Tssr121109 transcription start site region 121109 MGI:6048876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121110 transcription start site region 121110 MGI:6048877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121111 transcription start site region 121111 MGI:6048878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121112 transcription start site region 121112 MGI:6048879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121113 transcription start site region 121113 MGI:6048880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121114 transcription start site region 121114 MGI:6048881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121115 transcription start site region 121115 MGI:6048882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121116 transcription start site region 121116 MGI:6048883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121117 transcription start site region 121117 MGI:6048884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121118 transcription start site region 121118 MGI:6048885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121119 transcription start site region 121119 MGI:6048886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121120 transcription start site region 121120 MGI:6048887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121121 transcription start site region 121121 MGI:6048888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121122 transcription start site region 121122 MGI:6048889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121123 transcription start site region 121123 MGI:6048890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121124 transcription start site region 121124 MGI:6048891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121125 transcription start site region 121125 MGI:6048892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121126 transcription start site region 121126 MGI:6048893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121127 transcription start site region 121127 MGI:6048894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121128 transcription start site region 121128 MGI:6048895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121129 transcription start site region 121129 MGI:6048896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121130 transcription start site region 121130 MGI:6048897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121131 transcription start site region 121131 MGI:6048898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121132 transcription start site region 121132 MGI:6048899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121133 transcription start site region 121133 MGI:6048900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121134 transcription start site region 121134 MGI:6048901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121135 transcription start site region 121135 MGI:6048902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121136 transcription start site region 121136 MGI:6048903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121137 transcription start site region 121137 MGI:6048904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121138 transcription start site region 121138 MGI:6048905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121139 transcription start site region 121139 MGI:6048906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121140 transcription start site region 121140 MGI:6048907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121141 transcription start site region 121141 MGI:6048908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121142 transcription start site region 121142 MGI:6048909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121143 transcription start site region 121143 MGI:6048910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121144 transcription start site region 121144 MGI:6048911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121145 transcription start site region 121145 MGI:6048912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121146 transcription start site region 121146 MGI:6048913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121147 transcription start site region 121147 MGI:6048914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121148 transcription start site region 121148 MGI:6048915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121149 transcription start site region 121149 MGI:6048916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121150 transcription start site region 121150 MGI:6048917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121151 transcription start site region 121151 MGI:6048918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121152 transcription start site region 121152 MGI:6048919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121153 transcription start site region 121153 MGI:6048920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121154 transcription start site region 121154 MGI:6048921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121155 transcription start site region 121155 MGI:6048922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121156 transcription start site region 121156 MGI:6048923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121157 transcription start site region 121157 MGI:6048924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121158 transcription start site region 121158 MGI:6048925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121159 transcription start site region 121159 MGI:6048926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121160 transcription start site region 121160 MGI:6048927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121161 transcription start site region 121161 MGI:6048928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121162 transcription start site region 121162 MGI:6048929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121163 transcription start site region 121163 MGI:6048930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121164 transcription start site region 121164 MGI:6048931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121165 transcription start site region 121165 MGI:6048932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121166 transcription start site region 121166 MGI:6048933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121167 transcription start site region 121167 MGI:6048934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121168 transcription start site region 121168 MGI:6048935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121169 transcription start site region 121169 MGI:6048936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121170 transcription start site region 121170 MGI:6048937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121171 transcription start site region 121171 MGI:6048938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121172 transcription start site region 121172 MGI:6048939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121173 transcription start site region 121173 MGI:6048940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121174 transcription start site region 121174 MGI:6048941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121175 transcription start site region 121175 MGI:6048942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121176 transcription start site region 121176 MGI:6048943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121177 transcription start site region 121177 MGI:6048944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121178 transcription start site region 121178 MGI:6048945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121179 transcription start site region 121179 MGI:6048946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121180 transcription start site region 121180 MGI:6048947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121181 transcription start site region 121181 MGI:6048948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121182 transcription start site region 121182 MGI:6048949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121183 transcription start site region 121183 MGI:6048950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121184 transcription start site region 121184 MGI:6048951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121185 transcription start site region 121185 MGI:6048952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121186 transcription start site region 121186 MGI:6048953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121187 transcription start site region 121187 MGI:6048954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121188 transcription start site region 121188 MGI:6048955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121189 transcription start site region 121189 MGI:6048956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121190 transcription start site region 121190 MGI:6048957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121191 transcription start site region 121191 MGI:6048958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121192 transcription start site region 121192 MGI:6048959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121193 transcription start site region 121193 MGI:6048960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121194 transcription start site region 121194 MGI:6048961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121195 transcription start site region 121195 MGI:6048962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121196 transcription start site region 121196 MGI:6048963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121197 transcription start site region 121197 MGI:6048964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121198 transcription start site region 121198 MGI:6048965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121199 transcription start site region 121199 MGI:6048966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121200 transcription start site region 121200 MGI:6048967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121201 transcription start site region 121201 MGI:6048968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121202 transcription start site region 121202 MGI:6048969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121203 transcription start site region 121203 MGI:6048970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121204 transcription start site region 121204 MGI:6048971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121205 transcription start site region 121205 MGI:6048972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121206 transcription start site region 121206 MGI:6048973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121207 transcription start site region 121207 MGI:6048974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121208 transcription start site region 121208 MGI:6048975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121209 transcription start site region 121209 MGI:6048976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121210 transcription start site region 121210 MGI:6048977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121211 transcription start site region 121211 MGI:6048978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121212 transcription start site region 121212 MGI:6048979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121213 transcription start site region 121213 MGI:6048980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121214 transcription start site region 121214 MGI:6048981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121215 transcription start site region 121215 MGI:6048982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121216 transcription start site region 121216 MGI:6048983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121217 transcription start site region 121217 MGI:6048984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121218 transcription start site region 121218 MGI:6048985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121219 transcription start site region 121219 MGI:6048986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121220 transcription start site region 121220 MGI:6048987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121221 transcription start site region 121221 MGI:6048988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121222 transcription start site region 121222 MGI:6048989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121223 transcription start site region 121223 MGI:6048990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121224 transcription start site region 121224 MGI:6048991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121225 transcription start site region 121225 MGI:6048992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121226 transcription start site region 121226 MGI:6048993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121227 transcription start site region 121227 MGI:6048994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121228 transcription start site region 121228 MGI:6048995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121229 transcription start site region 121229 MGI:6048996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121230 transcription start site region 121230 MGI:6048997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121231 transcription start site region 121231 MGI:6048998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121232 transcription start site region 121232 MGI:6048999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121233 transcription start site region 121233 MGI:6049000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121234 transcription start site region 121234 MGI:6049001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121235 transcription start site region 121235 MGI:6049002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121236 transcription start site region 121236 MGI:6049003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121237 transcription start site region 121237 MGI:6049004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121238 transcription start site region 121238 MGI:6049005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121239 transcription start site region 121239 MGI:6049006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121240 transcription start site region 121240 MGI:6049007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121241 transcription start site region 121241 MGI:6049008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121242 transcription start site region 121242 MGI:6049009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121243 transcription start site region 121243 MGI:6049010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121244 transcription start site region 121244 MGI:6049011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121245 transcription start site region 121245 MGI:6049012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121246 transcription start site region 121246 MGI:6049013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121247 transcription start site region 121247 MGI:6049014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121248 transcription start site region 121248 MGI:6049015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121249 transcription start site region 121249 MGI:6049016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121250 transcription start site region 121250 MGI:6049017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121251 transcription start site region 121251 MGI:6049018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121252 transcription start site region 121252 MGI:6049019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121253 transcription start site region 121253 MGI:6049020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121254 transcription start site region 121254 MGI:6049021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121255 transcription start site region 121255 MGI:6049022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121256 transcription start site region 121256 MGI:6049023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121257 transcription start site region 121257 MGI:6049024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121258 transcription start site region 121258 MGI:6049025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121259 transcription start site region 121259 MGI:6049026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121260 transcription start site region 121260 MGI:6049027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121261 transcription start site region 121261 MGI:6049028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121262 transcription start site region 121262 MGI:6049029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121263 transcription start site region 121263 MGI:6049030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121264 transcription start site region 121264 MGI:6049031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121265 transcription start site region 121265 MGI:6049032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121266 transcription start site region 121266 MGI:6049033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121267 transcription start site region 121267 MGI:6049034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121268 transcription start site region 121268 MGI:6049035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121269 transcription start site region 121269 MGI:6049036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121270 transcription start site region 121270 MGI:6049037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121271 transcription start site region 121271 MGI:6049038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121272 transcription start site region 121272 MGI:6049039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121273 transcription start site region 121273 MGI:6049040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121274 transcription start site region 121274 MGI:6049041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121275 transcription start site region 121275 MGI:6049042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121276 transcription start site region 121276 MGI:6049043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121277 transcription start site region 121277 MGI:6049044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121278 transcription start site region 121278 MGI:6049045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121279 transcription start site region 121279 MGI:6049046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121280 transcription start site region 121280 MGI:6049047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121281 transcription start site region 121281 MGI:6049048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121282 transcription start site region 121282 MGI:6049049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121283 transcription start site region 121283 MGI:6049050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121284 transcription start site region 121284 MGI:6049051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121285 transcription start site region 121285 MGI:6049052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121286 transcription start site region 121286 MGI:6049053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121287 transcription start site region 121287 MGI:6049054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121288 transcription start site region 121288 MGI:6049055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121289 transcription start site region 121289 MGI:6049056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121290 transcription start site region 121290 MGI:6049057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121291 transcription start site region 121291 MGI:6049058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121292 transcription start site region 121292 MGI:6049059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121293 transcription start site region 121293 MGI:6049060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121294 transcription start site region 121294 MGI:6049061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121295 transcription start site region 121295 MGI:6049062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121296 transcription start site region 121296 MGI:6049063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121297 transcription start site region 121297 MGI:6049064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121298 transcription start site region 121298 MGI:6049065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121299 transcription start site region 121299 MGI:6049066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121300 transcription start site region 121300 MGI:6049067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121301 transcription start site region 121301 MGI:6049068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121302 transcription start site region 121302 MGI:6049069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121303 transcription start site region 121303 MGI:6049070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121304 transcription start site region 121304 MGI:6049071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121305 transcription start site region 121305 MGI:6049072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121306 transcription start site region 121306 MGI:6049073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121307 transcription start site region 121307 MGI:6049074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121308 transcription start site region 121308 MGI:6049075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121309 transcription start site region 121309 MGI:6049076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121310 transcription start site region 121310 MGI:6049077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121311 transcription start site region 121311 MGI:6049078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121312 transcription start site region 121312 MGI:6049079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121313 transcription start site region 121313 MGI:6049080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121314 transcription start site region 121314 MGI:6049081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121315 transcription start site region 121315 MGI:6049082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121316 transcription start site region 121316 MGI:6049083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121317 transcription start site region 121317 MGI:6049084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121318 transcription start site region 121318 MGI:6049085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121319 transcription start site region 121319 MGI:6049086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121320 transcription start site region 121320 MGI:6049087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121321 transcription start site region 121321 MGI:6049088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121322 transcription start site region 121322 MGI:6049089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121323 transcription start site region 121323 MGI:6049090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121324 transcription start site region 121324 MGI:6049091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121325 transcription start site region 121325 MGI:6049092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121326 transcription start site region 121326 MGI:6049093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121327 transcription start site region 121327 MGI:6049094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121328 transcription start site region 121328 MGI:6049095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121329 transcription start site region 121329 MGI:6049096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121330 transcription start site region 121330 MGI:6049097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121331 transcription start site region 121331 MGI:6049098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121332 transcription start site region 121332 MGI:6049099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121333 transcription start site region 121333 MGI:6049100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121334 transcription start site region 121334 MGI:6049101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121335 transcription start site region 121335 MGI:6049102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121336 transcription start site region 121336 MGI:6049103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121337 transcription start site region 121337 MGI:6049104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121338 transcription start site region 121338 MGI:6049105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121339 transcription start site region 121339 MGI:6049106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121340 transcription start site region 121340 MGI:6049107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121341 transcription start site region 121341 MGI:6049108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121342 transcription start site region 121342 MGI:6049109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121343 transcription start site region 121343 MGI:6049110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121344 transcription start site region 121344 MGI:6049111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121345 transcription start site region 121345 MGI:6049112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121346 transcription start site region 121346 MGI:6049113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121347 transcription start site region 121347 MGI:6049114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121348 transcription start site region 121348 MGI:6049115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121349 transcription start site region 121349 MGI:6049116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121350 transcription start site region 121350 MGI:6049117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121351 transcription start site region 121351 MGI:6049118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121352 transcription start site region 121352 MGI:6049119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121353 transcription start site region 121353 MGI:6049120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121354 transcription start site region 121354 MGI:6049121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121355 transcription start site region 121355 MGI:6049122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121356 transcription start site region 121356 MGI:6049123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121357 transcription start site region 121357 MGI:6049124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121358 transcription start site region 121358 MGI:6049125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121359 transcription start site region 121359 MGI:6049126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121360 transcription start site region 121360 MGI:6049127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121361 transcription start site region 121361 MGI:6049128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121362 transcription start site region 121362 MGI:6049129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121363 transcription start site region 121363 MGI:6049130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121364 transcription start site region 121364 MGI:6049131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121365 transcription start site region 121365 MGI:6049132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121366 transcription start site region 121366 MGI:6049133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121367 transcription start site region 121367 MGI:6049134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121368 transcription start site region 121368 MGI:6049135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121369 transcription start site region 121369 MGI:6049136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121370 transcription start site region 121370 MGI:6049137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121371 transcription start site region 121371 MGI:6049138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121372 transcription start site region 121372 MGI:6049139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121373 transcription start site region 121373 MGI:6049140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121374 transcription start site region 121374 MGI:6049141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121375 transcription start site region 121375 MGI:6049142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121376 transcription start site region 121376 MGI:6049143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121377 transcription start site region 121377 MGI:6049144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121378 transcription start site region 121378 MGI:6049145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121379 transcription start site region 121379 MGI:6049146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121380 transcription start site region 121380 MGI:6049147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121381 transcription start site region 121381 MGI:6049148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121382 transcription start site region 121382 MGI:6049149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121383 transcription start site region 121383 MGI:6049150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121384 transcription start site region 121384 MGI:6049151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121385 transcription start site region 121385 MGI:6049152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121386 transcription start site region 121386 MGI:6049153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121387 transcription start site region 121387 MGI:6049154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121388 transcription start site region 121388 MGI:6049155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121389 transcription start site region 121389 MGI:6049156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121390 transcription start site region 121390 MGI:6049157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121391 transcription start site region 121391 MGI:6049158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121392 transcription start site region 121392 MGI:6049159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121393 transcription start site region 121393 MGI:6049160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121394 transcription start site region 121394 MGI:6049161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121395 transcription start site region 121395 MGI:6049162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121396 transcription start site region 121396 MGI:6049163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121397 transcription start site region 121397 MGI:6049164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121398 transcription start site region 121398 MGI:6049165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121399 transcription start site region 121399 MGI:6049166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121400 transcription start site region 121400 MGI:6049167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121401 transcription start site region 121401 MGI:6049168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121402 transcription start site region 121402 MGI:6049169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121403 transcription start site region 121403 MGI:6049170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121404 transcription start site region 121404 MGI:6049171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121405 transcription start site region 121405 MGI:6049172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121406 transcription start site region 121406 MGI:6049173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121407 transcription start site region 121407 MGI:6049174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121408 transcription start site region 121408 MGI:6049175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121409 transcription start site region 121409 MGI:6049176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121410 transcription start site region 121410 MGI:6049177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121411 transcription start site region 121411 MGI:6049178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121412 transcription start site region 121412 MGI:6049179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121413 transcription start site region 121413 MGI:6049180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121414 transcription start site region 121414 MGI:6049181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121415 transcription start site region 121415 MGI:6049182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121416 transcription start site region 121416 MGI:6049183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121417 transcription start site region 121417 MGI:6049184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121418 transcription start site region 121418 MGI:6049185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121419 transcription start site region 121419 MGI:6049186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121420 transcription start site region 121420 MGI:6049187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121421 transcription start site region 121421 MGI:6049188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121422 transcription start site region 121422 MGI:6049189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121423 transcription start site region 121423 MGI:6049190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121424 transcription start site region 121424 MGI:6049191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121425 transcription start site region 121425 MGI:6049192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121426 transcription start site region 121426 MGI:6049193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121427 transcription start site region 121427 MGI:6049194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121428 transcription start site region 121428 MGI:6049195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121429 transcription start site region 121429 MGI:6049196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121430 transcription start site region 121430 MGI:6049197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121431 transcription start site region 121431 MGI:6049198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121432 transcription start site region 121432 MGI:6049199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121433 transcription start site region 121433 MGI:6049200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121434 transcription start site region 121434 MGI:6049201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121435 transcription start site region 121435 MGI:6049202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121436 transcription start site region 121436 MGI:6049203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121437 transcription start site region 121437 MGI:6049204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121438 transcription start site region 121438 MGI:6049205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121439 transcription start site region 121439 MGI:6049206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121440 transcription start site region 121440 MGI:6049207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121441 transcription start site region 121441 MGI:6049208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121442 transcription start site region 121442 MGI:6049209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121443 transcription start site region 121443 MGI:6049210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121444 transcription start site region 121444 MGI:6049211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121445 transcription start site region 121445 MGI:6049212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121446 transcription start site region 121446 MGI:6049213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121447 transcription start site region 121447 MGI:6049214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121448 transcription start site region 121448 MGI:6049215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121449 transcription start site region 121449 MGI:6049216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121450 transcription start site region 121450 MGI:6049217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121451 transcription start site region 121451 MGI:6049218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121452 transcription start site region 121452 MGI:6049219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121453 transcription start site region 121453 MGI:6049220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121454 transcription start site region 121454 MGI:6049221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121455 transcription start site region 121455 MGI:6049222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121456 transcription start site region 121456 MGI:6049223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121457 transcription start site region 121457 MGI:6049224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121458 transcription start site region 121458 MGI:6049225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121459 transcription start site region 121459 MGI:6049226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121460 transcription start site region 121460 MGI:6049227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121461 transcription start site region 121461 MGI:6049228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121462 transcription start site region 121462 MGI:6049229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121463 transcription start site region 121463 MGI:6049230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121464 transcription start site region 121464 MGI:6049231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121465 transcription start site region 121465 MGI:6049232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121466 transcription start site region 121466 MGI:6049233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121467 transcription start site region 121467 MGI:6049234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121468 transcription start site region 121468 MGI:6049235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121469 transcription start site region 121469 MGI:6049236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121470 transcription start site region 121470 MGI:6049237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121471 transcription start site region 121471 MGI:6049238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121472 transcription start site region 121472 MGI:6049239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121473 transcription start site region 121473 MGI:6049240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121474 transcription start site region 121474 MGI:6049241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121475 transcription start site region 121475 MGI:6049242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121476 transcription start site region 121476 MGI:6049243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121477 transcription start site region 121477 MGI:6049244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121478 transcription start site region 121478 MGI:6049245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121479 transcription start site region 121479 MGI:6049246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121480 transcription start site region 121480 MGI:6049247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121481 transcription start site region 121481 MGI:6049248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121482 transcription start site region 121482 MGI:6049249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121483 transcription start site region 121483 MGI:6049250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121484 transcription start site region 121484 MGI:6049251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121485 transcription start site region 121485 MGI:6049252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121486 transcription start site region 121486 MGI:6049253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121487 transcription start site region 121487 MGI:6049254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121488 transcription start site region 121488 MGI:6049255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121489 transcription start site region 121489 MGI:6049256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121490 transcription start site region 121490 MGI:6049257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121491 transcription start site region 121491 MGI:6049258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121492 transcription start site region 121492 MGI:6049259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121493 transcription start site region 121493 MGI:6049260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121494 transcription start site region 121494 MGI:6049261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121495 transcription start site region 121495 MGI:6049262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121496 transcription start site region 121496 MGI:6049263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121497 transcription start site region 121497 MGI:6049264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121498 transcription start site region 121498 MGI:6049265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121499 transcription start site region 121499 MGI:6049266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121500 transcription start site region 121500 MGI:6049267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121501 transcription start site region 121501 MGI:6049268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121502 transcription start site region 121502 MGI:6049269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121503 transcription start site region 121503 MGI:6049270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121504 transcription start site region 121504 MGI:6049271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121505 transcription start site region 121505 MGI:6049272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121506 transcription start site region 121506 MGI:6049273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121507 transcription start site region 121507 MGI:6049274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121508 transcription start site region 121508 MGI:6049275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121509 transcription start site region 121509 MGI:6049276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121510 transcription start site region 121510 MGI:6049277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121511 transcription start site region 121511 MGI:6049278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121512 transcription start site region 121512 MGI:6049279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121513 transcription start site region 121513 MGI:6049280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121514 transcription start site region 121514 MGI:6049281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121515 transcription start site region 121515 MGI:6049282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121516 transcription start site region 121516 MGI:6049283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121517 transcription start site region 121517 MGI:6049284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121518 transcription start site region 121518 MGI:6049285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121519 transcription start site region 121519 MGI:6049286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121520 transcription start site region 121520 MGI:6049287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121521 transcription start site region 121521 MGI:6049288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121522 transcription start site region 121522 MGI:6049289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121523 transcription start site region 121523 MGI:6049290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121524 transcription start site region 121524 MGI:6049291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121525 transcription start site region 121525 MGI:6049292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121526 transcription start site region 121526 MGI:6049293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121527 transcription start site region 121527 MGI:6049294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121528 transcription start site region 121528 MGI:6049295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121529 transcription start site region 121529 MGI:6049296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121530 transcription start site region 121530 MGI:6049297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121531 transcription start site region 121531 MGI:6049298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121532 transcription start site region 121532 MGI:6049299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121533 transcription start site region 121533 MGI:6049300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121534 transcription start site region 121534 MGI:6049301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121535 transcription start site region 121535 MGI:6049302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121536 transcription start site region 121536 MGI:6049303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121537 transcription start site region 121537 MGI:6049304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121538 transcription start site region 121538 MGI:6049305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121539 transcription start site region 121539 MGI:6049306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121540 transcription start site region 121540 MGI:6049307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121541 transcription start site region 121541 MGI:6049308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121542 transcription start site region 121542 MGI:6049309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121543 transcription start site region 121543 MGI:6049310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121544 transcription start site region 121544 MGI:6049311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121545 transcription start site region 121545 MGI:6049312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121546 transcription start site region 121546 MGI:6049313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121547 transcription start site region 121547 MGI:6049314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121548 transcription start site region 121548 MGI:6049315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121549 transcription start site region 121549 MGI:6049316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121550 transcription start site region 121550 MGI:6049317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121551 transcription start site region 121551 MGI:6049318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121552 transcription start site region 121552 MGI:6049319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121553 transcription start site region 121553 MGI:6049320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121554 transcription start site region 121554 MGI:6049321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121555 transcription start site region 121555 MGI:6049322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121556 transcription start site region 121556 MGI:6049323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121557 transcription start site region 121557 MGI:6049324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121558 transcription start site region 121558 MGI:6049325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121559 transcription start site region 121559 MGI:6049326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121560 transcription start site region 121560 MGI:6049327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121561 transcription start site region 121561 MGI:6049328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121562 transcription start site region 121562 MGI:6049329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121563 transcription start site region 121563 MGI:6049330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121564 transcription start site region 121564 MGI:6049331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121565 transcription start site region 121565 MGI:6049332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121566 transcription start site region 121566 MGI:6049333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121567 transcription start site region 121567 MGI:6049334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121568 transcription start site region 121568 MGI:6049335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121569 transcription start site region 121569 MGI:6049336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121570 transcription start site region 121570 MGI:6049337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121571 transcription start site region 121571 MGI:6049338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121572 transcription start site region 121572 MGI:6049339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121573 transcription start site region 121573 MGI:6049340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121574 transcription start site region 121574 MGI:6049341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121575 transcription start site region 121575 MGI:6049342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121576 transcription start site region 121576 MGI:6049343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121577 transcription start site region 121577 MGI:6049344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121578 transcription start site region 121578 MGI:6049345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121579 transcription start site region 121579 MGI:6049346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121580 transcription start site region 121580 MGI:6049347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121581 transcription start site region 121581 MGI:6049348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121582 transcription start site region 121582 MGI:6049349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121583 transcription start site region 121583 MGI:6049350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121584 transcription start site region 121584 MGI:6049351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121585 transcription start site region 121585 MGI:6049352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121586 transcription start site region 121586 MGI:6049353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121587 transcription start site region 121587 MGI:6049354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121588 transcription start site region 121588 MGI:6049355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121589 transcription start site region 121589 MGI:6049356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121590 transcription start site region 121590 MGI:6049357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121591 transcription start site region 121591 MGI:6049358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121592 transcription start site region 121592 MGI:6049359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121593 transcription start site region 121593 MGI:6049360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121594 transcription start site region 121594 MGI:6049361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121595 transcription start site region 121595 MGI:6049362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121596 transcription start site region 121596 MGI:6049363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121597 transcription start site region 121597 MGI:6049364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121598 transcription start site region 121598 MGI:6049365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121599 transcription start site region 121599 MGI:6049366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121600 transcription start site region 121600 MGI:6049367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121601 transcription start site region 121601 MGI:6049368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121602 transcription start site region 121602 MGI:6049369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121603 transcription start site region 121603 MGI:6049370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121604 transcription start site region 121604 MGI:6049371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121605 transcription start site region 121605 MGI:6049372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121606 transcription start site region 121606 MGI:6049373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121607 transcription start site region 121607 MGI:6049374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121608 transcription start site region 121608 MGI:6049375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121609 transcription start site region 121609 MGI:6049376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121610 transcription start site region 121610 MGI:6049377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121611 transcription start site region 121611 MGI:6049378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121612 transcription start site region 121612 MGI:6049379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121613 transcription start site region 121613 MGI:6049380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121614 transcription start site region 121614 MGI:6049381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121615 transcription start site region 121615 MGI:6049382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121616 transcription start site region 121616 MGI:6049383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121617 transcription start site region 121617 MGI:6049384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121618 transcription start site region 121618 MGI:6049385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121619 transcription start site region 121619 MGI:6049386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121620 transcription start site region 121620 MGI:6049387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121621 transcription start site region 121621 MGI:6049388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121622 transcription start site region 121622 MGI:6049389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121623 transcription start site region 121623 MGI:6049390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121624 transcription start site region 121624 MGI:6049391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121625 transcription start site region 121625 MGI:6049392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121626 transcription start site region 121626 MGI:6049393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121627 transcription start site region 121627 MGI:6049394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121628 transcription start site region 121628 MGI:6049395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121629 transcription start site region 121629 MGI:6049396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121630 transcription start site region 121630 MGI:6049397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121631 transcription start site region 121631 MGI:6049398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121632 transcription start site region 121632 MGI:6049399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121633 transcription start site region 121633 MGI:6049400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121634 transcription start site region 121634 MGI:6049401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121635 transcription start site region 121635 MGI:6049402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121636 transcription start site region 121636 MGI:6049403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121637 transcription start site region 121637 MGI:6049404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121638 transcription start site region 121638 MGI:6049405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121639 transcription start site region 121639 MGI:6049406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121640 transcription start site region 121640 MGI:6049407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121641 transcription start site region 121641 MGI:6049408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121642 transcription start site region 121642 MGI:6049409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121643 transcription start site region 121643 MGI:6049410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121644 transcription start site region 121644 MGI:6049411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121645 transcription start site region 121645 MGI:6049412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121646 transcription start site region 121646 MGI:6049413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121647 transcription start site region 121647 MGI:6049414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121648 transcription start site region 121648 MGI:6049415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121649 transcription start site region 121649 MGI:6049416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121650 transcription start site region 121650 MGI:6049417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121651 transcription start site region 121651 MGI:6049418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121652 transcription start site region 121652 MGI:6049419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121653 transcription start site region 121653 MGI:6049420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121654 transcription start site region 121654 MGI:6049421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121655 transcription start site region 121655 MGI:6049422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121656 transcription start site region 121656 MGI:6049423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121657 transcription start site region 121657 MGI:6049424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121658 transcription start site region 121658 MGI:6049425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121659 transcription start site region 121659 MGI:6049426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121660 transcription start site region 121660 MGI:6049427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121661 transcription start site region 121661 MGI:6049428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121662 transcription start site region 121662 MGI:6049429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121663 transcription start site region 121663 MGI:6049430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121664 transcription start site region 121664 MGI:6049431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121665 transcription start site region 121665 MGI:6049432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121666 transcription start site region 121666 MGI:6049433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121667 transcription start site region 121667 MGI:6049434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121668 transcription start site region 121668 MGI:6049435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121669 transcription start site region 121669 MGI:6049436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121670 transcription start site region 121670 MGI:6049437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121671 transcription start site region 121671 MGI:6049438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121672 transcription start site region 121672 MGI:6049439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121673 transcription start site region 121673 MGI:6049440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121674 transcription start site region 121674 MGI:6049441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121675 transcription start site region 121675 MGI:6049442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121676 transcription start site region 121676 MGI:6049443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121677 transcription start site region 121677 MGI:6049444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121678 transcription start site region 121678 MGI:6049445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121679 transcription start site region 121679 MGI:6049446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121680 transcription start site region 121680 MGI:6049447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121681 transcription start site region 121681 MGI:6049448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121682 transcription start site region 121682 MGI:6049449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121683 transcription start site region 121683 MGI:6049450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121684 transcription start site region 121684 MGI:6049451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121685 transcription start site region 121685 MGI:6049452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121686 transcription start site region 121686 MGI:6049453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121687 transcription start site region 121687 MGI:6049454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121688 transcription start site region 121688 MGI:6049455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121689 transcription start site region 121689 MGI:6049456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121690 transcription start site region 121690 MGI:6049457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121691 transcription start site region 121691 MGI:6049458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121692 transcription start site region 121692 MGI:6049459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121693 transcription start site region 121693 MGI:6049460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121694 transcription start site region 121694 MGI:6049461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121695 transcription start site region 121695 MGI:6049462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121696 transcription start site region 121696 MGI:6049463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121697 transcription start site region 121697 MGI:6049464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121698 transcription start site region 121698 MGI:6049465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121699 transcription start site region 121699 MGI:6049466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121700 transcription start site region 121700 MGI:6049467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121701 transcription start site region 121701 MGI:6049468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121702 transcription start site region 121702 MGI:6049469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121703 transcription start site region 121703 MGI:6049470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121704 transcription start site region 121704 MGI:6049471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121705 transcription start site region 121705 MGI:6049472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121706 transcription start site region 121706 MGI:6049473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121707 transcription start site region 121707 MGI:6049474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121708 transcription start site region 121708 MGI:6049475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121709 transcription start site region 121709 MGI:6049476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121710 transcription start site region 121710 MGI:6049477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121711 transcription start site region 121711 MGI:6049478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121712 transcription start site region 121712 MGI:6049479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121713 transcription start site region 121713 MGI:6049480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121714 transcription start site region 121714 MGI:6049481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121715 transcription start site region 121715 MGI:6049482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121716 transcription start site region 121716 MGI:6049483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121717 transcription start site region 121717 MGI:6049484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121718 transcription start site region 121718 MGI:6049485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121719 transcription start site region 121719 MGI:6049486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121720 transcription start site region 121720 MGI:6049487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121721 transcription start site region 121721 MGI:6049488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121722 transcription start site region 121722 MGI:6049489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121723 transcription start site region 121723 MGI:6049490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121724 transcription start site region 121724 MGI:6049491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121725 transcription start site region 121725 MGI:6049492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121726 transcription start site region 121726 MGI:6049493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121727 transcription start site region 121727 MGI:6049494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121728 transcription start site region 121728 MGI:6049495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121729 transcription start site region 121729 MGI:6049496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121730 transcription start site region 121730 MGI:6049497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121731 transcription start site region 121731 MGI:6049498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121732 transcription start site region 121732 MGI:6049499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121733 transcription start site region 121733 MGI:6049500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121734 transcription start site region 121734 MGI:6049501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121735 transcription start site region 121735 MGI:6049502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121736 transcription start site region 121736 MGI:6049503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121737 transcription start site region 121737 MGI:6049504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121738 transcription start site region 121738 MGI:6049505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121739 transcription start site region 121739 MGI:6049506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121740 transcription start site region 121740 MGI:6049507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121741 transcription start site region 121741 MGI:6049508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121742 transcription start site region 121742 MGI:6049509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121743 transcription start site region 121743 MGI:6049510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121744 transcription start site region 121744 MGI:6049511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121745 transcription start site region 121745 MGI:6049512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121746 transcription start site region 121746 MGI:6049513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121747 transcription start site region 121747 MGI:6049514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121748 transcription start site region 121748 MGI:6049515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121749 transcription start site region 121749 MGI:6049516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121750 transcription start site region 121750 MGI:6049517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121751 transcription start site region 121751 MGI:6049518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121752 transcription start site region 121752 MGI:6049519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121753 transcription start site region 121753 MGI:6049520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121754 transcription start site region 121754 MGI:6049521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121755 transcription start site region 121755 MGI:6049522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121756 transcription start site region 121756 MGI:6049523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121757 transcription start site region 121757 MGI:6049524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121758 transcription start site region 121758 MGI:6049525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121759 transcription start site region 121759 MGI:6049526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121760 transcription start site region 121760 MGI:6049527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121761 transcription start site region 121761 MGI:6049528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121762 transcription start site region 121762 MGI:6049529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121763 transcription start site region 121763 MGI:6049530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121764 transcription start site region 121764 MGI:6049531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121765 transcription start site region 121765 MGI:6049532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121766 transcription start site region 121766 MGI:6049533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121767 transcription start site region 121767 MGI:6049534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121768 transcription start site region 121768 MGI:6049535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121769 transcription start site region 121769 MGI:6049536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121770 transcription start site region 121770 MGI:6049537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121771 transcription start site region 121771 MGI:6049538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121772 transcription start site region 121772 MGI:6049539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121773 transcription start site region 121773 MGI:6049540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121774 transcription start site region 121774 MGI:6049541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121775 transcription start site region 121775 MGI:6049542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121776 transcription start site region 121776 MGI:6049543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121777 transcription start site region 121777 MGI:6049544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121778 transcription start site region 121778 MGI:6049545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121779 transcription start site region 121779 MGI:6049546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121780 transcription start site region 121780 MGI:6049547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121781 transcription start site region 121781 MGI:6049548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121782 transcription start site region 121782 MGI:6049549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121783 transcription start site region 121783 MGI:6049550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121784 transcription start site region 121784 MGI:6049551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121785 transcription start site region 121785 MGI:6049552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121786 transcription start site region 121786 MGI:6049553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121787 transcription start site region 121787 MGI:6049554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121788 transcription start site region 121788 MGI:6049555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121789 transcription start site region 121789 MGI:6049556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121790 transcription start site region 121790 MGI:6049557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121791 transcription start site region 121791 MGI:6049558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121792 transcription start site region 121792 MGI:6049559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121793 transcription start site region 121793 MGI:6049560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121794 transcription start site region 121794 MGI:6049561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121795 transcription start site region 121795 MGI:6049562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121796 transcription start site region 121796 MGI:6049563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121797 transcription start site region 121797 MGI:6049564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121798 transcription start site region 121798 MGI:6049565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121799 transcription start site region 121799 MGI:6049566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121800 transcription start site region 121800 MGI:6049567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121801 transcription start site region 121801 MGI:6049568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121802 transcription start site region 121802 MGI:6049569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121803 transcription start site region 121803 MGI:6049570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121804 transcription start site region 121804 MGI:6049571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121805 transcription start site region 121805 MGI:6049572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121806 transcription start site region 121806 MGI:6049573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121807 transcription start site region 121807 MGI:6049574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121808 transcription start site region 121808 MGI:6049575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121809 transcription start site region 121809 MGI:6049576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121810 transcription start site region 121810 MGI:6049577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121811 transcription start site region 121811 MGI:6049578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121812 transcription start site region 121812 MGI:6049579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121813 transcription start site region 121813 MGI:6049580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121814 transcription start site region 121814 MGI:6049581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121815 transcription start site region 121815 MGI:6049582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121816 transcription start site region 121816 MGI:6049583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121817 transcription start site region 121817 MGI:6049584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121818 transcription start site region 121818 MGI:6049585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121819 transcription start site region 121819 MGI:6049586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121820 transcription start site region 121820 MGI:6049587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121821 transcription start site region 121821 MGI:6049588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121822 transcription start site region 121822 MGI:6049589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121823 transcription start site region 121823 MGI:6049590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121824 transcription start site region 121824 MGI:6049591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121825 transcription start site region 121825 MGI:6049592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121826 transcription start site region 121826 MGI:6049593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121827 transcription start site region 121827 MGI:6049594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121828 transcription start site region 121828 MGI:6049595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121829 transcription start site region 121829 MGI:6049596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121830 transcription start site region 121830 MGI:6049597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121831 transcription start site region 121831 MGI:6049598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121832 transcription start site region 121832 MGI:6049599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121833 transcription start site region 121833 MGI:6049600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121834 transcription start site region 121834 MGI:6049601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121835 transcription start site region 121835 MGI:6049602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121836 transcription start site region 121836 MGI:6049603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121837 transcription start site region 121837 MGI:6049604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121838 transcription start site region 121838 MGI:6049605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121839 transcription start site region 121839 MGI:6049606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121840 transcription start site region 121840 MGI:6049607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121841 transcription start site region 121841 MGI:6049608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121842 transcription start site region 121842 MGI:6049609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121843 transcription start site region 121843 MGI:6049610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121844 transcription start site region 121844 MGI:6049611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121845 transcription start site region 121845 MGI:6049612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121846 transcription start site region 121846 MGI:6049613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121847 transcription start site region 121847 MGI:6049614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121848 transcription start site region 121848 MGI:6049615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121849 transcription start site region 121849 MGI:6049616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121850 transcription start site region 121850 MGI:6049617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121851 transcription start site region 121851 MGI:6049618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121852 transcription start site region 121852 MGI:6049619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121853 transcription start site region 121853 MGI:6049620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121854 transcription start site region 121854 MGI:6049621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121855 transcription start site region 121855 MGI:6049622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121856 transcription start site region 121856 MGI:6049623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121857 transcription start site region 121857 MGI:6049624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121858 transcription start site region 121858 MGI:6049625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121859 transcription start site region 121859 MGI:6049626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121860 transcription start site region 121860 MGI:6049627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121861 transcription start site region 121861 MGI:6049628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121862 transcription start site region 121862 MGI:6049629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121863 transcription start site region 121863 MGI:6049630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121864 transcription start site region 121864 MGI:6049631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121865 transcription start site region 121865 MGI:6049632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121866 transcription start site region 121866 MGI:6049633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121867 transcription start site region 121867 MGI:6049634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121868 transcription start site region 121868 MGI:6049635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121869 transcription start site region 121869 MGI:6049636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121870 transcription start site region 121870 MGI:6049637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121871 transcription start site region 121871 MGI:6049638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121872 transcription start site region 121872 MGI:6049639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121873 transcription start site region 121873 MGI:6049640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121874 transcription start site region 121874 MGI:6049641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121875 transcription start site region 121875 MGI:6049642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121876 transcription start site region 121876 MGI:6049643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121877 transcription start site region 121877 MGI:6049644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121878 transcription start site region 121878 MGI:6049645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121879 transcription start site region 121879 MGI:6049646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121880 transcription start site region 121880 MGI:6049647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121881 transcription start site region 121881 MGI:6049648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121882 transcription start site region 121882 MGI:6049649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121883 transcription start site region 121883 MGI:6049650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121884 transcription start site region 121884 MGI:6049651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121885 transcription start site region 121885 MGI:6049652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121886 transcription start site region 121886 MGI:6049653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121887 transcription start site region 121887 MGI:6049654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121888 transcription start site region 121888 MGI:6049655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121889 transcription start site region 121889 MGI:6049656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121890 transcription start site region 121890 MGI:6049657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121891 transcription start site region 121891 MGI:6049658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121892 transcription start site region 121892 MGI:6049659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121893 transcription start site region 121893 MGI:6049660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121894 transcription start site region 121894 MGI:6049661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121895 transcription start site region 121895 MGI:6049662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121896 transcription start site region 121896 MGI:6049663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121897 transcription start site region 121897 MGI:6049664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121898 transcription start site region 121898 MGI:6049665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121899 transcription start site region 121899 MGI:6049666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121900 transcription start site region 121900 MGI:6049667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121901 transcription start site region 121901 MGI:6049668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121902 transcription start site region 121902 MGI:6049669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121903 transcription start site region 121903 MGI:6049670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121904 transcription start site region 121904 MGI:6049671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121905 transcription start site region 121905 MGI:6049672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121906 transcription start site region 121906 MGI:6049673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121907 transcription start site region 121907 MGI:6049674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121908 transcription start site region 121908 MGI:6049675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121909 transcription start site region 121909 MGI:6049676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121910 transcription start site region 121910 MGI:6049677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121911 transcription start site region 121911 MGI:6049678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121912 transcription start site region 121912 MGI:6049679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121913 transcription start site region 121913 MGI:6049680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121914 transcription start site region 121914 MGI:6049681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121915 transcription start site region 121915 MGI:6049682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121916 transcription start site region 121916 MGI:6049683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121917 transcription start site region 121917 MGI:6049684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121918 transcription start site region 121918 MGI:6049685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121919 transcription start site region 121919 MGI:6049686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121920 transcription start site region 121920 MGI:6049687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121921 transcription start site region 121921 MGI:6049688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121922 transcription start site region 121922 MGI:6049689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121923 transcription start site region 121923 MGI:6049690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121924 transcription start site region 121924 MGI:6049691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121925 transcription start site region 121925 MGI:6049692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121926 transcription start site region 121926 MGI:6049693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121927 transcription start site region 121927 MGI:6049694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121928 transcription start site region 121928 MGI:6049695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121929 transcription start site region 121929 MGI:6049696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121930 transcription start site region 121930 MGI:6049697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121931 transcription start site region 121931 MGI:6049698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121932 transcription start site region 121932 MGI:6049699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121933 transcription start site region 121933 MGI:6049700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121934 transcription start site region 121934 MGI:6049701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121935 transcription start site region 121935 MGI:6049702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121936 transcription start site region 121936 MGI:6049703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121937 transcription start site region 121937 MGI:6049704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121938 transcription start site region 121938 MGI:6049705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121939 transcription start site region 121939 MGI:6049706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121940 transcription start site region 121940 MGI:6049707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121941 transcription start site region 121941 MGI:6049708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121942 transcription start site region 121942 MGI:6049709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121943 transcription start site region 121943 MGI:6049710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121944 transcription start site region 121944 MGI:6049711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121945 transcription start site region 121945 MGI:6049712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121946 transcription start site region 121946 MGI:6049713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121947 transcription start site region 121947 MGI:6049714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121948 transcription start site region 121948 MGI:6049715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121949 transcription start site region 121949 MGI:6049716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121950 transcription start site region 121950 MGI:6049717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121951 transcription start site region 121951 MGI:6049718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121952 transcription start site region 121952 MGI:6049719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121953 transcription start site region 121953 MGI:6049720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121954 transcription start site region 121954 MGI:6049721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121955 transcription start site region 121955 MGI:6049722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121956 transcription start site region 121956 MGI:6049723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121957 transcription start site region 121957 MGI:6049724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121958 transcription start site region 121958 MGI:6049725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121959 transcription start site region 121959 MGI:6049726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121960 transcription start site region 121960 MGI:6049727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121961 transcription start site region 121961 MGI:6049728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121962 transcription start site region 121962 MGI:6049729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121963 transcription start site region 121963 MGI:6049730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121964 transcription start site region 121964 MGI:6049731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121965 transcription start site region 121965 MGI:6049732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121966 transcription start site region 121966 MGI:6049733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121967 transcription start site region 121967 MGI:6049734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121968 transcription start site region 121968 MGI:6049735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121969 transcription start site region 121969 MGI:6049736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121970 transcription start site region 121970 MGI:6049737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121971 transcription start site region 121971 MGI:6049738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121972 transcription start site region 121972 MGI:6049739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121973 transcription start site region 121973 MGI:6049740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121974 transcription start site region 121974 MGI:6049741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121975 transcription start site region 121975 MGI:6049742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121976 transcription start site region 121976 MGI:6049743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121977 transcription start site region 121977 MGI:6049744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121978 transcription start site region 121978 MGI:6049745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121979 transcription start site region 121979 MGI:6049746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121980 transcription start site region 121980 MGI:6049747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121981 transcription start site region 121981 MGI:6049748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121982 transcription start site region 121982 MGI:6049749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121983 transcription start site region 121983 MGI:6049750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121984 transcription start site region 121984 MGI:6049751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121985 transcription start site region 121985 MGI:6049752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121986 transcription start site region 121986 MGI:6049753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121987 transcription start site region 121987 MGI:6049754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121988 transcription start site region 121988 MGI:6049755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121989 transcription start site region 121989 MGI:6049756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121990 transcription start site region 121990 MGI:6049757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121991 transcription start site region 121991 MGI:6049758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121992 transcription start site region 121992 MGI:6049759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121993 transcription start site region 121993 MGI:6049760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121994 transcription start site region 121994 MGI:6049761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121995 transcription start site region 121995 MGI:6049762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121996 transcription start site region 121996 MGI:6049763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121997 transcription start site region 121997 MGI:6049764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121998 transcription start site region 121998 MGI:6049765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121999 transcription start site region 121999 MGI:6049766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122000 transcription start site region 122000 MGI:6049767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122001 transcription start site region 122001 MGI:6049768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122002 transcription start site region 122002 MGI:6049769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122003 transcription start site region 122003 MGI:6049770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122004 transcription start site region 122004 MGI:6049771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122005 transcription start site region 122005 MGI:6049772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122006 transcription start site region 122006 MGI:6049773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122007 transcription start site region 122007 MGI:6049774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122008 transcription start site region 122008 MGI:6049775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122009 transcription start site region 122009 MGI:6049776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122010 transcription start site region 122010 MGI:6049777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122011 transcription start site region 122011 MGI:6049778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122012 transcription start site region 122012 MGI:6049779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122013 transcription start site region 122013 MGI:6049780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122014 transcription start site region 122014 MGI:6049781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122015 transcription start site region 122015 MGI:6049782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122016 transcription start site region 122016 MGI:6049783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122017 transcription start site region 122017 MGI:6049784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122018 transcription start site region 122018 MGI:6049785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122019 transcription start site region 122019 MGI:6049786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122020 transcription start site region 122020 MGI:6049787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122021 transcription start site region 122021 MGI:6049788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122022 transcription start site region 122022 MGI:6049789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122023 transcription start site region 122023 MGI:6049790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122024 transcription start site region 122024 MGI:6049791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122025 transcription start site region 122025 MGI:6049792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122026 transcription start site region 122026 MGI:6049793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122027 transcription start site region 122027 MGI:6049794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122028 transcription start site region 122028 MGI:6049795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122029 transcription start site region 122029 MGI:6049796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122030 transcription start site region 122030 MGI:6049797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122031 transcription start site region 122031 MGI:6049798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122032 transcription start site region 122032 MGI:6049799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122033 transcription start site region 122033 MGI:6049800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122034 transcription start site region 122034 MGI:6049801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122035 transcription start site region 122035 MGI:6049802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122036 transcription start site region 122036 MGI:6049803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122037 transcription start site region 122037 MGI:6049804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122038 transcription start site region 122038 MGI:6049805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122039 transcription start site region 122039 MGI:6049806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122040 transcription start site region 122040 MGI:6049807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122041 transcription start site region 122041 MGI:6049808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122042 transcription start site region 122042 MGI:6049809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122043 transcription start site region 122043 MGI:6049810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122044 transcription start site region 122044 MGI:6049811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122045 transcription start site region 122045 MGI:6049812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122046 transcription start site region 122046 MGI:6049813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122047 transcription start site region 122047 MGI:6049814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122048 transcription start site region 122048 MGI:6049815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122049 transcription start site region 122049 MGI:6049816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122050 transcription start site region 122050 MGI:6049817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122051 transcription start site region 122051 MGI:6049818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122052 transcription start site region 122052 MGI:6049819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122053 transcription start site region 122053 MGI:6049820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122054 transcription start site region 122054 MGI:6049821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122055 transcription start site region 122055 MGI:6049822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122056 transcription start site region 122056 MGI:6049823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122057 transcription start site region 122057 MGI:6049824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122058 transcription start site region 122058 MGI:6049825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122059 transcription start site region 122059 MGI:6049826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122060 transcription start site region 122060 MGI:6049827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122061 transcription start site region 122061 MGI:6049828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122062 transcription start site region 122062 MGI:6049829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122063 transcription start site region 122063 MGI:6049830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122064 transcription start site region 122064 MGI:6049831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122065 transcription start site region 122065 MGI:6049832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122066 transcription start site region 122066 MGI:6049833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122067 transcription start site region 122067 MGI:6049834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122068 transcription start site region 122068 MGI:6049835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122069 transcription start site region 122069 MGI:6049836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122070 transcription start site region 122070 MGI:6049837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122071 transcription start site region 122071 MGI:6049838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122072 transcription start site region 122072 MGI:6049839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122073 transcription start site region 122073 MGI:6049840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122074 transcription start site region 122074 MGI:6049841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122075 transcription start site region 122075 MGI:6049842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122076 transcription start site region 122076 MGI:6049843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122077 transcription start site region 122077 MGI:6049844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122078 transcription start site region 122078 MGI:6049845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122079 transcription start site region 122079 MGI:6049846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122080 transcription start site region 122080 MGI:6049847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122081 transcription start site region 122081 MGI:6049848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122082 transcription start site region 122082 MGI:6049849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122083 transcription start site region 122083 MGI:6049850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122084 transcription start site region 122084 MGI:6049851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122085 transcription start site region 122085 MGI:6049852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122086 transcription start site region 122086 MGI:6049853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122087 transcription start site region 122087 MGI:6049854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122088 transcription start site region 122088 MGI:6049855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122089 transcription start site region 122089 MGI:6049856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122090 transcription start site region 122090 MGI:6049857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122091 transcription start site region 122091 MGI:6049858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122092 transcription start site region 122092 MGI:6049859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122093 transcription start site region 122093 MGI:6049860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122094 transcription start site region 122094 MGI:6049861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122095 transcription start site region 122095 MGI:6049862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122096 transcription start site region 122096 MGI:6049863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122097 transcription start site region 122097 MGI:6049864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122098 transcription start site region 122098 MGI:6049865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122099 transcription start site region 122099 MGI:6049866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122100 transcription start site region 122100 MGI:6049867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122101 transcription start site region 122101 MGI:6049868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122102 transcription start site region 122102 MGI:6049869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122103 transcription start site region 122103 MGI:6049870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122104 transcription start site region 122104 MGI:6049871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122105 transcription start site region 122105 MGI:6049872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122106 transcription start site region 122106 MGI:6049873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122107 transcription start site region 122107 MGI:6049874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122108 transcription start site region 122108 MGI:6049875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP