Tssr127012 transcription start site region 127012 MGI:6054779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127013 transcription start site region 127013 MGI:6054780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127014 transcription start site region 127014 MGI:6054781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127015 transcription start site region 127015 MGI:6054782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127016 transcription start site region 127016 MGI:6054783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127017 transcription start site region 127017 MGI:6054784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127018 transcription start site region 127018 MGI:6054785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127019 transcription start site region 127019 MGI:6054786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127020 transcription start site region 127020 MGI:6054787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127021 transcription start site region 127021 MGI:6054788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127022 transcription start site region 127022 MGI:6054789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127023 transcription start site region 127023 MGI:6054790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127024 transcription start site region 127024 MGI:6054791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127025 transcription start site region 127025 MGI:6054792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127026 transcription start site region 127026 MGI:6054793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127027 transcription start site region 127027 MGI:6054794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127028 transcription start site region 127028 MGI:6054795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127029 transcription start site region 127029 MGI:6054796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127030 transcription start site region 127030 MGI:6054797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127031 transcription start site region 127031 MGI:6054798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127032 transcription start site region 127032 MGI:6054799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127033 transcription start site region 127033 MGI:6054800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127034 transcription start site region 127034 MGI:6054801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127035 transcription start site region 127035 MGI:6054802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127036 transcription start site region 127036 MGI:6054803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127037 transcription start site region 127037 MGI:6054804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127038 transcription start site region 127038 MGI:6054805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127039 transcription start site region 127039 MGI:6054806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127040 transcription start site region 127040 MGI:6054807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127041 transcription start site region 127041 MGI:6054808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127042 transcription start site region 127042 MGI:6054809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127043 transcription start site region 127043 MGI:6054810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127044 transcription start site region 127044 MGI:6054811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127045 transcription start site region 127045 MGI:6054812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127046 transcription start site region 127046 MGI:6054813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127047 transcription start site region 127047 MGI:6054814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127048 transcription start site region 127048 MGI:6054815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127049 transcription start site region 127049 MGI:6054816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127050 transcription start site region 127050 MGI:6054817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127051 transcription start site region 127051 MGI:6054818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127052 transcription start site region 127052 MGI:6054819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127053 transcription start site region 127053 MGI:6054820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127054 transcription start site region 127054 MGI:6054821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127055 transcription start site region 127055 MGI:6054822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127056 transcription start site region 127056 MGI:6054823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127057 transcription start site region 127057 MGI:6054824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127058 transcription start site region 127058 MGI:6054825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127059 transcription start site region 127059 MGI:6054826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127060 transcription start site region 127060 MGI:6054827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127061 transcription start site region 127061 MGI:6054828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127062 transcription start site region 127062 MGI:6054829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127063 transcription start site region 127063 MGI:6054830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127064 transcription start site region 127064 MGI:6054831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127065 transcription start site region 127065 MGI:6054832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127066 transcription start site region 127066 MGI:6054833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127067 transcription start site region 127067 MGI:6054834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127068 transcription start site region 127068 MGI:6054835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127069 transcription start site region 127069 MGI:6054836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127070 transcription start site region 127070 MGI:6054837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127071 transcription start site region 127071 MGI:6054838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127072 transcription start site region 127072 MGI:6054839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127073 transcription start site region 127073 MGI:6054840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127074 transcription start site region 127074 MGI:6054841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127075 transcription start site region 127075 MGI:6054842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127076 transcription start site region 127076 MGI:6054843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127077 transcription start site region 127077 MGI:6054844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127078 transcription start site region 127078 MGI:6054845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127079 transcription start site region 127079 MGI:6054846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127080 transcription start site region 127080 MGI:6054847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127081 transcription start site region 127081 MGI:6054848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127082 transcription start site region 127082 MGI:6054849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127083 transcription start site region 127083 MGI:6054850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127084 transcription start site region 127084 MGI:6054851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127085 transcription start site region 127085 MGI:6054852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127086 transcription start site region 127086 MGI:6054853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127087 transcription start site region 127087 MGI:6054854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127088 transcription start site region 127088 MGI:6054855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127089 transcription start site region 127089 MGI:6054856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127090 transcription start site region 127090 MGI:6054857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127091 transcription start site region 127091 MGI:6054858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127092 transcription start site region 127092 MGI:6054859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127093 transcription start site region 127093 MGI:6054860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127094 transcription start site region 127094 MGI:6054861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127095 transcription start site region 127095 MGI:6054862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127096 transcription start site region 127096 MGI:6054863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127097 transcription start site region 127097 MGI:6054864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127098 transcription start site region 127098 MGI:6054865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127099 transcription start site region 127099 MGI:6054866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127100 transcription start site region 127100 MGI:6054867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127101 transcription start site region 127101 MGI:6054868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127102 transcription start site region 127102 MGI:6054869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127103 transcription start site region 127103 MGI:6054870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127104 transcription start site region 127104 MGI:6054871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127105 transcription start site region 127105 MGI:6054872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127106 transcription start site region 127106 MGI:6054873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127107 transcription start site region 127107 MGI:6054874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127108 transcription start site region 127108 MGI:6054875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127109 transcription start site region 127109 MGI:6054876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127110 transcription start site region 127110 MGI:6054877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127111 transcription start site region 127111 MGI:6054878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127112 transcription start site region 127112 MGI:6054879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127113 transcription start site region 127113 MGI:6054880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127114 transcription start site region 127114 MGI:6054881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127115 transcription start site region 127115 MGI:6054882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127116 transcription start site region 127116 MGI:6054883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127117 transcription start site region 127117 MGI:6054884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127118 transcription start site region 127118 MGI:6054885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127119 transcription start site region 127119 MGI:6054886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127120 transcription start site region 127120 MGI:6054887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127121 transcription start site region 127121 MGI:6054888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127122 transcription start site region 127122 MGI:6054889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127123 transcription start site region 127123 MGI:6054890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127124 transcription start site region 127124 MGI:6054891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127125 transcription start site region 127125 MGI:6054892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127126 transcription start site region 127126 MGI:6054893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127127 transcription start site region 127127 MGI:6054894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127128 transcription start site region 127128 MGI:6054895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127129 transcription start site region 127129 MGI:6054896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127130 transcription start site region 127130 MGI:6054897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127131 transcription start site region 127131 MGI:6054898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127132 transcription start site region 127132 MGI:6054899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127133 transcription start site region 127133 MGI:6054900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127134 transcription start site region 127134 MGI:6054901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127135 transcription start site region 127135 MGI:6054902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127136 transcription start site region 127136 MGI:6054903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127137 transcription start site region 127137 MGI:6054904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127138 transcription start site region 127138 MGI:6054905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127139 transcription start site region 127139 MGI:6054906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127140 transcription start site region 127140 MGI:6054907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127141 transcription start site region 127141 MGI:6054908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127142 transcription start site region 127142 MGI:6054909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127143 transcription start site region 127143 MGI:6054910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127144 transcription start site region 127144 MGI:6054911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127145 transcription start site region 127145 MGI:6054912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127146 transcription start site region 127146 MGI:6054913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127147 transcription start site region 127147 MGI:6054914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127148 transcription start site region 127148 MGI:6054915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127149 transcription start site region 127149 MGI:6054916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127150 transcription start site region 127150 MGI:6054917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127151 transcription start site region 127151 MGI:6054918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127152 transcription start site region 127152 MGI:6054919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127153 transcription start site region 127153 MGI:6054920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127154 transcription start site region 127154 MGI:6054921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127155 transcription start site region 127155 MGI:6054922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127156 transcription start site region 127156 MGI:6054923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127157 transcription start site region 127157 MGI:6054924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127158 transcription start site region 127158 MGI:6054925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127159 transcription start site region 127159 MGI:6054926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127160 transcription start site region 127160 MGI:6054927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127161 transcription start site region 127161 MGI:6054928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127162 transcription start site region 127162 MGI:6054929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127163 transcription start site region 127163 MGI:6054930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127164 transcription start site region 127164 MGI:6054931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127165 transcription start site region 127165 MGI:6054932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127166 transcription start site region 127166 MGI:6054933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127167 transcription start site region 127167 MGI:6054934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127168 transcription start site region 127168 MGI:6054935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127169 transcription start site region 127169 MGI:6054936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127170 transcription start site region 127170 MGI:6054937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127171 transcription start site region 127171 MGI:6054938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127172 transcription start site region 127172 MGI:6054939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127173 transcription start site region 127173 MGI:6054940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127174 transcription start site region 127174 MGI:6054941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127175 transcription start site region 127175 MGI:6054942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127176 transcription start site region 127176 MGI:6054943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127177 transcription start site region 127177 MGI:6054944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127178 transcription start site region 127178 MGI:6054945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127179 transcription start site region 127179 MGI:6054946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127180 transcription start site region 127180 MGI:6054947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127181 transcription start site region 127181 MGI:6054948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127182 transcription start site region 127182 MGI:6054949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127183 transcription start site region 127183 MGI:6054950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127184 transcription start site region 127184 MGI:6054951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127185 transcription start site region 127185 MGI:6054952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127186 transcription start site region 127186 MGI:6054953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127187 transcription start site region 127187 MGI:6054954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127188 transcription start site region 127188 MGI:6054955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127189 transcription start site region 127189 MGI:6054956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127190 transcription start site region 127190 MGI:6054957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127191 transcription start site region 127191 MGI:6054958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127192 transcription start site region 127192 MGI:6054959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127193 transcription start site region 127193 MGI:6054960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127194 transcription start site region 127194 MGI:6054961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127195 transcription start site region 127195 MGI:6054962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127196 transcription start site region 127196 MGI:6054963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127197 transcription start site region 127197 MGI:6054964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127198 transcription start site region 127198 MGI:6054965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127199 transcription start site region 127199 MGI:6054966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127200 transcription start site region 127200 MGI:6054967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127201 transcription start site region 127201 MGI:6054968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127202 transcription start site region 127202 MGI:6054969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127203 transcription start site region 127203 MGI:6054970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127204 transcription start site region 127204 MGI:6054971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127205 transcription start site region 127205 MGI:6054972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127206 transcription start site region 127206 MGI:6054973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127207 transcription start site region 127207 MGI:6054974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127208 transcription start site region 127208 MGI:6054975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127209 transcription start site region 127209 MGI:6054976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127210 transcription start site region 127210 MGI:6054977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127211 transcription start site region 127211 MGI:6054978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127212 transcription start site region 127212 MGI:6054979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127213 transcription start site region 127213 MGI:6054980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127214 transcription start site region 127214 MGI:6054981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127215 transcription start site region 127215 MGI:6054982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127216 transcription start site region 127216 MGI:6054983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127217 transcription start site region 127217 MGI:6054984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127218 transcription start site region 127218 MGI:6054985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127219 transcription start site region 127219 MGI:6054986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127220 transcription start site region 127220 MGI:6054987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127221 transcription start site region 127221 MGI:6054988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127222 transcription start site region 127222 MGI:6054989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127223 transcription start site region 127223 MGI:6054990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127224 transcription start site region 127224 MGI:6054991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127225 transcription start site region 127225 MGI:6054992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127226 transcription start site region 127226 MGI:6054993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127227 transcription start site region 127227 MGI:6054994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127228 transcription start site region 127228 MGI:6054995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127229 transcription start site region 127229 MGI:6054996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127230 transcription start site region 127230 MGI:6054997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127231 transcription start site region 127231 MGI:6054998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127232 transcription start site region 127232 MGI:6054999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127233 transcription start site region 127233 MGI:6055000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127234 transcription start site region 127234 MGI:6055001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127235 transcription start site region 127235 MGI:6055002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127236 transcription start site region 127236 MGI:6055003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127237 transcription start site region 127237 MGI:6055004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127238 transcription start site region 127238 MGI:6055005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127239 transcription start site region 127239 MGI:6055006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127240 transcription start site region 127240 MGI:6055007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127241 transcription start site region 127241 MGI:6055008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127242 transcription start site region 127242 MGI:6055009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127243 transcription start site region 127243 MGI:6055010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127244 transcription start site region 127244 MGI:6055011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127245 transcription start site region 127245 MGI:6055012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127246 transcription start site region 127246 MGI:6055013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127247 transcription start site region 127247 MGI:6055014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127248 transcription start site region 127248 MGI:6055015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127249 transcription start site region 127249 MGI:6055016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127250 transcription start site region 127250 MGI:6055017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127251 transcription start site region 127251 MGI:6055018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127252 transcription start site region 127252 MGI:6055019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127253 transcription start site region 127253 MGI:6055020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127254 transcription start site region 127254 MGI:6055021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127255 transcription start site region 127255 MGI:6055022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127256 transcription start site region 127256 MGI:6055023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127257 transcription start site region 127257 MGI:6055024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127258 transcription start site region 127258 MGI:6055025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127259 transcription start site region 127259 MGI:6055026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127260 transcription start site region 127260 MGI:6055027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127261 transcription start site region 127261 MGI:6055028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127262 transcription start site region 127262 MGI:6055029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127263 transcription start site region 127263 MGI:6055030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127264 transcription start site region 127264 MGI:6055031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127265 transcription start site region 127265 MGI:6055032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127266 transcription start site region 127266 MGI:6055033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127267 transcription start site region 127267 MGI:6055034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127268 transcription start site region 127268 MGI:6055035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127269 transcription start site region 127269 MGI:6055036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127270 transcription start site region 127270 MGI:6055037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127271 transcription start site region 127271 MGI:6055038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127272 transcription start site region 127272 MGI:6055039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127273 transcription start site region 127273 MGI:6055040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127274 transcription start site region 127274 MGI:6055041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127275 transcription start site region 127275 MGI:6055042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127276 transcription start site region 127276 MGI:6055043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127277 transcription start site region 127277 MGI:6055044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127278 transcription start site region 127278 MGI:6055045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127279 transcription start site region 127279 MGI:6055046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127280 transcription start site region 127280 MGI:6055047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127281 transcription start site region 127281 MGI:6055048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127282 transcription start site region 127282 MGI:6055049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127283 transcription start site region 127283 MGI:6055050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127284 transcription start site region 127284 MGI:6055051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127285 transcription start site region 127285 MGI:6055052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127286 transcription start site region 127286 MGI:6055053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127287 transcription start site region 127287 MGI:6055054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127288 transcription start site region 127288 MGI:6055055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127289 transcription start site region 127289 MGI:6055056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127290 transcription start site region 127290 MGI:6055057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127291 transcription start site region 127291 MGI:6055058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127292 transcription start site region 127292 MGI:6055059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127293 transcription start site region 127293 MGI:6055060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127294 transcription start site region 127294 MGI:6055061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127295 transcription start site region 127295 MGI:6055062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127296 transcription start site region 127296 MGI:6055063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127297 transcription start site region 127297 MGI:6055064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127298 transcription start site region 127298 MGI:6055065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127299 transcription start site region 127299 MGI:6055066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127300 transcription start site region 127300 MGI:6055067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127301 transcription start site region 127301 MGI:6055068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127302 transcription start site region 127302 MGI:6055069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127303 transcription start site region 127303 MGI:6055070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127304 transcription start site region 127304 MGI:6055071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127305 transcription start site region 127305 MGI:6055072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127306 transcription start site region 127306 MGI:6055073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127307 transcription start site region 127307 MGI:6055074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127308 transcription start site region 127308 MGI:6055075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127309 transcription start site region 127309 MGI:6055076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127310 transcription start site region 127310 MGI:6055077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127311 transcription start site region 127311 MGI:6055078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127312 transcription start site region 127312 MGI:6055079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127313 transcription start site region 127313 MGI:6055080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127314 transcription start site region 127314 MGI:6055081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127315 transcription start site region 127315 MGI:6055082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127316 transcription start site region 127316 MGI:6055083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127317 transcription start site region 127317 MGI:6055084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127318 transcription start site region 127318 MGI:6055085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127319 transcription start site region 127319 MGI:6055086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127320 transcription start site region 127320 MGI:6055087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127321 transcription start site region 127321 MGI:6055088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127322 transcription start site region 127322 MGI:6055089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127323 transcription start site region 127323 MGI:6055090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127324 transcription start site region 127324 MGI:6055091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127325 transcription start site region 127325 MGI:6055092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127326 transcription start site region 127326 MGI:6055093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127327 transcription start site region 127327 MGI:6055094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127328 transcription start site region 127328 MGI:6055095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127329 transcription start site region 127329 MGI:6055096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127330 transcription start site region 127330 MGI:6055097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127331 transcription start site region 127331 MGI:6055098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127332 transcription start site region 127332 MGI:6055099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127333 transcription start site region 127333 MGI:6055100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127334 transcription start site region 127334 MGI:6055101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127335 transcription start site region 127335 MGI:6055102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127336 transcription start site region 127336 MGI:6055103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127337 transcription start site region 127337 MGI:6055104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127338 transcription start site region 127338 MGI:6055105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127339 transcription start site region 127339 MGI:6055106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127340 transcription start site region 127340 MGI:6055107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127341 transcription start site region 127341 MGI:6055108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127342 transcription start site region 127342 MGI:6055109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127343 transcription start site region 127343 MGI:6055110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127344 transcription start site region 127344 MGI:6055111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127345 transcription start site region 127345 MGI:6055112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127346 transcription start site region 127346 MGI:6055113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127347 transcription start site region 127347 MGI:6055114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127348 transcription start site region 127348 MGI:6055115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127349 transcription start site region 127349 MGI:6055116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127350 transcription start site region 127350 MGI:6055117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127351 transcription start site region 127351 MGI:6055118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127352 transcription start site region 127352 MGI:6055119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127353 transcription start site region 127353 MGI:6055120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127354 transcription start site region 127354 MGI:6055121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127355 transcription start site region 127355 MGI:6055122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127356 transcription start site region 127356 MGI:6055123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127357 transcription start site region 127357 MGI:6055124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127358 transcription start site region 127358 MGI:6055125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127359 transcription start site region 127359 MGI:6055126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127360 transcription start site region 127360 MGI:6055127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127361 transcription start site region 127361 MGI:6055128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127362 transcription start site region 127362 MGI:6055129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127363 transcription start site region 127363 MGI:6055130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127364 transcription start site region 127364 MGI:6055131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127365 transcription start site region 127365 MGI:6055132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127366 transcription start site region 127366 MGI:6055133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127367 transcription start site region 127367 MGI:6055134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127368 transcription start site region 127368 MGI:6055135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127369 transcription start site region 127369 MGI:6055136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127370 transcription start site region 127370 MGI:6055137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127371 transcription start site region 127371 MGI:6055138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127372 transcription start site region 127372 MGI:6055139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127373 transcription start site region 127373 MGI:6055140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127374 transcription start site region 127374 MGI:6055141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127375 transcription start site region 127375 MGI:6055142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127376 transcription start site region 127376 MGI:6055143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127377 transcription start site region 127377 MGI:6055144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127378 transcription start site region 127378 MGI:6055145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127379 transcription start site region 127379 MGI:6055146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127380 transcription start site region 127380 MGI:6055147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127381 transcription start site region 127381 MGI:6055148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127382 transcription start site region 127382 MGI:6055149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127383 transcription start site region 127383 MGI:6055150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127384 transcription start site region 127384 MGI:6055151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127385 transcription start site region 127385 MGI:6055152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127386 transcription start site region 127386 MGI:6055153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127387 transcription start site region 127387 MGI:6055154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127388 transcription start site region 127388 MGI:6055155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127389 transcription start site region 127389 MGI:6055156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127390 transcription start site region 127390 MGI:6055157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127391 transcription start site region 127391 MGI:6055158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127392 transcription start site region 127392 MGI:6055159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127393 transcription start site region 127393 MGI:6055160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127394 transcription start site region 127394 MGI:6055161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127395 transcription start site region 127395 MGI:6055162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127396 transcription start site region 127396 MGI:6055163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127397 transcription start site region 127397 MGI:6055164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127398 transcription start site region 127398 MGI:6055165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127399 transcription start site region 127399 MGI:6055166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127400 transcription start site region 127400 MGI:6055167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127401 transcription start site region 127401 MGI:6055168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127402 transcription start site region 127402 MGI:6055169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127403 transcription start site region 127403 MGI:6055170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127404 transcription start site region 127404 MGI:6055171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127405 transcription start site region 127405 MGI:6055172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127406 transcription start site region 127406 MGI:6055173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127407 transcription start site region 127407 MGI:6055174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127408 transcription start site region 127408 MGI:6055175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127409 transcription start site region 127409 MGI:6055176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127410 transcription start site region 127410 MGI:6055177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127411 transcription start site region 127411 MGI:6055178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127412 transcription start site region 127412 MGI:6055179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127413 transcription start site region 127413 MGI:6055180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127414 transcription start site region 127414 MGI:6055181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127415 transcription start site region 127415 MGI:6055182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127416 transcription start site region 127416 MGI:6055183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127417 transcription start site region 127417 MGI:6055184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127418 transcription start site region 127418 MGI:6055185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127419 transcription start site region 127419 MGI:6055186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127420 transcription start site region 127420 MGI:6055187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127421 transcription start site region 127421 MGI:6055188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127422 transcription start site region 127422 MGI:6055189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127423 transcription start site region 127423 MGI:6055190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127424 transcription start site region 127424 MGI:6055191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127425 transcription start site region 127425 MGI:6055192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127426 transcription start site region 127426 MGI:6055193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127427 transcription start site region 127427 MGI:6055194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127428 transcription start site region 127428 MGI:6055195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127429 transcription start site region 127429 MGI:6055196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127430 transcription start site region 127430 MGI:6055197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127431 transcription start site region 127431 MGI:6055198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127432 transcription start site region 127432 MGI:6055199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127433 transcription start site region 127433 MGI:6055200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127434 transcription start site region 127434 MGI:6055201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127435 transcription start site region 127435 MGI:6055202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127436 transcription start site region 127436 MGI:6055203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127437 transcription start site region 127437 MGI:6055204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127438 transcription start site region 127438 MGI:6055205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127439 transcription start site region 127439 MGI:6055206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127440 transcription start site region 127440 MGI:6055207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127441 transcription start site region 127441 MGI:6055208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127442 transcription start site region 127442 MGI:6055209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127443 transcription start site region 127443 MGI:6055210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127444 transcription start site region 127444 MGI:6055211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127445 transcription start site region 127445 MGI:6055212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127446 transcription start site region 127446 MGI:6055213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127447 transcription start site region 127447 MGI:6055214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127448 transcription start site region 127448 MGI:6055215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127449 transcription start site region 127449 MGI:6055216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127450 transcription start site region 127450 MGI:6055217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127451 transcription start site region 127451 MGI:6055218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127452 transcription start site region 127452 MGI:6055219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127453 transcription start site region 127453 MGI:6055220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127454 transcription start site region 127454 MGI:6055221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127455 transcription start site region 127455 MGI:6055222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127456 transcription start site region 127456 MGI:6055223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127457 transcription start site region 127457 MGI:6055224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127458 transcription start site region 127458 MGI:6055225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127459 transcription start site region 127459 MGI:6055226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127460 transcription start site region 127460 MGI:6055227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127461 transcription start site region 127461 MGI:6055228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127462 transcription start site region 127462 MGI:6055229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127463 transcription start site region 127463 MGI:6055230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127464 transcription start site region 127464 MGI:6055231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127465 transcription start site region 127465 MGI:6055232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127466 transcription start site region 127466 MGI:6055233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127467 transcription start site region 127467 MGI:6055234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127468 transcription start site region 127468 MGI:6055235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127469 transcription start site region 127469 MGI:6055236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127470 transcription start site region 127470 MGI:6055237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127471 transcription start site region 127471 MGI:6055238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127472 transcription start site region 127472 MGI:6055239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127473 transcription start site region 127473 MGI:6055240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127474 transcription start site region 127474 MGI:6055241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127475 transcription start site region 127475 MGI:6055242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127476 transcription start site region 127476 MGI:6055243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127477 transcription start site region 127477 MGI:6055244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127478 transcription start site region 127478 MGI:6055245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127479 transcription start site region 127479 MGI:6055246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127480 transcription start site region 127480 MGI:6055247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127481 transcription start site region 127481 MGI:6055248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127482 transcription start site region 127482 MGI:6055249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127483 transcription start site region 127483 MGI:6055250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127484 transcription start site region 127484 MGI:6055251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127485 transcription start site region 127485 MGI:6055252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127486 transcription start site region 127486 MGI:6055253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127487 transcription start site region 127487 MGI:6055254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127488 transcription start site region 127488 MGI:6055255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127489 transcription start site region 127489 MGI:6055256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127490 transcription start site region 127490 MGI:6055257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127491 transcription start site region 127491 MGI:6055258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127492 transcription start site region 127492 MGI:6055259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127493 transcription start site region 127493 MGI:6055260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127494 transcription start site region 127494 MGI:6055261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127495 transcription start site region 127495 MGI:6055262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127496 transcription start site region 127496 MGI:6055263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127497 transcription start site region 127497 MGI:6055264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127498 transcription start site region 127498 MGI:6055265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127499 transcription start site region 127499 MGI:6055266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127500 transcription start site region 127500 MGI:6055267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127501 transcription start site region 127501 MGI:6055268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127502 transcription start site region 127502 MGI:6055269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127503 transcription start site region 127503 MGI:6055270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127504 transcription start site region 127504 MGI:6055271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127505 transcription start site region 127505 MGI:6055272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127506 transcription start site region 127506 MGI:6055273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127507 transcription start site region 127507 MGI:6055274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127508 transcription start site region 127508 MGI:6055275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127509 transcription start site region 127509 MGI:6055276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127510 transcription start site region 127510 MGI:6055277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127511 transcription start site region 127511 MGI:6055278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127512 transcription start site region 127512 MGI:6055279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127513 transcription start site region 127513 MGI:6055280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127514 transcription start site region 127514 MGI:6055281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127515 transcription start site region 127515 MGI:6055282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127516 transcription start site region 127516 MGI:6055283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127517 transcription start site region 127517 MGI:6055284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127518 transcription start site region 127518 MGI:6055285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127519 transcription start site region 127519 MGI:6055286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127520 transcription start site region 127520 MGI:6055287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127521 transcription start site region 127521 MGI:6055288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127522 transcription start site region 127522 MGI:6055289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127523 transcription start site region 127523 MGI:6055290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127524 transcription start site region 127524 MGI:6055291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127525 transcription start site region 127525 MGI:6055292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127526 transcription start site region 127526 MGI:6055293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127527 transcription start site region 127527 MGI:6055294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127528 transcription start site region 127528 MGI:6055295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127529 transcription start site region 127529 MGI:6055296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127530 transcription start site region 127530 MGI:6055297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127531 transcription start site region 127531 MGI:6055298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127532 transcription start site region 127532 MGI:6055299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127533 transcription start site region 127533 MGI:6055300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127534 transcription start site region 127534 MGI:6055301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127535 transcription start site region 127535 MGI:6055302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127536 transcription start site region 127536 MGI:6055303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127537 transcription start site region 127537 MGI:6055304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127538 transcription start site region 127538 MGI:6055305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127539 transcription start site region 127539 MGI:6055306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127540 transcription start site region 127540 MGI:6055307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127541 transcription start site region 127541 MGI:6055308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127542 transcription start site region 127542 MGI:6055309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127543 transcription start site region 127543 MGI:6055310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127544 transcription start site region 127544 MGI:6055311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127545 transcription start site region 127545 MGI:6055312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127546 transcription start site region 127546 MGI:6055313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127547 transcription start site region 127547 MGI:6055314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127548 transcription start site region 127548 MGI:6055315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127549 transcription start site region 127549 MGI:6055316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127550 transcription start site region 127550 MGI:6055317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127551 transcription start site region 127551 MGI:6055318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127552 transcription start site region 127552 MGI:6055319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127553 transcription start site region 127553 MGI:6055320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127554 transcription start site region 127554 MGI:6055321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127555 transcription start site region 127555 MGI:6055322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127556 transcription start site region 127556 MGI:6055323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127557 transcription start site region 127557 MGI:6055324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127558 transcription start site region 127558 MGI:6055325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127559 transcription start site region 127559 MGI:6055326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127560 transcription start site region 127560 MGI:6055327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127561 transcription start site region 127561 MGI:6055328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127562 transcription start site region 127562 MGI:6055329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127563 transcription start site region 127563 MGI:6055330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127564 transcription start site region 127564 MGI:6055331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127565 transcription start site region 127565 MGI:6055332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127566 transcription start site region 127566 MGI:6055333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127567 transcription start site region 127567 MGI:6055334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127568 transcription start site region 127568 MGI:6055335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127569 transcription start site region 127569 MGI:6055336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127570 transcription start site region 127570 MGI:6055337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127571 transcription start site region 127571 MGI:6055338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127572 transcription start site region 127572 MGI:6055339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127573 transcription start site region 127573 MGI:6055340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127574 transcription start site region 127574 MGI:6055341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127575 transcription start site region 127575 MGI:6055342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127576 transcription start site region 127576 MGI:6055343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127577 transcription start site region 127577 MGI:6055344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127578 transcription start site region 127578 MGI:6055345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127579 transcription start site region 127579 MGI:6055346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127580 transcription start site region 127580 MGI:6055347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127581 transcription start site region 127581 MGI:6055348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127582 transcription start site region 127582 MGI:6055349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127583 transcription start site region 127583 MGI:6055350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127584 transcription start site region 127584 MGI:6055351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127585 transcription start site region 127585 MGI:6055352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127586 transcription start site region 127586 MGI:6055353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127587 transcription start site region 127587 MGI:6055354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127588 transcription start site region 127588 MGI:6055355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127589 transcription start site region 127589 MGI:6055356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127590 transcription start site region 127590 MGI:6055357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127591 transcription start site region 127591 MGI:6055358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127592 transcription start site region 127592 MGI:6055359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127593 transcription start site region 127593 MGI:6055360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127594 transcription start site region 127594 MGI:6055361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127595 transcription start site region 127595 MGI:6055362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127596 transcription start site region 127596 MGI:6055363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127597 transcription start site region 127597 MGI:6055364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127598 transcription start site region 127598 MGI:6055365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127599 transcription start site region 127599 MGI:6055366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127600 transcription start site region 127600 MGI:6055367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127601 transcription start site region 127601 MGI:6055368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127602 transcription start site region 127602 MGI:6055369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127603 transcription start site region 127603 MGI:6055370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127604 transcription start site region 127604 MGI:6055371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127605 transcription start site region 127605 MGI:6055372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127606 transcription start site region 127606 MGI:6055373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127607 transcription start site region 127607 MGI:6055374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127608 transcription start site region 127608 MGI:6055375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127609 transcription start site region 127609 MGI:6055376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127610 transcription start site region 127610 MGI:6055377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127611 transcription start site region 127611 MGI:6055378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127612 transcription start site region 127612 MGI:6055379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127613 transcription start site region 127613 MGI:6055380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127614 transcription start site region 127614 MGI:6055381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127615 transcription start site region 127615 MGI:6055382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127616 transcription start site region 127616 MGI:6055383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127617 transcription start site region 127617 MGI:6055384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127618 transcription start site region 127618 MGI:6055385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127619 transcription start site region 127619 MGI:6055386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127620 transcription start site region 127620 MGI:6055387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127621 transcription start site region 127621 MGI:6055388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127622 transcription start site region 127622 MGI:6055389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127623 transcription start site region 127623 MGI:6055390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127624 transcription start site region 127624 MGI:6055391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127625 transcription start site region 127625 MGI:6055392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127626 transcription start site region 127626 MGI:6055393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127627 transcription start site region 127627 MGI:6055394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127628 transcription start site region 127628 MGI:6055395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127629 transcription start site region 127629 MGI:6055396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127630 transcription start site region 127630 MGI:6055397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127631 transcription start site region 127631 MGI:6055398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127632 transcription start site region 127632 MGI:6055399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127633 transcription start site region 127633 MGI:6055400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127634 transcription start site region 127634 MGI:6055401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127635 transcription start site region 127635 MGI:6055402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127636 transcription start site region 127636 MGI:6055403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127637 transcription start site region 127637 MGI:6055404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127638 transcription start site region 127638 MGI:6055405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127639 transcription start site region 127639 MGI:6055406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127640 transcription start site region 127640 MGI:6055407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127641 transcription start site region 127641 MGI:6055408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127642 transcription start site region 127642 MGI:6055409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127643 transcription start site region 127643 MGI:6055410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127644 transcription start site region 127644 MGI:6055411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127645 transcription start site region 127645 MGI:6055412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127646 transcription start site region 127646 MGI:6055413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127647 transcription start site region 127647 MGI:6055414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127648 transcription start site region 127648 MGI:6055415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127649 transcription start site region 127649 MGI:6055416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127650 transcription start site region 127650 MGI:6055417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127651 transcription start site region 127651 MGI:6055418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127652 transcription start site region 127652 MGI:6055419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127653 transcription start site region 127653 MGI:6055420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127654 transcription start site region 127654 MGI:6055421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127655 transcription start site region 127655 MGI:6055422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127656 transcription start site region 127656 MGI:6055423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127657 transcription start site region 127657 MGI:6055424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127658 transcription start site region 127658 MGI:6055425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127659 transcription start site region 127659 MGI:6055426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127660 transcription start site region 127660 MGI:6055427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127661 transcription start site region 127661 MGI:6055428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127662 transcription start site region 127662 MGI:6055429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127663 transcription start site region 127663 MGI:6055430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127664 transcription start site region 127664 MGI:6055431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127665 transcription start site region 127665 MGI:6055432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127666 transcription start site region 127666 MGI:6055433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127667 transcription start site region 127667 MGI:6055434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127668 transcription start site region 127668 MGI:6055435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127669 transcription start site region 127669 MGI:6055436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127670 transcription start site region 127670 MGI:6055437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127671 transcription start site region 127671 MGI:6055438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127672 transcription start site region 127672 MGI:6055439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127673 transcription start site region 127673 MGI:6055440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127674 transcription start site region 127674 MGI:6055441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127675 transcription start site region 127675 MGI:6055442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127676 transcription start site region 127676 MGI:6055443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127677 transcription start site region 127677 MGI:6055444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127678 transcription start site region 127678 MGI:6055445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127679 transcription start site region 127679 MGI:6055446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127680 transcription start site region 127680 MGI:6055447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127681 transcription start site region 127681 MGI:6055448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127682 transcription start site region 127682 MGI:6055449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127683 transcription start site region 127683 MGI:6055450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127684 transcription start site region 127684 MGI:6055451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127685 transcription start site region 127685 MGI:6055452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127686 transcription start site region 127686 MGI:6055453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127687 transcription start site region 127687 MGI:6055454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127688 transcription start site region 127688 MGI:6055455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127689 transcription start site region 127689 MGI:6055456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127690 transcription start site region 127690 MGI:6055457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127691 transcription start site region 127691 MGI:6055458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127692 transcription start site region 127692 MGI:6055459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127693 transcription start site region 127693 MGI:6055460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127694 transcription start site region 127694 MGI:6055461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127695 transcription start site region 127695 MGI:6055462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127696 transcription start site region 127696 MGI:6055463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127697 transcription start site region 127697 MGI:6055464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127698 transcription start site region 127698 MGI:6055465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127699 transcription start site region 127699 MGI:6055466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127700 transcription start site region 127700 MGI:6055467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127701 transcription start site region 127701 MGI:6055468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127702 transcription start site region 127702 MGI:6055469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127703 transcription start site region 127703 MGI:6055470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127704 transcription start site region 127704 MGI:6055471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127705 transcription start site region 127705 MGI:6055472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127706 transcription start site region 127706 MGI:6055473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127707 transcription start site region 127707 MGI:6055474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127708 transcription start site region 127708 MGI:6055475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127709 transcription start site region 127709 MGI:6055476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127710 transcription start site region 127710 MGI:6055477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127711 transcription start site region 127711 MGI:6055478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127712 transcription start site region 127712 MGI:6055479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127713 transcription start site region 127713 MGI:6055480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127714 transcription start site region 127714 MGI:6055481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127715 transcription start site region 127715 MGI:6055482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127716 transcription start site region 127716 MGI:6055483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127717 transcription start site region 127717 MGI:6055484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127718 transcription start site region 127718 MGI:6055485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127719 transcription start site region 127719 MGI:6055486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127720 transcription start site region 127720 MGI:6055487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127721 transcription start site region 127721 MGI:6055488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127722 transcription start site region 127722 MGI:6055489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127723 transcription start site region 127723 MGI:6055490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127724 transcription start site region 127724 MGI:6055491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127725 transcription start site region 127725 MGI:6055492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127726 transcription start site region 127726 MGI:6055493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127727 transcription start site region 127727 MGI:6055494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127728 transcription start site region 127728 MGI:6055495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127729 transcription start site region 127729 MGI:6055496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127730 transcription start site region 127730 MGI:6055497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127731 transcription start site region 127731 MGI:6055498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127732 transcription start site region 127732 MGI:6055499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127733 transcription start site region 127733 MGI:6055500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127734 transcription start site region 127734 MGI:6055501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127735 transcription start site region 127735 MGI:6055502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127736 transcription start site region 127736 MGI:6055503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127737 transcription start site region 127737 MGI:6055504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127738 transcription start site region 127738 MGI:6055505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127739 transcription start site region 127739 MGI:6055506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127740 transcription start site region 127740 MGI:6055507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127741 transcription start site region 127741 MGI:6055508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127742 transcription start site region 127742 MGI:6055509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127743 transcription start site region 127743 MGI:6055510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127744 transcription start site region 127744 MGI:6055511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127745 transcription start site region 127745 MGI:6055512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127746 transcription start site region 127746 MGI:6055513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127747 transcription start site region 127747 MGI:6055514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127748 transcription start site region 127748 MGI:6055515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127749 transcription start site region 127749 MGI:6055516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127750 transcription start site region 127750 MGI:6055517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127751 transcription start site region 127751 MGI:6055518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127752 transcription start site region 127752 MGI:6055519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127753 transcription start site region 127753 MGI:6055520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127754 transcription start site region 127754 MGI:6055521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127755 transcription start site region 127755 MGI:6055522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127756 transcription start site region 127756 MGI:6055523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127757 transcription start site region 127757 MGI:6055524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127758 transcription start site region 127758 MGI:6055525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127759 transcription start site region 127759 MGI:6055526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127760 transcription start site region 127760 MGI:6055527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127761 transcription start site region 127761 MGI:6055528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127762 transcription start site region 127762 MGI:6055529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127763 transcription start site region 127763 MGI:6055530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127764 transcription start site region 127764 MGI:6055531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127765 transcription start site region 127765 MGI:6055532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127766 transcription start site region 127766 MGI:6055533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127767 transcription start site region 127767 MGI:6055534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127768 transcription start site region 127768 MGI:6055535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127769 transcription start site region 127769 MGI:6055536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127770 transcription start site region 127770 MGI:6055537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127771 transcription start site region 127771 MGI:6055538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127772 transcription start site region 127772 MGI:6055539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127773 transcription start site region 127773 MGI:6055540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127774 transcription start site region 127774 MGI:6055541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127775 transcription start site region 127775 MGI:6055542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127776 transcription start site region 127776 MGI:6055543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127777 transcription start site region 127777 MGI:6055544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127778 transcription start site region 127778 MGI:6055545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127779 transcription start site region 127779 MGI:6055546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127780 transcription start site region 127780 MGI:6055547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127781 transcription start site region 127781 MGI:6055548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127782 transcription start site region 127782 MGI:6055549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127783 transcription start site region 127783 MGI:6055550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127784 transcription start site region 127784 MGI:6055551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127785 transcription start site region 127785 MGI:6055552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127786 transcription start site region 127786 MGI:6055553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127787 transcription start site region 127787 MGI:6055554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127788 transcription start site region 127788 MGI:6055555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127789 transcription start site region 127789 MGI:6055556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127790 transcription start site region 127790 MGI:6055557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127791 transcription start site region 127791 MGI:6055558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127792 transcription start site region 127792 MGI:6055559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127793 transcription start site region 127793 MGI:6055560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127794 transcription start site region 127794 MGI:6055561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127795 transcription start site region 127795 MGI:6055562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127796 transcription start site region 127796 MGI:6055563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127797 transcription start site region 127797 MGI:6055564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127798 transcription start site region 127798 MGI:6055565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127799 transcription start site region 127799 MGI:6055566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127800 transcription start site region 127800 MGI:6055567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127801 transcription start site region 127801 MGI:6055568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127802 transcription start site region 127802 MGI:6055569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127803 transcription start site region 127803 MGI:6055570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127804 transcription start site region 127804 MGI:6055571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127805 transcription start site region 127805 MGI:6055572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127806 transcription start site region 127806 MGI:6055573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127807 transcription start site region 127807 MGI:6055574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127808 transcription start site region 127808 MGI:6055575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127809 transcription start site region 127809 MGI:6055576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127810 transcription start site region 127810 MGI:6055577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127811 transcription start site region 127811 MGI:6055578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127812 transcription start site region 127812 MGI:6055579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127813 transcription start site region 127813 MGI:6055580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127814 transcription start site region 127814 MGI:6055581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127815 transcription start site region 127815 MGI:6055582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127816 transcription start site region 127816 MGI:6055583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127817 transcription start site region 127817 MGI:6055584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127818 transcription start site region 127818 MGI:6055585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127819 transcription start site region 127819 MGI:6055586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127820 transcription start site region 127820 MGI:6055587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127821 transcription start site region 127821 MGI:6055588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127822 transcription start site region 127822 MGI:6055589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127823 transcription start site region 127823 MGI:6055590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127824 transcription start site region 127824 MGI:6055591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127825 transcription start site region 127825 MGI:6055592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127826 transcription start site region 127826 MGI:6055593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127827 transcription start site region 127827 MGI:6055594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127828 transcription start site region 127828 MGI:6055595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127829 transcription start site region 127829 MGI:6055596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127830 transcription start site region 127830 MGI:6055597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127831 transcription start site region 127831 MGI:6055598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127832 transcription start site region 127832 MGI:6055599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127833 transcription start site region 127833 MGI:6055600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127834 transcription start site region 127834 MGI:6055601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127835 transcription start site region 127835 MGI:6055602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127836 transcription start site region 127836 MGI:6055603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127837 transcription start site region 127837 MGI:6055604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127838 transcription start site region 127838 MGI:6055605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127839 transcription start site region 127839 MGI:6055606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127840 transcription start site region 127840 MGI:6055607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127841 transcription start site region 127841 MGI:6055608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127842 transcription start site region 127842 MGI:6055609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127843 transcription start site region 127843 MGI:6055610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127844 transcription start site region 127844 MGI:6055611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127845 transcription start site region 127845 MGI:6055612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127846 transcription start site region 127846 MGI:6055613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127847 transcription start site region 127847 MGI:6055614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127848 transcription start site region 127848 MGI:6055615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127849 transcription start site region 127849 MGI:6055616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127850 transcription start site region 127850 MGI:6055617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127851 transcription start site region 127851 MGI:6055618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127852 transcription start site region 127852 MGI:6055619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127853 transcription start site region 127853 MGI:6055620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127854 transcription start site region 127854 MGI:6055621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127855 transcription start site region 127855 MGI:6055622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127856 transcription start site region 127856 MGI:6055623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127857 transcription start site region 127857 MGI:6055624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127858 transcription start site region 127858 MGI:6055625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127859 transcription start site region 127859 MGI:6055626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127860 transcription start site region 127860 MGI:6055627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127861 transcription start site region 127861 MGI:6055628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127862 transcription start site region 127862 MGI:6055629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127863 transcription start site region 127863 MGI:6055630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127864 transcription start site region 127864 MGI:6055631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127865 transcription start site region 127865 MGI:6055632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127866 transcription start site region 127866 MGI:6055633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127867 transcription start site region 127867 MGI:6055634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127868 transcription start site region 127868 MGI:6055635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127869 transcription start site region 127869 MGI:6055636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127870 transcription start site region 127870 MGI:6055637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127871 transcription start site region 127871 MGI:6055638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127872 transcription start site region 127872 MGI:6055639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127873 transcription start site region 127873 MGI:6055640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127874 transcription start site region 127874 MGI:6055641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127875 transcription start site region 127875 MGI:6055642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127876 transcription start site region 127876 MGI:6055643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127877 transcription start site region 127877 MGI:6055644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127878 transcription start site region 127878 MGI:6055645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127879 transcription start site region 127879 MGI:6055646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127880 transcription start site region 127880 MGI:6055647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127881 transcription start site region 127881 MGI:6055648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127882 transcription start site region 127882 MGI:6055649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127883 transcription start site region 127883 MGI:6055650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127884 transcription start site region 127884 MGI:6055651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127885 transcription start site region 127885 MGI:6055652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127886 transcription start site region 127886 MGI:6055653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127887 transcription start site region 127887 MGI:6055654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127888 transcription start site region 127888 MGI:6055655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127889 transcription start site region 127889 MGI:6055656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127890 transcription start site region 127890 MGI:6055657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127891 transcription start site region 127891 MGI:6055658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127892 transcription start site region 127892 MGI:6055659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127893 transcription start site region 127893 MGI:6055660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127894 transcription start site region 127894 MGI:6055661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127895 transcription start site region 127895 MGI:6055662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127896 transcription start site region 127896 MGI:6055663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127897 transcription start site region 127897 MGI:6055664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127898 transcription start site region 127898 MGI:6055665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127899 transcription start site region 127899 MGI:6055666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127900 transcription start site region 127900 MGI:6055667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127901 transcription start site region 127901 MGI:6055668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127902 transcription start site region 127902 MGI:6055669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127903 transcription start site region 127903 MGI:6055670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127904 transcription start site region 127904 MGI:6055671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127905 transcription start site region 127905 MGI:6055672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127906 transcription start site region 127906 MGI:6055673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127907 transcription start site region 127907 MGI:6055674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127908 transcription start site region 127908 MGI:6055675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127909 transcription start site region 127909 MGI:6055676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127910 transcription start site region 127910 MGI:6055677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127911 transcription start site region 127911 MGI:6055678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127912 transcription start site region 127912 MGI:6055679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127913 transcription start site region 127913 MGI:6055680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127914 transcription start site region 127914 MGI:6055681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127915 transcription start site region 127915 MGI:6055682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127916 transcription start site region 127916 MGI:6055683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127917 transcription start site region 127917 MGI:6055684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127918 transcription start site region 127918 MGI:6055685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127919 transcription start site region 127919 MGI:6055686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127920 transcription start site region 127920 MGI:6055687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127921 transcription start site region 127921 MGI:6055688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127922 transcription start site region 127922 MGI:6055689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127923 transcription start site region 127923 MGI:6055690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127924 transcription start site region 127924 MGI:6055691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127925 transcription start site region 127925 MGI:6055692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127926 transcription start site region 127926 MGI:6055693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127927 transcription start site region 127927 MGI:6055694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127928 transcription start site region 127928 MGI:6055695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127929 transcription start site region 127929 MGI:6055696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127930 transcription start site region 127930 MGI:6055697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127931 transcription start site region 127931 MGI:6055698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127932 transcription start site region 127932 MGI:6055699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127933 transcription start site region 127933 MGI:6055700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127934 transcription start site region 127934 MGI:6055701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127935 transcription start site region 127935 MGI:6055702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127936 transcription start site region 127936 MGI:6055703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127937 transcription start site region 127937 MGI:6055704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127938 transcription start site region 127938 MGI:6055705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127939 transcription start site region 127939 MGI:6055706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127940 transcription start site region 127940 MGI:6055707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127941 transcription start site region 127941 MGI:6055708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127942 transcription start site region 127942 MGI:6055709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127943 transcription start site region 127943 MGI:6055710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127944 transcription start site region 127944 MGI:6055711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127945 transcription start site region 127945 MGI:6055712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127946 transcription start site region 127946 MGI:6055713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127947 transcription start site region 127947 MGI:6055714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127948 transcription start site region 127948 MGI:6055715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127949 transcription start site region 127949 MGI:6055716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127950 transcription start site region 127950 MGI:6055717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127951 transcription start site region 127951 MGI:6055718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127952 transcription start site region 127952 MGI:6055719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127953 transcription start site region 127953 MGI:6055720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127954 transcription start site region 127954 MGI:6055721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127955 transcription start site region 127955 MGI:6055722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127956 transcription start site region 127956 MGI:6055723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127957 transcription start site region 127957 MGI:6055724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127958 transcription start site region 127958 MGI:6055725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127959 transcription start site region 127959 MGI:6055726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127960 transcription start site region 127960 MGI:6055727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127961 transcription start site region 127961 MGI:6055728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127962 transcription start site region 127962 MGI:6055729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127963 transcription start site region 127963 MGI:6055730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127964 transcription start site region 127964 MGI:6055731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127965 transcription start site region 127965 MGI:6055732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127966 transcription start site region 127966 MGI:6055733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127967 transcription start site region 127967 MGI:6055734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127968 transcription start site region 127968 MGI:6055735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127969 transcription start site region 127969 MGI:6055736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127970 transcription start site region 127970 MGI:6055737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127971 transcription start site region 127971 MGI:6055738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127972 transcription start site region 127972 MGI:6055739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127973 transcription start site region 127973 MGI:6055740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127974 transcription start site region 127974 MGI:6055741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127975 transcription start site region 127975 MGI:6055742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127976 transcription start site region 127976 MGI:6055743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127977 transcription start site region 127977 MGI:6055744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127978 transcription start site region 127978 MGI:6055745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127979 transcription start site region 127979 MGI:6055746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127980 transcription start site region 127980 MGI:6055747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127981 transcription start site region 127981 MGI:6055748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127982 transcription start site region 127982 MGI:6055749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127983 transcription start site region 127983 MGI:6055750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127984 transcription start site region 127984 MGI:6055751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127985 transcription start site region 127985 MGI:6055752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127986 transcription start site region 127986 MGI:6055753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127987 transcription start site region 127987 MGI:6055754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127988 transcription start site region 127988 MGI:6055755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127989 transcription start site region 127989 MGI:6055756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127990 transcription start site region 127990 MGI:6055757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127991 transcription start site region 127991 MGI:6055758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127992 transcription start site region 127992 MGI:6055759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127993 transcription start site region 127993 MGI:6055760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127994 transcription start site region 127994 MGI:6055761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127995 transcription start site region 127995 MGI:6055762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127996 transcription start site region 127996 MGI:6055763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127997 transcription start site region 127997 MGI:6055764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127998 transcription start site region 127998 MGI:6055765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127999 transcription start site region 127999 MGI:6055766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128000 transcription start site region 128000 MGI:6055767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128001 transcription start site region 128001 MGI:6055768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128002 transcription start site region 128002 MGI:6055769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128003 transcription start site region 128003 MGI:6055770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128004 transcription start site region 128004 MGI:6055771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128005 transcription start site region 128005 MGI:6055772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128006 transcription start site region 128006 MGI:6055773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128007 transcription start site region 128007 MGI:6055774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128008 transcription start site region 128008 MGI:6055775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128009 transcription start site region 128009 MGI:6055776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128010 transcription start site region 128010 MGI:6055777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128011 transcription start site region 128011 MGI:6055778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP