Tssr111020 transcription start site region 111020 MGI:6038787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111021 transcription start site region 111021 MGI:6038788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111022 transcription start site region 111022 MGI:6038789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111023 transcription start site region 111023 MGI:6038790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111024 transcription start site region 111024 MGI:6038791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111025 transcription start site region 111025 MGI:6038792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111026 transcription start site region 111026 MGI:6038793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111027 transcription start site region 111027 MGI:6038794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111028 transcription start site region 111028 MGI:6038795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111029 transcription start site region 111029 MGI:6038796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111030 transcription start site region 111030 MGI:6038797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111031 transcription start site region 111031 MGI:6038798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111032 transcription start site region 111032 MGI:6038799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111033 transcription start site region 111033 MGI:6038800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111034 transcription start site region 111034 MGI:6038801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111035 transcription start site region 111035 MGI:6038802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111036 transcription start site region 111036 MGI:6038803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111037 transcription start site region 111037 MGI:6038804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111038 transcription start site region 111038 MGI:6038805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111039 transcription start site region 111039 MGI:6038806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111040 transcription start site region 111040 MGI:6038807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111041 transcription start site region 111041 MGI:6038808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111042 transcription start site region 111042 MGI:6038809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111043 transcription start site region 111043 MGI:6038810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111044 transcription start site region 111044 MGI:6038811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111045 transcription start site region 111045 MGI:6038812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111046 transcription start site region 111046 MGI:6038813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111047 transcription start site region 111047 MGI:6038814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111048 transcription start site region 111048 MGI:6038815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111049 transcription start site region 111049 MGI:6038816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111050 transcription start site region 111050 MGI:6038817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111051 transcription start site region 111051 MGI:6038818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111052 transcription start site region 111052 MGI:6038819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111053 transcription start site region 111053 MGI:6038820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111054 transcription start site region 111054 MGI:6038821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111055 transcription start site region 111055 MGI:6038822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111056 transcription start site region 111056 MGI:6038823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111057 transcription start site region 111057 MGI:6038824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111058 transcription start site region 111058 MGI:6038825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111059 transcription start site region 111059 MGI:6038826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111060 transcription start site region 111060 MGI:6038827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111061 transcription start site region 111061 MGI:6038828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111062 transcription start site region 111062 MGI:6038829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111063 transcription start site region 111063 MGI:6038830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111064 transcription start site region 111064 MGI:6038831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111065 transcription start site region 111065 MGI:6038832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111066 transcription start site region 111066 MGI:6038833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111067 transcription start site region 111067 MGI:6038834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111068 transcription start site region 111068 MGI:6038835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111069 transcription start site region 111069 MGI:6038836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111070 transcription start site region 111070 MGI:6038837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111071 transcription start site region 111071 MGI:6038838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111072 transcription start site region 111072 MGI:6038839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111073 transcription start site region 111073 MGI:6038840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111074 transcription start site region 111074 MGI:6038841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111075 transcription start site region 111075 MGI:6038842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111076 transcription start site region 111076 MGI:6038843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111077 transcription start site region 111077 MGI:6038844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111078 transcription start site region 111078 MGI:6038845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111079 transcription start site region 111079 MGI:6038846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111080 transcription start site region 111080 MGI:6038847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111081 transcription start site region 111081 MGI:6038848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111082 transcription start site region 111082 MGI:6038849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111083 transcription start site region 111083 MGI:6038850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111084 transcription start site region 111084 MGI:6038851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111085 transcription start site region 111085 MGI:6038852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111086 transcription start site region 111086 MGI:6038853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111087 transcription start site region 111087 MGI:6038854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111088 transcription start site region 111088 MGI:6038855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111089 transcription start site region 111089 MGI:6038856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111090 transcription start site region 111090 MGI:6038857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111091 transcription start site region 111091 MGI:6038858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111092 transcription start site region 111092 MGI:6038859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111093 transcription start site region 111093 MGI:6038860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111094 transcription start site region 111094 MGI:6038861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111095 transcription start site region 111095 MGI:6038862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111096 transcription start site region 111096 MGI:6038863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111097 transcription start site region 111097 MGI:6038864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111098 transcription start site region 111098 MGI:6038865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111099 transcription start site region 111099 MGI:6038866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111100 transcription start site region 111100 MGI:6038867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111101 transcription start site region 111101 MGI:6038868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111102 transcription start site region 111102 MGI:6038869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111103 transcription start site region 111103 MGI:6038870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111104 transcription start site region 111104 MGI:6038871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111105 transcription start site region 111105 MGI:6038872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111106 transcription start site region 111106 MGI:6038873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111107 transcription start site region 111107 MGI:6038874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111108 transcription start site region 111108 MGI:6038875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111109 transcription start site region 111109 MGI:6038876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111110 transcription start site region 111110 MGI:6038877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111111 transcription start site region 111111 MGI:6038878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111112 transcription start site region 111112 MGI:6038879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111113 transcription start site region 111113 MGI:6038880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111114 transcription start site region 111114 MGI:6038881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111115 transcription start site region 111115 MGI:6038882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111116 transcription start site region 111116 MGI:6038883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111117 transcription start site region 111117 MGI:6038884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111118 transcription start site region 111118 MGI:6038885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111119 transcription start site region 111119 MGI:6038886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111120 transcription start site region 111120 MGI:6038887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111121 transcription start site region 111121 MGI:6038888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111122 transcription start site region 111122 MGI:6038889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111123 transcription start site region 111123 MGI:6038890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111124 transcription start site region 111124 MGI:6038891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111125 transcription start site region 111125 MGI:6038892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111126 transcription start site region 111126 MGI:6038893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111127 transcription start site region 111127 MGI:6038894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111128 transcription start site region 111128 MGI:6038895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111129 transcription start site region 111129 MGI:6038896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111130 transcription start site region 111130 MGI:6038897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111131 transcription start site region 111131 MGI:6038898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111132 transcription start site region 111132 MGI:6038899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111133 transcription start site region 111133 MGI:6038900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111134 transcription start site region 111134 MGI:6038901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111135 transcription start site region 111135 MGI:6038902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111136 transcription start site region 111136 MGI:6038903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111137 transcription start site region 111137 MGI:6038904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111138 transcription start site region 111138 MGI:6038905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111139 transcription start site region 111139 MGI:6038906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111140 transcription start site region 111140 MGI:6038907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111141 transcription start site region 111141 MGI:6038908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111142 transcription start site region 111142 MGI:6038909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111143 transcription start site region 111143 MGI:6038910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111144 transcription start site region 111144 MGI:6038911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111145 transcription start site region 111145 MGI:6038912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111146 transcription start site region 111146 MGI:6038913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111147 transcription start site region 111147 MGI:6038914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111148 transcription start site region 111148 MGI:6038915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111149 transcription start site region 111149 MGI:6038916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111150 transcription start site region 111150 MGI:6038917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111151 transcription start site region 111151 MGI:6038918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111152 transcription start site region 111152 MGI:6038919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111153 transcription start site region 111153 MGI:6038920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111154 transcription start site region 111154 MGI:6038921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111155 transcription start site region 111155 MGI:6038922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111156 transcription start site region 111156 MGI:6038923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111157 transcription start site region 111157 MGI:6038924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111158 transcription start site region 111158 MGI:6038925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111159 transcription start site region 111159 MGI:6038926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111160 transcription start site region 111160 MGI:6038927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111161 transcription start site region 111161 MGI:6038928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111162 transcription start site region 111162 MGI:6038929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111163 transcription start site region 111163 MGI:6038930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111164 transcription start site region 111164 MGI:6038931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111165 transcription start site region 111165 MGI:6038932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111166 transcription start site region 111166 MGI:6038933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111167 transcription start site region 111167 MGI:6038934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111168 transcription start site region 111168 MGI:6038935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111169 transcription start site region 111169 MGI:6038936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111170 transcription start site region 111170 MGI:6038937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111171 transcription start site region 111171 MGI:6038938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111172 transcription start site region 111172 MGI:6038939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111173 transcription start site region 111173 MGI:6038940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111174 transcription start site region 111174 MGI:6038941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111175 transcription start site region 111175 MGI:6038942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111176 transcription start site region 111176 MGI:6038943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111177 transcription start site region 111177 MGI:6038944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111178 transcription start site region 111178 MGI:6038945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111179 transcription start site region 111179 MGI:6038946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111180 transcription start site region 111180 MGI:6038947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111181 transcription start site region 111181 MGI:6038948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111182 transcription start site region 111182 MGI:6038949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111183 transcription start site region 111183 MGI:6038950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111184 transcription start site region 111184 MGI:6038951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111185 transcription start site region 111185 MGI:6038952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111186 transcription start site region 111186 MGI:6038953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111187 transcription start site region 111187 MGI:6038954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111188 transcription start site region 111188 MGI:6038955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111189 transcription start site region 111189 MGI:6038956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111190 transcription start site region 111190 MGI:6038957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111191 transcription start site region 111191 MGI:6038958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111192 transcription start site region 111192 MGI:6038959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111193 transcription start site region 111193 MGI:6038960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111194 transcription start site region 111194 MGI:6038961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111195 transcription start site region 111195 MGI:6038962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111196 transcription start site region 111196 MGI:6038963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111197 transcription start site region 111197 MGI:6038964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111198 transcription start site region 111198 MGI:6038965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111199 transcription start site region 111199 MGI:6038966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111200 transcription start site region 111200 MGI:6038967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111201 transcription start site region 111201 MGI:6038968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111202 transcription start site region 111202 MGI:6038969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111203 transcription start site region 111203 MGI:6038970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111204 transcription start site region 111204 MGI:6038971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111205 transcription start site region 111205 MGI:6038972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111206 transcription start site region 111206 MGI:6038973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111207 transcription start site region 111207 MGI:6038974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111208 transcription start site region 111208 MGI:6038975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111209 transcription start site region 111209 MGI:6038976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111210 transcription start site region 111210 MGI:6038977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111211 transcription start site region 111211 MGI:6038978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111212 transcription start site region 111212 MGI:6038979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111213 transcription start site region 111213 MGI:6038980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111214 transcription start site region 111214 MGI:6038981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111215 transcription start site region 111215 MGI:6038982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111216 transcription start site region 111216 MGI:6038983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111217 transcription start site region 111217 MGI:6038984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111218 transcription start site region 111218 MGI:6038985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111219 transcription start site region 111219 MGI:6038986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111220 transcription start site region 111220 MGI:6038987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111221 transcription start site region 111221 MGI:6038988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111222 transcription start site region 111222 MGI:6038989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111223 transcription start site region 111223 MGI:6038990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111224 transcription start site region 111224 MGI:6038991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111225 transcription start site region 111225 MGI:6038992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111226 transcription start site region 111226 MGI:6038993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111227 transcription start site region 111227 MGI:6038994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111228 transcription start site region 111228 MGI:6038995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111229 transcription start site region 111229 MGI:6038996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111230 transcription start site region 111230 MGI:6038997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111231 transcription start site region 111231 MGI:6038998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111232 transcription start site region 111232 MGI:6038999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111233 transcription start site region 111233 MGI:6039000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111234 transcription start site region 111234 MGI:6039001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111235 transcription start site region 111235 MGI:6039002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111236 transcription start site region 111236 MGI:6039003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111237 transcription start site region 111237 MGI:6039004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111238 transcription start site region 111238 MGI:6039005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111239 transcription start site region 111239 MGI:6039006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111240 transcription start site region 111240 MGI:6039007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111241 transcription start site region 111241 MGI:6039008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111242 transcription start site region 111242 MGI:6039009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111243 transcription start site region 111243 MGI:6039010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111244 transcription start site region 111244 MGI:6039011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111245 transcription start site region 111245 MGI:6039012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111246 transcription start site region 111246 MGI:6039013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111247 transcription start site region 111247 MGI:6039014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111248 transcription start site region 111248 MGI:6039015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111249 transcription start site region 111249 MGI:6039016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111250 transcription start site region 111250 MGI:6039017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111251 transcription start site region 111251 MGI:6039018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111252 transcription start site region 111252 MGI:6039019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111253 transcription start site region 111253 MGI:6039020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111254 transcription start site region 111254 MGI:6039021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111255 transcription start site region 111255 MGI:6039022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111256 transcription start site region 111256 MGI:6039023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111257 transcription start site region 111257 MGI:6039024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111258 transcription start site region 111258 MGI:6039025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111259 transcription start site region 111259 MGI:6039026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111260 transcription start site region 111260 MGI:6039027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111261 transcription start site region 111261 MGI:6039028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111262 transcription start site region 111262 MGI:6039029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111263 transcription start site region 111263 MGI:6039030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111264 transcription start site region 111264 MGI:6039031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111265 transcription start site region 111265 MGI:6039032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111266 transcription start site region 111266 MGI:6039033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111267 transcription start site region 111267 MGI:6039034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111268 transcription start site region 111268 MGI:6039035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111269 transcription start site region 111269 MGI:6039036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111270 transcription start site region 111270 MGI:6039037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111271 transcription start site region 111271 MGI:6039038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111272 transcription start site region 111272 MGI:6039039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111273 transcription start site region 111273 MGI:6039040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111274 transcription start site region 111274 MGI:6039041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111275 transcription start site region 111275 MGI:6039042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111276 transcription start site region 111276 MGI:6039043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111277 transcription start site region 111277 MGI:6039044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111278 transcription start site region 111278 MGI:6039045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111279 transcription start site region 111279 MGI:6039046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111280 transcription start site region 111280 MGI:6039047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111281 transcription start site region 111281 MGI:6039048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111282 transcription start site region 111282 MGI:6039049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111283 transcription start site region 111283 MGI:6039050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111284 transcription start site region 111284 MGI:6039051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111285 transcription start site region 111285 MGI:6039052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111286 transcription start site region 111286 MGI:6039053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111287 transcription start site region 111287 MGI:6039054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111288 transcription start site region 111288 MGI:6039055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111289 transcription start site region 111289 MGI:6039056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111290 transcription start site region 111290 MGI:6039057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111291 transcription start site region 111291 MGI:6039058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111292 transcription start site region 111292 MGI:6039059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111293 transcription start site region 111293 MGI:6039060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111294 transcription start site region 111294 MGI:6039061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111295 transcription start site region 111295 MGI:6039062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111296 transcription start site region 111296 MGI:6039063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111297 transcription start site region 111297 MGI:6039064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111298 transcription start site region 111298 MGI:6039065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111299 transcription start site region 111299 MGI:6039066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111300 transcription start site region 111300 MGI:6039067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111301 transcription start site region 111301 MGI:6039068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111302 transcription start site region 111302 MGI:6039069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111303 transcription start site region 111303 MGI:6039070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111304 transcription start site region 111304 MGI:6039071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111305 transcription start site region 111305 MGI:6039072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111306 transcription start site region 111306 MGI:6039073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111307 transcription start site region 111307 MGI:6039074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111308 transcription start site region 111308 MGI:6039075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111309 transcription start site region 111309 MGI:6039076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111310 transcription start site region 111310 MGI:6039077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111311 transcription start site region 111311 MGI:6039078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111312 transcription start site region 111312 MGI:6039079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111313 transcription start site region 111313 MGI:6039080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111314 transcription start site region 111314 MGI:6039081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111315 transcription start site region 111315 MGI:6039082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111316 transcription start site region 111316 MGI:6039083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111317 transcription start site region 111317 MGI:6039084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111318 transcription start site region 111318 MGI:6039085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111319 transcription start site region 111319 MGI:6039086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111320 transcription start site region 111320 MGI:6039087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111321 transcription start site region 111321 MGI:6039088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111322 transcription start site region 111322 MGI:6039089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111323 transcription start site region 111323 MGI:6039090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111324 transcription start site region 111324 MGI:6039091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111325 transcription start site region 111325 MGI:6039092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111326 transcription start site region 111326 MGI:6039093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111327 transcription start site region 111327 MGI:6039094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111328 transcription start site region 111328 MGI:6039095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111329 transcription start site region 111329 MGI:6039096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111330 transcription start site region 111330 MGI:6039097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111331 transcription start site region 111331 MGI:6039098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111332 transcription start site region 111332 MGI:6039099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111333 transcription start site region 111333 MGI:6039100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111334 transcription start site region 111334 MGI:6039101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111335 transcription start site region 111335 MGI:6039102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111336 transcription start site region 111336 MGI:6039103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111337 transcription start site region 111337 MGI:6039104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111338 transcription start site region 111338 MGI:6039105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111339 transcription start site region 111339 MGI:6039106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111340 transcription start site region 111340 MGI:6039107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111341 transcription start site region 111341 MGI:6039108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111342 transcription start site region 111342 MGI:6039109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111343 transcription start site region 111343 MGI:6039110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111344 transcription start site region 111344 MGI:6039111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111345 transcription start site region 111345 MGI:6039112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111346 transcription start site region 111346 MGI:6039113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111347 transcription start site region 111347 MGI:6039114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111348 transcription start site region 111348 MGI:6039115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111349 transcription start site region 111349 MGI:6039116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111350 transcription start site region 111350 MGI:6039117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111351 transcription start site region 111351 MGI:6039118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111352 transcription start site region 111352 MGI:6039119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111353 transcription start site region 111353 MGI:6039120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111354 transcription start site region 111354 MGI:6039121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111355 transcription start site region 111355 MGI:6039122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111356 transcription start site region 111356 MGI:6039123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111357 transcription start site region 111357 MGI:6039124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111358 transcription start site region 111358 MGI:6039125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111359 transcription start site region 111359 MGI:6039126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111360 transcription start site region 111360 MGI:6039127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111361 transcription start site region 111361 MGI:6039128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111362 transcription start site region 111362 MGI:6039129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111363 transcription start site region 111363 MGI:6039130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111364 transcription start site region 111364 MGI:6039131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111365 transcription start site region 111365 MGI:6039132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111366 transcription start site region 111366 MGI:6039133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111367 transcription start site region 111367 MGI:6039134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111368 transcription start site region 111368 MGI:6039135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111369 transcription start site region 111369 MGI:6039136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111370 transcription start site region 111370 MGI:6039137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111371 transcription start site region 111371 MGI:6039138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111372 transcription start site region 111372 MGI:6039139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111373 transcription start site region 111373 MGI:6039140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111374 transcription start site region 111374 MGI:6039141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111375 transcription start site region 111375 MGI:6039142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111376 transcription start site region 111376 MGI:6039143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111377 transcription start site region 111377 MGI:6039144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111378 transcription start site region 111378 MGI:6039145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111379 transcription start site region 111379 MGI:6039146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111380 transcription start site region 111380 MGI:6039147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111381 transcription start site region 111381 MGI:6039148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111382 transcription start site region 111382 MGI:6039149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111383 transcription start site region 111383 MGI:6039150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111384 transcription start site region 111384 MGI:6039151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111385 transcription start site region 111385 MGI:6039152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111386 transcription start site region 111386 MGI:6039153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111387 transcription start site region 111387 MGI:6039154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111388 transcription start site region 111388 MGI:6039155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111389 transcription start site region 111389 MGI:6039156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111390 transcription start site region 111390 MGI:6039157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111391 transcription start site region 111391 MGI:6039158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111392 transcription start site region 111392 MGI:6039159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111393 transcription start site region 111393 MGI:6039160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111394 transcription start site region 111394 MGI:6039161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111395 transcription start site region 111395 MGI:6039162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111396 transcription start site region 111396 MGI:6039163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111397 transcription start site region 111397 MGI:6039164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111398 transcription start site region 111398 MGI:6039165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111399 transcription start site region 111399 MGI:6039166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111400 transcription start site region 111400 MGI:6039167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111401 transcription start site region 111401 MGI:6039168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111402 transcription start site region 111402 MGI:6039169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111403 transcription start site region 111403 MGI:6039170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111404 transcription start site region 111404 MGI:6039171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111405 transcription start site region 111405 MGI:6039172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111406 transcription start site region 111406 MGI:6039173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111407 transcription start site region 111407 MGI:6039174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111408 transcription start site region 111408 MGI:6039175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111409 transcription start site region 111409 MGI:6039176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111410 transcription start site region 111410 MGI:6039177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111411 transcription start site region 111411 MGI:6039178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111412 transcription start site region 111412 MGI:6039179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111413 transcription start site region 111413 MGI:6039180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111414 transcription start site region 111414 MGI:6039181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111415 transcription start site region 111415 MGI:6039182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111416 transcription start site region 111416 MGI:6039183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111417 transcription start site region 111417 MGI:6039184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111418 transcription start site region 111418 MGI:6039185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111419 transcription start site region 111419 MGI:6039186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111420 transcription start site region 111420 MGI:6039187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111421 transcription start site region 111421 MGI:6039188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111422 transcription start site region 111422 MGI:6039189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111423 transcription start site region 111423 MGI:6039190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111424 transcription start site region 111424 MGI:6039191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111425 transcription start site region 111425 MGI:6039192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111426 transcription start site region 111426 MGI:6039193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111427 transcription start site region 111427 MGI:6039194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111428 transcription start site region 111428 MGI:6039195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111429 transcription start site region 111429 MGI:6039196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111430 transcription start site region 111430 MGI:6039197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111431 transcription start site region 111431 MGI:6039198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111432 transcription start site region 111432 MGI:6039199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111433 transcription start site region 111433 MGI:6039200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111434 transcription start site region 111434 MGI:6039201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111435 transcription start site region 111435 MGI:6039202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111436 transcription start site region 111436 MGI:6039203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111437 transcription start site region 111437 MGI:6039204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111438 transcription start site region 111438 MGI:6039205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111439 transcription start site region 111439 MGI:6039206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111440 transcription start site region 111440 MGI:6039207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111441 transcription start site region 111441 MGI:6039208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111442 transcription start site region 111442 MGI:6039209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111443 transcription start site region 111443 MGI:6039210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111444 transcription start site region 111444 MGI:6039211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111445 transcription start site region 111445 MGI:6039212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111446 transcription start site region 111446 MGI:6039213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111447 transcription start site region 111447 MGI:6039214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111448 transcription start site region 111448 MGI:6039215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111449 transcription start site region 111449 MGI:6039216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111450 transcription start site region 111450 MGI:6039217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111451 transcription start site region 111451 MGI:6039218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111452 transcription start site region 111452 MGI:6039219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111453 transcription start site region 111453 MGI:6039220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111454 transcription start site region 111454 MGI:6039221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111455 transcription start site region 111455 MGI:6039222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111456 transcription start site region 111456 MGI:6039223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111457 transcription start site region 111457 MGI:6039224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111458 transcription start site region 111458 MGI:6039225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111459 transcription start site region 111459 MGI:6039226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111460 transcription start site region 111460 MGI:6039227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111461 transcription start site region 111461 MGI:6039228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111462 transcription start site region 111462 MGI:6039229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111463 transcription start site region 111463 MGI:6039230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111464 transcription start site region 111464 MGI:6039231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111465 transcription start site region 111465 MGI:6039232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111466 transcription start site region 111466 MGI:6039233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111467 transcription start site region 111467 MGI:6039234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111468 transcription start site region 111468 MGI:6039235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111469 transcription start site region 111469 MGI:6039236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111470 transcription start site region 111470 MGI:6039237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111471 transcription start site region 111471 MGI:6039238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111472 transcription start site region 111472 MGI:6039239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111473 transcription start site region 111473 MGI:6039240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111474 transcription start site region 111474 MGI:6039241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111475 transcription start site region 111475 MGI:6039242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111476 transcription start site region 111476 MGI:6039243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111477 transcription start site region 111477 MGI:6039244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111478 transcription start site region 111478 MGI:6039245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111479 transcription start site region 111479 MGI:6039246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111480 transcription start site region 111480 MGI:6039247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111481 transcription start site region 111481 MGI:6039248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111482 transcription start site region 111482 MGI:6039249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111483 transcription start site region 111483 MGI:6039250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111484 transcription start site region 111484 MGI:6039251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111485 transcription start site region 111485 MGI:6039252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111486 transcription start site region 111486 MGI:6039253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111487 transcription start site region 111487 MGI:6039254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111488 transcription start site region 111488 MGI:6039255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111489 transcription start site region 111489 MGI:6039256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111490 transcription start site region 111490 MGI:6039257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111491 transcription start site region 111491 MGI:6039258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111492 transcription start site region 111492 MGI:6039259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111493 transcription start site region 111493 MGI:6039260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111494 transcription start site region 111494 MGI:6039261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111495 transcription start site region 111495 MGI:6039262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111496 transcription start site region 111496 MGI:6039263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111497 transcription start site region 111497 MGI:6039264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111498 transcription start site region 111498 MGI:6039265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111499 transcription start site region 111499 MGI:6039266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111500 transcription start site region 111500 MGI:6039267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111501 transcription start site region 111501 MGI:6039268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111502 transcription start site region 111502 MGI:6039269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111503 transcription start site region 111503 MGI:6039270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111504 transcription start site region 111504 MGI:6039271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111505 transcription start site region 111505 MGI:6039272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111506 transcription start site region 111506 MGI:6039273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111507 transcription start site region 111507 MGI:6039274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111508 transcription start site region 111508 MGI:6039275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111509 transcription start site region 111509 MGI:6039276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111510 transcription start site region 111510 MGI:6039277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111511 transcription start site region 111511 MGI:6039278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111512 transcription start site region 111512 MGI:6039279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111513 transcription start site region 111513 MGI:6039280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111514 transcription start site region 111514 MGI:6039281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111515 transcription start site region 111515 MGI:6039282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111516 transcription start site region 111516 MGI:6039283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111517 transcription start site region 111517 MGI:6039284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111518 transcription start site region 111518 MGI:6039285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111519 transcription start site region 111519 MGI:6039286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111520 transcription start site region 111520 MGI:6039287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111521 transcription start site region 111521 MGI:6039288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111522 transcription start site region 111522 MGI:6039289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111523 transcription start site region 111523 MGI:6039290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111524 transcription start site region 111524 MGI:6039291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111525 transcription start site region 111525 MGI:6039292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111526 transcription start site region 111526 MGI:6039293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111527 transcription start site region 111527 MGI:6039294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111528 transcription start site region 111528 MGI:6039295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111529 transcription start site region 111529 MGI:6039296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111530 transcription start site region 111530 MGI:6039297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111531 transcription start site region 111531 MGI:6039298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111532 transcription start site region 111532 MGI:6039299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111533 transcription start site region 111533 MGI:6039300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111534 transcription start site region 111534 MGI:6039301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111535 transcription start site region 111535 MGI:6039302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111536 transcription start site region 111536 MGI:6039303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111537 transcription start site region 111537 MGI:6039304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111538 transcription start site region 111538 MGI:6039305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111539 transcription start site region 111539 MGI:6039306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111540 transcription start site region 111540 MGI:6039307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111541 transcription start site region 111541 MGI:6039308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111542 transcription start site region 111542 MGI:6039309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111543 transcription start site region 111543 MGI:6039310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111544 transcription start site region 111544 MGI:6039311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111545 transcription start site region 111545 MGI:6039312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111546 transcription start site region 111546 MGI:6039313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111547 transcription start site region 111547 MGI:6039314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111548 transcription start site region 111548 MGI:6039315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111549 transcription start site region 111549 MGI:6039316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111550 transcription start site region 111550 MGI:6039317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111551 transcription start site region 111551 MGI:6039318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111552 transcription start site region 111552 MGI:6039319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111553 transcription start site region 111553 MGI:6039320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111554 transcription start site region 111554 MGI:6039321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111555 transcription start site region 111555 MGI:6039322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111556 transcription start site region 111556 MGI:6039323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111557 transcription start site region 111557 MGI:6039324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111558 transcription start site region 111558 MGI:6039325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111559 transcription start site region 111559 MGI:6039326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111560 transcription start site region 111560 MGI:6039327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111561 transcription start site region 111561 MGI:6039328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111562 transcription start site region 111562 MGI:6039329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111563 transcription start site region 111563 MGI:6039330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111564 transcription start site region 111564 MGI:6039331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111565 transcription start site region 111565 MGI:6039332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111566 transcription start site region 111566 MGI:6039333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111567 transcription start site region 111567 MGI:6039334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111568 transcription start site region 111568 MGI:6039335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111569 transcription start site region 111569 MGI:6039336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111570 transcription start site region 111570 MGI:6039337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111571 transcription start site region 111571 MGI:6039338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111572 transcription start site region 111572 MGI:6039339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111573 transcription start site region 111573 MGI:6039340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111574 transcription start site region 111574 MGI:6039341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111575 transcription start site region 111575 MGI:6039342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111576 transcription start site region 111576 MGI:6039343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111577 transcription start site region 111577 MGI:6039344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111578 transcription start site region 111578 MGI:6039345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111579 transcription start site region 111579 MGI:6039346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111580 transcription start site region 111580 MGI:6039347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111581 transcription start site region 111581 MGI:6039348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111582 transcription start site region 111582 MGI:6039349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111583 transcription start site region 111583 MGI:6039350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111584 transcription start site region 111584 MGI:6039351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111585 transcription start site region 111585 MGI:6039352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111586 transcription start site region 111586 MGI:6039353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111587 transcription start site region 111587 MGI:6039354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111588 transcription start site region 111588 MGI:6039355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111589 transcription start site region 111589 MGI:6039356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111590 transcription start site region 111590 MGI:6039357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111591 transcription start site region 111591 MGI:6039358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111592 transcription start site region 111592 MGI:6039359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111593 transcription start site region 111593 MGI:6039360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111594 transcription start site region 111594 MGI:6039361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111595 transcription start site region 111595 MGI:6039362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111596 transcription start site region 111596 MGI:6039363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111597 transcription start site region 111597 MGI:6039364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111598 transcription start site region 111598 MGI:6039365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111599 transcription start site region 111599 MGI:6039366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111600 transcription start site region 111600 MGI:6039367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111601 transcription start site region 111601 MGI:6039368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111602 transcription start site region 111602 MGI:6039369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111603 transcription start site region 111603 MGI:6039370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111604 transcription start site region 111604 MGI:6039371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111605 transcription start site region 111605 MGI:6039372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111606 transcription start site region 111606 MGI:6039373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111607 transcription start site region 111607 MGI:6039374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111608 transcription start site region 111608 MGI:6039375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111609 transcription start site region 111609 MGI:6039376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111610 transcription start site region 111610 MGI:6039377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111611 transcription start site region 111611 MGI:6039378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111612 transcription start site region 111612 MGI:6039379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111613 transcription start site region 111613 MGI:6039380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111614 transcription start site region 111614 MGI:6039381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111615 transcription start site region 111615 MGI:6039382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111616 transcription start site region 111616 MGI:6039383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111617 transcription start site region 111617 MGI:6039384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111618 transcription start site region 111618 MGI:6039385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111619 transcription start site region 111619 MGI:6039386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111620 transcription start site region 111620 MGI:6039387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111621 transcription start site region 111621 MGI:6039388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111622 transcription start site region 111622 MGI:6039389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111623 transcription start site region 111623 MGI:6039390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111624 transcription start site region 111624 MGI:6039391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111625 transcription start site region 111625 MGI:6039392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111626 transcription start site region 111626 MGI:6039393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111627 transcription start site region 111627 MGI:6039394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111628 transcription start site region 111628 MGI:6039395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111629 transcription start site region 111629 MGI:6039396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111630 transcription start site region 111630 MGI:6039397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111631 transcription start site region 111631 MGI:6039398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111632 transcription start site region 111632 MGI:6039399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111633 transcription start site region 111633 MGI:6039400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111634 transcription start site region 111634 MGI:6039401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111635 transcription start site region 111635 MGI:6039402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111636 transcription start site region 111636 MGI:6039403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111637 transcription start site region 111637 MGI:6039404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111638 transcription start site region 111638 MGI:6039405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111639 transcription start site region 111639 MGI:6039406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111640 transcription start site region 111640 MGI:6039407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111641 transcription start site region 111641 MGI:6039408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111642 transcription start site region 111642 MGI:6039409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111643 transcription start site region 111643 MGI:6039410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111644 transcription start site region 111644 MGI:6039411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111645 transcription start site region 111645 MGI:6039412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111646 transcription start site region 111646 MGI:6039413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111647 transcription start site region 111647 MGI:6039414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111648 transcription start site region 111648 MGI:6039415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111649 transcription start site region 111649 MGI:6039416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111650 transcription start site region 111650 MGI:6039417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111651 transcription start site region 111651 MGI:6039418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111652 transcription start site region 111652 MGI:6039419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111653 transcription start site region 111653 MGI:6039420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111654 transcription start site region 111654 MGI:6039421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111655 transcription start site region 111655 MGI:6039422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111656 transcription start site region 111656 MGI:6039423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111657 transcription start site region 111657 MGI:6039424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111658 transcription start site region 111658 MGI:6039425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111659 transcription start site region 111659 MGI:6039426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111660 transcription start site region 111660 MGI:6039427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111661 transcription start site region 111661 MGI:6039428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111662 transcription start site region 111662 MGI:6039429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111663 transcription start site region 111663 MGI:6039430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111664 transcription start site region 111664 MGI:6039431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111665 transcription start site region 111665 MGI:6039432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111666 transcription start site region 111666 MGI:6039433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111667 transcription start site region 111667 MGI:6039434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111668 transcription start site region 111668 MGI:6039435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111669 transcription start site region 111669 MGI:6039436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111670 transcription start site region 111670 MGI:6039437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111671 transcription start site region 111671 MGI:6039438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111672 transcription start site region 111672 MGI:6039439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111673 transcription start site region 111673 MGI:6039440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111674 transcription start site region 111674 MGI:6039441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111675 transcription start site region 111675 MGI:6039442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111676 transcription start site region 111676 MGI:6039443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111677 transcription start site region 111677 MGI:6039444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111678 transcription start site region 111678 MGI:6039445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111679 transcription start site region 111679 MGI:6039446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111680 transcription start site region 111680 MGI:6039447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111681 transcription start site region 111681 MGI:6039448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111682 transcription start site region 111682 MGI:6039449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111683 transcription start site region 111683 MGI:6039450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111684 transcription start site region 111684 MGI:6039451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111685 transcription start site region 111685 MGI:6039452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111686 transcription start site region 111686 MGI:6039453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111687 transcription start site region 111687 MGI:6039454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111688 transcription start site region 111688 MGI:6039455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111689 transcription start site region 111689 MGI:6039456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111690 transcription start site region 111690 MGI:6039457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111691 transcription start site region 111691 MGI:6039458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111692 transcription start site region 111692 MGI:6039459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111693 transcription start site region 111693 MGI:6039460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111694 transcription start site region 111694 MGI:6039461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111695 transcription start site region 111695 MGI:6039462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111696 transcription start site region 111696 MGI:6039463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111697 transcription start site region 111697 MGI:6039464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111698 transcription start site region 111698 MGI:6039465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111699 transcription start site region 111699 MGI:6039466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111700 transcription start site region 111700 MGI:6039467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111701 transcription start site region 111701 MGI:6039468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111702 transcription start site region 111702 MGI:6039469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111703 transcription start site region 111703 MGI:6039470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111704 transcription start site region 111704 MGI:6039471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111705 transcription start site region 111705 MGI:6039472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111706 transcription start site region 111706 MGI:6039473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111707 transcription start site region 111707 MGI:6039474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111708 transcription start site region 111708 MGI:6039475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111709 transcription start site region 111709 MGI:6039476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111710 transcription start site region 111710 MGI:6039477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111711 transcription start site region 111711 MGI:6039478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111712 transcription start site region 111712 MGI:6039479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111713 transcription start site region 111713 MGI:6039480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111714 transcription start site region 111714 MGI:6039481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111715 transcription start site region 111715 MGI:6039482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111716 transcription start site region 111716 MGI:6039483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111717 transcription start site region 111717 MGI:6039484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111718 transcription start site region 111718 MGI:6039485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111719 transcription start site region 111719 MGI:6039486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111720 transcription start site region 111720 MGI:6039487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111721 transcription start site region 111721 MGI:6039488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111722 transcription start site region 111722 MGI:6039489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111723 transcription start site region 111723 MGI:6039490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111724 transcription start site region 111724 MGI:6039491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111725 transcription start site region 111725 MGI:6039492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111726 transcription start site region 111726 MGI:6039493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111727 transcription start site region 111727 MGI:6039494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111728 transcription start site region 111728 MGI:6039495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111729 transcription start site region 111729 MGI:6039496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111730 transcription start site region 111730 MGI:6039497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111731 transcription start site region 111731 MGI:6039498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111732 transcription start site region 111732 MGI:6039499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111733 transcription start site region 111733 MGI:6039500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111734 transcription start site region 111734 MGI:6039501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111735 transcription start site region 111735 MGI:6039502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111736 transcription start site region 111736 MGI:6039503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111737 transcription start site region 111737 MGI:6039504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111738 transcription start site region 111738 MGI:6039505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111739 transcription start site region 111739 MGI:6039506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111740 transcription start site region 111740 MGI:6039507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111741 transcription start site region 111741 MGI:6039508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111742 transcription start site region 111742 MGI:6039509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111743 transcription start site region 111743 MGI:6039510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111744 transcription start site region 111744 MGI:6039511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111745 transcription start site region 111745 MGI:6039512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111746 transcription start site region 111746 MGI:6039513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111747 transcription start site region 111747 MGI:6039514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111748 transcription start site region 111748 MGI:6039515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111749 transcription start site region 111749 MGI:6039516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111750 transcription start site region 111750 MGI:6039517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111751 transcription start site region 111751 MGI:6039518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111752 transcription start site region 111752 MGI:6039519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111753 transcription start site region 111753 MGI:6039520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111754 transcription start site region 111754 MGI:6039521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111755 transcription start site region 111755 MGI:6039522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111756 transcription start site region 111756 MGI:6039523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111757 transcription start site region 111757 MGI:6039524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111758 transcription start site region 111758 MGI:6039525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111759 transcription start site region 111759 MGI:6039526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111760 transcription start site region 111760 MGI:6039527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111761 transcription start site region 111761 MGI:6039528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111762 transcription start site region 111762 MGI:6039529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111763 transcription start site region 111763 MGI:6039530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111764 transcription start site region 111764 MGI:6039531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111765 transcription start site region 111765 MGI:6039532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111766 transcription start site region 111766 MGI:6039533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111767 transcription start site region 111767 MGI:6039534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111768 transcription start site region 111768 MGI:6039535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111769 transcription start site region 111769 MGI:6039536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111770 transcription start site region 111770 MGI:6039537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111771 transcription start site region 111771 MGI:6039538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111772 transcription start site region 111772 MGI:6039539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111773 transcription start site region 111773 MGI:6039540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111774 transcription start site region 111774 MGI:6039541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111775 transcription start site region 111775 MGI:6039542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111776 transcription start site region 111776 MGI:6039543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111777 transcription start site region 111777 MGI:6039544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111778 transcription start site region 111778 MGI:6039545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111779 transcription start site region 111779 MGI:6039546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111780 transcription start site region 111780 MGI:6039547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111781 transcription start site region 111781 MGI:6039548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111782 transcription start site region 111782 MGI:6039549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111783 transcription start site region 111783 MGI:6039550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111784 transcription start site region 111784 MGI:6039551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111785 transcription start site region 111785 MGI:6039552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111786 transcription start site region 111786 MGI:6039553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111787 transcription start site region 111787 MGI:6039554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111788 transcription start site region 111788 MGI:6039555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111789 transcription start site region 111789 MGI:6039556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111790 transcription start site region 111790 MGI:6039557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111791 transcription start site region 111791 MGI:6039558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111792 transcription start site region 111792 MGI:6039559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111793 transcription start site region 111793 MGI:6039560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111794 transcription start site region 111794 MGI:6039561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111795 transcription start site region 111795 MGI:6039562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111796 transcription start site region 111796 MGI:6039563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111797 transcription start site region 111797 MGI:6039564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111798 transcription start site region 111798 MGI:6039565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111799 transcription start site region 111799 MGI:6039566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111800 transcription start site region 111800 MGI:6039567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111801 transcription start site region 111801 MGI:6039568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111802 transcription start site region 111802 MGI:6039569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111803 transcription start site region 111803 MGI:6039570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111804 transcription start site region 111804 MGI:6039571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111805 transcription start site region 111805 MGI:6039572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111806 transcription start site region 111806 MGI:6039573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111807 transcription start site region 111807 MGI:6039574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111808 transcription start site region 111808 MGI:6039575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111809 transcription start site region 111809 MGI:6039576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111810 transcription start site region 111810 MGI:6039577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111811 transcription start site region 111811 MGI:6039578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111812 transcription start site region 111812 MGI:6039579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111813 transcription start site region 111813 MGI:6039580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111814 transcription start site region 111814 MGI:6039581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111815 transcription start site region 111815 MGI:6039582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111816 transcription start site region 111816 MGI:6039583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111817 transcription start site region 111817 MGI:6039584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111818 transcription start site region 111818 MGI:6039585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111819 transcription start site region 111819 MGI:6039586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111820 transcription start site region 111820 MGI:6039587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111821 transcription start site region 111821 MGI:6039588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111822 transcription start site region 111822 MGI:6039589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111823 transcription start site region 111823 MGI:6039590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111824 transcription start site region 111824 MGI:6039591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111825 transcription start site region 111825 MGI:6039592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111826 transcription start site region 111826 MGI:6039593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111827 transcription start site region 111827 MGI:6039594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111828 transcription start site region 111828 MGI:6039595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111829 transcription start site region 111829 MGI:6039596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111830 transcription start site region 111830 MGI:6039597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111831 transcription start site region 111831 MGI:6039598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111832 transcription start site region 111832 MGI:6039599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111833 transcription start site region 111833 MGI:6039600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111834 transcription start site region 111834 MGI:6039601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111835 transcription start site region 111835 MGI:6039602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111836 transcription start site region 111836 MGI:6039603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111837 transcription start site region 111837 MGI:6039604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111838 transcription start site region 111838 MGI:6039605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111839 transcription start site region 111839 MGI:6039606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111840 transcription start site region 111840 MGI:6039607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111841 transcription start site region 111841 MGI:6039608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111842 transcription start site region 111842 MGI:6039609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111843 transcription start site region 111843 MGI:6039610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111844 transcription start site region 111844 MGI:6039611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111845 transcription start site region 111845 MGI:6039612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111846 transcription start site region 111846 MGI:6039613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111847 transcription start site region 111847 MGI:6039614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111848 transcription start site region 111848 MGI:6039615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111849 transcription start site region 111849 MGI:6039616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111850 transcription start site region 111850 MGI:6039617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111851 transcription start site region 111851 MGI:6039618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111852 transcription start site region 111852 MGI:6039619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111853 transcription start site region 111853 MGI:6039620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111854 transcription start site region 111854 MGI:6039621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111855 transcription start site region 111855 MGI:6039622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111856 transcription start site region 111856 MGI:6039623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111857 transcription start site region 111857 MGI:6039624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111858 transcription start site region 111858 MGI:6039625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111859 transcription start site region 111859 MGI:6039626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111860 transcription start site region 111860 MGI:6039627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111861 transcription start site region 111861 MGI:6039628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111862 transcription start site region 111862 MGI:6039629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111863 transcription start site region 111863 MGI:6039630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111864 transcription start site region 111864 MGI:6039631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111865 transcription start site region 111865 MGI:6039632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111866 transcription start site region 111866 MGI:6039633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111867 transcription start site region 111867 MGI:6039634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111868 transcription start site region 111868 MGI:6039635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111869 transcription start site region 111869 MGI:6039636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111870 transcription start site region 111870 MGI:6039637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111871 transcription start site region 111871 MGI:6039638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111872 transcription start site region 111872 MGI:6039639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111873 transcription start site region 111873 MGI:6039640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111874 transcription start site region 111874 MGI:6039641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111875 transcription start site region 111875 MGI:6039642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111876 transcription start site region 111876 MGI:6039643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111877 transcription start site region 111877 MGI:6039644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111878 transcription start site region 111878 MGI:6039645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111879 transcription start site region 111879 MGI:6039646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111880 transcription start site region 111880 MGI:6039647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111881 transcription start site region 111881 MGI:6039648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111882 transcription start site region 111882 MGI:6039649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111883 transcription start site region 111883 MGI:6039650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111884 transcription start site region 111884 MGI:6039651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111885 transcription start site region 111885 MGI:6039652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111886 transcription start site region 111886 MGI:6039653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111887 transcription start site region 111887 MGI:6039654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111888 transcription start site region 111888 MGI:6039655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111889 transcription start site region 111889 MGI:6039656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111890 transcription start site region 111890 MGI:6039657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111891 transcription start site region 111891 MGI:6039658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111892 transcription start site region 111892 MGI:6039659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111893 transcription start site region 111893 MGI:6039660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111894 transcription start site region 111894 MGI:6039661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111895 transcription start site region 111895 MGI:6039662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111896 transcription start site region 111896 MGI:6039663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111897 transcription start site region 111897 MGI:6039664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111898 transcription start site region 111898 MGI:6039665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111899 transcription start site region 111899 MGI:6039666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111900 transcription start site region 111900 MGI:6039667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111901 transcription start site region 111901 MGI:6039668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111902 transcription start site region 111902 MGI:6039669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111903 transcription start site region 111903 MGI:6039670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111904 transcription start site region 111904 MGI:6039671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111905 transcription start site region 111905 MGI:6039672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111906 transcription start site region 111906 MGI:6039673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111907 transcription start site region 111907 MGI:6039674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111908 transcription start site region 111908 MGI:6039675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111909 transcription start site region 111909 MGI:6039676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111910 transcription start site region 111910 MGI:6039677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111911 transcription start site region 111911 MGI:6039678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111912 transcription start site region 111912 MGI:6039679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111913 transcription start site region 111913 MGI:6039680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111914 transcription start site region 111914 MGI:6039681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111915 transcription start site region 111915 MGI:6039682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111916 transcription start site region 111916 MGI:6039683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111917 transcription start site region 111917 MGI:6039684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111918 transcription start site region 111918 MGI:6039685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111919 transcription start site region 111919 MGI:6039686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111920 transcription start site region 111920 MGI:6039687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111921 transcription start site region 111921 MGI:6039688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111922 transcription start site region 111922 MGI:6039689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111923 transcription start site region 111923 MGI:6039690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111924 transcription start site region 111924 MGI:6039691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111925 transcription start site region 111925 MGI:6039692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111926 transcription start site region 111926 MGI:6039693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111927 transcription start site region 111927 MGI:6039694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111928 transcription start site region 111928 MGI:6039695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111929 transcription start site region 111929 MGI:6039696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111930 transcription start site region 111930 MGI:6039697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111931 transcription start site region 111931 MGI:6039698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111932 transcription start site region 111932 MGI:6039699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111933 transcription start site region 111933 MGI:6039700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111934 transcription start site region 111934 MGI:6039701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111935 transcription start site region 111935 MGI:6039702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111936 transcription start site region 111936 MGI:6039703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111937 transcription start site region 111937 MGI:6039704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111938 transcription start site region 111938 MGI:6039705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111939 transcription start site region 111939 MGI:6039706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111940 transcription start site region 111940 MGI:6039707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111941 transcription start site region 111941 MGI:6039708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111942 transcription start site region 111942 MGI:6039709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111943 transcription start site region 111943 MGI:6039710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111944 transcription start site region 111944 MGI:6039711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111945 transcription start site region 111945 MGI:6039712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111946 transcription start site region 111946 MGI:6039713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111947 transcription start site region 111947 MGI:6039714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111948 transcription start site region 111948 MGI:6039715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111949 transcription start site region 111949 MGI:6039716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111950 transcription start site region 111950 MGI:6039717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111951 transcription start site region 111951 MGI:6039718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111952 transcription start site region 111952 MGI:6039719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111953 transcription start site region 111953 MGI:6039720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111954 transcription start site region 111954 MGI:6039721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111955 transcription start site region 111955 MGI:6039722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111956 transcription start site region 111956 MGI:6039723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111957 transcription start site region 111957 MGI:6039724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111958 transcription start site region 111958 MGI:6039725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111959 transcription start site region 111959 MGI:6039726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111960 transcription start site region 111960 MGI:6039727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111961 transcription start site region 111961 MGI:6039728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111962 transcription start site region 111962 MGI:6039729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111963 transcription start site region 111963 MGI:6039730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111964 transcription start site region 111964 MGI:6039731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111965 transcription start site region 111965 MGI:6039732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111966 transcription start site region 111966 MGI:6039733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111967 transcription start site region 111967 MGI:6039734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111968 transcription start site region 111968 MGI:6039735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111969 transcription start site region 111969 MGI:6039736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111970 transcription start site region 111970 MGI:6039737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111971 transcription start site region 111971 MGI:6039738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111972 transcription start site region 111972 MGI:6039739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111973 transcription start site region 111973 MGI:6039740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111974 transcription start site region 111974 MGI:6039741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111975 transcription start site region 111975 MGI:6039742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111976 transcription start site region 111976 MGI:6039743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111977 transcription start site region 111977 MGI:6039744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111978 transcription start site region 111978 MGI:6039745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111979 transcription start site region 111979 MGI:6039746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111980 transcription start site region 111980 MGI:6039747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111981 transcription start site region 111981 MGI:6039748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111982 transcription start site region 111982 MGI:6039749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111983 transcription start site region 111983 MGI:6039750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111984 transcription start site region 111984 MGI:6039751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111985 transcription start site region 111985 MGI:6039752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111986 transcription start site region 111986 MGI:6039753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111987 transcription start site region 111987 MGI:6039754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111988 transcription start site region 111988 MGI:6039755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111989 transcription start site region 111989 MGI:6039756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111990 transcription start site region 111990 MGI:6039757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111991 transcription start site region 111991 MGI:6039758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111992 transcription start site region 111992 MGI:6039759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111993 transcription start site region 111993 MGI:6039760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111994 transcription start site region 111994 MGI:6039761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111995 transcription start site region 111995 MGI:6039762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111996 transcription start site region 111996 MGI:6039763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111997 transcription start site region 111997 MGI:6039764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111998 transcription start site region 111998 MGI:6039765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111999 transcription start site region 111999 MGI:6039766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112000 transcription start site region 112000 MGI:6039767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112001 transcription start site region 112001 MGI:6039768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112002 transcription start site region 112002 MGI:6039769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112003 transcription start site region 112003 MGI:6039770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112004 transcription start site region 112004 MGI:6039771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112005 transcription start site region 112005 MGI:6039772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112006 transcription start site region 112006 MGI:6039773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112007 transcription start site region 112007 MGI:6039774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112008 transcription start site region 112008 MGI:6039775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112009 transcription start site region 112009 MGI:6039776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112010 transcription start site region 112010 MGI:6039777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112011 transcription start site region 112011 MGI:6039778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112012 transcription start site region 112012 MGI:6039779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112013 transcription start site region 112013 MGI:6039780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112014 transcription start site region 112014 MGI:6039781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112015 transcription start site region 112015 MGI:6039782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112016 transcription start site region 112016 MGI:6039783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112017 transcription start site region 112017 MGI:6039784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112018 transcription start site region 112018 MGI:6039785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112019 transcription start site region 112019 MGI:6039786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP