Tssr112020 transcription start site region 112020 MGI:6039787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112021 transcription start site region 112021 MGI:6039788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112022 transcription start site region 112022 MGI:6039789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112023 transcription start site region 112023 MGI:6039790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112024 transcription start site region 112024 MGI:6039791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112025 transcription start site region 112025 MGI:6039792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112026 transcription start site region 112026 MGI:6039793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112027 transcription start site region 112027 MGI:6039794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112028 transcription start site region 112028 MGI:6039795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112029 transcription start site region 112029 MGI:6039796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112030 transcription start site region 112030 MGI:6039797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112031 transcription start site region 112031 MGI:6039798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112032 transcription start site region 112032 MGI:6039799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112033 transcription start site region 112033 MGI:6039800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112034 transcription start site region 112034 MGI:6039801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112035 transcription start site region 112035 MGI:6039802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112036 transcription start site region 112036 MGI:6039803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112037 transcription start site region 112037 MGI:6039804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112038 transcription start site region 112038 MGI:6039805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112039 transcription start site region 112039 MGI:6039806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112040 transcription start site region 112040 MGI:6039807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112041 transcription start site region 112041 MGI:6039808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112042 transcription start site region 112042 MGI:6039809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112043 transcription start site region 112043 MGI:6039810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112044 transcription start site region 112044 MGI:6039811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112045 transcription start site region 112045 MGI:6039812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112046 transcription start site region 112046 MGI:6039813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112047 transcription start site region 112047 MGI:6039814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112048 transcription start site region 112048 MGI:6039815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112049 transcription start site region 112049 MGI:6039816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112050 transcription start site region 112050 MGI:6039817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112051 transcription start site region 112051 MGI:6039818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112052 transcription start site region 112052 MGI:6039819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112053 transcription start site region 112053 MGI:6039820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112054 transcription start site region 112054 MGI:6039821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112055 transcription start site region 112055 MGI:6039822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112056 transcription start site region 112056 MGI:6039823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112057 transcription start site region 112057 MGI:6039824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112058 transcription start site region 112058 MGI:6039825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112059 transcription start site region 112059 MGI:6039826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112060 transcription start site region 112060 MGI:6039827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112061 transcription start site region 112061 MGI:6039828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112062 transcription start site region 112062 MGI:6039829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112063 transcription start site region 112063 MGI:6039830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112064 transcription start site region 112064 MGI:6039831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112065 transcription start site region 112065 MGI:6039832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112066 transcription start site region 112066 MGI:6039833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112067 transcription start site region 112067 MGI:6039834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112068 transcription start site region 112068 MGI:6039835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112069 transcription start site region 112069 MGI:6039836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112070 transcription start site region 112070 MGI:6039837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112071 transcription start site region 112071 MGI:6039838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112072 transcription start site region 112072 MGI:6039839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112073 transcription start site region 112073 MGI:6039840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112074 transcription start site region 112074 MGI:6039841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112075 transcription start site region 112075 MGI:6039842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112076 transcription start site region 112076 MGI:6039843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112077 transcription start site region 112077 MGI:6039844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112078 transcription start site region 112078 MGI:6039845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112079 transcription start site region 112079 MGI:6039846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112080 transcription start site region 112080 MGI:6039847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112081 transcription start site region 112081 MGI:6039848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112082 transcription start site region 112082 MGI:6039849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112083 transcription start site region 112083 MGI:6039850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112084 transcription start site region 112084 MGI:6039851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112085 transcription start site region 112085 MGI:6039852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112086 transcription start site region 112086 MGI:6039853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112087 transcription start site region 112087 MGI:6039854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112088 transcription start site region 112088 MGI:6039855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112089 transcription start site region 112089 MGI:6039856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112090 transcription start site region 112090 MGI:6039857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112091 transcription start site region 112091 MGI:6039858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112092 transcription start site region 112092 MGI:6039859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112093 transcription start site region 112093 MGI:6039860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112094 transcription start site region 112094 MGI:6039861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112095 transcription start site region 112095 MGI:6039862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112096 transcription start site region 112096 MGI:6039863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112097 transcription start site region 112097 MGI:6039864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112098 transcription start site region 112098 MGI:6039865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112099 transcription start site region 112099 MGI:6039866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112100 transcription start site region 112100 MGI:6039867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112101 transcription start site region 112101 MGI:6039868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112102 transcription start site region 112102 MGI:6039869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112103 transcription start site region 112103 MGI:6039870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112104 transcription start site region 112104 MGI:6039871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112105 transcription start site region 112105 MGI:6039872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112106 transcription start site region 112106 MGI:6039873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112107 transcription start site region 112107 MGI:6039874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112108 transcription start site region 112108 MGI:6039875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112109 transcription start site region 112109 MGI:6039876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112110 transcription start site region 112110 MGI:6039877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112111 transcription start site region 112111 MGI:6039878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112112 transcription start site region 112112 MGI:6039879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112113 transcription start site region 112113 MGI:6039880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112114 transcription start site region 112114 MGI:6039881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112115 transcription start site region 112115 MGI:6039882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112116 transcription start site region 112116 MGI:6039883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112117 transcription start site region 112117 MGI:6039884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112118 transcription start site region 112118 MGI:6039885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112119 transcription start site region 112119 MGI:6039886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112120 transcription start site region 112120 MGI:6039887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112121 transcription start site region 112121 MGI:6039888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112122 transcription start site region 112122 MGI:6039889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112123 transcription start site region 112123 MGI:6039890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112124 transcription start site region 112124 MGI:6039891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112125 transcription start site region 112125 MGI:6039892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112126 transcription start site region 112126 MGI:6039893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112127 transcription start site region 112127 MGI:6039894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112128 transcription start site region 112128 MGI:6039895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112129 transcription start site region 112129 MGI:6039896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112130 transcription start site region 112130 MGI:6039897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112131 transcription start site region 112131 MGI:6039898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112132 transcription start site region 112132 MGI:6039899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112133 transcription start site region 112133 MGI:6039900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112134 transcription start site region 112134 MGI:6039901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112135 transcription start site region 112135 MGI:6039902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112136 transcription start site region 112136 MGI:6039903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112137 transcription start site region 112137 MGI:6039904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112138 transcription start site region 112138 MGI:6039905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112139 transcription start site region 112139 MGI:6039906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112140 transcription start site region 112140 MGI:6039907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112141 transcription start site region 112141 MGI:6039908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112142 transcription start site region 112142 MGI:6039909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112143 transcription start site region 112143 MGI:6039910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112144 transcription start site region 112144 MGI:6039911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112145 transcription start site region 112145 MGI:6039912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112146 transcription start site region 112146 MGI:6039913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112147 transcription start site region 112147 MGI:6039914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112148 transcription start site region 112148 MGI:6039915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112149 transcription start site region 112149 MGI:6039916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112150 transcription start site region 112150 MGI:6039917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112151 transcription start site region 112151 MGI:6039918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112152 transcription start site region 112152 MGI:6039919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112153 transcription start site region 112153 MGI:6039920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112154 transcription start site region 112154 MGI:6039921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112155 transcription start site region 112155 MGI:6039922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112156 transcription start site region 112156 MGI:6039923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112157 transcription start site region 112157 MGI:6039924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112158 transcription start site region 112158 MGI:6039925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112159 transcription start site region 112159 MGI:6039926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112160 transcription start site region 112160 MGI:6039927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112161 transcription start site region 112161 MGI:6039928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112162 transcription start site region 112162 MGI:6039929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112163 transcription start site region 112163 MGI:6039930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112164 transcription start site region 112164 MGI:6039931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112165 transcription start site region 112165 MGI:6039932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112166 transcription start site region 112166 MGI:6039933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112167 transcription start site region 112167 MGI:6039934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112168 transcription start site region 112168 MGI:6039935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112169 transcription start site region 112169 MGI:6039936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112170 transcription start site region 112170 MGI:6039937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112171 transcription start site region 112171 MGI:6039938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112172 transcription start site region 112172 MGI:6039939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112173 transcription start site region 112173 MGI:6039940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112174 transcription start site region 112174 MGI:6039941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112175 transcription start site region 112175 MGI:6039942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112176 transcription start site region 112176 MGI:6039943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112177 transcription start site region 112177 MGI:6039944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112178 transcription start site region 112178 MGI:6039945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112179 transcription start site region 112179 MGI:6039946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112180 transcription start site region 112180 MGI:6039947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112181 transcription start site region 112181 MGI:6039948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112182 transcription start site region 112182 MGI:6039949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112183 transcription start site region 112183 MGI:6039950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112184 transcription start site region 112184 MGI:6039951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112185 transcription start site region 112185 MGI:6039952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112186 transcription start site region 112186 MGI:6039953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112187 transcription start site region 112187 MGI:6039954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112188 transcription start site region 112188 MGI:6039955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112189 transcription start site region 112189 MGI:6039956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112190 transcription start site region 112190 MGI:6039957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112191 transcription start site region 112191 MGI:6039958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112192 transcription start site region 112192 MGI:6039959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112193 transcription start site region 112193 MGI:6039960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112194 transcription start site region 112194 MGI:6039961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112195 transcription start site region 112195 MGI:6039962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112196 transcription start site region 112196 MGI:6039963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112197 transcription start site region 112197 MGI:6039964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112198 transcription start site region 112198 MGI:6039965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112199 transcription start site region 112199 MGI:6039966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112200 transcription start site region 112200 MGI:6039967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112201 transcription start site region 112201 MGI:6039968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112202 transcription start site region 112202 MGI:6039969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112203 transcription start site region 112203 MGI:6039970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112204 transcription start site region 112204 MGI:6039971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112205 transcription start site region 112205 MGI:6039972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112206 transcription start site region 112206 MGI:6039973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112207 transcription start site region 112207 MGI:6039974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112208 transcription start site region 112208 MGI:6039975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112209 transcription start site region 112209 MGI:6039976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112210 transcription start site region 112210 MGI:6039977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112211 transcription start site region 112211 MGI:6039978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112212 transcription start site region 112212 MGI:6039979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112213 transcription start site region 112213 MGI:6039980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112214 transcription start site region 112214 MGI:6039981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112215 transcription start site region 112215 MGI:6039982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112216 transcription start site region 112216 MGI:6039983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112217 transcription start site region 112217 MGI:6039984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112218 transcription start site region 112218 MGI:6039985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112219 transcription start site region 112219 MGI:6039986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112220 transcription start site region 112220 MGI:6039987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112221 transcription start site region 112221 MGI:6039988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112222 transcription start site region 112222 MGI:6039989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112223 transcription start site region 112223 MGI:6039990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112224 transcription start site region 112224 MGI:6039991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112225 transcription start site region 112225 MGI:6039992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112226 transcription start site region 112226 MGI:6039993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112227 transcription start site region 112227 MGI:6039994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112228 transcription start site region 112228 MGI:6039995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112229 transcription start site region 112229 MGI:6039996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112230 transcription start site region 112230 MGI:6039997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112231 transcription start site region 112231 MGI:6039998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112232 transcription start site region 112232 MGI:6039999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112233 transcription start site region 112233 MGI:6040000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112234 transcription start site region 112234 MGI:6040001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112235 transcription start site region 112235 MGI:6040002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112236 transcription start site region 112236 MGI:6040003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112237 transcription start site region 112237 MGI:6040004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112238 transcription start site region 112238 MGI:6040005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112239 transcription start site region 112239 MGI:6040006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112240 transcription start site region 112240 MGI:6040007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112241 transcription start site region 112241 MGI:6040008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112242 transcription start site region 112242 MGI:6040009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112243 transcription start site region 112243 MGI:6040010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112244 transcription start site region 112244 MGI:6040011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112245 transcription start site region 112245 MGI:6040012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112246 transcription start site region 112246 MGI:6040013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112247 transcription start site region 112247 MGI:6040014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112248 transcription start site region 112248 MGI:6040015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112249 transcription start site region 112249 MGI:6040016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112250 transcription start site region 112250 MGI:6040017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112251 transcription start site region 112251 MGI:6040018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112252 transcription start site region 112252 MGI:6040019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112253 transcription start site region 112253 MGI:6040020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112254 transcription start site region 112254 MGI:6040021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112255 transcription start site region 112255 MGI:6040022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112256 transcription start site region 112256 MGI:6040023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112257 transcription start site region 112257 MGI:6040024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112258 transcription start site region 112258 MGI:6040025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112259 transcription start site region 112259 MGI:6040026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112260 transcription start site region 112260 MGI:6040027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112261 transcription start site region 112261 MGI:6040028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112262 transcription start site region 112262 MGI:6040029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112263 transcription start site region 112263 MGI:6040030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112264 transcription start site region 112264 MGI:6040031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112265 transcription start site region 112265 MGI:6040032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112266 transcription start site region 112266 MGI:6040033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112267 transcription start site region 112267 MGI:6040034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112268 transcription start site region 112268 MGI:6040035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112269 transcription start site region 112269 MGI:6040036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112270 transcription start site region 112270 MGI:6040037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112271 transcription start site region 112271 MGI:6040038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112272 transcription start site region 112272 MGI:6040039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112273 transcription start site region 112273 MGI:6040040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112274 transcription start site region 112274 MGI:6040041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112275 transcription start site region 112275 MGI:6040042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112276 transcription start site region 112276 MGI:6040043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112277 transcription start site region 112277 MGI:6040044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112278 transcription start site region 112278 MGI:6040045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112279 transcription start site region 112279 MGI:6040046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112280 transcription start site region 112280 MGI:6040047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112281 transcription start site region 112281 MGI:6040048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112282 transcription start site region 112282 MGI:6040049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112283 transcription start site region 112283 MGI:6040050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112284 transcription start site region 112284 MGI:6040051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112285 transcription start site region 112285 MGI:6040052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112286 transcription start site region 112286 MGI:6040053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112287 transcription start site region 112287 MGI:6040054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112288 transcription start site region 112288 MGI:6040055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112289 transcription start site region 112289 MGI:6040056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112290 transcription start site region 112290 MGI:6040057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112291 transcription start site region 112291 MGI:6040058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112292 transcription start site region 112292 MGI:6040059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112293 transcription start site region 112293 MGI:6040060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112294 transcription start site region 112294 MGI:6040061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112295 transcription start site region 112295 MGI:6040062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112296 transcription start site region 112296 MGI:6040063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112297 transcription start site region 112297 MGI:6040064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112298 transcription start site region 112298 MGI:6040065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112299 transcription start site region 112299 MGI:6040066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112300 transcription start site region 112300 MGI:6040067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112301 transcription start site region 112301 MGI:6040068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112302 transcription start site region 112302 MGI:6040069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112303 transcription start site region 112303 MGI:6040070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112304 transcription start site region 112304 MGI:6040071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112305 transcription start site region 112305 MGI:6040072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112306 transcription start site region 112306 MGI:6040073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112307 transcription start site region 112307 MGI:6040074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112308 transcription start site region 112308 MGI:6040075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112309 transcription start site region 112309 MGI:6040076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112310 transcription start site region 112310 MGI:6040077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112311 transcription start site region 112311 MGI:6040078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112312 transcription start site region 112312 MGI:6040079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112313 transcription start site region 112313 MGI:6040080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112314 transcription start site region 112314 MGI:6040081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112315 transcription start site region 112315 MGI:6040082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112316 transcription start site region 112316 MGI:6040083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112317 transcription start site region 112317 MGI:6040084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112318 transcription start site region 112318 MGI:6040085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112319 transcription start site region 112319 MGI:6040086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112320 transcription start site region 112320 MGI:6040087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112321 transcription start site region 112321 MGI:6040088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112322 transcription start site region 112322 MGI:6040089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112323 transcription start site region 112323 MGI:6040090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112324 transcription start site region 112324 MGI:6040091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112325 transcription start site region 112325 MGI:6040092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112326 transcription start site region 112326 MGI:6040093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112327 transcription start site region 112327 MGI:6040094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112328 transcription start site region 112328 MGI:6040095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112329 transcription start site region 112329 MGI:6040096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112330 transcription start site region 112330 MGI:6040097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112331 transcription start site region 112331 MGI:6040098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112332 transcription start site region 112332 MGI:6040099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112333 transcription start site region 112333 MGI:6040100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112334 transcription start site region 112334 MGI:6040101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112335 transcription start site region 112335 MGI:6040102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112336 transcription start site region 112336 MGI:6040103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112337 transcription start site region 112337 MGI:6040104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112338 transcription start site region 112338 MGI:6040105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112339 transcription start site region 112339 MGI:6040106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112340 transcription start site region 112340 MGI:6040107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112341 transcription start site region 112341 MGI:6040108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112342 transcription start site region 112342 MGI:6040109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112343 transcription start site region 112343 MGI:6040110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112344 transcription start site region 112344 MGI:6040111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112345 transcription start site region 112345 MGI:6040112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112346 transcription start site region 112346 MGI:6040113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112347 transcription start site region 112347 MGI:6040114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112348 transcription start site region 112348 MGI:6040115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112349 transcription start site region 112349 MGI:6040116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112350 transcription start site region 112350 MGI:6040117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112351 transcription start site region 112351 MGI:6040118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112352 transcription start site region 112352 MGI:6040119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112353 transcription start site region 112353 MGI:6040120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112354 transcription start site region 112354 MGI:6040121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112355 transcription start site region 112355 MGI:6040122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112356 transcription start site region 112356 MGI:6040123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112357 transcription start site region 112357 MGI:6040124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112358 transcription start site region 112358 MGI:6040125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112359 transcription start site region 112359 MGI:6040126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112360 transcription start site region 112360 MGI:6040127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112361 transcription start site region 112361 MGI:6040128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112362 transcription start site region 112362 MGI:6040129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112363 transcription start site region 112363 MGI:6040130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112364 transcription start site region 112364 MGI:6040131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112365 transcription start site region 112365 MGI:6040132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112366 transcription start site region 112366 MGI:6040133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112367 transcription start site region 112367 MGI:6040134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112368 transcription start site region 112368 MGI:6040135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112369 transcription start site region 112369 MGI:6040136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112370 transcription start site region 112370 MGI:6040137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112371 transcription start site region 112371 MGI:6040138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112372 transcription start site region 112372 MGI:6040139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112373 transcription start site region 112373 MGI:6040140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112374 transcription start site region 112374 MGI:6040141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112375 transcription start site region 112375 MGI:6040142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112376 transcription start site region 112376 MGI:6040143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112377 transcription start site region 112377 MGI:6040144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112378 transcription start site region 112378 MGI:6040145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112379 transcription start site region 112379 MGI:6040146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112380 transcription start site region 112380 MGI:6040147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112381 transcription start site region 112381 MGI:6040148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112382 transcription start site region 112382 MGI:6040149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112383 transcription start site region 112383 MGI:6040150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112384 transcription start site region 112384 MGI:6040151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112385 transcription start site region 112385 MGI:6040152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112386 transcription start site region 112386 MGI:6040153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112387 transcription start site region 112387 MGI:6040154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112388 transcription start site region 112388 MGI:6040155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112389 transcription start site region 112389 MGI:6040156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112390 transcription start site region 112390 MGI:6040157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112391 transcription start site region 112391 MGI:6040158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112392 transcription start site region 112392 MGI:6040159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112393 transcription start site region 112393 MGI:6040160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112394 transcription start site region 112394 MGI:6040161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112395 transcription start site region 112395 MGI:6040162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112396 transcription start site region 112396 MGI:6040163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112397 transcription start site region 112397 MGI:6040164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112398 transcription start site region 112398 MGI:6040165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112399 transcription start site region 112399 MGI:6040166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112400 transcription start site region 112400 MGI:6040167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112401 transcription start site region 112401 MGI:6040168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112402 transcription start site region 112402 MGI:6040169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112403 transcription start site region 112403 MGI:6040170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112404 transcription start site region 112404 MGI:6040171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112405 transcription start site region 112405 MGI:6040172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112406 transcription start site region 112406 MGI:6040173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112407 transcription start site region 112407 MGI:6040174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112408 transcription start site region 112408 MGI:6040175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112409 transcription start site region 112409 MGI:6040176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112410 transcription start site region 112410 MGI:6040177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112411 transcription start site region 112411 MGI:6040178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112412 transcription start site region 112412 MGI:6040179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112413 transcription start site region 112413 MGI:6040180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112414 transcription start site region 112414 MGI:6040181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112415 transcription start site region 112415 MGI:6040182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112416 transcription start site region 112416 MGI:6040183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112417 transcription start site region 112417 MGI:6040184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112418 transcription start site region 112418 MGI:6040185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112419 transcription start site region 112419 MGI:6040186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112420 transcription start site region 112420 MGI:6040187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112421 transcription start site region 112421 MGI:6040188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112422 transcription start site region 112422 MGI:6040189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112423 transcription start site region 112423 MGI:6040190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112424 transcription start site region 112424 MGI:6040191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112425 transcription start site region 112425 MGI:6040192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112426 transcription start site region 112426 MGI:6040193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112427 transcription start site region 112427 MGI:6040194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112428 transcription start site region 112428 MGI:6040195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112429 transcription start site region 112429 MGI:6040196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112430 transcription start site region 112430 MGI:6040197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112431 transcription start site region 112431 MGI:6040198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112432 transcription start site region 112432 MGI:6040199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112433 transcription start site region 112433 MGI:6040200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112434 transcription start site region 112434 MGI:6040201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112435 transcription start site region 112435 MGI:6040202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112436 transcription start site region 112436 MGI:6040203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112437 transcription start site region 112437 MGI:6040204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112438 transcription start site region 112438 MGI:6040205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112439 transcription start site region 112439 MGI:6040206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112440 transcription start site region 112440 MGI:6040207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112441 transcription start site region 112441 MGI:6040208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112442 transcription start site region 112442 MGI:6040209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112443 transcription start site region 112443 MGI:6040210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112444 transcription start site region 112444 MGI:6040211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112445 transcription start site region 112445 MGI:6040212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112446 transcription start site region 112446 MGI:6040213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112447 transcription start site region 112447 MGI:6040214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112448 transcription start site region 112448 MGI:6040215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112449 transcription start site region 112449 MGI:6040216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112450 transcription start site region 112450 MGI:6040217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112451 transcription start site region 112451 MGI:6040218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112452 transcription start site region 112452 MGI:6040219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112453 transcription start site region 112453 MGI:6040220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112454 transcription start site region 112454 MGI:6040221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112455 transcription start site region 112455 MGI:6040222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112456 transcription start site region 112456 MGI:6040223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112457 transcription start site region 112457 MGI:6040224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112458 transcription start site region 112458 MGI:6040225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112459 transcription start site region 112459 MGI:6040226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112460 transcription start site region 112460 MGI:6040227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112461 transcription start site region 112461 MGI:6040228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112462 transcription start site region 112462 MGI:6040229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112463 transcription start site region 112463 MGI:6040230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112464 transcription start site region 112464 MGI:6040231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112465 transcription start site region 112465 MGI:6040232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112466 transcription start site region 112466 MGI:6040233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112467 transcription start site region 112467 MGI:6040234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112468 transcription start site region 112468 MGI:6040235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112469 transcription start site region 112469 MGI:6040236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112470 transcription start site region 112470 MGI:6040237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112471 transcription start site region 112471 MGI:6040238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112472 transcription start site region 112472 MGI:6040239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112473 transcription start site region 112473 MGI:6040240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112474 transcription start site region 112474 MGI:6040241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112475 transcription start site region 112475 MGI:6040242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112476 transcription start site region 112476 MGI:6040243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112477 transcription start site region 112477 MGI:6040244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112478 transcription start site region 112478 MGI:6040245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112479 transcription start site region 112479 MGI:6040246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112480 transcription start site region 112480 MGI:6040247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112481 transcription start site region 112481 MGI:6040248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112482 transcription start site region 112482 MGI:6040249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112483 transcription start site region 112483 MGI:6040250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112484 transcription start site region 112484 MGI:6040251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112485 transcription start site region 112485 MGI:6040252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112486 transcription start site region 112486 MGI:6040253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112487 transcription start site region 112487 MGI:6040254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112488 transcription start site region 112488 MGI:6040255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112489 transcription start site region 112489 MGI:6040256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112490 transcription start site region 112490 MGI:6040257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112491 transcription start site region 112491 MGI:6040258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112492 transcription start site region 112492 MGI:6040259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112493 transcription start site region 112493 MGI:6040260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112494 transcription start site region 112494 MGI:6040261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112495 transcription start site region 112495 MGI:6040262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112496 transcription start site region 112496 MGI:6040263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112497 transcription start site region 112497 MGI:6040264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112498 transcription start site region 112498 MGI:6040265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112499 transcription start site region 112499 MGI:6040266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112500 transcription start site region 112500 MGI:6040267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112501 transcription start site region 112501 MGI:6040268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112502 transcription start site region 112502 MGI:6040269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112503 transcription start site region 112503 MGI:6040270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112504 transcription start site region 112504 MGI:6040271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112505 transcription start site region 112505 MGI:6040272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112506 transcription start site region 112506 MGI:6040273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112507 transcription start site region 112507 MGI:6040274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112508 transcription start site region 112508 MGI:6040275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112509 transcription start site region 112509 MGI:6040276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112510 transcription start site region 112510 MGI:6040277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112511 transcription start site region 112511 MGI:6040278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112512 transcription start site region 112512 MGI:6040279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112513 transcription start site region 112513 MGI:6040280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112514 transcription start site region 112514 MGI:6040281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112515 transcription start site region 112515 MGI:6040282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112516 transcription start site region 112516 MGI:6040283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112517 transcription start site region 112517 MGI:6040284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112518 transcription start site region 112518 MGI:6040285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112519 transcription start site region 112519 MGI:6040286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112520 transcription start site region 112520 MGI:6040287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112521 transcription start site region 112521 MGI:6040288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112522 transcription start site region 112522 MGI:6040289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112523 transcription start site region 112523 MGI:6040290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112524 transcription start site region 112524 MGI:6040291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112525 transcription start site region 112525 MGI:6040292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112526 transcription start site region 112526 MGI:6040293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112527 transcription start site region 112527 MGI:6040294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112528 transcription start site region 112528 MGI:6040295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112529 transcription start site region 112529 MGI:6040296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112530 transcription start site region 112530 MGI:6040297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112531 transcription start site region 112531 MGI:6040298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112532 transcription start site region 112532 MGI:6040299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112533 transcription start site region 112533 MGI:6040300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112534 transcription start site region 112534 MGI:6040301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112535 transcription start site region 112535 MGI:6040302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112536 transcription start site region 112536 MGI:6040303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112537 transcription start site region 112537 MGI:6040304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112538 transcription start site region 112538 MGI:6040305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112539 transcription start site region 112539 MGI:6040306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112540 transcription start site region 112540 MGI:6040307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112541 transcription start site region 112541 MGI:6040308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112542 transcription start site region 112542 MGI:6040309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112543 transcription start site region 112543 MGI:6040310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112544 transcription start site region 112544 MGI:6040311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112545 transcription start site region 112545 MGI:6040312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112546 transcription start site region 112546 MGI:6040313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112547 transcription start site region 112547 MGI:6040314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112548 transcription start site region 112548 MGI:6040315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112549 transcription start site region 112549 MGI:6040316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112550 transcription start site region 112550 MGI:6040317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112551 transcription start site region 112551 MGI:6040318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112552 transcription start site region 112552 MGI:6040319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112553 transcription start site region 112553 MGI:6040320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112554 transcription start site region 112554 MGI:6040321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112555 transcription start site region 112555 MGI:6040322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112556 transcription start site region 112556 MGI:6040323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112557 transcription start site region 112557 MGI:6040324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112558 transcription start site region 112558 MGI:6040325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112559 transcription start site region 112559 MGI:6040326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112560 transcription start site region 112560 MGI:6040327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112561 transcription start site region 112561 MGI:6040328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112562 transcription start site region 112562 MGI:6040329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112563 transcription start site region 112563 MGI:6040330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112564 transcription start site region 112564 MGI:6040331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112565 transcription start site region 112565 MGI:6040332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112566 transcription start site region 112566 MGI:6040333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112567 transcription start site region 112567 MGI:6040334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112568 transcription start site region 112568 MGI:6040335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112569 transcription start site region 112569 MGI:6040336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112570 transcription start site region 112570 MGI:6040337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112571 transcription start site region 112571 MGI:6040338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112572 transcription start site region 112572 MGI:6040339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112573 transcription start site region 112573 MGI:6040340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112574 transcription start site region 112574 MGI:6040341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112575 transcription start site region 112575 MGI:6040342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112576 transcription start site region 112576 MGI:6040343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112577 transcription start site region 112577 MGI:6040344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112578 transcription start site region 112578 MGI:6040345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112579 transcription start site region 112579 MGI:6040346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112580 transcription start site region 112580 MGI:6040347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112581 transcription start site region 112581 MGI:6040348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112582 transcription start site region 112582 MGI:6040349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112583 transcription start site region 112583 MGI:6040350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112584 transcription start site region 112584 MGI:6040351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112585 transcription start site region 112585 MGI:6040352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112586 transcription start site region 112586 MGI:6040353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112587 transcription start site region 112587 MGI:6040354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112588 transcription start site region 112588 MGI:6040355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112589 transcription start site region 112589 MGI:6040356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112590 transcription start site region 112590 MGI:6040357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112591 transcription start site region 112591 MGI:6040358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112592 transcription start site region 112592 MGI:6040359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112593 transcription start site region 112593 MGI:6040360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112594 transcription start site region 112594 MGI:6040361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112595 transcription start site region 112595 MGI:6040362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112596 transcription start site region 112596 MGI:6040363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112597 transcription start site region 112597 MGI:6040364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112598 transcription start site region 112598 MGI:6040365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112599 transcription start site region 112599 MGI:6040366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112600 transcription start site region 112600 MGI:6040367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112601 transcription start site region 112601 MGI:6040368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112602 transcription start site region 112602 MGI:6040369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112603 transcription start site region 112603 MGI:6040370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112604 transcription start site region 112604 MGI:6040371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112605 transcription start site region 112605 MGI:6040372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112606 transcription start site region 112606 MGI:6040373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112607 transcription start site region 112607 MGI:6040374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112608 transcription start site region 112608 MGI:6040375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112609 transcription start site region 112609 MGI:6040376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112610 transcription start site region 112610 MGI:6040377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112611 transcription start site region 112611 MGI:6040378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112612 transcription start site region 112612 MGI:6040379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112613 transcription start site region 112613 MGI:6040380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112614 transcription start site region 112614 MGI:6040381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112615 transcription start site region 112615 MGI:6040382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112616 transcription start site region 112616 MGI:6040383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112617 transcription start site region 112617 MGI:6040384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112618 transcription start site region 112618 MGI:6040385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112619 transcription start site region 112619 MGI:6040386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112620 transcription start site region 112620 MGI:6040387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112621 transcription start site region 112621 MGI:6040388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112622 transcription start site region 112622 MGI:6040389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112623 transcription start site region 112623 MGI:6040390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112624 transcription start site region 112624 MGI:6040391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112625 transcription start site region 112625 MGI:6040392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112626 transcription start site region 112626 MGI:6040393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112627 transcription start site region 112627 MGI:6040394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112628 transcription start site region 112628 MGI:6040395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112629 transcription start site region 112629 MGI:6040396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112630 transcription start site region 112630 MGI:6040397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112631 transcription start site region 112631 MGI:6040398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112632 transcription start site region 112632 MGI:6040399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112633 transcription start site region 112633 MGI:6040400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112634 transcription start site region 112634 MGI:6040401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112635 transcription start site region 112635 MGI:6040402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112636 transcription start site region 112636 MGI:6040403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112637 transcription start site region 112637 MGI:6040404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112638 transcription start site region 112638 MGI:6040405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112639 transcription start site region 112639 MGI:6040406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112640 transcription start site region 112640 MGI:6040407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112641 transcription start site region 112641 MGI:6040408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112642 transcription start site region 112642 MGI:6040409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112643 transcription start site region 112643 MGI:6040410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112644 transcription start site region 112644 MGI:6040411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112645 transcription start site region 112645 MGI:6040412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112646 transcription start site region 112646 MGI:6040413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112647 transcription start site region 112647 MGI:6040414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112648 transcription start site region 112648 MGI:6040415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112649 transcription start site region 112649 MGI:6040416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112650 transcription start site region 112650 MGI:6040417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112651 transcription start site region 112651 MGI:6040418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112652 transcription start site region 112652 MGI:6040419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112653 transcription start site region 112653 MGI:6040420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112654 transcription start site region 112654 MGI:6040421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112655 transcription start site region 112655 MGI:6040422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112656 transcription start site region 112656 MGI:6040423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112657 transcription start site region 112657 MGI:6040424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112658 transcription start site region 112658 MGI:6040425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112659 transcription start site region 112659 MGI:6040426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112660 transcription start site region 112660 MGI:6040427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112661 transcription start site region 112661 MGI:6040428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112662 transcription start site region 112662 MGI:6040429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112663 transcription start site region 112663 MGI:6040430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112664 transcription start site region 112664 MGI:6040431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112665 transcription start site region 112665 MGI:6040432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112666 transcription start site region 112666 MGI:6040433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112667 transcription start site region 112667 MGI:6040434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112668 transcription start site region 112668 MGI:6040435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112669 transcription start site region 112669 MGI:6040436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112670 transcription start site region 112670 MGI:6040437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112671 transcription start site region 112671 MGI:6040438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112672 transcription start site region 112672 MGI:6040439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112673 transcription start site region 112673 MGI:6040440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112674 transcription start site region 112674 MGI:6040441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112675 transcription start site region 112675 MGI:6040442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112676 transcription start site region 112676 MGI:6040443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112677 transcription start site region 112677 MGI:6040444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112678 transcription start site region 112678 MGI:6040445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112679 transcription start site region 112679 MGI:6040446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112680 transcription start site region 112680 MGI:6040447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112681 transcription start site region 112681 MGI:6040448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112682 transcription start site region 112682 MGI:6040449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112683 transcription start site region 112683 MGI:6040450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112684 transcription start site region 112684 MGI:6040451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112685 transcription start site region 112685 MGI:6040452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112686 transcription start site region 112686 MGI:6040453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112687 transcription start site region 112687 MGI:6040454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112688 transcription start site region 112688 MGI:6040455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112689 transcription start site region 112689 MGI:6040456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112690 transcription start site region 112690 MGI:6040457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112691 transcription start site region 112691 MGI:6040458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112692 transcription start site region 112692 MGI:6040459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112693 transcription start site region 112693 MGI:6040460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112694 transcription start site region 112694 MGI:6040461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112695 transcription start site region 112695 MGI:6040462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112696 transcription start site region 112696 MGI:6040463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112697 transcription start site region 112697 MGI:6040464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112698 transcription start site region 112698 MGI:6040465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112699 transcription start site region 112699 MGI:6040466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112700 transcription start site region 112700 MGI:6040467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112701 transcription start site region 112701 MGI:6040468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112702 transcription start site region 112702 MGI:6040469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112703 transcription start site region 112703 MGI:6040470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112704 transcription start site region 112704 MGI:6040471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112705 transcription start site region 112705 MGI:6040472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112706 transcription start site region 112706 MGI:6040473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112707 transcription start site region 112707 MGI:6040474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112708 transcription start site region 112708 MGI:6040475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112709 transcription start site region 112709 MGI:6040476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112710 transcription start site region 112710 MGI:6040477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112711 transcription start site region 112711 MGI:6040478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112712 transcription start site region 112712 MGI:6040479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112713 transcription start site region 112713 MGI:6040480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112714 transcription start site region 112714 MGI:6040481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112715 transcription start site region 112715 MGI:6040482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112716 transcription start site region 112716 MGI:6040483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112717 transcription start site region 112717 MGI:6040484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112718 transcription start site region 112718 MGI:6040485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112719 transcription start site region 112719 MGI:6040486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112720 transcription start site region 112720 MGI:6040487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112721 transcription start site region 112721 MGI:6040488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112722 transcription start site region 112722 MGI:6040489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112723 transcription start site region 112723 MGI:6040490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112724 transcription start site region 112724 MGI:6040491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112725 transcription start site region 112725 MGI:6040492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112726 transcription start site region 112726 MGI:6040493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112727 transcription start site region 112727 MGI:6040494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112728 transcription start site region 112728 MGI:6040495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112729 transcription start site region 112729 MGI:6040496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112730 transcription start site region 112730 MGI:6040497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112731 transcription start site region 112731 MGI:6040498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112732 transcription start site region 112732 MGI:6040499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112733 transcription start site region 112733 MGI:6040500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112734 transcription start site region 112734 MGI:6040501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112735 transcription start site region 112735 MGI:6040502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112736 transcription start site region 112736 MGI:6040503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112737 transcription start site region 112737 MGI:6040504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112738 transcription start site region 112738 MGI:6040505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112739 transcription start site region 112739 MGI:6040506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112740 transcription start site region 112740 MGI:6040507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112741 transcription start site region 112741 MGI:6040508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112742 transcription start site region 112742 MGI:6040509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112743 transcription start site region 112743 MGI:6040510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112744 transcription start site region 112744 MGI:6040511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112745 transcription start site region 112745 MGI:6040512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112746 transcription start site region 112746 MGI:6040513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112747 transcription start site region 112747 MGI:6040514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112748 transcription start site region 112748 MGI:6040515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112749 transcription start site region 112749 MGI:6040516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112750 transcription start site region 112750 MGI:6040517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112751 transcription start site region 112751 MGI:6040518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112752 transcription start site region 112752 MGI:6040519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112753 transcription start site region 112753 MGI:6040520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112754 transcription start site region 112754 MGI:6040521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112755 transcription start site region 112755 MGI:6040522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112756 transcription start site region 112756 MGI:6040523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112757 transcription start site region 112757 MGI:6040524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112758 transcription start site region 112758 MGI:6040525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112759 transcription start site region 112759 MGI:6040526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112760 transcription start site region 112760 MGI:6040527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112761 transcription start site region 112761 MGI:6040528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112762 transcription start site region 112762 MGI:6040529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112763 transcription start site region 112763 MGI:6040530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112764 transcription start site region 112764 MGI:6040531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112765 transcription start site region 112765 MGI:6040532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112766 transcription start site region 112766 MGI:6040533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112767 transcription start site region 112767 MGI:6040534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112768 transcription start site region 112768 MGI:6040535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112769 transcription start site region 112769 MGI:6040536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112770 transcription start site region 112770 MGI:6040537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112771 transcription start site region 112771 MGI:6040538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112772 transcription start site region 112772 MGI:6040539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112773 transcription start site region 112773 MGI:6040540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112774 transcription start site region 112774 MGI:6040541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112775 transcription start site region 112775 MGI:6040542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112776 transcription start site region 112776 MGI:6040543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112777 transcription start site region 112777 MGI:6040544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112778 transcription start site region 112778 MGI:6040545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112779 transcription start site region 112779 MGI:6040546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112780 transcription start site region 112780 MGI:6040547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112781 transcription start site region 112781 MGI:6040548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112782 transcription start site region 112782 MGI:6040549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112783 transcription start site region 112783 MGI:6040550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112784 transcription start site region 112784 MGI:6040551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112785 transcription start site region 112785 MGI:6040552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112786 transcription start site region 112786 MGI:6040553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112787 transcription start site region 112787 MGI:6040554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112788 transcription start site region 112788 MGI:6040555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112789 transcription start site region 112789 MGI:6040556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112790 transcription start site region 112790 MGI:6040557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112791 transcription start site region 112791 MGI:6040558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112792 transcription start site region 112792 MGI:6040559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112793 transcription start site region 112793 MGI:6040560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112794 transcription start site region 112794 MGI:6040561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112795 transcription start site region 112795 MGI:6040562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112796 transcription start site region 112796 MGI:6040563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112797 transcription start site region 112797 MGI:6040564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112798 transcription start site region 112798 MGI:6040565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112799 transcription start site region 112799 MGI:6040566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112800 transcription start site region 112800 MGI:6040567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112801 transcription start site region 112801 MGI:6040568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112802 transcription start site region 112802 MGI:6040569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112803 transcription start site region 112803 MGI:6040570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112804 transcription start site region 112804 MGI:6040571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112805 transcription start site region 112805 MGI:6040572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112806 transcription start site region 112806 MGI:6040573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112807 transcription start site region 112807 MGI:6040574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112808 transcription start site region 112808 MGI:6040575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112809 transcription start site region 112809 MGI:6040576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112810 transcription start site region 112810 MGI:6040577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112811 transcription start site region 112811 MGI:6040578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112812 transcription start site region 112812 MGI:6040579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112813 transcription start site region 112813 MGI:6040580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112814 transcription start site region 112814 MGI:6040581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112815 transcription start site region 112815 MGI:6040582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112816 transcription start site region 112816 MGI:6040583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112817 transcription start site region 112817 MGI:6040584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112818 transcription start site region 112818 MGI:6040585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112819 transcription start site region 112819 MGI:6040586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112820 transcription start site region 112820 MGI:6040587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112821 transcription start site region 112821 MGI:6040588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112822 transcription start site region 112822 MGI:6040589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112823 transcription start site region 112823 MGI:6040590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112824 transcription start site region 112824 MGI:6040591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112825 transcription start site region 112825 MGI:6040592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112826 transcription start site region 112826 MGI:6040593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112827 transcription start site region 112827 MGI:6040594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112828 transcription start site region 112828 MGI:6040595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112829 transcription start site region 112829 MGI:6040596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112830 transcription start site region 112830 MGI:6040597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112831 transcription start site region 112831 MGI:6040598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112832 transcription start site region 112832 MGI:6040599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112833 transcription start site region 112833 MGI:6040600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112834 transcription start site region 112834 MGI:6040601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112835 transcription start site region 112835 MGI:6040602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112836 transcription start site region 112836 MGI:6040603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112837 transcription start site region 112837 MGI:6040604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112838 transcription start site region 112838 MGI:6040605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112839 transcription start site region 112839 MGI:6040606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112840 transcription start site region 112840 MGI:6040607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112841 transcription start site region 112841 MGI:6040608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112842 transcription start site region 112842 MGI:6040609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112843 transcription start site region 112843 MGI:6040610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112844 transcription start site region 112844 MGI:6040611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112845 transcription start site region 112845 MGI:6040612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112846 transcription start site region 112846 MGI:6040613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112847 transcription start site region 112847 MGI:6040614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112848 transcription start site region 112848 MGI:6040615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112849 transcription start site region 112849 MGI:6040616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112850 transcription start site region 112850 MGI:6040617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112851 transcription start site region 112851 MGI:6040618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112852 transcription start site region 112852 MGI:6040619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112853 transcription start site region 112853 MGI:6040620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112854 transcription start site region 112854 MGI:6040621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112855 transcription start site region 112855 MGI:6040622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112856 transcription start site region 112856 MGI:6040623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112857 transcription start site region 112857 MGI:6040624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112858 transcription start site region 112858 MGI:6040625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112859 transcription start site region 112859 MGI:6040626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112860 transcription start site region 112860 MGI:6040627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112861 transcription start site region 112861 MGI:6040628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112862 transcription start site region 112862 MGI:6040629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112863 transcription start site region 112863 MGI:6040630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112864 transcription start site region 112864 MGI:6040631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112865 transcription start site region 112865 MGI:6040632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112866 transcription start site region 112866 MGI:6040633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112867 transcription start site region 112867 MGI:6040634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112868 transcription start site region 112868 MGI:6040635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112869 transcription start site region 112869 MGI:6040636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112870 transcription start site region 112870 MGI:6040637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112871 transcription start site region 112871 MGI:6040638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112872 transcription start site region 112872 MGI:6040639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112873 transcription start site region 112873 MGI:6040640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112874 transcription start site region 112874 MGI:6040641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112875 transcription start site region 112875 MGI:6040642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112876 transcription start site region 112876 MGI:6040643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112877 transcription start site region 112877 MGI:6040644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112878 transcription start site region 112878 MGI:6040645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112879 transcription start site region 112879 MGI:6040646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112880 transcription start site region 112880 MGI:6040647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112881 transcription start site region 112881 MGI:6040648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112882 transcription start site region 112882 MGI:6040649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112883 transcription start site region 112883 MGI:6040650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112884 transcription start site region 112884 MGI:6040651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112885 transcription start site region 112885 MGI:6040652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112886 transcription start site region 112886 MGI:6040653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112887 transcription start site region 112887 MGI:6040654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112888 transcription start site region 112888 MGI:6040655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112889 transcription start site region 112889 MGI:6040656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112890 transcription start site region 112890 MGI:6040657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112891 transcription start site region 112891 MGI:6040658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112892 transcription start site region 112892 MGI:6040659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112893 transcription start site region 112893 MGI:6040660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112894 transcription start site region 112894 MGI:6040661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112895 transcription start site region 112895 MGI:6040662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112896 transcription start site region 112896 MGI:6040663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112897 transcription start site region 112897 MGI:6040664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112898 transcription start site region 112898 MGI:6040665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112899 transcription start site region 112899 MGI:6040666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112900 transcription start site region 112900 MGI:6040667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112901 transcription start site region 112901 MGI:6040668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112902 transcription start site region 112902 MGI:6040669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112903 transcription start site region 112903 MGI:6040670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112904 transcription start site region 112904 MGI:6040671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112905 transcription start site region 112905 MGI:6040672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112906 transcription start site region 112906 MGI:6040673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112907 transcription start site region 112907 MGI:6040674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112908 transcription start site region 112908 MGI:6040675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112909 transcription start site region 112909 MGI:6040676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112910 transcription start site region 112910 MGI:6040677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112911 transcription start site region 112911 MGI:6040678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112912 transcription start site region 112912 MGI:6040679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112913 transcription start site region 112913 MGI:6040680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112914 transcription start site region 112914 MGI:6040681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112915 transcription start site region 112915 MGI:6040682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112916 transcription start site region 112916 MGI:6040683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112917 transcription start site region 112917 MGI:6040684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112918 transcription start site region 112918 MGI:6040685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112919 transcription start site region 112919 MGI:6040686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112920 transcription start site region 112920 MGI:6040687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112921 transcription start site region 112921 MGI:6040688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112922 transcription start site region 112922 MGI:6040689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112923 transcription start site region 112923 MGI:6040690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112924 transcription start site region 112924 MGI:6040691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112925 transcription start site region 112925 MGI:6040692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112926 transcription start site region 112926 MGI:6040693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112927 transcription start site region 112927 MGI:6040694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112928 transcription start site region 112928 MGI:6040695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112929 transcription start site region 112929 MGI:6040696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112930 transcription start site region 112930 MGI:6040697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112931 transcription start site region 112931 MGI:6040698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112932 transcription start site region 112932 MGI:6040699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112933 transcription start site region 112933 MGI:6040700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112934 transcription start site region 112934 MGI:6040701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112935 transcription start site region 112935 MGI:6040702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112936 transcription start site region 112936 MGI:6040703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112937 transcription start site region 112937 MGI:6040704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112938 transcription start site region 112938 MGI:6040705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112939 transcription start site region 112939 MGI:6040706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112940 transcription start site region 112940 MGI:6040707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112941 transcription start site region 112941 MGI:6040708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112942 transcription start site region 112942 MGI:6040709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112943 transcription start site region 112943 MGI:6040710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112944 transcription start site region 112944 MGI:6040711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112945 transcription start site region 112945 MGI:6040712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112946 transcription start site region 112946 MGI:6040713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112947 transcription start site region 112947 MGI:6040714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112948 transcription start site region 112948 MGI:6040715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112949 transcription start site region 112949 MGI:6040716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112950 transcription start site region 112950 MGI:6040717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112951 transcription start site region 112951 MGI:6040718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112952 transcription start site region 112952 MGI:6040719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112953 transcription start site region 112953 MGI:6040720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112954 transcription start site region 112954 MGI:6040721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112955 transcription start site region 112955 MGI:6040722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112956 transcription start site region 112956 MGI:6040723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112957 transcription start site region 112957 MGI:6040724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112958 transcription start site region 112958 MGI:6040725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112959 transcription start site region 112959 MGI:6040726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112960 transcription start site region 112960 MGI:6040727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112961 transcription start site region 112961 MGI:6040728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112962 transcription start site region 112962 MGI:6040729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112963 transcription start site region 112963 MGI:6040730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112964 transcription start site region 112964 MGI:6040731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112965 transcription start site region 112965 MGI:6040732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112966 transcription start site region 112966 MGI:6040733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112967 transcription start site region 112967 MGI:6040734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112968 transcription start site region 112968 MGI:6040735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112969 transcription start site region 112969 MGI:6040736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112970 transcription start site region 112970 MGI:6040737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112971 transcription start site region 112971 MGI:6040738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112972 transcription start site region 112972 MGI:6040739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112973 transcription start site region 112973 MGI:6040740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112974 transcription start site region 112974 MGI:6040741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112975 transcription start site region 112975 MGI:6040742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112976 transcription start site region 112976 MGI:6040743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112977 transcription start site region 112977 MGI:6040744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112978 transcription start site region 112978 MGI:6040745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112979 transcription start site region 112979 MGI:6040746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112980 transcription start site region 112980 MGI:6040747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112981 transcription start site region 112981 MGI:6040748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112982 transcription start site region 112982 MGI:6040749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112983 transcription start site region 112983 MGI:6040750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112984 transcription start site region 112984 MGI:6040751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112985 transcription start site region 112985 MGI:6040752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112986 transcription start site region 112986 MGI:6040753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112987 transcription start site region 112987 MGI:6040754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112988 transcription start site region 112988 MGI:6040755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112989 transcription start site region 112989 MGI:6040756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112990 transcription start site region 112990 MGI:6040757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112991 transcription start site region 112991 MGI:6040758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112992 transcription start site region 112992 MGI:6040759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112993 transcription start site region 112993 MGI:6040760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112994 transcription start site region 112994 MGI:6040761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112995 transcription start site region 112995 MGI:6040762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112996 transcription start site region 112996 MGI:6040763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112997 transcription start site region 112997 MGI:6040764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112998 transcription start site region 112998 MGI:6040765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112999 transcription start site region 112999 MGI:6040766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113000 transcription start site region 113000 MGI:6040767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113001 transcription start site region 113001 MGI:6040768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113002 transcription start site region 113002 MGI:6040769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113003 transcription start site region 113003 MGI:6040770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113004 transcription start site region 113004 MGI:6040771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113005 transcription start site region 113005 MGI:6040772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113006 transcription start site region 113006 MGI:6040773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113007 transcription start site region 113007 MGI:6040774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113008 transcription start site region 113008 MGI:6040775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113009 transcription start site region 113009 MGI:6040776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113010 transcription start site region 113010 MGI:6040777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113011 transcription start site region 113011 MGI:6040778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113012 transcription start site region 113012 MGI:6040779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113013 transcription start site region 113013 MGI:6040780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113014 transcription start site region 113014 MGI:6040781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113015 transcription start site region 113015 MGI:6040782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113016 transcription start site region 113016 MGI:6040783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113017 transcription start site region 113017 MGI:6040784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113018 transcription start site region 113018 MGI:6040785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113019 transcription start site region 113019 MGI:6040786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP