Tssr113022 transcription start site region 113022 MGI:6040789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113023 transcription start site region 113023 MGI:6040790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113024 transcription start site region 113024 MGI:6040791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113025 transcription start site region 113025 MGI:6040792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113026 transcription start site region 113026 MGI:6040793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113027 transcription start site region 113027 MGI:6040794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113028 transcription start site region 113028 MGI:6040795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113029 transcription start site region 113029 MGI:6040796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113030 transcription start site region 113030 MGI:6040797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113031 transcription start site region 113031 MGI:6040798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113032 transcription start site region 113032 MGI:6040799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113033 transcription start site region 113033 MGI:6040800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113034 transcription start site region 113034 MGI:6040801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113035 transcription start site region 113035 MGI:6040802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113036 transcription start site region 113036 MGI:6040803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113037 transcription start site region 113037 MGI:6040804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113038 transcription start site region 113038 MGI:6040805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113039 transcription start site region 113039 MGI:6040806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113040 transcription start site region 113040 MGI:6040807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113041 transcription start site region 113041 MGI:6040808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113042 transcription start site region 113042 MGI:6040809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113043 transcription start site region 113043 MGI:6040810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113044 transcription start site region 113044 MGI:6040811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113045 transcription start site region 113045 MGI:6040812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113046 transcription start site region 113046 MGI:6040813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113047 transcription start site region 113047 MGI:6040814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113048 transcription start site region 113048 MGI:6040815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113049 transcription start site region 113049 MGI:6040816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113050 transcription start site region 113050 MGI:6040817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113051 transcription start site region 113051 MGI:6040818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113052 transcription start site region 113052 MGI:6040819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113053 transcription start site region 113053 MGI:6040820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113054 transcription start site region 113054 MGI:6040821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113055 transcription start site region 113055 MGI:6040822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113056 transcription start site region 113056 MGI:6040823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113057 transcription start site region 113057 MGI:6040824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113058 transcription start site region 113058 MGI:6040825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113059 transcription start site region 113059 MGI:6040826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113060 transcription start site region 113060 MGI:6040827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113061 transcription start site region 113061 MGI:6040828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113062 transcription start site region 113062 MGI:6040829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113063 transcription start site region 113063 MGI:6040830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113064 transcription start site region 113064 MGI:6040831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113065 transcription start site region 113065 MGI:6040832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113066 transcription start site region 113066 MGI:6040833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113067 transcription start site region 113067 MGI:6040834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113068 transcription start site region 113068 MGI:6040835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113069 transcription start site region 113069 MGI:6040836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113070 transcription start site region 113070 MGI:6040837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113071 transcription start site region 113071 MGI:6040838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113072 transcription start site region 113072 MGI:6040839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113073 transcription start site region 113073 MGI:6040840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113074 transcription start site region 113074 MGI:6040841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113075 transcription start site region 113075 MGI:6040842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113076 transcription start site region 113076 MGI:6040843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113077 transcription start site region 113077 MGI:6040844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113078 transcription start site region 113078 MGI:6040845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113079 transcription start site region 113079 MGI:6040846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113080 transcription start site region 113080 MGI:6040847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113081 transcription start site region 113081 MGI:6040848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113082 transcription start site region 113082 MGI:6040849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113083 transcription start site region 113083 MGI:6040850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113084 transcription start site region 113084 MGI:6040851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113085 transcription start site region 113085 MGI:6040852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113086 transcription start site region 113086 MGI:6040853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113087 transcription start site region 113087 MGI:6040854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113088 transcription start site region 113088 MGI:6040855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113089 transcription start site region 113089 MGI:6040856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113090 transcription start site region 113090 MGI:6040857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113091 transcription start site region 113091 MGI:6040858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113092 transcription start site region 113092 MGI:6040859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113093 transcription start site region 113093 MGI:6040860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113094 transcription start site region 113094 MGI:6040861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113095 transcription start site region 113095 MGI:6040862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113096 transcription start site region 113096 MGI:6040863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113097 transcription start site region 113097 MGI:6040864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113098 transcription start site region 113098 MGI:6040865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113099 transcription start site region 113099 MGI:6040866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113100 transcription start site region 113100 MGI:6040867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113101 transcription start site region 113101 MGI:6040868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113102 transcription start site region 113102 MGI:6040869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113103 transcription start site region 113103 MGI:6040870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113104 transcription start site region 113104 MGI:6040871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113105 transcription start site region 113105 MGI:6040872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113106 transcription start site region 113106 MGI:6040873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113107 transcription start site region 113107 MGI:6040874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113108 transcription start site region 113108 MGI:6040875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113109 transcription start site region 113109 MGI:6040876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113110 transcription start site region 113110 MGI:6040877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113111 transcription start site region 113111 MGI:6040878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113112 transcription start site region 113112 MGI:6040879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113113 transcription start site region 113113 MGI:6040880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113114 transcription start site region 113114 MGI:6040881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113115 transcription start site region 113115 MGI:6040882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113116 transcription start site region 113116 MGI:6040883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113117 transcription start site region 113117 MGI:6040884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113118 transcription start site region 113118 MGI:6040885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113119 transcription start site region 113119 MGI:6040886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113120 transcription start site region 113120 MGI:6040887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113121 transcription start site region 113121 MGI:6040888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113122 transcription start site region 113122 MGI:6040889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113123 transcription start site region 113123 MGI:6040890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113124 transcription start site region 113124 MGI:6040891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113125 transcription start site region 113125 MGI:6040892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113126 transcription start site region 113126 MGI:6040893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113127 transcription start site region 113127 MGI:6040894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113128 transcription start site region 113128 MGI:6040895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113129 transcription start site region 113129 MGI:6040896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113130 transcription start site region 113130 MGI:6040897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113131 transcription start site region 113131 MGI:6040898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113132 transcription start site region 113132 MGI:6040899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113133 transcription start site region 113133 MGI:6040900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113134 transcription start site region 113134 MGI:6040901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113135 transcription start site region 113135 MGI:6040902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113136 transcription start site region 113136 MGI:6040903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113137 transcription start site region 113137 MGI:6040904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113138 transcription start site region 113138 MGI:6040905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113139 transcription start site region 113139 MGI:6040906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113140 transcription start site region 113140 MGI:6040907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113141 transcription start site region 113141 MGI:6040908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113142 transcription start site region 113142 MGI:6040909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113143 transcription start site region 113143 MGI:6040910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113144 transcription start site region 113144 MGI:6040911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113145 transcription start site region 113145 MGI:6040912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113146 transcription start site region 113146 MGI:6040913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113147 transcription start site region 113147 MGI:6040914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113148 transcription start site region 113148 MGI:6040915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113149 transcription start site region 113149 MGI:6040916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113150 transcription start site region 113150 MGI:6040917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113151 transcription start site region 113151 MGI:6040918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113152 transcription start site region 113152 MGI:6040919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113153 transcription start site region 113153 MGI:6040920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113154 transcription start site region 113154 MGI:6040921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113155 transcription start site region 113155 MGI:6040922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113156 transcription start site region 113156 MGI:6040923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113157 transcription start site region 113157 MGI:6040924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113158 transcription start site region 113158 MGI:6040925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113159 transcription start site region 113159 MGI:6040926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113160 transcription start site region 113160 MGI:6040927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113161 transcription start site region 113161 MGI:6040928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113162 transcription start site region 113162 MGI:6040929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113163 transcription start site region 113163 MGI:6040930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113164 transcription start site region 113164 MGI:6040931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113165 transcription start site region 113165 MGI:6040932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113166 transcription start site region 113166 MGI:6040933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113167 transcription start site region 113167 MGI:6040934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113168 transcription start site region 113168 MGI:6040935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113169 transcription start site region 113169 MGI:6040936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113170 transcription start site region 113170 MGI:6040937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113171 transcription start site region 113171 MGI:6040938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113172 transcription start site region 113172 MGI:6040939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113173 transcription start site region 113173 MGI:6040940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113174 transcription start site region 113174 MGI:6040941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113175 transcription start site region 113175 MGI:6040942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113176 transcription start site region 113176 MGI:6040943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113177 transcription start site region 113177 MGI:6040944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113178 transcription start site region 113178 MGI:6040945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113179 transcription start site region 113179 MGI:6040946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113180 transcription start site region 113180 MGI:6040947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113181 transcription start site region 113181 MGI:6040948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113182 transcription start site region 113182 MGI:6040949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113183 transcription start site region 113183 MGI:6040950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113184 transcription start site region 113184 MGI:6040951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113185 transcription start site region 113185 MGI:6040952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113186 transcription start site region 113186 MGI:6040953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113187 transcription start site region 113187 MGI:6040954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113188 transcription start site region 113188 MGI:6040955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113189 transcription start site region 113189 MGI:6040956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113190 transcription start site region 113190 MGI:6040957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113191 transcription start site region 113191 MGI:6040958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113192 transcription start site region 113192 MGI:6040959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113193 transcription start site region 113193 MGI:6040960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113194 transcription start site region 113194 MGI:6040961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113195 transcription start site region 113195 MGI:6040962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113196 transcription start site region 113196 MGI:6040963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113197 transcription start site region 113197 MGI:6040964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113198 transcription start site region 113198 MGI:6040965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113199 transcription start site region 113199 MGI:6040966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113200 transcription start site region 113200 MGI:6040967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113201 transcription start site region 113201 MGI:6040968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113202 transcription start site region 113202 MGI:6040969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113203 transcription start site region 113203 MGI:6040970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113204 transcription start site region 113204 MGI:6040971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113205 transcription start site region 113205 MGI:6040972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113206 transcription start site region 113206 MGI:6040973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113207 transcription start site region 113207 MGI:6040974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113208 transcription start site region 113208 MGI:6040975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113209 transcription start site region 113209 MGI:6040976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113210 transcription start site region 113210 MGI:6040977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113211 transcription start site region 113211 MGI:6040978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113212 transcription start site region 113212 MGI:6040979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113213 transcription start site region 113213 MGI:6040980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113214 transcription start site region 113214 MGI:6040981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113215 transcription start site region 113215 MGI:6040982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113216 transcription start site region 113216 MGI:6040983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113217 transcription start site region 113217 MGI:6040984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113218 transcription start site region 113218 MGI:6040985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113219 transcription start site region 113219 MGI:6040986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113220 transcription start site region 113220 MGI:6040987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113221 transcription start site region 113221 MGI:6040988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113222 transcription start site region 113222 MGI:6040989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113223 transcription start site region 113223 MGI:6040990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113224 transcription start site region 113224 MGI:6040991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113225 transcription start site region 113225 MGI:6040992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113226 transcription start site region 113226 MGI:6040993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113227 transcription start site region 113227 MGI:6040994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113228 transcription start site region 113228 MGI:6040995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113229 transcription start site region 113229 MGI:6040996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113230 transcription start site region 113230 MGI:6040997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113231 transcription start site region 113231 MGI:6040998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113232 transcription start site region 113232 MGI:6040999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113233 transcription start site region 113233 MGI:6041000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113234 transcription start site region 113234 MGI:6041001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113235 transcription start site region 113235 MGI:6041002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113236 transcription start site region 113236 MGI:6041003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113237 transcription start site region 113237 MGI:6041004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113238 transcription start site region 113238 MGI:6041005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113239 transcription start site region 113239 MGI:6041006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113240 transcription start site region 113240 MGI:6041007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113241 transcription start site region 113241 MGI:6041008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113242 transcription start site region 113242 MGI:6041009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113243 transcription start site region 113243 MGI:6041010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113244 transcription start site region 113244 MGI:6041011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113245 transcription start site region 113245 MGI:6041012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113246 transcription start site region 113246 MGI:6041013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113247 transcription start site region 113247 MGI:6041014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113248 transcription start site region 113248 MGI:6041015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113249 transcription start site region 113249 MGI:6041016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113250 transcription start site region 113250 MGI:6041017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113251 transcription start site region 113251 MGI:6041018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113252 transcription start site region 113252 MGI:6041019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113253 transcription start site region 113253 MGI:6041020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113254 transcription start site region 113254 MGI:6041021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113255 transcription start site region 113255 MGI:6041022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113256 transcription start site region 113256 MGI:6041023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113257 transcription start site region 113257 MGI:6041024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113258 transcription start site region 113258 MGI:6041025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113259 transcription start site region 113259 MGI:6041026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113260 transcription start site region 113260 MGI:6041027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113261 transcription start site region 113261 MGI:6041028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113262 transcription start site region 113262 MGI:6041029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113263 transcription start site region 113263 MGI:6041030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113264 transcription start site region 113264 MGI:6041031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113265 transcription start site region 113265 MGI:6041032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113266 transcription start site region 113266 MGI:6041033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113267 transcription start site region 113267 MGI:6041034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113268 transcription start site region 113268 MGI:6041035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113269 transcription start site region 113269 MGI:6041036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113270 transcription start site region 113270 MGI:6041037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113271 transcription start site region 113271 MGI:6041038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113272 transcription start site region 113272 MGI:6041039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113273 transcription start site region 113273 MGI:6041040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113274 transcription start site region 113274 MGI:6041041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113275 transcription start site region 113275 MGI:6041042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113276 transcription start site region 113276 MGI:6041043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113277 transcription start site region 113277 MGI:6041044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113278 transcription start site region 113278 MGI:6041045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113279 transcription start site region 113279 MGI:6041046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113280 transcription start site region 113280 MGI:6041047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113281 transcription start site region 113281 MGI:6041048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113282 transcription start site region 113282 MGI:6041049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113283 transcription start site region 113283 MGI:6041050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113284 transcription start site region 113284 MGI:6041051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113285 transcription start site region 113285 MGI:6041052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113286 transcription start site region 113286 MGI:6041053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113287 transcription start site region 113287 MGI:6041054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113288 transcription start site region 113288 MGI:6041055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113289 transcription start site region 113289 MGI:6041056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113290 transcription start site region 113290 MGI:6041057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113291 transcription start site region 113291 MGI:6041058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113292 transcription start site region 113292 MGI:6041059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113293 transcription start site region 113293 MGI:6041060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113294 transcription start site region 113294 MGI:6041061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113295 transcription start site region 113295 MGI:6041062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113296 transcription start site region 113296 MGI:6041063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113297 transcription start site region 113297 MGI:6041064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113298 transcription start site region 113298 MGI:6041065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113299 transcription start site region 113299 MGI:6041066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113300 transcription start site region 113300 MGI:6041067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113301 transcription start site region 113301 MGI:6041068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113302 transcription start site region 113302 MGI:6041069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113303 transcription start site region 113303 MGI:6041070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113304 transcription start site region 113304 MGI:6041071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113305 transcription start site region 113305 MGI:6041072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113306 transcription start site region 113306 MGI:6041073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113307 transcription start site region 113307 MGI:6041074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113308 transcription start site region 113308 MGI:6041075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113309 transcription start site region 113309 MGI:6041076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113310 transcription start site region 113310 MGI:6041077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113311 transcription start site region 113311 MGI:6041078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113312 transcription start site region 113312 MGI:6041079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113313 transcription start site region 113313 MGI:6041080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113314 transcription start site region 113314 MGI:6041081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113315 transcription start site region 113315 MGI:6041082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113316 transcription start site region 113316 MGI:6041083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113317 transcription start site region 113317 MGI:6041084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113318 transcription start site region 113318 MGI:6041085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113319 transcription start site region 113319 MGI:6041086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113320 transcription start site region 113320 MGI:6041087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113321 transcription start site region 113321 MGI:6041088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113322 transcription start site region 113322 MGI:6041089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113323 transcription start site region 113323 MGI:6041090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113324 transcription start site region 113324 MGI:6041091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113325 transcription start site region 113325 MGI:6041092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113326 transcription start site region 113326 MGI:6041093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113327 transcription start site region 113327 MGI:6041094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113328 transcription start site region 113328 MGI:6041095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113329 transcription start site region 113329 MGI:6041096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113330 transcription start site region 113330 MGI:6041097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113331 transcription start site region 113331 MGI:6041098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113332 transcription start site region 113332 MGI:6041099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113333 transcription start site region 113333 MGI:6041100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113334 transcription start site region 113334 MGI:6041101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113335 transcription start site region 113335 MGI:6041102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113336 transcription start site region 113336 MGI:6041103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113337 transcription start site region 113337 MGI:6041104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113338 transcription start site region 113338 MGI:6041105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113339 transcription start site region 113339 MGI:6041106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113340 transcription start site region 113340 MGI:6041107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113341 transcription start site region 113341 MGI:6041108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113342 transcription start site region 113342 MGI:6041109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113343 transcription start site region 113343 MGI:6041110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113344 transcription start site region 113344 MGI:6041111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113345 transcription start site region 113345 MGI:6041112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113346 transcription start site region 113346 MGI:6041113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113347 transcription start site region 113347 MGI:6041114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113348 transcription start site region 113348 MGI:6041115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113349 transcription start site region 113349 MGI:6041116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113350 transcription start site region 113350 MGI:6041117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113351 transcription start site region 113351 MGI:6041118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113352 transcription start site region 113352 MGI:6041119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113353 transcription start site region 113353 MGI:6041120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113354 transcription start site region 113354 MGI:6041121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113355 transcription start site region 113355 MGI:6041122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113356 transcription start site region 113356 MGI:6041123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113357 transcription start site region 113357 MGI:6041124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113358 transcription start site region 113358 MGI:6041125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113359 transcription start site region 113359 MGI:6041126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113360 transcription start site region 113360 MGI:6041127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113361 transcription start site region 113361 MGI:6041128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113362 transcription start site region 113362 MGI:6041129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113363 transcription start site region 113363 MGI:6041130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113364 transcription start site region 113364 MGI:6041131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113365 transcription start site region 113365 MGI:6041132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113366 transcription start site region 113366 MGI:6041133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113367 transcription start site region 113367 MGI:6041134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113368 transcription start site region 113368 MGI:6041135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113369 transcription start site region 113369 MGI:6041136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113370 transcription start site region 113370 MGI:6041137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113371 transcription start site region 113371 MGI:6041138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113372 transcription start site region 113372 MGI:6041139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113373 transcription start site region 113373 MGI:6041140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113374 transcription start site region 113374 MGI:6041141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113375 transcription start site region 113375 MGI:6041142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113376 transcription start site region 113376 MGI:6041143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113377 transcription start site region 113377 MGI:6041144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113378 transcription start site region 113378 MGI:6041145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113379 transcription start site region 113379 MGI:6041146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113380 transcription start site region 113380 MGI:6041147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113381 transcription start site region 113381 MGI:6041148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113382 transcription start site region 113382 MGI:6041149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113383 transcription start site region 113383 MGI:6041150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113384 transcription start site region 113384 MGI:6041151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113385 transcription start site region 113385 MGI:6041152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113386 transcription start site region 113386 MGI:6041153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113387 transcription start site region 113387 MGI:6041154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113388 transcription start site region 113388 MGI:6041155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113389 transcription start site region 113389 MGI:6041156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113390 transcription start site region 113390 MGI:6041157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113391 transcription start site region 113391 MGI:6041158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113392 transcription start site region 113392 MGI:6041159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113393 transcription start site region 113393 MGI:6041160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113394 transcription start site region 113394 MGI:6041161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113395 transcription start site region 113395 MGI:6041162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113396 transcription start site region 113396 MGI:6041163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113397 transcription start site region 113397 MGI:6041164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113398 transcription start site region 113398 MGI:6041165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113399 transcription start site region 113399 MGI:6041166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113400 transcription start site region 113400 MGI:6041167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113401 transcription start site region 113401 MGI:6041168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113402 transcription start site region 113402 MGI:6041169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113403 transcription start site region 113403 MGI:6041170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113404 transcription start site region 113404 MGI:6041171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113405 transcription start site region 113405 MGI:6041172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113406 transcription start site region 113406 MGI:6041173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113407 transcription start site region 113407 MGI:6041174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113408 transcription start site region 113408 MGI:6041175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113409 transcription start site region 113409 MGI:6041176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113410 transcription start site region 113410 MGI:6041177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113411 transcription start site region 113411 MGI:6041178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113412 transcription start site region 113412 MGI:6041179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113413 transcription start site region 113413 MGI:6041180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113414 transcription start site region 113414 MGI:6041181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113415 transcription start site region 113415 MGI:6041182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113416 transcription start site region 113416 MGI:6041183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113417 transcription start site region 113417 MGI:6041184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113418 transcription start site region 113418 MGI:6041185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113419 transcription start site region 113419 MGI:6041186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113420 transcription start site region 113420 MGI:6041187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113421 transcription start site region 113421 MGI:6041188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113422 transcription start site region 113422 MGI:6041189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113423 transcription start site region 113423 MGI:6041190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113424 transcription start site region 113424 MGI:6041191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113425 transcription start site region 113425 MGI:6041192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113426 transcription start site region 113426 MGI:6041193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113427 transcription start site region 113427 MGI:6041194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113428 transcription start site region 113428 MGI:6041195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113429 transcription start site region 113429 MGI:6041196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113430 transcription start site region 113430 MGI:6041197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113431 transcription start site region 113431 MGI:6041198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113432 transcription start site region 113432 MGI:6041199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113433 transcription start site region 113433 MGI:6041200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113434 transcription start site region 113434 MGI:6041201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113435 transcription start site region 113435 MGI:6041202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113436 transcription start site region 113436 MGI:6041203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113437 transcription start site region 113437 MGI:6041204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113438 transcription start site region 113438 MGI:6041205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113439 transcription start site region 113439 MGI:6041206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113440 transcription start site region 113440 MGI:6041207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113441 transcription start site region 113441 MGI:6041208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113442 transcription start site region 113442 MGI:6041209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113443 transcription start site region 113443 MGI:6041210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113444 transcription start site region 113444 MGI:6041211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113445 transcription start site region 113445 MGI:6041212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113446 transcription start site region 113446 MGI:6041213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113447 transcription start site region 113447 MGI:6041214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113448 transcription start site region 113448 MGI:6041215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113449 transcription start site region 113449 MGI:6041216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113450 transcription start site region 113450 MGI:6041217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113451 transcription start site region 113451 MGI:6041218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113452 transcription start site region 113452 MGI:6041219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113453 transcription start site region 113453 MGI:6041220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113454 transcription start site region 113454 MGI:6041221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113455 transcription start site region 113455 MGI:6041222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113456 transcription start site region 113456 MGI:6041223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113457 transcription start site region 113457 MGI:6041224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113458 transcription start site region 113458 MGI:6041225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113459 transcription start site region 113459 MGI:6041226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113460 transcription start site region 113460 MGI:6041227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113461 transcription start site region 113461 MGI:6041228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113462 transcription start site region 113462 MGI:6041229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113463 transcription start site region 113463 MGI:6041230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113464 transcription start site region 113464 MGI:6041231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113465 transcription start site region 113465 MGI:6041232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113466 transcription start site region 113466 MGI:6041233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113467 transcription start site region 113467 MGI:6041234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113468 transcription start site region 113468 MGI:6041235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113469 transcription start site region 113469 MGI:6041236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113470 transcription start site region 113470 MGI:6041237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113471 transcription start site region 113471 MGI:6041238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113472 transcription start site region 113472 MGI:6041239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113473 transcription start site region 113473 MGI:6041240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113474 transcription start site region 113474 MGI:6041241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113475 transcription start site region 113475 MGI:6041242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113476 transcription start site region 113476 MGI:6041243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113477 transcription start site region 113477 MGI:6041244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113478 transcription start site region 113478 MGI:6041245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113479 transcription start site region 113479 MGI:6041246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113480 transcription start site region 113480 MGI:6041247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113481 transcription start site region 113481 MGI:6041248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113482 transcription start site region 113482 MGI:6041249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113483 transcription start site region 113483 MGI:6041250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113484 transcription start site region 113484 MGI:6041251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113485 transcription start site region 113485 MGI:6041252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113486 transcription start site region 113486 MGI:6041253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113487 transcription start site region 113487 MGI:6041254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113488 transcription start site region 113488 MGI:6041255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113489 transcription start site region 113489 MGI:6041256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113490 transcription start site region 113490 MGI:6041257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113491 transcription start site region 113491 MGI:6041258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113492 transcription start site region 113492 MGI:6041259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113493 transcription start site region 113493 MGI:6041260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113494 transcription start site region 113494 MGI:6041261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113495 transcription start site region 113495 MGI:6041262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113496 transcription start site region 113496 MGI:6041263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113497 transcription start site region 113497 MGI:6041264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113498 transcription start site region 113498 MGI:6041265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113499 transcription start site region 113499 MGI:6041266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113500 transcription start site region 113500 MGI:6041267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113501 transcription start site region 113501 MGI:6041268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113502 transcription start site region 113502 MGI:6041269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113503 transcription start site region 113503 MGI:6041270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113504 transcription start site region 113504 MGI:6041271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113505 transcription start site region 113505 MGI:6041272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113506 transcription start site region 113506 MGI:6041273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113507 transcription start site region 113507 MGI:6041274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113508 transcription start site region 113508 MGI:6041275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113509 transcription start site region 113509 MGI:6041276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113510 transcription start site region 113510 MGI:6041277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113511 transcription start site region 113511 MGI:6041278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113512 transcription start site region 113512 MGI:6041279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113513 transcription start site region 113513 MGI:6041280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113514 transcription start site region 113514 MGI:6041281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113515 transcription start site region 113515 MGI:6041282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113516 transcription start site region 113516 MGI:6041283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113517 transcription start site region 113517 MGI:6041284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113518 transcription start site region 113518 MGI:6041285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113519 transcription start site region 113519 MGI:6041286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113520 transcription start site region 113520 MGI:6041287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113521 transcription start site region 113521 MGI:6041288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113522 transcription start site region 113522 MGI:6041289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113523 transcription start site region 113523 MGI:6041290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113524 transcription start site region 113524 MGI:6041291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113525 transcription start site region 113525 MGI:6041292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113526 transcription start site region 113526 MGI:6041293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113527 transcription start site region 113527 MGI:6041294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113528 transcription start site region 113528 MGI:6041295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113529 transcription start site region 113529 MGI:6041296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113530 transcription start site region 113530 MGI:6041297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113531 transcription start site region 113531 MGI:6041298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113532 transcription start site region 113532 MGI:6041299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113533 transcription start site region 113533 MGI:6041300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113534 transcription start site region 113534 MGI:6041301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113535 transcription start site region 113535 MGI:6041302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113536 transcription start site region 113536 MGI:6041303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113537 transcription start site region 113537 MGI:6041304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113538 transcription start site region 113538 MGI:6041305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113539 transcription start site region 113539 MGI:6041306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113540 transcription start site region 113540 MGI:6041307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113541 transcription start site region 113541 MGI:6041308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113542 transcription start site region 113542 MGI:6041309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113543 transcription start site region 113543 MGI:6041310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113544 transcription start site region 113544 MGI:6041311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113545 transcription start site region 113545 MGI:6041312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113546 transcription start site region 113546 MGI:6041313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113547 transcription start site region 113547 MGI:6041314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113548 transcription start site region 113548 MGI:6041315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113549 transcription start site region 113549 MGI:6041316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113550 transcription start site region 113550 MGI:6041317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113551 transcription start site region 113551 MGI:6041318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113552 transcription start site region 113552 MGI:6041319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113553 transcription start site region 113553 MGI:6041320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113554 transcription start site region 113554 MGI:6041321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113555 transcription start site region 113555 MGI:6041322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113556 transcription start site region 113556 MGI:6041323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113557 transcription start site region 113557 MGI:6041324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113558 transcription start site region 113558 MGI:6041325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113559 transcription start site region 113559 MGI:6041326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113560 transcription start site region 113560 MGI:6041327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113561 transcription start site region 113561 MGI:6041328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113562 transcription start site region 113562 MGI:6041329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113563 transcription start site region 113563 MGI:6041330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113564 transcription start site region 113564 MGI:6041331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113565 transcription start site region 113565 MGI:6041332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113566 transcription start site region 113566 MGI:6041333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113567 transcription start site region 113567 MGI:6041334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113568 transcription start site region 113568 MGI:6041335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113569 transcription start site region 113569 MGI:6041336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113570 transcription start site region 113570 MGI:6041337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113571 transcription start site region 113571 MGI:6041338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113572 transcription start site region 113572 MGI:6041339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113573 transcription start site region 113573 MGI:6041340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113574 transcription start site region 113574 MGI:6041341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113575 transcription start site region 113575 MGI:6041342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113576 transcription start site region 113576 MGI:6041343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113577 transcription start site region 113577 MGI:6041344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113578 transcription start site region 113578 MGI:6041345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113579 transcription start site region 113579 MGI:6041346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113580 transcription start site region 113580 MGI:6041347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113581 transcription start site region 113581 MGI:6041348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113582 transcription start site region 113582 MGI:6041349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113583 transcription start site region 113583 MGI:6041350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113584 transcription start site region 113584 MGI:6041351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113585 transcription start site region 113585 MGI:6041352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113586 transcription start site region 113586 MGI:6041353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113587 transcription start site region 113587 MGI:6041354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113588 transcription start site region 113588 MGI:6041355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113589 transcription start site region 113589 MGI:6041356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113590 transcription start site region 113590 MGI:6041357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113591 transcription start site region 113591 MGI:6041358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113592 transcription start site region 113592 MGI:6041359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113593 transcription start site region 113593 MGI:6041360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113594 transcription start site region 113594 MGI:6041361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113595 transcription start site region 113595 MGI:6041362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113596 transcription start site region 113596 MGI:6041363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113597 transcription start site region 113597 MGI:6041364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113598 transcription start site region 113598 MGI:6041365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113599 transcription start site region 113599 MGI:6041366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113600 transcription start site region 113600 MGI:6041367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113601 transcription start site region 113601 MGI:6041368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113602 transcription start site region 113602 MGI:6041369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113603 transcription start site region 113603 MGI:6041370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113604 transcription start site region 113604 MGI:6041371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113605 transcription start site region 113605 MGI:6041372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113606 transcription start site region 113606 MGI:6041373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113607 transcription start site region 113607 MGI:6041374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113608 transcription start site region 113608 MGI:6041375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113609 transcription start site region 113609 MGI:6041376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113610 transcription start site region 113610 MGI:6041377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113611 transcription start site region 113611 MGI:6041378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113612 transcription start site region 113612 MGI:6041379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113613 transcription start site region 113613 MGI:6041380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113614 transcription start site region 113614 MGI:6041381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113615 transcription start site region 113615 MGI:6041382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113616 transcription start site region 113616 MGI:6041383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113617 transcription start site region 113617 MGI:6041384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113618 transcription start site region 113618 MGI:6041385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113619 transcription start site region 113619 MGI:6041386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113620 transcription start site region 113620 MGI:6041387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113621 transcription start site region 113621 MGI:6041388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113622 transcription start site region 113622 MGI:6041389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113623 transcription start site region 113623 MGI:6041390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113624 transcription start site region 113624 MGI:6041391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113625 transcription start site region 113625 MGI:6041392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113626 transcription start site region 113626 MGI:6041393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113627 transcription start site region 113627 MGI:6041394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113628 transcription start site region 113628 MGI:6041395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113629 transcription start site region 113629 MGI:6041396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113630 transcription start site region 113630 MGI:6041397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113631 transcription start site region 113631 MGI:6041398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113632 transcription start site region 113632 MGI:6041399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113633 transcription start site region 113633 MGI:6041400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113634 transcription start site region 113634 MGI:6041401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113635 transcription start site region 113635 MGI:6041402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113636 transcription start site region 113636 MGI:6041403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113637 transcription start site region 113637 MGI:6041404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113638 transcription start site region 113638 MGI:6041405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113639 transcription start site region 113639 MGI:6041406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113640 transcription start site region 113640 MGI:6041407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113641 transcription start site region 113641 MGI:6041408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113642 transcription start site region 113642 MGI:6041409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113643 transcription start site region 113643 MGI:6041410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113644 transcription start site region 113644 MGI:6041411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113645 transcription start site region 113645 MGI:6041412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113646 transcription start site region 113646 MGI:6041413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113647 transcription start site region 113647 MGI:6041414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113648 transcription start site region 113648 MGI:6041415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113649 transcription start site region 113649 MGI:6041416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113650 transcription start site region 113650 MGI:6041417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113651 transcription start site region 113651 MGI:6041418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113652 transcription start site region 113652 MGI:6041419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113653 transcription start site region 113653 MGI:6041420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113654 transcription start site region 113654 MGI:6041421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113655 transcription start site region 113655 MGI:6041422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113656 transcription start site region 113656 MGI:6041423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113657 transcription start site region 113657 MGI:6041424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113658 transcription start site region 113658 MGI:6041425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113659 transcription start site region 113659 MGI:6041426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113660 transcription start site region 113660 MGI:6041427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113661 transcription start site region 113661 MGI:6041428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113662 transcription start site region 113662 MGI:6041429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113663 transcription start site region 113663 MGI:6041430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113664 transcription start site region 113664 MGI:6041431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113665 transcription start site region 113665 MGI:6041432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113666 transcription start site region 113666 MGI:6041433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113667 transcription start site region 113667 MGI:6041434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113668 transcription start site region 113668 MGI:6041435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113669 transcription start site region 113669 MGI:6041436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113670 transcription start site region 113670 MGI:6041437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113671 transcription start site region 113671 MGI:6041438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113672 transcription start site region 113672 MGI:6041439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113673 transcription start site region 113673 MGI:6041440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113674 transcription start site region 113674 MGI:6041441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113675 transcription start site region 113675 MGI:6041442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113676 transcription start site region 113676 MGI:6041443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113677 transcription start site region 113677 MGI:6041444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113678 transcription start site region 113678 MGI:6041445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113679 transcription start site region 113679 MGI:6041446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113680 transcription start site region 113680 MGI:6041447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113681 transcription start site region 113681 MGI:6041448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113682 transcription start site region 113682 MGI:6041449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113683 transcription start site region 113683 MGI:6041450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113684 transcription start site region 113684 MGI:6041451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113685 transcription start site region 113685 MGI:6041452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113686 transcription start site region 113686 MGI:6041453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113687 transcription start site region 113687 MGI:6041454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113688 transcription start site region 113688 MGI:6041455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113689 transcription start site region 113689 MGI:6041456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113690 transcription start site region 113690 MGI:6041457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113691 transcription start site region 113691 MGI:6041458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113692 transcription start site region 113692 MGI:6041459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113693 transcription start site region 113693 MGI:6041460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113694 transcription start site region 113694 MGI:6041461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113695 transcription start site region 113695 MGI:6041462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113696 transcription start site region 113696 MGI:6041463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113697 transcription start site region 113697 MGI:6041464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113698 transcription start site region 113698 MGI:6041465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113699 transcription start site region 113699 MGI:6041466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113700 transcription start site region 113700 MGI:6041467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113701 transcription start site region 113701 MGI:6041468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113702 transcription start site region 113702 MGI:6041469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113703 transcription start site region 113703 MGI:6041470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113704 transcription start site region 113704 MGI:6041471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113705 transcription start site region 113705 MGI:6041472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113706 transcription start site region 113706 MGI:6041473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113707 transcription start site region 113707 MGI:6041474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113708 transcription start site region 113708 MGI:6041475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113709 transcription start site region 113709 MGI:6041476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113710 transcription start site region 113710 MGI:6041477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113711 transcription start site region 113711 MGI:6041478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113712 transcription start site region 113712 MGI:6041479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113713 transcription start site region 113713 MGI:6041480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113714 transcription start site region 113714 MGI:6041481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113715 transcription start site region 113715 MGI:6041482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113716 transcription start site region 113716 MGI:6041483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113717 transcription start site region 113717 MGI:6041484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113718 transcription start site region 113718 MGI:6041485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113719 transcription start site region 113719 MGI:6041486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113720 transcription start site region 113720 MGI:6041487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113721 transcription start site region 113721 MGI:6041488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113722 transcription start site region 113722 MGI:6041489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113723 transcription start site region 113723 MGI:6041490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113724 transcription start site region 113724 MGI:6041491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113725 transcription start site region 113725 MGI:6041492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113726 transcription start site region 113726 MGI:6041493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113727 transcription start site region 113727 MGI:6041494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113728 transcription start site region 113728 MGI:6041495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113729 transcription start site region 113729 MGI:6041496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113730 transcription start site region 113730 MGI:6041497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113731 transcription start site region 113731 MGI:6041498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113732 transcription start site region 113732 MGI:6041499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113733 transcription start site region 113733 MGI:6041500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113734 transcription start site region 113734 MGI:6041501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113735 transcription start site region 113735 MGI:6041502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113736 transcription start site region 113736 MGI:6041503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113737 transcription start site region 113737 MGI:6041504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113738 transcription start site region 113738 MGI:6041505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113739 transcription start site region 113739 MGI:6041506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113740 transcription start site region 113740 MGI:6041507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113741 transcription start site region 113741 MGI:6041508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113742 transcription start site region 113742 MGI:6041509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113743 transcription start site region 113743 MGI:6041510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113744 transcription start site region 113744 MGI:6041511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113745 transcription start site region 113745 MGI:6041512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113746 transcription start site region 113746 MGI:6041513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113747 transcription start site region 113747 MGI:6041514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113748 transcription start site region 113748 MGI:6041515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113749 transcription start site region 113749 MGI:6041516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113750 transcription start site region 113750 MGI:6041517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113751 transcription start site region 113751 MGI:6041518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113752 transcription start site region 113752 MGI:6041519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113753 transcription start site region 113753 MGI:6041520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113754 transcription start site region 113754 MGI:6041521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113755 transcription start site region 113755 MGI:6041522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113756 transcription start site region 113756 MGI:6041523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113757 transcription start site region 113757 MGI:6041524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113758 transcription start site region 113758 MGI:6041525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113759 transcription start site region 113759 MGI:6041526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113760 transcription start site region 113760 MGI:6041527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113761 transcription start site region 113761 MGI:6041528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113762 transcription start site region 113762 MGI:6041529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113763 transcription start site region 113763 MGI:6041530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113764 transcription start site region 113764 MGI:6041531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113765 transcription start site region 113765 MGI:6041532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113766 transcription start site region 113766 MGI:6041533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113767 transcription start site region 113767 MGI:6041534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113768 transcription start site region 113768 MGI:6041535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113769 transcription start site region 113769 MGI:6041536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113770 transcription start site region 113770 MGI:6041537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113771 transcription start site region 113771 MGI:6041538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113772 transcription start site region 113772 MGI:6041539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113773 transcription start site region 113773 MGI:6041540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113774 transcription start site region 113774 MGI:6041541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113775 transcription start site region 113775 MGI:6041542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113776 transcription start site region 113776 MGI:6041543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113777 transcription start site region 113777 MGI:6041544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113778 transcription start site region 113778 MGI:6041545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113779 transcription start site region 113779 MGI:6041546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113780 transcription start site region 113780 MGI:6041547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113781 transcription start site region 113781 MGI:6041548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113782 transcription start site region 113782 MGI:6041549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113783 transcription start site region 113783 MGI:6041550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113784 transcription start site region 113784 MGI:6041551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113785 transcription start site region 113785 MGI:6041552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113786 transcription start site region 113786 MGI:6041553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113787 transcription start site region 113787 MGI:6041554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113788 transcription start site region 113788 MGI:6041555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113789 transcription start site region 113789 MGI:6041556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113790 transcription start site region 113790 MGI:6041557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113791 transcription start site region 113791 MGI:6041558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113792 transcription start site region 113792 MGI:6041559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113793 transcription start site region 113793 MGI:6041560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113794 transcription start site region 113794 MGI:6041561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113795 transcription start site region 113795 MGI:6041562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113796 transcription start site region 113796 MGI:6041563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113797 transcription start site region 113797 MGI:6041564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113798 transcription start site region 113798 MGI:6041565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113799 transcription start site region 113799 MGI:6041566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113800 transcription start site region 113800 MGI:6041567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113801 transcription start site region 113801 MGI:6041568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113802 transcription start site region 113802 MGI:6041569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113803 transcription start site region 113803 MGI:6041570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113804 transcription start site region 113804 MGI:6041571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113805 transcription start site region 113805 MGI:6041572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113806 transcription start site region 113806 MGI:6041573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113807 transcription start site region 113807 MGI:6041574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113808 transcription start site region 113808 MGI:6041575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113809 transcription start site region 113809 MGI:6041576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113810 transcription start site region 113810 MGI:6041577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113811 transcription start site region 113811 MGI:6041578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113812 transcription start site region 113812 MGI:6041579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113813 transcription start site region 113813 MGI:6041580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113814 transcription start site region 113814 MGI:6041581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113815 transcription start site region 113815 MGI:6041582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113816 transcription start site region 113816 MGI:6041583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113817 transcription start site region 113817 MGI:6041584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113818 transcription start site region 113818 MGI:6041585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113819 transcription start site region 113819 MGI:6041586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113820 transcription start site region 113820 MGI:6041587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113821 transcription start site region 113821 MGI:6041588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113822 transcription start site region 113822 MGI:6041589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113823 transcription start site region 113823 MGI:6041590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113824 transcription start site region 113824 MGI:6041591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113825 transcription start site region 113825 MGI:6041592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113826 transcription start site region 113826 MGI:6041593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113827 transcription start site region 113827 MGI:6041594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113828 transcription start site region 113828 MGI:6041595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113829 transcription start site region 113829 MGI:6041596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113830 transcription start site region 113830 MGI:6041597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113831 transcription start site region 113831 MGI:6041598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113832 transcription start site region 113832 MGI:6041599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113833 transcription start site region 113833 MGI:6041600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113834 transcription start site region 113834 MGI:6041601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113835 transcription start site region 113835 MGI:6041602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113836 transcription start site region 113836 MGI:6041603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113837 transcription start site region 113837 MGI:6041604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113838 transcription start site region 113838 MGI:6041605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113839 transcription start site region 113839 MGI:6041606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113840 transcription start site region 113840 MGI:6041607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113841 transcription start site region 113841 MGI:6041608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113842 transcription start site region 113842 MGI:6041609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113843 transcription start site region 113843 MGI:6041610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113844 transcription start site region 113844 MGI:6041611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113845 transcription start site region 113845 MGI:6041612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113846 transcription start site region 113846 MGI:6041613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113847 transcription start site region 113847 MGI:6041614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113848 transcription start site region 113848 MGI:6041615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113849 transcription start site region 113849 MGI:6041616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113850 transcription start site region 113850 MGI:6041617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113851 transcription start site region 113851 MGI:6041618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113852 transcription start site region 113852 MGI:6041619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113853 transcription start site region 113853 MGI:6041620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113854 transcription start site region 113854 MGI:6041621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113855 transcription start site region 113855 MGI:6041622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113856 transcription start site region 113856 MGI:6041623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113857 transcription start site region 113857 MGI:6041624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113858 transcription start site region 113858 MGI:6041625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113859 transcription start site region 113859 MGI:6041626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113860 transcription start site region 113860 MGI:6041627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113861 transcription start site region 113861 MGI:6041628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113862 transcription start site region 113862 MGI:6041629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113863 transcription start site region 113863 MGI:6041630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113864 transcription start site region 113864 MGI:6041631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113865 transcription start site region 113865 MGI:6041632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113866 transcription start site region 113866 MGI:6041633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113867 transcription start site region 113867 MGI:6041634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113868 transcription start site region 113868 MGI:6041635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113869 transcription start site region 113869 MGI:6041636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113870 transcription start site region 113870 MGI:6041637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113871 transcription start site region 113871 MGI:6041638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113872 transcription start site region 113872 MGI:6041639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113873 transcription start site region 113873 MGI:6041640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113874 transcription start site region 113874 MGI:6041641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113875 transcription start site region 113875 MGI:6041642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113876 transcription start site region 113876 MGI:6041643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113877 transcription start site region 113877 MGI:6041644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113878 transcription start site region 113878 MGI:6041645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113879 transcription start site region 113879 MGI:6041646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113880 transcription start site region 113880 MGI:6041647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113881 transcription start site region 113881 MGI:6041648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113882 transcription start site region 113882 MGI:6041649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113883 transcription start site region 113883 MGI:6041650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113884 transcription start site region 113884 MGI:6041651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113885 transcription start site region 113885 MGI:6041652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113886 transcription start site region 113886 MGI:6041653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113887 transcription start site region 113887 MGI:6041654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113888 transcription start site region 113888 MGI:6041655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113889 transcription start site region 113889 MGI:6041656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113890 transcription start site region 113890 MGI:6041657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113891 transcription start site region 113891 MGI:6041658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113892 transcription start site region 113892 MGI:6041659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113893 transcription start site region 113893 MGI:6041660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113894 transcription start site region 113894 MGI:6041661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113895 transcription start site region 113895 MGI:6041662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113896 transcription start site region 113896 MGI:6041663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113897 transcription start site region 113897 MGI:6041664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113898 transcription start site region 113898 MGI:6041665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113899 transcription start site region 113899 MGI:6041666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113900 transcription start site region 113900 MGI:6041667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113901 transcription start site region 113901 MGI:6041668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113902 transcription start site region 113902 MGI:6041669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113903 transcription start site region 113903 MGI:6041670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113904 transcription start site region 113904 MGI:6041671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113905 transcription start site region 113905 MGI:6041672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113906 transcription start site region 113906 MGI:6041673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113907 transcription start site region 113907 MGI:6041674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113908 transcription start site region 113908 MGI:6041675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113909 transcription start site region 113909 MGI:6041676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113910 transcription start site region 113910 MGI:6041677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113911 transcription start site region 113911 MGI:6041678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113912 transcription start site region 113912 MGI:6041679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113913 transcription start site region 113913 MGI:6041680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113914 transcription start site region 113914 MGI:6041681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113915 transcription start site region 113915 MGI:6041682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113916 transcription start site region 113916 MGI:6041683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113917 transcription start site region 113917 MGI:6041684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113918 transcription start site region 113918 MGI:6041685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113919 transcription start site region 113919 MGI:6041686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113920 transcription start site region 113920 MGI:6041687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113921 transcription start site region 113921 MGI:6041688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113922 transcription start site region 113922 MGI:6041689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113923 transcription start site region 113923 MGI:6041690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113924 transcription start site region 113924 MGI:6041691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113925 transcription start site region 113925 MGI:6041692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113926 transcription start site region 113926 MGI:6041693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113927 transcription start site region 113927 MGI:6041694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113928 transcription start site region 113928 MGI:6041695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113929 transcription start site region 113929 MGI:6041696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113930 transcription start site region 113930 MGI:6041697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113931 transcription start site region 113931 MGI:6041698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113932 transcription start site region 113932 MGI:6041699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113933 transcription start site region 113933 MGI:6041700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113934 transcription start site region 113934 MGI:6041701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113935 transcription start site region 113935 MGI:6041702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113936 transcription start site region 113936 MGI:6041703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113937 transcription start site region 113937 MGI:6041704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113938 transcription start site region 113938 MGI:6041705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113939 transcription start site region 113939 MGI:6041706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113940 transcription start site region 113940 MGI:6041707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113941 transcription start site region 113941 MGI:6041708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113942 transcription start site region 113942 MGI:6041709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113943 transcription start site region 113943 MGI:6041710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113944 transcription start site region 113944 MGI:6041711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113945 transcription start site region 113945 MGI:6041712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113946 transcription start site region 113946 MGI:6041713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113947 transcription start site region 113947 MGI:6041714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113948 transcription start site region 113948 MGI:6041715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113949 transcription start site region 113949 MGI:6041716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113950 transcription start site region 113950 MGI:6041717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113951 transcription start site region 113951 MGI:6041718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113952 transcription start site region 113952 MGI:6041719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113953 transcription start site region 113953 MGI:6041720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113954 transcription start site region 113954 MGI:6041721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113955 transcription start site region 113955 MGI:6041722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113956 transcription start site region 113956 MGI:6041723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113957 transcription start site region 113957 MGI:6041724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113958 transcription start site region 113958 MGI:6041725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113959 transcription start site region 113959 MGI:6041726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113960 transcription start site region 113960 MGI:6041727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113961 transcription start site region 113961 MGI:6041728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113962 transcription start site region 113962 MGI:6041729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113963 transcription start site region 113963 MGI:6041730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113964 transcription start site region 113964 MGI:6041731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113965 transcription start site region 113965 MGI:6041732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113966 transcription start site region 113966 MGI:6041733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113967 transcription start site region 113967 MGI:6041734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113968 transcription start site region 113968 MGI:6041735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113969 transcription start site region 113969 MGI:6041736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113970 transcription start site region 113970 MGI:6041737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113971 transcription start site region 113971 MGI:6041738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113972 transcription start site region 113972 MGI:6041739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113973 transcription start site region 113973 MGI:6041740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113974 transcription start site region 113974 MGI:6041741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113975 transcription start site region 113975 MGI:6041742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113976 transcription start site region 113976 MGI:6041743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113977 transcription start site region 113977 MGI:6041744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113978 transcription start site region 113978 MGI:6041745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113979 transcription start site region 113979 MGI:6041746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113980 transcription start site region 113980 MGI:6041747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113981 transcription start site region 113981 MGI:6041748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113982 transcription start site region 113982 MGI:6041749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113983 transcription start site region 113983 MGI:6041750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113984 transcription start site region 113984 MGI:6041751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113985 transcription start site region 113985 MGI:6041752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113986 transcription start site region 113986 MGI:6041753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113987 transcription start site region 113987 MGI:6041754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113988 transcription start site region 113988 MGI:6041755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113989 transcription start site region 113989 MGI:6041756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113990 transcription start site region 113990 MGI:6041757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113991 transcription start site region 113991 MGI:6041758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113992 transcription start site region 113992 MGI:6041759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113993 transcription start site region 113993 MGI:6041760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113994 transcription start site region 113994 MGI:6041761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113995 transcription start site region 113995 MGI:6041762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113996 transcription start site region 113996 MGI:6041763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113997 transcription start site region 113997 MGI:6041764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113998 transcription start site region 113998 MGI:6041765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113999 transcription start site region 113999 MGI:6041766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114000 transcription start site region 114000 MGI:6041767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114001 transcription start site region 114001 MGI:6041768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114002 transcription start site region 114002 MGI:6041769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114003 transcription start site region 114003 MGI:6041770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114004 transcription start site region 114004 MGI:6041771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114005 transcription start site region 114005 MGI:6041772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114006 transcription start site region 114006 MGI:6041773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114007 transcription start site region 114007 MGI:6041774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114008 transcription start site region 114008 MGI:6041775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114009 transcription start site region 114009 MGI:6041776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114010 transcription start site region 114010 MGI:6041777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114011 transcription start site region 114011 MGI:6041778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114012 transcription start site region 114012 MGI:6041779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114013 transcription start site region 114013 MGI:6041780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114014 transcription start site region 114014 MGI:6041781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114015 transcription start site region 114015 MGI:6041782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114016 transcription start site region 114016 MGI:6041783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114017 transcription start site region 114017 MGI:6041784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114018 transcription start site region 114018 MGI:6041785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114019 transcription start site region 114019 MGI:6041786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114020 transcription start site region 114020 MGI:6041787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114021 transcription start site region 114021 MGI:6041788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP