Tssr126020 transcription start site region 126020 MGI:6053787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126021 transcription start site region 126021 MGI:6053788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126022 transcription start site region 126022 MGI:6053789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126023 transcription start site region 126023 MGI:6053790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126024 transcription start site region 126024 MGI:6053791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126025 transcription start site region 126025 MGI:6053792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126026 transcription start site region 126026 MGI:6053793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126027 transcription start site region 126027 MGI:6053794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126028 transcription start site region 126028 MGI:6053795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126029 transcription start site region 126029 MGI:6053796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126030 transcription start site region 126030 MGI:6053797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126031 transcription start site region 126031 MGI:6053798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126032 transcription start site region 126032 MGI:6053799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126033 transcription start site region 126033 MGI:6053800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126034 transcription start site region 126034 MGI:6053801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126035 transcription start site region 126035 MGI:6053802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126036 transcription start site region 126036 MGI:6053803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126037 transcription start site region 126037 MGI:6053804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126038 transcription start site region 126038 MGI:6053805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126039 transcription start site region 126039 MGI:6053806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126040 transcription start site region 126040 MGI:6053807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126041 transcription start site region 126041 MGI:6053808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126042 transcription start site region 126042 MGI:6053809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126043 transcription start site region 126043 MGI:6053810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126044 transcription start site region 126044 MGI:6053811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126045 transcription start site region 126045 MGI:6053812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126046 transcription start site region 126046 MGI:6053813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126047 transcription start site region 126047 MGI:6053814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126048 transcription start site region 126048 MGI:6053815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126049 transcription start site region 126049 MGI:6053816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126050 transcription start site region 126050 MGI:6053817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126051 transcription start site region 126051 MGI:6053818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126052 transcription start site region 126052 MGI:6053819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126053 transcription start site region 126053 MGI:6053820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126054 transcription start site region 126054 MGI:6053821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126055 transcription start site region 126055 MGI:6053822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126056 transcription start site region 126056 MGI:6053823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126057 transcription start site region 126057 MGI:6053824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126058 transcription start site region 126058 MGI:6053825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126059 transcription start site region 126059 MGI:6053826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126060 transcription start site region 126060 MGI:6053827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126061 transcription start site region 126061 MGI:6053828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126062 transcription start site region 126062 MGI:6053829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126063 transcription start site region 126063 MGI:6053830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126064 transcription start site region 126064 MGI:6053831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126065 transcription start site region 126065 MGI:6053832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126066 transcription start site region 126066 MGI:6053833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126067 transcription start site region 126067 MGI:6053834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126068 transcription start site region 126068 MGI:6053835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126069 transcription start site region 126069 MGI:6053836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126070 transcription start site region 126070 MGI:6053837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126071 transcription start site region 126071 MGI:6053838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126072 transcription start site region 126072 MGI:6053839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126073 transcription start site region 126073 MGI:6053840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126074 transcription start site region 126074 MGI:6053841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126075 transcription start site region 126075 MGI:6053842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126076 transcription start site region 126076 MGI:6053843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126077 transcription start site region 126077 MGI:6053844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126078 transcription start site region 126078 MGI:6053845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126079 transcription start site region 126079 MGI:6053846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126080 transcription start site region 126080 MGI:6053847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126081 transcription start site region 126081 MGI:6053848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126082 transcription start site region 126082 MGI:6053849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126083 transcription start site region 126083 MGI:6053850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126084 transcription start site region 126084 MGI:6053851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126085 transcription start site region 126085 MGI:6053852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126086 transcription start site region 126086 MGI:6053853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126087 transcription start site region 126087 MGI:6053854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126088 transcription start site region 126088 MGI:6053855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126089 transcription start site region 126089 MGI:6053856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126090 transcription start site region 126090 MGI:6053857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126091 transcription start site region 126091 MGI:6053858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126092 transcription start site region 126092 MGI:6053859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126093 transcription start site region 126093 MGI:6053860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126094 transcription start site region 126094 MGI:6053861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126095 transcription start site region 126095 MGI:6053862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126096 transcription start site region 126096 MGI:6053863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126097 transcription start site region 126097 MGI:6053864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126098 transcription start site region 126098 MGI:6053865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126099 transcription start site region 126099 MGI:6053866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126100 transcription start site region 126100 MGI:6053867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126101 transcription start site region 126101 MGI:6053868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126102 transcription start site region 126102 MGI:6053869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126103 transcription start site region 126103 MGI:6053870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126104 transcription start site region 126104 MGI:6053871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126105 transcription start site region 126105 MGI:6053872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126106 transcription start site region 126106 MGI:6053873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126107 transcription start site region 126107 MGI:6053874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126108 transcription start site region 126108 MGI:6053875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126109 transcription start site region 126109 MGI:6053876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126110 transcription start site region 126110 MGI:6053877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126111 transcription start site region 126111 MGI:6053878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126112 transcription start site region 126112 MGI:6053879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126113 transcription start site region 126113 MGI:6053880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126114 transcription start site region 126114 MGI:6053881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126115 transcription start site region 126115 MGI:6053882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126116 transcription start site region 126116 MGI:6053883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126117 transcription start site region 126117 MGI:6053884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126118 transcription start site region 126118 MGI:6053885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126119 transcription start site region 126119 MGI:6053886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126120 transcription start site region 126120 MGI:6053887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126121 transcription start site region 126121 MGI:6053888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126122 transcription start site region 126122 MGI:6053889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126123 transcription start site region 126123 MGI:6053890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126124 transcription start site region 126124 MGI:6053891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126125 transcription start site region 126125 MGI:6053892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126126 transcription start site region 126126 MGI:6053893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126127 transcription start site region 126127 MGI:6053894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126128 transcription start site region 126128 MGI:6053895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126129 transcription start site region 126129 MGI:6053896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126130 transcription start site region 126130 MGI:6053897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126131 transcription start site region 126131 MGI:6053898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126132 transcription start site region 126132 MGI:6053899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126133 transcription start site region 126133 MGI:6053900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126134 transcription start site region 126134 MGI:6053901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126135 transcription start site region 126135 MGI:6053902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126136 transcription start site region 126136 MGI:6053903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126137 transcription start site region 126137 MGI:6053904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126138 transcription start site region 126138 MGI:6053905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126139 transcription start site region 126139 MGI:6053906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126140 transcription start site region 126140 MGI:6053907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126141 transcription start site region 126141 MGI:6053908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126142 transcription start site region 126142 MGI:6053909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126143 transcription start site region 126143 MGI:6053910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126144 transcription start site region 126144 MGI:6053911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126145 transcription start site region 126145 MGI:6053912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126146 transcription start site region 126146 MGI:6053913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126147 transcription start site region 126147 MGI:6053914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126148 transcription start site region 126148 MGI:6053915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126149 transcription start site region 126149 MGI:6053916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126150 transcription start site region 126150 MGI:6053917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126151 transcription start site region 126151 MGI:6053918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126152 transcription start site region 126152 MGI:6053919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126153 transcription start site region 126153 MGI:6053920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126154 transcription start site region 126154 MGI:6053921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126155 transcription start site region 126155 MGI:6053922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126156 transcription start site region 126156 MGI:6053923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126157 transcription start site region 126157 MGI:6053924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126158 transcription start site region 126158 MGI:6053925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126159 transcription start site region 126159 MGI:6053926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126160 transcription start site region 126160 MGI:6053927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126161 transcription start site region 126161 MGI:6053928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126162 transcription start site region 126162 MGI:6053929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126163 transcription start site region 126163 MGI:6053930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126164 transcription start site region 126164 MGI:6053931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126165 transcription start site region 126165 MGI:6053932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126166 transcription start site region 126166 MGI:6053933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126167 transcription start site region 126167 MGI:6053934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126168 transcription start site region 126168 MGI:6053935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126169 transcription start site region 126169 MGI:6053936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126170 transcription start site region 126170 MGI:6053937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126171 transcription start site region 126171 MGI:6053938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126172 transcription start site region 126172 MGI:6053939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126173 transcription start site region 126173 MGI:6053940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126174 transcription start site region 126174 MGI:6053941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126175 transcription start site region 126175 MGI:6053942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126176 transcription start site region 126176 MGI:6053943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126177 transcription start site region 126177 MGI:6053944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126178 transcription start site region 126178 MGI:6053945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126179 transcription start site region 126179 MGI:6053946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126180 transcription start site region 126180 MGI:6053947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126181 transcription start site region 126181 MGI:6053948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126182 transcription start site region 126182 MGI:6053949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126183 transcription start site region 126183 MGI:6053950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126184 transcription start site region 126184 MGI:6053951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126185 transcription start site region 126185 MGI:6053952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126186 transcription start site region 126186 MGI:6053953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126187 transcription start site region 126187 MGI:6053954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126188 transcription start site region 126188 MGI:6053955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126189 transcription start site region 126189 MGI:6053956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126190 transcription start site region 126190 MGI:6053957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126191 transcription start site region 126191 MGI:6053958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126192 transcription start site region 126192 MGI:6053959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126193 transcription start site region 126193 MGI:6053960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126194 transcription start site region 126194 MGI:6053961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126195 transcription start site region 126195 MGI:6053962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126196 transcription start site region 126196 MGI:6053963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126197 transcription start site region 126197 MGI:6053964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126198 transcription start site region 126198 MGI:6053965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126199 transcription start site region 126199 MGI:6053966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126200 transcription start site region 126200 MGI:6053967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126201 transcription start site region 126201 MGI:6053968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126202 transcription start site region 126202 MGI:6053969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126203 transcription start site region 126203 MGI:6053970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126204 transcription start site region 126204 MGI:6053971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126205 transcription start site region 126205 MGI:6053972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126206 transcription start site region 126206 MGI:6053973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126207 transcription start site region 126207 MGI:6053974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126208 transcription start site region 126208 MGI:6053975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126209 transcription start site region 126209 MGI:6053976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126210 transcription start site region 126210 MGI:6053977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126211 transcription start site region 126211 MGI:6053978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126212 transcription start site region 126212 MGI:6053979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126213 transcription start site region 126213 MGI:6053980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126214 transcription start site region 126214 MGI:6053981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126215 transcription start site region 126215 MGI:6053982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126216 transcription start site region 126216 MGI:6053983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126217 transcription start site region 126217 MGI:6053984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126218 transcription start site region 126218 MGI:6053985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126219 transcription start site region 126219 MGI:6053986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126220 transcription start site region 126220 MGI:6053987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126221 transcription start site region 126221 MGI:6053988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126222 transcription start site region 126222 MGI:6053989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126223 transcription start site region 126223 MGI:6053990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126224 transcription start site region 126224 MGI:6053991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126225 transcription start site region 126225 MGI:6053992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126226 transcription start site region 126226 MGI:6053993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126227 transcription start site region 126227 MGI:6053994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126228 transcription start site region 126228 MGI:6053995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126229 transcription start site region 126229 MGI:6053996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126230 transcription start site region 126230 MGI:6053997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126231 transcription start site region 126231 MGI:6053998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126232 transcription start site region 126232 MGI:6053999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126233 transcription start site region 126233 MGI:6054000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126234 transcription start site region 126234 MGI:6054001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126235 transcription start site region 126235 MGI:6054002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126236 transcription start site region 126236 MGI:6054003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126237 transcription start site region 126237 MGI:6054004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126238 transcription start site region 126238 MGI:6054005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126239 transcription start site region 126239 MGI:6054006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126240 transcription start site region 126240 MGI:6054007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126241 transcription start site region 126241 MGI:6054008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126242 transcription start site region 126242 MGI:6054009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126243 transcription start site region 126243 MGI:6054010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126244 transcription start site region 126244 MGI:6054011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126245 transcription start site region 126245 MGI:6054012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126246 transcription start site region 126246 MGI:6054013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126247 transcription start site region 126247 MGI:6054014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126248 transcription start site region 126248 MGI:6054015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126249 transcription start site region 126249 MGI:6054016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126250 transcription start site region 126250 MGI:6054017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126251 transcription start site region 126251 MGI:6054018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126252 transcription start site region 126252 MGI:6054019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126253 transcription start site region 126253 MGI:6054020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126254 transcription start site region 126254 MGI:6054021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126255 transcription start site region 126255 MGI:6054022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126256 transcription start site region 126256 MGI:6054023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126257 transcription start site region 126257 MGI:6054024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126258 transcription start site region 126258 MGI:6054025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126259 transcription start site region 126259 MGI:6054026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126260 transcription start site region 126260 MGI:6054027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126261 transcription start site region 126261 MGI:6054028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126262 transcription start site region 126262 MGI:6054029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126263 transcription start site region 126263 MGI:6054030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126264 transcription start site region 126264 MGI:6054031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126265 transcription start site region 126265 MGI:6054032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126266 transcription start site region 126266 MGI:6054033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126267 transcription start site region 126267 MGI:6054034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126268 transcription start site region 126268 MGI:6054035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126269 transcription start site region 126269 MGI:6054036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126270 transcription start site region 126270 MGI:6054037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126271 transcription start site region 126271 MGI:6054038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126272 transcription start site region 126272 MGI:6054039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126273 transcription start site region 126273 MGI:6054040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126274 transcription start site region 126274 MGI:6054041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126275 transcription start site region 126275 MGI:6054042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126276 transcription start site region 126276 MGI:6054043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126277 transcription start site region 126277 MGI:6054044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126278 transcription start site region 126278 MGI:6054045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126279 transcription start site region 126279 MGI:6054046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126280 transcription start site region 126280 MGI:6054047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126281 transcription start site region 126281 MGI:6054048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126282 transcription start site region 126282 MGI:6054049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126283 transcription start site region 126283 MGI:6054050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126284 transcription start site region 126284 MGI:6054051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126285 transcription start site region 126285 MGI:6054052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126286 transcription start site region 126286 MGI:6054053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126287 transcription start site region 126287 MGI:6054054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126288 transcription start site region 126288 MGI:6054055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126289 transcription start site region 126289 MGI:6054056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126290 transcription start site region 126290 MGI:6054057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126291 transcription start site region 126291 MGI:6054058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126292 transcription start site region 126292 MGI:6054059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126293 transcription start site region 126293 MGI:6054060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126294 transcription start site region 126294 MGI:6054061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126295 transcription start site region 126295 MGI:6054062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126296 transcription start site region 126296 MGI:6054063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126297 transcription start site region 126297 MGI:6054064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126298 transcription start site region 126298 MGI:6054065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126299 transcription start site region 126299 MGI:6054066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126300 transcription start site region 126300 MGI:6054067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126301 transcription start site region 126301 MGI:6054068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126302 transcription start site region 126302 MGI:6054069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126303 transcription start site region 126303 MGI:6054070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126304 transcription start site region 126304 MGI:6054071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126305 transcription start site region 126305 MGI:6054072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126306 transcription start site region 126306 MGI:6054073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126307 transcription start site region 126307 MGI:6054074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126308 transcription start site region 126308 MGI:6054075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126309 transcription start site region 126309 MGI:6054076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126310 transcription start site region 126310 MGI:6054077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126311 transcription start site region 126311 MGI:6054078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126312 transcription start site region 126312 MGI:6054079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126313 transcription start site region 126313 MGI:6054080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126314 transcription start site region 126314 MGI:6054081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126315 transcription start site region 126315 MGI:6054082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126316 transcription start site region 126316 MGI:6054083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126317 transcription start site region 126317 MGI:6054084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126318 transcription start site region 126318 MGI:6054085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126319 transcription start site region 126319 MGI:6054086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126320 transcription start site region 126320 MGI:6054087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126321 transcription start site region 126321 MGI:6054088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126322 transcription start site region 126322 MGI:6054089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126323 transcription start site region 126323 MGI:6054090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126324 transcription start site region 126324 MGI:6054091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126325 transcription start site region 126325 MGI:6054092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126326 transcription start site region 126326 MGI:6054093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126327 transcription start site region 126327 MGI:6054094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126328 transcription start site region 126328 MGI:6054095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126329 transcription start site region 126329 MGI:6054096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126330 transcription start site region 126330 MGI:6054097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126331 transcription start site region 126331 MGI:6054098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126332 transcription start site region 126332 MGI:6054099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126333 transcription start site region 126333 MGI:6054100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126334 transcription start site region 126334 MGI:6054101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126335 transcription start site region 126335 MGI:6054102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126336 transcription start site region 126336 MGI:6054103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126337 transcription start site region 126337 MGI:6054104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126338 transcription start site region 126338 MGI:6054105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126339 transcription start site region 126339 MGI:6054106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126340 transcription start site region 126340 MGI:6054107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126341 transcription start site region 126341 MGI:6054108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126342 transcription start site region 126342 MGI:6054109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126343 transcription start site region 126343 MGI:6054110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126344 transcription start site region 126344 MGI:6054111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126345 transcription start site region 126345 MGI:6054112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126346 transcription start site region 126346 MGI:6054113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126347 transcription start site region 126347 MGI:6054114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126348 transcription start site region 126348 MGI:6054115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126349 transcription start site region 126349 MGI:6054116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126350 transcription start site region 126350 MGI:6054117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126351 transcription start site region 126351 MGI:6054118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126352 transcription start site region 126352 MGI:6054119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126353 transcription start site region 126353 MGI:6054120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126354 transcription start site region 126354 MGI:6054121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126355 transcription start site region 126355 MGI:6054122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126356 transcription start site region 126356 MGI:6054123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126357 transcription start site region 126357 MGI:6054124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126358 transcription start site region 126358 MGI:6054125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126359 transcription start site region 126359 MGI:6054126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126360 transcription start site region 126360 MGI:6054127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126361 transcription start site region 126361 MGI:6054128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126362 transcription start site region 126362 MGI:6054129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126363 transcription start site region 126363 MGI:6054130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126364 transcription start site region 126364 MGI:6054131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126365 transcription start site region 126365 MGI:6054132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126366 transcription start site region 126366 MGI:6054133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126367 transcription start site region 126367 MGI:6054134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126368 transcription start site region 126368 MGI:6054135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126369 transcription start site region 126369 MGI:6054136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126370 transcription start site region 126370 MGI:6054137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126371 transcription start site region 126371 MGI:6054138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126372 transcription start site region 126372 MGI:6054139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126373 transcription start site region 126373 MGI:6054140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126374 transcription start site region 126374 MGI:6054141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126375 transcription start site region 126375 MGI:6054142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126376 transcription start site region 126376 MGI:6054143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126377 transcription start site region 126377 MGI:6054144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126378 transcription start site region 126378 MGI:6054145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126379 transcription start site region 126379 MGI:6054146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126380 transcription start site region 126380 MGI:6054147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126381 transcription start site region 126381 MGI:6054148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126382 transcription start site region 126382 MGI:6054149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126383 transcription start site region 126383 MGI:6054150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126384 transcription start site region 126384 MGI:6054151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126385 transcription start site region 126385 MGI:6054152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126386 transcription start site region 126386 MGI:6054153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126387 transcription start site region 126387 MGI:6054154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126388 transcription start site region 126388 MGI:6054155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126389 transcription start site region 126389 MGI:6054156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126390 transcription start site region 126390 MGI:6054157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126391 transcription start site region 126391 MGI:6054158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126392 transcription start site region 126392 MGI:6054159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126393 transcription start site region 126393 MGI:6054160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126394 transcription start site region 126394 MGI:6054161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126395 transcription start site region 126395 MGI:6054162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126396 transcription start site region 126396 MGI:6054163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126397 transcription start site region 126397 MGI:6054164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126398 transcription start site region 126398 MGI:6054165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126399 transcription start site region 126399 MGI:6054166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126400 transcription start site region 126400 MGI:6054167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126401 transcription start site region 126401 MGI:6054168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126402 transcription start site region 126402 MGI:6054169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126403 transcription start site region 126403 MGI:6054170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126404 transcription start site region 126404 MGI:6054171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126405 transcription start site region 126405 MGI:6054172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126406 transcription start site region 126406 MGI:6054173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126407 transcription start site region 126407 MGI:6054174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126408 transcription start site region 126408 MGI:6054175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126409 transcription start site region 126409 MGI:6054176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126410 transcription start site region 126410 MGI:6054177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126411 transcription start site region 126411 MGI:6054178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126412 transcription start site region 126412 MGI:6054179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126413 transcription start site region 126413 MGI:6054180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126414 transcription start site region 126414 MGI:6054181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126415 transcription start site region 126415 MGI:6054182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126416 transcription start site region 126416 MGI:6054183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126417 transcription start site region 126417 MGI:6054184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126418 transcription start site region 126418 MGI:6054185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126419 transcription start site region 126419 MGI:6054186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126420 transcription start site region 126420 MGI:6054187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126421 transcription start site region 126421 MGI:6054188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126422 transcription start site region 126422 MGI:6054189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126423 transcription start site region 126423 MGI:6054190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126424 transcription start site region 126424 MGI:6054191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126425 transcription start site region 126425 MGI:6054192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126426 transcription start site region 126426 MGI:6054193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126427 transcription start site region 126427 MGI:6054194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126428 transcription start site region 126428 MGI:6054195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126429 transcription start site region 126429 MGI:6054196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126430 transcription start site region 126430 MGI:6054197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126431 transcription start site region 126431 MGI:6054198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126432 transcription start site region 126432 MGI:6054199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126433 transcription start site region 126433 MGI:6054200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126434 transcription start site region 126434 MGI:6054201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126435 transcription start site region 126435 MGI:6054202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126436 transcription start site region 126436 MGI:6054203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126437 transcription start site region 126437 MGI:6054204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126438 transcription start site region 126438 MGI:6054205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126439 transcription start site region 126439 MGI:6054206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126440 transcription start site region 126440 MGI:6054207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126441 transcription start site region 126441 MGI:6054208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126442 transcription start site region 126442 MGI:6054209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126443 transcription start site region 126443 MGI:6054210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126444 transcription start site region 126444 MGI:6054211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126445 transcription start site region 126445 MGI:6054212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126446 transcription start site region 126446 MGI:6054213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126447 transcription start site region 126447 MGI:6054214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126448 transcription start site region 126448 MGI:6054215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126449 transcription start site region 126449 MGI:6054216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126450 transcription start site region 126450 MGI:6054217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126451 transcription start site region 126451 MGI:6054218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126452 transcription start site region 126452 MGI:6054219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126453 transcription start site region 126453 MGI:6054220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126454 transcription start site region 126454 MGI:6054221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126455 transcription start site region 126455 MGI:6054222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126456 transcription start site region 126456 MGI:6054223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126457 transcription start site region 126457 MGI:6054224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126458 transcription start site region 126458 MGI:6054225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126459 transcription start site region 126459 MGI:6054226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126460 transcription start site region 126460 MGI:6054227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126461 transcription start site region 126461 MGI:6054228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126462 transcription start site region 126462 MGI:6054229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126463 transcription start site region 126463 MGI:6054230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126464 transcription start site region 126464 MGI:6054231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126465 transcription start site region 126465 MGI:6054232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126466 transcription start site region 126466 MGI:6054233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126467 transcription start site region 126467 MGI:6054234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126468 transcription start site region 126468 MGI:6054235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126469 transcription start site region 126469 MGI:6054236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126470 transcription start site region 126470 MGI:6054237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126471 transcription start site region 126471 MGI:6054238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126472 transcription start site region 126472 MGI:6054239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126473 transcription start site region 126473 MGI:6054240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126474 transcription start site region 126474 MGI:6054241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126475 transcription start site region 126475 MGI:6054242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126476 transcription start site region 126476 MGI:6054243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126477 transcription start site region 126477 MGI:6054244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126478 transcription start site region 126478 MGI:6054245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126479 transcription start site region 126479 MGI:6054246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126480 transcription start site region 126480 MGI:6054247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126481 transcription start site region 126481 MGI:6054248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126482 transcription start site region 126482 MGI:6054249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126483 transcription start site region 126483 MGI:6054250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126484 transcription start site region 126484 MGI:6054251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126485 transcription start site region 126485 MGI:6054252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126486 transcription start site region 126486 MGI:6054253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126487 transcription start site region 126487 MGI:6054254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126488 transcription start site region 126488 MGI:6054255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126489 transcription start site region 126489 MGI:6054256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126490 transcription start site region 126490 MGI:6054257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126491 transcription start site region 126491 MGI:6054258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126492 transcription start site region 126492 MGI:6054259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126493 transcription start site region 126493 MGI:6054260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126494 transcription start site region 126494 MGI:6054261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126495 transcription start site region 126495 MGI:6054262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126496 transcription start site region 126496 MGI:6054263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126497 transcription start site region 126497 MGI:6054264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126498 transcription start site region 126498 MGI:6054265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126499 transcription start site region 126499 MGI:6054266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126500 transcription start site region 126500 MGI:6054267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126501 transcription start site region 126501 MGI:6054268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126502 transcription start site region 126502 MGI:6054269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126503 transcription start site region 126503 MGI:6054270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126504 transcription start site region 126504 MGI:6054271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126505 transcription start site region 126505 MGI:6054272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126506 transcription start site region 126506 MGI:6054273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126507 transcription start site region 126507 MGI:6054274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126508 transcription start site region 126508 MGI:6054275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126509 transcription start site region 126509 MGI:6054276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126510 transcription start site region 126510 MGI:6054277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126511 transcription start site region 126511 MGI:6054278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126512 transcription start site region 126512 MGI:6054279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126513 transcription start site region 126513 MGI:6054280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126514 transcription start site region 126514 MGI:6054281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126515 transcription start site region 126515 MGI:6054282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126516 transcription start site region 126516 MGI:6054283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126517 transcription start site region 126517 MGI:6054284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126518 transcription start site region 126518 MGI:6054285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126519 transcription start site region 126519 MGI:6054286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126520 transcription start site region 126520 MGI:6054287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126521 transcription start site region 126521 MGI:6054288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126522 transcription start site region 126522 MGI:6054289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126523 transcription start site region 126523 MGI:6054290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126524 transcription start site region 126524 MGI:6054291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126525 transcription start site region 126525 MGI:6054292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126526 transcription start site region 126526 MGI:6054293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126527 transcription start site region 126527 MGI:6054294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126528 transcription start site region 126528 MGI:6054295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126529 transcription start site region 126529 MGI:6054296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126530 transcription start site region 126530 MGI:6054297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126531 transcription start site region 126531 MGI:6054298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126532 transcription start site region 126532 MGI:6054299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126533 transcription start site region 126533 MGI:6054300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126534 transcription start site region 126534 MGI:6054301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126535 transcription start site region 126535 MGI:6054302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126536 transcription start site region 126536 MGI:6054303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126537 transcription start site region 126537 MGI:6054304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126538 transcription start site region 126538 MGI:6054305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126539 transcription start site region 126539 MGI:6054306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126540 transcription start site region 126540 MGI:6054307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126541 transcription start site region 126541 MGI:6054308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126542 transcription start site region 126542 MGI:6054309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126543 transcription start site region 126543 MGI:6054310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126544 transcription start site region 126544 MGI:6054311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126545 transcription start site region 126545 MGI:6054312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126546 transcription start site region 126546 MGI:6054313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126547 transcription start site region 126547 MGI:6054314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126548 transcription start site region 126548 MGI:6054315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126549 transcription start site region 126549 MGI:6054316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126550 transcription start site region 126550 MGI:6054317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126551 transcription start site region 126551 MGI:6054318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126552 transcription start site region 126552 MGI:6054319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126553 transcription start site region 126553 MGI:6054320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126554 transcription start site region 126554 MGI:6054321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126555 transcription start site region 126555 MGI:6054322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126556 transcription start site region 126556 MGI:6054323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126557 transcription start site region 126557 MGI:6054324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126558 transcription start site region 126558 MGI:6054325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126559 transcription start site region 126559 MGI:6054326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126560 transcription start site region 126560 MGI:6054327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126561 transcription start site region 126561 MGI:6054328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126562 transcription start site region 126562 MGI:6054329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126563 transcription start site region 126563 MGI:6054330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126564 transcription start site region 126564 MGI:6054331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126565 transcription start site region 126565 MGI:6054332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126566 transcription start site region 126566 MGI:6054333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126567 transcription start site region 126567 MGI:6054334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126568 transcription start site region 126568 MGI:6054335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126569 transcription start site region 126569 MGI:6054336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126570 transcription start site region 126570 MGI:6054337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126571 transcription start site region 126571 MGI:6054338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126572 transcription start site region 126572 MGI:6054339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126573 transcription start site region 126573 MGI:6054340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126574 transcription start site region 126574 MGI:6054341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126575 transcription start site region 126575 MGI:6054342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126576 transcription start site region 126576 MGI:6054343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126577 transcription start site region 126577 MGI:6054344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126578 transcription start site region 126578 MGI:6054345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126579 transcription start site region 126579 MGI:6054346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126580 transcription start site region 126580 MGI:6054347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126581 transcription start site region 126581 MGI:6054348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126582 transcription start site region 126582 MGI:6054349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126583 transcription start site region 126583 MGI:6054350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126584 transcription start site region 126584 MGI:6054351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126585 transcription start site region 126585 MGI:6054352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126586 transcription start site region 126586 MGI:6054353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126587 transcription start site region 126587 MGI:6054354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126588 transcription start site region 126588 MGI:6054355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126589 transcription start site region 126589 MGI:6054356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126590 transcription start site region 126590 MGI:6054357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126591 transcription start site region 126591 MGI:6054358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126592 transcription start site region 126592 MGI:6054359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126593 transcription start site region 126593 MGI:6054360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126594 transcription start site region 126594 MGI:6054361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126595 transcription start site region 126595 MGI:6054362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126596 transcription start site region 126596 MGI:6054363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126597 transcription start site region 126597 MGI:6054364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126598 transcription start site region 126598 MGI:6054365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126599 transcription start site region 126599 MGI:6054366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126600 transcription start site region 126600 MGI:6054367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126601 transcription start site region 126601 MGI:6054368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126602 transcription start site region 126602 MGI:6054369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126603 transcription start site region 126603 MGI:6054370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126604 transcription start site region 126604 MGI:6054371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126605 transcription start site region 126605 MGI:6054372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126606 transcription start site region 126606 MGI:6054373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126607 transcription start site region 126607 MGI:6054374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126608 transcription start site region 126608 MGI:6054375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126609 transcription start site region 126609 MGI:6054376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126610 transcription start site region 126610 MGI:6054377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126611 transcription start site region 126611 MGI:6054378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126612 transcription start site region 126612 MGI:6054379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126613 transcription start site region 126613 MGI:6054380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126614 transcription start site region 126614 MGI:6054381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126615 transcription start site region 126615 MGI:6054382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126616 transcription start site region 126616 MGI:6054383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126617 transcription start site region 126617 MGI:6054384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126618 transcription start site region 126618 MGI:6054385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126619 transcription start site region 126619 MGI:6054386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126620 transcription start site region 126620 MGI:6054387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126621 transcription start site region 126621 MGI:6054388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126622 transcription start site region 126622 MGI:6054389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126623 transcription start site region 126623 MGI:6054390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126624 transcription start site region 126624 MGI:6054391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126625 transcription start site region 126625 MGI:6054392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126626 transcription start site region 126626 MGI:6054393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126627 transcription start site region 126627 MGI:6054394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126628 transcription start site region 126628 MGI:6054395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126629 transcription start site region 126629 MGI:6054396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126630 transcription start site region 126630 MGI:6054397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126631 transcription start site region 126631 MGI:6054398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126632 transcription start site region 126632 MGI:6054399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126633 transcription start site region 126633 MGI:6054400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126634 transcription start site region 126634 MGI:6054401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126635 transcription start site region 126635 MGI:6054402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126636 transcription start site region 126636 MGI:6054403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126637 transcription start site region 126637 MGI:6054404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126638 transcription start site region 126638 MGI:6054405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126639 transcription start site region 126639 MGI:6054406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126640 transcription start site region 126640 MGI:6054407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126641 transcription start site region 126641 MGI:6054408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126642 transcription start site region 126642 MGI:6054409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126643 transcription start site region 126643 MGI:6054410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126644 transcription start site region 126644 MGI:6054411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126645 transcription start site region 126645 MGI:6054412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126646 transcription start site region 126646 MGI:6054413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126647 transcription start site region 126647 MGI:6054414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126648 transcription start site region 126648 MGI:6054415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126649 transcription start site region 126649 MGI:6054416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126650 transcription start site region 126650 MGI:6054417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126651 transcription start site region 126651 MGI:6054418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126652 transcription start site region 126652 MGI:6054419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126653 transcription start site region 126653 MGI:6054420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126654 transcription start site region 126654 MGI:6054421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126655 transcription start site region 126655 MGI:6054422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126656 transcription start site region 126656 MGI:6054423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126657 transcription start site region 126657 MGI:6054424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126658 transcription start site region 126658 MGI:6054425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126659 transcription start site region 126659 MGI:6054426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126660 transcription start site region 126660 MGI:6054427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126661 transcription start site region 126661 MGI:6054428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126662 transcription start site region 126662 MGI:6054429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126663 transcription start site region 126663 MGI:6054430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126664 transcription start site region 126664 MGI:6054431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126665 transcription start site region 126665 MGI:6054432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126666 transcription start site region 126666 MGI:6054433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126667 transcription start site region 126667 MGI:6054434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126668 transcription start site region 126668 MGI:6054435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126669 transcription start site region 126669 MGI:6054436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126670 transcription start site region 126670 MGI:6054437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126671 transcription start site region 126671 MGI:6054438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126672 transcription start site region 126672 MGI:6054439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126673 transcription start site region 126673 MGI:6054440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126674 transcription start site region 126674 MGI:6054441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126675 transcription start site region 126675 MGI:6054442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126676 transcription start site region 126676 MGI:6054443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126677 transcription start site region 126677 MGI:6054444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126678 transcription start site region 126678 MGI:6054445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126679 transcription start site region 126679 MGI:6054446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126680 transcription start site region 126680 MGI:6054447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126681 transcription start site region 126681 MGI:6054448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126682 transcription start site region 126682 MGI:6054449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126683 transcription start site region 126683 MGI:6054450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126684 transcription start site region 126684 MGI:6054451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126685 transcription start site region 126685 MGI:6054452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126686 transcription start site region 126686 MGI:6054453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126687 transcription start site region 126687 MGI:6054454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126688 transcription start site region 126688 MGI:6054455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126689 transcription start site region 126689 MGI:6054456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126690 transcription start site region 126690 MGI:6054457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126691 transcription start site region 126691 MGI:6054458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126692 transcription start site region 126692 MGI:6054459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126693 transcription start site region 126693 MGI:6054460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126694 transcription start site region 126694 MGI:6054461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126695 transcription start site region 126695 MGI:6054462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126696 transcription start site region 126696 MGI:6054463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126697 transcription start site region 126697 MGI:6054464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126698 transcription start site region 126698 MGI:6054465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126699 transcription start site region 126699 MGI:6054466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126700 transcription start site region 126700 MGI:6054467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126701 transcription start site region 126701 MGI:6054468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126702 transcription start site region 126702 MGI:6054469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126703 transcription start site region 126703 MGI:6054470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126704 transcription start site region 126704 MGI:6054471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126705 transcription start site region 126705 MGI:6054472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126706 transcription start site region 126706 MGI:6054473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126707 transcription start site region 126707 MGI:6054474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126708 transcription start site region 126708 MGI:6054475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126709 transcription start site region 126709 MGI:6054476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126710 transcription start site region 126710 MGI:6054477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126711 transcription start site region 126711 MGI:6054478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126712 transcription start site region 126712 MGI:6054479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126713 transcription start site region 126713 MGI:6054480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126714 transcription start site region 126714 MGI:6054481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126715 transcription start site region 126715 MGI:6054482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126716 transcription start site region 126716 MGI:6054483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126717 transcription start site region 126717 MGI:6054484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126718 transcription start site region 126718 MGI:6054485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126719 transcription start site region 126719 MGI:6054486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126720 transcription start site region 126720 MGI:6054487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126721 transcription start site region 126721 MGI:6054488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126722 transcription start site region 126722 MGI:6054489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126723 transcription start site region 126723 MGI:6054490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126724 transcription start site region 126724 MGI:6054491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126725 transcription start site region 126725 MGI:6054492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126726 transcription start site region 126726 MGI:6054493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126727 transcription start site region 126727 MGI:6054494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126728 transcription start site region 126728 MGI:6054495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126729 transcription start site region 126729 MGI:6054496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126730 transcription start site region 126730 MGI:6054497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126731 transcription start site region 126731 MGI:6054498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126732 transcription start site region 126732 MGI:6054499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126733 transcription start site region 126733 MGI:6054500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126734 transcription start site region 126734 MGI:6054501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126735 transcription start site region 126735 MGI:6054502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126736 transcription start site region 126736 MGI:6054503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126737 transcription start site region 126737 MGI:6054504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126738 transcription start site region 126738 MGI:6054505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126739 transcription start site region 126739 MGI:6054506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126740 transcription start site region 126740 MGI:6054507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126741 transcription start site region 126741 MGI:6054508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126742 transcription start site region 126742 MGI:6054509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126743 transcription start site region 126743 MGI:6054510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126744 transcription start site region 126744 MGI:6054511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126745 transcription start site region 126745 MGI:6054512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126746 transcription start site region 126746 MGI:6054513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126747 transcription start site region 126747 MGI:6054514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126748 transcription start site region 126748 MGI:6054515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126749 transcription start site region 126749 MGI:6054516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126750 transcription start site region 126750 MGI:6054517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126751 transcription start site region 126751 MGI:6054518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126752 transcription start site region 126752 MGI:6054519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126753 transcription start site region 126753 MGI:6054520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126754 transcription start site region 126754 MGI:6054521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126755 transcription start site region 126755 MGI:6054522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126756 transcription start site region 126756 MGI:6054523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126757 transcription start site region 126757 MGI:6054524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126758 transcription start site region 126758 MGI:6054525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126759 transcription start site region 126759 MGI:6054526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126760 transcription start site region 126760 MGI:6054527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126761 transcription start site region 126761 MGI:6054528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126762 transcription start site region 126762 MGI:6054529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126763 transcription start site region 126763 MGI:6054530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126764 transcription start site region 126764 MGI:6054531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126765 transcription start site region 126765 MGI:6054532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126766 transcription start site region 126766 MGI:6054533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126767 transcription start site region 126767 MGI:6054534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126768 transcription start site region 126768 MGI:6054535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126769 transcription start site region 126769 MGI:6054536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126770 transcription start site region 126770 MGI:6054537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126771 transcription start site region 126771 MGI:6054538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126772 transcription start site region 126772 MGI:6054539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126773 transcription start site region 126773 MGI:6054540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126774 transcription start site region 126774 MGI:6054541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126775 transcription start site region 126775 MGI:6054542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126776 transcription start site region 126776 MGI:6054543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126777 transcription start site region 126777 MGI:6054544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126778 transcription start site region 126778 MGI:6054545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126779 transcription start site region 126779 MGI:6054546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126780 transcription start site region 126780 MGI:6054547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126781 transcription start site region 126781 MGI:6054548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126782 transcription start site region 126782 MGI:6054549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126783 transcription start site region 126783 MGI:6054550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126784 transcription start site region 126784 MGI:6054551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126785 transcription start site region 126785 MGI:6054552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126786 transcription start site region 126786 MGI:6054553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126787 transcription start site region 126787 MGI:6054554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126788 transcription start site region 126788 MGI:6054555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126789 transcription start site region 126789 MGI:6054556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126790 transcription start site region 126790 MGI:6054557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126791 transcription start site region 126791 MGI:6054558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126792 transcription start site region 126792 MGI:6054559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126793 transcription start site region 126793 MGI:6054560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126794 transcription start site region 126794 MGI:6054561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126795 transcription start site region 126795 MGI:6054562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126796 transcription start site region 126796 MGI:6054563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126797 transcription start site region 126797 MGI:6054564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126798 transcription start site region 126798 MGI:6054565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126799 transcription start site region 126799 MGI:6054566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126800 transcription start site region 126800 MGI:6054567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126801 transcription start site region 126801 MGI:6054568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126802 transcription start site region 126802 MGI:6054569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126803 transcription start site region 126803 MGI:6054570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126804 transcription start site region 126804 MGI:6054571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126805 transcription start site region 126805 MGI:6054572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126806 transcription start site region 126806 MGI:6054573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126807 transcription start site region 126807 MGI:6054574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126808 transcription start site region 126808 MGI:6054575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126809 transcription start site region 126809 MGI:6054576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126810 transcription start site region 126810 MGI:6054577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126811 transcription start site region 126811 MGI:6054578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126812 transcription start site region 126812 MGI:6054579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126813 transcription start site region 126813 MGI:6054580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126814 transcription start site region 126814 MGI:6054581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126815 transcription start site region 126815 MGI:6054582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126816 transcription start site region 126816 MGI:6054583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126817 transcription start site region 126817 MGI:6054584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126818 transcription start site region 126818 MGI:6054585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126819 transcription start site region 126819 MGI:6054586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126820 transcription start site region 126820 MGI:6054587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126821 transcription start site region 126821 MGI:6054588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126822 transcription start site region 126822 MGI:6054589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126823 transcription start site region 126823 MGI:6054590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126824 transcription start site region 126824 MGI:6054591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126825 transcription start site region 126825 MGI:6054592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126826 transcription start site region 126826 MGI:6054593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126827 transcription start site region 126827 MGI:6054594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126828 transcription start site region 126828 MGI:6054595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126829 transcription start site region 126829 MGI:6054596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126830 transcription start site region 126830 MGI:6054597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126831 transcription start site region 126831 MGI:6054598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126832 transcription start site region 126832 MGI:6054599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126833 transcription start site region 126833 MGI:6054600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126834 transcription start site region 126834 MGI:6054601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126835 transcription start site region 126835 MGI:6054602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126836 transcription start site region 126836 MGI:6054603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126837 transcription start site region 126837 MGI:6054604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126838 transcription start site region 126838 MGI:6054605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126839 transcription start site region 126839 MGI:6054606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126840 transcription start site region 126840 MGI:6054607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126841 transcription start site region 126841 MGI:6054608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126842 transcription start site region 126842 MGI:6054609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126843 transcription start site region 126843 MGI:6054610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126844 transcription start site region 126844 MGI:6054611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126845 transcription start site region 126845 MGI:6054612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126846 transcription start site region 126846 MGI:6054613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126847 transcription start site region 126847 MGI:6054614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126848 transcription start site region 126848 MGI:6054615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126849 transcription start site region 126849 MGI:6054616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126850 transcription start site region 126850 MGI:6054617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126851 transcription start site region 126851 MGI:6054618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126852 transcription start site region 126852 MGI:6054619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126853 transcription start site region 126853 MGI:6054620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126854 transcription start site region 126854 MGI:6054621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126855 transcription start site region 126855 MGI:6054622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126856 transcription start site region 126856 MGI:6054623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126857 transcription start site region 126857 MGI:6054624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126858 transcription start site region 126858 MGI:6054625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126859 transcription start site region 126859 MGI:6054626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126860 transcription start site region 126860 MGI:6054627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126861 transcription start site region 126861 MGI:6054628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126862 transcription start site region 126862 MGI:6054629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126863 transcription start site region 126863 MGI:6054630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126864 transcription start site region 126864 MGI:6054631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126865 transcription start site region 126865 MGI:6054632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126866 transcription start site region 126866 MGI:6054633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126867 transcription start site region 126867 MGI:6054634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126868 transcription start site region 126868 MGI:6054635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126869 transcription start site region 126869 MGI:6054636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126870 transcription start site region 126870 MGI:6054637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126871 transcription start site region 126871 MGI:6054638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126872 transcription start site region 126872 MGI:6054639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126873 transcription start site region 126873 MGI:6054640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126874 transcription start site region 126874 MGI:6054641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126875 transcription start site region 126875 MGI:6054642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126876 transcription start site region 126876 MGI:6054643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126877 transcription start site region 126877 MGI:6054644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126878 transcription start site region 126878 MGI:6054645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126879 transcription start site region 126879 MGI:6054646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126880 transcription start site region 126880 MGI:6054647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126881 transcription start site region 126881 MGI:6054648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126882 transcription start site region 126882 MGI:6054649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126883 transcription start site region 126883 MGI:6054650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126884 transcription start site region 126884 MGI:6054651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126885 transcription start site region 126885 MGI:6054652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126886 transcription start site region 126886 MGI:6054653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126887 transcription start site region 126887 MGI:6054654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126888 transcription start site region 126888 MGI:6054655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126889 transcription start site region 126889 MGI:6054656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126890 transcription start site region 126890 MGI:6054657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126891 transcription start site region 126891 MGI:6054658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126892 transcription start site region 126892 MGI:6054659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126893 transcription start site region 126893 MGI:6054660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126894 transcription start site region 126894 MGI:6054661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126895 transcription start site region 126895 MGI:6054662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126896 transcription start site region 126896 MGI:6054663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126897 transcription start site region 126897 MGI:6054664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126898 transcription start site region 126898 MGI:6054665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126899 transcription start site region 126899 MGI:6054666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126900 transcription start site region 126900 MGI:6054667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126901 transcription start site region 126901 MGI:6054668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126902 transcription start site region 126902 MGI:6054669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126903 transcription start site region 126903 MGI:6054670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126904 transcription start site region 126904 MGI:6054671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126905 transcription start site region 126905 MGI:6054672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126906 transcription start site region 126906 MGI:6054673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126907 transcription start site region 126907 MGI:6054674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126908 transcription start site region 126908 MGI:6054675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126909 transcription start site region 126909 MGI:6054676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126910 transcription start site region 126910 MGI:6054677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126911 transcription start site region 126911 MGI:6054678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126912 transcription start site region 126912 MGI:6054679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126913 transcription start site region 126913 MGI:6054680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126914 transcription start site region 126914 MGI:6054681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126915 transcription start site region 126915 MGI:6054682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126916 transcription start site region 126916 MGI:6054683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126917 transcription start site region 126917 MGI:6054684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126918 transcription start site region 126918 MGI:6054685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126919 transcription start site region 126919 MGI:6054686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126920 transcription start site region 126920 MGI:6054687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126921 transcription start site region 126921 MGI:6054688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126922 transcription start site region 126922 MGI:6054689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126923 transcription start site region 126923 MGI:6054690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126924 transcription start site region 126924 MGI:6054691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126925 transcription start site region 126925 MGI:6054692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126926 transcription start site region 126926 MGI:6054693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126927 transcription start site region 126927 MGI:6054694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126928 transcription start site region 126928 MGI:6054695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126929 transcription start site region 126929 MGI:6054696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126930 transcription start site region 126930 MGI:6054697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126931 transcription start site region 126931 MGI:6054698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126932 transcription start site region 126932 MGI:6054699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126933 transcription start site region 126933 MGI:6054700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126934 transcription start site region 126934 MGI:6054701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126935 transcription start site region 126935 MGI:6054702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126936 transcription start site region 126936 MGI:6054703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126937 transcription start site region 126937 MGI:6054704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126938 transcription start site region 126938 MGI:6054705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126939 transcription start site region 126939 MGI:6054706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126940 transcription start site region 126940 MGI:6054707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126941 transcription start site region 126941 MGI:6054708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126942 transcription start site region 126942 MGI:6054709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126943 transcription start site region 126943 MGI:6054710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126944 transcription start site region 126944 MGI:6054711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126945 transcription start site region 126945 MGI:6054712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126946 transcription start site region 126946 MGI:6054713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126947 transcription start site region 126947 MGI:6054714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126948 transcription start site region 126948 MGI:6054715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126949 transcription start site region 126949 MGI:6054716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126950 transcription start site region 126950 MGI:6054717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126951 transcription start site region 126951 MGI:6054718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126952 transcription start site region 126952 MGI:6054719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126953 transcription start site region 126953 MGI:6054720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126954 transcription start site region 126954 MGI:6054721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126955 transcription start site region 126955 MGI:6054722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126956 transcription start site region 126956 MGI:6054723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126957 transcription start site region 126957 MGI:6054724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126958 transcription start site region 126958 MGI:6054725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126959 transcription start site region 126959 MGI:6054726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126960 transcription start site region 126960 MGI:6054727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126961 transcription start site region 126961 MGI:6054728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126962 transcription start site region 126962 MGI:6054729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126963 transcription start site region 126963 MGI:6054730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126964 transcription start site region 126964 MGI:6054731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126965 transcription start site region 126965 MGI:6054732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126966 transcription start site region 126966 MGI:6054733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126967 transcription start site region 126967 MGI:6054734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126968 transcription start site region 126968 MGI:6054735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126969 transcription start site region 126969 MGI:6054736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126970 transcription start site region 126970 MGI:6054737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126971 transcription start site region 126971 MGI:6054738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126972 transcription start site region 126972 MGI:6054739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126973 transcription start site region 126973 MGI:6054740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126974 transcription start site region 126974 MGI:6054741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126975 transcription start site region 126975 MGI:6054742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126976 transcription start site region 126976 MGI:6054743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126977 transcription start site region 126977 MGI:6054744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126978 transcription start site region 126978 MGI:6054745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126979 transcription start site region 126979 MGI:6054746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126980 transcription start site region 126980 MGI:6054747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126981 transcription start site region 126981 MGI:6054748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126982 transcription start site region 126982 MGI:6054749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126983 transcription start site region 126983 MGI:6054750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126984 transcription start site region 126984 MGI:6054751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126985 transcription start site region 126985 MGI:6054752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126986 transcription start site region 126986 MGI:6054753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126987 transcription start site region 126987 MGI:6054754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126988 transcription start site region 126988 MGI:6054755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126989 transcription start site region 126989 MGI:6054756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126990 transcription start site region 126990 MGI:6054757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126991 transcription start site region 126991 MGI:6054758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126992 transcription start site region 126992 MGI:6054759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126993 transcription start site region 126993 MGI:6054760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126994 transcription start site region 126994 MGI:6054761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126995 transcription start site region 126995 MGI:6054762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126996 transcription start site region 126996 MGI:6054763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126997 transcription start site region 126997 MGI:6054764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126998 transcription start site region 126998 MGI:6054765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126999 transcription start site region 126999 MGI:6054766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127000 transcription start site region 127000 MGI:6054767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127001 transcription start site region 127001 MGI:6054768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127002 transcription start site region 127002 MGI:6054769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127003 transcription start site region 127003 MGI:6054770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127004 transcription start site region 127004 MGI:6054771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127005 transcription start site region 127005 MGI:6054772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127006 transcription start site region 127006 MGI:6054773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127007 transcription start site region 127007 MGI:6054774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127008 transcription start site region 127008 MGI:6054775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127009 transcription start site region 127009 MGI:6054776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127010 transcription start site region 127010 MGI:6054777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127011 transcription start site region 127011 MGI:6054778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127012 transcription start site region 127012 MGI:6054779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127013 transcription start site region 127013 MGI:6054780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127014 transcription start site region 127014 MGI:6054781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127015 transcription start site region 127015 MGI:6054782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127016 transcription start site region 127016 MGI:6054783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127017 transcription start site region 127017 MGI:6054784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127018 transcription start site region 127018 MGI:6054785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127019 transcription start site region 127019 MGI:6054786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP