Tssr118036 transcription start site region 118036 MGI:6045803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118037 transcription start site region 118037 MGI:6045804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118038 transcription start site region 118038 MGI:6045805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118039 transcription start site region 118039 MGI:6045806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118040 transcription start site region 118040 MGI:6045807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118041 transcription start site region 118041 MGI:6045808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118042 transcription start site region 118042 MGI:6045809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118043 transcription start site region 118043 MGI:6045810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118044 transcription start site region 118044 MGI:6045811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118045 transcription start site region 118045 MGI:6045812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118046 transcription start site region 118046 MGI:6045813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118047 transcription start site region 118047 MGI:6045814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118048 transcription start site region 118048 MGI:6045815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118049 transcription start site region 118049 MGI:6045816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118050 transcription start site region 118050 MGI:6045817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118051 transcription start site region 118051 MGI:6045818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118052 transcription start site region 118052 MGI:6045819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118053 transcription start site region 118053 MGI:6045820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118054 transcription start site region 118054 MGI:6045821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118055 transcription start site region 118055 MGI:6045822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118056 transcription start site region 118056 MGI:6045823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118057 transcription start site region 118057 MGI:6045824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118058 transcription start site region 118058 MGI:6045825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118059 transcription start site region 118059 MGI:6045826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118060 transcription start site region 118060 MGI:6045827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118061 transcription start site region 118061 MGI:6045828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118062 transcription start site region 118062 MGI:6045829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118063 transcription start site region 118063 MGI:6045830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118064 transcription start site region 118064 MGI:6045831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118065 transcription start site region 118065 MGI:6045832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118066 transcription start site region 118066 MGI:6045833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118067 transcription start site region 118067 MGI:6045834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118068 transcription start site region 118068 MGI:6045835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118069 transcription start site region 118069 MGI:6045836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118070 transcription start site region 118070 MGI:6045837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118071 transcription start site region 118071 MGI:6045838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118072 transcription start site region 118072 MGI:6045839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118073 transcription start site region 118073 MGI:6045840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118074 transcription start site region 118074 MGI:6045841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118075 transcription start site region 118075 MGI:6045842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118076 transcription start site region 118076 MGI:6045843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118077 transcription start site region 118077 MGI:6045844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118078 transcription start site region 118078 MGI:6045845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118079 transcription start site region 118079 MGI:6045846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118080 transcription start site region 118080 MGI:6045847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118081 transcription start site region 118081 MGI:6045848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118082 transcription start site region 118082 MGI:6045849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118083 transcription start site region 118083 MGI:6045850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118084 transcription start site region 118084 MGI:6045851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118085 transcription start site region 118085 MGI:6045852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118086 transcription start site region 118086 MGI:6045853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118087 transcription start site region 118087 MGI:6045854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118088 transcription start site region 118088 MGI:6045855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118089 transcription start site region 118089 MGI:6045856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118090 transcription start site region 118090 MGI:6045857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118091 transcription start site region 118091 MGI:6045858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118092 transcription start site region 118092 MGI:6045859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118093 transcription start site region 118093 MGI:6045860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118094 transcription start site region 118094 MGI:6045861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118095 transcription start site region 118095 MGI:6045862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118096 transcription start site region 118096 MGI:6045863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118097 transcription start site region 118097 MGI:6045864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118098 transcription start site region 118098 MGI:6045865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118099 transcription start site region 118099 MGI:6045866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118100 transcription start site region 118100 MGI:6045867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118101 transcription start site region 118101 MGI:6045868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118102 transcription start site region 118102 MGI:6045869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118103 transcription start site region 118103 MGI:6045870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118104 transcription start site region 118104 MGI:6045871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118105 transcription start site region 118105 MGI:6045872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118106 transcription start site region 118106 MGI:6045873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118107 transcription start site region 118107 MGI:6045874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118108 transcription start site region 118108 MGI:6045875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118109 transcription start site region 118109 MGI:6045876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118110 transcription start site region 118110 MGI:6045877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118111 transcription start site region 118111 MGI:6045878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118112 transcription start site region 118112 MGI:6045879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118113 transcription start site region 118113 MGI:6045880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118114 transcription start site region 118114 MGI:6045881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118115 transcription start site region 118115 MGI:6045882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118116 transcription start site region 118116 MGI:6045883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118117 transcription start site region 118117 MGI:6045884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118118 transcription start site region 118118 MGI:6045885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118119 transcription start site region 118119 MGI:6045886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118120 transcription start site region 118120 MGI:6045887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118121 transcription start site region 118121 MGI:6045888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118122 transcription start site region 118122 MGI:6045889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118123 transcription start site region 118123 MGI:6045890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118124 transcription start site region 118124 MGI:6045891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118125 transcription start site region 118125 MGI:6045892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118126 transcription start site region 118126 MGI:6045893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118127 transcription start site region 118127 MGI:6045894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118128 transcription start site region 118128 MGI:6045895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118129 transcription start site region 118129 MGI:6045896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118130 transcription start site region 118130 MGI:6045897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118131 transcription start site region 118131 MGI:6045898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118132 transcription start site region 118132 MGI:6045899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118133 transcription start site region 118133 MGI:6045900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118134 transcription start site region 118134 MGI:6045901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118135 transcription start site region 118135 MGI:6045902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118136 transcription start site region 118136 MGI:6045903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118137 transcription start site region 118137 MGI:6045904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118138 transcription start site region 118138 MGI:6045905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118139 transcription start site region 118139 MGI:6045906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118140 transcription start site region 118140 MGI:6045907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118141 transcription start site region 118141 MGI:6045908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118142 transcription start site region 118142 MGI:6045909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118143 transcription start site region 118143 MGI:6045910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118144 transcription start site region 118144 MGI:6045911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118145 transcription start site region 118145 MGI:6045912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118146 transcription start site region 118146 MGI:6045913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118147 transcription start site region 118147 MGI:6045914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118148 transcription start site region 118148 MGI:6045915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118149 transcription start site region 118149 MGI:6045916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118150 transcription start site region 118150 MGI:6045917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118151 transcription start site region 118151 MGI:6045918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118152 transcription start site region 118152 MGI:6045919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118153 transcription start site region 118153 MGI:6045920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118154 transcription start site region 118154 MGI:6045921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118155 transcription start site region 118155 MGI:6045922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118156 transcription start site region 118156 MGI:6045923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118157 transcription start site region 118157 MGI:6045924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118158 transcription start site region 118158 MGI:6045925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118159 transcription start site region 118159 MGI:6045926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118160 transcription start site region 118160 MGI:6045927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118161 transcription start site region 118161 MGI:6045928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118162 transcription start site region 118162 MGI:6045929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118163 transcription start site region 118163 MGI:6045930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118164 transcription start site region 118164 MGI:6045931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118165 transcription start site region 118165 MGI:6045932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118166 transcription start site region 118166 MGI:6045933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118167 transcription start site region 118167 MGI:6045934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118168 transcription start site region 118168 MGI:6045935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118169 transcription start site region 118169 MGI:6045936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118170 transcription start site region 118170 MGI:6045937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118171 transcription start site region 118171 MGI:6045938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118172 transcription start site region 118172 MGI:6045939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118173 transcription start site region 118173 MGI:6045940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118174 transcription start site region 118174 MGI:6045941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118175 transcription start site region 118175 MGI:6045942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118176 transcription start site region 118176 MGI:6045943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118177 transcription start site region 118177 MGI:6045944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118178 transcription start site region 118178 MGI:6045945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118179 transcription start site region 118179 MGI:6045946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118180 transcription start site region 118180 MGI:6045947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118181 transcription start site region 118181 MGI:6045948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118182 transcription start site region 118182 MGI:6045949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118183 transcription start site region 118183 MGI:6045950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118184 transcription start site region 118184 MGI:6045951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118185 transcription start site region 118185 MGI:6045952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118186 transcription start site region 118186 MGI:6045953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118187 transcription start site region 118187 MGI:6045954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118188 transcription start site region 118188 MGI:6045955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118189 transcription start site region 118189 MGI:6045956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118190 transcription start site region 118190 MGI:6045957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118191 transcription start site region 118191 MGI:6045958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118192 transcription start site region 118192 MGI:6045959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118193 transcription start site region 118193 MGI:6045960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118194 transcription start site region 118194 MGI:6045961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118195 transcription start site region 118195 MGI:6045962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118196 transcription start site region 118196 MGI:6045963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118197 transcription start site region 118197 MGI:6045964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118198 transcription start site region 118198 MGI:6045965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118199 transcription start site region 118199 MGI:6045966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118200 transcription start site region 118200 MGI:6045967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118201 transcription start site region 118201 MGI:6045968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118202 transcription start site region 118202 MGI:6045969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118203 transcription start site region 118203 MGI:6045970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118204 transcription start site region 118204 MGI:6045971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118205 transcription start site region 118205 MGI:6045972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118206 transcription start site region 118206 MGI:6045973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118207 transcription start site region 118207 MGI:6045974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118208 transcription start site region 118208 MGI:6045975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118209 transcription start site region 118209 MGI:6045976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118210 transcription start site region 118210 MGI:6045977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118211 transcription start site region 118211 MGI:6045978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118212 transcription start site region 118212 MGI:6045979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118213 transcription start site region 118213 MGI:6045980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118214 transcription start site region 118214 MGI:6045981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118215 transcription start site region 118215 MGI:6045982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118216 transcription start site region 118216 MGI:6045983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118217 transcription start site region 118217 MGI:6045984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118218 transcription start site region 118218 MGI:6045985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118219 transcription start site region 118219 MGI:6045986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118220 transcription start site region 118220 MGI:6045987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118221 transcription start site region 118221 MGI:6045988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118222 transcription start site region 118222 MGI:6045989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118223 transcription start site region 118223 MGI:6045990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118224 transcription start site region 118224 MGI:6045991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118225 transcription start site region 118225 MGI:6045992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118226 transcription start site region 118226 MGI:6045993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118227 transcription start site region 118227 MGI:6045994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118228 transcription start site region 118228 MGI:6045995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118229 transcription start site region 118229 MGI:6045996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118230 transcription start site region 118230 MGI:6045997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118231 transcription start site region 118231 MGI:6045998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118232 transcription start site region 118232 MGI:6045999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118233 transcription start site region 118233 MGI:6046000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118234 transcription start site region 118234 MGI:6046001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118235 transcription start site region 118235 MGI:6046002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118236 transcription start site region 118236 MGI:6046003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118237 transcription start site region 118237 MGI:6046004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118238 transcription start site region 118238 MGI:6046005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118239 transcription start site region 118239 MGI:6046006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118240 transcription start site region 118240 MGI:6046007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118241 transcription start site region 118241 MGI:6046008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118242 transcription start site region 118242 MGI:6046009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118243 transcription start site region 118243 MGI:6046010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118244 transcription start site region 118244 MGI:6046011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118245 transcription start site region 118245 MGI:6046012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118246 transcription start site region 118246 MGI:6046013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118247 transcription start site region 118247 MGI:6046014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118248 transcription start site region 118248 MGI:6046015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118249 transcription start site region 118249 MGI:6046016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118250 transcription start site region 118250 MGI:6046017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118251 transcription start site region 118251 MGI:6046018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118252 transcription start site region 118252 MGI:6046019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118253 transcription start site region 118253 MGI:6046020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118254 transcription start site region 118254 MGI:6046021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118255 transcription start site region 118255 MGI:6046022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118256 transcription start site region 118256 MGI:6046023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118257 transcription start site region 118257 MGI:6046024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118258 transcription start site region 118258 MGI:6046025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118259 transcription start site region 118259 MGI:6046026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118260 transcription start site region 118260 MGI:6046027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118261 transcription start site region 118261 MGI:6046028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118262 transcription start site region 118262 MGI:6046029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118263 transcription start site region 118263 MGI:6046030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118264 transcription start site region 118264 MGI:6046031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118265 transcription start site region 118265 MGI:6046032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118266 transcription start site region 118266 MGI:6046033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118267 transcription start site region 118267 MGI:6046034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118268 transcription start site region 118268 MGI:6046035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118269 transcription start site region 118269 MGI:6046036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118270 transcription start site region 118270 MGI:6046037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118271 transcription start site region 118271 MGI:6046038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118272 transcription start site region 118272 MGI:6046039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118273 transcription start site region 118273 MGI:6046040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118274 transcription start site region 118274 MGI:6046041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118275 transcription start site region 118275 MGI:6046042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118276 transcription start site region 118276 MGI:6046043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118277 transcription start site region 118277 MGI:6046044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118278 transcription start site region 118278 MGI:6046045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118279 transcription start site region 118279 MGI:6046046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118280 transcription start site region 118280 MGI:6046047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118281 transcription start site region 118281 MGI:6046048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118282 transcription start site region 118282 MGI:6046049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118283 transcription start site region 118283 MGI:6046050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118284 transcription start site region 118284 MGI:6046051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118285 transcription start site region 118285 MGI:6046052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118286 transcription start site region 118286 MGI:6046053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118287 transcription start site region 118287 MGI:6046054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118288 transcription start site region 118288 MGI:6046055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118289 transcription start site region 118289 MGI:6046056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118290 transcription start site region 118290 MGI:6046057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118291 transcription start site region 118291 MGI:6046058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118292 transcription start site region 118292 MGI:6046059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118293 transcription start site region 118293 MGI:6046060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118294 transcription start site region 118294 MGI:6046061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118295 transcription start site region 118295 MGI:6046062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118296 transcription start site region 118296 MGI:6046063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118297 transcription start site region 118297 MGI:6046064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118298 transcription start site region 118298 MGI:6046065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118299 transcription start site region 118299 MGI:6046066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118300 transcription start site region 118300 MGI:6046067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118301 transcription start site region 118301 MGI:6046068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118302 transcription start site region 118302 MGI:6046069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118303 transcription start site region 118303 MGI:6046070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118304 transcription start site region 118304 MGI:6046071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118305 transcription start site region 118305 MGI:6046072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118306 transcription start site region 118306 MGI:6046073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118307 transcription start site region 118307 MGI:6046074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118308 transcription start site region 118308 MGI:6046075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118309 transcription start site region 118309 MGI:6046076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118310 transcription start site region 118310 MGI:6046077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118311 transcription start site region 118311 MGI:6046078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118312 transcription start site region 118312 MGI:6046079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118313 transcription start site region 118313 MGI:6046080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118314 transcription start site region 118314 MGI:6046081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118315 transcription start site region 118315 MGI:6046082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118316 transcription start site region 118316 MGI:6046083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118317 transcription start site region 118317 MGI:6046084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118318 transcription start site region 118318 MGI:6046085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118319 transcription start site region 118319 MGI:6046086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118320 transcription start site region 118320 MGI:6046087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118321 transcription start site region 118321 MGI:6046088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118322 transcription start site region 118322 MGI:6046089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118323 transcription start site region 118323 MGI:6046090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118324 transcription start site region 118324 MGI:6046091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118325 transcription start site region 118325 MGI:6046092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118326 transcription start site region 118326 MGI:6046093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118327 transcription start site region 118327 MGI:6046094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118328 transcription start site region 118328 MGI:6046095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118329 transcription start site region 118329 MGI:6046096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118330 transcription start site region 118330 MGI:6046097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118331 transcription start site region 118331 MGI:6046098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118332 transcription start site region 118332 MGI:6046099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118333 transcription start site region 118333 MGI:6046100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118334 transcription start site region 118334 MGI:6046101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118335 transcription start site region 118335 MGI:6046102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118336 transcription start site region 118336 MGI:6046103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118337 transcription start site region 118337 MGI:6046104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118338 transcription start site region 118338 MGI:6046105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118339 transcription start site region 118339 MGI:6046106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118340 transcription start site region 118340 MGI:6046107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118341 transcription start site region 118341 MGI:6046108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118342 transcription start site region 118342 MGI:6046109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118343 transcription start site region 118343 MGI:6046110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118344 transcription start site region 118344 MGI:6046111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118345 transcription start site region 118345 MGI:6046112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118346 transcription start site region 118346 MGI:6046113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118347 transcription start site region 118347 MGI:6046114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118348 transcription start site region 118348 MGI:6046115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118349 transcription start site region 118349 MGI:6046116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118350 transcription start site region 118350 MGI:6046117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118351 transcription start site region 118351 MGI:6046118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118352 transcription start site region 118352 MGI:6046119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118353 transcription start site region 118353 MGI:6046120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118354 transcription start site region 118354 MGI:6046121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118355 transcription start site region 118355 MGI:6046122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118356 transcription start site region 118356 MGI:6046123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118357 transcription start site region 118357 MGI:6046124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118358 transcription start site region 118358 MGI:6046125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118359 transcription start site region 118359 MGI:6046126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118360 transcription start site region 118360 MGI:6046127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118361 transcription start site region 118361 MGI:6046128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118362 transcription start site region 118362 MGI:6046129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118363 transcription start site region 118363 MGI:6046130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118364 transcription start site region 118364 MGI:6046131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118365 transcription start site region 118365 MGI:6046132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118366 transcription start site region 118366 MGI:6046133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118367 transcription start site region 118367 MGI:6046134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118368 transcription start site region 118368 MGI:6046135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118369 transcription start site region 118369 MGI:6046136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118370 transcription start site region 118370 MGI:6046137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118371 transcription start site region 118371 MGI:6046138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118372 transcription start site region 118372 MGI:6046139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118373 transcription start site region 118373 MGI:6046140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118374 transcription start site region 118374 MGI:6046141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118375 transcription start site region 118375 MGI:6046142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118376 transcription start site region 118376 MGI:6046143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118377 transcription start site region 118377 MGI:6046144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118378 transcription start site region 118378 MGI:6046145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118379 transcription start site region 118379 MGI:6046146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118380 transcription start site region 118380 MGI:6046147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118381 transcription start site region 118381 MGI:6046148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118382 transcription start site region 118382 MGI:6046149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118383 transcription start site region 118383 MGI:6046150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118384 transcription start site region 118384 MGI:6046151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118385 transcription start site region 118385 MGI:6046152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118386 transcription start site region 118386 MGI:6046153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118387 transcription start site region 118387 MGI:6046154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118388 transcription start site region 118388 MGI:6046155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118389 transcription start site region 118389 MGI:6046156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118390 transcription start site region 118390 MGI:6046157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118391 transcription start site region 118391 MGI:6046158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118392 transcription start site region 118392 MGI:6046159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118393 transcription start site region 118393 MGI:6046160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118394 transcription start site region 118394 MGI:6046161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118395 transcription start site region 118395 MGI:6046162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118396 transcription start site region 118396 MGI:6046163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118397 transcription start site region 118397 MGI:6046164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118398 transcription start site region 118398 MGI:6046165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118399 transcription start site region 118399 MGI:6046166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118400 transcription start site region 118400 MGI:6046167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118401 transcription start site region 118401 MGI:6046168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118402 transcription start site region 118402 MGI:6046169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118403 transcription start site region 118403 MGI:6046170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118404 transcription start site region 118404 MGI:6046171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118405 transcription start site region 118405 MGI:6046172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118406 transcription start site region 118406 MGI:6046173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118407 transcription start site region 118407 MGI:6046174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118408 transcription start site region 118408 MGI:6046175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118409 transcription start site region 118409 MGI:6046176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118410 transcription start site region 118410 MGI:6046177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118411 transcription start site region 118411 MGI:6046178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118412 transcription start site region 118412 MGI:6046179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118413 transcription start site region 118413 MGI:6046180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118414 transcription start site region 118414 MGI:6046181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118415 transcription start site region 118415 MGI:6046182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118416 transcription start site region 118416 MGI:6046183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118417 transcription start site region 118417 MGI:6046184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118418 transcription start site region 118418 MGI:6046185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118419 transcription start site region 118419 MGI:6046186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118420 transcription start site region 118420 MGI:6046187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118421 transcription start site region 118421 MGI:6046188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118422 transcription start site region 118422 MGI:6046189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118423 transcription start site region 118423 MGI:6046190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118424 transcription start site region 118424 MGI:6046191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118425 transcription start site region 118425 MGI:6046192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118426 transcription start site region 118426 MGI:6046193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118427 transcription start site region 118427 MGI:6046194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118428 transcription start site region 118428 MGI:6046195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118429 transcription start site region 118429 MGI:6046196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118430 transcription start site region 118430 MGI:6046197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118431 transcription start site region 118431 MGI:6046198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118432 transcription start site region 118432 MGI:6046199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118433 transcription start site region 118433 MGI:6046200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118434 transcription start site region 118434 MGI:6046201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118435 transcription start site region 118435 MGI:6046202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118436 transcription start site region 118436 MGI:6046203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118437 transcription start site region 118437 MGI:6046204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118438 transcription start site region 118438 MGI:6046205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118439 transcription start site region 118439 MGI:6046206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118440 transcription start site region 118440 MGI:6046207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118441 transcription start site region 118441 MGI:6046208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118442 transcription start site region 118442 MGI:6046209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118443 transcription start site region 118443 MGI:6046210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118444 transcription start site region 118444 MGI:6046211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118445 transcription start site region 118445 MGI:6046212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118446 transcription start site region 118446 MGI:6046213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118447 transcription start site region 118447 MGI:6046214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118448 transcription start site region 118448 MGI:6046215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118449 transcription start site region 118449 MGI:6046216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118450 transcription start site region 118450 MGI:6046217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118451 transcription start site region 118451 MGI:6046218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118452 transcription start site region 118452 MGI:6046219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118453 transcription start site region 118453 MGI:6046220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118454 transcription start site region 118454 MGI:6046221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118455 transcription start site region 118455 MGI:6046222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118456 transcription start site region 118456 MGI:6046223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118457 transcription start site region 118457 MGI:6046224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118458 transcription start site region 118458 MGI:6046225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118459 transcription start site region 118459 MGI:6046226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118460 transcription start site region 118460 MGI:6046227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118461 transcription start site region 118461 MGI:6046228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118462 transcription start site region 118462 MGI:6046229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118463 transcription start site region 118463 MGI:6046230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118464 transcription start site region 118464 MGI:6046231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118465 transcription start site region 118465 MGI:6046232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118466 transcription start site region 118466 MGI:6046233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118467 transcription start site region 118467 MGI:6046234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118468 transcription start site region 118468 MGI:6046235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118469 transcription start site region 118469 MGI:6046236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118470 transcription start site region 118470 MGI:6046237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118471 transcription start site region 118471 MGI:6046238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118472 transcription start site region 118472 MGI:6046239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118473 transcription start site region 118473 MGI:6046240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118474 transcription start site region 118474 MGI:6046241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118475 transcription start site region 118475 MGI:6046242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118476 transcription start site region 118476 MGI:6046243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118477 transcription start site region 118477 MGI:6046244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118478 transcription start site region 118478 MGI:6046245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118479 transcription start site region 118479 MGI:6046246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118480 transcription start site region 118480 MGI:6046247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118481 transcription start site region 118481 MGI:6046248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118482 transcription start site region 118482 MGI:6046249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118483 transcription start site region 118483 MGI:6046250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118484 transcription start site region 118484 MGI:6046251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118485 transcription start site region 118485 MGI:6046252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118486 transcription start site region 118486 MGI:6046253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118487 transcription start site region 118487 MGI:6046254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118488 transcription start site region 118488 MGI:6046255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118489 transcription start site region 118489 MGI:6046256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118490 transcription start site region 118490 MGI:6046257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118491 transcription start site region 118491 MGI:6046258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118492 transcription start site region 118492 MGI:6046259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118493 transcription start site region 118493 MGI:6046260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118494 transcription start site region 118494 MGI:6046261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118495 transcription start site region 118495 MGI:6046262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118496 transcription start site region 118496 MGI:6046263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118497 transcription start site region 118497 MGI:6046264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118498 transcription start site region 118498 MGI:6046265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118499 transcription start site region 118499 MGI:6046266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118500 transcription start site region 118500 MGI:6046267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118501 transcription start site region 118501 MGI:6046268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118502 transcription start site region 118502 MGI:6046269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118503 transcription start site region 118503 MGI:6046270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118504 transcription start site region 118504 MGI:6046271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118505 transcription start site region 118505 MGI:6046272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118506 transcription start site region 118506 MGI:6046273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118507 transcription start site region 118507 MGI:6046274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118508 transcription start site region 118508 MGI:6046275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118509 transcription start site region 118509 MGI:6046276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118510 transcription start site region 118510 MGI:6046277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118511 transcription start site region 118511 MGI:6046278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118512 transcription start site region 118512 MGI:6046279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118513 transcription start site region 118513 MGI:6046280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118514 transcription start site region 118514 MGI:6046281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118515 transcription start site region 118515 MGI:6046282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118516 transcription start site region 118516 MGI:6046283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118517 transcription start site region 118517 MGI:6046284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118518 transcription start site region 118518 MGI:6046285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118519 transcription start site region 118519 MGI:6046286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118520 transcription start site region 118520 MGI:6046287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118521 transcription start site region 118521 MGI:6046288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118522 transcription start site region 118522 MGI:6046289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118523 transcription start site region 118523 MGI:6046290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118524 transcription start site region 118524 MGI:6046291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118525 transcription start site region 118525 MGI:6046292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118526 transcription start site region 118526 MGI:6046293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118527 transcription start site region 118527 MGI:6046294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118528 transcription start site region 118528 MGI:6046295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118529 transcription start site region 118529 MGI:6046296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118530 transcription start site region 118530 MGI:6046297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118531 transcription start site region 118531 MGI:6046298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118532 transcription start site region 118532 MGI:6046299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118533 transcription start site region 118533 MGI:6046300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118534 transcription start site region 118534 MGI:6046301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118535 transcription start site region 118535 MGI:6046302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118536 transcription start site region 118536 MGI:6046303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118537 transcription start site region 118537 MGI:6046304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118538 transcription start site region 118538 MGI:6046305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118539 transcription start site region 118539 MGI:6046306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118540 transcription start site region 118540 MGI:6046307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118541 transcription start site region 118541 MGI:6046308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118542 transcription start site region 118542 MGI:6046309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118543 transcription start site region 118543 MGI:6046310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118544 transcription start site region 118544 MGI:6046311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118545 transcription start site region 118545 MGI:6046312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118546 transcription start site region 118546 MGI:6046313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118547 transcription start site region 118547 MGI:6046314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118548 transcription start site region 118548 MGI:6046315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118549 transcription start site region 118549 MGI:6046316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118550 transcription start site region 118550 MGI:6046317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118551 transcription start site region 118551 MGI:6046318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118552 transcription start site region 118552 MGI:6046319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118553 transcription start site region 118553 MGI:6046320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118554 transcription start site region 118554 MGI:6046321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118555 transcription start site region 118555 MGI:6046322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118556 transcription start site region 118556 MGI:6046323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118557 transcription start site region 118557 MGI:6046324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118558 transcription start site region 118558 MGI:6046325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118559 transcription start site region 118559 MGI:6046326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118560 transcription start site region 118560 MGI:6046327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118561 transcription start site region 118561 MGI:6046328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118562 transcription start site region 118562 MGI:6046329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118563 transcription start site region 118563 MGI:6046330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118564 transcription start site region 118564 MGI:6046331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118565 transcription start site region 118565 MGI:6046332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118566 transcription start site region 118566 MGI:6046333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118567 transcription start site region 118567 MGI:6046334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118568 transcription start site region 118568 MGI:6046335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118569 transcription start site region 118569 MGI:6046336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118570 transcription start site region 118570 MGI:6046337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118571 transcription start site region 118571 MGI:6046338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118572 transcription start site region 118572 MGI:6046339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118573 transcription start site region 118573 MGI:6046340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118574 transcription start site region 118574 MGI:6046341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118575 transcription start site region 118575 MGI:6046342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118576 transcription start site region 118576 MGI:6046343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118577 transcription start site region 118577 MGI:6046344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118578 transcription start site region 118578 MGI:6046345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118579 transcription start site region 118579 MGI:6046346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118580 transcription start site region 118580 MGI:6046347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118581 transcription start site region 118581 MGI:6046348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118582 transcription start site region 118582 MGI:6046349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118583 transcription start site region 118583 MGI:6046350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118584 transcription start site region 118584 MGI:6046351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118585 transcription start site region 118585 MGI:6046352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118586 transcription start site region 118586 MGI:6046353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118587 transcription start site region 118587 MGI:6046354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118588 transcription start site region 118588 MGI:6046355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118589 transcription start site region 118589 MGI:6046356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118590 transcription start site region 118590 MGI:6046357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118591 transcription start site region 118591 MGI:6046358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118592 transcription start site region 118592 MGI:6046359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118593 transcription start site region 118593 MGI:6046360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118594 transcription start site region 118594 MGI:6046361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118595 transcription start site region 118595 MGI:6046362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118596 transcription start site region 118596 MGI:6046363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118597 transcription start site region 118597 MGI:6046364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118598 transcription start site region 118598 MGI:6046365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118599 transcription start site region 118599 MGI:6046366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118600 transcription start site region 118600 MGI:6046367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118601 transcription start site region 118601 MGI:6046368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118602 transcription start site region 118602 MGI:6046369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118603 transcription start site region 118603 MGI:6046370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118604 transcription start site region 118604 MGI:6046371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118605 transcription start site region 118605 MGI:6046372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118606 transcription start site region 118606 MGI:6046373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118607 transcription start site region 118607 MGI:6046374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118608 transcription start site region 118608 MGI:6046375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118609 transcription start site region 118609 MGI:6046376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118610 transcription start site region 118610 MGI:6046377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118611 transcription start site region 118611 MGI:6046378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118612 transcription start site region 118612 MGI:6046379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118613 transcription start site region 118613 MGI:6046380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118614 transcription start site region 118614 MGI:6046381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118615 transcription start site region 118615 MGI:6046382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118616 transcription start site region 118616 MGI:6046383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118617 transcription start site region 118617 MGI:6046384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118618 transcription start site region 118618 MGI:6046385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118619 transcription start site region 118619 MGI:6046386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118620 transcription start site region 118620 MGI:6046387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118621 transcription start site region 118621 MGI:6046388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118622 transcription start site region 118622 MGI:6046389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118623 transcription start site region 118623 MGI:6046390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118624 transcription start site region 118624 MGI:6046391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118625 transcription start site region 118625 MGI:6046392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118626 transcription start site region 118626 MGI:6046393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118627 transcription start site region 118627 MGI:6046394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118628 transcription start site region 118628 MGI:6046395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118629 transcription start site region 118629 MGI:6046396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118630 transcription start site region 118630 MGI:6046397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118631 transcription start site region 118631 MGI:6046398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118632 transcription start site region 118632 MGI:6046399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118633 transcription start site region 118633 MGI:6046400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118634 transcription start site region 118634 MGI:6046401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118635 transcription start site region 118635 MGI:6046402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118636 transcription start site region 118636 MGI:6046403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118637 transcription start site region 118637 MGI:6046404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118638 transcription start site region 118638 MGI:6046405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118639 transcription start site region 118639 MGI:6046406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118640 transcription start site region 118640 MGI:6046407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118641 transcription start site region 118641 MGI:6046408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118642 transcription start site region 118642 MGI:6046409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118643 transcription start site region 118643 MGI:6046410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118644 transcription start site region 118644 MGI:6046411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118645 transcription start site region 118645 MGI:6046412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118646 transcription start site region 118646 MGI:6046413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118647 transcription start site region 118647 MGI:6046414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118648 transcription start site region 118648 MGI:6046415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118649 transcription start site region 118649 MGI:6046416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118650 transcription start site region 118650 MGI:6046417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118651 transcription start site region 118651 MGI:6046418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118652 transcription start site region 118652 MGI:6046419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118653 transcription start site region 118653 MGI:6046420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118654 transcription start site region 118654 MGI:6046421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118655 transcription start site region 118655 MGI:6046422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118656 transcription start site region 118656 MGI:6046423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118657 transcription start site region 118657 MGI:6046424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118658 transcription start site region 118658 MGI:6046425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118659 transcription start site region 118659 MGI:6046426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118660 transcription start site region 118660 MGI:6046427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118661 transcription start site region 118661 MGI:6046428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118662 transcription start site region 118662 MGI:6046429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118663 transcription start site region 118663 MGI:6046430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118664 transcription start site region 118664 MGI:6046431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118665 transcription start site region 118665 MGI:6046432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118666 transcription start site region 118666 MGI:6046433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118667 transcription start site region 118667 MGI:6046434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118668 transcription start site region 118668 MGI:6046435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118669 transcription start site region 118669 MGI:6046436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118670 transcription start site region 118670 MGI:6046437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118671 transcription start site region 118671 MGI:6046438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118672 transcription start site region 118672 MGI:6046439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118673 transcription start site region 118673 MGI:6046440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118674 transcription start site region 118674 MGI:6046441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118675 transcription start site region 118675 MGI:6046442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118676 transcription start site region 118676 MGI:6046443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118677 transcription start site region 118677 MGI:6046444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118678 transcription start site region 118678 MGI:6046445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118679 transcription start site region 118679 MGI:6046446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118680 transcription start site region 118680 MGI:6046447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118681 transcription start site region 118681 MGI:6046448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118682 transcription start site region 118682 MGI:6046449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118683 transcription start site region 118683 MGI:6046450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118684 transcription start site region 118684 MGI:6046451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118685 transcription start site region 118685 MGI:6046452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118686 transcription start site region 118686 MGI:6046453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118687 transcription start site region 118687 MGI:6046454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118688 transcription start site region 118688 MGI:6046455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118689 transcription start site region 118689 MGI:6046456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118690 transcription start site region 118690 MGI:6046457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118691 transcription start site region 118691 MGI:6046458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118692 transcription start site region 118692 MGI:6046459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118693 transcription start site region 118693 MGI:6046460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118694 transcription start site region 118694 MGI:6046461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118695 transcription start site region 118695 MGI:6046462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118696 transcription start site region 118696 MGI:6046463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118697 transcription start site region 118697 MGI:6046464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118698 transcription start site region 118698 MGI:6046465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118699 transcription start site region 118699 MGI:6046466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118700 transcription start site region 118700 MGI:6046467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118701 transcription start site region 118701 MGI:6046468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118702 transcription start site region 118702 MGI:6046469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118703 transcription start site region 118703 MGI:6046470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118704 transcription start site region 118704 MGI:6046471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118705 transcription start site region 118705 MGI:6046472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118706 transcription start site region 118706 MGI:6046473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118707 transcription start site region 118707 MGI:6046474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118708 transcription start site region 118708 MGI:6046475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118709 transcription start site region 118709 MGI:6046476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118710 transcription start site region 118710 MGI:6046477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118711 transcription start site region 118711 MGI:6046478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118712 transcription start site region 118712 MGI:6046479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118713 transcription start site region 118713 MGI:6046480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118714 transcription start site region 118714 MGI:6046481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118715 transcription start site region 118715 MGI:6046482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118716 transcription start site region 118716 MGI:6046483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118717 transcription start site region 118717 MGI:6046484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118718 transcription start site region 118718 MGI:6046485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118719 transcription start site region 118719 MGI:6046486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118720 transcription start site region 118720 MGI:6046487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118721 transcription start site region 118721 MGI:6046488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118722 transcription start site region 118722 MGI:6046489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118723 transcription start site region 118723 MGI:6046490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118724 transcription start site region 118724 MGI:6046491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118725 transcription start site region 118725 MGI:6046492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118726 transcription start site region 118726 MGI:6046493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118727 transcription start site region 118727 MGI:6046494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118728 transcription start site region 118728 MGI:6046495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118729 transcription start site region 118729 MGI:6046496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118730 transcription start site region 118730 MGI:6046497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118731 transcription start site region 118731 MGI:6046498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118732 transcription start site region 118732 MGI:6046499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118733 transcription start site region 118733 MGI:6046500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118734 transcription start site region 118734 MGI:6046501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118735 transcription start site region 118735 MGI:6046502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118736 transcription start site region 118736 MGI:6046503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118737 transcription start site region 118737 MGI:6046504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118738 transcription start site region 118738 MGI:6046505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118739 transcription start site region 118739 MGI:6046506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118740 transcription start site region 118740 MGI:6046507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118741 transcription start site region 118741 MGI:6046508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118742 transcription start site region 118742 MGI:6046509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118743 transcription start site region 118743 MGI:6046510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118744 transcription start site region 118744 MGI:6046511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118745 transcription start site region 118745 MGI:6046512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118746 transcription start site region 118746 MGI:6046513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118747 transcription start site region 118747 MGI:6046514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118748 transcription start site region 118748 MGI:6046515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118749 transcription start site region 118749 MGI:6046516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118750 transcription start site region 118750 MGI:6046517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118751 transcription start site region 118751 MGI:6046518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118752 transcription start site region 118752 MGI:6046519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118753 transcription start site region 118753 MGI:6046520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118754 transcription start site region 118754 MGI:6046521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118755 transcription start site region 118755 MGI:6046522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118756 transcription start site region 118756 MGI:6046523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118757 transcription start site region 118757 MGI:6046524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118758 transcription start site region 118758 MGI:6046525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118759 transcription start site region 118759 MGI:6046526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118760 transcription start site region 118760 MGI:6046527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118761 transcription start site region 118761 MGI:6046528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118762 transcription start site region 118762 MGI:6046529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118763 transcription start site region 118763 MGI:6046530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118764 transcription start site region 118764 MGI:6046531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118765 transcription start site region 118765 MGI:6046532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118766 transcription start site region 118766 MGI:6046533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118767 transcription start site region 118767 MGI:6046534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118768 transcription start site region 118768 MGI:6046535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118769 transcription start site region 118769 MGI:6046536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118770 transcription start site region 118770 MGI:6046537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118771 transcription start site region 118771 MGI:6046538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118772 transcription start site region 118772 MGI:6046539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118773 transcription start site region 118773 MGI:6046540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118774 transcription start site region 118774 MGI:6046541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118775 transcription start site region 118775 MGI:6046542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118776 transcription start site region 118776 MGI:6046543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118777 transcription start site region 118777 MGI:6046544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118778 transcription start site region 118778 MGI:6046545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118779 transcription start site region 118779 MGI:6046546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118780 transcription start site region 118780 MGI:6046547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118781 transcription start site region 118781 MGI:6046548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118782 transcription start site region 118782 MGI:6046549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118783 transcription start site region 118783 MGI:6046550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118784 transcription start site region 118784 MGI:6046551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118785 transcription start site region 118785 MGI:6046552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118786 transcription start site region 118786 MGI:6046553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118787 transcription start site region 118787 MGI:6046554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118788 transcription start site region 118788 MGI:6046555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118789 transcription start site region 118789 MGI:6046556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118790 transcription start site region 118790 MGI:6046557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118791 transcription start site region 118791 MGI:6046558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118792 transcription start site region 118792 MGI:6046559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118793 transcription start site region 118793 MGI:6046560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118794 transcription start site region 118794 MGI:6046561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118795 transcription start site region 118795 MGI:6046562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118796 transcription start site region 118796 MGI:6046563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118797 transcription start site region 118797 MGI:6046564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118798 transcription start site region 118798 MGI:6046565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118799 transcription start site region 118799 MGI:6046566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118800 transcription start site region 118800 MGI:6046567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118801 transcription start site region 118801 MGI:6046568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118802 transcription start site region 118802 MGI:6046569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118803 transcription start site region 118803 MGI:6046570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118804 transcription start site region 118804 MGI:6046571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118805 transcription start site region 118805 MGI:6046572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118806 transcription start site region 118806 MGI:6046573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118807 transcription start site region 118807 MGI:6046574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118808 transcription start site region 118808 MGI:6046575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118809 transcription start site region 118809 MGI:6046576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118810 transcription start site region 118810 MGI:6046577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118811 transcription start site region 118811 MGI:6046578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118812 transcription start site region 118812 MGI:6046579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118813 transcription start site region 118813 MGI:6046580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118814 transcription start site region 118814 MGI:6046581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118815 transcription start site region 118815 MGI:6046582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118816 transcription start site region 118816 MGI:6046583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118817 transcription start site region 118817 MGI:6046584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118818 transcription start site region 118818 MGI:6046585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118819 transcription start site region 118819 MGI:6046586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118820 transcription start site region 118820 MGI:6046587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118821 transcription start site region 118821 MGI:6046588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118822 transcription start site region 118822 MGI:6046589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118823 transcription start site region 118823 MGI:6046590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118824 transcription start site region 118824 MGI:6046591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118825 transcription start site region 118825 MGI:6046592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118826 transcription start site region 118826 MGI:6046593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118827 transcription start site region 118827 MGI:6046594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118828 transcription start site region 118828 MGI:6046595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118829 transcription start site region 118829 MGI:6046596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118830 transcription start site region 118830 MGI:6046597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118831 transcription start site region 118831 MGI:6046598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118832 transcription start site region 118832 MGI:6046599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118833 transcription start site region 118833 MGI:6046600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118834 transcription start site region 118834 MGI:6046601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118835 transcription start site region 118835 MGI:6046602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118836 transcription start site region 118836 MGI:6046603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118837 transcription start site region 118837 MGI:6046604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118838 transcription start site region 118838 MGI:6046605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118839 transcription start site region 118839 MGI:6046606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118840 transcription start site region 118840 MGI:6046607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118841 transcription start site region 118841 MGI:6046608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118842 transcription start site region 118842 MGI:6046609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118843 transcription start site region 118843 MGI:6046610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118844 transcription start site region 118844 MGI:6046611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118845 transcription start site region 118845 MGI:6046612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118846 transcription start site region 118846 MGI:6046613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118847 transcription start site region 118847 MGI:6046614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118848 transcription start site region 118848 MGI:6046615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118849 transcription start site region 118849 MGI:6046616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118850 transcription start site region 118850 MGI:6046617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118851 transcription start site region 118851 MGI:6046618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118852 transcription start site region 118852 MGI:6046619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118853 transcription start site region 118853 MGI:6046620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118854 transcription start site region 118854 MGI:6046621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118855 transcription start site region 118855 MGI:6046622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118856 transcription start site region 118856 MGI:6046623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118857 transcription start site region 118857 MGI:6046624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118858 transcription start site region 118858 MGI:6046625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118859 transcription start site region 118859 MGI:6046626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118860 transcription start site region 118860 MGI:6046627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118861 transcription start site region 118861 MGI:6046628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118862 transcription start site region 118862 MGI:6046629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118863 transcription start site region 118863 MGI:6046630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118864 transcription start site region 118864 MGI:6046631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118865 transcription start site region 118865 MGI:6046632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118866 transcription start site region 118866 MGI:6046633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118867 transcription start site region 118867 MGI:6046634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118868 transcription start site region 118868 MGI:6046635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118869 transcription start site region 118869 MGI:6046636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118870 transcription start site region 118870 MGI:6046637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118871 transcription start site region 118871 MGI:6046638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118872 transcription start site region 118872 MGI:6046639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118873 transcription start site region 118873 MGI:6046640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118874 transcription start site region 118874 MGI:6046641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118875 transcription start site region 118875 MGI:6046642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118876 transcription start site region 118876 MGI:6046643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118877 transcription start site region 118877 MGI:6046644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118878 transcription start site region 118878 MGI:6046645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118879 transcription start site region 118879 MGI:6046646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118880 transcription start site region 118880 MGI:6046647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118881 transcription start site region 118881 MGI:6046648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118882 transcription start site region 118882 MGI:6046649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118883 transcription start site region 118883 MGI:6046650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118884 transcription start site region 118884 MGI:6046651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118885 transcription start site region 118885 MGI:6046652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118886 transcription start site region 118886 MGI:6046653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118887 transcription start site region 118887 MGI:6046654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118888 transcription start site region 118888 MGI:6046655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118889 transcription start site region 118889 MGI:6046656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118890 transcription start site region 118890 MGI:6046657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118891 transcription start site region 118891 MGI:6046658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118892 transcription start site region 118892 MGI:6046659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118893 transcription start site region 118893 MGI:6046660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118894 transcription start site region 118894 MGI:6046661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118895 transcription start site region 118895 MGI:6046662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118896 transcription start site region 118896 MGI:6046663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118897 transcription start site region 118897 MGI:6046664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118898 transcription start site region 118898 MGI:6046665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118899 transcription start site region 118899 MGI:6046666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118900 transcription start site region 118900 MGI:6046667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118901 transcription start site region 118901 MGI:6046668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118902 transcription start site region 118902 MGI:6046669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118903 transcription start site region 118903 MGI:6046670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118904 transcription start site region 118904 MGI:6046671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118905 transcription start site region 118905 MGI:6046672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118906 transcription start site region 118906 MGI:6046673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118907 transcription start site region 118907 MGI:6046674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118908 transcription start site region 118908 MGI:6046675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118909 transcription start site region 118909 MGI:6046676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118910 transcription start site region 118910 MGI:6046677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118911 transcription start site region 118911 MGI:6046678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118912 transcription start site region 118912 MGI:6046679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118913 transcription start site region 118913 MGI:6046680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118914 transcription start site region 118914 MGI:6046681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118915 transcription start site region 118915 MGI:6046682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118916 transcription start site region 118916 MGI:6046683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118917 transcription start site region 118917 MGI:6046684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118918 transcription start site region 118918 MGI:6046685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118919 transcription start site region 118919 MGI:6046686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118920 transcription start site region 118920 MGI:6046687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118921 transcription start site region 118921 MGI:6046688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118922 transcription start site region 118922 MGI:6046689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118923 transcription start site region 118923 MGI:6046690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118924 transcription start site region 118924 MGI:6046691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118925 transcription start site region 118925 MGI:6046692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118926 transcription start site region 118926 MGI:6046693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118927 transcription start site region 118927 MGI:6046694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118928 transcription start site region 118928 MGI:6046695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118929 transcription start site region 118929 MGI:6046696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118930 transcription start site region 118930 MGI:6046697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118931 transcription start site region 118931 MGI:6046698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118932 transcription start site region 118932 MGI:6046699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118933 transcription start site region 118933 MGI:6046700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118934 transcription start site region 118934 MGI:6046701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118935 transcription start site region 118935 MGI:6046702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118936 transcription start site region 118936 MGI:6046703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118937 transcription start site region 118937 MGI:6046704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118938 transcription start site region 118938 MGI:6046705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118939 transcription start site region 118939 MGI:6046706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118940 transcription start site region 118940 MGI:6046707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118941 transcription start site region 118941 MGI:6046708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118942 transcription start site region 118942 MGI:6046709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118943 transcription start site region 118943 MGI:6046710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118944 transcription start site region 118944 MGI:6046711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118945 transcription start site region 118945 MGI:6046712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118946 transcription start site region 118946 MGI:6046713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118947 transcription start site region 118947 MGI:6046714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118948 transcription start site region 118948 MGI:6046715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118949 transcription start site region 118949 MGI:6046716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118950 transcription start site region 118950 MGI:6046717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118951 transcription start site region 118951 MGI:6046718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118952 transcription start site region 118952 MGI:6046719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118953 transcription start site region 118953 MGI:6046720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118954 transcription start site region 118954 MGI:6046721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118955 transcription start site region 118955 MGI:6046722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118956 transcription start site region 118956 MGI:6046723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118957 transcription start site region 118957 MGI:6046724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118958 transcription start site region 118958 MGI:6046725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118959 transcription start site region 118959 MGI:6046726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118960 transcription start site region 118960 MGI:6046727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118961 transcription start site region 118961 MGI:6046728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118962 transcription start site region 118962 MGI:6046729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118963 transcription start site region 118963 MGI:6046730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118964 transcription start site region 118964 MGI:6046731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118965 transcription start site region 118965 MGI:6046732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118966 transcription start site region 118966 MGI:6046733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118967 transcription start site region 118967 MGI:6046734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118968 transcription start site region 118968 MGI:6046735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118969 transcription start site region 118969 MGI:6046736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118970 transcription start site region 118970 MGI:6046737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118971 transcription start site region 118971 MGI:6046738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118972 transcription start site region 118972 MGI:6046739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118973 transcription start site region 118973 MGI:6046740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118974 transcription start site region 118974 MGI:6046741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118975 transcription start site region 118975 MGI:6046742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118976 transcription start site region 118976 MGI:6046743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118977 transcription start site region 118977 MGI:6046744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118978 transcription start site region 118978 MGI:6046745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118979 transcription start site region 118979 MGI:6046746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118980 transcription start site region 118980 MGI:6046747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118981 transcription start site region 118981 MGI:6046748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118982 transcription start site region 118982 MGI:6046749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118983 transcription start site region 118983 MGI:6046750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118984 transcription start site region 118984 MGI:6046751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118985 transcription start site region 118985 MGI:6046752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118986 transcription start site region 118986 MGI:6046753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118987 transcription start site region 118987 MGI:6046754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118988 transcription start site region 118988 MGI:6046755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118989 transcription start site region 118989 MGI:6046756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118990 transcription start site region 118990 MGI:6046757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118991 transcription start site region 118991 MGI:6046758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118992 transcription start site region 118992 MGI:6046759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118993 transcription start site region 118993 MGI:6046760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118994 transcription start site region 118994 MGI:6046761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118995 transcription start site region 118995 MGI:6046762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118996 transcription start site region 118996 MGI:6046763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118997 transcription start site region 118997 MGI:6046764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118998 transcription start site region 118998 MGI:6046765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118999 transcription start site region 118999 MGI:6046766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119000 transcription start site region 119000 MGI:6046767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119001 transcription start site region 119001 MGI:6046768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119002 transcription start site region 119002 MGI:6046769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119003 transcription start site region 119003 MGI:6046770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119004 transcription start site region 119004 MGI:6046771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119005 transcription start site region 119005 MGI:6046772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119006 transcription start site region 119006 MGI:6046773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119007 transcription start site region 119007 MGI:6046774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119008 transcription start site region 119008 MGI:6046775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119009 transcription start site region 119009 MGI:6046776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119010 transcription start site region 119010 MGI:6046777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119011 transcription start site region 119011 MGI:6046778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119012 transcription start site region 119012 MGI:6046779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119013 transcription start site region 119013 MGI:6046780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119014 transcription start site region 119014 MGI:6046781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119015 transcription start site region 119015 MGI:6046782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119016 transcription start site region 119016 MGI:6046783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119017 transcription start site region 119017 MGI:6046784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119018 transcription start site region 119018 MGI:6046785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119019 transcription start site region 119019 MGI:6046786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119020 transcription start site region 119020 MGI:6046787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119021 transcription start site region 119021 MGI:6046788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119022 transcription start site region 119022 MGI:6046789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119023 transcription start site region 119023 MGI:6046790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119024 transcription start site region 119024 MGI:6046791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119025 transcription start site region 119025 MGI:6046792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119026 transcription start site region 119026 MGI:6046793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119027 transcription start site region 119027 MGI:6046794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119028 transcription start site region 119028 MGI:6046795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119029 transcription start site region 119029 MGI:6046796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119030 transcription start site region 119030 MGI:6046797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119031 transcription start site region 119031 MGI:6046798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119032 transcription start site region 119032 MGI:6046799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119033 transcription start site region 119033 MGI:6046800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119034 transcription start site region 119034 MGI:6046801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119035 transcription start site region 119035 MGI:6046802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP