Tssr117012 transcription start site region 117012 MGI:6044779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117013 transcription start site region 117013 MGI:6044780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117014 transcription start site region 117014 MGI:6044781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117015 transcription start site region 117015 MGI:6044782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117016 transcription start site region 117016 MGI:6044783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117017 transcription start site region 117017 MGI:6044784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117018 transcription start site region 117018 MGI:6044785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117019 transcription start site region 117019 MGI:6044786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117020 transcription start site region 117020 MGI:6044787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117021 transcription start site region 117021 MGI:6044788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117022 transcription start site region 117022 MGI:6044789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117023 transcription start site region 117023 MGI:6044790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117024 transcription start site region 117024 MGI:6044791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117025 transcription start site region 117025 MGI:6044792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117026 transcription start site region 117026 MGI:6044793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117027 transcription start site region 117027 MGI:6044794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117028 transcription start site region 117028 MGI:6044795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117029 transcription start site region 117029 MGI:6044796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117030 transcription start site region 117030 MGI:6044797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117031 transcription start site region 117031 MGI:6044798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117032 transcription start site region 117032 MGI:6044799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117033 transcription start site region 117033 MGI:6044800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117034 transcription start site region 117034 MGI:6044801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117035 transcription start site region 117035 MGI:6044802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117036 transcription start site region 117036 MGI:6044803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117037 transcription start site region 117037 MGI:6044804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117038 transcription start site region 117038 MGI:6044805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117039 transcription start site region 117039 MGI:6044806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117040 transcription start site region 117040 MGI:6044807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117041 transcription start site region 117041 MGI:6044808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117042 transcription start site region 117042 MGI:6044809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117043 transcription start site region 117043 MGI:6044810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117044 transcription start site region 117044 MGI:6044811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117045 transcription start site region 117045 MGI:6044812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117046 transcription start site region 117046 MGI:6044813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117047 transcription start site region 117047 MGI:6044814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117048 transcription start site region 117048 MGI:6044815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117049 transcription start site region 117049 MGI:6044816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117050 transcription start site region 117050 MGI:6044817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117051 transcription start site region 117051 MGI:6044818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117052 transcription start site region 117052 MGI:6044819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117053 transcription start site region 117053 MGI:6044820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117054 transcription start site region 117054 MGI:6044821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117055 transcription start site region 117055 MGI:6044822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117056 transcription start site region 117056 MGI:6044823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117057 transcription start site region 117057 MGI:6044824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117058 transcription start site region 117058 MGI:6044825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117059 transcription start site region 117059 MGI:6044826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117060 transcription start site region 117060 MGI:6044827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117061 transcription start site region 117061 MGI:6044828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117062 transcription start site region 117062 MGI:6044829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117063 transcription start site region 117063 MGI:6044830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117064 transcription start site region 117064 MGI:6044831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117065 transcription start site region 117065 MGI:6044832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117066 transcription start site region 117066 MGI:6044833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117067 transcription start site region 117067 MGI:6044834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117068 transcription start site region 117068 MGI:6044835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117069 transcription start site region 117069 MGI:6044836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117070 transcription start site region 117070 MGI:6044837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117071 transcription start site region 117071 MGI:6044838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117072 transcription start site region 117072 MGI:6044839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117073 transcription start site region 117073 MGI:6044840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117074 transcription start site region 117074 MGI:6044841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117075 transcription start site region 117075 MGI:6044842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117076 transcription start site region 117076 MGI:6044843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117077 transcription start site region 117077 MGI:6044844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117078 transcription start site region 117078 MGI:6044845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117079 transcription start site region 117079 MGI:6044846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117080 transcription start site region 117080 MGI:6044847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117081 transcription start site region 117081 MGI:6044848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117082 transcription start site region 117082 MGI:6044849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117083 transcription start site region 117083 MGI:6044850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117084 transcription start site region 117084 MGI:6044851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117085 transcription start site region 117085 MGI:6044852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117086 transcription start site region 117086 MGI:6044853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117087 transcription start site region 117087 MGI:6044854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117088 transcription start site region 117088 MGI:6044855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117089 transcription start site region 117089 MGI:6044856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117090 transcription start site region 117090 MGI:6044857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117091 transcription start site region 117091 MGI:6044858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117092 transcription start site region 117092 MGI:6044859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117093 transcription start site region 117093 MGI:6044860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117094 transcription start site region 117094 MGI:6044861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117095 transcription start site region 117095 MGI:6044862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117096 transcription start site region 117096 MGI:6044863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117097 transcription start site region 117097 MGI:6044864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117098 transcription start site region 117098 MGI:6044865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117099 transcription start site region 117099 MGI:6044866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117100 transcription start site region 117100 MGI:6044867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117101 transcription start site region 117101 MGI:6044868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117102 transcription start site region 117102 MGI:6044869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117103 transcription start site region 117103 MGI:6044870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117104 transcription start site region 117104 MGI:6044871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117105 transcription start site region 117105 MGI:6044872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117106 transcription start site region 117106 MGI:6044873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117107 transcription start site region 117107 MGI:6044874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117108 transcription start site region 117108 MGI:6044875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117109 transcription start site region 117109 MGI:6044876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117110 transcription start site region 117110 MGI:6044877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117111 transcription start site region 117111 MGI:6044878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117112 transcription start site region 117112 MGI:6044879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117113 transcription start site region 117113 MGI:6044880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117114 transcription start site region 117114 MGI:6044881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117115 transcription start site region 117115 MGI:6044882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117116 transcription start site region 117116 MGI:6044883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117117 transcription start site region 117117 MGI:6044884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117118 transcription start site region 117118 MGI:6044885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117119 transcription start site region 117119 MGI:6044886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117120 transcription start site region 117120 MGI:6044887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117121 transcription start site region 117121 MGI:6044888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117122 transcription start site region 117122 MGI:6044889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117123 transcription start site region 117123 MGI:6044890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117124 transcription start site region 117124 MGI:6044891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117125 transcription start site region 117125 MGI:6044892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117126 transcription start site region 117126 MGI:6044893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117127 transcription start site region 117127 MGI:6044894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117128 transcription start site region 117128 MGI:6044895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117129 transcription start site region 117129 MGI:6044896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117130 transcription start site region 117130 MGI:6044897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117131 transcription start site region 117131 MGI:6044898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117132 transcription start site region 117132 MGI:6044899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117133 transcription start site region 117133 MGI:6044900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117134 transcription start site region 117134 MGI:6044901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117135 transcription start site region 117135 MGI:6044902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117136 transcription start site region 117136 MGI:6044903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117137 transcription start site region 117137 MGI:6044904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117138 transcription start site region 117138 MGI:6044905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117139 transcription start site region 117139 MGI:6044906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117140 transcription start site region 117140 MGI:6044907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117141 transcription start site region 117141 MGI:6044908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117142 transcription start site region 117142 MGI:6044909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117143 transcription start site region 117143 MGI:6044910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117144 transcription start site region 117144 MGI:6044911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117145 transcription start site region 117145 MGI:6044912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117146 transcription start site region 117146 MGI:6044913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117147 transcription start site region 117147 MGI:6044914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117148 transcription start site region 117148 MGI:6044915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117149 transcription start site region 117149 MGI:6044916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117150 transcription start site region 117150 MGI:6044917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117151 transcription start site region 117151 MGI:6044918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117152 transcription start site region 117152 MGI:6044919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117153 transcription start site region 117153 MGI:6044920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117154 transcription start site region 117154 MGI:6044921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117155 transcription start site region 117155 MGI:6044922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117156 transcription start site region 117156 MGI:6044923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117157 transcription start site region 117157 MGI:6044924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117158 transcription start site region 117158 MGI:6044925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117159 transcription start site region 117159 MGI:6044926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117160 transcription start site region 117160 MGI:6044927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117161 transcription start site region 117161 MGI:6044928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117162 transcription start site region 117162 MGI:6044929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117163 transcription start site region 117163 MGI:6044930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117164 transcription start site region 117164 MGI:6044931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117165 transcription start site region 117165 MGI:6044932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117166 transcription start site region 117166 MGI:6044933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117167 transcription start site region 117167 MGI:6044934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117168 transcription start site region 117168 MGI:6044935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117169 transcription start site region 117169 MGI:6044936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117170 transcription start site region 117170 MGI:6044937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117171 transcription start site region 117171 MGI:6044938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117172 transcription start site region 117172 MGI:6044939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117173 transcription start site region 117173 MGI:6044940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117174 transcription start site region 117174 MGI:6044941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117175 transcription start site region 117175 MGI:6044942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117176 transcription start site region 117176 MGI:6044943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117177 transcription start site region 117177 MGI:6044944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117178 transcription start site region 117178 MGI:6044945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117179 transcription start site region 117179 MGI:6044946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117180 transcription start site region 117180 MGI:6044947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117181 transcription start site region 117181 MGI:6044948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117182 transcription start site region 117182 MGI:6044949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117183 transcription start site region 117183 MGI:6044950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117184 transcription start site region 117184 MGI:6044951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117185 transcription start site region 117185 MGI:6044952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117186 transcription start site region 117186 MGI:6044953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117187 transcription start site region 117187 MGI:6044954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117188 transcription start site region 117188 MGI:6044955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117189 transcription start site region 117189 MGI:6044956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117190 transcription start site region 117190 MGI:6044957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117191 transcription start site region 117191 MGI:6044958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117192 transcription start site region 117192 MGI:6044959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117193 transcription start site region 117193 MGI:6044960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117194 transcription start site region 117194 MGI:6044961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117195 transcription start site region 117195 MGI:6044962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117196 transcription start site region 117196 MGI:6044963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117197 transcription start site region 117197 MGI:6044964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117198 transcription start site region 117198 MGI:6044965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117199 transcription start site region 117199 MGI:6044966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117200 transcription start site region 117200 MGI:6044967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117201 transcription start site region 117201 MGI:6044968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117202 transcription start site region 117202 MGI:6044969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117203 transcription start site region 117203 MGI:6044970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117204 transcription start site region 117204 MGI:6044971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117205 transcription start site region 117205 MGI:6044972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117206 transcription start site region 117206 MGI:6044973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117207 transcription start site region 117207 MGI:6044974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117208 transcription start site region 117208 MGI:6044975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117209 transcription start site region 117209 MGI:6044976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117210 transcription start site region 117210 MGI:6044977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117211 transcription start site region 117211 MGI:6044978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117212 transcription start site region 117212 MGI:6044979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117213 transcription start site region 117213 MGI:6044980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117214 transcription start site region 117214 MGI:6044981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117215 transcription start site region 117215 MGI:6044982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117216 transcription start site region 117216 MGI:6044983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117217 transcription start site region 117217 MGI:6044984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117218 transcription start site region 117218 MGI:6044985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117219 transcription start site region 117219 MGI:6044986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117220 transcription start site region 117220 MGI:6044987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117221 transcription start site region 117221 MGI:6044988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117222 transcription start site region 117222 MGI:6044989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117223 transcription start site region 117223 MGI:6044990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117224 transcription start site region 117224 MGI:6044991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117225 transcription start site region 117225 MGI:6044992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117226 transcription start site region 117226 MGI:6044993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117227 transcription start site region 117227 MGI:6044994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117228 transcription start site region 117228 MGI:6044995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117229 transcription start site region 117229 MGI:6044996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117230 transcription start site region 117230 MGI:6044997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117231 transcription start site region 117231 MGI:6044998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117232 transcription start site region 117232 MGI:6044999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117233 transcription start site region 117233 MGI:6045000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117234 transcription start site region 117234 MGI:6045001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117235 transcription start site region 117235 MGI:6045002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117236 transcription start site region 117236 MGI:6045003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117237 transcription start site region 117237 MGI:6045004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117238 transcription start site region 117238 MGI:6045005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117239 transcription start site region 117239 MGI:6045006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117240 transcription start site region 117240 MGI:6045007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117241 transcription start site region 117241 MGI:6045008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117242 transcription start site region 117242 MGI:6045009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117243 transcription start site region 117243 MGI:6045010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117244 transcription start site region 117244 MGI:6045011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117245 transcription start site region 117245 MGI:6045012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117246 transcription start site region 117246 MGI:6045013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117247 transcription start site region 117247 MGI:6045014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117248 transcription start site region 117248 MGI:6045015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117249 transcription start site region 117249 MGI:6045016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117250 transcription start site region 117250 MGI:6045017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117251 transcription start site region 117251 MGI:6045018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117252 transcription start site region 117252 MGI:6045019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117253 transcription start site region 117253 MGI:6045020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117254 transcription start site region 117254 MGI:6045021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117255 transcription start site region 117255 MGI:6045022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117256 transcription start site region 117256 MGI:6045023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117257 transcription start site region 117257 MGI:6045024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117258 transcription start site region 117258 MGI:6045025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117259 transcription start site region 117259 MGI:6045026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117260 transcription start site region 117260 MGI:6045027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117261 transcription start site region 117261 MGI:6045028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117262 transcription start site region 117262 MGI:6045029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117263 transcription start site region 117263 MGI:6045030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117264 transcription start site region 117264 MGI:6045031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117265 transcription start site region 117265 MGI:6045032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117266 transcription start site region 117266 MGI:6045033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117267 transcription start site region 117267 MGI:6045034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117268 transcription start site region 117268 MGI:6045035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117269 transcription start site region 117269 MGI:6045036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117270 transcription start site region 117270 MGI:6045037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117271 transcription start site region 117271 MGI:6045038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117272 transcription start site region 117272 MGI:6045039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117273 transcription start site region 117273 MGI:6045040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117274 transcription start site region 117274 MGI:6045041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117275 transcription start site region 117275 MGI:6045042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117276 transcription start site region 117276 MGI:6045043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117277 transcription start site region 117277 MGI:6045044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117278 transcription start site region 117278 MGI:6045045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117279 transcription start site region 117279 MGI:6045046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117280 transcription start site region 117280 MGI:6045047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117281 transcription start site region 117281 MGI:6045048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117282 transcription start site region 117282 MGI:6045049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117283 transcription start site region 117283 MGI:6045050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117284 transcription start site region 117284 MGI:6045051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117285 transcription start site region 117285 MGI:6045052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117286 transcription start site region 117286 MGI:6045053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117287 transcription start site region 117287 MGI:6045054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117288 transcription start site region 117288 MGI:6045055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117289 transcription start site region 117289 MGI:6045056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117290 transcription start site region 117290 MGI:6045057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117291 transcription start site region 117291 MGI:6045058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117292 transcription start site region 117292 MGI:6045059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117293 transcription start site region 117293 MGI:6045060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117294 transcription start site region 117294 MGI:6045061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117295 transcription start site region 117295 MGI:6045062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117296 transcription start site region 117296 MGI:6045063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117297 transcription start site region 117297 MGI:6045064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117298 transcription start site region 117298 MGI:6045065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117299 transcription start site region 117299 MGI:6045066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117300 transcription start site region 117300 MGI:6045067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117301 transcription start site region 117301 MGI:6045068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117302 transcription start site region 117302 MGI:6045069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117303 transcription start site region 117303 MGI:6045070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117304 transcription start site region 117304 MGI:6045071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117305 transcription start site region 117305 MGI:6045072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117306 transcription start site region 117306 MGI:6045073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117307 transcription start site region 117307 MGI:6045074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117308 transcription start site region 117308 MGI:6045075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117309 transcription start site region 117309 MGI:6045076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117310 transcription start site region 117310 MGI:6045077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117311 transcription start site region 117311 MGI:6045078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117312 transcription start site region 117312 MGI:6045079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117313 transcription start site region 117313 MGI:6045080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117314 transcription start site region 117314 MGI:6045081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117315 transcription start site region 117315 MGI:6045082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117316 transcription start site region 117316 MGI:6045083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117317 transcription start site region 117317 MGI:6045084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117318 transcription start site region 117318 MGI:6045085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117319 transcription start site region 117319 MGI:6045086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117320 transcription start site region 117320 MGI:6045087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117321 transcription start site region 117321 MGI:6045088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117322 transcription start site region 117322 MGI:6045089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117323 transcription start site region 117323 MGI:6045090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117324 transcription start site region 117324 MGI:6045091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117325 transcription start site region 117325 MGI:6045092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117326 transcription start site region 117326 MGI:6045093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117327 transcription start site region 117327 MGI:6045094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117328 transcription start site region 117328 MGI:6045095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117329 transcription start site region 117329 MGI:6045096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117330 transcription start site region 117330 MGI:6045097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117331 transcription start site region 117331 MGI:6045098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117332 transcription start site region 117332 MGI:6045099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117333 transcription start site region 117333 MGI:6045100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117334 transcription start site region 117334 MGI:6045101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117335 transcription start site region 117335 MGI:6045102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117336 transcription start site region 117336 MGI:6045103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117337 transcription start site region 117337 MGI:6045104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117338 transcription start site region 117338 MGI:6045105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117339 transcription start site region 117339 MGI:6045106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117340 transcription start site region 117340 MGI:6045107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117341 transcription start site region 117341 MGI:6045108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117342 transcription start site region 117342 MGI:6045109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117343 transcription start site region 117343 MGI:6045110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117344 transcription start site region 117344 MGI:6045111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117345 transcription start site region 117345 MGI:6045112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117346 transcription start site region 117346 MGI:6045113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117347 transcription start site region 117347 MGI:6045114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117348 transcription start site region 117348 MGI:6045115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117349 transcription start site region 117349 MGI:6045116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117350 transcription start site region 117350 MGI:6045117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117351 transcription start site region 117351 MGI:6045118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117352 transcription start site region 117352 MGI:6045119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117353 transcription start site region 117353 MGI:6045120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117354 transcription start site region 117354 MGI:6045121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117355 transcription start site region 117355 MGI:6045122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117356 transcription start site region 117356 MGI:6045123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117357 transcription start site region 117357 MGI:6045124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117358 transcription start site region 117358 MGI:6045125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117359 transcription start site region 117359 MGI:6045126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117360 transcription start site region 117360 MGI:6045127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117361 transcription start site region 117361 MGI:6045128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117362 transcription start site region 117362 MGI:6045129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117363 transcription start site region 117363 MGI:6045130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117364 transcription start site region 117364 MGI:6045131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117365 transcription start site region 117365 MGI:6045132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117366 transcription start site region 117366 MGI:6045133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117367 transcription start site region 117367 MGI:6045134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117368 transcription start site region 117368 MGI:6045135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117369 transcription start site region 117369 MGI:6045136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117370 transcription start site region 117370 MGI:6045137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117371 transcription start site region 117371 MGI:6045138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117372 transcription start site region 117372 MGI:6045139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117373 transcription start site region 117373 MGI:6045140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117374 transcription start site region 117374 MGI:6045141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117375 transcription start site region 117375 MGI:6045142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117376 transcription start site region 117376 MGI:6045143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117377 transcription start site region 117377 MGI:6045144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117378 transcription start site region 117378 MGI:6045145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117379 transcription start site region 117379 MGI:6045146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117380 transcription start site region 117380 MGI:6045147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117381 transcription start site region 117381 MGI:6045148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117382 transcription start site region 117382 MGI:6045149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117383 transcription start site region 117383 MGI:6045150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117384 transcription start site region 117384 MGI:6045151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117385 transcription start site region 117385 MGI:6045152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117386 transcription start site region 117386 MGI:6045153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117387 transcription start site region 117387 MGI:6045154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117388 transcription start site region 117388 MGI:6045155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117389 transcription start site region 117389 MGI:6045156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117390 transcription start site region 117390 MGI:6045157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117391 transcription start site region 117391 MGI:6045158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117392 transcription start site region 117392 MGI:6045159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117393 transcription start site region 117393 MGI:6045160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117394 transcription start site region 117394 MGI:6045161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117395 transcription start site region 117395 MGI:6045162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117396 transcription start site region 117396 MGI:6045163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117397 transcription start site region 117397 MGI:6045164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117398 transcription start site region 117398 MGI:6045165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117399 transcription start site region 117399 MGI:6045166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117400 transcription start site region 117400 MGI:6045167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117401 transcription start site region 117401 MGI:6045168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117402 transcription start site region 117402 MGI:6045169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117403 transcription start site region 117403 MGI:6045170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117404 transcription start site region 117404 MGI:6045171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117405 transcription start site region 117405 MGI:6045172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117406 transcription start site region 117406 MGI:6045173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117407 transcription start site region 117407 MGI:6045174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117408 transcription start site region 117408 MGI:6045175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117409 transcription start site region 117409 MGI:6045176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117410 transcription start site region 117410 MGI:6045177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117411 transcription start site region 117411 MGI:6045178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117412 transcription start site region 117412 MGI:6045179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117413 transcription start site region 117413 MGI:6045180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117414 transcription start site region 117414 MGI:6045181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117415 transcription start site region 117415 MGI:6045182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117416 transcription start site region 117416 MGI:6045183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117417 transcription start site region 117417 MGI:6045184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117418 transcription start site region 117418 MGI:6045185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117419 transcription start site region 117419 MGI:6045186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117420 transcription start site region 117420 MGI:6045187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117421 transcription start site region 117421 MGI:6045188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117422 transcription start site region 117422 MGI:6045189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117423 transcription start site region 117423 MGI:6045190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117424 transcription start site region 117424 MGI:6045191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117425 transcription start site region 117425 MGI:6045192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117426 transcription start site region 117426 MGI:6045193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117427 transcription start site region 117427 MGI:6045194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117428 transcription start site region 117428 MGI:6045195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117429 transcription start site region 117429 MGI:6045196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117430 transcription start site region 117430 MGI:6045197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117431 transcription start site region 117431 MGI:6045198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117432 transcription start site region 117432 MGI:6045199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117433 transcription start site region 117433 MGI:6045200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117434 transcription start site region 117434 MGI:6045201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117435 transcription start site region 117435 MGI:6045202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117436 transcription start site region 117436 MGI:6045203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117437 transcription start site region 117437 MGI:6045204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117438 transcription start site region 117438 MGI:6045205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117439 transcription start site region 117439 MGI:6045206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117440 transcription start site region 117440 MGI:6045207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117441 transcription start site region 117441 MGI:6045208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117442 transcription start site region 117442 MGI:6045209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117443 transcription start site region 117443 MGI:6045210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117444 transcription start site region 117444 MGI:6045211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117445 transcription start site region 117445 MGI:6045212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117446 transcription start site region 117446 MGI:6045213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117447 transcription start site region 117447 MGI:6045214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117448 transcription start site region 117448 MGI:6045215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117449 transcription start site region 117449 MGI:6045216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117450 transcription start site region 117450 MGI:6045217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117451 transcription start site region 117451 MGI:6045218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117452 transcription start site region 117452 MGI:6045219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117453 transcription start site region 117453 MGI:6045220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117454 transcription start site region 117454 MGI:6045221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117455 transcription start site region 117455 MGI:6045222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117456 transcription start site region 117456 MGI:6045223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117457 transcription start site region 117457 MGI:6045224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117458 transcription start site region 117458 MGI:6045225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117459 transcription start site region 117459 MGI:6045226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117460 transcription start site region 117460 MGI:6045227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117461 transcription start site region 117461 MGI:6045228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117462 transcription start site region 117462 MGI:6045229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117463 transcription start site region 117463 MGI:6045230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117464 transcription start site region 117464 MGI:6045231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117465 transcription start site region 117465 MGI:6045232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117466 transcription start site region 117466 MGI:6045233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117467 transcription start site region 117467 MGI:6045234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117468 transcription start site region 117468 MGI:6045235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117469 transcription start site region 117469 MGI:6045236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117470 transcription start site region 117470 MGI:6045237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117471 transcription start site region 117471 MGI:6045238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117472 transcription start site region 117472 MGI:6045239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117473 transcription start site region 117473 MGI:6045240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117474 transcription start site region 117474 MGI:6045241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117475 transcription start site region 117475 MGI:6045242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117476 transcription start site region 117476 MGI:6045243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117477 transcription start site region 117477 MGI:6045244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117478 transcription start site region 117478 MGI:6045245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117479 transcription start site region 117479 MGI:6045246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117480 transcription start site region 117480 MGI:6045247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117481 transcription start site region 117481 MGI:6045248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117482 transcription start site region 117482 MGI:6045249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117483 transcription start site region 117483 MGI:6045250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117484 transcription start site region 117484 MGI:6045251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117485 transcription start site region 117485 MGI:6045252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117486 transcription start site region 117486 MGI:6045253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117487 transcription start site region 117487 MGI:6045254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117488 transcription start site region 117488 MGI:6045255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117489 transcription start site region 117489 MGI:6045256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117490 transcription start site region 117490 MGI:6045257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117491 transcription start site region 117491 MGI:6045258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117492 transcription start site region 117492 MGI:6045259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117493 transcription start site region 117493 MGI:6045260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117494 transcription start site region 117494 MGI:6045261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117495 transcription start site region 117495 MGI:6045262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117496 transcription start site region 117496 MGI:6045263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117497 transcription start site region 117497 MGI:6045264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117498 transcription start site region 117498 MGI:6045265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117499 transcription start site region 117499 MGI:6045266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117500 transcription start site region 117500 MGI:6045267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117501 transcription start site region 117501 MGI:6045268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117502 transcription start site region 117502 MGI:6045269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117503 transcription start site region 117503 MGI:6045270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117504 transcription start site region 117504 MGI:6045271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117505 transcription start site region 117505 MGI:6045272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117506 transcription start site region 117506 MGI:6045273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117507 transcription start site region 117507 MGI:6045274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117508 transcription start site region 117508 MGI:6045275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117509 transcription start site region 117509 MGI:6045276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117510 transcription start site region 117510 MGI:6045277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117511 transcription start site region 117511 MGI:6045278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117512 transcription start site region 117512 MGI:6045279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117513 transcription start site region 117513 MGI:6045280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117514 transcription start site region 117514 MGI:6045281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117515 transcription start site region 117515 MGI:6045282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117516 transcription start site region 117516 MGI:6045283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117517 transcription start site region 117517 MGI:6045284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117518 transcription start site region 117518 MGI:6045285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117519 transcription start site region 117519 MGI:6045286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117520 transcription start site region 117520 MGI:6045287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117521 transcription start site region 117521 MGI:6045288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117522 transcription start site region 117522 MGI:6045289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117523 transcription start site region 117523 MGI:6045290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117524 transcription start site region 117524 MGI:6045291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117525 transcription start site region 117525 MGI:6045292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117526 transcription start site region 117526 MGI:6045293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117527 transcription start site region 117527 MGI:6045294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117528 transcription start site region 117528 MGI:6045295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117529 transcription start site region 117529 MGI:6045296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117530 transcription start site region 117530 MGI:6045297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117531 transcription start site region 117531 MGI:6045298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117532 transcription start site region 117532 MGI:6045299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117533 transcription start site region 117533 MGI:6045300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117534 transcription start site region 117534 MGI:6045301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117535 transcription start site region 117535 MGI:6045302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117536 transcription start site region 117536 MGI:6045303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117537 transcription start site region 117537 MGI:6045304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117538 transcription start site region 117538 MGI:6045305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117539 transcription start site region 117539 MGI:6045306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117540 transcription start site region 117540 MGI:6045307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117541 transcription start site region 117541 MGI:6045308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117542 transcription start site region 117542 MGI:6045309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117543 transcription start site region 117543 MGI:6045310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117544 transcription start site region 117544 MGI:6045311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117545 transcription start site region 117545 MGI:6045312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117546 transcription start site region 117546 MGI:6045313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117547 transcription start site region 117547 MGI:6045314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117548 transcription start site region 117548 MGI:6045315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117549 transcription start site region 117549 MGI:6045316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117550 transcription start site region 117550 MGI:6045317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117551 transcription start site region 117551 MGI:6045318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117552 transcription start site region 117552 MGI:6045319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117553 transcription start site region 117553 MGI:6045320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117554 transcription start site region 117554 MGI:6045321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117555 transcription start site region 117555 MGI:6045322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117556 transcription start site region 117556 MGI:6045323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117557 transcription start site region 117557 MGI:6045324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117558 transcription start site region 117558 MGI:6045325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117559 transcription start site region 117559 MGI:6045326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117560 transcription start site region 117560 MGI:6045327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117561 transcription start site region 117561 MGI:6045328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117562 transcription start site region 117562 MGI:6045329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117563 transcription start site region 117563 MGI:6045330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117564 transcription start site region 117564 MGI:6045331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117565 transcription start site region 117565 MGI:6045332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117566 transcription start site region 117566 MGI:6045333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117567 transcription start site region 117567 MGI:6045334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117568 transcription start site region 117568 MGI:6045335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117569 transcription start site region 117569 MGI:6045336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117570 transcription start site region 117570 MGI:6045337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117571 transcription start site region 117571 MGI:6045338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117572 transcription start site region 117572 MGI:6045339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117573 transcription start site region 117573 MGI:6045340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117574 transcription start site region 117574 MGI:6045341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117575 transcription start site region 117575 MGI:6045342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117576 transcription start site region 117576 MGI:6045343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117577 transcription start site region 117577 MGI:6045344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117578 transcription start site region 117578 MGI:6045345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117579 transcription start site region 117579 MGI:6045346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117580 transcription start site region 117580 MGI:6045347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117581 transcription start site region 117581 MGI:6045348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117582 transcription start site region 117582 MGI:6045349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117583 transcription start site region 117583 MGI:6045350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117584 transcription start site region 117584 MGI:6045351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117585 transcription start site region 117585 MGI:6045352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117586 transcription start site region 117586 MGI:6045353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117587 transcription start site region 117587 MGI:6045354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117588 transcription start site region 117588 MGI:6045355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117589 transcription start site region 117589 MGI:6045356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117590 transcription start site region 117590 MGI:6045357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117591 transcription start site region 117591 MGI:6045358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117592 transcription start site region 117592 MGI:6045359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117593 transcription start site region 117593 MGI:6045360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117594 transcription start site region 117594 MGI:6045361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117595 transcription start site region 117595 MGI:6045362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117596 transcription start site region 117596 MGI:6045363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117597 transcription start site region 117597 MGI:6045364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117598 transcription start site region 117598 MGI:6045365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117599 transcription start site region 117599 MGI:6045366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117600 transcription start site region 117600 MGI:6045367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117601 transcription start site region 117601 MGI:6045368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117602 transcription start site region 117602 MGI:6045369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117603 transcription start site region 117603 MGI:6045370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117604 transcription start site region 117604 MGI:6045371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117605 transcription start site region 117605 MGI:6045372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117606 transcription start site region 117606 MGI:6045373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117607 transcription start site region 117607 MGI:6045374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117608 transcription start site region 117608 MGI:6045375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117609 transcription start site region 117609 MGI:6045376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117610 transcription start site region 117610 MGI:6045377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117611 transcription start site region 117611 MGI:6045378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117612 transcription start site region 117612 MGI:6045379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117613 transcription start site region 117613 MGI:6045380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117614 transcription start site region 117614 MGI:6045381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117615 transcription start site region 117615 MGI:6045382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117616 transcription start site region 117616 MGI:6045383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117617 transcription start site region 117617 MGI:6045384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117618 transcription start site region 117618 MGI:6045385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117619 transcription start site region 117619 MGI:6045386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117620 transcription start site region 117620 MGI:6045387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117621 transcription start site region 117621 MGI:6045388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117622 transcription start site region 117622 MGI:6045389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117623 transcription start site region 117623 MGI:6045390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117624 transcription start site region 117624 MGI:6045391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117625 transcription start site region 117625 MGI:6045392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117626 transcription start site region 117626 MGI:6045393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117627 transcription start site region 117627 MGI:6045394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117628 transcription start site region 117628 MGI:6045395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117629 transcription start site region 117629 MGI:6045396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117630 transcription start site region 117630 MGI:6045397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117631 transcription start site region 117631 MGI:6045398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117632 transcription start site region 117632 MGI:6045399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117633 transcription start site region 117633 MGI:6045400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117634 transcription start site region 117634 MGI:6045401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117635 transcription start site region 117635 MGI:6045402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117636 transcription start site region 117636 MGI:6045403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117637 transcription start site region 117637 MGI:6045404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117638 transcription start site region 117638 MGI:6045405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117639 transcription start site region 117639 MGI:6045406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117640 transcription start site region 117640 MGI:6045407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117641 transcription start site region 117641 MGI:6045408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117642 transcription start site region 117642 MGI:6045409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117643 transcription start site region 117643 MGI:6045410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117644 transcription start site region 117644 MGI:6045411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117645 transcription start site region 117645 MGI:6045412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117646 transcription start site region 117646 MGI:6045413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117647 transcription start site region 117647 MGI:6045414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117648 transcription start site region 117648 MGI:6045415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117649 transcription start site region 117649 MGI:6045416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117650 transcription start site region 117650 MGI:6045417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117651 transcription start site region 117651 MGI:6045418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117652 transcription start site region 117652 MGI:6045419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117653 transcription start site region 117653 MGI:6045420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117654 transcription start site region 117654 MGI:6045421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117655 transcription start site region 117655 MGI:6045422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117656 transcription start site region 117656 MGI:6045423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117657 transcription start site region 117657 MGI:6045424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117658 transcription start site region 117658 MGI:6045425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117659 transcription start site region 117659 MGI:6045426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117660 transcription start site region 117660 MGI:6045427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117661 transcription start site region 117661 MGI:6045428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117662 transcription start site region 117662 MGI:6045429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117663 transcription start site region 117663 MGI:6045430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117664 transcription start site region 117664 MGI:6045431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117665 transcription start site region 117665 MGI:6045432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117666 transcription start site region 117666 MGI:6045433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117667 transcription start site region 117667 MGI:6045434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117668 transcription start site region 117668 MGI:6045435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117669 transcription start site region 117669 MGI:6045436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117670 transcription start site region 117670 MGI:6045437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117671 transcription start site region 117671 MGI:6045438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117672 transcription start site region 117672 MGI:6045439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117673 transcription start site region 117673 MGI:6045440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117674 transcription start site region 117674 MGI:6045441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117675 transcription start site region 117675 MGI:6045442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117676 transcription start site region 117676 MGI:6045443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117677 transcription start site region 117677 MGI:6045444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117678 transcription start site region 117678 MGI:6045445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117679 transcription start site region 117679 MGI:6045446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117680 transcription start site region 117680 MGI:6045447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117681 transcription start site region 117681 MGI:6045448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117682 transcription start site region 117682 MGI:6045449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117683 transcription start site region 117683 MGI:6045450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117684 transcription start site region 117684 MGI:6045451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117685 transcription start site region 117685 MGI:6045452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117686 transcription start site region 117686 MGI:6045453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117687 transcription start site region 117687 MGI:6045454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117688 transcription start site region 117688 MGI:6045455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117689 transcription start site region 117689 MGI:6045456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117690 transcription start site region 117690 MGI:6045457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117691 transcription start site region 117691 MGI:6045458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117692 transcription start site region 117692 MGI:6045459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117693 transcription start site region 117693 MGI:6045460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117694 transcription start site region 117694 MGI:6045461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117695 transcription start site region 117695 MGI:6045462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117696 transcription start site region 117696 MGI:6045463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117697 transcription start site region 117697 MGI:6045464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117698 transcription start site region 117698 MGI:6045465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117699 transcription start site region 117699 MGI:6045466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117700 transcription start site region 117700 MGI:6045467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117701 transcription start site region 117701 MGI:6045468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117702 transcription start site region 117702 MGI:6045469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117703 transcription start site region 117703 MGI:6045470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117704 transcription start site region 117704 MGI:6045471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117705 transcription start site region 117705 MGI:6045472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117706 transcription start site region 117706 MGI:6045473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117707 transcription start site region 117707 MGI:6045474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117708 transcription start site region 117708 MGI:6045475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117709 transcription start site region 117709 MGI:6045476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117710 transcription start site region 117710 MGI:6045477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117711 transcription start site region 117711 MGI:6045478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117712 transcription start site region 117712 MGI:6045479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117713 transcription start site region 117713 MGI:6045480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117714 transcription start site region 117714 MGI:6045481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117715 transcription start site region 117715 MGI:6045482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117716 transcription start site region 117716 MGI:6045483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117717 transcription start site region 117717 MGI:6045484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117718 transcription start site region 117718 MGI:6045485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117719 transcription start site region 117719 MGI:6045486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117720 transcription start site region 117720 MGI:6045487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117721 transcription start site region 117721 MGI:6045488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117722 transcription start site region 117722 MGI:6045489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117723 transcription start site region 117723 MGI:6045490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117724 transcription start site region 117724 MGI:6045491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117725 transcription start site region 117725 MGI:6045492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117726 transcription start site region 117726 MGI:6045493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117727 transcription start site region 117727 MGI:6045494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117728 transcription start site region 117728 MGI:6045495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117729 transcription start site region 117729 MGI:6045496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117730 transcription start site region 117730 MGI:6045497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117731 transcription start site region 117731 MGI:6045498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117732 transcription start site region 117732 MGI:6045499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117733 transcription start site region 117733 MGI:6045500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117734 transcription start site region 117734 MGI:6045501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117735 transcription start site region 117735 MGI:6045502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117736 transcription start site region 117736 MGI:6045503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117737 transcription start site region 117737 MGI:6045504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117738 transcription start site region 117738 MGI:6045505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117739 transcription start site region 117739 MGI:6045506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117740 transcription start site region 117740 MGI:6045507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117741 transcription start site region 117741 MGI:6045508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117742 transcription start site region 117742 MGI:6045509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117743 transcription start site region 117743 MGI:6045510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117744 transcription start site region 117744 MGI:6045511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117745 transcription start site region 117745 MGI:6045512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117746 transcription start site region 117746 MGI:6045513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117747 transcription start site region 117747 MGI:6045514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117748 transcription start site region 117748 MGI:6045515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117749 transcription start site region 117749 MGI:6045516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117750 transcription start site region 117750 MGI:6045517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117751 transcription start site region 117751 MGI:6045518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117752 transcription start site region 117752 MGI:6045519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117753 transcription start site region 117753 MGI:6045520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117754 transcription start site region 117754 MGI:6045521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117755 transcription start site region 117755 MGI:6045522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117756 transcription start site region 117756 MGI:6045523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117757 transcription start site region 117757 MGI:6045524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117758 transcription start site region 117758 MGI:6045525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117759 transcription start site region 117759 MGI:6045526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117760 transcription start site region 117760 MGI:6045527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117761 transcription start site region 117761 MGI:6045528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117762 transcription start site region 117762 MGI:6045529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117763 transcription start site region 117763 MGI:6045530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117764 transcription start site region 117764 MGI:6045531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117765 transcription start site region 117765 MGI:6045532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117766 transcription start site region 117766 MGI:6045533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117767 transcription start site region 117767 MGI:6045534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117768 transcription start site region 117768 MGI:6045535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117769 transcription start site region 117769 MGI:6045536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117770 transcription start site region 117770 MGI:6045537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117771 transcription start site region 117771 MGI:6045538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117772 transcription start site region 117772 MGI:6045539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117773 transcription start site region 117773 MGI:6045540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117774 transcription start site region 117774 MGI:6045541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117775 transcription start site region 117775 MGI:6045542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117776 transcription start site region 117776 MGI:6045543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117777 transcription start site region 117777 MGI:6045544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117778 transcription start site region 117778 MGI:6045545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117779 transcription start site region 117779 MGI:6045546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117780 transcription start site region 117780 MGI:6045547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117781 transcription start site region 117781 MGI:6045548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117782 transcription start site region 117782 MGI:6045549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117783 transcription start site region 117783 MGI:6045550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117784 transcription start site region 117784 MGI:6045551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117785 transcription start site region 117785 MGI:6045552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117786 transcription start site region 117786 MGI:6045553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117787 transcription start site region 117787 MGI:6045554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117788 transcription start site region 117788 MGI:6045555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117789 transcription start site region 117789 MGI:6045556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117790 transcription start site region 117790 MGI:6045557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117791 transcription start site region 117791 MGI:6045558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117792 transcription start site region 117792 MGI:6045559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117793 transcription start site region 117793 MGI:6045560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117794 transcription start site region 117794 MGI:6045561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117795 transcription start site region 117795 MGI:6045562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117796 transcription start site region 117796 MGI:6045563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117797 transcription start site region 117797 MGI:6045564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117798 transcription start site region 117798 MGI:6045565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117799 transcription start site region 117799 MGI:6045566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117800 transcription start site region 117800 MGI:6045567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117801 transcription start site region 117801 MGI:6045568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117802 transcription start site region 117802 MGI:6045569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117803 transcription start site region 117803 MGI:6045570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117804 transcription start site region 117804 MGI:6045571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117805 transcription start site region 117805 MGI:6045572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117806 transcription start site region 117806 MGI:6045573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117807 transcription start site region 117807 MGI:6045574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117808 transcription start site region 117808 MGI:6045575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117809 transcription start site region 117809 MGI:6045576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117810 transcription start site region 117810 MGI:6045577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117811 transcription start site region 117811 MGI:6045578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117812 transcription start site region 117812 MGI:6045579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117813 transcription start site region 117813 MGI:6045580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117814 transcription start site region 117814 MGI:6045581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117815 transcription start site region 117815 MGI:6045582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117816 transcription start site region 117816 MGI:6045583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117817 transcription start site region 117817 MGI:6045584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117818 transcription start site region 117818 MGI:6045585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117819 transcription start site region 117819 MGI:6045586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117820 transcription start site region 117820 MGI:6045587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117821 transcription start site region 117821 MGI:6045588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117822 transcription start site region 117822 MGI:6045589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117823 transcription start site region 117823 MGI:6045590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117824 transcription start site region 117824 MGI:6045591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117825 transcription start site region 117825 MGI:6045592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117826 transcription start site region 117826 MGI:6045593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117827 transcription start site region 117827 MGI:6045594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117828 transcription start site region 117828 MGI:6045595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117829 transcription start site region 117829 MGI:6045596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117830 transcription start site region 117830 MGI:6045597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117831 transcription start site region 117831 MGI:6045598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117832 transcription start site region 117832 MGI:6045599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117833 transcription start site region 117833 MGI:6045600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117834 transcription start site region 117834 MGI:6045601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117835 transcription start site region 117835 MGI:6045602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117836 transcription start site region 117836 MGI:6045603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117837 transcription start site region 117837 MGI:6045604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117838 transcription start site region 117838 MGI:6045605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117839 transcription start site region 117839 MGI:6045606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117840 transcription start site region 117840 MGI:6045607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117841 transcription start site region 117841 MGI:6045608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117842 transcription start site region 117842 MGI:6045609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117843 transcription start site region 117843 MGI:6045610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117844 transcription start site region 117844 MGI:6045611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117845 transcription start site region 117845 MGI:6045612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117846 transcription start site region 117846 MGI:6045613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117847 transcription start site region 117847 MGI:6045614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117848 transcription start site region 117848 MGI:6045615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117849 transcription start site region 117849 MGI:6045616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117850 transcription start site region 117850 MGI:6045617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117851 transcription start site region 117851 MGI:6045618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117852 transcription start site region 117852 MGI:6045619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117853 transcription start site region 117853 MGI:6045620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117854 transcription start site region 117854 MGI:6045621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117855 transcription start site region 117855 MGI:6045622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117856 transcription start site region 117856 MGI:6045623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117857 transcription start site region 117857 MGI:6045624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117858 transcription start site region 117858 MGI:6045625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117859 transcription start site region 117859 MGI:6045626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117860 transcription start site region 117860 MGI:6045627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117861 transcription start site region 117861 MGI:6045628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117862 transcription start site region 117862 MGI:6045629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117863 transcription start site region 117863 MGI:6045630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117864 transcription start site region 117864 MGI:6045631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117865 transcription start site region 117865 MGI:6045632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117866 transcription start site region 117866 MGI:6045633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117867 transcription start site region 117867 MGI:6045634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117868 transcription start site region 117868 MGI:6045635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117869 transcription start site region 117869 MGI:6045636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117870 transcription start site region 117870 MGI:6045637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117871 transcription start site region 117871 MGI:6045638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117872 transcription start site region 117872 MGI:6045639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117873 transcription start site region 117873 MGI:6045640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117874 transcription start site region 117874 MGI:6045641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117875 transcription start site region 117875 MGI:6045642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117876 transcription start site region 117876 MGI:6045643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117877 transcription start site region 117877 MGI:6045644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117878 transcription start site region 117878 MGI:6045645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117879 transcription start site region 117879 MGI:6045646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117880 transcription start site region 117880 MGI:6045647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117881 transcription start site region 117881 MGI:6045648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117882 transcription start site region 117882 MGI:6045649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117883 transcription start site region 117883 MGI:6045650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117884 transcription start site region 117884 MGI:6045651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117885 transcription start site region 117885 MGI:6045652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117886 transcription start site region 117886 MGI:6045653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117887 transcription start site region 117887 MGI:6045654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117888 transcription start site region 117888 MGI:6045655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117889 transcription start site region 117889 MGI:6045656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117890 transcription start site region 117890 MGI:6045657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117891 transcription start site region 117891 MGI:6045658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117892 transcription start site region 117892 MGI:6045659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117893 transcription start site region 117893 MGI:6045660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117894 transcription start site region 117894 MGI:6045661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117895 transcription start site region 117895 MGI:6045662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117896 transcription start site region 117896 MGI:6045663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117897 transcription start site region 117897 MGI:6045664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117898 transcription start site region 117898 MGI:6045665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117899 transcription start site region 117899 MGI:6045666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117900 transcription start site region 117900 MGI:6045667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117901 transcription start site region 117901 MGI:6045668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117902 transcription start site region 117902 MGI:6045669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117903 transcription start site region 117903 MGI:6045670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117904 transcription start site region 117904 MGI:6045671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117905 transcription start site region 117905 MGI:6045672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117906 transcription start site region 117906 MGI:6045673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117907 transcription start site region 117907 MGI:6045674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117908 transcription start site region 117908 MGI:6045675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117909 transcription start site region 117909 MGI:6045676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117910 transcription start site region 117910 MGI:6045677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117911 transcription start site region 117911 MGI:6045678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117912 transcription start site region 117912 MGI:6045679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117913 transcription start site region 117913 MGI:6045680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117914 transcription start site region 117914 MGI:6045681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117915 transcription start site region 117915 MGI:6045682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117916 transcription start site region 117916 MGI:6045683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117917 transcription start site region 117917 MGI:6045684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117918 transcription start site region 117918 MGI:6045685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117919 transcription start site region 117919 MGI:6045686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117920 transcription start site region 117920 MGI:6045687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117921 transcription start site region 117921 MGI:6045688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117922 transcription start site region 117922 MGI:6045689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117923 transcription start site region 117923 MGI:6045690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117924 transcription start site region 117924 MGI:6045691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117925 transcription start site region 117925 MGI:6045692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117926 transcription start site region 117926 MGI:6045693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117927 transcription start site region 117927 MGI:6045694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117928 transcription start site region 117928 MGI:6045695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117929 transcription start site region 117929 MGI:6045696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117930 transcription start site region 117930 MGI:6045697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117931 transcription start site region 117931 MGI:6045698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117932 transcription start site region 117932 MGI:6045699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117933 transcription start site region 117933 MGI:6045700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117934 transcription start site region 117934 MGI:6045701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117935 transcription start site region 117935 MGI:6045702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117936 transcription start site region 117936 MGI:6045703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117937 transcription start site region 117937 MGI:6045704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117938 transcription start site region 117938 MGI:6045705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117939 transcription start site region 117939 MGI:6045706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117940 transcription start site region 117940 MGI:6045707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117941 transcription start site region 117941 MGI:6045708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117942 transcription start site region 117942 MGI:6045709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117943 transcription start site region 117943 MGI:6045710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117944 transcription start site region 117944 MGI:6045711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117945 transcription start site region 117945 MGI:6045712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117946 transcription start site region 117946 MGI:6045713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117947 transcription start site region 117947 MGI:6045714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117948 transcription start site region 117948 MGI:6045715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117949 transcription start site region 117949 MGI:6045716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117950 transcription start site region 117950 MGI:6045717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117951 transcription start site region 117951 MGI:6045718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117952 transcription start site region 117952 MGI:6045719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117953 transcription start site region 117953 MGI:6045720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117954 transcription start site region 117954 MGI:6045721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117955 transcription start site region 117955 MGI:6045722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117956 transcription start site region 117956 MGI:6045723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117957 transcription start site region 117957 MGI:6045724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117958 transcription start site region 117958 MGI:6045725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117959 transcription start site region 117959 MGI:6045726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117960 transcription start site region 117960 MGI:6045727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117961 transcription start site region 117961 MGI:6045728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117962 transcription start site region 117962 MGI:6045729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117963 transcription start site region 117963 MGI:6045730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117964 transcription start site region 117964 MGI:6045731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117965 transcription start site region 117965 MGI:6045732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117966 transcription start site region 117966 MGI:6045733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117967 transcription start site region 117967 MGI:6045734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117968 transcription start site region 117968 MGI:6045735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117969 transcription start site region 117969 MGI:6045736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117970 transcription start site region 117970 MGI:6045737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117971 transcription start site region 117971 MGI:6045738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117972 transcription start site region 117972 MGI:6045739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117973 transcription start site region 117973 MGI:6045740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117974 transcription start site region 117974 MGI:6045741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117975 transcription start site region 117975 MGI:6045742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117976 transcription start site region 117976 MGI:6045743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117977 transcription start site region 117977 MGI:6045744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117978 transcription start site region 117978 MGI:6045745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117979 transcription start site region 117979 MGI:6045746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117980 transcription start site region 117980 MGI:6045747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117981 transcription start site region 117981 MGI:6045748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117982 transcription start site region 117982 MGI:6045749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117983 transcription start site region 117983 MGI:6045750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117984 transcription start site region 117984 MGI:6045751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117985 transcription start site region 117985 MGI:6045752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117986 transcription start site region 117986 MGI:6045753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117987 transcription start site region 117987 MGI:6045754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117988 transcription start site region 117988 MGI:6045755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117989 transcription start site region 117989 MGI:6045756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117990 transcription start site region 117990 MGI:6045757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117991 transcription start site region 117991 MGI:6045758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117992 transcription start site region 117992 MGI:6045759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117993 transcription start site region 117993 MGI:6045760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117994 transcription start site region 117994 MGI:6045761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117995 transcription start site region 117995 MGI:6045762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117996 transcription start site region 117996 MGI:6045763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117997 transcription start site region 117997 MGI:6045764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117998 transcription start site region 117998 MGI:6045765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117999 transcription start site region 117999 MGI:6045766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118000 transcription start site region 118000 MGI:6045767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118001 transcription start site region 118001 MGI:6045768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118002 transcription start site region 118002 MGI:6045769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118003 transcription start site region 118003 MGI:6045770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118004 transcription start site region 118004 MGI:6045771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118005 transcription start site region 118005 MGI:6045772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118006 transcription start site region 118006 MGI:6045773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118007 transcription start site region 118007 MGI:6045774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118008 transcription start site region 118008 MGI:6045775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118009 transcription start site region 118009 MGI:6045776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118010 transcription start site region 118010 MGI:6045777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118011 transcription start site region 118011 MGI:6045778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP