Tssr114086 transcription start site region 114086 MGI:6041853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114087 transcription start site region 114087 MGI:6041854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114088 transcription start site region 114088 MGI:6041855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114089 transcription start site region 114089 MGI:6041856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114090 transcription start site region 114090 MGI:6041857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114091 transcription start site region 114091 MGI:6041858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114092 transcription start site region 114092 MGI:6041859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114093 transcription start site region 114093 MGI:6041860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114094 transcription start site region 114094 MGI:6041861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114095 transcription start site region 114095 MGI:6041862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114096 transcription start site region 114096 MGI:6041863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114097 transcription start site region 114097 MGI:6041864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114098 transcription start site region 114098 MGI:6041865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114099 transcription start site region 114099 MGI:6041866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114100 transcription start site region 114100 MGI:6041867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114101 transcription start site region 114101 MGI:6041868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114102 transcription start site region 114102 MGI:6041869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114103 transcription start site region 114103 MGI:6041870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114104 transcription start site region 114104 MGI:6041871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114105 transcription start site region 114105 MGI:6041872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114106 transcription start site region 114106 MGI:6041873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114107 transcription start site region 114107 MGI:6041874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114108 transcription start site region 114108 MGI:6041875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114109 transcription start site region 114109 MGI:6041876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114110 transcription start site region 114110 MGI:6041877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114111 transcription start site region 114111 MGI:6041878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114112 transcription start site region 114112 MGI:6041879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114113 transcription start site region 114113 MGI:6041880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114114 transcription start site region 114114 MGI:6041881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114115 transcription start site region 114115 MGI:6041882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114116 transcription start site region 114116 MGI:6041883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114117 transcription start site region 114117 MGI:6041884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114118 transcription start site region 114118 MGI:6041885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114119 transcription start site region 114119 MGI:6041886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114120 transcription start site region 114120 MGI:6041887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114121 transcription start site region 114121 MGI:6041888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114122 transcription start site region 114122 MGI:6041889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114123 transcription start site region 114123 MGI:6041890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114124 transcription start site region 114124 MGI:6041891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114125 transcription start site region 114125 MGI:6041892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114126 transcription start site region 114126 MGI:6041893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114127 transcription start site region 114127 MGI:6041894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114128 transcription start site region 114128 MGI:6041895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114129 transcription start site region 114129 MGI:6041896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114130 transcription start site region 114130 MGI:6041897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114131 transcription start site region 114131 MGI:6041898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114132 transcription start site region 114132 MGI:6041899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114133 transcription start site region 114133 MGI:6041900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114134 transcription start site region 114134 MGI:6041901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114135 transcription start site region 114135 MGI:6041902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114136 transcription start site region 114136 MGI:6041903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114137 transcription start site region 114137 MGI:6041904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114138 transcription start site region 114138 MGI:6041905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114139 transcription start site region 114139 MGI:6041906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114140 transcription start site region 114140 MGI:6041907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114141 transcription start site region 114141 MGI:6041908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114142 transcription start site region 114142 MGI:6041909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114143 transcription start site region 114143 MGI:6041910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114144 transcription start site region 114144 MGI:6041911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114145 transcription start site region 114145 MGI:6041912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114146 transcription start site region 114146 MGI:6041913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114147 transcription start site region 114147 MGI:6041914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114148 transcription start site region 114148 MGI:6041915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114149 transcription start site region 114149 MGI:6041916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114150 transcription start site region 114150 MGI:6041917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114151 transcription start site region 114151 MGI:6041918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114152 transcription start site region 114152 MGI:6041919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114153 transcription start site region 114153 MGI:6041920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114154 transcription start site region 114154 MGI:6041921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114155 transcription start site region 114155 MGI:6041922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114156 transcription start site region 114156 MGI:6041923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114157 transcription start site region 114157 MGI:6041924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114158 transcription start site region 114158 MGI:6041925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114159 transcription start site region 114159 MGI:6041926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114160 transcription start site region 114160 MGI:6041927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114161 transcription start site region 114161 MGI:6041928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114162 transcription start site region 114162 MGI:6041929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114163 transcription start site region 114163 MGI:6041930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114164 transcription start site region 114164 MGI:6041931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114165 transcription start site region 114165 MGI:6041932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114166 transcription start site region 114166 MGI:6041933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114167 transcription start site region 114167 MGI:6041934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114168 transcription start site region 114168 MGI:6041935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114169 transcription start site region 114169 MGI:6041936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114170 transcription start site region 114170 MGI:6041937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114171 transcription start site region 114171 MGI:6041938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114172 transcription start site region 114172 MGI:6041939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114173 transcription start site region 114173 MGI:6041940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114174 transcription start site region 114174 MGI:6041941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114175 transcription start site region 114175 MGI:6041942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114176 transcription start site region 114176 MGI:6041943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114177 transcription start site region 114177 MGI:6041944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114178 transcription start site region 114178 MGI:6041945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114179 transcription start site region 114179 MGI:6041946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114180 transcription start site region 114180 MGI:6041947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114181 transcription start site region 114181 MGI:6041948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114182 transcription start site region 114182 MGI:6041949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114183 transcription start site region 114183 MGI:6041950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114184 transcription start site region 114184 MGI:6041951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114185 transcription start site region 114185 MGI:6041952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114186 transcription start site region 114186 MGI:6041953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114187 transcription start site region 114187 MGI:6041954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114188 transcription start site region 114188 MGI:6041955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114189 transcription start site region 114189 MGI:6041956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114190 transcription start site region 114190 MGI:6041957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114191 transcription start site region 114191 MGI:6041958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114192 transcription start site region 114192 MGI:6041959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114193 transcription start site region 114193 MGI:6041960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114194 transcription start site region 114194 MGI:6041961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114195 transcription start site region 114195 MGI:6041962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114196 transcription start site region 114196 MGI:6041963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114197 transcription start site region 114197 MGI:6041964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114198 transcription start site region 114198 MGI:6041965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114199 transcription start site region 114199 MGI:6041966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114200 transcription start site region 114200 MGI:6041967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114201 transcription start site region 114201 MGI:6041968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114202 transcription start site region 114202 MGI:6041969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114203 transcription start site region 114203 MGI:6041970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114204 transcription start site region 114204 MGI:6041971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114205 transcription start site region 114205 MGI:6041972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114206 transcription start site region 114206 MGI:6041973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114207 transcription start site region 114207 MGI:6041974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114208 transcription start site region 114208 MGI:6041975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114209 transcription start site region 114209 MGI:6041976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114210 transcription start site region 114210 MGI:6041977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114211 transcription start site region 114211 MGI:6041978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114212 transcription start site region 114212 MGI:6041979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114213 transcription start site region 114213 MGI:6041980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114214 transcription start site region 114214 MGI:6041981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114215 transcription start site region 114215 MGI:6041982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114216 transcription start site region 114216 MGI:6041983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114217 transcription start site region 114217 MGI:6041984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114218 transcription start site region 114218 MGI:6041985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114219 transcription start site region 114219 MGI:6041986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114220 transcription start site region 114220 MGI:6041987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114221 transcription start site region 114221 MGI:6041988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114222 transcription start site region 114222 MGI:6041989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114223 transcription start site region 114223 MGI:6041990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114224 transcription start site region 114224 MGI:6041991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114225 transcription start site region 114225 MGI:6041992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114226 transcription start site region 114226 MGI:6041993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114227 transcription start site region 114227 MGI:6041994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114228 transcription start site region 114228 MGI:6041995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114229 transcription start site region 114229 MGI:6041996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114230 transcription start site region 114230 MGI:6041997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114231 transcription start site region 114231 MGI:6041998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114232 transcription start site region 114232 MGI:6041999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114233 transcription start site region 114233 MGI:6042000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114234 transcription start site region 114234 MGI:6042001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114235 transcription start site region 114235 MGI:6042002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114236 transcription start site region 114236 MGI:6042003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114237 transcription start site region 114237 MGI:6042004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114238 transcription start site region 114238 MGI:6042005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114239 transcription start site region 114239 MGI:6042006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114240 transcription start site region 114240 MGI:6042007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114241 transcription start site region 114241 MGI:6042008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114242 transcription start site region 114242 MGI:6042009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114243 transcription start site region 114243 MGI:6042010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114244 transcription start site region 114244 MGI:6042011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114245 transcription start site region 114245 MGI:6042012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114246 transcription start site region 114246 MGI:6042013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114247 transcription start site region 114247 MGI:6042014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114248 transcription start site region 114248 MGI:6042015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114249 transcription start site region 114249 MGI:6042016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114250 transcription start site region 114250 MGI:6042017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114251 transcription start site region 114251 MGI:6042018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114252 transcription start site region 114252 MGI:6042019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114253 transcription start site region 114253 MGI:6042020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114254 transcription start site region 114254 MGI:6042021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114255 transcription start site region 114255 MGI:6042022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114256 transcription start site region 114256 MGI:6042023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114257 transcription start site region 114257 MGI:6042024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114258 transcription start site region 114258 MGI:6042025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114259 transcription start site region 114259 MGI:6042026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114260 transcription start site region 114260 MGI:6042027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114261 transcription start site region 114261 MGI:6042028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114262 transcription start site region 114262 MGI:6042029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114263 transcription start site region 114263 MGI:6042030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114264 transcription start site region 114264 MGI:6042031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114265 transcription start site region 114265 MGI:6042032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114266 transcription start site region 114266 MGI:6042033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114267 transcription start site region 114267 MGI:6042034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114268 transcription start site region 114268 MGI:6042035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114269 transcription start site region 114269 MGI:6042036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114270 transcription start site region 114270 MGI:6042037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114271 transcription start site region 114271 MGI:6042038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114272 transcription start site region 114272 MGI:6042039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114273 transcription start site region 114273 MGI:6042040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114274 transcription start site region 114274 MGI:6042041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114275 transcription start site region 114275 MGI:6042042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114276 transcription start site region 114276 MGI:6042043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114277 transcription start site region 114277 MGI:6042044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114278 transcription start site region 114278 MGI:6042045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114279 transcription start site region 114279 MGI:6042046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114280 transcription start site region 114280 MGI:6042047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114281 transcription start site region 114281 MGI:6042048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114282 transcription start site region 114282 MGI:6042049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114283 transcription start site region 114283 MGI:6042050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114284 transcription start site region 114284 MGI:6042051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114285 transcription start site region 114285 MGI:6042052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114286 transcription start site region 114286 MGI:6042053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114287 transcription start site region 114287 MGI:6042054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114288 transcription start site region 114288 MGI:6042055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114289 transcription start site region 114289 MGI:6042056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114290 transcription start site region 114290 MGI:6042057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114291 transcription start site region 114291 MGI:6042058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114292 transcription start site region 114292 MGI:6042059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114293 transcription start site region 114293 MGI:6042060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114294 transcription start site region 114294 MGI:6042061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114295 transcription start site region 114295 MGI:6042062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114296 transcription start site region 114296 MGI:6042063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114297 transcription start site region 114297 MGI:6042064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114298 transcription start site region 114298 MGI:6042065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114299 transcription start site region 114299 MGI:6042066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114300 transcription start site region 114300 MGI:6042067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114301 transcription start site region 114301 MGI:6042068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114302 transcription start site region 114302 MGI:6042069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114303 transcription start site region 114303 MGI:6042070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114304 transcription start site region 114304 MGI:6042071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114305 transcription start site region 114305 MGI:6042072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114306 transcription start site region 114306 MGI:6042073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114307 transcription start site region 114307 MGI:6042074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114308 transcription start site region 114308 MGI:6042075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114309 transcription start site region 114309 MGI:6042076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114310 transcription start site region 114310 MGI:6042077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114311 transcription start site region 114311 MGI:6042078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114312 transcription start site region 114312 MGI:6042079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114313 transcription start site region 114313 MGI:6042080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114314 transcription start site region 114314 MGI:6042081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114315 transcription start site region 114315 MGI:6042082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114316 transcription start site region 114316 MGI:6042083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114317 transcription start site region 114317 MGI:6042084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114318 transcription start site region 114318 MGI:6042085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114319 transcription start site region 114319 MGI:6042086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114320 transcription start site region 114320 MGI:6042087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114321 transcription start site region 114321 MGI:6042088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114322 transcription start site region 114322 MGI:6042089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114323 transcription start site region 114323 MGI:6042090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114324 transcription start site region 114324 MGI:6042091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114325 transcription start site region 114325 MGI:6042092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114326 transcription start site region 114326 MGI:6042093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114327 transcription start site region 114327 MGI:6042094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114328 transcription start site region 114328 MGI:6042095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114329 transcription start site region 114329 MGI:6042096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114330 transcription start site region 114330 MGI:6042097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114331 transcription start site region 114331 MGI:6042098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114332 transcription start site region 114332 MGI:6042099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114333 transcription start site region 114333 MGI:6042100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114334 transcription start site region 114334 MGI:6042101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114335 transcription start site region 114335 MGI:6042102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114336 transcription start site region 114336 MGI:6042103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114337 transcription start site region 114337 MGI:6042104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114338 transcription start site region 114338 MGI:6042105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114339 transcription start site region 114339 MGI:6042106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114340 transcription start site region 114340 MGI:6042107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114341 transcription start site region 114341 MGI:6042108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114342 transcription start site region 114342 MGI:6042109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114343 transcription start site region 114343 MGI:6042110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114344 transcription start site region 114344 MGI:6042111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114345 transcription start site region 114345 MGI:6042112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114346 transcription start site region 114346 MGI:6042113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114347 transcription start site region 114347 MGI:6042114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114348 transcription start site region 114348 MGI:6042115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114349 transcription start site region 114349 MGI:6042116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114350 transcription start site region 114350 MGI:6042117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114351 transcription start site region 114351 MGI:6042118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114352 transcription start site region 114352 MGI:6042119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114353 transcription start site region 114353 MGI:6042120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114354 transcription start site region 114354 MGI:6042121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114355 transcription start site region 114355 MGI:6042122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114356 transcription start site region 114356 MGI:6042123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114357 transcription start site region 114357 MGI:6042124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114358 transcription start site region 114358 MGI:6042125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114359 transcription start site region 114359 MGI:6042126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114360 transcription start site region 114360 MGI:6042127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114361 transcription start site region 114361 MGI:6042128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114362 transcription start site region 114362 MGI:6042129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114363 transcription start site region 114363 MGI:6042130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114364 transcription start site region 114364 MGI:6042131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114365 transcription start site region 114365 MGI:6042132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114366 transcription start site region 114366 MGI:6042133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114367 transcription start site region 114367 MGI:6042134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114368 transcription start site region 114368 MGI:6042135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114369 transcription start site region 114369 MGI:6042136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114370 transcription start site region 114370 MGI:6042137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114371 transcription start site region 114371 MGI:6042138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114372 transcription start site region 114372 MGI:6042139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114373 transcription start site region 114373 MGI:6042140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114374 transcription start site region 114374 MGI:6042141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114375 transcription start site region 114375 MGI:6042142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114376 transcription start site region 114376 MGI:6042143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114377 transcription start site region 114377 MGI:6042144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114378 transcription start site region 114378 MGI:6042145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114379 transcription start site region 114379 MGI:6042146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114380 transcription start site region 114380 MGI:6042147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114381 transcription start site region 114381 MGI:6042148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114382 transcription start site region 114382 MGI:6042149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114383 transcription start site region 114383 MGI:6042150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114384 transcription start site region 114384 MGI:6042151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114385 transcription start site region 114385 MGI:6042152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114386 transcription start site region 114386 MGI:6042153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114387 transcription start site region 114387 MGI:6042154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114388 transcription start site region 114388 MGI:6042155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114389 transcription start site region 114389 MGI:6042156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114390 transcription start site region 114390 MGI:6042157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114391 transcription start site region 114391 MGI:6042158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114392 transcription start site region 114392 MGI:6042159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114393 transcription start site region 114393 MGI:6042160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114394 transcription start site region 114394 MGI:6042161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114395 transcription start site region 114395 MGI:6042162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114396 transcription start site region 114396 MGI:6042163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114397 transcription start site region 114397 MGI:6042164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114398 transcription start site region 114398 MGI:6042165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114399 transcription start site region 114399 MGI:6042166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114400 transcription start site region 114400 MGI:6042167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114401 transcription start site region 114401 MGI:6042168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114402 transcription start site region 114402 MGI:6042169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114403 transcription start site region 114403 MGI:6042170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114404 transcription start site region 114404 MGI:6042171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114405 transcription start site region 114405 MGI:6042172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114406 transcription start site region 114406 MGI:6042173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114407 transcription start site region 114407 MGI:6042174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114408 transcription start site region 114408 MGI:6042175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114409 transcription start site region 114409 MGI:6042176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114410 transcription start site region 114410 MGI:6042177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114411 transcription start site region 114411 MGI:6042178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114412 transcription start site region 114412 MGI:6042179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114413 transcription start site region 114413 MGI:6042180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114414 transcription start site region 114414 MGI:6042181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114415 transcription start site region 114415 MGI:6042182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114416 transcription start site region 114416 MGI:6042183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114417 transcription start site region 114417 MGI:6042184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114418 transcription start site region 114418 MGI:6042185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114419 transcription start site region 114419 MGI:6042186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114420 transcription start site region 114420 MGI:6042187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114421 transcription start site region 114421 MGI:6042188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114422 transcription start site region 114422 MGI:6042189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114423 transcription start site region 114423 MGI:6042190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114424 transcription start site region 114424 MGI:6042191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114425 transcription start site region 114425 MGI:6042192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114426 transcription start site region 114426 MGI:6042193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114427 transcription start site region 114427 MGI:6042194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114428 transcription start site region 114428 MGI:6042195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114429 transcription start site region 114429 MGI:6042196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114430 transcription start site region 114430 MGI:6042197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114431 transcription start site region 114431 MGI:6042198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114432 transcription start site region 114432 MGI:6042199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114433 transcription start site region 114433 MGI:6042200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114434 transcription start site region 114434 MGI:6042201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114435 transcription start site region 114435 MGI:6042202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114436 transcription start site region 114436 MGI:6042203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114437 transcription start site region 114437 MGI:6042204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114438 transcription start site region 114438 MGI:6042205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114439 transcription start site region 114439 MGI:6042206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114440 transcription start site region 114440 MGI:6042207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114441 transcription start site region 114441 MGI:6042208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114442 transcription start site region 114442 MGI:6042209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114443 transcription start site region 114443 MGI:6042210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114444 transcription start site region 114444 MGI:6042211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114445 transcription start site region 114445 MGI:6042212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114446 transcription start site region 114446 MGI:6042213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114447 transcription start site region 114447 MGI:6042214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114448 transcription start site region 114448 MGI:6042215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114449 transcription start site region 114449 MGI:6042216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114450 transcription start site region 114450 MGI:6042217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114451 transcription start site region 114451 MGI:6042218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114452 transcription start site region 114452 MGI:6042219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114453 transcription start site region 114453 MGI:6042220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114454 transcription start site region 114454 MGI:6042221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114455 transcription start site region 114455 MGI:6042222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114456 transcription start site region 114456 MGI:6042223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114457 transcription start site region 114457 MGI:6042224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114458 transcription start site region 114458 MGI:6042225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114459 transcription start site region 114459 MGI:6042226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114460 transcription start site region 114460 MGI:6042227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114461 transcription start site region 114461 MGI:6042228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114462 transcription start site region 114462 MGI:6042229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114463 transcription start site region 114463 MGI:6042230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114464 transcription start site region 114464 MGI:6042231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114465 transcription start site region 114465 MGI:6042232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114466 transcription start site region 114466 MGI:6042233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114467 transcription start site region 114467 MGI:6042234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114468 transcription start site region 114468 MGI:6042235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114469 transcription start site region 114469 MGI:6042236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114470 transcription start site region 114470 MGI:6042237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114471 transcription start site region 114471 MGI:6042238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114472 transcription start site region 114472 MGI:6042239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114473 transcription start site region 114473 MGI:6042240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114474 transcription start site region 114474 MGI:6042241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114475 transcription start site region 114475 MGI:6042242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114476 transcription start site region 114476 MGI:6042243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114477 transcription start site region 114477 MGI:6042244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114478 transcription start site region 114478 MGI:6042245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114479 transcription start site region 114479 MGI:6042246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114480 transcription start site region 114480 MGI:6042247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114481 transcription start site region 114481 MGI:6042248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114482 transcription start site region 114482 MGI:6042249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114483 transcription start site region 114483 MGI:6042250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114484 transcription start site region 114484 MGI:6042251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114485 transcription start site region 114485 MGI:6042252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114486 transcription start site region 114486 MGI:6042253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114487 transcription start site region 114487 MGI:6042254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114488 transcription start site region 114488 MGI:6042255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114489 transcription start site region 114489 MGI:6042256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114490 transcription start site region 114490 MGI:6042257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114491 transcription start site region 114491 MGI:6042258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114492 transcription start site region 114492 MGI:6042259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114493 transcription start site region 114493 MGI:6042260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114494 transcription start site region 114494 MGI:6042261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114495 transcription start site region 114495 MGI:6042262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114496 transcription start site region 114496 MGI:6042263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114497 transcription start site region 114497 MGI:6042264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114498 transcription start site region 114498 MGI:6042265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114499 transcription start site region 114499 MGI:6042266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114500 transcription start site region 114500 MGI:6042267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114501 transcription start site region 114501 MGI:6042268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114502 transcription start site region 114502 MGI:6042269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114503 transcription start site region 114503 MGI:6042270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114504 transcription start site region 114504 MGI:6042271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114505 transcription start site region 114505 MGI:6042272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114506 transcription start site region 114506 MGI:6042273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114507 transcription start site region 114507 MGI:6042274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114508 transcription start site region 114508 MGI:6042275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114509 transcription start site region 114509 MGI:6042276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114510 transcription start site region 114510 MGI:6042277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114511 transcription start site region 114511 MGI:6042278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114512 transcription start site region 114512 MGI:6042279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114513 transcription start site region 114513 MGI:6042280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114514 transcription start site region 114514 MGI:6042281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114515 transcription start site region 114515 MGI:6042282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114516 transcription start site region 114516 MGI:6042283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114517 transcription start site region 114517 MGI:6042284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114518 transcription start site region 114518 MGI:6042285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114519 transcription start site region 114519 MGI:6042286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114520 transcription start site region 114520 MGI:6042287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114521 transcription start site region 114521 MGI:6042288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114522 transcription start site region 114522 MGI:6042289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114523 transcription start site region 114523 MGI:6042290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114524 transcription start site region 114524 MGI:6042291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114525 transcription start site region 114525 MGI:6042292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114526 transcription start site region 114526 MGI:6042293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114527 transcription start site region 114527 MGI:6042294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114528 transcription start site region 114528 MGI:6042295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114529 transcription start site region 114529 MGI:6042296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114530 transcription start site region 114530 MGI:6042297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114531 transcription start site region 114531 MGI:6042298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114532 transcription start site region 114532 MGI:6042299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114533 transcription start site region 114533 MGI:6042300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114534 transcription start site region 114534 MGI:6042301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114535 transcription start site region 114535 MGI:6042302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114536 transcription start site region 114536 MGI:6042303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114537 transcription start site region 114537 MGI:6042304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114538 transcription start site region 114538 MGI:6042305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114539 transcription start site region 114539 MGI:6042306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114540 transcription start site region 114540 MGI:6042307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114541 transcription start site region 114541 MGI:6042308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114542 transcription start site region 114542 MGI:6042309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114543 transcription start site region 114543 MGI:6042310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114544 transcription start site region 114544 MGI:6042311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114545 transcription start site region 114545 MGI:6042312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114546 transcription start site region 114546 MGI:6042313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114547 transcription start site region 114547 MGI:6042314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114548 transcription start site region 114548 MGI:6042315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114549 transcription start site region 114549 MGI:6042316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114550 transcription start site region 114550 MGI:6042317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114551 transcription start site region 114551 MGI:6042318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114552 transcription start site region 114552 MGI:6042319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114553 transcription start site region 114553 MGI:6042320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114554 transcription start site region 114554 MGI:6042321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114555 transcription start site region 114555 MGI:6042322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114556 transcription start site region 114556 MGI:6042323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114557 transcription start site region 114557 MGI:6042324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114558 transcription start site region 114558 MGI:6042325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114559 transcription start site region 114559 MGI:6042326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114560 transcription start site region 114560 MGI:6042327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114561 transcription start site region 114561 MGI:6042328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114562 transcription start site region 114562 MGI:6042329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114563 transcription start site region 114563 MGI:6042330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114564 transcription start site region 114564 MGI:6042331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114565 transcription start site region 114565 MGI:6042332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114566 transcription start site region 114566 MGI:6042333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114567 transcription start site region 114567 MGI:6042334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114568 transcription start site region 114568 MGI:6042335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114569 transcription start site region 114569 MGI:6042336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114570 transcription start site region 114570 MGI:6042337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114571 transcription start site region 114571 MGI:6042338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114572 transcription start site region 114572 MGI:6042339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114573 transcription start site region 114573 MGI:6042340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114574 transcription start site region 114574 MGI:6042341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114575 transcription start site region 114575 MGI:6042342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114576 transcription start site region 114576 MGI:6042343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114577 transcription start site region 114577 MGI:6042344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114578 transcription start site region 114578 MGI:6042345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114579 transcription start site region 114579 MGI:6042346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114580 transcription start site region 114580 MGI:6042347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114581 transcription start site region 114581 MGI:6042348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114582 transcription start site region 114582 MGI:6042349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114583 transcription start site region 114583 MGI:6042350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114584 transcription start site region 114584 MGI:6042351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114585 transcription start site region 114585 MGI:6042352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114586 transcription start site region 114586 MGI:6042353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114587 transcription start site region 114587 MGI:6042354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114588 transcription start site region 114588 MGI:6042355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114589 transcription start site region 114589 MGI:6042356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114590 transcription start site region 114590 MGI:6042357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114591 transcription start site region 114591 MGI:6042358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114592 transcription start site region 114592 MGI:6042359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114593 transcription start site region 114593 MGI:6042360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114594 transcription start site region 114594 MGI:6042361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114595 transcription start site region 114595 MGI:6042362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114596 transcription start site region 114596 MGI:6042363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114597 transcription start site region 114597 MGI:6042364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114598 transcription start site region 114598 MGI:6042365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114599 transcription start site region 114599 MGI:6042366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114600 transcription start site region 114600 MGI:6042367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114601 transcription start site region 114601 MGI:6042368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114602 transcription start site region 114602 MGI:6042369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114603 transcription start site region 114603 MGI:6042370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114604 transcription start site region 114604 MGI:6042371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114605 transcription start site region 114605 MGI:6042372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114606 transcription start site region 114606 MGI:6042373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114607 transcription start site region 114607 MGI:6042374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114608 transcription start site region 114608 MGI:6042375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114609 transcription start site region 114609 MGI:6042376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114610 transcription start site region 114610 MGI:6042377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114611 transcription start site region 114611 MGI:6042378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114612 transcription start site region 114612 MGI:6042379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114613 transcription start site region 114613 MGI:6042380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114614 transcription start site region 114614 MGI:6042381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114615 transcription start site region 114615 MGI:6042382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114616 transcription start site region 114616 MGI:6042383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114617 transcription start site region 114617 MGI:6042384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114618 transcription start site region 114618 MGI:6042385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114619 transcription start site region 114619 MGI:6042386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114620 transcription start site region 114620 MGI:6042387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114621 transcription start site region 114621 MGI:6042388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114622 transcription start site region 114622 MGI:6042389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114623 transcription start site region 114623 MGI:6042390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114624 transcription start site region 114624 MGI:6042391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114625 transcription start site region 114625 MGI:6042392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114626 transcription start site region 114626 MGI:6042393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114627 transcription start site region 114627 MGI:6042394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114628 transcription start site region 114628 MGI:6042395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114629 transcription start site region 114629 MGI:6042396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114630 transcription start site region 114630 MGI:6042397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114631 transcription start site region 114631 MGI:6042398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114632 transcription start site region 114632 MGI:6042399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114633 transcription start site region 114633 MGI:6042400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114634 transcription start site region 114634 MGI:6042401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114635 transcription start site region 114635 MGI:6042402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114636 transcription start site region 114636 MGI:6042403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114637 transcription start site region 114637 MGI:6042404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114638 transcription start site region 114638 MGI:6042405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114639 transcription start site region 114639 MGI:6042406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114640 transcription start site region 114640 MGI:6042407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114641 transcription start site region 114641 MGI:6042408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114642 transcription start site region 114642 MGI:6042409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114643 transcription start site region 114643 MGI:6042410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114644 transcription start site region 114644 MGI:6042411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114645 transcription start site region 114645 MGI:6042412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114646 transcription start site region 114646 MGI:6042413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114647 transcription start site region 114647 MGI:6042414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114648 transcription start site region 114648 MGI:6042415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114649 transcription start site region 114649 MGI:6042416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114650 transcription start site region 114650 MGI:6042417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114651 transcription start site region 114651 MGI:6042418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114652 transcription start site region 114652 MGI:6042419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114653 transcription start site region 114653 MGI:6042420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114654 transcription start site region 114654 MGI:6042421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114655 transcription start site region 114655 MGI:6042422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114656 transcription start site region 114656 MGI:6042423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114657 transcription start site region 114657 MGI:6042424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114658 transcription start site region 114658 MGI:6042425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114659 transcription start site region 114659 MGI:6042426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114660 transcription start site region 114660 MGI:6042427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114661 transcription start site region 114661 MGI:6042428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114662 transcription start site region 114662 MGI:6042429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114663 transcription start site region 114663 MGI:6042430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114664 transcription start site region 114664 MGI:6042431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114665 transcription start site region 114665 MGI:6042432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114666 transcription start site region 114666 MGI:6042433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114667 transcription start site region 114667 MGI:6042434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114668 transcription start site region 114668 MGI:6042435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114669 transcription start site region 114669 MGI:6042436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114670 transcription start site region 114670 MGI:6042437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114671 transcription start site region 114671 MGI:6042438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114672 transcription start site region 114672 MGI:6042439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114673 transcription start site region 114673 MGI:6042440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114674 transcription start site region 114674 MGI:6042441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114675 transcription start site region 114675 MGI:6042442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114676 transcription start site region 114676 MGI:6042443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114677 transcription start site region 114677 MGI:6042444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114678 transcription start site region 114678 MGI:6042445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114679 transcription start site region 114679 MGI:6042446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114680 transcription start site region 114680 MGI:6042447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114681 transcription start site region 114681 MGI:6042448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114682 transcription start site region 114682 MGI:6042449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114683 transcription start site region 114683 MGI:6042450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114684 transcription start site region 114684 MGI:6042451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114685 transcription start site region 114685 MGI:6042452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114686 transcription start site region 114686 MGI:6042453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114687 transcription start site region 114687 MGI:6042454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114688 transcription start site region 114688 MGI:6042455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114689 transcription start site region 114689 MGI:6042456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114690 transcription start site region 114690 MGI:6042457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114691 transcription start site region 114691 MGI:6042458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114692 transcription start site region 114692 MGI:6042459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114693 transcription start site region 114693 MGI:6042460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114694 transcription start site region 114694 MGI:6042461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114695 transcription start site region 114695 MGI:6042462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114696 transcription start site region 114696 MGI:6042463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114697 transcription start site region 114697 MGI:6042464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114698 transcription start site region 114698 MGI:6042465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114699 transcription start site region 114699 MGI:6042466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114700 transcription start site region 114700 MGI:6042467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114701 transcription start site region 114701 MGI:6042468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114702 transcription start site region 114702 MGI:6042469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114703 transcription start site region 114703 MGI:6042470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114704 transcription start site region 114704 MGI:6042471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114705 transcription start site region 114705 MGI:6042472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114706 transcription start site region 114706 MGI:6042473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114707 transcription start site region 114707 MGI:6042474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114708 transcription start site region 114708 MGI:6042475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114709 transcription start site region 114709 MGI:6042476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114710 transcription start site region 114710 MGI:6042477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114711 transcription start site region 114711 MGI:6042478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114712 transcription start site region 114712 MGI:6042479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114713 transcription start site region 114713 MGI:6042480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114714 transcription start site region 114714 MGI:6042481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114715 transcription start site region 114715 MGI:6042482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114716 transcription start site region 114716 MGI:6042483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114717 transcription start site region 114717 MGI:6042484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114718 transcription start site region 114718 MGI:6042485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114719 transcription start site region 114719 MGI:6042486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114720 transcription start site region 114720 MGI:6042487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114721 transcription start site region 114721 MGI:6042488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114722 transcription start site region 114722 MGI:6042489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114723 transcription start site region 114723 MGI:6042490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114724 transcription start site region 114724 MGI:6042491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114725 transcription start site region 114725 MGI:6042492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114726 transcription start site region 114726 MGI:6042493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114727 transcription start site region 114727 MGI:6042494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114728 transcription start site region 114728 MGI:6042495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114729 transcription start site region 114729 MGI:6042496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114730 transcription start site region 114730 MGI:6042497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114731 transcription start site region 114731 MGI:6042498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114732 transcription start site region 114732 MGI:6042499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114733 transcription start site region 114733 MGI:6042500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114734 transcription start site region 114734 MGI:6042501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114735 transcription start site region 114735 MGI:6042502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114736 transcription start site region 114736 MGI:6042503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114737 transcription start site region 114737 MGI:6042504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114738 transcription start site region 114738 MGI:6042505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114739 transcription start site region 114739 MGI:6042506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114740 transcription start site region 114740 MGI:6042507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114741 transcription start site region 114741 MGI:6042508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114742 transcription start site region 114742 MGI:6042509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114743 transcription start site region 114743 MGI:6042510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114744 transcription start site region 114744 MGI:6042511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114745 transcription start site region 114745 MGI:6042512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114746 transcription start site region 114746 MGI:6042513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114747 transcription start site region 114747 MGI:6042514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114748 transcription start site region 114748 MGI:6042515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114749 transcription start site region 114749 MGI:6042516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114750 transcription start site region 114750 MGI:6042517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114751 transcription start site region 114751 MGI:6042518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114752 transcription start site region 114752 MGI:6042519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114753 transcription start site region 114753 MGI:6042520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114754 transcription start site region 114754 MGI:6042521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114755 transcription start site region 114755 MGI:6042522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114756 transcription start site region 114756 MGI:6042523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114757 transcription start site region 114757 MGI:6042524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114758 transcription start site region 114758 MGI:6042525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114759 transcription start site region 114759 MGI:6042526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114760 transcription start site region 114760 MGI:6042527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114761 transcription start site region 114761 MGI:6042528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114762 transcription start site region 114762 MGI:6042529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114763 transcription start site region 114763 MGI:6042530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114764 transcription start site region 114764 MGI:6042531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114765 transcription start site region 114765 MGI:6042532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114766 transcription start site region 114766 MGI:6042533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114767 transcription start site region 114767 MGI:6042534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114768 transcription start site region 114768 MGI:6042535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114769 transcription start site region 114769 MGI:6042536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114770 transcription start site region 114770 MGI:6042537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114771 transcription start site region 114771 MGI:6042538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114772 transcription start site region 114772 MGI:6042539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114773 transcription start site region 114773 MGI:6042540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114774 transcription start site region 114774 MGI:6042541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114775 transcription start site region 114775 MGI:6042542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114776 transcription start site region 114776 MGI:6042543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114777 transcription start site region 114777 MGI:6042544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114778 transcription start site region 114778 MGI:6042545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114779 transcription start site region 114779 MGI:6042546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114780 transcription start site region 114780 MGI:6042547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114781 transcription start site region 114781 MGI:6042548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114782 transcription start site region 114782 MGI:6042549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114783 transcription start site region 114783 MGI:6042550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114784 transcription start site region 114784 MGI:6042551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114785 transcription start site region 114785 MGI:6042552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114786 transcription start site region 114786 MGI:6042553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114787 transcription start site region 114787 MGI:6042554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114788 transcription start site region 114788 MGI:6042555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114789 transcription start site region 114789 MGI:6042556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114790 transcription start site region 114790 MGI:6042557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114791 transcription start site region 114791 MGI:6042558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114792 transcription start site region 114792 MGI:6042559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114793 transcription start site region 114793 MGI:6042560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114794 transcription start site region 114794 MGI:6042561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114795 transcription start site region 114795 MGI:6042562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114796 transcription start site region 114796 MGI:6042563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114797 transcription start site region 114797 MGI:6042564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114798 transcription start site region 114798 MGI:6042565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114799 transcription start site region 114799 MGI:6042566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114800 transcription start site region 114800 MGI:6042567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114801 transcription start site region 114801 MGI:6042568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114802 transcription start site region 114802 MGI:6042569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114803 transcription start site region 114803 MGI:6042570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114804 transcription start site region 114804 MGI:6042571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114805 transcription start site region 114805 MGI:6042572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114806 transcription start site region 114806 MGI:6042573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114807 transcription start site region 114807 MGI:6042574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114808 transcription start site region 114808 MGI:6042575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114809 transcription start site region 114809 MGI:6042576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114810 transcription start site region 114810 MGI:6042577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114811 transcription start site region 114811 MGI:6042578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114812 transcription start site region 114812 MGI:6042579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114813 transcription start site region 114813 MGI:6042580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114814 transcription start site region 114814 MGI:6042581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114815 transcription start site region 114815 MGI:6042582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114816 transcription start site region 114816 MGI:6042583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114817 transcription start site region 114817 MGI:6042584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114818 transcription start site region 114818 MGI:6042585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114819 transcription start site region 114819 MGI:6042586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114820 transcription start site region 114820 MGI:6042587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114821 transcription start site region 114821 MGI:6042588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114822 transcription start site region 114822 MGI:6042589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114823 transcription start site region 114823 MGI:6042590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114824 transcription start site region 114824 MGI:6042591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114825 transcription start site region 114825 MGI:6042592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114826 transcription start site region 114826 MGI:6042593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114827 transcription start site region 114827 MGI:6042594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114828 transcription start site region 114828 MGI:6042595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114829 transcription start site region 114829 MGI:6042596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114830 transcription start site region 114830 MGI:6042597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114831 transcription start site region 114831 MGI:6042598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114832 transcription start site region 114832 MGI:6042599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114833 transcription start site region 114833 MGI:6042600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114834 transcription start site region 114834 MGI:6042601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114835 transcription start site region 114835 MGI:6042602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114836 transcription start site region 114836 MGI:6042603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114837 transcription start site region 114837 MGI:6042604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114838 transcription start site region 114838 MGI:6042605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114839 transcription start site region 114839 MGI:6042606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114840 transcription start site region 114840 MGI:6042607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114841 transcription start site region 114841 MGI:6042608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114842 transcription start site region 114842 MGI:6042609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114843 transcription start site region 114843 MGI:6042610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114844 transcription start site region 114844 MGI:6042611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114845 transcription start site region 114845 MGI:6042612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114846 transcription start site region 114846 MGI:6042613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114847 transcription start site region 114847 MGI:6042614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114848 transcription start site region 114848 MGI:6042615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114849 transcription start site region 114849 MGI:6042616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114850 transcription start site region 114850 MGI:6042617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114851 transcription start site region 114851 MGI:6042618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114852 transcription start site region 114852 MGI:6042619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114853 transcription start site region 114853 MGI:6042620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114854 transcription start site region 114854 MGI:6042621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114855 transcription start site region 114855 MGI:6042622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114856 transcription start site region 114856 MGI:6042623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114857 transcription start site region 114857 MGI:6042624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114858 transcription start site region 114858 MGI:6042625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114859 transcription start site region 114859 MGI:6042626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114860 transcription start site region 114860 MGI:6042627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114861 transcription start site region 114861 MGI:6042628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114862 transcription start site region 114862 MGI:6042629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114863 transcription start site region 114863 MGI:6042630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114864 transcription start site region 114864 MGI:6042631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114865 transcription start site region 114865 MGI:6042632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114866 transcription start site region 114866 MGI:6042633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114867 transcription start site region 114867 MGI:6042634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114868 transcription start site region 114868 MGI:6042635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114869 transcription start site region 114869 MGI:6042636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114870 transcription start site region 114870 MGI:6042637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114871 transcription start site region 114871 MGI:6042638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114872 transcription start site region 114872 MGI:6042639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114873 transcription start site region 114873 MGI:6042640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114874 transcription start site region 114874 MGI:6042641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114875 transcription start site region 114875 MGI:6042642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114876 transcription start site region 114876 MGI:6042643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114877 transcription start site region 114877 MGI:6042644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114878 transcription start site region 114878 MGI:6042645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114879 transcription start site region 114879 MGI:6042646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114880 transcription start site region 114880 MGI:6042647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114881 transcription start site region 114881 MGI:6042648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114882 transcription start site region 114882 MGI:6042649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114883 transcription start site region 114883 MGI:6042650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114884 transcription start site region 114884 MGI:6042651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114885 transcription start site region 114885 MGI:6042652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114886 transcription start site region 114886 MGI:6042653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114887 transcription start site region 114887 MGI:6042654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114888 transcription start site region 114888 MGI:6042655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114889 transcription start site region 114889 MGI:6042656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114890 transcription start site region 114890 MGI:6042657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114891 transcription start site region 114891 MGI:6042658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114892 transcription start site region 114892 MGI:6042659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114893 transcription start site region 114893 MGI:6042660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114894 transcription start site region 114894 MGI:6042661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114895 transcription start site region 114895 MGI:6042662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114896 transcription start site region 114896 MGI:6042663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114897 transcription start site region 114897 MGI:6042664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114898 transcription start site region 114898 MGI:6042665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114899 transcription start site region 114899 MGI:6042666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114900 transcription start site region 114900 MGI:6042667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114901 transcription start site region 114901 MGI:6042668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114902 transcription start site region 114902 MGI:6042669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114903 transcription start site region 114903 MGI:6042670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114904 transcription start site region 114904 MGI:6042671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114905 transcription start site region 114905 MGI:6042672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114906 transcription start site region 114906 MGI:6042673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114907 transcription start site region 114907 MGI:6042674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114908 transcription start site region 114908 MGI:6042675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114909 transcription start site region 114909 MGI:6042676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114910 transcription start site region 114910 MGI:6042677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114911 transcription start site region 114911 MGI:6042678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114912 transcription start site region 114912 MGI:6042679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114913 transcription start site region 114913 MGI:6042680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114914 transcription start site region 114914 MGI:6042681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114915 transcription start site region 114915 MGI:6042682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114916 transcription start site region 114916 MGI:6042683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114917 transcription start site region 114917 MGI:6042684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114918 transcription start site region 114918 MGI:6042685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114919 transcription start site region 114919 MGI:6042686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114920 transcription start site region 114920 MGI:6042687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114921 transcription start site region 114921 MGI:6042688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114922 transcription start site region 114922 MGI:6042689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114923 transcription start site region 114923 MGI:6042690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114924 transcription start site region 114924 MGI:6042691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114925 transcription start site region 114925 MGI:6042692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114926 transcription start site region 114926 MGI:6042693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114927 transcription start site region 114927 MGI:6042694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114928 transcription start site region 114928 MGI:6042695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114929 transcription start site region 114929 MGI:6042696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114930 transcription start site region 114930 MGI:6042697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114931 transcription start site region 114931 MGI:6042698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114932 transcription start site region 114932 MGI:6042699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114933 transcription start site region 114933 MGI:6042700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114934 transcription start site region 114934 MGI:6042701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114935 transcription start site region 114935 MGI:6042702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114936 transcription start site region 114936 MGI:6042703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114937 transcription start site region 114937 MGI:6042704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114938 transcription start site region 114938 MGI:6042705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114939 transcription start site region 114939 MGI:6042706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114940 transcription start site region 114940 MGI:6042707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114941 transcription start site region 114941 MGI:6042708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114942 transcription start site region 114942 MGI:6042709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114943 transcription start site region 114943 MGI:6042710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114944 transcription start site region 114944 MGI:6042711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114945 transcription start site region 114945 MGI:6042712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114946 transcription start site region 114946 MGI:6042713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114947 transcription start site region 114947 MGI:6042714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114948 transcription start site region 114948 MGI:6042715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114949 transcription start site region 114949 MGI:6042716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114950 transcription start site region 114950 MGI:6042717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114951 transcription start site region 114951 MGI:6042718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114952 transcription start site region 114952 MGI:6042719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114953 transcription start site region 114953 MGI:6042720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114954 transcription start site region 114954 MGI:6042721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114955 transcription start site region 114955 MGI:6042722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114956 transcription start site region 114956 MGI:6042723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114957 transcription start site region 114957 MGI:6042724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114958 transcription start site region 114958 MGI:6042725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114959 transcription start site region 114959 MGI:6042726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114960 transcription start site region 114960 MGI:6042727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114961 transcription start site region 114961 MGI:6042728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114962 transcription start site region 114962 MGI:6042729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114963 transcription start site region 114963 MGI:6042730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114964 transcription start site region 114964 MGI:6042731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114965 transcription start site region 114965 MGI:6042732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114966 transcription start site region 114966 MGI:6042733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114967 transcription start site region 114967 MGI:6042734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114968 transcription start site region 114968 MGI:6042735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114969 transcription start site region 114969 MGI:6042736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114970 transcription start site region 114970 MGI:6042737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114971 transcription start site region 114971 MGI:6042738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114972 transcription start site region 114972 MGI:6042739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114973 transcription start site region 114973 MGI:6042740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114974 transcription start site region 114974 MGI:6042741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114975 transcription start site region 114975 MGI:6042742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114976 transcription start site region 114976 MGI:6042743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114977 transcription start site region 114977 MGI:6042744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114978 transcription start site region 114978 MGI:6042745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114979 transcription start site region 114979 MGI:6042746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114980 transcription start site region 114980 MGI:6042747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114981 transcription start site region 114981 MGI:6042748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114982 transcription start site region 114982 MGI:6042749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114983 transcription start site region 114983 MGI:6042750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114984 transcription start site region 114984 MGI:6042751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114985 transcription start site region 114985 MGI:6042752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114986 transcription start site region 114986 MGI:6042753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114987 transcription start site region 114987 MGI:6042754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114988 transcription start site region 114988 MGI:6042755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114989 transcription start site region 114989 MGI:6042756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114990 transcription start site region 114990 MGI:6042757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114991 transcription start site region 114991 MGI:6042758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114992 transcription start site region 114992 MGI:6042759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114993 transcription start site region 114993 MGI:6042760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114994 transcription start site region 114994 MGI:6042761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114995 transcription start site region 114995 MGI:6042762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114996 transcription start site region 114996 MGI:6042763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114997 transcription start site region 114997 MGI:6042764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114998 transcription start site region 114998 MGI:6042765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114999 transcription start site region 114999 MGI:6042766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115000 transcription start site region 115000 MGI:6042767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115001 transcription start site region 115001 MGI:6042768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115002 transcription start site region 115002 MGI:6042769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115003 transcription start site region 115003 MGI:6042770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115004 transcription start site region 115004 MGI:6042771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115005 transcription start site region 115005 MGI:6042772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115006 transcription start site region 115006 MGI:6042773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115007 transcription start site region 115007 MGI:6042774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115008 transcription start site region 115008 MGI:6042775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115009 transcription start site region 115009 MGI:6042776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115010 transcription start site region 115010 MGI:6042777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115011 transcription start site region 115011 MGI:6042778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115012 transcription start site region 115012 MGI:6042779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115013 transcription start site region 115013 MGI:6042780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115014 transcription start site region 115014 MGI:6042781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115015 transcription start site region 115015 MGI:6042782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115016 transcription start site region 115016 MGI:6042783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115017 transcription start site region 115017 MGI:6042784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115018 transcription start site region 115018 MGI:6042785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115019 transcription start site region 115019 MGI:6042786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115020 transcription start site region 115020 MGI:6042787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115021 transcription start site region 115021 MGI:6042788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115022 transcription start site region 115022 MGI:6042789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115023 transcription start site region 115023 MGI:6042790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115024 transcription start site region 115024 MGI:6042791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115025 transcription start site region 115025 MGI:6042792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115026 transcription start site region 115026 MGI:6042793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115027 transcription start site region 115027 MGI:6042794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115028 transcription start site region 115028 MGI:6042795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115029 transcription start site region 115029 MGI:6042796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115030 transcription start site region 115030 MGI:6042797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115031 transcription start site region 115031 MGI:6042798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115032 transcription start site region 115032 MGI:6042799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115033 transcription start site region 115033 MGI:6042800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115034 transcription start site region 115034 MGI:6042801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115035 transcription start site region 115035 MGI:6042802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115036 transcription start site region 115036 MGI:6042803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115037 transcription start site region 115037 MGI:6042804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115038 transcription start site region 115038 MGI:6042805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115039 transcription start site region 115039 MGI:6042806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115040 transcription start site region 115040 MGI:6042807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115041 transcription start site region 115041 MGI:6042808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115042 transcription start site region 115042 MGI:6042809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115043 transcription start site region 115043 MGI:6042810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115044 transcription start site region 115044 MGI:6042811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115045 transcription start site region 115045 MGI:6042812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115046 transcription start site region 115046 MGI:6042813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115047 transcription start site region 115047 MGI:6042814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115048 transcription start site region 115048 MGI:6042815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115049 transcription start site region 115049 MGI:6042816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115050 transcription start site region 115050 MGI:6042817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115051 transcription start site region 115051 MGI:6042818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115052 transcription start site region 115052 MGI:6042819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115053 transcription start site region 115053 MGI:6042820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115054 transcription start site region 115054 MGI:6042821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115055 transcription start site region 115055 MGI:6042822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115056 transcription start site region 115056 MGI:6042823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115057 transcription start site region 115057 MGI:6042824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115058 transcription start site region 115058 MGI:6042825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115059 transcription start site region 115059 MGI:6042826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115060 transcription start site region 115060 MGI:6042827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115061 transcription start site region 115061 MGI:6042828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115062 transcription start site region 115062 MGI:6042829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115063 transcription start site region 115063 MGI:6042830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115064 transcription start site region 115064 MGI:6042831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115065 transcription start site region 115065 MGI:6042832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115066 transcription start site region 115066 MGI:6042833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115067 transcription start site region 115067 MGI:6042834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115068 transcription start site region 115068 MGI:6042835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115069 transcription start site region 115069 MGI:6042836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115070 transcription start site region 115070 MGI:6042837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115071 transcription start site region 115071 MGI:6042838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115072 transcription start site region 115072 MGI:6042839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115073 transcription start site region 115073 MGI:6042840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115074 transcription start site region 115074 MGI:6042841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115075 transcription start site region 115075 MGI:6042842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115076 transcription start site region 115076 MGI:6042843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115077 transcription start site region 115077 MGI:6042844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115078 transcription start site region 115078 MGI:6042845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115079 transcription start site region 115079 MGI:6042846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115080 transcription start site region 115080 MGI:6042847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115081 transcription start site region 115081 MGI:6042848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115082 transcription start site region 115082 MGI:6042849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115083 transcription start site region 115083 MGI:6042850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115084 transcription start site region 115084 MGI:6042851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115085 transcription start site region 115085 MGI:6042852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP