Tssr124022 transcription start site region 124022 MGI:6051789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124023 transcription start site region 124023 MGI:6051790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124024 transcription start site region 124024 MGI:6051791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124025 transcription start site region 124025 MGI:6051792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124026 transcription start site region 124026 MGI:6051793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124027 transcription start site region 124027 MGI:6051794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124028 transcription start site region 124028 MGI:6051795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124029 transcription start site region 124029 MGI:6051796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124030 transcription start site region 124030 MGI:6051797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124031 transcription start site region 124031 MGI:6051798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124032 transcription start site region 124032 MGI:6051799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124033 transcription start site region 124033 MGI:6051800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124034 transcription start site region 124034 MGI:6051801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124035 transcription start site region 124035 MGI:6051802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124036 transcription start site region 124036 MGI:6051803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124037 transcription start site region 124037 MGI:6051804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124038 transcription start site region 124038 MGI:6051805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124039 transcription start site region 124039 MGI:6051806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124040 transcription start site region 124040 MGI:6051807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124041 transcription start site region 124041 MGI:6051808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124042 transcription start site region 124042 MGI:6051809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124043 transcription start site region 124043 MGI:6051810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124044 transcription start site region 124044 MGI:6051811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124045 transcription start site region 124045 MGI:6051812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124046 transcription start site region 124046 MGI:6051813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124047 transcription start site region 124047 MGI:6051814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124048 transcription start site region 124048 MGI:6051815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124049 transcription start site region 124049 MGI:6051816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124050 transcription start site region 124050 MGI:6051817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124051 transcription start site region 124051 MGI:6051818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124052 transcription start site region 124052 MGI:6051819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124053 transcription start site region 124053 MGI:6051820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124054 transcription start site region 124054 MGI:6051821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124055 transcription start site region 124055 MGI:6051822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124056 transcription start site region 124056 MGI:6051823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124057 transcription start site region 124057 MGI:6051824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124058 transcription start site region 124058 MGI:6051825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124059 transcription start site region 124059 MGI:6051826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124060 transcription start site region 124060 MGI:6051827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124061 transcription start site region 124061 MGI:6051828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124062 transcription start site region 124062 MGI:6051829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124063 transcription start site region 124063 MGI:6051830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124064 transcription start site region 124064 MGI:6051831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124065 transcription start site region 124065 MGI:6051832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124066 transcription start site region 124066 MGI:6051833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124067 transcription start site region 124067 MGI:6051834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124068 transcription start site region 124068 MGI:6051835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124069 transcription start site region 124069 MGI:6051836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124070 transcription start site region 124070 MGI:6051837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124071 transcription start site region 124071 MGI:6051838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124072 transcription start site region 124072 MGI:6051839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124073 transcription start site region 124073 MGI:6051840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124074 transcription start site region 124074 MGI:6051841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124075 transcription start site region 124075 MGI:6051842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124076 transcription start site region 124076 MGI:6051843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124077 transcription start site region 124077 MGI:6051844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124078 transcription start site region 124078 MGI:6051845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124079 transcription start site region 124079 MGI:6051846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124080 transcription start site region 124080 MGI:6051847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124081 transcription start site region 124081 MGI:6051848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124082 transcription start site region 124082 MGI:6051849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124083 transcription start site region 124083 MGI:6051850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124084 transcription start site region 124084 MGI:6051851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124085 transcription start site region 124085 MGI:6051852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124086 transcription start site region 124086 MGI:6051853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124087 transcription start site region 124087 MGI:6051854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124088 transcription start site region 124088 MGI:6051855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124089 transcription start site region 124089 MGI:6051856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124090 transcription start site region 124090 MGI:6051857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124091 transcription start site region 124091 MGI:6051858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124092 transcription start site region 124092 MGI:6051859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124093 transcription start site region 124093 MGI:6051860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124094 transcription start site region 124094 MGI:6051861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124095 transcription start site region 124095 MGI:6051862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124096 transcription start site region 124096 MGI:6051863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124097 transcription start site region 124097 MGI:6051864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124098 transcription start site region 124098 MGI:6051865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124099 transcription start site region 124099 MGI:6051866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124100 transcription start site region 124100 MGI:6051867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124101 transcription start site region 124101 MGI:6051868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124102 transcription start site region 124102 MGI:6051869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124103 transcription start site region 124103 MGI:6051870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124104 transcription start site region 124104 MGI:6051871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124105 transcription start site region 124105 MGI:6051872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124106 transcription start site region 124106 MGI:6051873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124107 transcription start site region 124107 MGI:6051874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124108 transcription start site region 124108 MGI:6051875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124109 transcription start site region 124109 MGI:6051876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124110 transcription start site region 124110 MGI:6051877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124111 transcription start site region 124111 MGI:6051878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124112 transcription start site region 124112 MGI:6051879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124113 transcription start site region 124113 MGI:6051880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124114 transcription start site region 124114 MGI:6051881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124115 transcription start site region 124115 MGI:6051882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124116 transcription start site region 124116 MGI:6051883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124117 transcription start site region 124117 MGI:6051884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124118 transcription start site region 124118 MGI:6051885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124119 transcription start site region 124119 MGI:6051886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124120 transcription start site region 124120 MGI:6051887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124121 transcription start site region 124121 MGI:6051888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124122 transcription start site region 124122 MGI:6051889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124123 transcription start site region 124123 MGI:6051890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124124 transcription start site region 124124 MGI:6051891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124125 transcription start site region 124125 MGI:6051892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124126 transcription start site region 124126 MGI:6051893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124127 transcription start site region 124127 MGI:6051894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124128 transcription start site region 124128 MGI:6051895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124129 transcription start site region 124129 MGI:6051896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124130 transcription start site region 124130 MGI:6051897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124131 transcription start site region 124131 MGI:6051898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124132 transcription start site region 124132 MGI:6051899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124133 transcription start site region 124133 MGI:6051900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124134 transcription start site region 124134 MGI:6051901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124135 transcription start site region 124135 MGI:6051902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124136 transcription start site region 124136 MGI:6051903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124137 transcription start site region 124137 MGI:6051904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124138 transcription start site region 124138 MGI:6051905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124139 transcription start site region 124139 MGI:6051906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124140 transcription start site region 124140 MGI:6051907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124141 transcription start site region 124141 MGI:6051908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124142 transcription start site region 124142 MGI:6051909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124143 transcription start site region 124143 MGI:6051910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124144 transcription start site region 124144 MGI:6051911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124145 transcription start site region 124145 MGI:6051912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124146 transcription start site region 124146 MGI:6051913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124147 transcription start site region 124147 MGI:6051914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124148 transcription start site region 124148 MGI:6051915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124149 transcription start site region 124149 MGI:6051916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124150 transcription start site region 124150 MGI:6051917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124151 transcription start site region 124151 MGI:6051918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124152 transcription start site region 124152 MGI:6051919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124153 transcription start site region 124153 MGI:6051920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124154 transcription start site region 124154 MGI:6051921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124155 transcription start site region 124155 MGI:6051922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124156 transcription start site region 124156 MGI:6051923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124157 transcription start site region 124157 MGI:6051924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124158 transcription start site region 124158 MGI:6051925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124159 transcription start site region 124159 MGI:6051926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124160 transcription start site region 124160 MGI:6051927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124161 transcription start site region 124161 MGI:6051928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124162 transcription start site region 124162 MGI:6051929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124163 transcription start site region 124163 MGI:6051930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124164 transcription start site region 124164 MGI:6051931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124165 transcription start site region 124165 MGI:6051932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124166 transcription start site region 124166 MGI:6051933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124167 transcription start site region 124167 MGI:6051934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124168 transcription start site region 124168 MGI:6051935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124169 transcription start site region 124169 MGI:6051936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124170 transcription start site region 124170 MGI:6051937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124171 transcription start site region 124171 MGI:6051938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124172 transcription start site region 124172 MGI:6051939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124173 transcription start site region 124173 MGI:6051940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124174 transcription start site region 124174 MGI:6051941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124175 transcription start site region 124175 MGI:6051942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124176 transcription start site region 124176 MGI:6051943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124177 transcription start site region 124177 MGI:6051944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124178 transcription start site region 124178 MGI:6051945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124179 transcription start site region 124179 MGI:6051946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124180 transcription start site region 124180 MGI:6051947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124181 transcription start site region 124181 MGI:6051948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124182 transcription start site region 124182 MGI:6051949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124183 transcription start site region 124183 MGI:6051950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124184 transcription start site region 124184 MGI:6051951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124185 transcription start site region 124185 MGI:6051952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124186 transcription start site region 124186 MGI:6051953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124187 transcription start site region 124187 MGI:6051954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124188 transcription start site region 124188 MGI:6051955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124189 transcription start site region 124189 MGI:6051956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124190 transcription start site region 124190 MGI:6051957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124191 transcription start site region 124191 MGI:6051958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124192 transcription start site region 124192 MGI:6051959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124193 transcription start site region 124193 MGI:6051960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124194 transcription start site region 124194 MGI:6051961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124195 transcription start site region 124195 MGI:6051962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124196 transcription start site region 124196 MGI:6051963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124197 transcription start site region 124197 MGI:6051964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124198 transcription start site region 124198 MGI:6051965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124199 transcription start site region 124199 MGI:6051966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124200 transcription start site region 124200 MGI:6051967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124201 transcription start site region 124201 MGI:6051968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124202 transcription start site region 124202 MGI:6051969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124203 transcription start site region 124203 MGI:6051970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124204 transcription start site region 124204 MGI:6051971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124205 transcription start site region 124205 MGI:6051972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124206 transcription start site region 124206 MGI:6051973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124207 transcription start site region 124207 MGI:6051974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124208 transcription start site region 124208 MGI:6051975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124209 transcription start site region 124209 MGI:6051976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124210 transcription start site region 124210 MGI:6051977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124211 transcription start site region 124211 MGI:6051978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124212 transcription start site region 124212 MGI:6051979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124213 transcription start site region 124213 MGI:6051980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124214 transcription start site region 124214 MGI:6051981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124215 transcription start site region 124215 MGI:6051982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124216 transcription start site region 124216 MGI:6051983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124217 transcription start site region 124217 MGI:6051984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124218 transcription start site region 124218 MGI:6051985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124219 transcription start site region 124219 MGI:6051986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124220 transcription start site region 124220 MGI:6051987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124221 transcription start site region 124221 MGI:6051988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124222 transcription start site region 124222 MGI:6051989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124223 transcription start site region 124223 MGI:6051990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124224 transcription start site region 124224 MGI:6051991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124225 transcription start site region 124225 MGI:6051992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124226 transcription start site region 124226 MGI:6051993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124227 transcription start site region 124227 MGI:6051994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124228 transcription start site region 124228 MGI:6051995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124229 transcription start site region 124229 MGI:6051996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124230 transcription start site region 124230 MGI:6051997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124231 transcription start site region 124231 MGI:6051998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124232 transcription start site region 124232 MGI:6051999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124233 transcription start site region 124233 MGI:6052000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124234 transcription start site region 124234 MGI:6052001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124235 transcription start site region 124235 MGI:6052002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124236 transcription start site region 124236 MGI:6052003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124237 transcription start site region 124237 MGI:6052004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124238 transcription start site region 124238 MGI:6052005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124239 transcription start site region 124239 MGI:6052006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124240 transcription start site region 124240 MGI:6052007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124241 transcription start site region 124241 MGI:6052008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124242 transcription start site region 124242 MGI:6052009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124243 transcription start site region 124243 MGI:6052010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124244 transcription start site region 124244 MGI:6052011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124245 transcription start site region 124245 MGI:6052012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124246 transcription start site region 124246 MGI:6052013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124247 transcription start site region 124247 MGI:6052014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124248 transcription start site region 124248 MGI:6052015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124249 transcription start site region 124249 MGI:6052016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124250 transcription start site region 124250 MGI:6052017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124251 transcription start site region 124251 MGI:6052018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124252 transcription start site region 124252 MGI:6052019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124253 transcription start site region 124253 MGI:6052020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124254 transcription start site region 124254 MGI:6052021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124255 transcription start site region 124255 MGI:6052022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124256 transcription start site region 124256 MGI:6052023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124257 transcription start site region 124257 MGI:6052024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124258 transcription start site region 124258 MGI:6052025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124259 transcription start site region 124259 MGI:6052026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124260 transcription start site region 124260 MGI:6052027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124261 transcription start site region 124261 MGI:6052028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124262 transcription start site region 124262 MGI:6052029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124263 transcription start site region 124263 MGI:6052030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124264 transcription start site region 124264 MGI:6052031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124265 transcription start site region 124265 MGI:6052032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124266 transcription start site region 124266 MGI:6052033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124267 transcription start site region 124267 MGI:6052034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124268 transcription start site region 124268 MGI:6052035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124269 transcription start site region 124269 MGI:6052036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124270 transcription start site region 124270 MGI:6052037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124271 transcription start site region 124271 MGI:6052038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124272 transcription start site region 124272 MGI:6052039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124273 transcription start site region 124273 MGI:6052040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124274 transcription start site region 124274 MGI:6052041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124275 transcription start site region 124275 MGI:6052042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124276 transcription start site region 124276 MGI:6052043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124277 transcription start site region 124277 MGI:6052044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124278 transcription start site region 124278 MGI:6052045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124279 transcription start site region 124279 MGI:6052046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124280 transcription start site region 124280 MGI:6052047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124281 transcription start site region 124281 MGI:6052048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124282 transcription start site region 124282 MGI:6052049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124283 transcription start site region 124283 MGI:6052050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124284 transcription start site region 124284 MGI:6052051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124285 transcription start site region 124285 MGI:6052052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124286 transcription start site region 124286 MGI:6052053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124287 transcription start site region 124287 MGI:6052054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124288 transcription start site region 124288 MGI:6052055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124289 transcription start site region 124289 MGI:6052056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124290 transcription start site region 124290 MGI:6052057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124291 transcription start site region 124291 MGI:6052058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124292 transcription start site region 124292 MGI:6052059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124293 transcription start site region 124293 MGI:6052060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124294 transcription start site region 124294 MGI:6052061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124295 transcription start site region 124295 MGI:6052062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124296 transcription start site region 124296 MGI:6052063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124297 transcription start site region 124297 MGI:6052064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124298 transcription start site region 124298 MGI:6052065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124299 transcription start site region 124299 MGI:6052066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124300 transcription start site region 124300 MGI:6052067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124301 transcription start site region 124301 MGI:6052068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124302 transcription start site region 124302 MGI:6052069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124303 transcription start site region 124303 MGI:6052070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124304 transcription start site region 124304 MGI:6052071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124305 transcription start site region 124305 MGI:6052072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124306 transcription start site region 124306 MGI:6052073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124307 transcription start site region 124307 MGI:6052074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124308 transcription start site region 124308 MGI:6052075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124309 transcription start site region 124309 MGI:6052076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124310 transcription start site region 124310 MGI:6052077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124311 transcription start site region 124311 MGI:6052078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124312 transcription start site region 124312 MGI:6052079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124313 transcription start site region 124313 MGI:6052080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124314 transcription start site region 124314 MGI:6052081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124315 transcription start site region 124315 MGI:6052082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124316 transcription start site region 124316 MGI:6052083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124317 transcription start site region 124317 MGI:6052084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124318 transcription start site region 124318 MGI:6052085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124319 transcription start site region 124319 MGI:6052086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124320 transcription start site region 124320 MGI:6052087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124321 transcription start site region 124321 MGI:6052088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124322 transcription start site region 124322 MGI:6052089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124323 transcription start site region 124323 MGI:6052090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124324 transcription start site region 124324 MGI:6052091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124325 transcription start site region 124325 MGI:6052092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124326 transcription start site region 124326 MGI:6052093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124327 transcription start site region 124327 MGI:6052094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124328 transcription start site region 124328 MGI:6052095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124329 transcription start site region 124329 MGI:6052096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124330 transcription start site region 124330 MGI:6052097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124331 transcription start site region 124331 MGI:6052098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124332 transcription start site region 124332 MGI:6052099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124333 transcription start site region 124333 MGI:6052100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124334 transcription start site region 124334 MGI:6052101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124335 transcription start site region 124335 MGI:6052102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124336 transcription start site region 124336 MGI:6052103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124337 transcription start site region 124337 MGI:6052104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124338 transcription start site region 124338 MGI:6052105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124339 transcription start site region 124339 MGI:6052106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124340 transcription start site region 124340 MGI:6052107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124341 transcription start site region 124341 MGI:6052108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124342 transcription start site region 124342 MGI:6052109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124343 transcription start site region 124343 MGI:6052110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124344 transcription start site region 124344 MGI:6052111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124345 transcription start site region 124345 MGI:6052112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124346 transcription start site region 124346 MGI:6052113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124347 transcription start site region 124347 MGI:6052114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124348 transcription start site region 124348 MGI:6052115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124349 transcription start site region 124349 MGI:6052116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124350 transcription start site region 124350 MGI:6052117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124351 transcription start site region 124351 MGI:6052118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124352 transcription start site region 124352 MGI:6052119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124353 transcription start site region 124353 MGI:6052120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124354 transcription start site region 124354 MGI:6052121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124355 transcription start site region 124355 MGI:6052122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124356 transcription start site region 124356 MGI:6052123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124357 transcription start site region 124357 MGI:6052124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124358 transcription start site region 124358 MGI:6052125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124359 transcription start site region 124359 MGI:6052126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124360 transcription start site region 124360 MGI:6052127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124361 transcription start site region 124361 MGI:6052128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124362 transcription start site region 124362 MGI:6052129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124363 transcription start site region 124363 MGI:6052130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124364 transcription start site region 124364 MGI:6052131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124365 transcription start site region 124365 MGI:6052132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124366 transcription start site region 124366 MGI:6052133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124367 transcription start site region 124367 MGI:6052134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124368 transcription start site region 124368 MGI:6052135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124369 transcription start site region 124369 MGI:6052136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124370 transcription start site region 124370 MGI:6052137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124371 transcription start site region 124371 MGI:6052138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124372 transcription start site region 124372 MGI:6052139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124373 transcription start site region 124373 MGI:6052140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124374 transcription start site region 124374 MGI:6052141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124375 transcription start site region 124375 MGI:6052142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124376 transcription start site region 124376 MGI:6052143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124377 transcription start site region 124377 MGI:6052144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124378 transcription start site region 124378 MGI:6052145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124379 transcription start site region 124379 MGI:6052146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124380 transcription start site region 124380 MGI:6052147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124381 transcription start site region 124381 MGI:6052148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124382 transcription start site region 124382 MGI:6052149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124383 transcription start site region 124383 MGI:6052150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124384 transcription start site region 124384 MGI:6052151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124385 transcription start site region 124385 MGI:6052152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124386 transcription start site region 124386 MGI:6052153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124387 transcription start site region 124387 MGI:6052154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124388 transcription start site region 124388 MGI:6052155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124389 transcription start site region 124389 MGI:6052156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124390 transcription start site region 124390 MGI:6052157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124391 transcription start site region 124391 MGI:6052158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124392 transcription start site region 124392 MGI:6052159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124393 transcription start site region 124393 MGI:6052160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124394 transcription start site region 124394 MGI:6052161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124395 transcription start site region 124395 MGI:6052162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124396 transcription start site region 124396 MGI:6052163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124397 transcription start site region 124397 MGI:6052164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124398 transcription start site region 124398 MGI:6052165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124399 transcription start site region 124399 MGI:6052166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124400 transcription start site region 124400 MGI:6052167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124401 transcription start site region 124401 MGI:6052168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124402 transcription start site region 124402 MGI:6052169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124403 transcription start site region 124403 MGI:6052170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124404 transcription start site region 124404 MGI:6052171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124405 transcription start site region 124405 MGI:6052172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124406 transcription start site region 124406 MGI:6052173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124407 transcription start site region 124407 MGI:6052174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124408 transcription start site region 124408 MGI:6052175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124409 transcription start site region 124409 MGI:6052176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124410 transcription start site region 124410 MGI:6052177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124411 transcription start site region 124411 MGI:6052178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124412 transcription start site region 124412 MGI:6052179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124413 transcription start site region 124413 MGI:6052180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124414 transcription start site region 124414 MGI:6052181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124415 transcription start site region 124415 MGI:6052182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124416 transcription start site region 124416 MGI:6052183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124417 transcription start site region 124417 MGI:6052184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124418 transcription start site region 124418 MGI:6052185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124419 transcription start site region 124419 MGI:6052186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124420 transcription start site region 124420 MGI:6052187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124421 transcription start site region 124421 MGI:6052188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124422 transcription start site region 124422 MGI:6052189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124423 transcription start site region 124423 MGI:6052190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124424 transcription start site region 124424 MGI:6052191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124425 transcription start site region 124425 MGI:6052192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124426 transcription start site region 124426 MGI:6052193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124427 transcription start site region 124427 MGI:6052194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124428 transcription start site region 124428 MGI:6052195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124429 transcription start site region 124429 MGI:6052196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124430 transcription start site region 124430 MGI:6052197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124431 transcription start site region 124431 MGI:6052198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124432 transcription start site region 124432 MGI:6052199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124433 transcription start site region 124433 MGI:6052200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124434 transcription start site region 124434 MGI:6052201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124435 transcription start site region 124435 MGI:6052202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124436 transcription start site region 124436 MGI:6052203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124437 transcription start site region 124437 MGI:6052204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124438 transcription start site region 124438 MGI:6052205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124439 transcription start site region 124439 MGI:6052206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124440 transcription start site region 124440 MGI:6052207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124441 transcription start site region 124441 MGI:6052208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124442 transcription start site region 124442 MGI:6052209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124443 transcription start site region 124443 MGI:6052210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124444 transcription start site region 124444 MGI:6052211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124445 transcription start site region 124445 MGI:6052212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124446 transcription start site region 124446 MGI:6052213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124447 transcription start site region 124447 MGI:6052214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124448 transcription start site region 124448 MGI:6052215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124449 transcription start site region 124449 MGI:6052216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124450 transcription start site region 124450 MGI:6052217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124451 transcription start site region 124451 MGI:6052218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124452 transcription start site region 124452 MGI:6052219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124453 transcription start site region 124453 MGI:6052220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124454 transcription start site region 124454 MGI:6052221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124455 transcription start site region 124455 MGI:6052222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124456 transcription start site region 124456 MGI:6052223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124457 transcription start site region 124457 MGI:6052224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124458 transcription start site region 124458 MGI:6052225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124459 transcription start site region 124459 MGI:6052226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124460 transcription start site region 124460 MGI:6052227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124461 transcription start site region 124461 MGI:6052228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124462 transcription start site region 124462 MGI:6052229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124463 transcription start site region 124463 MGI:6052230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124464 transcription start site region 124464 MGI:6052231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124465 transcription start site region 124465 MGI:6052232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124466 transcription start site region 124466 MGI:6052233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124467 transcription start site region 124467 MGI:6052234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124468 transcription start site region 124468 MGI:6052235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124469 transcription start site region 124469 MGI:6052236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124470 transcription start site region 124470 MGI:6052237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124471 transcription start site region 124471 MGI:6052238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124472 transcription start site region 124472 MGI:6052239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124473 transcription start site region 124473 MGI:6052240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124474 transcription start site region 124474 MGI:6052241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124475 transcription start site region 124475 MGI:6052242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124476 transcription start site region 124476 MGI:6052243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124477 transcription start site region 124477 MGI:6052244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124478 transcription start site region 124478 MGI:6052245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124479 transcription start site region 124479 MGI:6052246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124480 transcription start site region 124480 MGI:6052247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124481 transcription start site region 124481 MGI:6052248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124482 transcription start site region 124482 MGI:6052249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124483 transcription start site region 124483 MGI:6052250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124484 transcription start site region 124484 MGI:6052251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124485 transcription start site region 124485 MGI:6052252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124486 transcription start site region 124486 MGI:6052253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124487 transcription start site region 124487 MGI:6052254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124488 transcription start site region 124488 MGI:6052255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124489 transcription start site region 124489 MGI:6052256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124490 transcription start site region 124490 MGI:6052257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124491 transcription start site region 124491 MGI:6052258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124492 transcription start site region 124492 MGI:6052259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124493 transcription start site region 124493 MGI:6052260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124494 transcription start site region 124494 MGI:6052261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124495 transcription start site region 124495 MGI:6052262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124496 transcription start site region 124496 MGI:6052263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124497 transcription start site region 124497 MGI:6052264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124498 transcription start site region 124498 MGI:6052265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124499 transcription start site region 124499 MGI:6052266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124500 transcription start site region 124500 MGI:6052267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124501 transcription start site region 124501 MGI:6052268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124502 transcription start site region 124502 MGI:6052269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124503 transcription start site region 124503 MGI:6052270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124504 transcription start site region 124504 MGI:6052271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124505 transcription start site region 124505 MGI:6052272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124506 transcription start site region 124506 MGI:6052273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124507 transcription start site region 124507 MGI:6052274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124508 transcription start site region 124508 MGI:6052275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124509 transcription start site region 124509 MGI:6052276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124510 transcription start site region 124510 MGI:6052277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124511 transcription start site region 124511 MGI:6052278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124512 transcription start site region 124512 MGI:6052279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124513 transcription start site region 124513 MGI:6052280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124514 transcription start site region 124514 MGI:6052281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124515 transcription start site region 124515 MGI:6052282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124516 transcription start site region 124516 MGI:6052283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124517 transcription start site region 124517 MGI:6052284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124518 transcription start site region 124518 MGI:6052285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124519 transcription start site region 124519 MGI:6052286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124520 transcription start site region 124520 MGI:6052287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124521 transcription start site region 124521 MGI:6052288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124522 transcription start site region 124522 MGI:6052289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124523 transcription start site region 124523 MGI:6052290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124524 transcription start site region 124524 MGI:6052291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124525 transcription start site region 124525 MGI:6052292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124526 transcription start site region 124526 MGI:6052293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124527 transcription start site region 124527 MGI:6052294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124528 transcription start site region 124528 MGI:6052295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124529 transcription start site region 124529 MGI:6052296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124530 transcription start site region 124530 MGI:6052297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124531 transcription start site region 124531 MGI:6052298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124532 transcription start site region 124532 MGI:6052299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124533 transcription start site region 124533 MGI:6052300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124534 transcription start site region 124534 MGI:6052301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124535 transcription start site region 124535 MGI:6052302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124536 transcription start site region 124536 MGI:6052303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124537 transcription start site region 124537 MGI:6052304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124538 transcription start site region 124538 MGI:6052305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124539 transcription start site region 124539 MGI:6052306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124540 transcription start site region 124540 MGI:6052307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124541 transcription start site region 124541 MGI:6052308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124542 transcription start site region 124542 MGI:6052309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124543 transcription start site region 124543 MGI:6052310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124544 transcription start site region 124544 MGI:6052311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124545 transcription start site region 124545 MGI:6052312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124546 transcription start site region 124546 MGI:6052313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124547 transcription start site region 124547 MGI:6052314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124548 transcription start site region 124548 MGI:6052315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124549 transcription start site region 124549 MGI:6052316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124550 transcription start site region 124550 MGI:6052317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124551 transcription start site region 124551 MGI:6052318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124552 transcription start site region 124552 MGI:6052319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124553 transcription start site region 124553 MGI:6052320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124554 transcription start site region 124554 MGI:6052321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124555 transcription start site region 124555 MGI:6052322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124556 transcription start site region 124556 MGI:6052323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124557 transcription start site region 124557 MGI:6052324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124558 transcription start site region 124558 MGI:6052325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124559 transcription start site region 124559 MGI:6052326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124560 transcription start site region 124560 MGI:6052327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124561 transcription start site region 124561 MGI:6052328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124562 transcription start site region 124562 MGI:6052329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124563 transcription start site region 124563 MGI:6052330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124564 transcription start site region 124564 MGI:6052331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124565 transcription start site region 124565 MGI:6052332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124566 transcription start site region 124566 MGI:6052333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124567 transcription start site region 124567 MGI:6052334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124568 transcription start site region 124568 MGI:6052335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124569 transcription start site region 124569 MGI:6052336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124570 transcription start site region 124570 MGI:6052337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124571 transcription start site region 124571 MGI:6052338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124572 transcription start site region 124572 MGI:6052339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124573 transcription start site region 124573 MGI:6052340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124574 transcription start site region 124574 MGI:6052341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124575 transcription start site region 124575 MGI:6052342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124576 transcription start site region 124576 MGI:6052343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124577 transcription start site region 124577 MGI:6052344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124578 transcription start site region 124578 MGI:6052345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124579 transcription start site region 124579 MGI:6052346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124580 transcription start site region 124580 MGI:6052347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124581 transcription start site region 124581 MGI:6052348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124582 transcription start site region 124582 MGI:6052349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124583 transcription start site region 124583 MGI:6052350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124584 transcription start site region 124584 MGI:6052351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124585 transcription start site region 124585 MGI:6052352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124586 transcription start site region 124586 MGI:6052353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124587 transcription start site region 124587 MGI:6052354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124588 transcription start site region 124588 MGI:6052355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124589 transcription start site region 124589 MGI:6052356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124590 transcription start site region 124590 MGI:6052357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124591 transcription start site region 124591 MGI:6052358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124592 transcription start site region 124592 MGI:6052359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124593 transcription start site region 124593 MGI:6052360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124594 transcription start site region 124594 MGI:6052361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124595 transcription start site region 124595 MGI:6052362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124596 transcription start site region 124596 MGI:6052363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124597 transcription start site region 124597 MGI:6052364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124598 transcription start site region 124598 MGI:6052365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124599 transcription start site region 124599 MGI:6052366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124600 transcription start site region 124600 MGI:6052367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124601 transcription start site region 124601 MGI:6052368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124602 transcription start site region 124602 MGI:6052369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124603 transcription start site region 124603 MGI:6052370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124604 transcription start site region 124604 MGI:6052371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124605 transcription start site region 124605 MGI:6052372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124606 transcription start site region 124606 MGI:6052373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124607 transcription start site region 124607 MGI:6052374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124608 transcription start site region 124608 MGI:6052375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124609 transcription start site region 124609 MGI:6052376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124610 transcription start site region 124610 MGI:6052377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124611 transcription start site region 124611 MGI:6052378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124612 transcription start site region 124612 MGI:6052379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124613 transcription start site region 124613 MGI:6052380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124614 transcription start site region 124614 MGI:6052381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124615 transcription start site region 124615 MGI:6052382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124616 transcription start site region 124616 MGI:6052383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124617 transcription start site region 124617 MGI:6052384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124618 transcription start site region 124618 MGI:6052385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124619 transcription start site region 124619 MGI:6052386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124620 transcription start site region 124620 MGI:6052387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124621 transcription start site region 124621 MGI:6052388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124622 transcription start site region 124622 MGI:6052389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124623 transcription start site region 124623 MGI:6052390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124624 transcription start site region 124624 MGI:6052391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124625 transcription start site region 124625 MGI:6052392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124626 transcription start site region 124626 MGI:6052393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124627 transcription start site region 124627 MGI:6052394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124628 transcription start site region 124628 MGI:6052395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124629 transcription start site region 124629 MGI:6052396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124630 transcription start site region 124630 MGI:6052397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124631 transcription start site region 124631 MGI:6052398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124632 transcription start site region 124632 MGI:6052399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124633 transcription start site region 124633 MGI:6052400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124634 transcription start site region 124634 MGI:6052401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124635 transcription start site region 124635 MGI:6052402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124636 transcription start site region 124636 MGI:6052403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124637 transcription start site region 124637 MGI:6052404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124638 transcription start site region 124638 MGI:6052405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124639 transcription start site region 124639 MGI:6052406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124640 transcription start site region 124640 MGI:6052407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124641 transcription start site region 124641 MGI:6052408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124642 transcription start site region 124642 MGI:6052409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124643 transcription start site region 124643 MGI:6052410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124644 transcription start site region 124644 MGI:6052411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124645 transcription start site region 124645 MGI:6052412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124646 transcription start site region 124646 MGI:6052413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124647 transcription start site region 124647 MGI:6052414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124648 transcription start site region 124648 MGI:6052415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124649 transcription start site region 124649 MGI:6052416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124650 transcription start site region 124650 MGI:6052417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124651 transcription start site region 124651 MGI:6052418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124652 transcription start site region 124652 MGI:6052419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124653 transcription start site region 124653 MGI:6052420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124654 transcription start site region 124654 MGI:6052421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124655 transcription start site region 124655 MGI:6052422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124656 transcription start site region 124656 MGI:6052423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124657 transcription start site region 124657 MGI:6052424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124658 transcription start site region 124658 MGI:6052425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124659 transcription start site region 124659 MGI:6052426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124660 transcription start site region 124660 MGI:6052427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124661 transcription start site region 124661 MGI:6052428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124662 transcription start site region 124662 MGI:6052429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124663 transcription start site region 124663 MGI:6052430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124664 transcription start site region 124664 MGI:6052431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124665 transcription start site region 124665 MGI:6052432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124666 transcription start site region 124666 MGI:6052433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124667 transcription start site region 124667 MGI:6052434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124668 transcription start site region 124668 MGI:6052435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124669 transcription start site region 124669 MGI:6052436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124670 transcription start site region 124670 MGI:6052437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124671 transcription start site region 124671 MGI:6052438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124672 transcription start site region 124672 MGI:6052439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124673 transcription start site region 124673 MGI:6052440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124674 transcription start site region 124674 MGI:6052441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124675 transcription start site region 124675 MGI:6052442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124676 transcription start site region 124676 MGI:6052443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124677 transcription start site region 124677 MGI:6052444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124678 transcription start site region 124678 MGI:6052445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124679 transcription start site region 124679 MGI:6052446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124680 transcription start site region 124680 MGI:6052447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124681 transcription start site region 124681 MGI:6052448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124682 transcription start site region 124682 MGI:6052449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124683 transcription start site region 124683 MGI:6052450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124684 transcription start site region 124684 MGI:6052451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124685 transcription start site region 124685 MGI:6052452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124686 transcription start site region 124686 MGI:6052453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124687 transcription start site region 124687 MGI:6052454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124688 transcription start site region 124688 MGI:6052455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124689 transcription start site region 124689 MGI:6052456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124690 transcription start site region 124690 MGI:6052457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124691 transcription start site region 124691 MGI:6052458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124692 transcription start site region 124692 MGI:6052459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124693 transcription start site region 124693 MGI:6052460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124694 transcription start site region 124694 MGI:6052461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124695 transcription start site region 124695 MGI:6052462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124696 transcription start site region 124696 MGI:6052463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124697 transcription start site region 124697 MGI:6052464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124698 transcription start site region 124698 MGI:6052465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124699 transcription start site region 124699 MGI:6052466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124700 transcription start site region 124700 MGI:6052467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124701 transcription start site region 124701 MGI:6052468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124702 transcription start site region 124702 MGI:6052469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124703 transcription start site region 124703 MGI:6052470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124704 transcription start site region 124704 MGI:6052471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124705 transcription start site region 124705 MGI:6052472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124706 transcription start site region 124706 MGI:6052473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124707 transcription start site region 124707 MGI:6052474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124708 transcription start site region 124708 MGI:6052475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124709 transcription start site region 124709 MGI:6052476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124710 transcription start site region 124710 MGI:6052477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124711 transcription start site region 124711 MGI:6052478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124712 transcription start site region 124712 MGI:6052479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124713 transcription start site region 124713 MGI:6052480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124714 transcription start site region 124714 MGI:6052481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124715 transcription start site region 124715 MGI:6052482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124716 transcription start site region 124716 MGI:6052483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124717 transcription start site region 124717 MGI:6052484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124718 transcription start site region 124718 MGI:6052485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124719 transcription start site region 124719 MGI:6052486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124720 transcription start site region 124720 MGI:6052487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124721 transcription start site region 124721 MGI:6052488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124722 transcription start site region 124722 MGI:6052489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124723 transcription start site region 124723 MGI:6052490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124724 transcription start site region 124724 MGI:6052491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124725 transcription start site region 124725 MGI:6052492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124726 transcription start site region 124726 MGI:6052493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124727 transcription start site region 124727 MGI:6052494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124728 transcription start site region 124728 MGI:6052495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124729 transcription start site region 124729 MGI:6052496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124730 transcription start site region 124730 MGI:6052497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124731 transcription start site region 124731 MGI:6052498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124732 transcription start site region 124732 MGI:6052499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124733 transcription start site region 124733 MGI:6052500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124734 transcription start site region 124734 MGI:6052501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124735 transcription start site region 124735 MGI:6052502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124736 transcription start site region 124736 MGI:6052503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124737 transcription start site region 124737 MGI:6052504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124738 transcription start site region 124738 MGI:6052505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124739 transcription start site region 124739 MGI:6052506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124740 transcription start site region 124740 MGI:6052507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124741 transcription start site region 124741 MGI:6052508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124742 transcription start site region 124742 MGI:6052509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124743 transcription start site region 124743 MGI:6052510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124744 transcription start site region 124744 MGI:6052511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124745 transcription start site region 124745 MGI:6052512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124746 transcription start site region 124746 MGI:6052513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124747 transcription start site region 124747 MGI:6052514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124748 transcription start site region 124748 MGI:6052515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124749 transcription start site region 124749 MGI:6052516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124750 transcription start site region 124750 MGI:6052517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124751 transcription start site region 124751 MGI:6052518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124752 transcription start site region 124752 MGI:6052519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124753 transcription start site region 124753 MGI:6052520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124754 transcription start site region 124754 MGI:6052521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124755 transcription start site region 124755 MGI:6052522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124756 transcription start site region 124756 MGI:6052523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124757 transcription start site region 124757 MGI:6052524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124758 transcription start site region 124758 MGI:6052525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124759 transcription start site region 124759 MGI:6052526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124760 transcription start site region 124760 MGI:6052527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124761 transcription start site region 124761 MGI:6052528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124762 transcription start site region 124762 MGI:6052529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124763 transcription start site region 124763 MGI:6052530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124764 transcription start site region 124764 MGI:6052531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124765 transcription start site region 124765 MGI:6052532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124766 transcription start site region 124766 MGI:6052533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124767 transcription start site region 124767 MGI:6052534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124768 transcription start site region 124768 MGI:6052535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124769 transcription start site region 124769 MGI:6052536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124770 transcription start site region 124770 MGI:6052537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124771 transcription start site region 124771 MGI:6052538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124772 transcription start site region 124772 MGI:6052539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124773 transcription start site region 124773 MGI:6052540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124774 transcription start site region 124774 MGI:6052541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124775 transcription start site region 124775 MGI:6052542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124776 transcription start site region 124776 MGI:6052543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124777 transcription start site region 124777 MGI:6052544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124778 transcription start site region 124778 MGI:6052545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124779 transcription start site region 124779 MGI:6052546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124780 transcription start site region 124780 MGI:6052547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124781 transcription start site region 124781 MGI:6052548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124782 transcription start site region 124782 MGI:6052549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124783 transcription start site region 124783 MGI:6052550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124784 transcription start site region 124784 MGI:6052551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124785 transcription start site region 124785 MGI:6052552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124786 transcription start site region 124786 MGI:6052553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124787 transcription start site region 124787 MGI:6052554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124788 transcription start site region 124788 MGI:6052555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124789 transcription start site region 124789 MGI:6052556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124790 transcription start site region 124790 MGI:6052557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124791 transcription start site region 124791 MGI:6052558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124792 transcription start site region 124792 MGI:6052559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124793 transcription start site region 124793 MGI:6052560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124794 transcription start site region 124794 MGI:6052561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124795 transcription start site region 124795 MGI:6052562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124796 transcription start site region 124796 MGI:6052563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124797 transcription start site region 124797 MGI:6052564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124798 transcription start site region 124798 MGI:6052565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124799 transcription start site region 124799 MGI:6052566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124800 transcription start site region 124800 MGI:6052567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124801 transcription start site region 124801 MGI:6052568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124802 transcription start site region 124802 MGI:6052569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124803 transcription start site region 124803 MGI:6052570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124804 transcription start site region 124804 MGI:6052571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124805 transcription start site region 124805 MGI:6052572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124806 transcription start site region 124806 MGI:6052573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124807 transcription start site region 124807 MGI:6052574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124808 transcription start site region 124808 MGI:6052575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124809 transcription start site region 124809 MGI:6052576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124810 transcription start site region 124810 MGI:6052577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124811 transcription start site region 124811 MGI:6052578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124812 transcription start site region 124812 MGI:6052579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124813 transcription start site region 124813 MGI:6052580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124814 transcription start site region 124814 MGI:6052581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124815 transcription start site region 124815 MGI:6052582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124816 transcription start site region 124816 MGI:6052583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124817 transcription start site region 124817 MGI:6052584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124818 transcription start site region 124818 MGI:6052585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124819 transcription start site region 124819 MGI:6052586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124820 transcription start site region 124820 MGI:6052587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124821 transcription start site region 124821 MGI:6052588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124822 transcription start site region 124822 MGI:6052589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124823 transcription start site region 124823 MGI:6052590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124824 transcription start site region 124824 MGI:6052591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124825 transcription start site region 124825 MGI:6052592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124826 transcription start site region 124826 MGI:6052593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124827 transcription start site region 124827 MGI:6052594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124828 transcription start site region 124828 MGI:6052595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124829 transcription start site region 124829 MGI:6052596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124830 transcription start site region 124830 MGI:6052597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124831 transcription start site region 124831 MGI:6052598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124832 transcription start site region 124832 MGI:6052599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124833 transcription start site region 124833 MGI:6052600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124834 transcription start site region 124834 MGI:6052601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124835 transcription start site region 124835 MGI:6052602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124836 transcription start site region 124836 MGI:6052603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124837 transcription start site region 124837 MGI:6052604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124838 transcription start site region 124838 MGI:6052605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124839 transcription start site region 124839 MGI:6052606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124840 transcription start site region 124840 MGI:6052607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124841 transcription start site region 124841 MGI:6052608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124842 transcription start site region 124842 MGI:6052609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124843 transcription start site region 124843 MGI:6052610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124844 transcription start site region 124844 MGI:6052611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124845 transcription start site region 124845 MGI:6052612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124846 transcription start site region 124846 MGI:6052613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124847 transcription start site region 124847 MGI:6052614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124848 transcription start site region 124848 MGI:6052615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124849 transcription start site region 124849 MGI:6052616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124850 transcription start site region 124850 MGI:6052617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124851 transcription start site region 124851 MGI:6052618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124852 transcription start site region 124852 MGI:6052619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124853 transcription start site region 124853 MGI:6052620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124854 transcription start site region 124854 MGI:6052621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124855 transcription start site region 124855 MGI:6052622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124856 transcription start site region 124856 MGI:6052623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124857 transcription start site region 124857 MGI:6052624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124858 transcription start site region 124858 MGI:6052625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124859 transcription start site region 124859 MGI:6052626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124860 transcription start site region 124860 MGI:6052627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124861 transcription start site region 124861 MGI:6052628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124862 transcription start site region 124862 MGI:6052629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124863 transcription start site region 124863 MGI:6052630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124864 transcription start site region 124864 MGI:6052631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124865 transcription start site region 124865 MGI:6052632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124866 transcription start site region 124866 MGI:6052633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124867 transcription start site region 124867 MGI:6052634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124868 transcription start site region 124868 MGI:6052635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124869 transcription start site region 124869 MGI:6052636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124870 transcription start site region 124870 MGI:6052637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124871 transcription start site region 124871 MGI:6052638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124872 transcription start site region 124872 MGI:6052639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124873 transcription start site region 124873 MGI:6052640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124874 transcription start site region 124874 MGI:6052641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124875 transcription start site region 124875 MGI:6052642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124876 transcription start site region 124876 MGI:6052643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124877 transcription start site region 124877 MGI:6052644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124878 transcription start site region 124878 MGI:6052645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124879 transcription start site region 124879 MGI:6052646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124880 transcription start site region 124880 MGI:6052647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124881 transcription start site region 124881 MGI:6052648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124882 transcription start site region 124882 MGI:6052649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124883 transcription start site region 124883 MGI:6052650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124884 transcription start site region 124884 MGI:6052651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124885 transcription start site region 124885 MGI:6052652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124886 transcription start site region 124886 MGI:6052653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124887 transcription start site region 124887 MGI:6052654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124888 transcription start site region 124888 MGI:6052655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124889 transcription start site region 124889 MGI:6052656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124890 transcription start site region 124890 MGI:6052657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124891 transcription start site region 124891 MGI:6052658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124892 transcription start site region 124892 MGI:6052659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124893 transcription start site region 124893 MGI:6052660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124894 transcription start site region 124894 MGI:6052661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124895 transcription start site region 124895 MGI:6052662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124896 transcription start site region 124896 MGI:6052663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124897 transcription start site region 124897 MGI:6052664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124898 transcription start site region 124898 MGI:6052665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124899 transcription start site region 124899 MGI:6052666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124900 transcription start site region 124900 MGI:6052667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124901 transcription start site region 124901 MGI:6052668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124902 transcription start site region 124902 MGI:6052669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124903 transcription start site region 124903 MGI:6052670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124904 transcription start site region 124904 MGI:6052671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124905 transcription start site region 124905 MGI:6052672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124906 transcription start site region 124906 MGI:6052673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124907 transcription start site region 124907 MGI:6052674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124908 transcription start site region 124908 MGI:6052675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124909 transcription start site region 124909 MGI:6052676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124910 transcription start site region 124910 MGI:6052677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124911 transcription start site region 124911 MGI:6052678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124912 transcription start site region 124912 MGI:6052679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124913 transcription start site region 124913 MGI:6052680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124914 transcription start site region 124914 MGI:6052681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124915 transcription start site region 124915 MGI:6052682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124916 transcription start site region 124916 MGI:6052683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124917 transcription start site region 124917 MGI:6052684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124918 transcription start site region 124918 MGI:6052685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124919 transcription start site region 124919 MGI:6052686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124920 transcription start site region 124920 MGI:6052687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124921 transcription start site region 124921 MGI:6052688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124922 transcription start site region 124922 MGI:6052689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124923 transcription start site region 124923 MGI:6052690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124924 transcription start site region 124924 MGI:6052691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124925 transcription start site region 124925 MGI:6052692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124926 transcription start site region 124926 MGI:6052693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124927 transcription start site region 124927 MGI:6052694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124928 transcription start site region 124928 MGI:6052695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124929 transcription start site region 124929 MGI:6052696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124930 transcription start site region 124930 MGI:6052697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124931 transcription start site region 124931 MGI:6052698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124932 transcription start site region 124932 MGI:6052699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124933 transcription start site region 124933 MGI:6052700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124934 transcription start site region 124934 MGI:6052701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124935 transcription start site region 124935 MGI:6052702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124936 transcription start site region 124936 MGI:6052703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124937 transcription start site region 124937 MGI:6052704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124938 transcription start site region 124938 MGI:6052705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124939 transcription start site region 124939 MGI:6052706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124940 transcription start site region 124940 MGI:6052707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124941 transcription start site region 124941 MGI:6052708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124942 transcription start site region 124942 MGI:6052709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124943 transcription start site region 124943 MGI:6052710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124944 transcription start site region 124944 MGI:6052711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124945 transcription start site region 124945 MGI:6052712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124946 transcription start site region 124946 MGI:6052713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124947 transcription start site region 124947 MGI:6052714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124948 transcription start site region 124948 MGI:6052715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124949 transcription start site region 124949 MGI:6052716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124950 transcription start site region 124950 MGI:6052717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124951 transcription start site region 124951 MGI:6052718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124952 transcription start site region 124952 MGI:6052719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124953 transcription start site region 124953 MGI:6052720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124954 transcription start site region 124954 MGI:6052721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124955 transcription start site region 124955 MGI:6052722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124956 transcription start site region 124956 MGI:6052723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124957 transcription start site region 124957 MGI:6052724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124958 transcription start site region 124958 MGI:6052725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124959 transcription start site region 124959 MGI:6052726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124960 transcription start site region 124960 MGI:6052727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124961 transcription start site region 124961 MGI:6052728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124962 transcription start site region 124962 MGI:6052729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124963 transcription start site region 124963 MGI:6052730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124964 transcription start site region 124964 MGI:6052731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124965 transcription start site region 124965 MGI:6052732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124966 transcription start site region 124966 MGI:6052733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124967 transcription start site region 124967 MGI:6052734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124968 transcription start site region 124968 MGI:6052735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124969 transcription start site region 124969 MGI:6052736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124970 transcription start site region 124970 MGI:6052737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124971 transcription start site region 124971 MGI:6052738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124972 transcription start site region 124972 MGI:6052739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124973 transcription start site region 124973 MGI:6052740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124974 transcription start site region 124974 MGI:6052741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124975 transcription start site region 124975 MGI:6052742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124976 transcription start site region 124976 MGI:6052743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124977 transcription start site region 124977 MGI:6052744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124978 transcription start site region 124978 MGI:6052745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124979 transcription start site region 124979 MGI:6052746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124980 transcription start site region 124980 MGI:6052747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124981 transcription start site region 124981 MGI:6052748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124982 transcription start site region 124982 MGI:6052749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124983 transcription start site region 124983 MGI:6052750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124984 transcription start site region 124984 MGI:6052751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124985 transcription start site region 124985 MGI:6052752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124986 transcription start site region 124986 MGI:6052753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124987 transcription start site region 124987 MGI:6052754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124988 transcription start site region 124988 MGI:6052755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124989 transcription start site region 124989 MGI:6052756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124990 transcription start site region 124990 MGI:6052757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124991 transcription start site region 124991 MGI:6052758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124992 transcription start site region 124992 MGI:6052759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124993 transcription start site region 124993 MGI:6052760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124994 transcription start site region 124994 MGI:6052761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124995 transcription start site region 124995 MGI:6052762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124996 transcription start site region 124996 MGI:6052763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124997 transcription start site region 124997 MGI:6052764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124998 transcription start site region 124998 MGI:6052765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124999 transcription start site region 124999 MGI:6052766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125000 transcription start site region 125000 MGI:6052767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125001 transcription start site region 125001 MGI:6052768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125002 transcription start site region 125002 MGI:6052769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125003 transcription start site region 125003 MGI:6052770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125004 transcription start site region 125004 MGI:6052771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125005 transcription start site region 125005 MGI:6052772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125006 transcription start site region 125006 MGI:6052773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125007 transcription start site region 125007 MGI:6052774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125008 transcription start site region 125008 MGI:6052775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125009 transcription start site region 125009 MGI:6052776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125010 transcription start site region 125010 MGI:6052777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125011 transcription start site region 125011 MGI:6052778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125012 transcription start site region 125012 MGI:6052779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125013 transcription start site region 125013 MGI:6052780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125014 transcription start site region 125014 MGI:6052781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125015 transcription start site region 125015 MGI:6052782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125016 transcription start site region 125016 MGI:6052783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125017 transcription start site region 125017 MGI:6052784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125018 transcription start site region 125018 MGI:6052785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125019 transcription start site region 125019 MGI:6052786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125020 transcription start site region 125020 MGI:6052787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125021 transcription start site region 125021 MGI:6052788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP