Tssr119012 transcription start site region 119012 MGI:6046779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119013 transcription start site region 119013 MGI:6046780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119014 transcription start site region 119014 MGI:6046781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119015 transcription start site region 119015 MGI:6046782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119016 transcription start site region 119016 MGI:6046783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119017 transcription start site region 119017 MGI:6046784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119018 transcription start site region 119018 MGI:6046785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119019 transcription start site region 119019 MGI:6046786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119020 transcription start site region 119020 MGI:6046787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119021 transcription start site region 119021 MGI:6046788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119022 transcription start site region 119022 MGI:6046789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119023 transcription start site region 119023 MGI:6046790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119024 transcription start site region 119024 MGI:6046791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119025 transcription start site region 119025 MGI:6046792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119026 transcription start site region 119026 MGI:6046793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119027 transcription start site region 119027 MGI:6046794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119028 transcription start site region 119028 MGI:6046795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119029 transcription start site region 119029 MGI:6046796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119030 transcription start site region 119030 MGI:6046797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119031 transcription start site region 119031 MGI:6046798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119032 transcription start site region 119032 MGI:6046799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119033 transcription start site region 119033 MGI:6046800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119034 transcription start site region 119034 MGI:6046801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119035 transcription start site region 119035 MGI:6046802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119036 transcription start site region 119036 MGI:6046803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119037 transcription start site region 119037 MGI:6046804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119038 transcription start site region 119038 MGI:6046805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119039 transcription start site region 119039 MGI:6046806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119040 transcription start site region 119040 MGI:6046807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119041 transcription start site region 119041 MGI:6046808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119042 transcription start site region 119042 MGI:6046809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119043 transcription start site region 119043 MGI:6046810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119044 transcription start site region 119044 MGI:6046811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119045 transcription start site region 119045 MGI:6046812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119046 transcription start site region 119046 MGI:6046813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119047 transcription start site region 119047 MGI:6046814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119048 transcription start site region 119048 MGI:6046815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119049 transcription start site region 119049 MGI:6046816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119050 transcription start site region 119050 MGI:6046817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119051 transcription start site region 119051 MGI:6046818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119052 transcription start site region 119052 MGI:6046819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119053 transcription start site region 119053 MGI:6046820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119054 transcription start site region 119054 MGI:6046821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119055 transcription start site region 119055 MGI:6046822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119056 transcription start site region 119056 MGI:6046823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119057 transcription start site region 119057 MGI:6046824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119058 transcription start site region 119058 MGI:6046825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119059 transcription start site region 119059 MGI:6046826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119060 transcription start site region 119060 MGI:6046827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119061 transcription start site region 119061 MGI:6046828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119062 transcription start site region 119062 MGI:6046829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119063 transcription start site region 119063 MGI:6046830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119064 transcription start site region 119064 MGI:6046831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119065 transcription start site region 119065 MGI:6046832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119066 transcription start site region 119066 MGI:6046833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119067 transcription start site region 119067 MGI:6046834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119068 transcription start site region 119068 MGI:6046835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119069 transcription start site region 119069 MGI:6046836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119070 transcription start site region 119070 MGI:6046837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119071 transcription start site region 119071 MGI:6046838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119072 transcription start site region 119072 MGI:6046839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119073 transcription start site region 119073 MGI:6046840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119074 transcription start site region 119074 MGI:6046841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119075 transcription start site region 119075 MGI:6046842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119076 transcription start site region 119076 MGI:6046843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119077 transcription start site region 119077 MGI:6046844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119078 transcription start site region 119078 MGI:6046845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119079 transcription start site region 119079 MGI:6046846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119080 transcription start site region 119080 MGI:6046847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119081 transcription start site region 119081 MGI:6046848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119082 transcription start site region 119082 MGI:6046849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119083 transcription start site region 119083 MGI:6046850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119084 transcription start site region 119084 MGI:6046851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119085 transcription start site region 119085 MGI:6046852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119086 transcription start site region 119086 MGI:6046853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119087 transcription start site region 119087 MGI:6046854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119088 transcription start site region 119088 MGI:6046855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119089 transcription start site region 119089 MGI:6046856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119090 transcription start site region 119090 MGI:6046857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119091 transcription start site region 119091 MGI:6046858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119092 transcription start site region 119092 MGI:6046859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119093 transcription start site region 119093 MGI:6046860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119094 transcription start site region 119094 MGI:6046861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119095 transcription start site region 119095 MGI:6046862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119096 transcription start site region 119096 MGI:6046863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119097 transcription start site region 119097 MGI:6046864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119098 transcription start site region 119098 MGI:6046865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119099 transcription start site region 119099 MGI:6046866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119100 transcription start site region 119100 MGI:6046867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119101 transcription start site region 119101 MGI:6046868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119102 transcription start site region 119102 MGI:6046869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119103 transcription start site region 119103 MGI:6046870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119104 transcription start site region 119104 MGI:6046871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119105 transcription start site region 119105 MGI:6046872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119106 transcription start site region 119106 MGI:6046873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119107 transcription start site region 119107 MGI:6046874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119108 transcription start site region 119108 MGI:6046875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119109 transcription start site region 119109 MGI:6046876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119110 transcription start site region 119110 MGI:6046877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119111 transcription start site region 119111 MGI:6046878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119112 transcription start site region 119112 MGI:6046879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119113 transcription start site region 119113 MGI:6046880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119114 transcription start site region 119114 MGI:6046881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119115 transcription start site region 119115 MGI:6046882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119116 transcription start site region 119116 MGI:6046883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119117 transcription start site region 119117 MGI:6046884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119118 transcription start site region 119118 MGI:6046885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119119 transcription start site region 119119 MGI:6046886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119120 transcription start site region 119120 MGI:6046887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119121 transcription start site region 119121 MGI:6046888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119122 transcription start site region 119122 MGI:6046889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119123 transcription start site region 119123 MGI:6046890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119124 transcription start site region 119124 MGI:6046891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119125 transcription start site region 119125 MGI:6046892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119126 transcription start site region 119126 MGI:6046893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119127 transcription start site region 119127 MGI:6046894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119128 transcription start site region 119128 MGI:6046895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119129 transcription start site region 119129 MGI:6046896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119130 transcription start site region 119130 MGI:6046897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119131 transcription start site region 119131 MGI:6046898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119132 transcription start site region 119132 MGI:6046899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119133 transcription start site region 119133 MGI:6046900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119134 transcription start site region 119134 MGI:6046901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119135 transcription start site region 119135 MGI:6046902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119136 transcription start site region 119136 MGI:6046903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119137 transcription start site region 119137 MGI:6046904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119138 transcription start site region 119138 MGI:6046905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119139 transcription start site region 119139 MGI:6046906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119140 transcription start site region 119140 MGI:6046907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119141 transcription start site region 119141 MGI:6046908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119142 transcription start site region 119142 MGI:6046909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119143 transcription start site region 119143 MGI:6046910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119144 transcription start site region 119144 MGI:6046911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119145 transcription start site region 119145 MGI:6046912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119146 transcription start site region 119146 MGI:6046913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119147 transcription start site region 119147 MGI:6046914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119148 transcription start site region 119148 MGI:6046915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119149 transcription start site region 119149 MGI:6046916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119150 transcription start site region 119150 MGI:6046917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119151 transcription start site region 119151 MGI:6046918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119152 transcription start site region 119152 MGI:6046919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119153 transcription start site region 119153 MGI:6046920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119154 transcription start site region 119154 MGI:6046921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119155 transcription start site region 119155 MGI:6046922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119156 transcription start site region 119156 MGI:6046923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119157 transcription start site region 119157 MGI:6046924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119158 transcription start site region 119158 MGI:6046925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119159 transcription start site region 119159 MGI:6046926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119160 transcription start site region 119160 MGI:6046927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119161 transcription start site region 119161 MGI:6046928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119162 transcription start site region 119162 MGI:6046929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119163 transcription start site region 119163 MGI:6046930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119164 transcription start site region 119164 MGI:6046931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119165 transcription start site region 119165 MGI:6046932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119166 transcription start site region 119166 MGI:6046933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119167 transcription start site region 119167 MGI:6046934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119168 transcription start site region 119168 MGI:6046935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119169 transcription start site region 119169 MGI:6046936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119170 transcription start site region 119170 MGI:6046937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119171 transcription start site region 119171 MGI:6046938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119172 transcription start site region 119172 MGI:6046939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119173 transcription start site region 119173 MGI:6046940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119174 transcription start site region 119174 MGI:6046941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119175 transcription start site region 119175 MGI:6046942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119176 transcription start site region 119176 MGI:6046943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119177 transcription start site region 119177 MGI:6046944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119178 transcription start site region 119178 MGI:6046945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119179 transcription start site region 119179 MGI:6046946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119180 transcription start site region 119180 MGI:6046947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119181 transcription start site region 119181 MGI:6046948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119182 transcription start site region 119182 MGI:6046949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119183 transcription start site region 119183 MGI:6046950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119184 transcription start site region 119184 MGI:6046951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119185 transcription start site region 119185 MGI:6046952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119186 transcription start site region 119186 MGI:6046953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119187 transcription start site region 119187 MGI:6046954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119188 transcription start site region 119188 MGI:6046955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119189 transcription start site region 119189 MGI:6046956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119190 transcription start site region 119190 MGI:6046957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119191 transcription start site region 119191 MGI:6046958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119192 transcription start site region 119192 MGI:6046959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119193 transcription start site region 119193 MGI:6046960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119194 transcription start site region 119194 MGI:6046961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119195 transcription start site region 119195 MGI:6046962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119196 transcription start site region 119196 MGI:6046963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119197 transcription start site region 119197 MGI:6046964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119198 transcription start site region 119198 MGI:6046965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119199 transcription start site region 119199 MGI:6046966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119200 transcription start site region 119200 MGI:6046967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119201 transcription start site region 119201 MGI:6046968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119202 transcription start site region 119202 MGI:6046969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119203 transcription start site region 119203 MGI:6046970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119204 transcription start site region 119204 MGI:6046971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119205 transcription start site region 119205 MGI:6046972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119206 transcription start site region 119206 MGI:6046973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119207 transcription start site region 119207 MGI:6046974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119208 transcription start site region 119208 MGI:6046975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119209 transcription start site region 119209 MGI:6046976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119210 transcription start site region 119210 MGI:6046977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119211 transcription start site region 119211 MGI:6046978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119212 transcription start site region 119212 MGI:6046979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119213 transcription start site region 119213 MGI:6046980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119214 transcription start site region 119214 MGI:6046981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119215 transcription start site region 119215 MGI:6046982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119216 transcription start site region 119216 MGI:6046983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119217 transcription start site region 119217 MGI:6046984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119218 transcription start site region 119218 MGI:6046985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119219 transcription start site region 119219 MGI:6046986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119220 transcription start site region 119220 MGI:6046987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119221 transcription start site region 119221 MGI:6046988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119222 transcription start site region 119222 MGI:6046989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119223 transcription start site region 119223 MGI:6046990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119224 transcription start site region 119224 MGI:6046991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119225 transcription start site region 119225 MGI:6046992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119226 transcription start site region 119226 MGI:6046993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119227 transcription start site region 119227 MGI:6046994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119228 transcription start site region 119228 MGI:6046995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119229 transcription start site region 119229 MGI:6046996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119230 transcription start site region 119230 MGI:6046997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119231 transcription start site region 119231 MGI:6046998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119232 transcription start site region 119232 MGI:6046999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119233 transcription start site region 119233 MGI:6047000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119234 transcription start site region 119234 MGI:6047001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119235 transcription start site region 119235 MGI:6047002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119236 transcription start site region 119236 MGI:6047003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119237 transcription start site region 119237 MGI:6047004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119238 transcription start site region 119238 MGI:6047005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119239 transcription start site region 119239 MGI:6047006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119240 transcription start site region 119240 MGI:6047007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119241 transcription start site region 119241 MGI:6047008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119242 transcription start site region 119242 MGI:6047009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119243 transcription start site region 119243 MGI:6047010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119244 transcription start site region 119244 MGI:6047011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119245 transcription start site region 119245 MGI:6047012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119246 transcription start site region 119246 MGI:6047013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119247 transcription start site region 119247 MGI:6047014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119248 transcription start site region 119248 MGI:6047015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119249 transcription start site region 119249 MGI:6047016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119250 transcription start site region 119250 MGI:6047017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119251 transcription start site region 119251 MGI:6047018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119252 transcription start site region 119252 MGI:6047019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119253 transcription start site region 119253 MGI:6047020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119254 transcription start site region 119254 MGI:6047021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119255 transcription start site region 119255 MGI:6047022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119256 transcription start site region 119256 MGI:6047023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119257 transcription start site region 119257 MGI:6047024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119258 transcription start site region 119258 MGI:6047025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119259 transcription start site region 119259 MGI:6047026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119260 transcription start site region 119260 MGI:6047027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119261 transcription start site region 119261 MGI:6047028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119262 transcription start site region 119262 MGI:6047029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119263 transcription start site region 119263 MGI:6047030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119264 transcription start site region 119264 MGI:6047031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119265 transcription start site region 119265 MGI:6047032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119266 transcription start site region 119266 MGI:6047033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119267 transcription start site region 119267 MGI:6047034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119268 transcription start site region 119268 MGI:6047035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119269 transcription start site region 119269 MGI:6047036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119270 transcription start site region 119270 MGI:6047037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119271 transcription start site region 119271 MGI:6047038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119272 transcription start site region 119272 MGI:6047039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119273 transcription start site region 119273 MGI:6047040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119274 transcription start site region 119274 MGI:6047041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119275 transcription start site region 119275 MGI:6047042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119276 transcription start site region 119276 MGI:6047043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119277 transcription start site region 119277 MGI:6047044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119278 transcription start site region 119278 MGI:6047045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119279 transcription start site region 119279 MGI:6047046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119280 transcription start site region 119280 MGI:6047047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119281 transcription start site region 119281 MGI:6047048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119282 transcription start site region 119282 MGI:6047049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119283 transcription start site region 119283 MGI:6047050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119284 transcription start site region 119284 MGI:6047051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119285 transcription start site region 119285 MGI:6047052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119286 transcription start site region 119286 MGI:6047053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119287 transcription start site region 119287 MGI:6047054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119288 transcription start site region 119288 MGI:6047055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119289 transcription start site region 119289 MGI:6047056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119290 transcription start site region 119290 MGI:6047057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119291 transcription start site region 119291 MGI:6047058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119292 transcription start site region 119292 MGI:6047059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119293 transcription start site region 119293 MGI:6047060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119294 transcription start site region 119294 MGI:6047061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119295 transcription start site region 119295 MGI:6047062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119296 transcription start site region 119296 MGI:6047063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119297 transcription start site region 119297 MGI:6047064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119298 transcription start site region 119298 MGI:6047065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119299 transcription start site region 119299 MGI:6047066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119300 transcription start site region 119300 MGI:6047067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119301 transcription start site region 119301 MGI:6047068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119302 transcription start site region 119302 MGI:6047069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119303 transcription start site region 119303 MGI:6047070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119304 transcription start site region 119304 MGI:6047071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119305 transcription start site region 119305 MGI:6047072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119306 transcription start site region 119306 MGI:6047073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119307 transcription start site region 119307 MGI:6047074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119308 transcription start site region 119308 MGI:6047075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119309 transcription start site region 119309 MGI:6047076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119310 transcription start site region 119310 MGI:6047077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119311 transcription start site region 119311 MGI:6047078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119312 transcription start site region 119312 MGI:6047079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119313 transcription start site region 119313 MGI:6047080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119314 transcription start site region 119314 MGI:6047081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119315 transcription start site region 119315 MGI:6047082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119316 transcription start site region 119316 MGI:6047083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119317 transcription start site region 119317 MGI:6047084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119318 transcription start site region 119318 MGI:6047085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119319 transcription start site region 119319 MGI:6047086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119320 transcription start site region 119320 MGI:6047087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119321 transcription start site region 119321 MGI:6047088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119322 transcription start site region 119322 MGI:6047089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119323 transcription start site region 119323 MGI:6047090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119324 transcription start site region 119324 MGI:6047091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119325 transcription start site region 119325 MGI:6047092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119326 transcription start site region 119326 MGI:6047093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119327 transcription start site region 119327 MGI:6047094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119328 transcription start site region 119328 MGI:6047095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119329 transcription start site region 119329 MGI:6047096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119330 transcription start site region 119330 MGI:6047097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119331 transcription start site region 119331 MGI:6047098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119332 transcription start site region 119332 MGI:6047099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119333 transcription start site region 119333 MGI:6047100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119334 transcription start site region 119334 MGI:6047101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119335 transcription start site region 119335 MGI:6047102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119336 transcription start site region 119336 MGI:6047103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119337 transcription start site region 119337 MGI:6047104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119338 transcription start site region 119338 MGI:6047105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119339 transcription start site region 119339 MGI:6047106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119340 transcription start site region 119340 MGI:6047107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119341 transcription start site region 119341 MGI:6047108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119342 transcription start site region 119342 MGI:6047109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119343 transcription start site region 119343 MGI:6047110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119344 transcription start site region 119344 MGI:6047111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119345 transcription start site region 119345 MGI:6047112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119346 transcription start site region 119346 MGI:6047113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119347 transcription start site region 119347 MGI:6047114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119348 transcription start site region 119348 MGI:6047115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119349 transcription start site region 119349 MGI:6047116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119350 transcription start site region 119350 MGI:6047117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119351 transcription start site region 119351 MGI:6047118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119352 transcription start site region 119352 MGI:6047119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119353 transcription start site region 119353 MGI:6047120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119354 transcription start site region 119354 MGI:6047121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119355 transcription start site region 119355 MGI:6047122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119356 transcription start site region 119356 MGI:6047123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119357 transcription start site region 119357 MGI:6047124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119358 transcription start site region 119358 MGI:6047125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119359 transcription start site region 119359 MGI:6047126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119360 transcription start site region 119360 MGI:6047127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119361 transcription start site region 119361 MGI:6047128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119362 transcription start site region 119362 MGI:6047129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119363 transcription start site region 119363 MGI:6047130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119364 transcription start site region 119364 MGI:6047131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119365 transcription start site region 119365 MGI:6047132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119366 transcription start site region 119366 MGI:6047133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119367 transcription start site region 119367 MGI:6047134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119368 transcription start site region 119368 MGI:6047135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119369 transcription start site region 119369 MGI:6047136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119370 transcription start site region 119370 MGI:6047137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119371 transcription start site region 119371 MGI:6047138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119372 transcription start site region 119372 MGI:6047139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119373 transcription start site region 119373 MGI:6047140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119374 transcription start site region 119374 MGI:6047141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119375 transcription start site region 119375 MGI:6047142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119376 transcription start site region 119376 MGI:6047143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119377 transcription start site region 119377 MGI:6047144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119378 transcription start site region 119378 MGI:6047145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119379 transcription start site region 119379 MGI:6047146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119380 transcription start site region 119380 MGI:6047147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119381 transcription start site region 119381 MGI:6047148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119382 transcription start site region 119382 MGI:6047149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119383 transcription start site region 119383 MGI:6047150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119384 transcription start site region 119384 MGI:6047151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119385 transcription start site region 119385 MGI:6047152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119386 transcription start site region 119386 MGI:6047153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119387 transcription start site region 119387 MGI:6047154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119388 transcription start site region 119388 MGI:6047155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119389 transcription start site region 119389 MGI:6047156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119390 transcription start site region 119390 MGI:6047157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119391 transcription start site region 119391 MGI:6047158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119392 transcription start site region 119392 MGI:6047159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119393 transcription start site region 119393 MGI:6047160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119394 transcription start site region 119394 MGI:6047161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119395 transcription start site region 119395 MGI:6047162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119396 transcription start site region 119396 MGI:6047163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119397 transcription start site region 119397 MGI:6047164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119398 transcription start site region 119398 MGI:6047165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119399 transcription start site region 119399 MGI:6047166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119400 transcription start site region 119400 MGI:6047167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119401 transcription start site region 119401 MGI:6047168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119402 transcription start site region 119402 MGI:6047169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119403 transcription start site region 119403 MGI:6047170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119404 transcription start site region 119404 MGI:6047171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119405 transcription start site region 119405 MGI:6047172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119406 transcription start site region 119406 MGI:6047173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119407 transcription start site region 119407 MGI:6047174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119408 transcription start site region 119408 MGI:6047175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119409 transcription start site region 119409 MGI:6047176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119410 transcription start site region 119410 MGI:6047177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119411 transcription start site region 119411 MGI:6047178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119412 transcription start site region 119412 MGI:6047179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119413 transcription start site region 119413 MGI:6047180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119414 transcription start site region 119414 MGI:6047181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119415 transcription start site region 119415 MGI:6047182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119416 transcription start site region 119416 MGI:6047183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119417 transcription start site region 119417 MGI:6047184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119418 transcription start site region 119418 MGI:6047185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119419 transcription start site region 119419 MGI:6047186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119420 transcription start site region 119420 MGI:6047187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119421 transcription start site region 119421 MGI:6047188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119422 transcription start site region 119422 MGI:6047189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119423 transcription start site region 119423 MGI:6047190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119424 transcription start site region 119424 MGI:6047191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119425 transcription start site region 119425 MGI:6047192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119426 transcription start site region 119426 MGI:6047193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119427 transcription start site region 119427 MGI:6047194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119428 transcription start site region 119428 MGI:6047195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119429 transcription start site region 119429 MGI:6047196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119430 transcription start site region 119430 MGI:6047197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119431 transcription start site region 119431 MGI:6047198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119432 transcription start site region 119432 MGI:6047199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119433 transcription start site region 119433 MGI:6047200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119434 transcription start site region 119434 MGI:6047201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119435 transcription start site region 119435 MGI:6047202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119436 transcription start site region 119436 MGI:6047203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119437 transcription start site region 119437 MGI:6047204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119438 transcription start site region 119438 MGI:6047205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119439 transcription start site region 119439 MGI:6047206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119440 transcription start site region 119440 MGI:6047207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119441 transcription start site region 119441 MGI:6047208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119442 transcription start site region 119442 MGI:6047209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119443 transcription start site region 119443 MGI:6047210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119444 transcription start site region 119444 MGI:6047211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119445 transcription start site region 119445 MGI:6047212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119446 transcription start site region 119446 MGI:6047213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119447 transcription start site region 119447 MGI:6047214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119448 transcription start site region 119448 MGI:6047215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119449 transcription start site region 119449 MGI:6047216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119450 transcription start site region 119450 MGI:6047217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119451 transcription start site region 119451 MGI:6047218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119452 transcription start site region 119452 MGI:6047219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119453 transcription start site region 119453 MGI:6047220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119454 transcription start site region 119454 MGI:6047221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119455 transcription start site region 119455 MGI:6047222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119456 transcription start site region 119456 MGI:6047223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119457 transcription start site region 119457 MGI:6047224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119458 transcription start site region 119458 MGI:6047225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119459 transcription start site region 119459 MGI:6047226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119460 transcription start site region 119460 MGI:6047227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119461 transcription start site region 119461 MGI:6047228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119462 transcription start site region 119462 MGI:6047229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119463 transcription start site region 119463 MGI:6047230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119464 transcription start site region 119464 MGI:6047231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119465 transcription start site region 119465 MGI:6047232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119466 transcription start site region 119466 MGI:6047233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119467 transcription start site region 119467 MGI:6047234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119468 transcription start site region 119468 MGI:6047235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119469 transcription start site region 119469 MGI:6047236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119470 transcription start site region 119470 MGI:6047237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119471 transcription start site region 119471 MGI:6047238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119472 transcription start site region 119472 MGI:6047239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119473 transcription start site region 119473 MGI:6047240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119474 transcription start site region 119474 MGI:6047241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119475 transcription start site region 119475 MGI:6047242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119476 transcription start site region 119476 MGI:6047243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119477 transcription start site region 119477 MGI:6047244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119478 transcription start site region 119478 MGI:6047245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119479 transcription start site region 119479 MGI:6047246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119480 transcription start site region 119480 MGI:6047247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119481 transcription start site region 119481 MGI:6047248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119482 transcription start site region 119482 MGI:6047249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119483 transcription start site region 119483 MGI:6047250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119484 transcription start site region 119484 MGI:6047251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119485 transcription start site region 119485 MGI:6047252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119486 transcription start site region 119486 MGI:6047253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119487 transcription start site region 119487 MGI:6047254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119488 transcription start site region 119488 MGI:6047255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119489 transcription start site region 119489 MGI:6047256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119490 transcription start site region 119490 MGI:6047257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119491 transcription start site region 119491 MGI:6047258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119492 transcription start site region 119492 MGI:6047259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119493 transcription start site region 119493 MGI:6047260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119494 transcription start site region 119494 MGI:6047261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119495 transcription start site region 119495 MGI:6047262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119496 transcription start site region 119496 MGI:6047263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119497 transcription start site region 119497 MGI:6047264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119498 transcription start site region 119498 MGI:6047265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119499 transcription start site region 119499 MGI:6047266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119500 transcription start site region 119500 MGI:6047267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119501 transcription start site region 119501 MGI:6047268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119502 transcription start site region 119502 MGI:6047269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119503 transcription start site region 119503 MGI:6047270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119504 transcription start site region 119504 MGI:6047271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119505 transcription start site region 119505 MGI:6047272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119506 transcription start site region 119506 MGI:6047273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119507 transcription start site region 119507 MGI:6047274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119508 transcription start site region 119508 MGI:6047275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119509 transcription start site region 119509 MGI:6047276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119510 transcription start site region 119510 MGI:6047277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119511 transcription start site region 119511 MGI:6047278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119512 transcription start site region 119512 MGI:6047279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119513 transcription start site region 119513 MGI:6047280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119514 transcription start site region 119514 MGI:6047281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119515 transcription start site region 119515 MGI:6047282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119516 transcription start site region 119516 MGI:6047283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119517 transcription start site region 119517 MGI:6047284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119518 transcription start site region 119518 MGI:6047285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119519 transcription start site region 119519 MGI:6047286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119520 transcription start site region 119520 MGI:6047287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119521 transcription start site region 119521 MGI:6047288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119522 transcription start site region 119522 MGI:6047289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119523 transcription start site region 119523 MGI:6047290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119524 transcription start site region 119524 MGI:6047291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119525 transcription start site region 119525 MGI:6047292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119526 transcription start site region 119526 MGI:6047293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119527 transcription start site region 119527 MGI:6047294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119528 transcription start site region 119528 MGI:6047295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119529 transcription start site region 119529 MGI:6047296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119530 transcription start site region 119530 MGI:6047297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119531 transcription start site region 119531 MGI:6047298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119532 transcription start site region 119532 MGI:6047299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119533 transcription start site region 119533 MGI:6047300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119534 transcription start site region 119534 MGI:6047301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119535 transcription start site region 119535 MGI:6047302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119536 transcription start site region 119536 MGI:6047303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119537 transcription start site region 119537 MGI:6047304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119538 transcription start site region 119538 MGI:6047305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119539 transcription start site region 119539 MGI:6047306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119540 transcription start site region 119540 MGI:6047307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119541 transcription start site region 119541 MGI:6047308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119542 transcription start site region 119542 MGI:6047309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119543 transcription start site region 119543 MGI:6047310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119544 transcription start site region 119544 MGI:6047311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119545 transcription start site region 119545 MGI:6047312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119546 transcription start site region 119546 MGI:6047313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119547 transcription start site region 119547 MGI:6047314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119548 transcription start site region 119548 MGI:6047315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119549 transcription start site region 119549 MGI:6047316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119550 transcription start site region 119550 MGI:6047317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119551 transcription start site region 119551 MGI:6047318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119552 transcription start site region 119552 MGI:6047319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119553 transcription start site region 119553 MGI:6047320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119554 transcription start site region 119554 MGI:6047321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119555 transcription start site region 119555 MGI:6047322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119556 transcription start site region 119556 MGI:6047323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119557 transcription start site region 119557 MGI:6047324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119558 transcription start site region 119558 MGI:6047325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119559 transcription start site region 119559 MGI:6047326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119560 transcription start site region 119560 MGI:6047327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119561 transcription start site region 119561 MGI:6047328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119562 transcription start site region 119562 MGI:6047329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119563 transcription start site region 119563 MGI:6047330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119564 transcription start site region 119564 MGI:6047331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119565 transcription start site region 119565 MGI:6047332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119566 transcription start site region 119566 MGI:6047333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119567 transcription start site region 119567 MGI:6047334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119568 transcription start site region 119568 MGI:6047335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119569 transcription start site region 119569 MGI:6047336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119570 transcription start site region 119570 MGI:6047337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119571 transcription start site region 119571 MGI:6047338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119572 transcription start site region 119572 MGI:6047339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119573 transcription start site region 119573 MGI:6047340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119574 transcription start site region 119574 MGI:6047341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119575 transcription start site region 119575 MGI:6047342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119576 transcription start site region 119576 MGI:6047343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119577 transcription start site region 119577 MGI:6047344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119578 transcription start site region 119578 MGI:6047345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119579 transcription start site region 119579 MGI:6047346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119580 transcription start site region 119580 MGI:6047347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119581 transcription start site region 119581 MGI:6047348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119582 transcription start site region 119582 MGI:6047349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119583 transcription start site region 119583 MGI:6047350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119584 transcription start site region 119584 MGI:6047351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119585 transcription start site region 119585 MGI:6047352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119586 transcription start site region 119586 MGI:6047353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119587 transcription start site region 119587 MGI:6047354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119588 transcription start site region 119588 MGI:6047355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119589 transcription start site region 119589 MGI:6047356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119590 transcription start site region 119590 MGI:6047357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119591 transcription start site region 119591 MGI:6047358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119592 transcription start site region 119592 MGI:6047359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119593 transcription start site region 119593 MGI:6047360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119594 transcription start site region 119594 MGI:6047361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119595 transcription start site region 119595 MGI:6047362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119596 transcription start site region 119596 MGI:6047363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119597 transcription start site region 119597 MGI:6047364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119598 transcription start site region 119598 MGI:6047365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119599 transcription start site region 119599 MGI:6047366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119600 transcription start site region 119600 MGI:6047367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119601 transcription start site region 119601 MGI:6047368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119602 transcription start site region 119602 MGI:6047369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119603 transcription start site region 119603 MGI:6047370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119604 transcription start site region 119604 MGI:6047371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119605 transcription start site region 119605 MGI:6047372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119606 transcription start site region 119606 MGI:6047373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119607 transcription start site region 119607 MGI:6047374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119608 transcription start site region 119608 MGI:6047375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119609 transcription start site region 119609 MGI:6047376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119610 transcription start site region 119610 MGI:6047377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119611 transcription start site region 119611 MGI:6047378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119612 transcription start site region 119612 MGI:6047379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119613 transcription start site region 119613 MGI:6047380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119614 transcription start site region 119614 MGI:6047381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119615 transcription start site region 119615 MGI:6047382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119616 transcription start site region 119616 MGI:6047383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119617 transcription start site region 119617 MGI:6047384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119618 transcription start site region 119618 MGI:6047385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119619 transcription start site region 119619 MGI:6047386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119620 transcription start site region 119620 MGI:6047387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119621 transcription start site region 119621 MGI:6047388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119622 transcription start site region 119622 MGI:6047389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119623 transcription start site region 119623 MGI:6047390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119624 transcription start site region 119624 MGI:6047391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119625 transcription start site region 119625 MGI:6047392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119626 transcription start site region 119626 MGI:6047393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119627 transcription start site region 119627 MGI:6047394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119628 transcription start site region 119628 MGI:6047395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119629 transcription start site region 119629 MGI:6047396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119630 transcription start site region 119630 MGI:6047397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119631 transcription start site region 119631 MGI:6047398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119632 transcription start site region 119632 MGI:6047399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119633 transcription start site region 119633 MGI:6047400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119634 transcription start site region 119634 MGI:6047401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119635 transcription start site region 119635 MGI:6047402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119636 transcription start site region 119636 MGI:6047403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119637 transcription start site region 119637 MGI:6047404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119638 transcription start site region 119638 MGI:6047405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119639 transcription start site region 119639 MGI:6047406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119640 transcription start site region 119640 MGI:6047407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119641 transcription start site region 119641 MGI:6047408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119642 transcription start site region 119642 MGI:6047409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119643 transcription start site region 119643 MGI:6047410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119644 transcription start site region 119644 MGI:6047411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119645 transcription start site region 119645 MGI:6047412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119646 transcription start site region 119646 MGI:6047413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119647 transcription start site region 119647 MGI:6047414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119648 transcription start site region 119648 MGI:6047415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119649 transcription start site region 119649 MGI:6047416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119650 transcription start site region 119650 MGI:6047417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119651 transcription start site region 119651 MGI:6047418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119652 transcription start site region 119652 MGI:6047419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119653 transcription start site region 119653 MGI:6047420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119654 transcription start site region 119654 MGI:6047421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119655 transcription start site region 119655 MGI:6047422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119656 transcription start site region 119656 MGI:6047423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119657 transcription start site region 119657 MGI:6047424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119658 transcription start site region 119658 MGI:6047425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119659 transcription start site region 119659 MGI:6047426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119660 transcription start site region 119660 MGI:6047427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119661 transcription start site region 119661 MGI:6047428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119662 transcription start site region 119662 MGI:6047429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119663 transcription start site region 119663 MGI:6047430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119664 transcription start site region 119664 MGI:6047431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119665 transcription start site region 119665 MGI:6047432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119666 transcription start site region 119666 MGI:6047433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119667 transcription start site region 119667 MGI:6047434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119668 transcription start site region 119668 MGI:6047435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119669 transcription start site region 119669 MGI:6047436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119670 transcription start site region 119670 MGI:6047437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119671 transcription start site region 119671 MGI:6047438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119672 transcription start site region 119672 MGI:6047439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119673 transcription start site region 119673 MGI:6047440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119674 transcription start site region 119674 MGI:6047441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119675 transcription start site region 119675 MGI:6047442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119676 transcription start site region 119676 MGI:6047443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119677 transcription start site region 119677 MGI:6047444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119678 transcription start site region 119678 MGI:6047445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119679 transcription start site region 119679 MGI:6047446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119680 transcription start site region 119680 MGI:6047447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119681 transcription start site region 119681 MGI:6047448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119682 transcription start site region 119682 MGI:6047449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119683 transcription start site region 119683 MGI:6047450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119684 transcription start site region 119684 MGI:6047451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119685 transcription start site region 119685 MGI:6047452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119686 transcription start site region 119686 MGI:6047453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119687 transcription start site region 119687 MGI:6047454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119688 transcription start site region 119688 MGI:6047455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119689 transcription start site region 119689 MGI:6047456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119690 transcription start site region 119690 MGI:6047457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119691 transcription start site region 119691 MGI:6047458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119692 transcription start site region 119692 MGI:6047459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119693 transcription start site region 119693 MGI:6047460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119694 transcription start site region 119694 MGI:6047461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119695 transcription start site region 119695 MGI:6047462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119696 transcription start site region 119696 MGI:6047463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119697 transcription start site region 119697 MGI:6047464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119698 transcription start site region 119698 MGI:6047465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119699 transcription start site region 119699 MGI:6047466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119700 transcription start site region 119700 MGI:6047467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119701 transcription start site region 119701 MGI:6047468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119702 transcription start site region 119702 MGI:6047469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119703 transcription start site region 119703 MGI:6047470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119704 transcription start site region 119704 MGI:6047471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119705 transcription start site region 119705 MGI:6047472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119706 transcription start site region 119706 MGI:6047473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119707 transcription start site region 119707 MGI:6047474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119708 transcription start site region 119708 MGI:6047475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119709 transcription start site region 119709 MGI:6047476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119710 transcription start site region 119710 MGI:6047477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119711 transcription start site region 119711 MGI:6047478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119712 transcription start site region 119712 MGI:6047479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119713 transcription start site region 119713 MGI:6047480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119714 transcription start site region 119714 MGI:6047481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119715 transcription start site region 119715 MGI:6047482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119716 transcription start site region 119716 MGI:6047483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119717 transcription start site region 119717 MGI:6047484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119718 transcription start site region 119718 MGI:6047485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119719 transcription start site region 119719 MGI:6047486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119720 transcription start site region 119720 MGI:6047487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119721 transcription start site region 119721 MGI:6047488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119722 transcription start site region 119722 MGI:6047489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119723 transcription start site region 119723 MGI:6047490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119724 transcription start site region 119724 MGI:6047491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119725 transcription start site region 119725 MGI:6047492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119726 transcription start site region 119726 MGI:6047493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119727 transcription start site region 119727 MGI:6047494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119728 transcription start site region 119728 MGI:6047495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119729 transcription start site region 119729 MGI:6047496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119730 transcription start site region 119730 MGI:6047497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119731 transcription start site region 119731 MGI:6047498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119732 transcription start site region 119732 MGI:6047499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119733 transcription start site region 119733 MGI:6047500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119734 transcription start site region 119734 MGI:6047501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119735 transcription start site region 119735 MGI:6047502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119736 transcription start site region 119736 MGI:6047503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119737 transcription start site region 119737 MGI:6047504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119738 transcription start site region 119738 MGI:6047505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119739 transcription start site region 119739 MGI:6047506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119740 transcription start site region 119740 MGI:6047507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119741 transcription start site region 119741 MGI:6047508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119742 transcription start site region 119742 MGI:6047509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119743 transcription start site region 119743 MGI:6047510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119744 transcription start site region 119744 MGI:6047511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119745 transcription start site region 119745 MGI:6047512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119746 transcription start site region 119746 MGI:6047513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119747 transcription start site region 119747 MGI:6047514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119748 transcription start site region 119748 MGI:6047515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119749 transcription start site region 119749 MGI:6047516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119750 transcription start site region 119750 MGI:6047517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119751 transcription start site region 119751 MGI:6047518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119752 transcription start site region 119752 MGI:6047519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119753 transcription start site region 119753 MGI:6047520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119754 transcription start site region 119754 MGI:6047521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119755 transcription start site region 119755 MGI:6047522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119756 transcription start site region 119756 MGI:6047523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119757 transcription start site region 119757 MGI:6047524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119758 transcription start site region 119758 MGI:6047525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119759 transcription start site region 119759 MGI:6047526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119760 transcription start site region 119760 MGI:6047527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119761 transcription start site region 119761 MGI:6047528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119762 transcription start site region 119762 MGI:6047529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119763 transcription start site region 119763 MGI:6047530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119764 transcription start site region 119764 MGI:6047531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119765 transcription start site region 119765 MGI:6047532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119766 transcription start site region 119766 MGI:6047533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119767 transcription start site region 119767 MGI:6047534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119768 transcription start site region 119768 MGI:6047535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119769 transcription start site region 119769 MGI:6047536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119770 transcription start site region 119770 MGI:6047537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119771 transcription start site region 119771 MGI:6047538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119772 transcription start site region 119772 MGI:6047539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119773 transcription start site region 119773 MGI:6047540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119774 transcription start site region 119774 MGI:6047541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119775 transcription start site region 119775 MGI:6047542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119776 transcription start site region 119776 MGI:6047543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119777 transcription start site region 119777 MGI:6047544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119778 transcription start site region 119778 MGI:6047545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119779 transcription start site region 119779 MGI:6047546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119780 transcription start site region 119780 MGI:6047547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119781 transcription start site region 119781 MGI:6047548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119782 transcription start site region 119782 MGI:6047549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119783 transcription start site region 119783 MGI:6047550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119784 transcription start site region 119784 MGI:6047551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119785 transcription start site region 119785 MGI:6047552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119786 transcription start site region 119786 MGI:6047553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119787 transcription start site region 119787 MGI:6047554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119788 transcription start site region 119788 MGI:6047555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119789 transcription start site region 119789 MGI:6047556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119790 transcription start site region 119790 MGI:6047557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119791 transcription start site region 119791 MGI:6047558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119792 transcription start site region 119792 MGI:6047559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119793 transcription start site region 119793 MGI:6047560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119794 transcription start site region 119794 MGI:6047561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119795 transcription start site region 119795 MGI:6047562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119796 transcription start site region 119796 MGI:6047563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119797 transcription start site region 119797 MGI:6047564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119798 transcription start site region 119798 MGI:6047565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119799 transcription start site region 119799 MGI:6047566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119800 transcription start site region 119800 MGI:6047567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119801 transcription start site region 119801 MGI:6047568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119802 transcription start site region 119802 MGI:6047569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119803 transcription start site region 119803 MGI:6047570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119804 transcription start site region 119804 MGI:6047571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119805 transcription start site region 119805 MGI:6047572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119806 transcription start site region 119806 MGI:6047573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119807 transcription start site region 119807 MGI:6047574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119808 transcription start site region 119808 MGI:6047575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119809 transcription start site region 119809 MGI:6047576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119810 transcription start site region 119810 MGI:6047577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119811 transcription start site region 119811 MGI:6047578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119812 transcription start site region 119812 MGI:6047579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119813 transcription start site region 119813 MGI:6047580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119814 transcription start site region 119814 MGI:6047581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119815 transcription start site region 119815 MGI:6047582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119816 transcription start site region 119816 MGI:6047583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119817 transcription start site region 119817 MGI:6047584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119818 transcription start site region 119818 MGI:6047585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119819 transcription start site region 119819 MGI:6047586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119820 transcription start site region 119820 MGI:6047587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119821 transcription start site region 119821 MGI:6047588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119822 transcription start site region 119822 MGI:6047589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119823 transcription start site region 119823 MGI:6047590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119824 transcription start site region 119824 MGI:6047591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119825 transcription start site region 119825 MGI:6047592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119826 transcription start site region 119826 MGI:6047593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119827 transcription start site region 119827 MGI:6047594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119828 transcription start site region 119828 MGI:6047595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119829 transcription start site region 119829 MGI:6047596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119830 transcription start site region 119830 MGI:6047597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119831 transcription start site region 119831 MGI:6047598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119832 transcription start site region 119832 MGI:6047599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119833 transcription start site region 119833 MGI:6047600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119834 transcription start site region 119834 MGI:6047601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119835 transcription start site region 119835 MGI:6047602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119836 transcription start site region 119836 MGI:6047603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119837 transcription start site region 119837 MGI:6047604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119838 transcription start site region 119838 MGI:6047605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119839 transcription start site region 119839 MGI:6047606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119840 transcription start site region 119840 MGI:6047607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119841 transcription start site region 119841 MGI:6047608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119842 transcription start site region 119842 MGI:6047609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119843 transcription start site region 119843 MGI:6047610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119844 transcription start site region 119844 MGI:6047611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119845 transcription start site region 119845 MGI:6047612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119846 transcription start site region 119846 MGI:6047613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119847 transcription start site region 119847 MGI:6047614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119848 transcription start site region 119848 MGI:6047615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119849 transcription start site region 119849 MGI:6047616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119850 transcription start site region 119850 MGI:6047617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119851 transcription start site region 119851 MGI:6047618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119852 transcription start site region 119852 MGI:6047619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119853 transcription start site region 119853 MGI:6047620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119854 transcription start site region 119854 MGI:6047621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119855 transcription start site region 119855 MGI:6047622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119856 transcription start site region 119856 MGI:6047623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119857 transcription start site region 119857 MGI:6047624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119858 transcription start site region 119858 MGI:6047625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119859 transcription start site region 119859 MGI:6047626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119860 transcription start site region 119860 MGI:6047627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119861 transcription start site region 119861 MGI:6047628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119862 transcription start site region 119862 MGI:6047629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119863 transcription start site region 119863 MGI:6047630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119864 transcription start site region 119864 MGI:6047631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119865 transcription start site region 119865 MGI:6047632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119866 transcription start site region 119866 MGI:6047633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119867 transcription start site region 119867 MGI:6047634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119868 transcription start site region 119868 MGI:6047635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119869 transcription start site region 119869 MGI:6047636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119870 transcription start site region 119870 MGI:6047637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119871 transcription start site region 119871 MGI:6047638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119872 transcription start site region 119872 MGI:6047639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119873 transcription start site region 119873 MGI:6047640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119874 transcription start site region 119874 MGI:6047641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119875 transcription start site region 119875 MGI:6047642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119876 transcription start site region 119876 MGI:6047643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119877 transcription start site region 119877 MGI:6047644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119878 transcription start site region 119878 MGI:6047645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119879 transcription start site region 119879 MGI:6047646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119880 transcription start site region 119880 MGI:6047647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119881 transcription start site region 119881 MGI:6047648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119882 transcription start site region 119882 MGI:6047649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119883 transcription start site region 119883 MGI:6047650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119884 transcription start site region 119884 MGI:6047651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119885 transcription start site region 119885 MGI:6047652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119886 transcription start site region 119886 MGI:6047653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119887 transcription start site region 119887 MGI:6047654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119888 transcription start site region 119888 MGI:6047655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119889 transcription start site region 119889 MGI:6047656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119890 transcription start site region 119890 MGI:6047657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119891 transcription start site region 119891 MGI:6047658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119892 transcription start site region 119892 MGI:6047659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119893 transcription start site region 119893 MGI:6047660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119894 transcription start site region 119894 MGI:6047661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119895 transcription start site region 119895 MGI:6047662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119896 transcription start site region 119896 MGI:6047663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119897 transcription start site region 119897 MGI:6047664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119898 transcription start site region 119898 MGI:6047665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119899 transcription start site region 119899 MGI:6047666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119900 transcription start site region 119900 MGI:6047667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119901 transcription start site region 119901 MGI:6047668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119902 transcription start site region 119902 MGI:6047669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119903 transcription start site region 119903 MGI:6047670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119904 transcription start site region 119904 MGI:6047671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119905 transcription start site region 119905 MGI:6047672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119906 transcription start site region 119906 MGI:6047673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119907 transcription start site region 119907 MGI:6047674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119908 transcription start site region 119908 MGI:6047675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119909 transcription start site region 119909 MGI:6047676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119910 transcription start site region 119910 MGI:6047677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119911 transcription start site region 119911 MGI:6047678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119912 transcription start site region 119912 MGI:6047679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119913 transcription start site region 119913 MGI:6047680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119914 transcription start site region 119914 MGI:6047681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119915 transcription start site region 119915 MGI:6047682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119916 transcription start site region 119916 MGI:6047683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119917 transcription start site region 119917 MGI:6047684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119918 transcription start site region 119918 MGI:6047685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119919 transcription start site region 119919 MGI:6047686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119920 transcription start site region 119920 MGI:6047687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119921 transcription start site region 119921 MGI:6047688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119922 transcription start site region 119922 MGI:6047689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119923 transcription start site region 119923 MGI:6047690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119924 transcription start site region 119924 MGI:6047691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119925 transcription start site region 119925 MGI:6047692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119926 transcription start site region 119926 MGI:6047693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119927 transcription start site region 119927 MGI:6047694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119928 transcription start site region 119928 MGI:6047695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119929 transcription start site region 119929 MGI:6047696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119930 transcription start site region 119930 MGI:6047697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119931 transcription start site region 119931 MGI:6047698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119932 transcription start site region 119932 MGI:6047699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119933 transcription start site region 119933 MGI:6047700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119934 transcription start site region 119934 MGI:6047701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119935 transcription start site region 119935 MGI:6047702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119936 transcription start site region 119936 MGI:6047703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119937 transcription start site region 119937 MGI:6047704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119938 transcription start site region 119938 MGI:6047705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119939 transcription start site region 119939 MGI:6047706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119940 transcription start site region 119940 MGI:6047707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119941 transcription start site region 119941 MGI:6047708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119942 transcription start site region 119942 MGI:6047709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119943 transcription start site region 119943 MGI:6047710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119944 transcription start site region 119944 MGI:6047711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119945 transcription start site region 119945 MGI:6047712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119946 transcription start site region 119946 MGI:6047713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119947 transcription start site region 119947 MGI:6047714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119948 transcription start site region 119948 MGI:6047715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119949 transcription start site region 119949 MGI:6047716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119950 transcription start site region 119950 MGI:6047717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119951 transcription start site region 119951 MGI:6047718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119952 transcription start site region 119952 MGI:6047719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119953 transcription start site region 119953 MGI:6047720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119954 transcription start site region 119954 MGI:6047721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119955 transcription start site region 119955 MGI:6047722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119956 transcription start site region 119956 MGI:6047723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119957 transcription start site region 119957 MGI:6047724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119958 transcription start site region 119958 MGI:6047725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119959 transcription start site region 119959 MGI:6047726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119960 transcription start site region 119960 MGI:6047727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119961 transcription start site region 119961 MGI:6047728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119962 transcription start site region 119962 MGI:6047729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119963 transcription start site region 119963 MGI:6047730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119964 transcription start site region 119964 MGI:6047731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119965 transcription start site region 119965 MGI:6047732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119966 transcription start site region 119966 MGI:6047733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119967 transcription start site region 119967 MGI:6047734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119968 transcription start site region 119968 MGI:6047735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119969 transcription start site region 119969 MGI:6047736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119970 transcription start site region 119970 MGI:6047737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119971 transcription start site region 119971 MGI:6047738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119972 transcription start site region 119972 MGI:6047739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119973 transcription start site region 119973 MGI:6047740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119974 transcription start site region 119974 MGI:6047741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119975 transcription start site region 119975 MGI:6047742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119976 transcription start site region 119976 MGI:6047743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119977 transcription start site region 119977 MGI:6047744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119978 transcription start site region 119978 MGI:6047745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119979 transcription start site region 119979 MGI:6047746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119980 transcription start site region 119980 MGI:6047747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119981 transcription start site region 119981 MGI:6047748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119982 transcription start site region 119982 MGI:6047749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119983 transcription start site region 119983 MGI:6047750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119984 transcription start site region 119984 MGI:6047751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119985 transcription start site region 119985 MGI:6047752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119986 transcription start site region 119986 MGI:6047753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119987 transcription start site region 119987 MGI:6047754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119988 transcription start site region 119988 MGI:6047755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119989 transcription start site region 119989 MGI:6047756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119990 transcription start site region 119990 MGI:6047757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119991 transcription start site region 119991 MGI:6047758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119992 transcription start site region 119992 MGI:6047759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119993 transcription start site region 119993 MGI:6047760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119994 transcription start site region 119994 MGI:6047761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119995 transcription start site region 119995 MGI:6047762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119996 transcription start site region 119996 MGI:6047763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119997 transcription start site region 119997 MGI:6047764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119998 transcription start site region 119998 MGI:6047765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119999 transcription start site region 119999 MGI:6047766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120000 transcription start site region 120000 MGI:6047767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120001 transcription start site region 120001 MGI:6047768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120002 transcription start site region 120002 MGI:6047769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120003 transcription start site region 120003 MGI:6047770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120004 transcription start site region 120004 MGI:6047771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120005 transcription start site region 120005 MGI:6047772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120006 transcription start site region 120006 MGI:6047773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120007 transcription start site region 120007 MGI:6047774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120008 transcription start site region 120008 MGI:6047775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120009 transcription start site region 120009 MGI:6047776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120010 transcription start site region 120010 MGI:6047777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120011 transcription start site region 120011 MGI:6047778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP