694 transcription start site region 128694 MGI:6056461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128695 transcription start site region 128695 MGI:6056462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128696 transcription start site region 128696 MGI:6056463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128697 transcription start site region 128697 MGI:6056464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128698 transcription start site region 128698 MGI:6056465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128699 transcription start site region 128699 MGI:6056466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128700 transcription start site region 128700 MGI:6056467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128701 transcription start site region 128701 MGI:6056468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128702 transcription start site region 128702 MGI:6056469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128703 transcription start site region 128703 MGI:6056470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128704 transcription start site region 128704 MGI:6056471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128705 transcription start site region 128705 MGI:6056472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128706 transcription start site region 128706 MGI:6056473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128707 transcription start site region 128707 MGI:6056474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128708 transcription start site region 128708 MGI:6056475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128709 transcription start site region 128709 MGI:6056476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128710 transcription start site region 128710 MGI:6056477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128711 transcription start site region 128711 MGI:6056478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128712 transcription start site region 128712 MGI:6056479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128713 transcription start site region 128713 MGI:6056480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128714 transcription start site region 128714 MGI:6056481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128715 transcription start site region 128715 MGI:6056482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128716 transcription start site region 128716 MGI:6056483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128717 transcription start site region 128717 MGI:6056484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128718 transcription start site region 128718 MGI:6056485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128719 transcription start site region 128719 MGI:6056486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128720 transcription start site region 128720 MGI:6056487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128721 transcription start site region 128721 MGI:6056488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128722 transcription start site region 128722 MGI:6056489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128723 transcription start site region 128723 MGI:6056490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128724 transcription start site region 128724 MGI:6056491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128725 transcription start site region 128725 MGI:6056492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128726 transcription start site region 128726 MGI:6056493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128727 transcription start site region 128727 MGI:6056494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128728 transcription start site region 128728 MGI:6056495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128729 transcription start site region 128729 MGI:6056496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128730 transcription start site region 128730 MGI:6056497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128731 transcription start site region 128731 MGI:6056498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128732 transcription start site region 128732 MGI:6056499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128733 transcription start site region 128733 MGI:6056500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128734 transcription start site region 128734 MGI:6056501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128735 transcription start site region 128735 MGI:6056502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128736 transcription start site region 128736 MGI:6056503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128737 transcription start site region 128737 MGI:6056504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128738 transcription start site region 128738 MGI:6056505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128739 transcription start site region 128739 MGI:6056506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128740 transcription start site region 128740 MGI:6056507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128741 transcription start site region 128741 MGI:6056508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128742 transcription start site region 128742 MGI:6056509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128743 transcription start site region 128743 MGI:6056510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128744 transcription start site region 128744 MGI:6056511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128745 transcription start site region 128745 MGI:6056512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128746 transcription start site region 128746 MGI:6056513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128747 transcription start site region 128747 MGI:6056514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128748 transcription start site region 128748 MGI:6056515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128749 transcription start site region 128749 MGI:6056516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128750 transcription start site region 128750 MGI:6056517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128751 transcription start site region 128751 MGI:6056518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128752 transcription start site region 128752 MGI:6056519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128753 transcription start site region 128753 MGI:6056520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128754 transcription start site region 128754 MGI:6056521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128755 transcription start site region 128755 MGI:6056522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128756 transcription start site region 128756 MGI:6056523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128757 transcription start site region 128757 MGI:6056524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128758 transcription start site region 128758 MGI:6056525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128759 transcription start site region 128759 MGI:6056526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128760 transcription start site region 128760 MGI:6056527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128761 transcription start site region 128761 MGI:6056528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128762 transcription start site region 128762 MGI:6056529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128763 transcription start site region 128763 MGI:6056530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128764 transcription start site region 128764 MGI:6056531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128765 transcription start site region 128765 MGI:6056532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128766 transcription start site region 128766 MGI:6056533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128767 transcription start site region 128767 MGI:6056534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128768 transcription start site region 128768 MGI:6056535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128769 transcription start site region 128769 MGI:6056536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128770 transcription start site region 128770 MGI:6056537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128771 transcription start site region 128771 MGI:6056538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128772 transcription start site region 128772 MGI:6056539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128773 transcription start site region 128773 MGI:6056540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128774 transcription start site region 128774 MGI:6056541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128775 transcription start site region 128775 MGI:6056542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128776 transcription start site region 128776 MGI:6056543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128777 transcription start site region 128777 MGI:6056544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128778 transcription start site region 128778 MGI:6056545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128779 transcription start site region 128779 MGI:6056546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128780 transcription start site region 128780 MGI:6056547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128781 transcription start site region 128781 MGI:6056548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128782 transcription start site region 128782 MGI:6056549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128783 transcription start site region 128783 MGI:6056550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128784 transcription start site region 128784 MGI:6056551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128785 transcription start site region 128785 MGI:6056552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128786 transcription start site region 128786 MGI:6056553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128787 transcription start site region 128787 MGI:6056554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128788 transcription start site region 128788 MGI:6056555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128789 transcription start site region 128789 MGI:6056556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128790 transcription start site region 128790 MGI:6056557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128791 transcription start site region 128791 MGI:6056558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128792 transcription start site region 128792 MGI:6056559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128793 transcription start site region 128793 MGI:6056560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128794 transcription start site region 128794 MGI:6056561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128795 transcription start site region 128795 MGI:6056562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128796 transcription start site region 128796 MGI:6056563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128797 transcription start site region 128797 MGI:6056564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128798 transcription start site region 128798 MGI:6056565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128799 transcription start site region 128799 MGI:6056566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128800 transcription start site region 128800 MGI:6056567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128801 transcription start site region 128801 MGI:6056568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128802 transcription start site region 128802 MGI:6056569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128803 transcription start site region 128803 MGI:6056570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128804 transcription start site region 128804 MGI:6056571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128805 transcription start site region 128805 MGI:6056572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128806 transcription start site region 128806 MGI:6056573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128807 transcription start site region 128807 MGI:6056574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128808 transcription start site region 128808 MGI:6056575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128809 transcription start site region 128809 MGI:6056576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128810 transcription start site region 128810 MGI:6056577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128811 transcription start site region 128811 MGI:6056578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128812 transcription start site region 128812 MGI:6056579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128813 transcription start site region 128813 MGI:6056580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128814 transcription start site region 128814 MGI:6056581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128815 transcription start site region 128815 MGI:6056582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128816 transcription start site region 128816 MGI:6056583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128817 transcription start site region 128817 MGI:6056584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128818 transcription start site region 128818 MGI:6056585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128819 transcription start site region 128819 MGI:6056586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128820 transcription start site region 128820 MGI:6056587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128821 transcription start site region 128821 MGI:6056588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128822 transcription start site region 128822 MGI:6056589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128823 transcription start site region 128823 MGI:6056590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128824 transcription start site region 128824 MGI:6056591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128825 transcription start site region 128825 MGI:6056592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128826 transcription start site region 128826 MGI:6056593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128827 transcription start site region 128827 MGI:6056594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128828 transcription start site region 128828 MGI:6056595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128829 transcription start site region 128829 MGI:6056596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128830 transcription start site region 128830 MGI:6056597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128831 transcription start site region 128831 MGI:6056598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128832 transcription start site region 128832 MGI:6056599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128833 transcription start site region 128833 MGI:6056600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128834 transcription start site region 128834 MGI:6056601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128835 transcription start site region 128835 MGI:6056602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128836 transcription start site region 128836 MGI:6056603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128837 transcription start site region 128837 MGI:6056604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128838 transcription start site region 128838 MGI:6056605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128839 transcription start site region 128839 MGI:6056606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128840 transcription start site region 128840 MGI:6056607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128841 transcription start site region 128841 MGI:6056608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128842 transcription start site region 128842 MGI:6056609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128843 transcription start site region 128843 MGI:6056610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128844 transcription start site region 128844 MGI:6056611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128845 transcription start site region 128845 MGI:6056612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128846 transcription start site region 128846 MGI:6056613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128847 transcription start site region 128847 MGI:6056614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128848 transcription start site region 128848 MGI:6056615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128849 transcription start site region 128849 MGI:6056616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128850 transcription start site region 128850 MGI:6056617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128851 transcription start site region 128851 MGI:6056618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128852 transcription start site region 128852 MGI:6056619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128853 transcription start site region 128853 MGI:6056620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128854 transcription start site region 128854 MGI:6056621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128855 transcription start site region 128855 MGI:6056622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128856 transcription start site region 128856 MGI:6056623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128857 transcription start site region 128857 MGI:6056624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128858 transcription start site region 128858 MGI:6056625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128859 transcription start site region 128859 MGI:6056626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128860 transcription start site region 128860 MGI:6056627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128861 transcription start site region 128861 MGI:6056628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128862 transcription start site region 128862 MGI:6056629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128863 transcription start site region 128863 MGI:6056630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128864 transcription start site region 128864 MGI:6056631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128865 transcription start site region 128865 MGI:6056632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128866 transcription start site region 128866 MGI:6056633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128867 transcription start site region 128867 MGI:6056634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128868 transcription start site region 128868 MGI:6056635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128869 transcription start site region 128869 MGI:6056636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128870 transcription start site region 128870 MGI:6056637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128871 transcription start site region 128871 MGI:6056638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128872 transcription start site region 128872 MGI:6056639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128873 transcription start site region 128873 MGI:6056640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128874 transcription start site region 128874 MGI:6056641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128875 transcription start site region 128875 MGI:6056642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128876 transcription start site region 128876 MGI:6056643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128877 transcription start site region 128877 MGI:6056644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128878 transcription start site region 128878 MGI:6056645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128879 transcription start site region 128879 MGI:6056646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128880 transcription start site region 128880 MGI:6056647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128881 transcription start site region 128881 MGI:6056648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128882 transcription start site region 128882 MGI:6056649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128883 transcription start site region 128883 MGI:6056650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128884 transcription start site region 128884 MGI:6056651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128885 transcription start site region 128885 MGI:6056652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128886 transcription start site region 128886 MGI:6056653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128887 transcription start site region 128887 MGI:6056654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128888 transcription start site region 128888 MGI:6056655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128889 transcription start site region 128889 MGI:6056656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128890 transcription start site region 128890 MGI:6056657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128891 transcription start site region 128891 MGI:6056658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128892 transcription start site region 128892 MGI:6056659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128893 transcription start site region 128893 MGI:6056660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128894 transcription start site region 128894 MGI:6056661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128895 transcription start site region 128895 MGI:6056662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128896 transcription start site region 128896 MGI:6056663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128897 transcription start site region 128897 MGI:6056664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128898 transcription start site region 128898 MGI:6056665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128899 transcription start site region 128899 MGI:6056666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128900 transcription start site region 128900 MGI:6056667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128901 transcription start site region 128901 MGI:6056668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128902 transcription start site region 128902 MGI:6056669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128903 transcription start site region 128903 MGI:6056670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128904 transcription start site region 128904 MGI:6056671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128905 transcription start site region 128905 MGI:6056672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128906 transcription start site region 128906 MGI:6056673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128907 transcription start site region 128907 MGI:6056674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128908 transcription start site region 128908 MGI:6056675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128909 transcription start site region 128909 MGI:6056676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128910 transcription start site region 128910 MGI:6056677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128911 transcription start site region 128911 MGI:6056678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128912 transcription start site region 128912 MGI:6056679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128913 transcription start site region 128913 MGI:6056680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128914 transcription start site region 128914 MGI:6056681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128915 transcription start site region 128915 MGI:6056682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128916 transcription start site region 128916 MGI:6056683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128917 transcription start site region 128917 MGI:6056684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128918 transcription start site region 128918 MGI:6056685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128919 transcription start site region 128919 MGI:6056686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128920 transcription start site region 128920 MGI:6056687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128921 transcription start site region 128921 MGI:6056688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128922 transcription start site region 128922 MGI:6056689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128923 transcription start site region 128923 MGI:6056690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128924 transcription start site region 128924 MGI:6056691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128925 transcription start site region 128925 MGI:6056692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128926 transcription start site region 128926 MGI:6056693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128927 transcription start site region 128927 MGI:6056694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128928 transcription start site region 128928 MGI:6056695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128929 transcription start site region 128929 MGI:6056696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128930 transcription start site region 128930 MGI:6056697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128931 transcription start site region 128931 MGI:6056698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128932 transcription start site region 128932 MGI:6056699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128933 transcription start site region 128933 MGI:6056700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128934 transcription start site region 128934 MGI:6056701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128935 transcription start site region 128935 MGI:6056702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128936 transcription start site region 128936 MGI:6056703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128937 transcription start site region 128937 MGI:6056704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128938 transcription start site region 128938 MGI:6056705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128939 transcription start site region 128939 MGI:6056706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128940 transcription start site region 128940 MGI:6056707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128941 transcription start site region 128941 MGI:6056708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128942 transcription start site region 128942 MGI:6056709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128943 transcription start site region 128943 MGI:6056710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128944 transcription start site region 128944 MGI:6056711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128945 transcription start site region 128945 MGI:6056712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128946 transcription start site region 128946 MGI:6056713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128947 transcription start site region 128947 MGI:6056714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128948 transcription start site region 128948 MGI:6056715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128949 transcription start site region 128949 MGI:6056716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128950 transcription start site region 128950 MGI:6056717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128951 transcription start site region 128951 MGI:6056718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128952 transcription start site region 128952 MGI:6056719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128953 transcription start site region 128953 MGI:6056720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128954 transcription start site region 128954 MGI:6056721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128955 transcription start site region 128955 MGI:6056722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128956 transcription start site region 128956 MGI:6056723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128957 transcription start site region 128957 MGI:6056724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128958 transcription start site region 128958 MGI:6056725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128959 transcription start site region 128959 MGI:6056726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128960 transcription start site region 128960 MGI:6056727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128961 transcription start site region 128961 MGI:6056728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128962 transcription start site region 128962 MGI:6056729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128963 transcription start site region 128963 MGI:6056730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128964 transcription start site region 128964 MGI:6056731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128965 transcription start site region 128965 MGI:6056732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128966 transcription start site region 128966 MGI:6056733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128967 transcription start site region 128967 MGI:6056734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128968 transcription start site region 128968 MGI:6056735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128969 transcription start site region 128969 MGI:6056736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128970 transcription start site region 128970 MGI:6056737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128971 transcription start site region 128971 MGI:6056738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128972 transcription start site region 128972 MGI:6056739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128973 transcription start site region 128973 MGI:6056740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128974 transcription start site region 128974 MGI:6056741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128975 transcription start site region 128975 MGI:6056742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128976 transcription start site region 128976 MGI:6056743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128977 transcription start site region 128977 MGI:6056744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128978 transcription start site region 128978 MGI:6056745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128979 transcription start site region 128979 MGI:6056746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128980 transcription start site region 128980 MGI:6056747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128981 transcription start site region 128981 MGI:6056748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128982 transcription start site region 128982 MGI:6056749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128983 transcription start site region 128983 MGI:6056750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128984 transcription start site region 128984 MGI:6056751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128985 transcription start site region 128985 MGI:6056752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128986 transcription start site region 128986 MGI:6056753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128987 transcription start site region 128987 MGI:6056754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128988 transcription start site region 128988 MGI:6056755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128989 transcription start site region 128989 MGI:6056756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128990 transcription start site region 128990 MGI:6056757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128991 transcription start site region 128991 MGI:6056758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128992 transcription start site region 128992 MGI:6056759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128993 transcription start site region 128993 MGI:6056760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128994 transcription start site region 128994 MGI:6056761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128995 transcription start site region 128995 MGI:6056762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128996 transcription start site region 128996 MGI:6056763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128997 transcription start site region 128997 MGI:6056764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128998 transcription start site region 128998 MGI:6056765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128999 transcription start site region 128999 MGI:6056766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129000 transcription start site region 129000 MGI:6056767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129001 transcription start site region 129001 MGI:6056768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129002 transcription start site region 129002 MGI:6056769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129003 transcription start site region 129003 MGI:6056770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129004 transcription start site region 129004 MGI:6056771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129005 transcription start site region 129005 MGI:6056772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129006 transcription start site region 129006 MGI:6056773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129007 transcription start site region 129007 MGI:6056774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129008 transcription start site region 129008 MGI:6056775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129009 transcription start site region 129009 MGI:6056776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129010 transcription start site region 129010 MGI:6056777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129011 transcription start site region 129011 MGI:6056778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129012 transcription start site region 129012 MGI:6056779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129013 transcription start site region 129013 MGI:6056780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129014 transcription start site region 129014 MGI:6056781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129015 transcription start site region 129015 MGI:6056782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129016 transcription start site region 129016 MGI:6056783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129017 transcription start site region 129017 MGI:6056784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129018 transcription start site region 129018 MGI:6056785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129019 transcription start site region 129019 MGI:6056786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129020 transcription start site region 129020 MGI:6056787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129021 transcription start site region 129021 MGI:6056788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129022 transcription start site region 129022 MGI:6056789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129023 transcription start site region 129023 MGI:6056790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129024 transcription start site region 129024 MGI:6056791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129025 transcription start site region 129025 MGI:6056792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129026 transcription start site region 129026 MGI:6056793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129027 transcription start site region 129027 MGI:6056794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129028 transcription start site region 129028 MGI:6056795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129029 transcription start site region 129029 MGI:6056796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129030 transcription start site region 129030 MGI:6056797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129031 transcription start site region 129031 MGI:6056798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129032 transcription start site region 129032 MGI:6056799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129033 transcription start site region 129033 MGI:6056800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129034 transcription start site region 129034 MGI:6056801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129035 transcription start site region 129035 MGI:6056802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129036 transcription start site region 129036 MGI:6056803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129037 transcription start site region 129037 MGI:6056804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129038 transcription start site region 129038 MGI:6056805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129039 transcription start site region 129039 MGI:6056806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129040 transcription start site region 129040 MGI:6056807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129041 transcription start site region 129041 MGI:6056808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129042 transcription start site region 129042 MGI:6056809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129043 transcription start site region 129043 MGI:6056810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129044 transcription start site region 129044 MGI:6056811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129045 transcription start site region 129045 MGI:6056812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129046 transcription start site region 129046 MGI:6056813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129047 transcription start site region 129047 MGI:6056814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129048 transcription start site region 129048 MGI:6056815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129049 transcription start site region 129049 MGI:6056816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129050 transcription start site region 129050 MGI:6056817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129051 transcription start site region 129051 MGI:6056818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129052 transcription start site region 129052 MGI:6056819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129053 transcription start site region 129053 MGI:6056820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129054 transcription start site region 129054 MGI:6056821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129055 transcription start site region 129055 MGI:6056822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129056 transcription start site region 129056 MGI:6056823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129057 transcription start site region 129057 MGI:6056824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129058 transcription start site region 129058 MGI:6056825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129059 transcription start site region 129059 MGI:6056826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129060 transcription start site region 129060 MGI:6056827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129061 transcription start site region 129061 MGI:6056828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129062 transcription start site region 129062 MGI:6056829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129063 transcription start site region 129063 MGI:6056830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129064 transcription start site region 129064 MGI:6056831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129065 transcription start site region 129065 MGI:6056832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129066 transcription start site region 129066 MGI:6056833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129067 transcription start site region 129067 MGI:6056834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129068 transcription start site region 129068 MGI:6056835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129069 transcription start site region 129069 MGI:6056836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129070 transcription start site region 129070 MGI:6056837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129071 transcription start site region 129071 MGI:6056838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129072 transcription start site region 129072 MGI:6056839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129073 transcription start site region 129073 MGI:6056840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129074 transcription start site region 129074 MGI:6056841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129075 transcription start site region 129075 MGI:6056842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129076 transcription start site region 129076 MGI:6056843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129077 transcription start site region 129077 MGI:6056844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129078 transcription start site region 129078 MGI:6056845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129079 transcription start site region 129079 MGI:6056846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129080 transcription start site region 129080 MGI:6056847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129081 transcription start site region 129081 MGI:6056848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129082 transcription start site region 129082 MGI:6056849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129083 transcription start site region 129083 MGI:6056850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129084 transcription start site region 129084 MGI:6056851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129085 transcription start site region 129085 MGI:6056852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129086 transcription start site region 129086 MGI:6056853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129087 transcription start site region 129087 MGI:6056854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129088 transcription start site region 129088 MGI:6056855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129089 transcription start site region 129089 MGI:6056856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129090 transcription start site region 129090 MGI:6056857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129091 transcription start site region 129091 MGI:6056858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129092 transcription start site region 129092 MGI:6056859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129093 transcription start site region 129093 MGI:6056860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129094 transcription start site region 129094 MGI:6056861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129095 transcription start site region 129095 MGI:6056862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129096 transcription start site region 129096 MGI:6056863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129097 transcription start site region 129097 MGI:6056864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129098 transcription start site region 129098 MGI:6056865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129099 transcription start site region 129099 MGI:6056866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129100 transcription start site region 129100 MGI:6056867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129101 transcription start site region 129101 MGI:6056868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129102 transcription start site region 129102 MGI:6056869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129103 transcription start site region 129103 MGI:6056870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129104 transcription start site region 129104 MGI:6056871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129105 transcription start site region 129105 MGI:6056872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129106 transcription start site region 129106 MGI:6056873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129107 transcription start site region 129107 MGI:6056874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129108 transcription start site region 129108 MGI:6056875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP