Tssr125109 transcription start site region 125109 MGI:6052876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125110 transcription start site region 125110 MGI:6052877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125111 transcription start site region 125111 MGI:6052878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125112 transcription start site region 125112 MGI:6052879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125113 transcription start site region 125113 MGI:6052880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125114 transcription start site region 125114 MGI:6052881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125115 transcription start site region 125115 MGI:6052882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125116 transcription start site region 125116 MGI:6052883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125117 transcription start site region 125117 MGI:6052884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125118 transcription start site region 125118 MGI:6052885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125119 transcription start site region 125119 MGI:6052886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125120 transcription start site region 125120 MGI:6052887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125121 transcription start site region 125121 MGI:6052888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125122 transcription start site region 125122 MGI:6052889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125123 transcription start site region 125123 MGI:6052890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125124 transcription start site region 125124 MGI:6052891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125125 transcription start site region 125125 MGI:6052892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125126 transcription start site region 125126 MGI:6052893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125127 transcription start site region 125127 MGI:6052894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125128 transcription start site region 125128 MGI:6052895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125129 transcription start site region 125129 MGI:6052896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125130 transcription start site region 125130 MGI:6052897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125131 transcription start site region 125131 MGI:6052898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125132 transcription start site region 125132 MGI:6052899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125133 transcription start site region 125133 MGI:6052900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125134 transcription start site region 125134 MGI:6052901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125135 transcription start site region 125135 MGI:6052902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125136 transcription start site region 125136 MGI:6052903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125137 transcription start site region 125137 MGI:6052904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125138 transcription start site region 125138 MGI:6052905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125139 transcription start site region 125139 MGI:6052906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125140 transcription start site region 125140 MGI:6052907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125141 transcription start site region 125141 MGI:6052908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125142 transcription start site region 125142 MGI:6052909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125143 transcription start site region 125143 MGI:6052910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125144 transcription start site region 125144 MGI:6052911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125145 transcription start site region 125145 MGI:6052912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125146 transcription start site region 125146 MGI:6052913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125147 transcription start site region 125147 MGI:6052914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125148 transcription start site region 125148 MGI:6052915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125149 transcription start site region 125149 MGI:6052916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125150 transcription start site region 125150 MGI:6052917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125151 transcription start site region 125151 MGI:6052918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125152 transcription start site region 125152 MGI:6052919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125153 transcription start site region 125153 MGI:6052920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125154 transcription start site region 125154 MGI:6052921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125155 transcription start site region 125155 MGI:6052922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125156 transcription start site region 125156 MGI:6052923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125157 transcription start site region 125157 MGI:6052924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125158 transcription start site region 125158 MGI:6052925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125159 transcription start site region 125159 MGI:6052926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125160 transcription start site region 125160 MGI:6052927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125161 transcription start site region 125161 MGI:6052928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125162 transcription start site region 125162 MGI:6052929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125163 transcription start site region 125163 MGI:6052930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125164 transcription start site region 125164 MGI:6052931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125165 transcription start site region 125165 MGI:6052932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125166 transcription start site region 125166 MGI:6052933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125167 transcription start site region 125167 MGI:6052934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125168 transcription start site region 125168 MGI:6052935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125169 transcription start site region 125169 MGI:6052936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125170 transcription start site region 125170 MGI:6052937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125171 transcription start site region 125171 MGI:6052938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125172 transcription start site region 125172 MGI:6052939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125173 transcription start site region 125173 MGI:6052940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125174 transcription start site region 125174 MGI:6052941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125175 transcription start site region 125175 MGI:6052942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125176 transcription start site region 125176 MGI:6052943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125177 transcription start site region 125177 MGI:6052944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125178 transcription start site region 125178 MGI:6052945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125179 transcription start site region 125179 MGI:6052946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125180 transcription start site region 125180 MGI:6052947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125181 transcription start site region 125181 MGI:6052948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125182 transcription start site region 125182 MGI:6052949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125183 transcription start site region 125183 MGI:6052950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125184 transcription start site region 125184 MGI:6052951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125185 transcription start site region 125185 MGI:6052952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125186 transcription start site region 125186 MGI:6052953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125187 transcription start site region 125187 MGI:6052954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125188 transcription start site region 125188 MGI:6052955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125189 transcription start site region 125189 MGI:6052956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125190 transcription start site region 125190 MGI:6052957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125191 transcription start site region 125191 MGI:6052958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125192 transcription start site region 125192 MGI:6052959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125193 transcription start site region 125193 MGI:6052960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125194 transcription start site region 125194 MGI:6052961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125195 transcription start site region 125195 MGI:6052962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125196 transcription start site region 125196 MGI:6052963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125197 transcription start site region 125197 MGI:6052964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125198 transcription start site region 125198 MGI:6052965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125199 transcription start site region 125199 MGI:6052966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125200 transcription start site region 125200 MGI:6052967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125201 transcription start site region 125201 MGI:6052968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125202 transcription start site region 125202 MGI:6052969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125203 transcription start site region 125203 MGI:6052970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125204 transcription start site region 125204 MGI:6052971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125205 transcription start site region 125205 MGI:6052972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125206 transcription start site region 125206 MGI:6052973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125207 transcription start site region 125207 MGI:6052974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125208 transcription start site region 125208 MGI:6052975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125209 transcription start site region 125209 MGI:6052976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125210 transcription start site region 125210 MGI:6052977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125211 transcription start site region 125211 MGI:6052978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125212 transcription start site region 125212 MGI:6052979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125213 transcription start site region 125213 MGI:6052980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125214 transcription start site region 125214 MGI:6052981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125215 transcription start site region 125215 MGI:6052982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125216 transcription start site region 125216 MGI:6052983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125217 transcription start site region 125217 MGI:6052984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125218 transcription start site region 125218 MGI:6052985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125219 transcription start site region 125219 MGI:6052986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125220 transcription start site region 125220 MGI:6052987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125221 transcription start site region 125221 MGI:6052988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125222 transcription start site region 125222 MGI:6052989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125223 transcription start site region 125223 MGI:6052990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125224 transcription start site region 125224 MGI:6052991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125225 transcription start site region 125225 MGI:6052992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125226 transcription start site region 125226 MGI:6052993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125227 transcription start site region 125227 MGI:6052994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125228 transcription start site region 125228 MGI:6052995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125229 transcription start site region 125229 MGI:6052996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125230 transcription start site region 125230 MGI:6052997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125231 transcription start site region 125231 MGI:6052998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125232 transcription start site region 125232 MGI:6052999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125233 transcription start site region 125233 MGI:6053000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125234 transcription start site region 125234 MGI:6053001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125235 transcription start site region 125235 MGI:6053002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125236 transcription start site region 125236 MGI:6053003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125237 transcription start site region 125237 MGI:6053004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125238 transcription start site region 125238 MGI:6053005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125239 transcription start site region 125239 MGI:6053006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125240 transcription start site region 125240 MGI:6053007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125241 transcription start site region 125241 MGI:6053008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125242 transcription start site region 125242 MGI:6053009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125243 transcription start site region 125243 MGI:6053010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125244 transcription start site region 125244 MGI:6053011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125245 transcription start site region 125245 MGI:6053012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125246 transcription start site region 125246 MGI:6053013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125247 transcription start site region 125247 MGI:6053014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125248 transcription start site region 125248 MGI:6053015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125249 transcription start site region 125249 MGI:6053016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125250 transcription start site region 125250 MGI:6053017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125251 transcription start site region 125251 MGI:6053018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125252 transcription start site region 125252 MGI:6053019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125253 transcription start site region 125253 MGI:6053020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125254 transcription start site region 125254 MGI:6053021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125255 transcription start site region 125255 MGI:6053022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125256 transcription start site region 125256 MGI:6053023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125257 transcription start site region 125257 MGI:6053024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125258 transcription start site region 125258 MGI:6053025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125259 transcription start site region 125259 MGI:6053026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125260 transcription start site region 125260 MGI:6053027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125261 transcription start site region 125261 MGI:6053028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125262 transcription start site region 125262 MGI:6053029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125263 transcription start site region 125263 MGI:6053030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125264 transcription start site region 125264 MGI:6053031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125265 transcription start site region 125265 MGI:6053032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125266 transcription start site region 125266 MGI:6053033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125267 transcription start site region 125267 MGI:6053034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125268 transcription start site region 125268 MGI:6053035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125269 transcription start site region 125269 MGI:6053036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125270 transcription start site region 125270 MGI:6053037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125271 transcription start site region 125271 MGI:6053038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125272 transcription start site region 125272 MGI:6053039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125273 transcription start site region 125273 MGI:6053040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125274 transcription start site region 125274 MGI:6053041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125275 transcription start site region 125275 MGI:6053042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125276 transcription start site region 125276 MGI:6053043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125277 transcription start site region 125277 MGI:6053044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125278 transcription start site region 125278 MGI:6053045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125279 transcription start site region 125279 MGI:6053046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125280 transcription start site region 125280 MGI:6053047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125281 transcription start site region 125281 MGI:6053048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125282 transcription start site region 125282 MGI:6053049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125283 transcription start site region 125283 MGI:6053050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125284 transcription start site region 125284 MGI:6053051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125285 transcription start site region 125285 MGI:6053052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125286 transcription start site region 125286 MGI:6053053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125287 transcription start site region 125287 MGI:6053054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125288 transcription start site region 125288 MGI:6053055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125289 transcription start site region 125289 MGI:6053056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125290 transcription start site region 125290 MGI:6053057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125291 transcription start site region 125291 MGI:6053058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125292 transcription start site region 125292 MGI:6053059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125293 transcription start site region 125293 MGI:6053060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125294 transcription start site region 125294 MGI:6053061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125295 transcription start site region 125295 MGI:6053062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125296 transcription start site region 125296 MGI:6053063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125297 transcription start site region 125297 MGI:6053064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125298 transcription start site region 125298 MGI:6053065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125299 transcription start site region 125299 MGI:6053066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125300 transcription start site region 125300 MGI:6053067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125301 transcription start site region 125301 MGI:6053068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125302 transcription start site region 125302 MGI:6053069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125303 transcription start site region 125303 MGI:6053070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125304 transcription start site region 125304 MGI:6053071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125305 transcription start site region 125305 MGI:6053072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125306 transcription start site region 125306 MGI:6053073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125307 transcription start site region 125307 MGI:6053074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125308 transcription start site region 125308 MGI:6053075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125309 transcription start site region 125309 MGI:6053076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125310 transcription start site region 125310 MGI:6053077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125311 transcription start site region 125311 MGI:6053078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125312 transcription start site region 125312 MGI:6053079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125313 transcription start site region 125313 MGI:6053080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125314 transcription start site region 125314 MGI:6053081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125315 transcription start site region 125315 MGI:6053082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125316 transcription start site region 125316 MGI:6053083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125317 transcription start site region 125317 MGI:6053084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125318 transcription start site region 125318 MGI:6053085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125319 transcription start site region 125319 MGI:6053086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125320 transcription start site region 125320 MGI:6053087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125321 transcription start site region 125321 MGI:6053088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125322 transcription start site region 125322 MGI:6053089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125323 transcription start site region 125323 MGI:6053090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125324 transcription start site region 125324 MGI:6053091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125325 transcription start site region 125325 MGI:6053092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125326 transcription start site region 125326 MGI:6053093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125327 transcription start site region 125327 MGI:6053094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125328 transcription start site region 125328 MGI:6053095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125329 transcription start site region 125329 MGI:6053096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125330 transcription start site region 125330 MGI:6053097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125331 transcription start site region 125331 MGI:6053098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125332 transcription start site region 125332 MGI:6053099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125333 transcription start site region 125333 MGI:6053100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125334 transcription start site region 125334 MGI:6053101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125335 transcription start site region 125335 MGI:6053102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125336 transcription start site region 125336 MGI:6053103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125337 transcription start site region 125337 MGI:6053104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125338 transcription start site region 125338 MGI:6053105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125339 transcription start site region 125339 MGI:6053106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125340 transcription start site region 125340 MGI:6053107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125341 transcription start site region 125341 MGI:6053108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125342 transcription start site region 125342 MGI:6053109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125343 transcription start site region 125343 MGI:6053110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125344 transcription start site region 125344 MGI:6053111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125345 transcription start site region 125345 MGI:6053112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125346 transcription start site region 125346 MGI:6053113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125347 transcription start site region 125347 MGI:6053114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125348 transcription start site region 125348 MGI:6053115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125349 transcription start site region 125349 MGI:6053116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125350 transcription start site region 125350 MGI:6053117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125351 transcription start site region 125351 MGI:6053118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125352 transcription start site region 125352 MGI:6053119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125353 transcription start site region 125353 MGI:6053120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125354 transcription start site region 125354 MGI:6053121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125355 transcription start site region 125355 MGI:6053122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125356 transcription start site region 125356 MGI:6053123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125357 transcription start site region 125357 MGI:6053124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125358 transcription start site region 125358 MGI:6053125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125359 transcription start site region 125359 MGI:6053126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125360 transcription start site region 125360 MGI:6053127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125361 transcription start site region 125361 MGI:6053128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125362 transcription start site region 125362 MGI:6053129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125363 transcription start site region 125363 MGI:6053130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125364 transcription start site region 125364 MGI:6053131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125365 transcription start site region 125365 MGI:6053132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125366 transcription start site region 125366 MGI:6053133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125367 transcription start site region 125367 MGI:6053134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125368 transcription start site region 125368 MGI:6053135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125369 transcription start site region 125369 MGI:6053136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125370 transcription start site region 125370 MGI:6053137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125371 transcription start site region 125371 MGI:6053138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125372 transcription start site region 125372 MGI:6053139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125373 transcription start site region 125373 MGI:6053140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125374 transcription start site region 125374 MGI:6053141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125375 transcription start site region 125375 MGI:6053142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125376 transcription start site region 125376 MGI:6053143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125377 transcription start site region 125377 MGI:6053144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125378 transcription start site region 125378 MGI:6053145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125379 transcription start site region 125379 MGI:6053146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125380 transcription start site region 125380 MGI:6053147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125381 transcription start site region 125381 MGI:6053148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125382 transcription start site region 125382 MGI:6053149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125383 transcription start site region 125383 MGI:6053150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125384 transcription start site region 125384 MGI:6053151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125385 transcription start site region 125385 MGI:6053152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125386 transcription start site region 125386 MGI:6053153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125387 transcription start site region 125387 MGI:6053154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125388 transcription start site region 125388 MGI:6053155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125389 transcription start site region 125389 MGI:6053156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125390 transcription start site region 125390 MGI:6053157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125391 transcription start site region 125391 MGI:6053158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125392 transcription start site region 125392 MGI:6053159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125393 transcription start site region 125393 MGI:6053160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125394 transcription start site region 125394 MGI:6053161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125395 transcription start site region 125395 MGI:6053162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125396 transcription start site region 125396 MGI:6053163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125397 transcription start site region 125397 MGI:6053164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125398 transcription start site region 125398 MGI:6053165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125399 transcription start site region 125399 MGI:6053166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125400 transcription start site region 125400 MGI:6053167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125401 transcription start site region 125401 MGI:6053168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125402 transcription start site region 125402 MGI:6053169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125403 transcription start site region 125403 MGI:6053170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125404 transcription start site region 125404 MGI:6053171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125405 transcription start site region 125405 MGI:6053172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125406 transcription start site region 125406 MGI:6053173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125407 transcription start site region 125407 MGI:6053174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125408 transcription start site region 125408 MGI:6053175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125409 transcription start site region 125409 MGI:6053176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125410 transcription start site region 125410 MGI:6053177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125411 transcription start site region 125411 MGI:6053178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125412 transcription start site region 125412 MGI:6053179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125413 transcription start site region 125413 MGI:6053180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125414 transcription start site region 125414 MGI:6053181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125415 transcription start site region 125415 MGI:6053182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125416 transcription start site region 125416 MGI:6053183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125417 transcription start site region 125417 MGI:6053184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125418 transcription start site region 125418 MGI:6053185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125419 transcription start site region 125419 MGI:6053186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125420 transcription start site region 125420 MGI:6053187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125421 transcription start site region 125421 MGI:6053188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125422 transcription start site region 125422 MGI:6053189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125423 transcription start site region 125423 MGI:6053190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125424 transcription start site region 125424 MGI:6053191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125425 transcription start site region 125425 MGI:6053192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125426 transcription start site region 125426 MGI:6053193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125427 transcription start site region 125427 MGI:6053194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125428 transcription start site region 125428 MGI:6053195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125429 transcription start site region 125429 MGI:6053196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125430 transcription start site region 125430 MGI:6053197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125431 transcription start site region 125431 MGI:6053198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125432 transcription start site region 125432 MGI:6053199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125433 transcription start site region 125433 MGI:6053200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125434 transcription start site region 125434 MGI:6053201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125435 transcription start site region 125435 MGI:6053202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125436 transcription start site region 125436 MGI:6053203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125437 transcription start site region 125437 MGI:6053204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125438 transcription start site region 125438 MGI:6053205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125439 transcription start site region 125439 MGI:6053206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125440 transcription start site region 125440 MGI:6053207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125441 transcription start site region 125441 MGI:6053208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125442 transcription start site region 125442 MGI:6053209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125443 transcription start site region 125443 MGI:6053210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125444 transcription start site region 125444 MGI:6053211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125445 transcription start site region 125445 MGI:6053212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125446 transcription start site region 125446 MGI:6053213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125447 transcription start site region 125447 MGI:6053214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125448 transcription start site region 125448 MGI:6053215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125449 transcription start site region 125449 MGI:6053216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125450 transcription start site region 125450 MGI:6053217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125451 transcription start site region 125451 MGI:6053218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125452 transcription start site region 125452 MGI:6053219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125453 transcription start site region 125453 MGI:6053220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125454 transcription start site region 125454 MGI:6053221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125455 transcription start site region 125455 MGI:6053222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125456 transcription start site region 125456 MGI:6053223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125457 transcription start site region 125457 MGI:6053224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125458 transcription start site region 125458 MGI:6053225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125459 transcription start site region 125459 MGI:6053226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125460 transcription start site region 125460 MGI:6053227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125461 transcription start site region 125461 MGI:6053228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125462 transcription start site region 125462 MGI:6053229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125463 transcription start site region 125463 MGI:6053230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125464 transcription start site region 125464 MGI:6053231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125465 transcription start site region 125465 MGI:6053232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125466 transcription start site region 125466 MGI:6053233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125467 transcription start site region 125467 MGI:6053234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125468 transcription start site region 125468 MGI:6053235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125469 transcription start site region 125469 MGI:6053236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125470 transcription start site region 125470 MGI:6053237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125471 transcription start site region 125471 MGI:6053238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125472 transcription start site region 125472 MGI:6053239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125473 transcription start site region 125473 MGI:6053240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125474 transcription start site region 125474 MGI:6053241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125475 transcription start site region 125475 MGI:6053242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125476 transcription start site region 125476 MGI:6053243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125477 transcription start site region 125477 MGI:6053244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125478 transcription start site region 125478 MGI:6053245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125479 transcription start site region 125479 MGI:6053246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125480 transcription start site region 125480 MGI:6053247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125481 transcription start site region 125481 MGI:6053248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125482 transcription start site region 125482 MGI:6053249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125483 transcription start site region 125483 MGI:6053250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125484 transcription start site region 125484 MGI:6053251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125485 transcription start site region 125485 MGI:6053252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125486 transcription start site region 125486 MGI:6053253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125487 transcription start site region 125487 MGI:6053254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125488 transcription start site region 125488 MGI:6053255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125489 transcription start site region 125489 MGI:6053256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125490 transcription start site region 125490 MGI:6053257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125491 transcription start site region 125491 MGI:6053258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125492 transcription start site region 125492 MGI:6053259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125493 transcription start site region 125493 MGI:6053260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125494 transcription start site region 125494 MGI:6053261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125495 transcription start site region 125495 MGI:6053262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125496 transcription start site region 125496 MGI:6053263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125497 transcription start site region 125497 MGI:6053264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125498 transcription start site region 125498 MGI:6053265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125499 transcription start site region 125499 MGI:6053266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125500 transcription start site region 125500 MGI:6053267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125501 transcription start site region 125501 MGI:6053268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125502 transcription start site region 125502 MGI:6053269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125503 transcription start site region 125503 MGI:6053270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125504 transcription start site region 125504 MGI:6053271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125505 transcription start site region 125505 MGI:6053272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125506 transcription start site region 125506 MGI:6053273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125507 transcription start site region 125507 MGI:6053274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125508 transcription start site region 125508 MGI:6053275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125509 transcription start site region 125509 MGI:6053276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125510 transcription start site region 125510 MGI:6053277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125511 transcription start site region 125511 MGI:6053278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125512 transcription start site region 125512 MGI:6053279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125513 transcription start site region 125513 MGI:6053280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125514 transcription start site region 125514 MGI:6053281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125515 transcription start site region 125515 MGI:6053282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125516 transcription start site region 125516 MGI:6053283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125517 transcription start site region 125517 MGI:6053284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125518 transcription start site region 125518 MGI:6053285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125519 transcription start site region 125519 MGI:6053286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125520 transcription start site region 125520 MGI:6053287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125521 transcription start site region 125521 MGI:6053288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125522 transcription start site region 125522 MGI:6053289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125523 transcription start site region 125523 MGI:6053290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125524 transcription start site region 125524 MGI:6053291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125525 transcription start site region 125525 MGI:6053292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125526 transcription start site region 125526 MGI:6053293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125527 transcription start site region 125527 MGI:6053294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125528 transcription start site region 125528 MGI:6053295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125529 transcription start site region 125529 MGI:6053296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125530 transcription start site region 125530 MGI:6053297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125531 transcription start site region 125531 MGI:6053298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125532 transcription start site region 125532 MGI:6053299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125533 transcription start site region 125533 MGI:6053300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125534 transcription start site region 125534 MGI:6053301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125535 transcription start site region 125535 MGI:6053302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125536 transcription start site region 125536 MGI:6053303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125537 transcription start site region 125537 MGI:6053304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125538 transcription start site region 125538 MGI:6053305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125539 transcription start site region 125539 MGI:6053306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125540 transcription start site region 125540 MGI:6053307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125541 transcription start site region 125541 MGI:6053308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125542 transcription start site region 125542 MGI:6053309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125543 transcription start site region 125543 MGI:6053310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125544 transcription start site region 125544 MGI:6053311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125545 transcription start site region 125545 MGI:6053312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125546 transcription start site region 125546 MGI:6053313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125547 transcription start site region 125547 MGI:6053314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125548 transcription start site region 125548 MGI:6053315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125549 transcription start site region 125549 MGI:6053316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125550 transcription start site region 125550 MGI:6053317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125551 transcription start site region 125551 MGI:6053318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125552 transcription start site region 125552 MGI:6053319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125553 transcription start site region 125553 MGI:6053320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125554 transcription start site region 125554 MGI:6053321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125555 transcription start site region 125555 MGI:6053322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125556 transcription start site region 125556 MGI:6053323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125557 transcription start site region 125557 MGI:6053324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125558 transcription start site region 125558 MGI:6053325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125559 transcription start site region 125559 MGI:6053326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125560 transcription start site region 125560 MGI:6053327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125561 transcription start site region 125561 MGI:6053328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125562 transcription start site region 125562 MGI:6053329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125563 transcription start site region 125563 MGI:6053330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125564 transcription start site region 125564 MGI:6053331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125565 transcription start site region 125565 MGI:6053332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125566 transcription start site region 125566 MGI:6053333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125567 transcription start site region 125567 MGI:6053334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125568 transcription start site region 125568 MGI:6053335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125569 transcription start site region 125569 MGI:6053336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125570 transcription start site region 125570 MGI:6053337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125571 transcription start site region 125571 MGI:6053338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125572 transcription start site region 125572 MGI:6053339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125573 transcription start site region 125573 MGI:6053340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125574 transcription start site region 125574 MGI:6053341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125575 transcription start site region 125575 MGI:6053342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125576 transcription start site region 125576 MGI:6053343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125577 transcription start site region 125577 MGI:6053344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125578 transcription start site region 125578 MGI:6053345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125579 transcription start site region 125579 MGI:6053346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125580 transcription start site region 125580 MGI:6053347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125581 transcription start site region 125581 MGI:6053348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125582 transcription start site region 125582 MGI:6053349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125583 transcription start site region 125583 MGI:6053350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125584 transcription start site region 125584 MGI:6053351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125585 transcription start site region 125585 MGI:6053352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125586 transcription start site region 125586 MGI:6053353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125587 transcription start site region 125587 MGI:6053354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125588 transcription start site region 125588 MGI:6053355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125589 transcription start site region 125589 MGI:6053356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125590 transcription start site region 125590 MGI:6053357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125591 transcription start site region 125591 MGI:6053358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125592 transcription start site region 125592 MGI:6053359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125593 transcription start site region 125593 MGI:6053360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125594 transcription start site region 125594 MGI:6053361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125595 transcription start site region 125595 MGI:6053362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125596 transcription start site region 125596 MGI:6053363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125597 transcription start site region 125597 MGI:6053364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125598 transcription start site region 125598 MGI:6053365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125599 transcription start site region 125599 MGI:6053366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125600 transcription start site region 125600 MGI:6053367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125601 transcription start site region 125601 MGI:6053368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125602 transcription start site region 125602 MGI:6053369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125603 transcription start site region 125603 MGI:6053370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125604 transcription start site region 125604 MGI:6053371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125605 transcription start site region 125605 MGI:6053372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125606 transcription start site region 125606 MGI:6053373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125607 transcription start site region 125607 MGI:6053374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125608 transcription start site region 125608 MGI:6053375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125609 transcription start site region 125609 MGI:6053376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125610 transcription start site region 125610 MGI:6053377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125611 transcription start site region 125611 MGI:6053378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125612 transcription start site region 125612 MGI:6053379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125613 transcription start site region 125613 MGI:6053380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125614 transcription start site region 125614 MGI:6053381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125615 transcription start site region 125615 MGI:6053382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125616 transcription start site region 125616 MGI:6053383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125617 transcription start site region 125617 MGI:6053384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125618 transcription start site region 125618 MGI:6053385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125619 transcription start site region 125619 MGI:6053386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125620 transcription start site region 125620 MGI:6053387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125621 transcription start site region 125621 MGI:6053388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125622 transcription start site region 125622 MGI:6053389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125623 transcription start site region 125623 MGI:6053390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125624 transcription start site region 125624 MGI:6053391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125625 transcription start site region 125625 MGI:6053392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125626 transcription start site region 125626 MGI:6053393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125627 transcription start site region 125627 MGI:6053394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125628 transcription start site region 125628 MGI:6053395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125629 transcription start site region 125629 MGI:6053396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125630 transcription start site region 125630 MGI:6053397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125631 transcription start site region 125631 MGI:6053398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125632 transcription start site region 125632 MGI:6053399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125633 transcription start site region 125633 MGI:6053400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125634 transcription start site region 125634 MGI:6053401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125635 transcription start site region 125635 MGI:6053402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125636 transcription start site region 125636 MGI:6053403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125637 transcription start site region 125637 MGI:6053404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125638 transcription start site region 125638 MGI:6053405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125639 transcription start site region 125639 MGI:6053406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125640 transcription start site region 125640 MGI:6053407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125641 transcription start site region 125641 MGI:6053408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125642 transcription start site region 125642 MGI:6053409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125643 transcription start site region 125643 MGI:6053410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125644 transcription start site region 125644 MGI:6053411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125645 transcription start site region 125645 MGI:6053412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125646 transcription start site region 125646 MGI:6053413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125647 transcription start site region 125647 MGI:6053414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125648 transcription start site region 125648 MGI:6053415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125649 transcription start site region 125649 MGI:6053416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125650 transcription start site region 125650 MGI:6053417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125651 transcription start site region 125651 MGI:6053418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125652 transcription start site region 125652 MGI:6053419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125653 transcription start site region 125653 MGI:6053420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125654 transcription start site region 125654 MGI:6053421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125655 transcription start site region 125655 MGI:6053422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125656 transcription start site region 125656 MGI:6053423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125657 transcription start site region 125657 MGI:6053424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125658 transcription start site region 125658 MGI:6053425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125659 transcription start site region 125659 MGI:6053426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125660 transcription start site region 125660 MGI:6053427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125661 transcription start site region 125661 MGI:6053428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125662 transcription start site region 125662 MGI:6053429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125663 transcription start site region 125663 MGI:6053430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125664 transcription start site region 125664 MGI:6053431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125665 transcription start site region 125665 MGI:6053432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125666 transcription start site region 125666 MGI:6053433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125667 transcription start site region 125667 MGI:6053434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125668 transcription start site region 125668 MGI:6053435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125669 transcription start site region 125669 MGI:6053436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125670 transcription start site region 125670 MGI:6053437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125671 transcription start site region 125671 MGI:6053438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125672 transcription start site region 125672 MGI:6053439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125673 transcription start site region 125673 MGI:6053440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125674 transcription start site region 125674 MGI:6053441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125675 transcription start site region 125675 MGI:6053442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125676 transcription start site region 125676 MGI:6053443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125677 transcription start site region 125677 MGI:6053444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125678 transcription start site region 125678 MGI:6053445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125679 transcription start site region 125679 MGI:6053446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125680 transcription start site region 125680 MGI:6053447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125681 transcription start site region 125681 MGI:6053448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125682 transcription start site region 125682 MGI:6053449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125683 transcription start site region 125683 MGI:6053450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125684 transcription start site region 125684 MGI:6053451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125685 transcription start site region 125685 MGI:6053452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125686 transcription start site region 125686 MGI:6053453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125687 transcription start site region 125687 MGI:6053454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125688 transcription start site region 125688 MGI:6053455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125689 transcription start site region 125689 MGI:6053456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125690 transcription start site region 125690 MGI:6053457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125691 transcription start site region 125691 MGI:6053458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125692 transcription start site region 125692 MGI:6053459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125693 transcription start site region 125693 MGI:6053460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125694 transcription start site region 125694 MGI:6053461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125695 transcription start site region 125695 MGI:6053462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125696 transcription start site region 125696 MGI:6053463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125697 transcription start site region 125697 MGI:6053464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125698 transcription start site region 125698 MGI:6053465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125699 transcription start site region 125699 MGI:6053466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125700 transcription start site region 125700 MGI:6053467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125701 transcription start site region 125701 MGI:6053468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125702 transcription start site region 125702 MGI:6053469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125703 transcription start site region 125703 MGI:6053470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125704 transcription start site region 125704 MGI:6053471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125705 transcription start site region 125705 MGI:6053472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125706 transcription start site region 125706 MGI:6053473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125707 transcription start site region 125707 MGI:6053474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125708 transcription start site region 125708 MGI:6053475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125709 transcription start site region 125709 MGI:6053476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125710 transcription start site region 125710 MGI:6053477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125711 transcription start site region 125711 MGI:6053478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125712 transcription start site region 125712 MGI:6053479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125713 transcription start site region 125713 MGI:6053480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125714 transcription start site region 125714 MGI:6053481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125715 transcription start site region 125715 MGI:6053482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125716 transcription start site region 125716 MGI:6053483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125717 transcription start site region 125717 MGI:6053484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125718 transcription start site region 125718 MGI:6053485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125719 transcription start site region 125719 MGI:6053486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125720 transcription start site region 125720 MGI:6053487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125721 transcription start site region 125721 MGI:6053488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125722 transcription start site region 125722 MGI:6053489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125723 transcription start site region 125723 MGI:6053490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125724 transcription start site region 125724 MGI:6053491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125725 transcription start site region 125725 MGI:6053492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125726 transcription start site region 125726 MGI:6053493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125727 transcription start site region 125727 MGI:6053494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125728 transcription start site region 125728 MGI:6053495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125729 transcription start site region 125729 MGI:6053496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125730 transcription start site region 125730 MGI:6053497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125731 transcription start site region 125731 MGI:6053498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125732 transcription start site region 125732 MGI:6053499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125733 transcription start site region 125733 MGI:6053500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125734 transcription start site region 125734 MGI:6053501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125735 transcription start site region 125735 MGI:6053502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125736 transcription start site region 125736 MGI:6053503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125737 transcription start site region 125737 MGI:6053504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125738 transcription start site region 125738 MGI:6053505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125739 transcription start site region 125739 MGI:6053506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125740 transcription start site region 125740 MGI:6053507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125741 transcription start site region 125741 MGI:6053508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125742 transcription start site region 125742 MGI:6053509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125743 transcription start site region 125743 MGI:6053510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125744 transcription start site region 125744 MGI:6053511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125745 transcription start site region 125745 MGI:6053512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125746 transcription start site region 125746 MGI:6053513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125747 transcription start site region 125747 MGI:6053514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125748 transcription start site region 125748 MGI:6053515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125749 transcription start site region 125749 MGI:6053516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125750 transcription start site region 125750 MGI:6053517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125751 transcription start site region 125751 MGI:6053518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125752 transcription start site region 125752 MGI:6053519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125753 transcription start site region 125753 MGI:6053520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125754 transcription start site region 125754 MGI:6053521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125755 transcription start site region 125755 MGI:6053522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125756 transcription start site region 125756 MGI:6053523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125757 transcription start site region 125757 MGI:6053524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125758 transcription start site region 125758 MGI:6053525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125759 transcription start site region 125759 MGI:6053526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125760 transcription start site region 125760 MGI:6053527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125761 transcription start site region 125761 MGI:6053528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125762 transcription start site region 125762 MGI:6053529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125763 transcription start site region 125763 MGI:6053530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125764 transcription start site region 125764 MGI:6053531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125765 transcription start site region 125765 MGI:6053532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125766 transcription start site region 125766 MGI:6053533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125767 transcription start site region 125767 MGI:6053534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125768 transcription start site region 125768 MGI:6053535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125769 transcription start site region 125769 MGI:6053536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125770 transcription start site region 125770 MGI:6053537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125771 transcription start site region 125771 MGI:6053538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125772 transcription start site region 125772 MGI:6053539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125773 transcription start site region 125773 MGI:6053540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125774 transcription start site region 125774 MGI:6053541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125775 transcription start site region 125775 MGI:6053542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125776 transcription start site region 125776 MGI:6053543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125777 transcription start site region 125777 MGI:6053544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125778 transcription start site region 125778 MGI:6053545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125779 transcription start site region 125779 MGI:6053546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125780 transcription start site region 125780 MGI:6053547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125781 transcription start site region 125781 MGI:6053548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125782 transcription start site region 125782 MGI:6053549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125783 transcription start site region 125783 MGI:6053550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125784 transcription start site region 125784 MGI:6053551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125785 transcription start site region 125785 MGI:6053552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125786 transcription start site region 125786 MGI:6053553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125787 transcription start site region 125787 MGI:6053554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125788 transcription start site region 125788 MGI:6053555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125789 transcription start site region 125789 MGI:6053556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125790 transcription start site region 125790 MGI:6053557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125791 transcription start site region 125791 MGI:6053558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125792 transcription start site region 125792 MGI:6053559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125793 transcription start site region 125793 MGI:6053560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125794 transcription start site region 125794 MGI:6053561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125795 transcription start site region 125795 MGI:6053562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125796 transcription start site region 125796 MGI:6053563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125797 transcription start site region 125797 MGI:6053564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125798 transcription start site region 125798 MGI:6053565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125799 transcription start site region 125799 MGI:6053566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125800 transcription start site region 125800 MGI:6053567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125801 transcription start site region 125801 MGI:6053568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125802 transcription start site region 125802 MGI:6053569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125803 transcription start site region 125803 MGI:6053570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125804 transcription start site region 125804 MGI:6053571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125805 transcription start site region 125805 MGI:6053572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125806 transcription start site region 125806 MGI:6053573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125807 transcription start site region 125807 MGI:6053574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125808 transcription start site region 125808 MGI:6053575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125809 transcription start site region 125809 MGI:6053576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125810 transcription start site region 125810 MGI:6053577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125811 transcription start site region 125811 MGI:6053578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125812 transcription start site region 125812 MGI:6053579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125813 transcription start site region 125813 MGI:6053580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125814 transcription start site region 125814 MGI:6053581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125815 transcription start site region 125815 MGI:6053582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125816 transcription start site region 125816 MGI:6053583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125817 transcription start site region 125817 MGI:6053584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125818 transcription start site region 125818 MGI:6053585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125819 transcription start site region 125819 MGI:6053586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125820 transcription start site region 125820 MGI:6053587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125821 transcription start site region 125821 MGI:6053588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125822 transcription start site region 125822 MGI:6053589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125823 transcription start site region 125823 MGI:6053590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125824 transcription start site region 125824 MGI:6053591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125825 transcription start site region 125825 MGI:6053592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125826 transcription start site region 125826 MGI:6053593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125827 transcription start site region 125827 MGI:6053594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125828 transcription start site region 125828 MGI:6053595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125829 transcription start site region 125829 MGI:6053596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125830 transcription start site region 125830 MGI:6053597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125831 transcription start site region 125831 MGI:6053598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125832 transcription start site region 125832 MGI:6053599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125833 transcription start site region 125833 MGI:6053600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125834 transcription start site region 125834 MGI:6053601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125835 transcription start site region 125835 MGI:6053602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125836 transcription start site region 125836 MGI:6053603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125837 transcription start site region 125837 MGI:6053604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125838 transcription start site region 125838 MGI:6053605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125839 transcription start site region 125839 MGI:6053606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125840 transcription start site region 125840 MGI:6053607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125841 transcription start site region 125841 MGI:6053608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125842 transcription start site region 125842 MGI:6053609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125843 transcription start site region 125843 MGI:6053610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125844 transcription start site region 125844 MGI:6053611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125845 transcription start site region 125845 MGI:6053612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125846 transcription start site region 125846 MGI:6053613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125847 transcription start site region 125847 MGI:6053614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125848 transcription start site region 125848 MGI:6053615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125849 transcription start site region 125849 MGI:6053616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125850 transcription start site region 125850 MGI:6053617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125851 transcription start site region 125851 MGI:6053618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125852 transcription start site region 125852 MGI:6053619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125853 transcription start site region 125853 MGI:6053620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125854 transcription start site region 125854 MGI:6053621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125855 transcription start site region 125855 MGI:6053622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125856 transcription start site region 125856 MGI:6053623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125857 transcription start site region 125857 MGI:6053624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125858 transcription start site region 125858 MGI:6053625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125859 transcription start site region 125859 MGI:6053626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125860 transcription start site region 125860 MGI:6053627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125861 transcription start site region 125861 MGI:6053628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125862 transcription start site region 125862 MGI:6053629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125863 transcription start site region 125863 MGI:6053630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125864 transcription start site region 125864 MGI:6053631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125865 transcription start site region 125865 MGI:6053632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125866 transcription start site region 125866 MGI:6053633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125867 transcription start site region 125867 MGI:6053634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125868 transcription start site region 125868 MGI:6053635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125869 transcription start site region 125869 MGI:6053636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125870 transcription start site region 125870 MGI:6053637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125871 transcription start site region 125871 MGI:6053638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125872 transcription start site region 125872 MGI:6053639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125873 transcription start site region 125873 MGI:6053640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125874 transcription start site region 125874 MGI:6053641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125875 transcription start site region 125875 MGI:6053642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125876 transcription start site region 125876 MGI:6053643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125877 transcription start site region 125877 MGI:6053644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125878 transcription start site region 125878 MGI:6053645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125879 transcription start site region 125879 MGI:6053646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125880 transcription start site region 125880 MGI:6053647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125881 transcription start site region 125881 MGI:6053648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125882 transcription start site region 125882 MGI:6053649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125883 transcription start site region 125883 MGI:6053650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125884 transcription start site region 125884 MGI:6053651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125885 transcription start site region 125885 MGI:6053652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125886 transcription start site region 125886 MGI:6053653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125887 transcription start site region 125887 MGI:6053654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125888 transcription start site region 125888 MGI:6053655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125889 transcription start site region 125889 MGI:6053656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125890 transcription start site region 125890 MGI:6053657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125891 transcription start site region 125891 MGI:6053658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125892 transcription start site region 125892 MGI:6053659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125893 transcription start site region 125893 MGI:6053660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125894 transcription start site region 125894 MGI:6053661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125895 transcription start site region 125895 MGI:6053662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125896 transcription start site region 125896 MGI:6053663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125897 transcription start site region 125897 MGI:6053664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125898 transcription start site region 125898 MGI:6053665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125899 transcription start site region 125899 MGI:6053666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125900 transcription start site region 125900 MGI:6053667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125901 transcription start site region 125901 MGI:6053668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125902 transcription start site region 125902 MGI:6053669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125903 transcription start site region 125903 MGI:6053670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125904 transcription start site region 125904 MGI:6053671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125905 transcription start site region 125905 MGI:6053672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125906 transcription start site region 125906 MGI:6053673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125907 transcription start site region 125907 MGI:6053674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125908 transcription start site region 125908 MGI:6053675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125909 transcription start site region 125909 MGI:6053676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125910 transcription start site region 125910 MGI:6053677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125911 transcription start site region 125911 MGI:6053678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125912 transcription start site region 125912 MGI:6053679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125913 transcription start site region 125913 MGI:6053680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125914 transcription start site region 125914 MGI:6053681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125915 transcription start site region 125915 MGI:6053682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125916 transcription start site region 125916 MGI:6053683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125917 transcription start site region 125917 MGI:6053684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125918 transcription start site region 125918 MGI:6053685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125919 transcription start site region 125919 MGI:6053686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125920 transcription start site region 125920 MGI:6053687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125921 transcription start site region 125921 MGI:6053688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125922 transcription start site region 125922 MGI:6053689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125923 transcription start site region 125923 MGI:6053690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125924 transcription start site region 125924 MGI:6053691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125925 transcription start site region 125925 MGI:6053692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125926 transcription start site region 125926 MGI:6053693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125927 transcription start site region 125927 MGI:6053694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125928 transcription start site region 125928 MGI:6053695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125929 transcription start site region 125929 MGI:6053696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125930 transcription start site region 125930 MGI:6053697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125931 transcription start site region 125931 MGI:6053698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125932 transcription start site region 125932 MGI:6053699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125933 transcription start site region 125933 MGI:6053700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125934 transcription start site region 125934 MGI:6053701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125935 transcription start site region 125935 MGI:6053702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125936 transcription start site region 125936 MGI:6053703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125937 transcription start site region 125937 MGI:6053704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125938 transcription start site region 125938 MGI:6053705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125939 transcription start site region 125939 MGI:6053706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125940 transcription start site region 125940 MGI:6053707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125941 transcription start site region 125941 MGI:6053708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125942 transcription start site region 125942 MGI:6053709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125943 transcription start site region 125943 MGI:6053710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125944 transcription start site region 125944 MGI:6053711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125945 transcription start site region 125945 MGI:6053712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125946 transcription start site region 125946 MGI:6053713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125947 transcription start site region 125947 MGI:6053714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125948 transcription start site region 125948 MGI:6053715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125949 transcription start site region 125949 MGI:6053716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125950 transcription start site region 125950 MGI:6053717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125951 transcription start site region 125951 MGI:6053718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125952 transcription start site region 125952 MGI:6053719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125953 transcription start site region 125953 MGI:6053720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125954 transcription start site region 125954 MGI:6053721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125955 transcription start site region 125955 MGI:6053722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125956 transcription start site region 125956 MGI:6053723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125957 transcription start site region 125957 MGI:6053724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125958 transcription start site region 125958 MGI:6053725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125959 transcription start site region 125959 MGI:6053726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125960 transcription start site region 125960 MGI:6053727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125961 transcription start site region 125961 MGI:6053728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125962 transcription start site region 125962 MGI:6053729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125963 transcription start site region 125963 MGI:6053730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125964 transcription start site region 125964 MGI:6053731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125965 transcription start site region 125965 MGI:6053732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125966 transcription start site region 125966 MGI:6053733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125967 transcription start site region 125967 MGI:6053734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125968 transcription start site region 125968 MGI:6053735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125969 transcription start site region 125969 MGI:6053736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125970 transcription start site region 125970 MGI:6053737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125971 transcription start site region 125971 MGI:6053738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125972 transcription start site region 125972 MGI:6053739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125973 transcription start site region 125973 MGI:6053740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125974 transcription start site region 125974 MGI:6053741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125975 transcription start site region 125975 MGI:6053742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125976 transcription start site region 125976 MGI:6053743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125977 transcription start site region 125977 MGI:6053744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125978 transcription start site region 125978 MGI:6053745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125979 transcription start site region 125979 MGI:6053746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125980 transcription start site region 125980 MGI:6053747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125981 transcription start site region 125981 MGI:6053748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125982 transcription start site region 125982 MGI:6053749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125983 transcription start site region 125983 MGI:6053750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125984 transcription start site region 125984 MGI:6053751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125985 transcription start site region 125985 MGI:6053752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125986 transcription start site region 125986 MGI:6053753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125987 transcription start site region 125987 MGI:6053754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125988 transcription start site region 125988 MGI:6053755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125989 transcription start site region 125989 MGI:6053756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125990 transcription start site region 125990 MGI:6053757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125991 transcription start site region 125991 MGI:6053758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125992 transcription start site region 125992 MGI:6053759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125993 transcription start site region 125993 MGI:6053760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125994 transcription start site region 125994 MGI:6053761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125995 transcription start site region 125995 MGI:6053762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125996 transcription start site region 125996 MGI:6053763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125997 transcription start site region 125997 MGI:6053764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125998 transcription start site region 125998 MGI:6053765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125999 transcription start site region 125999 MGI:6053766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126000 transcription start site region 126000 MGI:6053767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126001 transcription start site region 126001 MGI:6053768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126002 transcription start site region 126002 MGI:6053769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126003 transcription start site region 126003 MGI:6053770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126004 transcription start site region 126004 MGI:6053771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126005 transcription start site region 126005 MGI:6053772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126006 transcription start site region 126006 MGI:6053773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126007 transcription start site region 126007 MGI:6053774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126008 transcription start site region 126008 MGI:6053775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126009 transcription start site region 126009 MGI:6053776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126010 transcription start site region 126010 MGI:6053777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126011 transcription start site region 126011 MGI:6053778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126012 transcription start site region 126012 MGI:6053779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126013 transcription start site region 126013 MGI:6053780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126014 transcription start site region 126014 MGI:6053781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126015 transcription start site region 126015 MGI:6053782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126016 transcription start site region 126016 MGI:6053783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126017 transcription start site region 126017 MGI:6053784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126018 transcription start site region 126018 MGI:6053785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126019 transcription start site region 126019 MGI:6053786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126020 transcription start site region 126020 MGI:6053787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126021 transcription start site region 126021 MGI:6053788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126022 transcription start site region 126022 MGI:6053789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126023 transcription start site region 126023 MGI:6053790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126024 transcription start site region 126024 MGI:6053791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126025 transcription start site region 126025 MGI:6053792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126026 transcription start site region 126026 MGI:6053793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126027 transcription start site region 126027 MGI:6053794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126028 transcription start site region 126028 MGI:6053795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126029 transcription start site region 126029 MGI:6053796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126030 transcription start site region 126030 MGI:6053797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126031 transcription start site region 126031 MGI:6053798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126032 transcription start site region 126032 MGI:6053799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126033 transcription start site region 126033 MGI:6053800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126034 transcription start site region 126034 MGI:6053801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126035 transcription start site region 126035 MGI:6053802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126036 transcription start site region 126036 MGI:6053803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126037 transcription start site region 126037 MGI:6053804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126038 transcription start site region 126038 MGI:6053805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126039 transcription start site region 126039 MGI:6053806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126040 transcription start site region 126040 MGI:6053807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126041 transcription start site region 126041 MGI:6053808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126042 transcription start site region 126042 MGI:6053809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126043 transcription start site region 126043 MGI:6053810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126044 transcription start site region 126044 MGI:6053811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126045 transcription start site region 126045 MGI:6053812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126046 transcription start site region 126046 MGI:6053813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126047 transcription start site region 126047 MGI:6053814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126048 transcription start site region 126048 MGI:6053815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126049 transcription start site region 126049 MGI:6053816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126050 transcription start site region 126050 MGI:6053817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126051 transcription start site region 126051 MGI:6053818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126052 transcription start site region 126052 MGI:6053819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126053 transcription start site region 126053 MGI:6053820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126054 transcription start site region 126054 MGI:6053821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126055 transcription start site region 126055 MGI:6053822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126056 transcription start site region 126056 MGI:6053823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126057 transcription start site region 126057 MGI:6053824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126058 transcription start site region 126058 MGI:6053825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126059 transcription start site region 126059 MGI:6053826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126060 transcription start site region 126060 MGI:6053827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126061 transcription start site region 126061 MGI:6053828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126062 transcription start site region 126062 MGI:6053829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126063 transcription start site region 126063 MGI:6053830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126064 transcription start site region 126064 MGI:6053831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126065 transcription start site region 126065 MGI:6053832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126066 transcription start site region 126066 MGI:6053833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126067 transcription start site region 126067 MGI:6053834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126068 transcription start site region 126068 MGI:6053835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126069 transcription start site region 126069 MGI:6053836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126070 transcription start site region 126070 MGI:6053837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126071 transcription start site region 126071 MGI:6053838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126072 transcription start site region 126072 MGI:6053839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126073 transcription start site region 126073 MGI:6053840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126074 transcription start site region 126074 MGI:6053841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126075 transcription start site region 126075 MGI:6053842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126076 transcription start site region 126076 MGI:6053843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126077 transcription start site region 126077 MGI:6053844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126078 transcription start site region 126078 MGI:6053845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126079 transcription start site region 126079 MGI:6053846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126080 transcription start site region 126080 MGI:6053847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126081 transcription start site region 126081 MGI:6053848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126082 transcription start site region 126082 MGI:6053849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126083 transcription start site region 126083 MGI:6053850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126084 transcription start site region 126084 MGI:6053851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126085 transcription start site region 126085 MGI:6053852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126086 transcription start site region 126086 MGI:6053853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126087 transcription start site region 126087 MGI:6053854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126088 transcription start site region 126088 MGI:6053855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126089 transcription start site region 126089 MGI:6053856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126090 transcription start site region 126090 MGI:6053857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126091 transcription start site region 126091 MGI:6053858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126092 transcription start site region 126092 MGI:6053859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126093 transcription start site region 126093 MGI:6053860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126094 transcription start site region 126094 MGI:6053861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126095 transcription start site region 126095 MGI:6053862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126096 transcription start site region 126096 MGI:6053863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126097 transcription start site region 126097 MGI:6053864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126098 transcription start site region 126098 MGI:6053865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126099 transcription start site region 126099 MGI:6053866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126100 transcription start site region 126100 MGI:6053867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126101 transcription start site region 126101 MGI:6053868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126102 transcription start site region 126102 MGI:6053869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126103 transcription start site region 126103 MGI:6053870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126104 transcription start site region 126104 MGI:6053871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126105 transcription start site region 126105 MGI:6053872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126106 transcription start site region 126106 MGI:6053873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126107 transcription start site region 126107 MGI:6053874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126108 transcription start site region 126108 MGI:6053875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP