Tssr120022 transcription start site region 120022 MGI:6047789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120023 transcription start site region 120023 MGI:6047790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120024 transcription start site region 120024 MGI:6047791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120025 transcription start site region 120025 MGI:6047792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120026 transcription start site region 120026 MGI:6047793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120027 transcription start site region 120027 MGI:6047794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120028 transcription start site region 120028 MGI:6047795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120029 transcription start site region 120029 MGI:6047796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120030 transcription start site region 120030 MGI:6047797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120031 transcription start site region 120031 MGI:6047798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120032 transcription start site region 120032 MGI:6047799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120033 transcription start site region 120033 MGI:6047800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120034 transcription start site region 120034 MGI:6047801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120035 transcription start site region 120035 MGI:6047802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120036 transcription start site region 120036 MGI:6047803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120037 transcription start site region 120037 MGI:6047804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120038 transcription start site region 120038 MGI:6047805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120039 transcription start site region 120039 MGI:6047806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120040 transcription start site region 120040 MGI:6047807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120041 transcription start site region 120041 MGI:6047808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120042 transcription start site region 120042 MGI:6047809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120043 transcription start site region 120043 MGI:6047810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120044 transcription start site region 120044 MGI:6047811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120045 transcription start site region 120045 MGI:6047812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120046 transcription start site region 120046 MGI:6047813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120047 transcription start site region 120047 MGI:6047814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120048 transcription start site region 120048 MGI:6047815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120049 transcription start site region 120049 MGI:6047816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120050 transcription start site region 120050 MGI:6047817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120051 transcription start site region 120051 MGI:6047818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120052 transcription start site region 120052 MGI:6047819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120053 transcription start site region 120053 MGI:6047820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120054 transcription start site region 120054 MGI:6047821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120055 transcription start site region 120055 MGI:6047822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120056 transcription start site region 120056 MGI:6047823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120057 transcription start site region 120057 MGI:6047824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120058 transcription start site region 120058 MGI:6047825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120059 transcription start site region 120059 MGI:6047826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120060 transcription start site region 120060 MGI:6047827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120061 transcription start site region 120061 MGI:6047828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120062 transcription start site region 120062 MGI:6047829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120063 transcription start site region 120063 MGI:6047830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120064 transcription start site region 120064 MGI:6047831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120065 transcription start site region 120065 MGI:6047832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120066 transcription start site region 120066 MGI:6047833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120067 transcription start site region 120067 MGI:6047834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120068 transcription start site region 120068 MGI:6047835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120069 transcription start site region 120069 MGI:6047836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120070 transcription start site region 120070 MGI:6047837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120071 transcription start site region 120071 MGI:6047838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120072 transcription start site region 120072 MGI:6047839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120073 transcription start site region 120073 MGI:6047840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120074 transcription start site region 120074 MGI:6047841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120075 transcription start site region 120075 MGI:6047842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120076 transcription start site region 120076 MGI:6047843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120077 transcription start site region 120077 MGI:6047844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120078 transcription start site region 120078 MGI:6047845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120079 transcription start site region 120079 MGI:6047846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120080 transcription start site region 120080 MGI:6047847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120081 transcription start site region 120081 MGI:6047848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120082 transcription start site region 120082 MGI:6047849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120083 transcription start site region 120083 MGI:6047850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120084 transcription start site region 120084 MGI:6047851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120085 transcription start site region 120085 MGI:6047852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120086 transcription start site region 120086 MGI:6047853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120087 transcription start site region 120087 MGI:6047854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120088 transcription start site region 120088 MGI:6047855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120089 transcription start site region 120089 MGI:6047856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120090 transcription start site region 120090 MGI:6047857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120091 transcription start site region 120091 MGI:6047858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120092 transcription start site region 120092 MGI:6047859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120093 transcription start site region 120093 MGI:6047860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120094 transcription start site region 120094 MGI:6047861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120095 transcription start site region 120095 MGI:6047862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120096 transcription start site region 120096 MGI:6047863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120097 transcription start site region 120097 MGI:6047864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120098 transcription start site region 120098 MGI:6047865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120099 transcription start site region 120099 MGI:6047866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120100 transcription start site region 120100 MGI:6047867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120101 transcription start site region 120101 MGI:6047868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120102 transcription start site region 120102 MGI:6047869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120103 transcription start site region 120103 MGI:6047870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120104 transcription start site region 120104 MGI:6047871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120105 transcription start site region 120105 MGI:6047872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120106 transcription start site region 120106 MGI:6047873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120107 transcription start site region 120107 MGI:6047874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120108 transcription start site region 120108 MGI:6047875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120109 transcription start site region 120109 MGI:6047876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120110 transcription start site region 120110 MGI:6047877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120111 transcription start site region 120111 MGI:6047878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120112 transcription start site region 120112 MGI:6047879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120113 transcription start site region 120113 MGI:6047880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120114 transcription start site region 120114 MGI:6047881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120115 transcription start site region 120115 MGI:6047882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120116 transcription start site region 120116 MGI:6047883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120117 transcription start site region 120117 MGI:6047884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120118 transcription start site region 120118 MGI:6047885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120119 transcription start site region 120119 MGI:6047886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120120 transcription start site region 120120 MGI:6047887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120121 transcription start site region 120121 MGI:6047888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120122 transcription start site region 120122 MGI:6047889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120123 transcription start site region 120123 MGI:6047890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120124 transcription start site region 120124 MGI:6047891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120125 transcription start site region 120125 MGI:6047892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120126 transcription start site region 120126 MGI:6047893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120127 transcription start site region 120127 MGI:6047894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120128 transcription start site region 120128 MGI:6047895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120129 transcription start site region 120129 MGI:6047896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120130 transcription start site region 120130 MGI:6047897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120131 transcription start site region 120131 MGI:6047898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120132 transcription start site region 120132 MGI:6047899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120133 transcription start site region 120133 MGI:6047900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120134 transcription start site region 120134 MGI:6047901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120135 transcription start site region 120135 MGI:6047902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120136 transcription start site region 120136 MGI:6047903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120137 transcription start site region 120137 MGI:6047904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120138 transcription start site region 120138 MGI:6047905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120139 transcription start site region 120139 MGI:6047906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120140 transcription start site region 120140 MGI:6047907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120141 transcription start site region 120141 MGI:6047908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120142 transcription start site region 120142 MGI:6047909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120143 transcription start site region 120143 MGI:6047910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120144 transcription start site region 120144 MGI:6047911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120145 transcription start site region 120145 MGI:6047912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120146 transcription start site region 120146 MGI:6047913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120147 transcription start site region 120147 MGI:6047914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120148 transcription start site region 120148 MGI:6047915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120149 transcription start site region 120149 MGI:6047916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120150 transcription start site region 120150 MGI:6047917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120151 transcription start site region 120151 MGI:6047918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120152 transcription start site region 120152 MGI:6047919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120153 transcription start site region 120153 MGI:6047920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120154 transcription start site region 120154 MGI:6047921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120155 transcription start site region 120155 MGI:6047922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120156 transcription start site region 120156 MGI:6047923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120157 transcription start site region 120157 MGI:6047924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120158 transcription start site region 120158 MGI:6047925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120159 transcription start site region 120159 MGI:6047926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120160 transcription start site region 120160 MGI:6047927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120161 transcription start site region 120161 MGI:6047928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120162 transcription start site region 120162 MGI:6047929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120163 transcription start site region 120163 MGI:6047930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120164 transcription start site region 120164 MGI:6047931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120165 transcription start site region 120165 MGI:6047932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120166 transcription start site region 120166 MGI:6047933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120167 transcription start site region 120167 MGI:6047934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120168 transcription start site region 120168 MGI:6047935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120169 transcription start site region 120169 MGI:6047936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120170 transcription start site region 120170 MGI:6047937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120171 transcription start site region 120171 MGI:6047938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120172 transcription start site region 120172 MGI:6047939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120173 transcription start site region 120173 MGI:6047940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120174 transcription start site region 120174 MGI:6047941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120175 transcription start site region 120175 MGI:6047942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120176 transcription start site region 120176 MGI:6047943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120177 transcription start site region 120177 MGI:6047944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120178 transcription start site region 120178 MGI:6047945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120179 transcription start site region 120179 MGI:6047946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120180 transcription start site region 120180 MGI:6047947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120181 transcription start site region 120181 MGI:6047948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120182 transcription start site region 120182 MGI:6047949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120183 transcription start site region 120183 MGI:6047950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120184 transcription start site region 120184 MGI:6047951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120185 transcription start site region 120185 MGI:6047952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120186 transcription start site region 120186 MGI:6047953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120187 transcription start site region 120187 MGI:6047954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120188 transcription start site region 120188 MGI:6047955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120189 transcription start site region 120189 MGI:6047956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120190 transcription start site region 120190 MGI:6047957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120191 transcription start site region 120191 MGI:6047958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120192 transcription start site region 120192 MGI:6047959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120193 transcription start site region 120193 MGI:6047960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120194 transcription start site region 120194 MGI:6047961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120195 transcription start site region 120195 MGI:6047962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120196 transcription start site region 120196 MGI:6047963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120197 transcription start site region 120197 MGI:6047964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120198 transcription start site region 120198 MGI:6047965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120199 transcription start site region 120199 MGI:6047966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120200 transcription start site region 120200 MGI:6047967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120201 transcription start site region 120201 MGI:6047968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120202 transcription start site region 120202 MGI:6047969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120203 transcription start site region 120203 MGI:6047970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120204 transcription start site region 120204 MGI:6047971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120205 transcription start site region 120205 MGI:6047972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120206 transcription start site region 120206 MGI:6047973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120207 transcription start site region 120207 MGI:6047974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120208 transcription start site region 120208 MGI:6047975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120209 transcription start site region 120209 MGI:6047976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120210 transcription start site region 120210 MGI:6047977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120211 transcription start site region 120211 MGI:6047978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120212 transcription start site region 120212 MGI:6047979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120213 transcription start site region 120213 MGI:6047980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120214 transcription start site region 120214 MGI:6047981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120215 transcription start site region 120215 MGI:6047982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120216 transcription start site region 120216 MGI:6047983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120217 transcription start site region 120217 MGI:6047984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120218 transcription start site region 120218 MGI:6047985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120219 transcription start site region 120219 MGI:6047986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120220 transcription start site region 120220 MGI:6047987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120221 transcription start site region 120221 MGI:6047988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120222 transcription start site region 120222 MGI:6047989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120223 transcription start site region 120223 MGI:6047990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120224 transcription start site region 120224 MGI:6047991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120225 transcription start site region 120225 MGI:6047992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120226 transcription start site region 120226 MGI:6047993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120227 transcription start site region 120227 MGI:6047994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120228 transcription start site region 120228 MGI:6047995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120229 transcription start site region 120229 MGI:6047996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120230 transcription start site region 120230 MGI:6047997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120231 transcription start site region 120231 MGI:6047998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120232 transcription start site region 120232 MGI:6047999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120233 transcription start site region 120233 MGI:6048000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120234 transcription start site region 120234 MGI:6048001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120235 transcription start site region 120235 MGI:6048002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120236 transcription start site region 120236 MGI:6048003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120237 transcription start site region 120237 MGI:6048004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120238 transcription start site region 120238 MGI:6048005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120239 transcription start site region 120239 MGI:6048006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120240 transcription start site region 120240 MGI:6048007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120241 transcription start site region 120241 MGI:6048008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120242 transcription start site region 120242 MGI:6048009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120243 transcription start site region 120243 MGI:6048010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120244 transcription start site region 120244 MGI:6048011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120245 transcription start site region 120245 MGI:6048012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120246 transcription start site region 120246 MGI:6048013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120247 transcription start site region 120247 MGI:6048014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120248 transcription start site region 120248 MGI:6048015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120249 transcription start site region 120249 MGI:6048016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120250 transcription start site region 120250 MGI:6048017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120251 transcription start site region 120251 MGI:6048018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120252 transcription start site region 120252 MGI:6048019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120253 transcription start site region 120253 MGI:6048020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120254 transcription start site region 120254 MGI:6048021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120255 transcription start site region 120255 MGI:6048022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120256 transcription start site region 120256 MGI:6048023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120257 transcription start site region 120257 MGI:6048024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120258 transcription start site region 120258 MGI:6048025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120259 transcription start site region 120259 MGI:6048026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120260 transcription start site region 120260 MGI:6048027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120261 transcription start site region 120261 MGI:6048028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120262 transcription start site region 120262 MGI:6048029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120263 transcription start site region 120263 MGI:6048030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120264 transcription start site region 120264 MGI:6048031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120265 transcription start site region 120265 MGI:6048032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120266 transcription start site region 120266 MGI:6048033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120267 transcription start site region 120267 MGI:6048034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120268 transcription start site region 120268 MGI:6048035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120269 transcription start site region 120269 MGI:6048036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120270 transcription start site region 120270 MGI:6048037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120271 transcription start site region 120271 MGI:6048038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120272 transcription start site region 120272 MGI:6048039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120273 transcription start site region 120273 MGI:6048040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120274 transcription start site region 120274 MGI:6048041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120275 transcription start site region 120275 MGI:6048042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120276 transcription start site region 120276 MGI:6048043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120277 transcription start site region 120277 MGI:6048044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120278 transcription start site region 120278 MGI:6048045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120279 transcription start site region 120279 MGI:6048046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120280 transcription start site region 120280 MGI:6048047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120281 transcription start site region 120281 MGI:6048048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120282 transcription start site region 120282 MGI:6048049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120283 transcription start site region 120283 MGI:6048050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120284 transcription start site region 120284 MGI:6048051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120285 transcription start site region 120285 MGI:6048052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120286 transcription start site region 120286 MGI:6048053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120287 transcription start site region 120287 MGI:6048054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120288 transcription start site region 120288 MGI:6048055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120289 transcription start site region 120289 MGI:6048056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120290 transcription start site region 120290 MGI:6048057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120291 transcription start site region 120291 MGI:6048058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120292 transcription start site region 120292 MGI:6048059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120293 transcription start site region 120293 MGI:6048060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120294 transcription start site region 120294 MGI:6048061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120295 transcription start site region 120295 MGI:6048062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120296 transcription start site region 120296 MGI:6048063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120297 transcription start site region 120297 MGI:6048064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120298 transcription start site region 120298 MGI:6048065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120299 transcription start site region 120299 MGI:6048066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120300 transcription start site region 120300 MGI:6048067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120301 transcription start site region 120301 MGI:6048068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120302 transcription start site region 120302 MGI:6048069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120303 transcription start site region 120303 MGI:6048070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120304 transcription start site region 120304 MGI:6048071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120305 transcription start site region 120305 MGI:6048072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120306 transcription start site region 120306 MGI:6048073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120307 transcription start site region 120307 MGI:6048074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120308 transcription start site region 120308 MGI:6048075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120309 transcription start site region 120309 MGI:6048076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120310 transcription start site region 120310 MGI:6048077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120311 transcription start site region 120311 MGI:6048078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120312 transcription start site region 120312 MGI:6048079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120313 transcription start site region 120313 MGI:6048080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120314 transcription start site region 120314 MGI:6048081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120315 transcription start site region 120315 MGI:6048082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120316 transcription start site region 120316 MGI:6048083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120317 transcription start site region 120317 MGI:6048084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120318 transcription start site region 120318 MGI:6048085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120319 transcription start site region 120319 MGI:6048086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120320 transcription start site region 120320 MGI:6048087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120321 transcription start site region 120321 MGI:6048088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120322 transcription start site region 120322 MGI:6048089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120323 transcription start site region 120323 MGI:6048090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120324 transcription start site region 120324 MGI:6048091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120325 transcription start site region 120325 MGI:6048092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120326 transcription start site region 120326 MGI:6048093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120327 transcription start site region 120327 MGI:6048094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120328 transcription start site region 120328 MGI:6048095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120329 transcription start site region 120329 MGI:6048096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120330 transcription start site region 120330 MGI:6048097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120331 transcription start site region 120331 MGI:6048098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120332 transcription start site region 120332 MGI:6048099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120333 transcription start site region 120333 MGI:6048100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120334 transcription start site region 120334 MGI:6048101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120335 transcription start site region 120335 MGI:6048102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120336 transcription start site region 120336 MGI:6048103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120337 transcription start site region 120337 MGI:6048104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120338 transcription start site region 120338 MGI:6048105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120339 transcription start site region 120339 MGI:6048106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120340 transcription start site region 120340 MGI:6048107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120341 transcription start site region 120341 MGI:6048108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120342 transcription start site region 120342 MGI:6048109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120343 transcription start site region 120343 MGI:6048110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120344 transcription start site region 120344 MGI:6048111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120345 transcription start site region 120345 MGI:6048112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120346 transcription start site region 120346 MGI:6048113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120347 transcription start site region 120347 MGI:6048114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120348 transcription start site region 120348 MGI:6048115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120349 transcription start site region 120349 MGI:6048116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120350 transcription start site region 120350 MGI:6048117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120351 transcription start site region 120351 MGI:6048118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120352 transcription start site region 120352 MGI:6048119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120353 transcription start site region 120353 MGI:6048120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120354 transcription start site region 120354 MGI:6048121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120355 transcription start site region 120355 MGI:6048122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120356 transcription start site region 120356 MGI:6048123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120357 transcription start site region 120357 MGI:6048124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120358 transcription start site region 120358 MGI:6048125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120359 transcription start site region 120359 MGI:6048126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120360 transcription start site region 120360 MGI:6048127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120361 transcription start site region 120361 MGI:6048128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120362 transcription start site region 120362 MGI:6048129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120363 transcription start site region 120363 MGI:6048130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120364 transcription start site region 120364 MGI:6048131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120365 transcription start site region 120365 MGI:6048132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120366 transcription start site region 120366 MGI:6048133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120367 transcription start site region 120367 MGI:6048134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120368 transcription start site region 120368 MGI:6048135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120369 transcription start site region 120369 MGI:6048136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120370 transcription start site region 120370 MGI:6048137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120371 transcription start site region 120371 MGI:6048138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120372 transcription start site region 120372 MGI:6048139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120373 transcription start site region 120373 MGI:6048140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120374 transcription start site region 120374 MGI:6048141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120375 transcription start site region 120375 MGI:6048142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120376 transcription start site region 120376 MGI:6048143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120377 transcription start site region 120377 MGI:6048144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120378 transcription start site region 120378 MGI:6048145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120379 transcription start site region 120379 MGI:6048146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120380 transcription start site region 120380 MGI:6048147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120381 transcription start site region 120381 MGI:6048148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120382 transcription start site region 120382 MGI:6048149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120383 transcription start site region 120383 MGI:6048150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120384 transcription start site region 120384 MGI:6048151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120385 transcription start site region 120385 MGI:6048152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120386 transcription start site region 120386 MGI:6048153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120387 transcription start site region 120387 MGI:6048154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120388 transcription start site region 120388 MGI:6048155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120389 transcription start site region 120389 MGI:6048156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120390 transcription start site region 120390 MGI:6048157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120391 transcription start site region 120391 MGI:6048158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120392 transcription start site region 120392 MGI:6048159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120393 transcription start site region 120393 MGI:6048160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120394 transcription start site region 120394 MGI:6048161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120395 transcription start site region 120395 MGI:6048162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120396 transcription start site region 120396 MGI:6048163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120397 transcription start site region 120397 MGI:6048164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120398 transcription start site region 120398 MGI:6048165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120399 transcription start site region 120399 MGI:6048166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120400 transcription start site region 120400 MGI:6048167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120401 transcription start site region 120401 MGI:6048168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120402 transcription start site region 120402 MGI:6048169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120403 transcription start site region 120403 MGI:6048170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120404 transcription start site region 120404 MGI:6048171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120405 transcription start site region 120405 MGI:6048172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120406 transcription start site region 120406 MGI:6048173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120407 transcription start site region 120407 MGI:6048174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120408 transcription start site region 120408 MGI:6048175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120409 transcription start site region 120409 MGI:6048176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120410 transcription start site region 120410 MGI:6048177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120411 transcription start site region 120411 MGI:6048178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120412 transcription start site region 120412 MGI:6048179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120413 transcription start site region 120413 MGI:6048180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120414 transcription start site region 120414 MGI:6048181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120415 transcription start site region 120415 MGI:6048182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120416 transcription start site region 120416 MGI:6048183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120417 transcription start site region 120417 MGI:6048184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120418 transcription start site region 120418 MGI:6048185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120419 transcription start site region 120419 MGI:6048186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120420 transcription start site region 120420 MGI:6048187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120421 transcription start site region 120421 MGI:6048188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120422 transcription start site region 120422 MGI:6048189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120423 transcription start site region 120423 MGI:6048190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120424 transcription start site region 120424 MGI:6048191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120425 transcription start site region 120425 MGI:6048192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120426 transcription start site region 120426 MGI:6048193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120427 transcription start site region 120427 MGI:6048194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120428 transcription start site region 120428 MGI:6048195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120429 transcription start site region 120429 MGI:6048196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120430 transcription start site region 120430 MGI:6048197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120431 transcription start site region 120431 MGI:6048198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120432 transcription start site region 120432 MGI:6048199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120433 transcription start site region 120433 MGI:6048200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120434 transcription start site region 120434 MGI:6048201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120435 transcription start site region 120435 MGI:6048202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120436 transcription start site region 120436 MGI:6048203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120437 transcription start site region 120437 MGI:6048204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120438 transcription start site region 120438 MGI:6048205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120439 transcription start site region 120439 MGI:6048206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120440 transcription start site region 120440 MGI:6048207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120441 transcription start site region 120441 MGI:6048208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120442 transcription start site region 120442 MGI:6048209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120443 transcription start site region 120443 MGI:6048210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120444 transcription start site region 120444 MGI:6048211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120445 transcription start site region 120445 MGI:6048212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120446 transcription start site region 120446 MGI:6048213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120447 transcription start site region 120447 MGI:6048214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120448 transcription start site region 120448 MGI:6048215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120449 transcription start site region 120449 MGI:6048216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120450 transcription start site region 120450 MGI:6048217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120451 transcription start site region 120451 MGI:6048218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120452 transcription start site region 120452 MGI:6048219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120453 transcription start site region 120453 MGI:6048220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120454 transcription start site region 120454 MGI:6048221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120455 transcription start site region 120455 MGI:6048222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120456 transcription start site region 120456 MGI:6048223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120457 transcription start site region 120457 MGI:6048224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120458 transcription start site region 120458 MGI:6048225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120459 transcription start site region 120459 MGI:6048226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120460 transcription start site region 120460 MGI:6048227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120461 transcription start site region 120461 MGI:6048228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120462 transcription start site region 120462 MGI:6048229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120463 transcription start site region 120463 MGI:6048230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120464 transcription start site region 120464 MGI:6048231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120465 transcription start site region 120465 MGI:6048232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120466 transcription start site region 120466 MGI:6048233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120467 transcription start site region 120467 MGI:6048234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120468 transcription start site region 120468 MGI:6048235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120469 transcription start site region 120469 MGI:6048236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120470 transcription start site region 120470 MGI:6048237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120471 transcription start site region 120471 MGI:6048238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120472 transcription start site region 120472 MGI:6048239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120473 transcription start site region 120473 MGI:6048240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120474 transcription start site region 120474 MGI:6048241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120475 transcription start site region 120475 MGI:6048242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120476 transcription start site region 120476 MGI:6048243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120477 transcription start site region 120477 MGI:6048244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120478 transcription start site region 120478 MGI:6048245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120479 transcription start site region 120479 MGI:6048246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120480 transcription start site region 120480 MGI:6048247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120481 transcription start site region 120481 MGI:6048248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120482 transcription start site region 120482 MGI:6048249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120483 transcription start site region 120483 MGI:6048250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120484 transcription start site region 120484 MGI:6048251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120485 transcription start site region 120485 MGI:6048252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120486 transcription start site region 120486 MGI:6048253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120487 transcription start site region 120487 MGI:6048254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120488 transcription start site region 120488 MGI:6048255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120489 transcription start site region 120489 MGI:6048256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120490 transcription start site region 120490 MGI:6048257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120491 transcription start site region 120491 MGI:6048258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120492 transcription start site region 120492 MGI:6048259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120493 transcription start site region 120493 MGI:6048260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120494 transcription start site region 120494 MGI:6048261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120495 transcription start site region 120495 MGI:6048262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120496 transcription start site region 120496 MGI:6048263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120497 transcription start site region 120497 MGI:6048264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120498 transcription start site region 120498 MGI:6048265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120499 transcription start site region 120499 MGI:6048266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120500 transcription start site region 120500 MGI:6048267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120501 transcription start site region 120501 MGI:6048268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120502 transcription start site region 120502 MGI:6048269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120503 transcription start site region 120503 MGI:6048270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120504 transcription start site region 120504 MGI:6048271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120505 transcription start site region 120505 MGI:6048272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120506 transcription start site region 120506 MGI:6048273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120507 transcription start site region 120507 MGI:6048274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120508 transcription start site region 120508 MGI:6048275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120509 transcription start site region 120509 MGI:6048276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120510 transcription start site region 120510 MGI:6048277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120511 transcription start site region 120511 MGI:6048278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120512 transcription start site region 120512 MGI:6048279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120513 transcription start site region 120513 MGI:6048280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120514 transcription start site region 120514 MGI:6048281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120515 transcription start site region 120515 MGI:6048282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120516 transcription start site region 120516 MGI:6048283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120517 transcription start site region 120517 MGI:6048284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120518 transcription start site region 120518 MGI:6048285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120519 transcription start site region 120519 MGI:6048286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120520 transcription start site region 120520 MGI:6048287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120521 transcription start site region 120521 MGI:6048288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120522 transcription start site region 120522 MGI:6048289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120523 transcription start site region 120523 MGI:6048290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120524 transcription start site region 120524 MGI:6048291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120525 transcription start site region 120525 MGI:6048292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120526 transcription start site region 120526 MGI:6048293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120527 transcription start site region 120527 MGI:6048294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120528 transcription start site region 120528 MGI:6048295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120529 transcription start site region 120529 MGI:6048296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120530 transcription start site region 120530 MGI:6048297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120531 transcription start site region 120531 MGI:6048298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120532 transcription start site region 120532 MGI:6048299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120533 transcription start site region 120533 MGI:6048300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120534 transcription start site region 120534 MGI:6048301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120535 transcription start site region 120535 MGI:6048302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120536 transcription start site region 120536 MGI:6048303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120537 transcription start site region 120537 MGI:6048304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120538 transcription start site region 120538 MGI:6048305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120539 transcription start site region 120539 MGI:6048306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120540 transcription start site region 120540 MGI:6048307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120541 transcription start site region 120541 MGI:6048308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120542 transcription start site region 120542 MGI:6048309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120543 transcription start site region 120543 MGI:6048310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120544 transcription start site region 120544 MGI:6048311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120545 transcription start site region 120545 MGI:6048312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120546 transcription start site region 120546 MGI:6048313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120547 transcription start site region 120547 MGI:6048314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120548 transcription start site region 120548 MGI:6048315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120549 transcription start site region 120549 MGI:6048316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120550 transcription start site region 120550 MGI:6048317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120551 transcription start site region 120551 MGI:6048318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120552 transcription start site region 120552 MGI:6048319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120553 transcription start site region 120553 MGI:6048320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120554 transcription start site region 120554 MGI:6048321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120555 transcription start site region 120555 MGI:6048322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120556 transcription start site region 120556 MGI:6048323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120557 transcription start site region 120557 MGI:6048324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120558 transcription start site region 120558 MGI:6048325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120559 transcription start site region 120559 MGI:6048326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120560 transcription start site region 120560 MGI:6048327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120561 transcription start site region 120561 MGI:6048328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120562 transcription start site region 120562 MGI:6048329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120563 transcription start site region 120563 MGI:6048330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120564 transcription start site region 120564 MGI:6048331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120565 transcription start site region 120565 MGI:6048332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120566 transcription start site region 120566 MGI:6048333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120567 transcription start site region 120567 MGI:6048334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120568 transcription start site region 120568 MGI:6048335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120569 transcription start site region 120569 MGI:6048336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120570 transcription start site region 120570 MGI:6048337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120571 transcription start site region 120571 MGI:6048338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120572 transcription start site region 120572 MGI:6048339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120573 transcription start site region 120573 MGI:6048340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120574 transcription start site region 120574 MGI:6048341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120575 transcription start site region 120575 MGI:6048342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120576 transcription start site region 120576 MGI:6048343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120577 transcription start site region 120577 MGI:6048344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120578 transcription start site region 120578 MGI:6048345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120579 transcription start site region 120579 MGI:6048346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120580 transcription start site region 120580 MGI:6048347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120581 transcription start site region 120581 MGI:6048348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120582 transcription start site region 120582 MGI:6048349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120583 transcription start site region 120583 MGI:6048350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120584 transcription start site region 120584 MGI:6048351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120585 transcription start site region 120585 MGI:6048352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120586 transcription start site region 120586 MGI:6048353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120587 transcription start site region 120587 MGI:6048354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120588 transcription start site region 120588 MGI:6048355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120589 transcription start site region 120589 MGI:6048356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120590 transcription start site region 120590 MGI:6048357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120591 transcription start site region 120591 MGI:6048358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120592 transcription start site region 120592 MGI:6048359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120593 transcription start site region 120593 MGI:6048360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120594 transcription start site region 120594 MGI:6048361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120595 transcription start site region 120595 MGI:6048362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120596 transcription start site region 120596 MGI:6048363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120597 transcription start site region 120597 MGI:6048364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120598 transcription start site region 120598 MGI:6048365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120599 transcription start site region 120599 MGI:6048366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120600 transcription start site region 120600 MGI:6048367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120601 transcription start site region 120601 MGI:6048368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120602 transcription start site region 120602 MGI:6048369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120603 transcription start site region 120603 MGI:6048370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120604 transcription start site region 120604 MGI:6048371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120605 transcription start site region 120605 MGI:6048372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120606 transcription start site region 120606 MGI:6048373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120607 transcription start site region 120607 MGI:6048374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120608 transcription start site region 120608 MGI:6048375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120609 transcription start site region 120609 MGI:6048376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120610 transcription start site region 120610 MGI:6048377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120611 transcription start site region 120611 MGI:6048378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120612 transcription start site region 120612 MGI:6048379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120613 transcription start site region 120613 MGI:6048380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120614 transcription start site region 120614 MGI:6048381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120615 transcription start site region 120615 MGI:6048382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120616 transcription start site region 120616 MGI:6048383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120617 transcription start site region 120617 MGI:6048384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120618 transcription start site region 120618 MGI:6048385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120619 transcription start site region 120619 MGI:6048386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120620 transcription start site region 120620 MGI:6048387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120621 transcription start site region 120621 MGI:6048388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120622 transcription start site region 120622 MGI:6048389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120623 transcription start site region 120623 MGI:6048390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120624 transcription start site region 120624 MGI:6048391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120625 transcription start site region 120625 MGI:6048392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120626 transcription start site region 120626 MGI:6048393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120627 transcription start site region 120627 MGI:6048394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120628 transcription start site region 120628 MGI:6048395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120629 transcription start site region 120629 MGI:6048396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120630 transcription start site region 120630 MGI:6048397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120631 transcription start site region 120631 MGI:6048398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120632 transcription start site region 120632 MGI:6048399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120633 transcription start site region 120633 MGI:6048400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120634 transcription start site region 120634 MGI:6048401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120635 transcription start site region 120635 MGI:6048402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120636 transcription start site region 120636 MGI:6048403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120637 transcription start site region 120637 MGI:6048404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120638 transcription start site region 120638 MGI:6048405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120639 transcription start site region 120639 MGI:6048406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120640 transcription start site region 120640 MGI:6048407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120641 transcription start site region 120641 MGI:6048408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120642 transcription start site region 120642 MGI:6048409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120643 transcription start site region 120643 MGI:6048410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120644 transcription start site region 120644 MGI:6048411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120645 transcription start site region 120645 MGI:6048412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120646 transcription start site region 120646 MGI:6048413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120647 transcription start site region 120647 MGI:6048414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120648 transcription start site region 120648 MGI:6048415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120649 transcription start site region 120649 MGI:6048416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120650 transcription start site region 120650 MGI:6048417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120651 transcription start site region 120651 MGI:6048418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120652 transcription start site region 120652 MGI:6048419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120653 transcription start site region 120653 MGI:6048420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120654 transcription start site region 120654 MGI:6048421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120655 transcription start site region 120655 MGI:6048422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120656 transcription start site region 120656 MGI:6048423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120657 transcription start site region 120657 MGI:6048424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120658 transcription start site region 120658 MGI:6048425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120659 transcription start site region 120659 MGI:6048426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120660 transcription start site region 120660 MGI:6048427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120661 transcription start site region 120661 MGI:6048428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120662 transcription start site region 120662 MGI:6048429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120663 transcription start site region 120663 MGI:6048430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120664 transcription start site region 120664 MGI:6048431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120665 transcription start site region 120665 MGI:6048432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120666 transcription start site region 120666 MGI:6048433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120667 transcription start site region 120667 MGI:6048434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120668 transcription start site region 120668 MGI:6048435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120669 transcription start site region 120669 MGI:6048436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120670 transcription start site region 120670 MGI:6048437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120671 transcription start site region 120671 MGI:6048438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120672 transcription start site region 120672 MGI:6048439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120673 transcription start site region 120673 MGI:6048440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120674 transcription start site region 120674 MGI:6048441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120675 transcription start site region 120675 MGI:6048442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120676 transcription start site region 120676 MGI:6048443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120677 transcription start site region 120677 MGI:6048444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120678 transcription start site region 120678 MGI:6048445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120679 transcription start site region 120679 MGI:6048446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120680 transcription start site region 120680 MGI:6048447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120681 transcription start site region 120681 MGI:6048448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120682 transcription start site region 120682 MGI:6048449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120683 transcription start site region 120683 MGI:6048450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120684 transcription start site region 120684 MGI:6048451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120685 transcription start site region 120685 MGI:6048452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120686 transcription start site region 120686 MGI:6048453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120687 transcription start site region 120687 MGI:6048454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120688 transcription start site region 120688 MGI:6048455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120689 transcription start site region 120689 MGI:6048456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120690 transcription start site region 120690 MGI:6048457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120691 transcription start site region 120691 MGI:6048458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120692 transcription start site region 120692 MGI:6048459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120693 transcription start site region 120693 MGI:6048460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120694 transcription start site region 120694 MGI:6048461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120695 transcription start site region 120695 MGI:6048462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120696 transcription start site region 120696 MGI:6048463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120697 transcription start site region 120697 MGI:6048464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120698 transcription start site region 120698 MGI:6048465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120699 transcription start site region 120699 MGI:6048466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120700 transcription start site region 120700 MGI:6048467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120701 transcription start site region 120701 MGI:6048468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120702 transcription start site region 120702 MGI:6048469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120703 transcription start site region 120703 MGI:6048470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120704 transcription start site region 120704 MGI:6048471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120705 transcription start site region 120705 MGI:6048472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120706 transcription start site region 120706 MGI:6048473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120707 transcription start site region 120707 MGI:6048474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120708 transcription start site region 120708 MGI:6048475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120709 transcription start site region 120709 MGI:6048476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120710 transcription start site region 120710 MGI:6048477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120711 transcription start site region 120711 MGI:6048478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120712 transcription start site region 120712 MGI:6048479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120713 transcription start site region 120713 MGI:6048480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120714 transcription start site region 120714 MGI:6048481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120715 transcription start site region 120715 MGI:6048482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120716 transcription start site region 120716 MGI:6048483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120717 transcription start site region 120717 MGI:6048484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120718 transcription start site region 120718 MGI:6048485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120719 transcription start site region 120719 MGI:6048486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120720 transcription start site region 120720 MGI:6048487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120721 transcription start site region 120721 MGI:6048488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120722 transcription start site region 120722 MGI:6048489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120723 transcription start site region 120723 MGI:6048490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120724 transcription start site region 120724 MGI:6048491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120725 transcription start site region 120725 MGI:6048492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120726 transcription start site region 120726 MGI:6048493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120727 transcription start site region 120727 MGI:6048494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120728 transcription start site region 120728 MGI:6048495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120729 transcription start site region 120729 MGI:6048496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120730 transcription start site region 120730 MGI:6048497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120731 transcription start site region 120731 MGI:6048498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120732 transcription start site region 120732 MGI:6048499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120733 transcription start site region 120733 MGI:6048500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120734 transcription start site region 120734 MGI:6048501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120735 transcription start site region 120735 MGI:6048502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120736 transcription start site region 120736 MGI:6048503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120737 transcription start site region 120737 MGI:6048504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120738 transcription start site region 120738 MGI:6048505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120739 transcription start site region 120739 MGI:6048506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120740 transcription start site region 120740 MGI:6048507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120741 transcription start site region 120741 MGI:6048508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120742 transcription start site region 120742 MGI:6048509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120743 transcription start site region 120743 MGI:6048510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120744 transcription start site region 120744 MGI:6048511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120745 transcription start site region 120745 MGI:6048512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120746 transcription start site region 120746 MGI:6048513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120747 transcription start site region 120747 MGI:6048514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120748 transcription start site region 120748 MGI:6048515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120749 transcription start site region 120749 MGI:6048516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120750 transcription start site region 120750 MGI:6048517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120751 transcription start site region 120751 MGI:6048518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120752 transcription start site region 120752 MGI:6048519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120753 transcription start site region 120753 MGI:6048520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120754 transcription start site region 120754 MGI:6048521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120755 transcription start site region 120755 MGI:6048522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120756 transcription start site region 120756 MGI:6048523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120757 transcription start site region 120757 MGI:6048524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120758 transcription start site region 120758 MGI:6048525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120759 transcription start site region 120759 MGI:6048526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120760 transcription start site region 120760 MGI:6048527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120761 transcription start site region 120761 MGI:6048528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120762 transcription start site region 120762 MGI:6048529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120763 transcription start site region 120763 MGI:6048530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120764 transcription start site region 120764 MGI:6048531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120765 transcription start site region 120765 MGI:6048532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120766 transcription start site region 120766 MGI:6048533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120767 transcription start site region 120767 MGI:6048534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120768 transcription start site region 120768 MGI:6048535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120769 transcription start site region 120769 MGI:6048536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120770 transcription start site region 120770 MGI:6048537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120771 transcription start site region 120771 MGI:6048538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120772 transcription start site region 120772 MGI:6048539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120773 transcription start site region 120773 MGI:6048540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120774 transcription start site region 120774 MGI:6048541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120775 transcription start site region 120775 MGI:6048542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120776 transcription start site region 120776 MGI:6048543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120777 transcription start site region 120777 MGI:6048544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120778 transcription start site region 120778 MGI:6048545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120779 transcription start site region 120779 MGI:6048546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120780 transcription start site region 120780 MGI:6048547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120781 transcription start site region 120781 MGI:6048548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120782 transcription start site region 120782 MGI:6048549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120783 transcription start site region 120783 MGI:6048550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120784 transcription start site region 120784 MGI:6048551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120785 transcription start site region 120785 MGI:6048552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120786 transcription start site region 120786 MGI:6048553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120787 transcription start site region 120787 MGI:6048554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120788 transcription start site region 120788 MGI:6048555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120789 transcription start site region 120789 MGI:6048556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120790 transcription start site region 120790 MGI:6048557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120791 transcription start site region 120791 MGI:6048558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120792 transcription start site region 120792 MGI:6048559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120793 transcription start site region 120793 MGI:6048560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120794 transcription start site region 120794 MGI:6048561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120795 transcription start site region 120795 MGI:6048562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120796 transcription start site region 120796 MGI:6048563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120797 transcription start site region 120797 MGI:6048564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120798 transcription start site region 120798 MGI:6048565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120799 transcription start site region 120799 MGI:6048566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120800 transcription start site region 120800 MGI:6048567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120801 transcription start site region 120801 MGI:6048568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120802 transcription start site region 120802 MGI:6048569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120803 transcription start site region 120803 MGI:6048570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120804 transcription start site region 120804 MGI:6048571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120805 transcription start site region 120805 MGI:6048572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120806 transcription start site region 120806 MGI:6048573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120807 transcription start site region 120807 MGI:6048574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120808 transcription start site region 120808 MGI:6048575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120809 transcription start site region 120809 MGI:6048576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120810 transcription start site region 120810 MGI:6048577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120811 transcription start site region 120811 MGI:6048578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120812 transcription start site region 120812 MGI:6048579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120813 transcription start site region 120813 MGI:6048580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120814 transcription start site region 120814 MGI:6048581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120815 transcription start site region 120815 MGI:6048582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120816 transcription start site region 120816 MGI:6048583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120817 transcription start site region 120817 MGI:6048584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120818 transcription start site region 120818 MGI:6048585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120819 transcription start site region 120819 MGI:6048586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120820 transcription start site region 120820 MGI:6048587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120821 transcription start site region 120821 MGI:6048588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120822 transcription start site region 120822 MGI:6048589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120823 transcription start site region 120823 MGI:6048590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120824 transcription start site region 120824 MGI:6048591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120825 transcription start site region 120825 MGI:6048592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120826 transcription start site region 120826 MGI:6048593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120827 transcription start site region 120827 MGI:6048594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120828 transcription start site region 120828 MGI:6048595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120829 transcription start site region 120829 MGI:6048596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120830 transcription start site region 120830 MGI:6048597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120831 transcription start site region 120831 MGI:6048598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120832 transcription start site region 120832 MGI:6048599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120833 transcription start site region 120833 MGI:6048600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120834 transcription start site region 120834 MGI:6048601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120835 transcription start site region 120835 MGI:6048602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120836 transcription start site region 120836 MGI:6048603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120837 transcription start site region 120837 MGI:6048604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120838 transcription start site region 120838 MGI:6048605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120839 transcription start site region 120839 MGI:6048606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120840 transcription start site region 120840 MGI:6048607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120841 transcription start site region 120841 MGI:6048608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120842 transcription start site region 120842 MGI:6048609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120843 transcription start site region 120843 MGI:6048610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120844 transcription start site region 120844 MGI:6048611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120845 transcription start site region 120845 MGI:6048612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120846 transcription start site region 120846 MGI:6048613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120847 transcription start site region 120847 MGI:6048614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120848 transcription start site region 120848 MGI:6048615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120849 transcription start site region 120849 MGI:6048616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120850 transcription start site region 120850 MGI:6048617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120851 transcription start site region 120851 MGI:6048618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120852 transcription start site region 120852 MGI:6048619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120853 transcription start site region 120853 MGI:6048620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120854 transcription start site region 120854 MGI:6048621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120855 transcription start site region 120855 MGI:6048622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120856 transcription start site region 120856 MGI:6048623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120857 transcription start site region 120857 MGI:6048624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120858 transcription start site region 120858 MGI:6048625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120859 transcription start site region 120859 MGI:6048626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120860 transcription start site region 120860 MGI:6048627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120861 transcription start site region 120861 MGI:6048628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120862 transcription start site region 120862 MGI:6048629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120863 transcription start site region 120863 MGI:6048630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120864 transcription start site region 120864 MGI:6048631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120865 transcription start site region 120865 MGI:6048632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120866 transcription start site region 120866 MGI:6048633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120867 transcription start site region 120867 MGI:6048634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120868 transcription start site region 120868 MGI:6048635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120869 transcription start site region 120869 MGI:6048636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120870 transcription start site region 120870 MGI:6048637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120871 transcription start site region 120871 MGI:6048638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120872 transcription start site region 120872 MGI:6048639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120873 transcription start site region 120873 MGI:6048640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120874 transcription start site region 120874 MGI:6048641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120875 transcription start site region 120875 MGI:6048642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120876 transcription start site region 120876 MGI:6048643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120877 transcription start site region 120877 MGI:6048644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120878 transcription start site region 120878 MGI:6048645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120879 transcription start site region 120879 MGI:6048646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120880 transcription start site region 120880 MGI:6048647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120881 transcription start site region 120881 MGI:6048648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120882 transcription start site region 120882 MGI:6048649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120883 transcription start site region 120883 MGI:6048650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120884 transcription start site region 120884 MGI:6048651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120885 transcription start site region 120885 MGI:6048652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120886 transcription start site region 120886 MGI:6048653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120887 transcription start site region 120887 MGI:6048654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120888 transcription start site region 120888 MGI:6048655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120889 transcription start site region 120889 MGI:6048656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120890 transcription start site region 120890 MGI:6048657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120891 transcription start site region 120891 MGI:6048658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120892 transcription start site region 120892 MGI:6048659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120893 transcription start site region 120893 MGI:6048660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120894 transcription start site region 120894 MGI:6048661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120895 transcription start site region 120895 MGI:6048662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120896 transcription start site region 120896 MGI:6048663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120897 transcription start site region 120897 MGI:6048664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120898 transcription start site region 120898 MGI:6048665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120899 transcription start site region 120899 MGI:6048666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120900 transcription start site region 120900 MGI:6048667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120901 transcription start site region 120901 MGI:6048668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120902 transcription start site region 120902 MGI:6048669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120903 transcription start site region 120903 MGI:6048670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120904 transcription start site region 120904 MGI:6048671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120905 transcription start site region 120905 MGI:6048672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120906 transcription start site region 120906 MGI:6048673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120907 transcription start site region 120907 MGI:6048674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120908 transcription start site region 120908 MGI:6048675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120909 transcription start site region 120909 MGI:6048676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120910 transcription start site region 120910 MGI:6048677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120911 transcription start site region 120911 MGI:6048678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120912 transcription start site region 120912 MGI:6048679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120913 transcription start site region 120913 MGI:6048680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120914 transcription start site region 120914 MGI:6048681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120915 transcription start site region 120915 MGI:6048682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120916 transcription start site region 120916 MGI:6048683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120917 transcription start site region 120917 MGI:6048684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120918 transcription start site region 120918 MGI:6048685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120919 transcription start site region 120919 MGI:6048686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120920 transcription start site region 120920 MGI:6048687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120921 transcription start site region 120921 MGI:6048688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120922 transcription start site region 120922 MGI:6048689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120923 transcription start site region 120923 MGI:6048690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120924 transcription start site region 120924 MGI:6048691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120925 transcription start site region 120925 MGI:6048692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120926 transcription start site region 120926 MGI:6048693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120927 transcription start site region 120927 MGI:6048694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120928 transcription start site region 120928 MGI:6048695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120929 transcription start site region 120929 MGI:6048696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120930 transcription start site region 120930 MGI:6048697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120931 transcription start site region 120931 MGI:6048698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120932 transcription start site region 120932 MGI:6048699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120933 transcription start site region 120933 MGI:6048700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120934 transcription start site region 120934 MGI:6048701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120935 transcription start site region 120935 MGI:6048702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120936 transcription start site region 120936 MGI:6048703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120937 transcription start site region 120937 MGI:6048704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120938 transcription start site region 120938 MGI:6048705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120939 transcription start site region 120939 MGI:6048706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120940 transcription start site region 120940 MGI:6048707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120941 transcription start site region 120941 MGI:6048708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120942 transcription start site region 120942 MGI:6048709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120943 transcription start site region 120943 MGI:6048710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120944 transcription start site region 120944 MGI:6048711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120945 transcription start site region 120945 MGI:6048712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120946 transcription start site region 120946 MGI:6048713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120947 transcription start site region 120947 MGI:6048714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120948 transcription start site region 120948 MGI:6048715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120949 transcription start site region 120949 MGI:6048716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120950 transcription start site region 120950 MGI:6048717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120951 transcription start site region 120951 MGI:6048718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120952 transcription start site region 120952 MGI:6048719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120953 transcription start site region 120953 MGI:6048720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120954 transcription start site region 120954 MGI:6048721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120955 transcription start site region 120955 MGI:6048722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120956 transcription start site region 120956 MGI:6048723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120957 transcription start site region 120957 MGI:6048724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120958 transcription start site region 120958 MGI:6048725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120959 transcription start site region 120959 MGI:6048726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120960 transcription start site region 120960 MGI:6048727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120961 transcription start site region 120961 MGI:6048728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120962 transcription start site region 120962 MGI:6048729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120963 transcription start site region 120963 MGI:6048730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120964 transcription start site region 120964 MGI:6048731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120965 transcription start site region 120965 MGI:6048732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120966 transcription start site region 120966 MGI:6048733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120967 transcription start site region 120967 MGI:6048734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120968 transcription start site region 120968 MGI:6048735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120969 transcription start site region 120969 MGI:6048736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120970 transcription start site region 120970 MGI:6048737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120971 transcription start site region 120971 MGI:6048738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120972 transcription start site region 120972 MGI:6048739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120973 transcription start site region 120973 MGI:6048740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120974 transcription start site region 120974 MGI:6048741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120975 transcription start site region 120975 MGI:6048742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120976 transcription start site region 120976 MGI:6048743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120977 transcription start site region 120977 MGI:6048744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120978 transcription start site region 120978 MGI:6048745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120979 transcription start site region 120979 MGI:6048746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120980 transcription start site region 120980 MGI:6048747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120981 transcription start site region 120981 MGI:6048748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120982 transcription start site region 120982 MGI:6048749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120983 transcription start site region 120983 MGI:6048750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120984 transcription start site region 120984 MGI:6048751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120985 transcription start site region 120985 MGI:6048752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120986 transcription start site region 120986 MGI:6048753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120987 transcription start site region 120987 MGI:6048754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120988 transcription start site region 120988 MGI:6048755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120989 transcription start site region 120989 MGI:6048756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120990 transcription start site region 120990 MGI:6048757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120991 transcription start site region 120991 MGI:6048758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120992 transcription start site region 120992 MGI:6048759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120993 transcription start site region 120993 MGI:6048760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120994 transcription start site region 120994 MGI:6048761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120995 transcription start site region 120995 MGI:6048762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120996 transcription start site region 120996 MGI:6048763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120997 transcription start site region 120997 MGI:6048764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120998 transcription start site region 120998 MGI:6048765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120999 transcription start site region 120999 MGI:6048766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121000 transcription start site region 121000 MGI:6048767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121001 transcription start site region 121001 MGI:6048768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121002 transcription start site region 121002 MGI:6048769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121003 transcription start site region 121003 MGI:6048770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121004 transcription start site region 121004 MGI:6048771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121005 transcription start site region 121005 MGI:6048772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121006 transcription start site region 121006 MGI:6048773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121007 transcription start site region 121007 MGI:6048774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121008 transcription start site region 121008 MGI:6048775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121009 transcription start site region 121009 MGI:6048776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121010 transcription start site region 121010 MGI:6048777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121011 transcription start site region 121011 MGI:6048778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121012 transcription start site region 121012 MGI:6048779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121013 transcription start site region 121013 MGI:6048780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121014 transcription start site region 121014 MGI:6048781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121015 transcription start site region 121015 MGI:6048782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121016 transcription start site region 121016 MGI:6048783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121017 transcription start site region 121017 MGI:6048784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121018 transcription start site region 121018 MGI:6048785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121019 transcription start site region 121019 MGI:6048786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121020 transcription start site region 121020 MGI:6048787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121021 transcription start site region 121021 MGI:6048788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP