Tssr110020 transcription start site region 110020 MGI:6037787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110021 transcription start site region 110021 MGI:6037788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110022 transcription start site region 110022 MGI:6037789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110023 transcription start site region 110023 MGI:6037790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110024 transcription start site region 110024 MGI:6037791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110025 transcription start site region 110025 MGI:6037792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110026 transcription start site region 110026 MGI:6037793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110027 transcription start site region 110027 MGI:6037794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110028 transcription start site region 110028 MGI:6037795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110029 transcription start site region 110029 MGI:6037796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110030 transcription start site region 110030 MGI:6037797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110031 transcription start site region 110031 MGI:6037798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110032 transcription start site region 110032 MGI:6037799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110033 transcription start site region 110033 MGI:6037800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110034 transcription start site region 110034 MGI:6037801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110035 transcription start site region 110035 MGI:6037802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110036 transcription start site region 110036 MGI:6037803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110037 transcription start site region 110037 MGI:6037804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110038 transcription start site region 110038 MGI:6037805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110039 transcription start site region 110039 MGI:6037806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110040 transcription start site region 110040 MGI:6037807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110041 transcription start site region 110041 MGI:6037808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110042 transcription start site region 110042 MGI:6037809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110043 transcription start site region 110043 MGI:6037810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110044 transcription start site region 110044 MGI:6037811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110045 transcription start site region 110045 MGI:6037812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110046 transcription start site region 110046 MGI:6037813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110047 transcription start site region 110047 MGI:6037814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110048 transcription start site region 110048 MGI:6037815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110049 transcription start site region 110049 MGI:6037816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110050 transcription start site region 110050 MGI:6037817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110051 transcription start site region 110051 MGI:6037818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110052 transcription start site region 110052 MGI:6037819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110053 transcription start site region 110053 MGI:6037820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110054 transcription start site region 110054 MGI:6037821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110055 transcription start site region 110055 MGI:6037822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110056 transcription start site region 110056 MGI:6037823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110057 transcription start site region 110057 MGI:6037824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110058 transcription start site region 110058 MGI:6037825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110059 transcription start site region 110059 MGI:6037826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110060 transcription start site region 110060 MGI:6037827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110061 transcription start site region 110061 MGI:6037828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110062 transcription start site region 110062 MGI:6037829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110063 transcription start site region 110063 MGI:6037830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110064 transcription start site region 110064 MGI:6037831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110065 transcription start site region 110065 MGI:6037832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110066 transcription start site region 110066 MGI:6037833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110067 transcription start site region 110067 MGI:6037834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110068 transcription start site region 110068 MGI:6037835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110069 transcription start site region 110069 MGI:6037836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110070 transcription start site region 110070 MGI:6037837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110071 transcription start site region 110071 MGI:6037838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110072 transcription start site region 110072 MGI:6037839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110073 transcription start site region 110073 MGI:6037840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110074 transcription start site region 110074 MGI:6037841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110075 transcription start site region 110075 MGI:6037842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110076 transcription start site region 110076 MGI:6037843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110077 transcription start site region 110077 MGI:6037844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110078 transcription start site region 110078 MGI:6037845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110079 transcription start site region 110079 MGI:6037846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110080 transcription start site region 110080 MGI:6037847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110081 transcription start site region 110081 MGI:6037848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110082 transcription start site region 110082 MGI:6037849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110083 transcription start site region 110083 MGI:6037850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110084 transcription start site region 110084 MGI:6037851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110085 transcription start site region 110085 MGI:6037852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110086 transcription start site region 110086 MGI:6037853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110087 transcription start site region 110087 MGI:6037854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110088 transcription start site region 110088 MGI:6037855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110089 transcription start site region 110089 MGI:6037856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110090 transcription start site region 110090 MGI:6037857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110091 transcription start site region 110091 MGI:6037858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110092 transcription start site region 110092 MGI:6037859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110093 transcription start site region 110093 MGI:6037860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110094 transcription start site region 110094 MGI:6037861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110095 transcription start site region 110095 MGI:6037862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110096 transcription start site region 110096 MGI:6037863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110097 transcription start site region 110097 MGI:6037864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110098 transcription start site region 110098 MGI:6037865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110099 transcription start site region 110099 MGI:6037866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110100 transcription start site region 110100 MGI:6037867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110101 transcription start site region 110101 MGI:6037868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110102 transcription start site region 110102 MGI:6037869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110103 transcription start site region 110103 MGI:6037870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110104 transcription start site region 110104 MGI:6037871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110105 transcription start site region 110105 MGI:6037872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110106 transcription start site region 110106 MGI:6037873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110107 transcription start site region 110107 MGI:6037874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110108 transcription start site region 110108 MGI:6037875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110109 transcription start site region 110109 MGI:6037876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110110 transcription start site region 110110 MGI:6037877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110111 transcription start site region 110111 MGI:6037878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110112 transcription start site region 110112 MGI:6037879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110113 transcription start site region 110113 MGI:6037880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110114 transcription start site region 110114 MGI:6037881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110115 transcription start site region 110115 MGI:6037882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110116 transcription start site region 110116 MGI:6037883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110117 transcription start site region 110117 MGI:6037884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110118 transcription start site region 110118 MGI:6037885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110119 transcription start site region 110119 MGI:6037886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110120 transcription start site region 110120 MGI:6037887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110121 transcription start site region 110121 MGI:6037888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110122 transcription start site region 110122 MGI:6037889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110123 transcription start site region 110123 MGI:6037890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110124 transcription start site region 110124 MGI:6037891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110125 transcription start site region 110125 MGI:6037892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110126 transcription start site region 110126 MGI:6037893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110127 transcription start site region 110127 MGI:6037894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110128 transcription start site region 110128 MGI:6037895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110129 transcription start site region 110129 MGI:6037896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110130 transcription start site region 110130 MGI:6037897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110131 transcription start site region 110131 MGI:6037898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110132 transcription start site region 110132 MGI:6037899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110133 transcription start site region 110133 MGI:6037900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110134 transcription start site region 110134 MGI:6037901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110135 transcription start site region 110135 MGI:6037902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110136 transcription start site region 110136 MGI:6037903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110137 transcription start site region 110137 MGI:6037904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110138 transcription start site region 110138 MGI:6037905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110139 transcription start site region 110139 MGI:6037906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110140 transcription start site region 110140 MGI:6037907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110141 transcription start site region 110141 MGI:6037908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110142 transcription start site region 110142 MGI:6037909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110143 transcription start site region 110143 MGI:6037910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110144 transcription start site region 110144 MGI:6037911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110145 transcription start site region 110145 MGI:6037912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110146 transcription start site region 110146 MGI:6037913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110147 transcription start site region 110147 MGI:6037914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110148 transcription start site region 110148 MGI:6037915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110149 transcription start site region 110149 MGI:6037916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110150 transcription start site region 110150 MGI:6037917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110151 transcription start site region 110151 MGI:6037918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110152 transcription start site region 110152 MGI:6037919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110153 transcription start site region 110153 MGI:6037920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110154 transcription start site region 110154 MGI:6037921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110155 transcription start site region 110155 MGI:6037922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110156 transcription start site region 110156 MGI:6037923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110157 transcription start site region 110157 MGI:6037924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110158 transcription start site region 110158 MGI:6037925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110159 transcription start site region 110159 MGI:6037926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110160 transcription start site region 110160 MGI:6037927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110161 transcription start site region 110161 MGI:6037928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110162 transcription start site region 110162 MGI:6037929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110163 transcription start site region 110163 MGI:6037930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110164 transcription start site region 110164 MGI:6037931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110165 transcription start site region 110165 MGI:6037932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110166 transcription start site region 110166 MGI:6037933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110167 transcription start site region 110167 MGI:6037934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110168 transcription start site region 110168 MGI:6037935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110169 transcription start site region 110169 MGI:6037936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110170 transcription start site region 110170 MGI:6037937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110171 transcription start site region 110171 MGI:6037938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110172 transcription start site region 110172 MGI:6037939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110173 transcription start site region 110173 MGI:6037940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110174 transcription start site region 110174 MGI:6037941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110175 transcription start site region 110175 MGI:6037942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110176 transcription start site region 110176 MGI:6037943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110177 transcription start site region 110177 MGI:6037944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110178 transcription start site region 110178 MGI:6037945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110179 transcription start site region 110179 MGI:6037946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110180 transcription start site region 110180 MGI:6037947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110181 transcription start site region 110181 MGI:6037948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110182 transcription start site region 110182 MGI:6037949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110183 transcription start site region 110183 MGI:6037950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110184 transcription start site region 110184 MGI:6037951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110185 transcription start site region 110185 MGI:6037952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110186 transcription start site region 110186 MGI:6037953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110187 transcription start site region 110187 MGI:6037954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110188 transcription start site region 110188 MGI:6037955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110189 transcription start site region 110189 MGI:6037956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110190 transcription start site region 110190 MGI:6037957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110191 transcription start site region 110191 MGI:6037958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110192 transcription start site region 110192 MGI:6037959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110193 transcription start site region 110193 MGI:6037960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110194 transcription start site region 110194 MGI:6037961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110195 transcription start site region 110195 MGI:6037962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110196 transcription start site region 110196 MGI:6037963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110197 transcription start site region 110197 MGI:6037964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110198 transcription start site region 110198 MGI:6037965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110199 transcription start site region 110199 MGI:6037966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110200 transcription start site region 110200 MGI:6037967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110201 transcription start site region 110201 MGI:6037968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110202 transcription start site region 110202 MGI:6037969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110203 transcription start site region 110203 MGI:6037970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110204 transcription start site region 110204 MGI:6037971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110205 transcription start site region 110205 MGI:6037972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110206 transcription start site region 110206 MGI:6037973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110207 transcription start site region 110207 MGI:6037974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110208 transcription start site region 110208 MGI:6037975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110209 transcription start site region 110209 MGI:6037976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110210 transcription start site region 110210 MGI:6037977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110211 transcription start site region 110211 MGI:6037978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110212 transcription start site region 110212 MGI:6037979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110213 transcription start site region 110213 MGI:6037980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110214 transcription start site region 110214 MGI:6037981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110215 transcription start site region 110215 MGI:6037982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110216 transcription start site region 110216 MGI:6037983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110217 transcription start site region 110217 MGI:6037984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110218 transcription start site region 110218 MGI:6037985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110219 transcription start site region 110219 MGI:6037986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110220 transcription start site region 110220 MGI:6037987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110221 transcription start site region 110221 MGI:6037988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110222 transcription start site region 110222 MGI:6037989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110223 transcription start site region 110223 MGI:6037990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110224 transcription start site region 110224 MGI:6037991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110225 transcription start site region 110225 MGI:6037992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110226 transcription start site region 110226 MGI:6037993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110227 transcription start site region 110227 MGI:6037994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110228 transcription start site region 110228 MGI:6037995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110229 transcription start site region 110229 MGI:6037996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110230 transcription start site region 110230 MGI:6037997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110231 transcription start site region 110231 MGI:6037998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110232 transcription start site region 110232 MGI:6037999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110233 transcription start site region 110233 MGI:6038000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110234 transcription start site region 110234 MGI:6038001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110235 transcription start site region 110235 MGI:6038002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110236 transcription start site region 110236 MGI:6038003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110237 transcription start site region 110237 MGI:6038004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110238 transcription start site region 110238 MGI:6038005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110239 transcription start site region 110239 MGI:6038006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110240 transcription start site region 110240 MGI:6038007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110241 transcription start site region 110241 MGI:6038008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110242 transcription start site region 110242 MGI:6038009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110243 transcription start site region 110243 MGI:6038010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110244 transcription start site region 110244 MGI:6038011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110245 transcription start site region 110245 MGI:6038012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110246 transcription start site region 110246 MGI:6038013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110247 transcription start site region 110247 MGI:6038014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110248 transcription start site region 110248 MGI:6038015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110249 transcription start site region 110249 MGI:6038016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110250 transcription start site region 110250 MGI:6038017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110251 transcription start site region 110251 MGI:6038018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110252 transcription start site region 110252 MGI:6038019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110253 transcription start site region 110253 MGI:6038020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110254 transcription start site region 110254 MGI:6038021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110255 transcription start site region 110255 MGI:6038022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110256 transcription start site region 110256 MGI:6038023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110257 transcription start site region 110257 MGI:6038024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110258 transcription start site region 110258 MGI:6038025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110259 transcription start site region 110259 MGI:6038026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110260 transcription start site region 110260 MGI:6038027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110261 transcription start site region 110261 MGI:6038028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110262 transcription start site region 110262 MGI:6038029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110263 transcription start site region 110263 MGI:6038030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110264 transcription start site region 110264 MGI:6038031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110265 transcription start site region 110265 MGI:6038032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110266 transcription start site region 110266 MGI:6038033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110267 transcription start site region 110267 MGI:6038034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110268 transcription start site region 110268 MGI:6038035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110269 transcription start site region 110269 MGI:6038036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110270 transcription start site region 110270 MGI:6038037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110271 transcription start site region 110271 MGI:6038038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110272 transcription start site region 110272 MGI:6038039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110273 transcription start site region 110273 MGI:6038040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110274 transcription start site region 110274 MGI:6038041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110275 transcription start site region 110275 MGI:6038042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110276 transcription start site region 110276 MGI:6038043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110277 transcription start site region 110277 MGI:6038044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110278 transcription start site region 110278 MGI:6038045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110279 transcription start site region 110279 MGI:6038046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110280 transcription start site region 110280 MGI:6038047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110281 transcription start site region 110281 MGI:6038048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110282 transcription start site region 110282 MGI:6038049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110283 transcription start site region 110283 MGI:6038050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110284 transcription start site region 110284 MGI:6038051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110285 transcription start site region 110285 MGI:6038052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110286 transcription start site region 110286 MGI:6038053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110287 transcription start site region 110287 MGI:6038054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110288 transcription start site region 110288 MGI:6038055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110289 transcription start site region 110289 MGI:6038056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110290 transcription start site region 110290 MGI:6038057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110291 transcription start site region 110291 MGI:6038058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110292 transcription start site region 110292 MGI:6038059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110293 transcription start site region 110293 MGI:6038060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110294 transcription start site region 110294 MGI:6038061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110295 transcription start site region 110295 MGI:6038062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110296 transcription start site region 110296 MGI:6038063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110297 transcription start site region 110297 MGI:6038064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110298 transcription start site region 110298 MGI:6038065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110299 transcription start site region 110299 MGI:6038066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110300 transcription start site region 110300 MGI:6038067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110301 transcription start site region 110301 MGI:6038068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110302 transcription start site region 110302 MGI:6038069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110303 transcription start site region 110303 MGI:6038070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110304 transcription start site region 110304 MGI:6038071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110305 transcription start site region 110305 MGI:6038072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110306 transcription start site region 110306 MGI:6038073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110307 transcription start site region 110307 MGI:6038074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110308 transcription start site region 110308 MGI:6038075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110309 transcription start site region 110309 MGI:6038076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110310 transcription start site region 110310 MGI:6038077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110311 transcription start site region 110311 MGI:6038078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110312 transcription start site region 110312 MGI:6038079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110313 transcription start site region 110313 MGI:6038080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110314 transcription start site region 110314 MGI:6038081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110315 transcription start site region 110315 MGI:6038082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110316 transcription start site region 110316 MGI:6038083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110317 transcription start site region 110317 MGI:6038084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110318 transcription start site region 110318 MGI:6038085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110319 transcription start site region 110319 MGI:6038086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110320 transcription start site region 110320 MGI:6038087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110321 transcription start site region 110321 MGI:6038088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110322 transcription start site region 110322 MGI:6038089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110323 transcription start site region 110323 MGI:6038090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110324 transcription start site region 110324 MGI:6038091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110325 transcription start site region 110325 MGI:6038092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110326 transcription start site region 110326 MGI:6038093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110327 transcription start site region 110327 MGI:6038094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110328 transcription start site region 110328 MGI:6038095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110329 transcription start site region 110329 MGI:6038096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110330 transcription start site region 110330 MGI:6038097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110331 transcription start site region 110331 MGI:6038098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110332 transcription start site region 110332 MGI:6038099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110333 transcription start site region 110333 MGI:6038100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110334 transcription start site region 110334 MGI:6038101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110335 transcription start site region 110335 MGI:6038102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110336 transcription start site region 110336 MGI:6038103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110337 transcription start site region 110337 MGI:6038104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110338 transcription start site region 110338 MGI:6038105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110339 transcription start site region 110339 MGI:6038106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110340 transcription start site region 110340 MGI:6038107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110341 transcription start site region 110341 MGI:6038108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110342 transcription start site region 110342 MGI:6038109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110343 transcription start site region 110343 MGI:6038110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110344 transcription start site region 110344 MGI:6038111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110345 transcription start site region 110345 MGI:6038112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110346 transcription start site region 110346 MGI:6038113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110347 transcription start site region 110347 MGI:6038114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110348 transcription start site region 110348 MGI:6038115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110349 transcription start site region 110349 MGI:6038116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110350 transcription start site region 110350 MGI:6038117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110351 transcription start site region 110351 MGI:6038118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110352 transcription start site region 110352 MGI:6038119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110353 transcription start site region 110353 MGI:6038120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110354 transcription start site region 110354 MGI:6038121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110355 transcription start site region 110355 MGI:6038122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110356 transcription start site region 110356 MGI:6038123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110357 transcription start site region 110357 MGI:6038124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110358 transcription start site region 110358 MGI:6038125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110359 transcription start site region 110359 MGI:6038126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110360 transcription start site region 110360 MGI:6038127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110361 transcription start site region 110361 MGI:6038128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110362 transcription start site region 110362 MGI:6038129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110363 transcription start site region 110363 MGI:6038130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110364 transcription start site region 110364 MGI:6038131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110365 transcription start site region 110365 MGI:6038132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110366 transcription start site region 110366 MGI:6038133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110367 transcription start site region 110367 MGI:6038134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110368 transcription start site region 110368 MGI:6038135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110369 transcription start site region 110369 MGI:6038136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110370 transcription start site region 110370 MGI:6038137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110371 transcription start site region 110371 MGI:6038138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110372 transcription start site region 110372 MGI:6038139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110373 transcription start site region 110373 MGI:6038140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110374 transcription start site region 110374 MGI:6038141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110375 transcription start site region 110375 MGI:6038142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110376 transcription start site region 110376 MGI:6038143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110377 transcription start site region 110377 MGI:6038144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110378 transcription start site region 110378 MGI:6038145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110379 transcription start site region 110379 MGI:6038146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110380 transcription start site region 110380 MGI:6038147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110381 transcription start site region 110381 MGI:6038148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110382 transcription start site region 110382 MGI:6038149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110383 transcription start site region 110383 MGI:6038150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110384 transcription start site region 110384 MGI:6038151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110385 transcription start site region 110385 MGI:6038152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110386 transcription start site region 110386 MGI:6038153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110387 transcription start site region 110387 MGI:6038154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110388 transcription start site region 110388 MGI:6038155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110389 transcription start site region 110389 MGI:6038156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110390 transcription start site region 110390 MGI:6038157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110391 transcription start site region 110391 MGI:6038158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110392 transcription start site region 110392 MGI:6038159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110393 transcription start site region 110393 MGI:6038160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110394 transcription start site region 110394 MGI:6038161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110395 transcription start site region 110395 MGI:6038162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110396 transcription start site region 110396 MGI:6038163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110397 transcription start site region 110397 MGI:6038164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110398 transcription start site region 110398 MGI:6038165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110399 transcription start site region 110399 MGI:6038166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110400 transcription start site region 110400 MGI:6038167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110401 transcription start site region 110401 MGI:6038168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110402 transcription start site region 110402 MGI:6038169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110403 transcription start site region 110403 MGI:6038170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110404 transcription start site region 110404 MGI:6038171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110405 transcription start site region 110405 MGI:6038172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110406 transcription start site region 110406 MGI:6038173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110407 transcription start site region 110407 MGI:6038174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110408 transcription start site region 110408 MGI:6038175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110409 transcription start site region 110409 MGI:6038176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110410 transcription start site region 110410 MGI:6038177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110411 transcription start site region 110411 MGI:6038178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110412 transcription start site region 110412 MGI:6038179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110413 transcription start site region 110413 MGI:6038180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110414 transcription start site region 110414 MGI:6038181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110415 transcription start site region 110415 MGI:6038182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110416 transcription start site region 110416 MGI:6038183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110417 transcription start site region 110417 MGI:6038184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110418 transcription start site region 110418 MGI:6038185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110419 transcription start site region 110419 MGI:6038186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110420 transcription start site region 110420 MGI:6038187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110421 transcription start site region 110421 MGI:6038188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110422 transcription start site region 110422 MGI:6038189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110423 transcription start site region 110423 MGI:6038190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110424 transcription start site region 110424 MGI:6038191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110425 transcription start site region 110425 MGI:6038192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110426 transcription start site region 110426 MGI:6038193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110427 transcription start site region 110427 MGI:6038194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110428 transcription start site region 110428 MGI:6038195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110429 transcription start site region 110429 MGI:6038196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110430 transcription start site region 110430 MGI:6038197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110431 transcription start site region 110431 MGI:6038198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110432 transcription start site region 110432 MGI:6038199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110433 transcription start site region 110433 MGI:6038200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110434 transcription start site region 110434 MGI:6038201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110435 transcription start site region 110435 MGI:6038202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110436 transcription start site region 110436 MGI:6038203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110437 transcription start site region 110437 MGI:6038204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110438 transcription start site region 110438 MGI:6038205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110439 transcription start site region 110439 MGI:6038206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110440 transcription start site region 110440 MGI:6038207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110441 transcription start site region 110441 MGI:6038208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110442 transcription start site region 110442 MGI:6038209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110443 transcription start site region 110443 MGI:6038210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110444 transcription start site region 110444 MGI:6038211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110445 transcription start site region 110445 MGI:6038212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110446 transcription start site region 110446 MGI:6038213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110447 transcription start site region 110447 MGI:6038214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110448 transcription start site region 110448 MGI:6038215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110449 transcription start site region 110449 MGI:6038216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110450 transcription start site region 110450 MGI:6038217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110451 transcription start site region 110451 MGI:6038218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110452 transcription start site region 110452 MGI:6038219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110453 transcription start site region 110453 MGI:6038220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110454 transcription start site region 110454 MGI:6038221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110455 transcription start site region 110455 MGI:6038222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110456 transcription start site region 110456 MGI:6038223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110457 transcription start site region 110457 MGI:6038224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110458 transcription start site region 110458 MGI:6038225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110459 transcription start site region 110459 MGI:6038226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110460 transcription start site region 110460 MGI:6038227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110461 transcription start site region 110461 MGI:6038228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110462 transcription start site region 110462 MGI:6038229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110463 transcription start site region 110463 MGI:6038230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110464 transcription start site region 110464 MGI:6038231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110465 transcription start site region 110465 MGI:6038232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110466 transcription start site region 110466 MGI:6038233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110467 transcription start site region 110467 MGI:6038234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110468 transcription start site region 110468 MGI:6038235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110469 transcription start site region 110469 MGI:6038236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110470 transcription start site region 110470 MGI:6038237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110471 transcription start site region 110471 MGI:6038238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110472 transcription start site region 110472 MGI:6038239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110473 transcription start site region 110473 MGI:6038240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110474 transcription start site region 110474 MGI:6038241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110475 transcription start site region 110475 MGI:6038242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110476 transcription start site region 110476 MGI:6038243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110477 transcription start site region 110477 MGI:6038244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110478 transcription start site region 110478 MGI:6038245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110479 transcription start site region 110479 MGI:6038246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110480 transcription start site region 110480 MGI:6038247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110481 transcription start site region 110481 MGI:6038248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110482 transcription start site region 110482 MGI:6038249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110483 transcription start site region 110483 MGI:6038250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110484 transcription start site region 110484 MGI:6038251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110485 transcription start site region 110485 MGI:6038252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110486 transcription start site region 110486 MGI:6038253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110487 transcription start site region 110487 MGI:6038254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110488 transcription start site region 110488 MGI:6038255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110489 transcription start site region 110489 MGI:6038256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110490 transcription start site region 110490 MGI:6038257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110491 transcription start site region 110491 MGI:6038258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110492 transcription start site region 110492 MGI:6038259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110493 transcription start site region 110493 MGI:6038260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110494 transcription start site region 110494 MGI:6038261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110495 transcription start site region 110495 MGI:6038262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110496 transcription start site region 110496 MGI:6038263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110497 transcription start site region 110497 MGI:6038264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110498 transcription start site region 110498 MGI:6038265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110499 transcription start site region 110499 MGI:6038266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110500 transcription start site region 110500 MGI:6038267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110501 transcription start site region 110501 MGI:6038268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110502 transcription start site region 110502 MGI:6038269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110503 transcription start site region 110503 MGI:6038270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110504 transcription start site region 110504 MGI:6038271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110505 transcription start site region 110505 MGI:6038272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110506 transcription start site region 110506 MGI:6038273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110507 transcription start site region 110507 MGI:6038274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110508 transcription start site region 110508 MGI:6038275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110509 transcription start site region 110509 MGI:6038276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110510 transcription start site region 110510 MGI:6038277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110511 transcription start site region 110511 MGI:6038278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110512 transcription start site region 110512 MGI:6038279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110513 transcription start site region 110513 MGI:6038280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110514 transcription start site region 110514 MGI:6038281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110515 transcription start site region 110515 MGI:6038282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110516 transcription start site region 110516 MGI:6038283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110517 transcription start site region 110517 MGI:6038284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110518 transcription start site region 110518 MGI:6038285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110519 transcription start site region 110519 MGI:6038286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110520 transcription start site region 110520 MGI:6038287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110521 transcription start site region 110521 MGI:6038288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110522 transcription start site region 110522 MGI:6038289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110523 transcription start site region 110523 MGI:6038290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110524 transcription start site region 110524 MGI:6038291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110525 transcription start site region 110525 MGI:6038292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110526 transcription start site region 110526 MGI:6038293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110527 transcription start site region 110527 MGI:6038294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110528 transcription start site region 110528 MGI:6038295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110529 transcription start site region 110529 MGI:6038296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110530 transcription start site region 110530 MGI:6038297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110531 transcription start site region 110531 MGI:6038298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110532 transcription start site region 110532 MGI:6038299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110533 transcription start site region 110533 MGI:6038300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110534 transcription start site region 110534 MGI:6038301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110535 transcription start site region 110535 MGI:6038302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110536 transcription start site region 110536 MGI:6038303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110537 transcription start site region 110537 MGI:6038304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110538 transcription start site region 110538 MGI:6038305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110539 transcription start site region 110539 MGI:6038306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110540 transcription start site region 110540 MGI:6038307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110541 transcription start site region 110541 MGI:6038308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110542 transcription start site region 110542 MGI:6038309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110543 transcription start site region 110543 MGI:6038310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110544 transcription start site region 110544 MGI:6038311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110545 transcription start site region 110545 MGI:6038312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110546 transcription start site region 110546 MGI:6038313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110547 transcription start site region 110547 MGI:6038314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110548 transcription start site region 110548 MGI:6038315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110549 transcription start site region 110549 MGI:6038316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110550 transcription start site region 110550 MGI:6038317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110551 transcription start site region 110551 MGI:6038318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110552 transcription start site region 110552 MGI:6038319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110553 transcription start site region 110553 MGI:6038320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110554 transcription start site region 110554 MGI:6038321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110555 transcription start site region 110555 MGI:6038322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110556 transcription start site region 110556 MGI:6038323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110557 transcription start site region 110557 MGI:6038324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110558 transcription start site region 110558 MGI:6038325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110559 transcription start site region 110559 MGI:6038326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110560 transcription start site region 110560 MGI:6038327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110561 transcription start site region 110561 MGI:6038328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110562 transcription start site region 110562 MGI:6038329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110563 transcription start site region 110563 MGI:6038330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110564 transcription start site region 110564 MGI:6038331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110565 transcription start site region 110565 MGI:6038332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110566 transcription start site region 110566 MGI:6038333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110567 transcription start site region 110567 MGI:6038334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110568 transcription start site region 110568 MGI:6038335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110569 transcription start site region 110569 MGI:6038336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110570 transcription start site region 110570 MGI:6038337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110571 transcription start site region 110571 MGI:6038338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110572 transcription start site region 110572 MGI:6038339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110573 transcription start site region 110573 MGI:6038340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110574 transcription start site region 110574 MGI:6038341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110575 transcription start site region 110575 MGI:6038342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110576 transcription start site region 110576 MGI:6038343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110577 transcription start site region 110577 MGI:6038344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110578 transcription start site region 110578 MGI:6038345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110579 transcription start site region 110579 MGI:6038346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110580 transcription start site region 110580 MGI:6038347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110581 transcription start site region 110581 MGI:6038348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110582 transcription start site region 110582 MGI:6038349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110583 transcription start site region 110583 MGI:6038350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110584 transcription start site region 110584 MGI:6038351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110585 transcription start site region 110585 MGI:6038352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110586 transcription start site region 110586 MGI:6038353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110587 transcription start site region 110587 MGI:6038354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110588 transcription start site region 110588 MGI:6038355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110589 transcription start site region 110589 MGI:6038356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110590 transcription start site region 110590 MGI:6038357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110591 transcription start site region 110591 MGI:6038358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110592 transcription start site region 110592 MGI:6038359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110593 transcription start site region 110593 MGI:6038360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110594 transcription start site region 110594 MGI:6038361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110595 transcription start site region 110595 MGI:6038362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110596 transcription start site region 110596 MGI:6038363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110597 transcription start site region 110597 MGI:6038364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110598 transcription start site region 110598 MGI:6038365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110599 transcription start site region 110599 MGI:6038366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110600 transcription start site region 110600 MGI:6038367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110601 transcription start site region 110601 MGI:6038368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110602 transcription start site region 110602 MGI:6038369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110603 transcription start site region 110603 MGI:6038370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110604 transcription start site region 110604 MGI:6038371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110605 transcription start site region 110605 MGI:6038372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110606 transcription start site region 110606 MGI:6038373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110607 transcription start site region 110607 MGI:6038374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110608 transcription start site region 110608 MGI:6038375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110609 transcription start site region 110609 MGI:6038376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110610 transcription start site region 110610 MGI:6038377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110611 transcription start site region 110611 MGI:6038378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110612 transcription start site region 110612 MGI:6038379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110613 transcription start site region 110613 MGI:6038380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110614 transcription start site region 110614 MGI:6038381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110615 transcription start site region 110615 MGI:6038382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110616 transcription start site region 110616 MGI:6038383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110617 transcription start site region 110617 MGI:6038384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110618 transcription start site region 110618 MGI:6038385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110619 transcription start site region 110619 MGI:6038386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110620 transcription start site region 110620 MGI:6038387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110621 transcription start site region 110621 MGI:6038388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110622 transcription start site region 110622 MGI:6038389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110623 transcription start site region 110623 MGI:6038390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110624 transcription start site region 110624 MGI:6038391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110625 transcription start site region 110625 MGI:6038392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110626 transcription start site region 110626 MGI:6038393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110627 transcription start site region 110627 MGI:6038394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110628 transcription start site region 110628 MGI:6038395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110629 transcription start site region 110629 MGI:6038396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110630 transcription start site region 110630 MGI:6038397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110631 transcription start site region 110631 MGI:6038398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110632 transcription start site region 110632 MGI:6038399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110633 transcription start site region 110633 MGI:6038400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110634 transcription start site region 110634 MGI:6038401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110635 transcription start site region 110635 MGI:6038402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110636 transcription start site region 110636 MGI:6038403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110637 transcription start site region 110637 MGI:6038404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110638 transcription start site region 110638 MGI:6038405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110639 transcription start site region 110639 MGI:6038406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110640 transcription start site region 110640 MGI:6038407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110641 transcription start site region 110641 MGI:6038408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110642 transcription start site region 110642 MGI:6038409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110643 transcription start site region 110643 MGI:6038410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110644 transcription start site region 110644 MGI:6038411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110645 transcription start site region 110645 MGI:6038412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110646 transcription start site region 110646 MGI:6038413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110647 transcription start site region 110647 MGI:6038414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110648 transcription start site region 110648 MGI:6038415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110649 transcription start site region 110649 MGI:6038416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110650 transcription start site region 110650 MGI:6038417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110651 transcription start site region 110651 MGI:6038418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110652 transcription start site region 110652 MGI:6038419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110653 transcription start site region 110653 MGI:6038420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110654 transcription start site region 110654 MGI:6038421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110655 transcription start site region 110655 MGI:6038422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110656 transcription start site region 110656 MGI:6038423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110657 transcription start site region 110657 MGI:6038424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110658 transcription start site region 110658 MGI:6038425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110659 transcription start site region 110659 MGI:6038426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110660 transcription start site region 110660 MGI:6038427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110661 transcription start site region 110661 MGI:6038428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110662 transcription start site region 110662 MGI:6038429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110663 transcription start site region 110663 MGI:6038430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110664 transcription start site region 110664 MGI:6038431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110665 transcription start site region 110665 MGI:6038432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110666 transcription start site region 110666 MGI:6038433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110667 transcription start site region 110667 MGI:6038434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110668 transcription start site region 110668 MGI:6038435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110669 transcription start site region 110669 MGI:6038436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110670 transcription start site region 110670 MGI:6038437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110671 transcription start site region 110671 MGI:6038438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110672 transcription start site region 110672 MGI:6038439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110673 transcription start site region 110673 MGI:6038440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110674 transcription start site region 110674 MGI:6038441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110675 transcription start site region 110675 MGI:6038442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110676 transcription start site region 110676 MGI:6038443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110677 transcription start site region 110677 MGI:6038444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110678 transcription start site region 110678 MGI:6038445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110679 transcription start site region 110679 MGI:6038446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110680 transcription start site region 110680 MGI:6038447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110681 transcription start site region 110681 MGI:6038448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110682 transcription start site region 110682 MGI:6038449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110683 transcription start site region 110683 MGI:6038450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110684 transcription start site region 110684 MGI:6038451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110685 transcription start site region 110685 MGI:6038452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110686 transcription start site region 110686 MGI:6038453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110687 transcription start site region 110687 MGI:6038454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110688 transcription start site region 110688 MGI:6038455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110689 transcription start site region 110689 MGI:6038456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110690 transcription start site region 110690 MGI:6038457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110691 transcription start site region 110691 MGI:6038458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110692 transcription start site region 110692 MGI:6038459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110693 transcription start site region 110693 MGI:6038460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110694 transcription start site region 110694 MGI:6038461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110695 transcription start site region 110695 MGI:6038462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110696 transcription start site region 110696 MGI:6038463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110697 transcription start site region 110697 MGI:6038464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110698 transcription start site region 110698 MGI:6038465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110699 transcription start site region 110699 MGI:6038466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110700 transcription start site region 110700 MGI:6038467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110701 transcription start site region 110701 MGI:6038468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110702 transcription start site region 110702 MGI:6038469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110703 transcription start site region 110703 MGI:6038470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110704 transcription start site region 110704 MGI:6038471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110705 transcription start site region 110705 MGI:6038472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110706 transcription start site region 110706 MGI:6038473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110707 transcription start site region 110707 MGI:6038474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110708 transcription start site region 110708 MGI:6038475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110709 transcription start site region 110709 MGI:6038476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110710 transcription start site region 110710 MGI:6038477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110711 transcription start site region 110711 MGI:6038478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110712 transcription start site region 110712 MGI:6038479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110713 transcription start site region 110713 MGI:6038480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110714 transcription start site region 110714 MGI:6038481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110715 transcription start site region 110715 MGI:6038482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110716 transcription start site region 110716 MGI:6038483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110717 transcription start site region 110717 MGI:6038484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110718 transcription start site region 110718 MGI:6038485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110719 transcription start site region 110719 MGI:6038486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110720 transcription start site region 110720 MGI:6038487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110721 transcription start site region 110721 MGI:6038488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110722 transcription start site region 110722 MGI:6038489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110723 transcription start site region 110723 MGI:6038490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110724 transcription start site region 110724 MGI:6038491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110725 transcription start site region 110725 MGI:6038492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110726 transcription start site region 110726 MGI:6038493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110727 transcription start site region 110727 MGI:6038494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110728 transcription start site region 110728 MGI:6038495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110729 transcription start site region 110729 MGI:6038496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110730 transcription start site region 110730 MGI:6038497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110731 transcription start site region 110731 MGI:6038498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110732 transcription start site region 110732 MGI:6038499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110733 transcription start site region 110733 MGI:6038500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110734 transcription start site region 110734 MGI:6038501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110735 transcription start site region 110735 MGI:6038502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110736 transcription start site region 110736 MGI:6038503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110737 transcription start site region 110737 MGI:6038504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110738 transcription start site region 110738 MGI:6038505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110739 transcription start site region 110739 MGI:6038506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110740 transcription start site region 110740 MGI:6038507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110741 transcription start site region 110741 MGI:6038508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110742 transcription start site region 110742 MGI:6038509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110743 transcription start site region 110743 MGI:6038510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110744 transcription start site region 110744 MGI:6038511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110745 transcription start site region 110745 MGI:6038512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110746 transcription start site region 110746 MGI:6038513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110747 transcription start site region 110747 MGI:6038514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110748 transcription start site region 110748 MGI:6038515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110749 transcription start site region 110749 MGI:6038516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110750 transcription start site region 110750 MGI:6038517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110751 transcription start site region 110751 MGI:6038518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110752 transcription start site region 110752 MGI:6038519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110753 transcription start site region 110753 MGI:6038520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110754 transcription start site region 110754 MGI:6038521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110755 transcription start site region 110755 MGI:6038522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110756 transcription start site region 110756 MGI:6038523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110757 transcription start site region 110757 MGI:6038524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110758 transcription start site region 110758 MGI:6038525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110759 transcription start site region 110759 MGI:6038526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110760 transcription start site region 110760 MGI:6038527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110761 transcription start site region 110761 MGI:6038528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110762 transcription start site region 110762 MGI:6038529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110763 transcription start site region 110763 MGI:6038530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110764 transcription start site region 110764 MGI:6038531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110765 transcription start site region 110765 MGI:6038532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110766 transcription start site region 110766 MGI:6038533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110767 transcription start site region 110767 MGI:6038534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110768 transcription start site region 110768 MGI:6038535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110769 transcription start site region 110769 MGI:6038536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110770 transcription start site region 110770 MGI:6038537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110771 transcription start site region 110771 MGI:6038538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110772 transcription start site region 110772 MGI:6038539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110773 transcription start site region 110773 MGI:6038540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110774 transcription start site region 110774 MGI:6038541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110775 transcription start site region 110775 MGI:6038542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110776 transcription start site region 110776 MGI:6038543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110777 transcription start site region 110777 MGI:6038544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110778 transcription start site region 110778 MGI:6038545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110779 transcription start site region 110779 MGI:6038546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110780 transcription start site region 110780 MGI:6038547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110781 transcription start site region 110781 MGI:6038548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110782 transcription start site region 110782 MGI:6038549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110783 transcription start site region 110783 MGI:6038550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110784 transcription start site region 110784 MGI:6038551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110785 transcription start site region 110785 MGI:6038552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110786 transcription start site region 110786 MGI:6038553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110787 transcription start site region 110787 MGI:6038554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110788 transcription start site region 110788 MGI:6038555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110789 transcription start site region 110789 MGI:6038556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110790 transcription start site region 110790 MGI:6038557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110791 transcription start site region 110791 MGI:6038558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110792 transcription start site region 110792 MGI:6038559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110793 transcription start site region 110793 MGI:6038560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110794 transcription start site region 110794 MGI:6038561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110795 transcription start site region 110795 MGI:6038562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110796 transcription start site region 110796 MGI:6038563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110797 transcription start site region 110797 MGI:6038564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110798 transcription start site region 110798 MGI:6038565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110799 transcription start site region 110799 MGI:6038566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110800 transcription start site region 110800 MGI:6038567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110801 transcription start site region 110801 MGI:6038568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110802 transcription start site region 110802 MGI:6038569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110803 transcription start site region 110803 MGI:6038570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110804 transcription start site region 110804 MGI:6038571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110805 transcription start site region 110805 MGI:6038572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110806 transcription start site region 110806 MGI:6038573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110807 transcription start site region 110807 MGI:6038574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110808 transcription start site region 110808 MGI:6038575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110809 transcription start site region 110809 MGI:6038576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110810 transcription start site region 110810 MGI:6038577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110811 transcription start site region 110811 MGI:6038578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110812 transcription start site region 110812 MGI:6038579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110813 transcription start site region 110813 MGI:6038580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110814 transcription start site region 110814 MGI:6038581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110815 transcription start site region 110815 MGI:6038582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110816 transcription start site region 110816 MGI:6038583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110817 transcription start site region 110817 MGI:6038584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110818 transcription start site region 110818 MGI:6038585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110819 transcription start site region 110819 MGI:6038586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110820 transcription start site region 110820 MGI:6038587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110821 transcription start site region 110821 MGI:6038588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110822 transcription start site region 110822 MGI:6038589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110823 transcription start site region 110823 MGI:6038590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110824 transcription start site region 110824 MGI:6038591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110825 transcription start site region 110825 MGI:6038592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110826 transcription start site region 110826 MGI:6038593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110827 transcription start site region 110827 MGI:6038594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110828 transcription start site region 110828 MGI:6038595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110829 transcription start site region 110829 MGI:6038596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110830 transcription start site region 110830 MGI:6038597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110831 transcription start site region 110831 MGI:6038598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110832 transcription start site region 110832 MGI:6038599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110833 transcription start site region 110833 MGI:6038600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110834 transcription start site region 110834 MGI:6038601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110835 transcription start site region 110835 MGI:6038602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110836 transcription start site region 110836 MGI:6038603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110837 transcription start site region 110837 MGI:6038604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110838 transcription start site region 110838 MGI:6038605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110839 transcription start site region 110839 MGI:6038606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110840 transcription start site region 110840 MGI:6038607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110841 transcription start site region 110841 MGI:6038608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110842 transcription start site region 110842 MGI:6038609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110843 transcription start site region 110843 MGI:6038610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110844 transcription start site region 110844 MGI:6038611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110845 transcription start site region 110845 MGI:6038612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110846 transcription start site region 110846 MGI:6038613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110847 transcription start site region 110847 MGI:6038614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110848 transcription start site region 110848 MGI:6038615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110849 transcription start site region 110849 MGI:6038616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110850 transcription start site region 110850 MGI:6038617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110851 transcription start site region 110851 MGI:6038618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110852 transcription start site region 110852 MGI:6038619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110853 transcription start site region 110853 MGI:6038620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110854 transcription start site region 110854 MGI:6038621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110855 transcription start site region 110855 MGI:6038622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110856 transcription start site region 110856 MGI:6038623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110857 transcription start site region 110857 MGI:6038624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110858 transcription start site region 110858 MGI:6038625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110859 transcription start site region 110859 MGI:6038626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110860 transcription start site region 110860 MGI:6038627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110861 transcription start site region 110861 MGI:6038628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110862 transcription start site region 110862 MGI:6038629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110863 transcription start site region 110863 MGI:6038630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110864 transcription start site region 110864 MGI:6038631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110865 transcription start site region 110865 MGI:6038632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110866 transcription start site region 110866 MGI:6038633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110867 transcription start site region 110867 MGI:6038634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110868 transcription start site region 110868 MGI:6038635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110869 transcription start site region 110869 MGI:6038636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110870 transcription start site region 110870 MGI:6038637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110871 transcription start site region 110871 MGI:6038638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110872 transcription start site region 110872 MGI:6038639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110873 transcription start site region 110873 MGI:6038640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110874 transcription start site region 110874 MGI:6038641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110875 transcription start site region 110875 MGI:6038642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110876 transcription start site region 110876 MGI:6038643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110877 transcription start site region 110877 MGI:6038644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110878 transcription start site region 110878 MGI:6038645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110879 transcription start site region 110879 MGI:6038646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110880 transcription start site region 110880 MGI:6038647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110881 transcription start site region 110881 MGI:6038648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110882 transcription start site region 110882 MGI:6038649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110883 transcription start site region 110883 MGI:6038650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110884 transcription start site region 110884 MGI:6038651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110885 transcription start site region 110885 MGI:6038652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110886 transcription start site region 110886 MGI:6038653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110887 transcription start site region 110887 MGI:6038654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110888 transcription start site region 110888 MGI:6038655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110889 transcription start site region 110889 MGI:6038656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110890 transcription start site region 110890 MGI:6038657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110891 transcription start site region 110891 MGI:6038658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110892 transcription start site region 110892 MGI:6038659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110893 transcription start site region 110893 MGI:6038660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110894 transcription start site region 110894 MGI:6038661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110895 transcription start site region 110895 MGI:6038662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110896 transcription start site region 110896 MGI:6038663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110897 transcription start site region 110897 MGI:6038664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110898 transcription start site region 110898 MGI:6038665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110899 transcription start site region 110899 MGI:6038666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110900 transcription start site region 110900 MGI:6038667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110901 transcription start site region 110901 MGI:6038668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110902 transcription start site region 110902 MGI:6038669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110903 transcription start site region 110903 MGI:6038670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110904 transcription start site region 110904 MGI:6038671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110905 transcription start site region 110905 MGI:6038672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110906 transcription start site region 110906 MGI:6038673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110907 transcription start site region 110907 MGI:6038674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110908 transcription start site region 110908 MGI:6038675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110909 transcription start site region 110909 MGI:6038676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110910 transcription start site region 110910 MGI:6038677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110911 transcription start site region 110911 MGI:6038678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110912 transcription start site region 110912 MGI:6038679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110913 transcription start site region 110913 MGI:6038680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110914 transcription start site region 110914 MGI:6038681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110915 transcription start site region 110915 MGI:6038682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110916 transcription start site region 110916 MGI:6038683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110917 transcription start site region 110917 MGI:6038684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110918 transcription start site region 110918 MGI:6038685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110919 transcription start site region 110919 MGI:6038686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110920 transcription start site region 110920 MGI:6038687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110921 transcription start site region 110921 MGI:6038688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110922 transcription start site region 110922 MGI:6038689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110923 transcription start site region 110923 MGI:6038690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110924 transcription start site region 110924 MGI:6038691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110925 transcription start site region 110925 MGI:6038692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110926 transcription start site region 110926 MGI:6038693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110927 transcription start site region 110927 MGI:6038694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110928 transcription start site region 110928 MGI:6038695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110929 transcription start site region 110929 MGI:6038696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110930 transcription start site region 110930 MGI:6038697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110931 transcription start site region 110931 MGI:6038698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110932 transcription start site region 110932 MGI:6038699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110933 transcription start site region 110933 MGI:6038700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110934 transcription start site region 110934 MGI:6038701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110935 transcription start site region 110935 MGI:6038702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110936 transcription start site region 110936 MGI:6038703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110937 transcription start site region 110937 MGI:6038704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110938 transcription start site region 110938 MGI:6038705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110939 transcription start site region 110939 MGI:6038706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110940 transcription start site region 110940 MGI:6038707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110941 transcription start site region 110941 MGI:6038708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110942 transcription start site region 110942 MGI:6038709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110943 transcription start site region 110943 MGI:6038710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110944 transcription start site region 110944 MGI:6038711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110945 transcription start site region 110945 MGI:6038712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110946 transcription start site region 110946 MGI:6038713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110947 transcription start site region 110947 MGI:6038714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110948 transcription start site region 110948 MGI:6038715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110949 transcription start site region 110949 MGI:6038716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110950 transcription start site region 110950 MGI:6038717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110951 transcription start site region 110951 MGI:6038718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110952 transcription start site region 110952 MGI:6038719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110953 transcription start site region 110953 MGI:6038720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110954 transcription start site region 110954 MGI:6038721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110955 transcription start site region 110955 MGI:6038722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110956 transcription start site region 110956 MGI:6038723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110957 transcription start site region 110957 MGI:6038724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110958 transcription start site region 110958 MGI:6038725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110959 transcription start site region 110959 MGI:6038726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110960 transcription start site region 110960 MGI:6038727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110961 transcription start site region 110961 MGI:6038728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110962 transcription start site region 110962 MGI:6038729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110963 transcription start site region 110963 MGI:6038730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110964 transcription start site region 110964 MGI:6038731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110965 transcription start site region 110965 MGI:6038732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110966 transcription start site region 110966 MGI:6038733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110967 transcription start site region 110967 MGI:6038734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110968 transcription start site region 110968 MGI:6038735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110969 transcription start site region 110969 MGI:6038736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110970 transcription start site region 110970 MGI:6038737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110971 transcription start site region 110971 MGI:6038738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110972 transcription start site region 110972 MGI:6038739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110973 transcription start site region 110973 MGI:6038740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110974 transcription start site region 110974 MGI:6038741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110975 transcription start site region 110975 MGI:6038742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110976 transcription start site region 110976 MGI:6038743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110977 transcription start site region 110977 MGI:6038744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110978 transcription start site region 110978 MGI:6038745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110979 transcription start site region 110979 MGI:6038746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110980 transcription start site region 110980 MGI:6038747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110981 transcription start site region 110981 MGI:6038748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110982 transcription start site region 110982 MGI:6038749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110983 transcription start site region 110983 MGI:6038750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110984 transcription start site region 110984 MGI:6038751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110985 transcription start site region 110985 MGI:6038752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110986 transcription start site region 110986 MGI:6038753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110987 transcription start site region 110987 MGI:6038754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110988 transcription start site region 110988 MGI:6038755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110989 transcription start site region 110989 MGI:6038756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110990 transcription start site region 110990 MGI:6038757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110991 transcription start site region 110991 MGI:6038758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110992 transcription start site region 110992 MGI:6038759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110993 transcription start site region 110993 MGI:6038760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110994 transcription start site region 110994 MGI:6038761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110995 transcription start site region 110995 MGI:6038762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110996 transcription start site region 110996 MGI:6038763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110997 transcription start site region 110997 MGI:6038764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110998 transcription start site region 110998 MGI:6038765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110999 transcription start site region 110999 MGI:6038766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111000 transcription start site region 111000 MGI:6038767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111001 transcription start site region 111001 MGI:6038768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111002 transcription start site region 111002 MGI:6038769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111003 transcription start site region 111003 MGI:6038770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111004 transcription start site region 111004 MGI:6038771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111005 transcription start site region 111005 MGI:6038772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111006 transcription start site region 111006 MGI:6038773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111007 transcription start site region 111007 MGI:6038774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111008 transcription start site region 111008 MGI:6038775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111009 transcription start site region 111009 MGI:6038776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111010 transcription start site region 111010 MGI:6038777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111011 transcription start site region 111011 MGI:6038778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111012 transcription start site region 111012 MGI:6038779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111013 transcription start site region 111013 MGI:6038780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111014 transcription start site region 111014 MGI:6038781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111015 transcription start site region 111015 MGI:6038782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111016 transcription start site region 111016 MGI:6038783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111017 transcription start site region 111017 MGI:6038784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111018 transcription start site region 111018 MGI:6038785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111019 transcription start site region 111019 MGI:6038786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP