Tssr122022 transcription start site region 122022 MGI:6049789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122023 transcription start site region 122023 MGI:6049790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122024 transcription start site region 122024 MGI:6049791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122025 transcription start site region 122025 MGI:6049792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122026 transcription start site region 122026 MGI:6049793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122027 transcription start site region 122027 MGI:6049794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122028 transcription start site region 122028 MGI:6049795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122029 transcription start site region 122029 MGI:6049796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122030 transcription start site region 122030 MGI:6049797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122031 transcription start site region 122031 MGI:6049798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122032 transcription start site region 122032 MGI:6049799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122033 transcription start site region 122033 MGI:6049800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122034 transcription start site region 122034 MGI:6049801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122035 transcription start site region 122035 MGI:6049802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122036 transcription start site region 122036 MGI:6049803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122037 transcription start site region 122037 MGI:6049804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122038 transcription start site region 122038 MGI:6049805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122039 transcription start site region 122039 MGI:6049806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122040 transcription start site region 122040 MGI:6049807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122041 transcription start site region 122041 MGI:6049808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122042 transcription start site region 122042 MGI:6049809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122043 transcription start site region 122043 MGI:6049810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122044 transcription start site region 122044 MGI:6049811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122045 transcription start site region 122045 MGI:6049812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122046 transcription start site region 122046 MGI:6049813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122047 transcription start site region 122047 MGI:6049814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122048 transcription start site region 122048 MGI:6049815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122049 transcription start site region 122049 MGI:6049816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122050 transcription start site region 122050 MGI:6049817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122051 transcription start site region 122051 MGI:6049818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122052 transcription start site region 122052 MGI:6049819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122053 transcription start site region 122053 MGI:6049820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122054 transcription start site region 122054 MGI:6049821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122055 transcription start site region 122055 MGI:6049822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122056 transcription start site region 122056 MGI:6049823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122057 transcription start site region 122057 MGI:6049824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122058 transcription start site region 122058 MGI:6049825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122059 transcription start site region 122059 MGI:6049826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122060 transcription start site region 122060 MGI:6049827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122061 transcription start site region 122061 MGI:6049828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122062 transcription start site region 122062 MGI:6049829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122063 transcription start site region 122063 MGI:6049830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122064 transcription start site region 122064 MGI:6049831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122065 transcription start site region 122065 MGI:6049832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122066 transcription start site region 122066 MGI:6049833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122067 transcription start site region 122067 MGI:6049834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122068 transcription start site region 122068 MGI:6049835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122069 transcription start site region 122069 MGI:6049836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122070 transcription start site region 122070 MGI:6049837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122071 transcription start site region 122071 MGI:6049838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122072 transcription start site region 122072 MGI:6049839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122073 transcription start site region 122073 MGI:6049840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122074 transcription start site region 122074 MGI:6049841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122075 transcription start site region 122075 MGI:6049842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122076 transcription start site region 122076 MGI:6049843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122077 transcription start site region 122077 MGI:6049844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122078 transcription start site region 122078 MGI:6049845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122079 transcription start site region 122079 MGI:6049846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122080 transcription start site region 122080 MGI:6049847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122081 transcription start site region 122081 MGI:6049848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122082 transcription start site region 122082 MGI:6049849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122083 transcription start site region 122083 MGI:6049850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122084 transcription start site region 122084 MGI:6049851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122085 transcription start site region 122085 MGI:6049852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122086 transcription start site region 122086 MGI:6049853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122087 transcription start site region 122087 MGI:6049854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122088 transcription start site region 122088 MGI:6049855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122089 transcription start site region 122089 MGI:6049856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122090 transcription start site region 122090 MGI:6049857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122091 transcription start site region 122091 MGI:6049858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122092 transcription start site region 122092 MGI:6049859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122093 transcription start site region 122093 MGI:6049860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122094 transcription start site region 122094 MGI:6049861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122095 transcription start site region 122095 MGI:6049862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122096 transcription start site region 122096 MGI:6049863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122097 transcription start site region 122097 MGI:6049864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122098 transcription start site region 122098 MGI:6049865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122099 transcription start site region 122099 MGI:6049866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122100 transcription start site region 122100 MGI:6049867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122101 transcription start site region 122101 MGI:6049868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122102 transcription start site region 122102 MGI:6049869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122103 transcription start site region 122103 MGI:6049870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122104 transcription start site region 122104 MGI:6049871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122105 transcription start site region 122105 MGI:6049872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122106 transcription start site region 122106 MGI:6049873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122107 transcription start site region 122107 MGI:6049874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122108 transcription start site region 122108 MGI:6049875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122109 transcription start site region 122109 MGI:6049876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122110 transcription start site region 122110 MGI:6049877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122111 transcription start site region 122111 MGI:6049878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122112 transcription start site region 122112 MGI:6049879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122113 transcription start site region 122113 MGI:6049880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122114 transcription start site region 122114 MGI:6049881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122115 transcription start site region 122115 MGI:6049882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122116 transcription start site region 122116 MGI:6049883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122117 transcription start site region 122117 MGI:6049884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122118 transcription start site region 122118 MGI:6049885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122119 transcription start site region 122119 MGI:6049886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122120 transcription start site region 122120 MGI:6049887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122121 transcription start site region 122121 MGI:6049888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122122 transcription start site region 122122 MGI:6049889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122123 transcription start site region 122123 MGI:6049890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122124 transcription start site region 122124 MGI:6049891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122125 transcription start site region 122125 MGI:6049892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122126 transcription start site region 122126 MGI:6049893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122127 transcription start site region 122127 MGI:6049894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122128 transcription start site region 122128 MGI:6049895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122129 transcription start site region 122129 MGI:6049896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122130 transcription start site region 122130 MGI:6049897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122131 transcription start site region 122131 MGI:6049898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122132 transcription start site region 122132 MGI:6049899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122133 transcription start site region 122133 MGI:6049900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122134 transcription start site region 122134 MGI:6049901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122135 transcription start site region 122135 MGI:6049902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122136 transcription start site region 122136 MGI:6049903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122137 transcription start site region 122137 MGI:6049904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122138 transcription start site region 122138 MGI:6049905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122139 transcription start site region 122139 MGI:6049906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122140 transcription start site region 122140 MGI:6049907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122141 transcription start site region 122141 MGI:6049908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122142 transcription start site region 122142 MGI:6049909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122143 transcription start site region 122143 MGI:6049910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122144 transcription start site region 122144 MGI:6049911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122145 transcription start site region 122145 MGI:6049912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122146 transcription start site region 122146 MGI:6049913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122147 transcription start site region 122147 MGI:6049914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122148 transcription start site region 122148 MGI:6049915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122149 transcription start site region 122149 MGI:6049916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122150 transcription start site region 122150 MGI:6049917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122151 transcription start site region 122151 MGI:6049918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122152 transcription start site region 122152 MGI:6049919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122153 transcription start site region 122153 MGI:6049920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122154 transcription start site region 122154 MGI:6049921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122155 transcription start site region 122155 MGI:6049922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122156 transcription start site region 122156 MGI:6049923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122157 transcription start site region 122157 MGI:6049924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122158 transcription start site region 122158 MGI:6049925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122159 transcription start site region 122159 MGI:6049926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122160 transcription start site region 122160 MGI:6049927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122161 transcription start site region 122161 MGI:6049928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122162 transcription start site region 122162 MGI:6049929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122163 transcription start site region 122163 MGI:6049930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122164 transcription start site region 122164 MGI:6049931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122165 transcription start site region 122165 MGI:6049932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122166 transcription start site region 122166 MGI:6049933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122167 transcription start site region 122167 MGI:6049934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122168 transcription start site region 122168 MGI:6049935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122169 transcription start site region 122169 MGI:6049936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122170 transcription start site region 122170 MGI:6049937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122171 transcription start site region 122171 MGI:6049938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122172 transcription start site region 122172 MGI:6049939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122173 transcription start site region 122173 MGI:6049940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122174 transcription start site region 122174 MGI:6049941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122175 transcription start site region 122175 MGI:6049942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122176 transcription start site region 122176 MGI:6049943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122177 transcription start site region 122177 MGI:6049944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122178 transcription start site region 122178 MGI:6049945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122179 transcription start site region 122179 MGI:6049946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122180 transcription start site region 122180 MGI:6049947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122181 transcription start site region 122181 MGI:6049948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122182 transcription start site region 122182 MGI:6049949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122183 transcription start site region 122183 MGI:6049950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122184 transcription start site region 122184 MGI:6049951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122185 transcription start site region 122185 MGI:6049952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122186 transcription start site region 122186 MGI:6049953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122187 transcription start site region 122187 MGI:6049954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122188 transcription start site region 122188 MGI:6049955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122189 transcription start site region 122189 MGI:6049956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122190 transcription start site region 122190 MGI:6049957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122191 transcription start site region 122191 MGI:6049958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122192 transcription start site region 122192 MGI:6049959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122193 transcription start site region 122193 MGI:6049960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122194 transcription start site region 122194 MGI:6049961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122195 transcription start site region 122195 MGI:6049962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122196 transcription start site region 122196 MGI:6049963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122197 transcription start site region 122197 MGI:6049964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122198 transcription start site region 122198 MGI:6049965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122199 transcription start site region 122199 MGI:6049966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122200 transcription start site region 122200 MGI:6049967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122201 transcription start site region 122201 MGI:6049968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122202 transcription start site region 122202 MGI:6049969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122203 transcription start site region 122203 MGI:6049970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122204 transcription start site region 122204 MGI:6049971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122205 transcription start site region 122205 MGI:6049972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122206 transcription start site region 122206 MGI:6049973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122207 transcription start site region 122207 MGI:6049974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122208 transcription start site region 122208 MGI:6049975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122209 transcription start site region 122209 MGI:6049976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122210 transcription start site region 122210 MGI:6049977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122211 transcription start site region 122211 MGI:6049978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122212 transcription start site region 122212 MGI:6049979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122213 transcription start site region 122213 MGI:6049980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122214 transcription start site region 122214 MGI:6049981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122215 transcription start site region 122215 MGI:6049982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122216 transcription start site region 122216 MGI:6049983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122217 transcription start site region 122217 MGI:6049984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122218 transcription start site region 122218 MGI:6049985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122219 transcription start site region 122219 MGI:6049986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122220 transcription start site region 122220 MGI:6049987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122221 transcription start site region 122221 MGI:6049988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122222 transcription start site region 122222 MGI:6049989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122223 transcription start site region 122223 MGI:6049990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122224 transcription start site region 122224 MGI:6049991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122225 transcription start site region 122225 MGI:6049992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122226 transcription start site region 122226 MGI:6049993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122227 transcription start site region 122227 MGI:6049994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122228 transcription start site region 122228 MGI:6049995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122229 transcription start site region 122229 MGI:6049996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122230 transcription start site region 122230 MGI:6049997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122231 transcription start site region 122231 MGI:6049998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122232 transcription start site region 122232 MGI:6049999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122233 transcription start site region 122233 MGI:6050000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122234 transcription start site region 122234 MGI:6050001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122235 transcription start site region 122235 MGI:6050002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122236 transcription start site region 122236 MGI:6050003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122237 transcription start site region 122237 MGI:6050004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122238 transcription start site region 122238 MGI:6050005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122239 transcription start site region 122239 MGI:6050006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122240 transcription start site region 122240 MGI:6050007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122241 transcription start site region 122241 MGI:6050008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122242 transcription start site region 122242 MGI:6050009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122243 transcription start site region 122243 MGI:6050010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122244 transcription start site region 122244 MGI:6050011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122245 transcription start site region 122245 MGI:6050012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122246 transcription start site region 122246 MGI:6050013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122247 transcription start site region 122247 MGI:6050014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122248 transcription start site region 122248 MGI:6050015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122249 transcription start site region 122249 MGI:6050016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122250 transcription start site region 122250 MGI:6050017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122251 transcription start site region 122251 MGI:6050018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122252 transcription start site region 122252 MGI:6050019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122253 transcription start site region 122253 MGI:6050020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122254 transcription start site region 122254 MGI:6050021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122255 transcription start site region 122255 MGI:6050022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122256 transcription start site region 122256 MGI:6050023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122257 transcription start site region 122257 MGI:6050024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122258 transcription start site region 122258 MGI:6050025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122259 transcription start site region 122259 MGI:6050026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122260 transcription start site region 122260 MGI:6050027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122261 transcription start site region 122261 MGI:6050028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122262 transcription start site region 122262 MGI:6050029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122263 transcription start site region 122263 MGI:6050030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122264 transcription start site region 122264 MGI:6050031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122265 transcription start site region 122265 MGI:6050032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122266 transcription start site region 122266 MGI:6050033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122267 transcription start site region 122267 MGI:6050034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122268 transcription start site region 122268 MGI:6050035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122269 transcription start site region 122269 MGI:6050036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122270 transcription start site region 122270 MGI:6050037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122271 transcription start site region 122271 MGI:6050038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122272 transcription start site region 122272 MGI:6050039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122273 transcription start site region 122273 MGI:6050040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122274 transcription start site region 122274 MGI:6050041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122275 transcription start site region 122275 MGI:6050042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122276 transcription start site region 122276 MGI:6050043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122277 transcription start site region 122277 MGI:6050044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122278 transcription start site region 122278 MGI:6050045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122279 transcription start site region 122279 MGI:6050046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122280 transcription start site region 122280 MGI:6050047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122281 transcription start site region 122281 MGI:6050048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122282 transcription start site region 122282 MGI:6050049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122283 transcription start site region 122283 MGI:6050050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122284 transcription start site region 122284 MGI:6050051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122285 transcription start site region 122285 MGI:6050052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122286 transcription start site region 122286 MGI:6050053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122287 transcription start site region 122287 MGI:6050054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122288 transcription start site region 122288 MGI:6050055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122289 transcription start site region 122289 MGI:6050056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122290 transcription start site region 122290 MGI:6050057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122291 transcription start site region 122291 MGI:6050058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122292 transcription start site region 122292 MGI:6050059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122293 transcription start site region 122293 MGI:6050060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122294 transcription start site region 122294 MGI:6050061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122295 transcription start site region 122295 MGI:6050062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122296 transcription start site region 122296 MGI:6050063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122297 transcription start site region 122297 MGI:6050064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122298 transcription start site region 122298 MGI:6050065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122299 transcription start site region 122299 MGI:6050066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122300 transcription start site region 122300 MGI:6050067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122301 transcription start site region 122301 MGI:6050068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122302 transcription start site region 122302 MGI:6050069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122303 transcription start site region 122303 MGI:6050070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122304 transcription start site region 122304 MGI:6050071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122305 transcription start site region 122305 MGI:6050072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122306 transcription start site region 122306 MGI:6050073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122307 transcription start site region 122307 MGI:6050074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122308 transcription start site region 122308 MGI:6050075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122309 transcription start site region 122309 MGI:6050076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122310 transcription start site region 122310 MGI:6050077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122311 transcription start site region 122311 MGI:6050078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122312 transcription start site region 122312 MGI:6050079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122313 transcription start site region 122313 MGI:6050080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122314 transcription start site region 122314 MGI:6050081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122315 transcription start site region 122315 MGI:6050082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122316 transcription start site region 122316 MGI:6050083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122317 transcription start site region 122317 MGI:6050084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122318 transcription start site region 122318 MGI:6050085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122319 transcription start site region 122319 MGI:6050086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122320 transcription start site region 122320 MGI:6050087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122321 transcription start site region 122321 MGI:6050088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122322 transcription start site region 122322 MGI:6050089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122323 transcription start site region 122323 MGI:6050090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122324 transcription start site region 122324 MGI:6050091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122325 transcription start site region 122325 MGI:6050092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122326 transcription start site region 122326 MGI:6050093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122327 transcription start site region 122327 MGI:6050094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122328 transcription start site region 122328 MGI:6050095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122329 transcription start site region 122329 MGI:6050096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122330 transcription start site region 122330 MGI:6050097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122331 transcription start site region 122331 MGI:6050098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122332 transcription start site region 122332 MGI:6050099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122333 transcription start site region 122333 MGI:6050100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122334 transcription start site region 122334 MGI:6050101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122335 transcription start site region 122335 MGI:6050102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122336 transcription start site region 122336 MGI:6050103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122337 transcription start site region 122337 MGI:6050104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122338 transcription start site region 122338 MGI:6050105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122339 transcription start site region 122339 MGI:6050106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122340 transcription start site region 122340 MGI:6050107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122341 transcription start site region 122341 MGI:6050108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122342 transcription start site region 122342 MGI:6050109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122343 transcription start site region 122343 MGI:6050110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122344 transcription start site region 122344 MGI:6050111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122345 transcription start site region 122345 MGI:6050112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122346 transcription start site region 122346 MGI:6050113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122347 transcription start site region 122347 MGI:6050114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122348 transcription start site region 122348 MGI:6050115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122349 transcription start site region 122349 MGI:6050116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122350 transcription start site region 122350 MGI:6050117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122351 transcription start site region 122351 MGI:6050118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122352 transcription start site region 122352 MGI:6050119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122353 transcription start site region 122353 MGI:6050120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122354 transcription start site region 122354 MGI:6050121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122355 transcription start site region 122355 MGI:6050122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122356 transcription start site region 122356 MGI:6050123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122357 transcription start site region 122357 MGI:6050124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122358 transcription start site region 122358 MGI:6050125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122359 transcription start site region 122359 MGI:6050126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122360 transcription start site region 122360 MGI:6050127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122361 transcription start site region 122361 MGI:6050128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122362 transcription start site region 122362 MGI:6050129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122363 transcription start site region 122363 MGI:6050130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122364 transcription start site region 122364 MGI:6050131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122365 transcription start site region 122365 MGI:6050132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122366 transcription start site region 122366 MGI:6050133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122367 transcription start site region 122367 MGI:6050134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122368 transcription start site region 122368 MGI:6050135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122369 transcription start site region 122369 MGI:6050136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122370 transcription start site region 122370 MGI:6050137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122371 transcription start site region 122371 MGI:6050138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122372 transcription start site region 122372 MGI:6050139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122373 transcription start site region 122373 MGI:6050140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122374 transcription start site region 122374 MGI:6050141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122375 transcription start site region 122375 MGI:6050142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122376 transcription start site region 122376 MGI:6050143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122377 transcription start site region 122377 MGI:6050144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122378 transcription start site region 122378 MGI:6050145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122379 transcription start site region 122379 MGI:6050146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122380 transcription start site region 122380 MGI:6050147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122381 transcription start site region 122381 MGI:6050148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122382 transcription start site region 122382 MGI:6050149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122383 transcription start site region 122383 MGI:6050150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122384 transcription start site region 122384 MGI:6050151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122385 transcription start site region 122385 MGI:6050152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122386 transcription start site region 122386 MGI:6050153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122387 transcription start site region 122387 MGI:6050154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122388 transcription start site region 122388 MGI:6050155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122389 transcription start site region 122389 MGI:6050156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122390 transcription start site region 122390 MGI:6050157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122391 transcription start site region 122391 MGI:6050158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122392 transcription start site region 122392 MGI:6050159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122393 transcription start site region 122393 MGI:6050160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122394 transcription start site region 122394 MGI:6050161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122395 transcription start site region 122395 MGI:6050162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122396 transcription start site region 122396 MGI:6050163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122397 transcription start site region 122397 MGI:6050164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122398 transcription start site region 122398 MGI:6050165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122399 transcription start site region 122399 MGI:6050166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122400 transcription start site region 122400 MGI:6050167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122401 transcription start site region 122401 MGI:6050168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122402 transcription start site region 122402 MGI:6050169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122403 transcription start site region 122403 MGI:6050170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122404 transcription start site region 122404 MGI:6050171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122405 transcription start site region 122405 MGI:6050172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122406 transcription start site region 122406 MGI:6050173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122407 transcription start site region 122407 MGI:6050174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122408 transcription start site region 122408 MGI:6050175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122409 transcription start site region 122409 MGI:6050176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122410 transcription start site region 122410 MGI:6050177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122411 transcription start site region 122411 MGI:6050178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122412 transcription start site region 122412 MGI:6050179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122413 transcription start site region 122413 MGI:6050180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122414 transcription start site region 122414 MGI:6050181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122415 transcription start site region 122415 MGI:6050182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122416 transcription start site region 122416 MGI:6050183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122417 transcription start site region 122417 MGI:6050184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122418 transcription start site region 122418 MGI:6050185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122419 transcription start site region 122419 MGI:6050186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122420 transcription start site region 122420 MGI:6050187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122421 transcription start site region 122421 MGI:6050188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122422 transcription start site region 122422 MGI:6050189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122423 transcription start site region 122423 MGI:6050190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122424 transcription start site region 122424 MGI:6050191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122425 transcription start site region 122425 MGI:6050192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122426 transcription start site region 122426 MGI:6050193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122427 transcription start site region 122427 MGI:6050194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122428 transcription start site region 122428 MGI:6050195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122429 transcription start site region 122429 MGI:6050196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122430 transcription start site region 122430 MGI:6050197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122431 transcription start site region 122431 MGI:6050198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122432 transcription start site region 122432 MGI:6050199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122433 transcription start site region 122433 MGI:6050200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122434 transcription start site region 122434 MGI:6050201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122435 transcription start site region 122435 MGI:6050202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122436 transcription start site region 122436 MGI:6050203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122437 transcription start site region 122437 MGI:6050204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122438 transcription start site region 122438 MGI:6050205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122439 transcription start site region 122439 MGI:6050206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122440 transcription start site region 122440 MGI:6050207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122441 transcription start site region 122441 MGI:6050208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122442 transcription start site region 122442 MGI:6050209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122443 transcription start site region 122443 MGI:6050210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122444 transcription start site region 122444 MGI:6050211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122445 transcription start site region 122445 MGI:6050212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122446 transcription start site region 122446 MGI:6050213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122447 transcription start site region 122447 MGI:6050214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122448 transcription start site region 122448 MGI:6050215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122449 transcription start site region 122449 MGI:6050216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122450 transcription start site region 122450 MGI:6050217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122451 transcription start site region 122451 MGI:6050218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122452 transcription start site region 122452 MGI:6050219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122453 transcription start site region 122453 MGI:6050220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122454 transcription start site region 122454 MGI:6050221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122455 transcription start site region 122455 MGI:6050222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122456 transcription start site region 122456 MGI:6050223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122457 transcription start site region 122457 MGI:6050224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122458 transcription start site region 122458 MGI:6050225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122459 transcription start site region 122459 MGI:6050226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122460 transcription start site region 122460 MGI:6050227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122461 transcription start site region 122461 MGI:6050228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122462 transcription start site region 122462 MGI:6050229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122463 transcription start site region 122463 MGI:6050230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122464 transcription start site region 122464 MGI:6050231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122465 transcription start site region 122465 MGI:6050232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122466 transcription start site region 122466 MGI:6050233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122467 transcription start site region 122467 MGI:6050234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122468 transcription start site region 122468 MGI:6050235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122469 transcription start site region 122469 MGI:6050236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122470 transcription start site region 122470 MGI:6050237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122471 transcription start site region 122471 MGI:6050238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122472 transcription start site region 122472 MGI:6050239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122473 transcription start site region 122473 MGI:6050240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122474 transcription start site region 122474 MGI:6050241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122475 transcription start site region 122475 MGI:6050242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122476 transcription start site region 122476 MGI:6050243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122477 transcription start site region 122477 MGI:6050244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122478 transcription start site region 122478 MGI:6050245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122479 transcription start site region 122479 MGI:6050246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122480 transcription start site region 122480 MGI:6050247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122481 transcription start site region 122481 MGI:6050248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122482 transcription start site region 122482 MGI:6050249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122483 transcription start site region 122483 MGI:6050250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122484 transcription start site region 122484 MGI:6050251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122485 transcription start site region 122485 MGI:6050252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122486 transcription start site region 122486 MGI:6050253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122487 transcription start site region 122487 MGI:6050254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122488 transcription start site region 122488 MGI:6050255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122489 transcription start site region 122489 MGI:6050256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122490 transcription start site region 122490 MGI:6050257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122491 transcription start site region 122491 MGI:6050258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122492 transcription start site region 122492 MGI:6050259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122493 transcription start site region 122493 MGI:6050260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122494 transcription start site region 122494 MGI:6050261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122495 transcription start site region 122495 MGI:6050262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122496 transcription start site region 122496 MGI:6050263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122497 transcription start site region 122497 MGI:6050264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122498 transcription start site region 122498 MGI:6050265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122499 transcription start site region 122499 MGI:6050266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122500 transcription start site region 122500 MGI:6050267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122501 transcription start site region 122501 MGI:6050268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122502 transcription start site region 122502 MGI:6050269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122503 transcription start site region 122503 MGI:6050270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122504 transcription start site region 122504 MGI:6050271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122505 transcription start site region 122505 MGI:6050272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122506 transcription start site region 122506 MGI:6050273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122507 transcription start site region 122507 MGI:6050274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122508 transcription start site region 122508 MGI:6050275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122509 transcription start site region 122509 MGI:6050276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122510 transcription start site region 122510 MGI:6050277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122511 transcription start site region 122511 MGI:6050278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122512 transcription start site region 122512 MGI:6050279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122513 transcription start site region 122513 MGI:6050280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122514 transcription start site region 122514 MGI:6050281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122515 transcription start site region 122515 MGI:6050282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122516 transcription start site region 122516 MGI:6050283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122517 transcription start site region 122517 MGI:6050284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122518 transcription start site region 122518 MGI:6050285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122519 transcription start site region 122519 MGI:6050286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122520 transcription start site region 122520 MGI:6050287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122521 transcription start site region 122521 MGI:6050288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122522 transcription start site region 122522 MGI:6050289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122523 transcription start site region 122523 MGI:6050290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122524 transcription start site region 122524 MGI:6050291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122525 transcription start site region 122525 MGI:6050292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122526 transcription start site region 122526 MGI:6050293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122527 transcription start site region 122527 MGI:6050294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122528 transcription start site region 122528 MGI:6050295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122529 transcription start site region 122529 MGI:6050296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122530 transcription start site region 122530 MGI:6050297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122531 transcription start site region 122531 MGI:6050298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122532 transcription start site region 122532 MGI:6050299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122533 transcription start site region 122533 MGI:6050300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122534 transcription start site region 122534 MGI:6050301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122535 transcription start site region 122535 MGI:6050302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122536 transcription start site region 122536 MGI:6050303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122537 transcription start site region 122537 MGI:6050304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122538 transcription start site region 122538 MGI:6050305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122539 transcription start site region 122539 MGI:6050306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122540 transcription start site region 122540 MGI:6050307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122541 transcription start site region 122541 MGI:6050308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122542 transcription start site region 122542 MGI:6050309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122543 transcription start site region 122543 MGI:6050310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122544 transcription start site region 122544 MGI:6050311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122545 transcription start site region 122545 MGI:6050312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122546 transcription start site region 122546 MGI:6050313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122547 transcription start site region 122547 MGI:6050314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122548 transcription start site region 122548 MGI:6050315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122549 transcription start site region 122549 MGI:6050316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122550 transcription start site region 122550 MGI:6050317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122551 transcription start site region 122551 MGI:6050318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122552 transcription start site region 122552 MGI:6050319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122553 transcription start site region 122553 MGI:6050320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122554 transcription start site region 122554 MGI:6050321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122555 transcription start site region 122555 MGI:6050322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122556 transcription start site region 122556 MGI:6050323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122557 transcription start site region 122557 MGI:6050324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122558 transcription start site region 122558 MGI:6050325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122559 transcription start site region 122559 MGI:6050326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122560 transcription start site region 122560 MGI:6050327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122561 transcription start site region 122561 MGI:6050328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122562 transcription start site region 122562 MGI:6050329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122563 transcription start site region 122563 MGI:6050330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122564 transcription start site region 122564 MGI:6050331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122565 transcription start site region 122565 MGI:6050332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122566 transcription start site region 122566 MGI:6050333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122567 transcription start site region 122567 MGI:6050334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122568 transcription start site region 122568 MGI:6050335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122569 transcription start site region 122569 MGI:6050336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122570 transcription start site region 122570 MGI:6050337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122571 transcription start site region 122571 MGI:6050338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122572 transcription start site region 122572 MGI:6050339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122573 transcription start site region 122573 MGI:6050340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122574 transcription start site region 122574 MGI:6050341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122575 transcription start site region 122575 MGI:6050342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122576 transcription start site region 122576 MGI:6050343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122577 transcription start site region 122577 MGI:6050344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122578 transcription start site region 122578 MGI:6050345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122579 transcription start site region 122579 MGI:6050346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122580 transcription start site region 122580 MGI:6050347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122581 transcription start site region 122581 MGI:6050348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122582 transcription start site region 122582 MGI:6050349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122583 transcription start site region 122583 MGI:6050350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122584 transcription start site region 122584 MGI:6050351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122585 transcription start site region 122585 MGI:6050352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122586 transcription start site region 122586 MGI:6050353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122587 transcription start site region 122587 MGI:6050354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122588 transcription start site region 122588 MGI:6050355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122589 transcription start site region 122589 MGI:6050356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122590 transcription start site region 122590 MGI:6050357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122591 transcription start site region 122591 MGI:6050358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122592 transcription start site region 122592 MGI:6050359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122593 transcription start site region 122593 MGI:6050360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122594 transcription start site region 122594 MGI:6050361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122595 transcription start site region 122595 MGI:6050362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122596 transcription start site region 122596 MGI:6050363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122597 transcription start site region 122597 MGI:6050364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122598 transcription start site region 122598 MGI:6050365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122599 transcription start site region 122599 MGI:6050366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122600 transcription start site region 122600 MGI:6050367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122601 transcription start site region 122601 MGI:6050368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122602 transcription start site region 122602 MGI:6050369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122603 transcription start site region 122603 MGI:6050370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122604 transcription start site region 122604 MGI:6050371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122605 transcription start site region 122605 MGI:6050372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122606 transcription start site region 122606 MGI:6050373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122607 transcription start site region 122607 MGI:6050374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122608 transcription start site region 122608 MGI:6050375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122609 transcription start site region 122609 MGI:6050376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122610 transcription start site region 122610 MGI:6050377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122611 transcription start site region 122611 MGI:6050378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122612 transcription start site region 122612 MGI:6050379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122613 transcription start site region 122613 MGI:6050380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122614 transcription start site region 122614 MGI:6050381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122615 transcription start site region 122615 MGI:6050382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122616 transcription start site region 122616 MGI:6050383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122617 transcription start site region 122617 MGI:6050384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122618 transcription start site region 122618 MGI:6050385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122619 transcription start site region 122619 MGI:6050386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122620 transcription start site region 122620 MGI:6050387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122621 transcription start site region 122621 MGI:6050388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122622 transcription start site region 122622 MGI:6050389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122623 transcription start site region 122623 MGI:6050390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122624 transcription start site region 122624 MGI:6050391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122625 transcription start site region 122625 MGI:6050392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122626 transcription start site region 122626 MGI:6050393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122627 transcription start site region 122627 MGI:6050394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122628 transcription start site region 122628 MGI:6050395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122629 transcription start site region 122629 MGI:6050396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122630 transcription start site region 122630 MGI:6050397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122631 transcription start site region 122631 MGI:6050398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122632 transcription start site region 122632 MGI:6050399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122633 transcription start site region 122633 MGI:6050400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122634 transcription start site region 122634 MGI:6050401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122635 transcription start site region 122635 MGI:6050402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122636 transcription start site region 122636 MGI:6050403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122637 transcription start site region 122637 MGI:6050404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122638 transcription start site region 122638 MGI:6050405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122639 transcription start site region 122639 MGI:6050406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122640 transcription start site region 122640 MGI:6050407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122641 transcription start site region 122641 MGI:6050408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122642 transcription start site region 122642 MGI:6050409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122643 transcription start site region 122643 MGI:6050410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122644 transcription start site region 122644 MGI:6050411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122645 transcription start site region 122645 MGI:6050412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122646 transcription start site region 122646 MGI:6050413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122647 transcription start site region 122647 MGI:6050414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122648 transcription start site region 122648 MGI:6050415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122649 transcription start site region 122649 MGI:6050416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122650 transcription start site region 122650 MGI:6050417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122651 transcription start site region 122651 MGI:6050418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122652 transcription start site region 122652 MGI:6050419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122653 transcription start site region 122653 MGI:6050420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122654 transcription start site region 122654 MGI:6050421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122655 transcription start site region 122655 MGI:6050422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122656 transcription start site region 122656 MGI:6050423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122657 transcription start site region 122657 MGI:6050424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122658 transcription start site region 122658 MGI:6050425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122659 transcription start site region 122659 MGI:6050426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122660 transcription start site region 122660 MGI:6050427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122661 transcription start site region 122661 MGI:6050428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122662 transcription start site region 122662 MGI:6050429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122663 transcription start site region 122663 MGI:6050430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122664 transcription start site region 122664 MGI:6050431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122665 transcription start site region 122665 MGI:6050432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122666 transcription start site region 122666 MGI:6050433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122667 transcription start site region 122667 MGI:6050434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122668 transcription start site region 122668 MGI:6050435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122669 transcription start site region 122669 MGI:6050436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122670 transcription start site region 122670 MGI:6050437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122671 transcription start site region 122671 MGI:6050438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122672 transcription start site region 122672 MGI:6050439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122673 transcription start site region 122673 MGI:6050440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122674 transcription start site region 122674 MGI:6050441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122675 transcription start site region 122675 MGI:6050442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122676 transcription start site region 122676 MGI:6050443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122677 transcription start site region 122677 MGI:6050444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122678 transcription start site region 122678 MGI:6050445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122679 transcription start site region 122679 MGI:6050446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122680 transcription start site region 122680 MGI:6050447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122681 transcription start site region 122681 MGI:6050448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122682 transcription start site region 122682 MGI:6050449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122683 transcription start site region 122683 MGI:6050450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122684 transcription start site region 122684 MGI:6050451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122685 transcription start site region 122685 MGI:6050452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122686 transcription start site region 122686 MGI:6050453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122687 transcription start site region 122687 MGI:6050454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122688 transcription start site region 122688 MGI:6050455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122689 transcription start site region 122689 MGI:6050456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122690 transcription start site region 122690 MGI:6050457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122691 transcription start site region 122691 MGI:6050458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122692 transcription start site region 122692 MGI:6050459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122693 transcription start site region 122693 MGI:6050460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122694 transcription start site region 122694 MGI:6050461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122695 transcription start site region 122695 MGI:6050462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122696 transcription start site region 122696 MGI:6050463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122697 transcription start site region 122697 MGI:6050464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122698 transcription start site region 122698 MGI:6050465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122699 transcription start site region 122699 MGI:6050466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122700 transcription start site region 122700 MGI:6050467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122701 transcription start site region 122701 MGI:6050468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122702 transcription start site region 122702 MGI:6050469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122703 transcription start site region 122703 MGI:6050470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122704 transcription start site region 122704 MGI:6050471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122705 transcription start site region 122705 MGI:6050472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122706 transcription start site region 122706 MGI:6050473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122707 transcription start site region 122707 MGI:6050474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122708 transcription start site region 122708 MGI:6050475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122709 transcription start site region 122709 MGI:6050476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122710 transcription start site region 122710 MGI:6050477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122711 transcription start site region 122711 MGI:6050478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122712 transcription start site region 122712 MGI:6050479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122713 transcription start site region 122713 MGI:6050480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122714 transcription start site region 122714 MGI:6050481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122715 transcription start site region 122715 MGI:6050482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122716 transcription start site region 122716 MGI:6050483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122717 transcription start site region 122717 MGI:6050484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122718 transcription start site region 122718 MGI:6050485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122719 transcription start site region 122719 MGI:6050486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122720 transcription start site region 122720 MGI:6050487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122721 transcription start site region 122721 MGI:6050488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122722 transcription start site region 122722 MGI:6050489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122723 transcription start site region 122723 MGI:6050490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122724 transcription start site region 122724 MGI:6050491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122725 transcription start site region 122725 MGI:6050492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122726 transcription start site region 122726 MGI:6050493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122727 transcription start site region 122727 MGI:6050494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122728 transcription start site region 122728 MGI:6050495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122729 transcription start site region 122729 MGI:6050496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122730 transcription start site region 122730 MGI:6050497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122731 transcription start site region 122731 MGI:6050498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122732 transcription start site region 122732 MGI:6050499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122733 transcription start site region 122733 MGI:6050500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122734 transcription start site region 122734 MGI:6050501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122735 transcription start site region 122735 MGI:6050502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122736 transcription start site region 122736 MGI:6050503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122737 transcription start site region 122737 MGI:6050504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122738 transcription start site region 122738 MGI:6050505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122739 transcription start site region 122739 MGI:6050506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122740 transcription start site region 122740 MGI:6050507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122741 transcription start site region 122741 MGI:6050508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122742 transcription start site region 122742 MGI:6050509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122743 transcription start site region 122743 MGI:6050510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122744 transcription start site region 122744 MGI:6050511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122745 transcription start site region 122745 MGI:6050512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122746 transcription start site region 122746 MGI:6050513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122747 transcription start site region 122747 MGI:6050514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122748 transcription start site region 122748 MGI:6050515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122749 transcription start site region 122749 MGI:6050516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122750 transcription start site region 122750 MGI:6050517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122751 transcription start site region 122751 MGI:6050518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122752 transcription start site region 122752 MGI:6050519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122753 transcription start site region 122753 MGI:6050520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122754 transcription start site region 122754 MGI:6050521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122755 transcription start site region 122755 MGI:6050522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122756 transcription start site region 122756 MGI:6050523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122757 transcription start site region 122757 MGI:6050524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122758 transcription start site region 122758 MGI:6050525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122759 transcription start site region 122759 MGI:6050526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122760 transcription start site region 122760 MGI:6050527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122761 transcription start site region 122761 MGI:6050528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122762 transcription start site region 122762 MGI:6050529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122763 transcription start site region 122763 MGI:6050530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122764 transcription start site region 122764 MGI:6050531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122765 transcription start site region 122765 MGI:6050532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122766 transcription start site region 122766 MGI:6050533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122767 transcription start site region 122767 MGI:6050534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122768 transcription start site region 122768 MGI:6050535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122769 transcription start site region 122769 MGI:6050536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122770 transcription start site region 122770 MGI:6050537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122771 transcription start site region 122771 MGI:6050538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122772 transcription start site region 122772 MGI:6050539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122773 transcription start site region 122773 MGI:6050540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122774 transcription start site region 122774 MGI:6050541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122775 transcription start site region 122775 MGI:6050542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122776 transcription start site region 122776 MGI:6050543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122777 transcription start site region 122777 MGI:6050544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122778 transcription start site region 122778 MGI:6050545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122779 transcription start site region 122779 MGI:6050546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122780 transcription start site region 122780 MGI:6050547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122781 transcription start site region 122781 MGI:6050548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122782 transcription start site region 122782 MGI:6050549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122783 transcription start site region 122783 MGI:6050550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122784 transcription start site region 122784 MGI:6050551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122785 transcription start site region 122785 MGI:6050552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122786 transcription start site region 122786 MGI:6050553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122787 transcription start site region 122787 MGI:6050554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122788 transcription start site region 122788 MGI:6050555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122789 transcription start site region 122789 MGI:6050556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122790 transcription start site region 122790 MGI:6050557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122791 transcription start site region 122791 MGI:6050558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122792 transcription start site region 122792 MGI:6050559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122793 transcription start site region 122793 MGI:6050560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122794 transcription start site region 122794 MGI:6050561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122795 transcription start site region 122795 MGI:6050562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122796 transcription start site region 122796 MGI:6050563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122797 transcription start site region 122797 MGI:6050564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122798 transcription start site region 122798 MGI:6050565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122799 transcription start site region 122799 MGI:6050566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122800 transcription start site region 122800 MGI:6050567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122801 transcription start site region 122801 MGI:6050568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122802 transcription start site region 122802 MGI:6050569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122803 transcription start site region 122803 MGI:6050570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122804 transcription start site region 122804 MGI:6050571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122805 transcription start site region 122805 MGI:6050572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122806 transcription start site region 122806 MGI:6050573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122807 transcription start site region 122807 MGI:6050574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122808 transcription start site region 122808 MGI:6050575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122809 transcription start site region 122809 MGI:6050576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122810 transcription start site region 122810 MGI:6050577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122811 transcription start site region 122811 MGI:6050578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122812 transcription start site region 122812 MGI:6050579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122813 transcription start site region 122813 MGI:6050580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122814 transcription start site region 122814 MGI:6050581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122815 transcription start site region 122815 MGI:6050582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122816 transcription start site region 122816 MGI:6050583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122817 transcription start site region 122817 MGI:6050584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122818 transcription start site region 122818 MGI:6050585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122819 transcription start site region 122819 MGI:6050586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122820 transcription start site region 122820 MGI:6050587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122821 transcription start site region 122821 MGI:6050588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122822 transcription start site region 122822 MGI:6050589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122823 transcription start site region 122823 MGI:6050590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122824 transcription start site region 122824 MGI:6050591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122825 transcription start site region 122825 MGI:6050592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122826 transcription start site region 122826 MGI:6050593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122827 transcription start site region 122827 MGI:6050594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122828 transcription start site region 122828 MGI:6050595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122829 transcription start site region 122829 MGI:6050596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122830 transcription start site region 122830 MGI:6050597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122831 transcription start site region 122831 MGI:6050598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122832 transcription start site region 122832 MGI:6050599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122833 transcription start site region 122833 MGI:6050600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122834 transcription start site region 122834 MGI:6050601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122835 transcription start site region 122835 MGI:6050602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122836 transcription start site region 122836 MGI:6050603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122837 transcription start site region 122837 MGI:6050604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122838 transcription start site region 122838 MGI:6050605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122839 transcription start site region 122839 MGI:6050606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122840 transcription start site region 122840 MGI:6050607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122841 transcription start site region 122841 MGI:6050608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122842 transcription start site region 122842 MGI:6050609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122843 transcription start site region 122843 MGI:6050610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122844 transcription start site region 122844 MGI:6050611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122845 transcription start site region 122845 MGI:6050612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122846 transcription start site region 122846 MGI:6050613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122847 transcription start site region 122847 MGI:6050614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122848 transcription start site region 122848 MGI:6050615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122849 transcription start site region 122849 MGI:6050616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122850 transcription start site region 122850 MGI:6050617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122851 transcription start site region 122851 MGI:6050618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122852 transcription start site region 122852 MGI:6050619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122853 transcription start site region 122853 MGI:6050620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122854 transcription start site region 122854 MGI:6050621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122855 transcription start site region 122855 MGI:6050622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122856 transcription start site region 122856 MGI:6050623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122857 transcription start site region 122857 MGI:6050624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122858 transcription start site region 122858 MGI:6050625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122859 transcription start site region 122859 MGI:6050626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122860 transcription start site region 122860 MGI:6050627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122861 transcription start site region 122861 MGI:6050628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122862 transcription start site region 122862 MGI:6050629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122863 transcription start site region 122863 MGI:6050630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122864 transcription start site region 122864 MGI:6050631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122865 transcription start site region 122865 MGI:6050632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122866 transcription start site region 122866 MGI:6050633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122867 transcription start site region 122867 MGI:6050634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122868 transcription start site region 122868 MGI:6050635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122869 transcription start site region 122869 MGI:6050636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122870 transcription start site region 122870 MGI:6050637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122871 transcription start site region 122871 MGI:6050638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122872 transcription start site region 122872 MGI:6050639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122873 transcription start site region 122873 MGI:6050640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122874 transcription start site region 122874 MGI:6050641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122875 transcription start site region 122875 MGI:6050642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122876 transcription start site region 122876 MGI:6050643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122877 transcription start site region 122877 MGI:6050644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122878 transcription start site region 122878 MGI:6050645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122879 transcription start site region 122879 MGI:6050646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122880 transcription start site region 122880 MGI:6050647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122881 transcription start site region 122881 MGI:6050648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122882 transcription start site region 122882 MGI:6050649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122883 transcription start site region 122883 MGI:6050650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122884 transcription start site region 122884 MGI:6050651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122885 transcription start site region 122885 MGI:6050652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122886 transcription start site region 122886 MGI:6050653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122887 transcription start site region 122887 MGI:6050654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122888 transcription start site region 122888 MGI:6050655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122889 transcription start site region 122889 MGI:6050656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122890 transcription start site region 122890 MGI:6050657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122891 transcription start site region 122891 MGI:6050658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122892 transcription start site region 122892 MGI:6050659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122893 transcription start site region 122893 MGI:6050660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122894 transcription start site region 122894 MGI:6050661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122895 transcription start site region 122895 MGI:6050662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122896 transcription start site region 122896 MGI:6050663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122897 transcription start site region 122897 MGI:6050664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122898 transcription start site region 122898 MGI:6050665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122899 transcription start site region 122899 MGI:6050666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122900 transcription start site region 122900 MGI:6050667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122901 transcription start site region 122901 MGI:6050668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122902 transcription start site region 122902 MGI:6050669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122903 transcription start site region 122903 MGI:6050670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122904 transcription start site region 122904 MGI:6050671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122905 transcription start site region 122905 MGI:6050672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122906 transcription start site region 122906 MGI:6050673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122907 transcription start site region 122907 MGI:6050674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122908 transcription start site region 122908 MGI:6050675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122909 transcription start site region 122909 MGI:6050676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122910 transcription start site region 122910 MGI:6050677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122911 transcription start site region 122911 MGI:6050678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122912 transcription start site region 122912 MGI:6050679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122913 transcription start site region 122913 MGI:6050680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122914 transcription start site region 122914 MGI:6050681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122915 transcription start site region 122915 MGI:6050682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122916 transcription start site region 122916 MGI:6050683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122917 transcription start site region 122917 MGI:6050684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122918 transcription start site region 122918 MGI:6050685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122919 transcription start site region 122919 MGI:6050686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122920 transcription start site region 122920 MGI:6050687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122921 transcription start site region 122921 MGI:6050688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122922 transcription start site region 122922 MGI:6050689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122923 transcription start site region 122923 MGI:6050690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122924 transcription start site region 122924 MGI:6050691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122925 transcription start site region 122925 MGI:6050692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122926 transcription start site region 122926 MGI:6050693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122927 transcription start site region 122927 MGI:6050694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122928 transcription start site region 122928 MGI:6050695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122929 transcription start site region 122929 MGI:6050696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122930 transcription start site region 122930 MGI:6050697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122931 transcription start site region 122931 MGI:6050698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122932 transcription start site region 122932 MGI:6050699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122933 transcription start site region 122933 MGI:6050700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122934 transcription start site region 122934 MGI:6050701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122935 transcription start site region 122935 MGI:6050702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122936 transcription start site region 122936 MGI:6050703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122937 transcription start site region 122937 MGI:6050704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122938 transcription start site region 122938 MGI:6050705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122939 transcription start site region 122939 MGI:6050706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122940 transcription start site region 122940 MGI:6050707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122941 transcription start site region 122941 MGI:6050708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122942 transcription start site region 122942 MGI:6050709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122943 transcription start site region 122943 MGI:6050710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122944 transcription start site region 122944 MGI:6050711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122945 transcription start site region 122945 MGI:6050712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122946 transcription start site region 122946 MGI:6050713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122947 transcription start site region 122947 MGI:6050714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122948 transcription start site region 122948 MGI:6050715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122949 transcription start site region 122949 MGI:6050716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122950 transcription start site region 122950 MGI:6050717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122951 transcription start site region 122951 MGI:6050718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122952 transcription start site region 122952 MGI:6050719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122953 transcription start site region 122953 MGI:6050720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122954 transcription start site region 122954 MGI:6050721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122955 transcription start site region 122955 MGI:6050722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122956 transcription start site region 122956 MGI:6050723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122957 transcription start site region 122957 MGI:6050724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122958 transcription start site region 122958 MGI:6050725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122959 transcription start site region 122959 MGI:6050726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122960 transcription start site region 122960 MGI:6050727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122961 transcription start site region 122961 MGI:6050728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122962 transcription start site region 122962 MGI:6050729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122963 transcription start site region 122963 MGI:6050730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122964 transcription start site region 122964 MGI:6050731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122965 transcription start site region 122965 MGI:6050732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122966 transcription start site region 122966 MGI:6050733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122967 transcription start site region 122967 MGI:6050734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122968 transcription start site region 122968 MGI:6050735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122969 transcription start site region 122969 MGI:6050736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122970 transcription start site region 122970 MGI:6050737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122971 transcription start site region 122971 MGI:6050738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122972 transcription start site region 122972 MGI:6050739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122973 transcription start site region 122973 MGI:6050740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122974 transcription start site region 122974 MGI:6050741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122975 transcription start site region 122975 MGI:6050742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122976 transcription start site region 122976 MGI:6050743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122977 transcription start site region 122977 MGI:6050744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122978 transcription start site region 122978 MGI:6050745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122979 transcription start site region 122979 MGI:6050746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122980 transcription start site region 122980 MGI:6050747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122981 transcription start site region 122981 MGI:6050748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122982 transcription start site region 122982 MGI:6050749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122983 transcription start site region 122983 MGI:6050750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122984 transcription start site region 122984 MGI:6050751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122985 transcription start site region 122985 MGI:6050752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122986 transcription start site region 122986 MGI:6050753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122987 transcription start site region 122987 MGI:6050754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122988 transcription start site region 122988 MGI:6050755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122989 transcription start site region 122989 MGI:6050756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122990 transcription start site region 122990 MGI:6050757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122991 transcription start site region 122991 MGI:6050758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122992 transcription start site region 122992 MGI:6050759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122993 transcription start site region 122993 MGI:6050760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122994 transcription start site region 122994 MGI:6050761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122995 transcription start site region 122995 MGI:6050762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122996 transcription start site region 122996 MGI:6050763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122997 transcription start site region 122997 MGI:6050764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122998 transcription start site region 122998 MGI:6050765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122999 transcription start site region 122999 MGI:6050766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123000 transcription start site region 123000 MGI:6050767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123001 transcription start site region 123001 MGI:6050768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123002 transcription start site region 123002 MGI:6050769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123003 transcription start site region 123003 MGI:6050770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123004 transcription start site region 123004 MGI:6050771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123005 transcription start site region 123005 MGI:6050772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123006 transcription start site region 123006 MGI:6050773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123007 transcription start site region 123007 MGI:6050774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123008 transcription start site region 123008 MGI:6050775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123009 transcription start site region 123009 MGI:6050776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123010 transcription start site region 123010 MGI:6050777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123011 transcription start site region 123011 MGI:6050778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123012 transcription start site region 123012 MGI:6050779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123013 transcription start site region 123013 MGI:6050780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123014 transcription start site region 123014 MGI:6050781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123015 transcription start site region 123015 MGI:6050782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123016 transcription start site region 123016 MGI:6050783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123017 transcription start site region 123017 MGI:6050784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123018 transcription start site region 123018 MGI:6050785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123019 transcription start site region 123019 MGI:6050786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123020 transcription start site region 123020 MGI:6050787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123021 transcription start site region 123021 MGI:6050788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP