Tssr115022 transcription start site region 115022 MGI:6042789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115023 transcription start site region 115023 MGI:6042790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115024 transcription start site region 115024 MGI:6042791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115025 transcription start site region 115025 MGI:6042792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115026 transcription start site region 115026 MGI:6042793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115027 transcription start site region 115027 MGI:6042794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115028 transcription start site region 115028 MGI:6042795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115029 transcription start site region 115029 MGI:6042796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115030 transcription start site region 115030 MGI:6042797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115031 transcription start site region 115031 MGI:6042798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115032 transcription start site region 115032 MGI:6042799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115033 transcription start site region 115033 MGI:6042800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115034 transcription start site region 115034 MGI:6042801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115035 transcription start site region 115035 MGI:6042802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115036 transcription start site region 115036 MGI:6042803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115037 transcription start site region 115037 MGI:6042804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115038 transcription start site region 115038 MGI:6042805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115039 transcription start site region 115039 MGI:6042806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115040 transcription start site region 115040 MGI:6042807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115041 transcription start site region 115041 MGI:6042808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115042 transcription start site region 115042 MGI:6042809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115043 transcription start site region 115043 MGI:6042810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115044 transcription start site region 115044 MGI:6042811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115045 transcription start site region 115045 MGI:6042812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115046 transcription start site region 115046 MGI:6042813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115047 transcription start site region 115047 MGI:6042814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115048 transcription start site region 115048 MGI:6042815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115049 transcription start site region 115049 MGI:6042816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115050 transcription start site region 115050 MGI:6042817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115051 transcription start site region 115051 MGI:6042818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115052 transcription start site region 115052 MGI:6042819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115053 transcription start site region 115053 MGI:6042820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115054 transcription start site region 115054 MGI:6042821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115055 transcription start site region 115055 MGI:6042822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115056 transcription start site region 115056 MGI:6042823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115057 transcription start site region 115057 MGI:6042824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115058 transcription start site region 115058 MGI:6042825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115059 transcription start site region 115059 MGI:6042826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115060 transcription start site region 115060 MGI:6042827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115061 transcription start site region 115061 MGI:6042828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115062 transcription start site region 115062 MGI:6042829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115063 transcription start site region 115063 MGI:6042830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115064 transcription start site region 115064 MGI:6042831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115065 transcription start site region 115065 MGI:6042832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115066 transcription start site region 115066 MGI:6042833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115067 transcription start site region 115067 MGI:6042834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115068 transcription start site region 115068 MGI:6042835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115069 transcription start site region 115069 MGI:6042836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115070 transcription start site region 115070 MGI:6042837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115071 transcription start site region 115071 MGI:6042838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115072 transcription start site region 115072 MGI:6042839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115073 transcription start site region 115073 MGI:6042840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115074 transcription start site region 115074 MGI:6042841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115075 transcription start site region 115075 MGI:6042842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115076 transcription start site region 115076 MGI:6042843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115077 transcription start site region 115077 MGI:6042844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115078 transcription start site region 115078 MGI:6042845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115079 transcription start site region 115079 MGI:6042846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115080 transcription start site region 115080 MGI:6042847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115081 transcription start site region 115081 MGI:6042848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115082 transcription start site region 115082 MGI:6042849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115083 transcription start site region 115083 MGI:6042850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115084 transcription start site region 115084 MGI:6042851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115085 transcription start site region 115085 MGI:6042852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115086 transcription start site region 115086 MGI:6042853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115087 transcription start site region 115087 MGI:6042854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115088 transcription start site region 115088 MGI:6042855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115089 transcription start site region 115089 MGI:6042856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115090 transcription start site region 115090 MGI:6042857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115091 transcription start site region 115091 MGI:6042858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115092 transcription start site region 115092 MGI:6042859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115093 transcription start site region 115093 MGI:6042860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115094 transcription start site region 115094 MGI:6042861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115095 transcription start site region 115095 MGI:6042862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115096 transcription start site region 115096 MGI:6042863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115097 transcription start site region 115097 MGI:6042864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115098 transcription start site region 115098 MGI:6042865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115099 transcription start site region 115099 MGI:6042866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115100 transcription start site region 115100 MGI:6042867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115101 transcription start site region 115101 MGI:6042868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115102 transcription start site region 115102 MGI:6042869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115103 transcription start site region 115103 MGI:6042870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115104 transcription start site region 115104 MGI:6042871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115105 transcription start site region 115105 MGI:6042872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115106 transcription start site region 115106 MGI:6042873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115107 transcription start site region 115107 MGI:6042874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115108 transcription start site region 115108 MGI:6042875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115109 transcription start site region 115109 MGI:6042876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115110 transcription start site region 115110 MGI:6042877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115111 transcription start site region 115111 MGI:6042878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115112 transcription start site region 115112 MGI:6042879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115113 transcription start site region 115113 MGI:6042880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115114 transcription start site region 115114 MGI:6042881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115115 transcription start site region 115115 MGI:6042882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115116 transcription start site region 115116 MGI:6042883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115117 transcription start site region 115117 MGI:6042884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115118 transcription start site region 115118 MGI:6042885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115119 transcription start site region 115119 MGI:6042886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115120 transcription start site region 115120 MGI:6042887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115121 transcription start site region 115121 MGI:6042888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115122 transcription start site region 115122 MGI:6042889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115123 transcription start site region 115123 MGI:6042890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115124 transcription start site region 115124 MGI:6042891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115125 transcription start site region 115125 MGI:6042892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115126 transcription start site region 115126 MGI:6042893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115127 transcription start site region 115127 MGI:6042894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115128 transcription start site region 115128 MGI:6042895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115129 transcription start site region 115129 MGI:6042896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115130 transcription start site region 115130 MGI:6042897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115131 transcription start site region 115131 MGI:6042898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115132 transcription start site region 115132 MGI:6042899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115133 transcription start site region 115133 MGI:6042900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115134 transcription start site region 115134 MGI:6042901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115135 transcription start site region 115135 MGI:6042902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115136 transcription start site region 115136 MGI:6042903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115137 transcription start site region 115137 MGI:6042904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115138 transcription start site region 115138 MGI:6042905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115139 transcription start site region 115139 MGI:6042906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115140 transcription start site region 115140 MGI:6042907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115141 transcription start site region 115141 MGI:6042908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115142 transcription start site region 115142 MGI:6042909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115143 transcription start site region 115143 MGI:6042910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115144 transcription start site region 115144 MGI:6042911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115145 transcription start site region 115145 MGI:6042912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115146 transcription start site region 115146 MGI:6042913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115147 transcription start site region 115147 MGI:6042914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115148 transcription start site region 115148 MGI:6042915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115149 transcription start site region 115149 MGI:6042916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115150 transcription start site region 115150 MGI:6042917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115151 transcription start site region 115151 MGI:6042918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115152 transcription start site region 115152 MGI:6042919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115153 transcription start site region 115153 MGI:6042920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115154 transcription start site region 115154 MGI:6042921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115155 transcription start site region 115155 MGI:6042922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115156 transcription start site region 115156 MGI:6042923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115157 transcription start site region 115157 MGI:6042924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115158 transcription start site region 115158 MGI:6042925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115159 transcription start site region 115159 MGI:6042926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115160 transcription start site region 115160 MGI:6042927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115161 transcription start site region 115161 MGI:6042928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115162 transcription start site region 115162 MGI:6042929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115163 transcription start site region 115163 MGI:6042930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115164 transcription start site region 115164 MGI:6042931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115165 transcription start site region 115165 MGI:6042932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115166 transcription start site region 115166 MGI:6042933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115167 transcription start site region 115167 MGI:6042934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115168 transcription start site region 115168 MGI:6042935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115169 transcription start site region 115169 MGI:6042936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115170 transcription start site region 115170 MGI:6042937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115171 transcription start site region 115171 MGI:6042938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115172 transcription start site region 115172 MGI:6042939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115173 transcription start site region 115173 MGI:6042940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115174 transcription start site region 115174 MGI:6042941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115175 transcription start site region 115175 MGI:6042942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115176 transcription start site region 115176 MGI:6042943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115177 transcription start site region 115177 MGI:6042944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115178 transcription start site region 115178 MGI:6042945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115179 transcription start site region 115179 MGI:6042946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115180 transcription start site region 115180 MGI:6042947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115181 transcription start site region 115181 MGI:6042948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115182 transcription start site region 115182 MGI:6042949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115183 transcription start site region 115183 MGI:6042950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115184 transcription start site region 115184 MGI:6042951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115185 transcription start site region 115185 MGI:6042952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115186 transcription start site region 115186 MGI:6042953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115187 transcription start site region 115187 MGI:6042954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115188 transcription start site region 115188 MGI:6042955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115189 transcription start site region 115189 MGI:6042956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115190 transcription start site region 115190 MGI:6042957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115191 transcription start site region 115191 MGI:6042958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115192 transcription start site region 115192 MGI:6042959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115193 transcription start site region 115193 MGI:6042960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115194 transcription start site region 115194 MGI:6042961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115195 transcription start site region 115195 MGI:6042962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115196 transcription start site region 115196 MGI:6042963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115197 transcription start site region 115197 MGI:6042964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115198 transcription start site region 115198 MGI:6042965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115199 transcription start site region 115199 MGI:6042966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115200 transcription start site region 115200 MGI:6042967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115201 transcription start site region 115201 MGI:6042968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115202 transcription start site region 115202 MGI:6042969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115203 transcription start site region 115203 MGI:6042970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115204 transcription start site region 115204 MGI:6042971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115205 transcription start site region 115205 MGI:6042972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115206 transcription start site region 115206 MGI:6042973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115207 transcription start site region 115207 MGI:6042974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115208 transcription start site region 115208 MGI:6042975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115209 transcription start site region 115209 MGI:6042976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115210 transcription start site region 115210 MGI:6042977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115211 transcription start site region 115211 MGI:6042978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115212 transcription start site region 115212 MGI:6042979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115213 transcription start site region 115213 MGI:6042980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115214 transcription start site region 115214 MGI:6042981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115215 transcription start site region 115215 MGI:6042982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115216 transcription start site region 115216 MGI:6042983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115217 transcription start site region 115217 MGI:6042984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115218 transcription start site region 115218 MGI:6042985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115219 transcription start site region 115219 MGI:6042986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115220 transcription start site region 115220 MGI:6042987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115221 transcription start site region 115221 MGI:6042988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115222 transcription start site region 115222 MGI:6042989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115223 transcription start site region 115223 MGI:6042990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115224 transcription start site region 115224 MGI:6042991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115225 transcription start site region 115225 MGI:6042992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115226 transcription start site region 115226 MGI:6042993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115227 transcription start site region 115227 MGI:6042994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115228 transcription start site region 115228 MGI:6042995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115229 transcription start site region 115229 MGI:6042996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115230 transcription start site region 115230 MGI:6042997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115231 transcription start site region 115231 MGI:6042998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115232 transcription start site region 115232 MGI:6042999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115233 transcription start site region 115233 MGI:6043000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115234 transcription start site region 115234 MGI:6043001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115235 transcription start site region 115235 MGI:6043002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115236 transcription start site region 115236 MGI:6043003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115237 transcription start site region 115237 MGI:6043004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115238 transcription start site region 115238 MGI:6043005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115239 transcription start site region 115239 MGI:6043006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115240 transcription start site region 115240 MGI:6043007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115241 transcription start site region 115241 MGI:6043008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115242 transcription start site region 115242 MGI:6043009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115243 transcription start site region 115243 MGI:6043010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115244 transcription start site region 115244 MGI:6043011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115245 transcription start site region 115245 MGI:6043012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115246 transcription start site region 115246 MGI:6043013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115247 transcription start site region 115247 MGI:6043014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115248 transcription start site region 115248 MGI:6043015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115249 transcription start site region 115249 MGI:6043016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115250 transcription start site region 115250 MGI:6043017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115251 transcription start site region 115251 MGI:6043018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115252 transcription start site region 115252 MGI:6043019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115253 transcription start site region 115253 MGI:6043020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115254 transcription start site region 115254 MGI:6043021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115255 transcription start site region 115255 MGI:6043022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115256 transcription start site region 115256 MGI:6043023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115257 transcription start site region 115257 MGI:6043024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115258 transcription start site region 115258 MGI:6043025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115259 transcription start site region 115259 MGI:6043026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115260 transcription start site region 115260 MGI:6043027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115261 transcription start site region 115261 MGI:6043028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115262 transcription start site region 115262 MGI:6043029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115263 transcription start site region 115263 MGI:6043030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115264 transcription start site region 115264 MGI:6043031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115265 transcription start site region 115265 MGI:6043032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115266 transcription start site region 115266 MGI:6043033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115267 transcription start site region 115267 MGI:6043034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115268 transcription start site region 115268 MGI:6043035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115269 transcription start site region 115269 MGI:6043036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115270 transcription start site region 115270 MGI:6043037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115271 transcription start site region 115271 MGI:6043038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115272 transcription start site region 115272 MGI:6043039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115273 transcription start site region 115273 MGI:6043040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115274 transcription start site region 115274 MGI:6043041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115275 transcription start site region 115275 MGI:6043042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115276 transcription start site region 115276 MGI:6043043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115277 transcription start site region 115277 MGI:6043044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115278 transcription start site region 115278 MGI:6043045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115279 transcription start site region 115279 MGI:6043046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115280 transcription start site region 115280 MGI:6043047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115281 transcription start site region 115281 MGI:6043048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115282 transcription start site region 115282 MGI:6043049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115283 transcription start site region 115283 MGI:6043050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115284 transcription start site region 115284 MGI:6043051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115285 transcription start site region 115285 MGI:6043052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115286 transcription start site region 115286 MGI:6043053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115287 transcription start site region 115287 MGI:6043054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115288 transcription start site region 115288 MGI:6043055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115289 transcription start site region 115289 MGI:6043056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115290 transcription start site region 115290 MGI:6043057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115291 transcription start site region 115291 MGI:6043058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115292 transcription start site region 115292 MGI:6043059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115293 transcription start site region 115293 MGI:6043060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115294 transcription start site region 115294 MGI:6043061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115295 transcription start site region 115295 MGI:6043062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115296 transcription start site region 115296 MGI:6043063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115297 transcription start site region 115297 MGI:6043064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115298 transcription start site region 115298 MGI:6043065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115299 transcription start site region 115299 MGI:6043066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115300 transcription start site region 115300 MGI:6043067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115301 transcription start site region 115301 MGI:6043068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115302 transcription start site region 115302 MGI:6043069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115303 transcription start site region 115303 MGI:6043070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115304 transcription start site region 115304 MGI:6043071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115305 transcription start site region 115305 MGI:6043072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115306 transcription start site region 115306 MGI:6043073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115307 transcription start site region 115307 MGI:6043074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115308 transcription start site region 115308 MGI:6043075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115309 transcription start site region 115309 MGI:6043076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115310 transcription start site region 115310 MGI:6043077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115311 transcription start site region 115311 MGI:6043078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115312 transcription start site region 115312 MGI:6043079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115313 transcription start site region 115313 MGI:6043080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115314 transcription start site region 115314 MGI:6043081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115315 transcription start site region 115315 MGI:6043082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115316 transcription start site region 115316 MGI:6043083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115317 transcription start site region 115317 MGI:6043084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115318 transcription start site region 115318 MGI:6043085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115319 transcription start site region 115319 MGI:6043086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115320 transcription start site region 115320 MGI:6043087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115321 transcription start site region 115321 MGI:6043088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115322 transcription start site region 115322 MGI:6043089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115323 transcription start site region 115323 MGI:6043090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115324 transcription start site region 115324 MGI:6043091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115325 transcription start site region 115325 MGI:6043092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115326 transcription start site region 115326 MGI:6043093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115327 transcription start site region 115327 MGI:6043094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115328 transcription start site region 115328 MGI:6043095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115329 transcription start site region 115329 MGI:6043096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115330 transcription start site region 115330 MGI:6043097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115331 transcription start site region 115331 MGI:6043098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115332 transcription start site region 115332 MGI:6043099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115333 transcription start site region 115333 MGI:6043100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115334 transcription start site region 115334 MGI:6043101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115335 transcription start site region 115335 MGI:6043102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115336 transcription start site region 115336 MGI:6043103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115337 transcription start site region 115337 MGI:6043104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115338 transcription start site region 115338 MGI:6043105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115339 transcription start site region 115339 MGI:6043106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115340 transcription start site region 115340 MGI:6043107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115341 transcription start site region 115341 MGI:6043108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115342 transcription start site region 115342 MGI:6043109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115343 transcription start site region 115343 MGI:6043110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115344 transcription start site region 115344 MGI:6043111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115345 transcription start site region 115345 MGI:6043112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115346 transcription start site region 115346 MGI:6043113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115347 transcription start site region 115347 MGI:6043114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115348 transcription start site region 115348 MGI:6043115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115349 transcription start site region 115349 MGI:6043116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115350 transcription start site region 115350 MGI:6043117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115351 transcription start site region 115351 MGI:6043118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115352 transcription start site region 115352 MGI:6043119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115353 transcription start site region 115353 MGI:6043120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115354 transcription start site region 115354 MGI:6043121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115355 transcription start site region 115355 MGI:6043122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115356 transcription start site region 115356 MGI:6043123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115357 transcription start site region 115357 MGI:6043124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115358 transcription start site region 115358 MGI:6043125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115359 transcription start site region 115359 MGI:6043126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115360 transcription start site region 115360 MGI:6043127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115361 transcription start site region 115361 MGI:6043128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115362 transcription start site region 115362 MGI:6043129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115363 transcription start site region 115363 MGI:6043130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115364 transcription start site region 115364 MGI:6043131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115365 transcription start site region 115365 MGI:6043132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115366 transcription start site region 115366 MGI:6043133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115367 transcription start site region 115367 MGI:6043134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115368 transcription start site region 115368 MGI:6043135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115369 transcription start site region 115369 MGI:6043136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115370 transcription start site region 115370 MGI:6043137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115371 transcription start site region 115371 MGI:6043138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115372 transcription start site region 115372 MGI:6043139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115373 transcription start site region 115373 MGI:6043140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115374 transcription start site region 115374 MGI:6043141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115375 transcription start site region 115375 MGI:6043142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115376 transcription start site region 115376 MGI:6043143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115377 transcription start site region 115377 MGI:6043144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115378 transcription start site region 115378 MGI:6043145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115379 transcription start site region 115379 MGI:6043146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115380 transcription start site region 115380 MGI:6043147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115381 transcription start site region 115381 MGI:6043148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115382 transcription start site region 115382 MGI:6043149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115383 transcription start site region 115383 MGI:6043150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115384 transcription start site region 115384 MGI:6043151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115385 transcription start site region 115385 MGI:6043152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115386 transcription start site region 115386 MGI:6043153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115387 transcription start site region 115387 MGI:6043154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115388 transcription start site region 115388 MGI:6043155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115389 transcription start site region 115389 MGI:6043156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115390 transcription start site region 115390 MGI:6043157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115391 transcription start site region 115391 MGI:6043158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115392 transcription start site region 115392 MGI:6043159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115393 transcription start site region 115393 MGI:6043160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115394 transcription start site region 115394 MGI:6043161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115395 transcription start site region 115395 MGI:6043162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115396 transcription start site region 115396 MGI:6043163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115397 transcription start site region 115397 MGI:6043164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115398 transcription start site region 115398 MGI:6043165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115399 transcription start site region 115399 MGI:6043166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115400 transcription start site region 115400 MGI:6043167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115401 transcription start site region 115401 MGI:6043168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115402 transcription start site region 115402 MGI:6043169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115403 transcription start site region 115403 MGI:6043170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115404 transcription start site region 115404 MGI:6043171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115405 transcription start site region 115405 MGI:6043172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115406 transcription start site region 115406 MGI:6043173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115407 transcription start site region 115407 MGI:6043174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115408 transcription start site region 115408 MGI:6043175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115409 transcription start site region 115409 MGI:6043176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115410 transcription start site region 115410 MGI:6043177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115411 transcription start site region 115411 MGI:6043178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115412 transcription start site region 115412 MGI:6043179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115413 transcription start site region 115413 MGI:6043180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115414 transcription start site region 115414 MGI:6043181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115415 transcription start site region 115415 MGI:6043182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115416 transcription start site region 115416 MGI:6043183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115417 transcription start site region 115417 MGI:6043184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115418 transcription start site region 115418 MGI:6043185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115419 transcription start site region 115419 MGI:6043186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115420 transcription start site region 115420 MGI:6043187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115421 transcription start site region 115421 MGI:6043188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115422 transcription start site region 115422 MGI:6043189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115423 transcription start site region 115423 MGI:6043190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115424 transcription start site region 115424 MGI:6043191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115425 transcription start site region 115425 MGI:6043192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115426 transcription start site region 115426 MGI:6043193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115427 transcription start site region 115427 MGI:6043194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115428 transcription start site region 115428 MGI:6043195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115429 transcription start site region 115429 MGI:6043196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115430 transcription start site region 115430 MGI:6043197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115431 transcription start site region 115431 MGI:6043198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115432 transcription start site region 115432 MGI:6043199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115433 transcription start site region 115433 MGI:6043200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115434 transcription start site region 115434 MGI:6043201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115435 transcription start site region 115435 MGI:6043202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115436 transcription start site region 115436 MGI:6043203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115437 transcription start site region 115437 MGI:6043204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115438 transcription start site region 115438 MGI:6043205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115439 transcription start site region 115439 MGI:6043206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115440 transcription start site region 115440 MGI:6043207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115441 transcription start site region 115441 MGI:6043208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115442 transcription start site region 115442 MGI:6043209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115443 transcription start site region 115443 MGI:6043210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115444 transcription start site region 115444 MGI:6043211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115445 transcription start site region 115445 MGI:6043212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115446 transcription start site region 115446 MGI:6043213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115447 transcription start site region 115447 MGI:6043214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115448 transcription start site region 115448 MGI:6043215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115449 transcription start site region 115449 MGI:6043216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115450 transcription start site region 115450 MGI:6043217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115451 transcription start site region 115451 MGI:6043218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115452 transcription start site region 115452 MGI:6043219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115453 transcription start site region 115453 MGI:6043220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115454 transcription start site region 115454 MGI:6043221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115455 transcription start site region 115455 MGI:6043222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115456 transcription start site region 115456 MGI:6043223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115457 transcription start site region 115457 MGI:6043224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115458 transcription start site region 115458 MGI:6043225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115459 transcription start site region 115459 MGI:6043226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115460 transcription start site region 115460 MGI:6043227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115461 transcription start site region 115461 MGI:6043228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115462 transcription start site region 115462 MGI:6043229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115463 transcription start site region 115463 MGI:6043230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115464 transcription start site region 115464 MGI:6043231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115465 transcription start site region 115465 MGI:6043232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115466 transcription start site region 115466 MGI:6043233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115467 transcription start site region 115467 MGI:6043234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115468 transcription start site region 115468 MGI:6043235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115469 transcription start site region 115469 MGI:6043236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115470 transcription start site region 115470 MGI:6043237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115471 transcription start site region 115471 MGI:6043238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115472 transcription start site region 115472 MGI:6043239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115473 transcription start site region 115473 MGI:6043240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115474 transcription start site region 115474 MGI:6043241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115475 transcription start site region 115475 MGI:6043242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115476 transcription start site region 115476 MGI:6043243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115477 transcription start site region 115477 MGI:6043244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115478 transcription start site region 115478 MGI:6043245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115479 transcription start site region 115479 MGI:6043246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115480 transcription start site region 115480 MGI:6043247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115481 transcription start site region 115481 MGI:6043248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115482 transcription start site region 115482 MGI:6043249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115483 transcription start site region 115483 MGI:6043250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115484 transcription start site region 115484 MGI:6043251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115485 transcription start site region 115485 MGI:6043252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115486 transcription start site region 115486 MGI:6043253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115487 transcription start site region 115487 MGI:6043254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115488 transcription start site region 115488 MGI:6043255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115489 transcription start site region 115489 MGI:6043256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115490 transcription start site region 115490 MGI:6043257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115491 transcription start site region 115491 MGI:6043258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115492 transcription start site region 115492 MGI:6043259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115493 transcription start site region 115493 MGI:6043260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115494 transcription start site region 115494 MGI:6043261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115495 transcription start site region 115495 MGI:6043262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115496 transcription start site region 115496 MGI:6043263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115497 transcription start site region 115497 MGI:6043264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115498 transcription start site region 115498 MGI:6043265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115499 transcription start site region 115499 MGI:6043266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115500 transcription start site region 115500 MGI:6043267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115501 transcription start site region 115501 MGI:6043268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115502 transcription start site region 115502 MGI:6043269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115503 transcription start site region 115503 MGI:6043270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115504 transcription start site region 115504 MGI:6043271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115505 transcription start site region 115505 MGI:6043272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115506 transcription start site region 115506 MGI:6043273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115507 transcription start site region 115507 MGI:6043274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115508 transcription start site region 115508 MGI:6043275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115509 transcription start site region 115509 MGI:6043276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115510 transcription start site region 115510 MGI:6043277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115511 transcription start site region 115511 MGI:6043278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115512 transcription start site region 115512 MGI:6043279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115513 transcription start site region 115513 MGI:6043280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115514 transcription start site region 115514 MGI:6043281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115515 transcription start site region 115515 MGI:6043282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115516 transcription start site region 115516 MGI:6043283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115517 transcription start site region 115517 MGI:6043284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115518 transcription start site region 115518 MGI:6043285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115519 transcription start site region 115519 MGI:6043286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115520 transcription start site region 115520 MGI:6043287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115521 transcription start site region 115521 MGI:6043288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115522 transcription start site region 115522 MGI:6043289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115523 transcription start site region 115523 MGI:6043290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115524 transcription start site region 115524 MGI:6043291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115525 transcription start site region 115525 MGI:6043292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115526 transcription start site region 115526 MGI:6043293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115527 transcription start site region 115527 MGI:6043294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115528 transcription start site region 115528 MGI:6043295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115529 transcription start site region 115529 MGI:6043296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115530 transcription start site region 115530 MGI:6043297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115531 transcription start site region 115531 MGI:6043298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115532 transcription start site region 115532 MGI:6043299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115533 transcription start site region 115533 MGI:6043300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115534 transcription start site region 115534 MGI:6043301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115535 transcription start site region 115535 MGI:6043302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115536 transcription start site region 115536 MGI:6043303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115537 transcription start site region 115537 MGI:6043304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115538 transcription start site region 115538 MGI:6043305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115539 transcription start site region 115539 MGI:6043306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115540 transcription start site region 115540 MGI:6043307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115541 transcription start site region 115541 MGI:6043308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115542 transcription start site region 115542 MGI:6043309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115543 transcription start site region 115543 MGI:6043310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115544 transcription start site region 115544 MGI:6043311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115545 transcription start site region 115545 MGI:6043312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115546 transcription start site region 115546 MGI:6043313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115547 transcription start site region 115547 MGI:6043314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115548 transcription start site region 115548 MGI:6043315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115549 transcription start site region 115549 MGI:6043316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115550 transcription start site region 115550 MGI:6043317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115551 transcription start site region 115551 MGI:6043318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115552 transcription start site region 115552 MGI:6043319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115553 transcription start site region 115553 MGI:6043320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115554 transcription start site region 115554 MGI:6043321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115555 transcription start site region 115555 MGI:6043322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115556 transcription start site region 115556 MGI:6043323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115557 transcription start site region 115557 MGI:6043324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115558 transcription start site region 115558 MGI:6043325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115559 transcription start site region 115559 MGI:6043326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115560 transcription start site region 115560 MGI:6043327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115561 transcription start site region 115561 MGI:6043328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115562 transcription start site region 115562 MGI:6043329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115563 transcription start site region 115563 MGI:6043330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115564 transcription start site region 115564 MGI:6043331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115565 transcription start site region 115565 MGI:6043332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115566 transcription start site region 115566 MGI:6043333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115567 transcription start site region 115567 MGI:6043334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115568 transcription start site region 115568 MGI:6043335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115569 transcription start site region 115569 MGI:6043336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115570 transcription start site region 115570 MGI:6043337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115571 transcription start site region 115571 MGI:6043338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115572 transcription start site region 115572 MGI:6043339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115573 transcription start site region 115573 MGI:6043340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115574 transcription start site region 115574 MGI:6043341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115575 transcription start site region 115575 MGI:6043342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115576 transcription start site region 115576 MGI:6043343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115577 transcription start site region 115577 MGI:6043344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115578 transcription start site region 115578 MGI:6043345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115579 transcription start site region 115579 MGI:6043346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115580 transcription start site region 115580 MGI:6043347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115581 transcription start site region 115581 MGI:6043348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115582 transcription start site region 115582 MGI:6043349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115583 transcription start site region 115583 MGI:6043350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115584 transcription start site region 115584 MGI:6043351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115585 transcription start site region 115585 MGI:6043352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115586 transcription start site region 115586 MGI:6043353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115587 transcription start site region 115587 MGI:6043354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115588 transcription start site region 115588 MGI:6043355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115589 transcription start site region 115589 MGI:6043356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115590 transcription start site region 115590 MGI:6043357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115591 transcription start site region 115591 MGI:6043358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115592 transcription start site region 115592 MGI:6043359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115593 transcription start site region 115593 MGI:6043360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115594 transcription start site region 115594 MGI:6043361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115595 transcription start site region 115595 MGI:6043362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115596 transcription start site region 115596 MGI:6043363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115597 transcription start site region 115597 MGI:6043364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115598 transcription start site region 115598 MGI:6043365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115599 transcription start site region 115599 MGI:6043366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115600 transcription start site region 115600 MGI:6043367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115601 transcription start site region 115601 MGI:6043368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115602 transcription start site region 115602 MGI:6043369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115603 transcription start site region 115603 MGI:6043370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115604 transcription start site region 115604 MGI:6043371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115605 transcription start site region 115605 MGI:6043372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115606 transcription start site region 115606 MGI:6043373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115607 transcription start site region 115607 MGI:6043374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115608 transcription start site region 115608 MGI:6043375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115609 transcription start site region 115609 MGI:6043376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115610 transcription start site region 115610 MGI:6043377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115611 transcription start site region 115611 MGI:6043378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115612 transcription start site region 115612 MGI:6043379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115613 transcription start site region 115613 MGI:6043380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115614 transcription start site region 115614 MGI:6043381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115615 transcription start site region 115615 MGI:6043382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115616 transcription start site region 115616 MGI:6043383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115617 transcription start site region 115617 MGI:6043384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115618 transcription start site region 115618 MGI:6043385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115619 transcription start site region 115619 MGI:6043386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115620 transcription start site region 115620 MGI:6043387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115621 transcription start site region 115621 MGI:6043388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115622 transcription start site region 115622 MGI:6043389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115623 transcription start site region 115623 MGI:6043390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115624 transcription start site region 115624 MGI:6043391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115625 transcription start site region 115625 MGI:6043392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115626 transcription start site region 115626 MGI:6043393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115627 transcription start site region 115627 MGI:6043394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115628 transcription start site region 115628 MGI:6043395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115629 transcription start site region 115629 MGI:6043396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115630 transcription start site region 115630 MGI:6043397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115631 transcription start site region 115631 MGI:6043398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115632 transcription start site region 115632 MGI:6043399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115633 transcription start site region 115633 MGI:6043400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115634 transcription start site region 115634 MGI:6043401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115635 transcription start site region 115635 MGI:6043402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115636 transcription start site region 115636 MGI:6043403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115637 transcription start site region 115637 MGI:6043404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115638 transcription start site region 115638 MGI:6043405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115639 transcription start site region 115639 MGI:6043406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115640 transcription start site region 115640 MGI:6043407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115641 transcription start site region 115641 MGI:6043408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115642 transcription start site region 115642 MGI:6043409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115643 transcription start site region 115643 MGI:6043410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115644 transcription start site region 115644 MGI:6043411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115645 transcription start site region 115645 MGI:6043412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115646 transcription start site region 115646 MGI:6043413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115647 transcription start site region 115647 MGI:6043414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115648 transcription start site region 115648 MGI:6043415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115649 transcription start site region 115649 MGI:6043416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115650 transcription start site region 115650 MGI:6043417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115651 transcription start site region 115651 MGI:6043418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115652 transcription start site region 115652 MGI:6043419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115653 transcription start site region 115653 MGI:6043420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115654 transcription start site region 115654 MGI:6043421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115655 transcription start site region 115655 MGI:6043422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115656 transcription start site region 115656 MGI:6043423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115657 transcription start site region 115657 MGI:6043424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115658 transcription start site region 115658 MGI:6043425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115659 transcription start site region 115659 MGI:6043426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115660 transcription start site region 115660 MGI:6043427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115661 transcription start site region 115661 MGI:6043428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115662 transcription start site region 115662 MGI:6043429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115663 transcription start site region 115663 MGI:6043430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115664 transcription start site region 115664 MGI:6043431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115665 transcription start site region 115665 MGI:6043432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115666 transcription start site region 115666 MGI:6043433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115667 transcription start site region 115667 MGI:6043434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115668 transcription start site region 115668 MGI:6043435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115669 transcription start site region 115669 MGI:6043436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115670 transcription start site region 115670 MGI:6043437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115671 transcription start site region 115671 MGI:6043438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115672 transcription start site region 115672 MGI:6043439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115673 transcription start site region 115673 MGI:6043440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115674 transcription start site region 115674 MGI:6043441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115675 transcription start site region 115675 MGI:6043442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115676 transcription start site region 115676 MGI:6043443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115677 transcription start site region 115677 MGI:6043444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115678 transcription start site region 115678 MGI:6043445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115679 transcription start site region 115679 MGI:6043446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115680 transcription start site region 115680 MGI:6043447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115681 transcription start site region 115681 MGI:6043448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115682 transcription start site region 115682 MGI:6043449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115683 transcription start site region 115683 MGI:6043450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115684 transcription start site region 115684 MGI:6043451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115685 transcription start site region 115685 MGI:6043452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115686 transcription start site region 115686 MGI:6043453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115687 transcription start site region 115687 MGI:6043454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115688 transcription start site region 115688 MGI:6043455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115689 transcription start site region 115689 MGI:6043456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115690 transcription start site region 115690 MGI:6043457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115691 transcription start site region 115691 MGI:6043458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115692 transcription start site region 115692 MGI:6043459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115693 transcription start site region 115693 MGI:6043460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115694 transcription start site region 115694 MGI:6043461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115695 transcription start site region 115695 MGI:6043462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115696 transcription start site region 115696 MGI:6043463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115697 transcription start site region 115697 MGI:6043464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115698 transcription start site region 115698 MGI:6043465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115699 transcription start site region 115699 MGI:6043466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115700 transcription start site region 115700 MGI:6043467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115701 transcription start site region 115701 MGI:6043468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115702 transcription start site region 115702 MGI:6043469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115703 transcription start site region 115703 MGI:6043470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115704 transcription start site region 115704 MGI:6043471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115705 transcription start site region 115705 MGI:6043472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115706 transcription start site region 115706 MGI:6043473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115707 transcription start site region 115707 MGI:6043474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115708 transcription start site region 115708 MGI:6043475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115709 transcription start site region 115709 MGI:6043476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115710 transcription start site region 115710 MGI:6043477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115711 transcription start site region 115711 MGI:6043478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115712 transcription start site region 115712 MGI:6043479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115713 transcription start site region 115713 MGI:6043480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115714 transcription start site region 115714 MGI:6043481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115715 transcription start site region 115715 MGI:6043482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115716 transcription start site region 115716 MGI:6043483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115717 transcription start site region 115717 MGI:6043484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115718 transcription start site region 115718 MGI:6043485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115719 transcription start site region 115719 MGI:6043486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115720 transcription start site region 115720 MGI:6043487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115721 transcription start site region 115721 MGI:6043488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115722 transcription start site region 115722 MGI:6043489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115723 transcription start site region 115723 MGI:6043490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115724 transcription start site region 115724 MGI:6043491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115725 transcription start site region 115725 MGI:6043492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115726 transcription start site region 115726 MGI:6043493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115727 transcription start site region 115727 MGI:6043494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115728 transcription start site region 115728 MGI:6043495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115729 transcription start site region 115729 MGI:6043496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115730 transcription start site region 115730 MGI:6043497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115731 transcription start site region 115731 MGI:6043498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115732 transcription start site region 115732 MGI:6043499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115733 transcription start site region 115733 MGI:6043500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115734 transcription start site region 115734 MGI:6043501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115735 transcription start site region 115735 MGI:6043502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115736 transcription start site region 115736 MGI:6043503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115737 transcription start site region 115737 MGI:6043504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115738 transcription start site region 115738 MGI:6043505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115739 transcription start site region 115739 MGI:6043506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115740 transcription start site region 115740 MGI:6043507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115741 transcription start site region 115741 MGI:6043508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115742 transcription start site region 115742 MGI:6043509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115743 transcription start site region 115743 MGI:6043510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115744 transcription start site region 115744 MGI:6043511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115745 transcription start site region 115745 MGI:6043512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115746 transcription start site region 115746 MGI:6043513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115747 transcription start site region 115747 MGI:6043514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115748 transcription start site region 115748 MGI:6043515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115749 transcription start site region 115749 MGI:6043516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115750 transcription start site region 115750 MGI:6043517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115751 transcription start site region 115751 MGI:6043518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115752 transcription start site region 115752 MGI:6043519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115753 transcription start site region 115753 MGI:6043520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115754 transcription start site region 115754 MGI:6043521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115755 transcription start site region 115755 MGI:6043522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115756 transcription start site region 115756 MGI:6043523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115757 transcription start site region 115757 MGI:6043524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115758 transcription start site region 115758 MGI:6043525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115759 transcription start site region 115759 MGI:6043526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115760 transcription start site region 115760 MGI:6043527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115761 transcription start site region 115761 MGI:6043528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115762 transcription start site region 115762 MGI:6043529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115763 transcription start site region 115763 MGI:6043530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115764 transcription start site region 115764 MGI:6043531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115765 transcription start site region 115765 MGI:6043532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115766 transcription start site region 115766 MGI:6043533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115767 transcription start site region 115767 MGI:6043534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115768 transcription start site region 115768 MGI:6043535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115769 transcription start site region 115769 MGI:6043536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115770 transcription start site region 115770 MGI:6043537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115771 transcription start site region 115771 MGI:6043538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115772 transcription start site region 115772 MGI:6043539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115773 transcription start site region 115773 MGI:6043540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115774 transcription start site region 115774 MGI:6043541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115775 transcription start site region 115775 MGI:6043542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115776 transcription start site region 115776 MGI:6043543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115777 transcription start site region 115777 MGI:6043544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115778 transcription start site region 115778 MGI:6043545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115779 transcription start site region 115779 MGI:6043546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115780 transcription start site region 115780 MGI:6043547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115781 transcription start site region 115781 MGI:6043548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115782 transcription start site region 115782 MGI:6043549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115783 transcription start site region 115783 MGI:6043550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115784 transcription start site region 115784 MGI:6043551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115785 transcription start site region 115785 MGI:6043552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115786 transcription start site region 115786 MGI:6043553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115787 transcription start site region 115787 MGI:6043554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115788 transcription start site region 115788 MGI:6043555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115789 transcription start site region 115789 MGI:6043556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115790 transcription start site region 115790 MGI:6043557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115791 transcription start site region 115791 MGI:6043558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115792 transcription start site region 115792 MGI:6043559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115793 transcription start site region 115793 MGI:6043560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115794 transcription start site region 115794 MGI:6043561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115795 transcription start site region 115795 MGI:6043562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115796 transcription start site region 115796 MGI:6043563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115797 transcription start site region 115797 MGI:6043564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115798 transcription start site region 115798 MGI:6043565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115799 transcription start site region 115799 MGI:6043566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115800 transcription start site region 115800 MGI:6043567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115801 transcription start site region 115801 MGI:6043568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115802 transcription start site region 115802 MGI:6043569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115803 transcription start site region 115803 MGI:6043570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115804 transcription start site region 115804 MGI:6043571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115805 transcription start site region 115805 MGI:6043572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115806 transcription start site region 115806 MGI:6043573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115807 transcription start site region 115807 MGI:6043574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115808 transcription start site region 115808 MGI:6043575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115809 transcription start site region 115809 MGI:6043576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115810 transcription start site region 115810 MGI:6043577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115811 transcription start site region 115811 MGI:6043578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115812 transcription start site region 115812 MGI:6043579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115813 transcription start site region 115813 MGI:6043580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115814 transcription start site region 115814 MGI:6043581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115815 transcription start site region 115815 MGI:6043582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115816 transcription start site region 115816 MGI:6043583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115817 transcription start site region 115817 MGI:6043584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115818 transcription start site region 115818 MGI:6043585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115819 transcription start site region 115819 MGI:6043586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115820 transcription start site region 115820 MGI:6043587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115821 transcription start site region 115821 MGI:6043588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115822 transcription start site region 115822 MGI:6043589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115823 transcription start site region 115823 MGI:6043590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115824 transcription start site region 115824 MGI:6043591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115825 transcription start site region 115825 MGI:6043592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115826 transcription start site region 115826 MGI:6043593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115827 transcription start site region 115827 MGI:6043594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115828 transcription start site region 115828 MGI:6043595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115829 transcription start site region 115829 MGI:6043596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115830 transcription start site region 115830 MGI:6043597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115831 transcription start site region 115831 MGI:6043598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115832 transcription start site region 115832 MGI:6043599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115833 transcription start site region 115833 MGI:6043600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115834 transcription start site region 115834 MGI:6043601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115835 transcription start site region 115835 MGI:6043602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115836 transcription start site region 115836 MGI:6043603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115837 transcription start site region 115837 MGI:6043604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115838 transcription start site region 115838 MGI:6043605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115839 transcription start site region 115839 MGI:6043606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115840 transcription start site region 115840 MGI:6043607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115841 transcription start site region 115841 MGI:6043608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115842 transcription start site region 115842 MGI:6043609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115843 transcription start site region 115843 MGI:6043610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115844 transcription start site region 115844 MGI:6043611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115845 transcription start site region 115845 MGI:6043612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115846 transcription start site region 115846 MGI:6043613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115847 transcription start site region 115847 MGI:6043614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115848 transcription start site region 115848 MGI:6043615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115849 transcription start site region 115849 MGI:6043616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115850 transcription start site region 115850 MGI:6043617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115851 transcription start site region 115851 MGI:6043618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115852 transcription start site region 115852 MGI:6043619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115853 transcription start site region 115853 MGI:6043620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115854 transcription start site region 115854 MGI:6043621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115855 transcription start site region 115855 MGI:6043622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115856 transcription start site region 115856 MGI:6043623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115857 transcription start site region 115857 MGI:6043624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115858 transcription start site region 115858 MGI:6043625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115859 transcription start site region 115859 MGI:6043626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115860 transcription start site region 115860 MGI:6043627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115861 transcription start site region 115861 MGI:6043628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115862 transcription start site region 115862 MGI:6043629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115863 transcription start site region 115863 MGI:6043630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115864 transcription start site region 115864 MGI:6043631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115865 transcription start site region 115865 MGI:6043632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115866 transcription start site region 115866 MGI:6043633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115867 transcription start site region 115867 MGI:6043634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115868 transcription start site region 115868 MGI:6043635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115869 transcription start site region 115869 MGI:6043636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115870 transcription start site region 115870 MGI:6043637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115871 transcription start site region 115871 MGI:6043638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115872 transcription start site region 115872 MGI:6043639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115873 transcription start site region 115873 MGI:6043640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115874 transcription start site region 115874 MGI:6043641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115875 transcription start site region 115875 MGI:6043642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115876 transcription start site region 115876 MGI:6043643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115877 transcription start site region 115877 MGI:6043644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115878 transcription start site region 115878 MGI:6043645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115879 transcription start site region 115879 MGI:6043646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115880 transcription start site region 115880 MGI:6043647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115881 transcription start site region 115881 MGI:6043648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115882 transcription start site region 115882 MGI:6043649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115883 transcription start site region 115883 MGI:6043650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115884 transcription start site region 115884 MGI:6043651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115885 transcription start site region 115885 MGI:6043652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115886 transcription start site region 115886 MGI:6043653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115887 transcription start site region 115887 MGI:6043654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115888 transcription start site region 115888 MGI:6043655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115889 transcription start site region 115889 MGI:6043656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115890 transcription start site region 115890 MGI:6043657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115891 transcription start site region 115891 MGI:6043658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115892 transcription start site region 115892 MGI:6043659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115893 transcription start site region 115893 MGI:6043660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115894 transcription start site region 115894 MGI:6043661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115895 transcription start site region 115895 MGI:6043662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115896 transcription start site region 115896 MGI:6043663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115897 transcription start site region 115897 MGI:6043664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115898 transcription start site region 115898 MGI:6043665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115899 transcription start site region 115899 MGI:6043666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115900 transcription start site region 115900 MGI:6043667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115901 transcription start site region 115901 MGI:6043668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115902 transcription start site region 115902 MGI:6043669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115903 transcription start site region 115903 MGI:6043670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115904 transcription start site region 115904 MGI:6043671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115905 transcription start site region 115905 MGI:6043672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115906 transcription start site region 115906 MGI:6043673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115907 transcription start site region 115907 MGI:6043674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115908 transcription start site region 115908 MGI:6043675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115909 transcription start site region 115909 MGI:6043676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115910 transcription start site region 115910 MGI:6043677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115911 transcription start site region 115911 MGI:6043678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115912 transcription start site region 115912 MGI:6043679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115913 transcription start site region 115913 MGI:6043680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115914 transcription start site region 115914 MGI:6043681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115915 transcription start site region 115915 MGI:6043682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115916 transcription start site region 115916 MGI:6043683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115917 transcription start site region 115917 MGI:6043684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115918 transcription start site region 115918 MGI:6043685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115919 transcription start site region 115919 MGI:6043686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115920 transcription start site region 115920 MGI:6043687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115921 transcription start site region 115921 MGI:6043688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115922 transcription start site region 115922 MGI:6043689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115923 transcription start site region 115923 MGI:6043690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115924 transcription start site region 115924 MGI:6043691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115925 transcription start site region 115925 MGI:6043692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115926 transcription start site region 115926 MGI:6043693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115927 transcription start site region 115927 MGI:6043694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115928 transcription start site region 115928 MGI:6043695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115929 transcription start site region 115929 MGI:6043696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115930 transcription start site region 115930 MGI:6043697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115931 transcription start site region 115931 MGI:6043698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115932 transcription start site region 115932 MGI:6043699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115933 transcription start site region 115933 MGI:6043700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115934 transcription start site region 115934 MGI:6043701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115935 transcription start site region 115935 MGI:6043702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115936 transcription start site region 115936 MGI:6043703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115937 transcription start site region 115937 MGI:6043704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115938 transcription start site region 115938 MGI:6043705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115939 transcription start site region 115939 MGI:6043706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115940 transcription start site region 115940 MGI:6043707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115941 transcription start site region 115941 MGI:6043708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115942 transcription start site region 115942 MGI:6043709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115943 transcription start site region 115943 MGI:6043710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115944 transcription start site region 115944 MGI:6043711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115945 transcription start site region 115945 MGI:6043712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115946 transcription start site region 115946 MGI:6043713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115947 transcription start site region 115947 MGI:6043714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115948 transcription start site region 115948 MGI:6043715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115949 transcription start site region 115949 MGI:6043716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115950 transcription start site region 115950 MGI:6043717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115951 transcription start site region 115951 MGI:6043718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115952 transcription start site region 115952 MGI:6043719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115953 transcription start site region 115953 MGI:6043720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115954 transcription start site region 115954 MGI:6043721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115955 transcription start site region 115955 MGI:6043722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115956 transcription start site region 115956 MGI:6043723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115957 transcription start site region 115957 MGI:6043724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115958 transcription start site region 115958 MGI:6043725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115959 transcription start site region 115959 MGI:6043726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115960 transcription start site region 115960 MGI:6043727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115961 transcription start site region 115961 MGI:6043728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115962 transcription start site region 115962 MGI:6043729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115963 transcription start site region 115963 MGI:6043730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115964 transcription start site region 115964 MGI:6043731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115965 transcription start site region 115965 MGI:6043732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115966 transcription start site region 115966 MGI:6043733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115967 transcription start site region 115967 MGI:6043734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115968 transcription start site region 115968 MGI:6043735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115969 transcription start site region 115969 MGI:6043736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115970 transcription start site region 115970 MGI:6043737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115971 transcription start site region 115971 MGI:6043738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115972 transcription start site region 115972 MGI:6043739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115973 transcription start site region 115973 MGI:6043740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115974 transcription start site region 115974 MGI:6043741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115975 transcription start site region 115975 MGI:6043742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115976 transcription start site region 115976 MGI:6043743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115977 transcription start site region 115977 MGI:6043744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115978 transcription start site region 115978 MGI:6043745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115979 transcription start site region 115979 MGI:6043746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115980 transcription start site region 115980 MGI:6043747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115981 transcription start site region 115981 MGI:6043748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115982 transcription start site region 115982 MGI:6043749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115983 transcription start site region 115983 MGI:6043750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115984 transcription start site region 115984 MGI:6043751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115985 transcription start site region 115985 MGI:6043752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115986 transcription start site region 115986 MGI:6043753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115987 transcription start site region 115987 MGI:6043754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115988 transcription start site region 115988 MGI:6043755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115989 transcription start site region 115989 MGI:6043756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115990 transcription start site region 115990 MGI:6043757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115991 transcription start site region 115991 MGI:6043758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115992 transcription start site region 115992 MGI:6043759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115993 transcription start site region 115993 MGI:6043760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115994 transcription start site region 115994 MGI:6043761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115995 transcription start site region 115995 MGI:6043762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115996 transcription start site region 115996 MGI:6043763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115997 transcription start site region 115997 MGI:6043764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115998 transcription start site region 115998 MGI:6043765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115999 transcription start site region 115999 MGI:6043766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116000 transcription start site region 116000 MGI:6043767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116001 transcription start site region 116001 MGI:6043768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116002 transcription start site region 116002 MGI:6043769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116003 transcription start site region 116003 MGI:6043770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116004 transcription start site region 116004 MGI:6043771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116005 transcription start site region 116005 MGI:6043772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116006 transcription start site region 116006 MGI:6043773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116007 transcription start site region 116007 MGI:6043774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116008 transcription start site region 116008 MGI:6043775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116009 transcription start site region 116009 MGI:6043776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116010 transcription start site region 116010 MGI:6043777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116011 transcription start site region 116011 MGI:6043778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116012 transcription start site region 116012 MGI:6043779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116013 transcription start site region 116013 MGI:6043780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116014 transcription start site region 116014 MGI:6043781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116015 transcription start site region 116015 MGI:6043782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116016 transcription start site region 116016 MGI:6043783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116017 transcription start site region 116017 MGI:6043784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116018 transcription start site region 116018 MGI:6043785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116019 transcription start site region 116019 MGI:6043786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116020 transcription start site region 116020 MGI:6043787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116021 transcription start site region 116021 MGI:6043788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP