Tssr109086 transcription start site region 109086 MGI:6036853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109087 transcription start site region 109087 MGI:6036854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109088 transcription start site region 109088 MGI:6036855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109089 transcription start site region 109089 MGI:6036856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109090 transcription start site region 109090 MGI:6036857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109091 transcription start site region 109091 MGI:6036858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109092 transcription start site region 109092 MGI:6036859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109093 transcription start site region 109093 MGI:6036860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109094 transcription start site region 109094 MGI:6036861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109095 transcription start site region 109095 MGI:6036862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109096 transcription start site region 109096 MGI:6036863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109097 transcription start site region 109097 MGI:6036864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109098 transcription start site region 109098 MGI:6036865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109099 transcription start site region 109099 MGI:6036866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109100 transcription start site region 109100 MGI:6036867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109101 transcription start site region 109101 MGI:6036868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109102 transcription start site region 109102 MGI:6036869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109103 transcription start site region 109103 MGI:6036870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109104 transcription start site region 109104 MGI:6036871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109105 transcription start site region 109105 MGI:6036872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109106 transcription start site region 109106 MGI:6036873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109107 transcription start site region 109107 MGI:6036874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109108 transcription start site region 109108 MGI:6036875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109109 transcription start site region 109109 MGI:6036876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109110 transcription start site region 109110 MGI:6036877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109111 transcription start site region 109111 MGI:6036878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109112 transcription start site region 109112 MGI:6036879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109113 transcription start site region 109113 MGI:6036880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109114 transcription start site region 109114 MGI:6036881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109115 transcription start site region 109115 MGI:6036882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109116 transcription start site region 109116 MGI:6036883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109117 transcription start site region 109117 MGI:6036884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109118 transcription start site region 109118 MGI:6036885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109119 transcription start site region 109119 MGI:6036886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109120 transcription start site region 109120 MGI:6036887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109121 transcription start site region 109121 MGI:6036888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109122 transcription start site region 109122 MGI:6036889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109123 transcription start site region 109123 MGI:6036890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109124 transcription start site region 109124 MGI:6036891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109125 transcription start site region 109125 MGI:6036892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109126 transcription start site region 109126 MGI:6036893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109127 transcription start site region 109127 MGI:6036894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109128 transcription start site region 109128 MGI:6036895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109129 transcription start site region 109129 MGI:6036896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109130 transcription start site region 109130 MGI:6036897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109131 transcription start site region 109131 MGI:6036898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109132 transcription start site region 109132 MGI:6036899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109133 transcription start site region 109133 MGI:6036900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109134 transcription start site region 109134 MGI:6036901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109135 transcription start site region 109135 MGI:6036902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109136 transcription start site region 109136 MGI:6036903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109137 transcription start site region 109137 MGI:6036904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109138 transcription start site region 109138 MGI:6036905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109139 transcription start site region 109139 MGI:6036906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109140 transcription start site region 109140 MGI:6036907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109141 transcription start site region 109141 MGI:6036908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109142 transcription start site region 109142 MGI:6036909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109143 transcription start site region 109143 MGI:6036910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109144 transcription start site region 109144 MGI:6036911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109145 transcription start site region 109145 MGI:6036912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109146 transcription start site region 109146 MGI:6036913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109147 transcription start site region 109147 MGI:6036914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109148 transcription start site region 109148 MGI:6036915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109149 transcription start site region 109149 MGI:6036916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109150 transcription start site region 109150 MGI:6036917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109151 transcription start site region 109151 MGI:6036918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109152 transcription start site region 109152 MGI:6036919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109153 transcription start site region 109153 MGI:6036920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109154 transcription start site region 109154 MGI:6036921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109155 transcription start site region 109155 MGI:6036922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109156 transcription start site region 109156 MGI:6036923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109157 transcription start site region 109157 MGI:6036924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109158 transcription start site region 109158 MGI:6036925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109159 transcription start site region 109159 MGI:6036926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109160 transcription start site region 109160 MGI:6036927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109161 transcription start site region 109161 MGI:6036928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109162 transcription start site region 109162 MGI:6036929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109163 transcription start site region 109163 MGI:6036930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109164 transcription start site region 109164 MGI:6036931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109165 transcription start site region 109165 MGI:6036932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109166 transcription start site region 109166 MGI:6036933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109167 transcription start site region 109167 MGI:6036934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109168 transcription start site region 109168 MGI:6036935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109169 transcription start site region 109169 MGI:6036936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109170 transcription start site region 109170 MGI:6036937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109171 transcription start site region 109171 MGI:6036938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109172 transcription start site region 109172 MGI:6036939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109173 transcription start site region 109173 MGI:6036940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109174 transcription start site region 109174 MGI:6036941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109175 transcription start site region 109175 MGI:6036942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109176 transcription start site region 109176 MGI:6036943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109177 transcription start site region 109177 MGI:6036944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109178 transcription start site region 109178 MGI:6036945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109179 transcription start site region 109179 MGI:6036946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109180 transcription start site region 109180 MGI:6036947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109181 transcription start site region 109181 MGI:6036948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109182 transcription start site region 109182 MGI:6036949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109183 transcription start site region 109183 MGI:6036950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109184 transcription start site region 109184 MGI:6036951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109185 transcription start site region 109185 MGI:6036952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109186 transcription start site region 109186 MGI:6036953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109187 transcription start site region 109187 MGI:6036954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109188 transcription start site region 109188 MGI:6036955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109189 transcription start site region 109189 MGI:6036956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109190 transcription start site region 109190 MGI:6036957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109191 transcription start site region 109191 MGI:6036958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109192 transcription start site region 109192 MGI:6036959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109193 transcription start site region 109193 MGI:6036960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109194 transcription start site region 109194 MGI:6036961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109195 transcription start site region 109195 MGI:6036962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109196 transcription start site region 109196 MGI:6036963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109197 transcription start site region 109197 MGI:6036964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109198 transcription start site region 109198 MGI:6036965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109199 transcription start site region 109199 MGI:6036966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109200 transcription start site region 109200 MGI:6036967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109201 transcription start site region 109201 MGI:6036968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109202 transcription start site region 109202 MGI:6036969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109203 transcription start site region 109203 MGI:6036970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109204 transcription start site region 109204 MGI:6036971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109205 transcription start site region 109205 MGI:6036972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109206 transcription start site region 109206 MGI:6036973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109207 transcription start site region 109207 MGI:6036974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109208 transcription start site region 109208 MGI:6036975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109209 transcription start site region 109209 MGI:6036976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109210 transcription start site region 109210 MGI:6036977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109211 transcription start site region 109211 MGI:6036978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109212 transcription start site region 109212 MGI:6036979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109213 transcription start site region 109213 MGI:6036980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109214 transcription start site region 109214 MGI:6036981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109215 transcription start site region 109215 MGI:6036982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109216 transcription start site region 109216 MGI:6036983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109217 transcription start site region 109217 MGI:6036984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109218 transcription start site region 109218 MGI:6036985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109219 transcription start site region 109219 MGI:6036986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109220 transcription start site region 109220 MGI:6036987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109221 transcription start site region 109221 MGI:6036988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109222 transcription start site region 109222 MGI:6036989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109223 transcription start site region 109223 MGI:6036990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109224 transcription start site region 109224 MGI:6036991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109225 transcription start site region 109225 MGI:6036992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109226 transcription start site region 109226 MGI:6036993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109227 transcription start site region 109227 MGI:6036994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109228 transcription start site region 109228 MGI:6036995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109229 transcription start site region 109229 MGI:6036996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109230 transcription start site region 109230 MGI:6036997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109231 transcription start site region 109231 MGI:6036998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109232 transcription start site region 109232 MGI:6036999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109233 transcription start site region 109233 MGI:6037000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109234 transcription start site region 109234 MGI:6037001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109235 transcription start site region 109235 MGI:6037002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109236 transcription start site region 109236 MGI:6037003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109237 transcription start site region 109237 MGI:6037004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109238 transcription start site region 109238 MGI:6037005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109239 transcription start site region 109239 MGI:6037006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109240 transcription start site region 109240 MGI:6037007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109241 transcription start site region 109241 MGI:6037008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109242 transcription start site region 109242 MGI:6037009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109243 transcription start site region 109243 MGI:6037010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109244 transcription start site region 109244 MGI:6037011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109245 transcription start site region 109245 MGI:6037012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109246 transcription start site region 109246 MGI:6037013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109247 transcription start site region 109247 MGI:6037014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109248 transcription start site region 109248 MGI:6037015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109249 transcription start site region 109249 MGI:6037016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109250 transcription start site region 109250 MGI:6037017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109251 transcription start site region 109251 MGI:6037018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109252 transcription start site region 109252 MGI:6037019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109253 transcription start site region 109253 MGI:6037020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109254 transcription start site region 109254 MGI:6037021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109255 transcription start site region 109255 MGI:6037022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109256 transcription start site region 109256 MGI:6037023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109257 transcription start site region 109257 MGI:6037024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109258 transcription start site region 109258 MGI:6037025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109259 transcription start site region 109259 MGI:6037026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109260 transcription start site region 109260 MGI:6037027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109261 transcription start site region 109261 MGI:6037028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109262 transcription start site region 109262 MGI:6037029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109263 transcription start site region 109263 MGI:6037030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109264 transcription start site region 109264 MGI:6037031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109265 transcription start site region 109265 MGI:6037032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109266 transcription start site region 109266 MGI:6037033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109267 transcription start site region 109267 MGI:6037034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109268 transcription start site region 109268 MGI:6037035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109269 transcription start site region 109269 MGI:6037036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109270 transcription start site region 109270 MGI:6037037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109271 transcription start site region 109271 MGI:6037038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109272 transcription start site region 109272 MGI:6037039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109273 transcription start site region 109273 MGI:6037040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109274 transcription start site region 109274 MGI:6037041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109275 transcription start site region 109275 MGI:6037042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109276 transcription start site region 109276 MGI:6037043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109277 transcription start site region 109277 MGI:6037044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109278 transcription start site region 109278 MGI:6037045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109279 transcription start site region 109279 MGI:6037046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109280 transcription start site region 109280 MGI:6037047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109281 transcription start site region 109281 MGI:6037048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109282 transcription start site region 109282 MGI:6037049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109283 transcription start site region 109283 MGI:6037050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109284 transcription start site region 109284 MGI:6037051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109285 transcription start site region 109285 MGI:6037052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109286 transcription start site region 109286 MGI:6037053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109287 transcription start site region 109287 MGI:6037054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109288 transcription start site region 109288 MGI:6037055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109289 transcription start site region 109289 MGI:6037056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109290 transcription start site region 109290 MGI:6037057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109291 transcription start site region 109291 MGI:6037058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109292 transcription start site region 109292 MGI:6037059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109293 transcription start site region 109293 MGI:6037060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109294 transcription start site region 109294 MGI:6037061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109295 transcription start site region 109295 MGI:6037062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109296 transcription start site region 109296 MGI:6037063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109297 transcription start site region 109297 MGI:6037064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109298 transcription start site region 109298 MGI:6037065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109299 transcription start site region 109299 MGI:6037066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109300 transcription start site region 109300 MGI:6037067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109301 transcription start site region 109301 MGI:6037068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109302 transcription start site region 109302 MGI:6037069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109303 transcription start site region 109303 MGI:6037070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109304 transcription start site region 109304 MGI:6037071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109305 transcription start site region 109305 MGI:6037072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109306 transcription start site region 109306 MGI:6037073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109307 transcription start site region 109307 MGI:6037074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109308 transcription start site region 109308 MGI:6037075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109309 transcription start site region 109309 MGI:6037076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109310 transcription start site region 109310 MGI:6037077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109311 transcription start site region 109311 MGI:6037078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109312 transcription start site region 109312 MGI:6037079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109313 transcription start site region 109313 MGI:6037080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109314 transcription start site region 109314 MGI:6037081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109315 transcription start site region 109315 MGI:6037082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109316 transcription start site region 109316 MGI:6037083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109317 transcription start site region 109317 MGI:6037084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109318 transcription start site region 109318 MGI:6037085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109319 transcription start site region 109319 MGI:6037086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109320 transcription start site region 109320 MGI:6037087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109321 transcription start site region 109321 MGI:6037088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109322 transcription start site region 109322 MGI:6037089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109323 transcription start site region 109323 MGI:6037090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109324 transcription start site region 109324 MGI:6037091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109325 transcription start site region 109325 MGI:6037092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109326 transcription start site region 109326 MGI:6037093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109327 transcription start site region 109327 MGI:6037094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109328 transcription start site region 109328 MGI:6037095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109329 transcription start site region 109329 MGI:6037096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109330 transcription start site region 109330 MGI:6037097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109331 transcription start site region 109331 MGI:6037098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109332 transcription start site region 109332 MGI:6037099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109333 transcription start site region 109333 MGI:6037100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109334 transcription start site region 109334 MGI:6037101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109335 transcription start site region 109335 MGI:6037102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109336 transcription start site region 109336 MGI:6037103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109337 transcription start site region 109337 MGI:6037104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109338 transcription start site region 109338 MGI:6037105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109339 transcription start site region 109339 MGI:6037106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109340 transcription start site region 109340 MGI:6037107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109341 transcription start site region 109341 MGI:6037108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109342 transcription start site region 109342 MGI:6037109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109343 transcription start site region 109343 MGI:6037110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109344 transcription start site region 109344 MGI:6037111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109345 transcription start site region 109345 MGI:6037112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109346 transcription start site region 109346 MGI:6037113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109347 transcription start site region 109347 MGI:6037114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109348 transcription start site region 109348 MGI:6037115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109349 transcription start site region 109349 MGI:6037116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109350 transcription start site region 109350 MGI:6037117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109351 transcription start site region 109351 MGI:6037118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109352 transcription start site region 109352 MGI:6037119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109353 transcription start site region 109353 MGI:6037120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109354 transcription start site region 109354 MGI:6037121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109355 transcription start site region 109355 MGI:6037122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109356 transcription start site region 109356 MGI:6037123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109357 transcription start site region 109357 MGI:6037124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109358 transcription start site region 109358 MGI:6037125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109359 transcription start site region 109359 MGI:6037126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109360 transcription start site region 109360 MGI:6037127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109361 transcription start site region 109361 MGI:6037128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109362 transcription start site region 109362 MGI:6037129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109363 transcription start site region 109363 MGI:6037130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109364 transcription start site region 109364 MGI:6037131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109365 transcription start site region 109365 MGI:6037132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109366 transcription start site region 109366 MGI:6037133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109367 transcription start site region 109367 MGI:6037134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109368 transcription start site region 109368 MGI:6037135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109369 transcription start site region 109369 MGI:6037136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109370 transcription start site region 109370 MGI:6037137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109371 transcription start site region 109371 MGI:6037138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109372 transcription start site region 109372 MGI:6037139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109373 transcription start site region 109373 MGI:6037140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109374 transcription start site region 109374 MGI:6037141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109375 transcription start site region 109375 MGI:6037142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109376 transcription start site region 109376 MGI:6037143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109377 transcription start site region 109377 MGI:6037144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109378 transcription start site region 109378 MGI:6037145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109379 transcription start site region 109379 MGI:6037146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109380 transcription start site region 109380 MGI:6037147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109381 transcription start site region 109381 MGI:6037148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109382 transcription start site region 109382 MGI:6037149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109383 transcription start site region 109383 MGI:6037150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109384 transcription start site region 109384 MGI:6037151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109385 transcription start site region 109385 MGI:6037152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109386 transcription start site region 109386 MGI:6037153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109387 transcription start site region 109387 MGI:6037154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109388 transcription start site region 109388 MGI:6037155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109389 transcription start site region 109389 MGI:6037156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109390 transcription start site region 109390 MGI:6037157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109391 transcription start site region 109391 MGI:6037158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109392 transcription start site region 109392 MGI:6037159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109393 transcription start site region 109393 MGI:6037160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109394 transcription start site region 109394 MGI:6037161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109395 transcription start site region 109395 MGI:6037162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109396 transcription start site region 109396 MGI:6037163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109397 transcription start site region 109397 MGI:6037164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109398 transcription start site region 109398 MGI:6037165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109399 transcription start site region 109399 MGI:6037166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109400 transcription start site region 109400 MGI:6037167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109401 transcription start site region 109401 MGI:6037168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109402 transcription start site region 109402 MGI:6037169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109403 transcription start site region 109403 MGI:6037170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109404 transcription start site region 109404 MGI:6037171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109405 transcription start site region 109405 MGI:6037172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109406 transcription start site region 109406 MGI:6037173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109407 transcription start site region 109407 MGI:6037174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109408 transcription start site region 109408 MGI:6037175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109409 transcription start site region 109409 MGI:6037176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109410 transcription start site region 109410 MGI:6037177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109411 transcription start site region 109411 MGI:6037178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109412 transcription start site region 109412 MGI:6037179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109413 transcription start site region 109413 MGI:6037180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109414 transcription start site region 109414 MGI:6037181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109415 transcription start site region 109415 MGI:6037182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109416 transcription start site region 109416 MGI:6037183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109417 transcription start site region 109417 MGI:6037184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109418 transcription start site region 109418 MGI:6037185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109419 transcription start site region 109419 MGI:6037186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109420 transcription start site region 109420 MGI:6037187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109421 transcription start site region 109421 MGI:6037188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109422 transcription start site region 109422 MGI:6037189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109423 transcription start site region 109423 MGI:6037190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109424 transcription start site region 109424 MGI:6037191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109425 transcription start site region 109425 MGI:6037192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109426 transcription start site region 109426 MGI:6037193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109427 transcription start site region 109427 MGI:6037194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109428 transcription start site region 109428 MGI:6037195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109429 transcription start site region 109429 MGI:6037196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109430 transcription start site region 109430 MGI:6037197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109431 transcription start site region 109431 MGI:6037198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109432 transcription start site region 109432 MGI:6037199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109433 transcription start site region 109433 MGI:6037200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109434 transcription start site region 109434 MGI:6037201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109435 transcription start site region 109435 MGI:6037202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109436 transcription start site region 109436 MGI:6037203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109437 transcription start site region 109437 MGI:6037204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109438 transcription start site region 109438 MGI:6037205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109439 transcription start site region 109439 MGI:6037206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109440 transcription start site region 109440 MGI:6037207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109441 transcription start site region 109441 MGI:6037208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109442 transcription start site region 109442 MGI:6037209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109443 transcription start site region 109443 MGI:6037210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109444 transcription start site region 109444 MGI:6037211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109445 transcription start site region 109445 MGI:6037212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109446 transcription start site region 109446 MGI:6037213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109447 transcription start site region 109447 MGI:6037214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109448 transcription start site region 109448 MGI:6037215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109449 transcription start site region 109449 MGI:6037216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109450 transcription start site region 109450 MGI:6037217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109451 transcription start site region 109451 MGI:6037218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109452 transcription start site region 109452 MGI:6037219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109453 transcription start site region 109453 MGI:6037220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109454 transcription start site region 109454 MGI:6037221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109455 transcription start site region 109455 MGI:6037222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109456 transcription start site region 109456 MGI:6037223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109457 transcription start site region 109457 MGI:6037224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109458 transcription start site region 109458 MGI:6037225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109459 transcription start site region 109459 MGI:6037226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109460 transcription start site region 109460 MGI:6037227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109461 transcription start site region 109461 MGI:6037228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109462 transcription start site region 109462 MGI:6037229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109463 transcription start site region 109463 MGI:6037230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109464 transcription start site region 109464 MGI:6037231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109465 transcription start site region 109465 MGI:6037232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109466 transcription start site region 109466 MGI:6037233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109467 transcription start site region 109467 MGI:6037234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109468 transcription start site region 109468 MGI:6037235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109469 transcription start site region 109469 MGI:6037236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109470 transcription start site region 109470 MGI:6037237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109471 transcription start site region 109471 MGI:6037238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109472 transcription start site region 109472 MGI:6037239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109473 transcription start site region 109473 MGI:6037240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109474 transcription start site region 109474 MGI:6037241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109475 transcription start site region 109475 MGI:6037242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109476 transcription start site region 109476 MGI:6037243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109477 transcription start site region 109477 MGI:6037244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109478 transcription start site region 109478 MGI:6037245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109479 transcription start site region 109479 MGI:6037246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109480 transcription start site region 109480 MGI:6037247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109481 transcription start site region 109481 MGI:6037248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109482 transcription start site region 109482 MGI:6037249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109483 transcription start site region 109483 MGI:6037250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109484 transcription start site region 109484 MGI:6037251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109485 transcription start site region 109485 MGI:6037252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109486 transcription start site region 109486 MGI:6037253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109487 transcription start site region 109487 MGI:6037254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109488 transcription start site region 109488 MGI:6037255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109489 transcription start site region 109489 MGI:6037256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109490 transcription start site region 109490 MGI:6037257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109491 transcription start site region 109491 MGI:6037258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109492 transcription start site region 109492 MGI:6037259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109493 transcription start site region 109493 MGI:6037260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109494 transcription start site region 109494 MGI:6037261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109495 transcription start site region 109495 MGI:6037262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109496 transcription start site region 109496 MGI:6037263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109497 transcription start site region 109497 MGI:6037264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109498 transcription start site region 109498 MGI:6037265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109499 transcription start site region 109499 MGI:6037266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109500 transcription start site region 109500 MGI:6037267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109501 transcription start site region 109501 MGI:6037268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109502 transcription start site region 109502 MGI:6037269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109503 transcription start site region 109503 MGI:6037270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109504 transcription start site region 109504 MGI:6037271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109505 transcription start site region 109505 MGI:6037272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109506 transcription start site region 109506 MGI:6037273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109507 transcription start site region 109507 MGI:6037274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109508 transcription start site region 109508 MGI:6037275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109509 transcription start site region 109509 MGI:6037276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109510 transcription start site region 109510 MGI:6037277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109511 transcription start site region 109511 MGI:6037278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109512 transcription start site region 109512 MGI:6037279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109513 transcription start site region 109513 MGI:6037280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109514 transcription start site region 109514 MGI:6037281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109515 transcription start site region 109515 MGI:6037282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109516 transcription start site region 109516 MGI:6037283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109517 transcription start site region 109517 MGI:6037284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109518 transcription start site region 109518 MGI:6037285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109519 transcription start site region 109519 MGI:6037286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109520 transcription start site region 109520 MGI:6037287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109521 transcription start site region 109521 MGI:6037288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109522 transcription start site region 109522 MGI:6037289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109523 transcription start site region 109523 MGI:6037290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109524 transcription start site region 109524 MGI:6037291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109525 transcription start site region 109525 MGI:6037292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109526 transcription start site region 109526 MGI:6037293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109527 transcription start site region 109527 MGI:6037294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109528 transcription start site region 109528 MGI:6037295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109529 transcription start site region 109529 MGI:6037296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109530 transcription start site region 109530 MGI:6037297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109531 transcription start site region 109531 MGI:6037298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109532 transcription start site region 109532 MGI:6037299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109533 transcription start site region 109533 MGI:6037300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109534 transcription start site region 109534 MGI:6037301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109535 transcription start site region 109535 MGI:6037302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109536 transcription start site region 109536 MGI:6037303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109537 transcription start site region 109537 MGI:6037304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109538 transcription start site region 109538 MGI:6037305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109539 transcription start site region 109539 MGI:6037306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109540 transcription start site region 109540 MGI:6037307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109541 transcription start site region 109541 MGI:6037308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109542 transcription start site region 109542 MGI:6037309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109543 transcription start site region 109543 MGI:6037310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109544 transcription start site region 109544 MGI:6037311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109545 transcription start site region 109545 MGI:6037312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109546 transcription start site region 109546 MGI:6037313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109547 transcription start site region 109547 MGI:6037314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109548 transcription start site region 109548 MGI:6037315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109549 transcription start site region 109549 MGI:6037316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109550 transcription start site region 109550 MGI:6037317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109551 transcription start site region 109551 MGI:6037318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109552 transcription start site region 109552 MGI:6037319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109553 transcription start site region 109553 MGI:6037320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109554 transcription start site region 109554 MGI:6037321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109555 transcription start site region 109555 MGI:6037322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109556 transcription start site region 109556 MGI:6037323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109557 transcription start site region 109557 MGI:6037324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109558 transcription start site region 109558 MGI:6037325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109559 transcription start site region 109559 MGI:6037326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109560 transcription start site region 109560 MGI:6037327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109561 transcription start site region 109561 MGI:6037328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109562 transcription start site region 109562 MGI:6037329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109563 transcription start site region 109563 MGI:6037330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109564 transcription start site region 109564 MGI:6037331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109565 transcription start site region 109565 MGI:6037332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109566 transcription start site region 109566 MGI:6037333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109567 transcription start site region 109567 MGI:6037334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109568 transcription start site region 109568 MGI:6037335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109569 transcription start site region 109569 MGI:6037336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109570 transcription start site region 109570 MGI:6037337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109571 transcription start site region 109571 MGI:6037338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109572 transcription start site region 109572 MGI:6037339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109573 transcription start site region 109573 MGI:6037340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109574 transcription start site region 109574 MGI:6037341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109575 transcription start site region 109575 MGI:6037342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109576 transcription start site region 109576 MGI:6037343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109577 transcription start site region 109577 MGI:6037344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109578 transcription start site region 109578 MGI:6037345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109579 transcription start site region 109579 MGI:6037346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109580 transcription start site region 109580 MGI:6037347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109581 transcription start site region 109581 MGI:6037348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109582 transcription start site region 109582 MGI:6037349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109583 transcription start site region 109583 MGI:6037350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109584 transcription start site region 109584 MGI:6037351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109585 transcription start site region 109585 MGI:6037352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109586 transcription start site region 109586 MGI:6037353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109587 transcription start site region 109587 MGI:6037354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109588 transcription start site region 109588 MGI:6037355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109589 transcription start site region 109589 MGI:6037356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109590 transcription start site region 109590 MGI:6037357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109591 transcription start site region 109591 MGI:6037358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109592 transcription start site region 109592 MGI:6037359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109593 transcription start site region 109593 MGI:6037360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109594 transcription start site region 109594 MGI:6037361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109595 transcription start site region 109595 MGI:6037362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109596 transcription start site region 109596 MGI:6037363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109597 transcription start site region 109597 MGI:6037364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109598 transcription start site region 109598 MGI:6037365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109599 transcription start site region 109599 MGI:6037366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109600 transcription start site region 109600 MGI:6037367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109601 transcription start site region 109601 MGI:6037368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109602 transcription start site region 109602 MGI:6037369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109603 transcription start site region 109603 MGI:6037370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109604 transcription start site region 109604 MGI:6037371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109605 transcription start site region 109605 MGI:6037372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109606 transcription start site region 109606 MGI:6037373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109607 transcription start site region 109607 MGI:6037374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109608 transcription start site region 109608 MGI:6037375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109609 transcription start site region 109609 MGI:6037376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109610 transcription start site region 109610 MGI:6037377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109611 transcription start site region 109611 MGI:6037378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109612 transcription start site region 109612 MGI:6037379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109613 transcription start site region 109613 MGI:6037380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109614 transcription start site region 109614 MGI:6037381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109615 transcription start site region 109615 MGI:6037382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109616 transcription start site region 109616 MGI:6037383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109617 transcription start site region 109617 MGI:6037384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109618 transcription start site region 109618 MGI:6037385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109619 transcription start site region 109619 MGI:6037386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109620 transcription start site region 109620 MGI:6037387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109621 transcription start site region 109621 MGI:6037388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109622 transcription start site region 109622 MGI:6037389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109623 transcription start site region 109623 MGI:6037390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109624 transcription start site region 109624 MGI:6037391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109625 transcription start site region 109625 MGI:6037392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109626 transcription start site region 109626 MGI:6037393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109627 transcription start site region 109627 MGI:6037394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109628 transcription start site region 109628 MGI:6037395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109629 transcription start site region 109629 MGI:6037396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109630 transcription start site region 109630 MGI:6037397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109631 transcription start site region 109631 MGI:6037398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109632 transcription start site region 109632 MGI:6037399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109633 transcription start site region 109633 MGI:6037400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109634 transcription start site region 109634 MGI:6037401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109635 transcription start site region 109635 MGI:6037402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109636 transcription start site region 109636 MGI:6037403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109637 transcription start site region 109637 MGI:6037404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109638 transcription start site region 109638 MGI:6037405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109639 transcription start site region 109639 MGI:6037406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109640 transcription start site region 109640 MGI:6037407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109641 transcription start site region 109641 MGI:6037408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109642 transcription start site region 109642 MGI:6037409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109643 transcription start site region 109643 MGI:6037410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109644 transcription start site region 109644 MGI:6037411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109645 transcription start site region 109645 MGI:6037412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109646 transcription start site region 109646 MGI:6037413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109647 transcription start site region 109647 MGI:6037414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109648 transcription start site region 109648 MGI:6037415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109649 transcription start site region 109649 MGI:6037416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109650 transcription start site region 109650 MGI:6037417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109651 transcription start site region 109651 MGI:6037418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109652 transcription start site region 109652 MGI:6037419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109653 transcription start site region 109653 MGI:6037420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109654 transcription start site region 109654 MGI:6037421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109655 transcription start site region 109655 MGI:6037422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109656 transcription start site region 109656 MGI:6037423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109657 transcription start site region 109657 MGI:6037424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109658 transcription start site region 109658 MGI:6037425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109659 transcription start site region 109659 MGI:6037426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109660 transcription start site region 109660 MGI:6037427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109661 transcription start site region 109661 MGI:6037428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109662 transcription start site region 109662 MGI:6037429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109663 transcription start site region 109663 MGI:6037430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109664 transcription start site region 109664 MGI:6037431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109665 transcription start site region 109665 MGI:6037432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109666 transcription start site region 109666 MGI:6037433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109667 transcription start site region 109667 MGI:6037434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109668 transcription start site region 109668 MGI:6037435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109669 transcription start site region 109669 MGI:6037436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109670 transcription start site region 109670 MGI:6037437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109671 transcription start site region 109671 MGI:6037438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109672 transcription start site region 109672 MGI:6037439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109673 transcription start site region 109673 MGI:6037440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109674 transcription start site region 109674 MGI:6037441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109675 transcription start site region 109675 MGI:6037442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109676 transcription start site region 109676 MGI:6037443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109677 transcription start site region 109677 MGI:6037444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109678 transcription start site region 109678 MGI:6037445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109679 transcription start site region 109679 MGI:6037446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109680 transcription start site region 109680 MGI:6037447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109681 transcription start site region 109681 MGI:6037448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109682 transcription start site region 109682 MGI:6037449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109683 transcription start site region 109683 MGI:6037450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109684 transcription start site region 109684 MGI:6037451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109685 transcription start site region 109685 MGI:6037452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109686 transcription start site region 109686 MGI:6037453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109687 transcription start site region 109687 MGI:6037454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109688 transcription start site region 109688 MGI:6037455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109689 transcription start site region 109689 MGI:6037456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109690 transcription start site region 109690 MGI:6037457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109691 transcription start site region 109691 MGI:6037458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109692 transcription start site region 109692 MGI:6037459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109693 transcription start site region 109693 MGI:6037460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109694 transcription start site region 109694 MGI:6037461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109695 transcription start site region 109695 MGI:6037462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109696 transcription start site region 109696 MGI:6037463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109697 transcription start site region 109697 MGI:6037464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109698 transcription start site region 109698 MGI:6037465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109699 transcription start site region 109699 MGI:6037466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109700 transcription start site region 109700 MGI:6037467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109701 transcription start site region 109701 MGI:6037468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109702 transcription start site region 109702 MGI:6037469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109703 transcription start site region 109703 MGI:6037470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109704 transcription start site region 109704 MGI:6037471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109705 transcription start site region 109705 MGI:6037472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109706 transcription start site region 109706 MGI:6037473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109707 transcription start site region 109707 MGI:6037474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109708 transcription start site region 109708 MGI:6037475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109709 transcription start site region 109709 MGI:6037476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109710 transcription start site region 109710 MGI:6037477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109711 transcription start site region 109711 MGI:6037478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109712 transcription start site region 109712 MGI:6037479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109713 transcription start site region 109713 MGI:6037480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109714 transcription start site region 109714 MGI:6037481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109715 transcription start site region 109715 MGI:6037482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109716 transcription start site region 109716 MGI:6037483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109717 transcription start site region 109717 MGI:6037484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109718 transcription start site region 109718 MGI:6037485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109719 transcription start site region 109719 MGI:6037486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109720 transcription start site region 109720 MGI:6037487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109721 transcription start site region 109721 MGI:6037488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109722 transcription start site region 109722 MGI:6037489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109723 transcription start site region 109723 MGI:6037490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109724 transcription start site region 109724 MGI:6037491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109725 transcription start site region 109725 MGI:6037492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109726 transcription start site region 109726 MGI:6037493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109727 transcription start site region 109727 MGI:6037494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109728 transcription start site region 109728 MGI:6037495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109729 transcription start site region 109729 MGI:6037496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109730 transcription start site region 109730 MGI:6037497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109731 transcription start site region 109731 MGI:6037498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109732 transcription start site region 109732 MGI:6037499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109733 transcription start site region 109733 MGI:6037500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109734 transcription start site region 109734 MGI:6037501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109735 transcription start site region 109735 MGI:6037502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109736 transcription start site region 109736 MGI:6037503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109737 transcription start site region 109737 MGI:6037504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109738 transcription start site region 109738 MGI:6037505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109739 transcription start site region 109739 MGI:6037506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109740 transcription start site region 109740 MGI:6037507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109741 transcription start site region 109741 MGI:6037508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109742 transcription start site region 109742 MGI:6037509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109743 transcription start site region 109743 MGI:6037510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109744 transcription start site region 109744 MGI:6037511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109745 transcription start site region 109745 MGI:6037512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109746 transcription start site region 109746 MGI:6037513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109747 transcription start site region 109747 MGI:6037514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109748 transcription start site region 109748 MGI:6037515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109749 transcription start site region 109749 MGI:6037516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109750 transcription start site region 109750 MGI:6037517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109751 transcription start site region 109751 MGI:6037518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109752 transcription start site region 109752 MGI:6037519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109753 transcription start site region 109753 MGI:6037520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109754 transcription start site region 109754 MGI:6037521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109755 transcription start site region 109755 MGI:6037522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109756 transcription start site region 109756 MGI:6037523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109757 transcription start site region 109757 MGI:6037524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109758 transcription start site region 109758 MGI:6037525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109759 transcription start site region 109759 MGI:6037526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109760 transcription start site region 109760 MGI:6037527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109761 transcription start site region 109761 MGI:6037528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109762 transcription start site region 109762 MGI:6037529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109763 transcription start site region 109763 MGI:6037530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109764 transcription start site region 109764 MGI:6037531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109765 transcription start site region 109765 MGI:6037532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109766 transcription start site region 109766 MGI:6037533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109767 transcription start site region 109767 MGI:6037534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109768 transcription start site region 109768 MGI:6037535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109769 transcription start site region 109769 MGI:6037536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109770 transcription start site region 109770 MGI:6037537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109771 transcription start site region 109771 MGI:6037538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109772 transcription start site region 109772 MGI:6037539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109773 transcription start site region 109773 MGI:6037540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109774 transcription start site region 109774 MGI:6037541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109775 transcription start site region 109775 MGI:6037542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109776 transcription start site region 109776 MGI:6037543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109777 transcription start site region 109777 MGI:6037544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109778 transcription start site region 109778 MGI:6037545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109779 transcription start site region 109779 MGI:6037546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109780 transcription start site region 109780 MGI:6037547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109781 transcription start site region 109781 MGI:6037548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109782 transcription start site region 109782 MGI:6037549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109783 transcription start site region 109783 MGI:6037550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109784 transcription start site region 109784 MGI:6037551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109785 transcription start site region 109785 MGI:6037552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109786 transcription start site region 109786 MGI:6037553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109787 transcription start site region 109787 MGI:6037554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109788 transcription start site region 109788 MGI:6037555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109789 transcription start site region 109789 MGI:6037556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109790 transcription start site region 109790 MGI:6037557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109791 transcription start site region 109791 MGI:6037558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109792 transcription start site region 109792 MGI:6037559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109793 transcription start site region 109793 MGI:6037560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109794 transcription start site region 109794 MGI:6037561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109795 transcription start site region 109795 MGI:6037562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109796 transcription start site region 109796 MGI:6037563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109797 transcription start site region 109797 MGI:6037564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109798 transcription start site region 109798 MGI:6037565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109799 transcription start site region 109799 MGI:6037566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109800 transcription start site region 109800 MGI:6037567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109801 transcription start site region 109801 MGI:6037568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109802 transcription start site region 109802 MGI:6037569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109803 transcription start site region 109803 MGI:6037570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109804 transcription start site region 109804 MGI:6037571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109805 transcription start site region 109805 MGI:6037572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109806 transcription start site region 109806 MGI:6037573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109807 transcription start site region 109807 MGI:6037574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109808 transcription start site region 109808 MGI:6037575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109809 transcription start site region 109809 MGI:6037576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109810 transcription start site region 109810 MGI:6037577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109811 transcription start site region 109811 MGI:6037578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109812 transcription start site region 109812 MGI:6037579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109813 transcription start site region 109813 MGI:6037580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109814 transcription start site region 109814 MGI:6037581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109815 transcription start site region 109815 MGI:6037582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109816 transcription start site region 109816 MGI:6037583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109817 transcription start site region 109817 MGI:6037584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109818 transcription start site region 109818 MGI:6037585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109819 transcription start site region 109819 MGI:6037586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109820 transcription start site region 109820 MGI:6037587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109821 transcription start site region 109821 MGI:6037588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109822 transcription start site region 109822 MGI:6037589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109823 transcription start site region 109823 MGI:6037590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109824 transcription start site region 109824 MGI:6037591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109825 transcription start site region 109825 MGI:6037592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109826 transcription start site region 109826 MGI:6037593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109827 transcription start site region 109827 MGI:6037594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109828 transcription start site region 109828 MGI:6037595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109829 transcription start site region 109829 MGI:6037596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109830 transcription start site region 109830 MGI:6037597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109831 transcription start site region 109831 MGI:6037598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109832 transcription start site region 109832 MGI:6037599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109833 transcription start site region 109833 MGI:6037600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109834 transcription start site region 109834 MGI:6037601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109835 transcription start site region 109835 MGI:6037602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109836 transcription start site region 109836 MGI:6037603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109837 transcription start site region 109837 MGI:6037604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109838 transcription start site region 109838 MGI:6037605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109839 transcription start site region 109839 MGI:6037606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109840 transcription start site region 109840 MGI:6037607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109841 transcription start site region 109841 MGI:6037608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109842 transcription start site region 109842 MGI:6037609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109843 transcription start site region 109843 MGI:6037610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109844 transcription start site region 109844 MGI:6037611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109845 transcription start site region 109845 MGI:6037612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109846 transcription start site region 109846 MGI:6037613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109847 transcription start site region 109847 MGI:6037614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109848 transcription start site region 109848 MGI:6037615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109849 transcription start site region 109849 MGI:6037616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109850 transcription start site region 109850 MGI:6037617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109851 transcription start site region 109851 MGI:6037618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109852 transcription start site region 109852 MGI:6037619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109853 transcription start site region 109853 MGI:6037620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109854 transcription start site region 109854 MGI:6037621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109855 transcription start site region 109855 MGI:6037622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109856 transcription start site region 109856 MGI:6037623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109857 transcription start site region 109857 MGI:6037624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109858 transcription start site region 109858 MGI:6037625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109859 transcription start site region 109859 MGI:6037626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109860 transcription start site region 109860 MGI:6037627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109861 transcription start site region 109861 MGI:6037628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109862 transcription start site region 109862 MGI:6037629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109863 transcription start site region 109863 MGI:6037630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109864 transcription start site region 109864 MGI:6037631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109865 transcription start site region 109865 MGI:6037632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109866 transcription start site region 109866 MGI:6037633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109867 transcription start site region 109867 MGI:6037634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109868 transcription start site region 109868 MGI:6037635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109869 transcription start site region 109869 MGI:6037636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109870 transcription start site region 109870 MGI:6037637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109871 transcription start site region 109871 MGI:6037638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109872 transcription start site region 109872 MGI:6037639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109873 transcription start site region 109873 MGI:6037640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109874 transcription start site region 109874 MGI:6037641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109875 transcription start site region 109875 MGI:6037642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109876 transcription start site region 109876 MGI:6037643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109877 transcription start site region 109877 MGI:6037644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109878 transcription start site region 109878 MGI:6037645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109879 transcription start site region 109879 MGI:6037646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109880 transcription start site region 109880 MGI:6037647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109881 transcription start site region 109881 MGI:6037648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109882 transcription start site region 109882 MGI:6037649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109883 transcription start site region 109883 MGI:6037650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109884 transcription start site region 109884 MGI:6037651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109885 transcription start site region 109885 MGI:6037652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109886 transcription start site region 109886 MGI:6037653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109887 transcription start site region 109887 MGI:6037654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109888 transcription start site region 109888 MGI:6037655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109889 transcription start site region 109889 MGI:6037656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109890 transcription start site region 109890 MGI:6037657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109891 transcription start site region 109891 MGI:6037658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109892 transcription start site region 109892 MGI:6037659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109893 transcription start site region 109893 MGI:6037660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109894 transcription start site region 109894 MGI:6037661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109895 transcription start site region 109895 MGI:6037662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109896 transcription start site region 109896 MGI:6037663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109897 transcription start site region 109897 MGI:6037664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109898 transcription start site region 109898 MGI:6037665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109899 transcription start site region 109899 MGI:6037666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109900 transcription start site region 109900 MGI:6037667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109901 transcription start site region 109901 MGI:6037668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109902 transcription start site region 109902 MGI:6037669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109903 transcription start site region 109903 MGI:6037670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109904 transcription start site region 109904 MGI:6037671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109905 transcription start site region 109905 MGI:6037672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109906 transcription start site region 109906 MGI:6037673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109907 transcription start site region 109907 MGI:6037674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109908 transcription start site region 109908 MGI:6037675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109909 transcription start site region 109909 MGI:6037676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109910 transcription start site region 109910 MGI:6037677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109911 transcription start site region 109911 MGI:6037678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109912 transcription start site region 109912 MGI:6037679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109913 transcription start site region 109913 MGI:6037680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109914 transcription start site region 109914 MGI:6037681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109915 transcription start site region 109915 MGI:6037682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109916 transcription start site region 109916 MGI:6037683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109917 transcription start site region 109917 MGI:6037684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109918 transcription start site region 109918 MGI:6037685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109919 transcription start site region 109919 MGI:6037686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109920 transcription start site region 109920 MGI:6037687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109921 transcription start site region 109921 MGI:6037688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109922 transcription start site region 109922 MGI:6037689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109923 transcription start site region 109923 MGI:6037690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109924 transcription start site region 109924 MGI:6037691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109925 transcription start site region 109925 MGI:6037692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109926 transcription start site region 109926 MGI:6037693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109927 transcription start site region 109927 MGI:6037694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109928 transcription start site region 109928 MGI:6037695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109929 transcription start site region 109929 MGI:6037696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109930 transcription start site region 109930 MGI:6037697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109931 transcription start site region 109931 MGI:6037698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109932 transcription start site region 109932 MGI:6037699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109933 transcription start site region 109933 MGI:6037700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109934 transcription start site region 109934 MGI:6037701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109935 transcription start site region 109935 MGI:6037702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109936 transcription start site region 109936 MGI:6037703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109937 transcription start site region 109937 MGI:6037704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109938 transcription start site region 109938 MGI:6037705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109939 transcription start site region 109939 MGI:6037706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109940 transcription start site region 109940 MGI:6037707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109941 transcription start site region 109941 MGI:6037708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109942 transcription start site region 109942 MGI:6037709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109943 transcription start site region 109943 MGI:6037710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109944 transcription start site region 109944 MGI:6037711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109945 transcription start site region 109945 MGI:6037712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109946 transcription start site region 109946 MGI:6037713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109947 transcription start site region 109947 MGI:6037714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109948 transcription start site region 109948 MGI:6037715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109949 transcription start site region 109949 MGI:6037716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109950 transcription start site region 109950 MGI:6037717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109951 transcription start site region 109951 MGI:6037718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109952 transcription start site region 109952 MGI:6037719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109953 transcription start site region 109953 MGI:6037720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109954 transcription start site region 109954 MGI:6037721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109955 transcription start site region 109955 MGI:6037722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109956 transcription start site region 109956 MGI:6037723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109957 transcription start site region 109957 MGI:6037724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109958 transcription start site region 109958 MGI:6037725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109959 transcription start site region 109959 MGI:6037726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109960 transcription start site region 109960 MGI:6037727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109961 transcription start site region 109961 MGI:6037728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109962 transcription start site region 109962 MGI:6037729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109963 transcription start site region 109963 MGI:6037730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109964 transcription start site region 109964 MGI:6037731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109965 transcription start site region 109965 MGI:6037732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109966 transcription start site region 109966 MGI:6037733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109967 transcription start site region 109967 MGI:6037734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109968 transcription start site region 109968 MGI:6037735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109969 transcription start site region 109969 MGI:6037736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109970 transcription start site region 109970 MGI:6037737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109971 transcription start site region 109971 MGI:6037738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109972 transcription start site region 109972 MGI:6037739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109973 transcription start site region 109973 MGI:6037740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109974 transcription start site region 109974 MGI:6037741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109975 transcription start site region 109975 MGI:6037742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109976 transcription start site region 109976 MGI:6037743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109977 transcription start site region 109977 MGI:6037744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109978 transcription start site region 109978 MGI:6037745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109979 transcription start site region 109979 MGI:6037746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109980 transcription start site region 109980 MGI:6037747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109981 transcription start site region 109981 MGI:6037748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109982 transcription start site region 109982 MGI:6037749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109983 transcription start site region 109983 MGI:6037750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109984 transcription start site region 109984 MGI:6037751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109985 transcription start site region 109985 MGI:6037752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109986 transcription start site region 109986 MGI:6037753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109987 transcription start site region 109987 MGI:6037754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109988 transcription start site region 109988 MGI:6037755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109989 transcription start site region 109989 MGI:6037756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109990 transcription start site region 109990 MGI:6037757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109991 transcription start site region 109991 MGI:6037758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109992 transcription start site region 109992 MGI:6037759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109993 transcription start site region 109993 MGI:6037760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109994 transcription start site region 109994 MGI:6037761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109995 transcription start site region 109995 MGI:6037762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109996 transcription start site region 109996 MGI:6037763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109997 transcription start site region 109997 MGI:6037764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109998 transcription start site region 109998 MGI:6037765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109999 transcription start site region 109999 MGI:6037766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110000 transcription start site region 110000 MGI:6037767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110001 transcription start site region 110001 MGI:6037768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110002 transcription start site region 110002 MGI:6037769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110003 transcription start site region 110003 MGI:6037770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110004 transcription start site region 110004 MGI:6037771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110005 transcription start site region 110005 MGI:6037772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110006 transcription start site region 110006 MGI:6037773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110007 transcription start site region 110007 MGI:6037774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110008 transcription start site region 110008 MGI:6037775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110009 transcription start site region 110009 MGI:6037776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110010 transcription start site region 110010 MGI:6037777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110011 transcription start site region 110011 MGI:6037778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110012 transcription start site region 110012 MGI:6037779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110013 transcription start site region 110013 MGI:6037780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110014 transcription start site region 110014 MGI:6037781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110015 transcription start site region 110015 MGI:6037782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110016 transcription start site region 110016 MGI:6037783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110017 transcription start site region 110017 MGI:6037784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110018 transcription start site region 110018 MGI:6037785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110019 transcription start site region 110019 MGI:6037786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110020 transcription start site region 110020 MGI:6037787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110021 transcription start site region 110021 MGI:6037788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110022 transcription start site region 110022 MGI:6037789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110023 transcription start site region 110023 MGI:6037790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110024 transcription start site region 110024 MGI:6037791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110025 transcription start site region 110025 MGI:6037792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110026 transcription start site region 110026 MGI:6037793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110027 transcription start site region 110027 MGI:6037794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110028 transcription start site region 110028 MGI:6037795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110029 transcription start site region 110029 MGI:6037796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110030 transcription start site region 110030 MGI:6037797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110031 transcription start site region 110031 MGI:6037798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110032 transcription start site region 110032 MGI:6037799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110033 transcription start site region 110033 MGI:6037800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110034 transcription start site region 110034 MGI:6037801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110035 transcription start site region 110035 MGI:6037802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110036 transcription start site region 110036 MGI:6037803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110037 transcription start site region 110037 MGI:6037804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110038 transcription start site region 110038 MGI:6037805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110039 transcription start site region 110039 MGI:6037806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110040 transcription start site region 110040 MGI:6037807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110041 transcription start site region 110041 MGI:6037808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110042 transcription start site region 110042 MGI:6037809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110043 transcription start site region 110043 MGI:6037810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110044 transcription start site region 110044 MGI:6037811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110045 transcription start site region 110045 MGI:6037812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110046 transcription start site region 110046 MGI:6037813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110047 transcription start site region 110047 MGI:6037814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110048 transcription start site region 110048 MGI:6037815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110049 transcription start site region 110049 MGI:6037816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110050 transcription start site region 110050 MGI:6037817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110051 transcription start site region 110051 MGI:6037818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110052 transcription start site region 110052 MGI:6037819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110053 transcription start site region 110053 MGI:6037820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110054 transcription start site region 110054 MGI:6037821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110055 transcription start site region 110055 MGI:6037822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110056 transcription start site region 110056 MGI:6037823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110057 transcription start site region 110057 MGI:6037824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110058 transcription start site region 110058 MGI:6037825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110059 transcription start site region 110059 MGI:6037826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110060 transcription start site region 110060 MGI:6037827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110061 transcription start site region 110061 MGI:6037828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110062 transcription start site region 110062 MGI:6037829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110063 transcription start site region 110063 MGI:6037830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110064 transcription start site region 110064 MGI:6037831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110065 transcription start site region 110065 MGI:6037832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110066 transcription start site region 110066 MGI:6037833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110067 transcription start site region 110067 MGI:6037834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110068 transcription start site region 110068 MGI:6037835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110069 transcription start site region 110069 MGI:6037836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110070 transcription start site region 110070 MGI:6037837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110071 transcription start site region 110071 MGI:6037838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110072 transcription start site region 110072 MGI:6037839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110073 transcription start site region 110073 MGI:6037840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110074 transcription start site region 110074 MGI:6037841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110075 transcription start site region 110075 MGI:6037842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110076 transcription start site region 110076 MGI:6037843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110077 transcription start site region 110077 MGI:6037844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110078 transcription start site region 110078 MGI:6037845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110079 transcription start site region 110079 MGI:6037846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110080 transcription start site region 110080 MGI:6037847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110081 transcription start site region 110081 MGI:6037848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110082 transcription start site region 110082 MGI:6037849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110083 transcription start site region 110083 MGI:6037850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110084 transcription start site region 110084 MGI:6037851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110085 transcription start site region 110085 MGI:6037852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP